اين انا عاشق متنفرم

Loading...


Unique profiles
4
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1835.7 days
to ratio
سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه واردي ...
Media Removed
سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه واردي در مدينه، بعد از ملاقات و پرسش هايي از اميرالمومنين علي عليه السلام، وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده اي ... سلام
#من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه واردي در مدينه، بعد از ملاقات و پرسش هايي از اميرالمومنين علي عليه السلام، وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده اي از بنده هاي محمدم" انا عبدٌ من عبيدِ محمّد - لذا به نظر ميرسد شعار "من محمدم" شعار مودبانه اي نباشد

در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، پيشنهاد و درخواست مي كنم اين تصوير و متن زير؛ شعارهاي آن به صورت هشتگ ها را بازنشر بدهيد:
I love Mohammad "P.B.U.H"
I hate terrorism.
I condemn insulting the holy prophets.

٠٠٠٠٠٠٠٠

من عاشق محمدم
از تروريسم متنفرم
توهين به پيامبران الهي را محكوم ميكنم

٠٠٠٠٠٠٠٠

أنا أحب محمد صلي الله عليه و آله
أنا اكره الأرهاب
أنا ادين الأهانة على الأنبياء كلهم

٠٠٠٠٠٠٠٠

J'adore Muhammad
Je déteste le terrorisme
Je condamne insulte aux messagers de Dieu

٠٠٠٠٠٠٠٠
#من_عاشق_محمدم
#IloveMohammad "P.B.U.H"
#Ihateterrorism
#Icondemninsultingtheholyprophets
#prophet
#mohammad
#muhammad
#عشاق_محمد
#اسلام #دين #مهرباني
#من_از_تروريسم_متنفرم
#اهانت_به_انبياء_الهي_را_محكوم_ميكنم
#ilovemykindprophet
#stopinsultingholyprophets
#charlie
#توهين_به_پيامبران_ممنوع
#من_عاشق_رحمة_للعالمينم
#پيامبر_مهربانم
#أنا_أحب_محمد
#توقفوا_الاهانة_علي_الانبياء
#شيعه #سني #ايران
@moradishahab
Read more
Loading...
.. سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه ...
Media Removed
.. سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه واردي در مدينه، بعد از ملاقات و پرسش هايي از اميرالمومنين علي عليه السلام، وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده ... ..
سلام
#من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله -روايت شده؛ بعد از رحلت رسول خدا، شخص نامسلمان و تازه واردي در مدينه، بعد از ملاقات و پرسش هايي از اميرالمومنين علي عليه السلام، وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده اي از بنده هاي محمدم" انا عبدٌ من عبيدِ محمّد - لذا به نظر ميرسد شعار "من محمدم" شعار مودبانه اي نباشد

در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، پيشنهاد و درخواست مي كنم اين تصوير و متن زير؛ شعارهاي آن به صورت هشتگ ها را بازنشر بدهيد:
I love Mohammad "P.B.U.H"
I hate terrorism.
I condemn insulting the holy prophets.

٠٠٠٠٠٠٠٠

من عاشق محمدم
از تروريسم متنفرم
توهين به پيامبران الهي را محكوم ميكنم

٠٠٠٠٠٠٠٠

أنا أحب محمد صلي الله عليه و آله
أنا اكره الأرهاب
أنا ادين الأهانة على الأنبياء كلهم

٠٠٠٠٠٠٠٠

J'adore Muhammad
Je suis déteste le terrorisme
Je condamne insulte aux messagers de Dieu

٠٠٠٠٠٠٠٠

#IloveMohammad "P.B.U.H"
#Ihateterrorism
#Icondemninsultingtheholyprophets
#prophet
#mohammad
#muhammad

#اسلام #دين #مهرباني
#من_از_تروريسم_متنفرم
#اهانت_به_انبياء_الهي_را_محكوم_ميكنم
#ilovemykindprophet
#stopinsultingholyprophets
#charlie
#توهين_به_پيامبران_ممنوع
#من_عاشق_رحمة_للعالمينم
#پيامبر_مهربانم
#أنا_أحب_محمد
#توقفوا_الاهانة_علي_الانبياء
#شيعه #سني #ايران
Read more
سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله-روايت شده ؛بعد از رحلت رسول خدا ،شخص نامسلمان و تازه واردي ...
Media Removed
سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله-روايت شده ؛بعد از رحلت رسول خدا ،شخص نامسلمان و تازه واردي از اميرالمومنين علي عليه السلام وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده اي از بنده هاي محمدم "انا عبدٌ من عبيد ِمحمّد-لذا ... سلام #من_عاشق_محمدم صلي الله عليه و آله-روايت شده ؛بعد از رحلت رسول خدا ،شخص نامسلمان و تازه واردي از اميرالمومنين علي عليه السلام وقتي پاسخ سخت ترين سوال هايش را گرفت از حضرت پرسيد: آيا تو محمدي؟ مولا اين سخن را محترمانه ندانست و فرمود: واي بر تو! "من بنده اي از بنده هاي محمدم "انا عبدٌ من عبيد ِمحمّد-لذا به نظر ميرسد شعار "من محمدم " شعار مودبانه اي نباشد در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله ، پيشنهاد و درخواست ميكنم اين تصوير و متن زير ؛شعارهاي آن به صورت هشتگ ها را باز نشر دهيد : I love Mohammad "P.B.U.H" I hate terrorism. I condemn insulting the holy prophets. من عاشق محمدم. از تروريسم متنفرم. توهين به پيامبران الهي را محكوم ميكنم. أنا أحب محمد صلي الله عليه و آله أنا اكره الأرهاب أنا ادين الأهانة علي الأنبياء كلهم. J'adore Muhammad Je suis déteste le terrorisme Je condamne insulte aux messagers de Dieo #lloveMohammad"P.B.U.H." #Ihateterrorism #prophet. #mohammad. #اسلام #دين #مهرباني. #من_از_تروريسم_متنفرم. #توهين_به_پيامبران_ممنوع. #توقفوا_الاهانة_علي_الانبياء #شيعه #سني #ايران @moradishahab
Read more
... سلام #من_عاشق_محمد(ص)_هستم در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي ...
Media Removed
... سلام #من_عاشق_محمد(ص)_هستم در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، پيشنهاد و درخواست مي كنم اين تصوير و متن زير؛ شعارهاي آن به صورت هشتگ ها را بازنشر بدهيد: I love Mohammad "P.B.U.H" I hate terrorism. I condemn insulting the holy prophets. ٠٠٠٠٠٠٠٠ من ... ...
سلام
#من_عاشق_محمد(ص)_هستم

در پي اهانت مجله فرانسوي به رسول الله الاعظم محمد مصطفي صلي الله عليه و آله، پيشنهاد و درخواست مي كنم اين تصوير و متن زير؛ شعارهاي آن به صورت هشتگ ها را بازنشر بدهيد:
I love Mohammad "P.B.U.H"
I hate terrorism.
I condemn insulting the holy prophets.

٠٠٠٠٠٠٠٠

من عاشق محمدم
از تروريسم متنفرم
توهين به پيامبران الهي را محكوم ميكنم

٠٠٠٠٠٠٠٠

أنا أحب محمد صلي الله عليه و آله
أنا اكره الأرهاب
أنا ادين الأهانة على الأنبياء كلهم

٠٠٠٠٠٠٠٠

J'adore Muhammad
Je suis déteste le terrorisme
Je condamne insulte aux messagers de Dieu

٠٠٠٠٠٠٠٠

#IloveMohammad_"P.B.U.H"
#Ihateterrorism
#Icondemninsultingtheholyprophets
#prophet_mohammad
#muhammad
#paris
#Islam
#اسلام #دين #مهرباني
#من_از_تروريسم_متنفرم
#اهانت_به_انبياء_الهي_را_محكوم_ميكنم
#ilovemykindprophet
#stopinsultingholyprophets
#charlie
#توهين_به_پيامبران_ممنوع
#من_عاشق_رحمة_للعالمينم
#پيامبر_مهربانم
#أنا_أحب_محمد
#توقفوا_الاهانة_علي_الانبياء
#شيعه #سني #ايران #العراق #العرب # #السعودی #ح
Read more
Loading...