آتنا در اصلانی

Loading...


Unique profiles
2
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
878.1 days
to ratio
 #آتنا_اصلانی چرا در ایران، نیت شیطانی این قدر زود به تجاوز منجر می‌شود؟ از دختر دبستانی روستایی، ...
Media Removed
#آتنا_اصلانی چرا در ایران، نیت شیطانی این قدر زود به تجاوز منجر می‌شود؟ از دختر دبستانی روستایی، فقط کفش‌هایش پیدا شده بود. چندی بعد جنازه ی خفه شده ی او، پس از تعرض یافت شد. متجاوز و قاتل که بود؟ مردی متأهل! او گفت: "دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، آن را عملی کردم!" چگونه است که در ایران، ... #آتنا_اصلانی
چرا در ایران، نیت شیطانی این قدر زود به تجاوز منجر می‌شود؟
از دختر دبستانی روستایی، فقط کفش‌هایش پیدا شده بود. چندی بعد جنازه ی خفه شده ی او، پس از تعرض یافت شد. متجاوز و قاتل که بود؟ مردی متأهل! او گفت: "دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، آن را عملی کردم!" چگونه است که در ایران، این نیت های پلید شیطانی، زود به مرحله عمل می‌رسند؟ اگر قرار باشد نیت شیطانی این قدر سریع ایجاد شده و به مرحله ی عمل برسد، در کشورهای غربی، که استخر‌ها مختلط، مشروب فروشی‌ها در دسترس، تابلوهای نیمه عریان در مقابل و فیلم های شهوت انگیز تلویزیون در دید همگان است، باید روزانه ده ها هزار نفر مورد تعرض قرار گیرند. پاسخ سؤال در این نکته است که این جمله ی سه قسمتی (دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، نیت خود را عملی کردم)، در حقیقت جمله‌ای چهار قسمتی است: "دخترک را تنها دیدم، نیتی شیطانی به ذهنم رسید، "دیدم انگار در این مملکت، کسی به کسی نیست"، نیت خود را عملی کردم!" کشورهای غربی با درست در اختیار گرفتن قدرت رسانه‌ای، به هر نافهمی فهمانده‌اند که در این شهر، نسبت به جرم های خشن، به ویژه نسبت به کودکان و دختران، حساسیت زیادی وجود دارد و "کسی به کسی هست!" وقتی دختر ده ساله‌ای به نام "هولی جونز" در کانادا ناپدید شد، به مدت دو روز، "خبر اول" تمام شبکه‌های مهم خبری آن کشور بود!
ما چه می‌کنیم؟ فورا این گونه اخبار را پنهان می‌کنیم تا زمان دستگیری احتمالی مجرم!
آیا از کم شعوری غربی هاست که برنامه‌های مهم تلویزیونی را قطع کرده و تعقیب و گریز یک مجرم را به طور زنده پخش می‌کنند؟
اتفاقا غربی‌ها در این موارد، بسیار عاقلانه عمل می‌کنند چون می‌دانند مسئله ی اصلی، دستگیری مجرم نیست، بلکه فهماندن این امر، به مجرمان بعدی است که این جا، شهر است نه جنگل؛ و ربودن یک کودک و یا تعرض به او، یعنی مواجهه با کل حکومت و مردم.
در ایران ما، وقتی یک جانی به یک دختر تعرض می‌کند حداکثر خود را با یک خانواده، طرف می‌بیند که به راحتی با تهدیدهایی مانند پخش فیلم تعرض و یا تجاوز به عضو دیگر خانواده، آنان را از شکایت منصرف می‌کند. ولی در غرب، کودک، از جامعه ربوده می‌شود نه از خانواده؛ و جانی می‌داند از فردا، جنایت او مورد توجه همه ی رسانه هاست و انصراف شاکی خصوصی تأثیری ندارد.
من نمی‌دانم تعداد "جنگل بانان" در این کشور چند نفر است ولی هر چه هست، تعداد "جنگل بینان"، یعنی کسانی که جامعه ی ایران را مثل "جنگل" تلقی می‌کنند و از قمه کشی و ربایش و تهدید و..... (ادامه در کامنت)..
Read more
Loading...
 #دختران_سرزمین_من دختران #معصومی که نمیدانند چرا و چگونه بازیچه #هوس میشوند و ناخواسته جور #گناهی ...
Media Removed
#دختران_سرزمین_من دختران #معصومی که نمیدانند چرا و چگونه بازیچه #هوس میشوند و ناخواسته جور #گناهی را میکشند که نمیدانند ... #هوسبازی که هیچ چیز برایشان اهمیت ندارد جز خوشی اندکی ناچیز تر از کم . #آتنا_اصلانی های زیادی در #ایران و شاید در #جهان باشند که قربانی این گونه هوس میشوند ولی آیا #اعدام ... #دختران_سرزمین_من
دختران #معصومی که نمیدانند چرا و چگونه بازیچه #هوس میشوند و ناخواسته جور #گناهی را میکشند که نمیدانند ...
#هوسبازی که هیچ چیز برایشان اهمیت ندارد جز خوشی اندکی ناچیز تر از کم .
#آتنا_اصلانی های زیادی در #ایران و شاید در #جهان باشند که قربانی این گونه هوس میشوند ولی آیا #اعدام برای #مجازات این قاتلان کافیست؟!
دخترانی که گرفتار سنگی #سکوتی هستند که قبل از هر #فریادی میزنند.
#جامعه مان بیمار است ، که باید به فکر چاره اندیشی بود.
با اعدام ، همه چیز حل نخواهد شد، امیدوارم #مسئولین #چاره_اندیشی کنند تا کار از اینی که هست بدتر نشود.
معصومیتی از دست رفته و خاموش ، گریبان دختر بچه های #سرزمینمان را فرا گرفته است.سرزمینی که روزی #مهد #مردانی بود که بر روی یک تار #سیبیلشان قسم میخوردند...
به فکر چاره ای باشیم هر کس در حد توانش... #به_امید_فرداری_بهتر
Read more
Loading...