Loading Content...

Ahmadamirkhalili Instagram Photos and Videos

Loading...


ahmadamirkhalili احمد اميرخليلى @ahmadamirkhalili mentions
Followers: 6,522
Following: 69
Total Comments: 0
Total Likes: 0

. ‏‎شروع قصّه از اینجاست بعدِ بابا! آب! ‏‎وَ زنگ مدرسه! ﻧﺎﻇﻢ رسیده بود از راه ‏‎کلاس پَر، همه ساکت! پسر بیا بیرون ‏‎“به عزّت و شرف لا اله الا الله...” . ‏‎شروع قصّه از اینجاست؛ زنگ در! تلفن! ‏‎وَ مادرم که: نداریم! مُهلت آخر ‏‎صدای زنگ دوباره! که حکمِ تخلیّه ‏‎شروع قصه همین بود؛ زندگی مون ... .
‏‎شروع قصّه از اینجاست بعدِ بابا! آب!
‏‎وَ زنگ مدرسه! ﻧﺎﻇﻢ رسیده بود از راه
‏‎کلاس پَر، همه ساکت! پسر بیا بیرون
‏‎“به عزّت و شرف لا اله الا الله...”
.
‏‎شروع قصّه از اینجاست؛ زنگ در! تلفن!
‏‎وَ مادرم که: نداریم! مُهلت آخر
‏‎صدای زنگ دوباره! که حکمِ تخلیّه
‏‎شروع قصه همین بود؛ زندگی مون پَر...
.
‏‎وَ من همیشه دریغِ از کرایه اتوبوس
‏‎شروع قصه درست از سر خطِ پایان
‏‎وَ خواهرم، نه جهیزیه! نه لباس عروس!
‏‎وَ مادرم که به تشخیص قطعیِ “سرطان”
.
‏‎شروع قصه بعدی! خبر به کوتاهی:
‏‎“غروبِ اول مرداد بود، مادر مُرد”
‏‎منی که پشتِ چراغ های قرمزِ دنیا
‏‎به‌ پاک کردن شیشه! نبودِ پول خُرد!
.
‏‎وَ بعد خواهر من بود و حسرت لِی لِی
‏‎عروسِ نخ شد و بازیِ چرخ خیاطی...
‏‎وَ من به جُرم همین فقر؛ روزهای فرد
‏‎غروب، ساعت شش، بندِ سه: ملاقاتی!
...
.
‏‎ #احمدامیرخلیلی
.
{...}
تا ماه مهر و باز شدن مدرسه ها چیزی نمونده! یه کیف ‌و کتاب بخرید همین روزا توو خیابون لازم تون می شه! بدید به این بچه ها که کم نیستن!
#فقر #ایران
Read more
Loading...
. از حال من نپرس وقتی که خوب نیست هر چیزِ بعد تو . من توو غمم هنوز واست کمم هنوز چن سال مونده از پاییز ...
Media Removed
. از حال من نپرس وقتی که خوب نیست هر چیزِ بعد تو . من توو غمم هنوز واست کمم هنوز چن سال مونده از پاییز بعد تو! . #احمدامیرخلیلی . {یه هفته مونده تا #پاییز ! خدایا پناه می برم از غربتِ غمگینِ عاشقانه های پاییزی به آغوشِ امنِ تو...} به نظرتون چند سال مونده؟؟؟؟ Photo: @masoodzakeri #autumn .
از حال من نپرس
وقتی که خوب نیست
هر چیزِ بعد تو
.
من توو غمم هنوز
واست کمم هنوز
چن سال مونده از
پاییز بعد تو!
.
#احمدامیرخلیلی
.
{یه هفته مونده تا #پاییز ! خدایا پناه می برم از غربتِ غمگینِ عاشقانه های پاییزی به آغوشِ امنِ تو...}
به نظرتون چند سال مونده؟؟؟؟
Photo: @masoodzakeri
#autumn
. ۱. پسرک ۲۲ یا شاید ۲۳ ساله ای که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، تسبیح‌ به دست و با انگشترهایی که خرج یکسال ...
Media Removed
. ۱. پسرک ۲۲ یا شاید ۲۳ ساله ای که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، تسبیح‌ به دست و با انگشترهایی که خرج یکسال زندگی من و امثال من است آمده بود و می خواست به مبلغی واسطه شوم و‌ مجوز چند خواننده را بگیرم. رد کردم و با دعوا رفت و گفت: برای پدر من هیچ در بسته ای نیست! چند هفته بعد داشت تبلیغ کنسرت چند خواننده ای امروز ... .
۱. پسرک ۲۲ یا شاید ۲۳ ساله ای که هنوز پشت لبش سبز نشده بود، تسبیح‌ به دست و با انگشترهایی که خرج یکسال زندگی من و امثال من است آمده بود و می خواست به مبلغی واسطه شوم و‌ مجوز چند خواننده را بگیرم. رد کردم و با دعوا رفت و گفت: برای پدر من هیچ در بسته ای نیست! چند هفته بعد داشت تبلیغ کنسرت چند خواننده ای امروز پر فروش هم هستند با عکس خودش این سو و آن سو می گذاشت! خواننده هایی با ترانه هایی به شدت درپیت و مزخرف! از دوستانم در ارشاد پرسیدم، گفتند اصلا درخواست بررسی مجدد خواننده های ایشان برای تایید صلاحیت نیامده و مرجع بالاتری دستور مجوز ایشان را صادر کرده است. بعدها فهمیدم آن پسرک نوه یکی از همین آیت الله های خودمان است. حالا چرا آمده بود سراغ من نمی دانم، شاید یکبار در زندگی میخواست روی پای خودش بایستد که نشد.
۲. استاد بهمنی از دستشویی ارشاد بیرون آمده بودند دست های خیسشان همینطور باز بود و تهیه کننده ای پاکتی را در جیب ایشان گذاشتند! استاد از محتویات پاکت پرسید و گفت هدیه صدور مجوز ترانه هایی است که رد شده! استاد گفت خودت از جیبم بردار که دستم را شسته ام و نمی خواهم نجس شود وگرنه همینطور به مدیریت می روم و از ایشان می خواهم طی توضیحات من پاکت را از جیبم بردارند و ضمیمه پرونده کنند. به یک هفته نرسید که مرجعی بالاتر مجوز ترانه های رد شده را صادر کرده بود!
.
به عکس نگاه کنید که سه مرجع برای صدور مجوز وجود دارد؛ به جز راه فرارهای بسیاری که در خود ارشاد است. با اینهمه راه فرار، شورای ترانه ارشاد عروسک خیمه شب بازی ست تا مرجع تصمیم گیری!
می ماند نبود استاد بهمنی با استعفای ایشان بزودی آسیب هایش را جامعه موسیقی خواهد دید! ایشان که بدون هیچ وظیفه و حقوقی شنبه ها را اختصاص داده بود تا خیلی ها بیایند و مستقیم در مورد کارشان حرف بزنند و بسیاری ممیزی ها با مسامحه یا کمک ایشان حل شود!
.
به نظرم سایت موسیقی ما پرونده ای باز کند که چرا سه مرجع وجود دارد و کدام کارها از کجا مجوز گرفته اند؛ آنوقت معلوم می شود چه کسی به #ابراهیم چاوشی مجوز نداده است و چه کسی مجوز #موچین را صادر کرده!
@mohamadali.bahmani
Read more
. تُو بَدجوری سَرگرمِ رَفتَنْ شُدی حَواسَم بِه سَرمایِ توو راهِته هَمه فِکرِ تُو رَفتَنه، مَنْ ...
Media Removed
. تُو بَدجوری سَرگرمِ رَفتَنْ شُدی حَواسَم بِه سَرمایِ توو راهِته هَمه فِکرِ تُو رَفتَنه، مَنْ هَنوز توو فِکرَم که بارونی هَمراهِته؟ . بِشین آخرین خَنْده هامو بِبین وَلیْ قَبلِ بُغضِ دُوتامون بُرو به آرامِشِ آسِمونْ دِل نَبَند هَوا اَبْریه! قَبلِ بارون بُرو… . #احمداميرخليلى . {داغ ... .
تُو بَدجوری سَرگرمِ رَفتَنْ شُدی
حَواسَم بِه سَرمایِ توو راهِته
هَمه فِکرِ تُو رَفتَنه، مَنْ هَنوز
توو فِکرَم که بارونی هَمراهِته؟
.
بِشین آخرین خَنْده هامو بِبین
وَلیْ قَبلِ بُغضِ دُوتامون بُرو
به آرامِشِ آسِمونْ دِل نَبَند
هَوا اَبْریه! قَبلِ بارون بُرو…
.
#احمداميرخليلى
.
{داغ جان سوز من از خنده تلخم پیداست
ای بسا خنده که از گریه غم انگیزتر است
-رهی معیری_}
Read more
. هِزار دَفه سوختَم و ساختَم وَلیْ دُوباره دُنیامو خَرابْ کَردَن جَوابِ خِیلی آدَمارو دادم حَتّیٰ ...
Media Removed
. هِزار دَفه سوختَم و ساختَم وَلیْ دُوباره دُنیامو خَرابْ کَردَن جَوابِ خِیلی آدَمارو دادم حَتّیٰ اَگه مَنو جَوابْ کَردنْ . مَن خُودَمَم که هِی رَگامُو زَدم اَمّا حَریفِ باوَرَم نِمی شَم مَن اَحمدِ اَمیرخَلیلی م که اَمیرکَبیرِ کِشوَرم نِمی شَم! . #احمدامیرخلیلی . [تو کاری ... .
هِزار دَفه سوختَم و ساختَم وَلیْ
دُوباره دُنیامو خَرابْ کَردَن
جَوابِ خِیلی آدَمارو دادم
حَتّیٰ اَگه مَنو جَوابْ کَردنْ
.
مَن خُودَمَم که هِی رَگامُو زَدم
اَمّا حَریفِ باوَرَم نِمی شَم
مَن اَحمدِ اَمیرخَلیلی م که
اَمیرکَبیرِ کِشوَرم نِمی شَم!
.
#احمدامیرخلیلی
.
[تو کاری کردی که کسی نکرد، پس اینک‌ تابی بیاور که کسی نیاورده است.
-تاریخ اندیشه ایران. ص ۲۷۲-]
Read more
. موهاتو واکَردیْ که دُنیارو بِگیریْ موهاتو بَستَم تا جَهانْ آرومْ باشه گاهیْ نَپوشونْ صورَتت ...
Media Removed
. موهاتو واکَردیْ که دُنیارو بِگیریْ موهاتو بَستَم تا جَهانْ آرومْ باشه گاهیْ نَپوشونْ صورَتت رو زیرِ موهات تا لااقَل روز و شَبَم مَعلومْ باشه... . #احمدامیرخلیلی . [حتی به دنبال خوشی هم نیستیم، تنها می‌خواهیم قدری کمتر رنج ببریم. - چارلز بوکوفسکی -] .
موهاتو واکَردیْ که دُنیارو بِگیریْ
موهاتو بَستَم تا جَهانْ آرومْ باشه
گاهیْ نَپوشونْ صورَتت رو زیرِ موهات
تا لااقَل روز و شَبَم مَعلومْ باشه...
.
#احمدامیرخلیلی
.
[حتی
به دنبال خوشی هم نیستیم،
تنها می‌خواهیم
قدری کمتر رنج ببریم.
- چارلز بوکوفسکی -]
Loading...
. نيستى! پُلايى كه خَرابه پُشتِ سَر مونده لَبخَندِ تو اَز آينه هاىِ روبِروم رَفته حالِ منِ بَعد ...
Media Removed
. نيستى! پُلايى كه خَرابه پُشتِ سَر مونده لَبخَندِ تو اَز آينه هاىِ روبِروم رَفته حالِ منِ بَعد اَز تُو توو اين شَهر مَعلومه تُو آبِروم بودى وُ حالا... آبِروم رَفته! . #احمداميرخليلى . {ای سرنوشت از تو کجا می توان گریخت...؟} .
نيستى! پُلايى كه خَرابه پُشتِ سَر مونده
لَبخَندِ تو اَز آينه هاىِ روبِروم رَفته
حالِ منِ بَعد اَز تُو توو اين شَهر مَعلومه
تُو آبِروم بودى وُ حالا...
آبِروم رَفته!
.
#احمداميرخليلى
.
{ای سرنوشت
از تو کجا می توان گریخت...؟}
. زُلف اَگر زُلفِ تُو باشَد شَبِ کوتاهِ مَن اَست آه اَز این عِشق که اَندازه ی یِک آهِ مَن اَست اَز ...
Media Removed
. زُلف اَگر زُلفِ تُو باشَد شَبِ کوتاهِ مَن اَست آه اَز این عِشق که اَندازه ی یِک آهِ مَن اَست اَز هَمانْ روز، هَمانْ لحظه که دیدَم؛ گُفتَم: این هَمانْ خَنده، هَمانْ خَنده ی دِلخواهِ مَن اَست! . #احمدامیرخلیلی . {با‌ موزیک #زلف محسن نامجو بخوانیدش، با همان نعره ها و همان شوریدگی، به همان ... .
زُلف اَگر زُلفِ تُو باشَد شَبِ کوتاهِ مَن اَست
آه اَز این عِشق که اَندازه ی یِک آهِ مَن اَست
اَز هَمانْ روز، هَمانْ لحظه که دیدَم؛ گُفتَم:
این هَمانْ خَنده، هَمانْ خَنده ی دِلخواهِ مَن اَست!
.
#احمدامیرخلیلی
.
{با‌ موزیک #زلف محسن نامجو بخوانیدش، با همان نعره ها و همان شوریدگی، به همان آشفتگی و همان دیوانگی، نه ذره ای کم‌تر و نه بیش‌تر، او همان زلفی که تا بر باد داد و به بادمان داد...}
Read more
Loading...
. من همان کوهم به فتح قله ها می ایستم... . #رویای_برنده همکاری تازه من با صدای مهدی یغمایی عزیزم، موسیقی پوریا حیدری گل و تهیه کنندگی برادرم احسان ارغوانی عزیز رو از کانالم و سایت موسیقی ما بشنوید. کاور هم دسته گل آقا مسعود ذاکریه. @mehdiyaghmaei @pouryaheydari @ehsan_arghavani @masoodzakeri @musicema #iran ... .
من همان کوهم به فتح قله ها می ایستم...
.
#رویای_برنده همکاری تازه من با صدای مهدی یغمایی عزیزم، موسیقی پوریا حیدری گل و تهیه کنندگی برادرم احسان ارغوانی عزیز رو از کانالم و سایت موسیقی ما بشنوید. کاور هم دسته گل آقا مسعود ذاکریه.
@mehdiyaghmaei
@pouryaheydari
@ehsan_arghavani
@masoodzakeri
@musicema
#iran #sport #jakarta #ایران #ترانه #موسیقی
Read more
. دیروز دوستی به شوخی گفت این ترانه هایی که می نویسی نمی گیره، یه موچینی، انبردستی، آچار فرانسه ای توو ترانه ت بیار جواب میده! من از همه جا بی خبر که اخه موچین به چه کار ترانه میاد و در همین اثنا دیدم یه موزیک بهم معرفی کرد که اتفاقا موچین به کارشون میاد! این ویدئو رو گذاشتم چون داخلش همه اتفاقات امروز ... .
دیروز دوستی به شوخی گفت این ترانه هایی که می نویسی نمی گیره، یه موچینی، انبردستی، آچار فرانسه ای توو ترانه ت بیار جواب میده!
من از همه جا بی خبر که اخه موچین به چه کار ترانه میاد و در همین اثنا دیدم یه موزیک بهم معرفی کرد که اتفاقا موچین به کارشون میاد! 😁
این ویدئو رو گذاشتم چون داخلش همه اتفاقات امروز موسیقی پاپ یه جا جمع شده! ما دهه شصتی ها این روزا رو دیدیم، ما رو از موچین نترسونید برید از خدا بترسید هرچند که اعتقاد دارم ویدئو بالا صد پله بالاتر از کارِ این تازه وارد هاست!
لطفا بیمار بعدی...
Read more
. من قول دادم پایِ تو باشم تو گفتی که تا پای جون هستم من جونمم میدم که برگردی من پای قول هردومون هستم . #احمدامیرخلیلی . {خداییش ...
Media Removed
. من قول دادم پایِ تو باشم تو گفتی که تا پای جون هستم من جونمم میدم که برگردی من پای قول هردومون هستم . #احمدامیرخلیلی . {خداییش خنده داره یکی دیگه قول بده، اونوقت ما پای قولش وایستادیم!} خسته م، می خندم، خسته م، می خندم... .
من قول دادم پایِ تو باشم
تو گفتی که تا پای جون هستم
من جونمم میدم که برگردی
من پای قول هردومون هستم
.
#احمدامیرخلیلی
.
{خداییش خنده داره یکی دیگه قول بده، اونوقت ما پای قولش وایستادیم!}
خسته م، می خندم، خسته م، می خندم...
. ببوس این لبِ سردُ که از ازل به ابد یه داغ، داغِ همین بوسه رو تنم باشه گناهِ گندمه یا سیب؟ گناه دستِ ...
Media Removed
. ببوس این لبِ سردُ که از ازل به ابد یه داغ، داغِ همین بوسه رو تنم باشه گناهِ گندمه یا سیب؟ گناه دستِ توئه خدا کنه که گناهِ تو گردنم باشه . #احمداميرخليلى . {دستاش همه جا بود، توو عکسای دوتایی که از وسط پاره شون کردم، توو جیبای اُورکتم وقتی هوا سرده، توو موهام وقتی دلتنگم، توو دستام وقتی تنهام! ... .
ببوس این لبِ سردُ که از ازل به ابد
یه داغ، داغِ همین بوسه رو تنم باشه
گناهِ گندمه یا سیب؟ گناه دستِ توئه
خدا کنه که گناهِ تو گردنم باشه
.
#احمداميرخليلى
.
{دستاش همه جا بود، توو عکسای دوتایی که از وسط پاره شون کردم، توو جیبای اُورکتم وقتی هوا سرده، توو موهام وقتی دلتنگم، توو دستام وقتی تنهام! دستاش خاطره داشت، حافظه داشت! دستاش می بوسید، لب داشت حرف می زد، چشم داشت می دید! دستاشُ دستم که گرفتم، رفت. همه چیز دستاش بود و من نفهمیدم...}
.
عکس: آقا مسعود ذاکری
#iran #tehran #love #photography #mood #night
Read more
Loading...
. دل به دریا زدم تو رو ببرم ولی طوفانِ تو شکستم داد گفته بودی که عشق کار تو نیست چشم های تو کار دستم ...
Media Removed
. دل به دریا زدم تو رو ببرم ولی طوفانِ تو شکستم داد گفته بودی که عشق کار تو نیست چشم های تو کار دستم داد! . چشم های تویی که تلفیقی بین آهو و آدم و پَریه صورتت قرصِ کامل ماهه یا که خورشیدِ زیر روسریه؟ . چشم های تو موقع رفتن کاش می شد که فکرشم ببری عشق یعنی یه لحظه دل بستن عشق یعنی یه عمر دربه دری... . تا ... .
دل به دریا زدم تو رو ببرم
ولی طوفانِ تو شکستم داد
گفته بودی که عشق کار تو نیست
چشم های تو کار دستم داد!
.
چشم های تویی که تلفیقی
بین آهو و آدم و پَریه
صورتت قرصِ کامل ماهه
یا که خورشیدِ زیر روسریه؟
.
چشم های تو موقع رفتن
کاش می شد که فکرشم ببری
عشق یعنی یه لحظه دل بستن
عشق یعنی یه عمر دربه دری...
.
تا رسیدی به زندگیم گفتی:
پیِ دستای مرگ می گردی
من خودت بودم و تو با سفرت
لحظه به لحظه خودکشی کردی
.
شاید این حرف ساده باشه ولی
گفتن حرف ساده هم سخته
خوش به حال کسی که پیشِ توئه

خوش به حالش
چقدر
خوشبخته...
.
#احمداميرخليلى
.
[ ما که نمی دونستیم کی به کیه! یهو چشم باز کردیم وسطِ یه حس گیج و گم و گنگ! گفت: دخلت اومده عاشق شدی پسر! گفتم: عاشق کی؟ عاشق چی؟ گفت: عشق کی و چی و کجا و چطور نداره! گفتم: مگه می شه؟ همه چیز، کی و چی و کجا داره! گفت: عشق همه چیز نیست، تنها چیزه! واسه اینه که با همه چیز فرق می کنه! خندیدم گفتم شعار نده! گفت: #عشق شعار نیست، شعره!
الان که نمی دونم کی ام و چی ام و کجام و چطور اینجام، الان که واسه چشماش شعر می گم قسم می خورم شعار نمی دم! قسم می خورم عشق با همه چی فرق می کنه...]
#iran #tehran #poetry #photography #love #mood #day
Read more
. کعبه یک سنگِ نشان ست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست! . حالا شما هفت دور بچرخ و بین ...
Media Removed
. کعبه یک سنگِ نشان ست که ره گم نشود حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست! . حالا شما هفت دور بچرخ و بین صفا و مروه هفت بار هروله کن و باز هفت دور بچرخ! بچرخ حاجی، بچرخ و بعد که برگشتی همانی که همانی که همانی... . طوفان که گرفت هرآنچه پشت پرده کعبه است رو شد، هیچ بود و تنها با هیچ نمی توان هیچکاری کرد! . ما ... .
کعبه یک سنگِ نشان ست که ره گم نشود
حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست!
.
حالا شما هفت دور بچرخ و بین صفا و مروه هفت بار هروله کن و باز هفت دور بچرخ! بچرخ حاجی، بچرخ و بعد که برگشتی همانی که همانی که همانی...
.
طوفان که گرفت هرآنچه پشت پرده کعبه است رو شد، هیچ بود و تنها با هیچ نمی توان هیچکاری کرد!
.
ما عرفناک َحقَّ معرِفَتِکَ
ما تو را چنانکه شایستۀ توست نشناخته ایم!
#عرفه
Read more
. متاسفانه برادر بزرگتر استاد محمدعلی بهمنی، حسین آقا به رحمت خدا رفتند. به استاد محمدعلی بهمنی ...
Media Removed
. متاسفانه برادر بزرگتر استاد محمدعلی بهمنی، حسین آقا به رحمت خدا رفتند. به استاد محمدعلی بهمنی که خودش همیشه غمخوار دیگران است این غم را تسلیت می گویم. .
متاسفانه برادر بزرگتر استاد محمدعلی بهمنی، حسین آقا به رحمت خدا رفتند. به استاد محمدعلی بهمنی که خودش همیشه غمخوار دیگران است این غم را تسلیت می گویم.
Loading...
. وقتی می گید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” است، بس کنید این حرف های مزخرف ...
Media Removed
. وقتی می گید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” است، بس کنید این حرف های مزخرف رو، مثبت باشید و هرچقدر هم سخت باشه، باید برید بیرون و بدستش بیارید” {وینس لومباردی} . یه جمله #مثبت خفن برام بنویسید. برای ادامه دادن لازمش دارم. .
وقتی می گید سخته مترادف جمله “من به قدر کافی قوی نیستم تا براش بجنگم” است،
بس کنید این حرف های مزخرف رو، مثبت باشید و هرچقدر هم سخت باشه، باید برید بیرون و بدستش بیارید”
{وینس لومباردی}
.
یه جمله #مثبت خفن برام بنویسید. برای ادامه دادن لازمش دارم.
. چي بگم وقتي خودت ميدوني دل سپردن مث دل كندن نيست اونكه دستاتو توو دستاش داره مث من عاشقه، اما من ...
Media Removed
. چي بگم وقتي خودت ميدوني دل سپردن مث دل كندن نيست اونكه دستاتو توو دستاش داره مث من عاشقه، اما من نيست . اينكه نزديك تو بودم تنها منو از جهانِ تو دورم كرد از سرم زياد بودي و همين باتو بودن منو مغرورم كرد . اگه من عاشقِ تو مي مونم حرفِ عشقه، فلسفه بافي نيست ميدونم براي تو دوس داشتن شرطِ لازمه ... .
چي بگم وقتي خودت ميدوني
دل سپردن مث دل كندن نيست
اونكه دستاتو توو دستاش داره
مث من عاشقه، اما من نيست
.
اينكه نزديك تو بودم تنها
منو از جهانِ تو دورم كرد
از سرم زياد بودي و همين
باتو بودن منو مغرورم كرد
.
اگه من عاشقِ تو مي مونم
حرفِ عشقه، فلسفه بافي نيست
ميدونم براي تو دوس داشتن
شرطِ لازمه ولي كافي نيست
.
اونكه حالِ تو كنارش خوبه
چيزي از گذشته مون ميدونه؟
اينكه اسم منه توو اون خونه
چي از اسم بچه تون مي دونه؟!
.
چي از اين جنون كه ميخوام تو رو
اگه حتا راضي باشيد از هم
از خدا هرچي ميخواي، بخوا ولي
از خدامه كه جداشيد از هم!
.
چي بگم وقتي خودت مي دوني!
.
#احمداميرخليلى
Read more
. امروز حالش خوب بود اینجا یه گوشه‌ای آروم می‌خندید انگار یادش اومد اون روزا وقتی که از بارون نمی‌ترسید . وقتی ...
Media Removed
. امروز حالش خوب بود اینجا یه گوشه‌ای آروم می‌خندید انگار یادش اومد اون روزا وقتی که از بارون نمی‌ترسید . وقتی که بارون سرزده آروم از خاطراتِ گمشده‌ش رد شد حالش همیشه بدتر و بدتر هر روز پشتِ هم فقط بد شد ، امروز امّا داره می‌خنده بیس ساله یادش رفته لبخندو حتی نمی‌دونه که کی خندید سال ... .
امروز حالش خوب بود اینجا
یه گوشه‌ای آروم می‌خندید
انگار یادش اومد اون روزا
وقتی که از بارون نمی‌ترسید
.
وقتی که بارون سرزده آروم
از خاطراتِ گمشده‌ش رد شد
حالش همیشه بدتر و بدتر
هر روز پشتِ هم فقط بد شد
،
امروز امّا داره می‌خنده
بیس ساله یادش رفته لبخندو
حتی نمی‌دونه که کی خندید
سال هزار و سیصد و چندو؟!
.
حتی منم چیزی نمی‌دونم
جز ترکشی که توو سرش مونده
جز داغِ رگباری که پاهاشو
عینِ یه سرو از ریشه خشکونده
.
بارونِ خون بارید و یادش رفت
این آخرین حرفایِ هر روزه
بیس ساله داره مرگ و می‌بینه
بیس ساله که زخماش می‌سوزه
.
مثلِ پلاک و سنگروپوتین
عین دوتا پایی که گم کرده
توو موزه‌های شهر دنبالِ
ته مونده‌های جنگ می‌گرده
.
این روزها همسنگرش می شم
وقتی که موجی می شه توو خونه
همسایه ها می خندن و می گن:
کووو جنگ؟ کوووو سردارِ دیوونه!
.
امروز حالش خوب بود، امّا
خیلی عجیبه داره می خنده!
خوبه! نمی دونه که این روزا
سالِ هزار و سیصد و چنده...
.
#احمداميرخليلى
.
[سالِ هزار و سیصد و چندیم؟!]
#iran #tehran #poetry #war
Read more
Loading...
~ نگرانم كه بعدِ رفتن تو خنده هامون به قاب برگرده تا درستش كنم جدايي رو اونكه رفته، خرااااب برگرده . واسه ...
Media Removed
~ نگرانم كه بعدِ رفتن تو خنده هامون به قاب برگرده تا درستش كنم جدايي رو اونكه رفته، خرااااب برگرده . واسه رفتن دروغ لازم نيست رو لبت حرفِ مفته مي دونم قبلِ رفتن سكوت كن #دختر حرف هاتو نگفته مي دونم! . من يه عمره كه پات وايسادم کی نشست زير پات و گرگت كرد؟! از منی تو، نذار تنهاشم از منی كه تو ... ~
نگرانم كه بعدِ رفتن تو
خنده هامون به قاب برگرده
تا درستش كنم جدايي رو
اونكه رفته، خرااااب برگرده
.
واسه رفتن دروغ لازم نيست
رو لبت حرفِ مفته مي دونم
قبلِ رفتن سكوت كن #دختر
حرف هاتو نگفته مي دونم!
.
من يه عمره كه پات وايسادم
کی نشست زير پات و گرگت كرد؟!
از منی تو، نذار تنهاشم
از منی كه تو رو بزرگت كرد!
.
نگرانم برات وقتی كه
تو به دستاى ديگه تن میدی
گريه اى كه به ياد تو هستم!
#بوسه ای كه به ياد من میدی
.
خاطراتى كه با مرور زمان
تا ابد توىِ قاب مي مونه
ساعتت بعدِ من بگو دختر
توو اتاقِ کی خواب می مونه؟!
.
نگرانم كه وقتِ برگشتن
با يه حالِ خراب برگردى
من نپرسم كه چي شده! اما
با
يه دنيا
جواب
برگردى...
~
#احمداميرخليلى
~
[ مکالمه امروز:
+چه خبر؟ کجاهایی؟
-سلامتی! همین گوشه هام
توو خودم...
+توو خودت نباش!
- توو خودم راحتم تنها جاییه که هیشکی کاری به کارم نداره...]
Read more
تا صوفي ريش را شانه كردن، عارف به خدا ‌می رسد [مقالات شمس] ~ تا وزارت ارشاد تاس بیاندازد که به خط قرمزهای منسوخ شده چهل سال گذشته اش مجوز بدهد با ندهد؛ #بوسه و #آغوش در کلام باشد یا نباشد؛ #فکر در ترانه باشد یا نه، نسلِ بی مجوز ما می شنود و حفظ می شود و یک صدا زمزمه اش می کند! حرف، تنها حرفِ محسن چاوشی نیست، ... تا صوفي ريش را شانه كردن، عارف به خدا ‌می رسد
[مقالات شمس]
~
تا وزارت ارشاد تاس بیاندازد که به خط قرمزهای منسوخ شده چهل سال گذشته اش مجوز بدهد با ندهد؛ #بوسه و #آغوش در کلام باشد یا نباشد؛ #فکر در ترانه باشد یا نه، نسلِ بی مجوز ما می شنود و حفظ می شود و یک صدا زمزمه اش می کند! حرف، تنها حرفِ محسن چاوشی نیست، حرف یک نسل است که بی آنکه بشنوندش مجوزش ندادند تا در سکوتِ گلوگیر خود بعضش را بخورد...
@mohsenchavoshi
@hossein_safa59
#ابراهیم #محسن_چاوشی
Read more
~ كسى كه شكلِ ﺗو باشه يه معجزه س واسم پِيَمبرى كه به ايمانِ من اضافه كُنه پيمبرى كه با تفسيرِ ساده ...
Media Removed
~ كسى كه شكلِ ﺗو باشه يه معجزه س واسم پِيَمبرى كه به ايمانِ من اضافه كُنه پيمبرى كه با تفسيرِ ساده ى موهاش هزارتا حوزه ى علميه رو كلافه كنه! . كسى كه شكل ﺗو باشه محاله پشتِ سرش خدا بخواد و دوباره يه دينِ تازه بياد قطار مي شه جهان واسه ديدنش كه بره يه شهر با يه قطارِ پُر از جنازه بياد . "كسى كه شكلِ ... ~
كسى كه شكلِ ﺗو باشه يه معجزه س واسم
پِيَمبرى كه به ايمانِ من اضافه كُنه
پيمبرى كه با تفسيرِ ساده ى موهاش
هزارتا حوزه ى علميه رو كلافه كنه!
.
كسى كه شكل ﺗو باشه محاله پشتِ سرش
خدا بخواد و دوباره يه دينِ تازه بياد
قطار مي شه جهان واسه ديدنش كه بره
يه شهر با يه قطارِ پُر از جنازه بياد
.
"كسى كه شكلِ ﺗو!" فرضِ محالِ اين دنياست
تويى كه وسعتِ زيباييُ عوض كردى
براى منطقِ موهات، كه دورن از شونه م
چقدر فلسفه بافى كنم كه برگردى!
.
اگه ﺗو كفرِ منى، من به كفر معتقدم
مگه قراره كه غير از ﺗو باشه راهِ نجات؟!
دوباره "اَشهدُ انْ لا اِلٰهَ الا #ﺗو"
دوباره "حَيَّ عَلي خَيْرِ بوسه از لبهات"
.
اگه ﺗو كفر منى، مومنم به كفرِ يقين
به سجده اى كه سرم روى شونه هاى توئه
نذار شك كنم، اعجازتُ نگير از من
ببوس! بوسه يكى از نشونه هاى توئه
.
كسى كه شكلِ ﺗو باشه يه معجزه س واسم
پيمبرى كه به ايمانِ من اضافه كُنه...
~
#احمداميرخليلى
~
#iran #tehran #poetry #photography #day #night
Read more
~ حرف حرف ِ او بود چون دوستش داشتم آخرین بار گفت: از این به بعد قرار، بی قرار! . حرف حرف ِ او بود از ...
Media Removed
~ حرف حرف ِ او بود چون دوستش داشتم آخرین بار گفت: از این به بعد قرار، بی قرار! . حرف حرف ِ او بود از آن به بعد من بیقرار! بیقرار! بیقرار! ~ #احمداميرخليلى ~ #Iran #tehran #photography #love #poetry {یه بیت #بیقرار بنویسید.} ~
حرف
حرف ِ او بود
چون دوستش داشتم
آخرین بار گفت:
از این به بعد
قرار، بی قرار!
.
حرف
حرف ِ او بود
از آن به بعد
من
بیقرار!
بیقرار!
بیقرار!
~
#احمداميرخليلى
~
#Iran #tehran #photography #love #poetry
{یه بیت #بیقرار بنویسید.}
. من با غَمت خوشم من با کَمت خوشم توو عالمت خوشم حتّا میونِ درد . تنهایی تو رو قسمت نمی کنم تنهایی ...
Media Removed
. من با غَمت خوشم من با کَمت خوشم توو عالمت خوشم حتّا میونِ درد . تنهایی تو رو قسمت نمی کنم تنهایی تو رو باید بزرگ کرد... . #احمداميرخليلى . [ #تنهایی من یه عطر قدیمیِ تلخه رو یه لباسی که دیگه کسی نمی پوشه! یه عطر قدیمی که توو بوی کرختِ کمد به هیچ مشامی نمی رسه...] تنهایی شما چه شکلیه؟ . #iran ... .
من با غَمت خوشم
من با کَمت خوشم
توو عالمت خوشم
حتّا میونِ درد
.
تنهایی تو رو
قسمت نمی کنم
تنهایی تو رو
باید بزرگ کرد...
.
#احمداميرخليلى
.
[ #تنهایی من یه عطر قدیمیِ تلخه رو یه لباسی که دیگه کسی نمی پوشه! یه عطر قدیمی که توو بوی کرختِ کمد به هیچ مشامی نمی رسه...]
تنهایی شما چه شکلیه؟
.
#iran #tehran #poetry #alone
Read more
. وقتی که فرمانده بگه باید وقتی که میگه این یه دستوره بیچاره سربازی که راضی نیست بیچاره سربازی ...
Media Removed
. وقتی که فرمانده بگه باید وقتی که میگه این یه دستوره بیچاره سربازی که راضی نیست بیچاره سربازی که مجبوره! . دلواپسم تویِ خیابونا هی پشتِ هم سرباز می چینن وقتیکه سربازا خودی باشن مردم فقط آسیب می بینن! . وقتی برادر با برادرهاش توو فکر جنگ تن به تن باشه باید تن یکّی لباسِ رزم باید تن یکّی ... .
وقتی که فرمانده بگه باید
وقتی که میگه این یه دستوره
بیچاره سربازی که راضی نیست
بیچاره سربازی که مجبوره!
.
دلواپسم تویِ خیابونا
هی پشتِ هم سرباز می چینن
وقتیکه سربازا خودی باشن
مردم فقط آسیب می بینن!
.
وقتی برادر با برادرهاش
توو فکر جنگ تن به تن باشه
باید تن یکّی لباسِ رزم
باید تن یکّی کفن باشه...
.
هابیل و قابیل روبروی هم
بازم همون آش و همون کاسه
این ماجرا تکراریه، یوسف
باید برادرهاشو بشناسه
.
می ترسم از تاریخ وقتی که
یک عمره روی دورِ تکراره
گفتی سکوت، اما نمی تونم
اینجا یه حرفایی نمی ذاره
.
گفتی سکوت، انگار یادت نیس
من قدّ تو حالا سرم میشه
گفتی سکوت، اما نمی تونم
موضوع وقتی کشورم میشه
.
خیلی سوالا توو سرم داره
از صنعتِ ملیِ نفتی که...
از روزهای سرد و سختی که...
از بهمنِ پنجاه و هفتی که...
.
می گی ندونی بهتره واست
جایی که پرسیدن غلط باشه!
سرباز ساکت می شه وقتی که
پای یه فرمانده وسط باشه
.
این عادت نسل منه وقتی
ته مونده های آخر شصتیم
اما همیشه توی هر وضعی
پای وطن تا آخرش هستیم
.
اینجا یه درد مشترک داریم...
.
#احمداميرخليلى
.
[ چرا هیچ سیاست مداری نمی میره؟ چرا دوباره مردم جلوی مردم وایسادن؟! چرا این روزا تموم نمی شه؟ حتا اگه این روزا بگذره با اینهمه چرا چیکار کنیم...]
Read more
. از ردپایِ مونده رویِ برفِ پاییز تا عطرِ موهات، زیرِ بارون زمستون زیباییِ تو، نظمِ دنیا رو به هم ...
Media Removed
. از ردپایِ مونده رویِ برفِ پاییز تا عطرِ موهات، زیرِ بارون زمستون زیباییِ تو، نظمِ دنیا رو به هم ریخت حق با توئه! دنیا رو زیباتر بگردون! . حق با توئه! من قبلِ تو حتا یه لحظه م دلبسته ی روزایِ پاییزی نبودم من زندگیمُ قبلِ تو‌ یادم نمیاد من توو جهانِ ‌قبلِ تو‌ چیزی نبودم! . من زندگیمُ با هوایِ ... .
از ردپایِ مونده رویِ برفِ پاییز
تا عطرِ موهات، زیرِ بارون زمستون
زیباییِ تو، نظمِ دنیا رو به هم ریخت
حق با توئه! دنیا رو زیباتر بگردون!
.
حق با توئه! من قبلِ تو حتا یه لحظه م
دلبسته ی روزایِ پاییزی نبودم
من زندگیمُ قبلِ تو‌ یادم نمیاد
من توو جهانِ ‌قبلِ تو‌ چیزی نبودم!
.
من زندگیمُ با هوایِ تو نشستم
وقتی نباشی توو جهانِ من نفس نیست
وقتی نباشی؛ نیستم!، وقتی که دوری
یه خاطره م که دیگه یادِ هیچ کس نیست...
.
تو سهم داری از شبِ تنهاییِ کوه
از آسمونْ توو ابر، از زیباییِ دشت
دنیا رو گشتم، باز گشتم، باز دنیا
از هر مسیری سمتِ لبخندِ تو برگشت
.
تو سهم داری از صدایِ ساده آب
از خاک، از دریا، که زیباییِ همیشه
دنیا تویی! من چی بخوام جز باتو بودن
دنیا که از این دیگه زیباتر نمی شه...
.
#احمداميرخليلى
.
#iran #poetry #lyrics #photography
Read more
. #دختر هنوز توی جهان گلِ سر دنیاست... . تیتراژ برنامه #کاملا_دخترونه ( #گل_سر سابق ) که هر روز ساعت ۱۱ از شبکه سه با آهنگسازی و صدای عمو مهرداد نصرتی، تنظیم سعید رضایی عزیزم و نوازندگی کلی رفیق گل دیگه پخش می شه رو بشنوید. تیزر کار هنر مسعود جان ذاکری و امیرهوشنگ خان امیرشکاری و کاور هم از خانم ... .
#دختر هنوز توی جهان گلِ سر دنیاست...
.
تیتراژ برنامه #کاملا_دخترونه ( #گل_سر سابق 😅) که هر روز ساعت ۱۱ از شبکه سه با آهنگسازی و صدای عمو مهرداد نصرتی، تنظیم سعید رضایی عزیزم و نوازندگی کلی رفیق گل دیگه پخش می شه رو بشنوید. تیزر کار هنر مسعود جان ذاکری و امیرهوشنگ خان امیرشکاری و کاور هم از خانم بهار ایروانی هست. تهیه کنندگی برنامه با علی زاهدی و اجرای مژده لواسانی که فهمیدیم این تغییر اسم برنامه دستپخت ایشونه 😋. خلاصه اینکه قطعه #گل_سر یه کار کاملا دخترونه س و باید دخترا سنگ تموم بذارن و موزیک رو برای همه دخترای ۷ تا ۷۰ ساله بفرستن 😉
@mehrdadnosrati1
@saeidrezaeeii
@masoodzakeri
@amirshekari
@bahar.iravani
@mozhdeh_lavasani
دانلود از کانال من و همچنین سایت موسیقی ما
@musicema
Read more
. ما غمیم لااقل تو شادی کن ما شبیم لااقل تو ماه بمون اگه این اشتباهه خواهشمه تو خودت باش، اشتباه ...
Media Removed
. ما غمیم لااقل تو شادی کن ما شبیم لااقل تو ماه بمون اگه این اشتباهه خواهشمه تو خودت باش، اشتباه بمون ... #احمداميرخليلى . [یه بیت از صورت #ماه ش بنویسید] راستی صبح اولین روزِ هفته تون بخیر امیدوارم این هفته براتون کلی اتفاق خوبِ غیرمنتظره بیافته. عکس: ماه گرفتگی دیشب. خودم. #iran #tehran ... .
ما غمیم لااقل تو شادی کن
ما شبیم لااقل تو ماه بمون
اگه این اشتباهه خواهشمه
تو خودت باش، اشتباه بمون
...
#احمداميرخليلى
.
[یه بیت از صورت #ماه ش بنویسید]
راستی صبح اولین روزِ هفته تون بخیر امیدوارم این هفته براتون کلی اتفاق خوبِ غیرمنتظره بیافته.
عکس: ماه گرفتگی دیشب. خودم.
#iran #tehran #moon #photography
Read more
. من کودکم باید توو این دنیا منم، احساس آرامش کنم من حاضرم برای صلح از تانک، از بمب، از اسلحه! خواهش کنم . من کودکم می ترسم از باروت با بارون از روزهای تلخِ بمبارون می ترسم از عطرِ لباسِ مادرم که گمشده میونِ بوی خون . جهان بگو به غیر جنگ به جز تفنگ چی مونده خاطرت؟! منو یه شب به خنده هات بده مخاطبت ... .
من کودکم
باید توو این دنیا منم، احساس آرامش کنم
من حاضرم
برای صلح
از تانک، از بمب، از اسلحه! خواهش کنم
.
من کودکم
می ترسم از باروت با بارون
از روزهای تلخِ بمبارون
می ترسم از
عطرِ لباسِ مادرم که گمشده میونِ بوی خون
.
جهان بگو به غیر جنگ
به جز تفنگ
چی مونده خاطرت؟! منو یه شب به خنده هات بده
مخاطبت یه کودکه
شما ميگيد كه دغدغه ش عروسکه
باشه ولي منو یه شب
منو فقط یه شب از این گلوله ها نجات بده
.
من کودکم
جهانِ من، جهانِ خون، جهانِ مرگ، جهانِ انتقام نیست
به اسلحه بگید
به جای گل، گلوله پاسخِ سلام نیست
.
من کودکم
فقط ببين
که قدّ من، به قدّ این تفنگ نمی رسه
یکی بگه
چرا صدای من، صدای صلح، به گوشِ جنگ نمی رسه
.
جهان بگو به غیر جنگ
به جز تفنگ
چی مونده خاطرت؟! منو یه شب به خنده هات بده
مخاطبت یه کودکه
شما ميگيد كه دغدغه ش عروسکه
باشه ولي منو یه شب
منو فقط یه شب از این گلوله ها نجات بده
.
#احمداميرخليلى
.
[خوشا جهانِ بدون جنگ در این روزها که صدای جنگ بلندتر شده است...]
@hrouhani
@realdonaldtrump
#nowar #peace #earthsong #michaeljackson #stopwar
Read more
. آره اولش تویی آخرش تویی #عشق من آخه هرچی من بخوام بهترش تویی عشق من . کار زدن عمو مهرداد و سعید جان چه کاری 🤦‍♂️. قراره به عنوان تیتراژ برنامه #گل_سر با تهیه کنندگی علی زاهدی عزیز پخش بشه. همکاری با مهرداد نصرتی یه ویژگی بزرگ داره و اینه که توو طول انجام کار، حال همه عوامل رو با انرژیش خوب نگه می ... .
آره اولش تویی
آخرش تویی #عشق من
آخه هرچی من بخوام
بهترش تویی عشق من
.
کار زدن عمو مهرداد و سعید جان چه کاری 🤦‍♂️. قراره به عنوان تیتراژ برنامه #گل_سر با تهیه کنندگی علی زاهدی عزیز پخش بشه. همکاری با مهرداد نصرتی یه ویژگی بزرگ داره و اینه که توو طول انجام کار، حال همه عوامل رو با انرژیش خوب نگه می داره. مطمئنم اینکار همراه حال خوب شما هم میشه چون با کلی انرژی خوب ساخته شده. ♥️
@mehrdadnosrati1
@saeidrezaeeii
Read more
. منُ آروم کن حالا که هستی تو می تونی، هنوزم بی نظیری تو دنیامی، بمون! من مطمئنم هنوزم می شه دنیامُ ...
Media Removed
. منُ آروم کن حالا که هستی تو می تونی، هنوزم بی نظیری تو دنیامی، بمون! من مطمئنم هنوزم می شه دنیامُ نگیری . بهت می گم چرا باور مداری تنم محتاجِ دستاته همیشه واسم خونه بدونِ تو عذابه عذابِ من از این بدتر نمی شه . تمومِ لحظه هایی که نباشی من از دستِ خودم دلگیر می شم تو میری که نبینی گریه هامُ تو ... .
منُ آروم کن حالا که هستی
تو می تونی، هنوزم بی نظیری
تو دنیامی، بمون! من مطمئنم
هنوزم می شه دنیامُ نگیری
.
بهت می گم چرا باور مداری
تنم محتاجِ دستاته همیشه
واسم خونه بدونِ تو عذابه
عذابِ من از این بدتر نمی شه
.
تمومِ لحظه هایی که نباشی
من از دستِ خودم دلگیر می شم
تو میری که نبینی گریه هامُ
تو میری که نبینی پیر می شم!
.
من و تو عاشقیم، اثبات کردیم
نرو! من به خودم بی اعتمادم
بری، اونقد بزرگی تا همیشه
نمی فهمم کیُ از دست دادم
.
من اونقد عاشقت هستم که حتا
واسم فکرِ نبودِ تو محاله
تو گفتی: میری و زنده م هنوزم
واسه من تا همینجاشم سواله...
.
#احمداميرخليلى
.
[تو رفتی که نبینی پیر می شم]
.
پیری تون چه شکلیه؟ واسه من یه پیرمرد تنها و با یه دنیا ترانه که تنهاییشُ بزرگتر می کنه...
#ترانه #شعر #تنهایی #ایران #پیری #عشق
Read more
. من محمدرضا #شجریان را دوست دارم چون کلاس دارد. این رسم جامعه میانمایگان است که ارادت به اصالت ابزار و وسیله ای تبلیغاتی است تا تعهدی قلبی. استاد شجریان از رادیو در اعتراض به کشتار میدان ژاله در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و بعد ازآن در مصاحبه با شبکه BCC در حالی که تریبون های داخلی در اختیار او نبود، دوش به دوش ... .
من محمدرضا #شجریان را دوست دارم چون کلاس دارد.
این رسم جامعه میانمایگان است که ارادت به اصالت ابزار و وسیله ای تبلیغاتی است تا تعهدی قلبی. استاد شجریان از رادیو در اعتراض به کشتار میدان ژاله در ۱۷ شهریور ۱۳۵۷ و بعد ازآن در مصاحبه با شبکه BCC در حالی که تریبون های داخلی در اختیار او نبود، دوش به دوش مردمش ایستاد و او را همین حقیقت در رفتار و منش بی شک‌ تبدیل به محبوب ترین هنرمند حال حاضر ایران کرده است. این روزها که نه حال استاد خوب است و نه حال مردمش دوستان هنرمندی که روی استیج با آوردن نام شجریان و ابراز ارادت به او بارها با بازخورد مثبت مخاطب روبرو شده اند اما چه؟ هیچ! در واقع نام شجریان و ارادت به وی بیشتر یک تاکتیک تبلیغاتی و ژست مردمی بودن دارد تا ارادتی از جان. شما نگاه کنید به صفحه اول سایت موسیقی ما یا صفحات همه هنرمندانی که شک ندارم حداقل یکبار با آوردن اسم محمدرضا شجریان از مخاطب، جیغ و سوت و کف و هورا گرفته اند اما در این شرایطِ مردم به ساخت موزیک هایی با مضمون هل هله کن و برقص و برقص و دلبریتو کمترش کن و عشوه هاتو بیشترش کن برای فروش بیشتر کنسرت هایشان مشغولند! اصلاً به درک اعتراض هم نخواستیم، لااقل اگر محمدرضا شجریان را دوست دارید در سلامت خوانندگی تان تلاش کنید، مگر می شود که کسی الگو باشد و ارادتی واقعی به او داشت اما نخواهیم شبیه او شویم و برای شبیه او شدن تلاش نکنیم؟ ولله نمی شود! پس من و امثال من شجریان را دوست داریم نه برای شجریان که بخاطر خودمان! مردم را دوست داریم نه برای مردم که بخاطر خودمان! این کثیف ترین نوع خودخواهی است که هنرمندانِ امروز ما به آن دچار شدند پس حواستان به این نوع شیادان باشد. ببینید کدامیک از آنها زبان و عملشان باهم یکی است، از بزرگان نردبانی نمی سازند که روی دوش مردم بنشینند و دوش به دوش مردم باشند و به بزرگان در عمل ادب کنند! شجریان را دوست دارند چون مردمش را دوست دارد و مردم او را؛ نه چون زیر سایه او می توانند صندلی های بیش‌تری را از کنسرت ها و فیلم هایشان بفروشند می خواهندتان و می خواهندش...
Read more
. درونِ کافه ها نشسته جایِ خالی ات منم به گریه پای خنده خیالی ات . ویدئو #مرو با صدای بیداد منتشر شد. در IGTV صفحه و کانال تلگرام می تونید ببینید. دوست داشتید این قطعه رو؟ @bidadmusic @hamidkhosrow @aminmoghanimusic @bibakmusic .
درونِ کافه ها نشسته جایِ خالی ات
منم به گریه پای خنده خیالی ات
.
ویدئو #مرو با صدای بیداد منتشر شد. در IGTV صفحه و کانال تلگرام می تونید ببینید. دوست داشتید این قطعه رو؟

@bidadmusic
@hamidkhosrow
@aminmoghanimusic
@bibakmusic
. تو که خنده هات زیبایی محضه، بخند... . چند شب پیش میهمان کنسرت خوب مهدی جهانی بودیم. ترانه ای روی ...
Media Removed
. تو که خنده هات زیبایی محضه، بخند... . چند شب پیش میهمان کنسرت خوب مهدی جهانی بودیم. ترانه ای روی ملودی درجه یک عمو مهرداد نوشتم که مهدی خونده و میلاد ترابی تنظیم کرده و همین روزا منتشر میشه. رسول ترابی رفیقانه پای کار بود که این همکاری به نحو احسن انجام بشه و مسعود ذاکری پررنگ ترین نقش رو داشت تا ... .
تو که خنده هات زیبایی محضه، بخند...
.
چند شب پیش میهمان کنسرت خوب مهدی جهانی بودیم. ترانه ای روی ملودی درجه یک عمو مهرداد نوشتم که مهدی خونده و میلاد ترابی تنظیم کرده و همین روزا منتشر میشه. رسول ترابی رفیقانه پای کار بود که این همکاری به نحو احسن انجام بشه و مسعود ذاکری پررنگ ترین نقش رو داشت تا این تیم دور هم جمع بشن. دم همه گرم. راستی چه کاری از مهدی جهانی رو دوست دارید؟
Read more
. موهاتو وا کردی که دنیا رو بگیری موهاتو بستم تا جهان آروم باشه گاهی نپوشون صورتت رو پشت موهات که ...
Media Removed
. موهاتو وا کردی که دنیا رو بگیری موهاتو بستم تا جهان آروم باشه گاهی نپوشون صورتت رو پشت موهات که لااقل روز و شبم معلوم باشه . #احمداميرخليلى . [من یه نفر نبودم! چند نفر بودم که داشت ادای یک نفر بودن رو در می آورد. کشیدنِ بار اونهمه غم، اونهمه درد، اونهمه زخم، اونهمه بغض کار یه نفر نبود. به همه ... .
موهاتو وا کردی که دنیا رو بگیری
موهاتو بستم تا جهان آروم باشه
گاهی نپوشون صورتت رو پشت موهات
که لااقل روز و شبم معلوم باشه
.
#احمداميرخليلى
.
[من یه نفر نبودم! چند نفر بودم که داشت ادای یک نفر بودن رو در می آورد. کشیدنِ بار اونهمه غم، اونهمه درد، اونهمه زخم، اونهمه بغض کار یه نفر نبود. به همه گفتم یه نفرم، یه نفر قوی که داره می جنگه، که داره جلو میره، که از نفس نمیافته، که از پا در نمیاد ولی تکه تکه های من هر گوشه ای درد کشیدن، هر گوشه اشک ریختن، هر گوشه ای مُردن! من چند نفر مُردم تا این یه نفری که همه می بینن زنده بمونه..._]
وقتی دلتون می گیره چه می کنید؟
من که می شینم به حد مرگ شعر می خونم!
#عکس #تهران #ایران #ترانه #شعر #روز #شب
Read more
. وسط #رقص گریه کن دختر ولی تفهیم اتهام نشو حرف تو، حرف خیلیای دیگه س با دوتا وعده باز خام نشو . ما به هر سازی بود رقصیدیم تو با این گریه ها نساز، برقص اگه دنیا رو غم گرفته بخند وسط خون و گریه باز برقص . از تماشای گریه های توئه که دوباره سکوت جایز نیست وسط اینهمه بگیر و ببند خنده های تو خط قرمز ... .
وسط #رقص گریه کن دختر
ولی تفهیم اتهام نشو
حرف تو، حرف خیلیای دیگه س
با دوتا وعده باز خام نشو
.
ما به هر سازی بود رقصیدیم
تو با این گریه ها نساز، برقص
اگه دنیا رو غم گرفته بخند
وسط خون و گریه باز برقص
.
از تماشای گریه های توئه
که دوباره سکوت جایز نیست
وسط اینهمه بگیر و ببند
خنده های تو خط قرمز نیست
.
ما غمیم لااقل تو شادی کن
ما شبیم لااقل تو ماه بمون
اگه این اشتباهه، خواهشمه
تو خودت باش، اشتباه بمون
...
#احمداميرخليلى
Read more
. ما هردومون این دردُ می بینیم ساکت نشستیم که تهش چی شه؟ این نسل توو تاریخ می مونه این نسل حتمن سرزنش می شه! . اتفاقی سری زدم به صفحه چند نفر از خواننده و ترانه سرا و آهنگساز که این روزها در مارکت موسیقی به اصطلاح روی بورس هستند! انگار نه انگار در مملکت اتفاقی افتاده است آنهم اتفاقی که یک مسئله سیاسی ... .
ما هردومون این دردُ می بینیم
ساکت نشستیم که تهش چی شه؟
این نسل توو تاریخ می مونه
این نسل حتمن سرزنش می شه!
.
اتفاقی سری زدم به صفحه چند نفر از خواننده و ترانه سرا و آهنگساز که این روزها در مارکت موسیقی به اصطلاح روی بورس هستند! انگار نه انگار در مملکت اتفاقی افتاده است آنهم اتفاقی که یک مسئله سیاسی نیست، مسئله ای انسانی است! در کمال ناباوری دیدم یا سکوت کرده اند یا در حال ریلیز و تبلیغات آهنگ قری تازه شان هستند! قسم می خورم اگر سیب زمینی توانایی تکلم داشت در این شرایط با همه بی رگی به حرف می آمد، چه بر سر هنر و‌ هنرمند آمده که این شرایط را می بینند و سکوت کرده اند! مگر کسی غیر از همین مردم این تریبون را در اختیار آنها قرار داده است که حالا همان را هم از مردم دریغ کرده اند؟ مگر می شود که نام هنرمند را یدک کشید ولی همدرد مردم نبود و منافع خود را به منافع مردم ترجیح داد؟ با چه رویی می خواهند چهار روز دیگر در #خوزستان کنسرت برگزار کنند یا در شب شعرها شرکت کنند؟ از این ها بدتر مردم چرا بلیت کنسرت آنها را می خرند؟ چرا پیگیر صفحات آنها هستند؟ از ماست که بر ماست، چنین مردمی لایق چنان هنرمندی هستند! قرار بر شعار نیست ولی حالا قدر استاد #شجریان را می دانم، جایش گرم و نرم بود و کنسرت و آلبومش به راه ولی تا پای منافع مردمش به میان آمد بی هیچ اندیشه ای به صف مردم آمد! همه چیزش را داد تا صدای مردمش باشد...
Read more
. تشنه ام، تشنه گفتن! پیکِ آخر باتو من کجا؟ درد کجا؟ باید ازت مست بگم با لبایی که هنوزم واسه گفتن خُشکن باید از خاک تو که اینهمه تشنه ست بگم! . #احمداميرخليلى . #خرمشهر آزاد شد اما آباد نه! این مردمی که در جنگ جنگیدند حالا انصاف نیست با جنگ هم بجنگند! این مردمی که سی سال پیش اسلحه شان را رو به دشمن ... .
تشنه ام، تشنه گفتن! پیکِ آخر باتو
من کجا؟ درد کجا؟ باید ازت مست بگم
با لبایی که هنوزم واسه گفتن خُشکن
باید از خاک تو که اینهمه تشنه ست بگم!
.
#احمداميرخليلى
.
#خرمشهر آزاد شد اما آباد نه! این مردمی که در جنگ جنگیدند حالا انصاف نیست با جنگ هم بجنگند! این مردمی که سی سال پیش اسلحه شان را رو به دشمن گرفتند امروز از ترس اسلحه خودی ها ، باز خاکِ روی تپانچه ها و برنوها و دولول های قدیمی را باید بتکانند؟! خاکی که روی گُرده آنها نشسته است خاکِ خرمشهر است و اگر همین مردم که هرکدامشان جهان آرایی هستند، نبودند؛ می شد این خاک نامی دیگر داشته باشد، #محمره نامی بود که صدام با خودش برای خرمشهر می خواست بیاورد اما همین مردم که حالا یک نسل بیشتر از آنها نگذشته است حاضر شدند خونین شهر شوند ولی محمره نه! و خرمشهر ماندند! خرمشهر اما خرم شهر نیست، اما شهر نیست وقتی آب و خاکش یکی شده است، وقتی خرمشهر فقط یک نام است برایشان نه یک واقعیت! کاش زودتر فکری کنید برای این مردم، که ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است! گفتم آب؟! کدام آب؟ کدام ماهی؟ این ماهی سوخته در آن زمین تفتیده مردم اند! به دادشان برسید که جانشان به لب رسیده است... این مردمی که دیشب شعار دادند:
ما بچه های جنگیم
بجنگ تا بجنگیم
همان هایی هستند که سال ۶۲ گفتند:
جنگ، جنگ، تا پیروزی
و پیروز شدند، و خرمشهر آزاد شد، و خرمشهر...
Read more
. تمومِ قصّه همينه، قرارمون اينه كه من براىِ هميشه واسه خودت باشم ولى منم كه ميونِ تمومِ مردم شهر نميشه ...
Media Removed
. تمومِ قصّه همينه، قرارمون اينه كه من براىِ هميشه واسه خودت باشم ولى منم كه ميونِ تمومِ مردم شهر نميشه پيشِ تو روزِ تولدت باشم! . هنوز پيشِ توام توو تمومِ خاطره هات يه شعره كه تو ميدونى فقط واسه خودته كنارِ كيكِ تولد نگاه كن كه منم يه قلبِ كادو شده س، هديه ى تولدته... . هنوز مَرده و حرفش! ... .
تمومِ قصّه همينه، قرارمون اينه
كه من براىِ هميشه واسه خودت باشم
ولى منم كه ميونِ تمومِ مردم شهر
نميشه پيشِ تو روزِ تولدت باشم!
.
هنوز پيشِ توام توو تمومِ خاطره هات
يه شعره كه تو ميدونى فقط واسه خودته
كنارِ كيكِ تولد نگاه كن كه منم
يه قلبِ كادو شده س، هديه ى تولدته...
.
هنوز مَرده و حرفش! تو خوب مى فهمى
نگو دوباره نگم؛ يك كلامْ ختم كلام
"من آن نيَم كه حلال از حرام نشناسم
شرابْ باتو حلال است وُ آب بى تو حرام"*
.
يه داغه توو سينه م، دَم نمى زنم اين داغ
مى تونه كُلِّ جهانُ به خاك و خون بِكشه
من و تو شاهدِ ديوونه بازياىِ هميم
نخوا كه كارِ منِ بى تو به جنون بكشه
.
پناه مى بَرم از تو به شعر، كافه تئاتر
پناه مى بَرم از تو به خاطراتِ قديم
قرارمون به قيامت، قرارمون به ابد
بگو دوباره قراره كجا به هم برسيم؟!
.
تمومِ قصّه همينه، قرارمون اينه
كه من قراره هميشه واسه خودت باشم...
.
#احمداميرخليلى
.
[كس را به خلوتِ دلِ من جز تو راه نيست
اين در به روىِ غيرِ تو پيوسته بسته باد]
*سعدى
تا به حال شده دیدارتون با کسی بیافته به قیامت؟!
#ايران #تهران #ترانه #دور #جنون #شعر
Read more
. این بچه ها اینقدر خوب بودن که نیازی به مسخره بازی های دیشب جلو هتل نبود! این مساوی و‌ حذف برای ما خوشحال ...
Media Removed
. این بچه ها اینقدر خوب بودن که نیازی به مسخره بازی های دیشب جلو هتل نبود! این مساوی و‌ حذف برای ما خوشحال کننده س نه بخاطر اینکه خوب حذف شدیم، بخاطر اینکه خوب حذف شدن رو یاد گرفتیم! بجای تحقیر شدن تیم حریف رو تحقیر کردیم و هرچه تحریم بود رو خجالت زده! جون به لب گروه مرگ رسوندیم و پهلوانانه خداحافظی کردیم... #ایران .
این بچه ها اینقدر خوب بودن که نیازی به مسخره بازی های دیشب جلو هتل نبود!
این مساوی و‌ حذف برای ما خوشحال کننده س نه بخاطر اینکه خوب حذف شدیم، بخاطر اینکه خوب حذف شدن رو یاد گرفتیم! بجای تحقیر شدن تیم حریف رو تحقیر کردیم و هرچه تحریم بود رو خجالت زده! جون به لب گروه مرگ رسوندیم و پهلوانانه خداحافظی کردیم...
#ایران
. این جوجه های آخر پاییز که لایق حتا شمردن نیست ما نسلِ شمعیم، حزبمون باده آینده این نسل #روشن نیست! . ما اینیم، ایرانی های شایسته تحریم! دیشب که گفتم کاش ببازیم خیلی ها فحش دادن که فلان و بهمان. آقایان، خانم ها، لیدی ها و‌ جنتلمن های ایرانی این ها ایرانی هایی هستند که دیشب جلوی هتل پرتغالی ها ... .
این جوجه های آخر پاییز
که لایق حتا شمردن نیست
ما نسلِ شمعیم، حزبمون باده
آینده این نسل #روشن نیست!
.
ما اینیم، ایرانی های شایسته تحریم! دیشب که گفتم کاش ببازیم خیلی ها فحش دادن که فلان و بهمان. آقایان، خانم ها، لیدی ها و‌ جنتلمن های ایرانی این ها ایرانی هایی هستند که دیشب جلوی هتل پرتغالی ها سر و صدا راه انداختند تا نخوابند! جناب فرهنگ ۲۵۰۰ ساله با سلام و درود فراوان، احتراما؛ لطفا برگردید! عجالتاً تا ۵۰ سال آینده فرهنگمان را به رخ جهان کشیدیم! هم در صفحه پیکه و شکیرا و‌ همین دیشب جلوی هتل پرتغالی ها!
#ایران
Read more
. مى نويسم كه بغض برگرده واسه شهرى كه جنگ خوابش كرد واسه خيلى چيزا كه با وعده انقلاب اومد و خرابش ...
Media Removed
. مى نويسم كه بغض برگرده واسه شهرى كه جنگ خوابش كرد واسه خيلى چيزا كه با وعده انقلاب اومد و خرابش كرد! . توى شهرى كه حالا يك عمره رو سرش خاكه! زيرش آتيشه! فكر كن حتا اشكِ توو چشمات تا بياد روى گونه گِل مى شه! . از تريبون مگه چقد دوره از تريبونِ مونده توو تهران ما صدامون چقد بشه، برسه تا ستادِ ... .
مى نويسم كه بغض برگرده
واسه شهرى كه جنگ خوابش كرد
واسه خيلى چيزا كه با وعده
انقلاب اومد و خرابش كرد!
.
توى شهرى كه حالا يك عمره
رو سرش خاكه! زيرش آتيشه!
فكر كن حتا اشكِ توو چشمات
تا بياد روى گونه گِل مى شه!
.
از تريبون مگه چقد دوره
از تريبونِ مونده توو تهران
ما صدامون چقد بشه، برسه
تا ستادِ مديريتْ بحران؟!
.
ها! ببخشيد اگه يهو اومدم
وسطِ مجلسِ بگو و بخند!
آى آقاى نسبتاً مسئول
انقلاب شما كيلويى چند؟!
.
نفتِ اين شهرُ مى بَرى، باشه
قطره قطره ش ولى حروم شما
خاااك بر سر شديم، هنوز خوابى!
خاااااك بر سرِ تموم شما
.
ها! ببخشيد اگه بهت برخورد
اوضا اينجا بگو خطرناكه
ما هنوز آدميم با اين فرق
ريه هامون همه پُر از خاكه!
.
اره اهواز و آبادان دوره
واسه تفريح آخرِ هفته
انگارى جون آدما واست
ارزشش حتا كمتر از نفته!
.
پدرِ من شهيد داده كه تو
آخرِ هفته ها برى چالوس!
لاأقل واسه مُرده هاى جنوب
آمبولانسا كَمن، بگو اتوبوس...
.
ها! ببخشيد اگه يهو اومدم
پابرهنه توو اين بگو و بخند
پدرى كه شهيد داده برات
زيرِ خاكه!
هوا كيلويى چند؟!
.
#احمداميرخليلى
.
[من یه نسلم که تازه فهمیده
واسه چیزی که نیست جنگیده
خوزستان جنگ، خوزستان شهید، خوزستان آب، خوزستان هوا، خوزستان خاک، خوزستان از کدوم دردت بگم؟؟ تو چرا اینقدر زخم داری؟؟]
#ایران #اهواز #خوزستان #آبادان #جنوب #خاک #خااک #خاااک #خااااک #آب #آآب #آآآب #هوا #هواا #هواااا
Read more
. بی بند و باری در #موسیقی امروز ما از جایی شروع شد که هر بندی به جز بندِ تُنبون در موسیقی این مملکت اجازه عرض اندام پیدا کرد و نام های بزرگ در لیست سیاه فلان وزارتخانه و جزو خط قرمزهای فلان سازمان قرار گرفتند. باید به حال #خنده های علی انصاریان، گریست، ما مردمی که به حذف نام های بزرگ و سانسورها عادت کرده ... .
بی بند و باری در #موسیقی امروز ما از جایی شروع شد که هر بندی به جز بندِ تُنبون در موسیقی این مملکت اجازه عرض اندام پیدا کرد و نام های بزرگ در لیست سیاه فلان وزارتخانه و جزو خط قرمزهای فلان سازمان قرار گرفتند.
باید به حال #خنده های علی انصاریان، گریست، ما مردمی که به حذف نام های بزرگ و سانسورها عادت کرده ایم و می خندیم! از هرچیزی جُک می سازیم و با هر #آزادی کوچک به وجد می آییم! ساعت ها پای #والیبال و #فوتبال می نشینیم تا شاید بر حسب اتفاق دوربین با سهل انگاری کارگردان و ناظر پخش، تماشاگری را نشان دهد و همین سرک کشیدنِ کوچک از زمین فوتبال و والیبال به دور از دستگاه های امنیتی و گروه های سانسورچی به بخش تماشاچی ها، شده است آرزوی بزرگِ ما! ما مردمان کوچکی شده ایم که ادعاهای بزرگی داریم! ادعاهای بزرگ نام های بزرگی را می طلبد و بابکِ گیج و مبهوت در ویدئو شاهد این حرف من است، شاهد کوچک شدنمان! با اینهمه سانسورِ نام های بزرگ و با اینهمه تبلیغات برای نام های خُرد و کوچک باز هم بزرگان حذف شدنی نیستند. نام های #بزرگ را نمی شود کوچک کرد، نمی شود حذف کرد، نمی شود فراموش کرد! این ما هستیم که کوچک شده ایم، که کوچکمان کردند...! آی آدم های #کوچک به دلخوشی های کوچکتان بخندید.
#ایران
Read more
. زلف اگر زلف ِتو باشد شبِ کوتاهِ من است آه از این عشق که اندازه یک آهِ من است! . #احمداميرخليلى . یه ...
Media Removed
. زلف اگر زلف ِتو باشد شبِ کوتاهِ من است آه از این عشق که اندازه یک آهِ من است! . #احمداميرخليلى . یه بیت پدر-مادر دار از #عشق بنویسید. . .
زلف اگر زلف ِتو باشد شبِ کوتاهِ من است
آه از این عشق که اندازه یک آهِ من است!
.
#احمداميرخليلى
.
یه بیت پدر-مادر دار از #عشق بنویسید. .
. چی بهتر از اینکه یکی بی هوا توو تکرارِ روزایِ بی فایده همون لحظه که غرقی توو غصّه هات بیاد با یه ...
Media Removed
. چی بهتر از اینکه یکی بی هوا توو تکرارِ روزایِ بی فایده همون لحظه که غرقی توو غصّه هات بیاد با یه #بوسه نجاتت بده! . با اینکه خودش غرقِ بی تابیه تو هرچی بگی با غمت سر کنه می دونه که حرفات دروغه ولی برایِ تو حرفاتُ باور کنه . یکی که توو دنیایِ تاریک و تلخ دلش روشنه، مثلِ روزه باهات میونِ جهنم ... .
چی بهتر از اینکه یکی بی هوا
توو تکرارِ روزایِ بی فایده
همون لحظه که غرقی توو غصّه هات
بیاد با یه #بوسه نجاتت بده!
.
با اینکه خودش غرقِ بی تابیه
تو هرچی بگی با غمت سر کنه
می دونه که حرفات دروغه ولی
برایِ تو حرفاتُ باور کنه
.
یکی که توو دنیایِ تاریک و تلخ
دلش روشنه، مثلِ روزه باهات
میونِ جهنم که باشی بیاد
بمونه،
بسازه،
بسوزه باهات...
.
یکی مثلِ تو! اون روزا که همه
می گفتن پشیمون می شی دیر یا زود
به پام عمری موندی که ثابت کنی
همیشه توو این قصّه حق با تو بود
.
چقد مادرت گفُ توو این رابطه
از این چارچوبی که هَس رد نشین
چقد گفُ بهت مردِ این قصه نیست
چقد گفُ بهت پای #احمد نشین!
.
ولی تو نشستی که باور کنیم
کنارِ هم آینده‌مون روشنه
تو رو می پرستم، تا تو‌ با منی
بهت قول می دم خدا با منه...
.
#احمداميرخليلى
.
[بیاد با یه ...... نجاتت بده!] پر کردن جای خالی با شما، فکر کنید، ببینید دوست دارید چجوری نجات پیدا کنید و برید بهش بگید! .
#ترانه #ایران #کردستان #عشق #شب #گندمزار #عکس
#بهش_قول_دادم_اون_موقعی_که_بهت_قول_میدم_مد_نبود 😉
Read more
. یه بیت از #من بنویسید ببینم چی بلدید و چی توو خاطرتون مونده 🤔 و اگه دوست داشتید بنویسید چرا یا چه اتفاقی ...
Media Removed
. یه بیت از #من بنویسید ببینم چی بلدید و چی توو خاطرتون مونده 🤔 و اگه دوست داشتید بنویسید چرا یا چه اتفاقی باعث شده که به خاطر بسپاریدش! .
یه بیت از #من بنویسید ببینم چی بلدید و چی توو خاطرتون مونده 🤔 و اگه دوست داشتید بنویسید چرا یا چه اتفاقی باعث شده که به خاطر بسپاریدش!
. سمیرا سکوت کرد. اسمِ کاویار آتشی بود به جانش، قلبش را بدرد می آورد. به نشدن یا نتوانستنش فکر می کرد. کاویار قرار او با خودش بود امّا نشد! امّا نتوانست! کوهی بود که تکان نخورد، دریایی بود که هرچقدر آب از آن برمی داشت بازهم خالی نمی شد! کاویار! کاویار! که تا اسمش را می شنید در خودش گریه می کرد و در خودش ... .
سمیرا سکوت کرد. اسمِ کاویار آتشی بود به جانش، قلبش را بدرد می آورد. به نشدن یا نتوانستنش فکر می کرد. کاویار قرار او با خودش بود امّا نشد! امّا نتوانست! کوهی بود که تکان نخورد، دریایی بود که هرچقدر آب از آن برمی داشت بازهم خالی نمی شد! کاویار! کاویار! که تا اسمش را می شنید در خودش گریه می کرد و در خودش فرو می ریخت! یادِ قرارِ با خودش می افتاد! انسان ممکن است قرارش با دیگران را فراموش کند امّا قرارش با خودش را نه!
.
[داستان نویسی برای من بیشتر از یک تجربه است، #اشنو یکی از این تجربه های جدّی من است که می توانید در کانالم و سایت الفیا بخوانید. داستانی که بسیار دوستش دارم]
.
ساخت کلیپ و دکلمه: @sunface.fa
#سیگار #داستان #ادبیات #ایران
Read more
. منو با رفتنت درگیر کردی چقد تنهایی از رویات مونده تو دستای کسی رو پس زدی که یه عمره رفتی اما پات ...
Media Removed
. منو با رفتنت درگیر کردی چقد تنهایی از رویات مونده تو دستای کسی رو پس زدی که یه عمره رفتی اما پات مونده . تو دستای کسی رو پس زدی که واسش دلتنگیو معنا نکردی تویی که بعد رفتن شک ندارم کسی رو جای من پیدا نکردی . تو تصویر یه رویای عجیبی که من هرشب توو کابوسام دیدم تو جای من نبودی که ببینی بدونِ ... .
منو با رفتنت درگیر کردی
چقد تنهایی از رویات مونده
تو دستای کسی رو پس زدی که
یه عمره رفتی اما پات مونده
.
تو دستای کسی رو پس زدی که
واسش دلتنگیو معنا نکردی
تویی که بعد رفتن شک ندارم
کسی رو جای من پیدا نکردی
.
تو تصویر یه رویای عجیبی
که من هرشب توو کابوسام دیدم
تو جای من نبودی که ببینی
بدونِ تو چی از دنیام دیدم
.
منو دیوونه کردی که همیشه
برای تو، منِ دیوونه باشم
اتاقت، قاب عکست، تختخوابت
نرفتم که میای، من خونه باشم
.
تو ‌که رفتی...
بگو یادت نرفته
کسی رو زیر این آوار داری
چقد غم داره تا حرف تو می شه
بپرسم: که یه نخ #سیگار داری؟!
.
همین حرفای ساده زندگیمه
تو توو سیگار هرشب دود می شی
همین حرفای ساده س که یه روزی
اگه یادت بیاد نابود می شی!
.
عذابِ من همین بس که همیشه
نگاهِ آخرِ تو خاطرم بود
ازم هروقت پرسیدن بگو که:
اره! دیوونه تنها #شاعرم بود...
.
#احمداميرخليلى
.
[همین حرفای ساده زندگیمه...]
بعضی حرفا اونقد ساده س که دوست ندارم بهش دست بزنم، یه اومدنِ ساده، یه رفتنِ ساده، یه خاطره ساده، یه عذابِ ساده! و همین ساده بودنش سخت دلهره آوره، سخت دلتنگت می کنه، سخت از یادت میره...
.
راستی! یه نخ سیگار دارید؟! 🚬
Read more
. موهاتُ وا کن تا جهان با دستِ تو روشن بشه موهاتْ دنیامه، بذار دنیا برای من بشه... . #احمداميرخليلى . [در ...
Media Removed
. موهاتُ وا کن تا جهان با دستِ تو روشن بشه موهاتْ دنیامه، بذار دنیا برای من بشه... . #احمداميرخليلى . [در اینکه الان همه شمالن شکی نیست ولی کجای شمالید؟ با ارفاق شمالِ شیراز و اصفهان و تهرانم قبوله! ‎ #کی_کجاست؟] . #خاطرات_شمال_محاله_یادم_بره #شمال #سفر #ارتحال #عشق_و_حال #.
موهاتُ وا کن تا جهان
با دستِ تو روشن بشه
موهاتْ دنیامه، بذار
دنیا برای من بشه...
.
#احمداميرخليلى
.
[در اینکه الان همه شمالن شکی نیست ولی کجای شمالید؟ با ارفاق شمالِ شیراز و اصفهان و تهرانم قبوله! ‎ #کی_کجاست؟]
.
#خاطرات_شمال_محاله_یادم_بره #شمال #سفر #ارتحال #عشق_و_حال #❤️
. من یه نسلم که آخرِ قصه توو سکوتم صدایِ خنده نبود بعدِ هر برد، بازیِ تازه! آخرِ بازی برنده نبود . من ...
Media Removed
. من یه نسلم که آخرِ قصه توو سکوتم صدایِ خنده نبود بعدِ هر برد، بازیِ تازه! آخرِ بازی برنده نبود . من یه نسلم، یه نسلِ بی تکلیف که فقط واسه بیست جنگیده من یه نسلم که تازه فهمیده واسه چیزی که نیست جنگیده! . من گناهم که توو عذابِ خودم غرق بودم ولی کسی ننوشت زندگیم توو جهنمه، تنها واسه فرضی ... .
من یه نسلم که آخرِ قصه
توو سکوتم صدایِ خنده نبود
بعدِ هر برد، بازیِ تازه!
آخرِ بازی برنده نبود
.
من یه نسلم، یه نسلِ بی تکلیف
که فقط واسه بیست جنگیده
من یه نسلم که تازه فهمیده
واسه چیزی که نیست جنگیده!
.
من گناهم که توو عذابِ خودم
غرق بودم ولی کسی ننوشت
زندگیم توو جهنمه، تنها
واسه فرضی که می رسه به بهشت!
.
من یه دردم، یه دردِ بی پایان
روزگارم به سوگواری رفت
سرنوشتم یه عمر تنهایی
سرگذشتم به بی قراری رفت
.
از خودم تا همیشه می ترسم
از رسیدن به آخرِ بن بست
از همین وحشتی که با من نیست
از همین حسرتی که با من هست!
.
من دروغم که باورش کردن
واسه ترسی که توو حقیقت بود
من یه نسلم که واسه آزادی
چش براهِ یه موقعیت بود!
.
من یه زندونی ام که آزاده
پشتِ دیوارِ فرضیِ #مذهب
من یه راهم که صد دفه رفتم
من یه راهم که می رسم به عقب
.
قبلِ من توو جهان نبود و ندید
بعدِ من دیگه توو جهان نمیاد
من یه نسلم که آخرِ تاریخ
مطمئنم توو امتحان نمیاد
.
من یه نسلم که گورشو کندن
کاش واسه خودم کفن باشم
اولین اشتباه، من... ای کاش
آخرین اشتباه من باشم...
.
#احمداميرخليلى
.
[ای‌ کاش..._]
#ایران #تهران #نسل #شعر #ترانه #امتحان #جهان #آزادی #حقیقت #وحشت #حسرت #بهشت #جنگ‌ #عذاب
Read more
. آرامش دنیای این روزام هیشکی شبیه تو مث من نیست ازت نمی خوام که نری اما منو ببین! این وقت رفتن نیست . گرمای ...
Media Removed
. آرامش دنیای این روزام هیشکی شبیه تو مث من نیست ازت نمی خوام که نری اما منو ببین! این وقت رفتن نیست . گرمای دستاتو نگیر از من آغوش تو بهم نفس داده من سرد می شم با خودم بی تو این حس بهم چند بار دس داده . تو قد رویای منی اما گاهی همین رویا عذابم بود عشقت اگه درده تو می دونی این درد تنها انتخابم بود! . عشق ... .
آرامش دنیای این روزام
هیشکی شبیه تو مث من نیست
ازت نمی خوام که نری اما
منو ببین! این وقت رفتن نیست
.
گرمای دستاتو نگیر از من
آغوش تو بهم نفس داده
من سرد می شم با خودم بی تو
این حس بهم چند بار دس داده
.
تو قد رویای منی اما
گاهی همین رویا عذابم بود
عشقت اگه درده تو می دونی
این درد تنها انتخابم بود!
.
عشق تو دنیای منه اما
من بی تو توو دنیا نمی مونم
می دونم اینجا بر نمی گردی
می ترسم از چیزی که می دونم
.
از گریه هام چیزی نمی دونی
من از خودم همیشه دلگیرم
تو با یه لبخند زندگی میدی
من واسه لبخند تو می میرم...
.
#احمداميرخليلى
.
[یک به یک با مژه هایت دل من مشغول است
میله های قفسم را نشمارم چه کنم؟]
#ترانه #ایران #تهران #شبانه #شعر #عشق #من #عکس
Read more

Loading...