Loading Content...

از پیش بن

Loading...


Unique profiles
85
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Iran, حرم مطهر امام رضا، مشهد، ايران, مشهد
Average media age
753.8 days
to ratio
5.7
چرا به توسعه نمیرسیم؟ دكتر مهران صولتي جامعه شناس سياسي انتشار تحليل ديگران بمنزله تاييد محتوانيست • بیش ...
Media Removed
چرا به توسعه نمیرسیم؟ دكتر مهران صولتي جامعه شناس سياسي انتشار تحليل ديگران بمنزله تاييد محتوانيست • بیش از دو سده است که #ایران درمسیر توسعه به پیش میرود ولی هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیده.کافیست ایران را باکشورهایی مقایسه کنیم که اکنون بسیار از ما جلو افتاده اند.از ژاپن میگذریم که دهه ... چرا به توسعه نمیرسیم؟
دكتر مهران صولتي
جامعه شناس سياسي
انتشار تحليل ديگران بمنزله تاييد محتوانيست

بیش از دو سده است که #ایران درمسیر توسعه به پیش میرود ولی هنوز به مرحله قابل قبولی نرسیده.کافیست ایران را باکشورهایی مقایسه کنیم که اکنون بسیار از ما جلو افتاده اند.از ژاپن میگذریم که دهه ای بعد از صدارت #امیرکبیر تکلیف خود را با تجدد روشن کرد و کوشید تا در عین بومی گرایی آنرا بپذیرد.به کره جنوبی و #مالزی اگر نظری بیفکنیم روشن میشود که آن ها فقط در طول ٣٠سال چه گام های بلندی برداشته اند.البته روشن است که در دوسده کنونی اگر چه به مدد منابع نفتی پیشرفت هایی داشته ایم ولی هنوز به #توسعه نرسیده ایم.مثلا در مقایسه با مالزی روشن میشود که پدیده استعمار،تساهل مذهبی و همراهی روحانیون با فرآیند #تجدد از عوامل اصلی توسعه یافتگی در آن دیار بوده.
برخی معتقدند ظهور یک چهره اقتدار گرا در ايران میتواند چاره کار باشد ولی واضح است برخلاف کشورهای آسیای جنوب شرقی،ایرانیانی که فقط در طی یک سده با عصیان گری موفق به ایجاد سه #نهضت یا #انقلاب سترگ شده و پدرسالاری #سیاسی را وداع گفته اند به یک نظم آهنین تمکین نخواهندکرد.این که باید از چه راهی به توسعه رسید به رغم تجربیات متعدد جهانی همچنان در ایران محل اختلاف است.مناقشه بر سر اولویت توسعه یافتگی داخلی یا نفوذ ایدئولوژیک و منطقه ای همچنان با قوت در جریان بوده و سایه #سیاست زدگی بر بسیاری از مراکز تصمیم سازی دستیابی کوتاه مدت به حداقلی از تفاهم بر سر چگونگی برون رفت از اوضاع کنونی را با بن بست مواجه ساخته است.
اگر بتوانیم اهداف پیش روی یک #کشور را به خرد،کلان و توسعه ای تقسیم کنیم بنظر میرسد که به جز پدیده انقلاب اسلامی،سال هاست که اهداف توسعه ای را به بایگانی سپرده ایم.تغییر دولت ها نهایتا ما رابه سوی اهداف کلانی همچون سازندگی،توسعه سیاسی،هدفمندی یارانه ها و #برجام هدایت کرده ولی از آن جا که حداقلی از تفاهم میان #حکومت و جامعه وجود نداشته به موفقیت مورد نظر دست نیافته است.
بنظر میرسد اگر اوضاع به همین منوال پیش رود با کاستی پذیرفتن منابع فیزیکی و مهاجرت منابع انسانی،ورود در رقابت توسعه یافتگی برای ما بیش از پیش دشوار و حتی ناممکن میشود.رقابت بی فرجام با قدرت های جهانی و منطقه ای توان ملی ما را فرسوده ساخته.به پرسش نخست باز میگردیم:چه زمانی به توسعه میرسیم؟باشرایط موجود دشوار میتوان پاسخ داد.شاید بتوان گفت فقط زمانی که از آسمان ماموریت های جهانی و ایدئولوژیک ترسیم کرده برای خود فرود آییم و بر زمین واقعیت ها آرام گیریم.شاید وقتی دیگر!
#انديشكده_سياسي
Read more
Loading...
. - چه شده؟! چرا انقدر بیتابی؟ + خالد، تو حارث را میشناسی؟ - کدام حارث؟! + حارث بن سجیه! - حارث بن ...
Media Removed
. - چه شده؟! چرا انقدر بیتابی؟ + خالد، تو حارث را میشناسی؟ - کدام حارث؟! + حارث بن سجیه! - حارث بن سجیه .. نمیشناسم، کیست؟ +‌ حارث، همانیست که بساط شرابش هرشب بپا بود. همانیست که بر صورت علی در جنگ آب دهان انداخت. حارث همانیست که به شانه ی علی ضربه ای وارد کرد که تا همیشه زخمش باقی ماند خالد! او همانیست ... .
- چه شده؟! چرا انقدر بیتابی؟
+ خالد، تو حارث را میشناسی؟
- کدام حارث؟!
+ حارث بن سجیه!
- حارث بن سجیه .. نمیشناسم، کیست؟
+‌ حارث، همانیست که بساط شرابش هرشب بپا بود. همانیست که بر صورت علی در جنگ آب دهان انداخت. حارث همانیست که به شانه ی علی ضربه ای وارد کرد که تا همیشه زخمش باقی ماند
خالد! او همانیست که سی سال پیش برای سوزاندن درب خانه علی هیزم آورد و در میان ناله فاطمه قهقه زد!
- نمیفهمم، از این دست دشمنان علی کم نیستند! چه چیز تو را چنین بیتاب کرده ربیع؟!
+‌ تو هیچ میدانستی علی در مقابل این همه نیشی که حارث به او زد چه کرد؟
-‌ چه کرد؟!
+ خودم با چشم های خودم دیدم خالد! تا همین چند روز پیش که آخرین روزهای عمرش بود .. هرگاه حارث را میدید،‌ به رویش لبخند می زد و میگفت سلام حارث! حارث نیز با خشونت به او می نگریست و میگفت تو اسم مرا از کجا میدانی ؟
-‌ و علی چه می گفت ؟
+‌ می گفت .. من نام تمام کسانی که با حب به علی ‌بمیرند را می دانم !
-‌ حارث مگر محب علی بود؟!! حارث که اگر زورش می رسید علی را در دم میکشت !
+‌ من هم همین را می گفتم، هرگاه میدیدم علی چنین می کند، با خود می گفتم علی هم گاهی حرف هایی میزند که آدم شاخ در میاورد !
اما .... باورت نمی شود خالد ....
-‌ حرف بزن دیگر! چه بر سر حارث آمد ؟!
+‌ حارث وقتی فهمید ابن ملجم فرق علی را با ضربت شمشیر شکافته،سرگردان در کوچه های کوفه بدنبال کسی می گشت که جانش را بگیرد،گویی از این زندگی خسته شده بود ..اما هیچ کس قبول نکرد
-‌ و بعد ؟
+ رفت به خانه علی ، همین چندروزی که علی در بستر بود ... راهش ندادند اما علی گفت بگویید داخل بیاید ، حارث داخل رفت ... نمیدانم بین او و علی چه گذشت .. فقط دیدم وقتی حارث بیرون آمد دیگر آن حارث نبود ! سجده می کرد و توبه می کرد، ناله می زد و اشک می ریخت .... باید میدیدی خالد ...
- علی از کجا میدانست حارث با حب به او میمیرد !!!
+‌ من نمیدانم خالد ! فقط میدانم علی را دیر شناختم !!
- ربیع .. می گویند ابن ملجم وقتی علی داشت نماز صبح میخواند ، به فرق سرش ضربه زده ... ربیع .. مگر علی نماز هم می خواند ؟!
+‌ چه می گویی خالد !!! می گویم علی از چهل سال بعدِ حارث خبر داشت !‌ غیر از این است که با خدایش سَر و سِری دارد؟!! کم خودت را گول بزن ! وای بر ما .. چه کردیم با علی ... !!
-‌ چه کردیم با علی؟! درست است که مقابل  دشمنانش در نیامدیم ، اما به روی او شمشیر هم نکشیدیم!
+ آری .. سکوت کردیم .. و این از شمشیر کشیدن بر علی هم بدتر است!
- کاش علی را زودتر میشناختیم ...
.
.
#برای_سومین_سال ...
#شاه_غریب_کوفه
.
Read more
 #پست_موقت ۔ ۔ ۔ ‍ امروز دوم تیرماه، سالروز وفات حکیم و دانشمند والامقام ایرانی #ابوعلی_سینا ...
Media Removed
#پست_موقت ۔ ۔ ۔ ‍ امروز دوم تیرماه، سالروز وفات حکیم و دانشمند والامقام ایرانی #ابوعلی_سینا را در حالی پشت سر می گذاریم که چندی پیش به واسطه ناخردی و عدم تدبیر مسئولین امر، تصویر "بوعلی سینا" از روی جلد دفترچه‌ های بیمه تامین اجتماعی حذف شد! و این در حالی است که کشور ترکیه مجسمه‌ این دانشمند شهیر ... #پست_موقت
۔
۔
۔
‍ امروز دوم تیرماه، سالروز وفات حکیم و دانشمند والامقام ایرانی #ابوعلی_سینا را در حالی پشت سر می گذاریم که چندی پیش به واسطه ناخردی و عدم تدبیر مسئولین امر، تصویر "بوعلی سینا" از روی جلد دفترچه‌ های بیمه تامین اجتماعی حذف شد! و این در حالی است که کشور ترکیه مجسمه‌ این دانشمند شهیر ایرانی را در کشورش ساخته و او را ترک می داند.
هیچ پزشکی برای ایرانیان به اندازه ابن سینا آشنا نیست. بیش از چهل میلیون ایرانی او را از طریق تصویری که بر جلد دفترچه‌ های بیمه تامین اجتماعی نقش بسته بود می‌ شناسند. شاید چند دهه بعد دفترچه‌هایی که روی جلدش مزین به عکس این فیلسوف بود، سرنوشت نوستالژیکی پیدا کنند مثل بسیاری از نمادهای دهه شصت که مانا شدند.
-
پ.ن ۱:
طرح چهره ابن سینا از کجا آمده است:
در مورد طراحی چهرهٔ ابن‌سینا در سال ۱۳۲۳ گروهی کارشناس تشکیل می‌شود و طراحی چهره به عهدهٔ ابوالحسن صدیقی گذاشته می‌شود؛ او در اردیبهشت ۱۳۲۴ تصویری تمام چهره با قلم سیاه طراحی کرد و در بیست و یکمین جلسهٔ انجمن آثار ملی این تصویر تصویب شد و بر روی اوراق بخت‌آزمائی ابن‌سینا چاپ شد. در دی ۱۳۲۷ طرح نیم‌رخ همان طرح تمام‌رخ نیز توسط صدیقی کشیده شد و در چاپ تمبر و مدال و موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۳۲۸ گروه شش نفری که در آن هوشنگ سیحونو ابوالحسن صدیقی نیز حضور داشتند برای نبش قبر بوعلی سینا به همدان رفتند، پس از نبش قبر جمجمهٔ بوعلی سینا مورد بازدید این افراد قرار گرفت، پس از ساختن آرامگاه جدید بوعلی اسکلت وی بار دیگر در آرامگاه جدید به خاک سپرده شد. پس از آن صدیقی از طرف انجمن آثار ملی مأموریت پیدا کرد که مجسمه‌ای از بوعلی سینا بسازد؛ این مجسمه نیز در ۱۳۳۳ ساخته شد و هم‌اکنون در میدان بوعلی سینا در شهر همدان قرار دارد.
-
پ.ن ۲: "ابوعلی حسین بن عبدالله بن حسن بن علی بن سینا"، مشهور به "ابوعلیِ سینا"، "ابن سینا" و "پور سینا" (زادهٔ ۳۵۹ ه‍.ش در بخارا – درگذشتهٔ ۲ تیر ۴۱۶ در همدان)، همه‌چیزدان، پزشک، ریاضی‌دان، منجم، فیزیک‌دان، شیمی‌دان، روان‌شناس، جغرافی‌دان، زمین‌شناس، شاعر، منطق دان و فیلسوف ایرانی و از مشهورترین و تأثیرگذارترینِ فیلسوفان و دانشمندان ایران‌زمین است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. وی نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی است.
Read more
ولیعهد سعودی در فضای ترس و بی‌اعتمادی‌حاکم بر ریاض برای نشستن بر صندلی پدر آماده می‌شود <span class="emoji emoji1f53b"></span>گام‌های ...
Media Removed
ولیعهد سعودی در فضای ترس و بی‌اعتمادی‌حاکم بر ریاض برای نشستن بر صندلی پدر آماده می‌شود گام‌های لرزان به‌سوی پادشاهی وطن امروز: این هفته ولیعهد سعودی سرانجام از پرده بیرون آمد و پس از غیبتی تقریبا 25 روزه، برای دومین بار پس از شبه‌کودتای قصر الخزامی آفتابی شد. محمد بن‌سلمان که  همین 2 هفته ... ولیعهد سعودی در فضای ترس و بی‌اعتمادی‌حاکم بر ریاض برای نشستن بر صندلی پدر آماده می‌شود
🔻گام‌های لرزان به‌سوی پادشاهی
وطن امروز: این هفته ولیعهد سعودی سرانجام از پرده بیرون آمد و پس از غیبتی تقریبا 25 روزه، برای دومین بار پس از شبه‌کودتای قصر الخزامی آفتابی شد. محمد بن‌سلمان که  همین 2 هفته پیش حتی از ترس ترور توسط مخالفان حاضر نشده بود رئیس سابق سیا، مایک پمپئو را که در جامه جدید وزیر خارجه ترامپ به عربستان آمده بود در محل کاخ سلطنتی به طور رسمی ملاقات کند، این هفته به فاصله 2 روز با 3 رهبر خارجی تلفنی صحبت کرده و علاوه بر حضور در مجلس وزرا در ارگ سلطنتی جده به ریاست پدرش، به عنوان رئیس دولت، جلسه اختصاصی کابینه را هم مدیریت کرد و در نهایت عکسی از او در بدرقه اعضای تیم‌ملی فوتبال عربستان به جام‌جهانی 2018 منتشر شد تا همه دشمنانش را مطمئن کند که فعلا زنده است. برخلاف اشتباه برخی رسانه‌‌های منطقه، آخرین باری که بن‌سلمان در انظار عمومی ظاهر شده بود به یک هفته بعد حمله مخالفان به کاخ سلطنتی الخزامی بازمی‌گشت که او در معیت پدرش در جشن کلنگ‌زنی یک شهرک تفریحی بزرگ در بیابان‌های القدیه واقع در جنوب غربی ریاض شرکت کرد. منطقه‌ای که فعلا چیزی جز سنگ‌زار و شنزار نیست اما پادشاه شن‌ها مدعی است که عواملش در حال ساخت بزرگ‌‌‌‌‌ترین شهرک ورزشی و تفریحی جهان در آن هستند که نقش اساسی در پیشبرد برنامه 2030 ولیعهد جاه‌طلب برای غربی‌‌سازی جامعه عربستان دارد. شاید به همین دلیل بود که بن‌سلمان پس از انجام درگیری‌‌های مسلحانه یک‌ساعته شامگاه 21 آوریل با هدف سوءقصد به خود و پدرش که توسط اعضای ناراضی گارد سلطنتی در قصر پادشاهی ریاض انجام گرفت تا اواسط این هفته تنها در همین مراسم عمومی حاضر شده بود و بس.
شکاف داخل خاندان حاکم بر حجاز به مرحله‌ای رسیده است که سلمان و پسرش امکان اعتماد به کمتر کسی را در ساختار قدرت دارند. نشان به آن نشان که اغلب شواهد حاکی از دخالت گارد سلطنتی در حمله به الخزامی هستند، یعنی نهادی که وظیفه اصلی و ذاتی‌‌‌‌اش حفاظت از تاج و تخت است و سال گذشته سکان فرماندهی آن از دست پسر مغضوب شاه قبلی گرفته شده و به وزیر دفاع یعنی شخص ولیعهد سپرده شده بود. با این حال تنها واکنش رسمی شاه و ولیعهد پس از آن شب بحرانی الخزامی حاکی از قدردانی آنها از وزیر کشور جدید و جوانی بود که کنترلی بر گارد سلطنتی ندارد و احتمالا در شب کودتای کوچک با یگان شرطه‌هایش به داد بن سلمان رسیده است ...
توصیه می‌کنم متن کامل را در لینک زیر بخوانید: http://vatanemrooz.ir/newspaper/page/2447/1/193010/0
Read more
<span class="emoji emoji1f539"></span>️ <span class="emoji emoji1f539"></span>️ <span class="emoji emoji1f539"></span>️ "محاکمۀ گربه"<span class="emoji emoji1f539"></span>️ <span class="emoji emoji1f539"></span>️ گفتند گربه ای بود در خانقاه مهذّب برآمده و از وی تطاوُلی هرگز پدید ...
Media Removed
️ "محاکمۀ گربه"️ گفتند گربه ای بود در خانقاه مهذّب برآمده و از وی تطاوُلی هرگز پدید نیامده بود. خادم خانقاه یک روز پیش شیخ آمد و شکایت نمود که "این گربه درازدستی کرد در مطبخ". شیخ بفرمود تا گربه را حاضر آوردند، نمازِ پیشین بعد از جماعت تا بازخواست کند که چندین گاه خارجی نکرده بود اکنون ... 🔹️
🔹️
🔹️
"محاکمۀ گربه"🔹️
🔹️
گفتند گربه ای بود در خانقاه مهذّب برآمده و از وی تطاوُلی هرگز پدید نیامده بود. خادم خانقاه یک روز پیش شیخ آمد و شکایت نمود که "این گربه درازدستی کرد در مطبخ". شیخ بفرمود تا گربه را حاضر آوردند، نمازِ پیشین بعد از جماعت تا بازخواست کند که چندین گاه خارجی نکرده بود اکنون موجب خارجی و درازدستی چیست؟ همچنان کردند. بعد از نمازِ پیشین گربه را حاضر آوردند و بازخواست کردند که چرا کرده ای؟ گربه از میان جمع اهل صفّه برخاست و بیرون رفت و بچگکی به دهان گرفته پیش شیخ آورد و اهل صفّه جمله مشاهده کردند نعره و گریستن از هر سویی برخاست و مبلغی جامه های خطیر ضَربْ کردند.
محمد بن منّور، اسرارالتوحيد
برگرفته از كتاب "متون عرفاني به زبان فارسي"
🔹️🔹️
#محاکمه_گربه #محمد_بن_منور #متون_عرفانی_به_زبان_فارسی #حسین_الهی_قمشه_ای #دکتر_الهی_قمشه_ای #قمشه_ای #اینستاگرام
#The_Cat_on_Trial #Muhamnad_Ibn_Al_Munawar #Mystical_Passages #Persian #Drelahighomshei #Ghomshei #Instagram #Official
Read more
. <span class="emoji emoji1f4dd"></span> #هجوم_به_خانه_وحی . <span class="emoji emoji1f539"></span> عُمَرِ بنِ خطّاب و قُنفُذ و خالدِ بنِ ولید، به خانه‌ی فاطمه(ع) هجوم آوردند، ...
Media Removed
. #هجوم_به_خانه_وحی . عُمَرِ بنِ خطّاب و قُنفُذ و خالدِ بنِ ولید، به خانه‌ی فاطمه(ع) هجوم آوردند، و عُمَرِ بنِ خطّاب، به گونه‌ی مبارکِ حضرتِ زهرا(ع) سیلی زد، چُنانکه گوشواره‌اش از زیرِ مقنعه دیده شد، و فاطمه(ع) بلند می‌گريست و می‌گفت: وَا اَبَتاه، وَا رَسولُ اللَّه! دخترت فاطمه(ع) ... .
📝 #هجوم_به_خانه_وحی
.
🔹 عُمَرِ بنِ خطّاب و قُنفُذ و خالدِ بنِ ولید، به خانه‌ی فاطمه(ع) هجوم آوردند، و عُمَرِ بنِ خطّاب، به گونه‌ی مبارکِ حضرتِ زهرا(ع) سیلی زد، چُنانکه گوشواره‌اش از زیرِ مقنعه دیده شد، و فاطمه(ع) بلند می‌گريست و می‌گفت:
وَا اَبَتاه، وَا رَسولُ اللَّه!
دخترت فاطمه(ع) تکذیب می‌شود، او را می‌زنند و فرزندش در شکمش کشته می‌شود.
در این حال، امیرالمؤمنین(ع)، با چشمانی سرخ و سَری برهنه از خانه بيرون آمد، و جامه‌اش را بر رویِ سرِ فاطمه(ع) انداخت، و او را به سینه‌اش چسباند و به فاطمه(ع) گفت:
دخترِ رسولِ خدا(ص)، ميدانيکه خداوند پدرت را برای عالمیان، رسولِ رحمت فرستاد.
سپس خطاب به عُمَرِ بنِ خطّاب فرمود:
ای پسرِ خطّاب، وای بر تو از امروزت، و پس از آن، و روزگاری که در پیِ آن خواهد آمد! پیش از آنکه شمشیرم را بکِشم و باقیمانده‌ی امّت را از بین ببرم، از خانه بیرون شو!
.
📚 بِحارالأنوار ج۵۳ ص۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۳
📚 العوالم ج۱۱ ص۴۴۲
📚 مناقبِ ابنِ شهرِ آشوب ج۲ ص۵۱
.
💔 السَّلامِ عَلَیکِ یَا فَاطِمَةَ الشَّهِیدَة
.
📌 #مظلومیت_امیرالمؤمنین
🌸🌸🌸
#علی_زیباترین_نام_جهان_است
#امام_علی_علیه_السلام
#علی_بن_ابیطالب
#امیرالمؤمنین
#امام_علی
#ياعلي
🌸🌸🌸
👥 ۲ تا اَز دوستانِتون رو مِنشِن کُنید.
Read more
Loading...
اربعین در لغت به معنی چهلم است و در اصطلاح به بیستم صفر ۶۱ هجری قمری، چهلمین روز کشته‌شدن حسین بن علی فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا، امام سوم شیعیان اطلاق می‌گردد. اربعین، مطابق نظر شیخ مفید در مسارالشیعه و شاگردش شیخ طوسی در مصباح المتهجد،زمان بازگشت اهل حرم از شام (دمشق) به مدینه است. همچنین ... اربعین در لغت به معنی چهلم است و در اصطلاح به بیستم صفر ۶۱ هجری قمری، چهلمین روز کشته‌شدن حسین بن علی فرزند علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا، امام سوم شیعیان اطلاق می‌گردد. اربعین، مطابق نظر شیخ مفید در مسارالشیعه و شاگردش شیخ طوسی در مصباح المتهجد،زمان بازگشت اهل حرم از شام (دمشق) به مدینه است. همچنین بنا بر نقل ایشان، جابر بن عبدالله انصاری صحابی برجسته محمد به عنوان نخستین زائر حسین بن علی، یا لااقل از نخستین زائران او، در این روز وارد کربلا شده و زیارت اربعین را بجا آورده است . ابراهیم آیتی نیز می‌نویسد: «جابر بن عبدالله انصاری … بیستم ماه صفر، درست چهل روز بعد از شهادت امام وارد کربلا شد و سنت زیارت اربعین امام به دست او تأسیس گردید». بر این اساس «از همان آغاز که تاریخش معلوم نیست، شیعیان به حرمت آن، زیارت اربعین می‌خوانده‌اند.»زیارت اربعین تنها دربارهٔ حسین بن علی وارد شده و هیچ پیشینه‌ای را نمی‌توان برای اربعین و اعمال مربوط به این روز تا پیش از حادثه عاشورا تصدیق کرد و این ویژگی و امتیاز، تنها برای حسین بن علی دانسته شده است.
#اربعین
#جامانده_ایم
#مظلومیت
#عزاداری
#آزادگی
Read more
علم الهی امام جواد علیه السلام . ابن حمزه طوسی رضوان الله علیه روایت کرده است: . ٤٥٨ / ٦ ـ عن أبي الصلت ...
Media Removed
علم الهی امام جواد علیه السلام . ابن حمزه طوسی رضوان الله علیه روایت کرده است: . ٤٥٨ / ٦ ـ عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى عليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل وقال : يا سيدي ، جعلت فداك. فقال عليه‌السلام : « لا تقصّر واجلس ». ثمّ قام إليه ... علم الهی امام جواد علیه السلام
.
ابن حمزه طوسی رضوان الله علیه روایت کرده است:
.
٤٥٨ / ٦ ـ عن أبي الصلت الهروي ، قال : حضرت مجلس الإمام محمّد بن علي بن موسى عليهم‌السلام ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام إليه رجل وقال : يا سيدي ، جعلت فداك. فقال عليه‌السلام : « لا تقصّر واجلس ». ثمّ قام إليه آخر فقال : يا مولاي ، جعلت فداك. فقال : « إن لم تجد أحدا فارم بها في الماء ، فإنّها تصل إليه ». قال : فجلس الرجل ، فلمّا انصرف من كان في المجالس قلت له : جعلت فداك ، رأيت عجبا! قال : « نعم ، تسألني عن الرجلين؟ » قلت : نعم يا سيدي. قال : « أمّا الأول فإنّه قام يسألني عن الملاّح يقصّر في السفينة؟ قلت : لا ، لأنّ السفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها ؛ والآخر قام يسألني عن الزكاة إن لم يصب أحدا من شيعتنا فإلى من يدفعه؟ فقلت له : إن لم تصب لها أحدا فارم بها في الماء ، فإنّها تصل إلى أهلها »
.
ابو صلت هروی گفت: در مجلس امام جواد علیه السلام حضور پيدا نمودم، در اين محفل، گروهی از شیعیان و دیگران نیز حضور داشتند، شخصی برخاست و عرض کرد: آقای من! قربانت گردم. پیش از آن که سخنش را ادامه دهد امام جواد علیه السلام فرمودند: نمازت را شکسته نخوان، و بنشین. آنگاه شخص دیگری برخاست و گفت: مولای من! قربانت گردم. باز پیش از آن که سخنش را ادامه دهد امام جواد علیه السلام فرمودند: اگر کسى را پیدا نکردى، آن را به آب بینداز که به اهلش می‌رسد. او نیز نشست، وقتی مجلس تمام شد و همه رفتند عرض کردم: قربانت گردم، آقای من! چیز شگفت انگیزی دیدم! حضرت فرمودند: آری، در مورد آن دو مرد می‌پرسی؟ عرض کردم: آری، ای سرور من! امام جواد علیه السلام فرمود: شخص اول برخاست تا در مورد کشتیبان بپرسد که آیا می‌تواند در كشتى نمازش را شکسته بخواند. گفتم: نه، شکسته نخوان، زیرا کشتى به منزله‌ی خانه‌ی او است و از آن خارج نمی‌شود. و آن دیگرى برخاست تا بپرسد در صورتی که مستحقی از شیعیان ما پیدا نکند، زكات مالش را به چه کسی بدهد؟ گفتم: اگر نتوانستی کسی از شیعیان ما را پیدا کنی، زکات مالت را به آب بینداز که به اهلش می‌رسد.
.
الثاقب فی المناقب، تالیف ابن حمزه طوسی، صفحه ۵۲۳، حدیث ۴۵۸
.
اسکن روایت:
http://bit.ly/2pGeSr5
پوستر:
http://bit.ly/2upAL2B
.
سالروز شهادت حضرت باب الحوائج امام جواد علیه السلام تسلیت باد
.
#فضائل_اهل_بیت_از_کتب_شیعه #کتاب_الثاقب_فی_المناقب
Read more
Loading...
 #صبر__یعنی <span class="emoji emoji1f53d"></span> <span class="emoji emoji1f53d"></span> مطمئناً خدای مهربان، بد کسی رو نمیخواد، مگر شخصی که خودش راه دشمنی با خداوند رو پیش ...
Media Removed
#صبر__یعنی مطمئناً خدای مهربان، بد کسی رو نمیخواد، مگر شخصی که خودش راه دشمنی با خداوند رو پیش بگیره،اگر تا اخر عمر توبه نکنه ،نتیجه اعمالش به خودش برمیگرده ... گاهی وقتها ممکنه برات پیش اومده باشه که گناه میکنی و سریع یه اتفاق برات میوفته،مثل یه تلنگر میمونه که بیدارت میکنه[البته اگر خودمونو ... #صبر__یعنی 🔽
🔽
مطمئناً خدای مهربان، بد کسی رو نمیخواد، مگر شخصی که خودش راه دشمنی با خداوند رو پیش بگیره،اگر تا اخر عمر توبه نکنه ،نتیجه اعمالش به خودش برمیگرده ...
گاهی وقتها ممکنه برات پیش اومده باشه که گناه میکنی و سریع یه اتفاق برات میوفته،مثل یه تلنگر میمونه که بیدارت میکنه[البته اگر خودمونو به خواب نزده باشیم] و حواست جمع میشه... خدا دوست نداره بنده خوبش غرق در گناه بشه... 😊 👇👇👇👇👇👇
🔽
🔽
سوره آل عمران :
آنها که کافر شدند ، ( و راه طغیان پیش گرفتند ، ) تصور نکنند  اگر به آنان مهلت می دهیم ، به سودشان است! ما به آنان مهلت می دهیم فقط برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند و برای آنها ، عذاب خوارکننده ای ( آماده شده ) است!(178)رفت و آمد ( پیروزمندانه ) کافران در شهرها ، تو را نفریبد! (196)این متاع ناچیزی است و سپس جایگاهشان دوزخ ، و چه بد جایگاهی است! (197)
🔽
🔽
🔽
و اما کسانی که مؤمن هستند... 🔽
امام صادق علیه السلام فرمودند :همانا مومن خواب هولناکی می بیند و به سبب(سختی که به او رسیده) آن گناهانش بخشوده می شود، و آسیب بدنی می بیند و بدان سبب گناهانش آمرزیده می گردد.»
(الکافی، محمد بن یعقوب، الکلینی، ج2، ص445. )
🔽
🔽
🔽
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)می فرمایند: (سختی)بیماری تن را از گناهان می پالاید(پاک میکند)، همچنانکه دم آهنگری، ناخالصی آهن را می زداید.» (دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب الی الصواب، ج1، ص43)
🔽
🔽
🌹
🌹
توبه و جبران از ما، بخشش و رحمت از خدا... 🌹
🌹
🌹
🌹
اللّهم_صل_علی_محمّد_و_آل_محمّد_و_عجل_فرجهم
اللهم_عجل_لولیک_الفرج
کپی آزاد
#آزمایش_الهی_یعنی
Read more
. خوانندگان عزیز، نظر به اینکه ستون هفته پیش بنده برای چندمین بار توفیق چاپ نیافت، تصمیم گرفتم در ...
Media Removed
. خوانندگان عزیز، نظر به اینکه ستون هفته پیش بنده برای چندمین بار توفیق چاپ نیافت، تصمیم گرفتم در «سه‌شنبه‌ها با اینا»ی این هفته، به جای غرغر و انتقاد، زندگی را از زاویه‌ای بهتر ببینم. این شما و این هم ماجرای یک روز زیبای من: . شبیه به تکه سنگی بازیگوش که از دستی رها می‌شود و چندین بار به سطح آب برخورد ... .
خوانندگان عزیز، نظر به اینکه ستون هفته پیش بنده برای چندمین بار توفیق چاپ نیافت، تصمیم گرفتم در «سه‌شنبه‌ها با اینا»ی این هفته، به جای غرغر و انتقاد، زندگی را از زاویه‌ای بهتر ببینم. این شما و این هم ماجرای یک روز زیبای من:
.
شبیه به تکه سنگی بازیگوش که از دستی رها می‌شود و چندین بار به سطح آب برخورد می‌کند، از اتاق رییس به بیرون پرتاب شدم! همان‌طور که بخش انتهایی بدنم به موزاییک‌های کف سالن برخورد می‌کرد و دوباره به هوا بلند می‌شدم، با لبخندی بر لب، همسرم را تجسم می‌کردم. تمام مدت برای آقای رییس هم از عشقم به همسرم گفته بودم؛ از اینکه شبیه فیلمبردار ماشین عروس هرجایی که می‌رود همراهی‌اش می‌کنم و گل رزی پیش پایش می‌گذارم؛ از اینکه چندین بار پیش پایش لای در تاکسی مانده بودم؛ از اینکه این شیدایی‌ام نسبت به همسرم را احتمالا مدیون نیترات موجود در کالباس‌ها هستم که طبق اخبار اخیر موجب شیدایی می‌شوند؛ از اینکه همیشه همسرم قبل از اینکه از منزل خارج شوم دو کیلو کالباس پرنیترات به خوردم می‌دهد که شیدایی‌ام تا هنگام برگشت حفظ شود... . با آخرین ضربه به موزاییک، خودم را جلوی در آسانسور اداره یافتم. بین طبقه اول و همکف بود که برق‌ها رفت و آسانسور ایستاد. اینکه برق طبق ساعات اعلامی قطع نمی‌شد، هیجان زیبایی به زندگی من می‌داد. این هیجان، با توجه به ترس من از محیط بسته دوچندان شده بود. با کفی که به خاطر ترس از دهانم خارج می‌شد، برای بچه خانمی که مثل من در آسانسور گیر کرده بود حباب درست می‌کردم تا اینکه بالاخره از آسانسور خارج‌مان کردند... پیاده‌رو مملو بود از خدمات رفاهی مختلف مثل تکدی، فال و اندازه‌گیری وزن. وقتی درخواست فال کردم، نزاع مختصری بین دو مرغ عشق داخل قفس فالگیر، بر سر اینکه کدامیک فال را بیرون بکشند رخ داد. نهایتا یکی‌شان خیلی عاشقانه معشوقه‌اش را کشت و فالی برایم در آورد. به به... چقدر رسا و واضح... شعر داخل فال این بود: «یه شهر سبز دلنواز، دامن کوه و دشت ناز، بگی نگی رو به فراز...، بن بست راز، محله بنده نواز!». خودم را که در حال بشکن زدن بودم جمع و جور کردم و با ماشین‌های خطی راهی خانه‌مان شدم. خانه‌ای کوچک اما صمیمی در بهشت‌زهرا. بله، وقتی رییس سازمان بهشت زهرا گفت به هر تهرانی یک قبر رایگان می‌دهند، به کابوس اجاره‌نشینی پایان دادم و به همراه زن و بچه‌ام راهی آنجا شدیم. واقعا هیچ کجا منزل ابدی خود آدم نمی‌شود. وقتی به خانه رسیدم چند خرده‌سنگ به پایین پرت کردم که زن و بچه‌ام زیرم نمانند و سپس به داخل پریدم.
.

بقیه در کامنت اول 👇👇
Read more
. هو ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می‌کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه ...
Media Removed
. هو ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می‌کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف می‌شد. از وی نقل شده: هرگاه در زمینه مسائل علمی، مشکلی برایم پیش می‌آمد که از حلّ آن عاجز می‌ماندم، با پای پیاده از کهک به قم می‌رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه - سلام ... .
هو

ملاصدرا، هنگامی که در کهک زندگی می‌کرد، برای عرض ادب و توسل به بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف می‌شد.

از وی نقل شده:

هرگاه در زمینه مسائل علمی، مشکلی برایم پیش می‌آمد که از حلّ آن عاجز می‌ماندم، با پای پیاده از کهک به قم می‌رفتم و به کنار قبر حضرت فاطمه معصومه - سلام اللّه علیها - رفته، از آن حضرت استمداد می‌نمودم. با این کار، مسأله و مشکل من حل می‌شد و سپس به روستای کهک باز می‌گشتم.

در یکی از این سفرها در جوار قبر فاطمه معصومه یک مساله مهم و پیچیده فلسفی یعنی اتحاد عاقل و معقول در یک مکاشفه عرفانی، برایش حل شد. او خود در این زمینه می‌گوید:

مساله اتحاد عاقل و معقول از مشکلترین مسایل فلسفی است که تاکنون هیچ فیلسوف مسلمانی توفیق حل آن را پیدا نکرده است. من با توجه کامل به سوی خدای سبحان از او خواستم که مشکل برایم حل شود.

دری از رحمت حق بر من گشوده شد و در این مورد معرفت جدیدی برایم حاصل شد. «کنت حین تسوید هذا المقام بکهک من قری قم، فجئت الی قم زائرا لبنت موسی ابن جعفر مستمدا منها و کان یوم الجمعه فانکشف لی هذا الامر» هنگام نوشتن این بحث من درقریه کهک قم بودم.از آنجا رهسپار قم شدم، به زیارت دختر موسی بن جعفر سلام الله علیها مشرف گردیدم و از آن حضرت در حل این مساله یاری جستم. به برکت او در روز جمعه این مطلب بر من کشف گردید.

اتحاد عاقل و معقول
علامه حسن زاده آملی
________________________
Read more
#سور_خدا قرارمان بود،آدم شما باشیم.حوای شما. پرسیده بودی: اَلَسْتُ بِرَبِّکُم؟ و ما قرص و قایم گفته بودیم:بَلیٰ. دلمان همین را می‌خواست؛همیشه. اما نشد..نشد.. حالا‌ می‌خواهیم برگردیم. گویی ایستاده‌ایم بر در خانه‌ات،مضطر،منتظر. کسی می‌پرسد: -از این‌ در چه می‌خواهید؟ می‌گوییم: -شفقت،رضایت. می‌پرسند: -چه ... #سور_خدا
قرارمان بود،آدم شما باشیم.حوای شما.
پرسیده بودی:
اَلَسْتُ بِرَبِّکُم؟
و ما قرص و قایم گفته بودیم:بَلیٰ.
دلمان همین را می‌خواست؛همیشه.
اما نشد..نشد..
حالا‌ می‌خواهیم برگردیم.
گویی ایستاده‌ایم بر در خانه‌ات،مضطر،منتظر.
کسی می‌پرسد:
-از این‌ در چه می‌خواهید؟
می‌گوییم:
-شفقت،رضایت.
می‌پرسند:
-چه آورده‌اید؟
یکی‌مان می‌گوید:
-اشک و اِنابه.آنقدر بگرییم که از ما درگذرد.
با پشت دست پیشکشمان را پس زنند و بگویند:
-آدم پس از هبوط سال‌ها گریست،چشم‌ودلمان سیر است از این گریه‌ها.
یکی دیگرمان بگوید:
-هر بام‌وشام ندبه می‌کنیم.
از دم در ردمان کنند که:
-نوح،صدهاسال‌ نوحه کرد و نجاری.چیز بهتری بیاورید؟
می‌خواهیم صبوری را پیشکش کنیم و‌ رنج‌بَری را،شاید بر ما رحم کنی اما یادمان می‌اندازند ایوب نبی را.
می‌خواهیم پارسایی کنیم و چشم‌پوشی شاید بر ما از ابر لطفت چیزی ببارد،ولی‌ یادمان می‌اندازند پرهیزکاری یوسف را.تنهایی‌اش در زندان عزیز مصر را.
می‌‌گوییم اهل خلوتیم،اهل دوری‌گزیدن از مردم شهر،زر و زور و تزویرشان،اهل ذکر مدام و مداوم.می‌گویندمان:
-پیش از شما،بهترش را یونس نبی پیشکش آورد:«آقایی به خوبی تو‌ نبوده و نیست،به یگانگی تو.منزهی شما.ما از خطاکاران و‌ ظالمین بودیم؛از فراموشکاران».
می‌گوییم این جان ناقابل پیشکشتان،سر دهیم و خون برای‌تان.خون یحیی نبی را نشانمان می‌دهند که هنوز می‌جوشد.
می‌خواهیم حشمت دهیم و جاه،سلیمان نبی را نشانمان می‌دهند.
مستأصل می‌گوییم مظلومیم،علی را‌ نشانمان می‌دهند.
خوان کرم پیشکش می‌بریم،حسن را نشانمان می‌دهند.
می‌گوییم سر و فرزند می‌دهیم،حسین را...
می‌گوییم کوه درد آورده‌ایم و مناجات،سجاد را...
می‌گوییم در جهان غریب بودیم،رضا را...
می‌گوییم زخمی سا‌ل‌ها‌ حبس به‌ظلمیم،موسی بن جعفر را...
آخ..
چه بودیم؟هیچ
چه کردیم؟هیچ
چه می‌بریم؟هیچ..هیچ..هیچ
اَبْکی بر حالمان،بر دست‌های خالی‌مان،بر ظلمت قبرهای‌مان،اَبْکی بر تنهایی روز حشر.
*
خوش‌به‌حال آن‌ها که خداوند در بهشت انتظارشان را می‌کشد؛وقتی می‌گویند:
اَاَدْخُلُ یا الله؟
پاسخ می‌شنوند:بفرما!
خوش‌به‌حالشان..
رفقا،عیدتان مبارک.
Read more
Loading...
در ادامه پست قبل: قاشق و چنگال از جمله ابزار پر استفاده در زندگی بشر است. از اختراع اولیه ی انها اطلاع ...
Media Removed
در ادامه پست قبل: قاشق و چنگال از جمله ابزار پر استفاده در زندگی بشر است. از اختراع اولیه ی انها اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اما جالب است بدانیم که ایرانی ها و اروپایی ها در قرون اخیر استفاده از قاشق و چنگال را نشانه ی تجدد خواهی دانسته و به استفاده ی مداوم از آنها روی اوردند در حالی که قرن ها بوده که این ... در ادامه پست قبل:
قاشق و چنگال از جمله ابزار پر استفاده در زندگی بشر است. از اختراع اولیه ی انها اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اما جالب است بدانیم که ایرانی ها و اروپایی ها در قرون اخیر استفاده از قاشق و چنگال را نشانه ی تجدد خواهی دانسته و به استفاده ی مداوم از آنها روی اوردند در حالی که قرن ها بوده که این وسایل را میشناختند و حتی تولید میکردند.
____________________________

بگذریم در پست قبل به یک مارک تجاری قاشق چنگال اشاره ای گذرا کردم که بعد از کلی تحقیقات گسترده، چکیده ی پژوهشهایم را در اختیارتان قرار میدهم:
اغلب جنوبی ها با این مارک قاشق چنگال آشنا هستند: حسن بن علی و البته مارکی قدیمی تر به نام حسن بن ابل.
که خوشبختانه ما از هر دو داریم و قاشقهایی که در تصویر میبینید را مادرم گویا اوایل دهه ی شصت از فروشگاهی در بندر دیر خریداری کرده اند. اما معمولا پیش از این دهه، افرادی که به کشورهای حوزه ی خلیج فارس سفر میکردند به عنوان کالای تجاری و یا سوغاتی با خود می آوردند. این قاشقها تولید کشور ژاپن بوده و جنس استیل مرغوبی دارند.
____________________________
پینوشت :نکته ی جالب تاریخی درباره ی این قاشق ها این است که عده ای مارک حسن بن علی را به نام امام دوم شیعیان فرض میکردند و بنا بر اعتقادات مذهبی استفاده ی بدون وضو این وسیله رو جایز نمیدانستند. و فاجعه تر اینکه عده ای هم نام تجاری حسن بن ابل را اهانت به ساحت شیعیان و داشتن این قاشقها را برای شیعیان حرام قلمداد میکردند.( ابل به معنی شتر میباشد).
در حالی که این دو عبارت، نام دو تاجر عرب و تنها نامی عربی و تجاری بوده اند و ربطی به این باورها نداشته است.
البته جنوبی ها با توجه به شناخت نسبت به نامهای عربی همچین مشکلی نداشته و به راحتی بدون وضو استفاده مینمودند.😊 برخی نیز می گویند این دو حسن ، دو تاجر رقیب بوده اند که برای تفکیک سفارش خود از شرکت ژاپنی میخواهند نامشان نیز پشت اجناس درج شود.
____________________________
قدر من رو بدونید . اینقدری که من برای این پست تحقیقات گسترده کردم ادیسون برای دو هزار اختراعش وقت نذاشته.😂😂😂
سفارش پژوهشی پذیرفته میشود.
Read more
 #روضه_ناگهان من منبری ندارم اما.. اگر یک گوشهٔ شهر،توی‌ مسجدی که ورودی‌ش نوشته‌اند«این مسجد ...
Media Removed
#روضه_ناگهان من منبری ندارم اما.. اگر یک گوشهٔ شهر،توی‌ مسجدی که ورودی‌ش نوشته‌اند«این مسجد بانی ندارد»و هنوز نیمِ دیوارهایش،سیمانی است و فقط محرابش،کاشی‌کاری شده،رفتم بالای منبری چوبی که روی پله‌هایش،پارچه مشکی انداخته‌اند و نشیمن‌گاهش،یک پتوی گلبافت کهنه است؛آن‌‌وقت،چهارزانو ... #روضه_ناگهان
من منبری ندارم اما..
اگر یک گوشهٔ شهر،توی‌ مسجدی که ورودی‌ش نوشته‌اند«این مسجد بانی ندارد»و هنوز نیمِ دیوارهایش،سیمانی است و فقط محرابش،کاشی‌کاری شده،رفتم بالای منبری چوبی که روی پله‌هایش،پارچه مشکی انداخته‌اند و نشیمن‌گاهش،یک پتوی گلبافت کهنه است؛آن‌‌وقت،چهارزانو بنشینم فراز منبر؛به خطی با خودکار آبی توی کاغذی برایم نوشته باشند:
«واسه زلزله‌زده‌ها،دعا و کمک‌ یادتون نره حاجاقا»
کاغذ را تا کنم بگذارم جیب بغل لباده‌ای که تنم هست و پی حرف‌هایم را بگیرم:
-«وجود مقدس حضرت رحمةللعالمین،محمدِ مصطفی»
و مسجد یک‌صدا صلوات شود؛کامل،با عَجِّل فرجَهم و لعن بر جبت و طاغوت.بگذارم مجلس آرام بگیرد؛تک‌وتوک صدای سرفه باشد؛اربعینی‌ها که مریضی رهایشان نکرده.مداح،جوانی که شال‌مشکی بلندی گردنش انداخته،بیاید و سلامی کند و پایین پای منبر،رو به جمعیت بنشیند:
-«خیلی به حضرت جعفر،برادر حضرت علی،علاقمند بودند.جنگ،جنگ مهمی بود؛جنگ موتِه‌.حضرت،سه فرمانده برای لشگر گذاشتند،اول،حضرت جعفر؛این نماز جعفر طیار که وقت فضیلتش روز جمعه‌س و بسیار مشکل‌گشا،منسوب به همین شهید بزرگوار هست.فرمودند،فرمانده اول شما جناب جعفر،اگر اتفاقی برای ایشون افتاد،زید بن حارثه و بعد عبدالله بن رواحه»
تردید کنم،دو فرمانده آخر را جابه‌جا نگفته باشم.کمی سکوت کنم:
-«جناب جعفر به شرحی که در تاریخ هست،شهید شدند؛مثل عباس بن علی،دو دستشان قطع شد.»
اسم عباس را که بیاورم یکی از پیرمردهای مجلس صیحه‌ای بزند.خادم مسجد،به گمانش که روضه شروع شده،لامپ‌ها را یکی‌یکی خاموش کند و من،سر دوراهی گریز و تاریخ،بمانم:
-«حضرت آمدند منزل جناب جعفر.فرزندان جناب جعفر رو گرفتند به آغوش.عون رو،عبدالله رو.عبدالله‌ی که بعدها شدند،همسر حضرت زینب.نوازششون کردند.خانوم محترمه حضرت جعفر آمدند.به مجرد دیدن این صحنه،گریان شد،بی‌تاب شد،فرمود یا نبی‌الله،مگر فرزندانم یتیم شدند که شما این‌طور نوازششون می‌کنید.
حضرت امر کردند به صبر.در تاریخ نقل شده،بعد شهادت جعفر،لبخند دیگر به لب پیغمبر دیده نشد..دیده نشد.»
اینجا که برسم،نفس‌ها،گریه‌ها،ناله‌ها،پیش از آنکه بگویم،پیش از آنکه بخوانم،بلند شده حتمی:
-«عرضه کنیم یا نبی‌الله،بعد شهادت مسلم هم،لبخند به لب‌های حسین دیده نشد.حمیده را،فرزندان مسلم را نوازش‌ کردند.عرضه کنیم یا نبی‌الله،حسین سوار بر اسب،مقابل خیمه شهدا ایستاد و گفتند:اَیْن حبیب؟اَیْنَ مسلم؟کجایید از خیمه حسین دفاع کنید؟کجایید؟»
کسی میانه مجلس بر‌ گونه‌اش بکوبد،دیگری‌ ناله کند و من،مانده‌ام میان موته،کربلا.
میان جعفر،زینب،حسین.
ما درماندگان تاریخ
Read more
دل تنگم دوباره سادگی کرد بازم یاد زمان بچگی کرد دلم یاد چند سال پیش کرده هوای بستگان خویش کرده همان ...
Media Removed
دل تنگم دوباره سادگی کرد بازم یاد زمان بچگی کرد دلم یاد چند سال پیش کرده هوای بستگان خویش کرده همان موقع که دلها شاد بودند همه د ل زنده وآباد بودند همه کوی وگذر لطف وصفا بود سخن از مهربانی و وفا بود قدیما زندگی رنگی دگر داشت زمونه ریتم و آهنگی دگر داشت یه رنگی بود و لطف و مهربانی سرور وجشن بود ... دل تنگم دوباره سادگی کرد
بازم یاد زمان بچگی کرد
دلم یاد چند سال پیش کرده
هوای بستگان خویش کرده
همان موقع که دلها شاد بودند
همه د ل زنده وآباد بودند
همه کوی وگذر لطف وصفا بود
سخن از مهربانی و وفا بود
قدیما زندگی رنگی دگر داشت
زمونه ریتم و آهنگی دگر داشت
یه رنگی بود و لطف و مهربانی
سرور وجشن بود و شادمانی
قدیما هیچکه نامردی نمی کرد
کسی ابراز دلسردی نمی کرد
چرا بازار نا مردی شلوغه
چرا مهر و وفاداری دروغه
چرا مهر و محبت کیمیا شد
همه دنیا پر از رنگ و ریاشد
چطوری بسته شد درهای رحمت
کجا رفت آن همه مهر ومحبت
چرا مردم شدند در غم گرفتار
دلم تنگه از این آشفته بازار
بگو رحم و مروتها کجا رفت
جوانمردی فتوتها کجا رفت
برادر با برادر جنگ داره
پدر از بچه خود ننگ داره
پدر سالاری از بن ریشه کن شد
پسر سالاری و خر درچمن شد
جوان تا ظهر زیر رختخوابه
پدر بیچاره در رنج وعذابه
قدیما که همش حرف پسر بود
عصای پیری دست پدر بود
کنون برخی پسرها بی بخارند
تعصب مردی و غیرت ندارند
نميدانم چرا دنیا عوض شد
همه دلها پر از کین وغرض شد
نهال آرزوها بی ثمر شد
برادر از برادر بی خبر شد
دگر حرفی ز عمو ودایی نیست
چه شد خاله خبر از زندایی نيست
پسر خاله نمی گیرد سراغت
نمی روید گلی دیگر به باغت
همه فامیل از همدیگه دورند
چرا اینگونه سرد و سوت وکورند
بسی لعنت به این دور وزمونه
به این دنیای بر عکس و وارونه
یکی ماشین میلیاردی سواره
یکی هم یک موتور سیکلت نداره
یکی در پول وثروت غوطه ور شد
یکی هم از نداری در به در شد
یکی املاک و صدها خانه داره
یکی محتاج یک پول اجاره
یکی درگیر درد بی علاجه
یکی دنبال وام ازدواجه
یکی میمیره از درد خماری
یکی در پارتی و شب زنده داری
یکی بنز ویکی مایلر سواره
یکی بر واتساپ و وایبر سواره
ببخشیدکه این بنده سادگی کرد
دلش یاد زمان بچگی کرد .😔
Read more
Loading...
. . <span class="emoji emoji25aa"></span><span class="emoji emoji25aa"></span>نقل فضیلتی به مناسبت شهادت حضرت جواد سلام الله علیه . <span class="emoji emoji1f4a2"></span>طی الارض نمودن امام جواد(ع) و علی بن ...
Media Removed
. . نقل فضیلتی به مناسبت شهادت حضرت جواد سلام الله علیه . طی الارض نمودن امام جواد(ع) و علی بن خالد علی بن خالد می‏گوید: در زمان خلافت معتصم شخصی را به اتهام آن که ادعای پیامبری کرده است با بند آهنین به گوشه‏ ی زندان افکندند، من که کنجکاو شده بودم برای ملاقات او بدانجا رفتم و دربان را چیزی ... .
.
▪▪نقل فضیلتی به مناسبت شهادت حضرت جواد سلام الله علیه
.
💢طی الارض نمودن امام جواد(ع) و علی بن خالد💢

علی بن خالد می‏گوید:
در زمان خلافت معتصم شخصی را به اتهام آن که ادعای پیامبری کرده است با بند آهنین به گوشه‏ ی زندان افکندند، من که کنجکاو شده بودم برای ملاقات او بدانجا رفتم و دربان را چیزی دادم تا مرا نزد او راه دهد. چون زندانی را دیدم و اندکی با او صحبت کردم دانستم که مردی است در کمال فهم و فراست ذهن و کیاست.
پرسیدم: «تو کیستی و چه ادعایی داری؟»
گفت: «من اهل شام هستم و سالها در مسجدی که محل سر مبارک حضرت سیدالشهداء علیه ‏السلام بود به عبادت مشغول بودم، روزی رو به قبله نشسته بودم و به ذکر حقتعالی مشغول بودم که ناگاه شخص جوانی پیش روی من پدید آمد و گفت: برخیز برویم. پس برخاستم و همراه او راهی شدم، چون مقداری حرکت کردیم خود را در مسجد کوفه دیدم.
گفت: این جا را می‏شناسی؟
گفتم: آری، مسجد کوفه است.
پس او به نماز ایستاد و من هم بدو اقتدا کردم و چون از نماز فارغ شدیم از مسجد خارج گشتیم، هنوز چند قدمی نرفته بودم که خود را در مسجد النبی صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه دیدم، با هم به روضه‏ ی مبارکه وارد شدیم. او به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سلام کرد و من نیز سلام کردم. او به نماز ایستاد و من نیز مشغول نماز شدم. پس از ادای نماز بیرون آمدیم، باز چند قدمی نرفته، خود را در مکه مکرمه دیدم! فرمود: اینجا را می‏شناسی؟
گفتم: آری، این جا مکه است. و به طواف مشغول شدیم، آنگاه از مکه بیرون آمدیم و ناگاه خود را دوباره در مسجد رأس الحسین یعنی همان جای اول دیدم.
از این حال در شگفت بودم تا آن که سال دیگر در همان اوقات، آن شخص آمد و دیگر بار مرا برای زیارت اماکن متبرکه همراه برد و چون خواست از من جدا شود او را قسم دادم و گفتم: تو را سوگند می‏دهم به حق آن کسی که چنین توانی به تو داده است که خود را معرفی کنی.
فرمود: «من محمد بن علی بن موسی (حضرت جواد علیه‏ السلام) می‏باشم.»
روز دیگر این جریان را با دوستان خود در جلسه‏ ای در میان گذاشتم ولی آنان این خبر را افشا کرده و به وزیر معتصم (محمد بن عبدالملک زیات) اطلاع دادند. او نیز مرا به جرم ادعای نبوت دستگیر کرد در حالی که چنین ادعایی ندارم
علی بن خالد می‏گوید
در یکی از روزهای دیگر که به ملاقات زندانی رفتم نگهبانان را دیدم که مضطرب و پریشانند. گفتم: «چه شده است؟»
گفتند: آن زندانی دیشب آزاد شده با آنکه با زنجیر بسته بوده
و من دانستم او از انفاس قدسیه حضرت جواد آزادی یافته
منبع:کافی جلد١ ص ۴٩٢
و کتاب کرامات و مقامات عرفانی امام جواد
Read more
. . ریّان بن صلت می گوید: می خواستم از خراسان برگردم به عراق رفتم که با امام رضا علیه السلام خداحافظی ...
Media Removed
. . ریّان بن صلت می گوید: می خواستم از خراسان برگردم به عراق رفتم که با امام رضا علیه السلام خداحافظی کنم. توی راه با خودم گفتم یادم باشد بعد از خداحافظی، یکی از لباس های امام را از ایشان بگیرم که کفنم باشد. . . باز با خودم گفتم یادم باشد از آقا چند درهم از مال شخصی خودش را بخواهم که تبرک باشد و با ... .
.
ریّان بن صلت می گوید:
می خواستم از خراسان برگردم به عراق
رفتم که با امام رضا علیه السلام خداحافظی کنم.
توی راه با خودم گفتم یادم باشد بعد از خداحافظی، یکی از لباس های امام را از ایشان بگیرم که کفنم باشد.
.
.

باز با خودم گفتم یادم باشد از آقا چند درهم از مال شخصی خودش را بخواهم که تبرک باشد و با آن ها برای دخترهایم انگشتر بسازم
پیش امام رسیدم
از فکر جدایی با امام و شدت دلتنگی گریه کردم و اصلاً کارهای دیگر را یادم رفت.
بیـرون آمـدم.
.

امـام صـدایم زد: ریّان بـرگـرد!
برگشتم
فرمود دوست داری یک مقدار از درهم های خودم را بدهم تا برای دخترهایت انگشتر بسازی؟
دلت می خواهد یکی از پیراهن هایم را بدهم که هر وقت از دنیا رفتی، با آن کفنت کنند؟
.
.
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
.
.
من پای دلم می لنگد
از سنگینی بار این همه دلتنگی .
.
آی رضای هر لحظه زندگانیِ من
چه کنم این همه دلتنگی را ...؟
#امام_رضا_جان❤️
Read more
 #سفرنامه_تاجیکستان_مونا ... #رودکی زاده نیمه دوم سده سوم هجری بود. رودکی در دربار امیر نصر سامانی ...
Media Removed
#سفرنامه_تاجیکستان_مونا ... #رودکی زاده نیمه دوم سده سوم هجری بود. رودکی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. می‌گویند رودکی در حدود یک صدهزار بیت شعر سروده‌است و در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته‌است. رودکی در سه سال پایانی عمر مورد بی مهری امرا قرار گرفته ... #سفرنامه_تاجیکستان_مونا ...
#رودکی زاده نیمه دوم سده سوم هجری بود. رودکی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. می‌گویند رودکی در حدود یک صدهزار بیت شعر سروده‌است و در موسیقی، ترجمه و آواز نیز دستی داشته‌است.
رودکی در سه سال پایانی عمر مورد بی مهری امرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بُنَج رودک بازگشت و در همان‌جا به سال ۳۲۹ هجری در گذشت.
او مدح کننده امیر سعید نصر بن احمد اسماعیل، امیر سامانی، ابوجعفر بن لیث یا امیر صفاری، ماکان پسر سردار دیلمی و خواجه ابوالفضل بلعمی وزیر سامانیان-که رودکی را به نظم کلیله دمنه انگیزاند- بوده‌اند. دربارهٔ صله‌های گرانی که او از ماکان گرفت خود چنین سرود:
وز او فزونی یک‌پنجِ میرِ ماکان بود
بداد میرِ خراسانش چل هزار درم
رودکی فرزندی به نام عبدالله داشته‌است که در بیشتر تذکره‌ها پیش از نام خودش می‌آمده و از این رو به ابوعبدالله معروف شده بود.
ماجرای نبش قبر
در سال ۱۹۴۰ یعنی هزار سال پس از مرگ رودکی، صدرالدین عینی، بنیانگذار ادبیات فارسی تاجیکی برآن شد که از شواهد موجود در «تاریخ سمرقند» گور وی را بیابد. سرانجام پس از تلاش‌های بسیار وی موفق شد گور وی را چنان‌که در تمامی تذکره‌ها آمده در یک گورستان قدیمی در بنجرود شناسایی نماید. در سال ۱۹۶۵، گروهی باستان‌شناس روسی به رهبری گراسیموف- پیکرتراش نامی روس- گور وی را شکافتند. پس از تحقیقاتی که بر پیکر وی انجام شد و با مبنا قرار دادن اشعار خود شاعر چهرهٔ وی را ترسیم نمودند. نتیجهٔ پژوهش‌ها این شد که کسی چشمان شاعر را درنیاورده‌است بلکه سر وی را روی آتش یا زغال گداخته گرفته‌اند که موجب سوختن و کوری چشم وی گشته‌است. همچنین شکستگی‌های متعدد در ستون مهره‌ها و دنده‌های وی از شکنجه شدنش پیش از مرگ حکایت می‌کند.
درپی آن بقعه‌ای شبیه به آرامگاه عطار بر بالای گور وی ساخته شد که هم اکنون در روستای بنجرودک یا پنجکنت می باشد. بقعهٔ آرامگاه رودکی دارای پلانی هشت ضلعی و گنبدی دایره‌ای شکل در بالای آن است.
#rudaki
#tajikestan #panjakent #mona #shervin #march2018 #silkroad
#تاجیکستان #پنجکنت #مونا #شروین #آسیای_میانه #بهار۹۷ #جاده_ابریشم #خاطرات_سفرهای_موناشروین #آرامگاه_رودکی
Read more
Loading...
لطفا ورق بزنین <span class="emoji emoji2764"></span>️ سلاااااااام دوستای #مهربونم <span class="emoji emoji2764"></span>️دوستای همیشگی من <span class="emoji emoji2764"></span>️ #عیدتون مبارک باشه <span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f339"></span> خواهش ...
Media Removed
لطفا ورق بزنین ️ سلاااااااام دوستای #مهربونم ️دوستای همیشگی من ️ #عیدتون مبارک باشه خواهش همیشگیم موقع دعا یاد همه باشید #الهی #زیارت امام مهربونم امام عزیزم قسمت هممون بشه و الهی هممون به تمام حاجات قلبیمون اگه به صلاحمونه برسیم با تمام قلبت بلند بگو #الهی_آمین ️️ #یا_امام_رضا ... لطفا ورق بزنین ❤️ سلاااااااام دوستای #مهربونم ❤️دوستای همیشگی من ❤️ #عیدتون مبارک باشه ❤️🌹
خواهش همیشگیم موقع دعا یاد همه باشید #الهی #زیارت امام مهربونم امام عزیزم قسمت هممون بشه و الهی هممون به تمام حاجات قلبیمون اگه به صلاحمونه برسیم با تمام قلبت بلند بگو #الهی_آمین ❤️️❤️🌹🌹🌹
#یا_امام_رضا جانم(ع)❤️
یا امام رضا(ع)❤️ شنیدم که #ضامن_آهو شدی امام رضا ع❤️
میشه ضامن منم شما بشی پیش خدا ❤️ میشه یک روزی بیاد که خادم حرم بشم❤️
خادم حرم باشم پیش شه کرم باشم❤️ شنیدم هرکی بره زیارت امام رضا ع❤️
برا دیدنش میاد سه جا غریب الغربا❤️ برا بار اولی سر پل صراط میاد❤️
دومی وقتیه که نامه ی تو برات میاد❤️ بار سوم که میخاد آقا به دادت برسه❤️
وقتی که ملک میاد تا به حسابت برسه❤️ اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدنو❤️
به دلم افتاده بود صدا زدین اقا منو ❤️
دل تنهامو آوردم با یه دنیا دلخوشی❤️
کمتر از اهو که نیستم میشه ضامنم بشی ❤️ #صلوات_خاصه_امام_رضا_علیه السلام❤️ 🌹صلوات خاصه #امام_رئوف ، ثامن الحجج ، حضرت علی بن موسی الرضا (ع)🌹 #اللّـهُمَّ_صل عَلى عَلِیِّ بْن مُوسَى الرِّضا الْمُرْتَضَى الاِمام التَّقِی النَّقِی و َحُجَّتِک عَلى مَنْ فَوْقَ الاَرْضِ وَمَنْ تَحْتَ الثَّرى، الصِّدّیقِ الشَّهیدِ، صَلاةً کَثیرَةً تامَّةً زاکِیَةً مُتَواصِلَةً مُتَواتِرَةً مُتَرادِفَةً، کَاَفْضَلِ ما صَلَّیْتَ عَلى اَحَد مِنْ اَوْلِیائِکَ

ترجمه فارسی :
پرودگارا، ‌بر علی بن موسی الرضای برگزیده درود و رحمت فرست . آن پیشوای پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین و زیر خاک است. بر آن صدیق شهید درود و رحمت فراوان فرست، ‌درودی کامل و بالنده و از پی هم و پیاپی و پی در پی، ‌همچون برترین و درود و رحمتی که بر هریک از اولیائت فرستادی.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ زائری بارانی ام آقا بدادم میرسی؟❤️
بی پناهم، خسته ام،تنهابدادم میرسی ؟❤️
گر چه آهونیستم اماپراز دلتنگی ام❤️
ضامن چشمان آهوهابه دادم میرسی ؟❤️
ازکبوترهاکه میپرسم نشانم میدهند❤️
گنبدو گلدسته هایت رابه دادم میرسی ؟❤️
من دخیل التماس رابه چشمت بسته ام❤️
هشتمین دردانه زهرابه دادم میرسی ؟😍 #در_باب_حاجات_و_مهمات
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ (ع)
ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮرﻣﺎدےوﻣﻌﻨﻮےاﯾﻦ ﺗﻮﺳﻞ بینظیراﺳﺖ ،تا40روز هر روز 110 مرتبه این صلوات را ذکر فرمایید "اللهم صل علیٰ علی بن موسی الرضا"

#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم😍
#اللهم_صل_علی_علی_بن_موسی_الرضا_علیه السلام

التماس دعا مهربونای من ❤️
Read more
... رفع تکلیف به سبک شهرداری تهران • دو مرغ منجمد و ده کیلو برنج سهم هیئت های حسینی • نمایشگاه عطر ...
Media Removed
... رفع تکلیف به سبک شهرداری تهران • دو مرغ منجمد و ده کیلو برنج سهم هیئت های حسینی • نمایشگاه عطر سیب طی ده سال گذشته توسط شهرداری تهران قبل از آغاز محرم برگزار شده و هیئات مذهبی اقلام مورد نیاز خود را از نمایشگاه با تخفیفات ویژه و البته به صورت رایگان تهیه می‌کردند. در دوره جدید برگزاری این نمایشگاه ... ...
رفع تکلیف به سبک شهرداری تهران

دو مرغ منجمد و ده کیلو برنج سهم هیئت های حسینی

نمایشگاه عطر سیب طی ده سال گذشته توسط شهرداری تهران قبل از آغاز محرم برگزار شده و هیئات مذهبی اقلام مورد نیاز خود را از نمایشگاه با تخفیفات ویژه و البته به صورت رایگان تهیه می‌کردند. در دوره جدید برگزاری این نمایشگاه با اما و اگرهایی همراه بود و حتی احتمال عدم برگزار شدن آن نیز وجود داشت.

تعدادی از اعضاء شورای شهر تهران هم ضمن مخالفت با برگزاری این نمایشگاه ، آن را در جزء اولویت های مدیریت شهری ندانستند

🔹به طور مثال محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران گفت: امسال بنایی برای برگزاری نمایشگاه عطر سیب نداریم چراکه اعتقاد داریم، حمایت‌های اینگونه باعث شائبه‌دار شدن حرکت هیئت‌های مذهبی می‌شود.

🔹از دیگر مخالفین جدی برگزاری این نمایشگاه ، ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران بود . وی ضمن انتقاد از برگزاری دوباره نمایشگاه عطر سیب از محل بودجه شهرداری تهران گفت: برگزاری این نمایشگاه ردیف بودجه مشخصی ندارد و شهردار قصد دارد از محل بودجه در اختیار برای این نمایشگاه هزینه کند. این مسئله دارای دو ایراد اساسی است، اولاً قرار بود نمایشگاه عطر سیب دیگر با هزینه شهرداری تهران برگزار نشود، زیرا علاوه بر آنکه برگزاری این نمایشگاه ضرورتی ندارد، جزو وظایف و مأموریت‌هاى شهرداری تهران نیز محسوب نمی‌شود.
وی افزود : برخی به شهردار برای برگزاری این نمایشگاه اصرار کرده‌اند اما شهردار نباید تسلیم شود. بودجه شهردارى از عوارض پرداخت شده توسط مردم تأمین مى‌شود و می‌باید صرف نگهداشت و امور شهر شود نه خرج مواردی که جزو وظایف شهرداری نیست.

پس از پیگیری های مختلف از سوی رسانه ها ، شش روز مانده به آغاز ماه محرم ، ولی‌الله شجاع پوریان معاونت اجتماعی شهرداری تهران از برپایی شانزدهمین نمایشگاه بزرگ عطر سیب در بوستان ولایت خبر داد.

نکته حائز اهمیت در این دوره از نمایشگاه عدم‌توزیع بن به هیئت‌های مذهبی است به‌طوری که در سال‌های گذشته مدیریت شهری در این حوزه کمک‌های محدودی را انجام می‌داد اما در این دوره این کمک‌های محدود هم پایان یافته است.

همه این ها در حالی است که چند ماه پیش از این ، سازمان تبلیغات اسلامی در اولین جلسه شورای سیاستگذاری نمایشگاه عطر سیب از بسیاری تولید کنندگان و توزیع کنندگان اقلام هیئت ها دعوت به همکاری کرد تا شرایط برای هرچه بهتر برگزار شدن این نمایشگاه تسهیل گردد ، اما در ادامه با عدم همکاری از سوی مدیریت شهری مواجه شد.

گزارش کامل را در aghigh.ir بخوانید
Read more
جوایز در نظر گرفته شده به نفرات برتر پیش بینی مسابقات (تا این لحظه) نفر اول مبلغ 3،000،000 ریال از ...
Media Removed
جوایز در نظر گرفته شده به نفرات برتر پیش بینی مسابقات (تا این لحظه) نفر اول مبلغ 3،000،000 ریال از طرف نوین مصالح جناح @novinmasaleh نفر دوم بن خرید به مبلغ 1،500،000 ریال از طرف سوپرمارکت سعدی (توزیع و پخش عمده و خرده44343335) نفر سوم مبلغ 1،000،000 ریال از طرف دکوراسیون پاسارگاد @pasargad_decoration نفر ... جوایز در نظر گرفته شده به نفرات برتر پیش بینی مسابقات (تا این لحظه)
نفر اول مبلغ 3،000،000 ریال از طرف نوین مصالح جناح
@novinmasaleh

نفر دوم بن خرید به مبلغ 1،500،000 ریال از طرف سوپرمارکت سعدی (توزیع و پخش عمده و خرده44343335)

نفر سوم مبلغ 1،000،000 ریال از طرف دکوراسیون پاسارگاد
@pasargad_decoration

نفر چهارم مبلغ 1,000,000 ریال از طرف فروشگاه ورزشی اسپورت پلاس
@sportplus.janah

همچنین به 10 نفر از شرکت کنندگان هدایایی به قید قرعه اهدا خواهد شد

جهت شرکت در پیش بینی مسابقات وارد ربات تلگرام زیر شوید
@farhadcuppishbini_bot

همچنین میتوانید نحوه شرکت در پیش بینی را از طریق لینک زیر مشاهده کنید
https://t.me/farhadcup/1534

@farhadcup
Read more
 #sadeghhedayat #hedayat__bofe_kor #صادق_هدایت #بن_بست #صادق #هدایت گذری بر داستان بن بست ادامه ...
Media Removed
#sadeghhedayat #hedayat__bofe_kor #صادق_هدایت #بن_بست #صادق #هدایت گذری بر داستان بن بست ادامه پست قبل یادش افتاد که وقتی او و پدر مجید هر دو شانزده سال داشتند، یک روز عصر برای امتحانات آخر سال برای رفع خستگی تا بهجت آباد رفته بودند، محسن کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانه ی او گذاشت، ... #sadeghhedayat #hedayat__bofe_kor
#صادق_هدایت #بن_بست
#صادق #هدایت
گذری بر داستان بن بست
ادامه پست قبل

یادش افتاد که وقتی او و پدر مجید هر دو شانزده سال داشتند، یک روز عصر برای امتحانات آخر سال برای رفع خستگی تا بهجت آباد رفته بودند، محسن کنار جوی پهلوی شریف نشست و دستش را روی شانه ی او گذاشت، این حرکت خودمانی و طبیعی برای شریف حکم یک نوع کیف عمیق و گوارایی را داشت و حس کردکه جریان برق و حرارت ملایمی بین آن ها رد و بدل می شد. شریف آرزوکرد که تا مدت طویلی به همان حال بمانند. «به هر جهت بعد از پایان تحصیل هر دو در مالیه استخدام و مأمور مازندران شدند. یک روز که هوا گرفته و خفه و دریا منقلب بود و محسن به عادت معمول در آب رفت، جلو چشم شریف در دریا غرق شد. این پیش آمد اثر نامطلوبی در روح ظریف باقی گذاشت و زندگی او را زهرآلود کرد. اکنون ورود ناگهانی مجید و شباهت عجیب او با پدرش تأثیر غریبی در شریف کرد، ولی بعد از سال ها که تغییر گوارایی در زندگی یکنواخت او پیدا شده و شریف زندگی گمشده ی خود را از نو به دست آورد، روزی در اداره به او خبر می دهند که « مجیدخان در استخر خفه شده»

در این داستان حزن انگیز، که شخصی به نام شریف، قهرمان آن را تشکیل می دهد، مانند بسیاری از داستان های هدایت، از یک طرف حس دلسوزی صادق نسبت به مطرودین و ستم دیدگان جامعه و از طرف دیگر ناتوانی انسان در برابر قضا و قدر و عجز آدمی در پیش بینی و چاره جویی حوادث که همیشه بی رحمانه او را غافلگیر می کند، به خوبی مشهود است.

از طرف دیگر آرمان زیبایی هدایت نیز تا حدودی در آن منعکس است. در داستان داوود گوژپشت نیز، داوود موجود بیگناهی است که بر اثر نقصی که از زمان تولد در وجود او بوده است، همه ی عمر مطرود جامعه است. همه او را از خود می رانند، مورد استهزاء قرار می دهند، احساسات و عشق او را به چیزی نمی گیرند و از معاشرت او پرهیز می کنند.
Read more
. #شهیدخبر #شهیدنیوز . ماجرای مدالی که پس از ۳۶ سال در جاکارتا پس گرفته شد #جاکارتا #واترپلو در ...
Media Removed
. #شهیدخبر #شهیدنیوز . ماجرای مدالی که پس از ۳۶ سال در جاکارتا پس گرفته شد #جاکارتا #واترپلو در آن سال ها تیم واترپلوی ایران، از تیم های مطرح آسیا بود، و چند سال قبل تر قهرمان آسیا شده بود و ​​​​​​​​​​​به یکباره در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی، تیم واترپلو از کاروان ورزشی کشورمان کنار گذاشته ... .
#شهیدخبر
#شهیدنیوز
.
ماجرای مدالی که پس از ۳۶ سال در جاکارتا پس گرفته شد
#جاکارتا
#واترپلو
در آن سال ها تیم واترپلوی ایران، از تیم های مطرح آسیا بود، و چند سال قبل تر قهرمان آسیا شده بود و ​​​​​​​​​​​به یکباره در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۲ دهلی، تیم واترپلو از کاروان ورزشی کشورمان کنار گذاشته شد ، خبر لغو اعزام که به اردو رسید، تعدادی از بچه‌ها به خاطر چند ماه تمرینات سخت و بی ثمر، از شدت ناراحتی گریه می‌کردند.
#دهلی_۱۹۸۲
#شهید_حسن_نوفلاح
مجله دنیای ورزش آن زمان نوشت حسن نوفلاح ۲۱ ساله لبخند تلخی زد و سرش را تکان داد. شهید نوفلاح کاپیتان تیم ملی کشورمان با این موقعیت ممتاز در حالی که می توانست مهاجرت کند و به بهترین تیم های اروپایی برود، ولی پشت پا به شهرت و موقعیتش زد و داوطلبانه به جای دهلی راهی جبهه شد و در عملیات والفجر مقدماتی فکه به شهادت رسید.
روز گذشته تیم واترپلوی کشورمان با اقتدار پس از ۳۶ سال مدال شهید نوفلاح را پس گرفتند .

بخشی از وصیتنامه شهید که حدود یک هفته قبل از شهادتش نوشته است:
.
« ای امت مسلمان ایران به درگاه احدیت دست بلند کرده و از خدا بخواهید که از عمر ما کم کرده و به لحظه لحظه های عمر این خورشید تابان و این پیر جماران و رهبر عزیزمان امام خمینی بیفزاید
.
از خدا بخواهید که زیان را از دین ما رفع کند و بر دنیای ما مقرر گرداند که زیان دنیا از بین رفتنی است و چندان مهم نیست زیرا زیان آخرت طولانی و باقی است و از خدا بخواهید که ضرر اُخروی بر شما وارد نیاورد هر چند به دنیایتان ضرر و زیان فاحشی رسد
.
شما منافقین کور دل که دل امیر مؤمنان علی (ع) را شکستید و یاران امام خمینی را از ما گرفتید؛ شما از این بار سفر چیزی جز خفت و خواری با خود حمل نمی کنید و بدانید که دل رنج کشیده مادران شهید داده و خواهران برادر از دست داده همیشه بر شما لعنت و نفرین خواهد فرستاد
.
ای سالار شهیدان، حسین بن علی (ع)
خیلی دوست داشتم که به زیارت قبر شش گوشه ات می آمدم و خاک کربلا را مرهم دردهایم می کردم ولی پروردگار مرا به پیش خود فراخوانده و امیدوارم که زیارت دیدن خودت در آن دنیا نصیبم گردد
.
مهدی جان (عج)
چقدر دعا کردم که آن روی ماهت را ببینم و امیدوارم که آخرین لحظات عمرم آن رویت که نمی شود آن را به چیزی تشبیه کرد ببینم
آقا جان شفیع و واسطه باش میان ما و خدا »
.
مزار شهید حسن نوفلاح
در گلزار شهدای بهشت زهرای (س) تهران
قطعه ۲۸، ردیف ۸۵، شماره ۲
Read more
وقتی که دیدمت بی علت و بی هر بهانه من برایت می نویسم از تو غزل یا ترانه از بس که روح و جان بهاری درون توست ...
Media Removed
وقتی که دیدمت بی علت و بی هر بهانه من برایت می نویسم از تو غزل یا ترانه از بس که روح و جان بهاری درون توست وقتی که دیدمت درون دلم زدی جوانه صاحبش تویی گرچه که ندیدی نمی دانی ساخته است کلام تو برام عشق جاودانه من می خوانم از چشمان تو همین ترانه تویی زیباترین ترانه , تویی شعر زمانه وقتی که دیدمت زمستان ... وقتی که دیدمت بی علت و بی هر بهانه
من برایت می نویسم از تو غزل یا ترانه
از بس که روح و جان بهاری درون توست
وقتی که دیدمت درون دلم زدی جوانه

صاحبش تویی گرچه که ندیدی نمی دانی
ساخته است کلام تو برام عشق جاودانه
من می خوانم از چشمان تو همین ترانه
تویی زیباترین ترانه , تویی شعر زمانه
وقتی که دیدمت زمستان هم رفتنی شد
بهارم باتو ولی بی تو هرلحظه زمستانه

پر می کشم به سویت که به یادم باشی
هنوز هم بیاد تو میگیرم از هرجانشانه
#دلنوشته_بهار_ا .

درود یاران مهربان
سعی میکنم از سینی های #سفارش نوروز امسال چندتا دستور کاربردی و خیلی ساده از #شیرینی_بدون_فر بگذارم. *عید نوروز پیش روتون شیرین*
#توپک_شکلات با مغز نارگیل
پودر نارگیل ۱۲۵ گرم.پودر شکر ۱۲۵ گرم
گلاب ۳ق س .شکلات تخته ای تلخ به‌میزان لازم .فندق بو داده به میزان لازم
ابتدا پودر نارگیل رو کمی آسیاب کنید بهتره با پودر شکر مخلوط بشه و آسیاب بشه تا به روغن نیفته،گلاب کم کم اضافه کنید سپس به اندازه نصف گردو وتو دستتون گرد کنین وتوپکها یک ربع داخل فریزر بزارین در این زمان شکلات رو بن ماری و فندوقای نگینی تست شده رو داخل شکلاتها بریزین (این مرحله گزدوست ندارید حذف کنید) و توپکهای نارگیلی رو از فریزر که خارج کردین داخل این شکلاتها بغلطونین و داخل کپسولای کوچک بذارید
#توپک_خرما
خرما 350 گرم.گردوی خردشده نصف لیوان.کره یک قاشق غذا خوری
کنجد,پودر نارگیل,تخم کتان,ترایفل
 طرز تهیه شیرینی خرمایی :
پوست خرماها را بکنید و هسته را در آورید .کره را در تابه بریزید. بعد ازاین که کره آب شد خرما ها را داخل آن بریزید .
به مدت هفت تا هشت دقیقه تفت بدهید تا خرما نرم وکره جذب خرما شود
تابه را از روی حرارت بردارید و گردوی خر شده را با آن مخلوط کنید .صبر کنید تا خنک شود.
به اندازه ی یک قاشق مر با خوری از مایه بردارید وکف دستتان گلوله کنید .نیمی از شیرینی ها را در کنجد برشته غلت دهید . بقیه را هم در پودر نارگیل یا تخم کتان و ترایفلهای رنگی روش بریزید. یا میتونید داخل شکلات آبشده بزنید.
شیرینی ها را در ظرف دربسته مدت یکماه نگه دارید .
#شیرینی_خونگی_بهار
Read more
@shahrivargallery خبر تعطیلی #گالری_شهریور به عنوان یکی از حرفه‌ای ترین #گالری های ایران در حالی از جانب #امیرحسین_زندی مدیر این #نگارخانه اعلام شد که این روزها اهالی هنرهای تجسمی مشغول پیش بردن کمپین #حمایت_از_تندیس به منظور چاپ دوباره‌ی این مجله باسابقه هستند؛ کمی پیش از آن هم سوگوار ... @shahrivargallery

خبر تعطیلی #گالری_شهریور به عنوان یکی از حرفه‌ای ترین #گالری های ایران در حالی از جانب #امیرحسین_زندی مدیر این #نگارخانه اعلام شد که این روزها اهالی هنرهای تجسمی مشغول پیش بردن کمپین #حمایت_از_تندیس به منظور چاپ دوباره‌ی این مجله باسابقه هستند؛ کمی پیش از آن هم سوگوار تعطیلی گالری های آن، #مهروا و ۲۶ بودند و دیگر گویا می‌بایست به تعطیل شدن مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگ و هنر معاصر ایران -یکی پس از دیگری- عادت کنند.

گالری شهریور با برپایی هشت نمایشگاه پربار در طول سه سال به نمایش آثار هنرمندان بزرگی چون #ابوالقاسم_سعیدی، #ناصر_عصار، #مسعود_عربشاهی، #پرویز_تناولی، #ژازه_تباتبایی، #قاسم_حاجی_زاده، #هوشنگ_پزشک_نیا و ... پرداخت و عمدتا تمرکز خود را روی هنرمندان مدرن داشت. این امر با وجود تجهیزات کارآمد و حرفه‌ای گالری، کیفیتِ ارائه‌ی آثار را در حد گالری های بین‌المللی تضمین می‌کرد و به سبب قرارگیری در شمال شهر تهران و نزدیکی به سفارت ها، فضای مناسبی برای مخاطب غیر ایرانی به شمار می‌رفت و عملا در حکم آبروی هنر معاصر ایران بود.

اصولا پایان یافتن فعالیت یکی از مهم‌ترین گالری های پایتخت، برای تمامی هنرمندان و هنردوستان خبر ناگواریست و هم‌چنین زنگ خطریست برای دیگر گالری داران و مهم‌تر از آن هشداریست برای متولیان دولتی در #وزارت_فرهنگ_و_ارشاد_اسلامی؛ چرا که تعطیلی یک گالری، نابودی چیزی بیش‌از یک فضای نمایش است و در عمل بخش مهمی از خاطرات جمعی هنرمندان و هنردوستان است که تهدید می‌شود و اگر متولیان امر و مدیران دولتی هم‌اکنون به فکر راه چاره‌ای برای رفع معضلات گالری داران و هنرمندان نباشند، قطار تعطیلی گالری ها سرعت بیش‌تری به خود می‌گیرد و پس از گالری شهریور می‌بایست منتظر تعطیلی نگارخانه های بعدی باشیم.

وضعیت نابه‌سامان کنونی که مانند دیگر حوزه‌ها، دامن هنرهای تجسمی را هم گرفته، نیازمند پشتیبانی مدیران دولتی و بهره‌گیری آن‌ها از ظرفیت‌های صددرصدی نهادها و ادارات متبوعشان است. گستره‌ی این معضل به حدی است که انفعال در هر روز ضرر بیش‌تری را به همراه خواهد داشت و اگر به زودی اقدامات اساسی صورت نگیرد تنها می‌توان شاهد به بن‌بست رسیدن در بحران پیش‌رو بود.

#هنرگردی
#Honargardi #ShahrivarGallery #AmirHosseinZandi
Read more
صفحه ما را فالو کنید @zakerpic @zakerpic @zakerpic @zakerpic السلام علیک یا موسی بن جعفر (علیه السلام) تشییع نمادین حضرت موسی بن حعفر (علیه السلام) در کاظمین به یاد تشییع با شکوه روز شهادتش _________________________ حسن بن عبد اللَّه صیرفى از پدر خود نقل کرد که گفت: موسى ابن جعفر علیه ... صفحه ما را فالو کنید 👉@zakerpic
@zakerpic
@zakerpic
@zakerpic
السلام علیک یا موسی بن جعفر (علیه السلام)
تشییع نمادین حضرت موسی بن حعفر (علیه السلام) در کاظمین به یاد تشییع با شکوه روز شهادتش
_________________________
حسن بن عبد اللَّه صیرفى از پدر خود نقل کرد که گفت: موسى ابن جعفر علیه السّلام در زندان سندى بن شاهک درگذشت، او را بوسیله تابوتى برداشتند و یک نفر در پیشاپیش فریاد می زد: «و نودى علیه هذا امام الرافضة فاعرفوه» این پیشواى رافضیان است او را بشناسید.
وقتى بدن شریف او را آوردند به محل اجتماع شرطه و مأمورین مورد اعتماد دولت، چهار نفر به پاى خاستند و فریاد زدند هر که مایل است ببیند خبیث فرزند خبیث موسى بن جعفر را بیاید.
سلیمان بن ابى جعفر از قصر خود که کنار شط بود خارج شد سر و صدائى شنید به فرزندان و غلامان خود گفت چه خبر است؟ گفتند: سندى بن شاهک بدن موسى بن جعفر(ع) را در تابوت گذاشته او را معرفى می کنند. گفت خیال می کنم از طرف غرب بیاورند وقتى نزدیک شما شدند با غلامان پیش بروید و جنازه را از آنها بگیرید اگر مانع شدند آنها را بزنید و علائم سپاهشان را پاره کنید.
همین که به آنجا رسیدند از قصر بیرون آمده جنازه را گرفتند و آنها را زدند و علامت‏ هاى سیاه که شعار بنى عباس بود پاره کردند جنازه موسى بن جعفر(ع) را بر سر چهار راه گذاشتند یک نفر صدا می زد هر کس مایل است ببیند پیکر پاک فرزند پاک، موسى بن جعفر علیه السّلام را بیاید، مردم جمع شدند بدنش را غسل داده حنوط گرانبهائى کردند او را در کفنى که از برد یمنى بود که به دو هزار و پانصد دینار برایش بافته بودند تمام قرآن بر آن نقش بود با پاى برهنه به صورت عزاداران با گریبان چاک از پى جنازه آن جناب تا قبرستان قریش رفت در آنجا بدن شریفش را دفن کرد و جریان را براى هارون الرشید نوشت.
حسین…
اگر کشتند چرا خاکت نکردند
کفن بر جسم صد چاکت نکردند
Read more
‌ همگی ما نام مسلم بن عقیل و فرزندان او را شنیده ایم و چه بسا بارها با شنیدن داستان شهادت مظلومانه اش ...
Media Removed
‌ همگی ما نام مسلم بن عقیل و فرزندان او را شنیده ایم و چه بسا بارها با شنیدن داستان شهادت مظلومانه اش حزین شده ایم. ما از زندگی او چه می دانیم؟ چقدر مسلم را می‌شناسیم؟ کسی که بنا بود به امام خبر بدهد که به کوفه برود یا خیر، نه تنها نتوانست ماموریتش را تمام کند، به شهادت رسید و در پس آن سفری اتفاق افتاد که تلخ ...
همگی ما نام مسلم بن عقیل و فرزندان او را شنیده ایم و چه بسا بارها با شنیدن داستان شهادت مظلومانه اش حزین شده ایم. ما از زندگی او چه می دانیم؟ چقدر مسلم را می‌شناسیم؟ کسی که بنا بود به امام خبر بدهد که به کوفه برود یا خیر، نه تنها نتوانست ماموریتش را تمام کند، به شهادت رسید و در پس آن سفری اتفاق افتاد که تلخ ترین برگ تاریخ را ورق زد. ‌

درباره زندگی مسلم بن عقیل تا پیش از زمانی که از سوی امام حسین(ع) به کوفه رفت آگاهی بسیار اندک و گزارش‌های پراکنده‌ای وجود دارد.برخی منابع از حضور او در فتوحات شمال افریقا می گویند و برخی از حضورش در جنگ صفین در رکاب حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. ‌

او در کوفه با شیعیانی مواجه شد که دم از ولایت فرزندان رسول الله صلوات الله علیه می زدند اما در حقیقت به دنبال اهدافی سیاسی در مقابل شامیان بودند و بازی فرصت و تردید خود را در هر لحظه تغییر می دادند. ‌

سایت کرب و بلا در پرونده ای مفصل، با مراجعه به متخصصان تاریخ و منابع معتبر سوالات و برخی پاسخ های مطرح شده در رابطه با این برحه از تاریخ تشیع را برای شما مهیا کرده است.‌

در پرونده «معمای تنهایی مسلم در کوفه» از افرادی چون رسول جعفریان، مورخ و پژوهشگر، محمدحسین رجبی دوانی ،مورخ و پژوهشگر تاریخ اسلام، محمدرضا هدایت پناه، عضو هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، محمدرضا سنگری، پژوهشگر عاشورا و نویسنده، و مهدی پیشوایی، از کارشناسان اهل قلم در حوزه تاریخ اسلام، مطالبی درباره شبهات، سوالات و تحلیل های مختلف درباره این موضوع آورده شده است. ‌

در این پرونده از مسلم بخوانید و بشنوید و ببینید و سوال بپرسید. اگر به سوالی برخوردید از ما بپرسید. در اولین فرصت سوالات شما را با کارشناسان تاریخ تشیع مطرح کرده و پاسخ ها را با شما در میان می گذاریم.‌

جهت مشاهده کامل پرونده حتما به سایت کرب و بلا یا کانال تلگرام مراجعه نمایید.

#کرب_و_بلا #کربلا #مسلم #مسلم_بن_عقیل #پرونده #مقاله #مطلب #سایت #شیعه #شیعی #تخصصی
Read more
سفارش از منوی نوشیدنی و بستنی کافی شاپ بن کاظم ۵۰% تخفیف پرداخت از ۲۵۰۰ تومان به جای ۵۰۰۰ تومان جهت ...
Media Removed
سفارش از منوی نوشیدنی و بستنی کافی شاپ بن کاظم ۵۰% تخفیف پرداخت از ۲۵۰۰ تومان به جای ۵۰۰۰ تومان جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت تخفیف بازان مراجعه کنید منویی متنوع از انواع نوشیدنی سرد و گرم و بستنی تهیه شده بصورت حرفه ای سرو نوشیدنی در فضایی دنج با سرویس دهی و کیفیت مطلوب جهت مشاهده ... سفارش از منوی نوشیدنی و بستنی کافی شاپ بن کاظم
۵۰% تخفیف
پرداخت از ۲۵۰۰ تومان
به جای ۵۰۰۰ تومان

جهت خرید و کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت تخفیف بازان مراجعه کنید

منویی متنوع از انواع نوشیدنی سرد و گرم و بستنی
تهیه شده بصورت حرفه ای
سرو نوشیدنی در فضایی دنج
با سرویس دهی و کیفیت مطلوب
جهت مشاهده منوهای تخفیف نوشیدنی، بستنی، صبحانه، نهار، شام و پیش غذا کافی شاپ بن کاظم به وبسایت تخفیف بازان مراجعه کنید.

#کافی_شاپ
#نوشیدنی_سرد_گرم
#بستنی
#شیک
#صبحانه
#نهار_شام
#پیش_غذا
#کافی_شاپ_شیراز
#تخفیف
#شیراز
#تخفیف_بازان
#سفارش_آنلاین_غذا
#کافی_شاپ_لوکس
Read more
. جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر ۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو صفحه اینستاگرام تسکو: @tsco.official صفحه اینستاگرام بن مانو: @bonmano سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان: کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان کد تخفیف ... .
جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر
🎁۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو
🎁پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو
صفحه اینستاگرام تسکو:
@tsco.official
صفحه اینستاگرام بن مانو:
@bonmano
سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان:
🎁 کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی چیلیوری
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی نت برگ
از طریق لینک داخل بیو میتوانید در مسابقه پیش بینی طرفداری شرکت کنید
Read more
. جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر ۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو صفحه اینستاگرام تسکو: @tsco.official صفحه اینستاگرام بن مانو: @bonmano سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان: کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان کد تخفیف ... .
جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر
🎁۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو
🎁پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو
صفحه اینستاگرام تسکو:
@tsco.official
صفحه اینستاگرام بن مانو:
@bonmano
سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان:
🎁 کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی چیلیوری
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی نت برگ
از طریق لینک داخل بیو میتوانید در مسابقه پیش بینی طرفداری شرکت کنید
Read more
. جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر ۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو کانال تلگرام تسکو: @tscochannel کانال تلگرام بن مانو: @bonmano سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان: کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان کد تخفیف 5 هزارتومانی ... .
جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر
🎁۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو
🎁پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو
کانال تلگرام تسکو:
@tscochannel
کانال تلگرام بن مانو:
@bonmano
سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان:
🎁 کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی چیلیوری
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی نت برگ
از طریق لینک داخل بیو میتوانید در مسابقه پیش بینی طرفداری شرکت کنید
Read more
. جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر ۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو کانال تلگرام تسکو: @tscochannel کانال تلگرام بن مانو: @bonmano سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان: کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان کد تخفیف 5 هزارتومانی ... .
جام جهانی رو پیش بینی کن و کلی جایزه ببر
🎁۲۱ جایزه ۵۰۰ هزار تومانی از طرف تسکو
🎁پلی استیشن ۴ (ps4) از طرف طرفداری و بن مانو
کانال تلگرام تسکو:
@tscochannel
کانال تلگرام بن مانو:
@bonmano
سایر هدایا به تمام شرکت کنندگان:
🎁 کد تخفیف 10 هزار تومانی برای تمام شرکت کنندگان
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی چیلیوری
🎁 کد تخفیف 5 هزارتومانی نت برگ
از طریق لینک داخل بیو میتوانید در مسابقه پیش بینی طرفداری شرکت کنید
Read more
دچار بیگانگی سیاسی شده ایم! دكتر مهران صولتی جامعه شناس سياسي انتشار تحليل ديگران به منزله تاييد ...
Media Removed
دچار بیگانگی سیاسی شده ایم! دكتر مهران صولتی جامعه شناس سياسي انتشار تحليل ديگران به منزله تاييد محتوا نمي باشد. • زمزمه های #فیلتر شدن #تلگرام در روزهای اخیر اگر هیچ سودی نداشت دست کم معیار روشنی برای میزان بیگانگی #سیاسی موجود در اختیار ما قرار داد. به هر کدام از نظر سنجی هایی که کانال های ... دچار بیگانگی سیاسی شده ایم!
دكتر مهران صولتی
جامعه شناس سياسي
انتشار تحليل ديگران به منزله تاييد محتوا نمي باشد.

زمزمه های #فیلتر شدن #تلگرام در روزهای اخیر اگر هیچ سودی نداشت دست کم معیار روشنی برای میزان بیگانگی #سیاسی موجود در اختیار ما قرار داد. به هر کدام از نظر سنجی هایی که کانال های مختلف برای سنجش میزان استقبال مردم از پیام رسانهای داخلی مراجعه می کردید گزینه؛ استفاده از #فیلترشکن برای تداوم حضور تلگرام تقریبا چندین برابر گزینه های جایگزین بود! اگر تاکنون نظام سیاسی می توانست با اتکا به مشارکت بالای مردم در #انتخابات مختلف از اعتماد بالای مردم نسبت به خود سخن به میان آورد نظر سنجی های اخیر درباره تلگرام نشان داد که میزان بیگانگی سیاسی مردم به مرزهای هشدار دهنده ای رسیده است! از همین رو باید نسبت به قرار گرفتن #حاکمیت پشت سر شعار؛ #حمایت_از_کالای_ایرانی هم احساس نگرانی کرد.

بعید نیست که با توجه به عمق فزاینده بی اعتمادی موجود، به عکس شاهد بی اعتنایی هر چه بیشتر مردم نسبت به کالاهای ایرانی باشیم! در شرایطی که نه #غرب؛ #بهشت واقعی محسوب می شود و نه #ایران؛ #جهنم محتوم، آنچه قطعی به نظر می رسد این است که احساس فلاکت از زیستن در ایران ده ها برابر بیشتر از واقعیت های موجود است! این یعنی بی اعتمادی فاجعه بار جامعه در قبال تبلیغات رسمی و تعامل با آن! روشن است که ما اینک با یک ناشنوایی سیستماتیک مواجه هستیم. #جامعه و حکومت به حدی از بیگانگی نسبت به یکدیگر رسیده اند که گویا با دوزبان متفاوت با هم سخن می گویند! روشنفکران هم به مثابه مترجمان این دو ساحت جداگانه در اثر بی اعتنایی تصمیم سازان، راه #مهاجرت را در پیش گرفته اند یا انزوا! فرجام کار اما پوسیدن و فروپاشی جامعه از درون است! زمانی که هشدارهای جامعه شناسان به عنوان سلسله اعصاب اجتماع راه به جایی نمی برد آینده پیش بینی ناپذیرتر از همیشه می شود! خروج از بن بست موجود هم ابتدا منوط به پذیرش واقعیتی به نام؛ بحران بی اعتمادی سیاسی، و در ادامه ترمیم آن از طریق" مشارکت" و" گفتگو" است! اتخاذ تصمیمی سخت که بی تردید بهتر از انفعال و " بی تصمیمی" موجود در قبال تحولات عمیق جامعه است!
#انديشكده_سياسي
#سياست #حكومت #جمهوري_اسلامي

#politics #Policy #Political #Politik
Read more
. مُنتَظَر . یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «منتظَر» است؛ که در روایات فراوانی به آن اشاره شده ...
Media Removed
. مُنتَظَر . یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «منتظَر» است؛ که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است. حضرت مهدی علیه السلام هر چند خود همانند دیگر انسان‌ها، منتظر است که روزی فرا رسد و اراده خداوند متعال به برپایی حاکمیت جهانی عدل و قسط تعلق گیرد؛ اما تنها کسی است که انتظار ظهورش کشیده می‌شود؛ ... .
مُنتَظَر
.
یکی از القاب حضرت مهدی علیه السلام «منتظَر» است؛ که در روایات فراوانی به آن اشاره شده است. حضرت مهدی علیه السلام هر چند خود همانند دیگر انسان‌ها، منتظر است که روزی فرا رسد و اراده خداوند متعال به برپایی حاکمیت جهانی عدل و قسط تعلق گیرد؛ اما تنها کسی است که انتظار ظهورش کشیده می‌شود؛ از آن رو «منتظَر» نیز نامیده شده است.
.
از امام جواد علیه السلام سؤال شد:
ای فرزند رسول خدا!
[مهدی 2] به چه دلیلی منتَظَر نامیده شده است؟
فرمود:
«لِاَنَّ لَهُ غَیبَةً یَکْثُرُ اَیّامُها وَ یَطُولُ اَمَدُها فَیَنتَظِرُ خُرُوجَهُ المُخلِصُونَ وَ یُنکِرُهُ المُرْتابُونَ …»
(کمال‌الدین، ج 2، ص 378، ح 3.)
(به این علت که برای حضرت مهدی علیه السلام غیبتی است که روزهایش زیاد می‌شود و مدتش بسیار طول می‌کشد، پس مخلصان انتظار ظهورش را می‌کشند و شکاکان او را منکر خواهند شد …»
.
زرارة بن اعین نیز می‌گوید:
از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود:
«اِنَّ لِلْقائِمِ غَیْبَةً قَبْلَ اَنْ یَقُومَ.
قُلتُ لَهُ:
وَ لِمَ؟
قالَ:
یَخافُ - و اَوْمأَ بِیَدِهِ اِلی بَطْنِهِ
ثُمّ قال:
یا زُرارَةُ!
وَ هُوَ المُنتَظَرُ الَّذی یَشُکُّ النَّاسُ فِی وِلادَتِهِ …»
(کمال‌الدین، ج 2، ص 342، ح 24.)
(به درستی که برای قائم پیش از آنکه قیام کند غیبتی است.
عرض کردم:
قربانت شوم! برای چه؟
فرمود:
می‌ترسد - و به شکم و گردن خود اشاره کرد - سپس فرمود:
او است منتظری که مردم در تولدش شک کنند …»
Read more
از متن کتاب* پیش از جنگ هنوز زنده یا مرده بودن یک نفر این اندازه بی‌اهمیت نشده بود. وقتی یکی از شمار ...
Media Removed
از متن کتاب* پیش از جنگ هنوز زنده یا مرده بودن یک نفر این اندازه بی‌اهمیت نشده بود. وقتی یکی از شمار انبوه خاکیان کم می‌شد، فوری یکی دیگر جای‌اش را نمی‌گرفت تا یاد درگذشته فراموش شود، بلکه خلئی باقی می‌ماند، جای خالی او‌. و شاهدان مرگ، چه دور و چه نزدیک، هربار که جای خالی او را می‌دیدند، زبان‌شان بند ... از متن کتاب*
پیش از جنگ هنوز زنده یا مرده بودن یک نفر این اندازه بی‌اهمیت نشده بود. وقتی یکی از شمار انبوه خاکیان کم می‌شد، فوری یکی دیگر جای‌اش را نمی‌گرفت تا یاد درگذشته فراموش شود، بلکه خلئی باقی می‌ماند، جای خالی او‌. و شاهدان مرگ، چه دور و چه نزدیک، هربار که جای خالی او را می‌دیدند، زبان‌شان بند می‌آمد. اگر خانه‌ای در آتش می‌سوخت و جای‌اش در ردیف خانه‌های خیابانی خالی می‌شد، محل آتش‌سوزی تا مدّت‌ها خالی می‌ماند. چون بنّاها آرام‌تر و با تانی‌ی بیش‌تری کار می‌کردند، و از نزدیک‌ترین همسایه‌ها گرفته تا رهگذران، هربار که چشم‌شان به آن جای خالی می‌افتاد، به یاد پیکره‌ و دیوارهای خانه‌ی ناپدیدشده می‌افتادند. آن وقت‌ها این‌جوری بود. هر روینده‌ای، مدّت‌ها طول می‌کشید تا رشد کند؛ و هرآن‌چه نابود می‌شد، مدّت‌ها طول می‌کشید تا فراموش شود. امّا هرآن‌چه زمانی وجود داشت، ردی از خود به جا می‌گذاشت؛ آن قدیم‌ها مردم به خاطرات‌شان زنده بودند، همین‌طورکه امروز به توانایی‌ی فراموش کردنِ سریع و قاطعانه زنده‌اند.

نام کتاب: مارش رادتسکی
نویسنده: یوزف روت
مترجم: محمّد همتی
ناشر: نشر نو
پ‌ن: کامنت نخست

#کتاب #یوزف_روت #محمد_نجفی
#رقص_با_یوزف_روت
Read more
سلام و درود مراسم قرائت دعای پرفیض دعای ندبه (باحضور حداکثری نوجوانان و جوانان مهدوی) صبح های ...
Media Removed
سلام و درود مراسم قرائت دعای پرفیض دعای ندبه (باحضور حداکثری نوجوانان و جوانان مهدوی) صبح های جمعه ساعت ۷ خیابان ابوذر ، نرسیده به میدان مقدم ، مسجد محمدی این دعا را سید رضی‌الدین علی بن طاووس(م ۶۶۴ق)، در کتاب «اقبال» خویش و در کتاب مصباح الزائر فصل هفتم (نسخة خطی)، و محمّد بن جعفر بن ... سلام و درود

مراسم قرائت دعای پرفیض دعای ندبه
(باحضور حداکثری نوجوانان و جوانان مهدوی)

صبح های جمعه ساعت ۷
خیابان ابوذر ، نرسیده به میدان مقدم ، مسجد محمدی
🌺🌺🌺
این دعا را سید رضی‌الدین علی بن طاووس(م ۶۶۴ق)، در کتاب «اقبال» خویش و در کتاب مصباح الزائر فصل هفتم (نسخة خطی)، و محمّد بن جعفر بن مشهدی حائری (از علمای قرن ششم هجری) در کتاب مزار معروف به مزار ابن مشهدی، نقل کرده‌اند.

علامه مجلسی دعای ندبه را در کتاب‌های بحارالانوار و تحفة الزائر نقل کرده است و در مقدمه بحار به اعتبار سند ادعیه آن شهادت داده است. همچنین مجلسی صریحاً و بالخصوص، اعتبار سند دعای ندبه را که منتهی به حضرت امام جعفر صادق(ع) می‌شود، تصدیق کرده است. عبارت وی، در کتاب زاد المعاد این است: «و امّا دعای ندبه که مشتمل بر عقائد حقه و تأسف بر غیبت حضرت قائم(عج) به سند معتبر، از امام جعفر صادق(ع) منقول است، که سنّت است این دعای را در چهار عید بخوانید.» این دعا با حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر(ص) و آل او آغاز می‌گردد، سپس حکمت برگزیده شدن انبیاء و اولیاء و اینکه آنها مورد قبول خداوند بوده‌اند بیان شده است و مهمترین فراز زندگی هر یک از پیامبران اولوالعزم و پیش از آنان حضرت آدم اشاره شده و تاکید گردیده که برای اینکه حق پایدار بماند برای هر یک از آنان وصی و چانشین از سوی خدواند تعیین گردید به خاطر اینکه باطل بر اهل حق چیره نشود و احدی بر خدواند عذری نیاورد که چرا پیامبر و فرستاده‌ای از سوی تو نیامد و راهنمای هشدار دهنده‌ای نرسید تا آیات تو را پیروی کنیم.

آنگاه به جانشینی حضرت علی(ع) می‌پردازد و با آوردن قسمتی از فضایل آن حضرت سخن را به بی‌وفایی و شقاوتمندی دشمنان دین می‌کشاند که بر خلاف دستور صریحِ پیامبر اکرم(ص) امام علی(ع) و هدایتگران از فرزندانش را یکی پس از دیگری به شهادت رساندند. آنگاه به استغاثه و اظهار شوق نسبت به آخرین بازمانده معصوم خاندان رسالت می‌پردازد و با درود مخصوص بر پیامبر(ص) و آل او با چند درخواست مهم برای تعجیل فرج و روی کار آمدن دولت حق و از بین رفتن باطل و محکم شدن پیوند با امام زمان(ع)، دعا خاتمه می‌یابد.

#محمدرضا_نوروزی
#کربلایی_محمدرضا_نوروزی
#صفحه_شخصی_محمدرضا_نوروزی
Read more
کناره گیری استاد بهمنی از شورای ترانه،،،، . مسیر« طراحی عالمانه و شایسته سنجی ترانه» در وزارت ارشاد ...
Media Removed
کناره گیری استاد بهمنی از شورای ترانه،،،، . مسیر« طراحی عالمانه و شایسته سنجی ترانه» در وزارت ارشاد از سالها پیش تا کنون دستخوش سیاستگذاری نهادهای نظارتی خارج از ارشاد بوده و هست ، تلاش استاد بهمنی و برخی اعضای شورا ترانه برای متقاعد کردن نظارت عالمانه و شایسته سنجی با بحران موج موسیقی در آمد ... کناره گیری استاد بهمنی از شورای ترانه،،،، .

مسیر« طراحی عالمانه و شایسته سنجی ترانه» در وزارت ارشاد از سالها پیش تا کنون دستخوش سیاستگذاری نهادهای نظارتی خارج از ارشاد بوده و هست ، تلاش استاد بهمنی و برخی اعضای شورا ترانه برای متقاعد کردن نظارت عالمانه و شایسته سنجی با بحران موج موسیقی در آمد زا و مصرفی کلاپ -کنسرتی ،و تقلیل آلبوم گرایی، عملا به بن بست خورده است ، قدر مسلم نهادهای نظارتی مایلند در همه شئونات فرهنگی نظارت محتوایی در اولویت باشد و نظارت فنی هم عموما ابزاری ست برای اعمال نظارت محتوایی ؛طبیعی ست در این شرایط ، موسیقی آگاهی دهنده و منتقد و هوشمند و فاخر جدا از بحران کمبود حامی تبلیغاتی و مالی با مانع ممیزی غیر علمی (بر مبنای خوشایند و ناخوشایند) یا حدس و گمانه زنی مدیران ، مواجه است و موسیقی مصرفی کلاپ- کنسرتی با حمایت اسپانسرهای متصل به نهادهای نظارتی مسیر روانتری برای انتشار دارد ، راه روشن نجات موسیقی از شرایط کنونی تفکیک نظارت محتوایی و فنی از هم در دوشورای متفاوت و پاسخگو بودن هر دو شورا به منتقدان و رسانه هاست !ضمن اینکه باید پذیرفت موسیقی مصرفی در این مملکت متناسب با مطالبات همیشه بوده و خواهد بود احراز هویت علمی این موسیقی جبرا به ارشاد واگذار شده و نهادی که باید متولی هنر و فرهنگ باشد به دستگاه اعطای مجوز به موسیقی مصرفی و اصطلاحا لاله زاری تبدیل شده است
Read more
. من آدمی نیستم که دعام مستجاب بشه، مگه اینکه به کسی بگم الهی بمیرم برات. فرقی نمی‌کنه، مادرم باشه ...
Media Removed
. من آدمی نیستم که دعام مستجاب بشه، مگه اینکه به کسی بگم الهی بمیرم برات. فرقی نمی‌کنه، مادرم باشه یا بچه‌ام یا یکی که تو اتوبوس درد دل می‌کنه. در جا یه بلایی سرم می‌‌اومد که مرگ رو پیش چشمام می‌دیدم. یکی دوبار به دخترم گفتم دردت به جونم، از فرداش تو خونه بستری شدم البته اینکه ویروسش از این جدیدها بود ... .
من آدمی نیستم که دعام مستجاب بشه، مگه اینکه به کسی بگم الهی بمیرم برات. فرقی نمی‌کنه، مادرم باشه یا بچه‌ام یا یکی که تو اتوبوس درد دل می‌کنه. در جا یه بلایی سرم می‌‌اومد که مرگ رو پیش چشمام می‌دیدم. یکی دوبار به دخترم گفتم دردت به جونم، از فرداش تو خونه بستری شدم البته اینکه ویروسش از این جدیدها بود هم بی‌تاثیر نبود. تصمیم گرفتم یه لیست سیاه مخفی داشته ‌باشم که درد و مرض‌هام رو به اون‌ها حواله کنم، یعنی به‌جای دردت به جونم از دردت به جون اسامی اون لیست استفاده کنم از بن لادن و قذافی و ابوبکر بغدادی شروع کردم تا به ب-زنجانی، میم_خاوری، سین_سبحانی و نسخه اختصاری ترکیبی اختلاسی کشور رسیدم. دو تای اول با سرماخوردگی و آنفلونزا به اون روز افتادن و ابوبکر بغدادی اما هنوز داره مقاومت می‌کنه و جلوی عزراییل جاخالی میده و بقیه لیست هم دردومرض‌هامون رو برداشتن به اضافه مقادیری ارز از کشور خارج شدن. با یک میلیونیوم اون ارز نسخه ژنتیکشون رو جوری ویرایش کردن که، هیچ دردم به جونتی به جونشون کارگر نباشه و با بقیه‌اش هم از همنشینی با شاه ماهی هنر موسیقی خارجی‌ها و گونه‌های نادر پلنگ اینستای خارجی لذت می‌برن و هرازگاهی هم نمونه‌ای از فضای معنوی خارج رو تو لایوهای بعضی‌هاشون می‌بینیم. با این فرمونی که اینها کائنات رو می‌پیچونن آدم بیشتر باید آمار ساقی‌شون رو دربیاره. چون این حجم از ضدضربه‌پذیری در حالت عادی امکان نداره. مورد داشتیم با یه بمیرم برات ساده ازدواج کرده و هرروز تو اون زندگی داره میمیره براش. البته اینکه عضو کانال خانوم‌های قریه هم بی‌تاثیر نیس. بازم الکی بگین تولید داخلی بده، لامصب آخ نمیگه کل کائنات رو پیچیده بهم و دارما و کارما رو سرکار گذاشته بعد به ما میگه برو بمیر! چشم منتظر دستور تو بودیم ولی همچنان دردم به جونت!
Read more
‌ سؤال: خواستگاری داشتم که باوجود شرایط خوب، اصلاً به دلم ننشست. چه‌بسا اکراه هم داشتم. خانواده‌ام ...
Media Removed
‌ سؤال: خواستگاری داشتم که باوجود شرایط خوب، اصلاً به دلم ننشست. چه‌بسا اکراه هم داشتم. خانواده‌ام اصرار داشتند که جلسه دوم را با ایشان داشته باشم، ولی بنده قبول نکردم. به نظرتان کارم اشتباه بود؟ پاسخ: بهتر بود قبل از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و پیش‌داوری، جلسات خواستگاری را ادامه می‌دادید. ...
سؤال: خواستگاری داشتم که باوجود شرایط خوب، اصلاً به دلم ننشست. چه‌بسا اکراه هم داشتم. خانواده‌ام اصرار داشتند که جلسه دوم را با ایشان داشته باشم، ولی بنده قبول نکردم. به نظرتان کارم اشتباه بود؟

پاسخ: بهتر بود قبل از هرگونه تصمیم شتاب‌زده و پیش‌داوری، جلسات خواستگاری را ادامه می‌دادید. چه‌بسا با شناخت بیشتری که در آینده از ایشان پیدا می‌کردید، نظرتان نسبت به ایشان تغییر می‌کرد و اگر بعد از چند جلسه گفتگو، همچنان نظرتان نسبت به خواستگارتان تغییری نمی‌کرد، در آن صورت می‌توانستید ایشان را رد کنید.
نکته: در آموزه‌های دینی به‌شدت به ملاک ایمان و اخلاق برای انتخاب همسر توجه شده است. به‌طوری‌که آنچه قبل از هر چيز بايد درباره‌اش تحقيق شود، بُعد ايماني و اعتقادي شوهر است كه شامل اعتقاد، اخلاق، تقوا، طهارت باطن، خودداري از گناه و دوري از انحراف و فساد است. پیغمبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) دراین‌باره می‌فرماید: «باکسی که اخلاق و دینش موردپسند باشد، ازدواج کنید. اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگى در زمین به وجود خواهد آمد.»[وسایل ‌الشیعه، ج‏14، ص 51] بنابراین اگر ایمان و اخلاق خواستگار، راضی‌کننده باشد، باید بیشتر تأمل نمود و به‌راحتی نباید چنین موردی را از دست داد وگرنه ممکن است در آینده از تصمیم خود پشیمان شد.

پی‌نوشت:
حر العاملی، محمد بن الحسن، وسايل الشيعه، داراحياء التراث العربي، 1412 ق. ج14، ص51.
‌‌‌
#خانواده #محبت #زندگی #رابطه #دل #دوستی #همسر_خوب #همسر #زندگی_خوب #همسر #عشق #احساسات #خواستگاری #خواستگار #رد_کردن_خواستگار
Read more
. . . . «جورج کلونی» پردرآمدترین بازیگر مرد سینما شد . . «جورج کلونی» در حالی پردرآمدترین بازیگر ...
Media Removed
. . . . «جورج کلونی» پردرآمدترین بازیگر مرد سینما شد . . «جورج کلونی» در حالی پردرآمدترین بازیگر مرد سینما در یک سال اخیر نام گرفته است که در این مدت حتی در یک فیلم هم مقابل دوربین نرفته است. در جدیدترین فهرست منتشر شده از سوی نشریه «فوربس» درباره پردرآمدترین بازیگران مرد سینما، «جورج کلونی» ... .
.
.
.
«جورج کلونی» پردرآمدترین بازیگر مرد سینما شد
.
. «جورج کلونی» در حالی پردرآمدترین بازیگر مرد سینما در یک سال اخیر نام گرفته است که در این مدت حتی در یک فیلم هم مقابل دوربین نرفته است.
در جدیدترین فهرست منتشر شده از سوی نشریه «فوربس» درباره پردرآمدترین بازیگران مرد سینما، «جورج کلونی» بازیگر، کارگردان و تهیه‌کننده آمریکایی با کسب درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری در فاصله زمانی بین ژوئن ۲۰۱۷ تا ژوئن ۲۰۱۸ در صدر قرار گرفت و البته بخش قابل ملاحظه‌ای از این درآمد را از محل فعالیت‌های تجاری غیرسینمایی کسب کرده است. «کلونی» در حال حاضر مشغول ساخت مینی‌سریال «Catch-۲۲» است و آخرین باری که مقابل دوربین رفته به سال ۲۰۱۶ و فیلم «مانی مانستر» بازمی‌گردد. «جورج کلونی» اولین بار برای بازی در سریال‌های «حقایق زندگی» و «روزان» به عنوان یک بازیگر مطرح شد اما بازی در نقش دکتر «دو راس» در سریال «ER» بود که برای او دو جایزه «امی» و سه جایزه «گلدن گلوب» به ارمغان آورد. وی در سال ۱۹۹۹ برای حضور در صنعت سینما، بازی در سریال «ER» را رها کرد و از آن زمان تاکنون شش‌بار (برای بهترین بازیگری، کارگردانی، فیلمنامه‌نویسی و تهیه‌کنندگی) نامزد کسب جایزه اسکار شده است که یک‌بار برای فیلم «سیریانا» در سال ۲۰۰۵ موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شد و در سال ۲۰۱۲ نیز در مقام تهیه‌کننده در کنار «بن افلک» و «گرنت هسلا» اسکار بهترین فیلم را برای تهیه‌کنندگی «آرگو» به دست آورد.
«کلونی» تاکنون فیلم‌های «اعترافات یک ذهن خطرناک» (۲۰۰۲)، «شب بخیر و موفق باشید» (۲۰۰۵)، «کلاه‌چرمی‌ها» (۲۰۰۸)، «عید مارس» (۲۰۱۱) و «مردان تاریخی» (۲۰۱۲) را در مقام کارگردان مقابل دوربین برده است.
در این فهرست پس از «جورج کلونی» با درآمد ۲۳۹ میلیون دلاری، «دواین جانسون» معروف به راک با ۱۲۴ میلیون دلار در مکان دوم جای گرفته و «رابرت داونی جونیور» (۸۱۴ میلیون دلار)، «کریس همثورث» (۶۴.۵ میلیون دلار) و «جکی چان» با ۴۵.۵ میلیون دلار رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.
پیش از این «اسکارلت یوهانسون» با درآمد ۴۰٫۵ میلیون دلاری در یک سال گذشته به عنوان پردرآمدترین بازیگر زن شناخته شده بود و «آنجلینا جولی» با ۲۸ میلیون دلار، «جنیفر انیستون» با ۱۹.۵ میلیون دلار، «جنیفرلاورنس» با ۱۸ میلیون دلار و «ریس ویترسپون» با ۱۶.۵ میلیون دلار در مکان‌های بعدی قرار گرفته بودند.
Read more
 #فرازی_از_تاریخ #روز_شمار_غدیر ۱۱ روز به عید غدیر خم ، روز خبر بزرگ باقی است.. در روز پنج شنبه ۳۰ ...
Media Removed
#فرازی_از_تاریخ #روز_شمار_غدیر ۱۱ روز به عید غدیر خم ، روز خبر بزرگ باقی است.. در روز پنج شنبه ۳۰ ذیقعدهء سال ۱۰ ھ۔ق ؛ ۱۲ اسفند سال ۱۰ ھ۔ش ، ۲۸ فوریهء سال ۶۳۲ میلادی ؛ چه اتفاقی افتاد ؟؟ امروز ، آخرین روز از ماه ذی القعده است و کاروان حج در طی مسیر از مدینة النبی تا مکه، به محلی به نام " أبْواء" می رسد این ... #فرازی_از_تاریخ
#روز_شمار_غدیر
۱۱ روز به عید غدیر خم ، روز خبر بزرگ باقی است.. در روز پنج شنبه ۳۰ ذیقعدهء سال ۱۰ ھ۔ق ؛ ۱۲ اسفند سال ۱۰ ھ۔ش ، ۲۸ فوریهء سال ۶۳۲ میلادی ؛ چه اتفاقی افتاد ؟؟ امروز ، آخرین روز از ماه ذی القعده است و کاروان حج در طی مسیر
از مدینة النبی تا مکه، به محلی به نام
" أبْواء" می رسد

این دیار برای پیامبر صلی الله علیه و آله ، خاطرات تلخی را به یاد می آورد،

حدود ۵۷ سال پیش آن گاه که فرزند یتیم عبدالله علیه السلام همراه مادر جوان خویش آمنه علیها السلام ،
از زیارت قبر پدر در یثرب بازگشتند
در همین محل بود که دیدگان مقدس او در رحلت مادر گرانقدرش اشکبار شد و
در موقعیتی که تنها ۶ بهار از عمر سَرور پیامبران الهی سپری شده بود با غم مادر همنشین شد

این همه بارِ غم بسیار تلخ می نمود، اما
محمد امین، خدا را همیشه با خود داشت
و لطف بی پایان خداوندی همراه او بود ؛ ...حال پس از گذشت سالها، آن کودک یتیم، رسالت ۲۳ سالهء خود را به پایان می رسانید، او به فرمان معبود بی همتا رهسپار مکه شده بود تا آخرین برگ های رسالت خویش را نیز بخواند ؛
رسالتی که جز او کسی را توان تحمل و انجام آن نبود

آیا در نبود این یگانه پیشوا
- که برای مسلمانان ، پدری مهربان است - خداوند امتِ رسول آخرالزمان را بی سرپرست رها خواهد کرد و آنان را به سانِ یتیمانی بی پناه، در وادی حیرت ، بی راهبر خواهد گذارد ؟؟ هرگز !!!! من و علی ؛ دو پدر این امت ایم. (۲)

آری ؛ .... در نبود پیامبر بزرگ ، امیر اهل ایمان ، پدرانه قافلهء اسلام را هدایت می کند و آن را به سر منزل #رستگاری می رساند

اگر خداوند مهربان، پیامبرش را به بهشت رضوان باز می خواند ، به لطف و رحمت خویش برای زمینیان عترت او :
علی ، فاطمه ، حسن ، حسین ، ... و مهدی را باقی خواهد گذاشت ... و اینک کشتی نجات و صراط مستقیم خداوند ، ولی #زمان و #امام_عصر حجة بن الحسن العسكري است.
او پدر شیعیان و هدایت گر امت ها است :

ألسَّلامُ عَلي المَهدِيِّ الاُمَمِ
سلام بر مہدے امت ھا
اشاره به آیهء ۱/ نبأ : مصباح کفعمی ص۶۹۸
بحارالانوار ۹۵/۱۶
مفاتیح الجنان؛ زیارت امام زمان علیه السلام
Read more
خیلی‌ ناراحتیم ، شب تا صبح ، صبح تا شب ، به خاطر شرایط بد یه سری‌ها دارن زندیگیشون رو از دست میدن ، ما هم ...
Media Removed
خیلی‌ ناراحتیم ، شب تا صبح ، صبح تا شب ، به خاطر شرایط بد یه سری‌ها دارن زندیگیشون رو از دست میدن ، ما هم غصه می‌خوریم . ناراحت میشیم ، پست میگذاریم ، استوری می‌کنیم .  قصه از اونجا قشنگ می‌شه که هر استوری‌ای که می‌خونم ، حتما صاحبش رو نگاه می‌کنم ببینم کیه ، تا الان نزدیک به بیست و سه نفر دیدم که صد درصد همشون ... خیلی‌ ناراحتیم ، شب تا صبح ، صبح تا شب ، به خاطر شرایط بد یه سری‌ها دارن زندیگیشون رو از دست میدن ، ما هم غصه می‌خوریم . ناراحت میشیم ، پست میگذاریم ، استوری می‌کنیم . 
قصه از اونجا قشنگ می‌شه که هر استوری‌ای که می‌خونم ، حتما صاحبش رو نگاه می‌کنم ببینم کیه ، تا الان نزدیک به بیست و سه نفر دیدم که صد درصد همشون ، زندگی‌ شون با رانت و پفیوز بازی بسته شده . امام قریب ( نزدیک ) خودش بیاد بزنه تو سرِ من . یارو هفتهٔ پیش دلار خریده ، امروز اسکرین شاتِ قیمت دلار گذشته فحش میده به روحانی . یارو می‌خواست خونه بفروشه تا ۱ ماه پیش ، الان آگهی‌ هأیی که داده بوده رو پاک کرده چون میگه گرون تر می‌شه . 
آقای بازار علاالدین ، شما نبودی که از چین اسکرین پروتکتور میاری ده تومان ، به اسم جنس امریکائی میفرشی صد و پنجاه ؟ شما نیستی‌ که گوشی‌های آیفون رو از پلمپ در میاری ، شارژر و هندزفیری و کابلشو عوض میکنی‌ میفروشی ؟ شما نیستی‌ که دلار مبادله میگیری و قیمت آزاد میفروشی ؟ 
دوست عزیز که نزدیک به ده میلیون هزینه کردی رفتی‌ روسیه که عکس اول با آبجو بگیری ، دومی‌ تو استادیوم ، سومی‌ لایو تو کلاب ، شما نیستی‌ که دم از فرهنگ عاریایی میزنی‌ اما تا خود صبح جلوی هتل تیم ملی‌ پرتغال عر زدی که نتونن بخوابن ؟ 
این دلال‌ها و کاسب‌های دلار هیچ کدوم مردم عادی نیستن ، همه عوامل سپاه پاسداران هستن ، اونا هم که میخرن همینطور ، اصلا خیابون فردوسی که خیابون نیست ، قرارگاه خاتم ال انبیاس ، خودشون گرون میفروشن ، خودشون گرون میخرن ، همش هم حباب ، هیچ چیزیش واقعی‌ نیست . 
آقا به کسی‌ بر نخوره ، هیچ کس این کارو نمی‌کنه ، همش کارِ منه ، همش تقصیر منه . هیچ کدوم از این ماشین هایی که گرون شده و تو بازار معامله می‌شه رو مردم نخریدن ، همشو من خریدم ، همهٔ این سکه‌ها و دلار‌ها تو جیب منه ، تقصیرِ مردم صفره ، مقصر فقط و فقط یه نفره که اونم منم . 
آقای حسن روحانی ، ما به شما رای دادیم ، نه برا اینکه ایران رو بهشت کنی‌ ، برای اینکه حداقل دو زار امید به زندگی‌ تو مردم بره بالا ، یه سری چیزا درست شه ، نه اینکه از بیخ و بن بی‌ ریشه بشیم ، این حجم از بی‌ تفاوتی‌ نسبت به اوضاع مردم باعث سقوطِ دولت شما می‌شه . وقتی‌ وزیر بیشعور شما میاد میگه چی‌ کار کنم که قیمت‌ها بالاست همینم می‌شه ! وقتی‌ شما جای صحبت با مردم و تلاش میری توچال این چیزا پیش میاد . 
پ . نون : عکس و کپشن بی‌ ربط ! 
پ. نون ۲ : هیچ وقت دنبال بر طرف کردن ایراد نبودیم ، همیشه دنبالِ مقصر گشتیم ، مثل اونی‌ که تو آینه نگاه می‌کنه و میگه چقدر زشتی و قهقهه میزنه .
Read more
چند سالمونه؟؟؟🤔🤔🤔 . امسال اربعین چه میثاقی با سیدالشهدا علیه السلام جهت تعجیل در فرج امام عصر عج ...
Media Removed
چند سالمونه؟؟؟🤔🤔🤔 . امسال اربعین چه میثاقی با سیدالشهدا علیه السلام جهت تعجیل در فرج امام عصر عج الله خواهیم بست؟ . #شهید_محمود_کاوه از بیت امام تا لشکر ویژه شهدا؛ . در سن۲۱ سالگی فرمانده لشگر ویژه شهدا فرمانده ای که گروهک های ضد انقلاب برای زنده و مرده‌ی او جایزه تعیین کردند... و عاقبت ... چند سالمونه؟؟؟🤔🤔🤔
.
امسال اربعین چه میثاقی با سیدالشهدا علیه السلام جهت تعجیل در فرج امام عصر عج الله خواهیم بست؟
.
#شهید_محمود_کاوه
از بیت امام تا لشکر ویژه شهدا؛
.
در سن۲۱ سالگی فرمانده لشگر ویژه شهدا
فرمانده ای که گروهک های ضد انقلاب برای زنده و مرده‌ی او جایزه تعیین کردند...
و عاقبت در سن ۲۵ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
#شهید_مهدی_زین‌الدین
شهادت دو برادر در یک روز؛
.
در سن ۲۱ سالگی مسئول واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران در دزفول و سوسنگرد و چندی بعد به فرماندهی لشکر علی ابن ابیطالب رسید.
و در سن ۲۵ سالگی در کنار برادرش مجید به #شهادت رسید! .
.
#شهید_علیرضا_موحد_دانش
فرمانده ای با دست قطع شده؛
.
از گردان حبیب بن مظاهر تا فرماندهی تیپ ۱۰ سیدالشهدا
در عملیات والفجر ۲ با وجود شدت زخم خود را به سنگر دشمن رساند و با #دندان سیم ارتباطی آن‌ها با عقبه‌شان قطع کرد.
و در نهایت در ۲۸ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
#شهید_حسن_باقری
چشم بینا و مغز متفکر دفاع مقدس؛
.
فرمانده قرارگاه نصر در عملیات های
فتح المبین، بیت المقدس، رمضان
که در نهایت در سن ۲۷ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
#شهید_محمد_ابراهیم_همت
سردار خیبر ، ابراهیمِ قربانگاهِ جزیره‌ی مجنون
فرمانده لشکر۲۷ محمد رسول الله؛
که در سن ۲۸ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
#شهید_حسین_علم_الهدی
فرمانده سپاه و حماسه ساز هویزه؛
.
در سال ۵۸ نمایشگاه پیش بینی جنگ در اهواز بر پا نمود!
.
در سال ۵۹ کلاسهای قرآن و نهج البلاغه و تاریخ اسلام در سپاه پاسداران برگزار کرد.
و در ۱۶ دی ماه ۵۹ در سن ۲۲ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
#شهید_عبدالحمید_دیالمه
دیده بان ولایت و انقلاب؛
.
در بزرگی او همین بس که می گوید:
#گناه من این است که حرف‌هایم را زودتر از زمان خودم گفتم...
.
که در سن ۲۷ سالگی به #شهادت رسید!
.
.
.
از بی برکتی #عمرم خجالت میکشم!
.
آنگاه که انسان می تواند خود را بسوزاند و از این سوختن، نور مشعل #هدایت نسل هایی گردد در تاریکی دنیا‌...
.
ما در #خود مانده ایم!
.
.
درگیر هزاران تعلقات پوچ و بی ارزش...
و بازیچه ی #زمان و #مکان و #خواهش_های_نفس
.
از #خود عبور كنيم !!!
راستی من و تو...
#چند_سالمونه؟!
.
.
چه میثاقی و پیمانی بسته بودند؟👇
Read more
 #حج خونین امام خمینی ره به مناسبت فاجعه قتل عام حجاج: "اگر می‌خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که ...
Media Removed
#حج خونین امام خمینی ره به مناسبت فاجعه قتل عام حجاج: "اگر می‌خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی #کعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین #آمریکا و #اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برنمی آید، بدین خوبی نمی‌توانستیم بیان کنیم. و اگر ... #حج خونین
امام خمینی ره به مناسبت فاجعه قتل عام حجاج:
"اگر می‌خواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونی #کعبه لیاقت میزبانی سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین #آمریکا و #اسرائیل و تقدیم منافع کشورشان به آنان کاری از دستشان برنمی آید، بدین خوبی نمی‌توانستیم بیان کنیم.
و اگر می‌خواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت #آل_سعود، این وهابیهای #پست بی خبر از #خدا بسان خنجرند که همیشه از پشت در #قلب مسلمانان فرو رفته‌اند، به این اندازه که کارگزاران ناشی و بی‌اراده حاکمیت #سعودی در این قساوت و بی رحمی عمل کرده‌اند، موفق نمی‌شدیم و حقا که این وارثان #ابی_سفیان و #ابی_لهب و این رهروان راه #یزید روی آنان و اسلاف خویش را سفید کرده‌اند."
.
صحیفه امام، جلد 20، صفحه 351
************************
.
سید بن طاووس روایتی از آخرین حج پیش از ظهور می آورد: «يحج الناس معا و يعرفون معا على غير إمام، فبينا هم نزول بمنى إذ أخذهم كالكلب‏، فثارت القبائل بعضهم إلى بعض [فاقتتلوا] حتى تسيل العقبة دما »
« مردم به حجّ مى ‏روند و در عرفات حاضر مى ‏شوند در حاليكه امام (ع) را در ميان خود نمى ‏بينند، هنگامى كه در منى هستند فتنه سختى برمى ‏خيزد و همه قبايل بر يكديگر مى ‏شورند و محلّ جمره عقبه از خون‏ رنگين شود و همه دچار وحشت شده به خانه خدا پناه مى ‏برند.» الملاحم و الفتن في ظهور الغايب المنتظر(عليه السلام)، ص: 62 ؛ التشريف بالمنن في التعريف بالفتن، ص: 134
.
هدف تطبیق حوادث نیست. بلکه امیدورام حادثه ای از این بدتر و خونبارتر پیش نیاید و این آخرین بار باشد که منا خونین می شود.
حادثه امروز نشان داد امت اسلامی با رمی جمرات ثلاثه و سنگسار سه شیطان: آل سعود، امریکا و اسرائیل به صبح سلامت و آزادی خواهد رسید و زمینه ساز طلوع حضرت خورشید خواهند بود.
#امام_زمان_عج
#مرگ_بر_آل_سعود
Read more
 #کار_اینترنتی برای همه خوب نیست. اگر توش موفق هستید به همه پیشنهادش ندید. خیلی مهمه که با آگاهی از ...
Media Removed
#کار_اینترنتی برای همه خوب نیست. اگر توش موفق هستید به همه پیشنهادش ندید. خیلی مهمه که با آگاهی از پستی بلندی هاش برید سمتش. و صرفا بخاطر اینکه ترند شده و خیلی ها بهش روی آوردن فکر نکنید بهترین گزینه برای کسب درآمده هدف بلند مدت اولین سختی کار اینترنتی اینه که باید صبوری فوق العاده ای داشته باشی. ... #کار_اینترنتی برای همه خوب نیست. اگر توش موفق هستید به همه پیشنهادش ندید. خیلی مهمه که با آگاهی از پستی بلندی هاش برید سمتش. و صرفا بخاطر اینکه ترند شده و خیلی ها بهش روی آوردن فکر نکنید بهترین گزینه برای کسب درآمده
💻
هدف بلند مدت 📍
اولین سختی کار اینترنتی اینه که باید صبوری فوق العاده ای داشته باشی. چند سال اول تقریبا با ضرر می گذره و شما مدام در حال کاشتن هستید. هر روز باید با انگیزه ی دیروز کار رو ادامه بدید. محتوای رایگان تولید کنید. و تولید محتوای با کیفیت و اوریجینال از چیزی که فکر می کنید خیلی سخت تره. بعد از چند سال تازه بذر امیدی که کاشتید در میاد و اون موقع است که درآمدی از کارتون خواهید داشت. یادتون باشه امروز در دنیا یه چیزی مهم‌تر از پوله و اون اعتباره. دنبال راه میانبر نباشید. خوبه که خطاهای دیگران در کار رو ببینید و میزان اشتباه رو پایین بیارید اما حقیقت ماجرا اینه که این جاده ی طولانی باید طی بشه و میانبر زدن یعنی به مقصد نرسیدن. یادتون باشه اونی که به هدفش نزدیک شده سالها تلاش کرده. خودتون رو با کسی که مثل شما تازه شروع کرده مقایسه کنید 💻
امنیت شغلی 📍
کار آنلاین نیاز به روحیه ای خاص داره. اولین خاصیت روحیه تون باید ریسک پذیری تون باشه. یعنی اگر آدمی هستید که تمام عمر به بیمه ی کاری فکر می کنید این اولین سد جلوی راهتونه و نشونه است برای اینکه آماده نیستید برای کار اینترنتی . تعریف تون رو از امنیت تغییر بدید. همه چیز در این کار به تلاش و پویایی شما بستگی داره
💻
مدیریت زمان 📍
شاید فکر کنید خوبی کار اینترنتی اینه که از هر جایی توی سفر در حال عشق و حال می تونید کار کنید. اما این فقط یه دورنمای تبلیغاتیه. حقیقت ماجرا اینه که شما مدیر خودتون هستید. و این خیلی سخته. باید تمرکز بالا داشته باشید مولتی تسکینگ کنید و در روز ساعاتی دقیق رو به کار بسپارید 💻
رمز موفقیت 📍
دروغ نگفتن.اهمیت دادن به مخاطب . نگاه انسانی به مشتری. کپی نکردن. دزدی نکردن . کیفیت بالا و حفظ این کیفیت
💻
سعه صدر 📍
کار شما به راحتی دزدیده میشه. کپی میشه. شما در ایران هستید قانون کپی رایت برای آدمها تعریف نشده. بهترین کار اینه که اینقدر در کارتون عالی و منحصر به فرد باشید که راه خودتون رو قوی پیش برید. آدمی که کارتون رو کپی کرده به جایی نمی رسه. چون هوش و کیفیت و خلاقیت شما رو نداره و میانبر زده. میانبر به بن بست می رسه .
سوال ها خیلی زیاده و همه شون جالب. بنابراین این پست رو می ذاریم قسمت اول . در قسمت دوم به باقی سوال ها ج میدم. امید که تا اینجای کار مفید بوده باشه.
Read more
. «پیمان معادی» در پرخرج‌ترین فیلم نت‌فلیکس با «رایان رینولدز» همبازی شد. . شبکه‌ی اینترنتی ...
Media Removed
. «پیمان معادی» در پرخرج‌ترین فیلم نت‌فلیکس با «رایان رینولدز» همبازی شد. . شبکه‌ی اینترنتی نت‌فلیکس اعلام کرد که «ملانی لوران» بازیگر فرانسوی «حرامزاده‌های پست» و «پیمان معادی» به فیلم «شش زیرزمینی» (6 Underground) به کارگردانی «مایکل بی» پیوستند. فیلمبرداری این فیلم از اواخر آگوست ... .
«پیمان معادی» در پرخرج‌ترین فیلم نت‌فلیکس با «رایان رینولدز» همبازی شد.
.
شبکه‌ی اینترنتی نت‌فلیکس اعلام کرد که «ملانی لوران» بازیگر فرانسوی «حرامزاده‌های پست» و «پیمان معادی» به فیلم «شش زیرزمینی» (6 Underground) به کارگردانی «مایکل بی» پیوستند. فیلمبرداری این فیلم از اواخر آگوست کلید می‌خورد.
.
لوران بیشتر با نقشی که در سال ۲۰۰۹ فیلم «حرامزاده‌های پست» به کارگردانی «کوئنتین تارانتینو» بازی کرد شناخته می‌شود. دیگر فیلم‌های انگلیسی زبان او شامل «دشمن» به کارگردانی «دنیس ویلیوو» و «مبتدیان» ساخته‌ی «مایک مایل» می‌شود. وی اخیراً در مقابل بازیگر فرانسوی برنده‌ی اسکار «ژان دوژاردن» در فیلم کمدی فرانسوی زبان «بازگشت قهرمان» نقش‌آفرینی کرده است. لوران به زودی باید در کنار «اسکار آیزک» و «بن کینگزلی» در فیلم انگلیسی زبان «عملیات نهایی» که درامی است به کارگردانی «کریس واتز» براساس یک داستان واقعی، جلوی دوربین برود.
.
معادی نیز که با بازی در فیلم «جدایی نادر از سیمین» در هالیوود شناخته شد، و نقشی در مینی‌سریال «شبِ» (The Night of) و فیلم «کمپ ایکس-ری» داشت، قبلاً در فیلم «۱۳ ساعت» سابقه‌ی همکاری با بی را داشته است. به این ترتیب معادی در فیلم «شش زیرزمینی» با «رایان رینولدز» همبازی می‌شود.
.
می گذشته اعلام شده بود که نت‌فلیکس برای این فیلم ۱۵۰ میلیون دلار هزینه خواهد کرد. این رقم برای سرویس نت‌فلیکس یک رکورد تازه محسوب می‌شود. این رکورد پیش از این به فیلم ۹۰ میلیون دلاری «درخشان» با بازی «ویل اسمیت» اختصاص داشت.
.
«کوری هاکینز»، «آدیرا آریونا»، «مانوئل گارسیا روفو»، «بن هاردی» و «دیو فرانکو» پیش از این به این پروژه ملحق شده بودند. این فیلم در سال ۲۰۱۹ از طریق نت‌فلیکس پخش می‌شود.
Read more
بن‌سای آبشاری: بن‌سای آبشاری نمونه‌ای از بن‌سای است که در معرض سختی‌ها و مبارزه‌های زیادی برای ...
Media Removed
بن‌سای آبشاری: بن‌سای آبشاری نمونه‌ای از بن‌سای است که در معرض سختی‌ها و مبارزه‌های زیادی برای رسیدن به نور خورشید قرار گرفته و جلوه‌ای فرسوده و افتاده پیدا کرده است. در این نوع بن‌سای تنه درخت شبیه به صخره‌ای است که شاخ و برگ‌ها از آن آویخته و به آن چسبیده‌اند و حتی به پایین ظرف نیز آمده‌اند. در ... بن‌سای آبشاری: بن‌سای آبشاری نمونه‌ای از بن‌سای است که در معرض سختی‌ها و مبارزه‌های زیادی برای رسیدن به نور خورشید قرار گرفته و جلوه‌ای فرسوده و افتاده پیدا کرده است. در این نوع بن‌سای تنه درخت شبیه به صخره‌ای است که شاخ و برگ‌ها از آن آویخته و به آن چسبیده‌اند و حتی به پایین ظرف نیز آمده‌اند. در بن‌سای‌های نیمه آبشاری، دیگر شاخ و برگ گیاه از لبه ظرف به پایین نیامده و تنها به حالت ریزشی تا نزدیک خاک ظرف پیش رفته است و نشان می‌دهد که از نوع آبشاری، سختی کمتری را متحمل شده است. سرو کوهی یکی از بهترین گونه‌ها برای پرورش این دو نوع بن‌سای است

ادامه دارد...
Read more
<span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span>الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام <span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> ...
Media Removed
الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام حاضران به غائبان برسانند... یعنی غدیر در رگهای زمان جریان دارد، و به تمام تاریخ خواهد رسید حتی به امروز...به تو و تنهایی ات ! و زمین عجیب عطر تورا کم دارد... میزبان غدیر! دلمان ... 🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺الحمدالله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیر المومنین علی بن ابی طالب علیه السلام
🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺🌷🌺 حاضران به غائبان برسانند... یعنی غدیر در رگهای زمان جریان دارد،
و به تمام تاریخ خواهد رسید حتی به امروز...به تو و تنهایی ات !
و زمین
عجیب عطر تورا کم دارد... میزبان غدیر! دلمان برایت تنگ است❤

عیدتون مبارک😘😘😘 یعنی یکی از بهترین جشن هاست. 😍الهی که همیشه دلتون شاد و لبتون خندون و تنتون سالم باشه🙏🙏🙏..... به همه آرزو های خوبتون برسید. تو ایام من رو از دعاتون فراموش نکنید.
....................................
خوب طبق هر سال باز با اومدن بوی عید غدیر تو فکر عیدی می افتم😍
کی عیدی دوست داره؟ دستا بالا ... خوب امسال هم طبق سال‌های قبل به جای پول هدیه میدم. این جوری هم یادگاری هم عیدی.... راستش من این جوری بیشتر دوست دارم. البته امسال هم اسکناس نو گرفتم شاید یک جایی لازم شد🤔. در هر حال این عیدی های خوشگل و ملوس رو آماده کردم برای مهمونای عزیز...... تو هر کدوم از این بسته ها یک دستبند خوشگل دست ساز که زحمتش رو یک دوست عزیز برام کشیده که ازش ممنونم....😘 خداییش از عکسش خوشگلتره ها باور کنید....
مدیونید برام عیدی بیارید من خودم عیدی بده هستم.......... حالا شما خیلی جد ی نگیرید عیدی خواستید بیارید باور کنید میگیرم..یادم چند سال پیش دوستی که البته سید هم نبود اما خوب تو این روز مبارک به جمع آشنا و دوستان عیدی میداد.. خلاصه ما در جمعی حاضر بودیم و فهمیدم این به همه عیدی داده جز من 😔😎خلاصه عیدی نداد بهم. ما هم اصلا به روی مبارک نیاوردیم. شاید با ما حال نمی‌کرد ( تصور اون وقت من این بود) بعد چند ماه از اون قضیه اومد پیشم که یک چیز بگم ناراحت نمیشی؟ عصبانی نمیشی؟ بهت بر نمی خوره؟ منو بگو هاج و واج نگاهش کردم😳 و بین خودمون باشه کمی ترسیدم که چی میخواد بگه. با یکم تردید گفتم خوب بگو نه.😕... دیدم که یک هدیه از کیفش درآورد گفت دلم نیومد عیدی رو بهت ندم مال عید غدیر. ‌خواست به منم عیدی بده روش نشد که نکنه من ناراحت بشم چون خودم عیدی میدم.... اون لحظه خیلی دلم میخواست جفت پا برم😡😡 اما ادب حکم می‌کرد که تشکر کنم روی ماهش رو هم ببوسم.. خلاصه بعد اون سال من اول همه عیدی ام رو ازش میگیرم. خلاصه اینکه اینو تعریف کردم که از این تصورات نکنید. بیارید عیدی ها رو که من با آغوش باز پذیرا هستم. 😂
Read more
. چرا امام موسی بن جعفر #باب_الحوائج هستند؟ می خوام به یک تجربه عرفی در باب اطلاق کلمه باب الحوائج ...
Media Removed
. چرا امام موسی بن جعفر #باب_الحوائج هستند؟ می خوام به یک تجربه عرفی در باب اطلاق کلمه باب الحوائج به اولیای خدا مراجعه کنم یک حدسه استدلال نیست دارم میگم ولی حدس پر بیراهی هم نیست چرا به اباالفضل العباس گفته میشه باب الحوائج؟ چون خیلی از اباالفضل انتظار بود غوغایی به پا کنه مشکلات اباعبدالله ... .
چرا امام موسی بن جعفر #باب_الحوائج هستند؟
می خوام به یک تجربه عرفی در باب اطلاق کلمه باب الحوائج به اولیای خدا مراجعه کنم یک حدسه
استدلال نیست دارم میگم ولی حدس پر بیراهی هم نیست
چرا به اباالفضل العباس گفته میشه باب الحوائج؟
چون خیلی از اباالفضل انتظار بود غوغایی به پا کنه مشکلات اباعبدالله الحسین رو حل کنه
مشکلات خیمه رو حل کنه
آب به خیمه برسونه
و قدرتش رو داشت
هم زمینش بود هم دلش میخواست
بالاخره طوری شد که نشد
این حرف رو زد به اباعبدالله الحسین در روز عاشورا
گفت آقا من خسته شدم از دست این منافقین
می خوام برم انتقام خون شهدا را بگیرم
در خودش می دید
ولی بالاخره طوری شد که نشد
وقتی نشد بدجوری دل عباس شکست
انگار خدا به ابالفضل العباس فرموده باشند
عباس من بعد از شهادت هرچی بخوای بهت میدم
هر خدمتی میخوای به مردم بکن
بعد از شهادتت هر کی به تو #متوسل شد من به #شفاعت تو دستش رو میگیرم
انگار اینجوریه
حالا در بین امامان چرا #امام_موسی_بن_جعفر باب الحوائجند؟
مردم امامی که بیشترین یار رو داشت امام موسی بن جعفر علیه السلام بودند
بیشتر از امام صادق علیه السلام بیشتر از امام باقر علیه السلام
بعد طوری شد که نشد
سالها گوشه زندان بودن و هارون‌الرشید ملعون پنهان می کرد
شیعیان میومدن می گفتن ما می خوایم اماممون رو ببینیم
امام رو از ته سیاه چال بیرون می آورد لباس مرتبی تنش می کرد، آقا رو روی تخت می نشوند
میگفت ببینین امام شما پیش ما مهمان و عزیزه
اما اگر می بینید مقداری چهرشون ضعیف شده
مریض هستند فردا طوریشون شد نگید ما کشتیم ایشون رو
انقدر امام موسی بن جعفر حالشون بد بود نمیتونستن بگن شیعیان من اینا دارن منو میکشن
شاید میتونستن بگن در روایت می فرمایند
امام موسی بن جعغر نفرمودن برای اینکه شیعیان محفوظ بمانند
از جان خودشون گذشتند به خاطر #حفظ_شیعیان
چرا امام موسی ابن جعفر علیه السلام باب الحوائج اند؟!
گوشه زندان بود در حالی که اون همه یار بیرون داشت
خیلی دوست داشت کارهای زیادی انجام بده اما نشد
یعنی طوری شد که به ظاهر موفق نشدند
خب باید به این امام خداوند متعال بفرمایند
موسی بن جعفر عزیز دلم بعد از شهادتت هرکی اومد خواستی کارش رو راه بندازی به شفاعت تو کارش رو راه خواهم انداخت
منطق خوبیه این منطق برای درک باب الحوائج بودن امام موسی بن جعفر علیه السلام
#گوشه_زندان روزها رو روزه می گرفت و شبها رو عبادت می کرد
انقدر کینه امام موسی بن جعفر رو داشتن که انگیزه
داشتن شکنجه بدن
.
#شهادت_امام_کاظم #باب_الحوائج #روضه #شب_جمعه
#استاد_پناهیان #استاد #پناهيان #پناهيانی
.
Read more
. از اول تا آخر ویدیو را دقیق ببینید . هر چه به او می گفتند تو ناسلامتی پسر خلیفه ای چرا با علی بیعت نمی کنی؟ می گفت مردّدم، شک دارم حق با علی باشد آنقدر شکش طولانی شد تا اینکه امیرالمومنین شهید شد حَجّاج ثقفی سنگدل و عیاش که سر کار آمد ، عبدالله بن عمر هم از وحشتش از تردید در آمد شبانه آمد برای ... .
از اول تا آخر ویدیو را دقیق ببینید 🔹
🔹
.
🔹 🔹هر چه به او می گفتند تو ناسلامتی پسر خلیفه ای چرا با علی بیعت نمی کنی؟ می گفت مردّدم، شک دارم حق با علی باشد
آنقدر شکش طولانی شد تا اینکه امیرالمومنین شهید شد
حَجّاج ثقفی سنگدل و عیاش که سر کار آمد ، عبدالله بن عمر هم از وحشتش از تردید در آمد
شبانه آمد برای بیعت با حجاج ، حجاج گفت برو فردا بیا ، این بیچاره گفت می ترسم که فردا زنده نباشم و از این توفیق!جا بمانم حجاج هم نامردی نکرد و در حال مستی پایش را دراز کرد و گفت بیعت کن و برو
عبدالله بن عمر شصت پای حجاج را بوسید و رفت
در تاریخ ماند« هر که با دست علی بیعت نکند با پای حجاج باید بیعت کند»

کاش یک نفر به حیدرالعبادی می گفت که حالا که به ایران بزرگ و مظلوم پشت کرده ای باید برای ترامپ قمار باز خوش رقصی کنی و پیش او خودت را تحقیر کنی

پ ن: به تازگی حیدرالعبادی ( نخست وزیر عراق )در اقدامی عجیب و نمک نشناسانه تحریم های آمریکا علیه ایران را پذیرفته

پ ن: خیلی روشنه که عموم مردم شریف عراق قدر ایران بزرگ را می شناسند و اصطلاحا ما در دیپلماسی عمومی پیروزیم ولی در دیپلماسی دولتی..... #هرکس_با_دست_علی_بیعت_نکند_باپای_حجاج_بیعت_خواهد_کرد #اوباما #ترامپ_قمارباز
#تحریم #حیدر_العبادی #آمریکا #ایران #حاج_قاسم_سلیمانی
Read more
<span class="emoji emoji1f4a0"></span> شراکت ابلیس در نطفه دشمنان امیر المومنین علیه السلام . <span class="emoji emoji1f539"></span> شیخ صدوق رحمه الله روایت کرده است که امیر ...
Media Removed
شراکت ابلیس در نطفه دشمنان امیر المومنین علیه السلام . شیخ صدوق رحمه الله روایت کرده است که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: نزد کعبه نشسته بودم، شیخی خمیده قامت بیامد که ابروانش بر دو چشمش از غایت پیری افتاده بود و در دست عصایی داشت که آهنی در سر دارد و بر سرش کلاه دراز سرخ بود و لباسی از پشم در ... 💠 شراکت ابلیس در نطفه دشمنان امیر المومنین علیه السلام
.
🔹 شیخ صدوق رحمه الله روایت کرده است که امیر المومنین علیه السلام فرمودند: نزد کعبه نشسته بودم، شیخی خمیده قامت بیامد که ابروانش بر دو چشمش از غایت پیری افتاده بود و در دست عصایی داشت که آهنی در سر دارد و بر سرش کلاه دراز سرخ بود و لباسی از پشم در بر داشت. نزدیک نبی صلی الله علیه و آله شد و نبی پشت بر کعبه داشت. گفت: یا رسول الله! دعا کن برای من به مغفرت. حضرت نبی صلی الله علیه و آله فرمودند: سعی تو بی‌فایده است. چون برفت، نبی صلی الله علیه و آله با من گفت: یا ابا الحسن! شناختی؟ گفتم: نه. گفت: این لعین ابلیس است. امیر المومنین علیه السلام گفت: پس دویدم تا به او رسیده، بر زمینش زدم و بر سینه‌اش نشستم و دست در حلقش نهادم تا خفه‌اش کنم. گفت: مکن یا ابا الحسن که مرا خدا تا وقت معلوم مهلت داده است. به خدا قسم یا علی من دوستت می‌دارم و هیچ کس تو را دشمن نداشت، مگر آنکه با پدر او در مادرش شریک شدم؛ پس زنازاده شد. پس من خندیدم و رهایش کردم.
.
📚 عیون اخبار الرضا علیه السلام، تالیف شیخ صدوق، جلد ۲، صفحه ۷۷، چاپ منشورات الشریف الرضی
.
📃 اسکن روایت:
🌐 http://bit.ly/2LBK04C
📃 پوستر:
🌐 http://bit.ly/2AjR95g
.
◾️ همچنین شیخ عماد الدین طبری رحمه الله می‌نویسد:
.
✍ علی بن نصر المعروف به ابی الحسن البغدادی الحنفی (از علمای اهل سنت عمری) ایراد کرد در تصنیف خویش که رسول صلی الله علیه و آله روزی در طواف گاه بود پیری پیش رسول آمد کلاه پشمین بر سر نهاده و عصا در دست گرفته و لباس پشمین پوشیده سلام کرد و گفت: یا رسول الله از برای من استغفار کن تا خدای تعالی بر من رحمت کند. رسول صلی الله علیه و آله فرمود: ای ملعون از پیش من برو که عمل تو ضایع شده و تو از اهل دوزخی. چون آن پیر از خدمت رسول بیرون رفت علی علیه السلام گفت: یا رسول الله هرگز کسی از خدمت تو محروم بیرون نرفت از ارباب حاجات چرا این پیر را منکوب باز گردانیدی؟ رسول فرمود: یا علی او ابلیس است طرید حضرت عزت جلت قدرته. علی در عقب ابلیس دوید تا او را بکشد ابلیس چون دید که علی قصد او کرد دویدن گرفت و بیفتاد. علی به او برسید بر سینه او نشست تا او را بکشد، ابلیس خنده کرد در روی علی. علی گفت: ای ملعون چرا خندیدی. گفت: تو مرا نتوانی کشتن که من از منتظرانم اما تو را بشارت خوش دهم عظيم از سینه من برخیز. علی برخاست. ابلیس گفت: یا علی از دشمنان تو هیچکس با زن خود صبحت نکند الا که من با او شریک باشم.
.
.
ادامه در کامنت
Read more
 #امام_زمان_یعنی عشق... . . #چرا امام زمان (عج) ظهور نمیکند...؟ . یكى از دوستان امام جعفر صادق ...
Media Removed
#امام_زمان_یعنی عشق... . . #چرا امام زمان (عج) ظهور نمیکند...؟ . یكى از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام حكایت را نقل میکند: در منزل آن حضرت بودم ، كه شخصى به نام سهل بن حسن خراسانى وارد شد و با حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت : شما بیش از حدّ عطوفت و مهربانى دارید، شما اهل بیت امامت و ولایت هستید، ... #امام_زمان_یعنی عشق...
.
.
#چرا امام زمان (عج) ظهور نمیکند...؟
.
یكى از دوستان امام جعفر صادق علیه السلام حكایت را نقل میکند:

در منزل آن حضرت بودم ، كه شخصى به نام سهل بن حسن خراسانى وارد شد و با حالت اعتراض به حضرت اظهار داشت :
شما بیش از حدّ عطوفت و مهربانى دارید، شما اهل بیت امامت و ولایت هستید، چه چیز مانع شده است كه قیام نمى كنید و حقّ خود را از غاصبین و ظالمین باز پس نمى گیرید، با این كه بیش از یك صد هزار شمشیر زن آماده جهاد و فداكارى در ركاب شما هستند؟!
امام صادق علیه السلام به یكى از پیش خدمتان خود فرمود: تنور را آتش كن .
همین كه آتش تنور روشن شد امام علیه السلام به آن شخص خراسانى خطاب نمود: برخیز و برو داخل تنور آتش ‍ بنشین .
سهل خراسانى گفت : اى سرور و مولایم ! مرا در آتش ، عذاب مگردان ، و مرا مورد عفو و بخشش خویش قرار بده.
در همین لحظات شخص دیگرى به نام هارون مكّى در حالى كه كفش هاى خود را به دست گرفته بود وارد شد.
حضرت امام صادق سلام اللّه علیه ،به او فرمود: اى هارون ! كفش هایت را زمین بگذار و حركت كن برو درون تنور آتش و بنشین .
هارون مكّى بدون چون و چرا و بهانه اى ، داخل تنور رفت و در میان شعله هاى آتش نشست .
پس از گذشت ساعتى ، حضرت فرمود: اى سهل ! بلند شو، برو ببین در تنور چه خبر است .
همین كه سهل كنار تنور آمد، دید هارون مكّى چهار زانو روى آتش ها نشسته است ، پس از آن امام علیه السلام به هارون اشاره نمود و فرمود: بلند شو بیا؛ و هارون هم(صحیح و سالم) از تنور بیرون آمد.
بعد از آن ، حضرت خطاب به سهل خراسانى كرد و اظهار داشت : در خراسان شما چند نفر مخلص مانند این شخص هارون كه مطیع ما مى باشد پیدا مى شود؟
سهل پاسخ داد: به خدا سوگند! حتّى یك نفر هم این چنین وجود ندارد.
امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اى سهل ! ما خود مى دانیم كه در چه زمانى خروج و قیام نمائیم ، در ضمن بدان كه ما خود آگاه به تمام آن مسائل بوده و هستیم .

بحارالا نوار: ج 47، ص 123، ح 176، به نقل از مناقب ابن شهرآشوب .
.
.
ان شاءالله که مثل سهل بن حسن خراسانى فقط ادعا نباشیم...:(
.
.
.
.
اللهم_عجل_لولیک_الفرج
کپی_با_ذکر_صلوات_آزاد
اللهم_صل_على_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
دوستای_خوبتونو_تگ_کنید
Read more
معماری؛ عشق منست... آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛ پلی برای عبور میسازم؛ نه دیواری ته یک بن بست!! از ...
Media Removed
معماری؛ عشق منست... آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛ پلی برای عبور میسازم؛ نه دیواری ته یک بن بست!! از تکه های شکسته اشتباهاتم؛ سکوی بلندی میسازم که زیر پایم قرار دهم؛ و بر تجربیاتم لبخند پیروزی زنم!! و از خرابه های کاخ آرزوهایم؛ قصری با شکوهتر از پیش؛ برای تجلی قدرت توکل به خدا می سازم!! آری ... معماری؛
عشق منست...
آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛
پلی برای عبور میسازم؛
نه دیواری ته یک بن بست!!
از تکه های شکسته اشتباهاتم؛
سکوی بلندی میسازم که زیر پایم قرار دهم؛
و بر تجربیاتم لبخند پیروزی زنم!!
و از خرابه های کاخ آرزوهایم؛
قصری با شکوهتر از پیش؛
برای تجلی قدرت توکل به خدا می سازم!!
آری من یک معمارم...
منتظر هیچ فرصتی نمی ایستم؛
و خودم فرصت ها را خلق میکنم...
من امروزم را بر شهر سوخته دل دیروز میسازم؛
چرا که تنها فردا؛ از آن منست... آینده ام را زیباتر خواهم ساخت!!
بهترین روزها؛
همانست که در آن شادم و خندان...
من خودم را از نو می سازم!!آری من معماردل خویشتنم...
Read more
 #کیک_چاکو چینو از مریم جون @maryam.nowroozi کیک چاکو چینو که برا خامه کشی عالیه، البته من ادعایی ...
Media Removed
#کیک_چاکو چینو از مریم جون @maryam.nowroozi کیک چاکو چینو که برا خامه کشی عالیه، البته من ادعایی در تزئین کیک ندارم ولی ترجیحم استفاده از کیک های خونگی در تولدهای کوچیکه، هر چند ظاهرکار زیاد جالب نباشه کیک با دستور شف طیبه عزیز . کره هم دمای محیط 150گرم. شکلات شیری یا تلخ 50گرم ،پودر ... #کیک_چاکو چینو

از مریم جون

@maryam.nowroozi
کیک چاکو چینو که برا خامه کشی عالیه، البته من ادعایی در تزئین کیک ندارم ولی ترجیحم
استفاده از کیک های خونگی در تولدهای کوچیکه، هر چند ظاهرکار زیاد جالب نباشه

کیک با دستور شف طیبه عزیز🎂 .
کره هم دمای محیط 150گرم.
شکلات شیری یا تلخ 50گرم ،پودر کاکائو ی مرغوب تیره یک سوم پیمانه،
پودر کاپوچینو سه بسته بیست گرمی یا60 گرم،
آب یک و یک دوم پیمانه،
جوش شیرین یک و یک دوم قاشق چایخوری استاندارد
، بکینگ پودریک قاشق چایخوری،
شکرداته ریز دوپیمانه
، وانیل یک قاشق چایخوری
، شیر یک دوم پیمانه
، ماست یک چهارم پیمانه،
تخم مرغ سه عدد
آرد 4 پیمانه معادل 520تا 500 گرم،
چهار قالب 15 سانتی گرد روکاغذ انداخته ودیواره ها رو چرب میکنیم
کره و شکلات رو در حد ذوب شدن روی اجاق میذاریم
پودر کاکائو و کاپوچینو رو داخل کره ریخته و آب را هم میریزیم و باهم مخلوط میکنیم
در کاسه ای بزرگ آرد، شکر، بکینگ پودر، جوش شیرین و انیل رو مخلوط میکنیم،
بعد مواد کره ای رو ریخته و مخلوط میکنیم
بعد شیر و ماست و تخم مرغهارو میریزیم و در حد یکدست شدن مخلو ط میکنیم
تمام مراحل کار با همزن دستی قابل انجام است اگر به مشکل برخوردیم با همزن
برقی موادو در حد یکدست شدن ترکیب میکنیم

موادو بین 4 قالب به تساوی تقسیم میکنیم و در فر از پیش گرم شده با دمای 180 درجه
به مدت 35 تا 40 دقبقه یا تازمانیکه کیک کامل پخته شود میپزیم،من بجای جوش شیرین
از همون مقدار بکینگ پودر استفاده کردم

برای کرم پنیری 400 گرم پنیر ماسکارپونه یا خامه ای یا ترکیب هردورو با
چنگال از هم باز میکنیم، 50 گرم شکلات شیری یا تلخ بن ماری شده و 60
گرم پودر کاپوچینو هم ریخته و یکدقیقه میزنیم بعد 200 گرم خامه صبحانه رو
مستقیم از یخچال بیرون آورده و داخل کاسه مواد پنیری ریخته و 4 دقیقه میزنیم
از اینمرحله پودر قند رو کم کم ربخته و آهسته بهم میزنیم تا جائیکه طعم کرم
مطلوب شود، کرم رو به یخچال منتقل میکنیم، کیکهایی رو که خوب خنک شدن
سطحشون رو صاف میکنیم ، بین لایه هارو میتونیم خیلی کم با شیرکاکائو یا شیر
ساده مرطوب کنیم ، کرم رو با ماسوره روی لایه ها میزنیم و لایه هارو آهسته
روی هم فیکس میکنیم،
من سه تا ازکیک هارو تزیین کردم، بین لابه ها علاوه بر کرم پنیر ی موز و گردو هم ربختم🎂🎂🎂🎂
Read more
معرفى كتاب خورشید جوانان؛ شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(عليه السلام) مؤلف: استاددكتر حجه ...
Media Removed
معرفى كتاب خورشید جوانان؛ شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(عليه السلام) مؤلف: استاددكتر حجه الاسلام والمسلمين سید محمد حسینی حضرت علی اکبر را می توان، عالی ترین الگو و بهترین سرمشق جوانان مؤمن و پاک دامن معرفی نمود. جوانان نجیب و اصیل می توانند خصایص بلند و اوصاف شایسته ... معرفى كتاب
خورشید جوانان؛ شرح زندگانی و کرامات حضرت علی اکبر(عليه السلام)
مؤلف: استاددكتر حجه الاسلام والمسلمين سید محمد حسینی
👇🌹👇🌹👇🌹👇🌹👇🌹👇🌹👇
حضرت علی اکبر را می توان، عالی ترین الگو و بهترین سرمشق جوانان مؤمن و پاک دامن معرفی نمود. جوانان نجیب و اصیل می توانند خصایص بلند و اوصاف شایسته آن حضرت از جمله: عفت و پاکدامنی، ایثار، ادب، وقار، سخاوت، شجاعت، دستگیری و کمک به مظلومان و حمایت از دین را از آن سرور خوبان یاد گرفته و نسخه عملی زندگی خویش قرار دهند.
کتاب پیش رو شرح زندگی و کرامات حضرت علی اکبراست که شامل شش فصل می باشد.
فصل اول به هویت شخصی و نسبی و فصل دوم به شخصیت معنوی حضرت علی اکبرمی پردازد.
فصل سوم کیفیت شهادت آن حضرت را مورد بررسی قرارداده است.
فصل چهارم و پنجم به کرامات و زیارت حضرت علی اکبراشاره دارد و در پایان، فصل ششم، اشعار، مدایح و مراثی را در بر می گیرد.
برخی از عناوین مهم فهرست کتاب، عبارتند از:
۱-تناسب سنی با امام سجاد۲- ازدواج حضرت علی اکبر۳- علی اکبراز دیدگاه دشمن ۴- شهادت آن حضرت به نقل از سید بن طاووس ۵- زیارت پیغمبر(صلى الله عليه وآله وسلم قبل از شهادت ۶- نجاری مسیحی مسلمان شد۷- نور پیمبر علی اکبر(عليه السلام)
#حضرت_على_اكبر_عليه_السلام
#خورشيد_جوانان #سيد_محمد_حسينى
Read more
<span class="emoji emoji1f4dc"></span>بیانیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی درباره انتخابات ۹۶ <span class="emoji emoji1f538"></span>بسم الله الرحمن الرحیم <span class="emoji emoji1f539"></span>اَللّهُمَ صَلِّ ...
Media Removed
بیانیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی درباره انتخابات ۹۶ بسم الله الرحمن الرحیم اَللّهُمَ صَلِّ عَلي علي بن مُوسَي الِّرِضا المَرُتَضي بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ ملت عزیز و بزرگوار ایران! خداوند متعال را سپاسگزارم که حضور باشکوه شما مردم فهیم در انتخابات ریاست جمهوری، عظمت ... 📜بیانیه حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی درباره انتخابات ۹۶ 🔸بسم الله الرحمن الرحیم
🔹اَللّهُمَ صَلِّ عَلي علي بن مُوسَي الِّرِضا المَرُتَضي بِعَدَدِ ما اَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ 📣ملت عزیز و بزرگوار ایران!
🔻خداوند متعال را سپاسگزارم که حضور باشکوه شما مردم فهیم در انتخابات ریاست جمهوری، عظمت نظام مقدس جمهوری اسلامی را بیش از پیش نمایان ساخت و چشم جهانیان را خیره کرد. 🔻نقش بی بدیل رهبر معظم انقلاب در شکل گیری این حماسه با عظمت بر کسی پوشیده نیست. امنیت و استقلال و پیشرفت کشور، همواره مرهون هدایت های داهیانه ایشان بوده و اینجانب به عنوان سرباز این نظام و #خادم_ملت شریف ایران، وظیفه خود می دانم از مراجع عظام تقلید و علماء اعلام، طلاب و دانشجویان، کارگران و کشاورزان، بازاریان و خانواده معزز شهدا و ایثارگران و تمامی گروه ها و تشکل ها و همه زنان و مردان سلحشور ایران اسلامی تشکر نمایم. 🔻همچنین از مردم عزیزی که با محبت خویش به اینجانب اعتماد نموده و در سفرهای مختلف به استان های کشور، جلوه های ماندگار و فراموش نشدنی از #عزم_انقلابی و #انسجام_اجتماعی خلق نمودند، صمیمانه تقدیر نمایم. بی تردید پیروز اول این انتخابات ملت شریف ایران می باشند که حماسه ای بزرگ خلق نمودند. 🔻دستاورد مهم این انتخابات، سیاست ورزی اخلاق مدار، #تکلیف_محوری و طرح گفتمان «توجه به محرومان» و «مبارزه با فساد و تبعیض» بود که فراتر از جناح بندی های رایج سیاسی، به مطالبه عمومی مردم تبدیل شد و به تدریج مورد اذعان و تعهد دیگر نامزدهای انتخاباتی نیز قرار گرفت.
🔺رأی قریب به ۱۶ میلیون ایرانیِ خواهان تغییر، سرمایه ای مهم و پشتوانه عظیم است که به هیچ وجه نمی توان آن را در عرصه سیاسی و تصمیم گیری کلان کشور نادیده گرفت. اینجانب با اتکاء به همین پشتوانه مردمی، همه ظرفیت ها را برای پیگیری مطالبات مردم در مبارزه با #فساد و #تبعیض و تحکیم ارزش های انقلاب اسلامی به کار خواهم بست و هر اراده و تلاشی در دولت آینده با این جهت گیری را مورد حمایت قرار خواهم داد و همواره زبان گویای #محرومان خواهم بود. 🔺اگرچه حضور بانشاط و حداکثری مردم پای صندوق های رأی کام هر ایرانی را شیرین کرد. لکن برخی بداخلاقی های انتخاباتی و #تخلفات آشکار در قبل و حین برگزاری انتخابات از لحظات تلخ این انتخابات بود که آن را از مسیر #قانون پیگیری خواهم نمود، اما هم اکنون همگان باید عزم خود را جزم کنیم تا با ساختن ایرانی آباد بر استقلال وآزادی و #کرامت برای این ملت پافشاری نماییم.
ادامه در کامنت
Read more
. باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام باز هم زائرتان نیستم از دور سلام با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام به ...
Media Removed
. باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام باز هم زائرتان نیستم از دور سلام با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام به سلیمان برسد از طرف مور سلام کاش سمت حرمت باز شود پنجره ها باز از دوریت افتاده به کارم گره ها ننوشته ست گنهکار نیاید به حرم پس بیایید اگر خوب و اگر بد به حرم برسد خواهش این ناله ی ممتد به ... .
باز هم دربدر شب شدم ای نور سلام

باز هم زائرتان نیستم از دور سلام

با زبانی که به ذکرت شده مأمور سلام

به سلیمان برسد از طرف مور سلام

کاش سمت حرمت باز شود پنجره ها

باز از دوریت افتاده به کارم گره ها

ننوشته ست گنهکار نیاید به حرم

پس بیایید اگر خوب و اگر بد به حرم

برسد خواهش این ناله ی ممتد به حرم

زود ما را برسانید به مشهد ، به حرم

مست از آنیم که از باده به خم آمده ایم

ما سفارش شده ایم ، از ره قم آمده ایم

یاد دادید به ما رنج کشیدن زیباست

پس از این فاصله تا طوس دویدن زیباست

پا برهنه شدن و جامه دریدن زیباست

بعد هم پای ضریح تو رسیدن زیباست

پیچش قافله ی ما که به سوی نور است

رگه ای در دل فیروزه ی نیشابور است

چه خبر در حرم ضامن آهو شده است؟

صحن ها بیشتر از پیش چه خوش بو شده است

طرف پنجره فولاد هیاهو شده است

باز یک چشمه از آن لطف و کرم رو شده است

مادری گریه کنان ذکر رضا می گیرد

دست و پای فلجی باز شفا می گیرد

با شفا از تو ، چه زیبا شده بیمار شدن

به تو وابسته شدن با تو گرفتار شدن

کار من هست فقط گرمی بازار شدن

گر چه در باور من نیست خریدار شدن- -یوسفم باش، بدون تو کجا برگردم؟

من برایت دو سه تا بیت کلاف آوردم

تو خودت خواسته ای دار و ندارم باشی

کاش لطفی کنی و آخر کارم باشی

مرد سلمانی تو باشم و یارم باشی

لحظه ی مرگ بیایی و کنارم باشی

قول دادی به همه پس به خدا می آیی

هر که یک بار بیاید تو سه جا می آیی
.
#مرتضی #شاه #سلطان #علی_بن_موسی_الرضا #امام_رضا #امام_رئوف #عشق #مشهد #حرم #پرچم
Read more
۲۴ #رجب فتح #خیبر توسط امیر المومنین و #حدیث_رایت (حدیث پرچم ) . <span class="emoji emoji1f338"></span><span class="emoji emoji1f338"></span><span class="emoji emoji1f338"></span><span class="emoji emoji1f338"></span> از جمله فضائل منحصر بفرد #امام_علی ...
Media Removed
۲۴ #رجب فتح #خیبر توسط امیر المومنین و #حدیث_رایت (حدیث پرچم ) . از جمله فضائل منحصر بفرد #امام_علی (علیه السلام)، ماجرای #حدیث_رایت (پرچم) است. . بعد از آنکه #ابوبکر و #عمر در #جنگ_خیبر کاری از پیش نبردند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود که: «لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله ... ۲۴ #رجب فتح #خیبر توسط امیر المومنین و #حدیث_رایت (حدیث پرچم )
.
🌸🌸🌸🌸
از جمله فضائل منحصر بفرد #امام_علی (علیه السلام)، ماجرای #حدیث_رایت (پرچم) است.
.
بعد از آنکه #ابوبکر و #عمر در #جنگ_خیبر کاری از پیش نبردند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود که: «لاعطین الرایة غدا رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله یفتح الله علی یدیه لیس بفرار.[1] همانا فردا این پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند. خدا خیبر را به دست او می‎گشاید. او هرگز نمی‎گریزد.» و فردای آن روز، این #علی_بن_ابی‌_طالب (علیه السلام) بود که پرچم به او داده شد و مصداق کلام #پیامبر(صلی الله علیه و آله) قرار گرفت.

اما آیا چنانچه #وهابیت به تبع ابن حزم می‎گویند درست است که : «وَهَذِه صفة وَاجِبَة لكل مُؤمن وفاضل.[2] و این صفتی واجب برای هر مومن و فاضلی است.» و یا اینکه این ماجرا فضیلتی خاص برای مولا #علی (علیه السلام) است؟ جواب فوق العاده واضح است، چراکه اگر این صفت، فضیلت خاصی نبود، بیان آن توسط رسول خدا (صلّی الله علیه و آله) و اهتمام صحابه به اینکه مصداق این حدیث گردند، لغو بوده است. طبق احادیث متعدد #اهل_سنت، #صحابه آن شب را در حالی به صبح آوردند که آرزو داشتند که فردا به آن منزلت بزرگ نائل گردند.
.
#بخاری می‎نویسد: « فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى، فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ.[3] پس مردم آن شب را در فکر اینکه پرچم به چه کسی داده خواهد شد، خوابیدند و صبحگاهان همگی آرزوی آن را داشتند.» .
مسلم نیز در صحیح خود از #عمر_بن_الخطاب نقل می‎کند که: « ما أحببت الإمارة إلا يومئذ.[4] امارت و رهبری را دوست نداشتم مگر در آن روز!»
.
.
همچنین وقتی معاویه سعد را مجبور به دشنام و لعن به علی (علیه السلام) می‎کند و او امتناع می‎نماید، معاویه علت را جویا می‎شود. سعد در پاسخ می‎گوید، علت امتناع من سه چیز است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به #علی گفته است و اگر یکی از آن سه، برای من بود، آن را بیشتر از شتران سرخ مو، دوست می‎داشتم. و بعد حدیث منزلت، حدیث #مباهله و حدیث رایت را بیان می‎کند که:شنیدم که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روز خیبر فرمود: پرچم را به دست مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. بنابراین همه آرزوی آن را داشتیم تا اینکه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: علی (علیه السلام) را صدا بزنید. پس #امیرالمومنین را در حالیکه ....
. 🌹🌸🌹🌹
ادامه در کامنت اول 🌸🌹🌸🌸
Read more
. <span class="emoji emoji1f447"></span> <span class="emoji emoji1f447"></span> <span class="emoji emoji1f447"></span>. . هنر دوست عزیز @amanda.b52 #کیک_شکلاتی_خونگی_رژیمی(بدون شیر و تخم مرغ). مواد لازم: شکر ...
Media Removed
. . . هنر دوست عزیز @amanda.b52 #کیک_شکلاتی_خونگی_رژیمی(بدون شیر و تخم مرغ). مواد لازم: شکر پودر شده ۱ پیمانه روغن مایع ۱/۲ پیمانه آب سرد ۱ پیمانه سرکه ۱ قاشق غذاخوری وانیل ۱ قاشق چایخوری نمک ۱/۲ قاشق چایخوری پودر کاکائو ۱/۲ پیمانه جوش شیرین ۱ قاشق چایخوری آرد الک شده ۱/۵ پیمانه طرز ... . 👇 👇 👇. .
هنر دوست عزیز
@amanda.b52
#کیک_شکلاتی_خونگی_رژیمی(بدون شیر و تخم مرغ).
مواد لازم:
شکر پودر شده ۱ پیمانه
روغن مایع ۱/۲ پیمانه
آب سرد ۱ پیمانه
سرکه ۱ قاشق غذاخوری
وانیل ۱ قاشق چایخوری
نمک ۱/۲ قاشق چایخوری
پودر کاکائو ۱/۲ پیمانه
جوش شیرین ۱ قاشق چایخوری
آرد الک شده ۱/۵ پیمانه

طرز تهیه:
ابتدا تمامی مواد خشک را با هم مخلوط کنید و ۳ بار الک کنید .سپس به ترتیب وانیل ،سرکه ،روغن مایع را به مواد خشک اضافه کنید و با همزن بزنید تا تمامی مواد با هم مخلوط شوتد.
حالا آب سرد را اضافه کنید و مجددا به هم زدن ادامه دهید(زیاد هم نزنید فقط در حد مخلوط شدن) تا مایه کیک یکدست شود و حبابدار شود. .

قالب مورد نظر را با کاغذ روغنی بپوشانید و مواد آماده شده رو داخل قالب بریزید و در فر از پیش گرم شده با درجه ۱۸۰ به مدت ۳۵ تا ۴۵ دقیقه قرار دهید.
بعد از ۳۵ دقیقه با خلال دندان کیک را چک کنید اگر به خلال دندان نچسبید ، از فر خارج کنید.
اجازه دهید کیک سرد شود و با نوک چاقو دور تا دور کیک را از دیواره قالب جدا کنید و باندازه دلخواه برش بزنید و به ظرف مورد نظرتان انتقال دهید. با احتیاط این کار را انجام دهید چون بسیار سبک و شکننده است.
برای زیباتر شدن می توانید با پودر قند یا گاناش روی کیک را دیزاین کنید.

نکته👇
سرکه باعث ترش شدن کیک نمیشه ،بخاطر ترکیبش با جوش شیرین باعث سبک شدن و رنگ زیباتر کیک میشود. پس حذف نکنید.
این کیک بخاطر نداشتن مواد لبنی و یخچالی میتونه بیرون از یخچال نگهداری شود.
__
#پاپس_کیک

مواد لازم :
کیک شکلاتی
خامه صبحانه
شکلات مرغوب بن ماری شده ترجیحا نیمه تلخ
چوب پاپس کیک یا سیخ کباب به تعداد لازم
رنگ پودری طلایی
طرز تهیه:
 ابتدا کیک را درون کاسه ای خوب پودر کنید ، خامه را کم کم اضافه کنید و با کیک پودر شده خوب مخلوط کنید تا جاییکه که کیک شما خمیر مانند شود .
دست خود را کمی چرب کنید و از مخلوط کیک ، توپهای کوچکی درست کنید و روی کاغذ روغنی قرار دهید و به مدت ۱۵ در دقیقه در فریزر قرار دهید.
 در این فاصله برای کاور کیک ، شکلات نیمه تلخ را بن ماری و ذوب کنید .
توپها را از فریزر خارج کنید .
حدود یکسانتی متر از چوب را داخل شکلات مایع فرو کنید و سپس تا وسط توپهای کیکتون فرو برید، به دلیل خنک بودن توپها چوبها سریع به توپها میچسبند و جدا نمی شوند.
برای کاور کردن ، بلافاصله کیک چوبی را داخل شکلات مایع بچرخانید و کیکهای کاور شده را از انتهای چوبها در یک صفحه اسفنجی قرار دهید تا سفت شوند.
برای بهتر و سریعتر سفت شدن پاپس ها را در یخچال قرار دهید
Read more
... چون نود آمد لاجرم صد هم خواهد آدم البته اگر دلالان کاغذ بگذارند. کرگدن شماره نود مطالب خواندنی ...
Media Removed
... چون نود آمد لاجرم صد هم خواهد آدم البته اگر دلالان کاغذ بگذارند. کرگدن شماره نود مطالب خواندنی زیادی دارد. انتخاب های سردبیر از ادبیات کهن بخصوص سعدی در پیشانی مجله خواندنی است. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت: زورت از پیش ... ...
چون نود آمد لاجرم صد هم خواهد آدم البته اگر دلالان کاغذ بگذارند. کرگدن شماره نود مطالب خواندنی زیادی دارد. انتخاب های سردبیر از ادبیات کهن بخصوص سعدی در پیشانی مجله خواندنی است. ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان خریدی به حیف و توانگران را دادی به طرح. صاحبدلی بر او گذر کرد و گفت:
زورت از پیش می رود با ما
با خداوند غیب دان نرود
حاکم از گفته او برنجید و روی از نصیحت در هم کشید و بر او التفات نکرد و حکایت همچنان باقی است و ظالمان از نصیحت صاحبدلان همچنان می رنجند و الی آخر. از سرنوشت همدیگر هم درس نمی گیرند. قدرت، اسلحه، شهوت، پول پرونده‌ای در باره ظهور و سقوط گنگسترها و دنیای آنها. داستان واتیکان نوشته بن لوری را از دست ندهید. خودمختاری چپ پاهای بالکان را بهادر امیرحسینی نوشته، رئیس جمهور یکی ار این بالکانی ها هم که در مراسم اعطای جایزه مادرانه گل کاشت. ایشالا در دیدار بعدی در تهران. حامد یعقوبی نوشته گنگستر خوب گنگستر مرده است، مجرب است حامد جان. محسن آزرم هم در باره اسباب بازی محبوب بچه های بزرگ نوشته. کاوه فولادی نسب از سخت جانی ما نوشته، عطش نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر، گفتگوی مجید قیصری و الهام فلاح. با مطالب جذاب دیگر از علی مسعودی نیا، سوفیا نصراللهی،جواد طوسی و شادمان شکروی و الی آخر
Vatican a very short story by Ben Loory
#سیدعلی_میرفتاح
#مجله_کرگدن
#بن_لوری
#واتیکان
Read more
 #پارسینما پیمان معادی همبازی رایان رینولدز در محصول جدید نتفلیکس . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six ...
Media Removed
#پارسینما پیمان معادی همبازی رایان رینولدز در محصول جدید نتفلیکس . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار رایان رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است. . ملانی لوران بازیگر فرانسوی ... #پارسینما
پیمان معادی همبازی رایان رینولدز در محصول جدید نتفلیکس
.
پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار رایان رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است.
.

ملانی لوران بازیگر فرانسوی هم در این پروژه حضور دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم «حرامزاده‌های لعنتی» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو شهرت دارد.
.
معادی که برای بازی در فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی شهرتی بین‌المللی دارد پیش از این نیز با فیلم مایکل بی در فیلم «۱۳ ساعت»‌ همکاری کرده است.
.
در فیلم «Six Underground» رایان رینولدز ستاره سری فیلم‌های «دد پول» کنار معادی ایفای نقش خواهد کرد. هنوز جزییات زیادی از فیلمنامه این اثر سینمایی منتشر نشده است.
.
از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به آدریا آریونا، کوری هاوکینز، مانوئل گارسیا روفو و بن هاردی اشاره کرد. این فیلم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده سال ۲۰۱۹ از نتفلیکس پخش می شود
.
Read more
<span class="emoji emoji1f3ac"></span> #پیمان_معادی با ستاره هالیوود همبازی شد . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل ...
Media Removed
#پیمان_معادی با ستاره هالیوود همبازی شد . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار #رایان_رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است. . پیمان معادی و رایان رینولدر در فیلم اکشن تازه‌ای ... 🎬
#پیمان_معادی با ستاره هالیوود همبازی شد
.
پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار #رایان_رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است.
.
پیمان معادی و رایان رینولدر در فیلم اکشن تازه‌ای از شبکه #نتفلیکس بازی خواهند کرد. کار فیلمبرداری این اثر سینمایی به کارگردانی #مایکل_بی از اواخر ماه جاری آغاز خواهد شد.
.
#ملانی_لوران بازیگر فرانسوی هم در این پروژه حضور دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم «حرامزاده‌های لعنتی» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو شهرت دارد.
.
رایان رینولدز و پیمان معادی
معادی که برای بازی در فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی شهرتی بین‌المللی دارد پیش از این نیز با فیلم مایکل بی در فیلم «۱۳ ساعت»‌ همکاری کرده است.در فیلم #SixUnderground رایان رینولدز ستاره سری فیلم‌های «دد پول» کنار معادی ایفای نقش خواهد کرد. هنوز جزییات زیادی از فیلمنامه این اثر سینمایی منتشر نشده است.
.
از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به آدریا آریونا، کوری هاوکینز، مانوئل گارسیا روفو و بن هاردی اشاره کرد.این فیلم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده سال ۲۰۱۹ از نتفلیکس پخش می‌شود.
.
#خبرنگار_هنر
#artreporter #art_reporter
Read more
تا هنگامی که برداشت جامعه از آزادی این باشد که «تو نیز آزادی سخن بگویی اما فقط باید چیزی را بگویی که من ...
Media Removed
تا هنگامی که برداشت جامعه از آزادی این باشد که «تو نیز آزادی سخن بگویی اما فقط باید چیزی را بگویی که من می‌پسندم» هیچ سخن حقی بر زبان‌ها نخواهد رفت، فرهنگ از پویایی باز می‌ماند، معتقدات به چیزی کهنه و متحجر مبدل می‌شود، جامعه بیش از پیش در بی‌فرهنگی و جهل و خام‌اندیشی فرو می‌رود، انسان از رسالت‌هایش ... تا هنگامی که برداشت جامعه از آزادی این باشد که «تو نیز آزادی سخن بگویی اما فقط باید چیزی را بگویی که من می‌پسندم» هیچ سخن حقی بر زبان‌ها نخواهد رفت، فرهنگ از پویایی باز می‌ماند، معتقدات به چیزی کهنه و متحجر مبدل می‌شود، جامعه بیش از پیش در بی‌فرهنگی و جهل و خام‌اندیشی فرو می‌رود، انسان از رسالت‌هایش دورتر و دورتر می‌افتد و هر از چندی به بن‌بست‌های اقتصادی، کشت‌وکشتاری تازه برمی‌انگیزد و شورش کور و بی‌هدف تازه‌یی به راه می‌اندازد که میوه‌چینان البته اسمش را انقلاب می‌گذارند اما در عمل مفهومی بیش از کودتا ندارد. سورخوران قدیمی سرنگون می‌شوند و سورخوران تازه‌یی جای آن‌ها را می‌گیرند، و فاشیسمی جانشین فاشیسم دیگر می‌شود که قالبش یکی‌ست، شکلش یکی‌ست، عملکردش یکی‌ست، چماق و تپانچه و زندانش همان است، فقط بهانه‌هایش فرق می‌کند. گفت‌وشنود مسعود بهنود با احمد شاملو | اردیبهشت ۱۳۵۸

#شاملوی_بزرگ
#کودتا_انقلاب_فاشیسم_زندان_شکنجه_دوازده_فروردین
Read more
 #ماربل_كيك . كيك مرمري يا ماربل . مواد لازم: آرد ١ و ١/٢ پیمانه شکر ٣/٤ پیمانه + ٢ قاشق غذاخوری تخم ...
Media Removed
#ماربل_كيك . كيك مرمري يا ماربل . مواد لازم: آرد ١ و ١/٢ پیمانه شکر ٣/٤ پیمانه + ٢ قاشق غذاخوری تخم مرغ ٢ عدد شیر ١/٢ پیمانه ( شیر را به دو قسمت که هرکدام ٦٠ میل می شود تقسیم کنید ) شکلات تخته ای (نیمه شیرین یا تلخ) ١١٥ گرم ماست ١/٤ پیمانه وانیل ١ قاشق چایخوری نمک ١/٤ قاشق چایخوری بیکینگ پودر ... #ماربل_كيك
.
كيك مرمري يا ماربل
.
مواد لازم:
آرد ١ و ١/٢ پیمانه
شکر ٣/٤ پیمانه + ٢ قاشق غذاخوری
تخم مرغ ٢ عدد
شیر ١/٢ پیمانه ( شیر را به دو قسمت که هرکدام ٦٠ میل می شود تقسیم کنید )
شکلات تخته ای (نیمه شیرین یا تلخ) ١١٥ گرم
ماست ١/٤ پیمانه
وانیل ١ قاشق چایخوری
نمک ١/٤ قاشق چایخوری
بیکینگ پودر ٢ قاشق چایخوری
کره بدون نمک ١١٣ گرم در دمای اتاق (اگر کره نمک دار استفاده کردید, نمک موجود در رسپی رو حذف کنید.) .
طرز تهیه:
1-فر را در دمای ١٦٠ درجه سانتیگراد تنظیم و گرم کنید. توری فر را در وسط قرار دهید. کف قالب را کاغذ روغنی بیاندازید یا آن را چرب کنید. شکلات تخته ای را به تکه های کوچک تقسیم کرده, نیمی از شیر را به آن اضافه کنید و به روش بن ماری ذوب کنید و کنار بگذارید. در کاسه ای آرد, نمک و بیکینگ پودر را با هم مخلوط و الک کنید. در کاسه ای دیگر بقیه شیر, ماست و وانیل را با چنگال يا همزن دستي مخلوط کنید. در ظرف همزن, کره و شکر را خوب بزنید تا سبک و کمرنگ شوند. تخم مرغ ها را دانه دانه اضافه کنید و بعد از هر کدام حداقل ٥ ثانیه با همزن بزنید. با دور کند همزن, آرد و مخلوط شیر و ماست را در سه نوبت به مایه کیک اضافه کنید. ابتدا یک سوم آرد را بریزید بعد یک سوم مخلوط شیر و ماست را بریزید, به همین ترتیب در سه نوبت این کار را انجام دهید . مایه کیک را به دو قسمت تقسیم کنید ، به یکی از آنها مواد شکلات آب شده را اضافه کنید و با چنگال یا همزن دستي خوب آنها را مخلوط کنید تا یکدست شود. دو قاشق در دو ظرف مایه کیک قرار دهید ، حال ابتدا یک قاشق مواد شکلاتی را در کف قالب بریزید. بعد یک قاشق از مواد وانیلی را درست روی مواد شکلاتی بریزید. این کار را انقدر ادامه دهید تا همه مواد تمام شود. قالب را در فر از پیش گرم شده به مدت ٥٠ الي ٥٥ دقیقه قرار دهید.
.
#كيك #ماربل #مرمري
Read more
. تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی صد نعره همی‌آیدم از هر بن مویی خود ...
Media Removed
. تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی صد نعره همی‌آیدم از هر بن مویی خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت می‌افتم و می‌گردم چون گوی به پهلوی خود کشته ابروی توام من به حقیقت گر ... .
تا کی روم از عشق تو شوریده به هر سوی
تا کی دوم از شور تو دیوانه به هر کوی
صد نعره همی‌آیدم از هر بن مویی
خود در دل سنگین تو نگرفت سر موی
بر یاد بناگوش تو بر باد دهم جان
تا باد مگر پیش تو بر خاک نهد روی
سرگشته چو چوگانم و در پای سمندت
می‌افتم و می‌گردم چون گوی به پهلوی
خود کشته ابروی توام من به حقیقت
گر کشتنیم بازبفرمای به ابروی
آنان که به گیسو دل عشاق ربودند
از دست تو در پای فتادند چو گیسوی
تا عشق سرآشوب تو همزانوی ما شد
سر بر نگرفتم به وفای تو ز زانوی
بیرون نشود عشق توام تا ابد از دل
کاندر ازلم حرز تو بستند به بازوی
عشق از دل سعدی به ملامت بتوان برد
گر رنگ توان برد به آب از رخ هندوی
#سعدی
Read more
<span class="emoji emoji1f3ac"></span> پیمان معادی با ستاره فیلم ‌های «ددپول» همبازی می‌شود . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» ...
Media Removed
پیمان معادی با ستاره فیلم ‌های «ددپول» همبازی می‌شود . پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار رایان رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است. . پیمان معادی و رایان رینولدر در فیلم اکشن تازه‌ای ... 🎬
پیمان معادی با ستاره فیلم ‌های «ددپول» همبازی می‌شود
.
پیمان معادی در فیلم اکشن «Six Underground» به کارگردانی مایکل بی کنار رایان رینولدز ستاره سینمای هالیوود ایفای نقش خواهد کرد. معادی از معدود بازیگران ایرانی با کارنامه بین‌المللی است.
.
پیمان معادی و رایان رینولدر در فیلم اکشن تازه‌ای از شبکه نتفلیکس بازی خواهند کرد. کار فیلمبرداری این اثر سینمایی به کارگردانی مایکل بی از اواخر ماه جاری آغاز خواهد شد.
.
ملانی لوران بازیگر فرانسوی هم در این پروژه حضور دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم «حرامزاده‌های لعنتی» به کارگردانی کوئنتین تارانتینو شهرت دارد.
.
معادی که برای بازی در فیلم «جدایی نادر از سیمین» به کارگردانی اصغر فرهادی شهرتی بین‌المللی دارد پیش از این نیز با فیلم مایکل بی در فیلم «۱۳ ساعت»‌ همکاری کرده است.
.
در فیلم «Six Underground» رایان رینولدز ستاره سری فیلم‌های «دد پول» کنار معادی ایفای نقش خواهد کرد. هنوز جزییات زیادی از فیلمنامه این اثر سینمایی منتشر نشده است.
.
از دیگر بازیگران فیلم می‌توان به آدریا آریونا، کوری هاوکینز، مانوئل گارسیا روفو و بن هاردی اشاره کرد. این فیلم بر اساس برنامه از پیش تعیین شده سال ۲۰۱۹ از نتفلیکس پخش می شود
.
عکس آرشیوی از: آزاده امیرخان
#فیلم_نیوز۹۷
Read more
 #نظر : # هفت ، چرا و چگونه ؟ مهمترین سوالی که در چرایی دوره های مختلف برنامه هفت با اجرای مجریان وکارشناسان ...
Media Removed
#نظر : # هفت ، چرا و چگونه ؟ مهمترین سوالی که در چرایی دوره های مختلف برنامه هفت با اجرای مجریان وکارشناسان ومنتقدان مختلف در سالهای گذشته به ذهن خطور میکند این است که چرا این برنامه نتوانسته مانند برخی از برنامه های مشابه گفتگو محور در سیما جایگاه و مخاطب خاص خودش را دراقشار مختلف مردم پیدا کند و در ... #نظر : # هفت ، چرا و چگونه ؟
مهمترین سوالی که در چرایی دوره های مختلف برنامه هفت با اجرای مجریان وکارشناسان ومنتقدان مختلف در سالهای گذشته به ذهن خطور میکند این است که چرا این برنامه نتوانسته مانند برخی از برنامه های مشابه گفتگو محور در سیما جایگاه و مخاطب خاص خودش را دراقشار مختلف مردم پیدا کند و در هر دوره با غلطیدن در حاشیه های پر رنگ تر از متن یا نگرش خاص مجریانش، به بن بست رسیده یا نا خواسته محکوم به تعطیلی و حذف شدن از کنداکتور برنامه ها شده ؟

شاید یکی از بارزترین پاسخ ها این باشد که برای چنین برنامه ای برخلاف برنامه های مشابه ، هدف گذاری مناسبی طراحی نشده و در هردوره محتوا وشکل و فرم آن براساس ذوق وسلیقه مجریان وکارشناسان تولید و پخش شده است آن هم بدون توجه به اهداف و انتظاراتی که از چنین برنامه هایی برای پخش از یک رسانه ملی باید وجود داشته باشد.

شاید یکی از رموز موفقیت برنامه ای مانند "نود" همین باشد که از ابتدا می داند مخاطبش کیست ؟ هدف یا اهدافش چیست و با چه شکل وفرم ومحتوایی و با چه نوع کارشناسانی باید برنامه اش را هدایت کند تا پس از این همه سال نه از طراوت و تازگی برنامه کاسته شود و نه از چهارچوب اولیه طراحی شده برای برنامه خارج شود.

متاسفانه آنچه در برنامه های "هفت" در ادوار مختلف ثابت بود ، عدم چهارچوب مشخص و از پیش تعریف شده است اما پیوسته با آمدن و رفتن سلیقه های گوناگون دچار تلاطم و حاشیه های رنگارنگ شد در حالیکه دستمایه های اولیه تولید چنین برنامه ای هم از نظر تنوع تصویری و هم ازنظر وجود منتقدان وکارشناسان متعدد در ژانرهای مختلف باید به مراتب بیشتر از موضوعات در برنامه های مشابه باشد.

اخیرا در خبرها آمده بود که تلویزیون بنا دارد سری جدید این برنامه را تولید و پخش کند، اگر چه جای چنین برنامه ای در سیما واقعا خالیست اما برای اینکه سری جدید به همان سرنوشت برنامه های پیشین دچار نشود پیشنهاد می شود قبل از هرگونه طراحی وسیاستگزاری در سری جدید و چگونگی تولید آن، پیشنهادات زیر مورد توجه قرار گیرند.
1- اهداف وچهارچوب کلی برنامه به صورت شفاف اعلام شود.

2- انتخاب موضوعات محوری براساس تحقیق وپژوهش کافی ونیازهای متناسب با ذائقه مخاطبان باشد .
3- استفاده از جذابیت های بصری وتنوع تصویری در پلی بک ها برای جلوگیری ملال آور شدن برنامه واجتناب از گفت وگو های طولانی وخسته کننده.
4- دعوت از چهره های جدید ومتنوع وپرهیز از تداوم دعوت از چهره های شاخص شناخته شده تکراری.
ادامه در كامنت
Read more
 #مناظره در زمان #خلافت ابوبکر، روزی یکی از دانشمندان #یهودی پیش او آمد و پرسید: تو #خلیفه پیامبر ...
Media Removed
#مناظره در زمان #خلافت ابوبکر، روزی یکی از دانشمندان #یهودی پیش او آمد و پرسید: تو #خلیفه پیامبر اسلامی؟ #ابوبکر: آری #دانشمند: ما در #تورات خوانده ایم که جانشینان #پیامبران، از تمام پیروان او داناترند. ممکن است شما بفرمایید که: #خداوند در آسمان است، یا در زمین؟ ابوبکر: خدا در #آسمان بر ... #مناظره
در زمان #خلافت ابوبکر، روزی یکی از دانشمندان #یهودی پیش او آمد و پرسید: تو #خلیفه پیامبر اسلامی؟
#ابوبکر: آری
#دانشمند: ما در #تورات خوانده ایم که جانشینان #پیامبران، از تمام پیروان او داناترند. ممکن است شما بفرمایید که: #خداوند در آسمان است، یا در زمین؟
ابوبکر: خدا در #آسمان بر عرش است.
دانشمند: بنابراین، #زمین از خدا خالی است و خداوند، در یک جا هست و در یک جا نیست؟
ابوبکر: این، حرف افراد #بی_دین است. آدم دیندار، این طور حرف نمی زند. دور شو، وگرنه تو را خواهم کشت.
مرد یهودی با شگفتی از جای برخاست و در حالی که #اسلام را #مسخره می کرد، از پیش ابوبکر بازگشت.
«او در راه با #علی علیه السلام برخورد کرد.»
امام علیه السلام: من فهمیدم که تو از ابوبکر چه پرسیدی و او به تو چه پاسخی داد؛ ولی بدان که ما معتقدیم که خداوند، #مکان را به وجود آورده و بنابراین نمی تواند مکان داشته باشد و برتر از آن است که مکانی، او را در خود جا دهد؛ ولی با این وصف، خدا همه جا هست، بدون این که با چیزی #تماس پیدا کند، یا در کنار چیزی واقع شود. او از نظر #علمی به تمام مکان ها احاطه دارد و هیچ یک از موجودات، از تدبیر او خالی نیست.
اگر از کتاب های خودتان مطلبی را نقل کنم که به درستی آنچه گفتم، گواهی دهد، #مسلمان می شوی؟
دانشمند: آری
امام علیه السلام: آیا در یکی از کتاب های #مذهبی شما این مطلب نیست که: «موسی بن #عمران روزی نشسته بود که ناگاه فرشته ای از طرف #مشرق آمد. #موسی از او پرسید: از کجا آمده ای؟
#فرشته گفت: از پیش خدا
فرشته دیگری از #غرب آمد. موسی پرسید: تو از کجا آمده ای؟
گفت: از پیش خدا
فرشته دیگری آمد. موسی پرسید: تو از کجا آمده ای؟
پاسخ داد: از زمین هفتم و از پیش خدا
موسی با دیدن این #منظره، با شگفتی گفت: پاک است آن خدایی که هیچ جا از او خالی نیست و به جایی نزدیک تر از جای دیگر نیست».
پس از نقل این داستان، دانشمند یهودی گفت: گواهی می دهم که آنچه گفتی، کاملًا صحیح است و تو، به جانشینی پیامبرت سزاوارتری.
.
(الاحتجاج، طبرسی، ج ۲، ص ۳۱۳)
.
.
این مناظره را از کانال #تلگرام ما کپی بفرمایید؛
.
Read more
 #خطبه_نهم_نهج_البلاغه -درباره پیمان شكنان شناخت #طلحه و #زبیر (و اصحاب جمل) چون رعد خروشیدند، ...
Media Removed
#خطبه_نهم_نهج_البلاغه -درباره پیمان شكنان شناخت #طلحه و #زبیر (و اصحاب جمل) چون رعد خروشیدند، و چونان برق درخشیدند، اما كاری از پیش نبردند و سر انجام سست گردیدند، ولی ما اینگونه نیستیم، تا عمل نكنیم رعد و برقی نداریم، و تا نباریم سیل جاری نمی سازیم. . #نامه_اول #نهج_البلاغه #به_مردم_كوفه ... #خطبه_نهم_نهج_البلاغه
-درباره پیمان شكنان
شناخت #طلحه و #زبیر (و اصحاب جمل)
چون رعد خروشیدند، و چونان برق درخشیدند، اما كاری از پیش نبردند و سر انجام سست گردیدند، ولی ما اینگونه نیستیم، تا عمل نكنیم رعد و برقی نداریم، و تا نباریم سیل جاری نمی سازیم. .
#نامه_اول #نهج_البلاغه
#به_مردم_كوفه
افشای سران #ناكثین
از بنده خدا، #علی #امیرمومنان، به مردم كوفه، كه در میان انصار پایه ای ارزشمند، و در #عرب مقامی والا دارند. پس از ستایش پروردگار! همانا شما را از كار #عثمان چنان آگاهی دهم كه شنیدن آن چونان دیدن باشد، مردم برعثمان عیب گرفتند، و من تنها كسی از مهاجران بودم كه او را برای جلب رضایت مردم واداشته، و كمتر به سرزنش او زبان گشودم، اما طلحه و زبیر، آسان ترین كارشان آن بود كه بر او بتازند، و او را برنجانند، و ناتوانش سازند، #عایشه نیز ناگهان بر او خشم گرفت، عده ای به تنگ آمده او را كشتند، آنگاه مردم بدون اكراه و اجبار، بلكه به اطاعت و اختیار، با من بیعت كردند. آگاه باشید! مدینه مردم را یكپارچه بیرون رانده، و مردم نیز او را برای سركوبی آشوب فاصله گرفتند، دیگ آشوب به جوش آمده، و فتنه ها بر پایه های خود ایستاد، پس به سوی فرمانده خود بشتابید، و در جهاد با دشمن بر یكدیگر پیشی گیرید، به خواست خدای عزیز و بزرگ
.

#حکمت_هشتم #نهج_البلاغه
 درود خدا بر او فرمود: چون دنیا به كسی روی آورد، نیكیهای دیگران را به او عاریت دهد، و چون از او روی برگرداند خوبیهای او را نیز برباید.
.

#علي_ولي_الله
#امیرالمؤمنین
#انا #شیعه_علی_بن_ابیطالب #علی_المرتضی
#اللهم_صل_علی_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
#اهل_سنت #غدیر
. #مالک_یوم_الدین
#حضرت_زهرا سلام الله علیها
#لعن_علی_عدوک_یاعلی... . .
#ولایتت_را_فریاد_میزنیم
. #یدالله_فوق_ایدیهم .
#نهج_البلاغه #خطبه #نامه #حکمت
. """الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایه امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب و اولاده معصومین علیهم السلام""" .
Read more
. <span class="emoji emoji1f4a0"></span> #امام _خامنه‌ای: بدخواهان ملت ایران به موازات #جنگ_اقتصادی، #جنگ_رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز ...
Media Removed
. #امام _خامنه‌ای: بدخواهان ملت ایران به موازات #جنگ_اقتصادی، #جنگ_رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند. . رهبر معظم انقلاب ر دیدار اعضای مجلس خبرگان-1: مهمترین #وظیفه_مردم و نخبگان در شرایط خطیر کنونی، حرکت در جهت حفظ و تعمیق انسجام مردم با دستگاههای دولتی و پرهیز ... .
💠 #امام _خامنه‌ای: بدخواهان ملت ایران به موازات #جنگ_اقتصادی، #جنگ_رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند.
.
رهبر معظم انقلاب ر دیدار اعضای مجلس خبرگان-1:
مهمترین #وظیفه_مردم و نخبگان در شرایط خطیر کنونی، حرکت در جهت حفظ و تعمیق انسجام مردم با دستگاههای دولتی و پرهیز از ایجاد فضای #یأس و #ناامیدی و احساس بن‌بست است.
.
🔹 بدخواهان ملت ایران به موازات جنگ اقتصادی، جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی را نیز در دستور کار خود قرار داده اند، بنابراین انتقادها باید با هدف اصلاح و خیرخواهانه باشند.
.
🔹شرایط امروز ما، شرایط حساسی است اما این حساسیت به دلیل تعداد زیاد دشمنان و یا قدرت بالای آنها نیست زیرا این دشمنان از ابتدای پیروزی #انقلاب_اسلامی همواره بوده اند و حتی در آن زمان قدرت بیشتری نیز داشته اند اما با وجود همه اقدامات خصمانه از جمله حمله نظامی طبس، تحمیل جنگ هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافری و محاصره اقتصادی، هیچ کاری از پیش نبرده اند و اکنون نظام اسلامی همچون شجره طیبه ای است که با پایه های مستحکم، در حال گسترش و ثمردهی است.
.
🔹حساسیت شرایط از این جهت است که نظام اسلامی با قدم گذاشتن در یک راه نو و طرح دیدگاهها و نظریات متفاوت، در چهل سال گذشته، برخلاف جریان کلی استکبار و نظام سلطه حرکت کرده است و در چنین شرایطی، در جنگل پر از تعارض سیاست بین المللی، شرایط و اقتضائات گوناگونی به وجود می آید که باید در هر شرایطی به تناسب آن و با دقت کامل عمل کرد.
.
🔹اگر در هر اوضاع و اقتضایی، آحاد مردم بویژه نخبگان، نسبت به شرایط و جایگاه نظام غفلت کنند، قطعاً ضربه خواهیم خورد:
.
🔹 امروز نظام اسلامی با یک جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه است که از یک اتاق جنگ و با دقت و اهتمام کامل هدایت می شود اما در کنار این جنگ، یک جنگ مهم رسانه ای و تبلیغاتی نیز در جریان است که بیشتر اوقات از آن غفلت می شود.
.
🔹براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم، دستگاههای #جاسوسی #امریکا و #رژیم_صهیونیستی با حمایت مالی قارون های منطقه اطراف کشور ما، تشکیلاتی را برای این جنگ رسانه ای راه اندازی کرده اند و به طور جدی در حال برنامه ریزی و تلاش برای آلوده کردن فضای تبلیغاتی و فکری جامعه هستند.
.
🔹اهداف این جنگ رسانه ای، ایجاد اضطراب، یأس، ناامیدی و احساس بن بست و بدبین کردن مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دستگاههای مسئول و همچنین بیشتر و بزرگ‌تر نشان دادن مشکلات اقتصادی در ذهن جامعه است.
.
#خبرگزاری_تسنیم
@tasnimnews_agency
@tasnimnews_agency
Read more
ما،آدم‌های نیابتی هستیم. همه..(این همه را چقدر دوست دارم مثل شما ادا کنم؛وقتی در اوج مصیبت‌ها،می‌گفتید:اِنّا ...
Media Removed
ما،آدم‌های نیابتی هستیم. همه..(این همه را چقدر دوست دارم مثل شما ادا کنم؛وقتی در اوج مصیبت‌ها،می‌گفتید:اِنّا لله و اِنّا اِلیه راجعون.همه از خداییم؛هَمَه..) رزق ما این‌گونه رقم خورده است؛ما،فرزند زمان خویشیم و از این خویشی نیابتی،از این زیست خرسندیم. ما می‌جنگیم،نیابتی.در شام،در ... ما،آدم‌های نیابتی هستیم.
همه..(این همه را چقدر دوست دارم مثل شما ادا کنم؛وقتی در اوج مصیبت‌ها،می‌گفتید:اِنّا لله و اِنّا اِلیه راجعون.همه از خداییم؛هَمَه..)
رزق ما این‌گونه رقم خورده است؛ما،فرزند زمان خویشیم و از این خویشی نیابتی،از این زیست خرسندیم.
ما می‌جنگیم،نیابتی.در شام،در یمن،در عراق،در سارایه‌وو،در بیروت.به‌نیابت از همهٔ آن‌ها که باید می‌جنگیدند اگر بودند و به‌جای همهٔ آن‌ها که دوست نداریم بعدها بجنگند در چند خاکریز عقب‌تر.ما در دمشق،جای عباس بن علی می‌جنگیم،جای علیِّ اکبر،جای زین‌العابدین.در یمن جای اویس قرنی،در عراق جای مالک اشتر،جای حجربن‌عدی.جای همهٔ آن‌ها که در حسرت پیروزی به‌خون غلطیدند،بر دیرک خیمه فتنه می‌کوبیدند اما گامی پیش از رسیدن به پیروزی همیشه ندا‌ می‌آمد:برگردید.
و ما این‌بار برنگشتیم جز با نصرت و ظفر.
ما آدم بدرقه‌های نیابتی هستیم.ما خمینی را،در دل روز،آشکارا،در برابر چشمان حیرت‌زده همه،کیلومترها تا رسیدن به خدا تشییع کردیم،برسرزنان،سیه‌پوش،در بزرگترین خاکسپاری تاریخ شیعه،به‌جای همهٔ روزهایی که نبودیم و عزیزانمان را در دل شب،مخفیانه یا بر بوریا در دل بیابان به‌دست خاک سپردیم و ما از این غصه هنوز نمردیم و زنده‌ایم.
ما آدم‌ استقبال‌های نیابتی هستیم؛خمینی را در دل سردترین روز سال،کیلومترها از آشیانه تا بهشت زهرا بر سر دست استقبال کردیم،به‌نیابت از روزی که آن آخرین‌تک‌سوار قبیله برگردد از سفر دور و درازش و ما از کعبه تا مسجدکوفه هلهله‌کنان،بر سر چشم استقبالش کنیم.
ما شهیدان نیابتی تاریخیم.در حسرت مکرر«یا لیتنا کنا معک»،با بغض گلوگیر شنیدن نوای«یا لثارات الحسین»،نگذاشتیم این‌بار کسی بگوید:
«هل من ناصر ینصرنی»
ما خمینی را در جنگ تنها نگذاشتیم و برای خمینی،به‌نیابت از حسین‌بن‌علی،کشتیم و کشته شدیم و هنوز کشته می‌دهیم.
ما هنوز و هر روز نیابتی زندگی می‌کنیم تا به امام شهیدانمان ملحق شویم،با صورتی برافروخته،محاسن به‌خون‌خضاب‌شده و اراده‌هایی استوار که: «جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام‌شدنی نيست،جنگ ما جنگ فقر و غنا بود،جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد.چه كوته‌نظرند آن‌هایی كه خيال می‌كنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسيده‌ايم،پس شهادت و رشادت و ايثار و از خودگذشتگی و صلابت بی‌فايده است!ما در جنگ برای يك لحظه هم نادم و پشيمان از عملكرد خود نيستيم.راستی مگر فراموش كرده‌ايم كه ما برای ادای تكليف جنگيده‌ايم و نتيجه فرع آن بوده است».
و ما هرگز از این مسیر بازنخواهیم گشت.
و علیک منا السلام..اَوْفَیتُ یا روح‌َالله؟
Read more
#سور_خدا #روضه_ناگهان #گریزهای_ناگزیر من آقای مجلسی نیستم؛ اما اگر بودم این‌جاهای شب که می‌شد،حتمی دوزانو می‌نشستم آن بالا،روی تشکچه‌ای از ابر،سرم را می‌انداختم پایین،قرآن‌به‌سر؛جایی روی عمامهٔ مشکی نجفی‌بستهٔ سرم.ساکت می‌شدم.چقدر؟نمی‌دانم،آنقدری که با سکوتم،همه آرام می‌گرفتند،جز ... #سور_خدا
#روضه_ناگهان
#گریزهای_ناگزیر
من آقای مجلسی نیستم؛
اما اگر بودم
این‌جاهای شب که می‌شد،حتمی دوزانو می‌نشستم آن بالا،روی تشکچه‌ای از ابر،سرم را می‌انداختم پایین،قرآن‌به‌سر؛جایی روی عمامهٔ مشکی نجفی‌بستهٔ سرم.ساکت می‌شدم.چقدر؟نمی‌دانم،آنقدری که با سکوتم،همه آرام می‌گرفتند،جز تک‌سرفه‌های پیرمردهای مجلس.همان‌ها که یکی‌شان وقت به‌منبرشدنم،دستی کشیده بود روی پهنهٔ عبای قهوه‌ای‌سوخته‌ام و مالیده بود به صورتش و کنار گوشم گفت:
-آقاسید!میشه امشب روضه بخونی برامون؟
و این‌ محل و مسجد،روضه یعنی باید به‌تاخت توسن گریه را هِی کنی تا گودی قتلگاه.
انگشت‌های دو دستم را در هم قفل می‌کردم و انگشت‌های شستم را روی هم می‌چرخاندم؛شبیه‌ترین به آدمی که می‌خواهد چیزی بگوید،دلش طاق شده تا بگوید،لب می‌جنباند و برهم‌ می‌فشرد تا بگوید،ولی روی‌ش نمی‌شود که بگوید و هرچقدر این‌سو و آن‌سوی ذهنش می‌دَوَد،کلمه‌ها چونان رمه‌ای هراسان از پیش پای اسب خیالش می‌گریزند.
چراغ‌ها هنوز روشنند؛این‌ها عادت دارند آقای مجلسشان وقتی می‌خواهد روضه بخواند،آرام با آهنگی محزون و السلام علیک یا اباعبدالله برود تا کنار علقمه،بتازد تا کنار خیمهٔ زینب،بماند تنها در برابر سپاه دشمن.
-«عَمْرو بن عَبدِوَد،بزرگ کفار بود؛پهلوان عرب.خواهری داشت.خواهری که دلش به پهنای شانه‌های مردانه برادرش خوش بود».
مجلس کلمه‌ها را بو می‌کشد؛آدم‌های روضه به شیمی خواهر و برادر حساسند.سریع گُر می‌گیرند.
-«عَمْرو با اسبش از خندق رد شد و برابر سپاه محمد جولان داد و رجز خواند؛در تاریخ هست آن‌قدر هَل مِن مُبارز طلبید که صدایش گرفت و با تحقیر گفت:یعنی در میان شما حتی یک مرد نیست با من بجنگد؟.خلاصه کنم رفقا!امیر ما،پسر ابوطالب پیش رفت و شد آنچه نوشته‌اند.تن عمرو زره گران‌قیمتی بود و لباس‌ فاخری.اما امیر،به‌همان‌شکل رهاش کرد و برگشت پیش پیامبر»
چراغ‌ها به سمت خاموشی می‌روند و من خواهر عمرو را پیش می‌آورم تا کنار پیکر برادرش؛دو لشگر و اهل مسجد نشسته‌اند به نظاره خواهروبرادر:
-«خواهر عمرو خودش را انداخت روی تن برادرش و با صدایی بلند مویه کرد که هرگز برای تو اشک نمی‌ریزم برادرم!چراکه به دست مرد کریمی کشته شدی؛نه سلاحت را برد نه لباست را نه انگشتری‌ت را.تو را‌ عریان رها نکرد»
و این‌جای مجلس،کسی،در دل تاریکی،بلند بگوید:
-لا یوم کیومک یا اباعبدالله
و من میان شیون‌ها ادامه می‌دهم:
الهی..بالحسینِ..بالحسینِ..بالحسینِ..بالحسینِ..
بالحسینِ..بالحسین..بالحسین..بالحسین..بالحسین..بالحسین.
*
الهی،در تقدیرمان نوشتی چنین خروجی را در اربعین،از برابر ضریح حسین؟
Read more
هوالحبیب تقارن سال هزار و چهارصد و چهل هجری با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بهانه ای شد تا در قالب ...
Media Removed
هوالحبیب تقارن سال هزار و چهارصد و چهل هجری با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بهانه ای شد تا در قالب موشن گرافیک بصورت هنری به این موضوع بپردازیم. نکات مهم . . * شروع شدن فیلم با تاریکی صفحه که نماد جهل است و در ادامه روشن شدن صفحه همزمان با بعثت پیامبر و شنیده شدن آیه قرآن (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ... هوالحبیب

تقارن سال هزار و چهارصد و چهل هجری با چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی بهانه ای شد تا در قالب موشن گرافیک بصورت هنری به این موضوع بپردازیم.

نکات مهم
.
. * شروع شدن فیلم با تاریکی صفحه که نماد جهل است و در ادامه روشن شدن صفحه همزمان با بعثت پیامبر و شنیده شدن آیه قرآن (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)
.
.
*در مرکز تصویر از شمارنده ای جهت شمارش سال ها استفاده می شود که نماد رمزگشایی از تاریخ هجری قمری است و به همین دلیل از سال یک هجری آغاز و سال 1440 به اتمام می رسد. .
.
*پرداختن به واقعه غدیر و جنگ صفین قبل از واقعه عاشورا کنایه از ریشه دار بودن دو واقعه قبلی در فاجعه خونین کربلای 61 ه.ق است
.
.
.
. *طنین انداز بودن صدای «لبیک یا حسین» با پس زمینه عزاداری در تصویر و ادامه این صوت تا سال انتهای فیلم نشان از جاویدان بودن نام و یاد حسین بن علی در تاریخ است. «ویبقی الحسین...»
.
.
*بعد از واقعه کربلا به برخی از قیام های برجسته در تاریخ به خونخواهی سیدالشهدا اشاره گذرا می شود تا به قیام امام خمینی در ایران اسلامی میرسد.
.
.
*وقتی شمارنده به قیام مردم ایران در سال 1399 ه.ق که منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران می رسد شعارهای مردم در ایام انقلاب که رنگ و بوی حسینی دارد منتشر می شود.
.
.*اشاره به شروع جنگ تحمیلی و فتح خرمشهر در این فیلم کنایه از پیش رو بودن خرمشهرهاست که قرین پیروزی هستند.
.
.
.
*وقتی شمارنده به سال 1440 ه.ق می رسد رنگ آن به سه رنگ پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و نمایی از شهرهای ایران که هم پرچم عزای حسینی در آن نصب شده و هم پرچم ملی ایران به اهتزاز در آمده است به نمایش در می آید.
.
.
*سخن امام خمینی که محرم و صفر است که اسلام را نگه داشته است حسن ختام این موشن گرافیک است و مخاطب را به این سو رهنمون می کند که حماسه خمینی در پرتو نهضت حسینی است.

فیلم کوتاه «در امتداد حسین» در قالب موشن گرافیک بمدت دو دقیقه و چهل ثانیه توسط جمعی ازجوانان مومن و انقلابی در شبکه رسانه ای صف و مرکز عصر ظهور اهواز تهیه و تولید شده و به رهبر معظم انقلاب تقدیم می شود.
@khamenei_ir

#اربعین #khamenei_ir #دفاع_مقدس #leader #محرم1440 #شبکه_رسانه_ای_صف #محرم #اهواز #صف #حماسه_حسینی
#انقلاب_خمینی #عصرامام_خمینی #درامتدادحسین
Read more
معماری؛ عشق منست… آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛ پلی برای عبور میسازم؛ نه دیواری ته یک بن بست!! از ...
Media Removed
معماری؛ عشق منست… آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛ پلی برای عبور میسازم؛ نه دیواری ته یک بن بست!! از تکه های شکسته اشتباهاتم؛ سکوی بلندی میسازم که زیر پایم قرار دهم؛ و بر تجربیاتم لبخند پیروزی زنم!! و از خرابه های کاخ آرزوهایم؛ قصری با شکوهتر از پیش؛ برای تجلی قدرت توکل به خدا می سازم!! آری ... معماری؛
عشق منست…
آنجا که از ویرانه های مشکلاتم؛
پلی برای عبور میسازم؛
نه دیواری ته یک بن بست!!
از تکه های شکسته اشتباهاتم؛
سکوی بلندی میسازم که زیر پایم قرار دهم؛
و بر تجربیاتم لبخند پیروزی زنم!!
و از خرابه های کاخ آرزوهایم؛
قصری با شکوهتر از پیش؛
برای تجلی قدرت توکل به خدا می سازم!!
آری من یک معمارم…
منتظر هیچ فرصتی نمی ایستم؛
و خودم فرصت ها را خلق میکنم…
من امروزم را بر شهر سوخته دل دیروز میسازم؛
چرا که تنها فردا؛ از آن منست…
و با افکار مثبتم؛
آینده ام را زیباتر خواهم ساخت
صبحتون سرشـار از عشــق وامیــد❤❤❤ وشکــلاتی...البته نه تلــخ 🍬🍬
Read more
از اواسط ماه می تا به حال دولت آقای ترامپ سیاستی در پیش گرفته که وقتی خانواده‌ای غیر قانونی از مرز رد ...
Media Removed
از اواسط ماه می تا به حال دولت آقای ترامپ سیاستی در پیش گرفته که وقتی خانواده‌ای غیر قانونی از مرز رد میشن پدر و مادرها رو میفرسته زندان جدا و بچه‌ها رو در کمپ نگه میداره. قبلا این خانواده‌ها رو با هم نگه میداشتن تا به پرونده‌شون رسیدگی بشه. فقط بچه‌هایی که بی‌سرپرست به مرز میامدن به کمپ میفرستادن. ... از اواسط ماه می تا به حال دولت آقای ترامپ سیاستی در پیش گرفته که وقتی خانواده‌ای غیر قانونی از مرز رد میشن پدر و مادرها رو میفرسته زندان جدا و بچه‌ها رو در کمپ نگه میداره. قبلا این خانواده‌ها رو با هم نگه میداشتن تا به پرونده‌شون رسیدگی بشه. فقط بچه‌هایی که بی‌سرپرست به مرز میامدن به کمپ میفرستادن. ‌من وکیل مهاجرت نیستم. تخصصم هم قانون نیست. اما اخلاق به من میگه وقتی خانواده‌ای از سختی فرار میکنه جدا کردن بچه‌های کوچک همسن مانیشا از پدر و مادرشون - برای پیشبرد اهداف سیاسی- نهایت بی‌‌وجدانیه. ‌
‌‌‌ حالا نیامدم شما رو قانع کنم. در تخصص من نیست. اما آمدم بگم تمام دانشجوهای ایرانی ساکن آمریکا، تمام شمایی که از تراول بن و مشکلات ویزا و دلتنگی برای خانواده تا حالا نالیدید، همه شمایی که توی آمریکا زندگی میکنید و‌توقع دارید به مشکلاتتون توجه بشه، اگر در این برهه واکنش نشون ندین، تظاهرات نرین، به نهادهای غیرانتفاعی کمک مالی نکنید، نماینده‌ها رو تحت فشار نذارید دفعه دیگه که ترامپ گفت ایرانیها فلان ....وجاهت نداره ناله کنید.
#آمریکادورونزدیک
پ.ن. برای پیدا کردن تظاهرات شهر نزدیک خودتون در روز سی‌ام جون به این وبسایت برین:
https://act.moveon.org/event/families-belong-together/
Read more
. . سلطان ندیده ام ز گدا گیرد احترام  پیش از سلام زائر خود را کند سلام پیوسته دست بر سر زوار می کشی تو ...
Media Removed
. . سلطان ندیده ام ز گدا گیرد احترام  پیش از سلام زائر خود را کند سلام پیوسته دست بر سر زوار می کشی تو کیستی که ناز گنه کار می کشی گل بوسة امام زمان بر مزار توست  شیعه به هر کجا که رود در کنار توست چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا شرمنده ام از این که بپرسند کیستم  از ... .
.

سلطان ندیده ام ز گدا گیرد احترام 
پیش از سلام زائر خود را کند سلام
پیوسته دست بر سر زوار می کشی
تو کیستی که ناز گنه کار می کشی
گل بوسة امام زمان بر مزار توست 
شیعه به هر کجا که رود در کنار توست
چشم و چراغ و محفلم اینجاست یا رضا
هر جا سفر کنم دلم اینجاست یا رضا
شرمنده ام از این که بپرسند کیستم 
از ذره کمترم نتوان گفت چیستم
در پرتو کرامت خورشید زیستم 
روزی که نیستم به کنار تو نیستم
با یک دم تو صبحدم عید می شوم
در آفتاب صحن تو، توحید می شوم
من دور گندم کرم تو کبوترم
ردّم نکن که از همه بی آبروترم
ای نقش دیده و دل ما جای پای تو 
روح الامین کبوتر صحن و سرای تو .
.
.
.
ولادت باسعادت ولی نعمتمان،امام رئوف
حضرت سلطان اباالحسن علی بن موسی الرضا(ع)
را خدمت همه محبین حضرتش تبریک عرض مینمایم.
.
.
.
#اسعد_الله_ایامکم_یا_صاحب_الزمان_عج
#متبارکین_به_ولادت_علی_بن_موسی_الرضا
#همه_هستیم_امام_رضاست
#خادم_الرضا_عليه_السلام
#امام_رضایی_ام
#باب_الجواد_ع
#عشق_هشتم
#مشهد
.
.
⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘
Read more
. بسم الله الرحمن الرحیم گذر تک تک ثانیه های عمرم / به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد هر زمان که از عمر ...
Media Removed
. بسم الله الرحمن الرحیم گذر تک تک ثانیه های عمرم / به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد هر زمان که از عمر ما می گذرد، یک روز به پایانِ خود نزدیک و نزدیک تر می شویم. پایانی که شروعی دوباره در راه دارد. شروعی که متفاوت از هر زمان دیگر تعریف و بنا شده است. وقتی در کلام خدا که می فرماید؛ انا لله و انا الیه راجعون عمیق ... . بسم الله الرحمن الرحیم

گذر تک تک ثانیه های عمرم / به قدیمی شدن نوکری ات می ارزد

هر زمان که از عمر ما می گذرد، یک روز به پایانِ خود نزدیک و نزدیک تر می شویم. پایانی که شروعی دوباره در راه دارد. شروعی که متفاوت از هر زمان دیگر تعریف و بنا شده است. وقتی در کلام خدا که می فرماید؛ انا لله و انا الیه راجعون عمیق تر توجه می کنیم، می بینیم که حضرت الله همه ی این پیشامد ها را گوشزد کرده و این ما بودیم که باید حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قبلَ اَن تُحاسَبُوا را در لحظه لحظه‌ی زندگی خود به کار بسته و مهیا می شدیم. حال در فرصتی باید با کلام رسول الله (صل الله علیه و آله و سلم ) که فرمود خویشتن را محاسبه کنید قبل از آنکه به حساب شما برسند و خویش را وزن کنید قبل از آنکه شما را وزن کنند و آماده شوید براى روز قیامت خود را سنجیده و ببینیم به اصطلاح چند چندیم. به نظر بنده، سعادت در این و آن دنیا به این شرح است که با اهل بیت (علیه السلام) باشُ پادشاهی کن. الغرض! این صحبتا ها را بیان کردم تا عرض کنم من از آن قماش نیستم که وقتی حرف از خلقت، سعادت، طینت، علقه و پیشینه می شود خودم را منوط به یک دوران پادشاهی در 2500 سال پیش بدانم. نه بزرگوار! من تمسک خلقت را ائمه اطهار و ذریه ی ایشان می دانم. من خودم را وابستهَ دلبستهَ متصل به آل الله ای می دانم که زمین و زمان به بهانه ی ایشان خلق شده. الحال! صرف نظر از توضیحات بیش باید بگویم، با تمام ارادتم به دیگر حضرات معصومین (علیه السلام) من #امام_حسنی_ام . امامی که فرزند ارشد و عصای دست حضرت زهرای مرضیه (سلام الله علیها) است.
پ.ن: برایم سوال پیش آمده؟! اینکه خواننده و مخاطب بعد از شنیدن نام مبارک حسن بن علی (علیه السلام) ذکر کدام یک از رخداد مربوط به ایشان را در ذهن خود بروز و جلوه می دهد!
نمایش اقتدار در جمل، اعجاز و بخشندگی، مظلومیت در زمان امامت و یا ماجرای کوچه بنی هاشم؟! .
.
.
#من_امام_حسنی_ام
#میلاد_مبارک
#رامین_فرهادی
Read more
<span class="emoji emoji26bd"></span>️پیش بینی کن ، جایزه ببر<span class="emoji emoji26bd"></span>️ امروز به مناسبت دیدار ببران مازنی در برابر سرخپوشان پایتخت جایزه ی ویژه ...
Media Removed
️پیش بینی کن ، جایزه ببر️ امروز به مناسبت دیدار ببران مازنی در برابر سرخپوشان پایتخت جایزه ی ویژه ای برای قائمشهریان عزیز داریم... شما میتونید با پیش بینی درستتون تا شروع سوت بازی در زیر پست اورست مارکت از جایزه ی بن خرید 20 تومانی بدون قرعه کشی برخوردار بشید . پ.ن: شما مجاز به یک کامنت پیش ... ⚽️پیش بینی کن ، جایزه ببر⚽️
امروز به مناسبت دیدار ببران مازنی در برابر سرخپوشان پایتخت جایزه ی ویژه ای برای قائمشهریان عزیز داریم...
🌟 شما میتونید با پیش بینی درستتون تا شروع سوت بازی در زیر پست اورست مارکت از جایزه ی بن خرید 20 تومانی بدون قرعه کشی برخوردار بشید 🌟
.
پ.ن: شما مجاز به یک کامنت پیش بینی هستید ، کامنت پیش بینی بالای یکبار موجب حذف شما از قرعه کشی می باشد. ⚠️
.
اورست مارکت ، فروشگاه آنلاین اینترنتی 🛒
🌐 www.everest24.ir
@everest24.ir
@everest24.ir
@everest24.ir
@everest24.ir
#اورست_مارکت #سفارش #اینترنتی #ارسال #دریافت #فروشگاه #آنلاین #مارکت #کالا #محصول #نیازمندیها #خرید #بازار #زمان #سریع #مطمئن #ایران #قائمشهر #جایزه #هدیه #فروش #ویژه #ارزان #پیشبینی #فوتبال #نساجی #مازندران #پرسپولیس #سرخ #فوتبال
Read more
. #فرهنگ_نیوز: #بشر_بن‏_غالب‏ از جمله کسانی است که نسبت به خاندان #نبوت معرفت داشت ولی در روز عاشورا ...
Media Removed
. #فرهنگ_نیوز: #بشر_بن‏_غالب‏ از جمله کسانی است که نسبت به خاندان #نبوت معرفت داشت ولی در روز عاشورا بدون دلیل موجهه از یاری نواده #رسول_خدا خودداری کرد و بعدها این پشیمانی خود را ابراز داشت. بشر بن غالب در زمره #راویان_حدیث نیز شمرده شده است به گونه ای که روایات زیادی از او در مجامع روایی #شیعه ... .
#فرهنگ_نیوز: #بشر_بن‏_غالب‏ از جمله کسانی است که نسبت به خاندان #نبوت معرفت داشت ولی در روز عاشورا بدون دلیل موجهه از یاری نواده #رسول_خدا خودداری کرد و بعدها این پشیمانی خود را ابراز داشت.

بشر بن غالب در زمره #راویان_حدیث نیز شمرده شده است به گونه ای که روایات زیادی از او در مجامع روایی #شیعه به چشم می‌خوردهمچنین بشر بن غالب و برادرش بشیر بن غالب #دعای_عرفه را از امام حسین علیه السلام روایت کرده‌اند.

با توجه به پذیریش این دعای مشهور میان علماء باید گفت؛ گرچه در مورد شخصیت وی کتاب‌های رجالی شیعی به ‌طور صریح مطلبی ندارند، و در مورد وثاقت یا عدم وثاقت او سکوت کرده‌اند، اما باید او را راوی موثقی دانست.

درباره جریان کربلا نیز نام بشر بن غالب اسدی کوفی دیده می‌شود، چنانکه منابع گزارشی از دیدار بشر بن غالب با امام حسین علیه السلام هنگام خروج امام از #مکه به سوی #عراق نقل می‌کنند که در آن آمده: #کاروان_امام_حسین علیه السلام به ذات عرق (عرق كوهى است در راه مكّه و ذات عرق بخشى از آن است) رسيد و در آنجا با بشر بن غالب كه از عراق مى‏ آمد ديدار كرد و درباره مردم آنجا پرسش كرد و بشر بن غالب گفت: من در حالى آنجا را ترك گفتم كه دل‌های آنها با شما بود و #شمشيرهایشان با #بنى‏_اميّه. و امام فرمود: راست گفت برادر بنى اسد، خداوند آنچه بخواهد انجام مى‏دهد، و آنچه اراده كند، فرمان مى‏دهد. آنچه مسلم است، اینکه بِشْرِ بْنِ‏ غَالِب‏ در روز #عاشورا در جمع یاران امام(ع) حضور ندارد اگر چه در سپاه #عمر_سعد نیز حضور نداشت. نکته ای که برای ما در این مبحث مهم است اینکه سندی و یا گزارشی در دست نیست که چرا بِشْرِ بْنِ‏ غَالِب‏، نواده پیامبر(ص) را يارى نكرد.

نکته قابل تامل درباره چرایی عدم همراهی بشر بن غالب با امام حسین(ع) است. آیا بشر می دانست که این مسیری که حسین بن علی(ع) در پیش گرفته منتهی به #شهادت می شود، از اینرو کنار کشید؟ به فرض اینکه این احتمال را بشر داده باشد، چگونه می توان خود را جز اصحاب #امیر_المومنین و #ائمه معصومین قرار داد و راه دیگری جز راه آنها پیمود.آیا دچار غبار #فتنه شده بود؟ آیا مادیات دنیوی او را وسوسه کرده بود؟ و دهها سوال دیگر.

#آزمون_بصیرت
#عاشورا
#محرم

واقعه کامل مربوط به این شخصیت را در سایت فرهنگ نیوز بخوانید:

http://www.farhangnews.ir/content/233976
Read more
_ کاش سمت حرمت باز شود پنجره ها باز از دوریت افتاده به کارم گره ها _ دلتنگ که باشی هوای پاییزی هم طعم لبخند تورا میدهد بوی باران هم بوی عطر نفسهای تورا میدهد اصلا دلتنگ که باشی پاییز یاد تورا اشک گونه های مرا عاشقانه بدرقه راهت خواهد کرد ( #سام_تهامی ) _ باران نوشت:و کانک درب بلا نهایه ... _
کاش سمت حرمت باز شود پنجره ها
باز از دوریت افتاده به کارم گره ها
_
دلتنگ که باشی
هوای پاییزی هم
طعم لبخند تورا میدهد
بوی باران هم
بوی عطر نفسهای تورا میدهد
اصلا دلتنگ که باشی
پاییز یاد تورا
اشک گونه های مرا
عاشقانه بدرقه راهت
خواهد کرد
( #سام_تهامی )
_
👈باران نوشت:و کانک درب بلا نهایه و انا خلقت لهنا السفر
انگار که تو جاده بی انتهایی و من برای این سفر آفریده شده ام
👈توضیح نوشت: نمیدانم رابطه چهارم آذر و این دعا در چیست انگار یک جور چسبیده به این موقع از سال.چند سالیست که ناخداگاه و انگار با خواست خدا در مرز بین چهارم و پنجم آذر این دعا در #فضای_مجازی به اشتراک گذاشته میشود شاید به اجابت نزدیک است
👈آرزونوشت:برای آنانکه دوستشان داریم تنها آرزویمان #خوشبختی ست و #عاقبت_بخیری. برایتان بهترینها و دلی آرام همراه با عشقی به پهنای آفتاب و امیدی به وسعت مهتاب آرزومندم.شادیتان پایدار و روزهای پیش رویتان زیبا و رویایی
👈پی نوشت:این دعا تقدیم همه عزیزان و بنده را نیز از دعای خیرتان بی نصیب نفرمایید. ملتمس دعایتان هستم
👈رهانوشت: راستی راست بگو جانم قبله چشمانت را به کدامین سو تغییر داده ای دو رکعت نماز قضا دارم
_
#پاییز #الخریف #بهار #ربیع #باران #المطر #دعا #معجزه #فصل_نرگس #وعده_الهی #یا_ام_البنین #یا_فاطمه_الزهرا #یا_ام_ابیها #السلام_علیک_یا_فاطمه_الزهرا #آذر #نرگس #امام_حسن #السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا #السلام_علیک_یا_صاحب_الزمان #حرم #اجابت_دعا #رهبر_زمان #خادم_مردم #خادم_الحسنین #یادت_هست #ربیع_الاول
Read more
خیلی وقتها لازم نیست خیلی به دورها فکر کنیم، گاهی بخشش آسانترین کارهاست ولی ما ازش فرار میکنیم. بنظر من بخشش به تقسیم تمام داراییهامون به دیگران خلاصه نمیشه. خیلی وقتها میشه حال خوبمون رو به دیگران ببخشیم. میتونیم با بخشیدن یک لبخند به یک همشهری و ‌یا دریغ نکردن کمی زمان از یک رهگذر غریبه که بدنبال ... خیلی وقتها لازم نیست خیلی به دورها فکر کنیم، گاهی بخشش آسانترین کارهاست ولی ما ازش فرار میکنیم. بنظر من بخشش به تقسیم تمام داراییهامون به دیگران خلاصه نمیشه. خیلی وقتها میشه حال خوبمون رو به دیگران ببخشیم. میتونیم با بخشیدن یک لبخند به یک همشهری و ‌یا دریغ نکردن کمی زمان از یک رهگذر غریبه که بدنبال آدرسی میگرده یا دست نوازش به سر یه کودک کار ...بخشنده باشیم ‌و باعث گردش انرژی خوب در شهرمون باشیم 😍🙏🏼❤️
منتظر عکس های زیبا و خلاقانه شما هستیم.
نحوه مشارکت:
برای شرکت در این مسابقه تفاوتی میان کسانی که صفحه خصوصی یا عمومی دارند وجود ندارد.
ابتدا باید صفحه ارگ را در اینستاگرام فالو کنید تا در جریان جزئیات مسابقه و اتفاقات پیش رو قرار بگیرید
سپس عکس یا عکسهای مورد نظر خود را با استفاده از هشتگ #زیبایی_بخشش به مسابقه اضافه کنید و یک اسکرین شات از این تصاویر را به دایرکت پیج ارسال کنید تا کد مخصوص شرکت در مسابقه را دریافت کنید.
اگر صفحه ی شما پرایوت باشد فقط کافیست اسکرین شات عکس منتشر شده در صفحه ی خود را برای صفحه ی ارگ دایرکت کنید.
محدودیتی در تعداد عکسهای ارسالی وجود ندارد.
عکسها میتواند با دوربین حرفه یی یا حتی گوشی موبایل گرفته شده باشد.
رنگی یا سیاه و سفید بودن عکسها آزاد است.
ادیت عکس در حدی قابل پذیرش است که وجه عکاسی آن به سمت یک تصویر فوتومونتاژ تغییر نکند.
محدودیتی در زمان گرفته شدن عکس یا زمان آپلود آن در صفحه های پرایوت وجود ندارد.

جوایز:
عکسها به دو شکل داوری و تقدیر خواهند شد.
۳ عکاس با رای هیئت داوری جایزه ۱ یک میلیون تومانی (بن خرید از مرکز خرید ارگ) دریافت خواهند کرد
۴ نفر به قید قرعه از میان همه شرکت کنندگان جایزه های ۵۰۰ هزارتومانی (بن خرید از مرکز خرید ارگ) دریافت خواهند کرد.
مهلت و گاهشمار مسابقه:
تا پایان شهریور فرصت دارین عکسهای خودتون رو برای مسابقه ارسال کنید
@arg_tajrish
Read more
. طنين موسيقی بستکی ناز اَکن ناز اَکن گروه سلطانیز در ورزشگاه مكتوم بن راشد آل مكتوم دوبی پیش از آغاز بازی ایران و عراق، جام ملتهای آسیا 1397/10/26 فیلم از فرامرز زحمتکش #موسيقی_بستکی #آهنگ_بستکی #احمد_سلطان #گروه_سلطانیز #بحرین #بستک #بستکی #فرقه_سلطانیز #جام_ملتهای_آسیا_2019 ... .
🔻طنين موسيقی بستکی ناز اَکن ناز اَکن گروه سلطانیز در ورزشگاه مكتوم بن راشد آل مكتوم دوبی پیش از آغاز بازی ایران و عراق، جام ملتهای آسیا 1397/10/26
فیلم از فرامرز زحمتکش
#موسيقی_بستکی #آهنگ_بستکی #احمد_سلطان #گروه_سلطانیز #بحرین #بستک #بستکی #فرقه_سلطانیز #جام_ملتهای_آسیا_2019 #امارات #دوبی #دبي #بازی_ايران_عراق

#asiacup #football #Dubai #bastaki_music #sultaniz_group #ahmadsultan #bastak #bastaki #memorial_pictures #old_bastak #hormozgan_province #Iran #old_iran #history
.
👈برای دیدن تصاویر قدیمی و مطالب خاطره انگیز از بستک با ما همراه شوید:
.............................................كانال تلگرام👇
https://t.me/joinchat/AAAAAD1DCMVGZ5RpixqbUA
.
................................................اینستاگرام👇
https://instagram.com/_u/bahram_didehjahan?r=sun1
.
...............................................فیس بوک 👇
Bahram Didehjahan
Read more
«کاریزمایی در صدد لگدمال شدن» شبکه تلویزیونی شوتایم فصل هشتم سریال #شیملس ( #بی_شرم ) را پخش کرد ...
Media Removed
«کاریزمایی در صدد لگدمال شدن» شبکه تلویزیونی شوتایم فصل هشتم سریال #شیملس ( #بی_شرم ) را پخش کرد در حالی که دیگر پرولوگ های ابتدایی نخ نما شده بود. وقتی در فصول پیشین در ابتدای هر اپیزود شخصیت های جذاب قصه، نوبت به نوبت با بهره گیری از متد فاصله‌گذاری #برتولت_برشت خطاب به دوربین بیننده را به تماشای ... «کاریزمایی در صدد لگدمال شدن»

شبکه تلویزیونی شوتایم فصل هشتم سریال #شیملس ( #بی_شرم ) را پخش کرد در حالی که دیگر پرولوگ های ابتدایی نخ نما شده بود. وقتی در فصول پیشین در ابتدای هر اپیزود شخصیت های جذاب قصه، نوبت به نوبت با بهره گیری از متد فاصله‌گذاری #برتولت_برشت خطاب به دوربین بیننده را به تماشای «آنچه گذشت» دعوت می‌کردند. حس عجیبی توأم با قرابت به مخاطب دست می‌داد. اما امروز با روی دایره تکرار افتادن سریال به راستی دلیل ادامه دادنش چیست؟
.
.
گرچه این فصل از فاجعه فصل پیش یک سر و گردن بالاتر است. اما همچنان فاصله‌ای دور، با ابتدای سریال و البته نقطه اوج و درخشان‌ترین فصلش یعنی فصل پنجم دارد. فصل گذشته (هفتم) در حقیقت به جای مجموعه داستانی، تیزر سریالی گوشی های همراه آیفون بود. هر چه به محتوای آن فصل که سال گذشته دیدم، فکر می‌کنم. چیزی جز تبلیغات ظاهری و مضحک اَپل به خاطرم نمی‌آید. همین که به همه کاراکتر های گدا گرسنه و محتاج یک لقمه نان فیلم، یکی یکدانه گوشی #آیفون داده بودند. یا مدام صدای زنگ تکراری و اعصاب خرد کن آیفون بر باند صوتی به گوش می‌رسید و یا بدتر از همه تبلیغات باسمه‌ای اپلیکیشن های مختص به سیستم عامل (آی اُ اس) که به هر کدام شیرین یک اپیزود اختصاص داده بودند می‌شد بعد از هفت سال از این مجموعه قطع امید کرد.

این فصل قصه منسجمی نداشت و می‌توان گفت فاقد پیرنگی استاندارد بود. مدام از این شاخه به آن شاخه می‌پرید. با ارثیه مانیکا و بازپروری لیپ آغاز شد و با دستگیری ایان و ورشکستگی فیونا به پایان رسید. داستان های فرعی همچون دوران اوج سریال، با قدرت به میان می‌آمد اما آشفته و پریشان به دست فراموشی سپرده می‌شد. همسایه لزبین فیونا که زمان زیادی صرفش شده بود، اواسط کار ناپدید گشت. نمونه این اتفاق برای دختر استادِ مرحوم لیپ نیز افتاد. خط داستانی فرانک که همیشه بخش ویژه سریال بود در این فصل تا جایی پیش می‌رفت و با به بن بست رسیدن و ته کشیدنِ ایده های گروه نویسندگی، از نو تعریف می‌شد. این ها همه نشانه هایی دال بر مدیریت ناشایست و به دور از انتظار «پل اَبوت» سازنده سریال است. اَبوت و همکارانش طی دو فصل واپس، لحن و فضایی که به مرور کسب کرده بودند را به خوبی زیرپا لگدمال کردند. و تنها برایشان شخصیت های کاریزماتیکی باقی مانده که با زوال آنان دیگر سرمایه‌ای نخواهند داشت. امید می‌رود که ادامه ندهند.
Read more
. فراخوان رو با دقت بخونین و براش عکس بفرستین و دیگران رو هم صدا کنین که خبردار بشن؛ ارگ تجاری تجریش مسابقه ی عکاسی «ببخش و جهان را زیبا کن» را برگزار میکند موضوع این مسابقه پرداختن به زیبایی بی‌همتای بخشش و یادآوری و ارج نهادن به بخشنده ترین انسانهاییست که میشناسیم میتوان گفت بخشش و بخشندگی ... .
فراخوان رو با دقت بخونین و براش عکس بفرستین
و دیگران رو هم صدا کنین که خبردار بشن؛
ارگ تجاری تجریش مسابقه ی عکاسی «ببخش و جهان را زیبا کن» را برگزار میکند
موضوع این مسابقه پرداختن به زیبایی بی‌همتای بخشش و یادآوری و ارج نهادن به بخشنده ترین انسانهاییست که میشناسیم
میتوان گفت بخشش و بخشندگی یکی از زیباترین عناصر جهان است که نه تنها انسانها بلکه در ذات تمام کائنات به ودیعه گذاشته شده است و این مسابقه قصد دارد با کمک شما و نگاه‌های خلاق شما این صفت زیبا را به تصویر بکشد
بخشنده ترین انسانی که میشناسید کیست؟ معلمی که بی دریغ دانش خود را میبخشد یا والدینی که این صفت برازنده ی آنهاست؟ یا کسی که یک محکوم به اعدام را بخشیده است. شاید شما کسی را میشناسید که بخشنده ترین انسانی است که در زندگی دیده اید٬ عکسی از او یا تاثیری که بخشندگی اش در جهان پیرامونش داشته را برای ما بفرستید
به محیط اطراف نگاه کنید٬بخشندگی را از کدامیک از اجزای طبیعت می آموزیم؟ آسمان؟ درخت؟ دریاها؟
شاید پاسخ شما این است که هیچ رقیبی برای خداوند در بخشندگی وجود ندارد٬ پس یکی از نشانه های بخشندگی خداوند میتواند سوژه عکس شما باشد
منتظر عکس های زیبا و خلاقانه شما هستیم.
نحوه مشارکت:
برای شرکت در این مسابقه تفاوتی میان کسانی که صفحه خصوصی یا عمومی دارند وجود ندارد.
ابتدا باید صفحه ارگ را در اینستاگرام فالو کنید تا در جریان جزئیات مسابقه و اتفاقات پیش رو قرار بگیرید
سپس عکس یا عکسهای مورد نظر خود را با استفاده از هشتگ #زیبایی_بخشش به مسابقه اضافه کنید و یک اسکرین شات از این تصاویر را به دایرکت ما ارسال کنید تا کد مخصوص شرکت در مسابقه را دریافت کنید
اگر صفحه ی شما پرایوت باشد فقط کافیست اسکرین شات عکس منتشر شده در صفحه ی خود را برای ما دایرکت کنید
محدودیتی در تعداد عکسهای ارسالی وجود ندارد.
عکسها میتواند با دوربین حرفه یی یا حتی گوشی موبایل گرفته شده باشد
رنگی یا سیاه و سفید بودن عکسها آزاد است.
ادیت عکس در حدی قابل پذیرش است که وجه عکاسی آن به سمت یک تصویر فوتومونتاژ تغییر نکند.
محدودیتی در زمان گرفته شدن عکس یا زمان آپلود آن در صفحه های پرایوت وجود ندارد.
جوایز:
عکسها به دو شکل داوری و تقدیر خواهند شد.
۳ عکاس با رای هیئت داوری جایزه ۱ یک میلیون تومانی (بن خرید از مرکز خرید ارگ) دریافت خواهند کرد
۴ نفر به قید قرعه از میان همه شرکت کنندگان جایزه های ۵۰۰ هزارتومانی (بن خرید از مرکز خرید ارگ) دریافت خواهند کرد.
مهلت و گاهشمار مسابقه:
تا پایان شهریور برای شرکت در این مسابقه فرصت دارین
@arg_tajrish
Read more
«عزیز اسبر» تا یک ماه پیش جز برای رده‌های ویژه امنیتی فعال در سوریه شخصیتی ناشناخته بود؛ اما ترور وی ...
Media Removed
«عزیز اسبر» تا یک ماه پیش جز برای رده‌های ویژه امنیتی فعال در سوریه شخصیتی ناشناخته بود؛ اما ترور وی در اثر حمله موشکی باعث شهرت وی شده است. با توجه به رده بالای حفاظت امنیتی و مسئولیت حساس وی در پروژه‌های موشکی سوریه، بازخوانی ماجرای ترور وی از اهمیت به سزایی برخوردار است. در میان سناریو‌هایی ... «عزیز اسبر» تا یک ماه پیش جز برای رده‌های ویژه امنیتی فعال در سوریه شخصیتی ناشناخته بود؛ اما ترور وی در اثر حمله موشکی باعث شهرت وی شده است. با توجه به رده بالای حفاظت امنیتی و مسئولیت حساس وی در پروژه‌های موشکی سوریه، بازخوانی ماجرای ترور وی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

در میان سناریو‌هایی که در مورد ماجرای شناسایی، ردیابی و ترور عزیز اسبر به عنوان «مغز موشکی سوریه» مطرح شده است، روایت روزنامه صهیونیستی «معاریو» همخوانی بیش‌تری با قرائن دارد. این روزنامه در نخستین ساعات پس از ترور اسبر در مقاله‌ای به قلم «الون بن دیوید» از کارشناسان اطلاعاتی استراتژیک اسرائیل نوشت: «دکتر عزیز اسبر توسط مستشاران ایرانی دوره‌های آموزشی و عملی تولید موشک را دیده و از حفاظت اطلاعاتی بسیار بالایی برخوردار بود. اسرائیل با ترور وی در واقع به تهران و دمشق هشدار داد که اگر اسبر را می‌تواند در قلب سوریه شکار کند، پس می‌تواند هر کسی را در خاک سوریه هدف قرار دهد!!» الون بن دیوید در ادامه می‌نویسد: «اسبر را باید سومین معتبرترین فرد در صنعت نظامی سوریه دانست. اسرائیل برای ترور وی، یک مرکز نظامی را در شهر مصیاف با موشک هدف قرار داد که در نتیجه این حمله موشکی، شهر مصیاف به خود لرزید! او اصلی‌ترین رابط مستشاران موشکی ایران در ارتش سوریه بود و برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب جهت تولید انبوه موشک در سوریه و لبنان از نظامیان ایرانی کمک‌های شایانی دریافت کرده بود.» استراتژیست نظامی صهیونیست در حالی ادعا می‌کند اسبر از بالاترین رده‌های حفاظتی برخوردار بود که در بخشی از مقاله خود گاف می‌دهد: «اسبر در پایگاه مرکز تحقیقات در شهر مصیاف فعالیت می‌کرد.» لازم به ذکر است که مرکز تحقیقات موشکی مصیاف تقریبا ۶ ماه قبل در رسانه‌های معارضین سوری افشا شده بود و حتی رسانه‌ها تصاویر ماهواره‌ای این مرکز را منتشر کرده بودند که نشان می‌داد پشت صحنه افشای آن کشورهای فتنه‌گر در بحران سوریه قرار دارند. فراتر از آن لازم به ذکر است که تنها طی یک ماه اخیر، دست کم دو بار جنگنده‌های اسرائیلی با موشک این پایگاه را هدف قرار داده‌اند و از نظر امنیت نیز قابل توجیه نیست که فردی که «مغز موشکی سوریه» خوانده می‌شود، در چنین مرکز خطرناکی فعالیت کند.

ادامه در کامنت بعد
Read more
بازگشت بدنسازان به سینما با نسل آهن حدود ۴۱ سال پیش بود که پای بدنسازان با فیلم «پمپینگ آیرون» به ...
Media Removed
بازگشت بدنسازان به سینما با نسل آهن حدود ۴۱ سال پیش بود که پای بدنسازان با فیلم «پمپینگ آیرون» به سینما باز شد ، فیلمی که به حاشیه مسابقات مسترالمپیا و بدنسازانی مثل آرنولد، فرانکو کلمبو، لئو فریگنو، اد کورنی، مایک کاتز و سرج نوبرت پرداخت و این فیلم به نوعی مقدمه حضور آرنولد بر پرده سینما شد فریگنو ... بازگشت بدنسازان به سینما با نسل آهن

حدود ۴۱ سال پیش بود که پای بدنسازان با فیلم «پمپینگ آیرون» به سینما باز شد ، فیلمی که به حاشیه مسابقات مسترالمپیا و بدنسازانی مثل آرنولد، فرانکو کلمبو، لئو فریگنو، اد کورنی، مایک کاتز و سرج نوبرت پرداخت و این فیلم به نوعی مقدمه حضور آرنولد بر پرده سینما شد
فریگنو هم پس از این تجربه، با سری فیلم‌های «هالک شکست‌ناپذیر» به پرده سینما رسید و اگر چه موقعیت ممتاز آرنولد را پیدا نکرد

سال دوهزارو سیزده پس از نزدیک به 4 دهه یک کارگردان جوان به نام «ولاد یودین» فیلمی به عنوان «نسل آهن» ساخت که به حاشیه و متن رشته پرورش‌اندام پرداخت
اولین قسمت این فیلم در زمان برگزاری مسابقات مسترالمپیای 2012 فیلمبرداری شده و بدنسازانی مثل فیل هیث، کای گرین، برانچ وارن، دنیس ولف، رولی وینکلار، بن پاکولسکی و هیده‌تادا یاماگیشی در آن حضور داشتند
صدای راوی (گوینده) این فیلم متعلق به میکی رورک است که برای ایفای نقش در فیلم «کشتی‌گیر» موفق به دریافت جایزه اسکار شد.
اما ولاد یودین که مدتی با بدنسازان سر کرده، نظرات جالبی درباره برخی از حاضران در ان فیلم دارد که خواندن آن‌ها خالی از لطف نیست
حرف‌های کارگردان فیلم «نسل آهن» درباره سه بدنساز حاضر در این فیلم را بخوانید:

جدی و با انگیزه
بن پاکولسکی برای اولین بار بود که در مسترالمپیا شرکت می‌کرد و به همین دلیل دوست داشت که خیلی قوی به نظر برسد. او در میان ستارگان بدنسازی یک تازه‌وارد محسوب می‌شد اما این باعث نشده بود که اعتماد به نفس خود را از دست بدهد. به نظر من خیلی مهم است که یک ورزشکار توانایی‌هایش را باور داشته باشد و پاکولسکی چنین شخصیتی داشت. مسأله دیگر اینکه نوع تمرینات بن، با بقیه متفاوت بود

مربی عجیب
سیبل پیترز جای مادر بزرگ رولی وینکلار است اما مربی تمرینی و تغذیه‌ای اوست. من هرگز چنین رابطه‌ای میان دو نفر ندیده‌ام. پیترز علاوه بر اینکه مربی وینکلار است، راهنما و مادر اوست. «پسر پرتحرک بدنسازی» لقبی است که باید به وینکلار بدهم و در تمام لحظاتی که با رولی بودم، پیترز مواظب بود که همه چیز خوب پیش برود

شخصیت جالب
زندگی ویکتور مارتینز داستان عجیبی است. پیش از اینکه فیلمبرداری فیلم را شروع کنیم. ویکتور به خاطر قوانین مهاجرت چند ماهی در زندان بود و ویکتور بعد از آزادشدن از زندان، نه فقط عضلات بلکه باید شخصیت و زندگی‌اش را دوباره می‌ساخت. او از قهرمانی در یک مسابقه مهم اروپایی برگشته بود اما یکباره همه چیز برایش عوض شده بود. خیلی‌ها نمی‌توانند
Read more
. عاشقان مولا علی تنها ۵ روز به عید الله اکبر #عید_غدیر زمان باقیست . پیامبر گرامی اسلام در مسجد ...
Media Removed
. عاشقان مولا علی تنها ۵ روز به عید الله اکبر #عید_غدیر زمان باقیست . پیامبر گرامی اسلام در مسجد فرمودند: الان یک قومی می‌آیند که از نظر ایمان از همه برترند یک عدّه از مؤمنین ناز،کلی تعریف ‌کردند، دیگر مردم به رسول خدا نگاه نمی کردن به درِ مسجد نگاه میکردند،خدایا چه کسی می آید؟ دیدند سه چهارتا ... .
عاشقان مولا علی تنها ۵ روز به عید الله اکبر #عید_غدیر زمان باقیست
.
پیامبر گرامی اسلام در مسجد فرمودند: الان یک قومی می‌آیند که از نظر ایمان از همه برترند
یک عدّه از مؤمنین ناز،کلی تعریف ‌کردند،
دیگر مردم به رسول خدا نگاه نمی کردن به درِ مسجد نگاه میکردند،خدایا چه کسی می آید؟
دیدند سه چهارتا پیرمرد از اهالی #یمن آمدند.
السلام عليك یا رسول الله
رسول خدا بلند شدند تحویل گرفتن
مردم هم دلشون ضعف رفته کی هستند که رسول خدا اینهمه تعریف کردند
عرض ارادت تمام شد
آقا یارسول‌الله! ما از یمن اینهمه راه آمدیم یک سؤال را بپرسیم.
بفرمایید!
گفتند آقا یارسول‌الله!
عمرت به درازای آفتاب باد
ما راهمان از اینجا دورست یک وقت شما از دنیا رفتید
#جانشین_شما_کیست؟
آقا هِی ویژگی‌های #امیرالمؤمنین را فرمودند، اسم نیاوردند
اینها می‌گفتند آقا! خب کیست؟
آقا فرمود وصیّ من الان در بین مردم در صف نشسته اند.
از مقابل این مردم عبور کنید، ببینید
#دلتان_گواهی_میدهد کدامیک جانشین من است؟
حالا همه مردم مسجد دارند نگاه میکنند
اینها بلند شدند راه افتادند از سر صف شروع کردند اولی دومی سومی یکی یکی ایستادند، #دل_تکان_نخورد
همین جوری رد میکنن تا رسیدند جلوی علی ابن ابی طالب (ع)
جوانی در اصحاب رسول خدا حالا اینها همه پیرمردند،
دیدن #دلشون_داغ_شد
خواستند اعتنا نکنن
خدایا یک چیزی شده دلمون، به هم یک نگاهی کردند،تأیید کردند
گفتند اعتنا نکنیم بریم، شاید این نباشد،
آمدند بروند، دیدن پاهاشون نمی‌کشد رد بشن دل کشیده
گریه‌شان گرفت
گفتند آقا ببخشید اسم شما چیست؟
تا علی(ع) لب از لب باز کرد
قلبشان از حرارت آتش گرفت
فرمود: من علی‌بن‌ابیطالبم
دیگه بقیه را امتحان نکردند برگشتند #پیش_پیغمبر،
گفتند یارسول‌الله! جانشین تو #علی‌بن‌ابیطالب است؟
رسول خدا فرمود: بله
تعریف کنید چی شد؟
گفتند آقا یارسول‌الله!
فقط بگوییم وقتی مقابل این #جوان رسیدیم
آقا تا شروع کرد با ما حرف زدن احساس کردیم #پدرمان است.
#عزیز_دلمان است
این #دل را میخواد ایمان به پیغمبر
#صفای_شما_رو_عشقه که این احساس را بعد از 1400 سال
نسبت به علی ای که ندیده ای داری
این خیلی قابل تقدیره
خدایا به حق رسول خودت
ختم المرسلین
بحق اول اوصیاء و برترین اولیاء بعد از رسول خدا
یعنی امیرالمؤمنین ما را امروز مورد شفاعت خاصه این دو بزرگوار قرار ده
.
#یک_نفر_غذا_بدهی_غدیر، #انگار_یک_میلیون_پیامبر_را_غذا_دادی
.
قول می‌دهید غدیر یک کاری برای حضرت بکنید؟
#اگر_غدیر_حسابی_گرامی_داشته_شده_بود_ها! #کار_به_عاشورا_نمیکشید.
.
#استاد_پناهیان #پناهيان #پناهیانی
.
Read more
هر روزتان نوروز، نو روزتان پیروز نوروز رو خدمت شما خوبان شاد باش میگم، با آرزوی سالی بدون جنگ و نفرت ...
Media Removed
هر روزتان نوروز، نو روزتان پیروز نوروز رو خدمت شما خوبان شاد باش میگم، با آرزوی سالی بدون جنگ و نفرت و آرزوی صلح جهانی، و آرزوی تندرستی و بهروزی و پیروزی برای شما خوبان، سال پیش رو، سالی پرُ از شادی و شادمانی برای شما باشه، با آرزوی گسترش فرهنگ پارسی در ایران زمین. پیشنه ای از نوروز، نوروز در ... هر روزتان نوروز، نو روزتان پیروز
نوروز رو خدمت شما خوبان شاد باش میگم،
با آرزوی سالی بدون جنگ و نفرت و آرزوی صلح جهانی،
و آرزوی تندرستی و بهروزی و پیروزی برای شما خوبان،
سال پیش رو، سالی پرُ از شادی و شادمانی برای شما باشه،
با آرزوی گسترش فرهنگ پارسی در ایران زمین.
پیشنه ای از نوروز،
نوروز در ایران باستان به پیشینه، مراسم و رویدادهای مربوط به نوروز در ایران باستان می‌پردازد. قدمت نوروز و وجود این جشن به زمان‌های پیش از شکل‌گیری ایران و قبل از دوره مادها و هخامنشیان برمی‌گردد، ولی نام آن دراوستا نیست. از سه هزار سال پیش از میلاد، در آسیای میانه و آسیای غربی دو عید، رواج داشته‌است، عید آفرینش در اوایل پاییز و عید رستاخیزی که در آغاز بهار، برگزار می‌شده‌است. بعدها دو عید پاییزی و بهاری به یک عید تبدیل گردیده و سر بهار جشن گرفته می‌شده‌است.

در ایران آیین مرگ و رستاخیز سیاوش «ایزد شهید شوندهٔ گیاهی ایران» با نوروز پیوند خورده است؛ به این ترتیب که چند روز پیش از عید، به سوگ سیاوش می‌نشستند و با فرارسیدن نوروز، به جشن و شادی دست می‌زدند؛ چنان‌که گویا سیاوش، زنده شده باشد. آریایی‌ها که وارد منطقه شدند بن مایه‌هایی مانند فروهرها و بازگشت ارواح را با خود آورده و به تدریج آیین خود را با باورهای قبلی رایج در منطقه ادغام نمودند. از جمشید پادشاه مشهور پیشدادیبه عنوان بنیان‌گذار این جشن یاد گردیده‌است. از پژوهش‌هایی که در تطبیق نوروز ایرانی و نوروز قبطی(نوروز مصری) و تأثیر و تأثر آن دو، به عمل آمده، بر می‌آید که نوروز ایرانی در زمان داریوش بزرگ و توسط او درمصر رایج گردید. دربارهٔ نوروز و سنت‌های وابسته بدان تا چند دهه قبل منابعی قدیمتر از ایام ساسانیان که به دست نویسندگان مسلمان نوشته شده بود، وجود نداشت. اما با کشف بایگانی‌های دولتی اشکانیان در تاجیکستان معلوم گردید که نوروز در دوران شاهنشاهی اشکانیان و ایامی قدیمتر از دو هزار سال پیش در آغاز بهاران بوده‌است.

در تمام دوران ساسانی نوروز جشن ملی همهٔ ایرانیان به‌شمار می‌رفته‌است. به همین جهت حتی مردمی که پیروآئین زرتشت نبوده‌اند اما در حوزهٔ حکمرانی ایران زندگی می‌کردند، نیز در آن شرکت داشتند. شواهدی وجود دارد که در دوران ساسانی سال‌های کبیسه رعایت نمی‌شده‌است. روز برگزاری مراسم نوروز در هر دوره ۴ ساله، یک روز از موعد اصلی خود عقب می‌ماند و در نتیجه زمان نوروز در این دوران همواره ثابت نبوده و در فصل‌های گوناگون سال جاری بوده‌است. پنج روز نخست فروردین جشنی همگانی بین عموم مردم بود از اینرو آن را نوروز عامه نامیده‌اند. رو
Read more
 #ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابی طالب گرفته تا منجی بشر،حضرت مهدی صاحب الزمان علیه آلاف التحیات ...
Media Removed
#ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابی طالب گرفته تا منجی بشر،حضرت مهدی صاحب الزمان علیه آلاف التحیات و السّلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است،ائمه ما هستند. اے حضرت صاحب زمان،اے پادشاه انس و جن لطفے نما بر شیعیان،تایید کن دین مبین توفیق تحصیلم عطا فرما و زهد بے ریا تا گردم ... #ما مفتخریم که ائمه معصومین از علی بن ابی طالب گرفته تا منجی بشر،حضرت مهدی صاحب الزمان علیه آلاف التحیات و السّلام که به قدرت خداوند قادر زنده و ناظر امور است،ائمه ما هستند.

اے حضرت صاحب زمان،اے پادشاه انس و جن🌷
لطفے نما بر شیعیان،تایید کن دین مبین🌷
توفیق تحصیلم عطا فرما و زهد بے ریا🌷
تا گردم از لطف خدا از عالِمین عاملین🌷
#دیوان_امام_ص ۲۶۲

#پ_ن:
#شاید همین هفته ی پیش بود که آرزوی جمکران و حال و هوایش را کرده بودم،باورم نمیشود که به این زودی اجابت شده باشد که من در عرض یک روز این سفر برایم محیا بشود آن هم کاروان #طلیعه_حضور_حوزه_علمیه
#یا_صاحب_الزمان_روحی_وارواح_العالمین_له الفداء_😢😢
#پنج_شنبه_۱۳۹۵/۱۱/۱۴
#جمکران_با_دوستای_عزیزم_ریحانه_عاطفه
Read more
"هزاره ی تنهایی" خواننده: رضا پهلوانی آهنگساز و تنظیم کننده: بابک سعیدی ترانه سرا: یغما گلرویی . پری‌دریاییِ اقیانوسای طوفانی! دخترِ لوندِ روی فرشای ایرانی! بی‌تو این پازل کهنه تا ابد کامل نیست، رِی‌بنِ گم شده‌ی مردای آبادانی! تو رو از چشمِ پُر از جن و پَریت می‌شناسم تو رو توی ... "هزاره ی تنهایی"

خواننده: رضا پهلوانی
آهنگساز و تنظیم کننده: بابک سعیدی
ترانه سرا: یغما گلرویی
.

پری‌دریاییِ اقیانوسای طوفانی!
دخترِ لوندِ روی فرشای ایرانی!
بی‌تو این پازل کهنه تا ابد کامل نیست،
رِی‌بنِ گم شده‌ی مردای آبادانی!

تو رو از چشمِ پُر از جن و پَریت می‌شناسم
تو رو توی روسریِ سرسریت می‌شناسم
اگه پُر شه از زن استادیوم آزادی،
تو رو از همون نگاهِ دلبریت می‌شناسم.

از میونِ دفترای خط‌‌خطی پیداشو
از نگاهِ فال‌فروشِ پاپتی پیداشو
قلبای تو اس.ام.اس مدتیه نمی‌تپن
از یه سمتِ این شبای لعنتی پیداشو.

نقطه‌ی روشنِ این زمونه‌ی کافکایی!
حسِ گنگِ حل شده تو شعرای «رؤیایی»!
"مالنا"ی گم شده تو دنیای "فالاچی"،
آخرین پناهِ این هزاره‌ی تنهایی!

خوابِ بی‌دغدغه‌ی توی اتوبوس تویی!
حالِ خوبِ گذر از جاده‌ی چالوس تویی!
مثلِ یه دریچه رو به افقت بازم کن
هپی‌اندِ نوی شعرِ "شاعرِ طوس" تویی!

از میونِ دفترای خط‌‌خطی پیداشو
از نگاهِ فال‌فروشِ پاپتی پیداشو
قلبای تو اس.ام.اس مدتیه نمی‌تپن
از یه سمتِ این شبای لعنتی پیداشو. .
.

توضیحات هزاره ی تنهایی:

ری-بن: سازنده و طراح عینک‌های آفتابی که در سال ۱۹۳۷ در امریکا تاسیس شد. این عینک از دیرباز مورد علاقه مردم آبادان بوده است.
استادیوم آزادی: محل برگزاری مسابقات فوتبال که ورود زنان به آن ممنوع است.
زمونه ی کافکایی: فرانتس کافکا (۱۸۸۳ –۱۹۲۴) یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان آلمانی‌زبان در قرن بیستم بود. به فضاهای داستانی که موقعیت‌های پیش‌پاافتاده را به شکلی نامعقول و فراواقع‌گرایانهتوصیف می‌کنند کافکایی می‌گویند.
حس گنگ گم شده تو شعرای رویایی: یدالله رؤیایی ( -۱۳۱۱) شاعر ایرانی بنیانگذار "شعر حجم" که سالهاست ساکن پاریس است. 
مالنا: نام شخصیت زن فیلمی به همین نام به کارگردانی جوزپه تورناتوره و بازی مونیکا بلوچی.
فالاچی:  اوریانا فالاچی ‏(۱۹۲۹–۲۰۰۶) روزنامه‌نگار، نویسنده و مصاحبه‌گر سیاسی برجسته ایتالیایی.
شاعر طوس: مثل یه دریچه رو به افقت بازم کن / هپی‌اندِ نوی شعرِ "شاعرِ طوس" تویی. اشاره به مهدی اخوان ثالث (۱۳۶۹-۱۳۰۷) شاعر اهل خراسان و شعر مشهور "دو دریچه" که متنی اینگونه دارد: ما چون دو دریچه روبروی هم / آگاه ز هر بگو مگوی هم / هر روز سلام و پرسش و خنده / هر روز قرار روز آینده / عمر آیینه ی بهشت اما آه / بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه / اکنون دل من شکسته و خسته ست / زیرا یکی از دریچه ها بسته ست / نه مهر فسون نه ماه جادو کرد /نفرین به سفر که هرچه کرد او کرد.

@rezapahlevaniqomi
@babaksaeediofficia
@manotoofficial
Read more
. حالا برای دلهای شما یک داستان از امام موسی بن جعفر بگم هرکی غریبه تحویل بگیره دیگه هیچکس از ما نگه ...
Media Removed
. حالا برای دلهای شما یک داستان از امام موسی بن جعفر بگم هرکی غریبه تحویل بگیره دیگه هیچکس از ما نگه ما کجا امام موسی بن جعفر کجا ما رفتیم جلسه #روضه_آقا، آقا به من نگاه می‌کنند نمی‌کنند نگی این رو ها میگه بعد از #شهادت امام صادق علیه السلام مذهب و مکتب های مختلف ایجاد شده همه خونه عبدالله پسر ... .
حالا برای دلهای شما یک داستان از امام موسی بن جعفر بگم
هرکی غریبه تحویل بگیره
دیگه هیچکس از ما نگه ما کجا امام موسی بن جعفر کجا
ما رفتیم جلسه #روضه_آقا، آقا به من نگاه می‌کنند نمی‌کنند
نگی این رو ها
میگه بعد از #شهادت امام صادق علیه السلام مذهب و مکتب های مختلف ایجاد شده
همه خونه عبدالله پسر امام صادق رو نشون دادن
رفتم اونجا چند تا سوال ازش پرسیدم
دیدم بابا این اصلاً گیجه دیگه دادش در اومد گفت من که اینها رو نمیدونم
اومدم بیرون، گفتم نه اینا امام من نیستم
توو کوچه یک گوشه نشستم در مدینه
گفتم خدایا پیشه مرجئه برم؟! پیشه زیدیه برم؟! چند تا رو همینجوری اسم بردم
پیش کی برم؟! پیش کی برم آخه امام من کجاست
یه پیرمردی اومد مقابل من
گفت بلند شو با من بیا
اولش احتیاط کردم گفتم اینا جاسوسهای حاکم ظالم هارون الرشیدن
اشاره کرد بیا
من رو برد در یک خانه‌ای
اشاره کرد اینجا برو
من وارد شدم
یک غلامی در رو باز کرد به روی من خوش آمد گفت
من رفتم خدمت امام موسی بن جعفر علیه السلام
آقا فرمود نه پیش مرجئه برو نه پیشه زیدیه برو پیش هیچکس
بیا پیش من
گفتم آقا شما امام من هستید؟
آقا فرمود: من چیزی بهت نمیگم خدا باید دل تو رو #هدایت کنه
فهمیدم یک جور دیگر باید سوال کنم
گفتم آقا امام شما کیه؟
آقا فرمودند: من امام ندارم
فهمیدم خود ایشون امامند
انقدر قلبم یک دفعه به حضرت روشن شود
سؤالام رو پرسیدم، عالی جواب دادن
روی دست و پای حضرت افتادم ابراز ارادت کردم
حضرت فرمودند: بخوای از #صمیم_دل خدا دستت رو میگیره میاره در خونه ما
ای امام موسی بن جعفر ما هم می‌خوایم تو رو
دور افتادیم ازت
کاش امروز واقعاً میتونستیم یکسر #حرم امام موسی بن جعفر بریم
واقعاً آدم رو بغل میگیرن ها
همه #روضه_اباالفضل که میخونن میگن رفت برای لبهای تشنه بچه های امام حسین به شهادت رسید
نسبت اباالفضل العباس با بچه های لب تشنه امام حسین چه جوریه؟!
نسبت امام موسی بن جعفر با شیعیان همین جوریه
#فدای_ما_شدن_حضرت
حضرت خودشون می فرمایند: خدا غضب کرده بود به شیعیان
من را مخیر کرد من خودم رو انداختم جلو
خدایا بلا رو به من برسون
من گوشه زندان سندی ابن شاهک گوشه زندان غضب تو رو تحمل می کنم اما شیعیانم بگذار راحت باشند
حالا اینها کم کم درست خواهند شد
ای خدا چقدر امام موسی بن جعفر زحمت ما را کشیدند
در زندان تاریک حضرت رو زندانی کردند
چه اذیت‌ها که حضرت بخاطر ما نشدند
.
#شهادت_امام_کاظم #باب_الحوائج #عکس_نوشته_استاد #استاد_پناهیان #استاد #پناهيان #پناهيانی
.
#کلیپ #تصویری در کانال تلگرام پناهیانی
https://telegram.me/panahiani
.‌
Read more
 #ویژه‌ها ۲ . یکی از شهدا همیشه ذکرش این بود: یابن الزهرا گشته ام از فراق تو شیدا یا بیا یک نگاهی ...
Media Removed
#ویژه‌ها ۲ . یکی از شهدا همیشه ذکرش این بود: یابن الزهرا گشته ام از فراق تو شیدا یا بیا یک نگاهی به من کن یا به دستت مرا در کفن کن از بس این شهید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف علاقه داشت بعد به دوست روحانی خود وصیت کرد: اگر من شهید شدم، دوست دارم در مجلس ختم من تو سخنرانی کنی آن روحانی می ... #ویژه‌ها ۲
.
یکی از شهدا همیشه ذکرش این بود:
یابن الزهرا
گشته ام از فراق تو شیدا
یا بیا یک نگاهی به من کن
یا به دستت مرا در کفن کن
از بس این شهید به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف علاقه داشت
بعد به دوست روحانی خود وصیت کرد:
اگر من شهید شدم، دوست دارم در مجلس ختم من تو سخنرانی کنی
آن روحانی می گوید:
من از مشهد که برگشتم، عکس ایشون رو دیدم که شهید شده بود
رفتم پیش پدرش و گفتم: این شهید چنین وصیتی کرده است، طبق وصیتش باید توی مجلس ختم او سخنرانی کنم؟
رفتم منبر و بعد از ذکر خصوصیات شهید و عشقش به امام زمان عج ، گفتم: ذکر همیشگی این شهید در جبهه ها خطاب به مولایش امام زمان عج این بوده است:
یا بن الزهرا
گشته ام از فراق تو شیدا
یا بیا یک نگاهی به من کن
یا به دستت مرا در کفن کن
تا این مطلب را گفتم، یک نفر از میان مجلس بلند شد و گفت:
من غسال هستم، دیشب (به من گفتند یکی از شهدا فردا باید تشییع شود، و چون پشت جبهه شهید شده است باید او را غسل دهی)
وقتی که می‌خواستم این شهید را کفن کنم، دیدم درب غسالخانه باز شد و شخص بزرگواری به داخل آمد و گفت:
بروید بیرون، من خودم باید این شهید را کفن کنم.
من رفتم بیرون و وقتی برگشتم بوی عطر در فضا پیچیده بود. شهید هم کفن شده و آماده ی تشییع بود

منبع: کتاب روایت مقدس صفحه 100
به نقل از نگارنده کتاب میر مهر(حجه الاسلام سید مسعود پورآقایی) صفحه۱۱۷
#انتشار_دهید
.
.
Read more
• در روضه دلش همیشه طوفانی بود در عشق حسین بن علی فانی بود دلسوخته ی مصائب کربوبلا میرزا حسن غریق ...
Media Removed
• در روضه دلش همیشه طوفانی بود در عشق حسین بن علی فانی بود دلسوخته ی مصائب کربوبلا میرزا حسن غریق زنجانی بود #احسان_معبودی • این رباعی رو سال نودوسه وقتی مرحوم #استاد_حاج_جواد_حسینی از مرحوم غریق برام تعریف کرده بود نوشتم. صد حیف که هم استاد حسینی و هم #میرزا_حسن_غریق_زنجانی در گمنامی ...
در روضه دلش همیشه طوفانی بود
در عشق حسین بن علی فانی بود
دلسوخته ی مصائب کربوبلا
میرزا حسن غریق زنجانی بود
#احسان_معبودی

این رباعی رو سال نودوسه وقتی مرحوم #استاد_حاج_جواد_حسینی از مرحوم غریق برام تعریف کرده بود نوشتم.
صد حیف که هم استاد حسینی و هم #میرزا_حسن_غریق_زنجانی در گمنامی تمام از روزگار تلخ صدرنگ خداحافظی کردند.

این شعر رو امیر عزیز ( #امیر_سلیمانی)برام خوند، به خاطر اینکه بتونم منتشرش بکنم تایپش کردم.

ای ساقی گلچهره بده باده ی گلبیز
مستم کن از آن ساغر پی در پی لبریز
جاوید نشد دهر چو بر خسرو و پرویز
کو شوکت جمشید چه شد صولت چنگیز
زان جام که خوردند رسد قسمت ما نیز

روزی بدرد گرگ اجل پیرهن ما
چندی نکشد نشنوی از کس سخن ما
یا کوزه گران کوزه کنند از بدن ما
یا خشت سر خم شود از خاک تن ما
یا نقش به دیوار و یا فرش به دهلیز

سروی که در افتاد چه بالا و چه پایین
رختی که به هم سوخت چه بی رنگ و چه رنگین
آبی که فرو ریخت چه بی طعم و چه شیرین
آن تیشه که بشکست چه باریک و چه سنگین
روحی که ز تن رفت چه کاشان و چه تبریز

زان پیش که آید به سر این مدت معدود
تا هستی من گردد از این مرحله نابود
شاید نشده ملک بدن یکسره مفقود
چینم ز گلستان زمانه گل مقصود
زان گل که شود از گل فردوس دلاویز

در میکده دانم نه مکان است و نه جایم
دریوزه صفت رو به در میکده آیم
کن همچو مرا مست ندانم سر و پایم
باشد که رخی بر قدم یار بسایم
بازار محبت کنم از آتش می تیز

افسوس که ره بر چمن راز ندارم
در گلشن دانش پر پرواز ندارم
در اوج هنر قوه ی شهباز ندارم
پروانه صفت سوزم و آواز ندارم
مبهوتم از این فکر و تمنای غم انگیز

هر سو نگرم هستی رندان و حریفان
در بحر مناقب همه در کشتی عرفان
غواص مثل غوطه زنان همچو نهنگان
دامن همه پر از دُر و لؤلؤ و مرجان
مستغرق دریای مقالند گهرریز

دل برده ز من دلبر خوشرنگ و شمایل
فرد است در ایجاد به هر حسن و خصایل
خوبان همه تکمیل از آن دلبر کامل
در محفل امکان رخ او شمع محافل
در گلشن وحدت قد وی سرو دلاویز

تنها نه منم عاشق آن دلبر طناز
بل ذی نفسانند از این عشق سر افراز
خود نامدگان و شدگانند هم آواز
جمله به «غریقند» در این مرحله همراز
جان بهر نثار قدمش خوانده به تجویز

میرزا حسن غریق زنجانی
Read more
. کشتار زرتشتیان گرگان توسط مسلمانان: . براساس نوشته طبری در تاریخ طبری ، در حمله سعید بن عاص سردار ...
Media Removed
. کشتار زرتشتیان گرگان توسط مسلمانان: . براساس نوشته طبری در تاریخ طبری ، در حمله سعید بن عاص سردار عرب به گرگان، مردم این دیار به سختی در مقابل سپاه هشتاد هزار نفره او مقاومت کردند به طوری‌که سعید بن عاص از وحشت، نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت دو طرف وارد مذاکره شدند. سعید بن عاص سوگند ... .
کشتار زرتشتیان گرگان توسط مسلمانان:
.
براساس نوشته طبری در تاریخ طبری ، در حمله سعید بن عاص سردار عرب به گرگان، مردم این دیار به سختی در مقابل سپاه هشتاد هزار نفره او مقاومت کردند به طوری‌که سعید بن عاص از وحشت، نماز خوف خواند. پس از مدتها پایداری و مقاومت دو طرف وارد مذاکره شدند. سعید بن عاص سوگند خورد به مردم امان داده و "یک تن از آنها را نخواهد کشت." گرگانیان تسلیم شدند اما سردار عرب همه را به قتل رساند به جز یک نفر. وی در توجیه پیمان‌شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم!! .
به نوشته فتوح‌البلدان ، گرگانی‌ها در زمان سلیمان‌بن‌عبدالملک اموی سر به شورش برداشته و عامل خلیفه را کشتند. یزید بن مهلب که برای سرکوبی مردم گرگان و جلوگیری از گسترش قیام در سال 99 به سوی این دیار شتافته بود، وقتی با پایداری اهالی این سامان مواجه شد سوگند خورد که با خون عجم گرگانی آسیاب بگرداند و گندم آرد کرده بخورد.
.
بلاذری مینویسد: پس از فتح قلعه، به حکم یزید  جهم بن زحر جعفی چنان شروع به کشتن کرد که در آن وادی خون روان شد.
.
این کشتار در روضه‌الصفا اینگونه نقل شده است: قاتلان اسیران را بر کنار جویی که به آسیایی می‌رفت، بنا به دستور یزید بن مهلب مانند گوسفند ذبح کردند و از آرد آن آسیا طعامی مرتب کردند پیش یزید آوردند تا بخورد  و چهار هزار نفر دیگر از آنها را بیاویخت.
.
تاریخ طبرستان همچنین آورده است: پس از سرکوب ایرانیان آزاده در گرگان، یزید بن مهلب در نامه‌ای به خلیفه اموی نوشت: چندان غنائم برداشتم که قطار شتر به شام رسد.
Read more
‌ سال گذشته میلادی در جلسه‌ای که از سوی خانه فرهنگ ایران در برلین برگزار شد، یک شخصیت ناشناس آلمانی ...
Media Removed
‌ سال گذشته میلادی در جلسه‌ای که از سوی خانه فرهنگ ایران در برلین برگزار شد، یک شخصیت ناشناس آلمانی که مهمان برنامه بود یک حافظه ۲ گیگا بایتی را به سید علی موجانی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان تقدیم می‌کند.‌ ‌ پس از بررسی‌های لازم معلوم می‌شود این منبع، فایل ۲۲۵ صفحه‌ای از یک گزارش قدیمی بوده است ...
سال گذشته میلادی در جلسه‌ای که از سوی خانه فرهنگ ایران در برلین برگزار شد، یک شخصیت ناشناس آلمانی که مهمان برنامه بود یک حافظه ۲ گیگا بایتی را به سید علی موجانی، رایزن فرهنگی ایران در آلمان تقدیم می‌کند.‌

پس از بررسی‌های لازم معلوم می‌شود این منبع، فایل ۲۲۵ صفحه‌ای از یک گزارش قدیمی بوده است که ۱۴۰ سال پیش به درخواست یک شاهزاده آلمانی در یکی از ایالت‌های جنوبی این کشور اروپایی ترجمه و در چند نسخه مختصر، منتشر می‌شود.‌

این فایل گزارش حادثه عاشورا از سوی محمد بن جریر طبری (تاریخ‌نگار و پژوهشگر ایرانی مسلمان) به روایت ابومخنف در یکصد و چهل سال پیش بر حسب تأثیرپذیری و علاقه این شاهزاده آلمانی به واقعه تاریخی عاشورا بوده است که نشر پیدا می‌کند اما کسی از وجود این نسخ ارزشمند با خبر نبوده است.‌ در نهایت این مجموعه گرانبها در آلمان مجددا به چاپ می‌رسد.

«ابومِخنف لوط بن یحیی بن سعید بن مخنف بن سُلیم الغامدی الأزدی»، مورخ شیعه اهل کوفه به‌ دلیل نگارش کتابی به‌نام «مقتل‌الحسین» مشهور است. وی در این کتاب عمده روایات موافق و مخالف درباره نبرد کربلا را گرد آورده‌ است.‌

#کرب_و_بلا #کربلا #امام_حسین #امام_حسین_علیه_السلام #شاهزاده #آلمان #آلمانی
Read more
(جنون قسمت سوم) وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که ...
Media Removed
(جنون قسمت سوم) وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که زده بود سرخ شدن بی اختیار انگشتامو روی لبم گذاشتمو جایی را که رژی بود بوسیدم.نمی فهمیدم چه مرگمه.منکه همیشه ازین چیزا پرهیز میکردم.چرا خوشحال بودم؟چرا اینقدر تو دلم نشسته؟نکنه عاشق شدم؟اونم یهو.من ... (جنون قسمت سوم)

وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که زده بود سرخ شدن بی اختیار انگشتامو روی لبم گذاشتمو جایی را که رژی بود بوسیدم.نمی فهمیدم چه مرگمه.منکه همیشه ازین چیزا پرهیز میکردم.چرا خوشحال بودم؟چرا اینقدر تو دلم نشسته؟نکنه عاشق شدم؟اونم یهو.من که همیشه عاشقارو مسخره می کردم و عشق رو باور نداشتم حالا یه حسی به اون دختر غریبه داشتم که جز عشق اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت. نفسم که انگار در گلوم حبس شده بود بیرون دادم و با خنده به سمت کلاس به راه افتادم.*****چند روزی بود که خبری تز اون نبود و من عین مرغ پر کنده همش بالا و پایین دانشگاهو به دنبالش می گشتم.دیگه اصلا حواسم نه به درس بود و نه متوجه حرفای اطرافیان می شدم.فقط می خواستم دوباره ببینمش.همش به خودم نهیب میزدم که چرا حتی نتونستم کلمه ای باهاش حرف بزنم.چهره زیباش یک لحظه از نظرم دور نمی شد حتی سر نماز.اونقدر کلافه شده بودم و توی دلم به خودم بد و بیراه می گفتم که نگو.یه روز سر نماز از خدا خواستم بتونم یبار دیگه ببینمش.اونقدر گریه کردم که روی سجاده خوابم برد...روز چهارم بود که از غیبتش می گذشت.داشتم با یکی از دوستام از کلاس بیرون میومدم که در عین ناباوری چشمم بهش افتاد.به دیوار روبه رویی کلاس تکیه داده بود و نوک کفششو روی زمین می کوبید.چشام از دیدنش گرد شدن و ضربان قلبم بالا رفت.یه بهانه تراشیدمو از دوستم جدا شدم.به سمتش رفتمو در یک قدمیش ایستادم.احساس کردم قلبم داره توی گلوم میزنه.بدون هیچ حرفی با یه لبخند ملیح بهم اشاره کرد که دنبالش راه بیوفتم.سر از وا نمی شناختم بدون معطلی جوجه وار پشت سرش راه افتادم.وقتی از دانشگاه بیرون زدیم همه جسارتمو جمع کردم و رفتم کنارشو باهاش شونه به شونه شدم.می خواستم کلمه ای حرف بزنم اما انگار زبونم قفل شده بود.می تونستم نیمرخ چهرشو ببینم.بینی خوش تراش و مژه های بلندی که داشت ابهت عجیبی بهش داده بود.توی اولین کوچه نزدیک دانشگاه پیچید و تا آخر کوچه که یه بن بست پهن با خونه های قدیمی بود رفتیم و جلو آخرین خونه که دقیقا وسط بن بست و روبه روی خیابون اصلی بود ایستاد.کلید انداختو در بزرگو قهوه ای رنگ ویلا با صدای بلندی باز شد.ترس سراپای وجودمو در بر گرفت و یه قدم به عقب برداشتم.باتعجب نگاهی به چشام کرد و با صدایی نرم گفت:بیا تو!به تته پته افتادم و با صدای خفه ای گفتم:نه،نمی تونم.خنده ای کردو گفت:این فرصت دیگه برات پیش نمیاد.اگه تو هم مثل من عاشق بودی کمی خطر می کردی عشق مال ترسوها نیست... ادامه دارد
با سپاس بیکران (مهرا)
Read more
حریف طلبیدن حضرت امیر المومنین علیه السلام و خیس شدن شلوار معاویه و لخت شدن عمرو عاص از ترس رویارویی ...
Media Removed
حریف طلبیدن حضرت امیر المومنین علیه السلام و خیس شدن شلوار معاویه و لخت شدن عمرو عاص از ترس رویارویی با آن حضرت !!! (به اعتراف اهل سنت عمری) . ابراهیم بن محمد بیهقی از علمای اهل سنت عمری می‌نویسد: . وقتی جنگ صفین اتفاق افتاد، امیر المومنین علی بن ابی طالب (علیهما السلام) به معاویه بن ابی سفیان ... حریف طلبیدن حضرت امیر المومنین علیه السلام و خیس شدن شلوار معاویه و لخت شدن عمرو عاص از ترس رویارویی با آن حضرت !!! (به اعتراف اهل سنت عمری)
.
ابراهیم بن محمد بیهقی از علمای اهل سنت عمری می‌نویسد:
.
وقتی جنگ صفین اتفاق افتاد، امیر المومنین علی بن ابی طالب (علیهما السلام) به معاویه بن ابی سفیان نامه نوشت: تو را چه شده؟ مردم مقابل ما کشته می‌شوند. خودت به میدان بیا تا با هم دو نفری، بجنگیم. اگر مرا کشتی، از دست من برای همیشه راحت می‌شوی و اگر من تو را کشتم، از دست تو برای همیشه راحت می‌شوم. عمرو بن عاص گفت: واقعا حرف منصفانه‌ای زده، به میدان برو. معاویه گفت: عمرو بن عاص! تو برای من نقشه داری. می‌خواهی مرا به جنگ با علی بن ابی طالب (علیهما السلام) بفرستی که من کشته شوم و تو فورا خلافت را تصاحب کنی. قریش همه می‌دانند که علی بن ابی طالب (علیهما السلام) سرور تمام قریش و شیر قریش است.
.
بیهقی در ادامه از شعبی تابعی و عالم بزرگ اهل سنت عمری نقل می‌کند:
.
یک روزی عمرو بن عاص بر معاویه داخل شد در حالی که در نزد معاویه عده‌ای از مردم بودند، معاویه وقتی دید که عمرو عاص می‌آید، خندید! عمرو بن عاص گفت: ای امیر المومنین، خداوند شادی تو را دائمی بگرداند، چه شده که اینقدر می‌خندی؟ معاویه گفت: یادم افتاد روزی که در صفین به جنگ اهل عراق رفتیم، وقتی علی بن ابی طالب (علیهما السلام) به تو رسید، خودت را از روی اسب انداختی و عورت خود را نشان دادی تا این که علی بن ابی طالب (علیهما السلام) از خون تو بگذرد! چطور شد که فکرت به اینجا رسید که عورت خود را نشان بدهی؟ من دیدم در آنجا که علی (علیه السلام) هاشمی بود و بسیار شجاع و اگر می‌خواست، تو را بکشد، می‌کشت. عمرو بن عاص گفت: معاویه اگر به خاطر من خنده‌ات گرفت، پس باید به خودت هم بخندی! به خدا قسم اگر آن شرایطی که برای من پیش آمد، برای تو پیش آمده بود، تو ذهنت به این کارها نمی‌رسید، علی (علیه السلام) تو را قطعا می‌کشت، بچه‌هایت را یتیم می‌کرد، مالت را می‌برد و سلطنت تو را هم می‌گرفت... اما تو چکار کردی؟ رفتی در یک جایی قرار گرفتی در پشت سرباز هایت در یک بلندی که آن‌ها تیراندازی کنند و نگذارند کسی جلو بیاید. اما ای معاویه! آن روزی که علی (علیه السلام) تو را به جنگ فرا خواند، من دیدم تو را که چشم‌هایت چپ شد! پیشانی‌ات ورم کرد! و عرق از آن جاری شد! بینی‌ات از ترس ورم کرد! و از پایین شلوارت یک چیزی معلوم شد که من دوست ندارم بگویم چه بود!!! معاویه گفت:بس کن ای عمرو بن عاص! من نمی‌خواستم کار به این جاها برسد.
.
مصدر و متن عربی در کامنت 💬
Read more
. دعوای حقوقی کوالکام و اپل! دعوای حقوقی کوالکام و اپل که از چندی پیش با شکایت کوالکام بر اساس نقض ...
Media Removed
. دعوای حقوقی کوالکام و اپل! دعوای حقوقی کوالکام و اپل که از چندی پیش با شکایت کوالکام بر اساس نقض پتنت‌های کوالکام توسط اپل شروع شد، باعث فسخ قرداد‌های اپل و کوالکام و اپل محکوم به پرداخت غرامت 7 میلیارد دلاری به کوالکام شد. اما کوالکام کوتاه نیامد! چندی پیش کوالکام برای بن و ممنوع کردن فروش آیفون‌های ... .
دعوای حقوقی کوالکام و اپل!
دعوای حقوقی کوالکام و اپل که از چندی پیش با شکایت کوالکام بر اساس نقض پتنت‌های کوالکام توسط اپل شروع شد، باعث فسخ قرداد‌های اپل و کوالکام و اپل محکوم به پرداخت غرامت 7 میلیارد دلاری به کوالکام شد. اما کوالکام کوتاه نیامد! چندی پیش کوالکام برای بن و ممنوع کردن فروش آیفون‌های قدیمی (از آیفون 6 تا X) به دادگاه چین شکایت کرد. اگر چه کوالکام در این دادگاه پیروز شد اما، اپل با عرضه‌ی آپدیت ios 12 برای iPhone ها و عدم استفاده از پتنت‌های کوالکام در این ورژن از ios اجازه فروش دوباره محصولات خود را به دست آورد.
اکنون نیز دوباره کوالکام برای بن کردن آیفون‌های جدید اپل یعنی iPhone XS و iPhone Xr به دادگاه چین شکایت کرده! اگر چه به احتمال بسیار زیاد در این دادگاه شکست خواهد خورد.
بسیاری از نقد کنندگان این رفتار کوالکام را بسیار غیر حرفه ای توصیف کرده‌اند.
#apple #iphonex #qualcomm #applevsqualcomm #lawsuit #applelawsuit #دعوای‌حقوقی #اپل #کوالکام #اپل‌و‌کوالکام
Read more
. پیراهنی آبی به تن کردم که چون ماهی روزی به آغوش منِ دریا بپیوندی شیرینی ات را بیشتر از پیش می خواهم وقتی ...
Media Removed
. پیراهنی آبی به تن کردم که چون ماهی روزی به آغوش منِ دریا بپیوندی شیرینی ات را بیشتر از پیش می خواهم وقتی میان اشک هایی شور می خندی آغوش وا کردم برای رفع دلتنگی اما تمام راه ها را رو به من بستی غم بر سرم آوار شد چون بهمنی ای عشق ای جاده ی صعب العبور من که بن بستی بی تو هجوم آورده تنهایی به آغوشم بگذار ... .
پیراهنی آبی به تن کردم که چون ماهی
روزی به آغوش منِ دریا بپیوندی
شیرینی ات را بیشتر از پیش می خواهم
وقتی میان اشک هایی شور می خندی

آغوش وا کردم برای رفع دلتنگی
اما تمام راه ها را رو به من بستی
غم بر سرم آوار شد چون بهمنی ای عشق
ای جاده ی صعب العبور من که بن بستی

بی تو هجوم آورده تنهایی به آغوشم
بگذار این زن تا ابد دیوانه ات باشد
بگذار بعد از این برای خستگی هایم
تنها پناهم شانه ی مردانه ات باشد

#مرضیه_فرمانی
#چهارپاره
#شعرعاشقانه
#عید_مبعث_مبارک 📷@mj.farmani
Read more
ه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ موانع استجابت دعا/ در چه زمان و مکانی دعایمان مستجاب می شود؟ گاهی دعا‌های ...
Media Removed
ه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ موانع استجابت دعا/ در چه زمان و مکانی دعایمان مستجاب می شود؟ گاهی دعا‌های ما مستجاب نمی‌شود؛ اما اینکه تصور کنیم خداوند صدای ما را نشنیده غلط است. به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «ادعونی استجب لکم»؛ این وعده خداوند متعال خطاب به ... ه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
موانع استجابت دعا/ در چه زمان و مکانی دعایمان مستجاب می شود؟
گاهی دعا‌های ما مستجاب نمی‌شود؛ اما اینکه تصور کنیم خداوند صدای ما را نشنیده غلط است.
به گزارش خبرنگار حوزه قرآن و عترت گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ «ادعونی استجب لکم»؛ این وعده خداوند متعال خطاب به بندگانش در قرآن کریم است. خیلی از ما همیشه این آیه قرآن را به خاطر داریم و هنگام دعاها و خواسته‌های خود امیدوار به استجابت آنها هستیم، اما گاهی می شود که امور آن طور که ما می خواهیم پیش نمی رود و دعاهای ما مستجاب نمی شود. اینکه تصور کنیم خداوند صدای ما را نشنیده بسیار غلط است؛ چرا که خداوند شنونده دانا به امور بندگان است. اما چرا برخی دعاهای ما مستجاب نمی شوند؟ اصلا شرایط استجابت دعا و موانع آن چیست؟ و نکته مهمتر آیا فقط با دعا کردن می توانیم به خواسته های خود برسیم؟

این ها سوالاتی است که همواره در ذهن ما هست و برای پاسخ به آنها این بار نزد حجت الاسلام موسوی مطلق رفتیم. گفتگوی کوتاه ما با او را در ادامه بخوانید؛

موانع استجابت دعا/ در چه زمان و مکانی دعایمان مستجاب می شود؟ دعا سبب جلب توجه خدا می شود * بعضی می خواهند با دعا به همه امور دنیوی برسند. این شدنی است؟

خیر؛ فقط با دعا نمی شود. دعا جایگاهی رفیع و بالا دارد. خداوند در قرآن کریم خطاب به پیامبر (ص) می فرماید که ای پیغمبر به مردم بگو که اگر دعاهایشان نبود، ما اصلا توجهی به آنها نمی کردیم. این یعنی دعا سبب جلب توجه خدا می شود. از ویژگی‌های مهم انبیا و امامان معصوم ما این است که اهل دعا بودند.

بزرگان ما هم خیلی اهل دعا بودند. مرحوم آیت الله بهجت فرمودند ما با کسی که با اقبال سر و کار ندارد (کتاب اقبال الاعمال سید بن طاووس را گفتند) رفاقتی نداریم. در واقع شرط رفاقتشان این بود که شما چقدر اهل دعا باشی. اما فقط دعا کردن کافی نیست؛ قرار نیست شما از حرکات و اقدامات خودت باز بمانی. این خلاف معنای واقعی دعا و توکل به خداست. بخشی از وظیفه ما دعا کردن است؛ «حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس/ در قید این مباش که نشنید یا شنید» که البته نشنیدن معنایی ندارد؛ چرا که خداوند همواره شنونده دعا و صدای بندگان است.

اما اینکه استجابت دعاهای ما چقدر به مصلحت ماست؛ تازه اول بحث است. چرا فرمودند که کارتان را به خداوند بسپارید (افوض امرکم الی الله)؛ چون خداوند آگاه است به‌حال بندگانش (ان الله بصیر بالعباد). خیلی‌ها می گویند دعا کردم اما نتیجه نگرفتم؛ مگر ظاهر دعای همه انبیای الهی ما ...ادامه مطلب رادر كانال سروش

http://Sapp.ir/moosavimotlagh
Read more
Loading...
Load More
Loading...