Loading Content...

Alhelali31 Instagram Photos and Videos

Loading...


alhelali31 نسيت انساك @alhelali31 mentions
Followers: 142
Following: 428
Total Comments: 0
Total Likes: 0

أحلى الاجواء أحلى الاجواء
Loading...
المكلا غير
Media Removed
المكلا غير المكلا غير
الان بالمكلا الحبيبه فديت المكلا
Media Removed
الان بالمكلا الحبيبه فديت المكلا الان بالمكلا الحبيبه فديت المكلا
دعواتكم لي مسافر الى ارض الوطن اليمن حضرموت لاتنسونا من دعواتكم
Media Removed
دعواتكم لي مسافر الى ارض الوطن اليمن حضرموت لاتنسونا من دعواتكم دعواتكم لي مسافر الى ارض الوطن اليمن حضرموت لاتنسونا من دعواتكم
Loading...
يِآحًبًيِبًيِ آلَقُلَبً بًکْتٌـبً لَکْ وٌکْآلَهّـ آنِتٌـ حًسِـبًيِ بًعٌدٍ ربًيِ وٌآلَوٌکْيِلَ ...
Media Removed
يِآحًبًيِبًيِ آلَقُلَبً بًکْتٌـبً لَکْ وٌکْآلَهّـ آنِتٌـ حًسِـبًيِ بًعٌدٍ ربًيِ وٌآلَوٌکْيِلَ يِآنِسِـيِمً آلَصّـبًحً خِـذِ مًنِيِ رسِـآلَهّـ حًبًرهّـآ مًنِ دٍمًعٌ عٌيِنِيِ لَيِ يِسِـيِلَ عٌآدٍ شُـيِ مًعٌروٌفُـ وٌلَآشُـيِ جّـمًآلَهّـ يِآلَيِ لَلَذِيِ لَلَخِـيِر تٌـسِـعٌی ... يِآحًبًيِبًيِ آلَقُلَبً بًکْتٌـبً لَکْ وٌکْآلَهّـ آنِتٌـ حًسِـبًيِ بًعٌدٍ ربًيِ وٌآلَوٌکْيِلَ
يِآنِسِـيِمً آلَصّـبًحً خِـذِ مًنِيِ رسِـآلَهّـ حًبًرهّـآ مًنِ دٍمًعٌ عٌيِنِيِ لَيِ يِسِـيِلَ
عٌآدٍ شُـيِ مًعٌروٌفُـ وٌلَآشُـيِ جّـمًآلَهّـ يِآلَيِ لَلَذِيِ لَلَخِـيِر تٌـسِـعٌی وٌآلَجّـمًيِلَ
قُلَهّـ آنِ آلَقُلَبً يِسِـعٌی فُـيِ وٌصّـآلَهّـ مًآيِهّـوٌنِ آلَعٌيِشُـ ذِيِ مًثًـلَکْ آصّـيِلَ
بًنِ مًآضًـيِ قُدٍ لَکْآکْمً رآسِـ مًآلَهّـ قُدٍرکْمً فُـيِ آلَقُلَبً مًآضًـنِهّـ يِمًيِلَ
خِـآفُـ لَآقُدٍ شُـآفُـکْمً يِرتٌـآحً بًآلَهّـ آوٌ يِخِـفُـ آلَشُـوٌقُ فُـيِ قُلَبًهّـ قُلَيِلَ
آلَضًـبًآء قُدٍ جّـابها هّـيِ وٌآلَغُزٍآلَهّـ ذِيِ مًرآعٌيِهّـ فُـيِ آلَحًيِدٍ آلَجّـزٍيِلَ
نِوٌر عٌيِنِيِ مًآيِفُـآرقُنِيِ خِـيِآلَهّـ هّـوٌ آلَلَيِ فُـيِ آلَروٌحً دٍآيِمً خِـلَيِلَ
آلَشُـروٌعٌ آلَقُآصّـرهّـ مًآهّـيِ رجّـآلَهّـ بًنِ مًآضًـيِ نِوٌمًسِـيِ شُـرعٌهّـ طِوٌيِلَ
مًآيِحًبً آلَکْبًريِآ وٌآلَثًـقُآلَهّـ مًآيِحًبً لَيِ دٍمًهّـ ثًـقُيِلَ
Read more
Loading...
اللهم احسن خاتمتنا
Media Removed
اللهم احسن خاتمتنا اللهم احسن خاتمتنا
😭😭😭😭😭💔
Loading...
مانقول غير الحمدلله ع كل حال
Media Removed
مانقول غير الحمدلله ع كل حال مانقول غير الحمدلله ع كل حال
Loading...

Loading...