Loading Content...

Ahmad_kasravii Instagram Photos and Videos

Loading...


ahmad_kasravii دین من، عقل و خرد من است @ahmad_kasravii mentions
Followers: 6,206
Following: 25
Total Comments: 0
Total Likes: 0

 #چرا_باید_جمهوری_اسلامی_را_سرنگون_کرد؟ #رضا_پرچی_زاده #انقلاب #قیام #براندازی #دیکتاتوری ...
Media Removed
#چرا_باید_جمهوری_اسلامی_را_سرنگون_کرد؟ #رضا_پرچی_زاده #انقلاب #قیام #براندازی #دیکتاتوری #استبداد نزدیک به سی و هشت سال ، که درازای عمر یک نسل است ، از انقلاب ۱۳۵۷ بر ضد رژیم شاهنشاهی و در پی آن استقرار رژیم جمهوري اسلامی در ایران می گذرد. این رژیم از همان اوانِ استقرار غیرِ رسمی اش در ... #چرا_باید_جمهوری_اسلامی_را_سرنگون_کرد؟
#رضا_پرچی_زاده
#انقلاب #قیام #براندازی #دیکتاتوری #استبداد
نزدیک به سی و هشت سال ، که درازای عمر یک نسل است ، از انقلاب ۱۳۵۷ بر ضد رژیم شاهنشاهی و در پی آن استقرار رژیم جمهوري اسلامی در ایران می گذرد. این رژیم از همان اوانِ استقرار غیرِ رسمی اش در ۲۲ بهمن ۵۷ ، علیرغم عمده انتظارات آزاديخواهانه قبلی در نزد مردم که به شوریدن شان بر ضد حکومت پهلوي انجامیده بود ، بی مهابا به نقض گسترده حقوق بشر و حرکت بر خلاف مسیر دموکراسی پرداخت :
اعدام وابستگان حکومت قبلی بدون محاکمه یا در پی محاکمه های فرمایشیِ سرپایی ؛ سرکوب نحله های مختلف سیاسی / فرهنگی / اجتماعی ؛ بر پا کردن نهادهای سخت گیر و بعضا تحقیر انگیز کنترل رفتار اجتماعی به طور عام و اجباری کردن حجاب اسلامی برای زنان به طور خاص ؛ آزار و اذیت و تحت پیگرد قرار دادن اقلیت های قومی ، مذهبی ، و جنسی ؛ به قتل رساندن روشنفکران و دگراندیشان و مخالفان سیاسی در داخل و خارج از کشور ؛ انباشتن زندان ها از محکومان سیاسی و شکنجه و اعدام گسترده و بی رویه آنها ؛ سرکوب جنبش ها و خیزش های آزادی خواهانه دانشجویی و مردمی ؛ دخالت سیاسی / نظامی در امور کشورهای همسایه ، به راه انداختن تروریسم و کشتار در آن کشورها ، و شبه مستعمره سازی از آنها ؛ و از همه مهم تر بر پا کردن قانون اساسی بر بستر دین و با محوریت ولایت فقیه تنها انگشت شمار نمونه هایی از رفتارهای ضد بشری و ضد دموکراتیک جمهوری اسلامی بوده که «شر» را به قول هانا آرِنت نه تنها در ایران که در بیشتر جاهای خاورمیانه «روزمره» کرده است.
در این مدت البته همیشه صداهای فراوان و البته مختلفی در اعتراض به رژیمِ اخیر بلند بوده که به دلایل متفاوت خواستار براندازی آن و جايگزین کردن آن با یک حکومت دموکراتیک و مطابق با موازین حقوق بشری بوده اند.
با این وجود ، گرچه صدای اعتراض به جمهوری اسلامی چه در داخل و چه در خارج هرگز خاموش نشده ، این اعتراضات تا به امروز راه به ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی حاضر در ایران نبرده اند.
نگارنده معتقد است که در کنار بسیاری بغرنج های دیگر ، از دلایل اصلی ناکام ماندن اعتراض ها و جنبش های اعتراضی به جمهوری اسلامی ، یکی عدم شناخت نظری عمیقِ عمومی از زیربنای رژیم و ساز و کارهای آن ، دیگری فقدان یک گفتمان براندازانه مستحکم ، و دیگری عدم وجود یک گفتمان جامع دموکراتیک براي جايگزینیِ آن است.
Read more
Loading...
 #جامعه_باز_و_دشمنان_آن #کارل_پوپر #عزت_الله_فولادوند جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ...
Media Removed
#جامعه_باز_و_دشمنان_آن #کارل_پوپر #عزت_الله_فولادوند جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۴ ) ، فیلسوف انگلیسی اتریشی تبار ، در سال ۱۹۴۵ انتشار یافت. مؤلف رمز تاریخ اجتماعی را در تقابل «جامعه بسته» و «جامعه باز» می‌بیند. در جامعه بسته طبیعت و قرارداد یکسان شمرده می‌شود و روح ... #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
#کارل_پوپر
#عزت_الله_فولادوند
جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۴ ) ، فیلسوف انگلیسی اتریشی تبار ، در سال ۱۹۴۵ انتشار یافت. مؤلف رمز تاریخ اجتماعی را در تقابل «جامعه بسته» و «جامعه باز» می‌بیند. در جامعه بسته طبیعت و قرارداد یکسان شمرده می‌شود و روح انتقادی و تغییر افکار فرد نفی می‌گردد. جامعه باز ، که دستاورد یونانیان است ، «غیر دینی» است و طبیعت و قرارداد از یکدیگر جدا و زمینه را برای روح انتقادی و رویکرد فردگرایانه فراهم می‌کند. این نوع جامعه وقتی که بیشتر جنبه تعارضی داشته باشد و کمتر حمایت ‌کننده باشد ، وسوسه حاکمیت بر کل شئون اجتماعی (توتالیتر) و بازگشت به جامعه بسته را باعث می‌شود.
به نظر پوپر ، افلاطون و هگل و مارکس «دشمنان» جامعه بازند و در هیئت معاصران با آنان در می‌افتد. به نظر افلاطون ، تغییر عین فساد است و از اینجا به طرح خیالی دولت «توتالیتر» و دارای سلسله مراتب و هماهنگی می‌رسد که از راه آموزش اجباری و جمع ‌گرای طبقه حاکمه ثبات خود را حفظ می‌کند.
از سوی دیگر چون "عدالت" دانستن ماهیت امور است ، قدرت به دست فیلسوف می ‌افتد ؛ یعنی رؤیای بیمارگونه جامعه باز و بازگشت به جامعه بسته بر دانشی که به وجود می ‌آید بنا می‌شود.
Read more
 #پیشنهاد_ویژه #در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی #عرفان_قانعی_فرد #تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی ...
Media Removed
#پیشنهاد_ویژه #در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی #عرفان_قانعی_فرد #تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی این کتاب به طور مفصل جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان میکند ، روایتی به دور از تعصبات جاری سیاسی ایران. عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر ... #پیشنهاد_ویژه
#در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی
#عرفان_قانعی_فرد
#تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی
این کتاب به طور مفصل جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان میکند ، روایتی به دور از تعصبات جاری سیاسی ایران.
عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر - با پرویز ثابتی – مقام امنیتی مهم و مشهور دوران محمد رضا شاه پهلوی – به گفتگویی مبسوط نشسته است و به بررسی حوادث سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ پرداخته است.
ساواک - سازمان امنیت و اطلاعات کشور - از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ ، سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران بود که افرادی مانند تیمور بختیار ، حسن پاکروان ، نعمت اله نصیری و ناصر مقدم ، به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند.
Read more
 #درباره_آزادی #جان_استوارت_میل #آموزشکده_توانا شاید کمتر دیکتاتوری در جهان باشد که اعلام ...
Media Removed
#درباره_آزادی #جان_استوارت_میل #آموزشکده_توانا شاید کمتر دیکتاتوری در جهان باشد که اعلام کند مخالف «آزادی» است. دیکتاتورها هم از آن سخن می‌گویند که طرفدار آزادی هستند. آزادی ‌ای که نظام ‌های دیکتاتور و توتالیتر از آن سخن می‌گویند قطعا با آنچه آزادی‌ خواهان می‌ گویند و یا در نظام‌ های ... #درباره_آزادی
#جان_استوارت_میل
#آموزشکده_توانا

شاید کمتر دیکتاتوری در جهان باشد که اعلام کند مخالف «آزادی» است. دیکتاتورها هم از آن سخن می‌گویند که طرفدار آزادی هستند. آزادی ‌ای که نظام ‌های دیکتاتور و توتالیتر از آن سخن می‌گویند قطعا با آنچه آزادی‌ خواهان می‌ گویند و یا در نظام‌ های دموکراتیک گفته می ‌شود فقط یک «اشتراک لفظ» است.

این‌ که آزادی چیست و انسان آزاد چه ویژگی‌ هایی دارد و جامعه‌ ی آزاد چگونه جامعه ‌ای است همواره موضوعی مورد اندیشه بوده است.

جان استوارت میل در رساله‌ ی «درباره آزادی» یکی از پیچیده‌ ترین مفاهیم فلسفی یعنی آزادی را مورد مطالعه قرار داده است و تلاش کرده است حدود آزادی فردی و اصول آن را روشن سازد و رابطه‌ ی آن با قدرت و سلطه اجتماع را نشان می‌دهد.

جان استوارت میل (زیسته در سالهای ۱۸۰۶ تا ۱۸۷۳) شاید یکی از ستوده شده ترین نظریه پردازان دموکراسی در عصر مدرن باشد. پدرش جیمز میل نظریه پرداز فایده گرایی (utilitarianism) بود و پسر ، معیشت خود را با کار در کمپانی هند شرقی به عنوان بازرس تامین می کرد. اما زندگی فکری او کارش را کوچک جلوه می دهد. میل دفاع خود از دموکراسی لیبرال را بر پایه اصالت فایده قرار می دهد و از جمله استدلال می کند که آزادی اندیشه و عمل موجب بهبود تدریجی سعادت آدمی می شود. ایده های خوب ایده های بد را از میدان به در می کنند و شیوه های برتر زندگی که تنها با آزمون در یک جامعه آزاد شناخته می شود شیوه های فروتر را کم اهمیت می سازد.
از نظر او ، دموکراسی ارجح است نه فقط به خاطر حقوق پیشینی افراد بلکه به خاطر اینکه دموکراسی کیفیت زندگی همگان را افزایش می دهد. در فرهنگ دوره ویکتوریا در انگلستان که به طور روز افزون مادی تر و غیر مذهبی تر می شد ، این نحوه استدلال بنیادهای تازه ای برای نهادهای دموکراتیک فراهم می آورد.

با اینهمه ، فایده گرایی میل بدان معنا نبود که در بیان قاطع حقوق فردی جدی نباشد. در این ترجمه اختصاصی توانا از فصل چهارم درباره آزادی که مشهورترین اثر اوست ، استدلال های او به فراتر از آزادی از سرکوب سیاسی گذر می کند تا آزادیهای کلی تری مثل آزادی از سرکوب اجتماعی را در بر گیرد ؛ یعنی آزادی از اینکه دیگران برای زندگی خصوصی یا دیدگاه های مان و ترجیحاتی که داریم قاعده تعیین کنند. بیشتر آنچه ما امروز از آزادی های اساسی در حوزه خصوصی می فهمیم در صورتهای اولیه خود در آثار جان استوارت میل دیده می شود.
Read more
صدای به حق مردم #عفرین باشید بپرسید، بشریت کجاست و چرا بیدار نمیشود؟ زنده باد مقاومت مردم عفرین
Media Removed
صدای به حق مردم #عفرین باشید بپرسید، بشریت کجاست و چرا بیدار نمیشود؟ زنده باد مقاومت مردم عفرین صدای به حق مردم #عفرین باشید
بپرسید، بشریت کجاست و چرا بیدار نمیشود؟

زنده باد مقاومت مردم عفرین
 #دانلود_کتاب #تاریخچه_شیر_و_خورشید #احمد_کسروی
Media Removed
#دانلود_کتاب #تاریخچه_شیر_و_خورشید #احمد_کسروی #دانلود_کتاب #تاریخچه_شیر_و_خورشید #احمد_کسروی
Loading...
 #دانلود_کتاب #نادر_شاه / #احمد_کسروی #دکتر_لاکهارت / #تاریخ_ایران / #نادرشاه_افشار /
Media Removed
#دانلود_کتاب #نادر_شاه / #احمد_کسروی #دکتر_لاکهارت / #تاریخ_ایران / #نادرشاه_افشار / #دانلود_کتاب
#نادر_شاه / #احمد_کسروی #دکتر_لاکهارت / #تاریخ_ایران / #نادرشاه_افشار /
 #خاطرات_صادق_خلخالی #حاکم_شرع #دادگاه_انقلاب #جمهوری_اسلامی یكی از پر دردسر ترین و جنجالی ...
Media Removed
#خاطرات_صادق_خلخالی #حاکم_شرع #دادگاه_انقلاب #جمهوری_اسلامی یكی از پر دردسر ترین و جنجالی ترین محاكمات ما محاكمه هویدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنی های دولت موقت بازرگان روبرو بودیم. زیرا اعضای این دولت تقریباً با اعدام هویدا مخالف بودند. یدالله سحابی می گفت : اگر خلخالی هویدا ... #خاطرات_صادق_خلخالی
#حاکم_شرع #دادگاه_انقلاب #جمهوری_اسلامی
یكی از پر دردسر ترین و جنجالی ترین محاكمات ما محاكمه هویدا بود. ما در دادگاه مرتباً با كارشكنی های دولت موقت بازرگان روبرو بودیم. زیرا اعضای این دولت تقریباً با اعدام هویدا مخالف بودند. یدالله سحابی می گفت : اگر خلخالی هویدا را اعدام كند ، نخست وزیر كشی در ایران امری عادی خواهد شد و ممكن است پس از شكست انقلاب ، ما را هم بكشند.
بازرگان سرسختانه با اعدام هویدا مخالفت می كرد و برای جلوگیری از اعدام ، سخت در تلاش بود. به من می گفت : شما نباید هویدا را اعدام كنید ؛ چون می گویند كه او در سازمان ملل و اروپا ، طرفداران زیادی دارد و این را امام هم می گوید. من این موضوع را از امام پرسیدم و ایشان فرمود : من چنین مطلبی را نگفته ام . . .
افراد زیادی از طرف دولت موقت با هویدا در تماس بودند و ما از دور ناظر جریان بودیم. آنها وعده آزادی به او می دادند ؛ ولی من خبر نداشتم و او در دادگاه این مطالب را فاش ساخت. در قم خدمت امام رسیدم. چند روزی نگذشته بود كه در زندان قصر ، پاسداران اعتصاب كردند ، آنها رژه می رفتند و فریاد می زدند : خلخالی كجایی؟ دادگاه خلخالی ایجاد باید گردد ، هویدای لامذهب اعدام باید گردد.
سرانجام ، به قم آمدند و از امام خواستند كه مرا به دادگاه برگردانند. امام به من فرمودند : شما به حرف بازرگانی ها گوش نكن. [ پس از تشكیل جلسه محاكمه هویدا و انجام دفاعیات او و صدور حكم اعدام ] هویدا در حالی كه عرق می ریخت ، گفت : حضرت خلخالی ! من نمی گویم مرا اعدام نكنید ؛ ولی خواهش می كنم به مدت دو ماه اعدام مرا به تأخیر بیاندازید. دولت موقت به من وعده داده است. من گفتم : اصل تفكیك قوای ثلاثه : مقننه و قضائیه و مجریه را دولت موقت هم قبول دارد.

خلاصه هرچه او اصرار كرد ، من قبول نكردم و گفتم وصیت خود را بنویس!

او گفت : حضرت خلخالی ! یك میلیارد دلار به شما می دهم تا شما این كار را به عقب بیاندازید.
گفتم : اینها شعر است و من نمی توانم در پیشگاه ملت ایران ، جوابگوی تأخیر محاكمه و اعدام شما باشم.
هویدا گفت : سلام مرا به مادرم برسانید ، و بگویید به دیدن من بیاید ؛ چون او علاقه زیادی به من دارد و غیر از من كسی را ندارد.

گفتم : مادران زیادی بودند كه گریه می كردند ، ولی نتوانستند عزیزان خود را قبل از اعدام ببینند.
ما هر چه گشتیم تا مادر هویدا را به دیدن پسرش ببریم او در دسترس نبود. هویدا حاضر به نوشتن وصیت نشد تا شاید دستور اعدام او به تأخیر افتد و همین را فرجه حساب می كرد ...
Read more
Loading...
 #رفیق_آیت_الله #امیر_عباس_فخرآور #سید_علی_خامنه_ای #انقلاب_۵۷ #روسیه #شوروی یکصد سالی ...
Media Removed
#رفیق_آیت_الله #امیر_عباس_فخرآور #سید_علی_خامنه_ای #انقلاب_۵۷ #روسیه #شوروی یکصد سالی هست که سرنوشت ، بازی تلخی را با سرزمین کهن آریایی ما سر گرفته است. بادهای حوادثی غریب ، ما مردم ایران را در تعلیقی تاریخی نگاه داشته اند. دردی مشترک که حالا به آن معتاد شده ایم و دست در گریبان ماندن با روزمرگی ... #رفیق_آیت_الله
#امیر_عباس_فخرآور
#سید_علی_خامنه_ای #انقلاب_۵۷ #روسیه #شوروی
یکصد سالی هست که سرنوشت ، بازی تلخی را با سرزمین کهن آریایی ما سر گرفته است. بادهای حوادثی غریب ، ما مردم ایران را در تعلیقی تاریخی نگاه داشته اند. دردی مشترک که حالا به آن معتاد شده ایم و دست در گریبان ماندن با روزمرگی هایمان ، حتی قدرت اینکه به نقطه آغاز این درد مشترک بیاندیشیم را از ما گرفته است. شاید اگر پدرانمان ریشه این درد مشترک را می یافتند ، امکان پرداختن به چاره آن نیز پدیدار می شد.
آنچه در پیش رو دارید ، چکیده دو دهه دویدن به دنبال پاسخ برای پرسش هایی است که نیمی از زندگی ام را با آن زیسته بودم. در نهایت چهار سال پیش وقتی نوشتن این کتاب را شروع کردم ، انتظار خیلی چیزها را داشتم. انتظار داشتم این کتاب به زندگینامه یک دیکتاتور ستمگر و یا کشف یک شبکه کهنسال جاسوسی برای اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شود. ولی اینکه کتاب رفیق آیت الله تبدیل به شاید بزرگترین مجموعه تحقیقاتی برای رمزگشایی از تاریک ترین پرونده های سیاسی- جنایی تاریخ ایران شود ، حتی در وحشی ترین تصوراتم نیز نمی گنجید.
امروز با اعتماد به نفس میگویم که درد تاریخی مردم سرزمینمان را شناخته ام و در این تردید ندارم همه آنها که تا پایان این کتاب همسفرم باشند ، دیدگاهی نوین به آنچه بر ملت ما در یکصد سال گذشته رفته است ، خواهند داشت.
مشکل اینجا بود که ریشه این درد مشترک را نه در درون سرزمین ما ، که فرسنگ ها دورتر در قلب همسایه شمالی ایران ، در کشور پهناور روسیه باید جستجو می کردیم. آنجا که در سال ۱۹۰۵ میلادی برابر با ۱۲۸۴ خورشیدی ، جرقه های یک انقلاب در روسیه تزاری زده شد.
دوازده سال پس از آن ، شعله های انقلاب بولشویکی ابتدا دامان مردم این سرزمین پهناور را فرا گرفت و سپس به جان ایران کهن و دیگر مناطق کره خاکی افتاد و تاریخ ، فرهنگ و هویت آنها را خاکستر کرد.
کتاب رفیق آیت الله در ده فصل به بررسی اسناد مربوط به نقش کلیدی سازمان امنیت شوروی در طراحی و اجرای انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی و پس از آن کمک های آشکار و پنهان این سازمان مخوف برای رسیدن سید علی خامنه ای به مقام ولی مطلقه فقیه در ایران ، می پردازد.
در هر یک از فصل های ده گانه این کتاب با یکی از رازهای سر به مهر و معماهای ترسناک در تاریخ انقلاب اسلامی مواجه خواهید بود که علاوه بر رمزگشایی از آنها تلاش شده است تا امکان تحقیق مستقل و موضوعی برای پژوهشگران در آن زمینه خاص نیز فراهم گردد.
Read more
 #زندان_در_ایران #شیرین_عبادی #دادگستری #عدالت #زندانی_سیاسی #زندانیان_عقیدتی فلسفه وجودی ...
Media Removed
#زندان_در_ایران #شیرین_عبادی #دادگستری #عدالت #زندانی_سیاسی #زندانیان_عقیدتی فلسفه وجودی زندان در جوامع بسته و مبتلا به استبداد مانند ایران با جوامع آزاد متفاوت است. در دنیای آزاد ، زندان برای تنبیه مجرمین و بهسازی آن ها و یا ایجاد امنیت برای شهروندان تعبیه شده است و اغلب ، این بزهکاران ... #زندان_در_ایران
#شیرین_عبادی
#دادگستری #عدالت #زندانی_سیاسی #زندانیان_عقیدتی
فلسفه وجودی زندان در جوامع بسته و مبتلا به استبداد مانند ایران با جوامع آزاد متفاوت است. در دنیای آزاد ، زندان برای تنبیه مجرمین و بهسازی آن ها و یا ایجاد امنیت برای شهروندان تعبیه شده است و اغلب ، این بزهکاران و مجرمان و ناقضان حقوق فردی و اجتماعی افراد هستند که در زندان قرار می گیرند ، اما در نظام های غیر آزاد ، بخش زیادی از زندانیان کسانی هستند که معترض به فساد ، جرم و جنایت حاکمان هستند. منتقدان بی باکی که منتقد عدم پاسخگویی حکومت در قبال عملکرد خود و نابسامانی های سیاسی - اجتماعی هستند.

در حکومت های ایدئولوژیک نظیر جمهوری اسلامی ایران ، جدا از مسایل سیاسی و اجتماعی ، این نظام ها حتی در قبال باورها و اعتقادات شهروندان نیز احساس قیمومیت دارند و دگرستیزی نهادینه در حکمرانی اینان ، باورمندان به دیگر ادیان و باورهای عقیدتی را نیز از گزند داغ و درفش و دخالت نابجا در امان نمی گذارد.
چنین نظام های تمامیت خواهی همانگونه که به دنبال سیطره خود بر جان و مال مردم هستند به دنبال اعمال سلطه ای تام و تمام بر باورهای شهروندان نیز هستند.
این حکومت های غیر دموکراتیک برای حفظ حصار عقیدتی و امنیت سلطه خود ، شهروندان معترض و منتقد را در زندان قرار می دهند. افرادی که در چنین نظام هایی به دلایل عقیدتی و سیاسی ، زندانی می شوند ، عموما شهروندانی فداکار هستند که برخوردار از شهامت مدنی هستند.
شهامت قابل ستایشی که در مقابل بی عدالتی ها سکوت نمی کند و بعضا در این راه جان گرانبهای خود را نیز از دست می دهند. دردآور آنکه این فداکاری تنها شامل خود آنها نمی شود و در بسیاری از موارد خانواده های آنان نیز درگیر مصائب اعتراض به استبداد می شوند. خانواده های این زندانیان نه تنها بعضا عزیزان و حامی خود را از دست می دهند بلکه در بسیاری از حق و حقوق فردی و اجتماعی خود نیز محروم می شوند.

آموزشکده توانا که خود را آموزشکده جامعه مدنی تعریف می کند ، در راستای ادای دین به چنین افرادی ست  که تصمیم گرفته است مجموعه ای منتخب از نامه های برخی از آنان را به انتشار برساند. نامه هایی که این ستاره های تابناک جامعه مدنی ایران ، در دوره زندان نوشته اند و به بیرون درز داده اند.
نام این مجموعه از نامه زنده یاد هدی صابر برگرفته شده است که از دوران زندان خود و زندانبانان خود چنین یاد می کند : « در رفتار اين قدرتمداران و قاضيان و زندانبانان متشبث به ولايت و دين ، نه خدا هست نه قانون. نه اخلاق دينی نه اخلاق مدنی
Read more
 #در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی #عرفان_قانعی_فرد #تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی این ...
Media Removed
#در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی #عرفان_قانعی_فرد #تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی این کتاب به طور مفصل جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان میکند ، روایتی به دور از تعصبات جاری سیاسی ایران. عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر - با پرویز ثابتی – ... #در_دامگه_حادثه ، خاطرات پرویز ثابتی
#عرفان_قانعی_فرد
#تاریخ #سیاست #انقلاب_اسلامی
این کتاب به طور مفصل جریان انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران را از زبان پرویز ثابتی مدیر امنیت داخلی ساواک بیان میکند ، روایتی به دور از تعصبات جاری سیاسی ایران.
عرفان قانعی فرد – محقق تاریخ معاصر - با پرویز ثابتی – مقام امنیتی مهم و مشهور دوران محمد رضا شاه پهلوی – به گفتگویی مبسوط نشسته است و به بررسی حوادث سالهای ۱۳۳۷ تا ۱۳۵۷ پرداخته است.
ساواک - سازمان امنیت و اطلاعات کشور - از سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۵۷ ، سازمان اصلی پلیس امنیتی و اطلاعاتی ایران بود که افرادی مانند تیمور بختیار ، حسن پاکروان ، نعمت اله نصیری و ناصر مقدم ، به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند.
Read more
#تسلیت_ایران #سانچی #تسلیت_ایران
#سانچی😔
Loading...
 #جامعه_باز_و_دشمنان_آن #کارل_پوپر #عزت_الله_فولادوند جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ...
Media Removed
#جامعه_باز_و_دشمنان_آن #کارل_پوپر #عزت_الله_فولادوند جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۴ ) ، فیلسوف انگلیسی اتریشی تبار ، در سال ۱۹۴۵ انتشار یافت. مؤلف رمز تاریخ اجتماعی را در تقابل «جامعه بسته» و «جامعه باز» می‌بیند. در جامعه بسته طبیعت و قرارداد یکسان شمرده می‌شود و روح ... #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
#کارل_پوپر
#عزت_الله_فولادوند
جامعه باز و دشمنان آن ، اثر کارل پوپر ( ۱۹۰۲ - ۱۹۹۴ ) ، فیلسوف انگلیسی اتریشی تبار ، در سال ۱۹۴۵ انتشار یافت. مؤلف رمز تاریخ اجتماعی را در تقابل «جامعه بسته» و «جامعه باز» می‌بیند. در جامعه بسته طبیعت و قرارداد یکسان شمرده می‌شود و روح انتقادی و تغییر افکار فرد نفی می‌گردد. جامعه باز ، که دستاورد یونانیان است ، «غیر دینی» است و طبیعت و قرارداد از یکدیگر جدا و زمینه را برای روح انتقادی و رویکرد فردگرایانه فراهم می‌کند. این نوع جامعه وقتی که بیشتر جنبه تعارضی داشته باشد و کمتر حمایت ‌کننده باشد ، وسوسه حاکمیت بر کل شئون اجتماعی (توتالیتر) و بازگشت به جامعه بسته را باعث می‌شود.
به نظر پوپر ، افلاطون و هگل و مارکس «دشمنان» جامعه بازند و در هیئت معاصران با آنان در می‌افتد. به نظر افلاطون ، تغییر عین فساد است و از اینجا به طرح خیالی دولت «توتالیتر» و دارای سلسله مراتب و هماهنگی می‌رسد که از راه آموزش اجباری و جمع ‌گرای طبقه حاکمه ثبات خود را حفظ می‌کند.
از سوی دیگر چون "عدالت" دانستن ماهیت امور است ، قدرت به دست فیلسوف می ‌افتد ؛ یعنی رؤیای بیمارگونه جامعه باز و بازگشت به جامعه بسته بر دانشی که به وجود می ‌آید بنا می‌شود.
Read more
 #تراژدی_دموکراسی_در_ایران [جلد دوم] #عماد_الدین_باقی #قتلهای_زنجیره_ای #وزارت_اطلاعات ...
Media Removed
#تراژدی_دموکراسی_در_ایران [جلد دوم] #عماد_الدین_باقی #قتلهای_زنجیره_ای #وزارت_اطلاعات #جمهوری_اسلامی ماجرای «مهدی نحوی» که بمب گذاری حرم امام رضا را به او نسبت دادند نيز نشانگر چهره مخوف و ضد انسانی وزارت اطلاعات است که زندانی های موجود را عاملان قتل ها و بمب گذاری هايی معرفی می کرد ... #تراژدی_دموکراسی_در_ایران [جلد دوم]
#عماد_الدین_باقی
#قتلهای_زنجیره_ای #وزارت_اطلاعات #جمهوری_اسلامی
ماجرای «مهدی نحوی» که بمب گذاری حرم امام رضا را به او نسبت دادند نيز نشانگر چهره مخوف و ضد انسانی وزارت اطلاعات است که زندانی های موجود را عاملان قتل ها و بمب گذاری هايی معرفی می کرد که خود آن را انجام داده بود. « با توجه به فرضيه قريب به واقع زندانی بودن مهدی نحوی می توان گفت که وی در طی اين مدت تحت فشار و شکنجه برای اعتراف به انفجار حرم امام رضا قرار گرفته است. بديهی است فردی که روح او از ماجرا بی اطلاع بوده به آسانی تن به چنين اعترافی نمی دهد ، به ويژه اگر عِرقِ مذهبی داشته باشد و از طرف ديگر می داند با چنين اعترافی ، حکم مرگ خويش را امضا خواهد کرد. سرانجام پس از نا اميد شدن از کسب اين اعتراف بايد سناريو را به گونه ای ديگر اجرا کرد. مهدی نحوی با اتومبيل افراد سعيد امامی به تهرانپارس در يکی از شلوغ ترين نقاط که ايستگاه مسافران نيز هست آورده می شود تا عده زيادی از مردم تهران شاهد باشند. به او يک قبضه کلت کمری خالی از فشنگ داده و چنين فريب داده می شود که می خواهند او را فراری دهند. مهدی نحوی جوان بی تجربه ای که گمان می کند فرشته نجات به سراغ او آمده است با خيالی خام از اتومبيل بيرون فرستاده می شود. او چون محکوم گريز پا به سوی سرنوشتی نامعلوم اما به اميد رهايی و بی خبر از سناريوی طراحی شده شتابان می دود. چند لحظه بعد مأموران از اتومبيل بيرون آمده و فرمان ايست می دهند. نحوی همچنان شتابان می دود ، اما گلوله ها امان نمی دهند. او نقش بر زمين می شود و در حالی که عده زيادی از مردم شاهد بودند که او در حال فرار و مأموران در حال تعقيب بودند و به او ايست دادند اما فرد فراری که اسلحه ای هم نزد خود داشت تسليم نشد و هدف قرار گرفت.
شب همان روز در اخبار سراسری صدا و سيما گفته شد که عده زيادی از مردم شاهد اين درگيری بوده اند. ماجرا به اندازه ای طبيعی بود که هيچکس به ساختگی بودن سناريوی نحوی ترديد نمی کند »

تحليل باقی اين نيست که جناح راست گرداننده اين جنايات است. او معتقد است که : « گروه کارگردان اين خشونت ها از جناح راست مستقل بوده و جناح راست در واقع ذينفع اين عمليات بوده است. قاتلان هميشه احساس می کردند پشتوانه ای به نام جناح راست دارند. جناح راست طراح و کارگردان نبود ، ولی چون ذينفع بود و منافع مشترکی بين اين دو گروه وجود داشت ، نمی توان آنها را از هم تفکيک کرد
Read more
Loading...
Loading...

Loading...