Bulut_bey79 Instagram Photos and Videos

Loading...


bulut_bey79 Ahmed Şenol Bulut @bulut_bey79 mentions
Followers: 20,024
Following: 7,237
Total Comments: 0
Total Likes: 0

 #1muharram #hicriyılbaşı
Media Removed
#1muharram #hicriyılbaşı #1muharram #hicriyılbaşı
Loading...
Hicri yılbaşı gecesi Sual: Hicri yılbaşı ne demektir? CEVAP Peygamber efendimiz Muhammed ...
Media Removed
Hicri yılbaşı gecesi Sual: Hicri yılbaşı ne demektir? CEVAP Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571'de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke'de doğdu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine'nin ... Hicri yılbaşı gecesi

Sual: Hicri yılbaşı ne demektir?
CEVAP
Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselam, miladi 571'de 20 Nisana rastlayan, Rebiul-evvel ayının on ikinci Pazartesi sabahı, Mekke'de doğdu. 622'de Mekke'den Medine'ye hicret etti. 20 Eylül Pazartesi günü, Medine'nin Kuba köyüne geldi. Bu tarih Müslümanların Şemsi yılbaşı oldu. O yılın Muharrem ayının birinci günü de, hicri [kameri] yılbaşı oldu. Muharrem ayının birinci gecesi [yani bu gece] Müslümanların yılbaşı gecesidir.
Bu geceyi ihya etmeli ve saygı göstermeli. Saygı göstermek, günah işlememekle olur. Zilhiccenin son günü ve Muharremin birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. Bir hadis-i şerifte, (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur) buyuruldu.
İslamiyet'ten önce Araplar, Muharrem ayında harp etmek isteyince, o yıl Muharrem ayının ismini, sonraki aya koyarlar, sonraki ayın ismini, Muharrem ayına takarlardı. Böylece haram ay, Muharremden bir sonraki ay olurdu. Tevbe suresinin 37. âyet-i kerimesi, ayların yerlerini değiştirmeyi yasak etti.
Kur'an-ı kerimde bildirilen ve dinde kullanılan Arabî ayların bir yılı, bir güneş yılından on gün kısadır. Hicri kameri aylar, hicri şemsi ve miladi aylara göre, on gün önce gelmektedir. Bunun için Müslümanların mübarek günleri veya geceleri, şemsi yıllara göre, her yıl on gün önce olur; çünkü mübarek günler, güneş aylarına göre değil, kameri aylara göre yapılır. Dinimiz böyle emretmektedir.
İslamiyet'te, güneş yılının ayları içinde sayılı bir mübarek gün yoktur. Peygamber efendimizin doğum günü [mevlid kandili] ve mübarek geceler, hicri yılla kutlanır. Bütün ibadetlerde ve dini faaliyetlerde kameri aylar esas alınır. Hac, oruç, kurban ve bayram günleri kameri aylara göre tespit edilir. Haccı Allahü teâlânın bildirdiği Zilhicce ayında yapmayıp da miladi bir ayda mesela Ocak'ta yapmak, orucu Ramazan'da değil de Şubat'ta tutmak, dini değiştirmek olur. Bütün mübarek geceler de, kameri aylara göre tespit edilir.
Türkiye Gazetesi
Read more
 #hicriyılbaşı #1muharram #pazartesi
Media Removed
#hicriyılbaşı #1muharram #pazartesi #hicriyılbaşı #1muharram #pazartesi
 #pazartesi #hicriyılbaşı #1muharram
Media Removed
#pazartesi #hicriyılbaşı #1muharram #pazartesi #hicriyılbaşı #1muharram
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #hüseyinhilmibinsaid #hüseyinhilmıışıkrahmetullahialeyh ...
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #hüseyinhilmibinsaid #hüseyinhilmıışıkrahmetullahialeyh #hüseyinhilmiişik #rahmetullahialeyh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #hüseyinhilmibinsaid #hüseyinhilmıışıkrahmetullahialeyh #hüseyinhilmiişik #rahmetullahialeyh
Eden kendine eder Dinimiz, baştan sona iyilik etmek, din kardeşine faydalı olmak dinidir. Bir ...
Media Removed
Eden kendine eder Dinimiz, baştan sona iyilik etmek, din kardeşine faydalı olmak dinidir. Bir Müslümanın, din kardeşinin dünya veya âhiret iyiliğine koşması, kendisi için yaptığı nafile ibadetlerin toplamından daha kıymetlidir. Bütün bu hizmetlerin, ibadetlerin kabul olması ... Eden kendine eder

Dinimiz, baştan sona iyilik etmek, din kardeşine faydalı olmak dinidir. Bir Müslümanın, din kardeşinin dünya veya âhiret iyiliğine koşması, kendisi için yaptığı nafile ibadetlerin toplamından daha kıymetlidir. Bütün bu hizmetlerin, ibadetlerin kabul olması için de ihlâs, yani Allah için yapmak şarttır. Bir menfaat için veya başkaları beğensin diye yapılan şey, ne olursa olsun, hiç kıymeti yoktur. Hizmetlerin ve ibadetlerin kokusu, tadı ve lezzeti, ihlâstır. İhlâsla yapılan bir hizmet, bir ibadet, tam istenildiği gibi olmasa da, mis gibi, taze çiçek gibi olur. Fakat ihlâssız yapıldığında, en güzel şey dahi ruhsuz ve kıymetsiz, yapma çiçek gibi kokusuz olur.

İhlâs şarttır. Konuşurken, dinlerken, evlenirken, iş kurarken, ibadet ederken, başka bir menfaat beklemeden, hep Allah için yapmalı. Rıza-ı ilahiden başka bir şey karışsa, bir bardak temiz suya bir damla idrar düşmüş gibi olur ve insan artık o suyu içemez. Onun için Allahü teâlâ, hâlis ibadeti sever ve âhirette de saadete ihlaslılar erer. Ötekilerin hesabı zor olur.

Kim ne ederse, kendine eder. İyilik eden, iyilik; kötülük eden, kötülük bulur. Yani insan, iyiliği de kötülüğü de hem başkasına, hem kendisine etmektedir. Başkasını ateşte yanmaktan kurtaranın, kendisi de kurtulur, bundan daha büyük iyilik olur mu? Diğer taraftan, kötülük yapıp can yakanın, kendisi de yanar.

Dünya öyle bir hayâl, öyle bir serap ki, hiç kimse ona kavuşamadı ve yetişemedi. Hâl böyleyken, herkes o serabın peşinde koşuyor. Çölde ağaç ve su göründüğünde, insan koşar, oraya varır, ama az önce gördüklerinin biraz daha ileriye gitmiş olduğunu görür. Bir daha gider, fakat ağaç ve su biraz daha ileriye gitmiştir. İşte insanlar bu felaket ve haraplık içerisinde, çölde serap peşinde koşar gibi, mal mülk, mevki makam ve rütbe peşinde koşuyorlar. Ama bunların hiçbirinin kıymeti yoktur. Çünkü hepsi hayâldir. Allahü teâlâ, dünyada iman ve akıldan sonra, en kıymetli olarak, vakti yaratmıştır. O hâlde, vaktin kıymetini bilmeliyiz. An, bu andır. Bir kelime-i tevhid söylersek, yani (Lâ ilâhe illallah Muhammedün resulullah) dersek terazinin ağırlığı değişebilir ve Cennete gideriz.

Hikmet ehli zatlar
Read more
Loading...
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #imamırabbanihazretleri ...
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #imamırabbanihazretleri #imamırabbani #kuddisesirruh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #imamırabbanihazretleri #imamırabbani #kuddisesirruh
Loading...
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Gözyaşı rahmettir Sual: Ağlayıp gözyaşı dökmenin Allah korkusu ile bir ilgisi var mıdır? CEVAP Her ...
Media Removed
Gözyaşı rahmettir Sual: Ağlayıp gözyaşı dökmenin Allah korkusu ile bir ilgisi var mıdır? CEVAP Her ağlamanın Allah korkusu ile ilgisi yoktur. Rol icabı da olsa ağlayıp gözyaşı dökenler çoktur. Ancak, Allah korkusu ile ağlamanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ... Gözyaşı rahmettir

Sual: Ağlayıp gözyaşı dökmenin Allah korkusu ile bir ilgisi var mıdır?
CEVAP
Her ağlamanın Allah korkusu ile ilgisi yoktur. Rol icabı da olsa ağlayıp gözyaşı dökenler çoktur. Ancak, Allah korkusu ile ağlamanın fazileti büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Allah’ı anarken, Allah korkusu ile gözünden yaş akana, kıyamette azap olmaz.) [Hâkim] (Allah korkusuyla ağlayan göze, Cehennem ateşinin dokunması haramdır.) [Nesai] (Kıyamette herkes ağlayıp gözyaşı dökecektir. Ancak dünyada Allah korkusuyla, bir damlacık gözyaşı dökenler ağlamayacaktır.) [İsfehani] (Allah korkusuyla, gözünden yaş akan mümini, Hak teâlâ ateşten koruduğu gibi, ateşi de onun nurundan korur.) [İbni Mace] (Allah için gözlerinden yaş akan müminin vücudunun, Cehennem ateşinde yanması haramdır. Bir damla gözyaşı ile yanağı ıslanan kimsenin yüzü, hiçbir zaman darlığa düşmez. Kıyamette her şey ölçülür, tartılır. Bunlardan Allah korkusu ile akan gözyaşı, ateş deryasını söndürecek güçtedir.) [Beyheki] (Vücudu Allah korkusu ile ürperen kimsenin günahları, ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür.) [Beyheki] (Allahü teâlâ, Hazret-i Musa’ya buyurdu ki: "Benden korkup ağlayarak yapılan ibadet, diğer ibadetlerden üstündür.") [Taberani] (Cenab-ı Hak, yemin ile buyuruyor ki: "Dünyada benden korkarak ağlayanı, Cennette ebedi güldürürüm.") [Beyheki] (Sağılan süt, tekrar memeye girmediği gibi, Allah korkusundan ağlayan da ateşe girmez.) [Tirmizi] (Allahü teâlânın, himayesinden başka hiçbir himayenin bulunmadığı kıyamette, himayesine aldığı yedi kimseden biri de, yalnız iken Allah’ı anıp gözünden yaş akan kimsedir.) [Buhari] (Allah korkusu ile gözden akan bir damla gözyaşından veya Allah yolunda akıtılan bir damla kan damlasından daha kıymetli, Allah indinde bir damla yoktur.) [Tirmizi] (Ağlayın, ağlayamazsanız, kendinizi zorlayın, hüzünlenin! Kıyametteki azabın dehşetini bilseniz, ayakta duramayacak hale gelinceye kadar namaz kılar, sesiniz kısılıncaya kadar ağlarsınız.) [Buhari]
Read more
Kalbiniz kırılacağına taş kırılsın Sultan Mahmud-u Gaznevi hazretleri bir savaş sonunda çok ...
Media Removed
Kalbiniz kırılacağına taş kırılsın Sultan Mahmud-u Gaznevi hazretleri bir savaş sonunda çok kıymetli bir elmas taşı ganimet olarak ele geçirir. Sonra taşı eline alarak baş vezirine, (Al bu taşı kır, paramparça et) der.  Baş vezir der ki: - Aman efendim bu çok kıymetli ben bunu kıramam. ... Kalbiniz kırılacağına taş kırılsın

Sultan Mahmud-u Gaznevi hazretleri bir savaş sonunda çok kıymetli bir elmas taşı ganimet olarak ele geçirir. Sonra taşı eline alarak baş vezirine, (Al bu taşı kır, paramparça et) der. 
Baş vezir der ki:
- Aman efendim bu çok kıymetli ben bunu kıramam.
Sonra yanındaki diğer vezire aynı şeyi söyler. O da der ki:
- Bu çok kıymetlidir, kırılmaz bu.

Diğerlerinin hepsi aynı şeyi söylerler.
Sultan, özel hizmetçisi Ayaz’ı çağırıp, (Al bu taşı kır) der. Daha demeye kalmadan Ayaz taşı yere vurup kırar, paramparça eder.
Padişah hiddetli bir şekilde der ki:
- Bre Ayaz sen ne yaptın, vezirler bunun çok kıymetli olduğunu söylediler. Nasıl kırarsın bunu?
Ayaz der ki:
- Efendim, ben taştan ne anlarım, benim için kıymetli olan sizin emrinizdir, sizin kalbinizdir, kalbiniz kırılacağına varsın taş kırılsın.

Sultan vezirlerine dönüp der ki:
- Ayaz’ı niçin sevdiğimi anladınız değil mi? Sizin gibi beni bir taşa değişmedi.
Read more
KANUNİ VE KARINCALAR Rahmetullahi Aleyh Osmanlı Devleti’nin en kuvvetli olduğu yıllarda, ...
Media Removed
KANUNİ VE KARINCALAR Rahmetullahi Aleyh Osmanlı Devleti’nin en kuvvetli olduğu yıllarda, 46 yıl gibi en uzun padişahlık yapan ve Avrupalıların “Muhteşem Süleyman” lakabıyla andıkları Kanunî Sultan Süleyman Hân, “Muhibbî” mahlası ile çok güzel şiirler de yazmıştır. Şiirlerinden ... KANUNİ VE KARINCALAR
Rahmetullahi Aleyh
Osmanlı Devleti’nin en kuvvetli olduğu yıllarda, 46 yıl gibi en uzun padişahlık yapan ve Avrupalıların “Muhteşem Süleyman” lakabıyla andıkları Kanunî Sultan Süleyman Hân, “Muhibbî” mahlası ile çok güzel şiirler de yazmıştır. Şiirlerinden bir kısmı toplanmıştır.

Birgün, saray bahçesindeki ağaçların karıncalar tarafından istila edildiğini görüp, karıncaların öldürülmesi hususunda, zamanın Şeyhülislâmı olan Ebussuud Efendi’den fetva ister.Suâli şiir şeklinde olup, şöyledir: “Dırahta ger zarar etse karınca, Günah mıdır acep ânı kırınca." Ebussuud Efendi de, bu zarif suâle yine şiirle cevap verip, suâl kâğıdının altına şu beyti yazar: "Yarın Hakkın divanına varınca,

Süleyman'dan hakkın alır karınca."
Read more
Loading...
Hak teâlâyı çok sevmenin alâmeti, O’nun emirlerine  yapışıp, yasaklarından kaçınmaktır… Ebû ...
Media Removed
Hak teâlâyı çok sevmenin alâmeti, O’nun emirlerine  yapışıp, yasaklarından kaçınmaktır… Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde; Kardeşlerim!.. Rabbimize, hakîkî kul olmaya bakalım. Bu da O’nu sevmek ve ayrıca, O'ndan başka her şeyden vazgeçmekle, ... Hak teâlâyı çok sevmenin alâmeti, O’nun emirlerine  yapışıp, yasaklarından kaçınmaktır…
Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde;
Kardeşlerim!.. Rabbimize, hakîkî kul
olmaya bakalım. Bu da O’nu sevmek
ve ayrıca, O'ndan başka her şeyden
vazgeçmekle, yâni O’ndan başka bir
şey düşünmemekle mümkün olabilir
buyurdu.
Bunun alâmeti nedir efendim?
dediler.
İslâmiyete tam uymaktır. Yâni Allahü
teâlâ’yı çok sevmenin alâmeti, O’nun
emirlerine yapışmak ve O’nun yasak ettiklerinden, tam olarak kaçmaktır,
buyurdu.
Read more
Sual: Cin diye bir varlık var mıdır, varsa insanlar gibi erkek ve dişi olarak mı yaratılmış ve yaptıklarından ...
Media Removed
Sual: Cin diye bir varlık var mıdır, varsa insanlar gibi erkek ve dişi olarak mı yaratılmış ve yaptıklarından sorumlu mudurlar? Cevap: İnsanlar, ilk olarak, topraktan yaratıldığı gibi, cin de, alevden yaratıldı. Cin de, erkek ve dişi olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, ... Sual: Cin diye bir varlık var mıdır, varsa insanlar gibi erkek ve dişi olarak mı yaratılmış ve yaptıklarından sorumlu mudurlar?
Cevap: İnsanlar, ilk olarak, topraktan yaratıldığı gibi, cin de, alevden yaratıldı. Cin de, erkek ve dişi olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri hakkında ve Muhammed aleyhisselâmın onlara da Peygamber olduğu, Kur’ân-ı kerimi dinledikleri, ibadet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği, cin kafirlerinin Cehenneme gireceği, müminlerinin Cennete gireceği ve Cennette Allahü teâlâyı görecekleri, çeşitli kitaplarda yazılıdır.
Cinnilerin insan âlimlerine sual sorup fetva aldıklarını, insanlara vaaz etmelerini, insanlara şiir söyleyip insanların işitmesini, insanlara, hastalık tedavisi, ilaç öğrettiklerini, insandan korktuklarını, insanlara itaat ettiklerini bildiren, âlimlerimizin çeşitli yazıları vardır. Bu kitaplar, cinnin varlığını göstermektedir. Cinnilerin insanlara olan zararlarına karşı tedbir alınması, cinnin zararına karşı korunulması, cinnilerin küçükleri yükseklerine itaat ettikleri, insanların iyiliklerine karşı iyilik yaptıkları, kötülüğe karşı kötülük ve zarar yaptıkları, cinnin insanlarla alay ettikleri, cinnin insan gibi, nazarları değeceği, bilhassa Ramazan ayında azdıkları, cinnin insanlarla ibadet ettikleri, Server-i âlem efendimizin Ümm-i Mabedin çadırında misafir olduğunu Mekke ahalisine haber vermeleri, Ümm-i Mabedin Müslüman olduğunu haber vermeleri, Bedir muharebesini haber vermeleri, geçmiş şeyleri cinden sormanın caiz olduğu, ileride olacak şeyleri sormanın caiz olmadığı, müezzinlerin ezanlarına, kıyamette, cinnilerin şahit olacakları, hazret-i Ömer vefat ettiği zaman, mersiye okudukları, hazret-i Osman şehit olunca, ağlayıp inledikleri, hazret-i Alinin şehit olduğunu haber verdikleri, hazret-i Hüseyin şehit olunca ağlayıp, bağırdıkları ve başka Sahabiler şehit olunca bildirdikleri, Ömer bin Abdül'azîz hazretlerinin vefatını haber verdikleri, İmâm-ı a'zam Ebû Hanîfe ve İmâm-ı Şâfi hazretlerinin vefatlarında ağladıkları, cinnin insan kalbine vesvese getirdiği ve daha pek çok meşhur hadise ve işler kıymetli kitaplarda yazılıdır. Bunların hepsi, cinnin varlığını göstermekted
Read more
Eskiden yapılan iyiliği söylemezlerdi. Sonra söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmadan söylüyorlar. ...
Media Removed
Eskiden yapılan iyiliği söylemezlerdi. Sonra söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmadan söylüyorlar. Ömer bin Hâris “Rahmetullahi aleyh” Eskiden yapılan iyiliği söylemezlerdi. Sonra söylemeye başladılar. Şimdi ise yapmadan söylüyorlar. Ömer bin Hâris “Rahmetullahi aleyh”
Loading...
Kur’ân-ı Kerîm Tercümesi Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tercümenin önsözünde ...
Media Removed
Kur’ân-ı Kerîm Tercümesi Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tercümenin önsözünde diyor ki: "Kur'ân-ı kerîm, Türkçeye değil, hiçbir dile hakkı ile çevrilemez. Kur'ân-ı kerîmde muhtelif mânâlara gelen lafızlar vardır. Böyle bir lafzı tercüme etmek, çeşitli mânâlarını ... Kur’ân-ı Kerîm Tercümesi

Diyânet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan tercümenin önsözünde diyor ki:
"Kur'ân-ı kerîm, Türkçeye değil, hiçbir dile hakkı ile çevrilemez. Kur'ân-ı kerîmde muhtelif mânâlara gelen lafızlar vardır. Böyle bir lafzı tercüme etmek, çeşitli mânâlarını bire indirmek olur ki, verilen tek mânânın murâd-ı ilâhi olduğu bilinemez."
Kur'ân-ı kerîm, hiçbir dile, hatta Arapçaya bile tercüme edilemez. Herhangi bir şiirin bile, tam tercümesine imkân yoktur. Ancak izah edilebilir. Kur'ân-ı kerîmin mânâsı, tercümeden anlaşılmaz. Bir âyetin mânâsını anlamak demek, Allahü teâlânın bu âyetten ne demek istediğini anlamak demektir. Bu âyetin herhangi bir tercümesini okuyan kimse, murâd-ı ilâhiyi öğrenemez. Tercüme edenin, bilgi derecesine göre anlamış olduğunu öğrenir.
Kur'ân-ı kerîmi ancak, Resûlullah "sallallahü aleyhi ve sellem" efendimiz anlamış, hadîs-i şerîflerle açıklamıştır. Bu hadîs-i şerîfleri de, ancak, Eshâb-ı kirâm "aleyhimürrıdvân" ve müctehid imamlar anlayabilmiş, Müslümanlar da bu âlimlerin anladıklarına tâbi olmuşlardır. Şu hâlde; Kurân-ı kerîmden ve hadîs-i şerîflerden ve bunların tercümelerinden din öğrenmek mümkün olmaz. Her Müslüman, dinini Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarından hazırlanan ilmihâllerden öğrenmelidir.
Read more
Üç şey lazımdır önce Herkese üç şey çok lazımdır önce Biri, iman edinmektir iyice Biri, İslam’a uymaktır her yerde Fıkhı iyi öğrenmeli elbette Bir de ihlâstır, her işte daima Şöyle ki, hiç olmaya ucb-ü riya Bu üçü birden tahakkuk etmeli Böyledir, İslamiyet’in temeli Hem ... Üç şey lazımdır önce

Herkese üç şey çok lazımdır önce
Biri, iman edinmektir iyice

Biri, İslam’a uymaktır her yerde
Fıkhı iyi öğrenmeli elbette

Bir de ihlâstır, her işte daima
Şöyle ki, hiç olmaya ucb-ü riya

Bu üçü birden tahakkuk etmeli
Böyledir, İslamiyet’in temeli

Hem bu ihlâs olmasa, makbul değil
Tasavvuftur ihlâsın kaynağı bil
Read more
Bir kişide olmasa ger recd-ü hâl, eylese islâmiyyete o imtisal. Dâima bid’atleri terk eylese, ehl-i sünnetden hiç ayrdmasa. O kişi, ehl-i se’âdetdir hemân, şer’i pâke iyi sard, ey civân. Ger islâmiyyetsiz olursa vecd-ü hâl, ehl-i istidrâc olur, ol bed fi’al. Uçsa da, aldanma ... Bir kişide olmasa ger recd-ü hâl,
eylese islâmiyyete o imtisal.
Dâima bid’atleri terk eylese,
ehl-i sünnetden hiç ayrdmasa.
O kişi, ehl-i se’âdetdir hemân,
şer’i pâke iyi sard, ey civân.
Ger islâmiyyetsiz olursa vecd-ü hâl,
ehl-i istidrâc olur, ol bed fi’al.
Uçsa da, aldanma öyle şeylere,
kes kanadı, tâ ki düşsün yerlere.
Anlara aldanma, îmânın gider,
şer’i pâki tutmıyan bulmaz zafer.
Read more
Loading...
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh
TA’ÂM BAHSİ Ta’âmdan evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın on fâidesi vardır: Bir ...
Media Removed
TA’ÂM BAHSİ Ta’âmdan evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın on fâidesi vardır: Bir kimse, ta’âm yimek için ellerini yıkadıkda, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse, Allahü teâlânın izniyle, göz ağrısı görmez. On fâide: ... TA’ÂM BAHSİ

Ta’âmdan evvel, sünnet olduğunu düşünerek, el yıkamanın on fâidesi vardır:
Bir kimse, ta’âm yimek için ellerini yıkadıkda, ıslak olan parmaklarının ucunu gözlerinin pınarına koyup geriye doğru silse, o kimse, Allahü teâlânın izniyle, göz ağrısı görmez.
On fâide:
1- Arş-ı rahmân altında, bir melek nidâ eder. Elini pâk etdiğin gibi, senin [küçük] günâhların pâk oldu, der.
2- Nâfile nemâz kılmış gibi sevâbına nâil olur.
3- Fakîrlikden emîn olur.
4- Sıddîklar sevâbına nâil olur.
5- Melâike, onun için istigfâr ederler.
6- Her bir lokmanın mukâbelesine, onları sadaka vermiş gibi sevâba nâil olur.
7- Besmele ile yimede günâhından temiz olur.
8- Yimekden sonra yapdığı düâsı kabûl olur.
9- O gece ölürse, şehîd mertebesine erişir.
10- Gündüz ölürse, şühedâ zümresine yazılır.
☆ Önce elleri yıkamak ve kurulamamak sünnetdir.

Ta’âmdan sonra, sünneti yerine getirmek niyyeti ile, el yıkamanın altı fâidesi vardır:
1- Arş-ı rahman altında bir melek nidâ eder ki, (Yâ mü’min! Resûlullah “sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem” senden râzı oldu.)
2- Bu ni’mete mahsûs sevâba nâil olur.
3- Bedenindeki kıl sayısınca, sevâbı olur.
4- Rahmet deryâsından nasîbi olur.
5- Elinden akan damlaların adedince sevâb kazanır.
6- Vefât etdikde, şehîd olur.

İSLÂM AHLAKI (sayfa 327, 328)
Read more
 #elhamdülillah
Media Removed
#elhamdülillah #elhamdülillah
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
 #hadisişerif
Media Removed
#hadisişerif #hadisişerif
Pınardan Damlayanlar - 417 Ey can kardeşim! Senelerce nefs-i emmâreye riyâzetler çektirdik. ...
Media Removed
Pınardan Damlayanlar - 417 Ey can kardeşim! Senelerce nefs-i emmâreye riyâzetler çektirdik. Buna rağmen onun şerrinden kurtulamadık. Âhırette kurtulmak için, nefsin hîle ve tuzaklarına karşı çok uyanık olmalı, ondan Allahü teâlâya sığınmalıdır. Avâm, zâhir temizliği için; havâs ... Pınardan Damlayanlar - 417
Ey can kardeşim! Senelerce nefs-i emmâreye riyâzetler çektirdik. Buna rağmen onun şerrinden kurtulamadık. Âhırette kurtulmak için, nefsin hîle ve tuzaklarına karşı çok uyanık olmalı, ondan Allahü teâlâya sığınmalıdır.
Avâm, zâhir temizliği için; havâs (seçilmiş büyük zâtlar) ise bâtın temizliği için çalışır. Kıyâmet günü, dünyâda iken zâhir temizliği için çalışıp, bâtınî temizliğe hiç ehemmiyet vermeyen kimseye Allahü teâlâ sitem eder ve buyurur ki: "Ey kulum! Senelerce insanların gördüğü yeri yâni dışını temizledin. Benim nazar ettiğim yeri (kalbini, gönlünü) ise temizlemek için bir ân uğraştın mı? Ömrünü nerelerde harcadın?" Zâhirî (dış) tahâret (temizlik), abdest bozmakla gider. Bâtın (kalb) temizliği ise, Allah'tan gayrısını kalbe getirmekle bozulur. Gönlünü Allahü teâlâdan başkasına verme. O'ndan başkasının mührünü kalbine vurma.
Read more
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #kuddisesirruh #rahmetullahialeyh ...
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #kuddisesirruh #rahmetullahialeyh #imamigazali #rahmetullahialeyh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #kuddisesirruh #rahmetullahialeyh #imamigazali #rahmetullahialeyh
GÜNÜN TARİHİ........... MALAZGİRT ZAFERİ Bü­yük Sel­çuk­lu Devleti’nde, Al­pars­lan dev­ri­nin ...
Media Removed
GÜNÜN TARİHİ........... MALAZGİRT ZAFERİ Bü­yük Sel­çuk­lu Devleti’nde, Al­pars­lan dev­ri­nin en önem­li hâ­di­se­si, 26 Ağus­tos 1071’de ya­pı­lan Ma­laz­girt Mey­dan Muharebe­si’dir. Sul­tan Al­pars­lan’ın Ana­do­lu top­rak­la­rı üze­rin­de­ki fe­tih ha­re­ket­le­ri ... GÜNÜN TARİHİ........... MALAZGİRT ZAFERİ

Bü­yük Sel­çuk­lu Devleti’nde, Al­pars­lan dev­ri­nin en önem­li hâ­di­se­si, 26 Ağus­tos 1071’de ya­pı­lan Ma­laz­girt Mey­dan Muharebe­si’dir. Sul­tan Al­pars­lan’ın Ana­do­lu top­rak­la­rı üze­rin­de­ki fe­tih ha­re­ket­le­ri ve Bi­zans baş­ken­ti­ni zor­la­ma­la­rı, İm­pa­ra­tor Ro­ma­nos Di­oge­nes’i ha­re­ke­te ge­çi­rir. Al­pars­lan 1071 yı­lı için­de Mı­sır Fâ­ti­mî Devleti’ne kar­şı çık­tı­ğı se­fe­rden sonra or­du­suy­la Ana­do­lu’ya dö­ne­rek, Ma­laz­girt’e iner. Gün­ler­den Cu­madır. Ak­şa­ma ka­dar sü­ren sa­vaş­ta, kos­ko­ca Ma­laz­girt Ova­sı 100 bin­den fazla Bi­zans­lı­ya me­zar olur. Bi­zans im­pa­ra­to­ru da esir edi­lir. Bu za­fer, Türk­le­rin Ana­do­lu’ya yer­leş­me­le­ri­ni ve hâ­ki­mi­yet­le­ri­ni sağ­lar.
Read more
Dünyâda ve âhirette mesut ve rahat yaşıyanlar, sâdece ve yalnız müslümânlardır Ebû Osmân-ı ...
Media Removed
Dünyâda ve âhirette mesut ve rahat yaşıyanlar, sâdece ve yalnız müslümânlardır Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde; Fen vâsıtaları, mevkî, para ne kadar bol olursa olsunlar, Peygamberlerin gösterdiği ‘yolda’ gitmedikce, hiçbir fert, ... Dünyâda ve âhirette mesut ve rahat yaşıyanlar, sâdece ve yalnız müslümânlardır
Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde;
Fen vâsıtaları, mevkî, para ne kadar
bol olursa olsunlar, Peygamberlerin
gösterdiği ‘yolda’ gitmedikce, hiçbir
fert, mesut olamaz, huzur bulamaz,
buyurdu.
Kimler mesut olur efendim?
dediklerinde;
Dünyâda ve âhirette mesut yaşayanlar,
sâdece ve yalnız Müslimânlardır. Ancak
Müslümân görünmek yetişmez tabii ki..
Müslümânlığı iyice öğrenmek, emirlere
ve yasaklara, ‘tam’ uymak da lâzımdır,
buyurdu.
Read more
(Küfür)den sonra, en büyük haram, kalb kırmakdır, hattâ kalb kırmak, Kâ’be’yi yetmiş defâ yıkmakdan ...
Media Removed
(Küfür)den sonra, en büyük haram, kalb kırmakdır, hattâ kalb kırmak, Kâ’be’yi yetmiş defâ yıkmakdan daha büyük günâhdır Buyurdular ki.… Küfür’den sonra en büyük haram, kalb kırmakdır kardeşim. Hattâ kalb kırmak, Kâ’be’yi yetmiş defâ yıkmakdan daha büyük günâhdır. Neden? Çünki Kâ’be, ... (Küfür)den sonra, en büyük haram, kalb kırmakdır, hattâ kalb kırmak, Kâ’be’yi yetmiş defâ yıkmakdan daha büyük günâhdır
Buyurdular ki.… Küfür’den sonra en büyük haram, kalb kırmakdır kardeşim. Hattâ kalb kırmak, Kâ’be’yi yetmiş defâ yıkmakdan daha büyük günâhdır. Neden? Çünki Kâ’be, kul yapısıdır. Kalb ise Allahü teâlânın kudretiyle var olmuşdur. Hem sonra kalb kırmakda zulüm vardır, kul hakkı vardır. Zâlimler, bu zulümlerinin cezâsını çekmeden âhirete intikal etmezler. Yâni hem dünyâda çekerler, hem de âhiretde. Çok fenâ.
Read more
Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez!. Dini ve milli bilgilere, dedelerimizin sağlam imanına ...
Media Removed
Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez!. Dini ve milli bilgilere, dedelerimizin sağlam imanına sahip olabilmek için nakli esas alan bu kitablar okunmalı, okutulmalı. Tarihini bilmeyen geleceğini inşa edemez!. Dini ve milli bilgilere, dedelerimizin sağlam imanına sahip olabilmek için nakli esas alan bu kitablar okunmalı, okutulmalı.
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
#Müziksizilahi #yakmayarabbi #cellecelalühü #Müziksizilahi #yakmayarabbi #cellecelalühü
İbadetleri, Allah için yapmalı Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması ...
Media Removed
İbadetleri, Allah için yapmalı Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Cevap: Bütün ibadetlerin kabul olması için, Allahü teâlâ için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler, ibadeti bozar. İbadetleri, ... İbadetleri, Allah için yapmalı
Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir?
Cevap: Bütün ibadetlerin kabul olması için, Allahü teâlâ için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler, ibadeti bozar. İbadetleri, hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti, Allahü teâlâ da beğenir zannetmek, pek yanlıştır. Eğer böyle olsaydı, Peygamberlerin gönderilmesine lüzum kalmazdı ve herkes, kendi istediği, hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü teâlâ da, onu kabul ederdi. Halbuki, ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, görenlerin, dinleyenlerin çok olması değil, insanların aklı ermese de, faydalarını anlamasalar da, İslâmiyetin bildirdiğine uygun olması lazımdır. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Hadîs alimi Ahmed bin Abdullah İsfehânî hazretleri, Hilyet-ül-evliyâ kitabında diyor ki:
“Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir.”
Onun için her mümin, helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebû Hüreyre hazretleri Resûlullah efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
(Allahü teâlâ güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü teâlâ, Peygamberlerine emrettiğini, müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey Peygamberlerim! Helal yiyiniz ve salih, iyi işler yapınız! Müminlere de emir etti ki: Ey iman edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz! Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi! diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur?) Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu.
Haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan kimse, haramdan kurtulamayıp, yaptığı ibadetleri boşuna gider.
Read more
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #hazretiali #radiyallahüanh
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #hazretiali #radiyallahüanh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #hazretiali #radiyallahüanh
SOHBET...................... KURBAN KESMEK  Müs­lü­man olan er­kek ve ka­dı­nın; hür, âkıl, ...
Media Removed
SOHBET...................... KURBAN KESMEK  Müs­lü­man olan er­kek ve ka­dı­nın; hür, âkıl, bâ­liğ ve mu­kîm ise, ih­ti­ya­cın­dan faz­la ve ni­sap mik­ta­rı ka­dar da ma­lı ve­ya pa­ra­sı var­sa, Kur­ban Bay­ra­mı için, ni­yet ede­rek, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü ak­şa­ma ka­dar ... SOHBET...................... KURBAN KESMEK 
Müs­lü­man olan er­kek ve ka­dı­nın; hür, âkıl, bâ­liğ ve mu­kîm ise, ih­ti­ya­cın­dan faz­la ve ni­sap mik­ta­rı ka­dar da ma­lı ve­ya pa­ra­sı var­sa, Kur­ban Bay­ra­mı için, ni­yet ede­rek, bay­ra­mın üçün­cü gü­nü ak­şa­ma ka­dar bel­li bir hay­va­nı kes­me­si va­cip olur.
İh­ti­yaç eş­ya­sı; 1 ev, 1 ay­lık yi­ye­cek, 3 kat el­bi­se, ça­ma­şır, ev­de kul­la­nı­lan eş­ya ve âlet­ler, bi­ne­cek va­sı­ta­la­rı, mes­lek ki­tap­la­rı ve öde­ye­ce­ği borç­la­rı­dır.
Kur­ban; ko­yun, ke­çi, sı­ğır ve de­ve­den bi­ri­ni bay­ra­mın ilk üç gü­nün­de kur­ban ni­ye­ti ile kes­mek de­mek­tir. Bir sı­ğır ve­ya de­ve­yi 7 Müs­lü­man or­tak alıp ke­se­bi­lir­ler. Bu hay­van­la­rı, fa­ki­re ve­ya ha­yır ce­mi­yet­le­ri­ne di­ri ola­rak sa­da­ka ver­mek kur­ban ol­maz.
Kurbanı kes­mek ve­ya di­ne uy­gun ke­sen yer­le­re; “Meselâ, bin­ler­ce ta­le­be­ye ve fa­kir-fuka­ra­ya yar­dım yapan, İhlas Vak­fı (Tel: 0 212 513 99 00 - 0 212 451 49 00) gi­bi yar­dım ku­rum­la­rı­na” ve­kâ­let ve­re­rek di­ne uy­gun şe­kil­de kes­tir­mek lâ­zım­dır.
Bir gö­zü gör­me­yen, to­pal olup yü­rü­ye­me­yen, diş­le­ri­nin ya­rı­sı yok olan, gö­zü­nün, ku­la­ğı­nın ve kuy­ru­ğu­nun ço­ğu, ön ve­ya ar­ka bir aya­ğı ke­sil­miş olan, çok za­yıf olan hay­van kur­ban ol­maz.
Kur­ba­nın ve her hay­va­nın 7 ye­ri­ni ye­mek ha­ram­dır:
 1- Akan ka­nı,
 2- Bevl âleti,
 3- Beze­le­ri,
 4- İdrar ke­se­si,
 5- Saf­ra ke­se­si,
 6- Di­şi hay­va­nın önü,
 7- Ha­ya­la­rı. (Koç yumurtası olarak satılmaktadır.)
Kur­ban eti­nin üç­te bi­ri­ni evi­ne, üç­te bi­ri­ni kom­şu­la­ra, ge­ri­si­ni fa­kir­le­re ver­mek müs­te­hap­tır. Hep­si­ni fa­ki­re ver­mek ve­ya hep­si­ni eve bı­rak­mak da olur. De­ri­si na­maz kı­lan fa­ki­re ve­ri­lir ve­ya ev­de kul­la­nı­la­bi­lir.
Read more
İslam ve Toplum İman ve itikat bilgilerinin anlatıldığı, Osman Ünlü hocanın canlı yayında sorularınıza cevap verdiği İslam ve Toplum programında ayrıca, hiçbir yerde bulamayacağınız ilahileri de dinleme imkanına sahip olacaksınız. Mustafa Toköz’ün sunduğu İslam ve Toplum, her ... İslam ve Toplum
İman ve itikat bilgilerinin anlatıldığı, Osman Ünlü hocanın canlı yayında sorularınıza cevap verdiği İslam ve Toplum programında ayrıca, hiçbir yerde bulamayacağınız ilahileri de dinleme imkanına sahip olacaksınız.
Mustafa Toköz’ün sunduğu İslam ve Toplum, her gün 11.00 haberlerinden sonra kaçıranlar için tekrarı 15:00'da TGRT FM’de...
www.osman-unlu.com
www.hakikatkitabevi.com
www.huseyinhilmiisik.com
www.ramazanayvalli.com
www.dinimizislam.com
www.huzurpinari.com
www.serenityfountain.org
www.namazvakti.com
www.mehmetalidemirbas.com

Etiketler:  #mustafatoköz,  #osmanünlü,  #islamtoplum

#islamvetoplum #osmanünlühoca
Read more
İlm olmazsa, din, sıyrılıp kalkar aradan,  öyleyse, cehâlet denilen, yüz karasından, kurtulmaya ...
Media Removed
İlm olmazsa, din, sıyrılıp kalkar aradan,  öyleyse, cehâlet denilen, yüz karasından, kurtulmaya çalışmalı, başdan başa millet, kâfi değil mi yoksa, bu son?? ders-i felâket? Bu felâket dersi, neye mal oldu, düşünsen, beynin eriyip, yaş gibi, damlardı gözünden. son?? olaylar, ... İlm olmazsa, din, sıyrılıp kalkar aradan, 
öyleyse, cehâlet denilen, yüz karasından,
kurtulmaya çalışmalı, başdan başa millet,
kâfi değil mi yoksa, bu son?? ders-i felâket?
Bu felâket dersi, neye mal oldu, düşünsen,
beynin eriyip, yaş gibi, damlardı gözünden.
son?? olaylar, ne demekdir, bilsen ne demekdir:
Gelmezse eğer, kendine millet, gidecekdir.
Zîrâ, yeni bir sarsıntıya pek dayanılmaz,
zîrâ, bu sefer, uyku ölümdür uyanılmaz.
Ahlâkı düzeltip, fenne çok çalışmak lâzım,
dîne bağlı, atomla silâhlı er olmak lâzım!
Din bilgisi, harb gücü, ileri olmak gerek,
ikisidir ancak, millete huzûr verecek.
Başka sözlere, artık aldanma aç gözünü,
bu ikisi edecekdir, mahşerde ak yüzünü!
Read more
Tarafını belli et! Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Süleyman aleyhisselam, hem padişahtı ...
Media Removed
Tarafını belli et! Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Süleyman aleyhisselam, hem padişahtı hem peygamberdi. Padişah olduğu zaman devlet reisleri hediyeler götürmeye başladı. Karıncanın biri de, bir çekirgenin kopmuş bacağını ağzına almış, o da saraya gidiyormuş. Nereye gidiyorsun ... Tarafını belli et!

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki:
Süleyman aleyhisselam, hem padişahtı hem peygamberdi. Padişah olduğu zaman devlet reisleri hediyeler götürmeye başladı. Karıncanın biri de, bir çekirgenin kopmuş bacağını ağzına almış, o da saraya gidiyormuş. Nereye gidiyorsun diye sormuşlar. Karınca demiş ki:
— Süleyman aleyhisselam padişah oldu, ona hediye götürüyorum.
— Yahu sen aklını başına topla, devlet adamları gidiyorlar, çok büyük hediyeler götürüyorlar, senin çekirgenin bacağına mı kaldı bu iş?
— Öyle demeyin, Süleyman aleyhisselama, kim hediye getirdi diye listeye yazacaklar. Ben adımı yazdıracağım. Bacağı yazdırmayacağım! Orada, kimler geldi, kimler gelmedi diye listeye bakacaklar.

Herkes tarafını belli edecektir. Başka çare yoktur; çünkü ahirette iki yer var: Bir Cennet var, bir de Cehennem var, üçüncü bir yer yok. Diyecekler ki, sen hangi taraftasın?

İbrahim aleyhisselamı ateşe atılacağı zaman, yine bir karınca, ağzıyla su taşıyor. Mübarek bir zat diyor ki:
— Sen yaklaşamazsın bile bu ateşin yanına, bu suyla bu ateş söner mi?
— Sönmez elbette, sönmeyeceğini ben de biliyorum.
— Peki, niye taşıyorsun?
— Tarafımı belli ediyorum. Ben ateşi söndürmek tarafındayım.

Diğer tarafta ise yılan devamlı üflüyor. Yılana diyor ki:
— Sen ne yapıyorsun böyle?
— İbrahim yanacak, ateşi büyüsün diye üflüyorum. Ateşi körüklüyorum
— Neden yapıyorsun?
— Tarafımı belli ediyorum, ben bu taraftayım. Zulmedenler, sokanlar tarafındayım.
Read more
Pınardan Damlayanlar - 412 Kim, Allahü teâlâdan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden ...
Media Removed
Pınardan Damlayanlar - 412 Kim, Allahü teâlâdan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa, Allahü teâlâ da o kimsenin uzuvlarını, bu türlü işleri yapmaktan korur, muhâfaza eder. Kime istemeden helâl bir şey verilir de muhtaç olduğu hâlde kabûl etmezse, ... Pınardan Damlayanlar - 412
Kim, Allahü teâlâdan korkarak kalbine gelen uygunsuz düşüncelerden korunmaya çalışırsa, Allahü teâlâ da o kimsenin uzuvlarını, bu türlü işleri yapmaktan korur, muhâfaza eder.
Kime istemeden helâl bir şey verilir de muhtaç olduğu hâlde kabûl etmezse, Allahü teâlâ o kimseyi almadığı şeyin benzerini istemeye muhtaç eder.
Şerefli ve asil kimse, sözünde durur. Akıllı olan, yalan söylemez. Mümin olan, gıybet etmez.
Read more
 #gece #uyumak #dua #duaetmek #duaet
Media Removed
#gece #uyumak #dua #duaetmek #duaet #gece #uyumak #dua #duaetmek #duaet
 #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #hikmetehlizatlar #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #hikmetehlizatlar #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #hikmetehlizatlar #rahmetullahialeyh
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
 #imamırabbanihazretleri #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #kuddisesirruh
Media Removed
#imamırabbanihazretleri #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #kuddisesirruh #imamırabbanihazretleri #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #kuddisesirruh
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #imamırabbanihazretleri #kuddisesirruh
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #imamırabbanihazretleri #kuddisesirruh #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözüsöü #imamırabbanihazretleri #kuddisesirruh
 #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #hazretimevlana ...
Media Removed
#büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #hazretimevlana #mevlanahazretleri #büyüklerinsözüsözüsözlerinbüğüdür #büyüklerinsözü #rahmetullahialeyh #hazretimevlana #mevlanahazretleri
 #hadisişerif #zilhicceayı #zilhicce
Media Removed
#hadisişerif #zilhicceayı #zilhicce #hadisişerif #zilhicceayı #zilhicce
Tasavvuf, kalbi kötü olan huylardan temizlemek ve iyi huylarla süslemektir Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi ...
Media Removed
Tasavvuf, kalbi kötü olan huylardan temizlemek ve iyi huylarla süslemektir Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde; Tasavvuf, kalbi, kötü olan huylardan temizlemek ve iyi huylarla süslemek demektir kalp bedende hükümdardır buyurdu. ... Tasavvuf, kalbi kötü olan huylardan temizlemek ve iyi huylarla süslemektir
Ebû Osmân-ı Hayrî “rahmetullahi teâlâ
aleyh” hazretleri, bir günkü sohbetinde;
Tasavvuf, kalbi, kötü olan huylardan temizlemek ve iyi huylarla süslemek
demektir kalp bedende hükümdardır
buyurdu.
Nasıl yani efendim?
dediklerinde;
Yani bütün organlar kalbin emrindedir
Hadîs-i şerîfte; ‘İnsanın bedeninde bir
et parçası vardır ki, o iyi olursa, bütün
uzuvlar iyi olur. O bozuk olursa, bütün
organlar da bozuk olur. Bu et parçası,
yürektir ve kalb, manevi bir kuvvettir,
diye cevap verdi.
Read more
Zilhicce ayının fazileti Sual: Zilhicce ayının fazileti nedir? CEVAP Kurban Bayramı'nın ...
Media Removed
Zilhicce ayının fazileti Sual: Zilhicce ayının fazileti nedir? CEVAP Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir: (Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan ... Zilhicce ayının fazileti
Sual: Zilhicce ayının fazileti nedir?
CEVAP
Kurban Bayramı'nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyledir:
(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi'ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace]
(Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, yedi yüz misli sevab verilir.) [Beyheki]
(Terviye günü [Arefe'den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz]
(Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için, yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş veya Kâbe'ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin]
(Zilhiccenin ilk on günü fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyheki]
(Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani]
Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde, (Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehid olanın cihadı, daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhari)
Hazret-i Ebüd-derda buyurdu ki:
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmalı, çok sadaka vermeli ve çok dua ve istiğfar etmelidir, çünkü Resulullah, (Bu on günün hayır ve bereketinden mahrum kalana yazıklar olsun) buyurdu. Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutanın, ömrü bereketli olur, malı çoğalır, çoluk çocuğu belalardan muhafaza olur, günahları affolur, iyiliklerine kat kat sevab verilir, ölürken kolay can verir, kabri aydınlanır. Cennette yüksek derecelere kavuşur. (Şir'a)
Bu on gün içinde, hasta ziyaret eden, Allahü teâlânın dostlarının hatırını sormuş ve ziyaret etmiş gibi olur. Bu on gün içinde Ehl-i Sünnet'e uygun bir din kitabı okumak çok sevabdır. Din ilmini, Ehl-i sünnet itikadını öğrenmek, kadın erkek herkese farzdır. Çocuklara öğretmek, birinci görevdir.
Read more
 #amin #aminecmain #sabah
Media Removed
#amin #aminecmain #sabah #amin #aminecmain #sabah
[12 Ağustos Pazar günü Zilhicce ayının 1. günüdür.] Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce ...
Media Removed
[12 Ağustos Pazar günü Zilhicce ayının 1. günüdür.] Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Birkaç hadis-i şerif: (Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya ... [12 Ağustos Pazar günü Zilhicce ayının 1. günüdür.] Kurban Bayramı’nın bulunduğu aya zilhicce denir. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan ibadetlerin kıymeti çoktur. Birkaç hadis-i şerif:
(Zilhiccenin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya bedeldir. Bir gecesini ihya etmek de Kadir Gecesi’ni ihya etmek gibidir.) [İbni Mace] (Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir.) [Beyhekî] (Terviye günü [Arefe’den önceki gün] oruç tutup, günah söz söylemeyen Müslüman Cennete girer.) [Ramuz] (Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır.) [R. Nasıhin] (Bu on günün hayrından mahrum olana yazıklar olsun! Bilhassa dokuzuncu [Arefe] günü oruçla geçirmelidir! Onda o kadar çok hayır vardır ki, saymakla bitmez.) [T. Gafilin] (Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutana, her günü için bir yıllık oruç sevabı verilir.) [Ebul Berekat] (Zilhiccenin ilk on günü, fazilette bin güne, Arefe günü ise on bin güne eşittir.) [Beyhekî] (Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur.) [Taberani] (Allah indinde zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bugünlerde tesbihi, tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin!) [Taberani]
Tesbih: Sübhanallah,
Tahmid: Elhamdülillah,
Tehlil: Lâ ilâhe illallah,
Tekbir: Allahü ekber, demektir.

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde, (Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehit olanın cihadı daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhârî)

dinimizislam.com
Read more
 #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh
Media Removed
#hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh #hikmetehlizatlar #hikmetehlizatlarbuyuruyorlarki #rahmetullahialeyh

Loading...