Loading Content...

Imanli_gonul Instagram Photos and Videos

Loading...


imanli_gonul #imanligonul @imanli_gonul mentions
Followers: 50,260
Following: 48
Total Comments: 0
Total Likes: 0

– “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et” ____ #kadir ...
Media Removed
– “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et” ____ #kadir #gecesi – “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye duâ et”
____
#kadir #gecesi
Loading...
Bir şahıs, Harem i Şerif in kapısında, "Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan ...
Media Removed
Bir şahıs, Harem i Şerif in kapısında, "Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah ım.." diyerek hep aynı duâyı okuyordu.Ona "Sen başka dua bilmez misin? "dediler.O şöyle açıkladı, bu duâyı tekrar etme sebebini: ___ Ben Beyt-i Şerîfi tavâf ederken ayağıma takılan ... Bir şahıs, Harem i Şerif in kapısında, "Ey doğrulara yardım eden, haramlardan kaçınanları koruyan Allah ım.." diyerek hep aynı duâyı okuyordu.Ona "Sen başka dua bilmez misin? "dediler.O şöyle açıkladı, bu duâyı tekrar etme sebebini:
___
Ben Beyt-i Şerîfi tavâf ederken ayağıma takılan bir şeyi eğilip aldım. Bir de baktım ki, içinde bin altın bulunan bir kese. Şeytanımla îmânım mücâdeleye tutuştular. Bin altın çok para, senin bütün ihtiyaçlarını karşılar dedi şeytanım. Îmânım ise, Bu haramdır, boşuna saklama; sahibini bul, teslim et! dedi. Ben böyle mücâdele içinde iken, birinin sesi duyuldu:
__
Burada, içinde bin altınım bulunan kesem kaybolmuştur. Kim buldu ise getirsin, ona otuz altın müjde vereyim!
__
Bin haramdan otuz helâl hayırlıdır, diyerek keseyi sahibine teslim ettim. O da bana otuz altın verdi. Bunu alıp bakırcılar çarşısında gezerken, bir Arap kölenin bu paraya satıldığını görünce, hemen satın aldım. Bir müddet sonra bu kölenin yanına bir kısım Araplar gelip gizlice konuşmaya başladılar. Köleden ne konuştuklarını sordum. Saklamayıp aynen anlattı:
___
Ben Mağrip sultânının oğluyum. Babam, Habeş melikiyle cenk edip savaşı kaybetti. Beni de esir alıp buralarda sattılar. Babam bunları göndermiş, elli bin altın da vermiş ki, beni satın alıp götürsünler. Sen bana çok iyilik ettin, kendi evlâdın gibi baktın. Bundan dolayı memnun kaldım. Bunlar beni satın alacaklar; sakın az altına râzı olma, elli bin altına sat beni.
___
Dediği gibi oldu. Elli bin altına sattım köleyi. Bu kadar büyük sermaye ile bir kısım mallar alıp Bağdata gittim. Orada açtığım dükkânda mallarımı satıyordum. Bir tanıdığım gelip, Meşhur bir tüccar dostum vefât etti, ay gibi güzel kızcağızı yalnız kaldı. Gel bunu sana alalım dedi. Ben de kabul ettim. Kızın, çehiz olarak getirdiği birtakım tabakların üzerinde içi altın dolu keseler vardı. Hepsinin üzerinde de biner altın yazılı iken, birinde dokuz yüz yetmiş altın yazılı idi. Bunun sebebini sorduğumda kızcağız dediki:

____
Devamii yorumda👇
Read more
 #Kalp sırrına erenler neler yapar, bilir misin? #Kızmazlar, Küsmezler... Kırmazlar, Kırılmazlar. #Her ...
Media Removed
#Kalp sırrına erenler neler yapar, bilir misin? #Kızmazlar, Küsmezler... Kırmazlar, Kırılmazlar. #Her şeyde bir #güzellik bulurlar. Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler... #Rabb inden bilirler! Her şeyi O ’ndan umup, beklerler. #Ve, susarlar... Susarak konuşurlar.. #Hz. ... #Kalp sırrına erenler neler yapar, bilir misin?
#Kızmazlar, Küsmezler... Kırmazlar, Kırılmazlar.
#Her şeyde bir #güzellik bulurlar.
Hiçbir şeyi insanoğlundan bilmezler...
#Rabb inden bilirler!
Her şeyi O ’ndan umup, beklerler.
#Ve, susarlar... Susarak konuşurlar.. #Hz. #Mevlana
__________________
Read more
<span class="emoji emoji1f343"></span>Dünya ne kadar yalan, Her şey ne kadar boş, Biz ne çok hiçiz!.. ___ <span class="emoji emoji1f499"></span> Serdar Tuncer
Media Removed
Dünya ne kadar yalan, Her şey ne kadar boş, Biz ne çok hiçiz!.. ___ Serdar Tuncer 🍃Dünya ne kadar yalan, Her şey ne kadar boş, Biz ne çok hiçiz!..
___
💙 Serdar Tuncer
Uzaklarımı yakın eyle <span class="emoji emoji1f60c"></span> #amin desene...
Media Removed
Uzaklarımı yakın eyle #amin desene... Uzaklarımı yakın eyle 😌
#amin desene...
Loading...
<span class="emoji emoji1f343"></span>Allâh Resûlü (s.a.v.): “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve sonu kesiktir” (Müsned, ...
Media Removed
Allâh Resûlü (s.a.v.): “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve sonu kesiktir” (Müsned, c.2 s.259) buyurmuştur. Allâh (c.c.)’ya ve Resûlü (s.a.v.)’e inanan bir kimsenin Azîz ve Celîl olan yüce Allâh’ın adına öncelik vermesi, en başta onu gâye edinmesi gerekir. Bunun sağlanması ... 🍃Allâh Resûlü (s.a.v.): “Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve sonu kesiktir” (Müsned, c.2 s.259) buyurmuştur. Allâh (c.c.)’ya ve Resûlü (s.a.v.)’e inanan bir kimsenin Azîz ve Celîl olan yüce Allâh’ın adına öncelik vermesi, en başta onu gâye edinmesi gerekir. Bunun sağlanması da ancak, en başta Allâh (c.c.)’ün adını anmak ve yapılması gereken işi bundan sonra yapmakla mümkün olur.
___
🍃Fâtihâ Sûresi’ne de; “Rahmân ve Rahîm olan Allâh (c.c.)’ün adıyla başlanır.” Ebû Hureyre (r.a.)’den rivâyetle Nebi (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Kul; ‘Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin’ (Hamd (senâ edilmek ve övülmek) âlemlerin Rabbi Allâh’a mahsustur.), deyince Cenâb-ı Hakk, ‘Kulum bana hamd etti (övdü)’ buyurur. Kul: ‘Er’Rahmânir-Rahim’ (O Rahmân’dır, Rahim’dir) deyince Cenâb-ı Hakk, ‘Kulum beni sena etti’ buyurur.
______
🍃Kul: ‘Mâliki yevmiddîn’ (Dîn (cezâ) ve hesap gününün sahibidir.) deyince Cenâb-ı Hakk, ‘Kulum bana ta’zimde bulundu’ der. Kul: ‘İyyâke’na’budü ve iyyâke nesteîn (Ancak sana ibâdet/kulluk eder ve yalnız senden yardım bekleriz)’ deyince Cenâb-ı Hakk, ‘Bu benimle kulum arasındadır. Kulum için istediği verilecektir’ buyurur.
_____
🍃Kul: ‘İhdinassirâtal-müstekîm. Sirâtallezîne en’amte aleyhim, gayril-mağdûbi aleyhim veled’daallin (Kendilerine lütuf ve ikrâmda bulunduğun kimselerin yoluna ilet. Gazâba uğramışların ve sapmışların (Yahudilerin ve hristiyanların) yoluna değil.)’ deyince Cenâb-ı Hakk, ‘İşte bu kuluma aittir ve kulum için de istediği olacaktır.’” (Müslim)
_____
🍃Fâtihâ Sûresi, Kur’ân’ın içindeki tüm manaları kapsadığı için bu sûreye Vâfiye “Fâtihâtü’l-Kitâb” denmiştir. Hadîs-i Şerîfte “Fâtihâ Sûresi, arşımın hazinelerinden bir hazine (kenz) dir.” (Feyzül Kadir) buyurulduğu için;
____
🍃“Kenz”, “Ölüm dışında Fâtihâtu’l-Kitab her derde şifâdır.” (Feyzül Kadir)

ve “Kur’ân’ın başındaki Fâtihâ sûresi zehirlenmeye karşı şifâdır.” (Deylemi) buyurulduğu için de bu sûreye “Şifâ” denmiştir. (İmâm Nesefi, Nesefi Tefsiri, c.1 s.109-110)
______
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f343"></span>Teşekkür bir nezaket ifadesidir.Birçok kapıyı açan, karşımızdakini memnun eden tesirli bir ...
Media Removed
Teşekkür bir nezaket ifadesidir.Birçok kapıyı açan, karşımızdakini memnun eden tesirli bir sözdür. __ Bize yapılan bir iyilik karşısında teşekkür etmek karşımızdaki insana emeğinin boşa gitmediğini bildirecektir. ___ Mesala sabahtan akşama kadar çalışmaktan bunalmış ... 🍃Teşekkür bir nezaket ifadesidir.Birçok kapıyı açan, karşımızdakini memnun eden tesirli bir sözdür.
__
🍃Bize yapılan bir iyilik karşısında teşekkür etmek karşımızdaki insana emeğinin boşa gitmediğini bildirecektir.
___
🍃Mesala sabahtan akşama kadar çalışmaktan bunalmış birine teşekkür etmek belki onun bütün iş stresini ortadan kaldıracaktır.
____
🍃Teşekkür, hayatı kolaylaştırmanın yanında çok kolay bir iyilik yoludur da.
___
🍃Allah a [celle celâluhû] şükretmek insanin önemli bir vazifesidir.Bu vazifeyi yerine getirebilmek için insanlara teşekkür etmeyi de öğrenmek gerekir.
_____
🍃İnsanlara teşekkür ederken de asıl teşekkür edilmesi gerekeni unutmamak lazımdır.
___
🍃Cümle iş O nun takdiriyle, O nun rızasıyla gerçekleşir.Kültürümüzde teşekkür ifade eden birçok kelime vardır, yerine göre sıcak ve samimi bir tebessüm bile teşekkür manasına gelir.
___
🍃Bazan da "sağ ol'' cümlesiyle bu duygu dile getirilir.
"Allah razı olsun " cümlesi de bizim kültürümüze has güzel bir teşekkür ifadesi ve çok önemli bir duadır.
____
#tesekkur #ederim
____
Read more
<span class="emoji emoji1f343"></span>Z Â H İ D L E R İ N D Ü N Y A S I<span class="emoji emoji1f343"></span> ___ İslâm'ın ilk dönemlerinde yaşayan zâhidlerin en belirgin özellikleri ...
Media Removed
Z Â H İ D L E R İ N D Ü N Y A S I ___ İslâm'ın ilk dönemlerinde yaşayan zâhidlerin en belirgin özellikleri dünyaya ••• hiçbir değer vermemeleri, •••Her zaman mahzun olmaları ve Allah korkusuyla ağlamalarıydı. ___ Veysel Karani [rahmetullahi aleyh] dua ederken bile yüzünü kaldırmaz, ... 🍃Z Â H İ D L E R İ N D Ü N Y A S I🍃
___
İslâm'ın ilk dönemlerinde yaşayan zâhidlerin en belirgin özellikleri dünyaya
•••🍃 hiçbir değer vermemeleri,
•••🍃Her zaman mahzun olmaları
ve Allah korkusuyla ağlamalarıydı.
___
🍃Veysel Karani [rahmetullahi aleyh] dua ederken bile yüzünü kaldırmaz, çenesi göğsüne değer bir halde dua ederdi..
___
🍃Amir b. Abdullah [rahmetullahi aleyh] gece sabahlara kadar ağlayarak ibadet ederdi ve sabah yakınları onu halsiz düşmüş bir şekilde bulurlardı.
___
🍃Utbe b. Ebân [rahmetullahi aleyh] şöyle diyor: " Ben dünyayı üç talakla boşadım.Tekrar nikahlamam mümkün değildir."
____
🍃Rabia el-Adeviyye de [rahmetullahi aleyh] secdeye kapanıp ağladığında secde yeri çamur oluncaya dek gözyaşı dökerdi.
___
Onlar Allah korkusuyla yaşayan gözün Cehennem âteşi görmeyeceği müjdesini almış büyük kişilerdi...
________
Read more
 #ölüm #dua
Media Removed
#ölüm #dua #ölüm #dua
Loading...
<span class="emoji emoji1f343"></span>Allah ım Benimle hatalarım arasını doğu ile batının arası kadar uzaklaştır.. ___ <span class="emoji emoji1f343"></span>Allah ım Beyaz ...
Media Removed
Allah ım Benimle hatalarım arasını doğu ile batının arası kadar uzaklaştır.. ___ Allah ım Beyaz elbisenin lekelerden arındırıldığı gibi beni de hatalarımdan arındır. __ Allah ım Kar,su ve dolu ile beni hatalarımdan arındır.. ___ #imanligonul #dua #hayırlıcumalar ... 🍃Allah ım
Benimle hatalarım arasını doğu ile batının arası kadar uzaklaştır..
___
🍃Allah ım
Beyaz elbisenin lekelerden arındırıldığı gibi beni de hatalarımdan arındır.
__
🍃Allah ım
Kar,su ve dolu ile beni hatalarımdan arındır..
___
#imanligonul
#dua
#hayırlıcumalar
____________
Read more
Ey oğul! Kendini verdikçe, tohum gibi, yokluğa erdikçe varlık bulacaksın. Davan hakikat olsun, ...
Media Removed
Ey oğul! Kendini verdikçe, tohum gibi, yokluğa erdikçe varlık bulacaksın. Davan hakikat olsun, hedefin hayır olsun. Yoldaşın er kişi, sırdaşın âlimler olsun! Ey oğul!
Kendini verdikçe, tohum gibi, yokluğa erdikçe varlık bulacaksın. Davan hakikat olsun, hedefin hayır olsun. Yoldaşın er kişi, sırdaşın âlimler olsun!
Loading...
Uyan kızım.. Seherde seyre çıkıp tazelenmek için uyan! Kalk, kızıllığın,o doğurgan rengin ...
Media Removed
Uyan kızım.. Seherde seyre çıkıp tazelenmek için uyan! Kalk, kızıllığın,o doğurgan rengin ucundan tutunarak seyrana çık! Aç pencereyi, gün dolsun içeriye. Uyan kızım..
Seherde seyre çıkıp tazelenmek için uyan!
Kalk, kızıllığın,o doğurgan rengin ucundan tutunarak seyrana çık!
Aç pencereyi, gün dolsun içeriye.
Şimdi birşeysin benim için... ___ Varsın. __ Fakat bocalıyordum. ___ Gizlice düşündüğüm, farkedilmesinden korktuğum hakikat sen miydin, yoksa ben, hatırasızlığı, boşluğu, en ucuz şekilde, sırtımdan korkakça, hiç bir teşebbüste bulunmadan birden bire atmak için yine hayal ... Şimdi birşeysin benim için...
___
Varsın.
__
Fakat bocalıyordum.
___
Gizlice düşündüğüm, farkedilmesinden korktuğum hakikat sen miydin, yoksa ben, hatırasızlığı, boşluğu, en ucuz şekilde, sırtımdan korkakça, hiç bir teşebbüste bulunmadan birden bire atmak için yine hayal mi kuruyordum.
____
Dedim ya işte, bocalıyorum.Yeniden yaşamaya başlamak kolay mı?
___
#cahit #zarifoglu #yaşamak
___
❤Video tam istediğim gibi olmadı acele ile çekmiş idim 🙈
___
#imanligonul
Read more
Anne beni unuttun #kedi #chat Anne beni unuttun😔
#kedi #chat
Loading...
Yunus emre derki dünya yalandır Güvenme maline malın talandır Âşıka seherde uyku haramdır ...
Media Removed
Yunus emre derki dünya yalandır Güvenme maline malın talandır Âşıka seherde uyku haramdır Yeşil alem ile gelir Muhammed Sallu aleyhi ve âlihi sallû aleyhi ve sahbihi _____ Yunus emre derki dünya yalandır
Güvenme maline malın talandır
Âşıka seherde uyku haramdır
Yeşil alem ile gelir Muhammed
Sallu aleyhi ve âlihi sallû aleyhi ve sahbihi
_____
Seçkin bir kimse değilim ismimin baş harfleri acz tutuyor Bağışlamanı dilerim Sana zorsa… ...
Media Removed
Seçkin bir kimse değilim ismimin baş harfleri acz tutuyor Bağışlamanı dilerim Sana zorsa… bırak yanayım Kolaysa, esirgeme Hayat bir boş rüyaymış Geçen ibadetler özürlü Eski günahlar dipdiri Seçkin bir kimse değilim İsmimin baş harflerinde kimliğim Bağışlanmamı dilerim Sana ... Seçkin bir kimse değilim
ismimin baş harfleri acz tutuyor
Bağışlamanı dilerim

Sana zorsa… bırak yanayım
Kolaysa, esirgeme

Hayat bir boş rüyaymış
Geçen ibadetler özürlü
Eski günahlar dipdiri
Seçkin bir kimse değilim
İsmimin baş harflerinde kimliğim
Bağışlanmamı dilerim

Sana zorsa… bırak yanayım
Kolaysa esirgeme

Hayat boş geçti
Geri kalan korkulu
Her adımım dolu olsa
İşe yaramaz katında
Biliyorum
Bağışlanmamı diliyorum.

Cahit Zarifoğlu
______
#cahit #zarifoğlu #acz #şiir #zarifadam
Read more
Basamaklar çok yüksek olabilir, lakin pes etme mücadele et. Gayretin sonu zaferdir inşaallah.
Media Removed
Basamaklar çok yüksek olabilir, lakin pes etme mücadele et. Gayretin sonu zaferdir inşaallah. Basamaklar çok yüksek olabilir, lakin pes etme mücadele et. Gayretin sonu zaferdir inşaallah.
 #namaz _____ Namazı hakiki manada kılanlar kötülükten uzak olur.. __ Rabbim cümlemizi namazında ...
Media Removed
#namaz _____ Namazı hakiki manada kılanlar kötülükten uzak olur.. __ Rabbim cümlemizi namazında daimi eylesin.. Gösterişten uzak eylesin Amin Allah a emanet olun.. ___ #imanligonul #namaz
_____
Namazı hakiki manada kılanlar kötülükten uzak olur..
__
Rabbim cümlemizi namazında daimi eylesin..
Gösterişten uzak eylesin
Amin
Allah a emanet olun..
___
#imanligonul
1)Bütün işlerde besmele ile başlamak sünnet olduğu gibi giyinmeye de besmele ile başlamak. __ 2)Elbiseyi ...
Media Removed
1)Bütün işlerde besmele ile başlamak sünnet olduğu gibi giyinmeye de besmele ile başlamak. __ 2)Elbiseyi süslenip gururlanma ve insanlara gösteriş yapma niyetiyle değil,Yüce Allah ın örtünme emrine uyma niyetiyle giymek. ___ 3)Resûlüllah aleyhissalatu vesselam an gelen duaları ... 1)Bütün işlerde besmele ile başlamak sünnet olduğu gibi giyinmeye de besmele ile başlamak.
__
2)Elbiseyi süslenip gururlanma ve insanlara gösteriş yapma niyetiyle değil,Yüce Allah ın örtünme emrine uyma niyetiyle giymek.
___
3)Resûlüllah aleyhissalatu vesselam an gelen duaları okumak.
___
4)Çok pahalı ve çok düşük seviyeli elbiselerden sakınıp orta dereceli elbiseleri tercih etmek.
__
5)Elbisenin temiz ve tahir olduğundan emin olmak.
___
6)Elbise ile övünmekten veya kibir ve üstünlük taslayarak elbiseyi yere değecek kadar uzatmaktan sakınmak ve elbiseyi yere değmeyecek şekilde ayarlamak.
____
7)Elbise ayakkabı pantalon ve çorap giyerken sağ el ile çıkarırken sol el ile başlamak.
___
8)Elbise ayakkabi ve çorabın icinde zararli hasaratlarin bulunmadigindan emin olmak icin giymeden önce silkelemek.
___
9)Elbiseyi soyduktan sonra katlayip Allah in adini zikrederek yerine koymak daginik bir sekilde ortaliga atmamak.
___
10)Ozellikle yazin her aksam ve kokusu degistiginde coraplar yıkanıp temizlik bakimi yapilmalidir.Ayakkabilarin bakimi da ayni sekilde yapilmalidir.
___
11)Gömleğin kol ağızlarının en uygunu bileğe kadar olmasidir.
__
12) Erkeklerde ipek haram olduğu için ipekten yapılmış elbiseleri giymekten kaçınmak.
__
#giyinme #adabi #imanligonul
Read more
Yâ ilâhi senden bir dileğim vâr, Kâpındân sürüp de, dârâ düşürme. dârâ düşürme. Öter bülbüllerin, ...
Media Removed
Yâ ilâhi senden bir dileğim vâr, Kâpındân sürüp de, dârâ düşürme. dârâ düşürme. Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu, Mâksudu giryânâ, hârâ düşürme. Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu, Mâksudu giryânâ, hârâ düşürme. Cemâlin nurudur, âşıkın cânı, âşık fedâ etmiş, ezelde kânı. ezelde ... Yâ ilâhi senden bir dileğim vâr,
Kâpındân sürüp de, dârâ düşürme. dârâ düşürme.
Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu,
Mâksudu giryânâ, hârâ düşürme.

Öter bülbüllerin, âhu cân kuşu,
Mâksudu giryânâ, hârâ düşürme.

Cemâlin nurudur, âşıkın cânı,
âşık fedâ etmiş, ezelde kânı. ezelde kânı.
Ey bu cân mülkünde ruhun sultânı,
âşkındân bâşkâ bir, hârâ düşürme.

Ey bu cân mülkünde ruhun sultânı,
âşkındân bâşkâ bir, hârâ düşürme.

Kâdir Mevlâm, âteş âtmâ özüme,
Dünyâ mâlı, görünmüyor gözüme,
âh bu gözüme…
Yâ ilâhi sen bâk, benim yüzüme,
Cehennem âteşi ile dâğlâmâ.

Yâ ilâhi sen bâk, benim yüzüme,
Cehennem âteşi ile dâğlâmâ.

Sen sinemdeki ben, ben gibi durân,
Sinemin üstünde hâtsız oturân, hâtsız oturân,
Ey gönlümü yâkıp, kâlbimi bilen.
Derdimi dermânsız hâle düşürme.

Ey gönlümü yâkıp, kâlbimi bilen.
Derdimi dermânsız hâle düşürme.

Mâlumundur hâlim Ey Yüce Râhmân !
Gizli sâklı neyim vâr, hep sânâ âyân,
Ey râhmeti sonsuz, lütfu bir pâyân,
Gönlümü yüzde bir dârâ düşürme.
____
#ilahi #sozleri #😌
Read more
Taşın içindeki can.. O yüzden ne kadar karamsar durumda olursanız olun ordan bir hayat tohumu çıkar ...
Media Removed
Taşın içindeki can.. O yüzden ne kadar karamsar durumda olursanız olun ordan bir hayat tohumu çıkar gün yüzüne.. sabr.. Taşın içindeki can.. O yüzden ne kadar karamsar durumda olursanız olun ordan bir hayat tohumu çıkar gün yüzüne.. sabr..
Dost olarak Allah yeter..
Media Removed
Dost olarak Allah yeter.. Dost olarak Allah yeter..
Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu
Media Removed
Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu
Eğitim psikolojisine dair kütüphanede olması gereken yazarların arasında - #AlfieKohn fikrimce.. ...
Media Removed
Eğitim psikolojisine dair kütüphanede olması gereken yazarların arasında - #AlfieKohn fikrimce.. müthiş tespitleri var hele ki onu kitabını temel alarak "Beni ödülle cezalandırma" kitabını yazan #Özgürbolat ise kesinlikle okunması gereken yazarlardan birtanesi de o. Bunları ... Eğitim psikolojisine dair kütüphanede olması gereken yazarların arasında - #AlfieKohn fikrimce.. müthiş tespitleri var hele ki onu kitabını temel alarak "Beni ödülle cezalandırma" kitabını yazan #Özgürbolat ise kesinlikle okunması gereken yazarlardan birtanesi de o. Bunları islami pratiğini ise "Abdulfettah Ebu Gudde"nin eserleri, Hatice Kübra Tongar ve Adem Güneş. Bunlar benim kitaplarını okuyup takip ettiklerim. Tavsiyeleriniz varsa yoruma yazarak katkıda bulunur iseniz sevinirim 📚
.
.
#psychology #goleman #AlfieKohn #özgürbolat #psikoloji
Read more
KAÇ TAKİPÇİN VAR SENİN? Geçen gün “Kaç takipçin var?” diye sordum, sosyal medya fenomeni bir arkadaşa. ...
Media Removed
KAÇ TAKİPÇİN VAR SENİN? Geçen gün “Kaç takipçin var?” diye sordum, sosyal medya fenomeni bir arkadaşa. “Çok” dedi, uçuk rakamlardan sözetti. Nabzımı yoklamak için “Senin de çoktur” deyip gözlerimin içine baktı. “Yok" dedim, "Benim senin kadar çok takipçim yok. Hepi topu sekiz tane.” Merakını ... KAÇ TAKİPÇİN VAR SENİN?
Geçen gün “Kaç takipçin var?” diye sordum, sosyal medya fenomeni bir
arkadaşa. “Çok” dedi, uçuk rakamlardan sözetti. Nabzımı yoklamak için
“Senin de çoktur” deyip gözlerimin içine baktı. “Yok" dedim, "Benim
senin kadar çok takipçim yok. Hepi topu sekiz tane.”
Merakını gidermek için daha o sormadan saymaya başladım:

1-Birinci ve en büyük takipçim Allah’tır.
Uykuda bile takip eder beni.
O’ndan gizli kalmak mümkün değildir. O yazmadan diğer takipçilerin hiçbiri kalem oynatamaz. İyi hareketlerimde gönlüme genişlik verir, yanlış yaptığımda ise göğüs kafeslerimi adeta birbirine geçirircesine
sıktıkça sıkar beni. Eğri veya doğru yolda olduğumu çoğu zaman, O’nun bu hareketiyle anlarım.

2-3: Sonraki iki takipçim ise Kirameyn Katipleri’dir.
İyi kötü, hayır veya şer ne yapsam anında kayda geçerler. Alim unutur kalem unutmaz deyip
cızır cızır yazmaya devam ederler.

4-Dördüncü takipçim şeytandır. Ve takipçilerin en tehlikelisi. Hayırla hiç işi olmaz. Allar pullar, acuzeyi dilber, zehiri bana ab-ı hayat gösterir. Tuzakları örümcek ağı gibi zayıf olsa da, insanı çok rahat kandıran müthiş bir yeteneğe sahiptir.

5-Beşinci takipçim nefsimdir. Tıpkı boynu bükük, masum yüzlü bir dilenciye benzer. Aç gözlüdür, doymak nedir bilmez. Gözleri fellik fellik devamlı arayış içindedir. Her şeyin “kendi hakkı” olduğunu söyler durur. Dırdırından kurtulmak mümkün değildir. Sadece açlıkla terbiye edebilirim onu. Dizginlerini bırakıversem inanın beni
uçurumdan aşağı yuvarlar da “Tüh, adamcağıza yazık oldu!” bile demez. Şeytandan sonra gelen en yaman takipçim de işte budur.

6-Altıncı sıradaki takipçim ise rızkımdır. Şimdiye kadar bir
vefasızlığını görmedim ama nedense ben onu hiç beğenmem, hep değersiz ve küçük görürüm. Başkalarının rızkı bana daha tatlı ve büyük görünür. Devamlı ben onun peşinden koşarım fakat o bunu kabul etmez, hayır ben
senin peşinden koşuyorum diye benimle inatlaşır. Kimbilir belki de o haklıdır. Çünkü bir keresinde uçağa bindiğimde, hostesler gökyüzünde bunu getirip önüme koymuşlardı, “Al bu da senin rızkın!” demişlerdi.
Read more
Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî ...
Media Removed
Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî radiyallahu anh’tan dinleyelim. “Yermük muharebesinde idim. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleri ile yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde ... Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî radiyallahu anh’tan dinleyelim. “Yermük muharebesinde idim. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleri ile yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben de, güçlükle kendimi toparlayarak, amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra, nihayet aradığımı buldum.

Su istiyor musun?Bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu, göz işaretleri ile bile zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek dedim ki: - Su istiyor musun? Belli ki, istiyordu. Çünkü dudakları hararetten âdeta kavrulmuştu. Göz işareti ile,"Çabuk, hâlimi görmüyor musun?" der gibi bana bakıyordu. Ben kırbanın ağzını açtım, suyu kendisine doğru uzatırken, biraz ötede yaralıların arasında Hz. İkrime’nin sesi duyuldu:
- Su! Su! Ne olur, bir tek damla olsun, su!

Amcamın oğlu Hâris, bu feryâdı duyar duymaz, göz ve kaş işaretleriyle suyu hemen Hz. İkrime’ye götürmemi istedi.

Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa, Hz. İkrime’ye yetiştim ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime hazretleri elini kırbaya uzatırken, Hz. Iyas’ın iniltisi duyuldu: - Ne olur bir damla su verin! Allah rızâsı için bir damla su!

Bu feryâdı duyan Hz. İkrime, elini hemen geri çekerek suyu Iyas’a götürmemi işaret etti. Suyu o da içmedi.
Hepsi şehit oldular.

Ben kırbayı alarak şehitlerin arasından dolaşa dolaşa, Hz. Iyas’a yetiştiğim zaman, son nefesini Kelime-i Şehadet getirerek tamamladı. Derhal geri döndüm, koşa koşa Hz. İkrime’nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim? Onun da şehit olduğunu müşahede ettim.

Bari dedim, amcamın oğlu Hz. Hâris’e yetiştireyim. Koşa koşa ona geldim, ne çare ki, o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim eylemişti.
Hayatımda birçok hâdise ile karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu kadar duygulandırmadı. Aralarında akrabalık gibi bir bağ bulunmadığı hâlde, bunların birbirine karşı bu derece fedakâr ve şefkatli hâlleri gıpta ile baktığım en büyük iman kuvveti tezahürü olarak hafızama âdeta nakşoldu!
Read more
Çevremiz çiçek açmamıza müsait olmasa bile umutlar bir yolunu bulup açmalı. Yaşam gücümüz olumsuzluklardan ...
Media Removed
Çevremiz çiçek açmamıza müsait olmasa bile umutlar bir yolunu bulup açmalı. Yaşam gücümüz olumsuzluklardan daha fazla olmalı. Pes etmemeli insan.. Çevremiz çiçek açmamıza müsait olmasa bile umutlar bir yolunu bulup açmalı. Yaşam gücümüz olumsuzluklardan daha fazla olmalı. Pes etmemeli insan..
Hayatımızda bazı anlar olur tam bittim artık tükendim deriz. Aslında hayat tam orada çiçek veriyordur. ...
Media Removed
Hayatımızda bazı anlar olur tam bittim artık tükendim deriz. Aslında hayat tam orada çiçek veriyordur. Yeterki biz görmek isteyelim.. Hayatımızda bazı anlar olur tam bittim artık tükendim deriz. Aslında hayat tam orada çiçek veriyordur. Yeterki biz görmek isteyelim..
"Bir zamanlar sizlere kamera ile izlenileceksiniz, her yaptığınız kayıt altında olacak denildiğinde ...
Media Removed
"Bir zamanlar sizlere kamera ile izlenileceksiniz, her yaptığınız kayıt altında olacak denildiğinde panik olurdunuz... şimdi ise zihinlerimize öyle yerleşti ki bu düşünce. Sorgulamıyoruz bile.. sosyal medyalar neden bedava veya telefon ekranı yüz tarayıcı ile neden açılıyor.. ... "Bir zamanlar sizlere kamera ile izlenileceksiniz, her yaptığınız kayıt altında olacak denildiğinde panik olurdunuz... şimdi ise zihinlerimize öyle yerleşti ki bu düşünce. Sorgulamıyoruz bile.. sosyal medyalar neden bedava veya telefon ekranı yüz tarayıcı ile neden açılıyor.. kimliklerimiz kimler de....
.
.
📚kitabım henüz bitmedi okumaya vaktim yoktu çok lakin şimdiye kadar okuduklarım insanı düşünmeye zevk ediyor. 📚
Read more
Robotlaşmış zombiler 🏻🏻 Robotlaşmış zombiler 👏🏻👏🏻
Eğitim Sistemini dava eden adam Eğitim Sistemini dava eden adam
'Eğitim sistemini dava eden adam' 'Eğitim sistemini dava eden adam'
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Îmân edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli ...
Media Removed
Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Îmân edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah(gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96) Cenâb-ı Hak buyuruyor: “Îmân edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah(gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.” (Meryem, 96)
Tevekkül..
Media Removed
Tevekkül.. Tevekkül..
Mustafa Kutlunun okudugum 2. Kitabı. Nedendir bilemem onun kitaplarını seviyorum. Hayatın içinden ...
Media Removed
Mustafa Kutlunun okudugum 2. Kitabı. Nedendir bilemem onun kitaplarını seviyorum. Hayatın içinden anlatılan karakterler ile insan empati kuruyor. Sanki olayları yaşayan yan konuşunuz o kadar tanıdık geliyor karakterler.. bir de hep mendil bulundurun kitaplarının yanında. Çünkü ... Mustafa Kutlunun okudugum 2. Kitabı. Nedendir bilemem onun kitaplarını seviyorum. Hayatın içinden anlatılan karakterler ile insan empati kuruyor. Sanki olayları yaşayan yan konuşunuz o kadar tanıdık geliyor karakterler.. bir de hep mendil bulundurun kitaplarının yanında. Çünkü bazı yerler de tutamayacaksınız göz yaşlarını
Read more
"İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?" (Rahmân, 55/60). . . #cats "İyiliğin karşılığı ancak iyilik değil midir?" (Rahmân, 55/60).
.
.
#cats
Bir öğretmenim şunu demişti: "Karşına büyük maniler çıktığında ilk yapman gereken tedirgin ...
Media Removed
Bir öğretmenim şunu demişti: "Karşına büyük maniler çıktığında ilk yapman gereken tedirgin olmak, panik yap ve sonra bir 15 saniye dur nefes al ver. Şimdi o sana mani olan şeye bak. Ikinci bakışında o kadar da korkman gerektiği kadar olmadığını göreceksindir. Şimdi üçüncü kez baktığında ... Bir öğretmenim şunu demişti:
"Karşına büyük maniler çıktığında ilk yapman gereken tedirgin olmak, panik yap ve sonra bir 15 saniye dur nefes al ver. Şimdi o sana mani olan şeye bak. Ikinci bakışında o kadar da korkman gerektiği kadar olmadığını göreceksindir. Şimdi üçüncü kez baktığında kendine çözüm yolları otomatik olarak çıkacaktır. Unutma önüne koskoca dağ çıksa da korkmak panik yapmak doğal olandır. Lakin sonradan kendine çözüm yolu bulman da bi o kadar doğaldır. " -Grabski
Read more

Loading...