Loading Content...

Farahani66mehran Instagram Photos and Videos

Loading...


farahani66mehran mehran_f @farahani66mehran mentions
Followers: 117
Following: 55
Total Comments: 0
Total Likes: 0

آه،یادت باشد قلب من گلدانیست که محبت،زتمامیت آن می روید وگل این گلدان،درجوار خورشید یکسراز ...
Media Removed
آه،یادت باشد قلب من گلدانیست که محبت،زتمامیت آن می روید وگل این گلدان،درجوار خورشید یکسراز تابش چشم تو سخن می گوید دوستت می دارم،دوستت میدارم گرچه بین من وتو فاصله ای تا فرداست دوستت می دارم گرچه تصمیم سفر،وسوسه ای پابرجاست. آه،یادت باشد

قلب من گلدانیست

که محبت،زتمامیت آن می روید

وگل این گلدان،درجوار خورشید

یکسراز تابش چشم تو سخن می گوید

دوستت می دارم،دوستت میدارم

گرچه بین من وتو

فاصله ای تا فرداست

دوستت می دارم

گرچه تصمیم سفر،وسوسه ای پابرجاست.
Loading...
نقاب یاماسک، نمی دانم فرق این دورا اما این را می دانم که پوششی ست که آدمها خود واقعی شان را زیر آن مخفی ...
Media Removed
نقاب یاماسک، نمی دانم فرق این دورا اما این را می دانم که پوششی ست که آدمها خود واقعی شان را زیر آن مخفی می کنند! عقده ها،ترس ها،غم ها،آرزوهاو....... زیر این نقاب خنده ،پنهان است، ومن خسته از خود،خسته ازنقاب خود،خسته از نقاب دیگرانم. نقابت را زمین بگذار نقابت رازمین بگذار نقاب یاماسک،
نمی دانم فرق این دورا
اما این را می دانم که پوششی ست که آدمها خود واقعی شان را زیر آن مخفی می کنند!
عقده ها،ترس ها،غم ها،آرزوهاو.......
زیر این نقاب خنده ،پنهان است،
ومن خسته از خود،خسته ازنقاب خود،خسته از نقاب دیگرانم.

نقابت را زمین بگذار

نقابت رازمین بگذار
ازهمین غصه، که دوری زمن واینجایی بیش وکم حال غریبی دارم! هیچ اندیشیدی وقتی از حسرت یک بوسه لبم ...
Media Removed
ازهمین غصه، که دوری زمن واینجایی بیش وکم حال غریبی دارم! هیچ اندیشیدی وقتی از حسرت یک بوسه لبم میسوزد زندگی باتوبرایم چه ثمر خواهد داشت! ازهمین غصه،
که دوری زمن واینجایی
بیش وکم
حال غریبی دارم!

هیچ اندیشیدی

وقتی از حسرت یک بوسه
لبم میسوزد

زندگی باتوبرایم چه ثمر خواهد داشت!
Loading...
رهایی را!! نه دستی می رسد ازتو نه پایی می رود ازمن چوپیکان خورده نخجیر ی به دام افتاده سخت اینجا!!! خداوندا.......رهایی ...
Media Removed
رهایی را!! نه دستی می رسد ازتو نه پایی می رود ازمن چوپیکان خورده نخجیر ی به دام افتاده سخت اینجا!!! خداوندا.......رهایی را!! رهایی را!!
نه دستی می رسد ازتو
نه پایی می رود ازمن
چوپیکان خورده نخجیر ی
به دام افتاده سخت اینجا!!!
خداوندا.......رهایی را!!
Loading...
هرگز......... هرگز،کسی اینگونه فجیع..... به کشتن خود برنخاست،که من به زندگی نشسته ام!!!
Media Removed
هرگز......... هرگز،کسی اینگونه فجیع..... به کشتن خود برنخاست،که من به زندگی نشسته ام!!! هرگز.........
هرگز،کسی اینگونه فجیع.....
به کشتن خود برنخاست،که من
به زندگی نشسته ام!!!
وچشمانت،راز آتش است وآغوشت اندک جایی برای زیستن،اندک جایی برای مردن!!! وگریز ازشهر که باهزار ...
Media Removed
وچشمانت،راز آتش است وآغوشت اندک جایی برای زیستن،اندک جایی برای مردن!!! وگریز ازشهر که باهزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان رامتهم می‌کنند!!! وچشمانت،راز آتش است وآغوشت
اندک جایی برای زیستن،اندک جایی برای مردن!!!
وگریز ازشهر
که باهزار انگشت
به وقاحت
پاکی آسمان رامتهم می‌کنند!!!
Loading...
من که ازبازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم حرفی ازجنس زمان نشنیدم! هیچ چشمی،عاشقانه به زمین ...
Media Removed
من که ازبازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم حرفی ازجنس زمان نشنیدم! هیچ چشمی،عاشقانه به زمین خیره نبود هیچ کس،زاغچه ای راسریک مزرعه جدی نگرفت باید امشب بروم بایدامشب،چمدانی راکه به اندازه تنهایی من جادارد بردارم وبه سمتی بروم که درختان حماسی پیداست! روبه آن وسعت بی واژه که همواره ... من که ازبازترین پنجره بامردم این ناحیه صحبت کردم
حرفی ازجنس زمان نشنیدم!
هیچ چشمی،عاشقانه به زمین خیره نبود
هیچ کس،زاغچه ای راسریک مزرعه جدی نگرفت
باید امشب بروم
بایدامشب،چمدانی راکه به اندازه تنهایی من جادارد بردارم
وبه سمتی بروم که درختان حماسی پیداست!
روبه آن وسعت بی واژه که همواره مرا می خواند!
بایدامشب بروم!
Read more
قاصد تجربه های همه تلخ،بادلم میگوید..... که دروغی تو..........دروغ! که فریبی تو...........فریب! دست ...
Media Removed
قاصد تجربه های همه تلخ،بادلم میگوید..... که دروغی تو..........دروغ! که فریبی تو...........فریب! دست بردار ازاین دروطن خویش غریب! قاصد تجربه های همه تلخ،بادلم میگوید.....
که دروغی تو..........دروغ!
که فریبی تو...........فریب!
دست بردار ازاین دروطن خویش غریب!
Loading...
پریشان کن سرزلف سیاهت شانه اش بامن! سیه زنجیر گیسو باز کن دیوانه اش بامن!
Media Removed
پریشان کن سرزلف سیاهت شانه اش بامن! سیه زنجیر گیسو باز کن دیوانه اش بامن! پریشان کن سرزلف سیاهت
شانه اش بامن!
سیه زنجیر گیسو باز کن
دیوانه اش بامن!
Loading...
پرواز رابخاطر بسپار،پرنده مردنیست!
Media Removed
پرواز رابخاطر بسپار،پرنده مردنیست! پرواز رابخاطر بسپار،پرنده مردنیست!
در کوی نیکنامان،ماراگذر ندادند،گرتونمی پسندی،تغییر ده قضا را
Media Removed
در کوی نیکنامان،ماراگذر ندادند،گرتونمی پسندی،تغییر ده قضا را در کوی نیکنامان،ماراگذر ندادند،گرتونمی پسندی،تغییر ده قضا را
منم آن شکسته سازی،که توام نمی نوازی!
Media Removed
منم آن شکسته سازی،که توام نمی نوازی! منم آن شکسته سازی،که توام نمی نوازی!

Loading...