Loading Content...

I.shahsamandi Instagram Photos and Videos

Loading...


i.shahsamandi I M A N @i.shahsamandi mentions
Followers: 4,720
Following: 1,481
Total Comments: 0
Total Likes: 0

• جاده مرا میخواند تا طعم گس تابستان تا نبض تند شوق تا لمس برگ و شبنم تا روح زندگی و من با او همراه ...
Media Removed
• جاده مرا میخواند تا طعم گس تابستان تا نبض تند شوق تا لمس برگ و شبنم تا روح زندگی و من با او همراه خواهم شد #هدی_نوروزی • #ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk ...
جاده مرا میخواند
تا طعم گس تابستان
تا نبض تند شوق
تا لمس برگ و شبنم
تا روح زندگی
و من
با او همراه خواهم شد
#هدی_نوروزی

#ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk #tah_khiar #globe_portraits #streetphotography #ایرانگردی #negah_honari #photo_impression #streetphotographersmagazine #streetphoto_iran #streetphotographers #spicollective
Read more
Loading...
• بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق‌تر است #سهراب_سپهری • #ax_matn #ir_akasbashi ...
Media Removed
• بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق‌تر است #سهراب_سپهری • #ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk #tah_khiar #globe_portraits #streetphotography ...
بهترین چیز
رسیدن به نگاهی است
که از حادثه عشق‌تر است
#سهراب_سپهری

#ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk #tah_khiar #globe_portraits #streetphotography #ایرانگردی #negah_honari #photo_impression #streetphotographersmagazine #streetphoto_iran #streetphotographers #spicollective
Read more
• کوچ می‌کند تا غم را از دلش کوچ دهد اما دخترک تنها و بیمارش زیر سقفی از چوب و پلاستیک خوابیده است. غم ...
Media Removed
• کوچ می‌کند تا غم را از دلش کوچ دهد اما دخترک تنها و بیمارش زیر سقفی از چوب و پلاستیک خوابیده است. غم کوچ نمی‌کند؛ با او راهی می‌شود. • #ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia ...
کوچ می‌کند تا غم را از دلش کوچ دهد
اما دخترک تنها و بیمارش زیر سقفی از چوب و پلاستیک خوابیده است. غم کوچ نمی‌کند؛ با او راهی می‌شود. •
#ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk #tah_khiar #globe_portraits #streetphotography #ایرانگردی #negah_honari #photo_impression #streetphotographersmagazine #streetphoto_iran #streetphotographers #spicollective
Read more
• بیگانه با تمامی این حرف های سرد من ، همچنان صبور با عشق ، شوق ، شور انبوه خفتگان را آواز می دهم. پیغام ...
Media Removed
• بیگانه با تمامی این حرف های سرد من ، همچنان صبور با عشق ، شوق ، شور انبوه خفتگان را آواز می دهم. پیغام صبحدم را پرواز می دهم هر سو كه می روم در گوش این و آن حتی در ازدحام خیابان از نور حرف می زنم ، از نور ... • #ax_matn #ir_akasbashi #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas ...
بیگانه با تمامی این حرف های سرد
من ، همچنان صبور
با عشق ، شوق ، شور
انبوه خفتگان را
آواز می دهم.
پیغام صبحدم را
پرواز می دهم
هر سو كه می روم
در گوش این و آن
حتی در ازدحام خیابان
از نور حرف می زنم ،
از نور ...

#ax_matn
#ir_akasbashi
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#iranphotowalk
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotography
#ایرانگردی
#negah_honari
#photo_impression
#streetphotographersmagazine
#streetphoto_iran
#streetphotographers
#spicollective
Read more
• همه هستی من آیه تاریکیست که ترا در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌ها ابدی خواهد شد #فروغ_فرخزاد • #ax_matn ...
Media Removed
• همه هستی من آیه تاریکیست که ترا در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌ها ابدی خواهد شد #فروغ_فرخزاد • #ax_matn #akkasan #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #pic_poem #photoofday #photogram35 #ak_30 #irshot #ir_aks #lenspersia #iranphotowalk #tah_khiar #globe_portraits #streetphotographi #ایرانگردی #negah_honari #photo_impression #streetphotographersmagazine #streetphoto_iran #streetphotographers #spicollective
همه هستی من آیه تاریکیست
که ترا در خود تکرار کنان
به سحرگاه شگفتن‌ها و رستن‌ها ابدی خواهد شد
#فروغ_فرخزاد

#ax_matn
#akkasan
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#iranphotowalk
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#negah_honari
#photo_impression
#streetphotographersmagazine
#streetphoto_iran
#streetphotographers
#spicollective
• بدون تردید بسیاری از ما در پشت چهره های شاد و بذله گویی هایمان، غرق در وحشتیم. می ترسیم مبادا شغل، ...
Media Removed
• بدون تردید بسیاری از ما در پشت چهره های شاد و بذله گویی هایمان، غرق در وحشتیم. می ترسیم مبادا شغل، پول یا زیبایی خود را از دست بدهیم. از پیر شدن میترسیم و از تنها ماندن و زندگی کردن و مردن و به این خاطر است که رفتارهایمان این چنین جنون آساست؛ و دوای دردمان چیست؟ محبت دیدن، دوست داشته شدن.. آخرین راز ...
بدون تردید بسیاری از ما در پشت چهره های شاد و بذله گویی هایمان، غرق در وحشتیم. می ترسیم مبادا شغل، پول یا زیبایی خود را از دست بدهیم. از پیر شدن میترسیم و از تنها ماندن و زندگی کردن و مردن و به این خاطر است که رفتارهایمان این چنین جنون آساست؛ و دوای دردمان چیست؟ محبت دیدن، دوست داشته شدن..
آخرین راز شاد زیستن
#اندرو_متیوس

#ax_matn
#akkasan
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#iranphotowalk
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#negah_honari
#photo_impression
#streetphotographersmagazine
#streetphoto_iran
#streetphotographers
#spicollective
Read more
Loading...
• دیشب خواب جالبی دیدم. دیدم در سرزمینی عجیب هستم. سرزمینی که انقدر زیبا بود که هر طرفش رو نگاه می‌کردم ...
Media Removed
• دیشب خواب جالبی دیدم. دیدم در سرزمینی عجیب هستم. سرزمینی که انقدر زیبا بود که هر طرفش رو نگاه می‌کردم بیشتر متحیر می‌شدم. یکطرف ابشار، یک طرف دشت. یکطرف بازار پر رونق. مردم میخریدن و می‌خوردند و می نوشیدند. دقیقا مثل آلیس در سرزمین عجایب. دوربینمو فراموش کرده بودم. نبرده بودمش. تو ماشین بود. ...
دیشب خواب جالبی دیدم. دیدم در سرزمینی عجیب هستم. سرزمینی که انقدر زیبا بود که هر طرفش رو نگاه می‌کردم بیشتر متحیر می‌شدم. یکطرف ابشار، یک طرف دشت. یکطرف بازار پر رونق. مردم میخریدن و می‌خوردند و می نوشیدند. دقیقا مثل آلیس در سرزمین عجایب. دوربینمو فراموش کرده بودم. نبرده بودمش. تو ماشین بود. تا برگشتم دوربین رو بیارم همه چیز برعکس شد. همه جا خراب شد. هیچ چیز جز خرابی نبود. رودخانه‌ها خشک شده بود. دشت‌ها زرد شده بود. کاسب‌ها ورشکسته. مغازه‌ها تعطیل. همه با هم دعوا داشتند.
و من شروع به عکاسی کردم. •
#ax_matn
#akkasan
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#iranphotowalk
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#negah_honari
#photo_impression
#streetphotographersmagazine
#streetphoto_iran
#streetphotographers
#spicollectives
Read more
• بدون کشپن. چون چیزی به ذهنم نمی‌رسه. خسته‌اس. شما کمک کنین • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz ...
Media Removed
• بدون کشپن. چون چیزی به ذهنم نمی‌رسه. خسته‌اس. شما کمک کنین • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday #photogram35 #ak_30 #art_cameraa #irshot #ir_aks #lenspersia #friendsinbnw ...
بدون کشپن. چون چیزی به ذهنم نمی‌رسه. خسته‌اس. شما کمک کنین

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
Loading...
• دوم دبستان بودم، شاید سوم. عاشق روزنامه. هر روز روزنامه می‌خریدم و ستون‌ها و عکس‌هایش را برای خودم ...
Media Removed
• دوم دبستان بودم، شاید سوم. عاشق روزنامه. هر روز روزنامه می‌خریدم و ستون‌ها و عکس‌هایش را برای خودم می‌بریدم و با چسب روی کاغذ می‌چسباندم. انشائم هم خوب. همیشه بیست. ولی برعکسش املا. افتضاح. اولین تجربه روزنامه‌نگاری‌ام در کانون خبرنگاران نوجوان خانه کودک و نوجوان ‌بود. آن‌سال‌ها(۱۳۷۴) ...
دوم دبستان بودم، شاید سوم. عاشق روزنامه. هر روز روزنامه می‌خریدم و ستون‌ها و عکس‌هایش را برای خودم می‌بریدم و با چسب روی کاغذ می‌چسباندم. انشائم هم خوب. همیشه بیست. ولی برعکسش املا. افتضاح. اولین تجربه روزنامه‌نگاری‌ام در کانون خبرنگاران نوجوان خانه کودک و نوجوان ‌بود. آن‌سال‌ها(۱۳۷۴) بولتن جشنواره فیلم کودک را در می‌آوردیم و بسیار خوشحال بودیم. لذت می‌بردیم و این لذت سال‌هاست که همچنان با من است. لذت روزنامه‌نگاری.
پ.ن: عکس هیچ ربطی به کپشن ندارد.
پ.ن ۲: از سال ۸۸ به دلایلی ترجیح دادم حضورم در حوزه خبر رو کم رنگتر کنم و بیشتر گرایش به گرافیک مطبوعاتی آوردم. هر چند همیشه هر دو بخش رو همزمان داشتم.
پ.ن ۳: من عاشق کار کردن تو روزنامه‌ام. روزنامه هفت‌صبح بهترین تجربه‌ کاری من بود. خواستم به مناسبت این روز یادی کنم از دوستانم در این روزنامه.
@7sobh •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#streetphotographi
#ایرانگردی
#روزنامه_نگار
#روز_خبرنگار
Read more
• ...ما به سوی روشنایی می‌رويم سوی آن عشق خدايی می‌رويم دوستان! ما آشنای اين رهيم می‌رويم از اين ...
Media Removed
• ...ما به سوی روشنایی می‌رويم سوی آن عشق خدايی می‌رويم دوستان! ما آشنای اين رهيم می‌رويم از اين جدايیی وارهيم نور عشق پاك او در جان ما مرهم اين جان سرگردان ما #فریدون_مشیری • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas ...
...ما به سوی روشنایی می‌رويم
سوی آن عشق خدايی می‌رويم
دوستان! ما آشنای اين رهيم
می‌رويم از اين جدايیی وارهيم
نور عشق پاك او در جان ما
مرهم اين جان سرگردان ما
#فریدون_مشیری

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#بازار
Read more
• مغز آدم نياز داره كه گاهی گيج بشه و قاطی كنه٬ هيچ چيز خوبی هيچ وقت از روشنايی درنمی آد...! نمايش اسپانيايی ...
Media Removed
• مغز آدم نياز داره كه گاهی گيج بشه و قاطی كنه٬ هيچ چيز خوبی هيچ وقت از روشنايی درنمی آد...! نمايش اسپانيايی / #ياسمينا_رضا • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday ...
مغز آدم نياز داره كه گاهی گيج بشه و قاطی كنه٬ هيچ چيز خوبی هيچ وقت از روشنايی درنمی آد...!
نمايش اسپانيايی / #ياسمينا_رضا

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#بازار
Read more
• حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های ...
Media Removed
• حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور #حافظ • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy ...
حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب
جمله می‌داند خدای حال گردان غم مخور
حافظا در کنج فقر و خلوت شب‌های تار
تا بود وردت دعا و درس قرآن غم مخور
#حافظ

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
Loading...
• مجموعه بازار [۸] دراز کشیده بودم. همه راجع به پلن «ای» و «بی» حرف می‌زدیم. من اعتقاد داشتم پلن «بی» ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۸] دراز کشیده بودم. همه راجع به پلن «ای» و «بی» حرف می‌زدیم. من اعتقاد داشتم پلن «بی» بهتره و دوست دیگمون می‌گفت پلن «ای» بهتره. چرا که فکر می‌کرد قزوین جایی رو نداره. در نهایت نه پلن «ای» شد و نه پلن «بی»، ولی ما بازم رفتیم قزوین. فرصت خیلی کم بود، اما در همان فرصت چندساعته بازار قزوین ...
مجموعه بازار [۸]
دراز کشیده بودم. همه راجع به پلن «ای» و «بی» حرف می‌زدیم. من اعتقاد داشتم پلن «بی» بهتره و دوست دیگمون می‌گفت پلن «ای» بهتره. چرا که فکر می‌کرد قزوین جایی رو نداره. در نهایت نه پلن «ای» شد و نه پلن «بی»، ولی ما بازم رفتیم قزوین. فرصت خیلی کم بود، اما در همان فرصت چندساعته بازار قزوین رو دیدیم. منم که عاشق بازار. محو تماشای زیبایی بازارش شدم. ‌قزوین جایی رو نداره!!! همین بازارش برای من بس بود که ساعت‌ها کف سنگفرش‌هاش بشینم و عکاسی کنم و قزوین با همه بدنامی‌هاش اما برای من یه جذابیت تمام نشدنی به نام بازار داشت.
پ.ن۱: شیرینی قزوین عالی بود.
پ.ن۲: بچه‌ها منو هنگام عکاسی اسکورت می‌کردن.
پ.ن۳: مجموعه بازار فعلا تعطیل شد. اول پاییز دوباره شروع میشه. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#globe_portraits
#streetphotographi
#ایرانگردی
#بازار
Read more
• مجموعه بازار [۷] «رونق اقتصادی یک کشور در گرو رونق بازارشه». این را پیرمرد بلوچی که شاید ۶۰ سال بیشتر ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۷] «رونق اقتصادی یک کشور در گرو رونق بازارشه». این را پیرمرد بلوچی که شاید ۶۰ سال بیشتر داشت می‌گفت. می‌گفت: «وقتی کاسبی کساد بشه کل مملکت کساد می‌شه». حرف‌هایش را با لهجه شیرین‌ بلوچی می‌گفت. هرچند من تفاوت بین لهجه بلوچی و جنوبی رو‌ دقیقا نفهمیدم اما فهمیدم که در جای ایران که باشی ...
مجموعه بازار [۷] «رونق اقتصادی یک کشور در گرو رونق بازارشه». این را پیرمرد بلوچی که شاید ۶۰ سال بیشتر داشت می‌گفت. می‌گفت: «وقتی کاسبی کساد بشه کل مملکت کساد می‌شه». حرف‌هایش را با لهجه شیرین‌ بلوچی می‌گفت. هرچند من تفاوت بین لهجه بلوچی و جنوبی رو‌ دقیقا نفهمیدم اما فهمیدم که در جای ایران که باشی حتی روستاها و شهرهای کوچک و محروم، با گوشت، پوست و استخونت رکود و رخوت اقتصادی رو می‌تونی درک بکنی. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
#بازار
Read more
• مجموعه تابستان داغ [۱] تابستان است و گرمایش. بعضی‌ها عاشق آن‌اند و بعضی‌ها(مثل من) متنفر. گرما ...
Media Removed
• مجموعه تابستان داغ [۱] تابستان است و گرمایش. بعضی‌ها عاشق آن‌اند و بعضی‌ها(مثل من) متنفر. گرما زندگی من را تعطیل می‌کند ولی بسیاری دیگر در زل آفتاب تازه بساط دورهمیشان را پهن می‌کنند. غذاهایشان را دور هم می‌خورند و لذت می‌برند. حتی وسط یک کانال آب. • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz ...
مجموعه تابستان داغ [۱]
تابستان است و گرمایش. بعضی‌ها عاشق آن‌اند و بعضی‌ها(مثل من) متنفر. گرما زندگی من را تعطیل می‌کند ولی بسیاری دیگر در زل آفتاب تازه بساط دورهمیشان را پهن می‌کنند. غذاهایشان را دور هم می‌خورند و لذت می‌برند. حتی وسط یک کانال آب. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
Loading...
• مجموعه بازار [۵] وقتی اسم زاهدان به گوشمان می‌رسد، یاد سر بریدن و گروگان‌گیری و قاچاق و گشته شدن ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۵] وقتی اسم زاهدان به گوشمان می‌رسد، یاد سر بریدن و گروگان‌گیری و قاچاق و گشته شدن می‌افتیم. اما فقط کافی‌است یکبار به ایم شهر قدم بگذاریم تا متوجه بشیم که همه این‌ها نه تنها توهماتی بیش نیست بلکه دلبسته ادم‌های این شهر می‌شوید. شهری با انسان‌های بسیار مهربان، بسیار خوش‌برخورد ...
مجموعه بازار [۵]
وقتی اسم زاهدان به گوشمان می‌رسد، یاد سر بریدن و گروگان‌گیری و قاچاق و گشته شدن می‌افتیم. اما فقط کافی‌است یکبار به ایم شهر قدم بگذاریم تا متوجه بشیم که همه این‌ها نه تنها توهماتی بیش نیست بلکه دلبسته ادم‌های این شهر می‌شوید. شهری با انسان‌های بسیار مهربان، بسیار خوش‌برخورد و از همه مهم‌تر انسان‌هایی سخت کوش. بازار زاهدان هم از کاملا تاثیر گرفته از شهرش بسیار خوش آب و رنگ همرا با تضادهای ظاهری و باطنی فراوان. لباس‌هایی که شابد در ظاهر قیمت آنچنانی نداشته اما در واقعیت از خفن‌ترین برندهای خارجی هم گران‌تر است و جالب که مشتری‌های فراوانی هم دارد. بازار زاهدان پر بود از این تفاوت‌ها. تفاوت‌هایی که فرق بین شنیدن تا دیدن را برای ما آشکار می‌کند. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• مجموعه بازار [۴] بازار ماهی فردونکنار یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین بازار ماهی در شمال ایرانه. ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۴] بازار ماهی فردونکنار یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین بازار ماهی در شمال ایرانه. معمولا در فصل بهار مخصوصا در تعطیلات نوروز که هنوز فصل صید تموم نشده حال و هوای این بازار خیلی جذاب و پر هیجانه. صیادان ماهی‌های خودشون رو وسط بازار ریخته و شروع به چوب زنی می‌کنن. در اصل شروع به مزایده ...
مجموعه بازار [۴]
بازار ماهی فردونکنار یکی از معروف‌ترین و بزرگ‌ترین بازار ماهی در شمال ایرانه. معمولا در فصل بهار مخصوصا در تعطیلات نوروز که هنوز فصل صید تموم نشده حال و هوای این بازار خیلی جذاب و پر هیجانه. صیادان ماهی‌های خودشون رو وسط بازار ریخته و شروع به چوب زنی می‌کنن. در اصل شروع به مزایده می‌کنن. قطعا بازار ماهی فریدون‌کنار از جذابت‌های این شهره که باید اونو دید. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• مجموعه بازار [۳] بازار چابهار عین خود شهرش چهره‌ایی خورد شده و قدیمی دارد. چهره کهنه که انگار گرد ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۳] بازار چابهار عین خود شهرش چهره‌ایی خورد شده و قدیمی دارد. چهره کهنه که انگار گرد خستگی بر رویش ریخته‌اند؛ اما در تلاش است تا لبخندش را همچنان به تو بزند. دکه‌های خوشمزه فروشی در بازار چابهار عین همه جاهای جنوب کشور به کرات خودشان را نشان می‌دهند. دلت می‌خواد پای هرکدامشان به‌ایستی ...
مجموعه بازار [۳]
بازار چابهار عین خود شهرش چهره‌ایی خورد شده و قدیمی دارد. چهره کهنه که انگار گرد خستگی بر رویش ریخته‌اند؛ اما در تلاش است تا لبخندش را همچنان به تو بزند. دکه‌های خوشمزه فروشی در بازار چابهار عین همه جاهای جنوب کشور به کرات خودشان را نشان می‌دهند. دلت می‌خواد پای هرکدامشان به‌ایستی و یک سیخ کباب یا یک پرس مرغ تندروی بخوری.
پ.ن: چابهار هم از قائده بی آبی جنوب کشور مستثنی نبود و همان زمان که من آنجا بودم، آب برایشان جیره‌بندی بود.

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
Loading...
• می‌دونم هیچ وقت پسر خوبی نبودم، می‌دونم هیچ وقت نتونستم یک فرزند شایسته باشم، می‌دونم هیچ وقت براتان ...
Media Removed
• می‌دونم هیچ وقت پسر خوبی نبودم، می‌دونم هیچ وقت نتونستم یک فرزند شایسته باشم، می‌دونم هیچ وقت براتان پسری نکردم، همه رو می‌دونم؛ ولی دلم می‌خواد شما هم بدانین که هیچ وقت و هیچ‌وقت من همه زحمت‌هایی که برایم کشیدید، همه شب بیداری‌ها، همه حرص و جوش خوردن‌ها، همه فداکاری‌هایتان را فراموش نخواهم ...
می‌دونم هیچ وقت پسر خوبی نبودم، می‌دونم هیچ وقت نتونستم یک فرزند شایسته باشم، می‌دونم هیچ وقت براتان پسری نکردم، همه رو می‌دونم؛ ولی دلم می‌خواد شما هم بدانین که هیچ وقت و هیچ‌وقت من همه زحمت‌هایی که برایم کشیدید، همه شب بیداری‌ها، همه حرص و جوش خوردن‌ها، همه فداکاری‌هایتان را فراموش نخواهم کرد. دلم می‌خواد بدانین که دنیای من با بودن شماها رنگ بو دارد حتی اگر هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر باشید.
پ. ن: دیشب رفتند و باز آغاز دوری از پدر و مادر
#مادر
#پدر
#خانواده
Read more
• مجموعه بازار [۲] بازار زنجان. جایی که معروفیتش به چاقوهایش است. چاقوهایی که شهرتشان جهانی است ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۲] بازار زنجان. جایی که معروفیتش به چاقوهایش است. چاقوهایی که شهرتشان جهانی است و هر ایرانی حداقل یک چاقوی زنجانی در خانه یا جیبش دارد. از هر ۱۰ مغازه یک مغازه چاقوسازی در آن وجود دارد که همچنان مشغول به ساختن هستند. • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar ...
مجموعه بازار [۲]
بازار زنجان. جایی که معروفیتش به چاقوهایش است. چاقوهایی که شهرتشان جهانی است و هر ایرانی حداقل یک چاقوی زنجانی در خانه یا جیبش دارد. از هر ۱۰ مغازه یک مغازه چاقوسازی در آن وجود دارد که همچنان مشغول به ساختن هستند. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
#زنجان
Read more
• مجموعه بازار [۱] بازار تهران قلب اقتصاد ایران است. اما ورای نقش حیاتی‌اش در اقتصاد زیبایی‌های ...
Media Removed
• مجموعه بازار [۱] بازار تهران قلب اقتصاد ایران است. اما ورای نقش حیاتی‌اش در اقتصاد زیبایی‌های منحصر به فردی در خودش دارد. این عکس مربوط به بازار محله عودلاجان است. که به تازگی باسازی شده و حیاتی نو در آن جاری شده‌است. • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz ...
مجموعه بازار [۱]
بازار تهران قلب اقتصاد ایران است. اما ورای نقش حیاتی‌اش در اقتصاد زیبایی‌های منحصر به فردی در خودش دارد. این عکس مربوط به بازار محله عودلاجان است. که به تازگی باسازی شده و حیاتی نو در آن جاری شده‌است. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• دوران کودکی همیشه ذوق دوچرخه سوار شدن رو داشتم. دوچرخه سواری لذتی پایان نیافتی در اون دورانه. انگار ...
Media Removed
• دوران کودکی همیشه ذوق دوچرخه سوار شدن رو داشتم. دوچرخه سواری لذتی پایان نیافتی در اون دورانه. انگار وقتی سوارشدنش را یاد میگیریم، راندن آپولو رو یاد گرفتیم و با یه اشتیاقی پا میزنیم که نگو. دوچرخه سوار شدن مظهر خواستن و اراده در دوران کودکیست. مظهر حرکت، مظهر اراده و نترسیدن. • #ax_matn #akas_b #akkasan ...
دوران کودکی همیشه ذوق دوچرخه سوار شدن رو داشتم. دوچرخه سواری لذتی پایان نیافتی در اون دورانه. انگار وقتی سوارشدنش را یاد میگیریم، راندن آپولو رو یاد گرفتیم و با یه اشتیاقی پا میزنیم که نگو. دوچرخه سوار شدن مظهر خواستن و اراده در دوران کودکیست. مظهر حرکت، مظهر اراده و نترسیدن. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• همه وارانگی‌ست این دنیا • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz ...
Media Removed
• همه وارانگی‌ست این دنیا • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday #photogram35 #ak_30 #art_cameraa #irshot #ir_aks #lenspersia #friendsinbnw ...
همه وارانگی‌ست این دنیا

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• ‎دشت‌هایی چه فراخ کوه‌هایی چه بلند  در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟ من دراین آبادی پی چیزی می گشتم پی ...
Media Removed
• ‎دشت‌هایی چه فراخ کوه‌هایی چه بلند  در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟ من دراین آبادی پی چیزی می گشتم پی خوابی شاید پی نوری ‚ ریگی ‚ لبخندی #سهراب_سپهری • ‎‏ #ir_photographer ‎‏ #ir_aks ‎‏ #ir_image ‎‏ #tah_khiar ‎‏ #photoaxgram ‎‏ #photobyir ‎‏ #aksiine ‎‏ #pasandha ‎‏ #1x ‎‏ #nikon_iran ‎‏ #iran_photo20 ‎‏ #iranianphotography ‎‏ #akas_khoone ‎‏ #aksiine ‎‏ #instagram ‎‏ #street_photography ‎‏ #streetphotography ‎‏ #street_photo ‎‏ #streetphotographers ‎‏ #gspc ‎‏ #am_photography ‎‏ #ir_aks ‎‏ #iranian_photography ‎‏ #photography_aks ...
‎دشت‌هایی چه فراخ
کوه‌هایی چه بلند
 در گلستانه چه بوی علفی می آمد؟
من دراین آبادی پی چیزی می گشتم
پی خوابی شاید
پی نوری ‚ ریگی ‚ لبخندی
#سهراب_سپهری

‎‏ #ir_photographer
‎‏ #ir_aks
‎‏ #ir_image
‎‏ #tah_khiar
‎‏ #photoaxgram
‎‏ #photobyir
‎‏ #aksiine
‎‏ #pasandha
‎‏ #1x
‎‏ #nikon_iran
‎‏ #iran_photo20
‎‏ #iranianphotography
‎‏ #akas_khoone
‎‏ #aksiine
‎‏ #instagram
‎‏ #street_photography
‎‏ #streetphotography
‎‏ #street_photo
‎‏ #streetphotographers
‎‏ #gspc
‎‏ #am_photography
‎‏ #ir_aks
‎‏ #iranian_photography
‎‏ #photography_aks
#ایرانگردی
Read more
• شاید خیلی از شماها هنوز به دنیا نیومده بودید. خیلی‌هاتون هنوز کوچیک بودین. شاید هم مثل من خوب دوم ...
Media Removed
• شاید خیلی از شماها هنوز به دنیا نیومده بودید. خیلی‌هاتون هنوز کوچیک بودین. شاید هم مثل من خوب دوم خرداد سال ۷۶ رو یادتونه. مخصوصا متولدین ۶۱ که اون سال تونستند در ۱۵ سالکی برای اولین بار رای بدن. اون من به سدممد رای دادم. البته سدممد و بعدها که حس کردم اینقدر دوستش دارم که می‌تونم خودمونی تر صداش ...
شاید خیلی از شماها هنوز به دنیا نیومده بودید. خیلی‌هاتون هنوز کوچیک بودین. شاید هم مثل من خوب دوم خرداد سال ۷۶ رو یادتونه. مخصوصا متولدین ۶۱ که اون سال تونستند در ۱۵ سالکی برای اولین بار رای بدن. اون من به سدممد رای دادم. البته سدممد و بعدها که حس کردم اینقدر دوستش دارم که می‌تونم خودمونی تر صداش کنم. سدممد همان سید محمد خاتمی کسی بود که سال ۷۶ دنیای یک نوجوان ۱۵ ساله رو عوض کرد. دوم خرداد ۷۶ که بعد از تبدیل به یک لقب برای امثال شد، برای من هیچگاه فراموش شدنی نیست. خاطره‌ایی که هنوز به آن افتخار می‌کنم و می‌دانم هیچگاه و دیگر هیچگاه در تاریخ این کشور تکرار نمی‌شود.
من یک دوم خردادی بودم و همچنان افتخار می‌کنم که یک دوم خردادی هستم. •
#دوم_خرداد
#سیدمحمد_خاتمی
#اصلاحات
#افتخار
Read more
• ‎به دیدارم بیا هر شب ‎در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند ‎دلم تنگ است ‎بیا ای روشن، ای روشن‌تر ...
Media Removed
• ‎به دیدارم بیا هر شب ‎در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند ‎دلم تنگ است ‎بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند ‎شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها ‎دلم تنگ است ‎ #مهدی_اخوان_والث • ‏ #ir_photographer ‏ #ir_aks ‏ #ir_image ‏ #tah_khiar ‏ #photoaxgram ‏ #photobyir ‏ #aksiine ‏ #pasandha ‏ #1x ‏ #nikon_iran ‏ #iran_photo20 ‏ #iranianphotography ‏ #akas_khoone ‏ #aksiine ‏ #instagram ‏ #street_photography ‏ #streetphotography ‏ #street_photo ‏ #streetphotographers ‏ #gspc ‏ #am_photography ‏ #ir_aks ‏ #iranian_photography ‏ #photography_aks ...
‎به دیدارم بیا هر شب
‎در این تنهایی تنها و تاریکِ خدا مانند
‎دلم تنگ است
‎بیا ای روشن، ای روشن‌تر از لبخند
‎شبم را روز کن در زیر سرپوش سیاهی‌ها
‎دلم تنگ است
‎ #مهدی_اخوان_والث

‏ #ir_photographer
‏ #ir_aks
‏ #ir_image
‏ #tah_khiar
‏ #photoaxgram
‏ #photobyir
‏ #aksiine
‏ #pasandha
‏ #1x
‏ #nikon_iran
‏ #iran_photo20
‏ #iranianphotography
‏ #akas_khoone
‏ #aksiine
‏ #instagram
‏ #street_photography
‏ #streetphotography
‏ #street_photo
‏ #streetphotographers
‏ #gspc
‏ #am_photography
‏ #ir_aks
‏ #iranian_photography
‏ #photography_aks
#ایرانگردی
Read more
• • هر جا هوا مناسب طبعت نشد، برو فرق تو با درخت، همین پای رفتن‌ست • ‏ #ir_photographer ‏ #ir_aks ‏ #ir_image ‏ #tah_khiar ‏ #photoaxgram ‏ #photobyir ‏ #aksiine ‏ #pasandha ‏ #1x ‏ #nikon_iran ‏ #iran_photo20 ‏ #iranianphotography ‏ #akas_khoone ‏ #aksiine ‏ #instagram ‏ #street_photography ‏ #streetphotography ‏ #street_photo ‏ #streetphotographers ‏ #gspc ‏ #am_photography ‏ #ir_aks ‏ #iranian_photography ‏ #photography_aks ...
Media Removed
• • هر جا هوا مناسب طبعت نشد، برو فرق تو با درخت، همین پای رفتن‌ست • ‏ #ir_photographer ‏ #ir_aks ‏ #ir_image ‏ #tah_khiar ‏ #photoaxgram ‏ #photobyir ‏ #aksiine ‏ #pasandha ‏ #1x ‏ #nikon_iran ‏ #iran_photo20 ‏ #iranianphotography ‏ #akas_khoone ‏ #aksiine ‏ #instagram ‏ #street_photography ‏ #streetphotography ‏ #street_photo ‏ #streetphotographers ‏ #gspc ‏ #am_photography ‏ #ir_aks ‏ #iranian_photography ‏ #photography_aks ...
• هر جا هوا مناسب طبعت نشد، برو
فرق تو با درخت، همین پای رفتن‌ست

‏ #ir_photographer
‏ #ir_aks
‏ #ir_image
‏ #tah_khiar
‏ #photoaxgram
‏ #photobyir
‏ #aksiine
‏ #pasandha
‏ #1x
‏ #nikon_iran
‏ #iran_photo20
‏ #iranianphotography
‏ #akas_khoone
‏ #aksiine
‏ #instagram
‏ #street_photography
‏ #streetphotography
‏ #street_photo
‏ #streetphotographers
‏ #gspc
‏ #am_photography
‏ #ir_aks
‏ #iranian_photography
‏ #photography_aks
#ایرانگردی
Read more
• سال‌ها تصورم این بود جاده‌های شمال زیباترین جاده ایران است. تا برنامه سفر به سمت سنندج و کردستان ...
Media Removed
• سال‌ها تصورم این بود جاده‌های شمال زیباترین جاده ایران است. تا برنامه سفر به سمت سنندج و کردستان برایم پیش اومد. این بود که فهمیدم جاده و زیبایی جاده یعنی چه. باید سفر کرد تا فهمید همه زیبایی در شمال و جاده‌هایش نیست. • ‏ #ir_photographer ‏ #ir_aks ‏ #ir_image ‏ #tah_khiar ‏ #photoaxgram ‏ #photobyir ‏ #aksiine ‏ #pasandha ‏ #1x ‏ #nikon_iran ‏ #iran_photo20 ‏ #iranianphotography ‏ #akas_khoone ‏ #aksiine ‏ #instagram ‏ #street_photography ‏ #streetphotography ‏ #street_photo ‏ #streetphotographers ‏ #gspc ‏ #am_photography ‏ #ir_aks ‏ #iranian_photography ‏ #photography_aks
سال‌ها تصورم این بود جاده‌های شمال زیباترین جاده ایران است. تا برنامه سفر به سمت سنندج و کردستان برایم پیش اومد. این بود که فهمیدم جاده و زیبایی جاده یعنی چه. باید سفر کرد تا فهمید همه زیبایی در شمال و جاده‌هایش نیست. •
‏ #ir_photographer
‏ #ir_aks
‏ #ir_image
‏ #tah_khiar
‏ #photoaxgram
‏ #photobyir
‏ #aksiine
‏ #pasandha
‏ #1x
‏ #nikon_iran
‏ #iran_photo20
‏ #iranianphotography
‏ #akas_khoone
‏ #aksiine
‏ #instagram
‏ #street_photography
‏ #streetphotography
‏ #street_photo
‏ #streetphotographers
‏ #gspc
‏ #am_photography
‏ #ir_aks
‏ #iranian_photography
‏ #photography_aks
• اینجا لب مرز ایران است. اولین جایی که خورشید در آن طلوع می‌کند. لب مرز پاکستان. جایی که حتی دیگر دریای ...
Media Removed
• اینجا لب مرز ایران است. اولین جایی که خورشید در آن طلوع می‌کند. لب مرز پاکستان. جایی که حتی دیگر دریای عمان هم تمام می‌شود و اقیانوس هند شروع می‌شود. اینجا را باید حتما دید. ساحلش را باید دید. مردمانش را باید دید. باید با آنها زندگی کرد تا فهمید آنهایی که در این شرایط زندگی می‌کنند دغدغه‌هایشان ...
اینجا لب مرز ایران است. اولین جایی که خورشید در آن طلوع می‌کند. لب مرز پاکستان. جایی که حتی دیگر دریای عمان هم تمام می‌شود و اقیانوس هند شروع می‌شود. اینجا را باید حتما دید. ساحلش را باید دید. مردمانش را باید دید. باید با آنها زندگی کرد تا فهمید آنهایی که در این شرایط زندگی می‌کنند دغدغه‌هایشان با ما چقدر فرق دارد. چه خوشحال زندگی می‌کنند. همه زندگیشان همین ساحل و همین آب‌هاست. باید رفت، باید دید. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• سایه‌ها بخشی از شخصیت ما هستند. ما انچه را در ظاهر میبینیم با انچه‌ را که سایه‌ی خود میبینیم متفاوت ...
Media Removed
• سایه‌ها بخشی از شخصیت ما هستند. ما انچه را در ظاهر میبینیم با انچه‌ را که سایه‌ی خود میبینیم متفاوت است. گاهی در ظاهر انسانی تند خو و پرخاشگری هستیم اما در سایه‌ی خود بسیار انسانی مهربان. گاهی در ظاهر بسیار ارامیم و در باطن انسان افسارگسیخته‌ایی که هیچ چیز و هیچ کس برایمان مهم نیست. گاهی ادعای انسانیت ...
سایه‌ها بخشی از شخصیت ما هستند. ما انچه را در ظاهر میبینیم با انچه‌ را که سایه‌ی خود میبینیم متفاوت است. گاهی در ظاهر انسانی تند خو و پرخاشگری هستیم اما در سایه‌ی خود بسیار انسانی مهربان. گاهی در ظاهر بسیار ارامیم و در باطن انسان افسارگسیخته‌ایی که هیچ چیز و هیچ کس برایمان مهم نیست. گاهی ادعای انسانیت می‌کنیم و گاهی ادعای مهربانی. اما در سایه‌های خود انسانی وحشی و هوسرانی هستیم. میان انسان و سایه‌اش فقط یه مرز باریک است. باید از مرزش عبور کنی یا بفهمی کجای داستان ایستاده‌ایی. •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• بلوچ‌ها را باور کنیم. مردمانی بسیار مهمانواز. مردمانی از جنس محبت. آنچنان که تو را مدهوش کنند. ...
Media Removed
• بلوچ‌ها را باور کنیم. مردمانی بسیار مهمانواز. مردمانی از جنس محبت. آنچنان که تو را مدهوش کنند. به دیار بلوچستان بروید و ببینید دنیایشان چقدر دل‌انگیز است. دل‌هایی شاد و لبانی خندان، اما زخم خورده از حر‌فهای سیاسیان. بزن مطرب برقصان تا برقصم به ساز و چنگ و تار دلربایی • #ax_matn #akas_b #akkasan ...
بلوچ‌ها را باور کنیم. مردمانی بسیار مهمانواز. مردمانی از جنس محبت. آنچنان که تو را مدهوش کنند. به دیار بلوچستان بروید و ببینید دنیایشان چقدر دل‌انگیز است. دل‌هایی شاد و لبانی خندان، اما زخم خورده از حر‌فهای سیاسیان.
بزن مطرب برقصان تا برقصم
به ساز و چنگ و تار دلربایی

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• به دختران اعتماد کنیم و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و بگذاریم از حلقه بسته تجربه های کوچک، ...
Media Removed
• به دختران اعتماد کنیم و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و بگذاریم از حلقه بسته تجربه های کوچک، قابلیت رشد نایافته و دوباره تجربه های کوچک رهایی پیدا کنیم. البته سقف های شیشه ای اول باید در ذهن من و شما برداشته شود. برایشان جُک نسازیم. با این جُک های سیاه، اعتماد به نفسی که کم کم دارد در نهاد دختران ...
به دختران اعتماد کنیم و آنان را به تجربه های بزرگ دعوت کنیم و بگذاریم از حلقه بسته تجربه های کوچک، قابلیت رشد نایافته و دوباره تجربه های کوچک رهایی پیدا کنیم. البته سقف های شیشه ای اول باید در ذهن من و شما برداشته شود. برایشان جُک نسازیم. با این جُک های سیاه، اعتماد به نفسی که کم کم دارد در نهاد دختران این سرزمین پا می گیرد را لگدمال نکنیم. #دکتر_مجتبی_لشکر_بلوکی

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#tah_khiar
#streetphotographi
#ایرانگردی
Read more
• هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه! نان را از من بگیر، اگر می‌خواهی هوا را از من بگیر، اما خنده‌ات را ...
Media Removed
• هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه! نان را از من بگیر، اگر می‌خواهی هوا را از من بگیر، اما خنده‌ات را نه #پابلو_نرودا • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday ...
هوا را از من بگیر خنده‌ات را نه!
نان را از من بگیر، اگر می‌خواهی
هوا را از من بگیر، اما
خنده‌ات را نه
#پابلو_نرودا

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق ... #سهراب_سپهری • #ax_matn ...
Media Removed
• زندگی رسم خوشایندی است زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق ... #سهراب_سپهری • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday #photogram35 ...
زندگی رسم خوشایندی است
زندگی بال و پری دارد به وسعت مرگ
پرشی دارد اندازه عشق
...
#سهراب_سپهری

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی چون ...
Media Removed
• ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر من و چون دود برفتی چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی چون دوستی سنگ‌دلان زود برفتی زان پیش که در باغ وصال تو دل من از فراق تو برآسوده برفتی ناگشته من از بند تو آزاد بجستی ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی آهنگ به جان من دلسوخته کردی چون در دل من عشق بیفزود برفتی • #ax_matn ...
ای دیر به دست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی
چون دوستی سنگ‌دلان زود برفتی
زان پیش که در باغ وصال تو دل من
از فراق تو برآسوده برفتی
ناگشته من از بند تو آزاد بجستی
ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی
آهنگ به جان من دلسوخته کردی
چون در دل من عشق بیفزود برفتی

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود ! عادت همه‌چیز را ویران می‌کند؛ از جمله عظمت دوست داشتن ...
Media Removed
• وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود ! عادت همه‌چیز را ویران می‌کند؛ از جمله عظمت دوست داشتن را، تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را ... عاشق کم است ، سخنِ عاشقانه فراوان ! روزگاریست چه بد، که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آواز عاشقانه‌ خواندن دلیل عاشق بودن ...! #نادر_ابراهیمی • #ax_matn ...
وای بر آن روزی که چیزی حتی عشق عادتمان شود !
عادت همه‌چیز را ویران می‌کند؛ از جمله عظمت دوست داشتن را، تفکر خلاق را، عاطفه جوشان را ...
عاشق کم است ، سخنِ عاشقانه فراوان !
روزگاریست چه بد، که دیگر کلام عاشقانه دلیل عشق نیست و آواز عاشقانه‌ خواندن دلیل عاشق بودن ...!
#نادر_ابراهیمی •
#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد. در جامعه ای که قامتِ تفکر و همت مردم کوتاه باشد، ...
Media Removed
• سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد. در جامعه ای که قامتِ تفکر و همت مردم کوتاه باشد، سقفِ آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود. وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف می خورد که حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جولان می دهند. مردمِ عوام هم برای بقا آنقدر سرشان را خم می ...
سقفِ آزادی رابطه ی مستقیم با قامتِ فکری مردمان دارد.
در جامعه ای که قامتِ تفکر و همت مردم کوتاه باشد، سقفِ آزادی هم به همان نسبت کوتاه می شود.
وقتی سقف کوتاه باشد آدم های بزرگ سرشان آنقدر به سقف می خورد که حذف می شوند، آدم های کوتوله اما راحت جولان می دهند. مردمِ عوام هم برای بقا آنقدر سرشان را خم می کنند که کوتوله می شوند و سقف ها پایین و پایین تر می آید و مردم بیشتر و بیشتر قوز میکنند تا اینکه کمر خم می شود و دیگر نمی توانند قد راست کنند.
بیچارگان / #فئودور_داستایوفسکی

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• هیچوقت نمی توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی نگه داری ، فهمیدی ! تو فقط قادر هستی چیزی را که ...
Media Removed
• هیچوقت نمی توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی نگه داری ، فهمیدی ! تو فقط قادر هستی چیزی را که داری قبل از آنکه از دستت برود عاشقانه دوست داشته باشی ... #کیت_دی_کالمو • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas ...
هیچوقت نمی توانی
چیزی را که
قرار است از دست بدهی
نگه داری ، فهمیدی !
تو فقط قادر هستی چیزی را که داری
قبل از آنکه از دستت برود
عاشقانه دوست داشته باشی ...
#کیت_دی_کالمو

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#photographer_iranian2017
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
#nikon
Read more
• آنچه در رویاهای خود می‌پروراندم. آنچه امروز در آن هستم. • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz ...
Media Removed
• آنچه در رویاهای خود می‌پروراندم. آنچه امروز در آن هستم. • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday #photogram35 #photomoto_graphy #persian_photography_ ...
آنچه در رویاهای خود می‌پروراندم.
آنچه امروز در آن هستم. •

#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#photographer_iranian2017
#i_owe_myself
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more
• صدای باد می‌آید، عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای همواره! مرا به وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید مرا ...
Media Removed
• صدای باد می‌آید، عبور باید کرد و من مسافرم ای بادهای همواره! مرا به وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید مرا به کودکی شور آب‌ها برسانید • #ax_matn #akas_b #akkasan #ax_rooz #minimalha #axnegar #axemrooz #aks_baran #ag_minimal #aksee_khas #aksdastan #ir_graphy #pic_poem #photoofday ...
صدای باد می‌آید، عبور باید کرد
و من مسافرم ای بادهای همواره!
مرا به وسعت تشکیل برگ‌ها ببرید
مرا به کودکی شور آب‌ها برسانید


#ax_matn
#akas_b
#akkasan
#ax_rooz
#minimalha
#axnegar
#axemrooz
#aks_baran
#ag_minimal
#aksee_khas
#aksdastan
#ir_graphy
#pic_poem
#photoofday
#photogram35
#photomoto_graphy
#persian_photography_
#pic_firik_
#ak_30
#art_cameraa
#irshot
#photographer_iranian2017
#i_owe_myself
#ir_aks
#lenspersia
#friendsinbnw
#iranphotowalk
#ir_mobilegraphy
#bnw_city
Read more

Loading...