Loading Content...

بدي وقت

Loading...


Unique profiles
85
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Dubai, United Arab Emirates, Syria, Milad Hannoun Beauty Salon
Average media age
930.8 days
to ratio
9
راننده تاكسي گفت: «مي‌دوني بهترين شغل دنيا چيه؟» گفتم: «چيه؟» گفت: «راننده تاكسي.» خنديدم. راننده ...
Media Removed
راننده تاكسي گفت: «مي‌دوني بهترين شغل دنيا چيه؟» گفتم: «چيه؟» گفت: «راننده تاكسي.» خنديدم. راننده گفت: «جون تو... هر وقت بخواي مياي سركار، هر وقت نخواي نمياي، هر مسيري خودت بخواي ميري، هر وقت دلت خواست يه گوشه مي‌زني بغل استراحت مي‌كني، هي آدم جديد مي‌بيني، آدم‌هاي مختلف، حرف‌هاي ... راننده تاكسي گفت: «مي‌دوني بهترين شغل دنيا چيه؟» گفتم: «چيه؟» گفت: «راننده تاكسي.» خنديدم.
راننده گفت: «جون تو... هر وقت بخواي مياي سركار،
هر وقت نخواي نمياي،
هر مسيري خودت بخواي ميري،
هر وقت دلت خواست
يه گوشه مي‌زني بغل استراحت مي‌كني،
هي آدم جديد مي‌بيني،
آدم‌هاي مختلف،
حرف‌هاي مختلف،
داستان‌هاي مختلف... موقع كار مي‌توني راديو گوش بدي،
مي‌توني گوش ندي،
مي‌توني روز بخوابي شب بري سر كار،
هر كيو دوست داري مي‌توني سوار كني،
هر كيو دوست نداري سوار نمي‌كني،
آزادي، راحتي.» ديدم راست مي‌ گه ... گفتم: «خوش به حالتون.» راننده گفت: «حالا اگه گفتي بدترين شغل دنيا چيه؟» گفتم: «چي؟» راننده گفت: «راننده تاكسي.» بعد دوباره گفت: .. هر روز بايد بري سر كار،
دو روز كار نكني
ديگه هيچي تو دست و بالت نيست،
از صبح هي كلاچ، هي ترمز،
پادرد،
زانودرد،
كمردرد،
با اين لوازم يدكي گرون،
يه تصادفم بكني كه ديگه واويلا مي‌شه،
هر مسيري مسافر بگه
بايد همون رو بري،
هرچي آدم عجيب و غريب هست
سوار ماشينت ميشه،
همه هم ازت طلبكارن،
حرف بزني يه جور،
حرف نزني يه جور،
راديو روشن كني يه جور،
راديو روشن نكني يه جور،
دعوا سر كرايه،
دعوا سر مسير،
دعوا سر پول خرد،
تابستون‌ها از گرما مي‌پزي،
زمستون‌ها از سرما كبود مي‌شي.
هرچي مي‌دويي آخرش هم لنگي.» به راننده نگاه كردم.
راننده خنديد و گفت: «زندگي همه چيش همين‌جوره.
هم مي‌شه بهش خوب نگاه كرد،
هم مي‌شه بد نگاه كرد»
شاد باشين 😊😊🌹🌹😊😊
Read more
Loading...
@nourmanasterliofficial دايما وقت بدي اعمل دايت بعد ما كون,خابصها بلجأ ل هالصفحة تبع تخفيف الوزن ...
Media Removed
@nourmanasterliofficial دايما وقت بدي اعمل دايت بعد ما كون,خابصها بلجأ ل هالصفحة تبع تخفيف الوزن ل هالصبية لشطورة اللي هي اختي @nourmanasterliofficial
دايما وقت بدي اعمل دايت بعد ما كون,خابصها بلجأ
ل هالصفحة تبع تخفيف الوزن
ل هالصبية لشطورة اللي هي اختي 😂😂😂😂
كمتر پيشمي آيد كه من از چيزي دلگير شوم و تصميم بگيرم به جامعه مجازي منتقل كنم و ازش بنويسم ولي عذر ، واقعا ...
Media Removed
كمتر پيشمي آيد كه من از چيزي دلگير شوم و تصميم بگيرم به جامعه مجازي منتقل كنم و ازش بنويسم ولي عذر ، واقعا دلگيرم ؛ داستان راجع به اين عكسه كه وقتي ديدمش حالش خوب نبود خدا رسوندش به ما چون هميشه يك سطل آب دم در زير طاق خونمون براي زبون بسته هاي تشنه هست با داداش نعيم و بچه ها تصميم گرفتيم كمكش كنيم دستش ضربه ... كمتر پيشمي آيد كه من از چيزي دلگير شوم و تصميم بگيرم به جامعه مجازي منتقل كنم و ازش بنويسم ولي عذر ، واقعا دلگيرم ؛ داستان راجع به اين عكسه كه وقتي ديدمش حالش خوب نبود خدا رسوندش به ما چون هميشه يك سطل آب دم در زير طاق خونمون براي زبون بسته هاي تشنه هست با داداش نعيم و بچه ها تصميم گرفتيم كمكش كنيم دستش ضربه ديده بود بينيش زخمي شده بود و به طور شديدي زير كنه بود براي همين ضعيف شده بود خيلي كوچولو بود ناخواسته ارادت خاصي به اعضاي خونه پيدا كرد و اسمش گذاشتيم مراد ، با ذره اي محبت مراد چنان فاز نگهباني و حبران گرفته بود كه نگو . اخلاقم اين نيست از كارايي كه واسه دل خودم مي كنم جايي بگم ولي خيلي ناراحتم و تصميم گرفتم همه چيز رو بگم ، ما سعي مي كنيم حيوانات وحشي را وابسته نكنيم و خدا رو شكر قابل بوديم واسه تعدادي از اين زبون بسته هاي مهربان و با مرام و با وفا كاري انجام بديم و به طبيعت بي رحم ايران بر گردونيم كه دست و پنجه نرم كنند با سنگ و چوب بچه ها و ماشين و تفنگ بزرگترها ، از گرسنگي و تشنگي و گرما و بي خونگي و از لطف انسان نماهايي كه وقتي از فرط گرسنگي اين زبون بسته ها پلاستيك پس مانده غذاهاشونم پاره مي شه شروع به كتك زدن و زخمي و معلول و مريض كردن اين بيچاره ها مي كنند .
خلاصه مراد سر پا شد و به دليل سن پايينش بيشتر موندگار شد ولي من مطمئن بودم كه دير و زود به طبيعت بي رحم اين شهر بر مي گرده ، مراد خيلي باهوش و فاز نگهبانيش واقعا ستودنيه و مثل اينكه ژن خاصي تو نژادش هست ، چند وقت پيش به خاطر ساخت وساز سطل زباله كوچه ما رو جا به جا كردند و به فاصله يك كوچه دورتر گذاشتن با كمال تاسف بايد بگم كه فرهنگ بالاي مردم ما باعث شد كه زباله ها جاي سطل تو سرتا سر كوچه پخش شه هر كي تنبل تر نزديكتر ، جايي كه بچه هاشون بازي و خودشون تردد مي كنند و زبون بسته هاي گرسنه به دنبال غذا اين پلاستيك ها را پاره مي كنند به نظر شما غذاي حيوانات از كحا بايد تامين شه ؟ آخه وقتي ما با اينهمه ادعا پلاستيكي كه نوار بهداشتي و پوشك بچه توشه سر كوچه ول مي كنيم از حيوانات انتظار رعايت و تشخيص داريم ؟
امروز صبح شاهد رفتار بسيار سنگدلانه و بي رحمانه يك رفتگر كه توسط همين آدمهاي بافرهنگ آنتريك شده بود بودم كه مراد را زير كتك گرفته بود به وضع بدي بله مراد درحال كتك خوردن به جرم گرسنگي چقدر نامهربان شده ايم ما چقدر سنگدل شده ايم ما قديما شهر من اين نبود قبلا مادر به بچه اي كه مي خواست به زبون بسته اي غذا بده نمي گفت نكن نجسه ، هيچ كشوري را اينقدر نامهربان و سنگدل نديدم اينقدر حيوانات ..ادامه 👇🏾👇
Read more
چند سال پيش يه روز كه روز خوبي نبود ،رفته بودم عكاسي طرفاي تاتر شهر اون موقع ها دانشجو بودم ، همينجوري ...
Media Removed
چند سال پيش يه روز كه روز خوبي نبود ،رفته بودم عكاسي طرفاي تاتر شهر اون موقع ها دانشجو بودم ، همينجوري تو كوچه پس كوچه ها قدم زدم و وليعصر و به سمت تجريش اومدم بالا ، چشمم افتاد به يه كافه كوچيك و خلوت ، اسم كافه رو يادم نيست .رفتم تو و نشستم پشت يه ميزي كه رو به خيابون بود . اولش چند تا عكس گرفتم از يه آينه كه به ... چند سال پيش يه روز كه روز خوبي نبود ،رفته بودم عكاسي طرفاي تاتر شهر اون موقع ها دانشجو بودم ، همينجوري تو كوچه پس كوچه ها قدم زدم و وليعصر و به سمت تجريش اومدم بالا ، چشمم افتاد به يه كافه كوچيك و خلوت ، اسم كافه رو يادم نيست .رفتم تو و نشستم پشت يه ميزي كه رو به خيابون بود . اولش چند تا عكس گرفتم از يه آينه كه به ديوار كافه بود بعد كه دوربينو گذاشتم كنار چشمم افتاد به خيابون ، فكركنم يكي دو ساعت همونجا نشستم و آدم هايي كه هر كدوم براي يه كاري در رفت و آمد بودنو نگاه كردم .بعضي ها عجله داشتن بعضي ها خيلي عاشقانه دونفري قدم ميزدن ،بعضي ها دست فروشي ميكردن و ... . امروز كه خاطره اون روزها رو مرور ميكنم نميدونم اون ادم ها رسيدن به مقصد يا نه ، عشقشون موندگار شد يا نه اصلا اون روزو كسي يادش مونده يا نه اما براي من موندگار شد چون يكي دو ساعت از عمرمو بدون فكر به اين كه روز خوبيه يا نه يا روزگار بر وفق مراد هست يا نه ،نشستم و خودمو به قهوه دعوت كردم و يه عكس توي ذهنم از آدم ها گرفتم .من هنوزم گاهي تنهايي كافه ميرم تو هر شرايطي چون تصوير اون روز تو اون كافه بهم ياد داد زندگي ميگذره ، عمرمون ميگذره و يادمون نميمونه چيكار كرديم كه گذشت ، چيكار كرديم كه چروك افتاد زير چشمامون . بعضي وقت ها تو يه كافه بشينيد خيابونو نگاه كنيد ، آدم ها رو ،و مطمئن باشد همون طور كه آدم ها سريع از جلوتون عبور ميكنن سختي ها و درد ها هم ميگذرن و ميرن ، پس با لبخند قهوتون رو بخوريد و خاطره بسازيد براي خودتون . من يادم نمياد چرا اون روز روز بدي بود اما يادمه از كافه كه اومدم بيرون خيلي حالم خوب بود .يادمه تصميم گرفتم نگران مشكلات نباشم ، چون درسته كه سخته اما ميگذره ، مثل همه اون آدم هايي كه چند سال پيش از جلوي اون كافه گذشتن .
#يه_جايي_نزديك_تاتر_شهر #شقايق_جعفري_جوزاني #وليعصر #كافه_گردي #دلنوشته_های_من #قديما #حس_خوب
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> سلام، خيلي وقت بود برات ننوشته بودم.. ميدوني، هر چقدرم كه علم پيشرفت كنه و با واتس آپ و تلگرام برات ...
Media Removed
سلام، خيلي وقت بود برات ننوشته بودم.. ميدوني، هر چقدرم كه علم پيشرفت كنه و با واتس آپ و تلگرام برات بنويسم بازم نوشتن نامه برام يه حس و حال ديگه اي داره.. ياد قديما بخير كه براي هم مينوشتيم و وقتي ميرسيدم خونه با ديدن پاكت نامه اي از ايران همه خستگي روز از يادم ميرفت و با ذوق مينشستم و ميخوندم و آرزو ... ➿➿
سلام، خيلي وقت بود برات ننوشته بودم.. ميدوني، هر چقدرم كه علم پيشرفت كنه و با واتس آپ و تلگرام برات بنويسم بازم نوشتن نامه برام يه حس و حال ديگه اي داره.. ياد قديما بخير كه براي هم مينوشتيم و وقتي ميرسيدم خونه با ديدن پاكت نامه اي از ايران همه خستگي روز از يادم ميرفت و با ذوق مينشستم و ميخوندم و آرزو ميكردم حالا حالا تموم نشه.. يادته رمز داشتيم؟ كنار نكته هاي مهم رو ستاره ميذاشتيم؟ كه يعني اينارو يادت نره جواب بدي.. امروز تو راه خونه بودم.. آفتاب افتاده بود رو تن آدمها، گلها، برگها، پرنده ها و دنياي خدا.. چقدر رنگش قشنگ بود اين نور و گرما و عشق.. يادته اون اوائل ستاره دار ازم پرسيدي آيا سوئد شيش ماه شبه شيش ماه روز و منم برات نوشتم؛ نه دختر جان اينجام مثل همه جا چهار فصل داره كه ميتونه يه روزه عوض شه ولي بازم مثل ايران خودمون شب و روز و تابستون و زمستون داره.. راستي.. گفتم ايران.. امروز وسط همون حال خوشم، چشمم افتاد به اخبار مربوط به اعدام جووني كه حكم عفوش رو ديروز خونده بودم.. مادرش.. مادرش.. بغضم گرفت.. ويديو مردي رو ديدم كه با پول دزدي از بانك سر راهش شيرخشك خريده.. شير خشك؟ مملكت اسلامي؟؟ با اون عظمت، با اونهمه نفت و ثروت.. ستاره * يعني انقدر اوضاع خراب شده كه واسه خريدن شيرخشك بايد بانك زد؟ ستاره * راستي تكليف اون قاري قران كه سالها به شاگردهاش تجاوز كرده بود چي شد؟؟ بخشيدنش؟؟ چرا اونوقت؟ يعني خوب كرد كه تجاوز كرد؟؟ يعني قرباني ها كه به يه اميد، بعد از سالها، شجاعت به خرج دادن و سكوت رو شكستن، حقشون بوده؟ ستاره * اون افرادي كه ميليارد ميليارد پول و سرمايه مملكت رو دزديدن بردن اونور آب، چي شدن؟ الان كجان؟ اونهمه پولي كه با صفراش ميشد آسمون رو پر ستاره كرد الان كجاست؟ ستاره * راستي چي به سر حقوق بازنشسته ها اومد؟ ستاره * حال دل اون مادري كه براي بيماري خاص فرزندش به آب و آتيش زد و آخرم قبل از مهيا شدن پول براي سفر و درمان در خارج، پاره تنشو سپرد به خاك سرد چي شد؟ تو راه خونه م.. نور و گرماي آفتاب باعث شده همه بزنن بيرون.. ميتوني خوشحالي و اميد رو تو چشمهاشون ببيني، كه آخيش، امسالم زمستون به سر رسيد.. من اما، تو فكر خاكسپاري اون جوونيم كه اشتباه كرد و پشيمون شد و به قول خيليا كه اينروزها وكيل و قاضي و حضرت علي شدن؛ به "مجازات قانوني و شرعي" كارش رسيد، اونم در كشوري كه، اشد مجازات و كلا قانون هاش فقط و فقط براي آدمهاي فقير و بي پارتي و معمولي اجرا ميشه... روحم درد ميگيره.. خدايا مددي.. برام بنويس، با جواب حرفه هاي ستاره دارم.. البته اگر جوابي داشت..
Read more
‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏⠀⠀ ‏⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㅤ⠀⠀ㅤ⠀ㅤ ˺ ​ ‏⠀ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏❥ ↓˓❁⸀ ‏ ‏‏ ‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ الحيـن ...
Media Removed
‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ‏⠀⠀ ‏⠀⠀⠀ ‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㅤ⠀⠀ㅤ⠀ㅤ ˺ ​ ‏⠀ ‏ㅤㅤㅤㅤ ‏❥ ↓˓❁⸀ ‏ ‏‏ ‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ الحيـن توك تــــجي عقــــب الغياب الطـويـل توك تذكر غلاي ورغبتك بالوصــــــــــال الحين توك تقول ان الصبر مستحيـــل الحين عقب البطاء حطيتنى راس مــال وينك يوم ان المدامع من فراقك تسيل ؟ وينك يوم ... ‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ ‏ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
‏⠀⠀
‏⠀⠀⠀
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㅤ⠀⠀ㅤ⠀ㅤ ˺ ​ ‏⠀
‏ㅤㅤㅤㅤ ‏❥ ↓˓❁⸀ ‏
‏‏
‏❀ ⠀⠀⠀⠀⠀ㅤㅤㅤ
الحيـن توك تــــجي عقــــب الغياب الطـويـل
توك تذكر غلاي ورغبتك بالوصــــــــــال
الحين توك تقول ان الصبر مستحيـــل
الحين عقب البطاء حطيتنى راس مــال
وينك يوم ان المدامع من فراقك تسيل ؟
وينك يوم ان المشاعر لك تنادي تعـــال
وينك يوم ان الزمن صار بوصالك بخيــــل
وينك يوم ان التسامح والعذر لـــه مجال؟
وينك يوم انك لروحي بالمحبه عديــــل ؟
وينك يومنك تغار من البطا بنفعــــــــال ؟
وينك يوم انك بقربك عندي أغلا خليـــل؟
وينك يومنــــى قبل معطيك حب ودلال ؟
الحين صار الـــزمن فى ترك حبك كفيل
خلاص مات الشعور اللى بقلبــــــي وزال
الحين حتى كلامك صار دمــــــه ثقيــل
ماهو مثل قبل عندي بالحلا والجمـــــــال
الله حسبي عليك اللى نكرت الجميــــل
ضحيت فى حبك اللي كان كبر الجبـــــال
طولت بالبعد لين ان الغلا جاء قتيــــــــــــل
والبعد لاطال يمحي الحب ما بـــه جـــدال
طولت فى غيبتك واليوم هذا الحصيــــــل
جاء بالمحبه برود .. وقبل كان اشتعــــــال
الحين ماعاد يرجع حبنـــــــــــا ياجميل
هذا غلا والغلا ماهوب روح وتعــــــــــــال
عقب الكثير بغرامك مااقتنع بالقليـــــــــل
من عاش بالزود صار النقص عنده محــال
وقت قضيته معك بالحب ماله مثيــــــــل
ضيعت لذة هواه وطعت قيلــن وقــــال
كنت احسب ان الزمن لو مال بك ماتميـل
لكن طلعت الضعيف اللى مع الوقت مـــال
راجع غرامك قبل واليوم واخذ الدليــــــــل
شلي تشوفه بوضعك من يمين وشــمال
اليوم صار الصبر عندي لحبك بديـــــــــــل
ان جيت وان رحت صار الوضع عندي عـدال
عش فى غيابي مثل ماعشت عقبك عليل
ولشتقت حاول تذكر ماضيـــــات الليــــــال
اما الرجوع لهونا قبل ماله سبيـــــــــــــــل
دامك صبرت أول اصبــــر خل معـك احتمـــــال
واصل غيابك وكمل نيتك بالرحيــــــل
دام المحبة قضــــــت مالك ومـــــــــا ل الوصــال
‏⠀⠀
‏⠀⠀⠀
‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ㅤ🚶{ #السلام_عليكم} 💗🎼

‏.:
‫: أ♡!🍁.‬

‏⁧

‏⁧ ㅤㅤㅤ @فاتك_زمان_الحب_واصبحت_تذكار⠀ ⠀⠀ㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ⠀ ㅤ﴾❤︎﴿ㅤ ، ❥ 💙⠀
Read more
Loading...
 #كافه_ماه سلام وقت بخير هر شب دعا فرج از اول كه گذاشتيد تا حالا خوندم از شما مچكرم تو وضعيت بدي هستم سر ...
Media Removed
#كافه_ماه سلام وقت بخير هر شب دعا فرج از اول كه گذاشتيد تا حالا خوندم از شما مچكرم تو وضعيت بدي هستم سر دو راهي خيلي سختي قرار گرفتم، بين بودن و رفتن، فقط يك معجزه ميتونه كمكم كنه، التماس دعا دارم، هر چي خير همون بشه (دعا بفرماييد صاحب حاجت رو) _______________________________ #كافه_ماه
سلام وقت بخير
هر شب دعا فرج از اول كه گذاشتيد تا حالا خوندم
از شما مچكرم
تو وضعيت بدي هستم
سر دو راهي خيلي سختي قرار گرفتم،
بين بودن و رفتن،
فقط يك معجزه ميتونه كمكم كنه،
التماس دعا دارم،
هر چي خير همون بشه
(دعا بفرماييد صاحب حاجت رو👆🌹)
_______________________________
روز دوازدهم در #سريلانكا ، از گاله با اتوبوس رفتم #هيكادوآ شهر كوچيك ساحلي و خوشگل ، سرسبز و پر از گلي ...
Media Removed
روز دوازدهم در #سريلانكا ، از گاله با اتوبوس رفتم #هيكادوآ شهر كوچيك ساحلي و خوشگل ، سرسبز و پر از گلي كه تفريحات آبي مثل #اسنوركلينگ جاذبه اصليشه. عكس اول از اينترنت هست و اسنوركلينگ با غواصي فرقش اينه كه كپسول هوا نياز نداري و تو آب هاي خيلي كم عمق و روي سطح اب با يه لوله نفس ميكشي و ماهي هاي رنگارنگ ... روز دوازدهم در #سريلانكا ، از گاله با اتوبوس رفتم #هيكادوآ
شهر كوچيك ساحلي و خوشگل ، سرسبز و پر از گلي كه تفريحات آبي مثل #اسنوركلينگ جاذبه اصليشه.
عكس اول از اينترنت هست و اسنوركلينگ با غواصي فرقش اينه كه كپسول هوا نياز نداري و تو آب هاي خيلي كم عمق و روي سطح اب با يه لوله نفس ميكشي و ماهي هاي رنگارنگ خيلي خوشگل رو مي بيني. واقعا لذت بخشه و خيلي خيلي دلم ميخواست دوربين ضدآبي داشتم كه از اينهمه زيبايي عكس بگيرم. در ضمن دو سه تا لاك پشت خيلي غول آسا ولي اهلي و مهربون هم تو ساحل بودن كه ميشد بهشون علف بدي و از تو دستت ميخوردن.
عكس هاي بعدي رو حين پياده روي تو مسير ساحل تا محل اقامتم كه از سايت بوكينگ رزرو كردم، گرفتم.
شهر خيلي قشنگيه و مي ارزه دو سه رووووز رو اونجا بمونيد، من كه وقت كم اوردم چون فرداش بليط تهرانم بود 🙁
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> خدا رو شكر اين كنفرانس هم با توجه به شرايط عالي پيش رفت، اورال پرزنتيشن داشتم، روز اول، اسپيكر دوم ...
Media Removed
خدا رو شكر اين كنفرانس هم با توجه به شرايط عالي پيش رفت، اورال پرزنتيشن داشتم، روز اول، اسپيكر دوم بودم و چون اولش بود از نظر تكنيكي يه سري مشكلات داشتن كه اولش باعث شوكه شدنم شد، فكر كن بري اون بالا جلوي اونهمه آدم كه خيلياشون غولهاي آلزايمر و پاركينسونن بعد ببيني، پوينتر كار نميكنه و اسكرين جلوت ... ➿➿
خدا رو شكر اين كنفرانس هم با توجه به شرايط عالي پيش رفت، اورال پرزنتيشن داشتم، روز اول، اسپيكر دوم بودم و چون اولش بود از نظر تكنيكي يه سري مشكلات داشتن كه اولش باعث شوكه شدنم شد، فكر كن بري اون بالا جلوي اونهمه آدم كه خيلياشون غولهاي آلزايمر و پاركينسونن بعد ببيني، پوينتر كار نميكنه و اسكرين جلوت سياهه و اصلا روشن نميشه.. چند دقه طول كشيد تا عادت كنم به اينكه بايد با موس اسلايدهارو عوض كنم، انيميشنم هم كه كار نميكرد و وسطهاش براي ديدن اسلايدهام مجبور بودم گاهي به سمت چپ و اسكرين بزرگ نگاه كنم.. حس خيلي بدي بود، يه جور تو ذوق خوردن، ولي همزمان كه داشتم حرف ميزدم تو مغزم با فكر به اينكه؛ تو اين جمع هيچكس بهتر از تو، از پروژه و كارهات خبر نداره و مهم تسلط و آرامشته و ارائه پروژه ت به بهترين و ساده ترين نحوي كه هر كسي از هر فيلدي بتونه متوجه شه و علاقمند، مثل صبحش كه تو تاكسي واسه خودم مرورش ميكردم، بيخيال نگاه كردن به اسكرين پشتم كردم و با فوكوس روي شنونده ها و آتوپايلوت وار رفتم جلو.. تجربه فوق العاده جالبي بود، چون بهم ثابت شد بي نقص بودن و پرفكت بودن شرايط اطراف مون مهم و سرنوشت ساز نيست، مهم نحوه برخورد ما با مشكلات و كاستي هاست و كم نياوردن و محكم و قوي بودن.. اون لحظه وقتي سر ساعت ده و بيست دقه اسمت رو صدا ميكنن و دقه شمار گوشه پرزنتيشنت شروع ميكنه به معكوس شمردن شانس و حق اينو نداري بگي؛ آقا وايستين، اينش چرا كار نميكنه.. من اينجوري نميخوام يا نميتونم.. بيست دقه وقت داري كه گفتني هات رو بگي و بري تا نفر بعديت بياد.. مثل زندگي واقعي؛ وقتي يه سري اتفاقات و مشكلات برامون پيش مياد نميتونيم به عمر و لحظه ها بگيم؛ جان من استپ تا برم مسئولش رو بيارم، بايد در جا بهترين تصميم رو گرفت و پيش رفت.. هر چند انقدر بقيه اسپيكرها اعتراض كردن كه از روز دوم رسيدگي شد و اسكرين رو راه انداختن ولي پوينتر همچنان كار نميكرد و موس گاهي از روي اشتباه و يا استرس ميفتاد زمين يا به جاي اسلايد جلو ميرفت اسلايد عقب.. بگذريم؛ جداي همه اين حرفها؛ ديشب نصفه شب رسيديم و امروز تمام مدت مشغول شستن و خونه رو مرتب كردن و سفره هفت سين چيدن بودم، لحظه تحويل سالم مشغول تي كشيدن و يك ربع بعدش متوجه شدم كه عه سال نو شده و به قول قديميا تا آخر سال مشغول كار كردنم.. حاج احمد مشغول جدا كردن بادوم هاي آجيل بود و آلوچه ها خواب خواب!! عليرغم همه اين شلوغ پلوغي، حس خيلي خوبي نسبت به سال جديد دارم و دلم خيلي روشنه.. راستي عيدتون مبارك، لحظه سال تحويل شما كجا بودين و در چه حال.. #گپ_خودموني_آزاجون
Read more
إختيارك من بين 24000 موهبة لتكون من ضمن 41 رابح فقط يغنون على مسرح " ذا فويس " بالتأكيد هو ليس بالامر ...
Media Removed
إختيارك من بين 24000 موهبة لتكون من ضمن 41 رابح فقط يغنون على مسرح " ذا فويس " بالتأكيد هو ليس بالامر السهل ، ذا فويس اهم برنامج غنائي عالمي و يتم بثه على اقوى قناة عربية الا وهي ام بي سي وهذه بحد ذاتها اكبر فرصة ممكن أن يتم تقديمها لأي موهبة غنائية جديدة تحاول أن تشق طريقها في زمن إختلفت فيه معايير الفن ... إختيارك من بين 24000 موهبة لتكون من ضمن 41 رابح فقط يغنون على مسرح " ذا فويس " بالتأكيد هو ليس بالامر السهل ، ذا فويس اهم برنامج غنائي عالمي و يتم بثه على اقوى قناة عربية الا وهي ام بي سي وهذه بحد ذاتها اكبر فرصة ممكن أن يتم تقديمها لأي موهبة غنائية جديدة تحاول أن تشق طريقها في زمن إختلفت فيه معايير الفن ، واكبر شي إيجابي حصل لي من خلال المشاركة في البرنامج هو محبة الناس و تقديرها لفني وهذه لايقدّر بثمن ، وسعيد جداً لوقوفي على مسرح ذا فويس و سعيد ايضاً بمعرفتي بالنجمة إليسا على وجه التحديد .

خروجي اليوم في المواجهة ساأعتبره تكملة للمشوار و لن أقول بداية المشوار ، لأن المشوار قد بدأ فعلياً من قبل البرنامج ولكن بالتأكيد البرنامج كان محطة مهمة جداً قدّم لي الدفعة المعنوية والاعلامية التي ستخدمني حتماً .
- و أود أن استغل الفرصة و أبارك للصديق قبل أن يكون منافس لي " خالد حلمي " اتشرفت بمعرفتك ياصديقي و جداً معتز بصداقتنا .
- واشكر كل من دعمني سواءً عائلتي او اصدقائي ممن رافقوني في البرنامج.
- و اشكر فريق البرنامج على تحملهم لنا وجهدهم المبذول للظهور بأفضل شكل .
- ولن انسى بالتأكيد النجمة #اليسا 😍 التي اوجه لها تحياتي و محبتي فلقد احببتها اكثر من ذي قبل بسبب شخصيتها العفوية والمرحة والمُحبة لنا ناهيك عن رُقيّها في التعامل ، و أشكر إيمانها بموهبتي وتقديمها الفرصة لي ( حتى وإن كنت غير راضي بتاتاً عن اغنية المواجهة كونها أقل من إمكانياتي الفنية ولكن ربما كان لها وجهة نظر في ذلك) و قد وعدتها وقت صعودها لي على المسرح بأن إيمانها بموهبتي لن يذهب سُدى و سأبرهن لها في المستقبل إن شاء الله ، حينها قالت لي : ( هيدا اللي بدو إسمعو و بدي ياه منك ماتوقف وأشتغل ع حالك و أنا قبلك كنت بـ استديو الفن 1992 و ماربحت وقتا بالميدالية الذهبية لحد ماشفت النجاح عام 99 ماتيأس 👍🏼) و أنهت حديثها بإبتسامة تخللتها الدموع على أمل اللقاء قريباً في مكان و زمان وظروف افضل . - و أخيراً انا لست بخاسر ، محبتكم و تشجعيكم هو الفوز الحقيقي ❤️ لكم محبتي و إمتناني.
17/3/2018
Read more
اللون نيكل نحاسي (تغطيس) عرض الكفرات(225) الضغط(40) الكفرات ماركتها fullrun مقاسها(18) استعمال ...
Media Removed
اللون نيكل نحاسي (تغطيس) عرض الكفرات(225) الضغط(40) الكفرات ماركتها fullrun مقاسها(18) استعمال اسبوعين الكفرات بي الريش ماشاءالله بدي زبون فيها بي اسرع وقت قابل للتفاوض في حدود المعقول (المطلوب 3500) #للبيع #حراج #مكة_المكرمة #مكة #جده #جنوط #كفرات @abaady_f_h @mohammed_alhalwany ... اللون نيكل نحاسي (تغطيس) عرض الكفرات(225) الضغط(40)
الكفرات ماركتها fullrun
مقاسها(18) استعمال اسبوعين الكفرات بي الريش ماشاءالله
بدي زبون فيها بي اسرع وقت قابل للتفاوض في حدود المعقول (المطلوب 3500)
#للبيع #حراج #مكة_المكرمة #مكة #جده #جنوط #كفرات
@abaady_f_h
@mohammed_alhalwany
@m3_hafiz
@ahmed_diesel
@badr_farrash
@nawaf_musali
@bigfarruoko66
@qtp.car
Read more
فقت اليوم تعبانه ومو حابه أعمل أكل ولا صوّر وصفات 😴😴 بس اشتهيت شي حلو ومابدي اعمل شي صعب قلت ما إلي غير ...
Media Removed
فقت اليوم تعبانه ومو حابه أعمل أكل ولا صوّر وصفات 😴😴 بس اشتهيت شي حلو ومابدي اعمل شي صعب قلت ما إلي غير فوت ع صفحة ديمة الرائعة وشوف شي وصفة عندي مكوناتها ومابتاخد وقت وبتخليني استمتع بالحلا فقررت أعمل أصابع زينب أو الماكرون ع طريقتها وطلعوا كتير طيبين طبعاً مااتحملت يبردوا لحتى دوق عملنا هجوم ... فقت اليوم تعبانه ومو حابه أعمل أكل ولا صوّر وصفات 😴😴
بس اشتهيت شي حلو ومابدي اعمل شي صعب قلت ما إلي غير فوت ع صفحة ديمة الرائعة وشوف شي وصفة عندي مكوناتها ومابتاخد وقت وبتخليني استمتع بالحلا فقررت أعمل أصابع زينب أو الماكرون ع طريقتها وطلعوا كتير طيبين طبعاً مااتحملت يبردوا لحتى دوق عملنا هجوم مباشر أنا وعمار🙊🙈😂😂😋😋😋 أنا بحب هالحلو العربي الطيب وإذا إنتوا بتحبوا ما إلكون غير إنو تفوتوا ع صفحة ديمة الغنية عن التعريف @dima_kitchen_ وتجربوا الوصفة شكرااااً ديمة على كلشي عم تقدمي وأكيد بدي جرب بعد وصفات😘😘😘😘
.
.
.
.
.
.
#alyaakitchen #zainabfingers #arabdessert #arabsweets #arabcuisine #arafd #arabfood #livelovefood #delicious #food #foodphotography #yummyfood #sweets #dessert #atyabtabkha #cookpad #lebanesefood #syrianfood #أصابع_زينب #حلو_عربي #مطبخ_علوش
Read more
Loading...
مهدوی: چند نفر از باشگاه گوش تن‌زاده را عليه كريمی چر می کنند / سپيدرود رشت از روزی كه سهميه ليگ برتر ...
Media Removed
مهدوی: چند نفر از باشگاه گوش تن‌زاده را عليه كريمی چر می کنند / سپيدرود رشت از روزی كه سهميه ليگ برتر را كسب كرد، با حواشی و اتفاقات عجيب و غريب پيش رفته است @sepidrood_fc سپيدرود رشت از روزي كه سهميه ليگ برتر را كسب كرد، با حواشي و اتفاقات عجيب و غريب پيش رفته است. تغييرات در كادر فني و مالكيت باشگاه ... مهدوی: چند نفر از باشگاه گوش تن‌زاده را عليه كريمی چر می کنند / سپيدرود رشت از روزی كه سهميه ليگ برتر را كسب كرد، با حواشی و اتفاقات عجيب و غريب پيش رفته است

@sepidrood_fc
سپيدرود رشت از روزي كه سهميه ليگ برتر را كسب كرد، با حواشي و اتفاقات عجيب و غريب پيش رفته است. تغييرات در كادر فني و مالكيت باشگاه بخشي از اين حواشي بود كه هنوز هم ادامه دارد. حال اينكه آينده اين تيم به كجا خواهد رسيد بايد منتظر ماند. محمدرضا مهدوي هافبك باسابقه بومی سپیدرود آينده خوبي را براي تيم پيش‌بيني نمي‌كند.

خبر خاصي از سپيدرود داري؟
خبر دقيقي ندارم ولي شنيدم كه قرار است مديريت باشگاه تغيير كند و آقاي ثابت‌قدم مديرعامل باشگاه شود. اينكه كادر فني چه كسي باشد و اصلا مالكيت باشگاه هم تغيير كند خبر قطعي ندارم.
چرا مربي كه نتيجه بدي در تيم نگرفته و هواداران هم دوستش دارند، نمي‌خواهند به كارش ادامه دهد؟ به نظر  من علي كريمي براي تيم زحمت كشيد و با خيلي از مشكلات مبارزه كرد تا اجازه سقوط ندهد. تيم ما مشكلات زيادي داشت كه اگر مربي ديگري بود نمي‌توانست به كارش ادامه دهد و تيم هم سقوط مي‌كرد. كريمي هميشه رفتار حرفه‌اي داشت كه با بازيكنانش خيلي راحت بود. او هيچ موقع اعتقاد نداشت كه هميشه بازيكن بايد راس ساعت ده شب بخوابد و هفت صبح هم بيدار شود. او اعتقادش اين بود كه شايد يك بازيكن از شهري به شهر ديگر مي‌رود ساعت ده شب خوابش نمي‌برد و دوست دارد ديرتر بخوابد و ديرتر هم بيدار شود. به همين دليل وقت صبحانه را تا ساعت ده صبح آزاد مي‌گذاشت و هم بازيكن ديرتر از خواب بيدار مي‌شد، مي‌توانست به صبحانه هم برسد. او هيچ موقع تايم جلسات را طولاني نمي‌كرد و سعي مي‌كرد همه چيز را در يك ربع، بیست دقيقه توضيح دهد. برخلاف مربياني كه نود دقيقه بازي را پخش مي‌كردند و كلي حرف مي‌زدند او كمتر بازيكنان را خسته مي‌كرد. اصول حرفه‌اي را كاملا بلد بود و به همين خاطر هيچ بازيكني خسته نمي‌شد و كار خودش را انجام مي‌داد.

ظاهرا يك ليستي به باشگاه داده بود كه مي‌خواست جوانگرايي كند؟
من هم چنين چيزي را شنيدم ولي تيم ما بازيكن جوان كه تجربه ليگ برتر را داشته باشد كم دارد و بايد بازيكني به تيم اضافه شود كه حداقل تجربه ليگ برتر را ندارد. همين فصل گذشته اضافه شدن بازيكنان باتجربه در نيم فصل دوم خيلي به تيم كمك كرد و آنها باعث شدند نتايج بهتري نسبت به نيم‌فصل...
ادامه را در مانال ما مطالعه كنيد.
@sepidrood_fc
Read more
امسال سومين ساله كه در جشنواره فيلم فجر شركت نكردم ، وقتي در زندگي تصميم مي گيري جايي ديگه باشي و كارهايي ...
Media Removed
امسال سومين ساله كه در جشنواره فيلم فجر شركت نكردم ، وقتي در زندگي تصميم مي گيري جايي ديگه باشي و كارهايي به مراتب مهم تر از پرداختن به دلخوشيهات انجام بدي پس نبايد غر بزني . منم با دل خوش كردن به انجام تصميمات مهمي كه براشون وقت گذاشتم ايام مي گذرونم انگار كه رفته باشي ماموريت ... وقتي وقتش سر بياد بازم ... امسال سومين ساله كه در جشنواره فيلم فجر شركت نكردم ، وقتي در زندگي تصميم مي گيري جايي ديگه باشي و كارهايي به مراتب مهم تر از پرداختن به دلخوشيهات انجام بدي پس نبايد غر بزني . منم با دل خوش كردن به انجام تصميمات مهمي كه براشون وقت گذاشتم ايام مي گذرونم انگار كه رفته باشي ماموريت ... وقتي وقتش سر بياد بازم ميرسه اون روزها كه الان خاطره اش شيرينه ! اميدوارم كه امسال فيلمهاي خوبي داشته باشيم و با سربلندي و به حق تا انتها بهترينها ديده بشوند و تشويق !🏆🎬🙏🏼. عكس: @samira_bakhtiary 🌷
Read more
ميگن ادما وقتي يه عضوي از بدنشون مثل دستشون رو قطع ميكنن گاهي احساس ميكنن درد گرفته ،بهش ميگن درد خيالي ...
Media Removed
ميگن ادما وقتي يه عضوي از بدنشون مثل دستشون رو قطع ميكنن گاهي احساس ميكنن درد گرفته ،بهش ميگن درد خيالي يا فانتوم. به نظرم اين خيلي شبيه از دست دادن يه ادميه كه تو زندگيت هيچ وقت نميتونستي تصور كني كه يه روز نباشه. يواش يواش عادت ميكني كه بدون اون دست زندگي كني، ياد ميگيري كنار بياي با نداشتنش با سختيهاي ... ميگن ادما وقتي يه عضوي از بدنشون مثل دستشون رو قطع ميكنن گاهي احساس ميكنن درد گرفته ،بهش ميگن درد خيالي يا فانتوم.
به نظرم اين خيلي شبيه از دست دادن يه ادميه كه تو زندگيت هيچ وقت نميتونستي تصور كني كه يه روز نباشه.
يواش يواش عادت ميكني كه بدون اون دست زندگي كني، ياد ميگيري كنار بياي با نداشتنش با سختيهاي نداشتنش با ياد روزايي كه بود.
اما امان از اون روزهايي كه درد ميگيره! چه جوري ارومش كني دردي و كه نميتوني توضيحش بدي كه وجود نداره!
اين حاله اين روزهاي منه..
بعد از ١٠ سال كه نيستي جاي نبودنت بعضي روزها خيلي عميق تر از روزهاي اول درد ميگيره.
هر جا كه هستي بدون خيلي دلم برات تنگ شده مطمئنم تو ميفهمي من چي ميگم..
Read more
Loading...
حامد جان من هيچ وقت نديدم به كسي بدي كني خوبياتو ديدم ميدونم خدا دوست داشته برده پيش خودش ميدونم داري ...
Media Removed
حامد جان من هيچ وقت نديدم به كسي بدي كني خوبياتو ديدم ميدونم خدا دوست داشته برده پيش خودش ميدونم داري عشق ميكني پيش خدا اينجا جات نبود رفيقم اين عكسو نداشتم خودم الان ديدم شرمندت شدم حامد اسموني شدنت مباركت باشه يالان دنيا دي يالان قدر پدر مادراتونو بدونين زندگي به ثانيس اين عكس مربوط به سر ضبط ... حامد جان من هيچ وقت نديدم به كسي بدي كني خوبياتو ديدم ميدونم خدا دوست داشته برده پيش خودش ميدونم داري عشق ميكني پيش خدا اينجا جات نبود رفيقم اين عكسو نداشتم خودم الان ديدم شرمندت شدم حامد
اسموني شدنت مباركت باشه يالان دنيا دي يالان
قدر پدر مادراتونو بدونين زندگي به ثانيس
اين عكس مربوط به سر ضبط كارم بود حدود ١١سال پيش
خدايا پرودگارا اين چه زندگيه اخه 😢
#موزيك #حامدحاكان #خدايا #
Read more
به خيليا ميگيم دوست به كسي كه بتونيم باهاش بيشتر از يه سلام و يه حال و احوالپرسي ساده حرف بزنيم خيلي ...
Media Removed
به خيليا ميگيم دوست به كسي كه بتونيم باهاش بيشتر از يه سلام و يه حال و احوالپرسي ساده حرف بزنيم خيلي ازين دوست ها، دوست نيستن، همكارن، همكلاسين، فاميل دورن، همسايه ن، يه آشنان، دوست اونيه كه باهاش رازهاي مشترك داري اونيه كه وقتي دلت گرفت اول از همه شماره اونو ميگيري، اونيه كه جلوش لازم نيست به چيزي ... به خيليا ميگيم دوست
به كسي كه بتونيم باهاش بيشتر از يه سلام و يه حال و احوالپرسي ساده حرف بزنيم
خيلي ازين دوست ها، دوست نيستن، همكارن، همكلاسين، فاميل دورن، همسايه ن، يه آشنان، دوست اونيه كه باهاش رازهاي مشترك داري
اونيه كه وقتي دلت گرفت اول از همه شماره اونو ميگيري، اونيه كه جلوش لازم نيست به چيزي تظاهر كني، كه اگه دلت گرفت بهش ميگي دلم گريه ميخواد...
اونيه كه دستت رو ميگيره و ميگه ميفهمم... كه نميخواد براش توضيح واضحات بدي
اونيه كه سرزده خراب ميشي سرش، نميگي شايد آمادگي نداشته باشه چون مهم نيست، نه براي اون نه براي تو، حتي اگه خونش خيلي كثيف باشه يا سرش خيلي شلوغ باشه، چون هميشه براي تو وقت داره، دوست اونيه كه هميشه برات گزينه اول باشه، اونيه كه بهت سركوفت نميزنه، تحقيرت نميكنه، بهت نميخنده... بقيه يا همكارن،يا همكلاسين، يا فاميل دورن، يا همسايه، يا يه آشنان، همه ء اينارو گفتم كه بگم آدما عوض ميشن....
اما معيار دوستي عوض نميشه
براي همين يكي كه تا ديروز برات دوست بود ميشه يه خاطره يا يه همكلاسي قديمي
بعد اوني كه سالها همكلاسي قديميت بود برات ميشه # دوست !
Read more
ما بعرف من وين بدي بلش، من اديش انا بحبك أو من أديش بتعنيلي أو من أديش انت قدوة إلي و أديش انا بطمح لكون ...
Media Removed
ما بعرف من وين بدي بلش، من اديش انا بحبك أو من أديش بتعنيلي أو من أديش انت قدوة إلي و أديش انا بطمح لكون متلك، من وقت ما عرفتك نظرتي لكل شي تغيرت ، صرت إيجابية أكتر صرت دور على أحلى شي من أبشع شي بيصير معي ، صرت أعطي أكتر و إحلم أكبر ، انت انسان بعشقو و بحلم صير متلو بعد كم سنة لقدام ، أصلن أد ما حكيت مش حخلص...عقبال ... ما بعرف من وين بدي بلش، من اديش انا بحبك أو من أديش بتعنيلي أو من أديش انت قدوة إلي و أديش انا بطمح لكون متلك، من وقت ما عرفتك نظرتي لكل شي تغيرت ، صرت إيجابية أكتر صرت دور على أحلى شي من أبشع شي بيصير معي ، صرت أعطي أكتر و إحلم أكبر ، انت انسان بعشقو و بحلم صير متلو بعد كم سنة لقدام ، أصلن أد ما حكيت مش حخلص...عقبال المية لأغلى محمد بالدني و عقبال نجاحات كتيرة بحياتك، بحبك.❤👑😍
Read more
Loading...
يادم نخواهد رفت سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد ...
Media Removed
يادم نخواهد رفت سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد و ما به در جستجوي گذشته گرديم در پيچ و خم جواني حرفهايي به خودم ميگفتم با خود ميگفتم كه بايد در اول هر كاري، خودتو در اولويت بگذار در هر رابطه يا دوستي در هر چيزي كه زندگي تو خواهد ساخت و چه كودكانه ... يادم نخواهد رفت
سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد و ما به در جستجوي گذشته گرديم
در پيچ و خم جواني حرفهايي به خودم ميگفتم
با خود ميگفتم كه بايد در اول هر كاري، خودتو در اولويت بگذار
در هر رابطه يا دوستي
در هر چيزي كه زندگي تو خواهد ساخت
و چه كودكانه قولهايي كه به خودم دادم رو فراموش كردم مثل كودكي كه قول داده بود شكلات نخورد...
و وقتي چشم گشودم ديدم يك آدم غريبه شدم
كسي كه فداكار شده كسي كه خودش را فراموش ميكند تا ديگران خوشحال باشند
افسوس نخوردم
شاد بودم
و با اين افكارم زيستم
بار دوم كه چشم باز كردم اوضاع فرق داشت
اينبار ديگر شاد نبودم
يادم نخواهد رفت
و باز امشب به خودم گفتم تا كجاي هستي خواهي رفت و اينگونه زندگي خواهي كرد؟
باز گفتم
صبر ميكنم براي روزهاي خوب
تلاش ميكنم براي اميد هايم
تلاش ميكنم براي رفتن
اميد دارم به آينده
ولي
نيم نگاهي هم به خودم دارم
و اين بار اين نيم نگاهم گسترده خواهد شد
چون اينبار بزرگ شدم
چون اينبار قول خواهم داد
نه كودكانه
بلكه خالصانه قول خواهم داد
تلاش كنم براي خودم و خودم را باور كنم و خودم رو دوست داشته باشم
اينبار فراموش نخواهم كرد بر من چه گذشت
اينبار فرق ميكند
فرق ميكند
روزگاري طرد شدن را مساوي مرگ ميدانستم
روزگاري "نه" شنيدن را پذيرا نبودم
روزگاري تحمل دوري نداشتم
ولي...
خب وقتي كه به اين نقطه ميرسي خيلي نميدوني چيكار بايد كني
دوست نداري كه باور كني كه بايد با اين مسئله كنار بياي
ولي وقتي كه چند بار با اين اتفاق روبرو ميشي "عادت ميكني"
اونوقت ميفهمي كسي ارزش فكر كردن نداره
كسي ارزش اينو نداره شبهات رو با اون تقسيم كني
يه روزي ميرسه كه ميفهمي كه بايد به خودت ارزش بدي
و به اين جا ميرسي ميبيني
شبها همون شبهاس
تاريك و سرد با يه سكوتي عجيب
فرقي نداره كه ساعت چند باشه
فرقي نداره كه چه چيزهايي تو قلبت باشه
شب با سكوتش جادو ميكنه
ميبره تورو به جايي كن ميخواد
فكر و خيالت رو مال خودش ميكنه
چند وقت پيش بود
يه آدمي رو ميشناختم
وقتي كه از زندگي نا اُميد بودم
اونو شناختم
شبهامو دل نشين كرد
قلب بي تابمو آرام
فكرمو آزاد
يه روز كه همه چي داشت خوب ميشد
رفت...
وقتي رفت
انگاري يه تيكه از وجودمو هم با خودش برد
منو برد به جايي كه نميدونستم كجاست
بعد اون باز شبها مثل هم بود
تاريك و سرد
و باز سكوت منو برد
به جايي كه نميخواستم...
و اين رفتن ها باعث شد تبديل شم به كسي كه الان هستم
اين رفتن ها باعث شد بي تفاوت شم نسبت به خيلي چيزا
اين بار شدم يك آدم جديد
اين بار شدم كسي كه ميخواستم...
Read more
مسهمبلخير<span class="emoji emoji270b"></span>🏾<span class="emoji emoji1f4aa"></span>🏾🏋🏾<span class="emoji emoji1f6b6"></span>🏾<span class="emoji emoji1f624"></span> #تمرين #تمرين_بطن #تمرين_صدر #تمرين_اليوم #فتنس #فتنس_تايم #رياضه #رياضه_تايم ...
Media Removed
مسهمبلخير🏾🏾🏋🏾🏾 #تمرين #تمرين_بطن #تمرين_صدر #تمرين_اليوم #فتنس #فتنس_تايم #رياضه #رياضه_تايم #حديد #سبورت #وقت_اللياقة #فيزيك #بدي_ماستر #sport #gym #gym #gymlife #gymtime #fittnes #fittness #fittnestime #fittnesmodel #fizek #fizekfitness مسهمبلخير✋🏾💪🏾🏋🏾🚶🏾😤 #تمرين #تمرين_بطن #تمرين_صدر #تمرين_اليوم #فتنس #فتنس_تايم #رياضه #رياضه_تايم #حديد #سبورت #وقت_اللياقة #فيزيك #بدي_ماستر #sport #gym #gym💪 #gymlife #gymtime #fittnes #fittness #fittnestime #fittnesmodel #fizek #fizekfitness
هلا ابووووي🏋🏾<span class="emoji emoji1f4aa"></span>🏾<span class="emoji emoji270c"></span>🏾<span class="emoji emoji1f46e"></span>🏾🤓 #fitness #fitnessmodel #gym #gymtime #gymtime #فتنس #فيزيك #كمال_اجسام ...
Media Removed
هلا ابووووي🏋🏾🏾🏾🏾🤓 #fitness #fitnessmodel #gym #gymtime #gymtime #فتنس #فيزيك #كمال_اجسام #وقت_اللياقة #بدي_ماستر #الاسطورة #بروتين #حديد #تمارين #تمرين #sport #تدرب_بذكاء #خلك_صحي #رياضة #اطفال #اطفال_تدنن هلا ابووووي🏋🏾💪🏾✌🏾👮🏾🤓 #fitness #fitnessmodel #gym #gymtime #gymtime #فتنس #فيزيك #كمال_اجسام #وقت_اللياقة #بدي_ماستر #الاسطورة #بروتين #حديد #تمارين #تمرين #sport #تدرب_بذكاء #خلك_صحي #رياضة #اطفال #اطفال_تدنن
كِبرت بِنتي ؛ لما تجوّزت أمها ، قلّي حَماي : " حُط بنتي بعيونك ، هاي مدلِّلة اصبر عليها ، هاي حسّاسة ...
Media Removed
كِبرت بِنتي ؛ لما تجوّزت أمها ، قلّي حَماي : " حُط بنتي بعيونك ، هاي مدلِّلة اصبر عليها ، هاي حسّاسة لاطفها ، هاي روحي من جوّا دير بالك عليها " . حبّيتها لإم ولادي ، مرقت علينا ايام حلوة وأيام عاطلة ، زعلتها قهرتها نزلتلها دموعها ، كل ما ازعلها تزعّقلي " بدي اروح ع دار ابوي " ، وأتعصبَن ! أُقعدي ساكتة ... كِبرت بِنتي ؛

لما تجوّزت أمها ، قلّي حَماي : " حُط بنتي بعيونك ، هاي مدلِّلة اصبر عليها ، هاي حسّاسة لاطفها ، هاي روحي من جوّا دير بالك عليها " .

حبّيتها لإم ولادي ، مرقت علينا ايام حلوة وأيام عاطلة ، زعلتها قهرتها نزلتلها دموعها ، كل ما ازعلها تزعّقلي " بدي اروح ع دار ابوي " ، وأتعصبَن ! أُقعدي ساكتة يَ مرا إنتي ملكش الا دارك !
بعد سنين زواج وبلّشنا شوي شوي " نزهق " الروتين الي عشناه ، مشاكلنا زادت ، تفشّشنا ببعض كثير ، بس كلمة ابو مرتي بترن بذاني رن ، وأسكت واصبر ، واحتويها من جديد.

اجت بنتي ، اجت يلّي قلبت الدار فوقاني تحتاني ، اجت يلّي زيّنت الدار بضحكتها وعياطها ، اجت يلي ردّتلنا الروح بهالبيت ، أجت دلّوعة أبوها .
دلّعتها لبنتي ، شو بدك يابا انا حاضر ، شو بتطلبي روحي بعطيكي ياها ، الغيّورة أمها كانت تقلّي " دلّلني زيها " واضحك من شقاوتها وغيرتها من بنتها ، شفت حالي بعيونهن البطل القوي الحنون .

كِبرت صغيرة أبوها ، وكل ما ارجع من الشغل تعبان اشوفها بتستناني بسؤال " وشو جبتلي اليوم ؟ " ، احضنها وأنسى ابو التعب والهم .
كبرت صغيرة أبوها ، وبطّلت تركض عندي بكتاب العبراني اشرحلها الكلمات ، بطّلت تناديني ع غرفتها اقرالها القصّة قبل النوم ، بطّلت تتمدّد بحضني وتغفى واحنا نحضر فيلم !
كبرت صغيرة أبوها ، صارت بدها مصروف من حالها تشتري شوكلاطاتها ، وبطلت تعجبها البوظة الي كنت اجيبلها ياها بصغرها !
كبرت صغيرة أبوها ، صارت بس تزهق تطلع مع صاحباتها وبطّلت تعجبها طلعاتي المتواضعة معها بالسيار
بتذكر مرة ، أخدتها عَ مدينة الملاهي ، ومن خوفي عليها منعتها تركب القطار الي بتشقلب بالسما الا اذا طلعت انا معها ، ومع اني معي ضغط وممنوع اركب ، ركبت حدها وابسطتها !
اليوم صار بدها سيارة تروح وتيجي فيها لحالها ! بطلت بنتي تفهم اني بخاف عليها ، بطلت بنتي تطلبني اوديها واجيبها ! صارت بنتي تبرر كل طلباتها " يابا انا كبرت وصرت مسؤولة عن حالي "

كِبرت بنتي ، وأجوها عرسان !
بس انا ما شبعت منها ، بعد اول عريس تقدملها ، ومجرد التفكير بالفكرة خلاني اضعف ، زرتها بغرفتها بالليل ، مسحت ع شعراتها وعيّطت ، بنتي الغالية كبرت ، وانا بعدني بشوفها صغيرة . " البنت صارت كبيرة يا ابو محمد ، ولازم تشوف حياتها " خواتي وأمها حاولوا يضغطوا علي بعد ما حاولت اخليها عندي اكثر وقت واتحجج بتعليمها ، قرّرت انو افتحلها المجال .
وافقت بنتي ، وكبرت بنتي ، وصارت تشكي وجعها لشاب ثاني ، صار هو ان زعّلها تسوّد الدنيا بوجهها واشوفها عبوسة وتكشّر الدنيا بوجهي .
بطّلت اضحّك بنتي بكلمتين ،
Read more
Cafe aramesh<span class="emoji emoji2764"></span>️ <span class="emoji emoji2716"></span>️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست اين ...
Media Removed
Cafe aramesh️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست اين را فراموش نكنيد كه هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود! بدون روزهاي سخت ، شما هيچوقت قدر روزهاي خوب رو نميدونيد! يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد اين فقط يك روز بد ... Cafe aramesh❤️ ✖️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد
و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست
اين را فراموش نكنيد كه
هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود!
بدون روزهاي سخت ،
شما هيچوقت
قدر روزهاي خوب رو نميدونيد!
يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد
اين فقط يك روز بد است
نه يك زندگي بد!!!!!
يادت بماند كه، ✖️"مردم همانقدر شاد هستند
كه ذهنشان را به سمت شادي مي كشانند"✖️
Read more
بارها از خانومهاي مختلف مي شنوم كه ميگن "ديگه سن مون داره ميره بالا و هيچ رابطه جدي اي تو زندگيمون نيست(منظور ...
Media Removed
بارها از خانومهاي مختلف مي شنوم كه ميگن "ديگه سن مون داره ميره بالا و هيچ رابطه جدي اي تو زندگيمون نيست(منظور از رابطه جدي، همون كيسِ ازدواجه)".وقتي هم، اينو ميگن يه غمي تو چهره شونه كه جيگر آدم رو مي سوزنه.ازدواج خوب خيلي هم خوبه اما مشكل قضيه وقتيه كه بودن با مردي به منظور ازدواج، تبديل ميشه به بزرگترين ... بارها از خانومهاي مختلف مي شنوم كه ميگن "ديگه سن مون داره ميره بالا و هيچ رابطه جدي اي تو زندگيمون نيست(منظور از رابطه جدي، همون كيسِ ازدواجه)".وقتي هم، اينو ميگن يه غمي تو چهره شونه كه جيگر آدم رو مي سوزنه.ازدواج خوب خيلي هم خوبه اما مشكل قضيه وقتيه كه بودن با مردي به منظور ازدواج، تبديل ميشه به بزرگترين دغدغه. خب مشكلش چيه؟ مشكل اول خودسرزنشي و تخريب اعتماد به نفس و به تبع اون، افسردگي اون دختريه كه به غلط تصور مي كنه لابد يه مشكلي درش هست كه كسي پيدا نميشه بگيرتش. بعدم گير ميده به سر و صورت و هيكلش، نتيجه اش هم ميشه ميليونها تومن خرج عمل زيبايي و از صبح تا شب تو مطبهاي رژيم و سالنهاي آرايش بودن، چون ميخواد ديده بشه بلكه پسنديده بشه. مشكل اصلي جايي از داستانه كه منِ زن، رضايتم در زندگي منوط ميشه به وجود يه مرد و حتي در صورت ايجاد رابطه و ازدواج هم ميشم يه آدم بهانه گير و انحصارطلب و كنترلگر و پر از ترسِ از دست دادنش.
حالا علت ماجرا؟ وقتي هنجارهاي اجتماعي ناكارآمد، ميشن اهرم فشار رو سر دخترامون، نتيجه اش هم ميشه اين همه شكنندگي. فرهنگي كه ازدواج رو از فتوحات زندگي ميدونه و ارزشمندي دختري، گره مي خوره به ازدواج، اون وقته كه اين دختر بيچاره در معرض آسيب پذيري و احتمالِ ازدواج با ريسك بالا قرار مي گيره. وقتي مادرها از ١٤ سالگي دخترشون، شروع به جمع كردن جهيزيه مي كنن و از ١٥ سالگي به فكر اينن كه فلان انگشتر رو سر سفره عقد بدن به دخترشون و از سفر مكه شون چادري واسه عقد كادو ميارن، به طور زيرپوستي ازدواج رو ميبرن تو طبقه بالايي از دغدغه هاي اون دختر نوجوون. نتيجه شم ميشه اين همه ازدواج بي درايت براساس همون هنجارهاي اجتماعي، بدون حتي وجود ابتدايي ترين استانداردها.
اما راه حل؟ ما بايد بتونيم در يه رابطه محبت آميز و محترمانه و دلسوزانه با خودمون باشيم. اگه با خودمون سختگير و سرزنشگر باشيم، اون وقت بايد از خودمون شرمنده بشيم. ما بايد بدونيم كه كسي نمي تونه باعث خوشحالي و خوشبختي مون بشه. اگرم بتونه، هرگز وظيفه اش نيست. اگرم وظيفه اش باشه، ممكنه نخواد. اگرم بخواد، شايد براي ما نخواد. براي ما هم كه بخواد، شايد ما ديگه نخوايم. دختر نازنيني كه داري اين پست رو مي خوني، تلاش كن همون كاري رو در قبال خودت انجام بدي كه منتظري ديگري برات رقم بزنه.
حرف آخر، ازدواج در اين زمانه هدف زندگي نمي تونه باشه، بلكه ازدواج يكي از هزاران گزينه براي ادامه زندگيه.
لطفا دختران جوون و مجرد رو براي وسعت بخشيدن به نگاهشون به زندگي، تگ كنيد🌸

#مهشيد_ابارشي #روانشناسی #ازدواج #اندیشه_مثبت
Read more
للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر ...
Media Removed
للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء ... للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف
الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء لتواصل اتصال او وتساب : 0554765905
Read more
من مسلسل لهيب الحقد الحلقة راااااائعة بمعنى الكلمة <span class="emoji emoji1f60a"></span><span class="emoji emoji1f609"></span> ممنوع النقل دون ذكر المصدر @jejoo18 بدي ...
Media Removed
من مسلسل لهيب الحقد الحلقة راااااائعة بمعنى الكلمة ممنوع النقل دون ذكر المصدر @jejoo18 بدي اكتر من 100 لايك للملخص ياحلوييين الدكتور دايال يشتبه في أن هناك قاتل محترف قام بقتل ديف ... دورغا تلوم نفسها على ماحدث مع ديف وتخبر دكتور دايال انها تشتبه بشوريا بأنه السبب في حالة ديف .... ضباط ... من مسلسل لهيب الحقد
الحلقة راااااائعة بمعنى الكلمة 😊😉
ممنوع النقل دون ذكر المصدر @jejoo18
بدي اكتر من 100 لايك للملخص ياحلوييين 😉

الدكتور دايال يشتبه في أن هناك قاتل محترف قام بقتل ديف ... دورغا تلوم نفسها على ماحدث مع ديف وتخبر دكتور دايال انها تشتبه بشوريا بأنه السبب في حالة ديف .... ضباط CBI يقومون بإستجواب راجناث وشوريا .. ساكشي تطلب من الضباط ان يقومو بالتحقيق في القضية في وقت لاحق ...
شوريا يشعر بالقلق والخوف عندما يعلم ان ديف قد تعدى مرحلة الخطر واصبح في امان ... دورغا تقترح على راجناث بأن يقوم بتوفير الامن لديف .. دكتور دايال يخبر دورغا ان ديف قد نجا بسبب القلادة التي قامت نيتيا بإعطائها له في الماضي ... دورغا تقوم بفتح القلادة وتتفاجأ برؤية صورتها ( صورة نيتيا ) بداخلها وتبكي 😢😢 ساكشي تشتبه بشوريا بأنه هو السبب في قتل ديف وتخبر راجناث بشكوكها ولكن راجناث لايتفق معها ... ساكشي تطلب من شوريا ان يعود الى المنزل .. ساكشي تشتبه ان شوريا يقوم بإخفاء شيء ما عنها ...
الدكتور دايال يخبر دورغا ان تثق بديف وان تتوقف عن شكوكها به .. ديف يستعيد وعيه ويعلم ان دورغا هي من قامت بإنقاذه ..
Read more
وقت يكون عنا ضيوف و بدي نادي لامي @rimaasater وقت يكون عنا ضيوف و بدي نادي لامي😂😂
@rimaasater
للبيع #كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر ...
Media Removed
للبيع #كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء #الدمام ... للبيع #كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف
الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء
#الدمام لتواصل اتصال او وتساب : 0554765905
Read more
مرحبا كيفك ؟ مشتقلك أنا .. عندي كتير حكي جواي بس مش عارف أرتبه بشكل جيد ..كنت مفكر زمان أنه صعب الانسان ...
Media Removed
مرحبا كيفك ؟ مشتقلك أنا .. عندي كتير حكي جواي بس مش عارف أرتبه بشكل جيد ..كنت مفكر زمان أنه صعب الانسان ياخد قرار بالارتباط بحدا لبقية عمره، كنت اشوف الموضوع صعب كتير ..فكرة أنه نربط حالنا ببعض، كنت سوداوي جداً لدرجة ما كنت أتخيل الموضوع،،، بس باللحظة الي شفتك فيها كل شي صار مختلف، طلعت الشغلة ... مرحبا
كيفك ؟
مشتقلك أنا ..
عندي كتير حكي جواي بس مش عارف أرتبه بشكل جيد ..كنت مفكر زمان أنه صعب الانسان ياخد قرار بالارتباط بحدا لبقية عمره، كنت اشوف الموضوع صعب كتير ..فكرة أنه نربط حالنا ببعض، كنت سوداوي جداً لدرجة ما كنت أتخيل الموضوع،،،
بس باللحظة الي شفتك فيها كل شي صار مختلف، طلعت الشغلة مش قرار
طلعت شي بدب فينا فجأة، هيك أشي بملانا من جوا ..بحولنا لأطفال صغار بدنا الشي بأي طريقة
الفكرة أنه شخص بظهر بحياتنا بشكل مفاجئ منصير بس نشوفه نتخيل معه حياتنا للأبد حتى بدون ما نعرفه
فجأة بننسى كل شي حولينا وكل كلامنا عن الحياة
كأنه نفسي أقلك انتِ حياتي الي راحت والي جاي
وكل يوم بحياتي بدي تكوني فيه
وأنتِ ما نفع الأيام أن لم تكن معك ولك ومن أجلك ،،،؟! **********
وينك من زمان ؟
اغنية ليزن حيفاوي كنت بسمعها بس ما بعيرها أي اهتمام ..اليوم وفجأة صارت مهمة جداً بحياتي
لأنه فعلا وينك من زمان ؟
كل يوم مرق بحياتي ما كنتِ فيه ما كان اله معنى،،، حياتي كانت ملخبطة كتير وضايعة وكل يوم بواد
كنت بمضي الايام بسرعة، اليوم حسيت بالعمر الي راح بس شفتك
حسيت بالوقت المهدور بحياتي وقت كتير طويل كان ..وينك من زمان ؟
انا كنت بحاجتك من اول يوم انولدت فيه
بس مبسوط أنك جيتي
خديني من ايدي لعندك، الايام كانت قبلك مجرد ارقام ..اليوم ايامي صارت فيكي نبضات قلب وانفاس وكلمات كتيرة
أنا الذي اعطاني الله كل دروس الدنيا حتى وصلتك، لم يكن يريدني أن أتقدم نحوك ناقصاً
أعطاني كل دروسه، فهمتها جيداً وأدركتها
وحين أكتملت وجدتك،،، **********
ليش بحبك ؟
سألتيني هاد السؤال قبل هيك ولحد اليوم ما عندي جواب
حبيتك من أول نظرة وبدون تفكير
خفتي أني أكون حبيتك مشان شكلك
مع أنه حبيتك وأنا شفتك نظرة وحدة وكنتِ بعيدة عني ..خلص هيك اشي دق بقلبي بشكل مفاجئ باللحظة الي عيني شافتك فيها
مهو حتى الحب نصيب ..زمان وأحنا أطفال زوجة حارس العمارة حكتلنا أنه كل واحد فينا بنولد وبكون مكتوب على جبينه أسم شريكه بالحياة بس ما حدا بقدر يشوف هالأشي
بس لما يلتقوا في أشي بخليهم يقربوا لبعض
بس كبرت شوي فكرتها أنها كانت تتخوت علينا
اليوم أنا صرت مؤمن فيها
أسمك مكتوب على جبيني وأسمي مكتوب على جبينك
أحنا مش شايفين..
بس حاسيين
أنتِ نصيبي
أنا الذي ترك كل الدنيا وتقدم نحوك، لم يكن قراري وأنما قرار عمره ألف عام وأكثر يقال له النصيب 👇🏻👇🏻
Read more
. بيشتر چيزاي زندگي ما موقتيه احساسات ، افكار،اتفاقات، حتي آدم ها و... چيزي كه مهمه ساختن چيزهايي ...
Media Removed
. بيشتر چيزاي زندگي ما موقتيه احساسات ، افكار،اتفاقات، حتي آدم ها و... چيزي كه مهمه ساختن چيزهايي كه موندگار باشه ! زندگي كوتاهه و ابدي نيست ! پس منتظر نمونين واسه لحظه ي آخر تا چيزايي كه ميخواين رو بدست بيارين رو يكي بهتون مجاني بده يا ي روز سر وقت برين سراغشون! تو باهوشي، قوي هستي و ميتوني اطرافت ... .
بيشتر چيزاي زندگي ما موقتيه
احساسات ، افكار،اتفاقات، حتي آدم ها و...
چيزي كه مهمه ساختن چيزهايي كه موندگار باشه !
زندگي كوتاهه و ابدي نيست !
پس منتظر نمونين واسه لحظه ي آخر تا چيزايي كه ميخواين رو بدست بيارين رو يكي بهتون مجاني بده يا ي روز سر وقت برين سراغشون!
تو باهوشي، قوي هستي و ميتوني اطرافت رو پر از آدم هايي كني كه با تو هدف مشترك دارن، بزرگ فكر ميكنن و دنبال اتفقات خاص و جديدن!
دنيا به مدد اينترنت براي همه ي ما فرصت برابر خلق كرده دنيا انقد بزرگي داره داد ميزنه اگه دنبالش باشي فرصت هاي زيادي واسه دنبال كردن آرزوهات داري
به شرطي كه ١٠ برابر اشتياقت واسه بدست آوردنشون تلاش كني !
نبايد بگي فلاني فلان كارو كرد منم ميكنم و حتما جواب ميگيرم!
نه اتفاقا تقليد كردن هيچي بهت نميده!
اين بيت رو يادت نره ، خلق را تقليدشان بر باد داد
من ١٢ ساله دارم از مجازي پول در ميارم خيلي ادما سعي كردند با تقليدفعاليت هام پول در بيارن ولي نتونستن ولي الان خوشحالم به خيلي ها كه خواستن كمك كرد
هرچقدرم سخت ، كاريو بكنن كه اكثر آدما از عهده ش بر نميان !
ياد بگير فكر كن و رو ياد گيري نحوه فكر كردنت سرمايه گذاري كن
يه ليست از كارهايي كه دوست داري انجام بدي طبق الويت بنويس ..
هر روز واسه رسيدن به يكيشون تلاش كن و بعد از اينكه بهشون رسيدي جلوش تيك بزن!
موفقيت هات بايد جلو چشمات باشه تا بهت انگيزه بدن قوي تر جلو بري !
#ادم #موفق #موفقيت #موفقیت_شغلی #شعور #استقلال #ارزو #نياز #خاص
Read more
<span class="emoji emoji1f338"></span>🇮🇷❣️🇮🇷<span class="emoji emoji1f338"></span> عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ <span class="emoji emoji2764"></span>️شهــيد چــمران<span class="emoji emoji2764"></span>️ در منـاجـاتِ با خـــدا: خدايا...! از ...
Media Removed
🇮🇷❣️🇮🇷 عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ ️شهــيد چــمران️ در منـاجـاتِ با خـــدا: خدايا...! از بد كردنِ آدمهايت شكايت داشتم به درگاهت... امّا شكايتم را پس ميگيرم... من نفهميدم... فراموش كرده بودم كه بدي را خلق كردي تا هر زمان كه دلم گرفت از آدمهايت... نگاهم به تو باشد... گاهي فراموش ... 🌸🇮🇷❣️🇮🇷🌸
عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ ❤️شهــيد چــمران❤️ در منـاجـاتِ با خـــدا:
خدايا...!
از بد كردنِ آدمهايت شكايت داشتم به درگاهت...
امّا شكايتم را پس ميگيرم...
من نفهميدم...
فراموش كرده بودم كه بدي را خلق كردي تا هر زمان كه دلم گرفت از آدمهايت...
نگاهم به تو باشد...
گاهي فراموش ميكنم كه وقتي كسي كنارِ من نيست...
معنايش اين نيست كه تنهايم...
معنايش اين است كه همه را كنار زدي تا خودم باشم و خودت...
با تو تنهايي معنا ندارد...
مانده ام تو را نداشتم چه ميكردم...
دوستت دارم، خدايِ خوبِ منْ...؛
خدايا...!
من زندگي را دوست دارم ولي نه آنقدر كه به آن آلوده شوم و خويشتن را گم و فراموش كنم...؛
خدايا...!
تو ميداني كه قلبِ من سرشار از مهر و محبت است...
و همه ي مخلوقاتِ تو را به شدت دوست ميدارم...
و در بعضي از حالات اين دوستي به درجه ي عشق و پرستش ميرسد...
تو ميداني كه احتياج دارم كه عشق بورزم و بپرستم...
و چه بسا كه به محبوب هايي تا درجه ي پرستش عشق ورزيده ام...
امّا هر وقت كه عشقِ من به كسي و يا به چيزي به درجه ي عشق رسيده است...
تو آن را از من گرفته اي تا كسي را و چيزي را به جاي تو معبود خود نكنم...
اي خدايِ بزرگ، تو را شكر ميكنم كه قلبِ مقدس مرا جايگاهِ خود كردي...
با تجربه هاي تلخ و ضربه هايِ قاطع و شكننده قلبِِ مرا از خطرناك ترين گمراهي ها نجات دادي و اين آتشكده ي مقدس را فقط جايگاه خود كردي...؛
خدايا...!
خوش دارم كه گمنام و تنها باشم تا در غوغاي كشمكشهايِ پوچ مدفون نشوم...؛
خدايا...!
آنچنان ما را جذب كن كه جز به تو نينديشيم، و جز تو را نخواهيم، و به جز تو به سوي كسي نرويم، و همه ي خود خواهي ها و خود بيني ها را در مذبحه(كشتارگاه) بارگاهِ تو قرباني كنيم...؛
خدايا...!
تو را شكر ميكنم كه به من نعمت "توكل" و "رضا" عطا كردي...
و در سخت ترين طوفانها و خطرناك ترين گردابها، آنچنان به من اطمينان و آرامش دادي كه با سرنوشت و همه ي پستي ها و بلنديهايش آشتي كردم و به آنچه تو بر من مقدر كرده اي رضا دادم...؛
خدايا...!
در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتي...
تو در كويرِ تنهايي، انيسِ شبهاي تارِ من شدي...
تو در ظلمت، نااميدي، دستِ مرا گرفتي و كمك كردي...
كه هيچ عقل و منطقي قادر به محاسبه پيش بيني نبود...
تو بر دلم الهام كردي و به رضا و توكل مرا مسلّح نمودي...
و در ميانِ ابرهاي ابهام و در مسيري تاريك، مجهور و وحشتناك مرا هدايت كردي*
* دوستتْ دارَم، خدايِ خوبِ منْ *
.
.
.
🌸🌹 شاديِ روحِ پُـر فـتوح و بلنـدِ همـه شهــيدان صـلــواتــــ*🌹🌸
#شهيد_چمران #شهيدان #شهيد_الله #عشق #shahid_chamran
Read more
خيلي روزا داستاناي زيادي براي زندگي ميسازيم.زندگي فلانه بهمانه....داستان يخ فروشه...شقايق هست ...
Media Removed
خيلي روزا داستاناي زيادي براي زندگي ميسازيم.زندگي فلانه بهمانه....داستان يخ فروشه...شقايق هست و زندگي كنيم... بي فايده و مسخرست كه بخوايم كله زندگي رو توي يه جمله تعريف كنيم. ولي تو رو ميشه توي يه صفحه يا يه كتاب جا داد.از اينجا به بعد براي تو. داشتم به دروغ هميشگيم فكر ميكردم. "پشت فرمونم ... خيلي روزا داستاناي زيادي براي زندگي ميسازيم.زندگي فلانه بهمانه....داستان يخ فروشه...شقايق هست و زندگي كنيم... بي فايده و مسخرست كه بخوايم كله زندگي رو توي يه جمله تعريف كنيم.
ولي تو رو ميشه توي يه صفحه يا يه كتاب جا داد.از اينجا به بعد براي تو.
🔻

داشتم به دروغ هميشگيم فكر ميكردم.
"پشت فرمونم وقتي رسيدم خونه بت پيام ميدم"
:) راستش من هيچ وقت به اينترنت وصل نميشدم.
🔻
دقيق تر كه بش نگاه ميكنم،تو مثل رانندگي ميموني.اولين روز آشناييمون عين روزي بود كه توي آموزشگاه رانندگي اولين بار يه ماشين رو روشن كردم.
مربي گفت: دننده عقب بيا،ماشين رو از حياط بيار بيرون...
گفتم: من؟؟
با قيافه زُمختش بم فهموند كه خودت يه تنه بايد انجامش بدي.....
مثل تو اولش يه تيكه فلز بزرگه كه ممكنه به جز من بقيه رو هم به كشتن بده....مثل روزاي اول با تو،ترس و هيجان داشت.مثل تو يه سيب نارس بود.
بعدش كه يادش گرفتي ديگه فراموشت نميشه... فرقي نميكنه دو روز يا ده سال ماشين نروني.بعدش بازم بلدي رانندگي كني.
🔻
الان پشت فرمونم وقتي رسيدم خونه بهت پيام ميدم و ميگم : زندگي براي من فقط رانندگي سه بعد از ظهر كنار تو بود.
و دنده عقب بيا ماشين رو از حياط بيار بيرون.
#اتاق #٦١٣
Photo: @danial_akhbari
Cap: @aref__asadi
Read more
-ماما بدي اتزوج بنت من الفيس ... _ليش شبهن بنات الواتس حبيبي !! عاﻷقل منعرف رقمها وأصلها وفصلها ... _بس ...
Media Removed
-ماما بدي اتزوج بنت من الفيس ... _ليش شبهن بنات الواتس حبيبي !! عاﻷقل منعرف رقمها وأصلها وفصلها ... _بس ياماما هي البنت يلي عم احكيلك عنها كاتبة أعتذر عن الدردشة .. مو متل بنات الواتس بتضل ساعة تحكي وتنئ ... -اي ياابني فهمانة عليك بس بنت الفيس الي عم تحكي عنها عندها ألف صديق بيكتبولها رووعاتك ... -ماما بدي اتزوج بنت من الفيس ...
_ليش شبهن بنات الواتس حبيبي !! عاﻷقل منعرف رقمها وأصلها وفصلها ...
_بس ياماما هي البنت يلي عم احكيلك عنها كاتبة أعتذر عن الدردشة .. مو متل بنات الواتس بتضل ساعة تحكي وتنئ ...
-اي ياابني فهمانة عليك بس بنت الفيس الي عم تحكي عنها عندها ألف صديق بيكتبولها رووعاتك ومجتمعنا مابيقبل هيك شغلات ... بدك الناس تاكل وشنا يعني ؟!!
_شوفيها يعني ماما نزلي عاﻷنستقرام والتويتر والسناب شات وشوفي كيف بيكتبو للبنت تؤبشيني وريتك تمشي على رمشي .. نحنا هﻷ بزمن التطور والتكنلوجيا و رووعاتك ...
_ياابني أنا أول ما اتعرفت على أبوك كنا نحكي عاﻷيميل وماكان في فيس وتويتر و واتس أب ... والله كانت أحلا أيام ...
_ياربي منك ياماما شو دقة قديمة ...
_اي أحسن من بنات هاﻷيام .. بتكتب البنت أشعر بالمرض وبتلاقي ألف دكتور صار بصفحتها .. على أيامنا وقت كنا نشعر بالمرض كنا نفوت عالمشفى مو عالفيس وكانو يداوونا بالحبوب واﻷبر مو باللايكات والتعليق ..
_ليش أيامكن بتحسبيها حياة .. تعي شوفي عنا هﻷ .. من كتر ما بيجي لحبيبتي لايكات على بوست أنا تعبانة .. بتنط متل الحصان بتجلي الجليات من الفرح ...
_روح من وشي والله مالح زوجك إلا من الواتس وانسالي بنت الفيس يلي تعرفت عليها أو بغضب عليك وبخلي أبوك يبلغ عن حسابك ويسكرلك ياه ...
_الله يهكرلك حساباتك ياماما على قد مابتقهريني ... رايح امسح بوستاتي ونزل صورة شفرة عم تقطع أوردة ايدين ...
_ﻷ تؤبر ئلبي .. خلص طول بالك .. خليها تبعتلي أدد وتصبح علي بصورة فنجان قهوة مشان اتعرف عليها واذا عجبتني بوستاتها وتعليقاتها بضيفها لكروب العيلة ..... 😂😂😂😂😂
Read more
آقاي عزيز! <span class="emoji emoji1f468"></span>١) به همسرت بگو : دوستت دارم! <span class="emoji emoji1f468"></span>2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن . <span class="emoji emoji1f468"></span>3) همسر ...
Media Removed
آقاي عزيز! ١) به همسرت بگو : دوستت دارم! 2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن . 3) همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكنی 4)كاري كن كه به تو ا يمان بياره ؛ 5)تو بايد تكيه گاه خوبي براش باشی 6) از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت ؛ 7)زيبايي همسرت را ستايش كن ؛ 8)كارهايي كه ... آقاي عزيز!
👨١) به همسرت بگو : دوستت دارم!
👨2) واژه « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن .
👨3) همسر تو كريستاله ! مواظب باش او را نشكنی
👨4)كاري كن كه به تو ا
يمان بياره ؛
👨5)تو بايد تكيه گاه خوبي براش باشی
👨6) از عشقت براي او هزينه كن ، نه فقط از ثروتت ؛
👨7)زيبايي همسرت را ستايش كن ؛
👨8)كارهايي كه از توانش بيرونه , به او واگذار نکن ؛
👨9)او گل خوشبوي بهاري است ، پژمرده اش نكن ؛
👨10) انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ؛
👨11) با بحث و جدل او را خسته نكن ؛
👨12) نسبت به همسرت هميشه وفادار باش
👨13) اقتدار و صلابت را جايگزين خشونت كن 👨14) همدردي و همدلي او را آرام مي كنه؛
👨15) قبل از انتقاد ازش تعريف كن ؛
👨16) سربسرش نگذار
👨17)اگه به او احترام بذاري , به زندگي اميدوار مي شه ؛
👨18) اگه آزارش بِدي , از تو متنفر مي شه؛
👨19) از دست پختش تعريف كن ؛
👨20) نيش او نوشه ، ناراحت نشو ؛
👨21) دل او را نشکن ؛
👨22) مسخره اش نکن ؛
👨23)حسادت او را با تحقير برنيانگيز ؛
👨24) انگشتان ظريف و صداي نازکش مي گويند : " با من ستيز مکن "
👨25) هر وقت بهت شک کرد ، با
صداقت و مهرباني مطمئنش کن ؛
👨26 ) اگه گفت : « به اندازه دنيا دوستت دارم »؛
👨27) اگه گفت : تو منو دوست نداري ؛ من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بلافاصله به او بگو : عوضش من خيلي خوشبختم که با تو ازدواج کردم ؛
👨28) اگه گفت : دلم گرفته تو اين خونه ؛ بگو : در اولين فرصت روي دوشم سوارت مي کنم تو آسمونا مي گردونمت ؛
👨29) اگه گفت : تو خيلي بدي ! بگو : عوضش تو خيلي خوبي ؛
👨30) اگه ناز کرد ! نازشو به قيمت گرون بخر ؛
👨31) اگه گريه کرد ، خيلي دسپاچه نشو فقط نوازشش کن ؛
👨32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم بگو : بهت حق مي دم ! تو خيلي صبوري ازت متشکرم ؛
👨33) اگه اخم کرد ؛ بهش بگو : اخم نکن , زشت مي شي ؛
👨34) اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه ؛
👨35) اگه از مادر و خواهرت شکايت کرد ، فقط شنونده خوبي باش ؛
👨36) اگه گفت : من خواستگاراي زيادي داشتم ؛ با لبخند بگو : پس من خيلي آدم خوش شانسي هستم ؛که تو رو به چنگ آوردم ؛
👨37) اگه گفت : تو زشتي ؛ بگو عوضش تو خوشگلي ؛
👨38) اگه بازم گفت : زشتي ؛ بهش بگو : زيبايي مرد در عقل اونه ؛
👨39) اگه گفت : طلاق مي خوام ؛ حتما به مشاور مراجعه کن ؛
👨40) دلآرامي كه داري دل در او بند
Read more
"وعد" تيم:"قال انو ما عاد تهميه والدنيا مليانة بنات ما وقفت عليكي" انا هون حسيت درجة حرارة الغرفة ...
Media Removed
"وعد" تيم:"قال انو ما عاد تهميه والدنيا مليانة بنات ما وقفت عليكي" انا هون حسيت درجة حرارة الغرفة ارتفعت وحسيت حالي لاختنق واموت.. "اي قلبي لرجلي بروح هو بيجو عشرة ...كمان وانا دنيتي ما وقفت عندو" تيم:"اووه رورو هي انتي ما عم بعرفك " "اي انا ما عدت متل الاول رورو الطيوبة" تيم:"ههه اي مبين ... "وعد"
تيم:"قال انو ما عاد تهميه والدنيا مليانة بنات ما وقفت عليكي" انا هون حسيت درجة حرارة الغرفة ارتفعت وحسيت حالي لاختنق واموت..
"اي قلبي لرجلي بروح هو بيجو عشرة ...كمان وانا دنيتي ما وقفت عندو"
تيم:"اووه رورو هي انتي ما عم بعرفك "
"اي انا ما عدت متل الاول رورو الطيوبة"
تيم:"ههه اي مبين ..يلا لازم سكر"
"اوك بس خليك عم تجبلي اخبار عنو" سكرنا انا غيرت تيابي لانو ضليت بتياب المدرسة ...رميت حالي عالتخت ونمت من التعب ....وقت فقت مر اليوم عادي ....بسرع الاحداث ...بعد اسبوع تقريبا عم احكي مع إيلا عالواتس...
إيلا:"هاي رورو"
"لك هاي حبي رايحة موت من شوقي الك"
إيلا:"وانا كمان... شو اخبارك"
"بتهوي وانتي"
إيلا:"بتجنن..."
"وليك شو صاير حتى بتجنن"
إيلا:"شو بتعطيني اذا حكيت؟"
"بدي اعطيكي كف بجنن ...يلا قولي رح موت من الفضول"
إيلا :"خلص خلص رح احكي"
"اي بسرع احكي"
إيلا:"........
¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶
قريتو اكتبوا تم
اتفاعلوا ...شو بتتوقعوا صاير؟؟؟.....
¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶
#fslc @TagsForLikes #followshoutoutlikecomment #TagsForLikesFSLC #follow #shoutout #followme #comment #TagsForLikes #f4f #s4s #l4l #c4c #followback #shoutoutback #likeback #commentback #love #instagood #photooftheday #pleasefollow #pleaseshoutout #pleaselike #pleasecomment #teamfslcback #fslcback #follows #shoutouts #likes #comments #fslcalways
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> دخترم، زمان ميگذره... آدمها ميان و ميرن... دوستي ها شروع و تموم ميشن... دخترم تو از صميم قلب براشون ...
Media Removed
دخترم، زمان ميگذره... آدمها ميان و ميرن... دوستي ها شروع و تموم ميشن... دخترم تو از صميم قلب براشون سنگ تموم ميذاري چون غير از اون بلد نيستي، چون خدا از روح قشنگ و پاك و كريمش در وجودت دميده... ولي با گذر زمان متوجه ميشي كه تعداد خيلي خيلي محدودي ارزش اينهمه توجه و عشق و محبت خالصانه رو دارن و يواش ... ➿➿
دخترم، زمان ميگذره... آدمها ميان و ميرن... دوستي ها شروع و تموم ميشن... دخترم تو از صميم قلب براشون سنگ تموم ميذاري چون غير از اون بلد نيستي، چون خدا از روح قشنگ و پاك و كريمش در وجودت دميده... ولي با گذر زمان متوجه ميشي كه تعداد خيلي خيلي محدودي ارزش اينهمه توجه و عشق و محبت خالصانه رو دارن و يواش يواش ياد ميگيري آدمهاي دوروبرت رو با وسواس انتخاب كني... دخترم، گاهي پيش مياد آدمها بهت رو ميزنن تا ازت بعنوان پلي براي ترقي استفاده كنن و وقتي به قول معروف خرشون از پل ميگذره فراموشت ميكنن و يا بي معرفتي... دخترم، گاهي براي دوستيهات بيش از اندازه وقت و انرژي ميذاري و با گذر زمان متوجه ميشي چقدر از كارهاي مهم زندگي خودت عقب افتادي فقط بخاطر اينكه ميخواستي انسان باشي و انسانيت به خرج بدي... دختركم، اون لحظه ممكنه حالت گرفته شه و بري تو لاك خودت ولي بدون تو تنها نيستي... دنيا تا بوده همين بوده و مطمئن باش دست و قدم خير پيش خدا هرگز گم نميشه... مطمئن باش يه روزي يه جايي از در غيب برات دستهاي خيري پيدا ميشن كه حتي باورت نميشه... دخترم، هرگز خوب بودن رو شرطي نكن... هرگز از بديها ناراحت نشو... هرگز ذات پاك و نيت خيرت رو عوض نكن اما، سعي كن چند نفرو انتخاب كني كه بدوني برات جون ميدن و براشون جون ميدي... اونا رو تو نزديك ترين دايره زندگيت نگه دار و مرزهاي دايره هاي وسيع تر و دورترت رو مشخص كن، يكبار اشتباه كسب تجربه س و دوبار اشتباه حماقت... همه رو دوست داشته باش و اجازه نده بديها و كمي ها و سواستفاده ها تو رو دلسرد و دلزده كنن... دخترم، قانون وزنه ها رو يادت نره... با همون افراد انگشت شمار دايره نزديكت به اوج برو و براي همه آرزوي خير و عاقبت خيري كن... خدا تو دلهاي يخ زده و پر از كينه و تلخي جايي نداره پس خوب باش، خوب بمون و خوب بخواه... دنيا مال آدمهايي كه تو گذشته گير نميكنن و به آينده اميدوارن... دخترم، عزيزكم، نازنينم، قلب و عقل، احساس و منطق كنار هم قشنگن، هميشه از هر دو استفاده كن تا هرگز پشيموني و حسرت توي وجودت ريشه نكنه... اندازه انگشتهاي يك دستت عزيزانت رو انتخاب كن، هدفهاتو بشناس و هرگز نخواه همه دنيا دوستت داشته باشن... بهت قول ميدم، دنيا قشنگتر از اون چيزيه كه بخواد با رفيق نماها خراب و سياه شه... دوستت دارم تا ابد... مادرت آزاده يا به قول كودكي هاي آدرين آزاجون..
Read more
بعضي آدم ها هستن كه از همون اول كه ميبينيدشون انگار سالهاست آشنان . البته كه الان سالها از دوستي ما ميگذره ...
Media Removed
بعضي آدم ها هستن كه از همون اول كه ميبينيدشون انگار سالهاست آشنان . البته كه الان سالها از دوستي ما ميگذره . فاطيما يه جمله معروف داره ، اون هم اينه كه هر چيزي كه بهش نشون بدي و بگي بخريم رو ميگه خودمون ميتونيم درست كنيم ! شايد براي همينه كه اين همه وقت دوست من مونده ، چون ميدونه دوست رو حاضر و آماده تو مغازه ... بعضي آدم ها هستن كه از همون اول كه ميبينيدشون انگار سالهاست آشنان . البته كه الان سالها از دوستي ما ميگذره . فاطيما يه جمله معروف داره ، اون هم اينه كه هر چيزي كه بهش نشون بدي و بگي بخريم رو ميگه خودمون ميتونيم درست كنيم ! شايد براي همينه كه اين همه وقت دوست من مونده ، چون ميدونه دوست رو حاضر و آماده تو مغازه نميفروشن و بايد درستش كرد. هميشه ميشه روش حساب كرد شادي و غم هم فرقي نداره . خلاصه كه مرسي كه هستي رفيق ، مرسي كه رفيق منه بي اعصابه اين روزهايي ❤️ پ.ن١: فاطيما اگه گفتم بريم خريد هر چيزي و تو اين متنو بهم يادآوري كني ، من از الان ميگم كه تكذيب ميكنم .😂😂 پ.ن٢: شما هم ازين دوست ها داريد ؟ زير پست تگش كنيد تا بدونه كه براتون چقدر مهمه ❤️
Read more
 #bighanoon #zahrasarokhani من اصلا يه آدم سياسي نيستم. يعني خيلي متوجه تفاوت بين سياستمدارا نميشم، ...
Media Removed
#bighanoon #zahrasarokhani من اصلا يه آدم سياسي نيستم. يعني خيلي متوجه تفاوت بين سياستمدارا نميشم، حس می‌کنم از شرق تا غرب تا خاورمیانه همشون شبیه همن. الان شما پوتين رو به من نشون بده بگو اين ايوانكا ترامپه. حالا شايد یک مقدار تعجب كنم ولي در نهايت سرم‌رو تكون ميدم ميگم «يو آر رايت». براي همين ... #bighanoon #zahrasarokhani
من اصلا يه آدم سياسي نيستم. يعني خيلي متوجه تفاوت بين سياستمدارا نميشم، حس می‌کنم از شرق تا غرب تا خاورمیانه همشون شبیه همن. الان شما پوتين رو به من نشون بده بگو اين ايوانكا ترامپه. حالا شايد یک مقدار تعجب كنم ولي در نهايت سرم‌رو تكون ميدم ميگم «يو آر رايت». براي همين با اين اطلاعات داغون نميخوام يه مقاله تحليلي در باب «فرصت‌ها و تهديدهاي خروج آمريكا از برجام و چشم‌اندازهاي تاريخي در آيينه عبرت نسل‌ها» رو به صورت رشته توييت به خورد رسانه‌هاي جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي بدم. ولي با همه‌ اين بي‌سواديم حرف‌ها و اعلام انزجارهاي برخي عزيزان از دولت بابت قراردادي به نام برجام من‌رو متحير ميكنه.
.
شما رو ارجاع ميدم به يكي از جملات كاربردي اجدادمون از دوره اسپارت‌ها و كورش كبير كه ميگه «آنكس كه بدي برجام را خبر كرد، همان بود كه كارنامه درخشان دوران مسئوليت از خودش به در كرد». يكي از اين عزيزانِ دل‌انگیزِ گیر داده، کسی نیست جز جناب آقاي عزت ضرغامي، موفق‌ترين چهره‌ رسانه‌اي كشور. شايد پيش خودتون بگيد ايشون و موفقيت؟ آر يو کیدینگ؟ كه بايد به استحضارتون برسونم شايد داخل كشور چهره‌ موفقي محسوب نشن به دليل كاهش آمار بينندگان رسانه‌هاي داخلي ولي خارج كشور چهره به شدت موفقي محسوب ميشن به دليل افزايش آمار بينندگان رسانه‌هاي خارجي واقعا ما كشور نخبه نشناسي هستيم مع‌الاسف.
.
ايشون در توييترشون با اشاره به كليد دكتر روحاني نوشتن: «درود بر موگريني، مرگ بر مزاحم و سگ زرد برادر شغال نيست». ايشون خواستن كمي با مفهوم هوايي زدن مزاح كنن براي همين حرفشون رو در لفافه كادوپيچ كردن و خيلي صريح و با تمام قوا كوبيدن رو سر و صورت دولت دوازدهم. ناگفته نماند ايشون سابقه هوايي زدن در دولت‌هاي قبل رو هم در کارنامه دارن و بارها به رييس دولت‌هاي نهم و دهم گفتن «جوون، چه دولتي، ‌چه دولتمردايي، به به»، سپس این ارادت رو بارها و بارها از طريق امواج تلويزيوني تو حلق ما فرو كردن. مثلا در يك كِيس خيلي مشخص به رييس دولت نهم هوايي زده بود كه «هاني، چند دقيقه وقت اضافه تو مناظره برات بگيرم؟» همچنين ايشون از پيش قراولان حمايت از كالاي ايراني محسوب میشن. بخش خبري بيست و سي كه معرف حضورتون هست؟ اين برنامه دست پرورده و آفريده‌ دستان تواناي جناب ضرغاميه که به وسيله اون، دو ميليون شغل به صورت بدون واسطه در عرصه كاشت-داشت-برداشت گل گاوزبون، ختمي، زنجبيل، عناب و ساير محصولات تمدد اعصاب به‌وجود آمده است. .

بقیه در کامنت اول 👇👇👇👇
Read more
للبيع كامري سعودي المديل :2002 اللون ابيض المواصفات: ( قير عادي - زجاج عادي - طيس ) 4سلندر السياره ...
Media Removed
للبيع كامري سعودي المديل :2002 اللون ابيض المواصفات: ( قير عادي - زجاج عادي - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف امامي يمين رش تجميلي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السوم : 17 الف الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9مساء ... للبيع كامري سعودي المديل :2002 اللون ابيض المواصفات: ( قير عادي - زجاج عادي - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف امامي يمين رش تجميلي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السوم : 17 الف
الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9مساء لتواصل اتصال او وتساب : 0536055593
Read more
Hi dear pals, how are you all today? The Persian equivalent for the expression " Dollar for dollar." ...
Media Removed
Hi dear pals, how are you all today? The Persian equivalent for the expression " Dollar for dollar." ( You can buy as much as you pay.) :هر چقدر پول بدي همآنقدر آش ميخوري٠ """""""""""""""""""""""""""""سلام دوستان همراه٠در جملات بالا به كاربرد ( بي يوس تو ) كه به عادت جاري اشاره ميكند پرداخته ... Hi dear pals, how are you all today? The Persian equivalent for the expression " Dollar for dollar." ( You can buy as much as you pay.) :هر چقدر پول بدي همآنقدر آش ميخوري٠ """""""""""""""""""""""""""""سلام دوستان همراه٠در جملات بالا به كاربرد ( بي يوس تو ) كه به عادت جاري اشاره ميكند پرداخته شده است٠براي ساخت چنين جمله اي بايد بعد از فاعل از افعال ( تو بي ) مثل ( ام -ايز - آر ) ،بعد خود ( يوس تو ) و سپس از فعل ( آي ان جي ) دار استفاده ميشود٠ ترجمه جملات : اول -من عادت دارم زود از خواب بلند شوم٠ دوم - پدرم عادت داره زود بخوابد٠ سوم -شما چه كاري در وقت بيكاري عادت داريد انجام بديد؟ """""""""""""""""""""""""""""دوستاني كه برغم طي دوره هاي مختلف زبان، هنوز از مهارت صحبت كردن انگليسي خود رضايت ندارند ميتوانند با ثبت نام در كلاس هاي خصوصي مجازي با صرف كمترين هزينه و زمان بطور انفرادي همانند كلاس هاي حضوري خصوصي مكالمه خود را تقويت نمايند٠ ٠٩١٢٦٧٨٣٣٠١
""""""""""""""""""""""""""""
Read more
بچه هايي كه تو فضايي بزرگ ميشن كه سليقه شون تو مسائل روزمره و انتخاب هاشون براي موارد خيلي جزئي و بي اهميت ...
Media Removed
بچه هايي كه تو فضايي بزرگ ميشن كه سليقه شون تو مسائل روزمره و انتخاب هاشون براي موارد خيلي جزئي و بي اهميت از انتخاب غذايي كه مي خورن تا برنامه اي كه دوست دارن تا مدل نشستن و حرف زدن و رنگ لاك يا مدل مويي كه دارن يا حتي موزيكي كه دوست دارن از طرف مادر و پدر مورد قبول واقع نميشه متاسفانه در آينده به شدت در تصميم ... بچه هايي كه تو فضايي بزرگ ميشن كه سليقه شون تو مسائل روزمره و انتخاب هاشون براي موارد خيلي جزئي و بي اهميت از انتخاب غذايي كه مي خورن تا برنامه اي كه دوست دارن تا مدل نشستن و حرف زدن و رنگ لاك يا مدل مويي كه دارن يا حتي موزيكي كه دوست دارن از طرف مادر و پدر مورد قبول واقع نميشه متاسفانه در آينده به شدت در تصميم گيري هاشون دچار مشكل ميشن و در بسياري از مواقع تشخيص تصميم درست براشون دشوار ميشه و معمولا اگر بخوان بنا به خواسته خودشون تصميمي اتخاذ كنن با عذاب وجدان شديدي مواجه ميشن. اما چرا اين اتفاق ميوفته ؟
پدرمادرهايي كه حرمت نفس(سلف استيم) ضعيفي دارن و احساس ارزشمندي شون آسيب خورده اس هر مخالفت و عرض اندامِ فرزندشون رو شخصي مي كنن و به حساب خوب نبودن، كافي نبودن و دوست داشتني نبودن خودشون ميذارن:
از همون كودكي فرزدنشون غذاخور نيست يا بعضي غذا هارو دوست نداره مادر برداشتش اينه كه من مامان خوبي نيستم و من دست پختم بده و اين بچه من رو دوست داشتني نخواهد ديد!
بزرگتر ميشه مي خواد با دوستاش وقت بگذرونه از رفتارش تعبير مي كنن كه اين ما رو دوست نداره كه دوستاش رو ترجيح ميده!
حوصله اش سر ميره شكايت مي كنه يا از به رفتار مامان يا بابا اعتراض مي كنه والدين احساس بدي به خودشون پيدا مي كنن و خودشون رو از ديد فرزند سياه مي بينن!
از مامانش مي خواد جلوي دوستاش نياد دنبالش يا از پدر مادرش مي خواد جلوي دوستاش با لهجه حرف نزنن ، به پدر مادر برميخوره كه اين ما رو نمي پسنده و خيلي ناراحت ميشن و كلي احساس گناه به فزندشون ميدن!
در واقع پدر و مادري كه احساس ارزشمندي شون متزلزله هر ابراز سليقه و ابراز وجود و استقلال طلبي فرزندشون رو به خودشون مي گيرن و اين "احساس پس خوردن" ديونه شون مي كنه بنابراين پيامدش يا ميشه پرخاشگري و يا كنترل و محدود كردن !
و نتيجه نهايي ميشه :
يا تربيت يه فرزند بسيار مطيع و ترسو يا يه فرزند سركش و لجباز !
پ.ن:لطفا تجربه هاتون رو باهامون در ميون بذارين تا بحث باز بشه و بيشتر قابل درك بشه 🌹
#مهشيد_ابارشي
Read more
. وقتی یه نفر با یه دلیل مسخره کات میکنه ... مطمئن باش قبلا جای پیست ( چسباندن ) شدنش رو انتخاب کرده ...
Media Removed
. وقتی یه نفر با یه دلیل مسخره کات میکنه ... مطمئن باش قبلا جای پیست ( چسباندن ) شدنش رو انتخاب کرده ... . "احساس ميكنم كه احتياج دارم يه مدت تنها باشم..." . وقتي پاي تموم كردن يه رابطه ميفته، تابلوترين جمله هارو از مردها ميشنويم! من چند تا از مسخره ترين هاش رو براتون آماده كردم . ."ميدوني.. ... .
وقتی یه نفر با یه دلیل مسخره کات میکنه ...
مطمئن باش قبلا جای پیست ( چسباندن ) شدنش رو انتخاب کرده ... .
"احساس ميكنم كه احتياج دارم يه مدت تنها باشم..."
.
وقتي پاي تموم كردن يه رابطه ميفته، تابلوترين جمله هارو از مردها ميشنويم!
من چند تا از مسخره ترين هاش رو براتون آماده كردم👇
.
👈."ميدوني.. تو زيادي خوبي براي من"
آخي، طفلك.. لابد الان هم انتظار داره دلداريش بدي!
.
👈"مساله اصلا تو نيستي"
اهان، اون وقت پس مساله كيه؟؟ بگو عزيزم!راحت باش !!!
.
👈."من لياقت تو رو ندارم"
خودمم الان به همين نتيجه رسيدم!
.
👈."احساس ميكنم كه الان بايد يه مدت تنها باشم"
خب بگو كه ميخواي با يكي ديگه بخوابي!..
.
👈"ميتونيم يه مدت از هم دور باشيم"
هووووووم ميخواد فعلا بپيچوندت، اگه چيز بهتري گيرش نيومد، باز بياد سراغت!
.
👈."ميتونيم دوست معمولي باشيم"
آره آره حتماً! ميتونيم!!
.
👈"احساس ميكنم هنوز سنم خيلي كمه براي يه رابطه"
اين جمله رو ده سال ديگه هم ميگه!
.
👈"من بايد اول خودمو پيدا كنم"
اره خب، شايد خودشو توي رابطه هاي يه شبه با اين و اون پيدا ميكنه!
.
👈."من بايد فعلاً روي كارم تمركز كنم"
شغلش براش مهمتره؟ بعدي!
.
👈. "توي اين رابطه احساس خفگي ميكنم"
ميخواد دوباره سينگل باشه و با دوستاش بره عشق و حال.
.
.
Read more
حافظه همه ماها بخش هاي مختلفي داره: حافظه عددي كه اعداد رو خوب ميتونه به خاطر بسپره ! حافظه تصويري ...
Media Removed
حافظه همه ماها بخش هاي مختلفي داره: حافظه عددي كه اعداد رو خوب ميتونه به خاطر بسپره ! حافظه تصويري كه شمايل و ظاهر رو ميتونه اسكن كنه ! حافظه اسمي كه اسامي يادش ميمونه و ....🤓🤓🤓 هر فردي ، تو يكي از اينها ضعيفه و تو يكي قوي ! ربطي هم به هوش و اينها نداره ! 🙃 بنده ، از همين تريبون اعلام ميكنم ، كه حافظه عددي ... حافظه همه ماها بخش هاي مختلفي داره:
حافظه عددي كه اعداد رو خوب ميتونه به خاطر بسپره ! حافظه تصويري كه شمايل و ظاهر رو ميتونه اسكن كنه ! حافظه اسمي كه اسامي يادش ميمونه و ....🤓🤓🤓
هر فردي ، تو يكي از اينها ضعيفه و تو يكي قوي ! ربطي هم به هوش و اينها نداره ! 🙃
بنده ، از همين تريبون اعلام ميكنم ، كه حافظه عددي و اسمي به شددددت بدي دارم ! و در عوض حافظه تصويري خيييييلي قوي ! براتون ميخوام چند تا مثال بزنم كه كاملا متوجه بشين و باور كنيد كه منِ بيچاره عدد شهريه ها يادم نميمونه ! منوهارو حفظ نميكنم ! و تو دايركت از من سوال نكنيد و به شماره هاي اعلام شده خانم همتي عزيز تماس بگيريد يا پيام بدين 🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️🤦🏼‍♀️
ببينيد ، من نميتونم چيزي رو حفظ كنم ، بهش زياد نگاه ميكنم و تو ذهنم اسكن ميكنم و تصويرش يادم ميمونه 😬 و اين كار ازم انرژي و وقت ميگيره و اعداد و ارقام اموزشگاه و منوهاش هم دائم تغيير ميكنه ! 🤨 مثلا ميخواستم كنكور بدم ، صفحات كتاب رو بر اثر خوندن و مرور زياد تو ذهنم نگه ميداشتم و تو مغزم ورق ميزدم 🤣🤣🤣 يه بار يك معلمي ازم خواست درس بپرسه ، منم سوالشو كه كرد ، چشمامو بستم و فشار دادم رو هم كه تند تر ورق بزنم تو ذهنم و دنبال جواب بودم چون قيافه جواب رو يادم بود 🤣🤣 معلمم بعد چند ثانيه گفت : حالت خوبه صبا جان ؟ چيزي شده ؟
گفتم : نه اصصلا دارم ورق ميزنم 😂 طفلي فكر كرد من جن زدم يا چيزي مصرف ميكنم 😂😂😂 خودم يادش ميوفتم ميتركم از خنده 🤣
يا بارها افراد زيادي اومدن بيرون سلام عليك كردن و من چهره كاملا يادم بوده ولي ، اينكه اسمشون چيه اصصصلا ! رومم نميشه بپرسم 🤦🏼‍♀️ يه بار يه دوست مدرسمو ديدم ، اسمشو هرچي زور زدم يادم نيومد ! با يك شامورتي بازي گفتم : يه ميس ميندازي برام شمارتو ببينم هنوزم دارم ؟! هيچي ميس رو انداخت و منم اسمشو خوندم 😂😂😂 و اما ،
شماها از من انتظار دارين با اين توصيفات كه شبيه نِمو هستم ، شهريه يادم بمونه ؟ يا منو ؟ اصن با اين تعريفايي كه كردم چه جوري ميتونيد به من اعتماد كنيد سوال كنيد 😂🤣
اينكه خوبه ، يه بارم خونه دوستم بودم ، به شددددت تو گوشيم غرق شده بودم ! و يادم رفت خونه دوستمم ! يهو سرمو اوردم بالا گفتم : وااااي! كي اومدم اينجا !!!! 🤭😬
اميدوارم بترسين از من و ديگه تو دايركت در مورد شهريه و كلاس و منو از من سوال نكنيد 👻😈👹
.
دوستون دارم كلي ❤️💛💙
.
#موندريان #آموزشی #آشپزي #قنادي #آموزشگاه #آشپزخانه #حافظه #نمو #عدد #حافظه_تصویری #حافظه_عددي #
Read more
. هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست، اين را فراموش نكنيد ...
Media Removed
. هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست، اين را فراموش نكنيد كه هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود! بدون روزهاي سخت، شما هيچوقت قدر روزهاي خوب رو نميدونيد! يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد اين فقط يك روز بد است نه يك زندگي ... .
هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست،
اين را فراموش نكنيد كه هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود!

بدون روزهاي سخت، شما هيچوقت
قدر روزهاي خوب رو نميدونيد!

يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد
اين فقط يك روز بد است
نه يك زندگي بد !!!
Read more
لاندكروزر جي اكس ار فل كامل قير عادي 6 سرندل 2015 وارد البازعي مغير الخط ل ٢٠١٤ مثبت سرعه-ونش ...
Media Removed
لاندكروزر جي اكس ار فل كامل قير عادي 6 سرندل 2015 وارد البازعي مغير الخط ل ٢٠١٤ مثبت سرعه-ونش -فتحه-دفلوك- مكيفين-ثلاجه-جنط 18 ماشي 120 الف بدي وكاله محركات سليمه ولله الحمد وعلى الفحص على يدي من الوكاله الاستماره الفحص الدوري جدد تغيرر الزيت كل 5000 ولا اتاخر عليه ابد ولله الحمد ... لاندكروزر جي اكس ار
فل كامل
قير عادي
6 سرندل
2015

وارد البازعي
مغير الخط ل ٢٠١٤
مثبت سرعه-ونش -فتحه-دفلوك-
مكيفين-ثلاجه-جنط 18
ماشي 120 الف
بدي وكاله محركات سليمه ولله الحمد وعلى الفحص على يدي من الوكاله
الاستماره الفحص الدوري جدد
تغيرر الزيت كل 5000 ولا اتاخر عليه ابد ولله الحمد
تم فصل الدبل الرباعي عند مركز معتمد وعلى الضمان
السياره اول مره تنعرض للبيع
لايوجد حد ولاسوم
البيع كاش فقط

الموقع / الرياض

ارجو مرعاة وقت الاتصال
جوال 0556344707 ———————————————————————— 🔊 ملاحظة : عند شراء السلعة أرجو إخبار صاحبها بأنك وجدت الاعلان في حساب ( معرض التميمي ) على الانستقرام . ———————————————————————— #حراج #للبيع #مستعمل #تويوتا #نيسان #جيب #القصيم #بريدة #عنيزة #الرس #تطعيس #نفود #بر #صيد #طيور #مكشات #كشتة #مقناص #معرض_التميمي #مطر #قنص #رمي #شعيب #ام_حزم #الزلفي #نصب
Read more
. للبيع fj TRD مواصفات خاصة ونسخة خاصة فل كامل 2015 ماشي114 ألف وارد الخليج عبداللطيف جميل وعليه ...
Media Removed
. للبيع fj TRD مواصفات خاصة ونسخة خاصة فل كامل 2015 ماشي114 ألف وارد الخليج عبداللطيف جميل وعليه قزوز بولت كت باك كتاوت ب340 وقزوز الوكالة موجود وصبغ الوكالة وشرط الفحص ( قير - مكينة - شاصي - بدي ) السعر 8100 وغير قابل للمساومة . للأستفسار : 55516444 مع مراعاة وقت الاتصال .
للبيع fj TRD مواصفات خاصة ونسخة خاصة فل كامل 2015 ماشي114 ألف وارد الخليج عبداللطيف جميل وعليه قزوز بولت كت باك كتاوت ب340 وقزوز الوكالة موجود وصبغ الوكالة وشرط الفحص ( قير - مكينة - شاصي - بدي )
السعر 8100 وغير قابل للمساومة .

للأستفسار : 55516444 مع مراعاة وقت الاتصال
سلام به روی ماه همگی خوبيد رفيقاي دوست داشتني امشب ميخوام به خدا بگم خداجونم من بدون تو تنهام تو که میدونی نرو خدای من هيچوقت از زندگیم گرچه میدونم که تو نرفتی من مدتهاست رفتم خبر ندارم انقده مشتي هستي كه ابرمو هيچ وقت نبردي انقده خوبي كه هوامو هميشه داشتي مشتي هستي جون هر چي نامرده كه خودمم ... سلام به روی ماه همگی
خوبيد رفيقاي دوست داشتني
امشب ميخوام به خدا بگم
خداجونم
من بدون تو تنهام تو که میدونی
نرو خدای من هيچوقت از زندگیم
گرچه میدونم که تو نرفتی
من مدتهاست رفتم خبر ندارم
انقده مشتي هستي كه ابرمو هيچ وقت نبردي
انقده خوبي كه هوامو هميشه داشتي
مشتي هستي جون هر چي نامرده كه خودمم 😔😔😔😔😔😔😔😔
بازم گلی به گوشه جمالت خداجونم که
راه برگشت گذاشتی
دم شما گرم
بيا و امسال ماه رمضونيه مارو بخر و خلاص
خدایا نزار امسال کسی حسرت به دل بمونه .....نزار با عشق ترين
دمه سحري واسه همه مريضا
دعا كنيد واسه من روسياهم
دعا كن رفيق 👍🏻❤️🌹
هر كي جان مولا بدي از من ديده منو
حلال كنه به همه خوبيهايي كه دارين
Read more
للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر ...
Media Removed
للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء ... للبيع كامري سعودي المديل :2001 اللون ابيض المواصفات: ( قير اوتوماتيك-زجاج اوتوماتيك - طيس ) 4سلندر السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف خلفي مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص السعر : 18 الف
الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9 مساء لتواصل اتصال او وتساب : 0554765905
Read more
 #قلم #خودم #لطفا #بخونید #نظر #بدید<span class="emoji emoji2716"></span>️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان ...
Media Removed
#قلم #خودم #لطفا #بخونید #نظر #بدید️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست اين را فراموش نكنيد كه هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود! بدون روزهاي سخت ، شما هيچوقت قدر روزهاي خوب رو نميدونيد! يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد اين ... #قلم #خودم #لطفا #بخونید #نظر #بدید✖️هر وقت روز بدي را تجربه ميكنيد
و انگار تمام اتفاق هاي آن روزتان بر خلاف ميل شماست
اين را فراموش نكنيد كه
هيچكس به شما وعده نداده است كه زندگي شما بدون مشكل خواهد بود!
بدون روزهاي سخت ،
شما هيچوقت
قدر روزهاي خوب رو نميدونيد!
يك نفس عميق بكشيد،و به خود بگوييد
اين فقط يك روز بد است
نه يك زندگي بد!!!!!
يادت بماند كه، ✖️"مردم همانقدر شاد هستند
كه ذهنشان را به سمت شادي مي كشانند"✖️
Read more
. *يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. ...
Media Removed
. *يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. هر بازيكني هم ممكن است تحت فشار قرار بگيرد ولي تو احساس مي‌كني اين انتقادها تنها به عملكرد فني‌ات ربط ندارد، درست است؟ *هميشه سالم زندگي كرده‌ام و سالم هم زندگي خواهم كرد. من مي‌گويم اگر انتقاد درست ... .
*يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. هر بازيكني هم ممكن است تحت فشار قرار بگيرد ولي تو احساس مي‌كني اين انتقادها تنها به عملكرد فني‌ات ربط ندارد، درست است؟
*هميشه سالم زندگي كرده‌ام و سالم هم زندگي خواهم كرد. من مي‌گويم اگر انتقاد درست باشد، اشكالي ندارد. من هر وقت اشتباه كنم، خودم مي‌گويم اشتباه كرده‌ام. انتقاد هم اگر براي تخريب نباشد خوب است و كمك مي‌كند ولي بعضي رفتارها نه به من كمك مي‌كند و نه به ديگر بازيكنان تيم‌ملي. تخريب فقط تمركز ما را به‌هم مي‌زند. بايد تشكر كنم از كساني كه هميشه با وجود اين فشارها از من حمايت كردند. از كروش و كادرفني بگيريد تا همبازي‌هايم و مردمي كه واقعاً در اين مدت به من كمك كردند.
*سؤالي داريم كه مي‌خواهيم شفاف از تو بپرسيم. شايد مقداری از اين انتقادها به ذهنيتي مربوط شود كه نسبت به تو وجود دارد. اينكه از دور يك شكلي هستي و از نزديك يك شكل ديگر.
*متأسفانه آدم‌هايي هستند كه خيلي زود قضاوت مي‌كنند. همه ما كم و بيش اين خصلت را يك مقدار داريم. به قول معروف ندانسته قضاوت مي‌كنيم. به قول شما شايد همان كساني كه از دور من را مي‌بينند و منتقدم هستند، از نزديك با من آشنا شوند نظرشان 180 درجه فرق كند ولي من مي‌گويم نبايد در هر شرايطي قضاوت كنيم. تا مطمئن نشده‌ايم، نبايد درباره كسي قضاوت كنيم. ممكن است خود ما كه در مقام قضاوت هستيم، در شرايط بدي قرار بگيريم و رفتارها و عكس‌العمل‌هاي شديدتري داشته باشيم. در هر صورت من ياد گرفته‌ام كه هميشه مؤدب باشم. اين چيزي بود كه از بچگي ياد گرفتم.
*اخيراً برنامه 90 به آناليز گل‌هاي خورده تيم‌ملي پرداخت و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه تيم‌ملي به يك شكل گل مي‌خورد. نظرت در اين باره چيست؟ آيا واقعاً اين‌طور بوده؟
*من صحبت خاصي راجع به آن برنامه و آناليزي كه انجام داد، ندارم. بعد از بازي هم وقتي دوربين اين برنامه سراغم آمد، در كمال ادب و احترام گفتم از عادل فردوسي‌پور مي‌خواهم هيچ اسمي از من در برنامه‌‌اش نياورد‌؛ حالا چه خوب و چه بد. اين را در كمال ادب و احترام گفتم. دو بار وكيلم اين خواسته را از او داشت ولي چنين كاري نكرد. گفتم خودم شخصاً از او بخواهم كه ديگر اسمي از من در برنامه‌‌اش نياورد. اميدوارم اين بار چنين اتفاقي بيفتد تا مجبور نشويم اين بحث را كش بدهيم.

ادامه دارد
Read more
. وقتي به #عاشق شدنت تو #بچگي هات فكر ميكني هم #ميخندي هم #غصه ميخوري. ميخندي به خودت.. كه حتي #پول ...
Media Removed
. وقتي به #عاشق شدنت تو #بچگي هات فكر ميكني هم #ميخندي هم #غصه ميخوري. ميخندي به خودت.. كه حتي #پول تو جيبيت رو از بابات ميگرفتي اما بهش قول ميدادي همه زندگيتو براش بذاري.. همه زندگيت! تو جز "جونت" چيزي كف دستت نبود.. تو يك پسر بچه بودي كه تو خيالاتش #بهترين عاشق دنيا بود اما معناي سختي هاي زندگي رو ... .
وقتي به #عاشق شدنت تو #بچگي هات فكر ميكني هم #ميخندي هم #غصه ميخوري. ميخندي به خودت.. كه حتي #پول تو جيبيت رو از بابات ميگرفتي اما بهش قول ميدادي همه زندگيتو براش بذاري.. همه زندگيت!
تو جز "جونت" چيزي كف دستت نبود.. تو يك پسر بچه بودي كه تو خيالاتش #بهترين عاشق دنيا بود اما معناي سختي هاي زندگي رو هيچوقت نميفهميد. نميدونستي دو سال ديگه كجايي قراره چيكاره بشي اما هي از اون #قول هاي هميشگيت ميدادي. "تا هميشه باهاتم.
تا #هميشه باهاتم.
تا هميشه باهاتم.
احمقي اگه باور نكني.."
انقدر اينها رو ميگفتي تا #گريه كنه و بشي زندگيش.. غصه ميخوري به اون وقت هات وقتي نگاه ميكني، كه چقدر عشق ات خالص بود، هيچ فكر بدي تو سرت نداشتي. اون براي تو شده بود همه چيز.
اما امروز من خيلي فرق كردم. عشق برام معناي واقعي تري داره. چون رو پاي خودمم.. ميدونم چي دوست داري براي تولدت، من تمام روزهاي ماه رو براش كار ميكنم.
ميبرمت رستوران نميذارم مراعات كني، هرچي بخواي بايد سفارش بدي حتي از گروناي پايين ليست.. من غذا خوردنت رو خيلي دوست دارم عشقم.. وقتي نون زحمتاي منو ميخوري.. من خنده هاتو دوست دارم، غصه هاتو دوست دارم.. من.. عاشق دستاتم اينو ميدونستي..؟ ميدوني كسي كه امروز دوستت داره ديگه اون پسر بچهه نيست..؟ ميدونى #مرد بودن چقدر سخته؟ ميدوني وقتي قول هام واقعي ميشه چقدر فرق ميكنه همه چيز، ميدوني وقتي امروز بهت ميگم تا هميشه باهاتم نميتونم بيشتر از يه بار بگم بهت..؟ امروز برام قول دادن خيلي سخت شده، چون اگه اون سالها #تنها ميشدم احساسم مثل يه حباب بود چون اگه تو امروز تنهام بذاري، يه كوه خسته رو ويرون كردي.
Read more
أهم شي بعمله وقت بدي ادرس اعمل كابتشينو صورها مع الكتب واشربها ونام <span class="emoji emoji1f60c"></span>🤗
Media Removed
أهم شي بعمله وقت بدي ادرس اعمل كابتشينو صورها مع الكتب واشربها ونام 🤗 أهم شي بعمله وقت بدي ادرس اعمل كابتشينو صورها مع الكتب واشربها ونام 😌🤗
أول يوم فطام للهاية (tetine, soother) قررنا أنا و أبو سامي مبارح أنو خلص ما عاد بدنا نعطي سامي اللهاية.... ...
Media Removed
أول يوم فطام للهاية (tetine, soother) قررنا أنا و أبو سامي مبارح أنو خلص ما عاد بدنا نعطي سامي اللهاية.... طبعاً هي من أصعب الشغلات اللي ممكن يمر فيها الطفل هو الفطام بالذات انو ما كان الي الخيار بأني اعطيه ياها... و بتخيل فطام اللهاية أصعب من صدر الأم لأن تعويدو عليها ما الها بديل... يعني صدر الأم ... أول يوم فطام للهاية (tetine, soother)
قررنا أنا و أبو سامي مبارح أنو خلص ما عاد بدنا نعطي سامي اللهاية.... طبعاً هي من أصعب الشغلات اللي ممكن يمر فيها الطفل هو الفطام بالذات انو ما كان الي الخيار بأني اعطيه ياها... و بتخيل فطام اللهاية أصعب من صدر الأم لأن تعويدو عليها ما الها بديل... يعني صدر الأم الولد بياخدو كلهاية و كحليب بس فيو بالمقابل ياخد حليب من مصدر تاني.... بس سامي مع التاريخ الفظيع بقصصو و مشاكلو بالنوم ما بيقدر ينام بلاها... بالنهار ما في مشكلة بس وقت القيلولة لازم ينام و هي بتمو...و طبعاً بوقت الليل...
من زمان كنا بدنا ناخد هالخطوة بس كانت موضوع فيقتو اكتر من ٢٥ او ٣٠ مرة بالليل يخليني أجل الموضوع....
و بما انو هلأ عبيطلعوا سنانو و صار بدال ال ٢٥ مرة يفيق ١٠ أو ٧ مرات فقلنا خلص... حان الوقت... أول مرة كان وقت قيلولتو... ضل يبكي شي عشر دقايق ... نعسان بس مو عرفان ينام...أبو سامي تقطع قلبو عليه فما قدر و قال خلص منجرب بالليل....
اجا الليل.... الوقت الصعب و اللحظة الحاسمة... عشيتو وعطيتو ادويتو و لعبتو شوي و حطيتو بكيس النوم تبعو و بتختو و عطيتو حليباتو....على أمل ينام عالبيبرونة... طبعا ما مشي الحال... و لما شلنا البيبرونة فتح تمو عبيستنى نحطلو اللهاية... و ما نحطا... و صار يبكي و يدور عليها بالتخت.... و ما يلاقيها و كلما نقرب عليه يفتح تمو.... او يحاول يحط طرف المخدة بتمو.... طبعاً منظر بشق القلب...و هو يبكي بحرقة و يصرخ و يفرك عيونو من النعس و يفتح تمو للهوى.... هالشعور بشع و مؤلم كتيييير...طبعا انا كنت عببكي و دموعي عبشرو عالارض و نمسكو و نبوسو نغنيلو و نلعبو و هو بس بدو ينام بسلام مع لهايتو... و شوي نتركو يبكي لحالو و نحس انو نحن اسوأ أهل بالدنيا... و أبو سامي كان يضعف كم مرة و يجي بدو يعطي ياها و انا قللو لأ بلشنا و صرلو عبيبكي مدري أديش خلينا نقوى (أصلاً بدو مين يقويني و أنا حاسة حالي أم شريرة قام طلعت إرادتو أضعف مني)
طبعاً ضل سامي يبكي شي ساعتين عقريب الساعن تنتين بالليل أو يصرخ الأحرى و بالأخير نام عحضني و هو عبيعمل حركة بتمو كأنو في لهاية... دموعي كانت عبتشر عليه و كنت بدي نيمو جنبي لأن قلت لحالي أكيد حيفيق كتير بالليل بدو ياها و هون حتكون المرحلة الاصعب... فحطيتو بتختو بالأخير و ما فاق للستة الصبح عموعد بيبرونتو عطيتو ياها شربا و لما خلصا خلاها بتمو متل اللهاية بس ما كان عبمصا فتركتا بتمو لغفل و شلتا.. و سحبا للتسعة و تلت و من وقتا لل١١ و هو نومو متقلقل و نيمتو بحضني عصوت المكنسة .
التتمة في الكومنت...
Read more
امينو 2222 هو مكمل غذائى طبيعى يحتوى على مجموعة من الاحماض الامينية الضرورية وهو احد منتجات شركة ...
Media Removed
امينو 2222 هو مكمل غذائى طبيعى يحتوى على مجموعة من الاحماض الامينية الضرورية وهو احد منتجات شركة ON العالمية و هى ليست منشطات هرمونية ولا يسبب العقم كما يصورها البعض فىهى عبارة عن خلاصة الاحماض الامينية الاساسية الموجودة فى الطعام . كما انها امنه تماما على الشخص السليم و ليس لها اى دور اكبر ... امينو 2222 هو مكمل غذائى طبيعى يحتوى على مجموعة من الاحماض الامينية الضرورية وهو احد منتجات شركة ON العالمية و هى ليست منشطات هرمونية ولا يسبب العقم كما يصورها البعض فىهى عبارة عن خلاصة الاحماض الامينية الاساسية الموجودة فى الطعام .

كما انها امنه تماما على الشخص السليم و ليس لها اى دور اكبر مما يقدمه لك الطعام الا انها خلاصة الطعام وسمى الامينو 2222 بهذا الاسم لأن كل كبسولة تحتوي على 2222 مللى جرام من الاحماض الامينية.

فوائد ومميزات امينو 2222 ( Amino2222 )
حاصل على تقييم عالمى ممتاز من قبل المحترفين والمواقع العالمية .
يحتوى على تركيبة رائعة من الاحماض الامينية اللضرورية لبناء العضلات
محتوى جيد من الاحماض الامينية قليل خالى من الكربوهيدرات والدهون
يساعد على الضخامه العضلية فى اوقات الضخامه
يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية فى اوقات الرجيم والتنشيف
يساعد العضلات على امتصاص جيد للبروتين
يستخدم بعد التمرين مباشرة لمد العضلات بالاحماض الامينية
يعمل على تعزيز تخليق البروتين داخل العضلات مما يؤدي إلى تضخيمها في وقت أسرع
يزيد من سرعة الاستشفاء العضلى و يقلل من فقدان العضلات
#مكملات_غذائية #كمال_أجسام #مكملات #بروتينات
#بروتين #عضل #بدي_ماستر #صحة #تغذية
#تمرين #نادي #تنشيف #بدي_بلدنق
#فيتامينات #السعودية #البحرين #مكملات_غذائيه
#القطيف #الدمام #رجيم
#Bahrain #ksa #q8 #seef_district
#nutrition #supplements متوفر لدى @fitness4nutrition 0097317840010 للاتصال فرع ضاحية السيف www.fitness4nutrition.comفرع سوق واقف 13112556
Read more
صرلي فترة عم فكر شو بدي اكتبلك بعد ما شفت هاد الكم الهائل من العالم يلي بتحبك ويلي قلوبها معك. انا بحسد ...
Media Removed
صرلي فترة عم فكر شو بدي اكتبلك بعد ما شفت هاد الكم الهائل من العالم يلي بتحبك ويلي قلوبها معك. انا بحسد حالي اني بعرفك عن قرب، وبعرف كتير منيح شو قيمة الوقت والحياة عندك، وبعرف وقت بتكوني مرضانة وهلكانة و تعبانة من ضغط الشغل بس أولويتك دائماً هي شغلك وهالبلد يلي اسمو سوريا وهالشعب يلي هو همك الأول ... صرلي فترة عم فكر شو بدي اكتبلك بعد ما شفت هاد الكم الهائل من العالم يلي بتحبك ويلي قلوبها معك.
انا بحسد حالي اني بعرفك عن قرب، وبعرف كتير منيح شو قيمة الوقت والحياة عندك، وبعرف وقت بتكوني مرضانة وهلكانة و تعبانة من ضغط الشغل بس أولويتك دائماً هي شغلك وهالبلد يلي اسمو سوريا وهالشعب يلي هو همك الأول والأخير .. يا ريت بقدر احكي اكتر عنك وعبر عن إنسانيتك بس يلي بدي قولو !! "يا جبل ما يهزك ريح"
كل سنة وانت اقوى من قبل
كل سنة ونحن فخورين فيكي اكتر واكتر
وكل سنة وانت سيدة سوريا الأولى
‏I love you beyond limits ,and I wish you the happiest birthday my First Lady.
#first_lady #syria @asmaalassad @syrianpresidency
Read more
ال كارنتين الحارق للدهون ومحفز الطاقة <span class="emoji emoji1f4aa"></span><span class="emoji emoji1f4aa"></span> . يحتوي على 4000 ملي جرام من مادة ال_كارنتين . فوائد ...
Media Removed
ال كارنتين الحارق للدهون ومحفز الطاقة . يحتوي على 4000 ملي جرام من مادة ال_كارنتين . فوائد الكارنتين عديدة وتتضمن ما يلي: فقد كميات كبيرة من الدهون؛ لأنّه يستطيع نقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا لخلايا الجسم المختلفة. إنتاج كميات كبيرة من الطاقة، وهذا يساعد على فقد كميات كبيرة ... ال كارنتين الحارق للدهون ومحفز الطاقة 💪💪
.
يحتوي على 4000 ملي جرام من مادة ال_كارنتين .

فوائد الكارنتين عديدة وتتضمن ما يلي: فقد كميات كبيرة من الدهون؛ لأنّه يستطيع نقل الأحماض الدهنية إلى الميتوكوندريا لخلايا الجسم المختلفة. إنتاج كميات كبيرة من الطاقة، وهذا يساعد على فقد كميات كبيرة من دهون الجسم؛ نتيجة استخدام الدهون كمصدر للطاقة. تؤثر على مستقبلات الأندروجين المهمة لبناء الأجسام على وجه التحديد، وهذه المستقبلات مسؤولة عن نمو عضلات الجسم. تحسين كتلة الجسم وحرق كميات كبيرة من الدهون، من خلال زيادة عدد مستقبلات الأندروجين تعزيز السرعة والقدرة العقلية. التقليل من ظهور أعراض الشيخوخة في وقتٍ مبكر. القضاء على الكثير من الاضطرابات النفسية كالاكتئاب، كما أنّه يحسن من المزاج. تعزيز ودعم وظائف الجسم، تحديداً التي تحتاج إلى طاقة كبيرة. تحسين صحة القلب وتعزيزها والحفاظ عليها.

#مكملات_غذائية #كمال_أجسام #مكملات #بروتينات
#بروتين #عضل #بدي_ماستر #صحة #تغذية
#تمرين #نادي #تنشيف #بدي_بلدنق
#فيتامينات #السعودية #البحرين #مكملات_غذائيه
#القطيف #الدمام #رجيم
#Bahrain #ksa #q8 #seef_district
#nutrition #supplements متوفر لدى @fitness4nutrition 0097317840010 للاتصال فرع ضاحية السيف www.fitness4nutrition.comفرع سوق واقف 13112556
Read more
. . بتعرفي شو هاليوم يا حلوة؟؟ بعتقد بتعرفي لانو موبايلي علق من كتر رسايلك و انتي مفكرة اني نسيان ...
Media Removed
. . بتعرفي شو هاليوم يا حلوة؟؟ بعتقد بتعرفي لانو موبايلي علق من كتر رسايلك و انتي مفكرة اني نسيان ونايم هههه اليوم كملنا 3 سنين حبيبتي ... اي 3 سنين ... 3 سنين و انتي اول شخص بصبح عليه .. 3 سنين وأنتي أكتر شخص شاغل تفكيري.. 3 سنين وروحي معلقة فيكي ... 3 سنين و حياتي عبارة عنك أنتِ وغرامي الوحيد هيي عيونكك... . . بتعرفي ... .
.
بتعرفي شو هاليوم يا حلوة؟؟ بعتقد بتعرفي لانو موبايلي علق من كتر رسايلك و انتي مفكرة اني نسيان ونايم هههه
اليوم كملنا 3 سنين حبيبتي ... اي 3 سنين ... 3 سنين و انتي اول شخص بصبح عليه .. 3 سنين وأنتي أكتر شخص شاغل تفكيري.. 3 سنين وروحي معلقة فيكي ... 3 سنين و حياتي عبارة عنك أنتِ وغرامي الوحيد هيي عيونكك...
.
.

بتعرفي إديش وقف العالم ضدي بهاد اليوم بالزات؟؟ .. كنت اليوم بكتبلك عن حبي وغرامي فيكي ... بكتب خاطرة انو كملنا 3 سنين بس بتعرفي شو صار؟؟ م لقيت غير موبايلي طفا وانا بكتب الخاطرة ... بدي فضفضلك بس م قدرت فكزبت عليكي وقلتلك طفا وأنا عم أكتب القصة ... بس الخاطرة كلها راحت ... حاول عيد اكتبا ... بس اكتشفت انو كل مشاعري طلعتا بهديك الخاطرة و قلبي معم يتقبل اكتب أي شي غيرو ... حاولت نزل فيديو ... فيديو كنت من شهور مجهزو بس طلع في مشكلة بالانستغرام انو الواحد م بيقدر ينزل فيديوات! ... وكأنو العالم كلو واقف ضدي اليوم!! ... مفكرين انو هالظروف تكاترت علي م حاكتبلك .. م حغازلك ... م حقول الدنيا انك دنيتي ... م حقول للعالم انو بدي كمل معك نص ديني!
.
.
بتعرفي شو عملتي فيني بهال3 سنين؟؟
بهال3 سنين حبيت بنت بعمري م توقعت انو الله يوهبني نفسا ... حبيت بنت أول شي حافظة لكتاب الله
حبيت بنت بتخاف علي من الدنيا ومن الآخرة... حبيت بنت بتدعيلي بعد كل ركعة .. حبيت بنت زعلت هداك اليوم لانو م زبطت رحلة العمرة تبعا و قالتلي انا كل حلمي ادعيلك قدام الكعبة! ... حبيت بنت بتعرف انو الصيام عندا 15 ساعة و عندي 22 ساعة وبتفطر ع تمرة وبتنطر ليصير وقت الافطار عندي مشان نفطر سوى! .
.
حبيت بنت قلبا طاهر ... قد ما زعلتا ... قد م جرحتا .. قد م بكيتا ... بمجرد انو اعتزر منها بتسامحني وببساطة بتقلي " انا بحبك الله يوفقك لا تزعلني" ... .
.
حبيت بنت بتفرح لفرحي و بتزعل لو شي بسيط دايقني ... بتبكي لو م عرفت تروقني ... حبيت بنت بتشوفني بكنوز الدنيا .
.
حبيت بنت مشاعرا إلي صادقة... بعمرا ما كزبت .. بتصدق معي حتى لو بتعرف اني حخانقا ... حبيت بنت وفية ... صادقة... حبيت بنت فيني واجه العالم ضدا .. .
.
هالظروف خلت الساعة تصير 12 وانا لسه م نزلت هالبوست ... بس مهما ما وقفت ضدي الظروف... حغازل حبيبتي ... حقلا بحبك ... حقلا كل عام ونحنا بخير ومع بعض ... بحبكك كتير يا أغلى نعمة الله عطاني ياها ... ووعد عن قريب حيكون الخاتم بايدك الحلوة.. بحبكك حبيبتي...❤
.
.
Read more
يك خسته نباشي بايد به قهرمانهاي خوب عزيزم بگم كه تونستين تو اولين تجربتون خوش رنگ ترين مدال ها رو بدست ...
Media Removed
يك خسته نباشي بايد به قهرمانهاي خوب عزيزم بگم كه تونستين تو اولين تجربتون خوش رنگ ترين مدال ها رو بدست بيارين ولي فرق شما با خيليا اينه كه با كمترين هزينه تونستين تو اين مسابقه سربلند بيرون بياين و اين واقعا جاي خوشحالي داره و جاي ناراحتي داره كه خيلياتون بخاطر هزينه نميتونين براي مسابقه هاي بعدي ... يك خسته نباشي بايد به قهرمانهاي خوب عزيزم بگم كه تونستين تو اولين تجربتون خوش رنگ ترين مدال ها رو بدست بيارين ولي فرق شما با خيليا اينه كه با كمترين هزينه تونستين تو اين مسابقه سربلند بيرون بياين و اين واقعا جاي خوشحالي داره و جاي ناراحتي داره كه خيلياتون بخاطر هزينه نميتونين براي مسابقه هاي بعدي اماده بشين هيچ اشكالي نداره وقت زياده😉
من واقعا نميفهم صبح من چجوري شب ميشه واقعا وقت اينو ندارم واس هر حرفي كه ميشنوم بيام يه پست خاله زنكي تو دنياي مجازي شر كنم تا چند نفر بيان زير پست فدات بشم و تو بهتريني و قهرمان فقط خودتي و سلطان و اينجور چيزا بشنوم .
من تو سكوت كار خودم ميكنم و با عمل كردن نشون ميدم و وقتمو براي ورزشكاراي با غيرتم ميزارم و دوستاي واقعي و خانواده عزيزم تمام . (حالا شما مخاطب خاص )برو بشين تا صبح داستان درست كن واس من تا دوست داري منو تخريب كن تا دوست داري به ناحق از من به بدي ياد كن دمت گرم .
من عاشق رقابتم ولي رقابت سالم نه اينكه همه پلهاي پشت سرم خراب كنم كه اخر يه مدال بدرد نخور ميخوان به ما بدن اين واقعا جاي تاسف داره ما ادمها بخاطر موفقيت خودمون رفاقت مردي مردونگي رو زير پا ميزاريم
Read more
. . ️دايما انا بركز على عيش نمط حياه صحي و نفكر على مدى البعيد كيف رح تكون حياتك بس تكبر؟؟ الخيارات و نمط الحياه الي عم تعيشو في وقت الحالي هو رح يحدد بعدين صحتك كيف رح تكون حياه صحيه خاليه من امراض او تعيش على ادويه و تقضيها من مشتشفى ل مستشفى و ما تقول بس اكبر بهتم في حالي بس تكبر جسمك رح يكون تعب بسبب ... .
.
🔹️دايما انا بركز على عيش نمط حياه صحي و نفكر على مدى البعيد كيف رح تكون حياتك بس تكبر؟؟ الخيارات و نمط الحياه الي عم تعيشو في وقت الحالي هو رح يحدد بعدين صحتك كيف رح تكون حياه صحيه خاليه من امراض او تعيش على ادويه و تقضيها من مشتشفى ل مستشفى و ما تقول بس اكبر بهتم في حالي بس تكبر جسمك رح يكون تعب بسبب نظامك الغلط عشان هيك وقت صح واحد يهتم بنفسه هو بعمر صغير.
.
.
. 🔹️ليش نحنا بدنا ننطر حتى نكبر و يصير معنا امراض حتى نبلش ننتبه لصحتنا ليش حتى ما نتجنب هل شي قبل بوقت .. نحنا في هل عمر الصغير هو وقت صح يلي لازم نبلش ننتبه في على حالنا قبل ما يفوت الاوان.
.
🔹️.ثاني نقطه بدي احكي عنها انه حرام يكون شخص بعدو بعمر صغير و تكون لياقته ضعيفه و معه امراض و صحته كأنو واحد عمرو 100 سنه انتو شباب بعدكم يعني ما بصير هيك تكون حالتكم و كل هيدا بسبب سوء التغذيه و الاكل المضر وتدخين و عدم ممارسه الرياضه ما بصير هيك ضلو .. جسمك و صحتك قلها حق عليك لازم تهتم فيهم ... لازم تاخدو قرار تغيرو حياتكم تبلشو تزبطو اكلكم و تعملو رياضه. .
.
🔹ما تقول انا بعدني بعمر صغير ليش حتى انتبه لصحتي بس اكبر بصير اكل صحي و اعمل رياضة... ما رح تلحق رح يكون جسمك ضعف من ورا نمط حياتك غير صحي و بلشت الامراض تبين لازم من هلأ تبلش.. كل شي تتعب عليه هلأ يعني تعمل رياضه تاكل صحي رح تلاقي بس تكبر تعيش مرتاح .
.
.
🔹الخلاصة بغض النظر عن عمرك لازم تبلش تغير حياتك جسمك و صحتك قلهم حق عليك .
.
اتمنى حياة صحية و سعيدة للكل. ☺
.
للاشتراك من جميع انحاء العالم في برنامج تغيير نمط الحياه الذي يتضمن جلسه مره كل اسبوع و جدول رياضي منظم خصيصا لك و متابعه بعد جلسات يوميا من خلال واتس الهدف من هذا البرنامج مساعدتك على عيش نمط حياه صحي و تغيير العدات و السلوك رح اكون مدربك و مرشدك الخاص اعطيك كل تعليمات و دعم تحتاجه حتى توصل لهدفك.
.
للاشتراك تواصل على واتس 0096171517684 .
Read more
 #هو . به وقت شام فيلم به وقت شام واقعا انتظار ها رو برآورده نكرد. بين اون همه موضوعي كه ميشد درباره ...
Media Removed
#هو . به وقت شام فيلم به وقت شام واقعا انتظار ها رو برآورده نكرد. بين اون همه موضوعي كه ميشد درباره داعش و مدافعان حرم و غيره انتخاب كرد ، بسنده به ي موضوعي شد كه به نظر من البته خيلي محلي از اعراب نداشت نه اين كه موضوع بدي باشه ولي خيلي بهتر از اين مي تونست باشه. . ي فضاي دراماتيك بين پدر و پسر و همچنين ... #هو
.
به وقت شام

فيلم به وقت شام واقعا انتظار ها رو برآورده نكرد.
بين اون همه موضوعي كه ميشد درباره داعش و مدافعان حرم و غيره انتخاب كرد ، بسنده به ي موضوعي شد كه به نظر من البته خيلي محلي از اعراب نداشت نه اين كه موضوع بدي باشه ولي خيلي بهتر از اين مي تونست باشه.
.
ي فضاي دراماتيك بين پدر و پسر و همچنين ي فضاي هميشه حاكم در فيلم هاي حاتمي كيايي كه فاصله بين دو نسل جنگ و بچه هاي جنگ همون فضايي كه توي باديگارد هست،توي آژانس شيشه اي تا حدودي هست و توي به وقت شام وقتي دارن باند
فرودگاه رو تميز ميكنند.
.
ي پايان بي معني كه يهو دوربين ميره تو مزرعه و ...
.
نكته جالب بعدي اين بود كه افراد حزب اللهي كه بعد از جشنواره و تا همين الان دارم گلوشونو براي حاتمي كيا پاره ميكنند شايد يادشون رفته كه سال ٨٨ به خون اين آقا تشنه بودن، سر صحبت هايي كه ايشون كردن و موضع هايي كه اون موقع گرفتن
.
بگذريم
.
#ملاك_حال_افراده
با همه اين حرفا زحمات ابراهيم حاتمي كيا رو نبايد ناديده گرفت.
همچنين بازيه بي نظير هادي حجازي فر
.
#آژانس_شیشه_ای
#باديگارد
#حاتمي_كيا_٨٨
#نسل_جنگ
.
#سلطوون
#حق
Read more
شيمر #بودي_ميست ..اللي عاليمين من #ڤيكتوريا_سيكريت من مجموعة باشن سترك والشمال من #باث_اند_بودي_وركس ...
Media Removed
شيمر #بودي_ميست ..اللي عاليمين من #ڤيكتوريا_سيكريت من مجموعة باشن سترك والشمال من #باث_اند_بودي_وركس من مجموعة توايلايت وودز الاتنين ليهم نفس الثبات وكمان روائحهم متشابهة..الكمية كمان قريبين من بعض واضح في الصورة️..الميزة بقي ان توايلايت وودز من #باث_اند_بودي فيه حبيبات شيمر اكتر ... شيمر #بودي_ميست ..اللي عاليمين من #ڤيكتوريا_سيكريت من مجموعة باشن سترك والشمال من #باث_اند_بودي_وركس من مجموعة توايلايت وودز💝 الاتنين ليهم نفس الثبات وكمان روائحهم متشابهة..الكمية كمان قريبين من بعض واضح في الصورة⬆️..الميزة بقي ان توايلايت وودز من #باث_اند_بودي فيه حبيبات شيمر اكتر وكمان اللمعة بتفضل وقت أطول من پاشن سترك من #فكتوريا_سيكرت ..سعر الواحد في حدود المائة ريال بس في السيل كان #فكتوريا_سيكريت بخمسة وتلاتين ريال واللي من #باث_اند_بدي آخر واحد في اخر يوم في السيل فأخذته بعشرين ريال 💃🏻💃🏻
shimmer mists 💝 #twilightwoods from #babe on the left and #passionstruck from #victoriassecrets to the right ..the twilight woods is more shimmery and long lasting than the #victoriasecretbodyspray one.
#مكياج #تجارب #ماك #عطور #عطورات #تجارب_بنات #تجاربي #بلوقرز #بلوقرز_خليجيات #بلوجرز #بلوجرز #تجميل #ميك_اب #bathandbodyworks #victoriassecretsale #beauty #mac #perfume #bodymistvs
Read more
اهنگ جديد حسام استپس و نويد بي جِي به نام يه نخ ديگه با اهنگسازي حسن بابا محمودي از ليبل مافياي مخفي منتشر ...
Media Removed
اهنگ جديد حسام استپس و نويد بي جِي به نام يه نخ ديگه با اهنگسازي حسن بابا محمودي از ليبل مافياي مخفي منتشر شد اهنگ از طريق سايت شخصي بنده و كانال تلگرام بنده قابل دانلود ميباشد ‏www.hesam-steps.ir ‏t.me/hesamsteps تگ كردن دوستاتون تو كامنت يادتون نره،اشتراك گذاري اهنگ يادتون نره، پست بذاريد ... اهنگ جديد حسام استپس و نويد بي جِي به نام يه نخ ديگه با اهنگسازي حسن بابا محمودي از ليبل مافياي مخفي منتشر شد
اهنگ از طريق سايت شخصي بنده و كانال تلگرام بنده قابل دانلود ميباشد ‏www.hesam-steps.ir
‏t.me/hesamsteps
تگ كردن دوستاتون تو كامنت يادتون نره،اشتراك گذاري اهنگ يادتون نره، پست بذاريد و تگ كنيد، استوري بذاريد و تگ كنيد، با انجام اين كارها كه هيچ سخت نيست به پخش اهنگ كمك كنيد و به ما انرژي و انگيزه بديد
هر كس تو كامنت پنج تا از دوستاشو تگ كنه
(حمايت از هنرمندي كه به عشق تو وقت ميزاره و هزينه ميكنه تا تو اهنگشو مجاني گوش بدي وظيفه است)
Read more
انا وقت شفت ابي صرت ابكي مو مصدقة ايمت ضمه صلي محرومة منه لتلاتة سنين ... سلمنا على ابي وخالي ورحنا عبيت ...
Media Removed
انا وقت شفت ابي صرت ابكي مو مصدقة ايمت ضمه صلي محرومة منه لتلاتة سنين ... سلمنا على ابي وخالي ورحنا عبيت خالي ضلينا عندو وتاني يوم لبسنا ورحنا عمطعم اكلنا وطلعنا مرت الاسابيع والايام والاشهر ونحن عم ندرس ...كنت عم احكي مع ابن عمتي تيم عالواتس... "لك كيفك تيمو اشتقتلك" تيم:"وانا اكتر شو اخباركن" "والله ... انا وقت شفت ابي صرت ابكي مو مصدقة ايمت ضمه صلي محرومة منه لتلاتة سنين ... سلمنا على ابي وخالي ورحنا عبيت خالي ضلينا عندو وتاني يوم لبسنا ورحنا عمطعم اكلنا وطلعنا مرت الاسابيع والايام والاشهر ونحن عم ندرس ...كنت عم احكي مع ابن عمتي تيم عالواتس...
"لك كيفك تيمو اشتقتلك"
تيم:"وانا اكتر شو اخباركن"
"والله شي بملل رايحة موت لا منطلع ولا مندخل "
تيم:"الله بعين"
"اي لاسالك"
تيم:"شو"
"عم تشوف جاد ...شو اخر اخبارو"
تيم :"والله يارورو بخاف تزعلي اذا قلتلك"
"لا عادي قلي"
تيم:"انا ما عم حاكيه هو طول الوقت عمدارس البنات"
"اي.. ليك بدي منك تقلو ما اشتقلي"
تيم:"طيب من تكرمي" "تسلملي... يلا تيمو لازم سكر منشان ادرس وبكرا منحكي ولاتنسى بليز"
تيم:"اوك موفقة باي"
سكرت ورحت ادرس من كتاب لكتاب...وانا بالمدرسة صار عندي تلاتة رفقات تالا وجوليا وكارول ...انا كنت اكتر شي حب تالا بحسها قريبة الي وحتا احيانا بروح لعندا بس قليل بيتها بعيد .... وجوليا طيوبة بتنحب بس مو اكتر من تالا ...وكارول عادي رفيقتي بس ما كتير بحبا ...المهم خلصت دراسة ورحت لنام منشان المدرسة .... تاني يوم بالمدرسة اول ما وصلت عالصف لانو دايما بتاخر ركضت تالا لعندي وضمتني وانا مصدومة..
تالا:"اشتقتلك ...فكرتك ما رح تجي"بعدتها عني وصرت اضحك
"لك هبولة معقول غيب بس بتعرفيني بتاخر ..ولسا انبارح كنا سوا لحقتي تشتاقيلي"
تالا:"اي لحقت" مررر الحصة اولا تانية تالتة وكل الحصص ورحنا عبيوتنا ...طبعا بالمدرسة بس دروس بايخة ... بالاستراحة تالا بتحكيلي عحبها.... وقت وصلت عالبيت وصلتني رسالة من تيم كان بيعتلي :"هاي"
"هايات..كيفك"
تيم:"تمام"
"شو صار معك"
تيم:"ريتا ما بعرف شو لاقلك ..اوعديني ما تزعلي"
"وعد"
تيم:".......
¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶
قريتوا اكتبوا تم ....اتفاعلوا...
#fslc @TagsForLikes #followshoutoutlikecomment #TagsForLikesFSLC #follow #shoutout #followme #comment #TagsForLikes #f4f #s4s #l4l #c4c #followback #shoutoutback #likeback #commentback #love #instagood #photooftheday #pleasefollow #pleaseshoutout #pleaselike #pleasecomment #teamfslcback #fslcback #follows #shoutouts #likes #comments #fslcalways
Read more
جاد:"لك ريتا سمعيني الله يخليكي" "لك شو ضل لاسمع وكيف بتحكي هيك عاخي؟!" جاد:"والله ما قصدي" "خلص ...
Media Removed
جاد:"لك ريتا سمعيني الله يخليكي" "لك شو ضل لاسمع وكيف بتحكي هيك عاخي؟!" جاد:"والله ما قصدي" "خلص خلص الحكي بيناتنا وعلاقتنا خلصت واحلامك واحلامي يلي حلمناهن سوا انساهن ما عاد في احلام بنوب فهمان انا بكرهككك" ومشيت انا بعرف اني جرحتلوا قلبو بس هاد اللازم يصير ما عاد بصير نكذب عبعض رجعنا عالحارة ... جاد:"لك ريتا سمعيني الله يخليكي"
"لك شو ضل لاسمع وكيف بتحكي هيك عاخي؟!"
جاد:"والله ما قصدي"
"خلص خلص الحكي بيناتنا وعلاقتنا خلصت واحلامك واحلامي يلي حلمناهن سوا انساهن ما عاد في احلام بنوب فهمان انا بكرهككك" ومشيت انا بعرف اني جرحتلوا قلبو بس هاد اللازم يصير ما عاد بصير نكذب عبعض رجعنا عالحارة انا وإيلا تركتا ورحت عالبيت وهي راحت انا شلفت حالي عالتخت وصرت ابكي وقول بقلبي ليش هيك ياجاد واالله كنت بحبك بالاخر نضحك عبعض" {هلئ لاحكيلكن شي صار بيناتنا وقت كنا نحب بعض}.... جاد:"اي حبي لاسالك سؤال بس ما تخجلي واحكي بصراحة"
"اي عمري احكي"
جاد:"هلئ انا اذا بالايام جيت وخطبتك بيقبلو اهلك. يعني لانو ما بحبوني"
"هههه والله ما بعرف ...بس انا مالي موافقة"
جاد وهو مستغرب:"ليش مو بتحبيني"
"اي بحبك خلص ياه بعدين بقلك"
جاد:"بدي هلئ"
"ياخي خلص بوافق باي"سكرت...........
منرجع للحاضر ببيت إيلا
إيلا كانت عم تتصل ععمران حبيبها ما عم يرد اتصلت اكتر من عشر مرات وما رد ..... مرت الايام دون احداث مهمة واجا العيد وحبيب إيلا مفقود وانا وجاد تركنا بعض وهو سكن بغير منطقة بس عالعيد اجو وانا بابا بعتلنا زيارة ورح نسافر ......
انا لبست قميص ابيض بنطلون جنز مشقشق هههه ما بعرف انتو شو بتقولو بس نحن هي منقول...والو خط من كل طرف ولبست جاكيت فضي واورنج فاقع ....... انا كنت نازلة عند إيلا بس جاد كان جنب بنايتها فصاار يسمعني حكي
جاد:"لك شو هالاورنج هاد مدوخني"
انا زورته ورحت ...عنجد ندمت لانه حبيته....
اعدت عند إيلا شوي وطلعت عالبيت ودخلت فورا عالبلكون كنت بدي اقهرو لجاد بس ما بعرف كيف بدي ياه يندم او هيك وانا واقفة عالبلكون صار يطلع فيني ويضحكلي.......
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
يلي عم يضحكلي مو جاد بس مين بكون؟؟؟؟
قريتو اكتبو تم...
#fslc @TagsForLikes #followshoutoutlikecomment #TagsForLikesFSLC #follow #shoutout #followme #comment #TagsForLikes #f4f #s4s #l4l #c4c #followback #shoutoutback #likeback #commentback #love #instagood #photooftheday #pleasefollow #pleaseshoutout #pleaselike #pleasecomment #teamfslcback #fslcback #follows #shoutouts #likes #comments #fslcalways
Read more
* سلام دوستان عزيز؛ در تصوير نوشته مطلب قبلي از شما پرسيديم كه بدترين اتفاق زندگي خود را تصور كنيد ...
Media Removed
* سلام دوستان عزيز؛ در تصوير نوشته مطلب قبلي از شما پرسيديم كه بدترين اتفاق زندگي خود را تصور كنيد و اگر مي‌توانيد احساس خود را درباره آن تغيير دهيد و براي رويارويي با آن خود را آماده كنيد. هدف ما اولا اين نبوده كه هر روز نگران اين باشيد كه مبادا بدترين اتفاق زندگي شما رخ دهد. چون برخي نگراني را برابر ... *
سلام دوستان عزيز؛ در تصوير نوشته مطلب قبلي از شما پرسيديم كه بدترين اتفاق زندگي خود را تصور كنيد و اگر مي‌توانيد احساس خود را درباره آن تغيير دهيد و براي رويارويي با آن خود را آماده كنيد. هدف ما اولا اين نبوده كه هر روز نگران اين باشيد كه مبادا بدترين اتفاق زندگي شما رخ دهد. چون برخي نگراني را برابر با آمادگي براي آن اتفاق در نظر مي‌گيرند! و فكر مي‌كنند اگر هر روز به آن اتفاق بد فكر كنند مي‌توانند كاري براي آن انجام بدهند! هدف ما اين هم نبوده كه بدبيني را رواج دهيم چون همه ‌دانيم در زندگي نقاط مثبت فراواني مي‌توانيم پيدا كنيم و روي آنها تمركز كنيم

اما متضاد هر چيزي در جهان و در انسان، با يكديگر آفريده شده است. شب و روز، خير و شر، مرگ و زندگي، زشت و زيبا، سلامتي و بيماري و...پذيرش اينكه اينها در جهان يا در من وجود دارند براي آرامش، تعادل و واقع بيني من ضروري است. بعد از شناخت و پذيرش اين جمع اضداد، حالا مي‌توانيم آنها كه بد هستند را انتخاب نكنيم نه اينكه هميشه از آنها بترسيم يا فرار كنيم. ما مي‌توانيم به موقع و به اندازه نگران باشيم و به موقع ترسي به خود راه ندهيم. مي‌توانيم به موقع قوي باشيم و به وقت لازم از ديگران كمك بگيريم

در واقع ما تمام اينها هستيم و بايد با آنها زندگي كنيم و اجازه دهيم حسهاي آنها مسالمت آميز در ما زندگي كنند!‌ مثلا اگر هميشه به مرگ فكر كنيد و نگران آن باشيد؛ حس زندگي در شما سركوب خواهد شد و برعكس اگر فقط به زندگي فكر كنيد و از مرگ بترسيد و آن را نپذيريد؛ احساس نا امني و نابودي، درون شما ريشه خواهد گرفت. مثلا اگر نپذيريد ممكن است نقصهايي داشته باشيد يا ممكن است احساسات بدي هم داشته باشيد نه مي‌توانيد نقص و ضعف ديگران تحمل كنيد و نه مي‌پذيريد خودتان ممكن است نقص داشته يا احساس بدي داشته باشيد

اين در حالي است كه شما دقيقا وقتي هميشه از چيز بدي فرار مي‌كنيد آن چيز در شما ریشه می‌دواند! شما مي‌خواهيد هرگز دچار نا امني نشويد اما احساس عدم امنيت درون شما بدتر از خود نا امني است! ممكن است بگوييد اگر من هميشه فقط به مثبت‌ها بپردازم؛ هم مثبت خواهم شد و هم مثبت براي من به وجود مي‌آيد. پذيرش وجود ضعفها و نقاط منفي، به معناي آن نيست كه من نقاط مثبت را نفي كنم بلكه اتفاقا زماني كه پذيرفته باشم مثلا ممكن است هم خوب باشم هم اشتباه كنم؛ ديگر احساسات بد خود را فرافكني نمي‌كنم و به ديگران نسبت نداده يا آنها را مورد قضاوت قرار نمی‌دهم. شما از دروغ به شدت بيزار هستيد اما يكبار هم كه شده به هر دليلي دروغ گفته‌ايد! و... ادامه مطلب در کانال و کامنت
.
.
Read more
خليني وقف لحظة لحتى خبركن عن "قصي الانسان" بعيداً عن الفن والاعلام وغيرو .. قصي حدا كتييييير بجنن ...
Media Removed
خليني وقف لحظة لحتى خبركن عن "قصي الانسان" بعيداً عن الفن والاعلام وغيرو .. قصي حدا كتييييير بجنن من جوا وحتى يلي مابيعرفو شخصياً بيفوت على قلبو على طول️ والله العظيييم لو حدا بقلي في حدا اكتر تواضع من قصي مابصدق ؟؟🤦🏻‍♀️ صرنا شيء ٥ سنين ولساتو متل ماهو مابحب يدايق حدا ولا يميز حدا عن حدا ولا يحب ... خليني وقف لحظة لحتى خبركن عن "قصي الانسان" بعيداً عن الفن والاعلام وغيرو ..
قصي حدا كتييييير بجنن من جوا وحتى يلي مابيعرفو شخصياً بيفوت على قلبو على طول♥️
والله العظيييم لو حدا بقلي في حدا اكتر تواضع من قصي مابصدق ؟؟🤦🏻‍♀️
صرنا شيء ٥ سنين ولساتو متل ماهو مابحب يدايق حدا ولا يميز حدا عن حدا ولا يحب يفرق ولا يزعل ولا يقول حتى كلمة "لا"♥️♥️♥️♥️
قصي حدا كتييير طيوب وقلبو نظظيف مابحياتو فرق بين دين او جنسيه او غيرو ..❤️
بيشوفنا اهلو وبس🌷💕
مابعرف يمكن كون اكتر انسانه محظوظه فيه واكتر انسانه بعرف مكانتي ومكانة الخولييين بقلبو وهالشيء بيشجعني اعمل اي شيء لحدا فرحو♥️♥️♥️
عملنا فيديوهات وعملنا كتيير اشياء ولحتى وصلنا لقلبو وللمكانه يلي فيها هلاء🤳❤️❤️
قصي لو عندو وقت رد على الكل وماقصر مع حدا بس ياريت الكل يلتمس العذر عنجد محبينو كتااار ماشاء الله والله يزيدن يارب❤️❤️
واكتر شيء بحبو انو قصي بيعرف وعندو ثقة كبييير بمحبتنا لالو وبيعرف اديشنا ندور على سعادتو❤️
قصي عرفنا على الناس وعرف الناس علينا والناس صارت تشوفنا من خلال قصي وبيقولو انتو بتشبهوه❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
الحكي ضاع مع كل هاد❤️
بس قصي انت شخص كتييير بحترمو وبقدر كل شيء عملتو مشانه ومشاني شخصياً لانو مره ادايقت انا واجيت انت تطمن وهالشيء مارح انساه ابددددداً اهتمامك كان شيء كبيير على قلبي❤️❤️❤️❤️
وبس بدي العالم تعرف اديش يلي جواتك شيء نظيييييف ومافي اطيب من هيك قلب❤️❤️❤️💕
لسى الفرحة بتغمرني وقت شوف مسج منو لسسسسى❤️❤️💕💕
وفي احلى من انو اهلو صارو رفقاتي؟؟؟💕💘🙈
ويلي قلتو كلو قليييل وماخفي اعظم☹️🍯❤️
@kosaikhaulii @kosaikhaulii
#قصي_الخولي #قصي_خولي
Read more
️ زندگي ارزش خيلي از ناراحتي ها رو نداره تا ميتونيم همديگرو دوست داشته باشيم و از خودمون اثر خوب تو دنيا به جا بزاريم شايد فردا ديگه تو اين دنيا نباشيم يا كساني كه تو زندگيمون هستند ديگه نباشن . ✍🏻هيچ وقت واسه خوب بودن دير نيست هركس هم تا امروز از خود من بدي ديده ازش خواهش ميكنم من رو حلال ... ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
زندگي ارزش خيلي از ناراحتي ها رو نداره تا ميتونيم همديگرو دوست داشته باشيم و از خودمون اثر خوب تو دنيا به جا بزاريم شايد فردا ديگه تو اين دنيا نباشيم يا كساني كه تو زندگيمون هستند ديگه نباشن .
✍🏻هيچ وقت واسه خوب بودن دير نيست هركس هم تا امروز از خود من بدي ديده ازش خواهش ميكنم من رو حلال كنه و ببخشه .
(((( #اميرالمومنين ميگه جوري زندگي كن و اميد داشته باش كه گويي هزار سال ديگه زنده اي ولي جوري با مردم رفتار كن كه گويي همين فردا ديگه تو دنيا نيستي ...))))
.
👈🏼 و البته كه همه ما با #اميد زنده هستيم كسي كه اميد نداشته باشه لحظه اي نميتونه زنده بمونه و بدونيد كه #ظلم هم هيچ وقت پايدار نميمونه .
. #قدر_همو_بدونیم
#گذشت_داشته_باشیم
#خوب_باشيم
.
.
#صداي_ماندگار
استاد #محمد_رضا_شجریان
Read more
 #ZabanCenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feel blue <span class="emoji emoji1f630"></span> احساس ناراحتی داشتن (رنگ آبی استعاره از ...
Media Removed
#ZabanCenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Feel blue احساس ناراحتی داشتن (رنگ آبی استعاره از اشک است) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "What a gloomy day. It makes me feel blue." چه روز غم انگیزیه، احساس بدي بهم ميده. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "Whenever I feel blue, I like to listen to ... #ZabanCenter
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feel blue 😰
احساس ناراحتی داشتن (رنگ آبی استعاره از اشک است)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"What a gloomy day. It makes me feel blue."
چه روز غم انگیزیه، احساس بدي بهم ميده.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Whenever I feel blue, I like to listen to upbeat music."
هر وقت احساس ناراحتی میکنم دوست دارم به موزیک شاد گوش بدم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Matt's feeling a little blue right now. Let's go cheer him up."
مت یه کم ناراحته، بزن بریم حالش رو بهتر کنیم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A: "Where is Matt these days? I haven't seen him in a while."
مت این روزا کجاست؟ خیلی وقته ندیدمش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B: "He feels a little blue because he can't find a girlfriend."
یه کمی ناراحته بخاطر اینکه نمیتونه دوست دختر پیدا کنه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A: "Let's go cheer him up."
بیا بریم حالش رو خوب کنیم
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

#ZabanCenter
Read more
يرياس ماس هو عبارة عن مكمل خاص للزيادة في الوزن و الكتلة العضلية وهو موجه خصيصا للناس الذين يجدون صعوبة ...
Media Removed
يرياس ماس هو عبارة عن مكمل خاص للزيادة في الوزن و الكتلة العضلية وهو موجه خصيصا للناس الذين يجدون صعوبة في زيادة الوزن، وكل كوب من السرياس ماس يحتوي على 334 غرام مما سيمد جسمك بحوالي 1250 سعرة حرارية وهذه كمية جد كبيرة لذلك هو موجه للناس الذين يعانون من النحافة و يجدون صعوبة في اكتساب الوزن فهو سيساعدك ... يرياس ماس هو عبارة عن مكمل خاص للزيادة في الوزن و الكتلة العضلية وهو موجه خصيصا للناس الذين يجدون صعوبة في زيادة الوزن، وكل كوب من السرياس ماس يحتوي على 334 غرام مما سيمد جسمك بحوالي 1250 سعرة حرارية وهذه كمية جد كبيرة لذلك هو موجه للناس الذين يعانون من النحافة و يجدون صعوبة في اكتساب الوزن فهو سيساعدك على إكتساب الوزن وكتلة عضلية مهمة في وقت قصير جدا وذلك إذا ما تم استعماله بالشكل الصحيح مع اتباع برنامج تمارين قوي للحصول على نتائج ملحوظة في وقت قصير. من سيرياس ماس يحتوي على 50 غرام بروتين و 250 غرام كربوهيدرات و 5 غرام من الدهنيات و أكتر من 24 نوع من الفيتامينات دون أن ننسى جلوتامين و الكرياتين. وهذه كمية كبيرة من الكربوهيدرات و كما يعلم الجميع أن الكربوهيدرات هي المكون الغذائي الرئيسي الذي يعمل على زيادة الوزن و يعتبر سيرياس ماس Serious Mass أكتر مكمل غدائي إحتوائا على الكربوهيدرات . لذلك ادا كنت نحيلا و تريد الزيادة في وزنك فإن سيرياس ماس هو الحل وذلك بشهادة الجميع .

#مكملات_غذائية #كمال_أجسام #مكملات #بروتينات
#بروتين #عضل #بدي_ماستر #صحة #تغذية
#تمرين #نادي #تنشيف #بدي_بلدنق
#فيتامينات #السعودية #البحرين #مكملات_غذائيه
#القطيف #الدمام #رجيم
#Bahrain #ksa #q8 #seef_district
#nutrition #supplements متوفر لدى @fitness4nutrition 0097317840010 للاتصال فرع ضاحية السيف www.fitness4nutrition.comفرع سوق واقف 13112556
Read more
مين بحب هالغنية ؟ • ناصيف زيتون - [ بدي ياها ] • وقت همي ؛ تبقى إمي منشن حدا تهديه الأغنية • ( @NassifZeytoun @HandeMiyy @_BurakDeniz ) ____________________________________________________ #ناصيف_زيتون #بدي_ياها #منو_شرط #بربك #طول_اليوم #قدا_وقدود #مش_عم_تزبط_معي ... مين بحب هالغنية 😍❤؟

🎤 ناصيف زيتون - [ بدي ياها ] 🎶

وقت همي ؛ تبقى إمي ❤

💜 منشن حدا تهديه الأغنية 🌸

( 🎤 @NassifZeytoun 💜 @HandeMiyy 🌸 @_BurakDeniz 🎬 )
____________________________________________________
#ناصيف_زيتون #بدي_ياها #منو_شرط #بربك #طول_اليوم #قدا_وقدود #مش_عم_تزبط_معي #كلو_كذب #ما_ودعتك #شو_حلو #مجبور #الهيبة #نجم_الملايين #ملك_المسرح #ابو_الياس #انغامي #اغاني #أغاني #لبنان #سوريا #دمشق #الحب_لا_يفهم_من_الكلام #بنات_الشمس
#NassifZeytoun #Nassif #Anghami #MySyria #Syria #Lebanon
Read more
مين بحب هالغنية ؟ • ناصيف زيتون - [ بدي ياها ] • وقت همي ؛ تبقى إمي منشن حدا تهديه الأغنية @a7la_aghanii • ( @NassifZeytoun @HandeMiyy @_BurakDeniz ) ____________________________________________________ #ناصيف_زيتون #بدي_ياها #منو_شرط #بربك #طول_اليوم ... مين بحب هالغنية 😍❤؟

🎤 ناصيف زيتون - [ بدي ياها ] 🎶

وقت همي ؛ تبقى إمي ❤

💜 منشن حدا تهديه الأغنية 🌸
@a7la_aghanii

( 🎤 @NassifZeytoun 💜 @HandeMiyy 🌸 @_BurakDeniz 🎬 )
____________________________________________________
#ناصيف_زيتون #بدي_ياها #منو_شرط #بربك #طول_اليوم #قدا_وقدود #مش_عم_تزبط_معي #كلو_كذب #ما_ودعتك #شو_حلو #مجبور #الهيبة #نجم_الملايين #ملك_المسرح #ابو_الياس #انغامي #اغاني #أغاني #لبنان #سوريا #دمشق #الحب_لا_يفهم_من_الكلام #بنات_الشمس
#NassifZeytoun #Nassif #Anghami #MySyria #Syria #Lebanon
Read more
. . رجعتكلم بس معصب شوي . . تعرفو شو سبب ناس تفشل انها توصل لهدفها ؟ هي عدم الاستمراريه يستسلمو بسرعه يا جماعه ما فيكم تغيرو حالكم و جسمكم في فتره قصيره الكل بدو نتائج سريعه و هل شي غلط ما تفكرو بالحلول سهله و نتائج سريعه... . مثل ما انتو صرلكم سنين هملين صحتكم و جسمكم لازم كمان تلتزمو لفتره ... .
.
رجعتكلم بس معصب شوي 😅
.
.
🔹تعرفو شو سبب ناس تفشل انها توصل لهدفها ؟ هي عدم الاستمراريه يستسلمو بسرعه يا جماعه ما فيكم تغيرو حالكم و جسمكم في فتره قصيره الكل بدو نتائج سريعه و هل شي غلط ما تفكرو بالحلول سهله و نتائج سريعه...
.
🔹مثل ما انتو صرلكم سنين هملين صحتكم و جسمكم لازم كمان تلتزمو لفتره طويله من ناحيه رياضه و تغذيه و اهما شي تغيرو تفكيرم يعني ما فيك انت تكون مغصوب على هل شي لازم تحب انك غيرت حياتك للاحسن .. .
.
.
🔹تغير تفكيرك يعني مثلا اغلبيه عالم ياخدو شي انه دايت و رجيم ما في شي اسمو دايت ورجيم .. في شي اسمو انا بدي اهتم بنفسي و صحتي غير نمط حياتي عشان صحتي تكون منيحه بس اكبر تكون صحتي خاليه من امراض و عيش حياتي مرتاح... واحد لازم ياكل من اساس اكل صحي فيه غذاء بس عشان هيدا زمن صار اغلبيه ناس اكلها غير صحي و مصنع و مضر ... صار يشوفو الي ياكل اكل صحي انه ماشي على دايت. .
.
.
🔹عشان هيك بس تغير تفكيرك تعرف ليش انا بدي اكل صحي ليش بدي اعمل رياضه تصير تفهم الاكل عم يدخل على جسمك كيف تأثيره وقتها صدقني رح يصير هل شي نمط حياه و تستمر عليه عل طول.
.
🔹اهما شي تعطو وقت لحالكم فرصه و وقت و توثقو بقدراتكم حتى تتغيرو و يكون عندكم صبر و الاراده و الاستمراريه اهم شي و تكونو حابيين شي عم تعملو و مقتنعين فيه ☺☺
Read more
#snapchat remi.elammar Follow us on Facebook & insta: Sawtak_shaghle @aghani__ @nassifzeytoun يا سلام الله عالإبداع #ناصيف_زيتون ؟؟ . تكون الفرحة ال ناطرة.. خاف شي لحظة اخسرا . ترسم ضحكي.. لما تحكي .. و كل ما شوفا اغمرا . بدي ياها.. تمشي بدمي قطعة مني . بدي ياها.. وقت همي ... #snapchat 👻 remi.elammar
Follow us on Facebook & insta:
Sawtak_shaghle
@aghani__
@nassifzeytoun
يا سلام الله عالإبداع 🎵💙 #ناصيف_زيتون ؟؟
.
تكون الفرحة ال ناطرة.. خاف شي لحظة اخسرا
.
ترسم ضحكي.. لما تحكي .. و كل ما شوفا اغمرا
.
بدي ياها.. تمشي بدمي قطعة مني
.
بدي ياها.. وقت همي تبقى أمي
.
قلبي يتخبا فيا يركض ليها يلاقيا
.
تاخد روحي .. تداوي جروحي .. و جوا ضلوعي خبيا
.
بدددددي ياااهااا 💔💔 .
Tag your friends and loved ones💙💜
.
#sawtak_shaghle #tarab #Song #Music #Love #mydubai #aghani #anghami #romantic #musica #instaartist #instamood #badiyaha #nassifzeytounfans #piano #guitar #cover #likeforlike #instamusic #instamood #aghar77💙 #haifawehbe #hudabeauty #nassifzeytoun

#صوتك_شغلة #ناصيف_زيتون #بدي_ياها
Read more
اليوم التاني فقنا ولبسنا وكلشي وعم ننزل غراضنا بيت خالي وقفو مع امي وإيلا راحت لانو عندها دوام معهد ...
Media Removed
اليوم التاني فقنا ولبسنا وكلشي وعم ننزل غراضنا بيت خالي وقفو مع امي وإيلا راحت لانو عندها دوام معهد لتلبس ....انا استاذنت ورحت لعندها ضميتها وصرت ابكي "هلئ بدي روح ما رح يكون حدا واقف جنبي بضعفي وبفرحي وحزني إيلا انا ولاشي بدونك رح اشتقلك" إيلا والدموع بعيونها:"ياقلبي انا كمان ما بقدر عفراقك ... اليوم التاني فقنا ولبسنا وكلشي وعم ننزل غراضنا بيت خالي وقفو مع امي وإيلا راحت لانو عندها دوام معهد لتلبس ....انا استاذنت ورحت لعندها ضميتها وصرت ابكي
"هلئ بدي روح ما رح يكون حدا واقف جنبي بضعفي وبفرحي وحزني إيلا انا ولاشي بدونك رح اشتقلك"
إيلا والدموع بعيونها:"ياقلبي انا كمان ما بقدر عفراقك بس شو لنعمل مو بايدنا"..ضلينا ضامين بعضنا وعم نبكي اجا اخي شام قلي نمشي ...قبل ما نطلع عالتكسي ضميت الكل جيت لعند عمي قلي:"تعي تعي انا بحب الاحضان"صرت اضحك وانا عم ابكي ....وقت لاطلع عالتاكسي تزكرت جاد وتمنيت ليكون موجود لودعو وضمه وقله اديه بحبو ...بس كلشي خلص ....طلعنا التكسي واتجهنا للمطار ...بالطيارة
"يااااه لك ليش ياربي"
امي:"شو في بنتي"
"لك نسيت الفلاشة تبعيتي فيها كلشي"
امي:"رعبتيني بالي شي مهم اعدي واسكتي" ...
ضلينا تقريبا تلاتة ساعات لوصلنا بالمطار اخدنا الشناتي ورحنا انا وقت شفت...... صرت ابكي مو مصدقة ايمت ضمه.....
¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶∆¶
قريتوا اكتبوا تم
اتفاعلوا😢
∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆ #fslc @TagsForLikes #followshoutoutlikecomment #TagsForLikesFSLC #follow #shoutout #followme #comment #TagsForLikes #f4f #s4s #l4l #c4c #followback #shoutoutback #likeback #commentback #love #instagood #photooftheday #pleasefollow #pleaseshoutout #pleaselike #pleasecomment #teamfslcback #fslcback #follows #shoutouts #likes #comments #fslcalways
Read more
 #mohammadbibak #zard تكست #زرد چه سوزي مياد ، چقدر غم داره هوا چقدر ساكته همه جا يه چي كم داره الآن خورشيد ...
Media Removed
#mohammadbibak #zard تكست #زرد چه سوزي مياد ، چقدر غم داره هوا چقدر ساكته همه جا يه چي كم داره الآن خورشيد رفت و سايه هامون باريك شدن هي پنج بعد از ظهر چه وقت تاريك شدنه ؟ نورها بي رمق ترن ، روزها رو مي برن عقب باد مياد برگها هم مي رن هر طرف همه اينا مي خوان به من بگن پاييز رسيده يادآور غمي كه ما داريم ... #mohammadbibak #zard
تكست #زرد

چه سوزي مياد ، چقدر غم داره هوا
چقدر ساكته همه جا يه چي كم داره الآن
خورشيد رفت و سايه هامون باريك شدن هي
پنج بعد از ظهر چه وقت تاريك شدنه ؟
نورها بي رمق ترن ، روزها رو مي برن عقب
باد مياد برگها هم مي رن هر طرف
همه اينا مي خوان به من بگن پاييز رسيده
يادآور غمي كه ما داريم به سينه
يك سال شد تا بفهمم اين هم گذشت
تو دلم حرفهايي موند كه نشد هيچ وقت موقعش
تو مي خواي ثابت كني من مقصر بودم
من اصرار دارم اطرافيات موثر بودند
بي خيال! نه توضيح مي دم نه توضيح مي خوام
حتي توضيحم بدي نداره توفيري زياد
تو لباس سفيد خواستمت كردي روسياهمون
فرق داشت از اين رابطه توصيفاتمون

من مي رم ، درگيرم
از همه روزها من سيرم پُرِ ترديدم
فهميدم فرقي هست
بين من و تو ، ترسيدم آره ترسيدم
من و تو كه فرق داشت دنيامون باهم
نفهميدي عملي نميشه رويامون با حرف
رويا پول ميخواد نه توي هميشه بيكار
كه آرزوهاتو رو يه تابلو زدي به ديوار
يه دندگي كردي تهشم ديدي چي ميشه
آخه با حلوا گفتن كه دهن شيرين نميشه
بذار مستقيم بگم نه كه قرينه شو
كج رفتي خودت داشتي زمينه شو
هي ، مارو باش اه
به خاطرت من رو اصولم هم پا
گذاشتم
چي شد كه فكر كردي مانع پيشرفتتم ؟
بسه ؟ واضحه يا بيشتر بگم ؟
تو قول داده بودي به من عوض بشي نه ؟!
من كل پلنهامو رو تو بر عكس كشيدم
هع! خنده داره يادت رفت قولهاتو سريع
فقط برنگردي سمتم وقتي دورهاتو زدي

من مي رم ، درگيرم
از همه روزها من سيرم پُرِ ترديدم
فهميدم فرقي هست
بين من و تو ، ترسيدم آره ترسيدم

@bibakmusic
Read more
امیر سرلشکر خلبان شهید حسین لشگری شهيد لشكري؛ اولين اسير و آخرين آزاده دفاع مقدس همسر شهيد: هنوز ...
Media Removed
امیر سرلشکر خلبان شهید حسین لشگری شهيد لشكري؛ اولين اسير و آخرين آزاده دفاع مقدس همسر شهيد: هنوز به آمدنش عادت نكرده بودم. ديدم صداي در مي آيد. كمي ترسيدم. رفتم پشت در و پرسيدم كيه؟ تازه يادم آمد حسين پشت در است و از خجالت نمي دانستم چكار كنم. در را كه باز كردم گفت خانم من را يادت رفته بود؟ از آن موقع ... امیر سرلشکر خلبان شهید حسین لشگری
شهيد لشكري؛ اولين اسير و آخرين آزاده دفاع مقدس
همسر شهيد: هنوز به آمدنش عادت نكرده بودم. ديدم صداي در مي آيد. كمي ترسيدم. رفتم پشت در و پرسيدم كيه؟ تازه يادم آمد حسين پشت در است و از خجالت نمي دانستم چكار كنم. در را كه باز كردم گفت خانم من را يادت رفته بود؟ از آن موقع به بعد هر وقت مي خواست جايي برود، مي گفت \\"يادت نره من برگشتم!\\ اولين اسير و آخرين آزاده جنگ، وقتي رفت 28 ساله بود، وقتي برگشت 47 سال از عمرش مي گذشت. پير و شكسته شده بود و موي سياه در سر نداشت؛ دندانهايش همه ريخته بود و اينها همه آثار شكنجه هايي بود كه به جرم كار نكرده سرش آورده بودند. شيريني ديدار چهره تغيير كرده اش را از يادم برد. پسر چهار ماه مان حالا 18 ساله شده بود و براي اولين بار پدرش را مي ديد... اينها گوشه اي از صحبت هاي خانم حوّا لشكري همسر سرلشكر خلبان شهيد حسين لشگري است؛ درد روزهاي نبودن و 18 سال اسارت همسر كم كم داشت به دست فراموشي سپرده مي شد كه شهادت براي هميشه اين دو را از هم جدا كرد و ديدار را به قيامت انداخت.
ده سال انفرداي
فروردين سال 58 ازدواج كرديم. يكسال و نيم بعد (شهريور59) وقتي زمزمه هاي شروع جنگ به گوش مي رسيد حسين براي خنثي كردن توطئه هاي بعثي ها، به عراق رفت و همانجا در عمليات برون مرزي اسير شد. به جرم توطئه عليه عراق در زندان هاي سياسي فقط ده سال از آن هجده سال را در سلول هاي انفرادي حبس اش كردند.
روزي كه دوباره زنده شدم
روزها بدون حسين سخت مي گذشت. ناراحتي اعصاب گرفتم. خبري از او نداشتم و با يك بچه تنها مانده بودم. سال 74 وقتي كميته اسرا و مفقودين خبر زنده بودنش را اعلام كردند و نامه اش را از طريق صليب سرخ به دستم رساندند، دوباره زنده شدم و به اميد ديدارش روزها را مي گذراندم. تا سال 77 كه به ايران بازگشت هر دو سه ماه يكبار به همديگر نامه مي داديم؛ اما محدود و كنترل شده. اجازه نداشتيم بيشتر از سلام و احوالپرسي چيزي بنويسم. شرايط بدي بود و بازهم انتظار عذابم مي داد.
حسيني ديگر...
هفدهم فروردين سال 77 بود كه بالاخره حسين آزاد شد و به كشور بازگشت. پير و شكسته شده بود و موي سياه در سر نداشت؛ دندانهايش همه ريخته بود و اينها همه آثار شكنجه هايي بود كه به جرم كار نكرده سرش آورده بودند. پسر چهار ماه مان حالا 18 ساله شده بود و براي اولين بار پدرش را مي ديد... لهجه اش كاملا عربي شده بود... @khamenei_ir
#Razmandegan
#iran
#army
#military
#رهبر
#رهبری
#فرمانده_کل_قوا
#ارتش
#نظامی
#رزمنده
#فرمانده
#نیروی_هوایی_ارتش
#خلبان
#جنگنده
#مدافعان_وطن
Read more
متاسفانه رالي خاورميانه (رالي مرك) كه هر ساله يك دورش تو ايران(شيراز) برگزار ميشه و رانندهاي خوب ...
Media Removed
متاسفانه رالي خاورميانه (رالي مرك) كه هر ساله يك دورش تو ايران(شيراز) برگزار ميشه و رانندهاي خوب وحرفه اي مثل ناصر العطيه شركت كنندش هستند @nasser_dakar و قرار بود برج ٦ در تهران برگزار بشه و همه ما منتظر بوديم در كنار حرفه اي هاي اين رشته تجربه كسب كنيم به درخواست فدراسيون جمهوري اسلامي ايران كنسل ... متاسفانه رالي خاورميانه (رالي مرك) كه هر ساله يك دورش تو ايران(شيراز) برگزار ميشه و رانندهاي خوب وحرفه اي مثل ناصر العطيه شركت كنندش هستند @nasser_dakar و قرار بود برج ٦ در تهران برگزار بشه و همه ما منتظر بوديم در كنار حرفه اي هاي اين رشته تجربه كسب كنيم به درخواست فدراسيون جمهوري اسلامي ايران كنسل شد . اينجوري كه داره پيش ميره به جاي پيشرفت رشته هاي موتوري بايد شاهد تعطيلي اين ورزش باشيم .
تاسف تنها چيزي كه برا ما ميمونه كه كل زندگيمونو فرا گرفته
اگر كل زندگي كل وقت كل انرژي و كل سرمايتو بزاري و در ايران مسابقه بدي و همشم اول شي مثال(10)سال پشت هم بازم به كوچكترين پيشرفتي نميرسي و جاي هيچگونه ترقي نداري واقعا چرا ؟؟؟؟ اسلام گفته ؟ خدا گفته؟ رهبري گفته؟ حرامه؟ ثروت نداريم؟ بي لياقتيم؟ پول نداريم؟ چراااااااا؟ چرا شخصي ميتوني (بري كشورهاي خارجي كه اكثرا دين ندارن و اسلامي نيستن ) به همه جا برسي ولي از طرف دولت و حكومتت نميتوني برسي ؟ مگه چي كم داريم؟ چرا نبايد هيچ اميدي به دولتمون نداشته باشيم ؟ يه مسئول پيدا نميشه بياد جواب منو بده؟يعني واقعا بايد از كشور خودت بري تا به پيشرفت برسي لطفا اگه هر مسئول دولتي و ورزشي رو ميشناسيد تگ كنيد ببينم جواب دارن برا اين ؟
درد دل تمام ورزشكارا همينه به خدا
لطفا توهين نكنيد 🙏🏻
Read more
كتير مرات بزل الانسان وبتقرب من ربنا وبدعي وقت الحاجه ، وبعد ما ربنا يعطي ياها بتخف ادعيتو ويمكن بنسى ...
Media Removed
كتير مرات بزل الانسان وبتقرب من ربنا وبدعي وقت الحاجه ، وبعد ما ربنا يعطي ياها بتخف ادعيتو ويمكن بنسى يشكر ربنا لهيك ربنا بياخد هالشغله منو لحتى يرجعلو العبد ويتوب ، هالشي صار معي شخصيآ ، بدي اعترف قدامكم وقدام ربنا اني غلطانة واني مش رح اعيد هالشي مرة تانيه لو كُل الدنيا بين ايدي وربنا يغفرلي ويصلح ... كتير مرات بزل الانسان وبتقرب من ربنا وبدعي وقت الحاجه ، وبعد ما ربنا يعطي ياها بتخف ادعيتو ويمكن بنسى يشكر ربنا
لهيك ربنا بياخد هالشغله منو لحتى يرجعلو العبد ويتوب ، هالشي صار معي شخصيآ ، بدي اعترف قدامكم وقدام ربنا اني غلطانة واني مش رح اعيد هالشي مرة تانيه لو كُل الدنيا بين ايدي وربنا يغفرلي ويصلح حالي ، ادعولي بالهداية وراحة البال 💕 ومن اليوم رح نرجع الصفحه احسن من قبل بآذن الله .
@roba.eg
Read more
كيف بدو ينسى اللي نجرح وجرحو بعد ما طاب.. لو بدي احكي عن الوجع مارح يكفي كتاب اصعب وقت حدك كنت ماحسبت ...
Media Removed
كيف بدو ينسى اللي نجرح وجرحو بعد ما طاب.. لو بدي احكي عن الوجع مارح يكفي كتاب اصعب وقت حدك كنت ماحسبت يوم حساب.. انت بكل كلمة قلت انت طلعت كذااااب Shut!!! كيف بدو ينسى اللي نجرح وجرحو بعد ما طاب..
لو بدي احكي عن الوجع مارح يكفي كتاب
اصعب وقت حدك كنت ماحسبت يوم حساب.. انت بكل كلمة قلت انت طلعت كذااااب
Shut!!!
بحكولي اقص شعري ! طيب بشو بدي اتسلا وقت ازهق !
Media Removed
بحكولي اقص شعري ! طيب بشو بدي اتسلا وقت ازهق ! بحكولي اقص شعري !
طيب بشو بدي اتسلا وقت ازهق !
انصدمت شفت اخي وجاد "لك إيلا ش شوفي لك اخي ضربو لجاد "صرت ابكي كتير إيلا:"هدي حبيبتي رح يصير خير" اخي ...
Media Removed
انصدمت شفت اخي وجاد "لك إيلا ش شوفي لك اخي ضربو لجاد "صرت ابكي كتير إيلا:"هدي حبيبتي رح يصير خير" اخي مسك ايدو لجاد وزرقت وطلع الدم منها ايدو لاخي قوية كتير ما بعرف من وين جايبها .... مرر الوقت بالليل دقلي جاد يعني سلمنا عبعض بس ما عطيتو وش بس كان بدي اسالو شو صار معو هو واخي .. جاد:"لك حيوان اخوكي ... انصدمت شفت اخي وجاد "لك إيلا ش شوفي لك اخي ضربو لجاد "صرت ابكي كتير
إيلا:"هدي حبيبتي رح يصير خير"
اخي مسك ايدو لجاد وزرقت وطلع الدم منها ايدو لاخي قوية كتير ما بعرف من وين جايبها ....
مرر الوقت بالليل دقلي جاد يعني سلمنا عبعض بس ما عطيتو وش بس كان بدي اسالو شو صار معو هو واخي ..
جاد:"لك حيوان اخوكي جن "
"هي هي لاتغلط عاخي اولا هو اكبر منك بعدين نسيان حالك مع مين عم تحكي "
جاد:"ءءاانا اس.."
انا سكرت الخط دون ما اسمعو .. يعني انا قلت ببالي"لك معناها يلي اتصلي عم يحكي صح وإيلا عم تحكي صح لانو هلئ لو بحبني ما بيحكي عاخي ولو حكا مو معي هالحكي ....لك يالله اديه غبية"
رحت عتختي ونمت.....اليوم التاني
فقت كان راسي عم يوجعني امي واخي الكبير والصغير مالهن بالبيت ... طلعت عالبلكون ونزلت راسي منشان شوف جاد اذا عبلكونه او لا وقت طلعت انصدمت شفت...... ∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆∆
ههههه بعرف اني هالبارتين التنين اخرهن {انصدمت شفت} بس هيك القصة وشكرا عال300 اذا قريتو اكتو تم ... اتفاعلوا شو شفت ؟؟ شو رح يصير ... يلا ....
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶×¶¶¶×¶¶
#fslc @TagsForLikes #followshoutoutlikecomment #TagsForLikesFSLC #follow #shoutout #followme #comment #TagsForLikes #f4f #s4s #l4l #c4c #followback #shoutoutback #likeback #commentback #love #instagood #photooftheday #pleasefollow #pleaseshoutout #pleaselike #pleasecomment #teamfslcback #fslcback #follows #shoutouts #likes #comments #fslcalways
Read more
قابل توجه دختراني که ميگويند خوش به حال پسرا اونا آزادی دارن! . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Media Removed
قابل توجه دختراني که ميگويند خوش به حال پسرا اونا آزادی دارن! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پسر بودن يعني نافتو که بريدن روش 2 سال حبس هم بريدن... پسر بودن يعني فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت ميکنه. پسر بودن يعني فقط يه سال وقت داري که کنکور ... قابل توجه دختراني که ميگويند خوش به حال پسرا اونا آزادی دارن! .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
.
.

پسر بودن يعني نافتو که بريدن روش 2 سال حبس هم بريدن... پسر بودن يعني فقط تا اخر دبستان بابا مامان پشت سرتن، بعدش جامعه بزرگت ميکنه.

پسر بودن يعني فقط يه سال وقت داري که کنکور قبول بشي.

پسر بودن يعني بعد 18 ديگه يا سربازی يا سرباری.

پسر بودن يعني استرس سربازي و حسرت درس خوندنی که به اجباره

پسر بودن يعني بعد بابا مردِ خونه بودن سنم نميشناسه
يعني چي؟
يعني بابا نباشه نون بايد بدي حالا 5 ساله باشي يا 50 ساله.

پسر بودن يعني حفظ خواهر و مادر و همسرت از هر چي چشم ناپاک.

پسر بودن يعني:آزادي
ولی از ( آ ) اولش تا ( ي ) آخرش همش مسئوليته و حصار.. پسر بودن يعني جنگ که شد
"گوشت تنت سپر ناموسته"

پسر بودن يعني سگ دو زدن واسه يه لقمه نون که جلو زن و بچه کم نياري.

پسر بودن يعني بي پول عاشق نشي!!! پسر بودن یعنی عشقت واسه بی پولیت ولت کنه، بعد تو دلت بگی: عزیزم خوشبخت بشی!!! پسر بودن يعني حرفايي که ميمونه تو دل.

پسر بودن يعني " مرد که گريه نميکنه. ♥♥یه بارم به سلامتی پسرا♥
Read more
سلام خدمت همه هواداراى عزيز من از روز اول كه اومدم اينجا با دل و جون بازى كردم چون ميخواستم نون حلال ...
Media Removed
سلام خدمت همه هواداراى عزيز من از روز اول كه اومدم اينجا با دل و جون بازى كردم چون ميخواستم نون حلال سر سفره ببرم،من هيچ بدى اينجا نديدم و هيچ وقت اين روزها را فراموش نميكنم من عاشق اين مردم هستم پس دليلى نداره بگن مهدى شريفي گفته پول ندن بازي نميكنم،اين حرفا خجالت آوره كه بخان كسى را خراب كنن،نميدونم ... سلام خدمت همه هواداراى عزيز
من از روز اول كه اومدم اينجا با دل و جون بازى كردم چون ميخواستم نون حلال سر سفره ببرم،من هيچ بدى اينجا نديدم و هيچ وقت اين روزها را فراموش نميكنم من عاشق اين مردم هستم پس دليلى نداره بگن مهدى شريفي گفته پول ندن بازي نميكنم،اين حرفا خجالت آوره كه بخان كسى را خراب كنن،نميدونم چرا اين حرفا الان در مياد،نون حلاال ببر سر سفره داداش!!!!حرفا زياده شرمنده قبل از بازى اين حرفا را زدم نميخاستم كسي ذهنيت بدي داشته باشه دوستون دارم❤️✌🏻😘
Read more
للبيع لكزسLS400 امريكي المديل :1998 اللون ابيض لؤلؤي ورصاصي المواصفات ( فل كامل ) داخليه بحالة الوكاله ...
Media Removed
للبيع لكزسLS400 امريكي المديل :1998 اللون ابيض لؤلؤي ورصاصي المواصفات ( فل كامل ) داخليه بحالة الوكاله السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف امامي يسار بسبب حكه بسيطه لاتذكر مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص الرجاء مراعاة وقت الاتصال ... للبيع لكزسLS400 امريكي المديل :1998 اللون ابيض لؤلؤي ورصاصي المواصفات ( فل كامل ) داخليه بحالة الوكاله السياره بحالة ممتازه جدا جدا فحص جديد واستماره جديد
بدي السياره كامل وكاله ماعدا رفرف امامي يسار بسبب حكه بسيطه لاتذكر مكينه و قير ومكيف وعضلات وبدي على الفحص
الرجاء مراعاة وقت الاتصال من 9 صباحا الى 9مساء لتواصل اتصال او وتساب : 0536055593
Read more
امروز از خودم خيلي خسته بودم اينكه بدوني چته و نتوني كاري كني بزرگترين خشم دنيا رو درونت ايجاد ميكنه ...
Media Removed
امروز از خودم خيلي خسته بودم اينكه بدوني چته و نتوني كاري كني بزرگترين خشم دنيا رو درونت ايجاد ميكنه ! از يه طرف ميخواي به خودت كمك كني و مثل بچه ها پات و بكوبي زمين و اون چيزي كه ميخواي رو بدست بياري ، از يه طرف يادت ميفته كه اونقدري بزرگ و عاقل شدي كه درك اين رو داشته باشي كه با پا كوبيدن مشكلت حل كه نميشه ... امروز از خودم خيلي خسته بودم
اينكه بدوني چته و نتوني كاري كني بزرگترين خشم دنيا رو درونت ايجاد ميكنه !
از يه طرف ميخواي به خودت كمك كني و مثل بچه ها پات و بكوبي زمين و اون چيزي كه ميخواي رو بدست بياري ، از يه طرف يادت ميفته كه اونقدري بزرگ و عاقل شدي كه درك اين رو داشته باشي كه با پا كوبيدن مشكلت حل كه نميشه هيچ بدتر هم ميشه ، موندن وسط ِ اين بايد و نبايد تو رو از خودت خسته ميكنه !
تصميم ميگيري سكوت كني ، از اون سكوت هاي پر از حرف ، راه ميري ، اونقدر كه نفست بگيره و اگه خواستي حرفي هم بزني نفس نفس زدن هات اجازه حرف زدن بهت ندن
از دور كه خودتو نگاه ميكني شبيه ِ ادم هاي كلافه اي به نظر مياي كه ميتونن ساعت ها بي دليل بشينن گريه كنن ،، منتها تو گريه نميكني ، چون دقيقا ميدوني چته اما پذيرفتي كه كاري نميتوني انجام بدي ، پس وقتي گريه ات ميگيره به خودت تلنگر ميزني كه الان وقت گريه نيست ، اصلا از كجا ميدوني شايد بدتر از اينها در انتظارت باشه ، پس گريه هات و سيو ميكني براي اون روز ..
.
اگه ميتونستم امروز ميرفتم يه جاي دور ، يه جايي كه صداي هيچكس و نشنوم ، يه جايي كه تلفن انتن نده ، صداي زنگ و مسيجي نياد ، فقط صداي سكوت بپيچه توي گوشم .. نتونستم خودم و جايي ببرم، اما سكوت رو با خودم اوردم خونه .. سكوت رو توي مغزم بزرگ و بزرگتر كردم .. تا جايي كه صداي مزخرف كسي كه توي سرم حرف ميزنه رو هم نشنوم .. موفق شدم ، اما معلوم نيست فردا چي بشه ، شايد فردا دلم بخواد همه صداهارو واضح تر از هميشه بشنوم .. اين حالت ِ برزخ گاهي انقدر عميق ميشه كه خودت رو هم توش گم ميكني ،، من امروز خودم رو گم كردم ، اما توي سكوت ِ خونه پيداش كردم ،، حالا كنار هم نشستيم و داريم اين متن رو مينويسيم .. راستي نكنه اين كلمه ها و جمله ها كه داره تايپ ميشه همون صداي مزخرفه توي سرمه !؟ ادم هر چيزيو كه جلوش و بگيره از يه جا ديگه ميزنه بيرون ! مگه نه؟!
#پرسا_مقدس
#سكوت
Read more
. . .امروز قبل از اينكه پست سالاد رو بذارم حال و حوصله ي پخت و پز و نداشتم از اونجا كه ديشب از همسرجان ...
Media Removed
. . .امروز قبل از اينكه پست سالاد رو بذارم حال و حوصله ي پخت و پز و نداشتم از اونجا كه ديشب از همسرجان پرسيدم فردا چي دوست داري درست كنم بعداز كلي فكر كردن گفت خورشت بادمجون ، نزديكاي ظهر شد ديدم اي بابا حال و حوصله ندارم برم تو آشپزخونه اين پرسيدنها هم گاهي اوقات به ضرر خانم خونه تموم ميشه و تو رو دروايسي ... .
.
.امروز قبل از اينكه پست سالاد رو بذارم حال و حوصله ي پخت و پز و نداشتم از اونجا كه ديشب از همسرجان پرسيدم فردا چي دوست داري درست كنم بعداز كلي فكر كردن گفت خورشت بادمجون ، نزديكاي ظهر شد ديدم اي بابا حال و حوصله ندارم برم تو آشپزخونه 🙈اين پرسيدنها هم گاهي اوقات به ضرر خانم خونه تموم ميشه و تو رو دروايسي ميفتي🙄همسر جان كه داشت از خونه ميرفت بهش گفتم حيف كه از غذاي بيرون خوشم نمياد وگرنه غذا ميگرفتم ، نه به اون كه از شب گفتم چي دوست داري نه به اين حرفم 😉 ديگه خودم خجالت كشيدم 🙈و پاشدم خورشت رو توي زودپز درست كردم به همراه كته و اين ميز رو هم چيدم تا اهل خونه لذت ببرند حالا همه ي اينا رو تعريف كردم كه به دوستان بگم كه هميشه سوال ميكنند چطوري وقت ميكني اين كارا رو انجام بدي؟؟؟🤔 به خدا من زرنگ نيستم ،فكر نكنم تنبل تر از من هم باشه 🙈 .
.
.طرز تهيه خورشت بادمجان در اين هشتگ👇👇👇
.
. #طرز_تهيه_خورشت_قيمه_بادمجان_سامانتا_فود
.
،
.
Read more
من اكثر الصور قريبة على قلبي ! . <span class="emoji emoji2764"></span> تخيل نفسك تكون مشتاق لزيارة مكان ما بكل حُب وشوق وشغف ! تخيل وانت ...
Media Removed
من اكثر الصور قريبة على قلبي ! . تخيل نفسك تكون مشتاق لزيارة مكان ما بكل حُب وشوق وشغف ! تخيل وانت تستنى 6 شهور حتى يطلع تصريح تزور بلدك الي محتلة ! تخيل تستنى اكثر من 8 ساعات على حاجز وانت مش عارف حالك رح تزور بلدك ولا لا ! .. 1/5/2016 .. تاريخ لا ينسى بالنسبة لي .. فهاليوم قدرنا انا ومجموعة من الزملاء ... من اكثر الصور قريبة على قلبي ! . ❤

تخيل نفسك تكون مشتاق لزيارة مكان ما بكل حُب وشوق وشغف !
تخيل وانت تستنى 6 شهور حتى يطلع تصريح تزور بلدك الي محتلة !
تخيل تستنى اكثر من 8 ساعات على حاجز وانت مش عارف حالك رح تزور بلدك ولا لا ! .. 1/5/2016 .. تاريخ لا ينسى بالنسبة لي .. فهاليوم قدرنا انا ومجموعة من الزملاء المصورين دخول اراضينا المحتلة وزيارة القدس وكان الفضل لناس كتر علينا بهالزيارة وعمل معرض في مدينة رام الله وزيارة نابلس وكتير مناطق حلوة .. وستمر هالمعرض لمدة 3 ايام .. وبتاريخ 6/5/2016 كنا راجعين على غزة واحنا جدا حزنانين على حالنا ومابدنا نروح .. لكن حكم القوي دايما غلاب .. بعد ما استنينا فترة طويلة حتى نزور هالمكان الي كل فلسطيني وكل عربي وكل مسلم بتمنى يزورو ويوصل عليه ويصلي فيه ..
وصلناه .. لكن كان معنا 3 ساعات فقط نصلي فيه ونتصور ونصور ونطلع لانه معبر ايرز للاسف رح يسكر ! وتصريحنا كان مخلص بنفس اليوم .. للمرة الاولى الي شفت فيها قبة الصخرة من بعيد ضليت اصور "بالموبايل" فيديو للادان وانا قلبي بدق بسرعة .. شعور ملخبط بين الخوف والحُب وكل اشي حلو .. كان وقتها آدان الضهر ليوم الجمعة .. بطلت قادر اتحكم بحالي ابكي ولا اصور ولا اتصور ولا شو اعمل .. وقفت قدام هالقبه مصدوم وحاسس حالي بحلم .. بدي حد يقرصني حتى يصحيني ..
صورت كم صورة وتصورت .. وحكيت الي بقلبي بهالمكان .. حتى اجا وقت الرواح .. وانا بصور ،و خلص الوقت المسموح فيه نضل هناك وطلعنا من هالمكان وقلبي مكسور لاني مش عارف رح ازور هالمكان تاني او لا !
صحيح صورت وعملت الي نفسي فيه . بس نفسي كل يوم اكون بهالمكان .. نفسي كل فلسطيني وكل عربي يزور هالمكان ويعرف قيمتو وجمالو ..
وتاكدو انه مافي شيء فهالدنيا صعب . لاني بيوم من الايام كان نفسي وحلمي ازور القدس واصلي بالاقصى وربنا حققلي هالامنية وحققت حلم كان مستحيل .. ❤
بالنهاية .. يارب كل واحد نفسو يزور هالمكان .. يزورو عن قريب ويصلي فيه .. ✌❤ جمعتكم طيبة .. ❤
By : @mohamedzarandah
#القدس #الاقصى #قبه_الصخره #جمعة_مباركة #جمعةمباركة #جمعة_طيبة
#morningmotivation #photographer #photo #photos #photography #like #likeforfollow #like4like #likeforlike #peaple #mohamedzarandah #palestine #photographer #photo #like #sunset #sun #mohamedzarandah #gaza #palestine #nature #nature #landscape #nature #nice #likeforfollow #live
#freedom #everydayas د #camp #sport #night
Read more
"من وأنا صغير كنت بدي أطلع دكتور. أغلب الأطفال بكونوا بدهم يصيرو متل أهلهم, بالعادة مهنة الطبيب أو ...
Media Removed
"من وأنا صغير كنت بدي أطلع دكتور. أغلب الأطفال بكونوا بدهم يصيرو متل أهلهم, بالعادة مهنة الطبيب أو الطيار أو الضابط ملفتة لجميع الأطفال لكن أنا كنت ماخد الموضوع جد شوي زيادة لدرجة إني كنت أجمع أولاد وبنات العمارة يلي كنا ساكنين فيها لحتى أفحصهم! والحلو إنهم كانو يردو علي. لما كبرت وصار الموضوع ... "من وأنا صغير كنت بدي أطلع دكتور. أغلب الأطفال بكونوا بدهم يصيرو متل أهلهم, بالعادة مهنة الطبيب أو الطيار أو الضابط ملفتة لجميع الأطفال لكن أنا كنت ماخد الموضوع جد شوي زيادة لدرجة إني كنت أجمع أولاد وبنات العمارة يلي كنا ساكنين فيها لحتى أفحصهم! والحلو إنهم كانو يردو علي.
لما كبرت وصار الموضوع أكتر من مجرد فكرة وبلش يصير جد ومع إنه أمي وأبوي دكاترة، بس كانوا رافضين فكرة إني أكون دكتور لأنه مشوار طويل صعب ومتعب وصاروا يحكولي الحياة رح تكون أسهل إذا إنت ما دخلت طب.

درست توجيهي بالأردن ومع ضغوطات التوجيهي المعروفة أو الغنية عن التعريف من كتر ما ضغطت حالي, الموضوع قلب معي بالعكس ويلي صار إني درست آخر شهرين بس! وخلصت بأعجوبة, خلصت وأنا عمري لسه ما صار 17 سنة وجبت معدل أنا شخصيا ما صدقت إني جبته ولا كنت مصدق إني رح أنجح! كتير انبسطت بس للأسف معدلي ما سمحلي أدخل طب في هديك السنة واتبهدلت من أساتذتي لأني لو كنت درست من بداية السنة كان جبت معدل أعلى بسهولة.

الأمور تغيرت بشكل غريب وظهر بحياتي قرار السفر لمصر للدراسة وسافرت مصر وصدقاً كان أحلى إشي صار معي بحياتي. سنين الجامعة مرقت وكانت من أحلى سنين حياتي, خلصت جامعة وكنت أصغر حدا بدفعة الخريجين بهديك السنة كوّني ما كنت كملت ال 23 سنة, عملت امتيازي في مصر وهاد أعطاني خبرة كبيرة وخلاني أشوف وأعالج كم هائل من الحالات على الرغم من صغر سني.

حددت إني زلمة مشرط, أنا زلمة جراحي وبحب الجراحة بكل تفاصليها! فكان تركيزي بالإمتياز على التخصصات الجراحية وكان أكتر تخصص حبيته هو جراحة العظام لأنه فيه جد فن. خلصت الإمتياز وإجيت على عمّان واشتغلت فترة خمس شهور طبيب عام بمستشفى الإسراء.. اجى وقت التقديم للإقامة (الأختصاص) ودخلت أمتحن امتحان الإقامة كان في حوالي ال 45-50 شخص مقدمين, انقبلنا أنا وصاحبي ومشيت سنوات الإقامة يلي كانت صعبة. كان دايماً في منافسة عنيفة وكنت أصغر حدا في الإختصاص وأصغر حدا في المستشفى وهاد كان بحد ذاته تحدي كبير! ......
Read more
 #فحش نويسنده: #حسين_رحماني در ابتدا بايد اين سوال رو بپرسم كه فحش، #ناسزا گويي چه معني مي دهد؟ تازگيا ...
Media Removed
#فحش نويسنده: #حسين_رحماني در ابتدا بايد اين سوال رو بپرسم كه فحش، #ناسزا گويي چه معني مي دهد؟ تازگيا گفتن حرف ها، كلمات و يا حتى جملاتي #توهين آميز به دوستان و نزديكانمون مد شده كه اصلا به معني آنها توجه هم نمي كنيم يا حتى معني آنها رو هم نمي دانيم واقعا چرا بايد همچين فرهنگ هاي زشتي بايد بين ما مد ... #فحش
نويسنده: #حسين_رحماني
در ابتدا بايد اين سوال رو بپرسم كه فحش، #ناسزا گويي چه معني مي دهد؟
تازگيا گفتن حرف ها، كلمات و يا حتى جملاتي #توهين آميز به دوستان و نزديكانمون مد شده كه اصلا به معني آنها توجه هم نمي كنيم يا حتى معني آنها رو هم نمي دانيم واقعا چرا بايد همچين فرهنگ هاي زشتي بايد بين ما مد شود!؟ حالا جالب هم اين جاست كه هر دو طرف اين جملات توهين آميز رو قبول مي كنند كه اين امر خودش منجر به ترويج بد دهني بين جامعه مي شود.
مثلا اگر يكي به ديگري بگويد تو احمقي هر دو طرف آن را قبول مي كنند، البته اين واژه خيلي خيلي محترمانه بود خيلي بدتر از اين واژه ها هم هست كه اينجا جاش نيست كه آن واژه ها را خدمتتان عرض كنم، نه فقط اينجا بلكه هيچ جا جاش نيست، حالا بياييد معني واژه فحش را بدانيم ( #دشنام، سقط، #ناسزا و ...) چيزي كه مشترك بود تو معني ها بدي هست، حالا #احمق ( #ابله، #الاغ، #بیشعور و...) معاني تماما بد و توهين آميز من شخصا همچين كلماتي را قبول نمي كنم، ما مي خواهيم با اين حرف ها چي را ثابت كنيم؟؟؟؟ #جنبه!!! جنبه هيچ وقت اين طوري ثابت نشده و نخواهد شد هيج وقت.
اصلا شما خودتون نگاه كنيد آيا واقعا برازنده همچين #القابي هستيد؟؟؟؟
به نظر من، نه فقط من و دوستانم، بلكه حتى آن هايي كه من نميشناس و حتى دشمنانم هم برازنده همچين القابي نيستند. چون همه #انسان هستيم و همه فرزندان آدم.
البته من يكسري از آدم ها را ديدم كه به خود شخص توهين نمي كنند بلكه به شخصيت هايي در نظر آن آدم بزرگ هستند توهين مي كنند مثلا توهين به بزرگان يك قوم حالا هر قومي #ترك، #لر، #كرد، #عرب و ... يا حتي توهين به خود آن قوميت (از جمله #جوك ساختن) اين توهين ها حتي منجر به دعوا هم مي شود حتى احتمال دارد كه دوتا دوست فقط با يك كلمه دشمن خونين بشوند، واقعا همچين چيزي ارزش دارد؟؟؟؟ فقط بخاطر خنده چند نفر، به چند نفر ديگر توهين كنيم؟؟؟ (حتى ديدم به پدر و مادر طرف هم توهين مي كنند!!!)
راستي جا داره اين رو هم ذكر كنم كه توهيني كه بين ما ايراني ها خيلي رايج شده بيشتر به عنوان جوك متأسفانه، واژه #عمه هست (خواهر پدر) من شخصا به اين واژه خيلي احترام مي ذارم و بنظر خودم استفاده از اين واژه به عنوان توهين اون را به فحش ناموسي تبديل مي كند چرا ما به همچين واژه هايي مي خنديم! يعني ما واقعا خوابيم يا خودمون رو زديم به خواب؟؟؟ اگر كه خوابيم كه بايد بيدار بشويم و اگر خودمون رو زديم به خواب قبل اين كه واقعا بخوابيم بايد بيدار بشويم چون اگر در اين حالت خوابيديم بيدار شدنمون ديگر محاله.
👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼
Read more
Everything with passion conclusion right with beautiful hearts .. simplicity for that Feminine ...
Media Removed
Everything with passion conclusion right with beautiful hearts .. simplicity for that Feminine look you always wanted !! The Big-Bang started with the unbelievable gorgeous Cutest Lebanese star Shiraz @shirazlb بـِ غيابك ما فينا ، ويا معتر شو صاير !! شيــــــــراز منحبك بـِ جنون ، منشتقلك ... Everything with passion conclusion right with beautiful hearts .. simplicity for that Feminine look you always wanted !! The Big-Bang started with the unbelievable gorgeous Cutest Lebanese star Shiraz @shirazlb ❤
بـِ غيابك ما فينا ، ويا معتر شو صاير !! شيــــــــراز منحبك بـِ جنون ، منشتقلك قولي أكتر .. شو صاير فينا دخلك يا قلبي وجانن
http://sourlb.com/?i=40472
.
ما بدي غني أبداً ، بس بـِ غيبتا ما منعرف شو بدو يصير .. شيراز ما تغيبي بـ المرة ، لأنو بـِ وقتا كل قلوب الدني ح تشتقلك ومش مزحة هيي ..
.

بـِ لهجتنا اللبنانية منقول " شو حلوة هالغنية " وهالمرة منقول شو حلوة هيي والغنية سوية .. ولا مرة الغنية كانت مش حلوة هيي ، ولا إنتِ اتغيرتي علينا وهولي الكلمات منقولن بس لقلوب بدق عن جد متل قلب نجمتنا الجميلة قلباً وقالباً " شيراز " التي تحب وتعطي بصدق فـ تحب هي أيضا من قلوب متيمة بأدق أدق تفاصيل حياة نجمتنا شيراز ..
.
فـ غنت جميلتنا #شيراز بـِ حب ما بيشبه حب حدا ، وبـِ نظرة أمل وصوت ما بيشبه صوت حدا وإحساس يا معتر شو حلو ، فـ كانت أغنية " #شو_بعمل_بهالقلب " لـِ شيراز سوبر حبوة ومجنونة ، فقد أطلقتها قبل فترة بـِ بعيدة ، وفي هذا العيد من يوم الحب وقبل أيام قد أطلقت فيديو كليب الأغنية فـ كانت الكلمات والألحان لـِ المبدع مروان خوري ، ميكس وماسترينغ لـِ ناصر الأسعد ، والإخراج لـِ وليد ناصيف .. .
فـ إذا بدنا نرد علة من نحب ، فبوقتا منغني هيك بصوتا هيي ..
منرد ،
ما منعرف
منشتقلك ،
وقت تغيبي
دقاتنا كيلا هون ،
والقلب يدق جنون
غمرة ..
ما بدا سكون
ولا تغفى على السكيت ..
.
لم نكتب كلاماً وحسب ، بل لأجلكِ أنتِ كتبنا أبيات تليق بكي ، ومتل العنوان بـِ غيبتا مش حدا تاني " بغيبتك إنتِ " ما منعرف شو بدو يصير .. بـِ غيابك ما فينا ، ويا معتر شو صاير !! شيــــــــراز منحبك بـِ جنون ، منشتقلك قولي أكتر .. شو صاير فينا دخلك يا قلبي وجانن
Read more
. . متاسفم براي اين روزهاي وطنم ... چه خواهد شد و چه خواهند نوشت ... يك جاده ي بي سر و تهِ بي ... و هم ...
Media Removed
. . متاسفم براي اين روزهاي وطنم ... چه خواهد شد و چه خواهند نوشت ... يك جاده ي بي سر و تهِ بي ... و هم وطنانم و فقر و شوربختي ... هيچ وقت نخواستم از بدي ها بنويسم ، اما نمي دونم خانم يا آقاي فلاني ازون بالا بالاها به پدر يا مادر اون بچه هايي كه به نون شب محتاجن يا قراره اول مهر برن مدرسه فكر مي كنن ؟! اصلا به ... .
.
متاسفم براي اين روزهاي وطنم ...
چه خواهد شد و چه خواهند نوشت ...
يك جاده ي بي سر و تهِ بي ... و هم وطنانم و فقر و شوربختي ... هيچ وقت نخواستم از بدي ها بنويسم ، اما نمي دونم خانم يا آقاي فلاني ازون بالا بالاها به پدر يا مادر اون بچه هايي كه به نون شب محتاجن يا قراره اول مهر برن مدرسه فكر مي كنن ؟! اصلا به بچه ها فكر مي كنن؟! و اگه فكر مي كنن ، پس كجاي ماجران ...؟!
.
.
خواااهش مي كنم همه كارها رو به مسئولين واگذار نكنيم ... خودمون هواي همديگرو داشته باشيم ... 🌱
.
.
.
Read more
قهرمانم... تو همه اين سالها با عشق كار كردي، از جون و دل مايه گذاشتي، خيلي وقتها بيشتر از توانت كار ...
Media Removed
قهرمانم... تو همه اين سالها با عشق كار كردي، از جون و دل مايه گذاشتي، خيلي وقتها بيشتر از توانت كار كردي، خيلي وقتها بعد از پروازهاي طولاني كه گاه بيشتر از سي وشش هفت ساعت بود،درست همون موقع كه همه تو استراحت بودند تو به بچه هاي مصدوم رسيدگي كردي...خيلي وقتها از تايم استراحتت گذشتي و براي مصدوميت ... قهرمانم...
تو همه اين سالها با عشق كار كردي، از جون و دل مايه گذاشتي، خيلي وقتها بيشتر از توانت كار كردي، خيلي وقتها بعد از پروازهاي طولاني كه گاه بيشتر از سي وشش هفت ساعت بود،درست همون موقع كه همه تو استراحت بودند تو به بچه هاي مصدوم رسيدگي كردي...خيلي وقتها از تايم استراحتت گذشتي و براي مصدوميت كسايي جز بچه هاي تيم كه اصلاً وظيفه اي در قبالشون نداشتي وقت صرف كردي، خيلي وقتا بيشتر از وظيفه يه پزشك تيم كار كردي،همه اينا فقط يه دليل داره، اونم اينكه انسانيت تو وجودت به قشنگترين شكل معني شده...و من افتخار ميكنم به داشتن همسري چون تو... تو اين ١٨ ماهي كه مهرسا رو خدا بهمون داده ميدونم چقدر واست سخت بود تحمل دوري پاره تنت اونم نه يك هفته ، بلكه هفته هايي كه گاه به ماه هم كشيده ميشد و من فقط ميدونم كه چي بهت گذشت تو همه ي اين روز و شباي دلتنگي...
و در قبال همه اين از خود گذشتگي ها خيلي وقتا به اون چيزي كه حقت بود نرسيدي ولي بخاطر عشقي كه به كارت داشتي دم نزدي و ادامه دادي و حالا شايد فقط خداي بزرگ از دل مهربونت خبر داره كه چرا ديگه نتونستي ادامه بدي....
به هر حال هر تصميمي كه گرفتي مطمئنم درست ترين تصميمه و من بهش احترام ميزارم و مطمئنم تو راه جديدي كه قصد داري در پيش بگيري موفق تر از قبل خواهي بود چون خدا هميشه با تو و قلب مهربونته ...
Read more
أدعوكم لإعادة الاشتراك في قناة صديقنا وأخونا الإعلامي والناقد الرائع يحيى جان الذي تمت سرقته للاسف ...
Media Removed
أدعوكم لإعادة الاشتراك في قناة صديقنا وأخونا الإعلامي والناقد الرائع يحيى جان الذي تمت سرقته للاسف بعد ان وصل عدد المشتركين ما يقرب من النصف مليون متابع حقيقي. الرجاء الدعم واعادة نشر حساب يحيى جان #Repost @yehiagan_official with @get_repost ・・・ .. يمكن هَي أسهل افتتاحية لبوست وأصعبها ... أدعوكم لإعادة الاشتراك في قناة صديقنا وأخونا الإعلامي والناقد الرائع يحيى جان الذي تمت سرقته للاسف بعد ان وصل عدد المشتركين ما يقرب من النصف مليون متابع حقيقي. الرجاء الدعم واعادة نشر حساب يحيى جان
#Repost @yehiagan_official with @get_repost
・・・
..
يمكن هَي أسهل افتتاحية لبوست وأصعبها بنفس الوقت، بس أكيد من أكتر من أسبوع ما فقدت لياقة البدايات ولا فقدت الحماس بالعكس
بأمانة مو مهمة الأسباب ولا عادت تعنيلي. ليش راح الحساب وكيف وقدرت رجّعه أو ما قدرت. باختصار الحدث متله متل كتير أحداث مرّت بحياتي، كان من وراها عبرة وحكمة وهدف. وحمدلله فوراً شعرت بهالحكمة والهدف. ببساطة هيي الكشف.. كشف حساب.. وكشف ثمر استوى وكان طيّب أو كان فاسد، زراعة على مدار أربع سنوات حصدت نتائجها هالأسبوع محاصيل محبة ودعم ودفا عائلة ما شعرت في غير بلحظات بخيلة بين وقت والتاني
شو بدي قلكم ؟ إنتو عيلتي.. وما بعرف.. بتستقبلوني عندكم أو أنا رح إستقبلكم ؟؟ محباتي 😘😘😘
#يحيى_جان #yehia_gan
Read more
حتما وقت بذارين و بخونين تصميمهاي بزرگ هميشه پر از ريسكه. پر از نگراني از اينكه ميشه يا نميشه. مي ...
Media Removed
حتما وقت بذارين و بخونين تصميمهاي بزرگ هميشه پر از ريسكه. پر از نگراني از اينكه ميشه يا نميشه. مي گيره يا نمي گيره. اصلا به نظرم دريا نماد همين قضيه اس. تهش معلوم نيست و به محض اينكه واردش بشي ، انگار وارد يه دنياي ديگه شدي. ديگه پاهات مثل اون چيزي كه سالها عادت داشتي روي زمين سفت نيست. پس كلا تعريفهايي ... حتما وقت بذارين و بخونين
تصميمهاي بزرگ هميشه پر از ريسكه.
پر از نگراني از اينكه ميشه يا نميشه. مي گيره يا نمي گيره. اصلا به نظرم دريا نماد همين قضيه اس. تهش معلوم نيست و به محض اينكه واردش بشي ، انگار وارد يه دنياي ديگه شدي. ديگه پاهات مثل اون چيزي كه سالها عادت داشتي روي زمين سفت نيست. پس كلا تعريفهايي كه تو ذهنت داشتي رو تغيير ميده. به محض اينكه واردش مي شي ديگه حتي نمي توني ثابت وايسي ، چون اگه تو هم بخواي باز موجها تو رو با خودشون مي برن. از دور كه نگاش مي كني غرق بزرگيش مي شي و شايدم جذب آرامشش اما به محض اينكه واردش مي شي تو يه چشم به هم زدن ، مي بيني كه اون آرامش چه تلاطمي درونشه.
ولي با اين حال آدميزاد نمي تونه هميشه رو خشكي و جاي سفت باشه و فقط از دور دريا رو نگاه كنه. سالهاي سال اجداد ما اگه قرار بود فقط به دريا از دور نگاه كنن نه صيدي وجود داشت نه سرزمينهاي جديد نا ماجراجويي نه لشكركشي و نه هيچ كدوم از ريسكهاي ديگه اي كه بشر ديروز كرد تا به امروز برسه.
دريا منطق سرش نمي شه ، آدم ريسك پذير مي خواد. اگه تو خشكي موندي ، روند زندگيت مثل ديروزه ، ولي اگه رفتي سمت دريا ، ماجراجوييت شروع ميشه و اگه اونقدر قوي باشي كه شكستش بدي ، جاييزشم مي گيري.
به قول اون وريا ،
risk it
to get the biscuit
به قول قديميها درسته كه ماها مال خشكييم ، ولي بايد بعضي وقتها دل رو به دريا زد.
چون ،
پشت درياها شهري است !!! كه در آن وسعت خورشید به اندازه چشمان سحرخیزان است.
شاعران وارث آب و خرد و روشنی‌اند.
پشت دریاها شهری است!
قایقی باید ساخت.

يكشنبه ٢٧ خرداد ٩٧

#دريا #محمدبيباك #mohammadbibak #risk #تصميم #غروب #sunset #انگيزه #motivation #سهراب_سپهري
#iran #ايران #ايرانگردي #seaside #instafame #instagood #bibak #worldcup #moscow #russia
Read more
 #حالات_امام_حسن_هنگام_عبادت #ماه_میهمانی_خدا #رمضان_جای_خودش_را_دارد_اما_غالبا #توبه_ها_را_اشک_بر_ارباب_امضا_میکند . . . الف) ...
Media Removed
#حالات_امام_حسن_هنگام_عبادت #ماه_میهمانی_خدا #رمضان_جای_خودش_را_دارد_اما_غالبا #توبه_ها_را_اشک_بر_ارباب_امضا_میکند . . . الف) هنگام وضو . آن حضرت هنگام وضو گرفتن بدنش مي لرزيد، و چهره اش زرد مي شد، از او درباره راز اين امر سؤال شد، فرمود: «حق علي كل من وقف بين يدي رب العرش ... #حالات_امام_حسن_هنگام_عبادت
#ماه_میهمانی_خدا
#رمضان_جای_خودش_را_دارد_اما_غالبا
#توبه_ها_را_اشک_بر_ارباب_امضا_میکند
.
.
.
الف) هنگام وضو
.
آن حضرت هنگام وضو گرفتن بدنش مي لرزيد، و چهره اش زرد مي شد، از او درباره راز اين امر سؤال شد، فرمود: «حق علي كل من وقف بين يدي رب العرش ان يصفر لونه و ترتعد مفاصله ؛ بر هر كسي كه در پيشگاه خداوند مي ايستد لازم است كه [از عظمت الهي] رنگش زرد و اندامش به لرزه افتد.»
.
 ب) هنگام ورود به مسجد
.
وقتي كه در آستانه مسجد قرار مي گرفت، سر به سوي آسمان بلند مي كرد و عرضه مي داشت: «الهي ضيفك ببابك يا محسن قد اتاك المسي ء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم ؛ خدايا ميهمانت درب خانه ات ايستاده، اي احسان كننده! [بنده] گنه كار به سوي تو آمد، به خوبي آنچه نزد توست، از بدي آنچه نزد من است درگذر. اي [خداي] بخشنده.»
.
ج) در وقت نماز و در هر حال
.
امام صادق عليه السلام مي فرمايد:« ان الحسن بن علي كان اعبد الناس في زمانه و ازهدهم و افضلهم و كان اذا حج حج ماشيا و ربما مشي حافيا و كان اذا ذكر الموت بكي و اذا ذكر القبر بكي، و اذا ذكر البعث و النشور بكي، و اذا ذكر الممر علي الصراط بكي و اذا ذكرالعرض علي الله تعالي ذكره شهق شهقة يغشي عليه منها و كان اذا قام في صلاته ترتعد فرائضه بين يدي ربه عزوجل و كان اذا ذكر الجنة و النار اضطرب اضطراب السليم و سال الله الجنة ؛ امام حسن عليه السلام عابدترين، زاهدترين و برترين مردم زمان خويش بود، هرگاه حج به جا مي آورد پياده و گاهي پا برهنه بود، هميشه اين گونه بود كه اگر يادي از مرگ و قبر و قيامت مي كرد گريه مي كرد. وقتي يادي از گذشتن از صراط مي كرد، گريه مي كرد، وقتي يادي از عرضه شدن در پيشگاه الهي [براي حساب و كتاب] مي كرد، صداي حضرت بلند مي شد، تا آنجا كه غش مي كرد [ و بيهوش مي افتاد]، و هر گاه براي نماز مي ايستاد، بند بند وجود او در مقابل خدايش مي لرزيد و هر وقت از بهشت و جهنم ياد مي كرد، مانند مار گزيده مي پيچيد، و از خداوند بهشت را درخواست مي كرد.»
.
د) بعد از نماز
.
در حالات آن حضرت نوشته اند: «ان الحسن كان اذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتي تطلع الشمس ؛ امام حسن عليه السلام همواره چنين بود كه وقتي از نماز صبح فارغ مي شد، [باز هم بر سجاده خويش مي نشست و عبادت خدا مي كرد، ] با هيچ كس [در آن حال ] سخن نمي گفت: تا آنگاه كه خورشيد طلوع مي كرد.»
.
ه) هنگام خواندن قرآن
.
در هنگام قرائت قرآن، وقتي به آيه « يا ايها الذين آمنوا» مي رسيد، مي گفت: «لبيك اللهم لبيك.
.
#ماه_این_ماه_شب_نیمه_ی_آن_می_آید
#رمضان_الکریم
Read more
حيالله كلن بأسمه<span class="emoji emoji270b"></span>🏾😎🏋🏾<span class="emoji emoji1f4aa"></span>🏾 #وقت_اللياقه #وقت_اللياقة #بودي_ماستر #فيتنس_تايم #فيتنس_تايم #تمرين ...
Media Removed
حيالله كلن بأسمه🏾😎🏋🏾🏾 #وقت_اللياقه #وقت_اللياقة #بودي_ماستر #فيتنس_تايم #فيتنس_تايم #تمرين #حديد #معضل #معضلين #فيزيك #خال #خوال #بدي_ماستر #كمال_اجسام #gym #gymlife #gymtime #fittness #fittnessmodel #fizek #fizekfitness حيالله كلن بأسمه✋🏾😎🏋🏾💪🏾 #وقت_اللياقه #وقت_اللياقة #بودي_ماستر #فيتنس_تايم #فيتنس_تايم #تمرين #حديد #معضل #معضلين #فيزيك #خال #خوال #بدي_ماستر #كمال_اجسام #gym #gymlife #gymtime #fittness #fittnessmodel #fizek #fizekfitness
. #پست٨١٥ البته من ميخوام يك تعريف درست از آرزو رو بگم و اونم اينه كه آرزواين نيست كه يك چيزي روبخواي و بهش هي فك كني .اون وقت اين ميشه روياپردازي و وهم آرزو اونيه كه چيزي رو قلبا ️بخواي و در عمل 🏾هم اين خواستن رو با تقلا و تلاشت براش نشون بدي ، تا بشه اسمشو گذاشت آرزو اون وقت ه ك ميتوني سرتو بالا بگيري ... .
#پست٨١٥
البته من ميخوام يك تعريف درست از آرزو رو بگم و اونم اينه كه آرزواين نيست كه يك چيزي روبخواي و بهش هي فك كني .اون وقت اين ميشه روياپردازي و وهم
آرزو اونيه كه چيزي رو قلبا ♥️بخواي و در عمل 💪🏾هم اين خواستن رو با تقلا و تلاشت براش نشون بدي ، تا بشه اسمشو گذاشت آرزو
اون وقت ه ك ميتوني سرتو بالا بگيري و بگي اگه اين آرزوي منه حتمااا توان و استعدادش هم توو وجودم هست ♥️😊 #بزرگان #اردات_به_دكتر_قمشه_اي #حرف_حق #روياهاتو_تبديل_به_آرزو_كن #واقعي_ميشن #روياي_وكالت #روياي_روپوش_سفيد #روياي_سازندگي # روياهاي_شدني #قلب #عمل #كافه_كنكور #تعريفِ_جديد_رويا
#آرزو_دليل_براستعداده
ادمين٢:اسلامي
Read more
" كاش هميشه تحويل داشته باشيم<span class="emoji emoji1f469"></span>🏻‍<span class="emoji emoji1f4bb"></span>نخوابيم چند روز،رَد بديم هِي مِثِ امروز<span class="emoji emoji1f646"></span>🏻‍♀️بعد هي باهام دعوا ...
Media Removed
" كاش هميشه تحويل داشته باشيم🏻‍نخوابيم چند روز،رَد بديم هِي مِثِ امروز🏻‍♀️بعد هي باهام دعوا كني كه بيام خونتون،ولي تَهِش هِي برف بباره،نتوني بري خونتون🌨بعد هِي ضايع شي بياي خونمون،هي تو راه بخوايم بريم قيفي بخوريم،هي دستگاش خراب باشهبعد هي هَمَش بريم آيس پك بخوريم🥤بعد همش ليز بخوريم،بعد ... "
كاش هميشه تحويل داشته باشيم👩🏻‍💻نخوابيم چند روز،رَد بديم هِي مِثِ امروز🙆🏻‍♀️بعد هي باهام دعوا كني كه بيام خونتون،ولي تَهِش هِي برف بباره،نتوني بري خونتون🌨بعد هِي ضايع شي بياي خونمون،هي تو راه بخوايم بريم قيفي بخوريم،هي دستگاش خراب باشه❌🍦بعد هي هَمَش بريم آيس پك بخوريم🥤بعد همش ليز بخوريم،بعد هي داد بزنيم،بعد مثلا دستام قرمز بشه هِي،هِي استرس بگيرم كه الآن قطع ميشَن،بعد عزيزم هي جيبِتو بِهِم قرض بدي چون جيب ندارم و دست كِشاي عزيزم و جا گذاشتم♥️☹️بعد هِي دوباره انقد زشت و خيس بشيم،بعد هِي نتونيم از پله هاي خونمون بريم بالا،بعد هي هر روز ليز بخوريم...
.
@farnoosh.moarefian
كاش هيچً وقت نَميريم☹️♥️دوسِت دارَم☹️هيچ وقت نَمير☹️
#بستني_ترين_روزِ_دنيا
وَرَق بِزَنيد🤦🏻‍♀️😂
Read more
"لحتى اوصل للضفة التانية لازم اتعلم السباحة" بقدر أحلم بكل اشي بدي اياه بس هل بقدر انجز كل اشي حلمت فيه؟ هون اذا ما كنت معطي لحالي التدريب والخطة اللازمة ما حقدر اجاوبه.. ومن هون أول نصيحة حكيتها لحالي في بداية السنة انه لازم يكون عندي خطّة بدل ما نحكي عن الأحلام وبس.. كل حدا منّا عنده حلم، سواء ... "لحتى اوصل للضفة التانية لازم اتعلم السباحة"

بقدر أحلم بكل اشي بدي اياه بس هل بقدر انجز كل اشي حلمت فيه؟ هون اذا ما كنت معطي لحالي التدريب والخطة اللازمة ما حقدر اجاوبه.. ومن هون أول نصيحة حكيتها لحالي في بداية السنة انه لازم يكون عندي خطّة بدل ما نحكي عن الأحلام وبس.. كل حدا منّا عنده حلم، سواء كان انه يخسر وزن، يصير غني، يسافر ويلف العالم، لنصنع هاي الاحلام ونعمل على تحقيقها لازم نعمل خطط ونمشي عليها.. وجود خطّة بيعني الجديّة والرغبة القويّة في تحقيق هاي الأحلام، السنة هاي عنوانها بالنسبة الي هوه "التطوير والتعليم" تطوير بعض المهارات على المستوى العملي، الشخصي والحياتي والأكاديمي اللي حيساعدني اوصل للحلم اللي عندي واقدر احققه.. حياخد مني وقت وجهد بس مآمن انه كل خطّة بتنحط ولو بتكلّف وقت ساعة زمن بتوفّر عليّ ٤ ساعات قي التنفيذ، وبعرف انه الخطط دايماً بتتغير على حسب معطيات الحياة ومجرياتها بس الهدف هوه واحد ثابت ما بتغيّر... "بسميها خطط، مش أحلام" 🙏

#خطط #أحلام #شغف
Read more
الصورة غريبة شوي <span class="emoji emoji1f605"></span>! بس بتوضح كيف البرايمر بأثر عالمسام حتى مسام الحامضه ! في طقسنا هاذ والصيف اللي ...
Media Removed
الصورة غريبة شوي ! بس بتوضح كيف البرايمر بأثر عالمسام حتى مسام الحامضه ! في طقسنا هاذ والصيف اللي عامل حالو شتا ، مهم كثير تستعملو برايمير اذا نهاركو طويل وبدكو الميك اب يظل ثابت اكثر وقت - ومن ناحية ثانية استعمال البرايمر بشكل يومي ممكن يسد المسام ويصير في تجمع روس سودا واوساخ ! 😯 نصيحتي الك - ... الصورة غريبة شوي 😅! بس بتوضح كيف البرايمر بأثر عالمسام حتى مسام الحامضه !
في طقسنا هاذ والصيف اللي عامل حالو شتا ، مهم كثير تستعملو برايمير اذا نهاركو طويل وبدكو الميك اب يظل ثابت اكثر وقت - ومن ناحية ثانية استعمال البرايمر بشكل يومي ممكن يسد المسام ويصير في تجمع روس سودا واوساخ ! 😯
نصيحتي الك - اعطي وجهك لو يوم واحد فالاسبوع فري من المكياج ✋
استعملي بيلينج مرتين فالاسبوع وتونر مناسب لنوع بشرتك ❄
تستعمليش ميك اب فل كافير بشكل يومي
استعملي ميك اب مع تغطيه خفيفه ✋
حطي في جزدانك علبة بودرة اعملي تاتش اب خلال النهار 💢
وبس !
النعنع فالصورة مش عشان اعمل ليموناضه بس بدي اعمل معكو ماسك للنظارة !💥💥 بدكو ياه بوست ولا ستوري ؟ 🍃
وتنسوش تعملو منشنات للي بتمكيجو بشكل يومي ❗❗
#miluccateam @milucca
Read more
Loading...
Load More
Loading...