Loading Content...
Loading...


Unique profiles
83
Most used tags
Total likes
0
Top locations
مسجد الحرام - Masjid Al Haram, Mashhad, Iran, Salwá, Al 'Āşimah, Kuwait
Average media age
1044.8 days
to ratio
5.7
عظيم هذا الدعاء اقروه والله إنك سوف تحس إنه يطلع كل الي في خاطرك ،، ﻻتتكاسلون في قرائته : ..مُّاٍّ ...
Media Removed
عظيم هذا الدعاء اقروه والله إنك سوف تحس إنه يطلع كل الي في خاطرك ،، ﻻتتكاسلون في قرائته : ..مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ .... ..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي اٍّعَّوذ بّْكّْ مُّنِّ قِّهّْر يؤلَّمُّنِّي ومُّنِّ فّْكّْر يقِّلَّقِّنِّي اٍّلَّلَّهّْمُّ ياٍّ مُّاٍّلَّكّْ ... عظيم هذا الدعاء اقروه
والله إنك سوف تحس إنه يطلع كل الي في خاطرك ،، ﻻتتكاسلون في قرائته : ..مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ ....
..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي اٍّعَّوذ بّْكّْ مُّنِّ قِّهّْر يؤلَّمُّنِّي ومُّنِّ فّْكّْر يقِّلَّقِّنِّي اٍّلَّلَّهّْمُّ ياٍّ مُّاٍّلَّكّْ اٍّلَّكّْونِّ اٍّكّْفّْنِّي شّْر مُّاٍّ يكّْونِّ قِّبّْلَّ اٍّنِّ يكّْونِّ
..ربّْي اٍّنِّ قِّدٌّرتُّكّْ تُّفّْوقِّ قِّدٌّرة اٍّلَّاٍّطَّبّْاٍّء فّْاٍّنِّزَلَّ عَّلَّي وعَّلَّى كّْلَّ مُّريض شّْفّْاٍّء مُّنِّ اٍّلَّسًّمُّاٍّء
..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّشّْفّْ مُّنِّ اٍّتُّعَّبّْهّْ مُّرضهّْ وتُّأخٌّر شّْفّْاٍّؤهّْ وكّْثّْر دٌّاٍّؤهّْ وقِّلَّ دٌّواٍّؤهّْ واٍّنِّتُّ سًّبّْحّْاٍّنِّكّْ عَّونِّهّْ وشّْفّْاٍّؤهّْ ياٍّ مُّنِّ غٌّمُّر اٍّلَّعَّبّْاٍّدٌّ بّْفّْضلَّهّْ وعَّطَّاٍّئهّْ..ياٍّ ربّْ اٍّجٍّبّْر بّْخٌّاٍّطَّري ياٍّ ربّْ هّْنِّاٍّكّْ دٌّعَّوة تُّخٌّتُّنِّقِّ فّْي صُّدٌّري واٍّطَّلَّبّْهّْاٍّ مُّنِّكّْ بّْكّْلَّ ذلَّ واٍّنِّكّْسًّاٍّر ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ اٍّثّْلَّجٍّ قِّلَّبّْي بّْتُّحّْقِّيقِّهّْاٍّ رجٍّوتُّكّْ ياٍّ رحّْيمُّ ..ربّْ اٍّبّْطَّلَّ شّْر عَّينِّ اٍّصُّاٍّبّْتُّ جٍّسًّدٌّاٍّ فّْأمُّرضتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ جٍّمُّاٍّلَّاٍّ فّْشّْوهّْتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ شّْعَّراٍّ فّْاٍّسًّقِّطَّتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ قِّلَّبّْاٍّ فّْاٍّحّْزَنِّتُّهّْ..اٍّلَّلَّهّْمُّ مُّاٍّ اٍّنِّاٍّ بّْهّْ مُّنِّ اٍّبّْتُّلَّاٍّء فّْاٍّنِّي اٍّحّْتُّسًّبّْ اٍّجٍّر صُّبّْري عَّنِّدٌّكّْ واٍّنِّ كّْاٍّنِّ بّْسًّبّْبّْ ذنِّوبّْي فّْاٍّنِّي اٍّسًّتُّغٌّفّْركّْ واٍّتُّوبّْ اٍّلَّيكّْ ..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْاٍّ شّْكّْري ولَّاٍّ تُّبّْتُّلَّينِّي بّْبّْلَّاٍّء يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْ صُّبّْري ..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْأنِّتُّ خٌّير وكّْيلَّ ودٌّبّْر لَّي اٍّمُّري فّْاٍّنِّي لَّاٍّ اٍّحّْسًّنِّ اٍّلَّتُّدٌّبّْير ..اٍّلَّلَّهّْمُّ فّْي هّْذاٍّ اٍّلَّيومُّ اٍّرحّْ ثّْمُّ هّْونِّ ثّْمُّ اٍّشّْفّْ كّْلَّ نِّفّْسًّ لَّاٍّ يعَّلَّمُّ بّْوجٍّعَّهّْاٍّ اٍّلَّاٍّ اٍّنِّتُّ ..ياٍّ خٌّاٍّلَّقِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْبّْشّْرنِّي بّْمُّاٍّ يفّْتُّحّْ مُّدٌّاٍّخٌّلَّ اٍّلَّسًّعَّاٍّدٌّة فّْي قِّلَّبّْي..اٍّلَّلَّهّْمُّ حّْرمُّ عَّلَّى قِّلَّوبّْنِّاٍّ حّْزَنِّ اٍّلَّدٌّنِّياٍّ وحّْرمُّ عَّلَّى اٍّجٍّسًّاٍّدٌّنِّاٍّ نِّاٍّر اٍّلَّاٍّخٌّرة..
Read more
Loading...
ربًِّيُِ رَجّـَوٌْتٌـُکَْ فُـِيِْ هّـَذَِآ آلَيِوٌمً أَنِْ تٌـَسِـْعٌَدٍَ قُُلَُوٌْبًْ أَهّـْلَِيِْ وٌَ ...
Media Removed
ربًِّيُِ رَجّـَوٌْتٌـُکَْ فُـِيِْ هّـَذَِآ آلَيِوٌمً أَنِْ تٌـَسِـْعٌَدٍَ قُُلَُوٌْبًْ أَهّـْلَِيِْ وٌَ أَحًْبًَآبًٍيُِ وٌَ أَصّـْدٍَقُآئِيُِّ وٌَکَْلََ مًْنَِ يَِعٌْرِفُـِنِيَِ وٌَتٌـُعٌْطِِيِهّـُمًْ مًَآ يَِتٌـَمًَنَِّوٌَنَِهّـِ وٌَعٌَطِِرَ صّـَدٍُرُوٌرِهّـُمًْ ... ربًِّيُِ رَجّـَوٌْتٌـُکَْ فُـِيِْ هّـَذَِآ آلَيِوٌمً أَنِْ تٌـَسِـْعٌَدٍَ قُُلَُوٌْبًْ أَهّـْلَِيِْ
وٌَ أَحًْبًَآبًٍيُِ
وٌَ أَصّـْدٍَقُآئِيُِّ وٌَکَْلََ مًْنَِ يَِعٌْرِفُـِنِيَِ وٌَتٌـُعٌْطِِيِهّـُمًْ مًَآ يَِتٌـَمًَنَِّوٌَنَِهّـِ
وٌَعٌَطِِرَ صّـَدٍُرُوٌرِهّـُمًْ بًِآلَْإِيِمًَآنَِ وٌَآرْزٍُقُْهّـُمًْ آلَْخِـَلَُّوٌَدٍَّ فُـًيَِ آلَْجّـِنَِآنِِ وٌآجّـعٌلَنِآ يِآااربً مًنِ عٌتٌـقُآئکْ مًنِ آلَنِآآر .
.

مساء الخِـيِر .. رجعنا لكم بإذن الله بعد غياب طويل ❤❤
🌹🌹🌹
.
.
#البحرين #قطر #السعودية #الامارات #دبي #الكويت #عمان #عرب_فوتو #هاشتاقات_انستقرام_العربية #لايك #لايكات #احمد #ثوب #كشخه #الرياض #الشرقيه #صورة_اليوم #كامرتي #عرب #غرد_بصورة #صوره #مفضلتي_تستحق #عدستي #PhotoGrid #غرد_بصورة_من_تصويرك #مشاهير_الخليج
Read more
. بسم الله الرحمن الرحیم . ٍ مَا أُهَرِيقَ فِـي الْإِسْلَامِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ وَ لَا اڪـتُـسـِـبَ ...
Media Removed
. بسم الله الرحمن الرحیم . ٍ مَا أُهَرِيقَ فِـي الْإِسْلَامِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ وَ لَا اڪـتُـسـِـبَ مـَالٌ مِـنْ غَــيْـرِ حـِلِّـــهِ وَ لَا نُــــــڪِــحَ فَــــرجُ حـَـــــــرَامٍ إِلَّا وَ ذَلِكَ فِي أَعْنَاقِـهِمَا إِلَى يَوْمِ يَقُومُ قَائِمُنَا . هر خونی در اسـلام ... .
بسم الله الرحمن الرحیم
.
ٍ مَا أُهَرِيقَ فِـي الْإِسْلَامِ مِحْجَمَةٌ مِنْ دَمٍ
وَ لَا اڪـتُـسـِـبَ مـَالٌ مِـنْ غَــيْـرِ حـِلِّـــهِ
وَ لَا نُــــــڪِــحَ فَــــرجُ حـَـــــــرَامٍ إِلَّا وَ
ذَلِكَ فِي أَعْنَاقِـهِمَا إِلَى يَوْمِ يَقُومُ قَائِمُنَا
.
هر خونی در اسـلام [حتی] به اندازهٔ خون حجامت
ریختـه شود و هر مـالی که از راه حـرام بدست آید
و هر زنایی که انجام شود؛
بـه گــردن آن دو نـفـر (ابـوبـڪــر و عـــمــر) اسـت
تا روزی که قـــائــم ما قیــام کند!
.
(امام جعـفـر صـادق «علیه السلام»)
📚 رجال‌الکشی (شیخ طوسی)، صفحه ۱۸۰
«چاپ جامعه مدرسین قم»
.
.
«اللهم عجل لولیک الفرج والعن الجبت والطاغوت»
.
تقدیم به روح مطهر مادر امام عصر «ارواحنافداه»؛
حضرت نرجـس خـاتون «سلام الله علیها» صلوات!
.
.
#تبری #برائت #آن_دو_نفر #حدیث
#یاعلی
Read more
فضل قول ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) لكل من أصابه هم وكرب.. فقد قالها نبي الله يونس "ذا ...
Media Removed
فضل قول ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) لكل من أصابه هم وكرب.. فقد قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ... فضل قول ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) لكل من أصابه هم وكرب.. فقد قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء : 87] .. والنتيجة كانت .. (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ)سورة الانبياء،اية 88 .. ف نجاه الله من ثلاث ظلمات و هى ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت .. وفما ورد من الأثر .. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال" دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له" .. وهذه العبارة العظيمة تحوي ثلاثة أقسام .. 1. توحيد : لا إله إلا أنت .. 2. تنزيه لله جل جلاله : سبحانك .. 3. إستغفار وتوبة وندم : إني كنتُ من الظالمين .. لها فائدة كبيرة في إجابة الدعاء و تفريج الكروب لكل من حافظ عليها
فاجعلها من أذكارك اليومية .. اسأل الله العلي العظيم ان يفرج هم كل مكروب ،،
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
 #تصويري #تصميمي قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ...
Media Removed
#تصويري #تصميمي قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت {وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} [الأنبياء : 87] والنتيجة كانت (فَاسْتَجَبْنَا ... #تصويري #تصميمي
قالها نبي الله يونس "ذا النون " وهو في بطن الحوت
{وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى
فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}
[الأنبياء : 87]

والنتيجة كانت (فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ)
Read more
Loading...
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span>🕯<span class="emoji emoji2728"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🕯 . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸🕯✨
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
.اٍّلَّلَّهّْمُّ مُّاٍّ اٍّنِّاٍّ بّْهّْ مُّنِّ اٍّبّْتُّلَّاٍّء فّْاٍّنِّي اٍّحّْتُّسًّبّْ ...
Media Removed
.اٍّلَّلَّهّْمُّ مُّاٍّ اٍّنِّاٍّ بّْهّْ مُّنِّ اٍّبّْتُّلَّاٍّء فّْاٍّنِّي اٍّحّْتُّسًّبّْ اٍّجٍّر صُّبّْري عَّنِّدٌّكّْ واٍّنِّ كّْاٍّنِّ بّْسًّبّْبّْ ذنِّوبّْي فّْاٍّنِّي اٍّسًّتُّغٌّفّْركّْ واٍّتُّوبّْ اٍّلَّيكّْ .. .اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ ... .اٍّلَّلَّهّْمُّ مُّاٍّ اٍّنِّاٍّ بّْهّْ مُّنِّ اٍّبّْتُّلَّاٍّء فّْاٍّنِّي اٍّحّْتُّسًّبّْ اٍّجٍّر صُّبّْري عَّنِّدٌّكّْ واٍّنِّ كّْاٍّنِّ بّْسًّبّْبّْ ذنِّوبّْي فّْاٍّنِّي اٍّسًّتُّغٌّفّْركّْ واٍّتُّوبّْ اٍّلَّيكّْ .. .اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْاٍّ شّْكّْري ولَّاٍّ تُّبّْتُّلَّينِّي بّْبّْلَّاٍّء يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْ صُّبّْري ... اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْأنِّتُّ خٌّير وكّْيلَّ ودٌّبّْر لَّي اٍّمُّري فّْاٍّنِّي لَّاٍّ اٍّحّْسًّنِّ اٍّلَّتُّدٌّبّْير .
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji2728"></span> فضل صيام عاشوراء <span class="emoji emoji2728"></span> أولاً : صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " ...
Media Removed
فضل صيام عاشوراء أولاً : صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ ... ✨ فضل صيام عاشوراء ✨

أولاً : صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ " رواه مسلم 1162. وهذا من فضل الله علينا أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله ذو الفضل العظيم .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم عاشوراء ؛ لما له من المكانة ، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ . " رواه البخاري 1867

ومعنى " يتحرى " أي يقصد صومه لتحصيل ثوابه والرغبة فيه .

ثانياً : وأما سبب صوم النبي صلى الله عليه وسلم ليوم عاشوراء وحث الناس على صومه فهو ما رواه البخاري (1865) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَا هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ "

قوله : ( هذا يوم صالح ) في رواية مسلم " هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرّق فرعون وقومه " .

قوله : ( فصامه موسى ) زاد مسلم في روايته " شكراً لله تعالى فنحن نصومه " .

وفي رواية للبخاري " ونحن نصومه تعظيما له " .

قوله : ( وأمر بصيامه ) وفي رواية للبخاري أيضا : " فقال لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموا " .

ثالثاً : تكفير الذنوب الحاصل بصيام يوم عاشوراء المراد به الصغائر ، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة .

قال النووي رحمه الله :

يُكَفِّرُ ( صيام يوم عرفة ) كُلَّ الذُّنُوبِ الصَّغَائِرِ , وَتَقْدِيرُهُ يَغْفِرُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا إلا الْكَبَائِرَ .

ثم قال رحمه الله : صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ , وَيَوْمُ عَاشُورَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ , وَإِذَا وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ... كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ صَالِحٌ لِلتَّكْفِيرِ فَإِنْ وَجَدَ مَا يُكَفِّرُهُ مِنْ الصَّغَائِرِ
Read more
‏اذا قـسـى عـلـيـك الـزمـان لا تـنـحـنـي ، ولا تـيـأس ‏كـّن قـويـآ ، أبـتـسـم ، تـجـاهـل مـّا يـؤلـمـك ...
Media Removed
‏اذا قـسـى عـلـيـك الـزمـان لا تـنـحـنـي ، ولا تـيـأس ‏كـّن قـويـآ ، أبـتـسـم ، تـجـاهـل مـّا يـؤلـمـك ، ‏أصـنـع لـنـفـسـك يـّومـَآ سـعـيـدآ ، كـّن ذلـك آلـَرجـُل ‏الـّذي لـغـى مـّن قـامـوسـة كـلـمـة خـسـارة ‏اذا قـسـى عـلـيـك الـزمـان لا تـنـحـنـي ، ولا تـيـأس ‏كـّن قـويـآ ، أبـتـسـم ، تـجـاهـل مـّا يـؤلـمـك ، ‏أصـنـع لـنـفـسـك يـّومـَآ سـعـيـدآ ، كـّن ذلـك آلـَرجـُل ‏الـّذي لـغـى مـّن قـامـوسـة كـلـمـة خـسـارة
: Snap: ali_jabeer11 : @saleh_almagamsi @sal_magah @mg__alqarni : وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) ۞ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا ... :
Snap: ali_jabeer11
:
@saleh_almagamsi
@sal_magah
@mg__alqarni :
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ (20) ۞ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (21) إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ (22) إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (23) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ (24)
#علي_جابر #صالح_المغامسي #المغامسي #القران_الكريم #السنة_النبوية #مكةالمكرمة #المدينة_المنورة #المسجد_الحرام #المسجد_النبوي #المسجد_الأقصى #مسجد_قباء #محاضرات #السديس #الشريم #المعيقلي #القطامي #القرني #الجهني #صلاح_باعثمان #صلاح_البدير #بندر_بليلة #اذكاركم #اذكار_الصباح #اذكار_المساء #
Read more
✮✯ .عََّـجٍَّـبّْاًٍّ مَُّاٍّذَاٍّ فَّْعََّـلَّْـتُّ بّْقَِّـلَّْـبّْـِي .. بَّْــاٍّتَُّ ...
Media Removed
✮✯ .عََّـجٍَّـبّْاًٍّ مَُّاٍّذَاٍّ فَّْعََّـلَّْـتُّ بّْقَِّـلَّْـبّْـِي .. بَّْــاٍّتَُّ لَّاٍّ يَتَُّّسًِّعَُّ إلَّاٍّ لََّـڪْ .. أحِّْــبُّّْــڪْ ڪــَ ظُـــلَّّــِـي أنِّْـــتُّ ﻵ يُنَِّــآسًِّــبُّْـــنِِّــي غٌَّـيْـرڪْ ! إذَاٍّ أرَدٌّْتَُّـنِِّــي أنِّْ أڪُـونِّ ... ✮✯
.عََّـجٍَّـبّْاًٍّ مَُّاٍّذَاٍّ فَّْعََّـلَّْـتُّ بّْقَِّـلَّْـبّْـِي .. بَّْــاٍّتَُّ لَّاٍّ يَتَُّّسًِّعَُّ إلَّاٍّ لََّـڪْ .. أحِّْــبُّّْــڪْ ڪــَ ظُـــلَّّــِـي أنِّْـــتُّ ﻵ يُنَِّــآسًِّــبُّْـــنِِّــي غٌَّـيْـرڪْ ! إذَاٍّ أرَدٌّْتَُّـنِِّــي أنِّْ أڪُـونِّ لََّـڪ وَحّْْدٌّڪْ ، لَّاٍّ تَُّجٍّْعََّلَّنِِّــي أحّْْتَُّــاٍّجٍّ غٌَّيْرڪْ ! لَّأنِّّي أحِّْــبُّّْــڪْ .. عََّشِّْقِّْتُُّ اٍّلَّربّْيعَّ واٍّلَّحّْبّْ .. أنِّتُّ اٍّلَّنِّبّْض واٍّلَّاٍّنِّفّْاٍّسًّ .. أنِّتُّ اٍّلَّعَّشّْقِّ واٍّلَّغٌّراٍّمُّ ودٌّفّْء اٍّلَّاٍّشّْواٍّقِّ .. سًّأجٍّعَّلَّ اٍّلَّحُّْبّْ عَّنِّواٍّنِّي .. لَّأنِّّي أحِّْــبُّّْــڪْ أجٍّـِـدٌُّڪْ مُِّنِّْ حَّْقِّّـِي عَّنِّْدٌَّمَُّاٍّ أحّْْتَُّاٍّجٍُّڪْ .. أشّْْتَُّاٍّقُِّڪْ .... مُِّنِّْ حَّْقِّّـِي أشّْْيَاٍّء ڪَــثّْـِيرَهّْ .. أوّلَّهَّْاٍّ أنِّْــــــتُّ وأخٌّرهَّْاٍّ أنِّْــــــتُّ
Read more
Loading...
الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن .. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا ... الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن .. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا مُتَقَبَّلاً حَتَّـى يَنْقَضِی وَقَدّ غَفَرْتَ لَنْا وَرَحِمْتَنَا وَعَفَوْتَ عَنَّا فَمَنْ صَامَھُه وَقَامَه ايْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجّ مِـٌٍنَ ذُنُوْبِه گيَوْمَ وَلَدَتْه امُّه•تقبل الله طاعتكم ❤️💐 #تصميمي #تصاميم #رحيل #الم #السعوديه #الامارات
#البحرين #الكويت #عمان #الرياض #الدمام #غرد #بصوره
#الدمام #غرد #بصوره
#شعر #قصائد #بوح رمزيات #فوتو #لقاء #خاطر #قصائد #كلمات #صور #تصوير #حيااة #وفاء #عهد #حب #حقيقه
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>TIPS RUMAH TANGGA BAHAGIA<span class="emoji emoji1f338"></span> <span class="emoji emoji1f495"></span>Ingin rumah tangga bahagia? Coba jalankan 5 tips yang diajarkan dalam ...
Media Removed
TIPS RUMAH TANGGA BAHAGIA Ingin rumah tangga bahagia? Coba jalankan 5 tips yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai berikut. 1- Membina Rumah Tangga dengan Agama . . Allah Ta’ala berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا “Hai ... 🌸TIPS RUMAH TANGGA BAHAGIA🌸 💕Ingin rumah tangga bahagia? Coba jalankan 5 tips yang diajarkan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi sebagai berikut.
1- Membina Rumah Tangga dengan Agama .
.
Allah Ta’ala berfirman,
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (QS. At- Tahrim: 6)
.
.
2- Istri Taat Pada Suami .
.
Rumah tangga akan berbahagia, jika istri itu taat pada suami. Karena istri seperti inilah yang akan menyenangkan hati suami,
قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ
Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci.” (HR. An-Nasai, no. 3231; Ahmad, 2: 251. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih)
.
.
3- Punya Banyak Anak .
.
Karena makin banyak anak, makin banyak yang mendo’akan. Namun dituntut anak tersebut adalah anak yang shalih.
.
.
4- Menafkahi dengan Cukup .
.
Dari Mu’awiyah Al Qusyairi radhiyallahu ‘anhu, ia bertanya pada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengenai kewajiban suami pada istri, lantas Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ – أَوِ اكْتَسَبْتَ – وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِى الْبَيْتِ
“Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian -atau engkau usahakan-, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekkannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasehat) selain di rumah” (HR. Abu Daud, no. 2142. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).
.
.
5- Tidak Bermudah-mudah Minta Cerai .
.
🔑selengkapnya sumber: https://rumaysho.com/14407-5-tips-rumah-tangga-bahagia.html
Read more
... سالروز شهادت نهمین ستاره آسمان امامت و ولایت، پاره تن امام رضا _حضرت جوادالائمة_ (علیهماالسّلام) ...
Media Removed
... سالروز شهادت نهمین ستاره آسمان امامت و ولایت، پاره تن امام رضا _حضرت جوادالائمة_ (علیهماالسّلام) تسلیت باد. امام جواد (علیه السلام) فرمود: «کسی که این دعا را بعد از نماز صبح بخواند، حاجتی را از خداوند درخواست نمی ­کند، مگر آن­ که برایش آسان می­ شود و خداوند، امور مهم وی را کفایت خواهد کرد: ... ...
سالروز شهادت نهمین ستاره آسمان امامت و ولایت، پاره تن امام رضا _حضرت جوادالائمة_ (علیهماالسّلام) تسلیت باد.

امام جواد (علیه السلام) فرمود: «کسی که این دعا را بعد از نماز صبح بخواند، حاجتی را از خداوند درخواست نمی ­کند، مگر آن­ که برایش آسان می­ شود و خداوند، امور مهم وی را کفایت خواهد کرد:  بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَى اللَّهِ‏ إِنَّ اللَّهَ بَصِیرٌ بِالْعِبادِ فَوَقاهُ اللَّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ ما شاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا مَا شَاءَالنَّاسُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَرِهَ النَّاسُ حَسْبِیَ الرَّبُّ مِنَ الْمَرْبُوبِینَ حَسْبِیَ الْخَالِقُ مِنَ الْمَخْلُوقِینَ حَسْبِیَ الرَّازِقُ مِنَ الْمَرْزُوقِینَ حَسْبِیَ الَّذِی لَمْ یَزَلْ حَسْبِی مُنْذُ قَطُّ حَسْبِیَ اللَّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم‏

#حضرت_جواد_الائمة_علیه_السلام
#امام_جواد_علیه_السلام
#امام_محمد_تقی_علیه_السلام
#تعقیب_نماز_صبح
#حسبی_من_هو_حسبی
#علی_برات_نژاد
#سخنان_گهربار_اهل_بیت
#نستعلیق
#خوشنویسی
#Calligraphy
Read more
Loading...
Masjid emang selalu akan menjadi tempat kembali yang tenang dan menenangkan. Di tengah hiruk pikuk ...
Media Removed
Masjid emang selalu akan menjadi tempat kembali yang tenang dan menenangkan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang menjenuhkan, perjumpaan dengan Allah di rumah-Nya lah hendaknya rutin kita lakukan. Minimal 5 kali dalam sehari semalam. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ... Masjid emang selalu akan menjadi tempat kembali yang tenang dan menenangkan. Di tengah hiruk pikuk kehidupan yang menjenuhkan, perjumpaan dengan Allah di rumah-Nya lah hendaknya rutin kita lakukan. Minimal 5 kali dalam sehari semalam.

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ: اَلْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ بِعِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْـمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اِجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Tujuh golongan yang dinaungi Allâh dalam naungan-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya: (1) Imam yang adil, (2) seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allâh, (3) seorang yang hatinya bergantung ke masjid, (4) dua orang yang saling mencintai di jalan Allâh, keduanya berkumpul karena-Nya dan berpisah karena-Nya, (5) seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ‘Sesungguhnya aku takut kepada Allâh.’ Dan (6) seseorang yang bershadaqah dengan satu shadaqah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfaqkan tangan kanannya, serta (7) seseorang yang berdzikir kepada Allâh dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya.” Selagi masih ada waktu, mari tautkan hati kita ke masjid. Dimulai dari shalat wajib 5 waktu (khususnya buat ikhwan-ikhwan), ikut kajian-kajian, mabit dan itikaf, serta mentoring keagamaan.

Foto di atas merupakan salah satu dari 18 situs tapak sejarah perkembangan kota Jakarta, Masjid Al Azhar. Beberapa waktu lalu saat ada acara disana.

Hari kesebelas di 2018
11.01.2018
@anamipit
#30haribercerita
@30haribercerita
#AduhTelatSekianHari
Read more
وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ ...
Media Removed
وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ... وَ اسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ... آرزو (و توقّع بیجا) در فضیلت و مزیّتی ... وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ
...
وَ اسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
...
آرزو (و توقّع بیجا) در فضیلت و مزیّتی که خدا به آن بعضی را بر بعضی برتری داده مکنید؛ که هر یک از مرد و زن از آنچه اکتساب کنند بهره‌مند شوند
...
و هر چه می‌خواهید از فضل خدا درخواست کنید (نه از خلق) که خدا به همه چیز داناست.
آیه 32
سوره النساء
...
توجه توجه
👇🏻👇🏻👇🏻
...
قرآن مجيد
براي آنان كه ايمان دارند
شفا و رحمت است
و براي ستمكارانِ منكر و كافر و مغرور
جز خسارت نخواهد افزود
...
#خدا #قرآن #كتاب آسماني #پيغمبر #حضرت محمد #وحي #جبرييل #معنوي #معنويت #عرفان #خالق #آفريدگار #بنده #بندگي # طغيان #ايمان #كفر #دين #اسلام #مسلمان #تفكر #افكارت #تفكر مثبت #تفكر سازنده #تفكر توان بخش #تفكر منفي #تفكر مخرب #تفكر توانفرسا
Read more
أّعٌتّرفِّ بِأّنِنِيِّ رجِلَ يِّحٌرمَ عٌلَيِّهِ أّمَتّلَأّګ أّلَفِّرحٌ لَيِّتّ أّلَفِّرحٌ ...
Media Removed
أّعٌتّرفِّ بِأّنِنِيِّ رجِلَ يِّحٌرمَ عٌلَيِّهِ أّمَتّلَأّګ أّلَفِّرحٌ لَيِّتّ أّلَفِّرحٌ أّنَِّسأّنِ أّجِلََّس مَعٌهِ أّعٌتّرفِّ بِأّنِنِيِّ رجِلَ يِّحٌرمَ عٌلَيِّهِ أّمَتّلَأّګ أّلَفِّرحٌ

لَيِّتّ أّلَفِّرحٌ أّنَِّسأّنِ أّجِلََّس مَعٌهِ
Loading...
<span class="emoji emoji2600"></span>️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم . —— . 1-آيات من #سورة_البقرة ...
Media Removed
️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم . —— . 1-آيات من #سورة_البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم -:- الم ✧ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ✧ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ... ☀️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم .
—— .

1-آيات من #سورة_البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم -:- الم ✧ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ✧ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ✧ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون َ• / ⌘/ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ✧ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ✧ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • / ⌈⌘⌋/ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ✧ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ✧ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ --صدق الله العلي العظيم👇
Read more
. . #لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين . . . عن سعد رضي الله عنه قَالَ : " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ ، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا ... .
.
#لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين
.
.
.
🔴عن سعد رضي الله عنه قَالَ : " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ ، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ ؟ ) فَقِيلَ لَهُ : بَلَى ، فَقَالَ: ( دُعَاءُ ذِي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) وصححه الألباني في " الصحيحة " (1744)🔴
.
.
.
👇🏻👇🏻
.
🌹🌹ورواه الترمذي (3505) ولفظه : ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " 🌹🌹
.
.
.
.
👇👇👇
.
.
.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
.
.
.
👇👇👇
.
.
قران - Quran
.
@bosaif_aldhaheri
@bosaif_aldhaheri
@bosaif_aldhaheri
.
.
.
.
(((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ)))
(((I bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad is His servant/slave and His messenger)))
.
.
.
.
#مساء_الخير #صباح_الخير #الباقيات_الصالحات #ذكر_الله #استغفر_الله #انشر_تؤجر #منشن_احبابك #استغفار #الحمدلله #اجر #سبحان_الله #استغفرالله #منصور_السالمي #اذكار #الجنة #أجر #حسنات #قرآن #ساعة_استجابة #حساب_ديني #الجمعة #الصلاة_على_النبي #تسبيح #حديث_شريف #حديث
.
.
Read more
<span class="emoji emoji2600"></span>️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم . —— . 1-آيات من #سورة_البقرة ...
Media Removed
️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم . —— . 1-آيات من #سورة_البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم -:- الم ✧ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ✧ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ... ☀️ #صباحاً #آيات_قرآنيه : رجاءاً من يقرأ أي من الآيات الكريمه يكتب - تم .
—— .

1-آيات من #سورة_البقرة : بسم الله الرحمن الرحيم -:- الم ✧ ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ✧ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ✧ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُون َ• / ⌘/ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ✧ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ✧ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ • / ⌈⌘⌋/ لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ✧ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ✧ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ --صدق الله العلي العظيم👇
Read more
Matthew 16:13-19 At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked ...
Media Removed
Matthew 16:13-19 At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say that the Son of man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say ... Matthew 16:13-19
At that time, when Jesus came into the district of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say that the Son of man is?" And they said, "Some say John the Baptist, others say Elijah, and others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter replied, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus answered him, "Blessed are you, Simon Bar Jona! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven."
☦️
متى 16: 13-19
فِي ذَٰلِكَ الزَّمَانِ، لَـمَّا جَاءَ يَسُوعُ إِلَى نَوَاحِي قَيْصَرِيَّةِ فِيلُبُّسَ سَأَلَ تَلاَمِيذَهُ قِائِلاً:«مَنْ يَقُولُ النَّاسُ إِنِّي أَنَا ابْنُ الإِنْسَانِ؟» فَقَالُوا:«قَوْمٌ: يُوحَنَّا الْمَعْمَدَانُ ، وَآخَرُونَ: إِيلِيَّا، وَآخَرُونَ: إِرْمِيَا أَوْ وَاحِدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ». قَالَ لَهُمْ:«وَأَنْتُمْ، مَنْ تَقُولُونَ إِنِّي أَنَا؟» فَأَجَابَ سِمْعَانُ بُطْرُسُ وَقَالَ:«أَنْتَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ الْحَيِّ!». فَأجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُ:«طُوبَى لَكَ يَا سِمْعَانُ بْنَ يُونَا، إِنَّ لَحْمًا وَدَمًا لَمْ يُعْلِنْ لَكَ، لكِنَّ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ. وَأَنَا أَقُولُ لَكَ أَيْضًا: أَنْتَ بُطْرُسُ، وَعَلَى هذِهِ الصَّخْرَةِ أَبْني كَنِيسَتِي، وَأَبْوَابُ الْجَحِيمِ لَنْ تَقْوَى عَلَيْهَا. وَأُعْطِيكَ مَفَاتِيحَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ، فَكُلُّ مَا تَرْبِطُهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَرْبُوطًا فِي السَّمَاوَاتِ. وَكُلُّ مَا تَحُلُّهُ عَلَى الأَرْضِ يَكُونُ مَحْلُولاً فِي السَّمَاوَاتِ».
Read more
من صيد السنه الماضيه # الساحل الغربي ابو فايز وابو عيد وابو حمود. اقنـب قنيـب الـلـي عـلـى الـمـرح ...
Media Removed
من صيد السنه الماضيه # الساحل الغربي ابو فايز وابو عيد وابو حمود. اقنـب قنيـب الـلـي عـلـى الـمـرح دوج امسئ ولاطـالــع شـوافــن قـريـبــه ماغـيـر فــي راس الـطـويـل ايـتـلـوج وعلـى محـاس البـدو يقلـب نصيـبـه ارضن خلى وسنين يلعـب بهـا العـج ومـن ضيقتـه مجبـور صوتـه يجيبـه واء لجـتـي ... من صيد السنه الماضيه # الساحل الغربي ابو فايز وابو عيد وابو حمود. اقنـب قنيـب الـلـي عـلـى الـمـرح دوج امسئ ولاطـالــع شـوافــن قـريـبــه
ماغـيـر فــي راس الـطـويـل ايـتـلـوج وعلـى محـاس البـدو يقلـب نصيـبـه
ارضن خلى وسنين يلعـب بهـا العـج ومـن ضيقتـه مجبـور صوتـه يجيبـه
واء لجـتـي لـجـت ضلـوعـه لـيـا لـــج الـبـطـن خـالــي والـقـوائـم صـويـبـه
والا يتـيـمـن عـنــد نـــزل الــعــرب دج ومسكـيـن ميـعـرف الحـيـاء والمعيـبـه
تلـعـبـه الـدنـيــا عــلــى كــــل مـنـهــج وتخطـيـه لـوعـات الـهـلاك وتصيـبـه
والا غشيـمـن مـاعـرف كـيــف يـحـتـج يـبــي الـنـجــاه وركــبــوه الََمـصـيـبـه
اعــول مــن الـفـرقـاء عـويــل المـخـلـج ومـن ذارف الدمعـه عيونـي غضيـبـه
عـلــى حبـيـبـاً دونـــه الـبـعـد مـنـفـج وصـارت علـى مثلـي دروبـه صعيبـه
واليـا طـراء جفنـي عـن النـوم لجلـج وقــام ايتـصـورلـي طـويــل الـذويـبـه
طال انتظاري بالرجـاء ويـن ابـا هـج ولا شفتـهـا عـقـب الـبـطـاء والمغـيـبـه
اليـا سمعـت اسمـه مـع العالـم انـرج والـبــال مـايـرتــاح غــيــر بغـصـيـبـه
والقلـب يسهـا عـن طريـقـة لـيـا ســج ولاقــوط عــن درب السـنـوع يغـديـبـه
مــالــوم قـلـبــي بـالــغــزال الـمــدعــج وصـايـفــه بـالـوقــت هـــــذا غـريــبــه
الـيـا هــرج فــي هـرجـتـه مايـتـعـوج مـثـل العـديـم الـيـا جـلــس لضـريـبـه
الـزول بـيـن الـطـول والقـصـر مــدرج وان شـافـه المشـتـاق يـذهـب ذهـيـبـه
ولـيـا الـتـفـت يـمــي وقـــام ايتـغـنـج كـنــي بضـلـمـت لــيــل ماينـسـريـبـه
واليا ضحك رمح الطنى خجني خج وينشـب اللسانـي ماقـدرت احكيـبـه
اصـيــر بـيــن ايــديــه لـحـمــاً مـثـلــج لـــــون مـاعــنــدي مـخــافــه وريــبـــه
وشــكـــواي لله كـــــل شــيـــاً يـعــالــج الا مـــــرض قــلـــب تـغــيــر طـبـيــبــه
Read more
. . . ركضنـا عليـهـم ركـضـةٍ وأعـتـزى المسـطـور يــوم الخـيـل تـدفـع وأشـهـب المـلـح كاسيـنـا ...
Media Removed
. . . ركضنـا عليـهـم ركـضـةٍ وأعـتـزى المسـطـور يــوم الخـيـل تـدفـع وأشـهـب المـلـح كاسيـنـا لعيـنـاك يــا شـعــلٍ تـلافــت عـلــى المـقـهـور ذعــرهــا الـصـيــاح وتـلـتـفـت فــــي عـزاويــنــا طـعــنّــا لـعــيــن فــاطـــرٍ خـلـفـهــا مـــصـــرور لـبـنــهــا عــــــن ... .
.
.
ركضنـا عليـهـم ركـضـةٍ وأعـتـزى المسـطـور
يــوم الخـيـل تـدفـع وأشـهـب المـلـح كاسيـنـا
لعيـنـاك يــا شـعــلٍ تـلافــت عـلــى المـقـهـور
ذعــرهــا الـصـيــاح وتـلـتـفـت فــــي عـزاويــنــا
طـعــنّــا لـعــيــن فــاطـــرٍ خـلـفـهــا مـــصـــرور
لـبـنــهــا عــــــن الــــــزاد الـمـســمّــى يـعــزيــنــا
وبــالــك تــهــج الــزمــل يـالـجــادل الـغــنــدور
خـلــي الـزمــل يــاقــف وانهـمـيـنـا بأسـامـيـنـا
وانا احذرك عقب اليوم عن عشقة المثبور
عـــن الـلــي لـيــا جــــت لــقــوةٍ يـتـقــي فـيـنــا
وعـدّ الجنايـز وابخـص الكـون يــا منـصـور
هـــــذا جـــــزا مــــــن زارنــــــا عـــنـــد أهـالـيــنــا
وأمـسـيـنـا بــعـــز والــعـــدو رايـــــح مـكــســور
وأصـبـحـنــا نـمــثــل فـعـلـنــا فـــــي قـهـاويــنــا .
.
اسعد الله مساكم وتقبل الله طعتكم✋🏻✋🏻🐪🐎
Read more
 #Repost @hidrasari ・・・ Hiburan jiwa dan raga banget klo di rawat inap itu ada yg besukin setiap ...
Media Removed
#Repost @hidrasari ・・・ Hiburan jiwa dan raga banget klo di rawat inap itu ada yg besukin setiap harinya.. Alhamdulillaah selama kemarin 5 hari abang @zubayrpermana dirawat, ada saja yg datang besuk setiap harinya 🤗 jazakumullaah khoyron utk keluargaqu sayang and sahabat2 qu sayang ... #Repost @hidrasari
・・・
Hiburan jiwa dan raga banget klo di rawat inap itu ada yg besukin setiap harinya.. Alhamdulillaah selama kemarin 5 hari abang @zubayrpermana dirawat, ada saja yg datang besuk setiap harinya 🤗😘 jazakumullaah khoyron utk keluargaqu sayang and sahabat2 qu sayang 😍😘😘❤️ semoga Allaah membalas kebaikan kalian dgn pahala yg berlipat ganda Aamiin Allaahumma Aamiin 😇🙏🏻 Rasulullah صلى الله عليه و سلم bersabda:

إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِيْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ. “Apabila seseorang menjenguk saudaranya Чαπƍ muslim (yang sedang sakit), maka (seakan-akan) dia berjalan sambil memetik buah-buahan Surga sehingga dia duduk, apabila sudah duduk maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka tujuh puluh ribu malaikat mendo’akannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba.” (HR. at-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dengan sanad shahih). #hadistshahih
#zubayrqusayang #bff #loveofmylife #truelove #maasyaaallah #maasyaaallahtabarakallah
Read more
" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ ...
Media Removed
" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" . اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير الف مبروك حبيبتي بنت خالتي ️ احبج " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ"
.
اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير ♥️👑 الف مبروك حبيبتي بنت خالتي ♥️ احبج
{اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ ...
Media Removed
{اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ... {اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ }البقرة255

ثم قراءة سورة الأخلاص والفلق والناس ثلاث مرات

سورة الأخلاص

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4}سورة الفلق

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ{1} مِن شَرِّ مَا خَلَقَ{2} وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ{3} وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ{4} وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ{5}

سورة الناس

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ{1} مَلِكِ النَّاسِ{2} إِلَهِ النَّاسِ{3} مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ{4} الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ{5} مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ{6} ثم قراءة أخر آيتين من سورة البقرة ( في المساء فقط )

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ{285} لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ{286}

ثم قول التالي

1/ " بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم - (ثلاث مرات) ".
2/ " اللهم إني أسألك العفو و العافية في الدنيا و الأخره ، اللهم إني أسألك العفو و العافية ، في ديني ودنياي وأهلي ، ومالي ، اللهم استر عوراتي ، وآمن روعاتي ، اللهم احفظني من بين يدي ، ومن خلفي ، وعن يميني ، وعن شمالي ، ومن فوقي ، وأعوذ بعظمتك إن أغتال من تحتي ".
Read more
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span>🕯<span class="emoji emoji2728"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🕯 . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸🕯✨🌺
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌸
Read more
💭 أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ💭 - آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
💭 أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ💭 - آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 💭 أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ💭
-
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. -
[البقرة 285 - 286]. ❄️🐳⛅️🌙✨🌞💛🕌
Read more
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span>🕯<span class="emoji emoji2728"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🕯 . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸🕯✨🌺
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌸
Read more
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span>🕯<span class="emoji emoji2728"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🕯 . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸🕯✨🌺
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌸
Read more
HAK SUAMI YANG HARUS DIPENUHI ISTERI Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ketahuilah ...
Media Removed
HAK SUAMI YANG HARUS DIPENUHI ISTERI Oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Ketahuilah bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, bagi isteri, juga bagi anak-anaknya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberi keutamaan bagi laki-laki ... HAK SUAMI YANG HARUS DIPENUHI ISTERI

Oleh
Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Ketahuilah bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga, bagi isteri, juga bagi anak-anaknya, karena Allah telah menjadikannya sebagai pemimpin. Allah memberi keutamaan bagi laki-laki yang lebih besar daripada wanita, karena dialah yang berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Dan Allah Ta’ala berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya.” [An-Nisaa’ : 34]

Oleh karena itu, suami mempunyai hak atas isterinya yang harus senantiasa dipelihara, ditaati dan ditunaikan oleh isteri dengan baik yang dengan itu ia akan masuk Surga.

Masing-masing dari suami maupun isteri memiliki hak dan kewajiban, namun suami mempunyai kelebihan atas isterinya.

Allah Ta’ala berfirman:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ “Dan mereka (para wanita) memiliki hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang pantas. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.” [Al-Baqarah : 228]

1. Ketaatan Isteri Kepada Suaminya
Setelah wali atau orang tua sang isteri menyerahkan kepada suaminya, maka kewajiban taat kepada suami menjadi hak tertinggi yang harus dipenuhi, setelah kewajiban taatnya kepada Allah dan Rasul-Nya shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Sebagaimana sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ِلأَحَدٍ َلأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا “Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” [1]

https://almanhaj.or.id/2080-ketaatan-isteri-kepada-suaminya.html
Read more
إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)
alqhtani.3qar يسعدنا استقبال طلباتكم وعروضكم من المالك والمشتري فقط من خلال الواتساب 0533002034. . . ...
Media Removed
alqhtani.3qar يسعدنا استقبال طلباتكم وعروضكم من المالك والمشتري فقط من خلال الواتساب 0533002034. . . . للتواصل : . اتصال | واتساب (0533002034) . . . ثقتكم مطلبنا ، تحقيق رغباتكم غايتنا ، رضاكم هدفنا . alqhtani.3qar #⁠ق⁠ر⁠و⁠ب⁠ا⁠ت⁠_⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي⁠ه #⁠ط⁠ل⁠ب⁠ا⁠ت⁠_⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي⁠ة ... alqhtani.3qar
يسعدنا استقبال طلباتكم وعروضكم من المالك والمشتري فقط من خلال الواتساب 0533002034.
.
. .📞 للتواصل :
.
اتصال | واتساب (0533002034)
.
.
.
ثقتكم مطلبنا ، تحقيق رغباتكم غايتنا ، رضاكم هدفنا
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
.
alqhtani.3qar #⁠ق⁠ر⁠و⁠ب⁠ا⁠ت⁠_⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي⁠ه #⁠ط⁠ل⁠ب⁠ا⁠ت⁠_⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي⁠ة #⁠ف⁠ل⁠ل #⁠ق⁠ص⁠و⁠ر #⁠ا⁠س⁠ت⁠ر⁠ا⁠ح⁠ا⁠ت #⁠ف⁠ل⁠ل⁠_⁠ل⁠ل⁠ب⁠ي⁠ع #⁠م⁠ن⁠_⁠ا⁠ل⁠م⁠ا⁠ل⁠ك #⁠ش⁠ق⁠ق #⁠ش⁠م⁠ا⁠ل⁠_⁠ا⁠ل⁠ر⁠ي⁠ا⁠ض #⁠م⁠س⁠و⁠ق⁠ا⁠ت #⁠ف⁠ي⁠ل⁠ا⁠_⁠س⁠ك⁠ن⁠ي⁠ه #⁠ب⁠ن⁠ا⁠ء⁠_⁠ش⁠خ⁠ص⁠ي #⁠ا⁠ر⁠ا⁠ض⁠ي #⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ا⁠ت #⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر #⁠ت⁠س⁠و⁠ي⁠ق⁠_⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي #⁠ت⁠س⁠و⁠ي⁠ق⁠_⁠ا⁠ل⁠ك⁠ت⁠ر⁠و⁠ن⁠ي #⁠ت⁠س⁠و⁠ي⁠ق #⁠ط⁠ل⁠ب⁠ا⁠ت⁠ك⁠م #⁠ش⁠ق⁠ق #⁠ف⁠ل⁠ل #⁠ا⁠ر⁠ا⁠ض⁠ي #⁠ق⁠ص⁠و⁠ر #⁠ش⁠ا⁠ل⁠ي⁠ه⁠ا⁠ت #⁠ا⁠س⁠ت⁠ر⁠ا⁠ح⁠ا⁠ت #⁠م⁠س⁠ا⁠ء⁠_⁠ا⁠ل⁠خ⁠ي⁠ر #⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ا⁠ت⁠_⁠ا⁠ل⁠ر⁠ي⁠ا⁠ض #⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر⁠ي #⁠ع⁠ق⁠ا⁠ر #⁠ا⁠ب⁠ر⁠ا⁠ج #⁠ب⁠ي⁠و⁠ت #⁠ف⁠ي⁠ل⁠ا⁠_⁠س⁠ك⁠ن⁠ي⁠ة⁠_⁠ل⁠ل⁠ب⁠ي⁠ع
Read more
ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ <span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji1f343"></span> أَنْ تَسْعَدَ ♡ قُلُوْبْ ♡ أَهْلِيْ وَ أَحْبَابٍـــيُ وَ أَصْدَقُـــائِيُّ ...
Media Removed
ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ أَنْ تَسْعَدَ ♡ قُلُوْبْ ♡ أَهْلِيْ وَ أَحْبَابٍـــيُ وَ أَصْدَقُـــائِيُّ وَكَــلَ مْـنَ يَعْـرِفِنيَ وَترزقهم مَـا يَتَمَنَّـوَنَـهِ وَعَطِــرَ صَـدُرُورِهُمْ بِالْإِيـمَانَ وَارْزُقْـهُمْ الْخَلُّــوَدَّ فًـيَ الْجِــنَانِ وارحم موتانا وموتاهم ... ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ 💕🍃 أَنْ تَسْعَدَ ♡ قُلُوْبْ ♡ أَهْلِيْ وَ أَحْبَابٍـــيُ وَ أَصْدَقُـــائِيُّ وَكَــلَ مْـنَ يَعْـرِفِنيَ وَترزقهم مَـا يَتَمَنَّـوَنَـهِ وَعَطِــرَ صَـدُرُورِهُمْ بِالْإِيـمَانَ وَارْزُقْـهُمْ الْخَلُّــوَدَّ فًـيَ الْجِــنَانِ وارحم موتانا وموتاهم برحمتك ياارحم الراحمين يارب العالمين يارب واجعلنا من عتقائك من النار ♡♡اللهم آمـــــين ♡♡
💞جمعة💞مباركة
Read more
HUKUM PUASA REJAB Soal : Apakah hukumnya puasa di bulan Rejab? Adakah sunat hukumnya atau bid’ah? Benarkah ...
Media Removed
HUKUM PUASA REJAB Soal : Apakah hukumnya puasa di bulan Rejab? Adakah sunat hukumnya atau bid’ah? Benarkah kata orang bahawa hadith yang menceritakan Nabi saw puasa di bulan Rejab itu dhaif? Jawab : Terlebih dahulu kita lihat hadith berkenaan supaya mendapat akan jawapan yang ... HUKUM PUASA REJAB

Soal :

Apakah hukumnya puasa di bulan Rejab? Adakah sunat hukumnya atau bid’ah?
Benarkah kata orang bahawa hadith yang menceritakan Nabi saw puasa di bulan Rejab itu dhaif?

Jawab :

Terlebih dahulu kita lihat hadith berkenaan supaya mendapat akan jawapan yang benar.

Uthman bin Hakim Al-Ansori berkata :

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ صَوْمِ رَجَبٍ وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ فِي رَجَبٍ فَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ

Artinya : “Aku telah bertanya akan Said bin Jubair r.a. berkenaan puasa Rejab dan kami pada ketika itu sedang berada di dalam bulan Rejab. Maka berkata Said bin Jubair r.a. : Aku telah mendengar Ibnu Abbas r.a. berkata : Adalah Rasulullah saw berpuasa sehingga kami kata baginda tidak berbuka. Dan baginda juga makan sehingga kami kata baginda tidak berpuasa.” Hadith Imam Muslim pada Kitabul Siyam no : 1157

Maka daripada hadith di atas dapatlah diketahui bahawa puasa Rejab adalah disunatkan kerana jelas dari cerita Ibnu Abas bahawa Nabi saw banyak berpuasa di bulan Rejab.
Dan dari perkataan Ibnu Abbas r.a. bahawa Nabi juga meninggalkan berpuasa pada bulan Rejab membawa arti puasa Rejab adalah sunat bukannya wajib kerana apabila Nabi saw ada melakukannya dan meninggalkannya menunjukkan perkara itu hanyalah sunat.

Orang yang berkata hadith Nabi saw puasa Rejab adalah hadith dhaif adalah tidak benar kerana hadith Ibnu Abbas r.a. di atas adalah hadith sahih riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya.

Kesimpulan : - Hukum puasa di bulan Rejab adalah sunat dan dapat pahala siapa yang melakukannya pada mana-mana hari yang dia suka di dalam bulan Rejab. - Puasa sunat Rejab adalah sunnah bukannya bida’ah kerana ia diamalkan olih Nabi saw. Arti bidaah ialah perkara yang tidak diamalkan olih Nabi saw. - Puasa Rejab hukumnya sunat bukan wajib. - Hadith Nabi saw puasa di bulan Rejab adalah hadith sahih bukan hadith dhaif.

Wallahua’lam

https://www.facebook.com/Ustaz.Azhar.Idrus.Original
Read more
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ ...
Media Removed
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ ... اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.ثلاث مرات
Read more
Rasulullah S.A.W. bersabda : إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِيْ خِرَافَةِ ...
Media Removed
Rasulullah S.A.W. bersabda : إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِيْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ ... Rasulullah S.A.W. bersabda :

إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِيْ خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ
Ertinya : "Barang siapa menziarahi saudara se-Islamnya yang sakit, maka (perjalanannya ke rumah orang sakit itu seakan-akan) ia berjalan sambil memetik buah-buahan syurga sehingga ia duduk (yakni duduk di rumah pesakit), apabila ia duduk, maka rahmat yang banyak diturunkan kepadanya. Apabila ia menziarahi di pagi hari, maka 70 ribu malaikat mendoakannya untuk mendapat rahmat sehingga ke petang. Apabila ia menziarahi pada waktu petang, 70 ribu malaikat mendoakannya untuk emdapat rahmat sehingga ke pagi" . [Hadis Riwayat : at-Tirmidzi, Ibn Majah & Imam Ahmad]

#theasaris
#ilahiantamaksudiwaredhakamatlubi
Read more
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ ...
Media Removed
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ ... اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.ثلاث مرات
Read more
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ ...
Media Removed
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ ... اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.ثلاث مرات
Read more
. #بسم_الله_الرحمن_الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ...
Media Removed
. #بسم_الله_الرحمن_الرحیم وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ. آیه ۲۱ سوره روم و از #نشانه‏ هاى او اين است که همسرانى از جنس خودتان ... .
#بسم_الله_الرحمن_الرحیم

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ.
آیه ۲۱ سوره روم

و از #نشانه‏ هاى او اين است که همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در کنار آنان #آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در اين نشانه‏ هايى است براى گروهى که تفکّر می‌کنند

پ.ن: این آرامش رو برای همه‌ی جوونای سرزمینمون آرزومندیم🌸الهی آمین

نگاه تو عمر دوباره من
#محمد_سعید_میرزایی

#عیدتون_مبارک

#طرح_اختصاصی برای #مثلا_گرافی
@masalangraphy
@masalangraphy
@masalangraphy
@masalangraphy

#بازسازی_یک_طرح_قدیمی
Read more

‏قال الله ﷻ ‏*​﴿ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾* ‏لا تتوهم أن الخلاص من مضائق خانقة ‏ وكربات هائلة كبطن الحوت خاصًا بيونس! ‏بل "وكذلك ننجي المؤمنين"... ‏ " أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ‏💭 ‏لم يختص الله الأنبياء فقط بالنجاة من ... 🌙
‏قال الله ﷻ💛💚💙
‏*​﴿ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ﴾* ‏لا تتوهم أن الخلاص من مضائق خانقة ‏ وكربات هائلة كبطن الحوت خاصًا بيونس! ‏بل "وكذلك ننجي المؤمنين"... ‏ " أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ 🍃‏💭 ‏لم يختص الله الأنبياء فقط بالنجاة من الغم بل جعل لكل المؤمنين نصيب في النجاة من الغم "..وَنَجَّيْنَاهُ مِنْ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ"🍃🌟‬⁩
.▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃ . @ralnaqbi94 . [email protected] ﴿ #منشن شخص تنصحه بمتابعتنا↓↓ ﴾🍂
〰 °
↫ ﴿ #الامارات ﴾ ﴿ #السعوديه ﴾ ↫ ﴿ #الكويت ﴾ ﴿ #قطر ﴾ ↫ ﴿ #البحرين ﴾ ﴿ #مصر ﴾ ↫ ﴿ #العراق ﴾ ↫ ﴿ #قران ﴾ ﴿ #دبي ﴾ ↫ ﴿ #احاديث ﴾ ↫ ﴿ #رمضان ﴾ ﴿ #تلاوات ﴾ ↫﴿ #تلاوة ﴾﴿ #الاستغفار ﴾ ﴿ #اذكار ﴾ ↫ ﴿ #سبحان_الله﴾ ﴿ #دعاء ﴾ ↫ ﴿ #﴿ #استغفر_الله ﴾ ﴾
Read more
أُسٌأٌلَ أًلٌلًهً تُعٌأًلٌى بًهٌذِأَ أِلُجّمًعِة أُلًمِبّأُرَڳًه أٌنَ تَدَوًمُ أٌلُسِڳّيَنَة ...
Media Removed
أُسٌأٌلَ أًلٌلًهً تُعٌأًلٌى بًهٌذِأَ أِلُجّمًعِة أُلًمِبّأُرَڳًه أٌنَ تَدَوًمُ أٌلُسِڳّيَنَة فُيً قَلّوًبّڳٌـــم وِأِلًأًبًتٌسُـــأُمَة عٌلّـى وَجَوِهُڳّـمً وَأٌلٌسِعُــأًدٌة فِيٌ بِيوتٌڳَــمٌ وّأًلًصُحَهُ فٌيِ بِدُنّڳِمِ وِأِلٌتِوُفِيًقُ فَيٌ حُيُأِتٌڳٌمٌ وّأُلٌأَمّأٌنً ... أُسٌأٌلَ أًلٌلًهً تُعٌأًلٌى بًهٌذِأَ أِلُجّمًعِة أُلًمِبّأُرَڳًه أٌنَ تَدَوًمُ أٌلُسِڳّيَنَة فُيً قَلّوًبّڳٌـــم وِأِلًأًبًتٌسُـــأُمَة عٌلّـى وَجَوِهُڳّـمً وَأٌلٌسِعُــأًدٌة فِيٌ بِيوتٌڳَــمٌ وّأًلًصُحَهُ فٌيِ بِدُنّڳِمِ وِأِلٌتِوُفِيًقُ فَيٌ حُيُأِتٌڳٌمٌ وّأُلٌأَمّأٌنً فَيُ دُرِوٌبَڳّمَ وًأُلُنًوٌرُ فًيٌ وَجٌوٌهُڳًمّ وّأَنِ يِغُفًرٌ لِڳُمّ وَلًوٌأِلّدٌيِڳِمّ .. أٌلّلًهّمُ أَمّيَنّ
🌹🍃🌹🍃❤
Read more
. . . . . . . . . . . . . . ................... <span class="emoji emoji26c5"></span>ٲذكـــــار الصبــــــــــــــــــــــاح ...
Media Removed
. . . . . . . . . . . . . . ................... ٲذكـــــار الصبــــــــــــــــــــــاح ════════════════════ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ◌ بســـूॆـم اللـــूॆـھ الرحمـــूॆـن الرحيـــूॆـم ◌ 1- )الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ ... .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...................
⛅ٲذكـــــار الصبــــــــــــــــــــــاح ⛅ ════════════════════ ☀ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ☀ ◌ بســـूॆـم اللـــूॆـھ الرحمـــूॆـن الرحيـــूॆـم ◌ 🍃1- )الم * ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ*الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ* وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أُولَئِكَ عَلَى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(.🍃 🍃- 2) ((اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )) (البقرة:255)🍃 🍃3-) ((آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير (285) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)) (286)🍃 🍃4- ) ((حم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ )) [غافر : 1 – 3 ] .🍃 🍃5-) ((هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ * هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ * هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ ا
Read more
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ ...
Media Removed
اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ ... اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّالنَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ.ثلاث مرات

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، مَلِكِ النَّاسِ، إِلَهِ النَّاسِ، مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ.ثلاث مرات
Read more
حُْبٌَِيّبٌَِتّــــيََّّّ حُْــــوًّآءْ ُاٍّمُّيٌّرًّةْ شّْرًّقِّيّةْ جٍّمُّيٌّلَّةْ ...
Media Removed
حُْبٌَِيّبٌَِتّــــيََّّّ حُْــــوًّآءْ ُاٍّمُّيٌّرًّةْ شّْرًّقِّيّةْ جٍّمُّيٌّلَّةْ اٍّلَّطٌبّٱعَّ رًّقِّيّقِّةْ اٍّلَّنٌسًمُّٱتُ .. تُشّعَّرًّنٌيََّّّ بّذٌٱتُيََّّّ تُجَعَّلَّنٌيََّّّ بّيّنٌ ٱلرًّجَٱل فُٱرًّسًٱ .. عَّنٌدُمُّٱ أرًّٱهُٱ أرًّفُع رًّٱيّٱتُيََّّّ تُقَدُرًّ ... حُْبٌَِيّبٌَِتّــــيََّّّ حُْــــوًّآءْ ُاٍّمُّيٌّرًّةْ شّْرًّقِّيّةْ جٍّمُّيٌّلَّةْ اٍّلَّطٌبّٱعَّ رًّقِّيّقِّةْ اٍّلَّنٌسًمُّٱتُ .. 💝 تُشّعَّرًّنٌيََّّّ بّذٌٱتُيََّّّ تُجَعَّلَّنٌيََّّّ بّيّنٌ ٱلرًّجَٱل فُٱرًّسًٱ ..💝 عَّنٌدُمُّٱ أرًّٱهُٱ أرًّفُع رًّٱيّٱتُيََّّّ تُقَدُرًّ ٱحًسًٱسًيََّّّ تُدُرًّکِْ مُّعَّاٍّنٌيََّّّ أشّعَّٱرًّيََّّّ وِکِْلَّمُّاٍّتُّيّ ..💝 مُّثًٱليََّّّةْ فُيََّّّ اٍّلَّتُسًٱمُّحً اٍّمُّيٌّرًّةْ فُيّ اٍّلَّشّوًّقَ تُمُّلَّاٍّ حُْيّٱتُيََّّّ💝
Read more
صباحكم خير يا رب<span class="emoji emoji1f499"></span> . . الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ ...
Media Removed
صباحكم خير يا رب . . الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن .. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا ... صباحكم خير يا رب💙
.
.
الْلَّهم أَهِلَّه عَلّيْنَا بِالْأَمْنّ وَالإِيْمَانَ وَالْسَّلامَةِ وَالْإِسْلَامَ وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلَّلَة وَدِفَاع الْأَسْقَام وَالْعَوْن عَلَى الْصَّلاة وَالصِّيَام وَتِلَاوَة الْقُرْآَن .. الْلَّهم سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ وَسَلَّمَه لَنَا وَتَسَلَّمْه مِنّا مُتَقَبَّلاً حَتَّـى يَنْقَضِی وَقَدّ غَفَرْتَ لَنْا وَرَحِمْتَنَا وَعَفَوْتَ عَنَّا فَمَنْ صَامَھُه وَقَامَه ايْمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجّ مِـٌٍنَ ذُنُوْبِه گيَوْمَ وَلَدَتْه امُّه .
.
.
#الحمدلله #استغفرالله #اللهم_آمين
Read more
Puasa Arafah 9 Dzulhijjah Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi saw . اَلْحَجُّ عَرَفَةُ Ibadah haji adalah (wukuf) di hari Arafah di padang ... Puasa Arafah 9 Dzulhijjah

Inti dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah, sementara Hari Arafah itu sendiri adalah hari ketika jamaah haji di Tanah Suci sedang melakukan wukuf di Arafah, sebagaimana sabda Nabi saw
.
اَلْحَجُّ عَرَفَةُ

Ibadah haji adalah (wukuf) di hari Arafah di padang Arafah - HR Ahmad

Tentang puasa di hari Arafah, 9 Dzulhijjah, maka Rasulullah sampaikan pada kita keistimewaannya, dalam kapasitas puasa sunnah

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ
Puasa Arafah (9 Dzulhijjah) dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyuro (10 Muharram) akan menghapuskan dosa setahun yang lalu.” - HR. Muslim

Banyak yang menanyakan, kapan puasa arafahnya? Karena tahun ini ada beda antara pemerintah RI dan Arab Saudi selaku pengelola 2 tanah haram

Yang saya yakini dari dalil-dalil yang telah melewati kajian, yang dimaksud "Hari Arafah", adalah hari ketika jamaah haji wuquf di padang arafah. Itulah waktu berpuasa, tahun ini berarti di tanggal 20 Agustus 2018

Dan saya pribadi, insyaAllah berpuasa pada 20 Agustus 2018 dan berlebaran pada 21 Agustus 2018 bersama jamaah haji sedunia

Demikian tulisan ini bukan untuk berniat apapun, andai ada pendapat dan dalil serta keputusan lain, tentu kita tidak menyalahkan selama masih ada dalil dan pendapat syar'i, yang terpenting kita saling menghargai

Lagipula, kapanpun kita berpuasa arafah dan berlebarannya, kita tetap bisa menikmati daging kurban barengan, asal jangan korban hati hehehe.. Selamat berpuasa, dan selamat berlebaran, barakallahu fiikum 🙂🙂🙂.
.
#felixsiauw #iduladha #puasa #arafah #dzulhijjah #kurban
Read more
. . ( قال الله عنها وقال الرسول ) . قلم/ ابوراكان المطوع . قال تعالى :- (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ ...
Media Removed
. . ( قال الله عنها وقال الرسول ) . قلم/ ابوراكان المطوع . قال تعالى :- (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون َ) . قال رسول الله ﷺ ( الدنيا ... .
.
( قال الله عنها وقال الرسول )
.
قلم/ ابوراكان المطوع .
قال تعالى :-
(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون َ)
.
قال رسول الله ﷺ ( الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة )
.
فيقول عنها من حُرِم سكنها ومتاعها في مجالس الرجال ( المرأة الله يكرمكم ) !!!
فكلامه مردود عليه .
.
فالله عز وجل اكرمها
قال تعالى : -
﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾
.
والرسول ﷺ اكرمها فجعل لها حقوق ثلاثة
( أُمك ثم أُمك ثم أُمك )
.
Read more
دعاء عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام). «بسم الله الرحمن الرحيم. اللّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ ...
Media Removed
دعاء عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام). «بسم الله الرحمن الرحيم. اللّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الاَشْياءِ إِلَيْكَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الاَشْياءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الكُفْرُ فَاغْفِرْ لِي مابَيْنَهُما، يامَنْ إِلَيْهِ مَفَرِّي آمِنِّي ... دعاء عن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).
«بسم الله الرحمن الرحيم.
اللّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الاَشْياءِ إِلَيْكَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الاَشْياءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الكُفْرُ فَاغْفِرْ لِي مابَيْنَهُما، يامَنْ إِلَيْهِ مَفَرِّي آمِنِّي مِمَّا فَزِعْتُ مِنْهُ إلَيْكَ، اللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الكَثِيرَ مِنْ مَعاصِيكَ وَاقْبَلْ مِنِّي اليَسِيرَ مِنْ طاعَتِكَ ياعُدَّتِي دُونَ العُدَدِ وَيارَجائِي وَالمُعْتَمَدِ وَياكَهْفِي وَالسَّنَدَ وَياواحِدُ ياأَحَدُ ياقُلْ هُوَ الله أَحَدٌ الله الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدٌ ؛ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ وَلَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ أَحَداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَتَفْعَلَ بِي ماأَنْتَ أَهْلُهُ، اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالوَحْدانِيَّةِ الكُبْرى وَالمُحَمَّدِيَّةِ البَيْضاءِ وَالعَلَوِيَّةِ العُلْيا وَبِجَمِيعِ مااحْتَجَجْتَ بِهِ عَلى عِبادِكَ وَبِالاسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ إِلاّ إِلَيْكَ، صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَاجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً وَارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَمِنْ حَيْثُ لاأَحْتَسِبُ إِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ .

السبت ٢٠/رجب/١٤٣٩هـ
#العتبة_الكاظمية_المقدسة
#الاعلام_الالكتروني
#خدمة_الزائر_شرف_لنا
#توحدنا_فانتصرنا
Read more
مَرَّت. بِحُلْوِها وَمُرِّها مَرَّت. بِدُموعِها وابتساماتِها مَرَّت. بِنَكْباتِها وَغَصَّاتِها ...
Media Removed
مَرَّت. بِحُلْوِها وَمُرِّها مَرَّت. بِدُموعِها وابتساماتِها مَرَّت. بِنَكْباتِها وَغَصَّاتِها مَرَّت. مَرَّت هذه المَرَّة كما كلّ المَرّات. أُمٌّ مَرَّت وَرَحَلَت. أبٌ مَرَّ وشمسُهُ غابَت. أحِبَّةٌ مَرّوا وَرَحَلوا نشتاقُ إلى شَمِّ عِطرِهِم وَعِناقِ أصواتِهِم وَقُبْلَةِ نورِ ... مَرَّت. بِحُلْوِها وَمُرِّها مَرَّت. بِدُموعِها وابتساماتِها مَرَّت. بِنَكْباتِها وَغَصَّاتِها مَرَّت. مَرَّت هذه المَرَّة كما كلّ المَرّات. أُمٌّ مَرَّت وَرَحَلَت. أبٌ مَرَّ وشمسُهُ غابَت. أحِبَّةٌ مَرّوا وَرَحَلوا نشتاقُ إلى شَمِّ عِطرِهِم وَعِناقِ أصواتِهِم وَقُبْلَةِ نورِ عيونِهِم. سَنَةٌ من عُمرِنا مَرَّت وقَصَفَت أعمارًا، وَهَجَّرَت، وَشَرَّدَت، وَعَنَّفَت، وَقَمَعَت، وَخَطَفَت، وَذَبَحَت، وَخَفَت، وَأَكْمَلَت عُمْرَهَا حتَّى حانَت ساعَتُها واخْتَفَت. كَوَميضِ بَرْقٍ اختَفَت. احتَفَيْنا بِها، صَفَّقْنا لها، رَحَّبْنا بِها، هَتَفْنا، رَقَصْنا، وَهَلَّلْنا: "أهلًا بِكِ يا سَنَة"! فَصَفَعَتْنا، وَخَذَلَتْنا، وَوَخَزَتْنا، وَحَرَقَت أنفاسَ فَرحٍ اتَّشَحَ بالأنين. ذُقْنا حلاوةَ كأسِها مَرّة، وَمَرّاتٍ جَرَّعَتْنا إكسيرَ الوجع حتَّى شَحَذْنا الرَّحمة. كَمْ كُنْتِ ماكِرَةً يا سنة! كُنْتِ سَنَةً بِرَأسَيْن: رأسٌ بِوَجْهِ صديقٍ يُزْهِرُ عَسَلًا وعيونٍ تُسْكِنُ آلاف النَّجمات... وَرأسٌ بِوَجْهِ شَرٍّ يُضْمِرُ آلاف الوَيْلات! ها هي خليفتُك تُطِلُّ بِرأسِها من رحمِ ضحكاتنا! تُطِلُّ كالملِكات... نَهابُها. ننتظِرُ أسرارها ومفاجآتِها بِفارِغ الحَذَر. كيف لا، وهي وَريثتُكِ وجيناتُكِ في دَمِها. ارحلي الآن! بالله عليك أنْ تَرحَلي! خُذي تاجَكِ وسُلطانَكِ وَذَخائِرَكِ وَحُطامَ ساعاتِكِ وارحَلي! لا تخافي! سنَتَذَكَّرُكِ! فأنتِ جزءٌ من تفاصيل التُراب. أمّا نُسخَتُكِ الجديدة، نَطلُبُ من الرَّبّ أن يُبارِكَها... بارِك يا ربّ السَّنَة الجديدة من رأسِها حتّى أخمص ثوانيها! اسكُن رأسَها يا رَبّ، وَحَنِّن قلبَها، وَطَهِّر روحَها، وَقَدِّس نواياها يا حَنَّان يا مَنَّان يا ذا الجلال والإكرام... نعم. سَنَةٌ مَرَّت مرور الأخصام في خُبثٍ بَسَّام. نأمل أن تَمُرَّ الجديدة علينا وعليكم مُرورَ الكِرَام. وأنتُم بِخيرٍ وَحُبٍّ كُلّ عام. (نيشان دير هاروتيونيان) #HappyNewYear #Happy2019 #نيشان #neshan
Read more
#Repost @yezerkiarfatihzarlis with @get_repost ・・・ [ KETIKA MAYAT ORANG TUA KU DICAMBUK MALAIKAT ] Ustadz Subhan Bawazier, Lc Hafidzahullah / @usb.bawazier . Berbakti kepada orang tua tidak berhenti, meskipun kematian telah menjemput mereka. Masih ada sekian banyak cara yang ... #Repost @yezerkiarfatihzarlis with @get_repost
・・・
[ KETIKA MAYAT ORANG TUA KU DICAMBUK MALAIKAT ]
👤Ustadz Subhan Bawazier, Lc Hafidzahullah / @usb.bawazier .
Berbakti kepada orang tua tidak berhenti, meskipun kematian telah menjemput mereka. Masih ada sekian banyak cara yang harus ditempuh untuk meneruskan bakti kepada orang tua yang sudah tiada

Dasarnya, yaitu hadits Anas bin Malik As Sa’idi, ia berkata

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا َصِلَةَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فهو الذي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا

Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Anshar yang datang dan bertanya: “Wahai, Rasulullah! Apakah masih ada (perkara) yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih bisa aku lakukan?” Nabi menjawab: “Betul. (Yaitu) ada empat hal: engkau do’akan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah (kewajiban) yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal

HR Abu Dawud dan Ahmad

Karena itu, Allah meninggikan kedudukan orang tua lantaran istighfar anak buat mereka. Terlah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya

Ada seorang lelaki yang kedudukannya terangkat di syurga kelak.” Ia pun bertanya,”Bagaimana ini?” Maka dijawab: “Lantaran istighfar anakmu.

Jazakumullahu khayran
Artikel
https://almanhaj.or.id/3073-baktimu-kepada-orang-tua.html

Follow
@yezerkiarfatihzarlis
@yezerkiarfatihzarlis
@yezerkiarfatihzarlis

#muslim #muslimah #kajianyuk #kajiansunnah #kajianislam #kajian #yezerkiarfatihzarlis #dakwah #salaf #quran #sunnah #hijrah #islam
Read more
‎<span class="emoji emoji1f319"></span> مبارك عليكم الشهر <span class="emoji emoji1f319"></span> . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ...
Media Removed
مبارك عليكم الشهر . اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ ... ‎🌙 مبارك عليكم الشهر 🌙
.
اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ لَنَا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَخْرُجَ رَمَضَانُ وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا ، وَرَحِمْتَنَا ، وَعَفَوْتَ عَنَّا
.
I wish you a soulful and a blessed Ramadan
.
#ramadan #رمضان
Read more
<span class="emoji emoji1f498"></span>أّلَفُـرأّقُ <span class="emoji emoji1f498"></span> <span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji1f496"></span> يِّوٌمًأّ مًأّ سِـيِّأّتٌـيِّ أّلَفُـرأّقُ ... وٌيِّوٌمًأّ مًأّ ...
Media Removed
أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ مًأّ سِـيِّأّتٌـيِّ أّلَفُـرأّقُ ... وٌيِّوٌمًأّ مًأّ سِـنِتٌـألَمً .... وٌيِّوٌمًأّ مًأّ سِـيِّتٌـفُـرعٌ أّلَطِريِّقُ.... وٌيِّمًضًـيِّ کْلَ مًنِأّ فُـيِّ طِريِّقُهّـ .. فُـأّذِأّ مًأّجّـأّء أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ... فُـلَأّتٌـنِسِـى ... 💘أّلَفُـرأّقُ 💘
💖💖💖💖💖💖💖💖 يِّوٌمًأّ مًأّ سِـيِّأّتٌـيِّ أّلَفُـرأّقُ ...
وٌيِّوٌمًأّ مًأّ سِـنِتٌـألَمً ....
وٌيِّوٌمًأّ مًأّ سِـيِّتٌـفُـرعٌ أّلَطِريِّقُ....
وٌيِّمًضًـيِّ کْلَ مًنِأّ فُـيِّ طِريِّقُهّـ .. فُـأّذِأّ مًأّجّـأّء أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ...
فُـلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـسِـأّلَنِيِّ رغُبًتٌـيِّ أّلَأّخِـيِّرةّ ....
وٌلَأّتٌـبًخِـلَ عٌلَيِّ بًأّعٌلَأّنِ رغُبًتٌـکْ أّلَأّخِـيِّرةّ لَيِّ....
فُـکْلَأّنِأّ مًسِـأّقُ أّلَى أّعٌدٍأّمًهّـ ...
وٌکْلَأّنِأّ لَهّـ حًقُ أّلَأّمًنِيِّةّ أّلَأّخِـيِّرةّ قُبًلَ أّلَمًوٌتٌـ ... أّذِأّ مًأّجّـأّء أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ....
فُـسِـأّمًدٍ يِّدٍيِّ أّلَى أّلَهّـأّتٌـفُـ وٌأّدٍيِّر نِصّـفُـ أّلَرقُمً .....
وٌسِـأّتٌـذِکْر فُـيِّ أّلَنِصّـفُـ أّلَأّخِـر أّنِنِأّ قُدٍ أّنِتٌـهّـيِّنِأّ ....
وٌأّنِ لَلَفُـرأّقُ عٌلَيِّنِأّ حًقُ أّحًتٌـرأّمًهّـ ....
وٌأّنِ کْلَ أّلَأّصّـوٌأّتٌـ مًبًأّحًةّ لَيِّ ....
بًعٌدٍ أّلَفُـرأّقُ أّلَأّ صّـوٌتٌـکْ...... أّذِأّ مًأّجّـأّء أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ ....
وٌجّـأّء بًعٌدٍ أّلَفُـرأّقُ أّلَعٌيِّدٍ ....
فُـلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـفُـرحً ....
وٌلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـضًـحًکْ ...
وٌلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـلَبًسِـ أّلَجّـدٍيِّدٍ....
وٌلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـﺰوٌر أّرضًـ ذِکْريِّأّتٌـنِأّ.
وٌتٌـقُفُـ فُـوٌقُ قُبًر أّلَحًبً بًأّطِمًئنِأّنِ ....
وٌتٌـقُرء عٌلَيِّهّـ شُـيِّئآ مًنِ شُـعٌرکْْ ...
وٌلَأّتٌـنِسِـى نِصّـيِّبًيِّ مًنِ ذِکْريِّأّتٌـکْ ...
أّلَحًﺰيِّنِةّ فُـيِّ لَيِّلَةّ أّلَعٌيِّدٍ ... أّذِأّمًأّجّـأّء فُـرأّقُ أّلَحًنِيِّنِ نِدٍمًأّ ....
فُـلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـغُمًسِـ فُـرشُـأّةّ أّلَذِکْرى...
فُـيِّ مًأّء جّـرحًکْ أّلَمًلَوٌنِ ....
وٌتٌـرسِـمً وٌجّـهّـ أّلَحًنِيِّنِ ضًـأّحًکْأّ ...
وٌلَأّتٌـحًﺰنِ ....وٌلَأّتٌـجّـﺰعٌ.....
أّذِأّ مًأّبًدٍأّ لَکْ أّلَوٌجّـهّـ بًرغُمً أّلَضًـحًکْةّ هّـﺰيِّلَأّ....
فُـکْلَ أّلَجّـروٌحً بًعٌدٍ جّـرحً أّلَفُـرأّقُ تٌـبًدٍوٌ تٌـأّفُـهّـةّ..... أّذِأّ مًأّجّـأّء أّلَفُـرأّقُ يِّوٌمًأّ.....
وٌجّـأّء بًعٌدٍ أّلَفُـرأّقُ لَيِّلَ مًضًـلَمً أّضًـأّعٌ قُمًرهّـ.....
فُـلَأّتٌـنِسِـى أّنِ تٌـبًحًثًـ عٌنِ أّلَقُمًر بًيِّنِ أّرضًـ أّلَضًـلَوٌعٌ ....
فُـأّنِ کْأّنِتٌـ أّلَجّـروٌحً هّـنِأّکْ أّشُـدٍ وٌضًـوٌحًأّ.....
فُـأّعٌلَمً أّنِ أّلَقُمًرهّـنِأّأّأّأّأّکْ ......
فُـيِّ خِـفُـأّيِّأّ أّلَقُلَبً مًخِـتٌـبًئ ..... 💖بًقُلَمًيِّ أّلَمًتٌـوٌأّضًـعٌ💖ً
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
" كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ(27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ (31) وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ... " كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26) وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ(27) وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28) وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29) إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30) فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ (31) وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ (32) ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ "
.
.
.
‏قَالَ الضَّحَّاك " وَالْتَفَّتْ السَّاق بِالسَّاقِ " اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ : النَّاس يُجَهِّزُونَ جَسَده وَالْمَلَائِكَة يُجَهِّزُونَ رُوحه💫
.
.
تكرمًا عند اخذ اي مقطع ضع منشن للحساب 🌹 .
.
.
#اللهم_بارك🌷
منشن آصحابك لهذا الحساب لـ يشاركونا معًا الأجر والدال على الخير كفاعله 🌷
.
.
#أحمد_العبيد #احمد_العبيد #الرياض #حطين #جامع_الأمير_عبدالله_بن_سعد #جامع_عبدالله_بن_سعد #جامع_الجوهره_الطويل #السويدي #جامع_الصفيان
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اللّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَخافُكَ، ...
Media Removed
لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اللّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَخافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما اَنْتَ فَلا يَهابُكَ، اَلَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ، وَاَنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِي الْغَسَقِ، وَاَنْهَرْتَ الْمِياهَ ... لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ اللّـهُمَّ وَبِحَمْدِكَ مَنْ ذا يَعْرِفُ قَدْرَكَ فَلا يَخافُكَ، وَمَن ذا يَعْلَمُ ما اَنْتَ فَلا يَهابُكَ، اَلَّفْتَ بِقُدْرَتِكَ الْفِرَقَ، وَفَلَقْتَ بِلُطْفِكَ الْفَلَقَ، وَاَنَرْتَ بِكَرَمِكَ دَياجِي الْغَسَقِ، وَاَنْهَرْتَ الْمِياهَ مِنَ الصُّمِّ الصَّياخيدِ عَذْباً وَاُجاجاً، وَاَنْزَلْتَ مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجّاجاً،
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ<span class="emoji emoji1f338"></span> . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ ...
Media Removed
أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ . آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غُفْرَانَكَ ... 🌸أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ🌸
.
آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ۚ
كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ
لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ
غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ
رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا
كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا
رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَ اعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
. [البقرة 285 - 286]. 🌙💕✨☁️💫🌈💗🌸
Read more
جاءت في #القران_الكريم على لسان عبد صالح من عبيده ، و نبي كريم من أنبيائه وهو سيدنا يونس بن متى عليه ...
Media Removed
جاءت في #القران_الكريم على لسان عبد صالح من عبيده ، و نبي كريم من أنبيائه وهو سيدنا يونس بن متى عليه السلام ، وهذا النبي لما راى نفسه وقع في بلاء من ربه وامتحان ، وابتلي بأن جعله الله تعالى في بطن الحوت نادى في الظلمات ، ظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت ..نادى الذي يسمع ويرى كل شيء كما قيل -والله ... جاءت في #القران_الكريم على لسان عبد صالح من عبيده ، و نبي كريم من أنبيائه وهو سيدنا يونس بن متى عليه السلام ، وهذا النبي لما راى نفسه وقع في بلاء من ربه وامتحان ، وابتلي بأن جعله الله تعالى في بطن الحوت نادى في الظلمات ، ظلمة الليل ، وظلمة البحر ، وظلمة بطن الحوت ..نادى الذي يسمع ويرى كل شيء كما قيل -والله اعظم من ذلك -: يرى ويسمع دبيب النملة السوداء فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ،سبحانه هذا العظيم القدير القوي العزيز المسيطر على كل شيء ناداه عبده ونبيه وهو موقن باجابته وناداه اولا بوحدانيته و الوهيته ثم اعترف له بحاله فانجاه الله تعالى من بطن تلك الدابة البحرية و اعاده و عافاه ، فيا سبحان الذي قال عن نفسه {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة : 186] ،و قال {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل : 62] .. فتدبروا يرحمكم الله تعالى قوة الدعاء ، و نتيجة الاعتراف بالتقصير -حاشا الانبياء- ثم نتيجة التوحيد و اليقين بعون الله و توفيقه عند اخلاص التوبة و الانابة اليه. {أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}
Read more

3tt

✵كان تَحْتَ جِلْدِي يَنَامُ ذِئْبٌ وَلَا يَحْلُمُ. والآن ذُنُوبِي فِي نَفْسِيَّ تَسْتَضِيفُنِي. ...
Media Removed
✵كان تَحْتَ جِلْدِي يَنَامُ ذِئْبٌ وَلَا يَحْلُمُ. والآن ذُنُوبِي فِي نَفْسِيَّ تَسْتَضِيفُنِي. سَأَسْخَرُ مِنْ النُّجُومِ وَأَلْتَهِمُ ظَلِّي المُعَاقَ. سَأُوخَزُ ضَمِيرَ الغَيْمَةِ الَّتِي ضَلَّلَتْنِي خمْسُمِائَةِ وَخَمْسُونَ يَوْمٍ كَامِلَةٍ. لِأَنَّهَا بِلَا ضَمِيرٍ. ... ✵كان تَحْتَ جِلْدِي يَنَامُ ذِئْبٌ وَلَا يَحْلُمُ. والآن ذُنُوبِي فِي نَفْسِيَّ تَسْتَضِيفُنِي.
سَأَسْخَرُ مِنْ النُّجُومِ وَأَلْتَهِمُ ظَلِّي المُعَاقَ. سَأُوخَزُ ضَمِيرَ الغَيْمَةِ الَّتِي ضَلَّلَتْنِي
خمْسُمِائَةِ وَخَمْسُونَ يَوْمٍ كَامِلَةٍ. لِأَنَّهَا بِلَا ضَمِيرٍ. كُلَّ لَيْلَةٍ سأدوسني سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَمِنْ النَّافِذَةِ سَأَرْمِي بِكُلِّ أَغَانِيِّ فيروزٍ. سَأَغْزُو عَمَى بَصِيرَتِي.
سَأَسْتَمْتِعُ بِنَكْهَةِ الرُّطُوبَةِ دَاخِلِي.
سَأُسْرِي فِي اِرْتِعَاشِهِ دافئة بَعِيدَةً. لَنْ أَطْمَئِنُّ سِوَى لِشَهْوَتِي لِكُلِّ شِئ.
سَأُفْزِعُ تَفَاهَةَ الإسفلت وَالمَقَاهِي.
وَلَنْ أُلَوِّحُ للعابرين وَلَنْ أَتُحَسِّسُنِي بِلَا عِطْرِيٌّ. وَسَأَتَرَقْرَقُ وَأَنْدَاحُ بِلَا كَوَابِحَ فِي لَعَنَاتِكُمْ. وَلِأَنَّنِي سَأَحْتَفِي بِفَنَائِي. ✵ لَنْ أَسْتَمِعُ لِمُوسِيقَى السَّاذِجُ "ياني" بَعْدَ الآنَ. ✵ فِيمَا المَأْثُورَاتُ الَّتِي مَرَّغَتْنِي فِي الوَحْلُ
سَأُحَرِّقُهَا بِلَا شَكٍّ. - نوازعُ هيُجِلُّ. - قَزَحِيَاتُ أناييس نَنَ. - النِّيرَانُ اللَّطِيفَةَ لِبُولَ تُسِيلَانِ. - أَعْرَافُ انطونين أَرْثُو. - مَوْضُوعِيَّةُ كازانتزاكيس. - السَّنُّ النَّاعِمُ لِجَانٌ دَمَّوْا. - شَرَاكَ بُوذَا. - غَرَائِزُ مُحَمَّدٍ شُكْرِي. - قَصْرُ حَلْوَى إليف. ✵ وسأطاردني فِي جَنَاحِ بَعُوضَةٍ جَائِعَةٍ. سَأُحْدِثُ حَاوِيَاتِ النُّفَايَاتِ
عَنْ مَأْسَاةِ شَاعِرٍ يَرَى البَشَرُ أَكْثَرَ عطونة مِنْهَا.
وَ كَالوَحْشِ سَأُنْشِبُ مَخَالِبِي فِي لَحْمِي.
سَأَمْنَحُ التَّشَرُّدَ فَتَّاتِ القَلْبِ. سَأَكُفُّ عَنْ الأَهْلِ وَالخَيَالِ مُنْحَازًا إِلَى الأَعْدَاءِ. آهْ مِنْ الَّذِينَ لَمْ يَدُرْكُوا حَنَانُ القَسْوَةِ بَعْدُ. ✵ لِي رُوح بِلَا جِنْسِيَّةٍ لَا تَتَنَازَلُ عَنْ مَطَارِقِهَا.
وَعِرَاكُ مَنْطِقٍ تَلَطَّخَ بِحِيلَةٍ قَذِرَةٍ حَدَّ الإِعْيَاءُ ✵ لَنْ اِخْسَرْنِي
نعم أَنَا نِهَايَةُ البَرَاءَةِ مَهْوُوسًا.
لَنْ يَعْنِينِي مَطَرٌ يَتَسَاقَطُ فِي الخَارِجِ. كُلُّ الاِتِّفَاقِيَّاتِ المُبْرَمَةِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَي سَأُنْقِضُهَا.
سَأُمْجِدُ الفَسَادُ المُسْتَشْرِي
وَأُطْفِئُ الرُّومَانْسِيَّةَ فِي المَنْفَضَةِ. سَأُعِينُ كَرَاهِيَتَكُمْ ضِدَّي. ✵ لَنْ أَعْتَذِرُ لِرَضِيعٍ دَاسَهُ الزَّمَانُ وَوَالِدِيهِ. وَعَبَّرْتُ فَوْقَهُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ غَيْرَ مُبَالِيًا.
Read more
قصيدة مؤثرة للشيخ عبد الواحد المغربي بصوته ندي ، ، ، #دعاء {اللهم يا سامع الصوت ؛ ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ؛ اعتق رقابنا من النار ؛ ورقاب والدينا ؛ وجميع المسلمين والمسلمات } -------------- اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّجٍّزَ كّْاٍّتُّبّْهّْاٍّ وقِّاٍّرءهّْاٍّ وجٍّاٍّمُّعَّهّْاٍّ ... 💥
قصيدة مؤثرة
للشيخ عبد الواحد المغربي بصوته ندي
،
،
،
#دعاء
{اللهم يا سامع الصوت ؛ ويا سابق الفوت
ويا كاسي العظام لحما بعد الموت ؛ اعتق رقابنا من النار ؛ ورقاب والدينا ؛ وجميع المسلمين والمسلمات }
--------------
اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّجٍّزَ كّْاٍّتُّبّْهّْاٍّ وقِّاٍّرءهّْاٍّ وجٍّاٍّمُّعَّهّْاٍّ ونِّاٍّشّْرهّْاٍّ كّْلَّ خٌّيراٍّلَّلَّهّْمُّ وفّْقِّهّْ وفّْرجٍّ هّْمُّهّْ ويسًّر لَّهّْ اٍّمُّورهّْ وآتُّهّْ سًُّئلَّهّْ بّْاٍّلَّدٌّنِّياٍّ واٍّلَّاٍّخٌّرهّْ واٍّرزَقِّهّْ اٍّلَّنِّظُر اٍّلَّى وجٍّهّْكّْ اٍّلَّكّْريمُّ واٍّرزَقِّهّْ مُّنِّ حّْيثّْ لَّاٍّيحّْتُّسًّبّْ واٍّحّْسًّنِّ خٌّاٍّتُّمُّتُّهّْ وواٍّلَّدٌّيهّْ واٍّرزَقِّهّْ مُّاٍّيتُّمُّنِّى بّْاٍّلَّدٌّنِّياٍّ واٍّلَّاٍّخٌّرة..أنِّفّْعَّواٍّ بّْهّْاٍّ أحّْبّْتُّكّْمُّ،،!
Read more
من فوائد تلاوة القرآن أنها / تزرع في نفس المسلم الثقة، وأنّ الله معه في كلّ وقت ومكان،وأنّ الله حامٍ له لا محال،قال تعالى(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ ... من فوائد تلاوة القرآن أنها / تزرع في نفس المسلم الثقة، وأنّ الله معه في كلّ وقت ومكان،وأنّ الله حامٍ له لا محال،قال تعالى(فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ،فَاسْتَجَبْنَالَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ).وهي تزرع في قلب الإنسان المؤمن الطمأنينة والسكينة،وتُعينه على مصائب الدهر ومصاعبه،وتزيد من قدرته على تحمّل مشقّات الدنيا.وتزيد المسلم ثباتاً على دينه،وتطرد كلّ الشبهات التي قد ترد إليه بوسوسة الشيطان.وتزيد من تفاؤل الإنسان وقوّته،وترفع من عزّته بنفسه واعتداده،قال تعالى(أَقِمْ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا،وَمِنْ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا،وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا،وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)...
Read more
. . #لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين . . . عن سعد رضي الله عنه قَالَ : " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ ، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا ... .
.
#لا_إله_إلا_أنت_سبحانك_إني_كنت_من_الظالمين
.
.
.
🔴عن سعد رضي الله عنه قَالَ : " كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِنْكُمْ كَرِبٌ ، أَوْ بَلَاءٌ مِنْ بَلَايَا الدُّنْيَا دَعَا بِهِ يُفَرَّجُ عَنْهُ ؟ ) فَقِيلَ لَهُ : بَلَى ، فَقَالَ: ( دُعَاءُ ذِي النُّونِ: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ) وصححه الألباني في " الصحيحة " (1744)🔴
.
.
.
👇🏻👇🏻
.
🌹🌹ورواه الترمذي (3505) ولفظه : ( دَعْوَةُ ذِي النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِي بَطْنِ الحُوتِ : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ) وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " 🌹🌹
.
.
.
.
👇👇👇
.
.
.
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وبارك عَلَى نَبِيٌّا مُحَمَّد - ﷺ
.
.
.
👇👇👇
.
About birds and animals 📢
.
.
.
معلومات عن الطيور و الحيوانات 📢
.
.
👇👇👇
.
@bosaif.aldhaheri
@bosaif.aldhaheri
@bosaif.aldhaheri
.
.
.
.
.
(((أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ.أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ)))
(((I bear witness that there is no God but Allah and that Muhammad is His servant/slave and His messenger)))
.
.
.
.
#مساء_الخير #صباح_الخير #الباقيات_الصالحات #ذكر_الله #استغفر_الله #انشر_تؤجر #منشن_احبابك #استغفار #الحمدلله #اجر #سبحان_الله #استغفرالله #منصور_السالمي #اذكار #الجنة #أجر #حسنات #قرآن #ساعة_استجابة #حساب_ديني #الجمعة #الصلاة_على_النبي #تسبيح #حديث_شريف #حديث
.
Read more
Doa yg khusus tlh kami cuba sampaikan. Dan doa khas ini adalah untuk anda budiman <span class="emoji emoji2764"></span> Moga Allah maqbulkan...aamiin ...
Media Removed
Doa yg khusus tlh kami cuba sampaikan. Dan doa khas ini adalah untuk anda budiman Moga Allah maqbulkan...aamiin yra اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَجُوْدِكَ الْقَدِيْمِ وَبِاِسْمِكَ اْلأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ ... Doa yg khusus tlh kami cuba sampaikan. Dan doa khas ini adalah untuk anda budiman ❤ Moga Allah maqbulkan...aamiin yra

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ وَجُوْدِكَ الْقَدِيْمِ وَبِاِسْمِكَ اْلأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَلِوَالِدِيْنَا وَأَوْلاَدِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَقْرِبَائِنَا وَمَشَايِخِنَا وَأَصْحَابِنَا وَأَزْوَاجِنَا وَلِمَنْ أَوْصَانَا بِالدُّعَاءِ وَلِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَلِمَنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَلِجَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَاْلأَمْوَاتِ وَأَنْ تَرْزُقَنَا وَإِيَّاهُمْ خَيْرَىِ الدُّنْيَا وَاْﻵخِرَةِ وَأَنْ تَحْفَظَنَا وَإِيَّاهُمْ مِنْ جَمِيْعِ بَلاَءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنْ تَرْزُقَنَا الْعُلُوْمَ النَّافِعَةَ وَاْلأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ وَأَنْ تَعْصِمَنَا مِنْ جَمِيْعِ الْمَعَاصِى الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ وَأَنْ تُسَهِّلَ لَنَا رِزْقًا حَلاَلاً وَاسِعًا وَأَنْ تَكْفِيَنَا شَرَّ اْلأَشْرَارَ مِنَ اْﻹِنْسِ وَالْجِنِّ وَالدَّوَابِّ وَغَيْرِهَا وَأَنْ تَخْتِمَنَا وَإِيَّاهُمْ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ,آمِيْنَ “Ya Allah kami mohon dgn zat-Mu yg mulia kemurahan-Mu yang kekal abadi dan dengan namaMu yang Maha Agung,limpahkanlah rahmatMu kpd junjungan kami Muhd SAW Ampunilah kami,ayah ibu kami,anak2 kami,saudara mara kami,kaum kerabat kami,guru2 kami,sahabat2 kami,pasangan2 kami dan orang2 yang berpesan untuk dido’akan dan semua orang yang berbuat baik kepada kami,dan yang mempunyai hak atas kami,semua Muslimin dan Muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati.Dan berilah kami rezki,juga kpd mereka dengan kebaikkan dunia dan akhirat,peliharalah kami dan mereka dari segala macam bencana dunia dan bencana pada hari kiamat..Berilah kami semua ilmu yang bermanfaat,amal perbuatan yang baik,peliharalah kami dari semua perbuatan maksiat yg nyata dan tersembunyi,mudahkanlah kepada kami rezki yang halal dan luas,hindarkanlah kami dari segala kejahatan manusia, jin,serta binatang dan lainnya,dan akhirilah hidup kami dalam keadaan khusnul khatimah.Aamiin.

#AdelMarinaHaj2018
Read more
 #قبل_النوم <span class="emoji emoji1f30c"></span> - ١- #الوتر_جنة_القلب - ٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر - ٣- #اذكار_النوم ...
Media Removed
#قبل_النوم - ١- #الوتر_جنة_القلب - ٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر - ٣- #اذكار_النوم - "يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( ... #قبل_النوم 🌌
-
١- #الوتر_جنة_القلب
-
٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر
-
٣- #اذكار_النوم -
"يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ )
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ )
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأبهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده" ( يفعل ذلك ثلاث مرات ) ( اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )
( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) " باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" .
"اللهم خَلَقْتَ نفسي وأنت توفَّاها لك مماتها ومَحْياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية" .
" اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك" ( ثلاث مرات )
" باسمِكَ اللهم أموت أحيا " " سبحان الله ( ثلاثاً وثلاثين ) والحمد لله ( ثلاثاً وثلاثين ) والله أكبر (أربعاً وثلاثين )
🎀❕
Read more
 #قبل_النوم <span class="emoji emoji1f30c"></span> - ١- #الوتر_جنة_القلب - ٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر - ٣- #اذكار_النوم ...
Media Removed
#قبل_النوم - ١- #الوتر_جنة_القلب - ٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر - ٣- #اذكار_النوم - "يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ) بسم الله الرحمن الرحيم ( ... #قبل_النوم 🌌
-
١- #الوتر_جنة_القلب
-
٢- #الملك_منجية_من_عذاب_القبر
-
٣- #اذكار_النوم -
"يجمع كفيه ثم ينفث فيهما فيقرأ:
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ*اللَّهُ الصَّمَدُ*لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ*وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ )
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ*مِن شَرِّ مَا خَلَقَ*وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ*وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )
بسم الله الرحمن الرحيم
( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ * مَلِكِ النَّاسِ * إِلَهِ النَّاسِ *مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ * مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ )
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأبهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده" ( يفعل ذلك ثلاث مرات ) ( اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )
( آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ * لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) " باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين" .
"اللهم خَلَقْتَ نفسي وأنت توفَّاها لك مماتها ومَحْياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية" .
" اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك" ( ثلاث مرات )
" باسمِكَ اللهم أموت أحيا " " سبحان الله ( ثلاثاً وثلاثين ) والحمد لله ( ثلاثاً وثلاثين ) والله أكبر (أربعاً وثلاثين )
🎀❕
Read more
, • القارئ: #عمر_الفاروق | @umar_alfaruq07 • سورة: #النبأ ═══•❊•═══ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ • تفسير #ابن_كثير ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ { عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ } يَقُول تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي تَسَاؤُلهمْ عَنْ يَوْم الْقِيَامَة إِنْكَارًا لِوُقُوعِهَا " عَمّ يَتَسَاءَلُونَ " أَيْ ...
• القارئ: #عمر_الفاروق | @umar_alfaruq07
• سورة: #النبأ
═══•❊•═══
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
• تفسير #ابن_كثير
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ }
يَقُول تَعَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي تَسَاؤُلهمْ عَنْ يَوْم الْقِيَامَة إِنْكَارًا لِوُقُوعِهَا " عَمّ يَتَسَاءَلُونَ " أَيْ عَنْ أَيّ شَيْء يَتَسَاءَلُونَ مِنْ أَمْر الْقِيَامَة
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ }
وَهُوَ النَّبَأ الْعَظِيم يَعْنِي الْخَبَر الْهَائِل الْمُفْظِع الْبَاهِر قَالَ قَتَادَة وَابْن زَيْد النَّبَأ الْعَظِيم الْبَعْث بَعْد الْمَوْت وَقَالَ مُجَاهِد هُوَ الْقُرْآن.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ }
يَعْنِي النَّاس فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُؤْمِن بِهِ وَكَافِر.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ }
وَهَذَا تَهْدِيد شَدِيد وَوَعِيد أَكِيد.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا }
شَرَعَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَيِّن قُدْرَته الْعَظِيمَة عَلَى خَلْق الْأَشْيَاء الْغَرِيبَة وَالْأُمُور الْعَجِيبَة الدَّالَّة عَلَى قُدْرَته عَلَى مَا يَشَاء مِنْ أَمْر الْمَعَاد وَغَيْره فَقَالَ أَلَمْ نَجْعَل الْأَرْض مِهَادًا أَيْ مُمَهَّدَة لِلْخَلَائِقِ ذَلُولًا لَهُمْ قَارَّة سَاكِنَة ثَابِتَة.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا }
أَيْ جَعَلَهَا لَهَا أَوْتَادًا أَرْسَاهَا بِهَا وَثَبَّتَهَا وَقَرَّرَهَا حَتَّى سَكَنَتْ وَلَمْ تَضْطَرِب بِمَنْ عَلَيْهَا.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا }
يَعْنِي ذَكَرًا وَأُنْثَى يَتَمَتَّع كُلّ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ وَيَحْصُل التَّنَاسُل بِذَلِكَ كَقَوْلِهِ" وَمِنْ آيَاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكُمْ مَوَدَّة وَرَحْمَة ".
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا }
أَيْ يَغْشَى النَّاس ظَلَامه وَسَوَاده كَمَا قَالَ " وَاللَّيْل إِذَا يَغْشَاهَا " وَقَالَ الشَّاعِر : فَلَمَّا لَبِسْنَ اللَّيْل أَوْ حِين نَصَبَتْ ... لَهُ مِنْ حَذَا آذَانهَا وَهُوَ جَانِح . وَقَالَ قَتَادَة فِي قَوْله تَعَالَى " وَجَعَلْنَا اللَّيْل لِبَاسًا " أَيْ سَكَنًا .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
{ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا }
أَيْ جَعَلْنَاهُ مُشْرِقًا نَيِّرًا مُضِيئًا لِيَتَمَكَّن النَّاس مِنْ التَّصَرُّف فِيهِ وَالذَّهَاب وَالْمَجِيء لِلْمَعَاشِ وَالتَّكَسُّب وَالتِّجَارَات وَغَيْر ذَلِكَ.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
_____
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
▪@ammarchannel
▪@mosquesq8
Read more
 #زیارت_اربعین: اَلسَّلامُ عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَحَبیبِهِ اَلسَّلامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ ...
Media Removed
#زیارت_اربعین: اَلسَّلامُ عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَحَبیبِهِ اَلسَّلامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ وَنَجیبِهِ اَلسَّلامُ عَلى صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِیِّهِ اَلسَّلامُ عَلىَ الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهیدِ اَلسَّلامُ على اَسیرِ الْکُرُباتِ وَقَتیلِ الْعَبَراتِ اَللّهُمَّ ... #زیارت_اربعین:

اَلسَّلامُ عَلى وَلِىِّ اللَّهِ وَحَبیبِهِ اَلسَّلامُ عَلى خَلیلِ اللَّهِ وَنَجیبِهِ اَلسَّلامُ عَلى صَفِىِّ اللَّهِ وَابْنِ صَفِیِّهِ
اَلسَّلامُ عَلىَ الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهیدِ اَلسَّلامُ على اَسیرِ الْکُرُباتِ وَقَتیلِ الْعَبَراتِ اَللّهُمَّ اِنّى اَشْهَدُ
اَنَّهُ وَلِیُّکَ وَابْنُ وَلِیِّکَ وَصَفِیُّکَ وَابْنُ صَفِیِّکَ الْفاَّئِزُ بِکَرامَتِکَ اَکْرَمْتَهُ بِالشَّهادَةِ وَحَبَوْتَهُ بِالسَّعادَةِ وَاَجْتَبَیْتَهُ
بِطیبِ الْوِلادَةِ وَ جَعَلْتَهُ سَیِّداً مِنَ السّادَةِ وَقآئِداً مِنَ الْقادَةِ وَذآئِداً مِنْ الْذادَةِ وَاَعْطَیْتَهُ مَواریثَ الاْنْبِیاَّءِ
وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلى خَلْقِکَ مِنَ الاْوْصِیاَّءِ فَاَعْذَرَ فىِ الدُّعآءِ وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فیکَ لِیَسْتَنْقِذَ
عِبادَکَ مِنَ الْجَهالَةِ وَحَیْرَةِ الضَّلالَةِ وَقَدْ تَوازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیا وَباعَ حَظَّهُ بِالاْرْذَلِ الاْدْنى وَشَرى
آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الاْوْکَسِ وَتَغَطْرَسَ وَتَرَدّى فى هَواهُ وَاَسْخَطَکَ وَاَسْخَطَ نَبِیَّکَ وَاَطاعَ مِنْ عِبادِکَ اَهْلَ
الشِّقاقِ وَالنِّفاقِ وَحَمَلَةَ الاَوْزارِ الْمُسْتَوْجِبینَ النّارَ فَجاهَدَهُمْ فیکَ صابِراً مُحْتَسِباً حَتّى سُفِکَ فى
طاعَتِکَ دَمُهُ وَاسْتُبیحَ حَریمُهُ اَللّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبیلاً وَعَذِّبْهُمْ عَذاباً اَلیماً اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ رَسُولِ
اللَّهِ اَلسَّلامُ عَلَیْکَ یَابْنَ سَیِّدِ الاْوْصِیاَّءِ اَشْهَدُ اَنَّکَ اَمینُ اللهِ وَابْنُ اَمینِهِ عِشْتَ سَعیداً وَمَضَیْتَ حَمیداً
وَمُتَّ فَقیداً مَظْلُوماً شَهیداً وَاَشْهَدُ اَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ ما وَعَدَکَ وَمُهْلِکٌ مَنْ خَذَلَکَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَکَ
وَاَشْهَدُ اَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِاللهِ وَجاهَدْتَ فى سَبیلِهِ حَتّى اَتیکَ الْیَقینُ فَلَعَنَ اللهُ مَنْ قَتَلَکَ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ
ظَلَمَکَ وَلَعَنَ اللَّهُ اُمَّةً سَمِعَتْ بِذلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ اَللّهُمَّ اِنّى اُشْهِدُکَ اَنّى وَلِىُّ لِمَنْ والاهُ وَعَدُوُّ لِمَنْ
عاداهُ بِاَبى اَنْتَ وَاُمّى یَابْنَ رَسُولِ اللَّهِ اَشْهَدُ اَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فىِ الاَصْلابِ الشّامِخَةِ وَالاْرْحامِ الْمُطَهَّرَةِ
لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجاهِلِیَّةُ بِاَنْجاسِها وَلَمْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلَهِمّاتُ مِنْ ثِیابِها وَاَشْهَدُ اَنَّکَ مِنْ دَعاَّئِمِ الدّینِ
وَاَرْکانِ الْمُسْلِمینَ وَمَعْقِلِ الْمُؤْمِنینَ
Read more
#Repost @indonesiabertauhidofficial with @get_repost ・・・ Bismillah, Barakallahu Fiik : Ust. Subhan Bawazier, Lc ____________ Berbakti kepada orang tua tidak berhenti, meskipun kematian telah menjemput mereka. Masih ada sekian banyak cara yang harus ditempuh untuk meneruskan ... #Repost @indonesiabertauhidofficial with @get_repost
・・・
Bismillah,
Barakallahu Fiik :
Ust. Subhan Bawazier, Lc
____________

Berbakti kepada orang tua tidak berhenti, meskipun kematian telah menjemput mereka. Masih ada sekian banyak cara yang harus ditempuh untuk meneruskan bakti kepada orang tua yang sudah tiada. Dasarnya, yaitu hadits Anas bin Malik As Sa’idi, ia berkata:
.
بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا َصِلَةَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فهو الذي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا
.
Saat aku duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba ada seorang lelaki dari kaum Anshar yang datang dan bertanya: “Wahai, Rasulullah! Apakah masih ada (perkara) yang tersisa yang menjadi tanggung jawabku berkaitan dengan bakti kepada orang tuaku setelah mereka berdua meninggal yang masih bisa aku lakukan?” Nabi menjawab: “Betul. (Yaitu) ada empat hal: engkau do’akan dan mintakan ampunan bagi mereka, melaksanakan janji mereka, serta memuliakan sahabat-sahabat mereka, juga menyambung tali silaturahmi dengan orang yang ada hubungannya dengan ayah ibu. Inilah (kewajiban) yang masih tersisa dalam berbakti kepada orang tuamu setelah mereka meninggal”. [HR Abu Dawud dan Ahmad].
.
Karena itu, Allah meninggikan kedudukan orang tua lantaran istighfar anak buat mereka. Terlah diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
.
إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ أَنَّى لِيْ هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ
.
Ada seorang lelaki yang kedudukannya terangkat di syurga kelak.” Ia pun bertanya,”Bagaimana ini?” Maka dijawab: “Lantaran istighfar anakmu.
.
.
📖 Almanhaj.or.id
.
.
🎬[email protected] @statusnasehat
.
Follow: @jogja.mengaji
Follow: @indonesiatauhid
Read more
الآيات المذكرة في الحديث هي : بسم الله الرحمن الرحيم الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ...
Media Removed
الآيات المذكرة في الحديث هي : بسم الله الرحمن الرحيم الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ ... الآيات المذكرة في الحديث هي :
بسم الله الرحمن الرحيم
الم

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون

لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. __________________
Read more
اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي ...
Media Removed
اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء، وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَيء، وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيء، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء، وَبِعِزَّتِكَ الَّتي لا يَقُومُ لَها شَيءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ ... اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء، وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَيء، وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيء، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء، وَبِعِزَّتِكَ الَّتي لا يَقُومُ لَها شَيءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتي مَلاََتْ كُلَّ شَيء، وَبِسُلْطانِكَ الَّذي عَلا كُلَّ شَيء، وَبِوَجْهِكَ الْباقي بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَيء، وَبِأَسْمائِكَ الَّتي مَلاََتْ اَرْكانَ كُلِّ شَيء، وَبِعِلْمِكَ الَّذي اَحاطَ بِكُلِّ شَيء، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي اَضاءَ لَهُ كُلُّ شيء،

يا نُورُ يا قُدُّوسُ، يا اَوَّلَ الاَْوَّلِينَ وَيا آخِرَ الاْخِرينَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ النِّقَمَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لي الذُّنُوبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ خَطيئَة اَخْطَأتُها،
اَللّهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِكَ، وَاَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلى نَفْسِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ اَنْ تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِكَ، وَاَنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ، وَاَنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ، اَللّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل خاشِع اَنْ تُسامِحَني وَتَرْحَمَني وَتَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً وَفي جَميعِ الاَْحْوالِ مُتَواضِعاً، اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ، وَاَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ، وَعَظُمَ فيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ، اَللّـهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ وَخَفِي مَكْرُكَ وَظَهَرَ اَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلا يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اَللّهُمَّ لا اَجِدُ لِذُنُوبي غافِراً، وَلا لِقَبائِحي ساتِراً، وَلا لِشَيء مِنْ عَمَلِي الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسي، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلي وَسَكَنْتُ اِلى قَديمِ ذِكْرِكَ لي وَمَنِّكَ عَلَيَّ،
اَللّهُمَّ مَوْلاي كَمْ مِنْ قَبيح سَتَرْتَهُ وَكَمْ مِنْ فادِح مِنَ الْبَلاءِ اَقَلْتَهُ (اَمَلْتَهُ) وَكَمْ مِنْ عِثار وَقَيْتَهُ، وَكَمْ مِنْ مَكْرُوه دَفَعْتَهُ، وَكَمْ مِنْ ثَناء جَميل لَسْتُ اَهْلاً لَهُ نَشَرْتَهُ، اَللّهُمَّ عَظُمَ بَلائي وَاَفْرَطَ ب�
Read more
ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ قُلُوْبْ أَهْلِيْ وَأَحْبَابٍـــيُ ...
Media Removed
ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ قُلُوْبْ أَهْلِيْ وَأَحْبَابٍـــيُ وَأَصْدَقُـــائِيُّ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏وَتُعطِــهُمْ مَـا يَتَمَنَّـوَنَـهِ وَعَطِــرَ صَـدُرُورِهُمْ بِالْإِيـمَانَ وَارْزُقْـهُمْ الْخَلُّــوَدَّ فًـيَ الْجِــنَانِ {ٱلَلهـّم ... ر‏​بِّــيُ رَجَوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ قُلُوْبْ أَهْلِيْ وَأَحْبَابٍـــيُ وَأَصْدَقُـــائِيُّ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏وَتُعطِــهُمْ مَـا يَتَمَنَّـوَنَـهِ وَعَطِــرَ صَـدُرُورِهُمْ بِالْإِيـمَانَ وَارْزُقْـهُمْ الْخَلُّــوَدَّ فًـيَ الْجِــنَانِ {ٱلَلهـّم آٌمَيّن يَارٌَبٌّ العَّالِْمينٌ}. صََِِبََِِإِِأََإِِحّْ ‏​إِِلّخِ“ـْْْيِِـّّر
Read more
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌 <span class="emoji emoji2764"></span><span class="emoji emoji1f618"></span> صِبُآٍحً آٍلّخٍيِرٍ <span class="emoji emoji1f618"></span> <span class="emoji emoji2764"></span> ر‏​بِّــيُ دعوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ ...
Media Removed
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌 صِبُآٍحً آٍلّخٍيِرٍ ر‏​بِّــيُ دعوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ قُلُوْبْأَهْلِيْ وَأَحْبَابٍيُ وَأَصْدَقُائِيُّ ‏‏وَتُعطِهُمْ مَا يَتَمَنَّوَنَهِ وَعَطِرَ صَدُرُورِهُمْ بِالْإِيمَانَ وَارْزُقْهُمْ الْخَلُّوَدَّ فًيَ الْجِنَانِ {ٱلَلهـّم ... 🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌 ❤😘 صِبُآٍحً آٍلّخٍيِرٍ 😘 ❤
ر‏​بِّــيُ دعوْتُكَ فِيْ هَذَا الْصباح’ أَنْ تَسْعَــدَ قُلُوْبْ❤أَهْلِيْ وَأَحْبَابٍيُ وَأَصْدَقُائِيُّ ‏‏وَتُعطِهُمْ مَا يَتَمَنَّوَنَهِ وَعَطِرَ صَدُرُورِهُمْ بِالْإِيمَانَ وَارْزُقْهُمْ الْخَلُّوَدَّ فًيَ الْجِنَانِ {ٱلَلهـّم آٌمَيّن يَارٌَبٌّ العَّالِْمينٌ} ✨❤صبآٍحً آٍلّخيرً❤✨
🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌🕌
Read more
. . . . . مِنْ أَجْلِ حُبِنا الًليْلَة سَأَكْتُبْ بِقَلَمِيْ بِحِبْرْ دَمٍيْ فِيْ هَذٍهٍ ...
Media Removed
. . . . . مِنْ أَجْلِ حُبِنا الًليْلَة سَأَكْتُبْ بِقَلَمِيْ بِحِبْرْ دَمٍيْ فِيْ هَذٍهٍ الأُمْسٍيَةِ.. سَأُعًبِرُ عَنْ إِحْسَاسِي الْعَمِيْقْ .. بِعُمْقِ مَحَبًتِكْ .. سَأَعِيْشُ ..سَأُجَازِفْ مِنْ أَجْلِ عِشْق أَبَدِيِ .. مَاْذَاعَسَايْ أَن ْأَهْدِيْكْ ..لِتَعَْلم ... .
.
.
.
.
مِنْ أَجْلِ حُبِنا الًليْلَة سَأَكْتُبْ بِقَلَمِيْ
بِحِبْرْ دَمٍيْ فِيْ هَذٍهٍ الأُمْسٍيَةِ..
سَأُعًبِرُ عَنْ إِحْسَاسِي الْعَمِيْقْ ..
بِعُمْقِ مَحَبًتِكْ ..
سَأَعِيْشُ ..سَأُجَازِفْ مِنْ أَجْلِ عِشْق أَبَدِيِ ..
مَاْذَاعَسَايْ أَن ْأَهْدِيْكْ ..لِتَعَْلم مدَى حُبَي لَكْ
سَأَحْلُمُ بِكَ فِيْ لَيْلِيْ ..وَحَتَىْ فِي وَضْحِ نَهَارِيْ
سَأُحَلِقُ بِكَ بَيْن غَيَاهِبِ الْأَحْلامْ ..
وَأَرْوِيْكًـ سَحَائِبَ عِشْقِيْ ..
سَأُحَلِقُ بِحُبِكَـ ..فِي الْأَجْوَاءِ الْسَرمَدِيَة ..
لَأَنَكَـ أَنْتَ مَنْ عَلَمَنِيْ أَبَجَدِيًةَ
الْحُبْ ..حَرْفاً حَرْفاَ
وَأنْتَ مَنْ عَزَفَ عَلَى أَوْتارِْ قَلْبِيْ سِيمْفُوْنِيًة الْعِشْقْ ..
لَحْنًا لحْنًا ..
وَأَنْتَ مَنْ جَعَلَنِي أَسْتَجْرِعُ طَعْمَ الهَوَى ْ ..كَأْسَآ كَأْسآ
وَأَنْتَ مَن ْ لَوًنَ أَحْلَامِي ..بِأَلْوَانِ الْسَعاْدَةِ وَأَنْتَ مَنْ رَسمَ
بِفُرْشَاتِكَ عَلَىْ ثَغْرِي أَرْوَع إِبْتِسَامَةْ..
أُهْدِيكَ عِشْقًآ تَمَايَلَ كَزَهْرِ رَوْضٍ حَنً لِسَاقِيْه .
.
.
.
..
#شعر #ابيات_شعر #رومانسيه #عشق #غرام #ذوق #غرام #خواطر #خواطري #كتابات #شيلات #رومنسيه #رومانسية #رومانسيات #رومنس. #نزف_الحروف #نزف_المشاعر
Read more
PERKONGSIAN 1 HARI 1 HADIS عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...
Media Removed
PERKONGSIAN 1 HARI 1 HADIS عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ... أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ ... PERKONGSIAN 1 HARI 1 HADIS

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ... أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَة
َ
Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: " Puasa hari 'Arafah -saya berharap dari Allah- dapat menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya dan juga tahun sesudahnya." Para ulama mensunnahkan puasa 'Arafah kecuali jika berada di 'Arafah. (HR Tirmizi No: 680)

Pengajaran:

1. Disunahkan berpuasa pada hari Arafah (9 Zulhijjah) bagi mereka yang tidak menunaikan ibadah haji

2. Orang yang berpuasa pada hari Arafah akan mendapat ganjaran keampunan setahun sebelum dan setahun selepas

3. Ganjaran puasa sunat Arafah seolah-olah berpuasa selama dua tahun.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلِمَةً تُشْبِهُ عَدْلَ ذَلِكَ قَالَ صَوْمُ عَرَفَةَ بِصَوْمِ سَنَتَيْنِ وَصَوْمُ عَاشُورَاءَ بِصَوْمِ سَنَة
ٍ
Dari Abu Qatadah bahwa Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kesamaannya, ia berkata; Puasa 'arafah seperti puasa dua tahun dan puasa 'asyura` sama seperti puasa setahun. (HR Ahmad No: 21568)

4. Rasulullah dan para sahabat tidak menunaikan puasa Arafah ketika melaksanakan ibadah Haji.
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ
وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ وَأَنَا لَا أَصُومُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبُو نَجِيحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ وَقَدْ سَمِعَ مِنْ ابْنِ عُمَر
َ
Ibnu Umar ditanya tentang puasa Arafah di 'Arafah, dia menjawab, saya pernah melaksanakan haji bersama Nabi SAW dan dia tidak puasa di Arafah, saya juga pernah haji bersama Abu Bakar beliau juga tidak puasa 'Arafah, pernah juga bersama Umar dan dia tidak berpuasa, demikian halnya bersama 'Utsman, beliau juga tidak berpuasa dan saya t
Read more
Tata Cara Mandi Junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita ...
Media Removed
Tata Cara Mandi Junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Dua hadis ini berasal dari dua istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Aisyah dan Maimunah radhiallahu ‘anhuma. Hadis Pertama: hadis Aisyah radhiallahu ... Tata Cara Mandi Junub.

Berkaitan dengan mandi junub, terdapat dua hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Dua hadis ini berasal dari dua istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, Aisyah dan Maimunah radhiallahu ‘anhuma.

Hadis Pertama: hadis Aisyah radhiallahu ‘anha,
.
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ – صلى الله عليه وسلم – أَنَّ النَّبِىَّ – صلى الله عليه وسلم – كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِى الْمَاءِ ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعَرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِيَدَيْهِ ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ
.
Dari Aisyah, istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahwa jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya.” (HR. Bukhari no. 248 dan Muslim no. 316)
.
Hadis Kedua:
.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم – مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ
.
Read more
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ...
Media Removed
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ِلأَحَدٍ َلأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” ... Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ ِلأَحَدٍ َلأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.” [1]

Sujud merupakan bentuk ketundukan sehingga hadits tersebut di atas mengandung makna bahwa suami mendapatkan hak terbesar atas ketaatan isteri kepadanya. Sedangkan kata: “Seandainya aku boleh…,” menunjukkan bahwa sujud kepada manusia tidak boleh (dilarang) dan hukumnya haram.

Sang isteri harus taat kepada suaminya dalam hal-hal yang ma’ruf (mengandung kebaikan dalam agama). Misalnya ketika diajak untuk jima’ (bersetubuh), diperintahkan untuk shalat, berpuasa, shadaqah, mengenakan busana muslimah (jilbab yang syar’i), menghadiri majelis ilmu, dan bentuk-bentuk perintah lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan syari’at. Hal inilah yang justru akan mendatangkan Surga bagi dirinya, seperti sabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ
Apabila seorang isteri mengerjakan shalat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya (menjaga kehormatannya), dan taat kepada suaminya, niscaya ia akan masuk Surga dari pintu mana saja yang dikehendakinya.” [2]

Dalam hadits yang lain, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda tentang sifat wanita penghuni Surga,

وَنِسَاؤُكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ: اَلْوَدُوْدُ الْوَلُوْدُ الْعَؤُوْدُ عَلَى زَوْجِهَا؛ اَلَّتِي إِذَا غَضِبَ جَائَتْ حَتَّى تَضَعَ يَدَهَا فِيْ يَدِ زَوْجِهَا وَتَقُوْلُ: لاَ أَذُوْقُ غَمْضًا حَتَّى تَرْضَى
Wanita-wanita kalian yang menjadi penghuni Surga adalah yang penuh kasih sayang, banyak anak, dan banyak kembali (setia) kepada suaminya yang apabila suaminya marah, ia mendatanginya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya dan berkata, ‘Aku tidak dapat tidur nyenyak hingga engkau ridha.
Read more
مـنـتي ...؟ ــــ يــا راكــب الاضـعـان يـاطـــاوي الـلـيــل بـيــــدك تـفتّـح بـيـد ودنــت ...
Media Removed
مـنـتي ...؟ ــــ يــا راكــب الاضـعـان يـاطـــاوي الـلـيــل بـيــــدك تـفتّـح بـيـد ودنــت عـــوالــي يـــا اول الاول بـــــــدون اَي تــــــؤيـــل يـافـال طـيــب الـكـل ي طـيــب فــالـي يـاقبـلة الـعــالم عــلى الكــاس تــقــبيل والـشكــل والمــضــمـون لــو مـابـدالـي يامـخـرج ... مـنـتي ...؟
ــــ
يــا راكــب الاضـعـان يـاطـــاوي الـلـيــل
بـيــــدك تـفتّـح بـيـد ودنــت عـــوالــي
يـــا اول الاول بـــــــدون اَي تــــــؤيـــل
يـافـال طـيــب الـكـل ي طـيــب فــالـي
يـاقبـلة الـعــالم عــلى الكــاس تــقــبيل
والـشكــل والمــضــمـون لــو مـابـدالـي
يامـخـرج الـمـعـنى ومـعـنى الـمـداخيّل
مــن حـاول انــزالـي نـزل مــن ظــلالـي
بـــك رحـب الله بـعـد قـطــع المـراسـيل
فــي ساحـــة الـشـعـار حـان اتــصــالـي
حـرك سكـون الـحـرف حــجلً قـنـاديل
واشعل فتـيـل الــصمت زيـدك هــلالِي
نـور الـقــوايـــل فـل شـمـس الاقــاويــل
خـيــلك تَـرا خـالـد خـلتـك الــخــوالـي
مــاتــنوصـل لو يــبـلـغـون المـــواصيل
تقـدح طـنـاخـة راس بحـسـاس عـالــي
عـلـم دبــي الـعالــمــيــه بـــتــفـضـيـل
مـن قـــوى بـاسـك تـغـرسـه فـالـعــلالـي
نـاحـر صـدور الـريــح ريـحّ بـتـــوكـــيـل
فــرســـان خــيل المـعــرفه والـمـعالـي
أراس فـالمـيــدان مـاهــوب شــــراذيـل
دمـر عــزوم الــخـيـل حـزم الــتـعـلالـي
يــاتـاج راس الــمـرجـلـه والــحــلاحــيـل
يـاقــمـة الامــجـــاد يـاحـــيــل حــالـــي
يـاسـيـدي وشـلـون يـسـتسهـل اســـهيل
زُلال عــــــذب ولا تـــمــــدهــا زوالــــي
يـا اصــعـب الارقــام حـددلــي الـحــيـل
جـن الـشـعــر والـجـان رهــن اعــتـقــالـي
بســمك ومــنك وفـيـك تـحـلى التعاليـل
يامـوحــد اسـعـد شعـب جــاك ارتـجـالـي
مـانـكـتـحـل مـيـل الـعمى فـي كل مـيل
غــيــر الاكــيـــد بـغــيــرة الاحـتـمــالــي
يـامـعـلــــق الأبــراج نـور الــــقــنــــاديــل
فـي غـيهـب الـظـلـمـا تر لك خــيـاللـي
ســـؤال هـــل لـلــفـــيــل مـــر الابــابــيل
أبــي وهـــل للــفــيــل مـرمــر ســؤالــي
ملجــا أســدنـا جـــل سـدّنــا فـاض نـــيــل
لــو قــالـوا وْقــالـــو مــقــلـــو مـــقـــالـي
طـاحن عـــيـــون الـدُر اجــن الاكــالــيــل
يـافـــخـر دار الـخـــيــر كــلــي مـــوالــي
تَــر قــلــيلك كــثــــر لأكثرهم قــلـيــل
مــتــوكــلــن بِــاللّه وغـــيـــره إتــكــالـي
مـرر ســمــو الــفــخـر فــي قـصـر زعبـيـل
قـــولــولـه انـــه كـــل مـــا مـــر بـــــالـــي
محـــلى مــن الســكر على ام الخـلاخـيل
يــا مّــحــمد الــراشــد لــخــيـلــك توالـي
لـه امـــتــثــل لــنــه ابــد مــالــه مـــثــيـل
صــعب المــنـال وصــعب سـّهل المــنالـي
ــــ
#شاعر_العاصفه
Read more

33d

أّخِـأّفُـ أّنِ تٌـمًطِر أّلَدٍنِيِّأّ وٌلَسِـتٌـ مًعٌيِّ فُـمًنِذِ رحًتٌـيِّ وٌعٌنِدٍيِّ ...
Media Removed
أّخِـأّفُـ أّنِ تٌـمًطِر أّلَدٍنِيِّأّ وٌلَسِـتٌـ مًعٌيِّ فُـمًنِذِ رحًتٌـيِّ وٌعٌنِدٍيِّ عٌقُدٍةّ أّلَمًطِر کْأّنِ أّلَشُـتٌـأّء يِّغُطِيِّنِيِّ بًمًعٌطِفُـهّـ فُـلَأّ أّفُـکْر فُـيِّ بًردٍ وٌلَأّضًـجّـر وٌکْأّنِتٌـ أّلَريِّحً تٌـعٌوٌيِّ خِـلَفُـ نِأّفُـذِتٌـيِّ فُـتٌـهّـمًسِـيِّنِ ... أّخِـأّفُـ أّنِ تٌـمًطِر أّلَدٍنِيِّأّ وٌلَسِـتٌـ مًعٌيِّ
فُـمًنِذِ رحًتٌـيِّ وٌعٌنِدٍيِّ عٌقُدٍةّ أّلَمًطِر

کْأّنِ أّلَشُـتٌـأّء يِّغُطِيِّنِيِّ بًمًعٌطِفُـهّـ
فُـلَأّ أّفُـکْر فُـيِّ بًردٍ وٌلَأّضًـجّـر
وٌکْأّنِتٌـ أّلَريِّحً تٌـعٌوٌيِّ خِـلَفُـ نِأّفُـذِتٌـيِّ
فُـتٌـهّـمًسِـيِّنِ تٌـمًسِـکْ هّـأّهّـنِأّ شُـعٌريِّ
وٌأّلَأّنِ أّجّـلَسِـ وٌأّلَأّمًطِأّر تٌـجّـلَدٍنِيِّ
عٌلَى ذِرأّعٌيِّ عٌلَى وٌجّـهّـيِّ عٌلَى ضًـهّـريِّ
فُـمًنِ يِّدٍأّفُـعٌ عٌنِيِّ يِّأّمًسِـأّفُـرتٌـأّ
مًثًـلَ أّلَيِّمًأّمًةّ بًيِّنِ أّلَعٌيِّنِ وٌأّلَبًصّـر
کْيِّفُـ أّمًحًوٌکْ مًنِ أّوٌرأّقُ ذِأّکْرتٌـيِّ
وٌأّنِتٌـ فُـيِّ أّلَقُلَبً مًثًـلَ أّلَنِقُشُـ فُـيِّ أّلَحًجّـر
أّنِأّ ..أّحًبًکْ..يِّأّمًنِ تٌـسِـکْنِيِّنِ دٍمًيِّ أّنِ کْنِتٌـ فُـيِّ أّلَصّـيِّنِ أّوٌکْنِتٌـ فُـيِّ أّلَقُمًر
فُـفُـيِّکْ شُـئ مًنِ أّلَمًجّـهّـوٌلَ أّدٍخِـلَهّـ
وٌفُـيِّکْ شُـئ مًنِ أّلَتٌـأّريِّخِـ وٌأّلَقُدٍر 💘💘💘💘💘💘💘💘
Read more
Ustadz Syafiq Riza Basalamah ===== SHALAT JUM'AT Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, . مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا ... 👤 Ustadz Syafiq Riza Basalamah
=====
SHALAT JUM'AT
🔘 Dari Aus bin Aus, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
.
مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَغَسَّلَ ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا وَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَجْرُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَقِيَامُهَا .
.
“Barangsiapa yang mandi pada hari Jum’at dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi di awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan shalat setahun".
📚 (HR. Tirmidzi no. 496. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih. Lihat penjelasan hadits dalam Tuhfatul Ahwadzi, 3: 3).
.
.
🔘 Ibnu Hajar Al Asqolani rahimahullah menyebutkan,
.
“Jika dilihat dari berbagai hadits yang telah disebutkan, penghapusan dosa yang dimaksud karena bertemunya Jum’at yang satu dan Jum’at yang berikutnya bisa didapat dengan terpenuhinya syarat sebagaimana yang telah disebutkan yaitu mandi, bersih-bersih diri, memakai harum-haruman, memakai minyak, memakai pakaian terbaik, berjalan ke masjid dengan tenang, tidak melangkahi jama’ah lain, tidak memisahkan di antara dua orang, tidak mengganggu orang lain, melaksanakan amalan sunnah dan meninggalkan perkataan laghwu (sia-sia)".
📚 (Fathul Bari, 2: 372).
.
• Semoga Allah memudahkan kita dalam melakukan amalan-amalan mulia di hari Jum’at.
.
Wallahu waliyyut taufiq.

Sumber : https://rumaysho.com/3103-keutamaan-shalat-jumat.html
.
#sunnah #batammengaji #batamsunnah #manhajsalaf #shalat #jumat #pahala #surga #tauhid #hijrah #ustadzsyafiqrizabasalamah - #regrann
Read more
 #دعاء_الامام_الكاظم #دعاء_سريع_الإجابة اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ ...
Media Removed
#دعاء_الامام_الكاظم #دعاء_سريع_الإجابة اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ التَّوْحِيدُ ، وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْكُفْرُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا ، يَا مَنْ إِلَيْهِ مَفَرِّي آمِنِّي مِمَّا فَزِعْتُ ... #دعاء_الامام_الكاظم
#دعاء_سريع_الإجابة
اللَّهُمَّ إِنِّي أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ التَّوْحِيدُ ، وَ لَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْكُفْرُ ، فَاغْفِرْ لِي مَا بَيْنَهُمَا ، يَا مَنْ إِلَيْهِ مَفَرِّي آمِنِّي مِمَّا فَزِعْتُ مِنْهُ إِلَيْكَ .
‏اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الْكَثِيرَ مِنْ مَعَاصِيكَ ، وَ اقْبَلْ مِنِّي الْيَسِيرَ مِنْ طَاعَتِكَ‏ ، يَا عُدَّتِي دُونَ الْعُدَدِ ، وَ يَا رَجَائِي وَ الْمُعْتَمَدَ ، وَ يَا كَهْفِي وَ السَّنَدَ ، وَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ ، يَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنِ اصْطَفَيْتَهُمْ مِنْ خَلْقِكَ ، وَ لَمْ تَجْعَلْ فِي خَلْقِكَ مِثْلَهُمْ أَحَداً ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ‏ .
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْوَحْدَانِيَّةِ الْكُبْرَى ، وَ الْمُحَمَّدِيَّةِ الْبَيْضَاءِ ، وَ الْعَلَوِيَّةِ الْعُلْيَا ( الْعَلْيَاءِ ) ، وَ بِجَمِيعِ مَا احْتَجَجْتَ بِهِ عَلَى عِبَادِكَ ، وَ بِالاِسْمِ الَّذِي حَجَبْتَهُ عَنْ خَلْقِكَ فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ‏ ، صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ، وَ اجْعَلْ لِي مِنْ أَمْرِي فَرَجاً وَ مَخْرَجاً ، وَ ارْزُقْنِي مِنْ حَيْثُ أَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَيْثُ لاَ أَحْتَسِبُ ، إِنَّكَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ 💖💖
#ثم يسأل الداعي #حاجته فانها #ستقضى إن شاء الله تعالى #نسألكم_الدعاء❤❤
Read more
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: . لاَ ...
Media Removed
Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: . لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . “Janganlah seorang wanita safar sejauh tiga hari (perjalanan) melainkan bersama dengan mahramnya”. [HSR. Imam Bukhari (1087), ... Dari Ibnu Umar Radhiyallahu ‘anhuma dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
.
لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ
.
“Janganlah seorang wanita safar sejauh tiga hari (perjalanan) melainkan bersama dengan mahramnya”. [HSR. Imam Bukhari (1087), Muslim (hal. 970) dan Ahmad II/13; 19; 142-143; 182 dan Abu Daud]
.
Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
.
لاَ يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ
.
“Tidak halal (boleh) bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar sejauh sehari semalam (perjalanan) dengan tanpa mahram (yang menyertainya)”. [HSR. Imam Bukhari (Fathul Baari II/566), Muslim (hal. 487) dan Ahmad II/437; 445; 493; dan 506]
.
Sampai sampai seseorang yg akan berperang dijalan Allah diperintahkan pulang untuk menemani istrinya berhaji, karna pentingnya seorang mahram untuk perempuan yg hendak bersafar.
.
Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
.
لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلاَّ وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ اخْرُجْ مَعَهَا .
.
“Janganlah wanita safar (bepergian jauh) kecuali bersama dengan mahromnya, dan janganlah seorang (laki-laki) menemuinya melainkan wanita itu disertai mahromnya. Maka seseorang berkata: “Wahai Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam sesungguhnya aku ingin pergi mengikuti perang anu dan anu, sedangkan istriku ingin menunaikan ibadah haji.” Beliau bersabda: “Keluarlah (pergilah berhaji) bersamanya (istrimu)”. [HSR. Imam Bukhari (Fathul Baari IV/172), Muslim (hal. 978) dan Ahmad I/222 dan 246]
.
*Hadits hadits ini hanya untuk orang orang yg dihatinya mengetahui hak Allah dan RasulNya Shalallahu'alaihi wassalam, adapun orang orang yg hanya sibuk mempercantik penampilannya, tanpa memperhatikan Agamanya, semoga Allah beri hidayah taufiqNya.
.
Via Akhi Ade Muhammad Sopiyan [Copas&PostedBy Fp Ittiba' Rasulullah ].
Read more
 #شرح_الحديث : 🌤<span class="emoji emoji1f343"></span> فضل عظيم فلا تفوتونه ففي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ ﷺ "مَن سَبَّحَ اللهَ"، أي: ...
Media Removed
#شرح_الحديث : 🌤 فضل عظيم فلا تفوتونه ففي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ ﷺ "مَن سَبَّحَ اللهَ"، أي: قالَ: سُبحانَ اللهِ، "في دُبُرِ كلِّ صَلاةٍ"، أي: خلفَ كلِّ صلاةٍ مَفروضةٍ "ثلاثًا وثلاثينَ" تَسْبيحةً، "وحمِدَ اللهَ"، أي: قال: الحمدُ للهِ "ثَلاثًا وثلاثينَ" تَحميدةً، "وكبَّرَ اللهَ"، ... #شرح_الحديث : 🌤🍃 فضل عظيم فلا تفوتونه ففي هذا الحديثِ يقولُ رسولُ اللهِ ﷺ "مَن سَبَّحَ اللهَ"، أي: قالَ: سُبحانَ اللهِ، "في دُبُرِ كلِّ صَلاةٍ"، أي: خلفَ كلِّ صلاةٍ مَفروضةٍ "ثلاثًا وثلاثينَ" تَسْبيحةً، "وحمِدَ اللهَ"، أي: قال: الحمدُ للهِ "ثَلاثًا وثلاثينَ" تَحميدةً، "وكبَّرَ اللهَ"، أي: قالَ: اللهُ أكبرُ، "ثلاثًا وثلاثينَ" تَكبيرةً، "فتِلكَ" الأعدادُ المذكورةُ مِن التَّسبيحِ والتَّحميدِ والتَّكبيرِ، "تِسعةٌ وتِسعونَ" لفظًا، "وقالَ تَمامَ المِئةِ"، أي: لإكْمالِها وإتمامِها، "لا إلهَ إلَّا اللهُ"، ومعناها: لا مَعبودَ بِحقٍّ إلَّا الله، "وحدَه لا شريكَ لهُ" في أسمائِهِ وصِفاتهِ وأفعالهِ، "لهُ المُلكُ"، أي: مالكُ كلِّ شَيءٍ، "ولهُ الحمدُ"، أي: له جَميعُ المحامدِ، "وهوَ عَلى كلِّ شيءٍ قديرٌ" مِن الممْكِناتِ والمُستحيلاتِ، "غُفِرتْ خَطاياهُ"، أي: ذُنوبه، "وإنْ كانتْ" تلكَ الذُّنوبُ في الكثرةِ والعَظمةِ، "مثلَ زَبدِ البَحرِ"، وهوَ ما يَعلو البحرَ مِن الرَّغوةِ والفَقاقيعِ عندَ تموُّجِهِ وهَيجانِه، وهو يُعبِّرُ عن كثرةِ الذُّنوبِ وعدم حَصرِها ومعَ كثرتِها الهائلةِ يغفِرُها اللهُ لِمَن أتى بهذا الذِّكرِ بعدَ الصلاةِ المفروضةِ.
Read more
Ucapan Imam Untuk Merapatkan Shaf kepada Makmum. Tanya: Apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan ...
Media Removed
Ucapan Imam Untuk Merapatkan Shaf kepada Makmum. Tanya: Apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan imam ketika merapatkan shaf makmum? Trim’s. Jawaban: Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du, Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan anjuran Nabi shallallahu ... Ucapan Imam Untuk Merapatkan Shaf kepada Makmum.

Tanya: Apa kalimat yang tepat yang harus diucapkan imam ketika merapatkan shaf makmum? Trim’s.

Jawaban:

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala rasulillah, amma ba’du,

Terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan anjuran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada para sahabat untuk merapatkan shaf. Diantaranya,

1. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan makmumnya,
.
أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا
.
”Luruskan shaf kalian dan rapatkan.” (HR. Bukhari 719)
.
2. Juga dari Anas bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan,
.
سوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَفِّ مِنْ تَماَمِ الصَّلَاةِ
.
”Luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan shalat.” (HR. Muslim 433).
.
3. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan,
.
أقيموا الصَفِّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ
.
Luruskan shaf dalam shalat, karena meluruskan shaf bagian dari kesempurnaan shalat. (HR. Muslim 435)
.
4. Hadis dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan,
.
اِسْتَوُّوا وَلَا تَـخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ
.
Luruskan, dan jangan berselisih (dalam lurusnya shaf), sehingga hati kalian menjadi berselisih.

Kata Ibnu Mas’ud, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan di atas, sambil mengusap pundak-pundak makmum. (HR. Muslim 122).
.
5. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan,
.
أَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِأَيْدِي إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ
.
”Luruskan shaf, rapatkan pundak, dan tutup celah, perlunak pundak kalian untuk saudaranya, dan jangan tinggalkan celah untuk setan.” (HR. Abu Daud 666 dan dishahihkan al-Albani)
.
Makna: “perlunak pundak kalian untuk saudaranya” adalah hendaknya dia mempemudah setiap orang yang masuk shaf, dengan berusaha agar pundaknya tidak mengganggu orang lain.
Read more
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ - إِذْ دَعَا، ...
Media Removed
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ - إِذْ دَعَا، وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ - : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ ... قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْوَةُ ذِي النُّونِ - إِذْ دَعَا، وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ - : لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ ". ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪اللهم صل وسلم على نبينا محمد ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم .
Read more
اِبْتِسَامَةٌ صَادِقَةٌ... وَقَلْبٌ نَظِيفٌ.. وَتَعَامُلٌ حَسَنٌ... وَنَفْسٌ مَرِحَةٌ. وَكَلِمَةٌ ...
Media Removed
اِبْتِسَامَةٌ صَادِقَةٌ... وَقَلْبٌ نَظِيفٌ.. وَتَعَامُلٌ حَسَنٌ... وَنَفْسٌ مَرِحَةٌ. وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ هَكَذَا تَعَيَّشَ جَمَالُ الحَيَاةَ.. فَكُنْ جَمِيلَ الخَلْقُ تَهْوَاكَ القُلُوبَ اِبْتِسَامَةٌ صَادِقَةٌ... وَقَلْبٌ نَظِيفٌ.. وَتَعَامُلٌ حَسَنٌ... وَنَفْسٌ مَرِحَةٌ. وَكَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ

هَكَذَا تَعَيَّشَ جَمَالُ الحَيَاةَ.. فَكُنْ جَمِيلَ الخَلْقُ تَهْوَاكَ القُلُوبَ
حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمودند: هرگاه خواستی ازدواج کنی از خداوند طلب خیر کن و در پی آن برو ، سپس ...
Media Removed
حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمودند: هرگاه خواستی ازدواج کنی از خداوند طلب خیر کن و در پی آن برو ، سپس دو رکعت نماز بخوان و دستهایت را (برای دعا ) بالا ببر و بگو : أللـّهُمَّ إنـّی اُریدُ التـَّزویجَ فـَسَهِّـل لی مِنَ النـِّساءِ أحسَنـَهُنَّ خَلقا ً وَ خـُلقا ً ، وَ أعَفـَّهُنَّ فـَرجا ً ،وَ ... حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمودند:
هرگاه خواستی ازدواج کنی از خداوند طلب خیر کن و در پی آن برو ، سپس دو رکعت نماز بخوان و دستهایت را (برای دعا ) بالا ببر و بگو :

أللـّهُمَّ إنـّی اُریدُ التـَّزویجَ فـَسَهِّـل لی مِنَ النـِّساءِ أحسَنـَهُنَّ خَلقا ً وَ خـُلقا ً ،

وَ أعَفـَّهُنَّ فـَرجا ً ،وَ أحفـَظـَهُنَّ نـَفسا ً فِیَّ وَ فی مالی ، وَ أکمَلـَهُنَّ جَمالا ً ،

وَ أکثـَرَهُنَّ أولادا ً

خداوندا ؛ می خواهم ازدواج کنم ، پس فراهم کن برای من از زنان ، نیکوترین آنها را از جهت

نقش و نگار و خلق و خوی ، و پاکدامن ترین آنها ، و حفظ کننده ترین آنها خود را در مورد من

و مال من ، و کاملترین آنها را از جهت زیبایی و جمال ، و فراوانترین آنها از جهت آوردن فرزند.

صحیفهٔ رضویه ص ۱۵۵
.
.
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

و آنان هستند که گویند: پروردگارا، ما را زنان و فرزندانی مرحمت فرما که مایه چشم روشنی ما باشند، و ما را (سر خیل پاکان و) پیشوای اهل تقوا قرار ده.

And those who say, "Our Lord, grant us from among our wives and offspring comfort to our eyes and make us an example for the righteous."
. ..
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾
.
.
و از نشانه‏ هاى او اين‌كه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در اين [نعمت] براى مردمى كه مى‏‌انديشند قطعا نشانه‏‌هايى است (۲۱)

سوره مبارکه روم
.
.

رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم:

لو لم يخلق عليّ، لم يكن لفاطمة كفو. ‌
اگر علی (علیه‌السلام) آفریده نمی‌شد، هیچ همتایی برای فاطمه (علیهاالسلام) وجود نداشت. ‌
Prophet Muhammad (PBUH) said: In the event that Ali (PBUH) would not have been created, there would have been no one worthy to be Fatima’s (PBUH) spouse. ‌
کنوز الحقائق 124
‌.
#الامام_الرضا #امام_رضا #الرضا #رضا #حرم_مطهر #حرم_امام_رضا #عربي #مشهد #عرب #زیارت #رضا_جان #اسلام #شیعه #مشهد_المقدسة #آستان_قدس #العتبة_الرضوية_المقدسة #آستان_قدس_رضوی #حرم_مطهر_امام_رضا_علیه_السلام
#imam_reza #imamredaas #Iran
#ازدواج #عقد_در_حرم #امام_رضا #عشق
#اللهم_صل_علی_محمد_و_ال_محمد_و_عجل_فرجهم
#برای_هم_دعا_کنیم
.
منبع مطالب:
@imam.reza.as
Read more
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ ، قثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ إِسْحَاقَ ...
Media Removed
(حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ ، قثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ هِلالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ... (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ ، قثنا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، ثنا بِشْرُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ، قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَهَلَّ هِلالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ ، وَالسَّلامَةِ ، وَالإِسْلامِ ، وَالْعَافِيَةِ الْمُجَلِّلَةِ ، وَرَفْعِ الأَسْقَامِ ، وَالْعَوْنِ عَلَى الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَتِلاوَةِ الْقُرْآنِ ، اللَّهُمَّ سَلِّمْنَا لِرَمَضَانَ ، وَسَلِّمْهُ لَنَا ، وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا حَتَّى يَخْرُجَ رَمَضَانُ وَقَدْ غَفَرْتَ لَنَا ، وَرَحِمْتَنَا ، وَعَفَوْتَ عَنَّا " ، ثُمَّ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ، فَيَقُولُ : " أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ ، غُلَّتْ فِيهِ الشَّيَاطِينُ ، وَغُلِّقَتْ فِيهِ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ ، وَفُتِحَتْ فِيهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ ، وَنَادَى مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ : هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطَى ، هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ ، اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفًا ، وَعَجِّلْ لِكُلِّ مُمْسِكٍ تَلَفًا ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ ، الْيَوْمُ يَوْمُ الْجَائِزَةِ ، فَاغْدُوا فَبَادِرُوا خُذُوا جَوَائِزَكُمْ " ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : جَوَائِزُ لا تُشْبِهُ جَوَائِزَ الأُمَرَاءِ .
🌻رمضان مبارك
Read more
 #صباح #صوره #صباحيات #صباح_الفل #صباح_الخير #صباح_النور #صباح_الورد #صباح_الخيرات #صباح_السعادة ...
Media Removed
#صباح #صوره #صباحيات #صباح_الفل #صباح_الخير #صباح_النور #صباح_الورد #صباح_الخيرات #صباح_السعادة #صباح_السعاده #صباح_الفل_و_الياسمين #الصباح_الباكر #الناس_الرايقة #الناس_الرايقه #الناس_الرايئة #الناس_الرايئه #طبيعة #طلوع_الشمس #طبيعة_خلابة #طبيعة_ساحرة #خلابة #قهوة_الصباح ... #صباح #صوره #صباحيات #صباح_الفل #صباح_الخير #صباح_النور #صباح_الورد #صباح_الخيرات #صباح_السعادة #صباح_السعاده #صباح_الفل_و_الياسمين #الصباح_الباكر #الناس_الرايقة #الناس_الرايقه #الناس_الرايئة #الناس_الرايئه #طبيعة #طلوع_الشمس #طبيعة_خلابة #طبيعة_ساحرة #خلابة #قهوة_الصباح #قهوتي #دعاء #دعاء_الصباح #دعاء_للصباح 🌷أللَّهُمَّ إنِّي أُصْبحُ وَأُمْسِي مُسْتَقِلاًّلِعَمَلِي، مُعْتَرِفاً بِذَنْبِي، مُقِرَّاً بِخَطَايَايَ، أَنَا بِإسْرَافِي عَلَى نَفْسِي ذَلِيلٌ، عَمَلِي أَهْلَكَنِي،

وَهَوَايَ أَرْدَانِي، وَشَهَوَاتِي حَرَمَتْنِي. فَأَسْأَلُكَ يَا مَوْلاَيَ سُؤالَ مَنْ نَفْسُهُ لاَهِيَةٌ لِطُولِ أَمَلِهِ، وَبَدَنُهُ غَافِلٌ لِسُكُونِ عُرُوقِهِ، وَقَلْبُهُ مَفْتُونٌ بِكَثْرَةِ النِّعَمِ عَلَيْهِ، وَفِكْرُهُ قَلِيلٌ لِمَا هُوَ صَائِرٌ

إلَيْهِ، سُؤَالَ مَنْ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الاَمَلُ، وَفَتَنَهُ الْهَوى، وَاسْتَمْكَنَتْ مِنْهُ الدُّنْيَا، وَأَظَلَّهُ الاَجَلُ، سُؤَالَ مَنِ اسْتَكْثَرَ ذُنُوبَهُ، وَاعْتَرَفَ بِخَطِيئَتِهِ، سُؤَالَ مَنْ لاَ رَبَّ لَهُ غَيْرُكَ، وَلاَ وَلِيَّ لَهُ

دُونَكَ، وَلاَ مُنْقِذَ لَهُ مِنْكَ، وَلاَ مَلْجَأَ لَهُ مِنْكَ إلاَّ إلَيْكَ . إلهِي أسْأَلُكَ بِحَقِّكَ الْـوَاجِبِ عَلَى

جَمِيعِ خَلْقِكَ، وَبِاسْمِكَ الْعَظِيْمِ الَّذِي أَمَرْتَ رَسُولَكَ أَنْ يُسَبِّحَكَ بِهِ، وَبِجَلاَلِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ

الذِي لاَ يَبْلى وَلاَ يَتَغَيَّرُ، وَلاَ يَحُولُ وَلاَ يَفْنى، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وصحبه المنتجبين ، وَأَنْ تُغْنِيَنِي عَنْ كُلِّ شَيْء بِعِبادَتِكَ، وَأَنْ تُسَلِّيَ نَفْسِيْ عَنِ الدُّنْيَا بِمَخَافَتِكَ، وَأَنْ تُثْنِيَنِي بِالْكَثِيْرِ

مِنْ كَرَامَتِكَ بِرَحْمَتِكَ، فَإلَيْكَ أَفِرُّ، و مِنْكَ أَخَافُ، وَبِكَ أَسْتَغِيثُ، وَإيَّاكَ أَرْجُو، وَلَكَ أَدْعُو،

وَإلَيْكَ أَلْجَأُ، وَبِكَ أَثِقُ، وَإيَّاكَ أَسْتَعِينُ، وَبِكَ أُؤمِنُ، وَعَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، وَعَلَى جُودِكَ وَكَرَمِكَ

أَتَّكِلُ.
Read more
سُئِلَ شَيْخُ الِْسْلامِ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّقَاوِيمِ : فِي أَنَّ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ ...
Media Removed
سُئِلَ شَيْخُ الِْسْلامِ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّقَاوِيمِ : فِي أَنَّ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ يَخْسِفُ الْقَمَرُ ، وَفِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ تَكْسِفُ الشَّمْسُ فَهَلْ يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ ؟  فأجاب رحمه الله : الْخُسُوفُ وَالْكُسُوفُ لَهُمَا أَوْقَاتٌ ... سُئِلَ شَيْخُ الِْسْلامِ عَنْ قَوْلِ أَهْلِ التَّقَاوِيمِ : فِي أَنَّ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ هَذَا الشَّهْرِ يَخْسِفُ الْقَمَرُ ، وَفِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ تَكْسِفُ الشَّمْسُ فَهَلْ يُصَدَّقُونَ فِي ذَلِكَ ؟ 
فأجاب رحمه الله :
الْخُسُوفُ وَالْكُسُوفُ لَهُمَا أَوْقَاتٌ مُقَدَّرَةٌ كَمَا لِطُلُوعِ الْهِلالِ وَقْتٌ مُقَدَّرٌ ، وَذَلِكَ مَا أَجْرَى اللَّهُ عَادَتَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَالشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَسَائِرِ مَا يَتْبَعُ جَرَيَانَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ . وَذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى ... وَكَمَا أَنَّ الْعَادَةَ الَّتِي أَجْرَاهَا اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْهِلَالَ لَا يَسْتَهِلُّ إلاّ لَيْلَةَ ثَلاثِينَ مِنْ الشَّهْرِ أَوْ لَيْلَةَ إحْدَى وَثَلاثِينَ ، وَأَنَّ الشَّهْرَ لا يَكُونُ إلاّ ثَلاثِينَ أَوْ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ . فَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ غالط . فَكَذَلِكَ أَجْرَى اللَّهُ الْعَادَةَ أَنَّ الشَّمْسَ لا تَكْسِفُ إلاّ وَقْتَ الاسْتِسْرَارِ ، وَأَنَّ الْقَمَرَ لا يَخْسِفُ إلاّ وَقْتَ الإِبْدَارِ ، وَوَقْتُ إبْدَارِهِ هِيَ اللَّيَالِي الْبِيضُ الَّتِي يُسْتَحَبُّ صِيَامُ أَيَّامِهَا : لَيْلَةُ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرَّابِعَ عَشَرَ وَالْخَامِسَ عَشَرَ . فَالْقَمَرُ لا يَخْسِفُ إلاّ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي ، وَالْهِلالُ يَسْتَسِرُّ آخِرَ الشَّهْرِ : إمَّا لَيْلَةً وَإِمَّا لَيْلَتَيْنِ . كَمَا يَسْتَسِرُّ لَيْلَةَ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاثِينَ وَالشَّمْسُ لا تَكْسِفُ إلاّ وَقْتَ اسْتِسْرَارِهِ ، وَلِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ لَيَالِي مُعْتَادَةٌ مَنْ عَرَفَهَا عَرَفَ الْكُسُوفَ وَالْخُسُوفَ . كَمَا أَنَّ مَنْ عَلِمَ كَمْ مَضَى مِنْ الشَّهْرِ يَعْلَمُ أَنَّ الْهِلالَ يَطْلُعُ فِي اللَّيْلَةِ الْفُلانِيَّةِ أَوْ الَّتِي قَبْلَهَا . لَكِنَّ الْعِلْمَ بِالْعَادَةِ فِي الْهِلالِ عِلْمٌ عَامٌّ يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ النَّاسِ ، وَأَمَّا الْعِلْمُ بِالْعَادَةِ فِي الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ فَإِنَّمَا يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفُ حِسَابَ جَرَيَانِهِمَا وَلَيْسَ خَبَرُ الْحَاسِبِ بِذَلِكَ مِنْ بَابِ عِلْمِ الْغَيْبِ .
Read more
مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ.. .. اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي اٍّعَّوذ ...
Media Removed
مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ.. .. اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي اٍّعَّوذ بّْكّْ مُّنِّ قِّهّْر يؤلَّمُّنِّي ومُّنِّ فّْكّْر يقِّلَّقِّنِّي اٍّلَّلَّهّْمُّ ياٍّ مُّاٍّلَّكّْ اٍّلَّكّْونِّ اٍّكّْفّْنِّي شّْر مُّاٍّ يكّْونِّ قِّبّْلَّ اٍّنِّ يكّْونِّ.. ..ربّْي ... مُّاٍّ خٌّاٍّبّْ مُّنِّ قِّاٍّلَّ ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ.. .. اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي اٍّعَّوذ بّْكّْ مُّنِّ قِّهّْر يؤلَّمُّنِّي ومُّنِّ فّْكّْر يقِّلَّقِّنِّي اٍّلَّلَّهّْمُّ ياٍّ مُّاٍّلَّكّْ اٍّلَّكّْونِّ اٍّكّْفّْنِّي شّْر مُّاٍّ يكّْونِّ قِّبّْلَّ اٍّنِّ يكّْونِّ.. ..ربّْي اٍّنِّ قِّدٌّرتُّكّْ تُّفّْوقِّ قِّدٌّرة اٍّلَّاٍّطَّبّْاٍّء فّْاٍّنِّزَلَّ عَّلَّي وعَّلَّى كّْلَّ مُّريض شّْفّْاٍّء مُّنِّ اٍّلَّسًّمُّاٍّء.. ..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّشّْفّْ مُّنِّ اٍّتُّعَّبّْهّْ مُّرضهّْ وتُّأخٌّر شّْفّْاٍّؤهّْ وكّْثّْر دٌّاٍّؤهّْ وقِّلَّ دٌّواٍّؤهّْ واٍّنِّتُّ سًّبّْحّْاٍّنِّكّْ عَّونِّهّْ وشّْفّْاٍّؤهّْ ياٍّ مُّنِّ غٌّمُّر اٍّلَّعَّبّْاٍّدٌّ بّْفّْضلَّهّْ وعَّطَّاٍّئهّْ.. ..ياٍّ ربّْ اٍّجٍّبّْر بّْخٌّاٍّطَّري ياٍّ ربّْ هّْنِّاٍّكّْ دٌّعَّوة تُّخٌّتُّنِّقِّ فّْي صُّدٌّري واٍّطَّلَّبّْهّْاٍّ مُّنِّكّْ بّْكّْلَّ ذلَّ واٍّنِّكّْسًّاٍّر ياٍّ اٍّلَّلَّهّْ اٍّثّْلَّجٍّ قِّلَّبّْي بّْتُّحّْقِّيقِّهّْاٍّ رجٍّوتُّكّْ ياٍّ رحّْيمُّ ....ربّْ اٍّبّْطَّلَّ شّْر عَّينِّ اٍّصُّاٍّبّْتُّ جٍّسًّدٌّاٍّ فّْأمُّرضتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ جٍّمُّاٍّلَّاٍّ فّْشّْوهّْتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ شّْعَّراٍّ فّْاٍّسًّقِّطَّتُّهّْ واٍّصُّاٍّبّْتُّ قِّلَّبّْاٍّ فّْاٍّحّْزَنِّتُّهّْ.. ..اٍّلَّلَّهّْمُّ مُّاٍّ اٍّنِّاٍّ بّْهّْ مُّنِّ اٍّبّْتُّلَّاٍّء فّْاٍّنِّي اٍّحّْتُّسًّبّْ اٍّجٍّر صُّبّْري عَّنِّدٌّكّْ واٍّنِّ كّْاٍّنِّ بّْسًّبّْبّْ ذنِّوبّْي فّْاٍّنِّي اٍّسًّتُّغٌّفّْركّْ واٍّتُّوبّْ اٍّلَّيكّْ ....اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّرزَقِّنِّي نِّعَّمُّة يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْاٍّ شّْكّْري ولَّاٍّ تُّبّْتُّلَّينِّي بّْبّْلَّاٍّء يعَّجٍّزَ عَّنِّهّْ صُّبّْري .. ..اٍّلَّلَّهّْمُّ اٍّنِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري فّْأنِّتُّ خٌّير وكّْيلَّ ودٌّبّْر لَّي اٍّمُّري فّْاٍّنِّي لَّاٍّ اٍّحّْسًّنِّ اٍّلَّتُّدٌّبّْير .. ..اٍّلَّلَّهّْمُّ فّْي هّْذاٍّ اٍّلَّيومُّ اٍّرحّْ ثّْمُّ هّْونِّ ثّْمُّ اٍّشّْفّْ كّْلَّ نِّفّْسًّ لَّاٍّ يعَّلَّمُّ بّْوجٍّعَّهّْاٍّ اٍّلَّاٍّ اٍّنِّتُّ ....ياٍّ خٌّاٍّلَّقِّي وكّْلَّتُّكّْ اٍّمُّري واٍّسًّتُّودٌّعَّتُّكّْ هّْمُّي فّْبّْشّْرنِّي بّْمُّاٍّ يفّْتُّحّْ مُّدٌّاٍّخٌّلَّ اٍّلَّسًّعَّاٍّدٌّة فّْي قِّلَّبّْي اٍّلَّلَّهّْمُّ حّْرمُّ عَّلَّى قِّلَّوبّْنِّاٍّ حّْزَنِّ اٍّلَّدٌّنِّياٍّ وحّْرمُّ عَّلَّى اٍّجٍّسًّاٍّدٌّنِّاٍّ نِّاٍّر اٍّلَّاٍّخٌّرة .... الَلَـٌھُـٌمَ آَمَـٌٻـٌنٌِ
Read more
✶•┈‏​┈•‏​‏​​‏•❥ًً❀(•«﷽»•)❀❥ •‏​‏•‏​‏​​‏┈┈•✶ *▼ دعـاء كميـل ▼* ❀ *اللّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ ...
Media Removed
✶•┈‏​┈•‏​‏​​‏•❥ًً❀(•«﷽»•)❀❥ •‏​‏•‏​‏​​‏┈┈•✶ *▼ دعـاء كميـل ▼* ❀ *اللّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِرحَمتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيٍْ،* *وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهرْتَ بِها كُلَّ شَيٍ،* *وَخضَعَ لَها كُلُّ شَيٍْ،* *وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيٍْ، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ ... ✶•┈‏​┈•‏​‏​​‏•❥ًً❀(•«﷽»•)❀❥ •‏​‏•‏​‏​​‏┈┈•✶ *▼ دعـاء كميـل ▼* ❀ *اللّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ بِرحَمتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيٍْ،* *وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهرْتَ بِها كُلَّ شَيٍ،*
*وَخضَعَ لَها كُلُّ شَيٍْ،* *وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيٍْ، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيٍْ،*
*وَبعَزَّتِكَ الَّتِي لا يَقُومُ لَها شَيٌْ،* *وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلاَتْ كُلَّ شَيٍْ،*
*وَبِسُلْطانِكَ الَّذِي عَلا كُلَّ شَيٍْ،* *وَبِوَجْهِكَ الباقِي بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَيٍْ،* *وَبِأَسْمائِكَ الَّتِي ملأتْ أَرْكانَ كُلِّ شَيٍْ،* *وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحاطَ بِكُلِّ شَيٍْ،* *وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضاءَ لَهُ كُلُّ شَيٍْ،*
*يا نوُرُ ياقُدُّوسُ، ياأَوَّلَ الأَوَّلينَ، وَياآخِرَ الآخرينَ.* ❀ ❀ *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَهْتِكُ العِصَمَ* *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُنْزِلُ النِّقَمَ* *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تُغَيِّرُ النِّعَمَ،* *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الذُّنُوبَ الَّتِي تَحْبِسُ الدُّعاءَ.* *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ الّذنُوبَ الّتي تُنْزِلُ البَلاَء.* *اللّهُمَّ اغْفِرْ لِيَ كُلَّ ذَنْبٍ أذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُها* ❀ ❀ *اللّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِذِكْرِكَ وَاسْتَشفِعُ بِكَ إِلى نَفْسِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِجوُدِكَ أَنْ تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِكَ، وَأَنْ تُوزِعَنِي شُكْرَكَ، وأَنْ تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ.* ❀ ❀ *اللّهُمَّ إِنِّي أَسأَلُكَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خاشِعٍ، أَنْ تُسامِحَنِي وَتَرْحَمَنِي، وَتَجْعَلَنِي بِقِسَمِكَ راضِياً قانِعاً، وَفِي جَمِيعِ الاحْوالِ مُتَواضِعاً* ❀ ❀ *اللّهُمَّ وَأَسأَلُكَ سُؤالَ مَنْ إِشْتَدَّتْ فاقَتُهُ، وَأَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ، وَعَظُمَ فِيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ* ❀ *اللّهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ، وَخَفِيَ مَكْرُكَ، وَظَهَرَ أَمْرُكَ، وَغَلَبَ قَهْرُكَ، وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ، وَلايُمْكِنُ الفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ* ❀ ❀ *اللّهُمَّ لا أَجِدُ لِذُنُوبِي غافِراً وَلا لِقَبائِحِي ساتِراً، وَلا لِشَيٍْ مِنْ عَمَلِيَ القَبِيحِ بِالحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ* ❀ ❀ *لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، وَسَكَنْتُ إِلى قَدِيمِ ذِكْرِكَ لِي، وَمَنِّكَ عَلَيَّ* ❀ ❀ *اللّهُمَّ مَوْلايَ كَمْ مِنْ قَبيحٍ سَتَرْتَهُ، وَكَمْ مِنْ فادِحٍ مِنَ البَلاءِ أَقَل
Read more
( اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي  ...
Media Removed
( اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي  قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء، وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَيء، وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيء، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء، وَبِعِزَّتِكَ الَّتي لا يَقُومُ لَها شَيءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ ... ( اَللّـهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْء، وَبِقُوَّتِكَ الَّتي  قَهَرْتَ بِها كُلَّ شَيْء، وَخَضَعَ لَها كُلُّ شَيء، وَذَلَّ لَها كُلُّ شَيء، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتي غَلَبْتَ بِها كُلَّ شَيء، وَبِعِزَّتِكَ الَّتي لا يَقُومُ لَها شَيءٌ، وَبِعَظَمَتِكَ الَّتي مَلاََتْ كُلَّ شَيء، وَبِسُلْطانِكَ الَّذي عَلا كُلَّ شَيء، وَبِوَجْهِكَ الْباقي بَعْدَ فَناءِ كُلِّ شَيء، وَبِأَسْمائِكَ الَّتي مَلاََتْ اَرْكانَ كُلِّ شَيء، وَبِعِلْمِكَ الَّذي اَحاطَ بِكُلِّ شَيء، وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذي اَضاءَ لَهُ كُلُّ شيء، يا نُورُ يا قُدُّوسُ، يا اَوَّلَ الاَْوَّلِينَ وَيا آخِرَ الاْخِرينَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تَهْتِكُ الْعِصَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِـرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ النِّقَمَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُغَيِّـرُ النِّعَمَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لي الذُّنُوبَ الَّتي تَحْبِسُ الدُّعاءَ، اَللّـهُمَّ اغْفِرْ لِي الذُّنُوبَ الَّتي تُنْزِلُ الْبَلاءَ، اَللّهُمَّ اغْفِرْ لي كُلَّ ذَنْب اَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ خَطيئَة اَخْطَأتُها، اَللّهُمَّ اِنّي اَتَقَرَّبُ اِلَيْكَ بِذِكْرِكَ، وَاَسْتَشْفِعُ بِكَ اِلى نَفْسِكَ، وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ اَنْ تُدْنِيَني مِنْ قُرْبِكَ، وَاَنْ تُوزِعَني شُكْرَكَ، وَاَنْ تُلْهِمَني ذِكْرَكَ، اَللّهُمَّ اِنّي أَسْأَلُكَ سُؤالَ خاضِع مُتَذَلِّل خاشِع اَنْ تُسامِحَني وَتَرْحَمَني وَتَجْعَلَني بِقِسْمِكَ راضِياً قانِعاً وَفي جَميعِ الاَْحْوالِ مُتَواضِعاً، اَللّهُمَّ وَأَسْأَلُكَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ، وَاَنْزَلَ بِكَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ، وَعَظُمَ فيما عِنْدَكَ رَغْبَتُهُ، اَللّـهُمَّ عَظُمَ سُلْطانُكَ وَعَلا مَكانُكَ وَخَفِي مَكْرُكَ وَظَهَرَ اَمْرُكَ وَغَلَبَ قَهْرُكَ وَجَرَتْ قُدْرَتُكَ وَلا يُمْكِنُ الْفِرارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، اَللّهُمَّ لا اَجِدُ لِذُنُوبي غافِراً، وَلا لِقَبائِحي ساتِراً، وَلا لِشَيء مِنْ عَمَلِي الْقَبيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلاً غَيْرَكَ لا اِلـهَ إلاّ اَنْتَ سُبْحانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسي، وَتَجَرَّأْتُ
Read more
 #يعلمني_الحب_الا_احب . . . يُعلِّمُني الحُبُّ ألاَّ أحِبَّ، وَأَنْ أفْتَحَ النَّافِذَهْ عَلَى ...
Media Removed
#يعلمني_الحب_الا_احب . . . يُعلِّمُني الحُبُّ ألاَّ أحِبَّ، وَأَنْ أفْتَحَ النَّافِذَهْ عَلَى ضِفَّة الدَّرْبِ. هَل تَسْتَطيعين أنْ تَخْرُجي مِنْ نداءِ الحَبَقْ وَأَنْ تقسمِيني إلى اثْنَيْن : أَنْتِ، وَمَا يَتَبِقَّى مِنَ الأُغْنِيَهْ ؟ وَحُبٌ هو الحُبُّ. فِي كُلِّ حُبِّ ... #يعلمني_الحب_الا_احب
.
.
.
يُعلِّمُني الحُبُّ ألاَّ أحِبَّ، وَأَنْ أفْتَحَ النَّافِذَهْ

عَلَى ضِفَّة الدَّرْبِ. هَل تَسْتَطيعين أنْ تَخْرُجي مِنْ نداءِ الحَبَقْ
وَأَنْ تقسمِيني إلى اثْنَيْن : أَنْتِ، وَمَا يَتَبِقَّى مِنَ الأُغْنِيَهْ ؟
وَحُبٌ هو الحُبُّ. فِي كُلِّ حُبِّ أرى الحُبَّ مَوْتاً لِمَوْتٍ سَبَقْ،
وَريحاً تُعَاوِدُ دَفْعَ الخُيُول إلَى أمِّهَا _ الرِّيحِ بَيْنَ السَّحَابَة والأوْدِيَهْ
أًلا تَسْتَطِيعينَ أَنْ تَخْرُجِي مِنْ طَنينِ دَمي كَيْ أْهَدْهِدَ هَذَا الشَّبقْ ؟
وكَيْ أُسْحَبَ النَّحْلَ مِنْ وَرَق الوَرْدَةِ المُعْدِيهْ ؟
وَحُبٌ هو الحُبُّ، يَسْأًلُنِي : كَيْفَ عَادَ النَّبِيذُ إلَى أْمِّه واحْتَرقْ 
وَمَا أًعْذَبَ الحُبَّ حِينَ يُعذب، حِينَ يُخرِّب نَرْجسَةَ الأْغْنيهْ

يُعَلِّمُني الحُبِّ أن لاَ أُحِبَّ، وَيَتْرُكُني في مَهَبِّ الوَرَقْ
Read more
. الإحتجاج بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَعْرَفُ النَّاسِ ...
Media Removed
. الإحتجاج بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَعْرَفُ النَّاسِ بِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ وَ أَشَدُّهُمْ قَضَاءً لَهَا أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شَأْناً وَ مَنْ تَوَاضَعَ فِي الدُّنْيَا لِإِخْوَانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ ... .
الإحتجاج بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: أَعْرَفُ النَّاسِ بِحُقُوقِ إِخْوَانِهِ وَ أَشَدُّهُمْ قَضَاءً لَهَا أَعْظَمُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ شَأْناً وَ مَنْ تَوَاضَعَ فِي الدُّنْيَا لِإِخْوَانِهِ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَ مِنْ شِيعَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَقّاً وَ لَقَدْ وَرَدَ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَخَوَانِ لَهُ مُؤْمِنَانِ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَامَ إِلَيْهِمَا وَ أَكْرَمَهُمَا وَ أَجْلَسَهُمَا فِي صَدْرِ مَجْلِسِهِ وَ جَلَسَ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ثُمَّ أَمَرَ بِطَعَامٍ فَأُحْضِرَ فَأَكَلَا مِنْهُ ثُمَّ جَاءَ قَنْبَرٌ بِطَسْتٍ وَ إِبْرِيقِ خَشَبٍ وَ مِنْدِيلٍ لِيَلْبَسَ وَ جَاءَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَوَثَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَخَذَ الْإِبْرِيقَ لِيَصُبَّ عَلَى يَدِ الرَّجُلِ فَتَمَرَّغَ الرَّجُلُ فِي التُّرَابِ وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ يَرَانِي وَ أَنْتَ تَصُبُّ عَلَى يَدِي قَالَ اقْعُدْ وَ اغْسِلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرَاكَ وَ أَخُوكَ الَّذِي لَا يَتَمَيَّزُ مِنْكَ وَ لَا يَنْفَصِلُ عَنْكَ يَخْدُمُكَ يُرِيدُ بِذَلِكَ فِي خِدْمَتِهِ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ عَشَرَةِ أَضْعَافِ عَدَدِ أَهْلِ الدُّنْيَا وَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ فِي مَمَالِيكِهِ فِيهَا فَقَعَدَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع- أَقْسَمْتُ بِعَظِيمِ حَقِّيَ الَّذِي عَرَفْتَهُ وَ نَحَلْتَهُ وَ تَوَاضُعِكَ لِلَّهِ حَتَّى جَازَاكَ عَنْهُ بِأَنْ تُدْنِيَنِي لِمَا شَرَّفَكَ بِهِ مِنْ خِدْمَتِي لَكَ لَمَّا غَسَلْتَ مُطْمَئِنّاً كَمَا كُنْتَ تَغْسِلُ لَوْ كَانَ الصَّابُّ عَلَيْكَ قَنْبَراً فَفَعَلَ الرَّجُلُ ذَلِكَ فَلَمَّا فَرَغَ نَاوَلَ الْإِبْرِيقَ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ وَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ كَانَ هَذَا الِابْنُ حَضَرَنِي دُونَ أَبِيهِ لَصَبَبْتُ عَلَى يَدِهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْبَى أَنْ يُسَوِّيَ بَيْنَ ابْنٍ وَ أَبِيهِ إِذَا جَمَعَهُمَا مَكَانٌ لَكِنْ قَدْ صَبَّ الْأَبُ عَلَى الْأَبِ فَلْيَصُبَّ الِابْنُ عَلَى الِابْنِ فَصَبَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ عَلَى الِابْنِ ثُمَّ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع- فَمَنِ اتَّبَعَ عَلِيّاً عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ الشِّيعِيُّ حَقّاً
Read more
آُلَلَهًمُ آُنِي آُعًوذّ بَكً مُنِ زًوآُلَ نِعًمُتُكً وتُحُولَ عًآُفَيتُكً وفَجٍآُة نِقًمُتُكً وجٍمُيعً سٌخِطُكً.)).((يآُفَآُرجٍ آُلَهًمُ ويآُكًآُشَفَ آُلَغْمُ فَرجٍ هًمُي..يسٌر آُمُري وآُرحُمُ ضعًفَي..وقًلَة حُيلَتُي وآُرزًقًنِي مُنِ حُيثً لَآُآُحُتُسٌبَ يآُربَ آُلَعًآُلَمُينِ)) #وصفات_af0 ... آُلَلَهًمُ آُنِي آُعًوذّ بَكً مُنِ زًوآُلَ نِعًمُتُكً وتُحُولَ عًآُفَيتُكً وفَجٍآُة نِقًمُتُكً وجٍمُيعً سٌخِطُكً.)).((يآُفَآُرجٍ آُلَهًمُ ويآُكًآُشَفَ آُلَغْمُ فَرجٍ هًمُي..يسٌر آُمُري وآُرحُمُ ضعًفَي..وقًلَة حُيلَتُي وآُرزًقًنِي مُنِ حُيثً لَآُآُحُتُسٌبَ يآُربَ آُلَعًآُلَمُينِ))
#وصفات_af0
صحون الكنافه من @altawfer_qebha وفيه مثلها عند ابتكارات الصين بالرياض .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#صباح_الخير #مساء_الخير #الرياض #تصويري #كشته #مكشات #كشتتنا #الكشته #خريم #روضة_خريم #البر #النفود #نفود #ربيع #الربيع #2019
Read more
<span class="emoji emoji2705"></span> نماز اول ماه قمری <span class="emoji emoji1f4dd"></span> از جمله نمازهایی که حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره به خواندن آن مداومت داشتند، نماز ...
Media Removed
نماز اول ماه قمری از جمله نمازهایی که حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره به خواندن آن مداومت داشتند، نماز اول ماه است که در ابتدای ماه‌های قمری خوانده می‌شود. شیوه خواندن نماز اول ماه قمری از امام جواد علیه‌السلام روایت شده است: هر گاه ماه جدید قمری آمد در روز نخست آن دو رکعت نماز بگزار و در رکعت اول آن ... ✅ نماز اول ماه قمری 📝 از جمله نمازهایی که حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره به خواندن آن مداومت داشتند، نماز اول ماه است که در ابتدای ماه‌های قمری خوانده می‌شود. ✅ شیوه خواندن نماز اول ماه قمری 🔹از امام جواد علیه‌السلام روایت شده است: هر گاه ماه جدید قمری آمد در روز نخست آن دو رکعت نماز بگزار و در رکعت اول آن پس از حمد ۳۰بار سورۀ توحید و در رکعت دوم پس از حمد ۳۰بار سورۀ قدر را بخوان؛ سپس صدقه بده که اگر این کار را کنی سلامتی در آن ماه را از خداوند متعال خریده‌ای. 🔹و در روایتی آمده است این دعا را پس از نماز بخوان:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَ مُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. (بهجت‌الدعا، ص٣٧٨) ➖➖➖ 🏷 کتاب #بهجت_الدعا
مجموعه ادعیه، اذکار، نمازها و دستوالعمل‌های مورد توصیه حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره 📚 عرضه کتاب‌های مرکز تنظیم و نشر آثار آیت‌الله بهجت قدس‌سره ✅ با تخفیف ویژه در فروشگاه اینترنتی مرکز
www.Bahjatava.ir

تماس برای سفارش سازمان‌ها و نهادها
09127974750

#آیت_الله_بهجت
#اعمال_ماه_ذی_القعده
#نماز_اول_ماه
#بهجت_الدعا
#العبد
#العبد_محمد_تقي_البهجة
#bahjat
#bahjat_ir
#bahjat_com
#ayatollah_bahjat
Read more
Loading...
Load More
Loading...