اونيكس جواهرات نقره

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1305.3 days
to ratio
<span class="emoji emoji1f536"></span>از طراحي تا ساخت<span class="emoji emoji1f536"></span> #elham #الهام <span class="emoji emoji1f531"></span>مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي<span class="emoji emoji1f531"></span> #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
Media Removed
از طراحي تا ساخت #elham #الهام مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace 🔶از طراحي تا ساخت🔶
#elham #الهام
🔱مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي🔱

#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
Loading...
. <span class="emoji emoji1f534"></span>عقيق سرخ <span class="emoji emoji2733"></span>️عقيق سبز <span class="emoji emoji1f315"></span>عقيق زرد <span class="emoji emoji1f311"></span>اونيكس مات <span class="emoji emoji1f536"></span>گوي برنز . Art No: s464<span class="emoji emoji1f530"></span> . قيمت: 60,000 تومان . <span class="emoji emoji2708"></span>️ارسال ...
Media Removed
. عقيق سرخ ️عقيق سبز عقيق زرد اونيكس مات گوي برنز . Art No: s464 . قيمت: 60,000 تومان . ️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران . دريافت هزينه درب منزل . تلگرام در بيو . 09126953869 #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran .
🔴عقيق سرخ
✳️عقيق سبز
🌕عقيق زرد
🌑اونيكس مات
🔶گوي برنز
.
Art No: s464🔰
.
قيمت: 60,000 تومان
.
✈️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران
.
💵دريافت هزينه درب منزل
.
🆔تلگرام در بيو
.
📞09126953869
#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran
. <span class="emoji emoji267b"></span>️مهره ي گياهي تنوير . Art No: s465<span class="emoji emoji1f530"></span> . قيمت: 60,000 تومان . <span class="emoji emoji2708"></span>️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران . <span class="emoji emoji1f4b5"></span>دريافت ...
Media Removed
. ️مهره ي گياهي تنوير . Art No: s465 . قيمت: 60,000 تومان . ️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران . دريافت هزينه درب منزل . تلگرام در بيو . 09126953869 #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran .
♻️مهره ي گياهي تنوير
.
Art No: s465🔰
.
قيمت: 60,000 تومان
.
✈️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران
.
💵دريافت هزينه درب منزل
.
🆔تلگرام در بيو
.
📞09126953869
#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran
 #روژان #rozhan <span class="emoji emoji1f536"></span>از طراحي تا ساخت<span class="emoji emoji1f536"></span> <span class="emoji emoji1f531"></span>مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي<span class="emoji emoji1f531"></span> #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
Media Removed
#روژان #rozhan از طراحي تا ساخت مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #روژان #rozhan 🔶از طراحي تا ساخت🔶
🔱مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي🔱

#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
<span class="emoji emoji1f536"></span>از طراحي تا ساخت<span class="emoji emoji1f536"></span> <span class="emoji emoji1f531"></span>مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي<span class="emoji emoji1f531"></span> #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
Media Removed
از طراحي تا ساخت مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace 🔶از طراحي تا ساخت🔶
🔱مجموعه جديد طراحي تا ساخت پلاك هاي سه بعدي برنجي🔱

#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #برنج #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace
. <span class="emoji emoji26ab"></span>️اونيكس مات8mm <span class="emoji emoji1f536"></span>تايگر مات <span class="emoji emoji1f538"></span>كلاه خود برنزي . Art No: s463<span class="emoji emoji1f530"></span> . قيمت: 58,000 تومان . <span class="emoji emoji2708"></span>️ارسال ...
Media Removed
. ️اونيكس مات8mm تايگر مات كلاه خود برنزي . Art No: s463 . قيمت: 58,000 تومان . ️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران . دريافت هزينه درب منزل . تلگرام در بيو . 09126953869 #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran .
⚫️اونيكس مات8mm
🔶تايگر مات
🔸كلاه خود برنزي
.
Art No: s463🔰
.
قيمت: 58,000 تومان
.
✈️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران
.
💵دريافت هزينه درب منزل
.
🆔تلگرام در بيو
.
📞09126953869
#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran
Loading...
. <span class="emoji emoji25aa"></span>️اونيكس مات <span class="emoji emoji1f538"></span>لاوا <span class="emoji emoji25aa"></span>️حديد طلايي <span class="emoji emoji1f538"></span>اونيكس <span class="emoji emoji25aa"></span>️رينگ سواروفسكي . Art No: s466<span class="emoji emoji1f530"></span> . قيمت هركدام: ...
Media Removed
. ️اونيكس مات لاوا ️حديد طلايي اونيكس ️رينگ سواروفسكي . Art No: s466 . قيمت هركدام: 55,000 تومان . ️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران . دريافت هزينه درب منزل . تلگرام در بيو . 09126953869 #دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك #استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران #jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran .
▪️اونيكس مات
🔸لاوا
▪️حديد طلايي
🔸اونيكس
▪️رينگ سواروفسكي
.
Art No: s466🔰
.
قيمت هركدام: 55,000 تومان
.
✈️ارسال رايگان به تمام نقاط ايران
.
💵دريافت هزينه درب منزل
.
🆔تلگرام در بيو
.
📞09126953869
#دستبند #گردنبند #سنگ #دستساز #چرم #دستبندچرم #پلاك
#استيل #نقره #طلا #برنز #اونيكس #عقيق #فيروزه #انگشتر #زيورالات #جواهرات #جواهر #تهران
#jewelry #stone #handmade #leather #bracelet #necklace #onyx #silver #gold #stone_x #tehran
Loading...