اخ و تف صادق

Loading...


Unique profiles
3
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
708.7 days
to ratio
. به مناسبت سالروز مرگ صادق هدایت فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه مان ادای زندگی را در ...
Media Removed
. به مناسبت سالروز مرگ صادق هدایت فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه مان ادای زندگی را در آورده ایم، کاشکی ادا بود، به زندگی دهن کجی کرده ایم! اگر چه به قدر الاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که بطور معجزه آسا ظهور ... .
به مناسبت سالروز مرگ صادق هدایت
فساد نژاد ما از بچه و پیر و جوانش پیداست. همه مان ادای زندگی را در آورده ایم، کاشکی ادا بود، به زندگی دهن کجی کرده ایم! اگر چه به قدر الاغ چیز سرمان نمی شود و همیشه کلاه سرمان می رود، اما خودمان را باهوشترین مخلوق تصور می کنیم. همیشه منتظر یک قلدریم که بطور معجزه آسا ظهور بکند و پیزی ما را جا بگذارد! بیست سال دلقکهای رضا خان تو سرمان زدند، حالا هم صدایمان در نمی آید و همان گربه های مُردنی را جلو ما می رقصانند. این هوش ما در هیچ یک از شئون فرهنگی یا علمی و یا اجتماعی بروز نکرده است، هنرمان لوله هنگ، سازمان وزوز جگر خراش، فلسفه مان مباحثه در شکیات و سهویات و خوراکمان جگرک است. نه ذوق نه هنر نه شادی، همه اش دزدی، کلاه برداری و روضه خوانی! ما در حال تعفن و تجزیه هستیم، از صوفی و درویش و پیر و جوان و کاسب کار و گدا همه منتر پول و مقام هستند، آن هم به طرز بی شرمانه وقیحی، مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخ و تف است!

حاجی آقا
#صادق_هدایت
Read more
Loading...
. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می ...
Media Removed
. مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخ و تف است! صادق هدایت .
مردم هر جای دنیا ممکن است که به یک چیز و یا حقیقتی پایبند باشند مگر اینجا که مسابقه پستی و رذالت را می دهند. دوره ما دوره تحقیر و اخ و تف است!

صادق هدایت
My thoughts: فقط روزها را می گذرانم و هرشب بعد از صرف اشربه ی مفصل خود را به خاک میسپارم و یک اخ و تف هم ...
Media Removed
My thoughts: فقط روزها را می گذرانم و هرشب بعد از صرف اشربه ی مفصل خود را به خاک میسپارم و یک اخ و تف هم روی قبرم می اندازم اما معجزه دیگرم این است که صبح باز بلند میشوم و راه می افتم! #صادق خان هدایت My thoughts:
فقط روزها را می گذرانم و هرشب بعد از صرف اشربه ی مفصل خود را به خاک میسپارم و یک اخ و تف هم روی قبرم می اندازم
اما معجزه دیگرم این است که صبح باز بلند میشوم و راه می افتم!

#صادق خان هدایت
Loading...