Loading Content...

Esselamu_eleykum Instagram Photos and Videos

Loading...


esselamu_eleykum YA ALLAH YA MUHAMMED YA ELI @esselamu_eleykum mentions
Followers: 50,863
Following: 4,513
Total Comments: 0
Total Likes: 0

Allah Əcr versin Amin İn Şa Allah. Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Allah Əcr versin Amin İn Şa Allah. Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Allah Əcr versin Amin İn Şa Allah. Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Loading...
Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Media Removed
Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ...
Media Removed
SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ildə 1 saylı Gəncə şəhər orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1985-ci ildə səkkizinci sinfi bitirərək, təhsilini 15 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirmişdir. O, burada ... SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu

5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ildə 1 saylı Gəncə şəhər orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1985-ci ildə səkkizinci sinfi bitirərək, təhsilini 15 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirmişdir. O, burada avtomobil çilingəri ixtisasına yiyələnmişdir.
1988-ci ilin may ayında ordu sıralarına çağırılır. İki il Çita şəhərində xidmət edir və 1990-cı ildə doğma yurdu Gəncəyə qayıdır. Əvvəlcə M.D.Hüseynov adına Xalça Kombinatında, sonra isə Toxuculuq Kombinatında çalışır.
1992-ci ildə ermənilər daha da azğınlaşmışdı. Silahlı toqquşmalar ara vermirdi. Onun erməni quldurlarına qarşı qəzəbi və nifrəti gündən-günə artırdı. O, 1992-ci ilin 22 fevralında könüllü olaraq Ağdam  bölgəsinə gəlir və  burada  kəşfiyyat bölüyünün komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Pərviz Səmədov Şelli, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pircamal kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə misilsiz  şücaətlər göstərir. Onun başçılıq etdiyi kəşfiyyat dəstəsinin köməyi ilə düşmənin neçə-neçə sursat anbarı, strateji əhəmiyyətli obyekti və canlı  qüvvəsi  yerləşdirilmiş sığınacaqları aşkarlanıb məhv edildi.
1992-ci il... May ayının 15-i... Ağdamın Gülablı kəndində qızğın döyüşlər səngimək bilmirdi. Pərvizin bölüyü döyüşə atıldı. Ermənilər tərəfindən vurulmuş “Təcili yardım” vertolyotunun ekipajı quldurların caynağından xilas edildi. Lakin düşmən snayperi Pərvizdən yan keçmədi. Gənc ömrü qırıldı Pərvizin... Ailəli idi.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Gəncə şəhərində dəfn edilmişdir.
Gəncə şəhərində adına küçə var.
.
Allah rəhmət eləsin.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
Siz Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Məni inkar etməyin! (Bəqərə, 152) Milli.Az ...
Media Removed
Siz Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim! Mənə şükür edin, Məni inkar etməyin! (Bəqərə, 152) Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, Allah Quranda bəndələrinə təkidlə Ona şükür etməyi tövsiyə edir, onları mükafatlandırcağına dair vəd verir. İnanclılar da "Allahın nemətləri ... Siz Məni yad edin ki, Mən də sizi yad edim!
Mənə şükür edin, Məni inkar etməyin!
(Bəqərə, 152)
Milli.Az islam.az-a istinadən bildirir ki, Allah Quranda bəndələrinə təkidlə Ona şükür etməyi tövsiyə edir, onları mükafatlandırcağına dair vəd verir. İnanclılar da "Allahın nemətləri hesabsızdır, tükənməzdir" tezisinə beyət edərək bu göstərişə bacardıqları qədər əməl edir. Ümumiyyətlə isə "Allaha şükür" ifadəsini xalqımızın istər dindar, istərsə də qeyri-dindar nümayəndəsindən eşitmək mümkündür. Bu ifadə, bir növ, azərbaycanlıların Tanrıya bağlılıqlarının əyani təcəssümüdür. Bir sözlə, biz, bəndə və xalq olaraq Allaha şükür edirik. Amma bu şükürdə nə qədər səmimiyik, nə qədər fəalıq?..
Həqiqətən, qarşımıza Allahın nemətlərini saymaq məqsədi qoysaq, üzərimizə sonu olmayan bir yük götürmüş olarıq. Lakin insan təbiəti qəribə bir xüsusiyyətə malikdir: zaman ötdükcə çox şeyə vərdiş edir. Və artıq dünənə kimi nemət gözü ilə baxdığı, buna görə sidq ürəkdən şükür etdiyi bir neməti sıradan hadisə kimi qəbul edir. Məsələn, gözəl, səmimi üzvləri olan kollektivdə çalışan adam zaman ötdükcə bu nemətə alışır, unudur ki, bu nemət heç də bütün bəndələrə nazil olmayıb. Yaxud ətrafında saf, qayğıkeş, mərd dostları olan insan bu ab-havaya adət edir, unudur ki, Allah onu kifayət qədər murdar kampaniyalardan xilas edib, bəzən mömin dostları ilə onu bir çox günahlardan çəkindirib... "Həqiqətən, Allah insanlara qarşı lütfkardır, lakin onların çoxu şükür etmir" (Yunus, 60).
Neməti görməmək bir yana, bəzən insan Allahın nemətlərinə qarşı nankorluq etməyə başlayır. Bu isə çox təhlükəli bir davranışdır: "Əgər şükür etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıraram, yox əgər nankorluq etsəniz, (bilin ki,) Mənim əzabım şiddətlidir" (İbrahim, 7). Və... Allah bəxş etdiyi neməti geri alır. Bəzən əbədi, bəzən isə müvəqqəti. Təəssüf ki, heç də hamı Allahın bu ismarıcını anlamır. Nemət əldən gedir, onlar isə ya bunun qarşısını almaq üçün heç nə etmirlər, ya da bunu heç sezmirlər də. Acısını çəkirlər, amma anlamırlar, dərəyə yuvarlandıqca yuvarlanırlar.
Normal insan isə bu zaman sanki ayılır, anlayır ki, xəta edib, səhvə yol verib. Tövbə edir, dua edir ki, yenidən itirdiklərinə sahib olsun, Allah lütf etsin.
Read more
Cənnət əhli ölməyəcək Allah Elçisi (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: ...
Media Removed
Cənnət əhli ölməyəcək Allah Elçisi (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: "Yuxu ölümün qardaşıdır, Cənnət əhli isə ölməyəcək". (əl-Heysəmi "Məcməuz-Zəvaid" 10/ 410, 415). Cənnət əhlinin xidmətçiləri Abdullah ibn Amr (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Cənnət ... Cənnət əhli ölməyəcək
Allah Elçisi (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) buyurdu: "Yuxu ölümün qardaşıdır, Cənnət əhli isə ölməyəcək". (əl-Heysəmi "Məcməuz-Zəvaid" 10/ 410, 415).
Cənnət əhlinin xidmətçiləri
Abdullah ibn Amr (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Cənnət əhlindən ən aşağı mər­təbəyə sahib olanın xidmətində durmaq üçün min xidmətçisi olacaq. Hər xidmətçi həmkarının etmədiyi fərqli bir iş görəcək. "Onları gördükdə səpələnmiş mirvari dənələri olduqlarını sanarsan". (əl-İnsən, 19)". Cənnət əhlinin miniyi
Əbu Əyyub (Allah ondan razı olsun) demişdir: "Bir bədəvi Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) yanına gəlib dedi: "Mən atları sevirəm, Cənnətdə at varmı?" O (salləllahu aleyhi və səlləm) belə bu­yur­du: "Cənnətə daxil olsan, sənə iki qanadlı, yaqutdan olan at veriləcək. Onun üzərinə oturacaqsan, o da səni Cənnətdə istədiyin yerə aparacaq". (ət-Tabərani "Mucəmul-Kəbir" 3968, 4075). Cənnət əhlinin libasları
Uca Alllah buyurur: "Onlar Ədn cənnətlərinə daxil olacaq, orada altun bilərziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır". (Fatir, 33).
"(Cənnət əhlinin) əyinlərində taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipəkdən) yaşıl libaslar olacaq, onlara gümüşdən bilərziklər taxılacaqdır. Rəbbi onlara çox pak bir şərab içirdəcəkdir". (əl-İnsan, 21).
Abdullah ibn Amr (Allah ondan razı olsun) rəvayət edir ki, bir kişi Peyğəmbərin (salləllahu aleyhi və səlləm) yanına gəlib soruşdu: "Ey Allahın Elçisi, bizə Cənnət əhlinin libasları haqqında xəbər ver, onlar hazır yaradılacaq, yoxsa onu tikə­cək­lər?" Bəziləri güldü. Allah Elçisi (salləllahu aleyhi və səlləm) buyurdu: "Nəyə gülürsünüz? Bilməyən kimsənin biləndən soruşmasına gülürsü­nüz?" Sonra o, başını aşağı saldı və buyurdu: "Sual verən hanı?" Kişi dedi: "Mən bura­dayam, ey Allahın Elçisi!" O buyurdu: "Cənnətin barı açılacaq və o libas oradan çıxacaq". O bunu üç dəfə təkrarladı". (İmam Əhməd, 6799, 7095). Cənnət huriləri
Uca Allah buyurur: "Onları iri qaragözlü hurilər gözləyir - sədəf içində saxlanılmış mirvariyə bənzər hurilər". (əl-Vaqiə, 22-23).
Read more
Uca Allah Cənnəti vəsf edərək buyurur: "Müttəqilərə vəd edilmiş Cənnətin vəsfi belədir; onun ...
Media Removed
Uca Allah Cənnəti vəsf edərək buyurur: "Müttəqilərə vəd edilmiş Cənnətin vəsfi belədir; onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə Oddur". (ər-Ra'd, 35). Həmçinin buyurur: "Müttəqilərə vəd olunan ... Uca Allah Cənnəti vəsf edərək buyurur: "Müttəqilərə vəd edilmiş Cənnətin vəsfi belədir; onun ağacları altından çaylar axar və onun yeməkləri də, kölgəsi də daimidir. Müttəqilərin aqibəti budur. Kafirlərin aqibəti isə Oddur". (ər-Ra'd, 35).
Həmçinin buyurur: "Müttəqilərə vəd olunan Cənnətin vəsfi belədir; orada xarab olmayan sudan çaylar, dadı dəyişməyən süddən çaylar, içənlərə ləzzət verən şərabdan çaylar və süzülmüş baldan çaylar vardır. Orada onları hər cür meyvə və Rəbbi tərəfindən bağışlanma gözləyir. Məgər onlar od içində əbədi qalan və bağırsaqlarını parça-parça edən qaynar su içirdiləcək kimsələr kimi ola bilərlərmi?" (Muhəmməd, 15).
Allah Elçisi (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Uca Allah buyurur: "Əməlisaleh qullarım üçün heç bir gözün görmə­diyi, heç bir qulağın eşitmədiyi və heç bir insanın ağlına belə gəlmədiyi nemətlər hazırladım. İstəyirsinizsə, bu ayəni oxu­yun: "Etdikləri əməllərin mükafatı kimi onlar üçün gözlərinə sevinc gətirəcək nələr saxlandığını heç kəs bilmir". (əs-Səcdə, 17).
Cənnətdə elə bir ağac vardır ki, minikli onun kölgəsində yüz il yol getsə də onu qət edə bilməz. İstəyirsinizsə, bu ayəni oxuyun: "Uzanmış kölgəliklərdə". (əl-Vaqiə, 30).
Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, Cənnətdə bir qamçı qədər yer, dünya və onda olanlardan daha xeyirlidir. İstəyirsinizsə, bu ayəni oxuyun: "Kim oddan uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilərsə, o uğur qazanmış olar. Dünya həyatı isə aldadıcı ləzzətdən başqa bir şey deyildir". (Ali-İmran, 185)". (ət-Tirmizi, 3292).
Cənnətin çayları
Peyğəmbər (salləllahu aleyhi və səlləm) demişdir: "Həqiqətən, Cənnətdə su, bal, süd və içkidən olan iri çaylar vardır. (Cən­nət əhli Cənnətə girdikdən) sonra əlavə çaylar da qayna­yacaq". (ət-Tirmizi, 2571). Cənnət əhlinin xarici görünüşü və yaşları
Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) de­miş­dir: "Cənnətə girən nemət görər, kasıblıq görməz, paltarı köhnəlməz və gənc­liyi tükənməz". (Muslim, 7335).
Peyğəmbər (Allahın ona və ailəsinə salavatı və salamı olsun) demişdir: "(Cənnətdəkilər Cənnətə girdikdə) bir çarçı belə car çəkə­cəkdir: "Siz sağlam olub, heç vaxt xəstələnməyəcəksiniz. Siz yaşa­yıb, heç vaxt ölməyəcəksiniz.
Read more
Loading...
İmam Əli (ə) "Nəhcul-bəlağə"nin 137-ci xütbəsində buyurur: "Ruzini sədəqə vasitəsilə yerə endirin". Milli.Az ...
Media Removed
İmam Əli (ə) "Nəhcul-bəlağə"nin 137-ci xütbəsində buyurur: "Ruzini sədəqə vasitəsilə yerə endirin". Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmamın (ə) nəzərində ruzi dedikdə, bütün İlahi nemətlər nəzərdə tutulur. İstər maddi olsun, istərsə də mənəvi. . İmamın (ə) ... İmam Əli (ə) "Nəhcul-bəlağə"nin 137-ci xütbəsində buyurur: "Ruzini sədəqə vasitəsilə yerə endirin".
Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmamın (ə) nəzərində ruzi dedikdə, bütün İlahi nemətlər nəzərdə tutulur. İstər maddi olsun, istərsə də mənəvi.
.

İmamın (ə) bu qısa nurani kəlamından belə nəticəyə gəlmək olur ki, ruzinin artmasının yollarından biri də sədəqə verməkdir. İmam (ə) başqa yerdə buyurur: "Nə zaman yoxsul və ehtiyaclı oldunuz - sədəqə verərək, Allahla ticarət edin".
İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq ki, İmam (ə) oğluna buyurur: "Sənin yanında olan maldan nə qədər qalmışdır?".
.

Deyir: "40 dinar".
İmam (ə) buyurur: "Get və onu ehtiyacı olanlara sədəqə ver".
Deyir: "Ondan qeyrisi qalmayacaqdır. (Yəni, onu versək, pul qalmayacaqdır)". .

İmam (ə) buyurur: "Deyirəm ki, onu sədəqə ver və Allah onun əvəzinə bizə verəcəkdir. Məgər bilmirsənmi hər bir şeyin açarı vardır, ruzinin açarı - sədəqədir? Ona görə də get və Allah yolunda onu ehtiyacı olanlara sədəqə ver". İmamın (ə) oğlu bu işi görür.
On gün keçmir ki, İmamın (ə) xidmətinə 4 min dinar gətirirlər. İmam (ə) oğluna buyurur: "Oğlum! Allaha 40 dinar verdin və Allah bizə 4 min dinar verdi".
.

Ruzinin insana çatmasına bir çox amillər mane olur. Bu maneələr iki cür olur: maddi və mənəvi. Ruzini artıran maddi tərəfdə olan amillər: səy göstərmək, işi düzgün seçmək, insanlarla düzgün rəftar etmək, dəqiq hesab-kitaba malik olmaq durur. Və bunun əksi - tənbəllik, insanlarla pis rəftar etmək, məsləhət etmədən işə girişmək kimi amillər ruziyə mane olur.
.

Hədislərimiz tövsiyə edir ki, mömin gecə namazı qılsın. Çünki bu namazın ruziyə birbaşa təsiri vardır. Günahın olması ruzinin qarşısını alar və bəzi nemətlərin insana çatmasına mane olar. Ona görə də hədislərimiz tövsiyə edir: "Nə zaman ruzi sənin üçün çətinləşdi, günahlarına görə istiğfar et. Allah ruzini genişləndirəcəkdir".
.

O zaman ki, insanlar qəhətlikdən əziyyət çəkirlər, İmam Əli (ə) onlara tövsiyə edir ki, həm tövbə etsinlər və həm də "Nuh" surəsinin 10-cu ayəsinə istinad etsinlər. "Və dedim ki: "Öz Rəbbinizdən bağışlanmaq diləyin. Çünki O, çox bağışlayandır"".
Read more
Heyvanların ruhunu kim alır? Bu mövzu o mövzulardandır ki, hələ də dəqiq cavablana bilməmişdir. ...
Media Removed
Heyvanların ruhunu kim alır? Bu mövzu o mövzulardandır ki, hələ də dəqiq cavablana bilməmişdir. Bəzi hədislərdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, necə ki, insanların ruhunu Əzrayil (ə) alar, heyvanların ruhunu almaq da ona tapşırılmışdır. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ... Heyvanların ruhunu kim alır?
Bu mövzu o mövzulardandır ki, hələ də dəqiq cavablana bilməmişdir. Bəzi hədislərdən bu nəticəyə gəlmək olur ki, necə ki, insanların ruhunu Əzrayil (ə) alar, heyvanların ruhunu almaq da ona tapşırılmışdır.
Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, bu mövzu ilə bağlı iki nəzər vardır:
1. Heyvanların ruhu Əzrayil (ə) tərəfindən alınar.
2. Məmur edilmiş başqa dörd mələk bu işlə məşğuldurlar.
Əllamə Məclisi bu haqda buyurur: "Hədislərimiz içində bu iki nəzəri isbat edən heç bir dəlilə rast gəlinməmişdir. Ona görə də bu haqda nəzər verən zaman ehtiyata riayət etmək lazımdır". Əzrayil (ə) haqqında belə bir hədis nəql edilir ki, mələk buyurur: "Mən heç bir şeyə, hətta ağcaqanadın ruhunu qəbz etməyə belə Mənnan Allahın izni olmadan qadir deyiləm".
Bu səbəbdən heyvanların ruhunun qəbzi Əzrayilə (ə) nisbət verilmişdir. Seyyid Nemətullah Cəzairi də bu nəzəri təsdiq etmişdir.
Hədislərin birində oxuyuruq: "Ölüm mələyi olan Əzrayilə (ə) salam olsun ki, bütün xəlqin ruhunu qəbz edəndir".
Başqa hədislərdə isə deyilir ki, o, bütün ruhların qəbz olunması üçün vəkil edilmişdir.
Read more
Loading...
Allahım, bu iki şeyi məndən al: öyünməyi və təkəbbürü. Çünki birincisi malik olduqlarımı məndən ...
Media Removed
Allahım, bu iki şeyi məndən al: öyünməyi və təkəbbürü. Çünki birincisi malik olduqlarımı məndən alar. İkincisi isə paklığımı aradan aparar. . Allahım! Daxilimdə iki şeyi qüvvətləndir: imanı və səbri. Çünki birincisi malik olduqlarımı çoxaldar, ikincisi isə malik olmadıqlarımı ... Allahım, bu iki şeyi məndən al: öyünməyi və təkəbbürü.
Çünki birincisi malik olduqlarımı məndən alar. İkincisi isə paklığımı aradan aparar.
.

Allahım! Daxilimdə iki şeyi qüvvətləndir: imanı və səbri.
Çünki birincisi malik olduqlarımı çoxaldar, ikincisi isə malik olmadıqlarımı mənə yaxınlaşdırar. .

Allahım! Mənə yardım et ki, bu iki şeyə düçar olmayım: unutqanlığa və nüşükürlüyə.
.

Çünki birincisi cismimin paklığını məndən alar. İkincisi isə daxili hüzurumu.
.

Allahım, məni hər iki dünyada tək və özbaşına buraxma! Amin!
Read more
"Yoxsa belə güman edirlər ki, onlara yardım etdiyimiz mal-dövlət və oğullarla onların xeyirə ...
Media Removed
"Yoxsa belə güman edirlər ki, onlara yardım etdiyimiz mal-dövlət və oğullarla onların xeyirə nail olmalarına tələsirik? (Xeyr,) əksinə, anlamırlar (ki, onların sınanmaları və bədbəxtlikdə daha da irəliləmələri üçün vasitələr hazırlayırıq)". ("Muminun" 55-56). . Həzrət Peyğəmbərin ... "Yoxsa belə güman edirlər ki, onlara yardım etdiyimiz mal-dövlət və oğullarla onların xeyirə nail olmalarına tələsirik? (Xeyr,) əksinə, anlamırlar (ki, onların sınanmaları və bədbəxtlikdə daha da irəliləmələri üçün vasitələr hazırlayırıq)". ("Muminun" 55-56).
.

Həzrət Peyğəmbərin (s) zamanında yaşayan tayfalar belə hesab edirdilər ki, əgər Allah onlara sərvət və qüdrət veribdirsə, deməli Allah onları sevir. Ancaq bilmirdilər ki, bu imtahan vasitəsiləri onların küfr etməsinə səbəb olan əsil amillər idilər.
Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, ona görə də hər kim sərvət və çoxlu övlad əldə edər, hesab etməsin ki, bunlar Allahın ona verdiyi lütfdür. Bəlkə bu vasitələr imtahan vasitələridir ki, Allah onların axirətdəki əzabını məhz bu imtahan vasitəsi daha da şiddətləndirər.
Bu insanlar peyğəmbərlər (ə) tərəfindən haqqa tərəf dəvət olunsalar da, nəfsləri onları mal və dövlətə bağladığı üçün hidayəti qəbul edə bilmirdilər. Ona görə də üsyan edir və müxalifətlik göstərirdilər.
.

Tarix bu kimi insanların sonunu bizə göstərmiş və insanlara ibrət olsun deyə nəql etmişdir. Ancaq qafil insan cahiliyyət dövründə olduğu kimi, öz əcdadlarının təfəkkürünü bu günə qədər də davam etdirməkdədir.

Müasir zamanda da elə insanlara rast gəlmək olur ki, sərvət və övladları ilə öyünür və onların yardımına söykənir və Allahdan üz çevirirlər.
Əksinə öz səhvlərini başa düşsələr, tövbə və nalə etsələr, saleh əməllər yerinə yetirsələr - nicat tapmaqları üçün zəminələr hazırlamış olarlar. Ancaq bu mal və dövlət gözlərini elə bağlamışdır ki, heç bir həqiqəti eşitmir və görmürlər.
.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Həqiqətən, Allah Təala buyurur: "Nə zaman dünya mömin bəndəni sıxar, o, qəmgin və qüssəli olar. Halbuki bu, Mənə yaxınlaşmasının bir yoludur. Əgər dünyada ona bolluq versəm, sevinər. Halbuki, bu məsələ Məndən uzaqlaşmaq mənbəyi olar"".
.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: "Ey Adəm övladı! Əgər görsən ki, Allah dalbadal sənə Öz nemətlərindən əta edir və sən itaətsizlik edirsən, ona görə Allahından çəkin".
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Kərbubəla
Media Removed
Kərbubəla Kərbubəla
Loading...
1. Antibiotiklər - yarımsintetik və ya təbii tərkibli farmasevtik dərman maddələridir. Təsir ...
Media Removed
1. Antibiotiklər - yarımsintetik və ya təbii tərkibli farmasevtik dərman maddələridir. Təsir effektinə görə antibiotiklər bakteriasid(bakteriyaların məhv olması üçün) və bakteriostatik(bakteriyaların inkişafının qarşısını almaq üçün)təsirə malik olurlar. 2. Hipokkrat ... 1. Antibiotiklər - yarımsintetik və ya təbii tərkibli farmasevtik dərman maddələridir. Təsir effektinə görə antibiotiklər bakteriasid(bakteriyaların məhv olması üçün) və bakteriostatik(bakteriyaların inkişafının qarşısını almaq üçün)təsirə malik olurlar.
2. Hipokkrat - Qədim Yunan həkimidir və tibb elminin atası sayılır. Milli.Az immunitet.az-a istinadən bildirir ki,Hippokrat ilk dəfə xəstələrin müayinə olunması barədə - auskultasiyanı(qulaq asaraq daxili orqanların müayinə etmə üsulu), palpasiyanı(əlləməklə xəstəliklərə diaqnoz qoymanı), müxtəlif xəstəliklərin ağırlıq dərəcələrinin olmasını, rasional diaqnostikanı, sınıqlar və gərilmələr zamanı sarğıların qoyulması fikrini irəli sürüb.
3. İnsulin - mədəaltı vəzin Langerhans adacıqlarının ifraz etdiyi beta hüceyrələrindən ibarət olan təbii zülallı hormondur. İnsulin hormonu demək olar ki, orqanizmin bütün toxumalarında baş verən mübadilə proseslərində iştirak edir. İnsulin qanda şəkərin miqdarını aşağı salır. İnsulin qlükozanın plazmatik membrandan sorulmasına səbəb olur, qlikozid fermentlərini aktivləşdirir.
4. Qlükoza - "saf " kartbohidratdır, ağ və rəngsiz, iysiz, şirin dada malik kristal şəklində olan tozdur. Qlükoza maddələr mübadiləsi zamanı lazım olan enerjinin yaranmasına səbəb olur.
5. Antitel, immunoqlobilin - mürəkkəb zülallı qlikoproteindir. O toxuma mayesində həll olmuş molekullar şəklildə fəaliyyət göstərir. Antitelin qanda membranla əlaqəli olan reseptorları B limfositlərinin üst səthində yerləşir. Atitel və antigenlər daxildə bir-birinə qarşılıqlı təsir etmək qabiliyyətinə malikdirlər. İnsan orqanizmində 5 antitel(immunoqlobilin) yarana bilir. Amin turşulu tərkibə malik olan bu antitellər molekul əlaqəsi yaradabilmək xüsusiyyətlərinə malikdirlər. Onlar orqanizmdə effektiv funksiyaları yerinə yetirirlər - LgG, IgA, LgM, lGd, LgE. Antitellər insan orqanizmində immunitetin yaranmasında vacib rol oynayır, immun sistemin möhkəmlənməsində və yad maddələrin orqanizmdə neytrallaşdırılmasında mühüm rol oynayırlar. Yad obyektlərin sırasına viruslar, bakteriyalar və s. aiddir.
Read more
İmam Zaman (e.f.) zühuru üçün dua.  İlahi ezumel bela, ve berihel xefa, venkeşefel ğita, venqeteer-reca, ...
Media Removed
İmam Zaman (e.f.) zühuru üçün dua.  İlahi ezumel bela, ve berihel xefa, venkeşefel ğita, venqeteer-reca, ve zaqetil-erz ve munietis-sema, ve entel-mustean ve ileykel-muşteka ve eleykel-muevvelu fiş-şiddeti ver-rexa. Ellahumme selli ela Muhemmedin ve Ali Muhemmed. Ulil-emril-lezine ... İmam Zaman (e.f.) zühuru üçün dua. 
İlahi ezumel bela, ve berihel xefa, venkeşefel ğita, venqeteer-reca, ve zaqetil-erz ve munietis-sema, ve entel-mustean ve ileykel-muşteka ve eleykel-muevvelu fiş-şiddeti ver-rexa. Ellahumme selli ela Muhemmedin ve Ali Muhemmed. Ulil-emril-lezine ferezte eleyna taetehum, ve erreftena bizalike menziletehum, ve erreftena bizalike menziletehum, feferric enna biheq-qihim ferecen acilen qeriben kelemhil-beseri ev huve eqreb. Ya Muhemmedu ya Eliyy, Ya Eliyyu ya Muhemmed, ikfiyani feinnekuma kafiyan, vensurani feinnekuma nasiran. Ya Movlana ya Sahibez-Zaman, el-ğevs, el-ğevs, el-ğevs, edrikni, edrikni, edrikni, es-saeh, es- saeh, es-saeh, el-ecel, el-ecel, el-ecel, Ya erhemer-rahimin biheqqi Muhemmedin ve Alihit-tahirin.
Tercüme: 
İlahi, zülm çoxalıb, gizli işlerimiz aşkara çıxıb. Perdeler aradan götürülüb. Ümidler yox olub. Bizim üçün yer daralıb, göyün rehmetinin qarşısı alınıb. Sen her kese kömek edensen. Bütün şikayyetler yalnız Sene olunur. Çetinliklerde ve asanlıqlarda hamının dayağı Sensen. İlahi, Muhemmed ve Ali-Muhemmede öz salamlarını gönder. O şexsler ve rehberlere ki, onlara tabe olmağı bizlere vacib etdin. Belelikle onların meqamını bizlere tanıtdırdın. Onların haqqı ve hörmeti xatirine bizi çetinliklerden qurtar. Tezlikle bir göz qırpımı müddetinde ve hetta bundan daha az bir müddet erzinde müşküllerimizi hell et. Ey Muhemmed ve ey Eli! Ey Eli ve ey Muhemmed! Meni özünüzle kifayyetlendirin. Sadece sizinle olmaq mene kifayyet eder. Mene kömek ede bilecek şexsler yalnız sizlersiniz. Ey Mövlam, ey Sahibez-Zaman! Feryad, feryad, feryad. Sesimi eşit, sesimi eşit, sesimi eşit. Ele bu saat, ele bu saat, ele bu saat. Tecili, tecili, tecili, ey rehm edenlerin en rehimlisi Muhemmed ve onun pak Ehli-Beytine xatir.
Read more
Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Media Removed
Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Loading...
1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar ...
Media Removed
1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar kənd orta məktəbinin səkkizinci sinifini bitirdikdən sonra, bir müddət kolxozda işləyib. 1988-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb. Hərbi xidmətini raket qoşunları hissəsində keçir. Burada ... 1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar kənd orta məktəbinin səkkizinci sinifini bitirdikdən sonra, bir müddət kolxozda işləyib. 1988-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb. Hərbi xidmətini raket qoşunları hissəsində keçir. Burada hərbi texnikanın sirlərinə mükəmməl yiyələnir. Hərbi xidməti elə bir vaxta təsadüf edirdi ki, erməni quldurları tez-tez kəndlərimize soxulur, görünməmiş vəhşiliklər törədirdilər. Sovet Ordusunda xidməti başa çatdıqdan sonra o, hərbi hissədə qalıb təhsilini davam etdirdi. Leytenant rütbəsi aldı.
.

O, komandanlığına raport yazıb Azərbaycana qayıtdı.
Ölkəmiz həyəcanlı günlər yaşayırdı. Canbulaq bir kamandir kimi Xramort, Xanabad, Əsgəran, Qarakənd, Gülablı kəndləri uğurunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşdu.
.

1992-ci il fevralın 26-ı... Qəfil gələn xəbər Canbulağı sarsıtdı. Ermənilər Xocalıya soxularaq rus silahlı birləşmələrinin köməyilə qanlı qırğın törətmişdi. Od tutub yanan şəhərin yüzlərlə sakini qətlə yetirilmiş, canını götürüb qaçanlar isə Qarabağ boyunca hara gəldi səpələnmişdilər.
Canbulaq Qaraqaya kəndinə tərəf üz tutdu. Kənd hər tərəfdən güclü atəş altındaydı. Xocalıdan çıxan əhalinin xeyli hissəsi bu kəndə sığınmışdı.
Dalbadal iki sərrast atəş... Düşmən mövqeyi bir göz qırpımında darmadağın edildi. Bunu görən döyüşçülərimiz kənddə sığınacaq tapmış qız –gəlinləri oradan çıxardılar. Az keçmədi ki, düşmən yenidən Qaraqayanı hədəfə aldı. Cəsur komandir düşməni yenə cavab atəşilə qarşıladı. Bu onun son döyüşü oldu. Canbulaq bu döyüşdə əsl qəhrəman kimi həlak oldu.
Evlidir. İki oğlu var.
.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Rzayev Canbulaq Yaqub oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanin Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Məzarı düşmən tapdağında olan Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanındadır.
.
Allah rəhmət eləsin.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
Allah bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Eləsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və ...
Media Removed
Allah bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Eləsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Allah bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Eləsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi ...
Media Removed
Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi üçün o məlun behiştdən qovulur və Allahın rəhmətindən məhrum olur. Bəs Allah niyə ona möhlət verir? Axı, onu məhv də edə bilərdi? Bunun səbəbi nədir? Bu sualın cavabında Əhli-beytdən (ə) ... Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi üçün o məlun behiştdən qovulur və Allahın rəhmətindən məhrum olur. Bəs Allah niyə ona möhlət verir? Axı, onu məhv də edə bilərdi? Bunun səbəbi nədir?
Bu sualın cavabında Əhli-beytdən (ə) gələn hədisdə buyurulur: "Çünki o, Allaha 6 min il ibadət etmişdi, Allah da 6 min illik ibadətinin əvəzini vermək istəmişdir. Bir duasını qəbul etmişdir". Yəni, möhlət vermək duasını.
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Qurani-Kərim bu haqda buyurur: "Buyurdu: "Belə isə, oradan (Cənnətdən, ya səmadan, ya mələklərin arasından, ya o məqam və rütbədən) aşağı en!
Çünki sənə orada təkəbbürlük etmək yaramaz. Beləliklə, oradan xaric ol ki, şübhəsiz sən alçaq və xar edilmişlərdənsən".
.

Dedi: "Mənə onların (Adəmin və onun övladlarının qəbirlərindən) qaldırılacaqları günə qədər möhlət ver (həmin vaxta kimi məni öldürmə)".
Buyurdu: "Həqiqətən, sən möhlət verilənlərdənsən"". ("Əraf" 13-15).
Təbii ki, Mütəal Allah yaxşı bilirdi ki, şeytan insanın düşməni olduğu üçün, onun kamala çatmasına yardımçı ola biləcəkdir. Necə? .

Belə ki, insanın fitrətində elə istedadlar gizlənmişdir ki, əgər insanın rəqibi olmazsa, o istedadları üzə çıxarda bilməyəcəkdir. Belə ki, əgər xəstəlik olmasaydı, tibb elmi yaranmazdı.
.

Bəzən insanı sağaltmaq üçün bədəninə başqa virusları daxil edirlər ki, həmin xəstəliyə qarşı onda immunitet istehsal olsun. Bu səbəbdəndir ki, körpələr dünyaya gələn zaman onlara müxtəlif xəstəliklərin viruslarını vururlar ki, bədəni o mikroba qarşı qüvvətli olsun. Əgər onunla rastlaşarsa, bu xəstəliyi daha rahat keçirdə bilsin.
Allah Təala da şeytana möhlət vermişdir ki, insan ona qarşı immunitet əldə etsin və ona qarşı çıxsın.
.

O zaman ki, şeytan insana hücum edər, insan öz zəif tərəflərini görməyə başlayar və onları aradan qaldırmaq üçün səy göstərər. (Tebyan)
Bu səbəbdən Quran buyurur: "Beləliklə onları yoxsulluq və kasıblığa, xəstəlik və cismani əziyyətlərə düçar etdik (ki,) bəlkə (Bizim dərgahımıza) boyun əyələr və yalvarıb-yaxaralar".
Read more
Loading...
Bəzən ətrafımızda olan insanlar fərqində belə olmadan bizi incidə bilirlər. Milli.Az islaminsesi.info-ya ...
Media Removed
Bəzən ətrafımızda olan insanlar fərqində belə olmadan bizi incidə bilirlər. Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən sizə həyatı zəhər edə biləcək 6 neqativ insanların xüsusiyyətlərini təqdim edir. 1. Daim mənfi rəy söyləyənlər. Həyatımızda daim mənfi və müsbət istiqamətli ... Bəzən ətrafımızda olan insanlar fərqində belə olmadan bizi incidə bilirlər.
Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən sizə həyatı zəhər edə biləcək 6 neqativ insanların xüsusiyyətlərini təqdim edir.
1. Daim mənfi rəy söyləyənlər.
Həyatımızda daim mənfi və müsbət istiqamətli çox tənqidlər eşitmişik. Tənqid eşitmək əslində normaldır, lakin bizə zərər vura biləcək tənqid lazım deyil. Biri öz həyatından razı deyilsə daim neqatif enerji ilə yüklənər və çalışar ki, sizi də öz bədbəxtliyinin içinə çəksin. Bu insanlar sizin özünüzə inamınıza zərər vurar və hədəflərinizə çatmağınıza mane olarlar. Bu cür tənqid edən insanlara qarşılarındakı şəxsin inciyib, inciməməsi əhəmiyyətli deyil.
2. Sizi idarə etməyə çalışan insanlar.
Uzaq durmanız məsləhət olan ikinci insan tipi manipulyasiya edənlərdir. Adətən bu tip insanları müəyyən etmək çətin olur. Çətindir çünki, bu insanlar öz taktikalarında çox ustadırlar. Ümumilikdə sizinlə sizin yaxşılığınız naminə danışdıqlarını deyərlər. Özünüzü günahkar hiss etməyiniz üçün sizin üzərinizə məsuliyyət qoyarlar. Əgər siz duyğulu və emosinal birisinizsə bu onlar üçün daha da avantajlı olacaqdır. Bu cür insanlar daim sizi öz dərdləri ilə məşğul edərlər, diqqəti öz üzərlərində saxlayarlar.
3. Yalan söyləyənlər.
Hər  gün qarşımıza kiçik yalanlarla çıxarlar. Yalan söyləyən insanların qarşısındakı insana hörməti olmaz. Bəzən yalan söyləyənlər öz yalanlarının fərqində olmazlar. Bu tip insanları həyatınızdan çıxararkən özünüzü günahkar hiss etməyin.

4. Pis niyyətli insanlar
Qarafikirli və qara qəlbli olmaq insana xeyir verməz. Bu insanlar hər şeyi şübhənin kölgəsində qiymətləndirər və bütün işlərin sonunda yalnız pis ssenarilər görərək qərar verərlər. Pis niyyətli və pis fikirli insanlardan uzaq durun. Siz onlara minlərlə çıxış yolu göstərmək istəyərsiniz, onlar sizə yalnız pessimistcə cavab verərlər.
5. Xəsis insanlar
Xəsislik bir insanın sahib ola biləcəyi ən pis xüsusiyyətlərdən biridir. Xəsis insanlar hər zaman ciblərindən pul çıxarmamaq üçün bəhanə taparlar. Daha sadə dillə desək başqalarına yardım etmək istəkləri olmaz. Xəsisliyi adətən eqoistlik kimi dəyərləndirirlər, amma bu eqoistlik deyil.
Read more
Təvəkkülün həqiqəti - Allaha etimad etmək və Onun əmrinə təslim olmaqdır. Bütün işlərində gərək ...
Media Removed
Təvəkkülün həqiqəti - Allaha etimad etmək və Onun əmrinə təslim olmaqdır. Bütün işlərində gərək qəlbən və əmələn Allaha etimad edəsən və Allahdan qeyrisindən əlini üzəsən. Amma özündən nə asılıdırsa, gərək edəsən. Nəql edirlər ki, bir ərəb kişi Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşur: "Dəvəmi ... Təvəkkülün həqiqəti - Allaha etimad etmək və Onun əmrinə təslim olmaqdır. Bütün işlərində gərək qəlbən və əmələn Allaha etimad edəsən və Allahdan qeyrisindən əlini üzəsən.
Amma özündən nə asılıdırsa, gərək edəsən.
Nəql edirlər ki, bir ərəb kişi Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşur: "Dəvəmi boş buraxıb təvəkkül edim, yoxsa bağlayıb təvəkkül edim? Peyğəmbər (s) buyurur: "Bağla və təvəkkül et".
Bəs təvəkkül məqamına necə çatmaq olar?
1. Hər şeyin var olma səbəbinin Allah olduğunu qəbul edəsən. Biləsən ki, hər bir hadisə Onun əmri ilə baş verir. Hər varlıq, hətta ən xırda varlıqlar belə? Onun nemətindən faydalananlardır.
2. Allahın insanı necə zülmətdən xaric etdiyinə nəzər salsın. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, istər ana bətnində olsun, istərsə də bu aləmə qədəm basandan sonra olsun. Allah Təala insana var olması üçün hər şeyi əta etmişdir.
Təvəkkülün faydaları:
1. İnsanın çətinlik qarşısında qərar vermək qüdrətini gücləndirər.
2. İnsan günahı tərk edər.

3. Hadisələrə görə nigaran olmaz.
4. Qəlbi qüvvətlənər və şücaətli olar.
5. Daxili hüzur əldə edər.
6. Çətinlik qarşısında daha mətanətli olar.
7. Məqsədinə çatacağından əmin olar və qəm-qüssədən nicat tapacağına iman bəsləyər.
8. Gələcəkdən qorxmaz. Yoxsulluq və acizlik qorxusu olmaz.
9. Allahdan qeyrisi üçün iş görməz. Allahdan qeyrisindən qorxmaz.
10. Heç kəsə tamah gözü salmaz.
Read more
Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə ...
Media Removed
Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Ömür bizə verilmiş qısa müddətli bir zaman kəsiyidir. Çalışçıb onu səmərəli və dəyərli keçirməyə ...
Media Removed
Ömür bizə verilmiş qısa müddətli bir zaman kəsiyidir. Çalışçıb onu səmərəli və dəyərli keçirməyə cəhd etməliyik. . Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən həyatımızı korlayacaq 13 əlaməti təqdim edir. . 1.Elə dəyər kəsb etməyən xırda şeylərə həddindən artıq çox zaman sərf ... Ömür bizə verilmiş qısa müddətli bir zaman kəsiyidir. Çalışçıb onu səmərəli və dəyərli keçirməyə cəhd etməliyik.
.

Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən həyatımızı korlayacaq 13 əlaməti təqdim edir.
.

1.Elə dəyər kəsb etməyən xırda şeylərə həddindən artıq çox zaman sərf etmək.
.

Daha çox video oyunlar,  televizor və internet. Daha çox yemək və daha çox əyləncə. Siyahını uzada bilərik. Həyatınıza ciddi bir nəzər salın. Vaxtınızın ən çoxunu hharada keçirirsiniz? Bu sizə xeyir gətirirmi? Sizə yaxşı həyat vəd edirmi?
.

2.
.
Çox şikayətlənirsiniz.
Siz öz işinizdən, müdirinzdən və ya həyat yoldaşınızdan çox şikayətlənirsiniz? Əgər bu şikayətlərlə heç nə dəyişmirsə onda etməyin. Neqativ enerji ilə ətrafınızı və özünüzü zəhərləyirsiniz. Sevmədikləriniz haqqında susun, sevdikləriniz haqqında danışın. Bir bunu test edin, tezliklə nəticəsini görəcəksiniz.
3. Öz ağlınızı qidalandırmırsınız.
Su belə axmayanda və yenilənməyəndə iylənir. Eyni şey bizim ağlımızla da baş verir. Əgər biz yeni şeyləri öyrənmiriksə  onun aktivliyindən söhbət gedə bilməz. Daim məşq edin və ayıq olun.
4. Daxilinzdə daim mənfi dialoq aparırsınız.
Özünüzə nəyi təlqin etsəniz onun də nəticəsini görəcəksiniz. Fikirlərinizi və niyyətlərinizi nəzarət altında saxlayın. O zaman həyatın idarəsi sizin əlinizdə olacaq.
5. Heç bir ilham hiss etmirsiniz.
Heç nəyə marağınız yoxdur? Nə isə olmalıdır ki, siz onu etməkdən zövq alasınız. Özünüz üçün bunu kəşf edin.
6. Özünüz üçün gələcəyi xəyal etmirsiniz.
Bəli, həyatda andan zövq almaq da var, amma bəzən də irəli baxmaq lazımdır.  Əgər sizin bir məqsədiniz yoxdursa, onda axının sürüklədiyi qayıqdan fərqiniz olmaz.
7. Sizə lazım olmayan adamlarla daha çox vaxt keçirmək. .

Dayanmadan heç bir irəliləyiş əldə edə bilməyəcəyiniz insanla münasibət qurmaq sizin öz yerinizdə saymağınıza səbəb olacaq. Xüsusi enerji əmən insanlar var ki, insanı tükəndirirlər. Onlar insanın həyatına daxil olaraq bütün vaxtini və enerjisini oğurlayar və əvəzində də heç nə verməzlər.
8. Siz telefondan çox asılısınız.
Bir anlıq  düşünün öz sevimli "oyuncağınıza"  nə qədər vaxt sərf edirsiniz?
Read more
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Qurani Kərim Rəbbimizin bizə bir lütfü, hədiyyəsi, rəhmətidir. Bütün bunlar, hətta daha artığı ...
Media Removed
Qurani Kərim Rəbbimizin bizə bir lütfü, hədiyyəsi, rəhmətidir. Bütün bunlar, hətta daha artığı Quranda mövcuddur. Çünki İlahi Kitab insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Ola bilsin indi bunun hamısını görə bilmirik. Amma zaman təcrübəsi bunun həqiqət olduğunu təsdiq edir. Qurani ... Qurani Kərim Rəbbimizin bizə bir lütfü, hədiyyəsi, rəhmətidir. Bütün bunlar, hətta daha artığı Quranda mövcuddur. Çünki İlahi Kitab insan həyatının bütün sahələrini əhatə edir. Ola bilsin indi bunun hamısını görə bilmirik. Amma zaman təcrübəsi bunun həqiqət olduğunu təsdiq edir.
Qurani Kərimdə ifadələr və işarələr vardır ki, onları anlamaq insan üçün çox çətindir. Bu səbəbdən bu kimi mətləblər elmin və zamanın ixtiyarına qoyulur. Bu kimi ayələrdən biri də "İki gün çıxanın və iki gün batanın rəbbi Odur!" ayəsidir. (Ər-Rəhman. 17)
.

Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən bildirir ki, mərhum ustad Şəhid Mütəhhəri ayənin təfsirində yazır:
""Məşriq və məğrib anlayışı Quranda bir neçə şəkildə bəyan edilib. Məsələn: məşriq və məğrib kimi, iki məşriq və iki məğrib kimi, yaxud məşriqlər və məğriblər kimi:
"Şərq də, Qərb də Allahındır." (Bəqərə 115)
. "İki məşriqin və iki məğribin Rəbbi Odur." (Ər-Rəhman. 17)
. "Məşriqlərin rəbbi..." (Saffat-5)
Bu mətləblər məşriq və məğrib barədə suallar doğurur. Bu barədə müxtəlif sözlər deyilib. . -Bəziləri deyir ki, qeyd olunan bu məşriqlər və məğriblər yalnız yerə aid deyil. Əksinə günəşin üzərində doğduğu bütün cismlərə aiddir.  Günəş yalnız yer üzərində doğub-batmadığı üçün bunu bütün digər yerlərə (planetlərə) və cismlərə aid etmək olar.
. -Bəziləri isə qeyd edir ki, bu mətləb (məşriqlər və məğriblər) yalnız yerə aiddir. Belə ki, ilin günləri ərzində günəş hər gün yeni bir nöqtədən (məşriqdən) çıxır və yeni bir məğribdə batır. Günlərin uzun və qısalığı da buna sübutdur. Əgər düşünsək ki, günəş və ya yer dairəvi hərəkət edir, fəsillər yaranır, məsələn üzümüzü qiş fəslinə tutsaq yerin meyl edərək yetişdiyi son nöqtəilə, yay fəslində yetişdiyi son nöqtə arasında fərq vardır. Pik nöqtəyə yetişən yer (günəş ətrafında) dövr edərək öz xətti üzrə geri qayıdır (yerin günəş ətrafında illik hərəkəti zamanı yeni məşriqlər və məğriblər yaranır).
.

Həmçinin bununla paralel yer öz ətrafında dör edərək hər gün yeni məntəqədə çıxıb-batır. Bunlar məşriqləri və məğribləri yaradır.
Bəs elə isə iki məşriq və iki məğrib hansı mənadadır?
Read more
ASLANLAR VƏTƏN SƏNƏ CAN FƏDA DEYƏRLƏR !!!!!!
Media Removed
ASLANLAR VƏTƏN SƏNƏ CAN FƏDA DEYƏRLƏR !!!!!! ASLANLAR VƏTƏN SƏNƏ CAN FƏDA DEYƏRLƏR !!!!!!
Din və Allaha bağlılıq insanın ruhuna, qəlbinə birbaşa təsir edir və insan yaradılış fəlsəfəsinə ...
Media Removed
Din və Allaha bağlılıq insanın ruhuna, qəlbinə birbaşa təsir edir və insan yaradılış fəlsəfəsinə agah olur. Bu agahlıq və aramlıq da öz növbəsində insan mənəviyyatını və psixologiyasını nəzarətdə saxlayır. Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən bildirir ki, Şafaqna saytı Ayətullah ... Din və Allaha bağlılıq insanın ruhuna, qəlbinə birbaşa təsir edir və insan yaradılış fəlsəfəsinə agah olur. Bu agahlıq və aramlıq da öz növbəsində insan mənəviyyatını və psixologiyasını nəzarətdə saxlayır.
Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən bildirir ki, Şafaqna saytı Ayətullah Sistaninin dəftərxanasına (sual bürosuna) gündəlik sıxıntılar və onların mənfi təsirlərindən yaranan yorğunluq və süstlüyün aradan qaldırılması, insanlarda həyat eşqinin oyanması, ümidsüzlikdən və gərginlikdən qurtarmağın yolları barədə sual ünvanlayıb:
Sual: Səlamun Aleykum
Mən çox darıxıram və sıxılıram. İnsanlara qarşı laqeydəm. Sıxıntılardan qurtara bilmirəm. Mənəvi rahatlığa və təmizliyə yetişə bilməyim və psixoloji gərginliklərimdən xilas olmağım üçün mənə nə tövsiyə edərdiz? Hansı zikirləri məsləhət edərdiz?
Cavab:

1-İlk öncə dilinizi və qəlbiniz Allahın zikri ilə məşğul edin. Allahın sizə vermiş olduğu nemətləri xatırlayın. Bunu da bilin ki, Allah Təala hər zaman qulun məslətətinə olan işləri istəyir. İnsana üz verənlər bəla və çətilik olsa belə bu Onun məsləhətinədir. Bunun qarşılığı mütləq dünyada və ya axirətdə veriləcəkdir. Dolaysıyla Allaha təvəkkül edin və özünüzü Ona tapşırın. (Ona sığının)
2- İdmanı, əylənməyi, dağa və ya səhraya çıxmağı, təbiəti seyr etməyi, təmiz havada gəzib, təmiz hava almağı həyat proqramınızın bir parçasına çevirin.
3- Özəlliklə Peyğəmbərimiz (s) və məsum imamların (ə) tarixini və həyatlarını mütaliə edin.
4- "La hovlə və la quvvətə illa billah " zikrini çox zikr edin. Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinə (ə) çoxlu salavat deyin, onlara (ə) təvəssül edin və Allahdan aqibətinizin xeyirli olmasını istəyin.
Read more
Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Media Removed
Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
SƏFƏROV SƏRDAR MƏDƏD oğlu . 12 avqust 1960-cı ildə Kəlbəcər rayonunda doğulmuşdur. 1977-ci ildə ...
Media Removed
SƏFƏROV SƏRDAR MƏDƏD oğlu . 12 avqust 1960-cı ildə Kəlbəcər rayonunda doğulmuşdur. 1977-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və kolxozda işləmişdir. 1979-cu ildə hərbi xidmətə getmişdir. Hərbi xidməti Ermənistan və Gürcüstan respublikalarında keçmişdir. O, 1981-ci ildə ordudan təxris ... SƏFƏROV SƏRDAR MƏDƏD oğlu
. 12 avqust 1960-cı ildə Kəlbəcər rayonunda doğulmuşdur. 1977-ci ildə orta məktəbi bitirmiş və kolxozda işləmişdir. 1979-cu ildə hərbi xidmətə getmişdir. Hərbi xidməti Ermənistan və Gürcüstan respublikalarında keçmişdir. O, 1981-ci ildə ordudan təxris olunur. 1982-ci ildə Bakı Avtomobil Zavoduna işə düzəlir. Bir müddət burada çalışır. Daxili işlər orqanlarında işləmək arzusu onu Tula vilayətinə aparır. O, Zaoks rayonunda  3 il Daxili İşlər Şöbəsinin mühafizə bölməsində milis nəfəri kimi xidmət edir. Təhsilini davam etdirmək üçün xidmət etdiyi şöbədən keçmiş SSRİ DİN-nin Kaunas Xüsusi Milis Məktəbinə göndərilir. 1987-ci ildə təhsilini başa vurub, köhnə iş yerinə qayıdır. Nümunəvi milis işçisi olduğunu nəzərə alaraq, onu sahə müvəkkili vəzifəsinə irəli çəkirlər. Gecə-gündüz qəlbi Vətənlə idi. Elə buna görə də Azərbaycana qayıdır. 1991-ci ildən Qusar rayon Daxili İşlər Şöbəsində sahə müvəkkili kimi xidmətini davam etdirir.
.

1991-ci il sentyabrın 25-də erməni terrorçuları Əsgəran rayonunun ərazisində “QAZ-53” markalı sərnişin avtobusuna hücum etmişdilər. Köməyə gələn istintaq qrupunun tərkibində baş leytenant S.Səfərov da var idi. Onun istintaq qrupunda müstəntiq işləməsi barədə təzəcə sərəncam verilmişdi. Hadisə yerindən qayıdan istintaq qrupunun üzvləri Xankəndi yaxınlığındakı “Ağa körpüsü”ndə erməni yaraqlılarının təcavüzünə məruz qaldılar. Sərdar Səfərov yoldaşlarını xilas edərkən qəhrəmancasına həlak oldu.
Ailəli idi. Ölümündən 3 ay sonra bir qızı dünyaya gəlmişdir.
.

Azərbaycan Respublikası prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə mayor Sərdar Mədəd oğlu Səfərova ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” fəxri adı verilmişdir.
Kəlbəcər rayonunda dəfn edilmişdir.
Adına Kəlbəcər şəhərində küçə var.
Doğulduğu rayon hazırda erməni tapdağı altındadır.
.
Allah rəhmət eləsin.
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
<span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f44d"></span><span class="emoji emoji1f44d"></span><span class="emoji emoji1f44d"></span>
Media Removed
😊😊😊😊👍👍👍
İstedad <span class="emoji emoji1f44d"></span><span class="emoji emoji1f44d"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span>
Media Removed
İstedad İstedad 👍👍😊
Adam var mandarin kimidir, adam var xurma kimi... Allah Rəsulu buyurur: - Quran oxuyan və ona ...
Media Removed
Adam var mandarin kimidir, adam var xurma kimi... Allah Rəsulu buyurur: - Quran oxuyan və ona əməl edən insan mandarin kimidir, qoxusu da gözəldir, dadı da; - Quran oxumayan, amma Quranın əmrlərini yaşayan insan xurma kimidir, qoxusu olmasa da, dadı çox gözəldir; - Quran oxuyan, oxuduğunu ... Adam var mandarin kimidir, adam var xurma kimi...
Allah Rəsulu buyurur:
- Quran oxuyan və ona əməl edən insan mandarin kimidir, qoxusu da gözəldir, dadı da;
- Quran oxumayan, amma Quranın əmrlərini yaşayan insan xurma kimidir, qoxusu olmasa da, dadı çox gözəldir; - Quran oxuyan, oxuduğunu həyataına tətbiq etməyən reyhan kimidir, qoxusu gözəl olar, amma dadı gözəl olmaz;
- Quran oxumayan və ona əməl etməyən insan da cırtatan qovunu kimidir, qoxusu bərbad olar, dadı da zəhər kimi.
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cümə günü – günlərin sərvəridir. Allah yaxşılıqları onda bir neçə ...
Media Removed
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cümə günü – günlərin sərvəridir. Allah yaxşılıqları onda bir neçə bərabər edər və günahları aradan aparar. Dərəcələri yuxarı qaldırar və dualar onda qəbul olar. Qəmlər aradan gedər və böyük hacətlər yerinə yetər”. . Hər bir ölkədə həftənin bir günü ... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cümə günü – günlərin sərvəridir. Allah yaxşılıqları onda bir neçə bərabər edər və günahları aradan aparar. Dərəcələri yuxarı qaldırar və dualar onda qəbul olar. Qəmlər aradan gedər və böyük hacətlər yerinə yetər”.
.

Hər bir ölkədə həftənin bir günü tətil günü olar və bu tətil gününün olması zəruridir. İslam dini bizi məcbur etmir ki, mütləq cümə gününün səhərindən axşamına qədər tətil etməliyik. “Cümə” surəsində buyurur ki, insanlar namazdan sonra öz işlərinə qayıda bilər və öz peşələri ilə məşğul ola bilərlər.
.

Eyni zamanda dinimiz buyurur ki, əgər bu günü tətil etsən, sileyi-rəhm etsən, ibadət etsən – savabı başqa günlərdən daha çoxdur.
Hər bir halda cümə bütün müsəlmanların ehtiram qoyduğu bir gündür və bir mömin üçün cümə günü bayram sayılır. Bəzilərinin nəzərinə görə, ona görə bu günü cümə adlandırıblar ki, insanlar namaz üçün məhz bu gündə bir yerə toplaşarlar.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim iman üzündən və İlahi savaba çatmaq üçün cümə namazına gedər, əməllərini başdan başlayar”. (Yəni, bütün günahları bağışlanar)”.
.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cümə namazı – yoxsulların həccidir”.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim üç cümə namazını ona əhəmiyyət verməmək üzündən tərk edərsə, Allah qəlbinə möhür vurar”.
.

Bu günün gecə və gündüzünün əhəmiyyəti barəsində çox sayda hədislərimiz vardır və bu gün üçün çox sayda dua və ibadət tövsiyə olunmuşdur.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cümə günü – ən mühüm günlərdəndir və Allah yanında Qurban və Fitr bayramlarından da əzizdir”.
İmam Baqir (ə) buyurur: “Cümə günündə yaxşılıq və pisliklər bir neçə bərabər (hesab) olunar”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Hər cümə günündə Allahın, mömin bəndələrinə kəraməti olar”.
.

Ən mühüm olanı isə hər bir mömin cümə günü Həzrət Məhdiyə (ə.f) və onun fərəcinin tezləşməsinə diqqət etməlidir. Bu gündə Həzrəti (ə.f) ziyarət etmək və fərəcinin tezləşməsi üçün dua etmək – müstəhəb əməllərdəndir.
.

Çünki hədislərimizin buyurduğuna görə, İmam (ə.f) məhz cümə günündə zühur edəcəkdir.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bizim Qaim (ə.f), cümə günü qiyam edəcəkdir”.
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? . Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? . Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. . Cümə günü müqəddəs və fəzilətli gündür. Həzrət Peyğəmbər (s) cümə gününü "günlərin ... Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz?
.
Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
.
Cümə günü müqəddəs və fəzilətli gündür. Həzrət Peyğəmbər (s) cümə gününü "günlərin sərvəri" adlandırmışdır.
Milli.Az deyeler.org-a istinadən bildirir ki, cümə gününün fəzilətlərinə bunlar aiddir:
1. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, cümə gününün gündüz ilə gecəsi 24 saatdır. Onun hər saatında Allah cəhənnəmdən 600 min nəfəri azad edir.
2. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, hər kim cümə axşamının zöhründən cümə gününün zöhrünə qədər ölərsə, Allah onu qəbir əzabından saxlayar.
3. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümənin böyük haqq və hörməti vardır. Bəs onun haqqını zay etməyin. Allahın ibadətindən heç bir şeyi boş buraxmayın və yaxşı işlər görərək, Pərvərdigara yaxınlaşın. İlahi haramları boş buraxın. Çünki bu günü Allah yaxşılıqları ikiqat edər və günahların cəzasını məhv edər.
4. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümə gecəsi fəzilət baxımından gündüzü kimidir. Həqiqətən, Allah Təala cümə gecəsi mələkləri möminlərə hörmət etmələri üçün birinci səmaya göndərər ki, həsənələrini artırsın. Günahlarını bağışlasın. Ona görə də nə qədər bacarırsınızsa, cümə gecəsini oyaq qalın. Səhərə qədər dua edin.
5. Başqa yerdə İmam Sadiq (ə) buyurur ki, o zaman ki, cümə gecəsi gələr, balıqlar dənizdən başlarını qaldırar. Pərvərdigara səslənər ki, Allahım, insanların günahına görə bizə əzab vermə.
6. İmam Baqirdən (ə) nəql edilir ki, Allah Təala hər cümə gecəsi bir mələyi məmur edər ki, ərşin yuxarısından səslənsin ki, elə bir mömin bəndə vardırmı ki, ruzisi az olsun. "Cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məni çağırsın və Mən də ruzisini artırım".
"Mömin bəndə xəstə olarsa, cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məndən şəfa istəsin. Əlbəttə səhər açılmamış ona salamatlıq əta edərəm".
. "Əgər mömin bəndə zindandadırsa, cümə günü səhər açılmamışdan qabaq Məndən azad olmasını istəsin və əlbəttə, duasını yerinə yetirərəm". Bu mələk səhərə qədər nida edər.
Read more
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN ...
Media Removed
ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN İN ŞA ALLAH . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN İN ŞA ALLAH
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Media Removed
Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Quliyev Mətləb Kamran oğlu . Quliyev Mətləb Kamran oğlu 9 yanvar 1959-cu ildə Beyləqan rayonunda ...
Media Removed
Quliyev Mətləb Kamran oğlu . Quliyev Mətləb Kamran oğlu 9 yanvar 1959-cu ildə Beyləqan rayonunda doğulub. İbtidai təhsilini 3 saylı pambıqçılıq savxozundakı orta məktəbdə alıb. Sonra ailəsi Sumqayıt şəhərinə köçüb. O, təhsilini səkkizinci sinifə qədər buradakı 13 saylı orta məktəbdə ... Quliyev Mətləb Kamran oğlu
. Quliyev Mətləb Kamran oğlu 9 yanvar 1959-cu ildə Beyləqan rayonunda doğulub. İbtidai təhsilini 3 saylı pambıqçılıq savxozundakı orta məktəbdə alıb. Sonra ailəsi Sumqayıt şəhərinə köçüb. O, təhsilini səkkizinci sinifə qədər buradakı 13 saylı orta məktəbdə davam etdirib. 
Hərbiçi olmaq həvəsi onu C.Naxçıvaniski adına hərbi məktəbə gətirir. Burada oxuyarakən o, hərb elminin sirrlərinə yiyələnməklə, verilən bütün tapşırıqları vaxtında yerinə yetirməyə çalışırdı. O, hərbi məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirir, əvvəlcə Giləzi Quşçuluq fabrikində, sonra isə Ceyranbatan Avtomobil Nəqliyyatı Trestndə çilingər işləyir. Az keçmir ki, ordu sıralarına çağrılır. Hərbi xidməti Ukrayna Resbublikasında keçir. Ordudan tərxis olunan il Azərbaycan Dövlət Pedaqoji institutuna daxil olur. İnsititutda “Təhsil əlaçısı” döş nişanı ilə təltif edilir. 1985-ci ildə leytenant rütbəsi ilə ali məktəbi bitirib Sumqayıt şəhəri 3 saylı orta məktəbdə hərbi hazırlıq müəllimi kimi çalışmağa başlayır.
.

1992-ci ildə Quliyev Mətləb Kamran oğlu Daxili İşlər Orqanında işə düzəlir. O, bir zabit kimi Daxili Qoşunlara qəbul edilən gənclərin təlim-tərbiyəsi ilə mükəmməl məşğul olurdu. O, yaxşı bilirdi ki, Vətəni qorumaq, işğal olunmuş torpaqları erməni tapdağından azad etmək üçün əl-ələ vermək lazımdır. O, tez-tez cəbhə bölgələrinə gedir, döyüş yoldaşlarına dayaq olurdu.
Müharibə isə səngimək bilmirdi. 1992-ci ilin avqustun 31-də Ağdam bölgəsində ağır döyüşlər gedirdi. Strateji əhəmiyyətli yüksəkliklər ermənilərin əlində idi. Əsgərlərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq lazım idi. Mətləb pulemyotu əlinə götürüb düşmənin üstünə şığıyır. Onlarla erməni yaraqlısı yerə sərilir. Erməni quldurları onun pulemyotunun darağında güllənin qurtardığını hiss edərək, hər tərəfdən hücuma keçirlər. Yanındakı kapitan yoldaşı həlak olur. Mətləb isə dolu darağı yenidən pulemyota qoşur və yenidən erməni faşistini biçməyə başlayır. Lakin özü də qəhrəmancasına həlak olur.
Ailəlidir. Bir oğlu, bir qızı yadigar qalıb.
Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib.
Read more
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
Media Removed
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
İmam Səccad (ə) buyurur: "Hər kim dostunu və ya qardaşını görməyə gedər, Allaha xatir onu ziyarət ...
Media Removed
İmam Səccad (ə) buyurur: "Hər kim dostunu və ya qardaşını görməyə gedər, Allaha xatir onu ziyarət edər və ümid edər ki, İlahi vədəyə çata biləcəkdir - 70 min mələk onu müşayiət edər. Həmçinin carçı başının arxasından car çəkər: "Behişt sənə müjdə  olsun ki, pisliklərdən təmizləndin". Dostuna ... İmam Səccad (ə) buyurur: "Hər kim dostunu və ya qardaşını görməyə gedər, Allaha xatir onu ziyarət edər və ümid edər ki, İlahi vədəyə çata biləcəkdir - 70 min mələk onu müşayiət edər.
Həmçinin carçı başının arxasından car çəkər: "Behişt sənə müjdə  olsun ki, pisliklərdən təmizləndin".
Dostuna və ya qardaşına əl verən zaman rəhmət onu əhatə edər".
Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: "Kim bir ehtiyaca görə yox, yalnız mömin qardaşını görmək üçün onun evinə gedərsə, o,Allahı ziyarət edənlərin sırasında yazılar. Öz qonaqlarına ehtiram etmək isə Allaha layiqdir". İmam Sadiq (ə) buyurub: "Bir-birinizlə görüşün və ziyarət edin ki, görüşləriniz qəlblərinizin diri qalmasına, bizim hədislərin yad edilməsinə səbəb olar və bizim hədislər sizi bir-birinizə mehriban edər. Əgər onlara əməl etsəniz - kamillik və nicat tapacaqsınız. Əgər tərk etsəniz - yolu azıb, məhv olacaqsınız. Beləliklə, bizim hədislərə əməl edin ki, belə olan halda mən sizin nicat tapmanıza zaminəm".
İmam Əli (ə) buyurub: "Allaha xatir ziyarət edin. Allaha xatir dostluq edin. Allaha xatir bəxşiş edin və bəxşiş verməkdən Allaha xatir çəkinin. Allahın düşmənləri ilə əlaqəni kəsin və Allahın dostları ilə əlaqə yaradın".
İmam Kazim (ə) buyurub: "Mömin qardaşların bir-birilə Allaha xatir görüşməsi qədər heç bir şey iblisi və onun ordusunu darmadağın etmir".
Read more
"Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri ...
Media Removed
"Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun. Beləliklə, əgər (din və ya dünya işlərindən) bir şey barəsində mübahisəniz olsa, Allaha və axirət gününə imanınız varsa, onu Allaha və Onun peyğəmbərinə ... "Ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Onun Peyğəmbərinə və (Peyğəmbərin məsum canişinləri olan) öz əmr sahiblərinizə tabe olun. Beləliklə, əgər (din və ya dünya işlərindən) bir şey barəsində mübahisəniz olsa, Allaha və axirət gününə imanınız varsa, onu Allaha və Onun peyğəmbərinə həvalə edin (dini ixtilafı şəriət alimi, dünya barəsindəki ixtilafı isə qazı vasitəsilə Allahın kitabına və Peyğəmbərin sünnəsinə əsaslandırın). Bu, (sizin üçün) daha xeyirli və nəticə baxımından daha gözəldir". ("Nisa" 59).
Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İslam təfsirçiləri bu ayədə adı çəkilən əmr sahibləri barəsində müxtəlif nəzərlər vermişdilər ki, onlarla tanış olaq.
1. Əhli-təsənnün təfsirçilərinin bəziləri bu əqidədədirlər ki, əmr sahibləri - hakimlər və əmirlərdir. Hakimiyyətdə kimdirsə, o da əmr sahibidir. Ona görə də hesab edirlər ki, müsəlmanların vəzifəsi - onlara tabe olub, əmrlərini yerinə yetirməkdir.
2. Bəziləri sayır ki, əmr sahibləri - yüksək təbəqələrin nümayəndələri, hakimlər, əmirlər, alimlər və mənsəb sahibləridir. Amma onlara itaət İslami şərtlər əsasında olmalıdır.
3. Bəzi təfsirçilərin nəzərlərinə görə, əmr sahibləri ilk dörd xəlifəyə aid edilmişdir. Qalan xəlifələr buna aid deyildirlər.

4. Bəzi təfsirçilər əmr sahiblərini səhabələri və Peyğəmbərin (s) davamçılarını hesab edirlər.
5. Bəzi təfsirçilərin nəzərinə görə, əmr sahibləri - İslam oldusuna rəhbərlik edən insanlardırlar.
6. Ancaq bu nəzərlərin hamısı zəifdir və nəqli təsdiqləri yoxdur. Möhkəm dəlillər bunu göstəriri ki, əmr sahibləri deyildikdə, ancaq Məsum İmamlarımız (ə) nəzərdə tutulmuşdur. Onlar İslam cəmiyyətinin həm maddi və həm də mənəvi rəhbərləridirlər. Bütün rəhbərlik işləri Peyğəmbər (s) tərəfindən ancaq onlara tapşırılmışdır.
Beləliklə deyə bilərik ki, bu nəzərlər arasından ancaq sonuncu nəzər məntiqə uyğun nəzərdir. Çünki ancaq Allah tərəfindən təyin edilən rəhbərlər birmənalı əmr sahibləri ola bilər.
Read more
Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Halbuki özünüz ...
Media Removed
Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Halbuki özünüz kitab oxuyursunuz. Məgər (çirkin əməllərinizi) başa düşmürsünüz? (Bəqərə surəsi, 44)  Allah ayədə Quranı oxuyan, doğrunu-səhvi bilən və başqalarına yaxşılığı əmr edən ancaq, həmin ... Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Halbuki özünüz kitab oxuyursunuz. Məgər (çirkin əməllərinizi) başa düşmürsünüz? (Bəqərə surəsi, 44) 

Allah ayədə Quranı oxuyan, doğrunu-səhvi bilən və başqalarına yaxşılığı əmr edən ancaq, həmin xatırlatmaları özü etməyən qəflət içində olan insanları xəbərdar edir.

Allah, Quranda möminlərə bir-birlərinə yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirmlərini nəsihət etmişdir. Bu Allahın bəyəndiyi xüsusiyyətdir. Lakin, mühüm olan insanın başqasına xatırlatdığı mövzulara özünün də diqqət yetirməsi və onlara davranışları, əxlaqı ilə nümunə ola bilməsidir. Çünki, əgər həmin şəxs davranışının səhv olduğunu bilir və bundan narahatlıq keçirirsə, bu vəziyyətdə özü də bu səhvdən xilas olmaq və doğru olanı etməklə məsuldur. Əks halda başqalarına etdiyi xəbərdarlıqlar axirətdə öz əleyhinə olaraq qarşısına çıxa bilər.

Bir səhvi, başqasını xəbərdar edəcək qədər yaxşı təyin edə bilən insanın, eyni səhvi öz nəfsində təyin edə bilməməsi mümkün deyildir. Əlbəttə ki, insan öz səhv və günahının da fərqindədir. Bu səbəbdən insanın özündəki səhvi görməməzlikdən gəlməsi qəflət və səmimiyyətsizlik içində olduğunu göstərir. Məsələn, yalançı birinin insanları doğruluğa, riyakar birinin insanları səmimiyyətə, namaz qılmayan birinin insanları namaza dəvət etməsi böyük səmimiyyətsizlik və ikiüzlülük nümunəsidir. Ayənin sonunda bu cür insanlar, "yenə də ağıllanmayacaqsınız mı" şəklində xəbərdar edilərək, bu insanların etdikləri xatırlatmaları əvvəl özlərinin etmələri lazım olduğu aydın olur.

Özündə olan səhvi başqa mömin qardaşında da gördükdə edilə biləcək ən gözəl və səmimi hərəkət, ona əvvəl özündə də eyni səhvin olduğunu söyləmək və bu istiqamətdə davamlı olaraq bir-birlərinə xatırlatmalar etmək, ortaq səhvlərini düzəltmək üçün bir-birini təşviq etməkdir.
Read more
Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq: . 1. ...
Media Removed
Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq: . 1. Göz həyası. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə ... Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq:
.

1. Göz həyası. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə baxmır. Siffeyn döyüşündə məhz Əmr ibni As (lən) İmam Əlinin (ə) həyasından xəbərdar olduğu üçün paltarını soyunmağa başlayır və İmam (ə) da həyasını qoruyub, gözlərini yumur və ondan əl çəkir.
.

2. Bədən və geyim həyası. Allah Təala insanları məxluqların ən şəfərlisi olaraq xəlq etmişdir. Ona görə də insanın, heyvanlar kimi əndamlarını aşkarda qoymasını bəyənmir. "Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda)gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa, bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar...". ("Nur" 31). .

3. Danışmaq həyası. Danışıq həyasının da növləri və dərəcələri vardır. İnsan gərək sözlərini elə desin ki, insanları incitməsin və sözləri başqalarında mənfi təəssuratlar yaratmasın. Eyni zamanda qadınlar naməhrəmlə danışan zaman səslərini incəltməsin və qarşı tərəfi təhrik etməsin.
Həmin məsələ mömin kişilərə də aiddir. İmam Əlinin (ə) cavan qadınlara salam verməsində həya etməsi bu dediklərimizə misal ola bilər.
Read more
Dərin düşüncə arada lazım Dərin düşüncə arada lazım
İslam dininin əsli sütunlarından biri - məada iman bəsləməkdir. Məadın buyuruşlarına əsasən, ...
Media Removed
İslam dininin əsli sütunlarından biri - məada iman bəsləməkdir. Məadın buyuruşlarına əsasən, hər bir insan Qiyamət günü başqa insanlarla birlikdə Məhşər səhrasında toplaşacaqdır, o zamana qədər ki, onun əməlləri hesaba çəkiləcəkdir. . Hər kimin əməli yaxşı olarsa behiştə və pis ... İslam dininin əsli sütunlarından biri - məada iman bəsləməkdir. Məadın buyuruşlarına əsasən, hər bir insan Qiyamət günü başqa insanlarla birlikdə Məhşər səhrasında toplaşacaqdır, o zamana qədər ki, onun əməlləri hesaba çəkiləcəkdir.
.

Hər kimin əməli yaxşı olarsa behiştə və pis olarsa cəhənnəmə gedər.
Ancaq əgər hədislərimizə nəzər salsaq görərik ki, elə insanlar vardır ki, onlar Qiyamət günü hesab vermədən behiştə gedəcəklər. Belə ki, Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: "Allah Təala buyurur: "Ey o bəndələr ki, Mənim yolumda düşmənləri öldürmüsünüz və öldürülmüsünüz, Mənim yolunda sizə əziyyət və çətinlik çatmışdır, Mənim yolumda cihad etmisiniz - behiştə daxil olun. Onlar hesab vermədən və əzab olmadan behiştə daxil olarlar"".
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmam Baqir (ə) buyurur: "Qiyamət günü Allah Təala tərəfindən nida gələcəkdir ki, bütün məhşər əhli eşidəcəkdir: "Səbir əhli haradadır?"
Bəziləri ayağa qalxarlar və mələklər onları qarşılayarlar. Nida gələr ki, düz deyirlər. Qoyun onlar hesab vermədən behiştə daxil olsunlar.
Nida gələr: "Fəzl əhli haradadır?".
Bəziləri ayağa qalxar və Allahın əmri ilə behiştə daxil olarlar.
Nida gələr: "Allahın qonşuları haradadır?"
Bəziləri ayağa qalxar və hesab vermədən behiştə girərlər".
İmam Sadiqdən (ə) gələn hədisdə oxuyuruq ki, bəla əhli də hesab vermədən behiştə daxil olanlardandır. Şübhəsiz ki, behiştə hesab vermədən daxil olan kəslər peyğəmbərlər (ə), vəsilər, möminlər, şəhidlər və hədislərdə sifətləri bəyan olunan kəslər daxil olacaqlar.
Bəs kimlər hesab vermədən cəhənnəmə daxil olacaqdır?
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, buyurur: "6 dəstə hesab vermədən atəşə daxil olacaqdır:
.

1. Zülm edən əmirlər və hakimlər.
2. Təəssübkeş ərəblər.
3. Təkəbbür edən kəndlilər.
4. Yalan danışan tacirlər.
5. Həsəd aparan alimlər.
6. Simiclik edən zənginlər".
İmam Sadiq (ə) buyurur: "Allah üç dəstəni hesab vermədən cəhənnəmə daxil edəcəkdir:
1. Zalım hökmdar.
2. Yalançı tacir.
3. Zina edən qoca kişi".
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah Təala bütün xəlqi hesaba çəkər, Allaha şirk edən kəsdən başqa. O, hesab vermədən cəhənnəmə tərəf gedər".
Read more

Loading...