Loading Content...

Huzur_sayfasi Instagram Photos and Videos

Loading...


huzur_sayfasi AYET HADİS ZİKİR İLMİ SÖZLER @huzur_sayfasi mentions
Followers: 13,914
Following: 527
Total Comments: 0
Total Likes: 0

Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün ...
Media Removed
Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün ... Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden razı olur. Bir kere de “Sübhânallahi vel hamdü lillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teala senden razı olsun.
[Ey Oğul İlmihali]
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hadis #salavat #ilim #islamiyet #dua #ilmihal #hadisişerif #salavatışerif #selam #rahmet #nebi
Read more
Loading...
Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmektedir. ...
Media Removed
Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmektedir. İslâmiyet alın terine büyük ehemmiyet vermiştir. İslâmiyete göre çalışma hayatında emeğe saygı vardır. İşveren çalıştırdığı kişilere imkanları ölçüsünde en iyi ücreti vaktinde ... Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) işçinin ücretinin vaktinde ödenmesini emretmektedir. İslâmiyet alın terine büyük ehemmiyet vermiştir. İslâmiyete göre çalışma hayatında emeğe saygı vardır. İşveren çalıştırdığı kişilere imkanları ölçüsünde en iyi ücreti vaktinde verecek, onu muhtaç duruma düşürmeyecektir. İşçi de o işyeri sanki kendisininmiş gibi çalışacaktır.

Bu hususla ilgili hadis-i şerifte:
Ebû Hüreyre (r.a.) Nebi (Aleyhisselam)’ın şöyle buyurduğunu rivayet etti:
“Allah Teâlâ buyurur ki: Üç kimse vardır ki, Kıyamet günü ben onların hasmıyım. Ben, her kimin hasmı olursam, onu helak ederim. O üç kimse şunlardır:
“1. Bana karşı söz verip, sonra vaadinden dönen,
“2. Hür bir kimseyi (köle gibi) satarak parasını yiyen,
“3. Bir işçi çalıştırarak ondan istifade edip de ücretini vermeyen kimsedir.”
_______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_______________________________
#hadisişerif #salavatışerif #işçi #alınteri #emek #işveren #ilmihal #helalkazanç #para #ücret #patron #çalışan #ilim #islamiyet #adab #sevap #hasenat #zulüm #kulhakkı #hadis #salavat #hak #din #islam
Read more
Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının ... Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. (Yüz ve el gibi) görünen kısımlar müstesna, zînet (yer)lerini göstermesinler. Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar. Zinetlerini, kocalarından, yahut babalarından, yahut kocalarının babalarından, yahut oğullarından, yahut üvey oğullarından, yahut erkek kardeşlerinden, yahut erkek kardeşlerinin oğullarından, yahut kız kardeşlerinin oğullarından, yahut müslüman kadınlardan, yahut sahip oldukları kölelerden, yahut erkekliği kalmamış hizmetçilerden, yahut da henüz kadınların mahrem yerlerine vakıf olmayan erkek çocuklardan başkalarına göstermesinler. Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar. Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz!
{Nûr Sûresi-31}
Read more
Hadîs-i şerîfte buyurulur ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], ...
Media Removed
Hadîs-i şerîfte buyurulur ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar." Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü ... Hadîs-i şerîfte buyurulur ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar." Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kere okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)
________________________________
"Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn.
Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm.
El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân.
Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, ve evliyâihi, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke ya Kerîm, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.
Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."
_________________________________
Meâli ise şöyledir: "Besmele", "hamd" ve "salavat"dan sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var]." "Nüzhetü'l-mecâlis" kitâbında [I, 156] bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: "Biz bu kişiden ümîdi kestik" der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.
________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
#hicriyılbaşı #dua #yılbaşı #muharrem #aşure #sene
Read more
Hicri Takvime göre yeni gün akşam ezanı ile başlar ve akşam ezanı ile biter. Önce gece yaşanır sonra ...
Media Removed
Hicri Takvime göre yeni gün akşam ezanı ile başlar ve akşam ezanı ile biter. Önce gece yaşanır sonra gündüz. Onun için perşembe akşamına cuma gecesi deriz. Dolayısıyla Yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Hepinizin hicri yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Hicri yeni yılımız ... Hicri Takvime göre yeni gün akşam ezanı ile başlar ve akşam ezanı ile biter. Önce gece yaşanır sonra gündüz. Onun için perşembe akşamına cuma gecesi deriz. Dolayısıyla Yeni yıla girmiş bulunmaktayız. Hepinizin hicri yılını kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun...
________________________________
Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîfinde buyurdu ki: "Bir kimse, Muharrem ayının ilk günü [ya'nî hicrî yılbaşında], aşağıdaki duâyı 3 defa okursa, Allahü teâlâ o kimseyi, gelecek Muharrem ayına kadar bütün belâlardan emîn kılar." Şeyh Şihâbüddin-i Sühreverdî'den menkûldür ki: "Her kim bu duâyı aşûre günü üç kerre okursa ölümden de emîn kılınır. Zîrâ o sene ölümü mukadder olan kimseye, bu duâyı bu veçhile okumak nasip olmaz. (Hâmiş)
________________________________
"Bismillâhirrahmânirrahîm.
Elhamdü lillahi Rabbil-âlemîn. Ves-salâtü ves-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme Entel-Ebediyyül-Kadîm. El-Hayyül-Kerîm. El-Hannânül-Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün, es'elüke fîhel'ısmete mineş-şeytânir-racîm, ve evliyâihi, vel-avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bis-sûi vel-iştigâle bimâ yukarribünî ileyke ya Kerîm, yâ zel-celâli vel-ikrâm, bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn. Ve sallallahü ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve Ehli beytihî ecmaîn."
________________________________
Meâl: "Besmele", "hamd" ve "salavat"dan sonra, "Ey Allah'ım! Sen Ebedî ve Kadîmsin [Kendinden evvel hiçbir varlık olmayan], varlığı, hayâtı devâmlı olan, kullarına keremi ziyâde, merhameti, ni'metler bağışlaması sonsuz, yalnız Sensin Allahım!

İşte bu yeni yıldır ki, ben, bu yıl boyunca, huzûrundan kovulmuş şeytândan korumanı ve dâimâ kötülüğü emreden nefsime gâlip olmam için yardımını ve beni Sana yaklaştıran işlerle meşgûl olmamı Senden dilerim ey celâl ve ikrâm sâhibi Allahım. Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle muâmele eyle. [Sonunda tekrâr salevât-ı şerîfe var]." "Nüzhetü'l-mecâlis" bildirildiğine göre bir kimse böyle derse, şeytân: "Biz bu kişiden ümîdi kestik" der ve Allahü teâlâ ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.
#yeniyıl
Read more
İbni Abbâs Radı’yallâhu anh, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletti:“Kim Allah’ı hamdıyla tesbih ederim, Aziym Allah’ı tenzih ederim,bağışlanma diler O’na dönerim, derse; bu hemen amel defterine yazılır ve arşa bağlanır… Okuduğu bu tesbih kıyâmet ... İbni Abbâs Radı’yallâhu anh, Rasûlullâh Sallallâhu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletti:“Kim Allah’ı hamdıyla tesbih ederim, Aziym Allah’ı tenzih ederim,bağışlanma diler O’na dönerim, derse; bu hemen amel defterine yazılır ve arşa bağlanır… Okuduğu bu tesbih kıyâmet gününde O Allah huzuruna çıkana kadar mühürlü olarak kalır. Onun işlemiş olduğu hiçbir suç, günah bu duâsının sevâbını yok edemez.”
“Subhanallahi ve bihamdihi, Subhanallahil azim, Estağfirullah ve etübu ileyh.”
__________________________________
Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce sık sık“Sübhânallahi ve bi-hamdihî, estağfirullâhe ve etûbü ileyh; Manası; Ben Allah’ı ulûhiyyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve O’na hamdederim. Allah’tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim” derdi.
(Buhârî, Ezân 123, 139; Müslim, Salât 218-220.)
__________________________________
Manası: Her türlü noksanlıklardandan münezzeh olan ALLAH'ı hamd ile tesbih ederim. Yüce ALLAH'ı tenzih ederim. ALLAH'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim.
__________________________________
Ayrıca bu duayı Mahmut Efendi haz. Güneş doğmadan ve batmadan önce 100 kere okumayı tavsiye ediyor. “Güneş doğmadan önce 100 kere, ‘Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh.’ diyoruz. Güneş batmadan evvelde ‘Subhanallâhi ve bihamdihi subhanallâhil aziym, estağfirullahe ve etübu ileyh.’ diyoruz. Bu tesbihler öyle şeydir ki, söyler söylemez yerine yerleşiyor. Başka sevapları günah eritir ama bu tesbihlerin sevabını hiçbir günah eritmez.”
Mahmud Efendi Hazretleri (k.s.)
__________________________________
Nihat Hatipoğlu; Mübarek gecelerde (Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem in okudukları arasında olduğundan) okunmasını tavsiye ediyor.
__________________________________
Cübbeli hoca, bu tesbihin Sabah namazı sünnet ile farz arasında okunmasıyla dünyanın okuyanın peşinden koşacağını söylüyor.
__________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________
#hadis #zikir #vird #salavat #tesbihat #muharrem #ilim #tesbih #ilmihal #hadisişerif #salavatışerif #sevap
Read more
Loading...
Bu iki günü oruçlu geçirmenin fazileti çok büyüktür. Muharrem ayında oruç tutmakla ilgili hadis-i ...
Media Removed
Bu iki günü oruçlu geçirmenin fazileti çok büyüktür. Muharrem ayında oruç tutmakla ilgili hadis-i şeriflerin bazıları da şöyledir: “Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.” {Müslim, ... Bu iki günü oruçlu geçirmenin fazileti çok büyüktür. Muharrem ayında oruç tutmakla ilgili hadis-i şeriflerin bazıları da şöyledir:
“Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.”
{Müslim, İbni Mace, Tirmizi}
____________________________________
“Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut; çünkü o, Allah’ın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, O günde Allah geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.”
{Tirmizi}
____________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________________
#hadisişerif #salavatışerif #dua #sünnet
Read more
Manası: Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ...
Media Removed
Manası: Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Hiç bir kul yoktur ki, her günün sabahı ve her gecenin akşamında üç kere: "Bismillâhillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves-semî'ul alim." desin ... Manası: Allah'ın yüce ismine sığınana yerde ve gökte hiç bir şey zarar veremez! O, her şeyi işitir ve her şeyi bilir.

Hiç bir kul yoktur ki, her günün sabahı ve her gecenin akşamında üç kere: "Bismillâhillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardı velâ fissemâi ve hüves-semî'ul alim." desin de sonra ona bir şey zarar versin.Ravi: Hz. Osman (r.a.) İmam-ı Rabbani Hazretleri, talebeleri ile uzak bir diyara yolculuk ederken, gece, bir handa kaldılar. "Bu gece bir bela zuhur edecektir. (Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve hüves-semi’ul alim) duasını üç defa okuyun." buyurdu. Gece büyük yangın oldu. Her odada eşyalar yandı. Duayı okuyanlara bir şey olmadı.
Eğer kendinize büyü yapıldığını, haset edildiğini düşünüyorsanız sabah-akşam üçer kez bu duayı zikredin.

Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, İmam-ı Rabbani Hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, üç defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Bu duayı sabah üç kere okuyana, akşama kadar, akşam okuyana da, sabaha kadar hiç bela gelmez." (İbni Mace)
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
Read more
Loading...
MÜSLÜMANLAR olarak hepimizin en ciddî ve baş meselesi Müslüman kalmak ve Müslüman olarak can vermektir. Hz. Peygamberin en sık yaptığı dua da Müslüman kalmakla ilgilidir. "Ey kalbleri halden hale (renkten renge, şekilden şekile, imandan küfre, küfürden imana) çeviren Allahım, benim ... MÜSLÜMANLAR olarak hepimizin en ciddî ve baş meselesi Müslüman kalmak ve Müslüman olarak can vermektir.
Hz. Peygamberin en sık yaptığı dua da Müslüman kalmakla ilgilidir. "Ey kalbleri halden hale (renkten renge, şekilden şekile, imandan küfre, küfürden imana) çeviren Allahım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!"
{Tirmizi, kader, 7; İbn Mace}
_______________________________
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde buyurur ki: "Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir."
{Tevbe: 28}
_______________________________
...Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!
{YUSUF Sûresi-101}
_________________________________
Her kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.
{ALİ İMRAN Sûresi-85}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#kuran #ayet #islam #sure #hadis #salavat #hak #din #islamiyet #timurtaşhoca #sohbet #vaaz #ilim #müslüman #ölüm #ahiret #kabir #ilmihal #kabir #dua #timurtaşuçar #hadisişerif #salavatışerif #ecel
Read more
Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Namaz kılan kimsenin, önünden geçilme ihtimali olan ...
Media Removed
Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Namaz kılan kimsenin, önünden geçilme ihtimali olan her yerde kendisine sütre edinmesi sünnettir. Namaz kılarken ya öne sütre koymalı veya insanların geçmeyeceği bir yere durmalıdır. Sütre, en az bir arşın 50 cm kadar bir yükseklikte olmalıdır. Sütre ... Namaz kılanın önünden geçmek mekruhtur. Namaz kılan kimsenin, önünden geçilme ihtimali olan her yerde kendisine sütre edinmesi sünnettir.
Namaz kılarken ya öne sütre koymalı veya insanların geçmeyeceği bir yere durmalıdır.

Sütre, en az bir arşın 50 cm kadar bir yükseklikte olmalıdır.
Sütre edinilen şey bir sütun, bir ağaç veya yere dikilmiş bir değnek, sandalye v.s. gibi yüksekliği olan herhangi bir şey olabilir.
_______________________________
Hadis-i Şeriflerde buyurlur ki;
«Namaz kılanın önünden geçen kimse, üzerine ne kadar (günah) aldığını bilse onun önünden geçmektense kırk (bilmem şu kadar zaman yerinde) durmayı daha hayırlı bulur».”
Râvî Ebu’n-Nadr der ki:
“Kırk gün mü, ay mı, yoksa yıl mı dedi bilemiyorum.”
{Buhârî, Salât, 101}
_______________________________
"Sizden biriniz bir sütreye doğru namaz kılınca ona yaklaşsın ki şeytan onun namazını kesmiş olmasın."
{Ebû Dâvud, Sünen, K. Salât, 698}
_______________________________
"Sizden biriniz namaz kılmaya başlayacağı zaman, önüne bir şey koysun. Bir şey bulamıyacak olursa, elindeki değneği diksin. Yanında değneği de yoksa, bir çizgi çeksin. Artık bu durumda önünden geçen kimse ona bir zarar vermez."
_______________________________
Musa bin Talha (ra) anlatmıştır:
"Biz namaz kılarken hayvanlar önümüzden geçiyorlardı. Bunu Resûlullah’a (Aleyhisselam)’a zikrettik. Efendimiz (Aleyhisselam): “Önünüzde semerin arka kaşı gibi bir şey olursa, onun önünden geçenler zarar vermez” buyurdu.
{Müslim Salât, 242}
_______________________________
"Sizden bir kimse (namaz kılarken) kıblesi ile kendi arasına birisinin girmesine mani olabilirse olsun."
{Ebû Davûd, Sünen, Terc, III, 72}
_______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_______________________________
#hadis #sütre #namaz #ilim #sünnet #ilmihal #sünnet #salavat #islamiyet #hak #din #barikat #hadisişerif #salavatışerif #ibadet #sünnetiseniyye
Read more
SubhanALLAH <span class="emoji emoji261d"></span>🏼
Media Removed
SubhanALLAH 🏼 SubhanALLAH ☝🏼
Ne kadar yaşarsan yaşa, ister 1 yıl ister 100 yıl, sonunda mutlaka ölümü tadacaksın. “Dilediğini ...
Media Removed
Ne kadar yaşarsan yaşa, ister 1 yıl ister 100 yıl, sonunda mutlaka ölümü tadacaksın. “Dilediğini sev, sonunda ayrılacaksın.” Beşer olarak, mal, mülk olarak, neyi seversen sev sonludur ve bu dünyada kalacaktır; sevdiğin eğer dünyasal ise, sonunda mutlaka seni bırakacaktır. Dünyaya ... Ne kadar yaşarsan yaşa, ister 1 yıl ister 100 yıl, sonunda mutlaka ölümü tadacaksın. “Dilediğini sev, sonunda ayrılacaksın.” Beşer olarak, mal, mülk olarak, neyi seversen sev sonludur ve bu dünyada kalacaktır; sevdiğin eğer dünyasal ise, sonunda mutlaka seni bırakacaktır. Dünyaya ait olan dünyada kalacaktır.
Ama sevdiğin Hakk ise, O’na ulaşana kadar O’nun la berabersin. Hakk’tan başka halk edilen her şey sizi terk etmek zorundadır; ne kadar severseniz sevin. Ancak Hakk terk etmeyendir, o sonuna kadar sizinle birlikte, sizinle beraber olan, size yardımı olan, sizin sığınacağınız tek kapıdır. “İstediğini yap, sonunda hesap vereceksin.” İyi yada kötü, ne yaparsan yap hiçbirşey kaybolup gitmez. En basit bir söz, davranış, amel mutlaka Cenab-ı Hakk’ın düzenince kaydedilir ve ahiret aleminde karşına çıkarılır ve hesabı verilir.

İnsanın öleceğini bilmesi, ölümden sonra hesaba çekileceğine iman etmesi onu iman sahibi yapar. Yeter ki bu bildiklerini tasdik edecek şekilde hayatına bir Mü’min olarak yön versin.
Read more
Loading...
İnsanlar onlara: 'Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun' ...
Media Removed
İnsanlar onlara: 'Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun' dediler. Bu, onların imanını artırdı da: 'Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir' dediler. (Ali İmrân, 3/173) Sıkıntıda mı kaldın, derdin mi var o halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, ... İnsanlar onlara: 'Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun' dediler. Bu, onların imanını artırdı da: 'Allah bize yeter. O ne güzel Vekil'dir' dediler. (Ali İmrân, 3/173)

Sıkıntıda mı kaldın, derdin mi var o halde sen de hakkıyla koruyan, çok esirgeyen, her şeye kadir, rahmet edenlerin en merhametlisi olan Rabbül Alemine sığın ve
“Hasbunallahu ve ni’mel vekil ni’mel Mevla ve ni’me’n nasîr” zikrinidilinden düşürme.
Read more
Peygamber efendimiz, (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) “Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, ...
Media Removed
Peygamber efendimiz, (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) “Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir” buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: “Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, ... Peygamber efendimiz, (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) “Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir” buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: “Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, "Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.
[İbni Mace]
______________________________
“Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur. [Şir’a]
______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed🌹
______________________________
#hayırlıcumalar #salavatışerif #cuma #salavat
Read more
Evet dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan namazı terk etmekle neleri kaybettiğini ...
Media Removed
Evet dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen. “Ehli ve evlâdı katlolunmuş, serveti telef olmuş kimsenin musîbeti ne kadar bü­yükse, bir namazını geçiren kimsenin musîbeti de o kadar büyüktür. Bir kimsenin ailesi ile malının ... Evet dünyada kaybettiği en ufak şeylere üzülen insan namazı terk etmekle neleri kaybettiğini bir bilsen. “Ehli ve evlâdı katlolunmuş, serveti telef olmuş kimsenin musîbeti ne kadar bü­yükse, bir namazını geçiren kimsenin musîbeti de o kadar büyüktür. Bir kimsenin ailesi ile malının elinden gitmesinden nasıl sakınıyorsa, namaz kaçırmakdan da öyle sakınsın!" demekdir.
_________________________________
Ebu’d-Derda (r.a) şöyle dedi: “Dostum Muhammed (Sallallâhu aleyhi ve sellem) bana şöyle tavsiyede bulundu. Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.”
{Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529}
_________________________________
“Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çeki­lecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bo­zuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır.”
{Taberâni, Terğib}
_________________________________
“Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”
{İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir}
_________________________________
“Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır.”
{müslim,ebu davud, tirmizi}
_________________________________
“Cennetin anahtarı namazdır, namazın anahtarı da abdesttir.”
{Müsned}
_________________________________
“Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.”
{Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, İbn-i Hibban: 1448}
_________________________________
Müslim’in rivayetinde "Kim ikindi namazını kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış (veya: onları kaybetmiş) gibidir.”
{Müslim, Mesacid, 200-201}
_________________________________

Buhari’nin rivayetinde “Öyle bir namaz var ki onu kazaya bırakırsa, sanki onun çoluk çocuğu ve malı mülkü elinden alınmış (veya: onları kaybetmiş) gibidir.”
{Buhari, Mevakit, 14}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
#namaz #hayırlıcumalar
Read more
Loading...
Manası: “Allah’tan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim o birdir samettir ...
Media Removed
Manası: “Allah’tan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim o birdir samettir (hiçbir şeye muhtaç değildir aksine herşey ona muhtaçtır) eş ve çocuk edinmemiştir hiçbir şey onun dengi değildir." (Tirmizi, Daavat, 63) Kim ki 11 defa okursa 40 milyon sevap yazılır. ____________________________________ Allahümme ... Manası: “Allah’tan başka ilah olmadığına bir ve ortağı olmadığına şahitlik ederim o birdir samettir (hiçbir şeye muhtaç değildir aksine herşey ona muhtaçtır) eş ve çocuk edinmemiştir hiçbir şey onun dengi değildir." (Tirmizi, Daavat, 63)
Kim ki 11 defa okursa 40 milyon sevap yazılır.
____________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________________
#zikir #hadis #vird #salavat #günlükzikir #tesbih #hadisişerif #salavatışerif #hasenat #sevap #dua
Read more
Peygamber Efendimiz (Alehisselam) çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve Ashab-ı Kiram'ına ...
Media Removed
Peygamber Efendimiz (Alehisselam) çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve Ashab-ı Kiram'ına da değişik vesilelerle tavsiye etmişlerdir. Hz. Enes (Radıyallahu anh), rivayet etmiştirki; "Allah'ın Elçisi (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), hastalandığı zaman, bir avuç çörek otu alıp, ... Peygamber Efendimiz (Alehisselam) çörek otunu bizzat kendisi kullanmış ve Ashab-ı Kiram'ına da değişik vesilelerle tavsiye etmişlerdir.
Hz. Enes (Radıyallahu anh), rivayet etmiştirki;
"Allah'ın Elçisi (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem), hastalandığı zaman, bir avuç çörek otu alıp, onu su ve bal ile karıştırıp içerdi."
{Büyük Hadis Külliyatı- Rudani, C.4. H: 7523}
________________________________
"Muhakkak ki kara habbede samdan başka her derde bir şifa vardır. Sam, ölümdür. Kara habbe ise kendisine şuniz denilen çörek otudur."
{Sahih-i Müslim, C.7. H.no:88}
________________________________
"Yâ Alî! Yemeklere çörek otu koy. O, ölüm hâriç her derde devâdır."
{Menâkıb-ı Çihâr Yâr-i Güzîn s.345}
________________________________
Muhyiddin-i Arabi; Fütuhat-ı Mekkiyye’sinde der ki: “Halkın ileri gelenlerinden birisi cüzzam hastalığına tutuldu. Allah’a sığınırız, bütün tabipler:
“-Bu adamda bu illet yerleşmiş, bunun devası ne olabilir ki! Devası yoktur bu hastalığın!..” dediler.
Bu hastayı, hadislere çok kuvvetli bir bağlılığı ve büyük bir itikadı olan Said es-Suud (rahimehullah) adındaki zat gördü ve ona şöyle dedi: “-Ey Adam! Niçin kendini tedaviye çalışmıyorsun?” Adam dedi ki: “-Tabipler, bana «bu hastalığın devası yoktur» dediler.” Said es-Suud: “-Tabipler yalan söylemişler. Nebi (s.a.v.) hepsinden hazıktır/ehliyetlidir. O çörek otu hakkında «Ölümden başka her hastalığa şifadır.» buyurmuştur. Senin bu hastalığın da bu cümledendir. Sen, şimdi çörek otunu döverek bal ile karıştır. Başından ayaklarına kadar her tarafına sür. Bir saat kadar böylece bekle, sonra kendini yıka.” dedi.

Adam, kendisine söylendiği şekilde yaptı, derisini döktü, altından yeni bir deri çıktı, saçları da aynı şekilde yenilendi ve hastalıktan tamamen kurtuldu, eski haline döndü.

Bunu gören tabipler şaşırdılar. İnsanlar da, o zatın imanının kuvvetine şaşırdılar. Said es-Suud, çörek otunu her hastalık için kullanırdı, hatta göz ağrısına bile... Gözlerinin dermanı kesildiği vakit onunla sürmelerdi ve o saatte Allâh’ın izniyle iyileşirdi.”
{M.S Ramazanoğlu, Musâhebe 4, s. 146}
________________________________
#çörekotu #şifa #hadis #salavat #çörek #ilim #hasta #ilmihal #sünnet #deva #şifalıbitkiler #bal
Read more
Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün ...
Media Removed
Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün ... Ya Aişe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî ve li vâlideyye [ve li-meşâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât” de, bütün müminler senden razı olur. Bir kere de “Sübhânallahi vel hamdü lillahi ve lâ ilahe illallahü vallahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teala senden razı olsun.
[Ey Oğul İlmihali]
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#salavat #ilim #islam #dua #kelimeitevhid
Read more
Loading...
Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Dünya için ilgi duymak bana ne gerek. Çünkü ...
Media Removed
Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Dünya için ilgi duymak bana ne gerek. Çünkü ben dünyada bir ağacın gölgesinde biraz oturduktan sonra giden bir yolcu gibiyim.” {Tirmizi, Zühd, 59} ____________________________ "Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh ... Resulullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyuruyor: "Dünya için ilgi duymak bana ne gerek. Çünkü ben dünyada bir ağacın gölgesinde biraz oturduktan sonra giden bir yolcu gibiyim.”
{Tirmizi, Zühd, 59}
____________________________
"Cehennemliklerden olup, dünyada pek müreffeh hayat yaşayan bir kişi kıyamet gününde getirilip cehenneme bir kere daldırılır. Sonra:
- Ey âdemoğlu! Sen hayırlı bir gün gördün mü? Herhangi bir nimete nâil oldun mu? denilir. O kişi:
- Hayır, vallahi Rabbim! Öyle bir şey görmedim, der. Cennetliklerden olup, dünyada insanların en yoksul olanı getirilir cennete bir kere daldırılır. Ona da:
- Ey âdemoğlu! Sen herhangi bir yoksulluk ve sıkıntı gördün mü? Hiç zorluk ve darlık çektin mi? denilir. O kişi de:
- Hayır, vallahi Rabbim! Hiçbir yoksulluk ve sıkıntı görmedim, zorluk ve darlık çekmedim, der."
{Müslim}
_____________________________
"Allah Teâlâ cehennemliklerden azabı en hafif olana şöyle diyecektir: "Yeryüzünde, ne varsa hepsi senin olsaydı şimdi onları verip kendini kurtarmak ister miydin?" O kişi ise "Evet" diyecektir.
Bunun üzerine Allah ona: "Sen, Âdem'in sulbunde iken ben senden, bundan daha kolayını istemiştim. Bana ortak koşmamanı istemiştim, fakat sen, ortak koşmaktan direttin."
{Buhari, Ahmed b Hanbel}
_________________________
“Cehennemde kafirin azı dişi, Uhud dağı kadardır. Derisinin kalınlığı da, üç günlük mesafe kadardır.” Yine Ebu Hureyre (r.a)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Aleyhisselam) şöyle buyurmaktadır: “Cehennemde kafirin iki omzunun arası, hızlı giden binekli kimsenin üç günlük mesafesi kadardır.”
{Buhari}
(Bu dünyada acıyıda, lezzetleride belli sınırda hissederiz. Halbuki ahirette insan bedeni okadar büyütülecektir ki her bir hücre tanesi azabı hissedecektir. Yine Cennetlik olanlar lezzetleri o oranla kat ve kat fazla hissedecektir.)
___________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
___________________________________
#hadisişerif #salavatışerif #ilmihal #dünya #ahiret #islamiyet #hak #din #islam #ilim #hadis #salavat
Read more
“Ey Muaz! Günde kaç kere zikredebiliyorsun; günde onbin zikir yapabiliyor musun? Dikkat et, sana ...
Media Removed
“Ey Muaz! Günde kaç kere zikredebiliyorsun; günde onbin zikir yapabiliyor musun? Dikkat et, sana bir kaç kelime göstereceğim ki bunlar hem daha kolay, hem de onbinlerce (kelimeden) daha büyüktür: Lâ ilahe illallahü adede kelimâtihi, Lâ ilahe illallahü adede halkihî, Lâ ilahe ... “Ey Muaz! Günde kaç kere zikredebiliyorsun; günde onbin zikir yapabiliyor musun? Dikkat et, sana bir kaç kelime göstereceğim ki bunlar hem daha kolay, hem de onbinlerce (kelimeden) daha büyüktür:

Lâ ilahe illallahü adede kelimâtihi,

Lâ ilahe illallahü adede halkihî,

Lâ ilahe İllallahü zînete arşihî,

Lâ ilahe illallahü milee semavâtihî,

Lâ ilahe illallahü mislü zâlike maahü velhamdü lillahi mislü zâlike maahü”
_________________________________
Meali: “Allah’ın kelimeleri adedince Lâ ilâhe illallah, yaratıkları adedince Lâ ilâhe illallah, arşın ağırlığınca Lâ ilahe illallah, semalar dolusu La ilahe illallah, bununla beraber bunların mislince la ilahe illallah, bunlarda beraber bunların mislince elhamdulillah.)
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#zilhicce #hadisişerif #zikir #salavat #tesbihat #dua #sünnet #islam #haramay #hakdinislam #vird #hadis #ilim #irfan #tesbih #islamiyet #amel #sevap #fazilet
Read more
Resûlullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: “Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden ...
Media Removed
Resûlullah Aleyhisselam şöyle buyurdu: “Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner. “ {Buhârî, Edeb 73; Müslim, Îmân 111. Tirmizî, ... Resûlullah Aleyhisselam şöyle buyurdu:
“Bir adam din kardeşine, ey kâfir derse, bu söz ikisinden birine döner. Eğer böyle denilen kişi söylenildiği gibi ise söz doğrudur; yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz söyleyene geri döner. “
{Buhârî, Edeb 73; Müslim, Îmân 111. Tirmizî, Îmân 16}
_________________________________
"Müslümana sövmek fısktır. Onunla çarpışmak ise küfürdür."
{Müslim, 1/325}
_________________________________
Ebû Zer’den (r.a) rivayet edilen hadis-i şerifte Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem) Şöyle buyuruyor: “Hiç kimse, başka bir kişiye fasık (yoldan çıkmış sapmış) diye söz atamaz, kafir diyemez. Eğer fasık dediği kimse fasık, kafir dediği kimse de kafir değilse, bu sıfatlar muhakkak onları söyleyen kimseye döner.”
{Buhari,Edeb,44}
_________________________________
“Bir kimse din kardeşine kafir derse, bu söz ikisinden birine döner.”
{Buhari, Edeb, 73/Müslim, İman, 111}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hadisişerif #islamiyet #ilim #salavatışerif #ilmihal #dua #kafir #münafık #fasık #hadis #salavat
Read more
(Sadakallahul Azim) Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi. (Âmin)
Media Removed
(Sadakallahul Azim) Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi. (Âmin) (Sadakallahul Azim)
Azim olan Allah ne güzel ne doğru söyledi. (Âmin)
Âhir zamandayız ve zamanımızda küfür tehlikesi vardır. İnsan bir sözle, bir işle kâfir olabilir, çünkü bu zamanda ilim sahibi az. İşin başı namazdır. Namaz varsa, her şey vardır. Namaz yoksa, felaket çoktur. islam âlimleri buyurur ki; “Günde beş vakit namaz kılmayan insanlar "Rabbin ... Âhir zamandayız ve zamanımızda küfür tehlikesi vardır. İnsan bir sözle, bir işle kâfir olabilir, çünkü bu zamanda ilim sahibi az.
İşin başı namazdır. Namaz varsa, her şey vardır. Namaz yoksa, felaket çoktur.

islam âlimleri buyurur ki; “Günde beş vakit namaz kılmayan insanlar "Rabbin kimdir" diye melek mezarda sorduğu zaman, ıkınacaklar, sıkılacaklar Rabbim ALLAH’tır diyemeyeceklerdir.”
_____________________________
Hadis-i Şeriflerde buyurulur ki:
”İnsan ile şirk ve küfür arasında namazı terk etmek vardır” buyurulur.
{Müslim, Îmân 134}
_____________________________
Kıyamet yaklaştıkla, fitneler çoğalır. Gece başlarken karanlığın artması gibi olur. Sabah evinden mümin olarak çıkan çok kimse, akşam kâfir olarak döner. Akşam mümin iken, gece imanları gider. Böyle zamanlarda, eve kapanmak fitneye karışmaktan iyidir. Kenarda kalan, ileri atılandan iyidir. O gün oklarınızı kırın, silahlarınızı bırakın! Herkesi tatlı dil ile, güler yüzle karşılayın!
{Ebu Davud}
_____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_____________________________
#islamiyet #iman #küfür #şirk #isyan #hadis #ilim #salavat #hak #din #islam
Read more
Ancak kalp gözü kör olanlar, haramın ve haksızlığın mânevî ağırlığını hissetmezler. Hâlbuki ...
Media Removed
Ancak kalp gözü kör olanlar, haramın ve haksızlığın mânevî ağırlığını hissetmezler. Hâlbuki haksızlık, münâfıklığın bir işaretidir. Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur: “Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu ... Ancak kalp gözü kör olanlar, haramın ve haksızlığın mânevî ağırlığını hissetmezler.
Hâlbuki haksızlık, münâfıklığın bir işaretidir.
Hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:
“Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münâfıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:

Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihânet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verince sözünden döner. Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.”
{Buhârî, Îmân 24, Mezâlim 17}
_________________________________
Yine Allah’ı ve âhireti unutmak sebebiyle gönül gözü kör olanlar, hırsızlığın, haksızlığın, cimrilik ve zulmün ne büyük günahlar olduğunu da göremezler.
Hadis-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:
“Zulümden sakınıp kaçınınız. Çünkü zulüm, kıyamet gününde zâlime zifiri karanlık olacaktır. Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevk etmiştir.”
{Müslim, Birr, 56}
___________________________________
Kurtuluş için Allah’ı ve âhireti hiçbir zaman unutmamalı ve bilhassa Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz’in faziletler meşheri olan nezih hayatını öğrenip anlamalalı ve O’nun yolunda yürümelidir.
__________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________
#hadisişerif #salavatışerif #dua #ilim #haram #helal #ateş #cehennem #günah #yasak #kalp #hadis #ilmihal #salavat
Read more
Câbir radıyallahu anh’tan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber Efendimizin (Aleyhisselam)’ın ...
Media Removed
Câbir radıyallahu anh’tan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber Efendimizin (Aleyhisselam)’ın önüne üç parça ekmek getirilir. Efendimiz ekmeğin birini kendi önüne, diğerini Câbir’in önüne koyup, üçüncü parçayı da aralarında taksim ettikten sonra: “Ekmekle yiyeceğimiz bir katık ... Câbir radıyallahu anh’tan rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber Efendimizin (Aleyhisselam)’ın önüne üç parça ekmek getirilir. Efendimiz ekmeğin birini kendi önüne, diğerini Câbir’in önüne koyup, üçüncü parçayı da aralarında taksim ettikten sonra: “Ekmekle yiyeceğimiz bir katık yok mu?” diye sorar. "Hayır; ama biraz sirke var", denilince, “Getirin onu, sirke ne güzel katıktır.” buyurur.
{Müslim}
_____________________________
Başka bir hadiste ise, Peygamberimiz (asm), “Sirke ne güzel bir katıktır. Allah'ım! Sirkeyi bereketlendir. Zira sirke benden önceki peygamberlerin de katığı idi. İçinde sirke bulunan ev, katık sıkıntısı çekmez”
buyurmuştur.
{İbn Mâce}
_____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_____________________________
#hadis #salavat #sirke #ilim #şifa
Read more
“Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. ...
Media Removed
“Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.” {Müsned:5/238, Beyhaki} _________________________________ “Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz ... “Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.”
{Müsned:5/238, Beyhaki}
_________________________________
“Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.”
{Müsned: 2/169, İbn-i Hibban: 1448}
_________________________________
“Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır.”
{Müslim, Ebu davud, Tirmizi}
_________________________________
“Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”
{İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir}
_________________________________
"Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa, işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Azîz ve Celîl olan Rabb'i:

Kulumun nâfile namazları var mı, bakınız? der. Farzların eksiği nafilelerle tamamlanır. Sonra diğer amellerinden de bu şekilde hesaba çekilir."
{Tirmizî, Ebû Dâvûd}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed 🌹
_________________________________
#hadisiserif #namaz #kıyamet #hadis #farz #salavat #secde
Read more
Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki; “Her kim sevgili ...
Media Removed
Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki; “Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin." #salavat Şifa-i Şerif kitabından, Hasan Basri Hazretlerinden rivayetle. Buyurmuştur ki;
“Her kim sevgili Peygamber Efendimizin havzından (Kevser Havuzu) içmek isterse, şu şekilde salavat versin."
#salavat
“SEMA KAPILARINI AÇAN TESBİH" Hz. Ömer'in oğlu (Allah ondan razı olsun) anlatıyor; Biz bir ...
Media Removed
“SEMA KAPILARINI AÇAN TESBİH" Hz. Ömer'in oğlu (Allah ondan razı olsun) anlatıyor; Biz bir gün Resulullah Aleyhisselam ile birlikte namaz kılıyorduk. Halktan biri; "Allahu ekber kebira, velhamdulillahi kesira, sübhanallahi bükreten ve esila" Yani "Allah büyüklerin en büyüğüdür. ... “SEMA KAPILARINI AÇAN TESBİH"

Hz. Ömer'in oğlu (Allah ondan razı olsun) anlatıyor;

Biz bir gün Resulullah Aleyhisselam ile birlikte namaz kılıyorduk. Halktan biri; "Allahu ekber kebira, velhamdulillahi kesira, sübhanallahi bükreten ve esila"

Yani "Allah büyüklerin en büyüğüdür. Allah'a olan hamdimiz çoktur. Sabah akşam her an tesbihimiz Allah'adır." Dedi;

Resulullah Aleyhisselam; "Bu sözleri söyleyen kimdir?" "Ben Ey Allah'ın Resulü" dedi

Resulullah Aleyhisselam; "Bunlar çok hoşuma gitti. Biliyormusunuz, onlar için sema kapıları açıldı." Buyurdu.

İbni Ömer devamla; "Bunu söylediğinden beri o zikri okumayı hiç terk etmedim" dedi.
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hadis #zikir #ilim #islamiyet #sevap #salavat #salavatışerif #ilmihal #hadisişerif #dua #hasenat
Read more
Bir âyet-i kerime meali: “Az gülsünler, çok ağlasınlar!” {Tevbe 82} Resulullah, Hazret-i ...
Media Removed
Bir âyet-i kerime meali: “Az gülsünler, çok ağlasınlar!” {Tevbe 82} Resulullah, Hazret-i Mikail’in gülmeyişinin sebebini Hazret-i Cebrail’e sual eder. O da,(Cehennem yaratıldığından beri hiç gülmemiştir) cevabını verir. {İ. Ahmed} _________________________________ “Resûlullah ... Bir âyet-i kerime meali:
“Az gülsünler, çok ağlasınlar!”
{Tevbe 82}

Resulullah, Hazret-i Mikail’in gülmeyişinin sebebini Hazret-i Cebrail’e sual eder. O da,(Cehennem yaratıldığından beri hiç gülmemiştir) cevabını verir.
{İ. Ahmed}
_________________________________
“Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah'a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah'a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız; yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz; yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah'a yalvar yakar olurdunuz." (Ebu Zerr radıyallâhu anh ilâve etti) "Keşke sökülen bir ağaç olsaydım."
{Tirmizî, Zühd 9, (2313); İbnu Mâce, Zühd 19}
_________________________________
“Çok gülmeyiniz! Gülmenin aşırısı kalbi öldürür.”
{Tirmizi, Zühd: 2}
_________________________________
Eğer Cennet ve Cehennemi görseydiniz, az güler çok ağlardınız.
{Müslim}
_________________________________
Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem)'in Gülmesi: “Hayatı boyunca kahkaha ile hiç gülmedi. Tebessüm ederdi. Çok güldüğü zaman, mübarek dişleri bir miktar görünecek kadar güler, sesi duyulacak derecede gülmezdi.

Çoğu zaman düşünceli, üzüntülü olup, sükût ederdi. Az konuşur, az gülerdi. Konuşmağa başlayınca lütfunun çokluğu ahlâkının güzelliğinden tebessüm ederek konuşurdu.

Lüzûmsuz konuşmaz, ihtiyaç olunca, kısa, faydalı, manalı hikmetle dolu, fasih bir söz söyler, orada bulunanların hepsi işitirdi. Tamamen anlaşılması için, birçok sözlerini üç def'a tekrar ederdi.”
{Miray-ı Kâinât, Cild 1, Sayfa: 540}
_________________________________
Abdullah b. Hâris b. Cez (Radiyallâhu Anhu) diyor ki: "Resûlullah kadar mütebessim birini görmedim." Abdullah b. Hâris b. Cez'den yapılan diğer bir rivâyet şöyledir:

Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi Vesellem) gülmez, sadece gülümserdi.
{Hayâtü's-Sahâbe, Cild 3}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hadis #gülmek #kahkaha #ilim #din
Read more
Manası: Hayy ve Kayyum Olan ve Kendisinden Başka İlah Olmayan Allah'tan Af ve Mağfiret Dilerim ...
Media Removed
Manası: Hayy ve Kayyum Olan ve Kendisinden Başka İlah Olmayan Allah'tan Af ve Mağfiret Dilerim ve Ona Tövbe Ederim. ________________________________ Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed Manası: Hayy ve Kayyum Olan ve Kendisinden Başka İlah Olmayan Allah'tan Af ve Mağfiret Dilerim ve Ona Tövbe Ederim.
________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
Osmanlıda genç kızlar çarşaflı oldukları halde, şehvet olmasın diye sırtlarına yastık koyarak yaşlı insan gibi görünmeye çalışırlardı. Eskiden yüzünü dahi göstermekten haya eden bir neslin kızları, şimdi caddelerde göbek çukurunu gösteriyor. "Fe Eyne Teshebun" Bu gidiş nereye! #şeriat ... Osmanlıda genç kızlar çarşaflı oldukları halde, şehvet olmasın diye sırtlarına yastık koyarak yaşlı insan gibi görünmeye çalışırlardı.
Eskiden yüzünü dahi göstermekten haya eden bir neslin kızları, şimdi caddelerde göbek çukurunu gösteriyor.
"Fe Eyne Teshebun" Bu gidiş nereye!
#şeriat #islamiyet #iman #farz #tesettür #çarşafışerif
Read more
Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim. {Beyhekî} ___________________________ Peygamber ...
Media Removed
Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim. {Beyhekî} ___________________________ Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: Toprak, Peygamberlerin vücudunu ... Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.
{Beyhekî}
___________________________
Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, "Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.
{İbni Mace}
___________________________
Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.
{Şir’a}
___________________________
Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.
{Tirmizi}
___________________________
Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat getirir) buyuruldu.
{İ.Ahmed}
___________________________
Sabah-akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime kavuşur.
{Taberani}
____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________
#salavat #cuma #hadis #zilhicce #hayırlıcumalar
Read more
Hz. Ali (Radıyallahu anh)’dan: Resulullah (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse günde ...
Media Removed
Hz. Ali (Radıyallahu anh)’dan: Resulullah (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse günde yüz defa "La ilahe illallahu'l melikül hakkul mübin" derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş (kendine çekmiş) ... Hz. Ali (Radıyallahu anh)’dan: Resulullah (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:
“Bir kimse günde yüz defa "La ilahe illallahu'l melikül hakkul mübin" derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş (kendine çekmiş) ve cennetin kapısını çalmış olur." Özellikle "Cuma" günü herhangi bir saatte 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur. Her gün yüz defa okuyan rızık darlığı çekmez. (Rumuz elhadis s.43)

Manası: (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.
"Apaçık ki herşeyin sahibi varlığı hiç değişmeyen Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur."
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hayırlıcumalar #zikir #cumagecesi #ilim #tesbih #hadisişerif #islam #salavat #cuma #hadis #sünnet #cumanamazı #mükafat #cennet #farz #kuran #İbadet #islamiyet #hadisiserif #vird #salavatışerif #temmuz #yaz #rızık #dua #zilkade
Read more
Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: "Kim geceleyin Duhan suresini okursa, ...
Media Removed
Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: "Kim geceleyin Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer." Ravi: Ebu Hureyre (Sayfa 496) ______________________________ Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe ... Resulullah (sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdular ki: "Kim geceleyin Duhan suresini okursa, yetmiş bin melek kendisine istiğfar ettiği halde sabaha erer."
Ravi: Ebu Hureyre (Sayfa 496)
______________________________
Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.
[Tergib]
______________________________
Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.
[Dare Kutni]
______________________________
Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.
[Taberani]
______________________________
Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.[İsfehani]
______________________________
Cuma günü gusledenin günahları affolur.
[Taberani]
______________________________
Cuma günü sabah namazından önce, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh" okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.
[İbni Sünni]
______________________________
“Cuma Suresini okuyan kişiye, Müslüman şehirlerden bir şehirde Cuma Namazına gelen ve gelmeyenlerin sayısınca on sevap verilir.”
______________________________
“Cuma namazı için gusletmek, güzel koku sürünmek, yeni, temiz giyinmek, saç, tırnak kesmek sünnettir. Tırnakları Cuma namazından önce veya sonra kesmek sünnettir. Namazdan sonra kesmek efdaldir.”
(Dürr-ül-muhtar)
______________________________
“Cuma günü tırnak kesmek şifaya sebeptir.”
(E.Şeyh)
______________________________
“Cuma namazından sonra, yedi defa ihlâs ve muavezeteyn okuyanı (felak-nas), Allah-ü Teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.”
(İ.Sünni)
______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ seyyidinâ Muhammed🌹
______________________________
#duhansuresi #hayırlıcumalar #ayet #fazilet #sünnet #hadis #hadisişerif #ilim #duhan #cuma #cumamızmübarekolsun #af #istiğfar
Read more
Duha (kuşluk) namazı vakti güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya ...
Media Removed
Duha (kuşluk) namazı vakti güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Kuşluk vaktinde en az iki rekat Duha namazı kılmak çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Günde iki rekat kuşluk namazı kılanın günahları denizlerin köpüğü ... Duha (kuşluk) namazı vakti güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Kuşluk vaktinde en az iki rekat Duha namazı kılmak çok sevaptır.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
“Günde iki rekat kuşluk namazı kılanın günahları denizlerin köpüğü kadar olsa, affedilir.”
{Tirmizi}
_______________________________
Herkesin eklem yeri kadar sadaka vermesi gerekir. Sübhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah veya Allahü ekber demek birer sadakadır. İyiliği tavsiye etmek, kötülüğe mani olmaya çalışmak birer sadakadır. İki rekat kuşluk namazı kılmak ise bütün bunları karşılar.
{Müslim}
_______________________________
Günde 2 rekat kuşluk namazı kılan, doğduğu günkü gibi günahsız olur.
{EbuYa’la}
_______________________________
Cennetin bir Duha kapısı vardır. Bu kapıdan ancak kuşluk namazı kılanlar girer.
{Taberani}
_______________________________
İki rekat kuşluk namazı, kabul olunmuş bir hac ve umreye bedeldir.
{Ebuşşeyh}
_______________________________
Peygamber efendimizin, düşman üstüne gönderdiği askerler, kısa zamanda zafer kazanıp bol ganimet ile evlerine döndüler. Bu askerlere gıpta edenleri görünce buyurdu ki:
Size bunlardan daha kısa süren, daha çok ganimet getiren ve daha tez eve döndüren cihad yolunu göstereyim. Kuşluk namazı için camiye giden, daha az savaşmış, daha çok ganimet almış ve daha tez evine dönmüş olur.
{İ.Ahmed}
_______________________________
İki rekat kuşluk namazı kılmak bana farzdır.
{İ.Ahmed}
_______________________________
İki rekat kuşluk namazı kılan vücudunun zekatını ödemiş olur.
{İ.Asâkir}
_______________________________
İki rekat kuşluk namazı kılan gafillerden olmaz. Dört rekat kılan, abidlerden olur. Altı rekat kılarsa, bu namaz o gün ona kâfi gelir. Sekiz rekat kılan, masivayı terk edip itaat eden kullardan yazılır. On iki rekat kılan da Cennette özel bir köşke kavuşur.
{Taberani}
______________________________
İmam-ı Şarani hazretleri, “Kuşluk namazına devam edenlere cin musallat olamaz” buyurdu.
______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
______________________________
#duhanamazı #kuşluknamazı #sünnet #ilim #islam #duha #kuşluk
Read more
Hz. Cüveyriye (r. anha) anlatıyor: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi be sellem) bir gün sabah ...
Media Removed
Hz. Cüveyriye (r. anha) anlatıyor: Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi be sellem) bir gün sabah namazını kılmak üzere erkenden yanımdan çıktı. Daha sonra kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Cüveyriye hâlâ oturuyordu. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘Hâlâ yanından ayrılırken ... Hz. Cüveyriye (r. anha) anlatıyor:

Peygamberimiz (sallallâhu aleyhi be sellem) bir gün sabah namazını kılmak üzere erkenden yanımdan çıktı. Daha sonra kuşluk vaktinden sonra geri döndü. Cüveyriye hâlâ oturuyordu. Allah Rasûlü (sallallâhu aleyhi ve sellem) ‘Hâlâ yanından ayrılırken seni bıraktığım durumda mısın?’ diye sordu. Cüveyriye: Evet deyince, Peygamberimiz aleyhisselam şöyle buyurdu:

Andolsun senden (ayrıldıktan) sonra dört kelimeyi üç defa tekrarladım. Eğer bunlar sabahtan beri senin söylediklerinle tartılacak olursa hiç şüphesiz benim söylediklerim seninkilerden ağır basacaktır. Söylediklerim şunlardır: "Sübhânallahi ve bihamdihi adede halkıhî ve rıdâ nefsihi ve zînete arşihi ve midâde kelimâtihi"

Yarattıklarının sayısınca, zatını hoşnut edecek kadar, arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca yüce Allah’ı hamd ile tesbih ederim.
{Müslim, 4/2090; Tirmizî, 5/556}
____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________
#zikir #hadis #islam #ilim #salavat #sünnet #tesbihat #ramazan #hadisişerif #vird #dua #haramay #arefe #bayram #tesbih #zilkade #salavatışerif
Read more
Egar el-Müzenî radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ...
Media Removed
Egar el-Müzenî radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletti: "Bazan kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum. " (Müslim, Zikir 41) _________________________________ Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah ... Egar el-Müzenî radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletti:
"Bazan kalbimin perdelendiği olur. Ama ben Allah'a günde yüz defa istiğfâr ediyorum. " (Müslim, Zikir 41)
_________________________________
Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim, dedi:
"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim. " (Buhârî, Daavât 3)
_________________________________
Yine Ebû Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Canımı kudretiyle elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, siz hiç günah işlemeseydiniz, Allah sizi yok eder, yerinize, günah işledikten sonra Allah'tan af dileyecek bir millet getirir ve onları affederdi. " (Müslim)
_________________________________
İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:
Biz Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yerde yüz defa:
"Rabbiğfir lî ve tüb aleyye inneke ente't-tevvâbü'r-rahîm: Allahım! Beni bağışla ve tövbemi kabul eyle. Çünkü sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin" dediğini sayardık. (Ebû Dâvûd, Tirmizî)
_________________________________
İbni Abbâs radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu gösterir ve ona beklemediği yerden rızık verir. " (Ebû Dâvûd)
_________________________________
İbni Mes'ûd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Her kim 'estağfirullâh'ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye'l-Kayyûme ve etûbü ileyh: Kendisinden başka ilâh bulunmayan, ebedî hayatla daima diri olan, her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı yöneten Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim' diye yalvarırsa, savaştan kaçmış bile olsa, günahları bağışlanır.(Ebû Davûd)
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed 🌹
_________________________________
#hadis #istiğfar #dua #sünnet #ilim #islamiyet #zikir #tövbe #vird #af #hadisişerif
Read more
Hadis-i şeriflerde buyrulur; “Ahir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar dinlerini ...
Media Removed
Hadis-i şeriflerde buyrulur; “Ahir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar dinlerini dünyalığa âlet edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile tatlıdır, amma kalpleri kurt gönlü gibidir. {Tirmizî} ___________________________________ “Allah-u ... Hadis-i şeriflerde buyrulur;
“Ahir zamanda öyle kimseler türeyecektir ki, bunlar dinlerini dünyalığa âlet edeceklerdir. İnsanlara karşı koyun postuna bürünmüş gibi yumuşak ve güzel huylu görünürler. Dilleri şekerden bile tatlıdır, amma kalpleri kurt gönlü gibidir.
{Tirmizî}
___________________________________
“Allah-u Teâlâ ilmi size ihsan buyurduktan sonra (hafızanızdan) zorla çekip almaz. Lâkin âlimleri ilimleri ile beraber cemiyetin içinden alır, ruhlarını kabzeder, artık kara cahil bir zümre kalır. Halk bunlardan dini ihtiyaçlarını sorarlar. Onlar da (âyet, hadis) gözetmeden kendi düşünce ve arzularına göre fetvâ verip hem kendileri saparlar, hem de başkalarını saptırırlar.” buyuruyor.
{Buhari. Tecrid-i Sârih: 2174}
___________________________________
"Sizin için Deccal’den daha çok Deccal olmayanlardan korkarım.
- Onlar kimlerdir?
- Saptırıcı İmamlardır."
{Ahmed bin Hanbel}
___________________________________
“Şerlilerin en şerlisi kötü âlimlerdir, iyilerin en iyisi de iyi âlimlerdir.”
{Dârimî}
___________________________________
Kıyamette bir din görevlisi getirilip Cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları ona, "Sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin. Niçin bu azaba düştün?" derler. O da, "İnsanlara, günahtır, yapmayın" der, kendim yapardım. "Yapın" dediklerimi de yapmazdım. Bunun cezasını çekiyorum" der.
{Buhari}
___________________________________
"Ümmetim, kötü din görevlilerinden çok zarar görecektir."
{Hakim}
___________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
___________________________________
#hadis #salavat #ilim #münafık #ajan #fasık #ilmihal #kurt #hadisişerif #salavatışerif #imam #hoca #fetva
Read more
Ebu'd-Derdâ (Radıyallahu anh)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ...
Media Removed
Ebu'd-Derdâ (Radıyallahu anh)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: "Bismillahi Subhanallahi ve bihamdihi ... Ebu'd-Derdâ (Radıyallahu anh)'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: "Bismillahi Subhanallahi ve bihamdihi (Allah'ın ismiyle başlayıp, Allah'ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)' derse, bu bin hasenedir ki, inşâAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır."
(İmam Ahmed; Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid:10/116)
_______________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
___________________________________
#zikir #islam #salavat #hadis #tesbih #zilkade #oruç #namaz #hadisişerif #sünnet #ilim #irfan #fazilet #islamiyet #ibadet #tesbihat #vird
Read more
Aldatma ve hile hayatın her alanında olabileceği için, Hz. Peygamber’in, “Bizi aldatan bizden ...
Media Removed
Aldatma ve hile hayatın her alanında olabileceği için, Hz. Peygamber’in, “Bizi aldatan bizden değildir” ifadesi son derece anlamlı ve önemlidir. Aldatmak; karşı tarafı yanıltmak, hîle ve oyuna getirmek, kandırmak, dolandırmak, sözünde durmamak, bilerek hakikat dışı bilgi vermek, ... Aldatma ve hile hayatın her alanında olabileceği için, Hz. Peygamber’in, “Bizi aldatan bizden değildir” ifadesi son derece anlamlı ve önemlidir. Aldatmak; karşı tarafı yanıltmak, hîle ve oyuna getirmek, kandırmak, dolandırmak, sözünde durmamak, bilerek hakikat dışı bilgi vermek, yanıltarak kendi lehine hak etmediği birtakım menfaatler elde etmek gibi, hakikatin zıddı anlamına gelen yalanla eş anlamlıdır. Şaka için de olsa aldatmak yasaktır. Ferdi ve toplumsal yıkımlara sebep olacak nitelikte kötü bir davranıştır. Savaş ortamında düşmanı aldatmak dışında, her ne suretle ve hangi şartlarda olursa olsun, hile yapmak ve insanları aldatmak kesinlikle yasaktır.
Kur’an’ın ifadesiyle; “Onlar Allah’ı ve inananları aldatmaya çalışırlar, oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değildirler.” [Bakara, 2/9]
_______________________________________
Bir gün Allah’ın Resûlü (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) pazarda bir buğday sergisine uğradı. Elini buğday yığınının içine daldırınca parmakları ıslandı. Bunun üzerine satıcıya; “Bu ıslaklık ne?” diye sordu. Adam; ‘Ey Allah’ın Resûlü! Yağmur ıslattı’, dedi. Kutlu Nebî; “İnsanların görüp aldanmaması için o ıslak kısmı ekinin üstüne çıkarsaydın ya!” karşılığını verdi. Ardından da; “Bizi aldatan, bizden değildir.” buyurdu. [Müslim, Îmân 164]
_______________________________________
Şu geçici dünya için bir menfaat uğrunda insanları aldatan ve yalan söyleyen kimselerin insan kalitelerinin düşüklüğünü gösterir. İmanlarının zayıf olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü İslamî kuralları, Kur’ânî ve peygamberî öğütleri, yaşanması için öngördükleri kuralları özümsememiş demektir. Allah’ı ve ahiret sorgusunu hesaba katmadan yaşadıkları anlaşılmaktadır.
İslamiyet hiçbir şekilde ve hiçbir alanda hile ve aldatmayı kabul etmez. Ona büyük bir uhrevi ceza takdir etmiştir. Çürük ve sakat iş yapmayı da, eksiklikleri gizlemeyi de haram kabul eder.
_______________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_______________________________________
#hadisişerif #salavat #ilim #istiğfar #tövbe #af #aldatma #islamiyet #hadis #salavatışerif #ilmihal
Read more
Evvabin Namazı fazileti yüksek olan sünnetlerden biridir. Evvabin namazı, Akşam namazının sünnetinden ...
Media Removed
Evvabin Namazı fazileti yüksek olan sünnetlerden biridir. Evvabin namazı, Akşam namazının sünnetinden hemen sonra, iki rekattan altı rekata kadar kılınır. Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazını kılmaya şeklinde niyet edilebilir. Evvabin namazını üç tane iki rekat şeklinde, ... Evvabin Namazı fazileti yüksek olan sünnetlerden biridir. Evvabin namazı, Akşam namazının sünnetinden hemen sonra, iki rekattan altı rekata kadar kılınır. Niyet ettim Allah rızası için evvabin namazını kılmaya şeklinde niyet edilebilir. Evvabin namazını üç tane iki rekat şeklinde, altı rekat olarak kılmamız daha güzel olacaktır. Fahr-ı Kainat -sallallahü aleyhi ve sellem-Efendimiz şöyle buyuruyor: "Bir kimse Akşam namazından sonra hiç konuşmadan altı rekat namaz kılsa, o namaz (sevap bakımından) on iki senelik ibadete denk olur."
{Tirmizi, Mevakit, 204}
_____________________________
şöyle buyurmuştur: “Kim akşam namazından sonra altı rekat namaz kılarsa, evvabinler(tövbe edenler)den sayılır.”
{Tahtavî, Merakı’l-felah, s.317}
_____________________________
Hazreti Ammar b. Yasir akşam namazından sonra altı rekat namaz kılınca yanındakiler bu namazı sordular, o şu cevabı verdi: “Ben sevgili dostum Allah Resulü’nü gördüm akşam namazından sonra altı rekat kıldı.” ve şunu ekledi “Kim akşam namazından sonra altı rekat kılarsa, deniz köpüğü kadar günahı olsa bile affolur.”
{Ebû Nuaym el-İsfahanî, Ma’rifetus Sahabe}
_____________________________
Hazreti Selman-ı Farisî, Efendimiz (s.a.v)’den naklen şunları aktarıyor: “Akşamla yatsı arasındaki namaza dikkat edin, zira bu namaz gün içinde eğlenme ve yanlış işlere bulaşmadan ötürü oluşan manevi kirleri giderir ve günün sonunu güzelleştirir.”
{Abdurrezzak, Musannaf, III, 44; Kenzu’lUmmal 387}
_____________________________
Hazreti Huzeyfe anlatıyor: “Allah Resulü’ne gelip onunla beraber akşam namazını kıldım. Kendisi yatsıya kadar namaz kılmaya devam etti.”
{İbn Hanbel, Müsned, V, 392}
_____________________________
Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) azatlılarından Hazreti Ubeyd’e, Efendimiz’in farz namazlar dışında bir namaz kılmayı emredip etmediği sorulduğunda, “Evet, akşamla yatsı arasında namaz kılmamızı emrederdi.” cevabını verdi.
{İbn Hanbel, Müsned, V, 431}
_____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________
#evvabin #sünnet #evvabinnamazı #ilim #hadisişerif #ilmihal #tövbe #istiğfar #af #sünnetiseniyye #salavat #hadis #dua
Read more
İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır. {Ebu Davud} _______________________________ Çoğu ...
Media Removed
İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır. {Ebu Davud} _______________________________ Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır. {Nesai} _______________________________ İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar. {Müslim} _______________________________ İçki, ... İhtimar [alkol teşekkül] etmiş her içki haramdır.
{Ebu Davud}
_______________________________
Çoğu sarhoş eden içkinin, azını da içmek haramdır.
{Nesai}
_______________________________
İçkide ilaç özelliği yoktur. Hastalık yapar.
{Müslim}
_______________________________
İçki, bütün kötülüklerin başıdır.
{Taberani}
_______________________________
İçki kötülük doğurur.
{Beyheki}
_______________________________
İçki her kötülüğün anahtarıdır.
{İbni Mace}
_______________________________
Allah’a ve ahirete inanan içki içmesin, içki içilen sofraya da oturmasın!
{Taberani}
_______________________________
İçkiden sakının! Ağaç dal budak saldığı gibi, içki de, kötülük saçar.
{İbn Mace}
_______________________________
İçki, günahların en büyüğüdür, her kötülüğün ve her günahın anasıdır.
{Taberani}
_______________________________
İçki içenin haya perdesi yırtılır, şeytan ona yoldaş olur, her kötülüğe sevk eder ve her iyilikten alıkoyar. {Taberani}
_______________________________
Alkoliğin, kabrinden kalkarken, iki gözü arasında, "Bu Allah’ın rahmetinden mahrumdur" yazısı görülür.
{Deylemi}
_______________________________
Rahmet melekleri, sarhoştan uzak durur.
{Bezzar}
_______________________________
İçki içenin, kıyamette yüzü kara, dili sarkıktır, pis kokusundan herkes kaçar.
{Zevacir}
_______________________________
Bir zaman gelir ki, içkinin adı değiştirilip helal sayılır.
{İ. Ahmed}
_______________________________
Bir kral, bir adamı tutup “içki, katillik, zina ve domuz eti yemekten birini seç, yoksa seni öldüreceğim” der. Adam içkiyi seçer. Onu içince hepsini de yapar.
{Taberani}
________________________________
Kötülüklerin hepsi kilitli bir yerdedir. Bu yerin anahtarı içkidir. İçki içen, o kapıyı açıp içine düşer.
{Abdürrezzak}
________________________________
Kişi, mümin olduğu halde zina ve hırsızlık edemez, içki içemez. Bunları yapan İslam halkasını boynundan çıkarmış olur. Tevbe ederse, Allahü teâlâ tevbesini kabul eder.
{Nesai}
________________________________
İçki ile iman, bir arada bulunmaz, biri, diğerini uzaklaştırır.
{Beyheki}
________________________________
#hadis #salavat #içki #alkol #sarhoş #rakı #bira #haram #günah #ilim #tövbe #ilmihal #islamiyet
Read more
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Müminin rüyası nübüvvetin kırk parçasından ...
Media Removed
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Müminin rüyası nübüvvetin kırk parçasından bir parçadır. Onu anlatmadıkça, o rüya kuşun ayağında asılı kalır, anlattığı zaman düşer. O rüyayı, dostun olan akıllı kimselerden başkasına anlatma!" {Tirmizî} _________________________________ Allah ... Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Müminin rüyası nübüvvetin kırk parçasından bir parçadır. Onu anlatmadıkça, o rüya kuşun ayağında asılı kalır, anlattığı zaman düşer.
O rüyayı, dostun olan akıllı kimselerden başkasına anlatma!"
{Tirmizî}
_________________________________
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Kıyamet yaklaştığında müslümanın rüyası yalan çıkmayacak. Sizin en doğru rüya göreniniz, en doğru söyleyeninizdir.
Rüya üç kısımdır: Allahtan müjde olan doğru rüya, şeytanın sizi üzmek için gösterdiği rüya, kişinin kendi kendine konuştuğu şeylerden ileri gelen önemsiz rüya.
Eğer biriniz, hoşlanmadığı bir rüya görürse, hemen kalkıp namaz kılsın ve o rüyayı kimseye anlatmasın."
{Buhârî}
_________________________________
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Ey Aişe! Yavaş ol! Müslümanlara, gördükleri rüyalarını tâbir ederken iyi şeyler söyleyin, hayırla yorumlayın. Çünkü rüyalar, yoruma göre çıkar."
{Dârimî}
_________________________________
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Benden sonra peygamberlikten geriye hiçbir şey kalmayacak, ancak mübeşşirat kalacaktır."
"Mübeşşirat nedir?" dediler. "Doğru rüyalardır," buyurdu.
{Buhârî}
_________________________________
Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: Kim beni rüyasında görürse, beni gerçekten görmüş gibidir. Çünkü, şeytan benim şeklime girip görünemez."
{Buhârî}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hadis #salavat #rüya #kabus #şeytan #ilim #uyku #ilmihal #rüyatabiri #hadisişerif #salavatışerif #dua
Read more
Ebû Musa el-Eş'arî anlatıyor: "Allah Resûlü Hayber'e gazaya giderken ashap bir vadide yüksek ...
Media Removed
Ebû Musa el-Eş'arî anlatıyor: "Allah Resûlü Hayber'e gazaya giderken ashap bir vadide yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü: — Yavaş tekbir getiriniz! Çünkü siz ne sağıra dua ediyorsunuz, ne de gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki siz, iyi işiten ve size çok ... Ebû Musa el-Eş'arî anlatıyor: "Allah Resûlü Hayber'e gazaya giderken ashap bir vadide yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü: — Yavaş tekbir getiriniz! Çünkü siz ne sağıra dua ediyorsunuz, ne de gaibe sesleniyorsunuz. Muhakkak ki siz, iyi işiten ve size çok yakın olan Allah'a dua ediyorsunuz. O her zaman sizinle beraberdir, buyurdu. Bu sırada ben Allah Resûlü’nün binitinin arkasında idim.
Ben de: “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh” demeye başladım.
Sesimi işitti ve: — Ey Abdullah b. Kays! (Ebû Mûsa el-Eş'arî'nin lakabı) diye seslendi.
Ben de: — Buyur ey Allah'ın Resûlü, dedim. Efendimiz: — Ey Abdullah, sana Cennet hazinelerinden bir hazine haber vereyim mi? buyurdu.
Ben de: — Bildir, ey Allah'ın Resûlü; anam-babam sana fedâ olsun! dedim.
Efendimiz: — O kelime, “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”tır, buyurdu."
{Bûharî}
______________________________________
Anlamı: "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah'ın yardımıyla elde edilir"

Bu dua (99) derde devadır. Bunlardan en küçüğü kalpteki sıkıntıdır.
Günde yüz defa okuyan fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez. Kazancında bereket rızkında bolluk olur.
Yatarken okunduğunda dünya belaları ve musibetleri kendinden uzaklaşır.
Sabahleyin okuyan Cenab-ı Hakk'ın gazabından emin olur. Cenabı Hakkın rızasına ermeye namzed ve hak kazanırlar.
_____________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_____________________________________
#zikir #hadis #vird #tesbih #zilkade #sahur #iftar #islamiyet #haramay #iftar #ilim #irfan #şifa #dua #lahavlevelakuvveteillah
Read more
ALLAH’a isyan edilen, haram işlenen yerlerde Mümin bulunamaz. Meyhaneler, barlar, pavyonlar, bahishaneler, çalgı çalınan yerler, avret yeri açık olan kadın ve erkeklerin karışık bulundukları plajlar vs. yerler fısk meclisleridir. Hayatî bir zaruret olmadıkça mü’min, haram ... ALLAH’a isyan edilen, haram işlenen yerlerde Mümin bulunamaz. Meyhaneler, barlar, pavyonlar, bahishaneler, çalgı çalınan yerler, avret yeri açık olan kadın ve erkeklerin karışık bulundukları plajlar vs. yerler fısk meclisleridir.

Hayatî bir zaruret olmadıkça mü’min, haram işlenen bu gibi ortamlarda bulunamaz.

İlim sahibi bir Mü’min böyle yerlerde bulunmak bir tarafa bu tarz yerlerden geçerken dahi görmemek için kafasını çevirir.
________________________________
Fitne zamanında evinizde oturun, günahlarınıza tevbe edin, dilinizi tutun, kendi işinize bakın, başkalarının işine karışmayın!
{Ebu Davud} -Hadis-i Şerif-
________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
________________________________
#kuran #ayet #sure #hadis #salavat #timurtaşhoca #ilim #sohbet #fısk #vaaz #diyanet #fetva #plaj #af #haram #günah #fasık #alim #timurtaşuçar #tövbe #islamiyet #mümin #timurtaş #ilmihal
Read more
Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim. {Beyhekî} ___________________________ Peygamber ...
Media Removed
Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim. {Beyhekî} ___________________________ Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: Toprak, Peygamberlerin vücudunu ... Cuma günü ve gecesi çok salevat getirene şefaat ederim.
{Beyhekî}
___________________________
Peygamber efendimiz, (Cuma günleri bana çok salevat okuyun! Bunlar, bana bildirilir) buyurdu. Öldükten sonra da bildirilir mi denilince buyurdu ki: Toprak, Peygamberlerin vücudunu çürütmez. Bir mümin salevat okuyunca, bir melek bana haber verir, "Falan oğlu filan, sana selam söyledi" der.
{İbni Mace}
___________________________
Cuma günleri bana 80 salevat okuyanın 80 yıllık günahı affolur.
{Şir’a}
___________________________
Kıyamette bana en yakın olan, en çok salevat getirendir.
{Tirmizi}
___________________________
Bana bir salat getirene, Allah ve melekleri 70 salat getirir) buyuruldu.
{İ.Ahmed}
___________________________
Sabah-akşam on salevat getiren, kıyamette şefaatime kavuşur.
{Taberani}
____________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________
#salavat #cuma #hadis #zilhicce #hayırlıcumalar
Read more
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür.” Hadis-i Şerif _________________________________ Allahümme ...
Media Removed
“Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür.” Hadis-i Şerif _________________________________ Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed _________________________________ #hayırlıcumalar “Üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür.” Hadis-i Şerif
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#hayırlıcumalar
Hadis-i Şeriflerde buyurulur; "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara ...
Media Removed
Hadis-i Şeriflerde buyurulur; "Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir: "Ayetü'l Kürsi." {Tirmizi} ___________________________________ ''Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi ... Hadis-i Şeriflerde buyurulur;
"Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur'an ayetlerinin efendisidir: "Ayetü'l Kürsi."
{Tirmizi}
___________________________________
''Yatağına geldiğin vakit Ayetel Kürsi'yi oku, muhakkak ki Allah Teala sana bir melek müekkel kılar, sabaha kadar seni şeytanın şerrinden muhafaza eder.
___________________________________
"Her kim Ayetel Kürsi’yi ve Bakara Suresinin sonunu sıkıntılı (kederli) anında okursa Allah ona yardım eder.
____________________________________
"Sen Ayetel Kürsi’den neredesin? O herhangi bir yemek veya katık üzerine okunursa mutlaka Allah o yemek ve katığın bereketini çoğaltır."
___________________________________
Hz. Peygamber (Aleyhisselam) ,Übey b. Kâ‘b’a "Allah’ın kitabından hangi ayet en büyüğüdür" diye sorup "Ayetel Kürsi’dir" cevabını alınca onu tebrik etmiştir.
{Müslim}
___________________________________
Evinde, Fatiha ve Ayetel Kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez. Nazar değmez.
{Deylemi}
___________________________________
Ayetel Kürsi ayetlerin seyyididir. Bir yerde okununca şeytan orada tutunamayıp mutlaka çıkar.
{Hakim}
___________________________________
Cibril bana geldi. Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Ayetel Kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Ayetel Kürsi'yi oku.

Okunuşu:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Meali:

Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.
#ayetelkürsi
Read more
Kıyamete kadar kendini insanları cehenneme sürüklemeye adayan şeytan elbette ki Allah’ın sevdiği ...
Media Removed
Kıyamete kadar kendini insanları cehenneme sürüklemeye adayan şeytan elbette ki Allah’ın sevdiği güzel kullarını bir türlü rahat bırakmıyor. Vesvese her insanda görülür ve Müminlerde daha çok dert olur. Çünkü boş eve hırsız girmez ve şeytanın bir müminin kalbinden çalmak istediği ... Kıyamete kadar kendini insanları cehenneme sürüklemeye adayan şeytan elbette ki Allah’ın sevdiği güzel kullarını bir türlü rahat bırakmıyor. Vesvese her insanda görülür ve Müminlerde daha çok dert olur. Çünkü boş eve hırsız girmez ve şeytanın bir müminin kalbinden çalmak istediği birçok hazine vardır.

Şeytan şüpheyi önce kalbe atar. Kalp bunu kabul etmezse şüpheden, kötü sözlere döner. Hayalen de buna benzer edebe ters pis hatıraları ve halleri tasvir eder.
Vesvese musibete benzer. Ehemmiyet verdikçe şişer, ehemmiyet vermezsen söner.

Bu vesvesenin merhemi şudur ki: Panik yapma. Aklına gelenler sadece hayal. Zira mantıkça hayal hüküm değildir. Sen hayalinde suç işlesen, gerçekte hakim seni hapse atar mı? Bu sadece bir hayal! Hayalle hüküm verilmez. Küfür söz söylemek ise hükümdür. O zaman iradenle dilinden çıkmış olur. İman, kalp ile tasdik ve dil ile ikrar ise o zaman senin dilinden iradenle inkar dökülmedikçe küfür olmaz. Ayrıca o kalbine ve hatırına gelen sözleri kalbin tasdik ediyor da değil.
O sözler senin kalbinin sözleri değil. Çünkü senin kalbin bu sözlerden üzgün, rahatsız ve kederli. Kalbine ait olmadıklarına bir delil de onları susturmak istediğin halde sustaramayışındır, hatırından kovmak istediğin halde geliyor. Çünkü eğer iradenle olsa, kalbinin sözleri olsa böyle olmazdı.
Bu sözler şeytanın senin kalbine fısıldadığı sözlerdir, onun sözleridir. Bu vesvesenin zararı onu zararlı zannetmektir. Çünkü sen hükümsüz bir hayali yani vesveseyi hakikat zannediyorsun ve şeytanın sözünü kalbine mal ediyorsun. Ve şeytan da zaten bunu istiyor ve İnsanın bu damarından çok istifade ediyor. “Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim" “De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim! Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.”
(Mü’minûn Sûresi 97-98)
#vesvese
Read more
Peygamber sevgisi, Allah Teâlâ’nın bizi sevmesini ve imanın kalbimizde derinleşmesini sağlayacak en önemli nimetlerden biridir. Hadis-i Şerifte buyurulmuştur ki; “Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadına varmıştır: Allah ve Resûlü’nü her şeyden fazla ... Peygamber sevgisi, Allah Teâlâ’nın bizi sevmesini ve imanın kalbimizde derinleşmesini sağlayacak en önemli nimetlerden biridir.

Hadis-i Şerifte buyurulmuştur ki;
“Üç özellik vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse imanın tadına varmıştır: Allah ve Resûlü’nü her şeyden fazla sevmek. Sevdiğini yalnızca Allah için sevmek. Allah, kendisini küfür bataklığından kurtardıktan sonra tekrar küfre dönmeyi, ateşe atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek.”
{Müslim, Îmân, 67}
_______________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_______________________________
Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden

Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili Ey Rasul

Ey bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili hoş geldin

Ey Rasul sana söz verdik
Doğruluktan ayrılmayız
Sen ey esenlik yıldızı
Senin sevginle doluyuz
#resulullah
Read more

Loading...