Loading Content...

به مرد ادب بی

Loading...


Unique profiles
21
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Vank Church,, Tehran, Iran, Tabriz, Iran
Average media age
889.9 days
to ratio
2.7
. ‏Vank cathedral | Esfahan | Iran ایران | اصفهان | کلیسای وانک . . شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام ...
Media Removed
. ‏Vank cathedral | Esfahan | Iran ایران | اصفهان | کلیسای وانک . . شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند که زیرکان جهان از کمندشان نرهند/ من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند!/ جفا نه پیشه درویشیست و راهروی بیار باده که این سالکان نه مرد رهند/ مبین حقیر گدایان عشق ... .
‏Vank cathedral | Esfahan | Iran
ایران | اصفهان | کلیسای وانک
.
.
شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند
که زیرکان جهان از کمندشان نرهند/
من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه
هزار شکر که یاران شهر بی‌گنهند!/
جفا نه پیشه درویشیست و راهروی
بیار باده که این سالکان نه مرد رهند/
مبین حقیر گدایان عشق را کاین قوم
شهان بی کمر و خسروان بی کلهند/
به هوش باش که هنگام باد استغنا
هزار خرمن طاعت به نیم جو ننهند/
مکن که کوکبه دلبری شکسته شود
چو بندگان بگریزند و چاکران بجهند/
غلام همت دردی کشان یک رنگم
نه آن گروه که ازرق لباس و دل سیهند/
قدم منه به خرابات جز به شرط ادب
که سالکان درش محرمان پادشهند/
جناب عشق بلند است همتی حافظ
که عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند/
.
#حافظ
.
.
Photo by @Alireza.ghn
.
.
#cathedral #vank_church #church #esfahan #iran #mustseeiran #mustseeiran_insta #iran #persian #art #painting #instaesfahan #esfahanziba #esfahan_isfahan #esfahanaks
Read more
Loading...
سلام عصر بخیر <span class="emoji emoji1f449"></span><span class="emoji emoji1f447"></span>خوندن متن این پایین چند ثانیه بیشتر وقتتونو نمیگیره لطفا همه بخونید <span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> لطفا بخونید ...
Media Removed
سلام عصر بخیر خوندن متن این پایین چند ثانیه بیشتر وقتتونو نمیگیره لطفا همه بخونید لطفا بخونید . . فرهنگ سازی اینترنت : کمی شعور کافیه تا آدم ها به خودشون اجازه ندن به کسی توهین کنن حرفای زشت و ناسپند بزنن خب چه دلیلی داره ؟ الان اگه خانواده خودتون باشن کسی این حرفارو بزنه چه حس حالی بهتون ... سلام عصر بخیر 👉👇خوندن متن این پایین چند ثانیه بیشتر وقتتونو نمیگیره لطفا همه بخونید 👇👇👇 لطفا بخونید 👇
.
.
فرهنگ سازی اینترنت :
کمی شعور کافیه تا آدم ها به خودشون اجازه ندن به کسی توهین کنن
حرفای زشت و ناسپند بزنن
خب چه دلیلی داره ؟ الان اگه خانواده خودتون باشن کسی این حرفارو بزنه چه حس حالی بهتون دست میده ؟
یذره آدم باشیم
احترام بزاریم شعور داشته باشیم
خیلی سخته ؟! اسممون مرده
ی ذره مزه اش کنید توی دهنتون
یذره حرمت این حرف رو نگه دارید
یذره واقعا مرد باشین یذره انسانیت به خرج بدین حرفای زشت نزنید بخدا سخت نیست
چرا همیشه باس به ما بگن فرهنگ استفاده از چیزیو نداریم؟
توی دنیا لایو میزارن بهشون فحش میدن ؟ میان بگن این حرفای زشت زننده شما میزنید ؟
فرهنگ ما خیلی غنی تر از این حرفاست ما ایرانی هستیم
یذره به فرهنگ عمیق ما فکر کنید
همیشه نباس اسم ما به بدی ها بیاد
به این حجمه های زشت ناپسند اینترنتی بیاد به این توهین و حرفای زشت بیاد
بیاید یذره جدا از هر چیزی انسان باشیم
در شان یک انسان نیست اینکارای شما
وقتی این چیزارو ادم میبینه خجالت میکشه
کمی به خودتون بیاین
بزارید ما هم مث همه دنیا شخصیتمون حفظ شه
بی ادب بودن بی شخصیت بودن اینا کاری نداره اگر شما متفاوت بودی با بقیه اون موقعه میتونی روی خودت اسم انسان رو بزاریی
التماس کمی تفکر
و کمی تلنگر
به خودتون بیاین ‌.
#هیرسا_ج
Read more
سنگسار!!! یکی نامرد نصرانی زنی را نزد عیسی برد، و در محضر شهادت داد که این زن پاکدامن نیست! ... ...
Media Removed
سنگسار!!! یکی نامرد نصرانی زنی را نزد عیسی برد، و در محضر شهادت داد که این زن پاکدامن نیست! ... زن از شرم گنه چون آهوی زخمی، هراسان بود و مروارید اشکش از خجالت روی مژگان بود، مسیحا از تأثّر، همچو گردابی به خود پیچید، و توآم با سکوتی سوی یاران دید، ز چشم همرهانش ناگهان برق غضب جوشید، یکی ... سنگسار!!! یکی نامرد نصرانی
زنی را نزد عیسی برد،
و در محضر شهادت داد
که این زن پاکدامن نیست!
... زن از شرم گنه
چون آهوی زخمی، هراسان بود
و مروارید اشکش
از خجالت روی مژگان بود،
مسیحا از تأثّر،
همچو گردابی به خود پیچید،
و توآم با سکوتی سوی یاران دید،
ز چشم همرهانش
ناگهان برق غضب جوشید،
یکی آهسته،
امّا با ادب پرسید:
که ای روح مقدّس
از چه خاموشی؟
چرا از جرم این پتیاره
این سان دیده میپوشی؟
سزای این چنین جرمی
مگر بر تو مبرهن نیست؟
ولی فرزند مریم،
همچنان با شاخۀ خشکی که بر کف داشت،
نقشی بر زمین میزد،
و با پای تفکر
گام در راه یقین میزد،
که ناگه،
اعتراض دیگری، زان جمع، بالا شد.
که ای عیسی!
چه میخواهی؟
گناه او نمایان است،
سزایش سنگباران است،
چراغ عفت مریم،
درون سینۀ این دیو، روشن نیست،
و این بدکاره را راهی،
به جز در زیر سنگ شرع، مردن نیست.
مسیحا از پی اندیشه ای کوته،
سکوت تلخ را بشکست،
و چون روشن چراغی،
در میان دوستان بنشست،
وگفت: آری،
سزایش سنگباران است،
ولیکن سنگ اوّل را،
به سوی این زن آلوده در عصیان
کسی باید بیندازد،
که خود، عاری ز عصیان است
و دامانش،
رها از چنگ شیطان است!
و میپرسم:
که مردی با چنین اوصاف،
اندر جمع یاران است؟
مسیحا حرف خود را گفت،
و سر را در گریبان کرد،
و همراهان خود را،
زان قضاوت ها پشیمان کرد!
که را جرأت،
که نزد پاک جانان
جان خود را
پاک از لوث خطا بیند؟
که را زهره،
که خود را پاک،
نزد انبیا بیند؟
پس از لختی،
کز آن بی حرمتی
یاران خجل گشتند،
و از محضر برون رفتند ؛
مسیحا ماند و آن زن ماند
و عیسی با زبان نرم،
آن محجوبه را فهماند،
و با اندرز های پاک،
بذر عفت و نیکی،
به دشت خاطرش افشاند،
... و آن زن،
با هوای تازه ای،
بیرون ز محضر شد،
و تصویر نویی،
از شرع،
در ذهنش مصوّر شد،
که از خون بنی آدم،
چراغ شرع، روشن نیست ؛
و راه شرع،
تنها راه، کشتن نیست!
تو را،
ای ادّعا پرداز احکام مسلمانی،
نمیگویم مسیحا شو،
که ایمان پیمبر،
در دل و جان تو و من نیست،
ولی سر در گریبان کن،
و از خود نیز پرسان کن،
که اعمال تو آیا،
گاهگاهی،
بد تر از کردار آن زن نیست؟
و از داغ هزاران جرم پنهانی
بگو ای مرد،
ترا آلوده دامن نیست؟!
Read more
مثل مَرد انتقاد کنید.بگید فلان کار #احمدی_نژاد اشتباه بود. . بگید اشتباه کرد #مسکن ساخت، #سد ساخت، #نیروگاه ساخت، #مدرسه ساخت،پل،جاده،تونل،کارخانه ساخت.بگید اشتباه کرد به #غرب باج نداد بگید اشتباه کرد #انرژی #هسته_ای رو که حقمون بوده رو گرفت. . بگید اشتباه بود که حتی به تمام روستاهامون ... مثل مَرد انتقاد کنید.بگید فلان کار #احمدی_نژاد اشتباه بود.
.
بگید اشتباه کرد #مسکن ساخت، #سد ساخت، #نیروگاه ساخت، #مدرسه ساخت،پل،جاده،تونل،کارخانه ساخت.بگید اشتباه کرد به #غرب باج نداد بگید اشتباه کرد #انرژی #هسته_ای رو که حقمون بوده رو گرفت.
.
بگید اشتباه بود که حتی به تمام روستاهامون هم سرکشی کرد.بگید اشتباه بود که برای بدبخت بیچاره ها گاز و آب و برق و تلفن کشید.
.
بگید اشتباه بود که جلوی #اشرافیت زالو صفت غرب زده ایستاد که امروز اینطور مورد تهمت های ناجوانمردانه قرار گرفته.آره احمدی بد بود چون از جنس شما نبود که با شعار زنده باد مخالف من و ادب مرد به ز دولت اوست دهنتون رو به فحاشی و تهمت باز میکنید و وقتی به پیج هاتون سرک میکشیم میبینم پشت یه جلبک سبز و یه فتنه گر و یه #اشراف قایم شده اید.
.
درسته که احمدی هم اشتباهاتی داشت ولی ولله قسم این عین بی انصافیه که این رفتار رو میکنید.
.
ولله قسم اندازه تمام دوران بعد از انقلاب ساخت و ساخت و ساخت و اما افسوس که عده ای وجدانشان خواب است و خواب است و خواب.
.
بوالله تنها رئیس جمهوری #إيراني بود که دغدغه #امام #زمان عج را داشت
.
متاسفم بعضی از دوستان الان با جماعت لیبرال صفت هم صدا شده ان
Read more
...فوتبال ظاهراً این ماجرای دشمنی سرمربی تیم ملی با برانکو ایوانکوویچ تمامی نداشته و ایشان هر ...
Media Removed
...فوتبال ظاهراً این ماجرای دشمنی سرمربی تیم ملی با برانکو ایوانکوویچ تمامی نداشته و ایشان هر چه دل تنگشان میخواهد گفته و کسی هم در فدراسیون فوتبال نیست که جلوی این مصاحبه ها را بگیرد. آنقدر اوضاع تاسف آور است که فقط باید گفت آقایان مدیر لطفا جلوی سرمربی تیم ملی را بگیرید. دوستانی که من را می شناسند ... ...فوتبال

ظاهراً این ماجرای دشمنی سرمربی تیم ملی با برانکو ایوانکوویچ تمامی نداشته و ایشان هر چه دل تنگشان میخواهد گفته و کسی هم در فدراسیون فوتبال نیست که جلوی این مصاحبه ها را بگیرد. آنقدر اوضاع تاسف آور است که فقط باید گفت آقایان مدیر لطفا جلوی سرمربی تیم ملی را بگیرید. دوستانی که من را می شناسند خوب می دانند که من طرفدار هر دو مربی هستم چرا که اعتقاد دارم حضور همزمان آنها به پیشرفت فوتبال ایران و بالا رفتن سطح فنی تیم های محبوبم کمک میکند. اما این دلیل نمی شود که حق را نادیده گرفته و سکوت کنم. آنچه مشخص است سرمربی تیم ملی نمی‌تواند جلوی خود را گرفته و به همکاران خود توهین نکند. آقای کارلوس کی روش لطفا بیش از این شخصیت خودتان را پایین نیاورده و درباره برانکو ایوانکوویچ اظهار نظر نکنید. در اینکه شما به لحاظ فنی مربی بزرگی هستید هیچ شکی نیست اما اگر نمی توانید جلوی زبان سرخ و بی نزاکت خود را بگیرید بهتر است بدانید که دیگر حمایت ما را نخواهید داشت. جناب آقای کی روش بدانید که هواداران پرسپولیس به هیچ عنوان پشت سرمربی خود را خالی نکرده و مثل کوه پشت برانکو ایوانکوویچ هستند. آقای کی روش ادب مرد به از دولت اوست. اگر یکبار دیگر درباره سرمربی پرسپولیس اظهارنظر کنید پاسخ کوبنده ای به شما خواهیم داد. زنده باد برانکو ایوانکوویچ

پ.ن آقایان مدیر تحویل بگیرید، گرچه میدانم شما خودتان آتیش بیاره معرکه هستید و هیزم در آتش این اختلاف می ریزید، اما بدانید اگر پرسپولیسی ها پشت تیم ملی را خالی کنند نتیجه جز ناکامی تیم ملی به همراه نخواهد داشت

#فوتبال_با_فواد
Read more
. با سلام و ادب به بهانه ی حاشیه های سریال پایتخت و موضوع داعش و مدافعان حرم که از دیشب تنور افراط و تفریط ...
Media Removed
. با سلام و ادب به بهانه ی حاشیه های سریال پایتخت و موضوع داعش و مدافعان حرم که از دیشب تنور افراط و تفریط رو در اظهار نظرهای جور واجور داغ کرده خواستم عرض کنم من نه به اون کسی که میاد زیر پست جناب تنابنده فحاشی میکنه کار دارم و نه به اون بی همه کسی که دنبال منافع و جیب خودش از مدافعان حرم و شهداست.. متاسفانه ... .
با سلام و ادب
به بهانه ی حاشیه های سریال پایتخت و موضوع داعش و مدافعان حرم که از دیشب تنور افراط و تفریط رو در اظهار نظرهای جور واجور داغ کرده خواستم عرض کنم من نه به اون کسی که میاد زیر پست جناب تنابنده فحاشی میکنه کار دارم و نه به اون بی همه کسی که دنبال منافع و جیب خودش از مدافعان حرم و شهداست.. متاسفانه کرکس ها همه جا هستند ..
عرض من اینه گرفتاریها، فساد، فقر ، نرخ دلار، بیکاری، رفتار رجل سیاسی در لباس دینی و هزار مورد دیگه باعث نشه یک سری ارزش ، اصول و واقعیت نادیده گرفته بشه .. خواهش میکنم به گزارش زیر با دقت توجه بفرمایید:
یادداشت قابل تامل : 🔹شهرهای "سوریه" دومینو وار سقوط می کردند ؛
"داعش" به چند صد متری حرم حضرت "زینب" رسیده بود ..
🌑کودک و سالخورده ، زن و مرد سربریده می شدند!! 🌑یکی از دواعش ،
قلب فردی را به دندان گرفته و درمقابل دوربین می خورد!!
به گونه ای که "پوتین" ، رییس جمهور روسیه هم از دیدن آن متاثر
می شود ؛
و آمریکا را به خاطر حمایت ازاین وحشی ها سرزنش می کند. 🌑همه در شوک تحولات سوریه بودند که ناگهان و در کمتر از ۲۴ ساعت ، موصل عراق در نتیجه خیانت ته مانده های حزب "بعث" و "برخی ازارتشی های این کشور" ، سقوط کرد !!
و از همین جا بود که سقوط دومینو وار شهرهای عراق آغاز شد!
موصل ، الانبار ، تلعفر ، سنجار ، صلاح الدین ، کرکوک ، دیاله ، هیت ، الرمادی و... در عراق متحیرانه سقوط کردند. 🌑داعش به دیاله عراق رسید ؛
فاصله دیاله با مرز ایران فقط ۱ کیلومتر است ؛
فاصله روستای زلزله زده ازگله که این روزهازیاداز آن شنیده میشود ، تا "دیاله" تحت تصرف داعش ، فقط ۱۰ کیلومتر !! 🌑صدای توپ و تانک داعش ،
امان از مردم روستاهای مرزی ایران بریده بود ؛
دواعش به نقل از فرمانده نیروی زمینی ارتش ،
مهمات خود را دپو کرده بودند و آماده حرکت نهایی یعنی حمله به ایران بودند... 🔴 ایران باید چه می کرد؟
عده ای درداخل کشور ، عنوان می کردند عراق و سوریه به ما چه ارتباطی دارد!! در حالی که نمی دانستند ، سقوط سوریه و عراق ، سکوی پرش داعش برای ضربه نهایی به ایران بود!! 🌑 برآورد کارشناسان از هزینه ایران درجنگ تحمیلی با عراق ،
از سال ۵۹ تا ۶۷ رقمی بالغ بر
۱۰/۰۴ تریلیون دلار بوده است!!
ورود ایران به جنگی دیگر ، رقم چنین زیانی را برای کشور خواهد ساخت ! 🔴 ایران با هوشیاری تمام و توجیه روسیه نسبت به خطر دواعش بخصوص "چچنی"های داعش ، روسیه را وارد سوریه کرد ؛
نیروی هوایی روسیه و قدرت ایران روی زمین ،
دو عامل شکست پله به پله تروریست ها شد ؛
@mohsen.tanabandeh
ادامه در کامنت اول
Read more
Loading...
. <span class="emoji emoji1f343"></span> نکاتی در مورد سریال شهریار / بخش اول <span class="emoji emoji1f343"></span> . در ابتدا لازمه به این نکته اشاره کنیم که پرداختن به زندگی ...
Media Removed
. نکاتی در مورد سریال شهریار / بخش اول . در ابتدا لازمه به این نکته اشاره کنیم که پرداختن به زندگی شعرا و بزرگان، به خودی خود کار ارزشمندی بوده و سریال شهریار به عنوان اولین قدم برای شهریارشناسی، اثر مثبت و ارزنده‌ای هست. خود من با مشاهده این سریال و شعرخوانی اردشیر رستمی بود که به شعرهای استاد ... .
🍃 نکاتی در مورد سریال شهریار / بخش اول 🍃
.
در ابتدا لازمه به این نکته اشاره کنیم که پرداختن به زندگی شعرا و بزرگان، به خودی خود کار ارزشمندی بوده و سریال شهریار به عنوان اولین قدم برای شهریارشناسی، اثر مثبت و ارزنده‌ای هست. خود من با مشاهده این سریال و شعرخوانی اردشیر رستمی بود که به شعرهای استاد بیش از پیش علاقه‌مند شدم و این پیج رو تاسیس کردم.
با این حال برخی موارد عنوان شده در سریال با زندگی واقعی استاد تفاوت داره و با توجه به نظرات دوستان باید اون‌ها رو بدونید.
.
* بسیاری از شخصیت های دوران کودکی استاد شهریار که در شکل‌گیری شخصیت او نقش ویژه ای داشتند، از جمله "خان ننه"، "ننه قیز" و "رخشنده" که برخی تا آخر عمر در ذهن و زبان شهریار زندگی می کردند، در سریال حضور ندارند.
.
* طبق گفته اصغر فردی یکی از شاگران استاد، پس از مرگ پسرعموی رضاشاه، استاد توانست بخش ناتمام (دوره داروشناسی) را در مدرسه عالی دواسازی و دندانسازی طی و تمام كند. با ارائه آن مدرك نيز توانست جواز طبابت بگيرد كه پس از آن، مدت كوتاهی هم مطب دائر كردند.
.
* سومین مسئله در مورد نحوه آشنایی استاد با همسرشان هست که در سریال به عنوان یک غریبه‌ی شبیه به لاله معرفی شده‌اند، حال آن‌که عزیزه خانم نوه عمه‌ی استاد شهریار بود. به گفته دختر استاد، عزیزه خانم عاشق شعرهای استاد بوده و با انگیزه ادبی با ایشان ازدواج کردند.
.
* همسر استاد شهریار، عزیزه خانم، در سریال به صورت بی‌سواد مطلق به تصویر کشیده شده‌اند، حال‌آن‌که ایشان فرهنگی و معلم بودند. ایشان برخلاف سریال، بیمار نبوده و یک روز صبح هنگام راهی کردن بچه ها به مدرسه، سکته مغزی کرده و فوت کردند.
.
* شهریار در خراسان بود که لاله مرد و بعد اینکه شهریار به تهران بازگشت خبر مرگ لاله را به او دادند و شهریار بر سر خاکش شعر معروف «بیداد رفت لاله‌ی بر باد رفته» را خواند.
.
* در سریال بیشتر به جنبه های شعری شهریار اشاره شده، حال آن‌که به سواد عمیق ایشان چنان که باید پرداخته نشده است. استاد به زبان های ترکی و فارسی و فرانسوی و عربی مسلط بودند. به فرانسه شعر میگفتند و حافظ قرآن بودند. در ۱۳سالگی مطول عربی را به گونه‌ای خلاصه کرده بود که شمس‌العلماء از تسلط شهریار به زبان عربی تعجب کرده بود.
.
* استاد شهریار رئیس کنگره شعر و ادب بودند. شعری که در این کنگره سرودند تاریخ ادبیات معاصر است. ایشان در این شعر از تمامی شاعران حتی شعرای درجه ۳ و ۴ هم نام برده و حتی نام بسیاری که از لحاظ هنری، شعری و بینش با او مخالف بودند با حرمت در این مثنوی ذکر شده است.
.
ادامه دارد...
Read more
.. ادب مرد به ز دولت اوست...! در شرایطی که مردم فارغ از گرایشات سیاسی نسبت به وضع اقتصادی موجود و عدم ...
Media Removed
.. ادب مرد به ز دولت اوست...! در شرایطی که مردم فارغ از گرایشات سیاسی نسبت به وضع اقتصادی موجود و عدم مقابله جدی با فسادهای مالی و غیرمالی معترض و گلایه مند هستند, شنیدن افاضاتی از برخی افراد مصداق بارز بر شاخه نشستن و از بن بریدن هست. افرادی که از روی خشم و ناآگاهانه دست به اعتراض و تخریب زدند و حتی آنها ... ..
ادب مرد به ز دولت اوست...! در شرایطی که مردم فارغ از گرایشات سیاسی نسبت به وضع اقتصادی موجود و عدم مقابله جدی با فسادهای مالی و غیرمالی معترض و گلایه مند هستند, شنیدن افاضاتی از برخی افراد مصداق بارز بر شاخه نشستن و از بن بریدن هست. افرادی که از روی خشم و ناآگاهانه دست به اعتراض و تخریب زدند و حتی آنها که از روی عداوت و کینه ورزی از آب گل آلود ماهی میگرفتند, هیچکدام شایسته توهین نیستند. در سیره هیچکدام از بزرگان دین وجود ندارد موردی که به دشمنانشان توهین کرده باشند.
افاضات آقای صدیقی در تریبون نماز جمعه تهران و آشغال خواندن معترضان, بیانگر این نکته تلخ هست که گویا حضرات هنوز از تأثیر مستقیم اینگونه توهین ها بر افزایش خشم مردم و تجربه تلخ سال ۸۸ درس نگرفته اند. متصل کردن همه معترضان به آمریکا و انگلیس و اسراییل و عربستان و بی بی سی و هر موردی که بتوان نام برد قابل هضم تر از توهین و دشنام هست.

کاش ایشان و دوستانشان که خود را در لباس دین می بینند و ادعای شیعه علی (ع) بودن دارند, کمی هم منش و اخلاق آن بزرگوار را در خود تمرین میکردند.
.
پ.ن:تصویر از خبرگزاری تسنیم میباشد
Read more
Loading...
یا فاطر به حق فاطمه (سلام الله علیها)عجل لولیک الفرج . . درد یک سوخته را سوخته ها می فهمند روضه ی ...
Media Removed
یا فاطر به حق فاطمه (سلام الله علیها)عجل لولیک الفرج . . درد یک سوخته را سوخته ها می فهمند روضه ی سخت مرا اهل سما می فهمند . نیست وصفی به جهان سخت تر از روضه ی من سختی وصف غمم را شعرا می فهمند . کینه دارند ز من مردم این شهر، علی چون که از سوزِ نفس هام خدا می فهمند . خاصان اهل سکوتند، همین درد من ... یا فاطر به حق فاطمه (سلام الله علیها)عجل لولیک الفرج
.
.
درد یک سوخته را سوخته ها می فهمند
روضه ی سخت مرا اهل سما می فهمند
.

نیست وصفی به جهان سخت تر از روضه ی من
سختی وصف غمم را شعرا می فهمند
.

کینه دارند ز من مردم این شهر، علی
چون که از سوزِ نفس هام خدا می فهمند
.

خاصان اهل سکوتند، همین درد من است
گله ای نیست از آن دسته که عامی فهمند
.

زخمی کوچه ام و باز صفِ اول جنگ
شوق پرواز مرا اهل ولا می فهمند
.

پشت در مرد نه والله چهل نامردند
که نه از عاطفه چیزی، نه حیا می فهمند
.

پا به ماهم به زمین خوردن من دردسر است
مادران خوب تر این مسئله را می فهمند
.

ریشه ی "ضَرب" مضارع بشود، اهل ادب
از همین فعل مضارع که چه ها می فهمند!!!
.

هر چه از چشم علی و حسنم پوشاندم
دشت لاله به تنم پخش و پلا.... می فهمند
.

نیمه شب... موقع غسل است... صدای فریاد...
ذره ای باز از این فاجعه تا می فهمند
.

همه ی روضه همین است و همین است فقط
درد یک سوخته را سوخته ها می فهمند
.

تا قیامت سر سربند تو بی بی دعواست
معنی این سخنم را شهدا می فهمند
.
.
.

شاعر : محمد جواد شیرازی
Read more
توضیح دارد (عکس ۱ چپ) مَملمان، مُصِر،می گویدم__نپر بابا،استخر خالیِ،آب نداره ها چون این سخُن ...
Media Removed
توضیح دارد (عکس ۱ چپ) مَملمان، مُصِر،می گویدم__نپر بابا،استخر خالیِ،آب نداره ها چون این سخُن بشنیدم،برآشفتیدم و گفتمش، برادر، مگر نشِنیده ای تو آخر که پدران که گفته اند "از تو حرکت، از خدای برکت" نعم، درست،اکنون،تهی است این گودال نیلگون،از آب.لکن به محض پرش ام،چون حرکتی حساب می آید از من ... توضیح
دارد (عکس ۱ چپ)
مَملمان، مُصِر،می گویدم__نپر بابا،استخر خالیِ،آب نداره ها چون این سخُن بشنیدم،برآشفتیدم و گفتمش، برادر، مگر نشِنیده ای تو آخر که پدران که گفته اند
"از تو حرکت، از خدای برکت" نعم، درست،اکنون،تهی است این گودال نیلگون،از آب.لکن به محض پرش ام،چون حرکتی حساب می آید از من ، آب پر کند این مخزن،که آن آب مصداقیست بر آن برکت که پدران گفتند
گفت_چرا حالا اینجوری حرف میزنی.اوسکولیا__(راحتیم با هم خانوادگی هه هه)_ فاز حضرت موسی گرفتی؟بپر اصلا به من چه.
گفتمش، سرد نیست ،اکنون؟ ...آیا؟...قدری؟...نمور؟باشد فردا؟گفت ، نشنیدی پدران میگن
"کار نیکو کردن از پر کردن است"؟یا نپر یا الان که برفِ بپر__ خر شدیم و آقایی که شما. (عکس۲ بالا)پرشی زدیم ،عقاب گون،به بالا ،شیرجه ای ملکه نام ب پایین و سپُر یدیم،طرقوه و خاسره را به دست بُتونِ کف گودال.
نمود شده.
بیرون جستیم،ملخک(عکس۳دست راست)نصف گشته،سر اما بالا،فرمودیم،به برادرمان،شما برو ، از ما زیاده خون دگر رفته ا(از مردن ناگزیرم) و شال وی نچسبیداندیم بر مشت (نبین عکسو اعتماد کن) گفت__ حالا که اصرار میکنی میرم .فقط نون بی گیر.
مامان گفت دارید میاید نون بی گیریدو رفت!!!___
گفتم برادرم تو بدان این را، که من فناییدم خود تا مردمانی چند،فدایِ این بنای سست نهادِ پدرانمان مگردند.
دور بود فریاد برآورد.__به خدا اگه صد بار دیگه هم بپری،خودِ من فرداش به پسرم میگم از" تو حرکت آقای لَش، از خدا برکت"مثه بابا که به تو میگه"__(مزاح کرد مملمان با هاتان، پدر من کِی مرا لَش گوید. هه هه هه)
آمدم بگویم "کار پُر"را که نمی گویی دگر؟
که دیدیم،ممل لمیده به در ،می زند بر شانه ی کارگر باغ حیدر و میگوید،حیدر،عجقم بدو ببینم ، برو خودتی.برو باقالی،بدو که
"کار نیکو کردن از پر کردن است"سه بار هم تکرار ریدش.مملمان نامرد.اوووووه چه ذوقی می کند اینور حیدر، ایوَل...خوشند همه باهم . آقا ما را میگووییی؟نگویی...
حالیا عازم پاریس ایم،به نیت خود کشی در هتلی . هر چند که آگاهیم،چون پیشتر که کرد این کار، صادق خان،مرد اول ادب ایران،آبی از آب،نخواهد خورد تکان.
القصه.شما خوبببیی،عموووو؟ همین .و تمام...
#هشتک #داستان #نگ #نزن #نکن
#سبزه گره نزن خانم،قرمه سبزی رو عمل بیاور
#بله،شده که چیزکی نبوده و مردم چیزی گفتن(خس وخاشاک)
#روزی رو،خود من تاحالا صدبار شب گرفتم،ظهرم،خبر اومد الان که گرفتن
#آب_نپاش_پشتش.اینجا،آب مفتِ.الان بشه لیوانی یه میلیون میپاشی؟
اگه گفت"نه_نه ب پیغمبر"احتمال اینکه این نه از _نه اول سالم_تر باشه،صفرِ به پیغمبر🤔
# و درآخر #شما_چرا_با_این_حال_برادر
Read more
Samad behrangi - Tabriz - Iran Short story writer , social critic , poet ... دیدار با محله چرنداب ، خانه صمد بهرنگی و یادها ... از دیرباز در برنامه سفرهایم دیدار از محله چرنداب تبریز و ملاقات با بستگان زنده یاد آموزگار انسان دوست و فهیم و نویسنده کودکان و محقق برجسته آن سالهای دور ایران و آذربایجان ... Samad behrangi - Tabriz - Iran
Short story writer , social critic , poet ...
دیدار با محله چرنداب ، خانه صمد بهرنگی و یادها ...
از دیرباز در برنامه سفرهایم دیدار از محله چرنداب تبریز و ملاقات با بستگان زنده یاد آموزگار انسان دوست و فهیم و نویسنده کودکان و محقق برجسته آن سالهای دور ایران و آذربایجان " صمد بهرنگی " بود .
ابتدا دوری در محله قدیمی چرنداب و کوی و برزن و پاتوق های صمد عزیز به گشت و همصحبتی با همدوره های ایشان گذراندم که همگی بر نجابت و ادب و احترام این راد مرد سخن گفتند و این برایم خیلی زیبا و جالب بود که هیچوقت یاد انسان های مهربان و نیک اندیش از یاد مردم عامه نمی رود ... بعد به کوچه " فرهنگ " کوچه و محل زندگی زنده یاد صمد پای نهادم و خانه و محل زندگی بهرنگی را دیدم و به دیدار خواهر صمد رفتم و چه خانم برازنده ، نجیب و متشخصی بودند ... از خاطرات صمد برایم تعریف کرد که حقوق خود را تقدیم به خانواده و خواهران و برادران می کرد و از حقوق ناچیز معلمی خود برای خواهر و برادران لباس و ... و در واقع تنها چیز بی اهمیت در زندگی این راد مرد که از اهمیت چندانی برخوردار نبود همین پول و مادیات بود و قلب و روح این نویسنده آزاده برای مردم و کودکان این سرزمین به تپش و امید در می آمد ...
در یک بعداظهر نیز به گورستان " امامیه " تبریز رفتم و با نهادن یک شاخه گل 🌹 رز بر مزار زنده یاد صمد
با وی به گفتگو و درد دل نشستم ...
گاهی وقتها که از دیدگاه روانشناسی به این انسان های ماندگار تاریخ نگاه می اندازیم و آنالیز می کنیم دگر بار متوجه می شویم که تاریخ هر چندین سال یکبار این انسانهای آزادیخواه و اندیشمند را تقدیم جامعه می کند ...
یادش گرامی باد ... 🌠☄🕊🌹
Read more
«خمینی‌نامه» شهید که تشییع می‌کردیم زبان دراز می‌کردند؛ «۴ تکه استخوان» حالا از ضرورت احترام ...
Media Removed
«خمینی‌نامه» شهید که تشییع می‌کردیم زبان دراز می‌کردند؛ «۴ تکه استخوان» حالا از ضرورت احترام به یک جسد حرف می‌زنند! اما درود بر خمینی که گوش پالانی‌های بی‌سواد نگهبان طویله را گرفت و از ایران پرت‌شان کرد بیرون میرپنج پالانی آری! سلطنت‌طلب‌ها همه پالانی هستند و همه میرپنج‌اند و ... «خمینی‌نامه»

شهید که تشییع می‌کردیم
زبان دراز می‌کردند؛
«۴ تکه استخوان»
حالا از ضرورت احترام به یک جسد
حرف می‌زنند!
اما درود بر خمینی
که گوش پالانی‌های بی‌سواد نگهبان طویله را گرفت
و از ایران
پرت‌شان کرد بیرون
میرپنج پالانی
آری!
سلطنت‌طلب‌ها همه پالانی هستند
و همه میرپنج‌اند
و هنوز هم
نگهبان طویله‌اند
طویله‌ی توهمات‌شان
حتی کروموزوم‌های ربع پالانی هم
بوی کودتا می‌دهند!
پسر پسر کودتاچی
این روزها دم از مردم می‌زند!
والله خلاف ادب نیست
اگر بنویسم؛
زارت!
اصلا دم خلخالی گرم!
آن مقبره باید هم خراب می‌شد
فقط به جرم کشف حجاب
فقط همین یک قلم
نه!
پالانی مسلمان نبود
بی‌بی می‌گوید؛
«اصلا انسان نبود
و الا
کتک نمی‌زد زن ایرانی را
به جرم حجاب»
هان ای آخوندهای زائر بی‌غیرتی!
هان ای منورالفکرهای مروش!
هان ای اسگلان قرن!
آن‌چه اجباری بود
بی‌حجابی بود
زمان همین پالانی اول
و الا حجاب
قانون من‌درآوردی جمهوری اسلامی نیست
امر خداست
که حتی
در کتیبه‌های تخت جمشید هم عیان است
زنده‌باد عفت منیژه
زنده‌باد حیای زن ایرانی
پالانی زر می‌زد؛
«۲۵۰۰ سال پادشاهی»
لطفا خفه!
اشرف بی‌ریخت هوس‌باز را
چه به دخت افراسیاب؟!
که برهنه ندیده رخش آفتاب؟!
خاک بر سر جوجه‌آخوندی که آموزش غسل میت می‌دهد
آن‌هم به نظام خمینی
اما درود بر خمینی
ما هیچ شاهی به نام «پهلوی» نداریم
برگردید به همان فامیلی اول‌تان
پالانی
نگهبانی از طویله‌ی اسب‌ها
رضاخان؛
کدام رضا؟!
کدام خان؟!
محمدرضا پهلوی؛
۳ دروغ در یک اسم
فامیلی این قبیله‌ی بدوی هم
کودتایی است!
خخخخخ
«پهلوی» فامیلی یکی دیگر بود
بی‌بی قشنگ می‌گوید؛
«بی‌بی‌سی دروغ می‌گوید!»
«رضا» نام آن «خان» بود
که اجازه نداد اروند
شط‌العرب شود
به هزینه‌ی شهادت
و پیکرش اما ۳۰ سال بعد برگشت
و باز
آغاز شد کنایه‌ها؛
«۴ تکه استخوان»!
گیرم این گوربه‌گوری
همان پالانی اول باشد
احسنت بر شما!
حالا بگویید؛ «۴ تکه استخوان!»
که استخوان‌های غواص شهیدی به نام رضا
مظهر شرف ایرانی است
فرق می‌کند با جسد فرعون
پس درود بر خمینی
و یادگارانش
یعنی شهدا
فاش می‌گویم؛
خمینی تنها یک پدر نبود
که وراثش بچه‌هایش باشند
خمینی «امام» بود
و شهدا
امام‌زاده‌ها
خمینی
ثلث و ربع و خمس ندارد
جگر شیر دارد
و ما دیدیم شیربچه‌هایش را
دیروز در شلمچه
و امروز در شام
و فردا هم
خواهیم دید باز
پرواز جگرگوشه‌های امام را
بر فراز بیت‌المقدس
ما را باکی نیست
از حضور یک جوجه‌اردک زشت
در طویله‌ی امروز پالانی‌ها
هیهات!
زن ایرانی
به باحجاب و بی‌حجاب تقسیم نمی‌شود
و مرد ایرانی
به باریش و بی‌ریش
با ما
حرف از شرف بزنید!
.
نوشته: @hoseinghadyani
Read more
Loading...
در مشاجره با همسرتان، بچه‌ها را تبديل به خاكريز جبهه خود نکنید. زیرا هر تیری که پرتاب می‌کنید، اول ...
Media Removed
در مشاجره با همسرتان، بچه‌ها را تبديل به خاكريز جبهه خود نکنید. زیرا هر تیری که پرتاب می‌کنید، اول به فرزندتان اصابت می‌کند...! ازدواج، یک مکالمه طولانی است که گاهی اوقات با جرّ و بحث های بیهوده قطع می گردد. همان گونه که ارتباط، مهم ترین اساس زندگی است، مشاجره هم مخرب ترین عامل آن است. زن و شوهر ... در مشاجره با همسرتان،
بچه‌ها را تبديل به خاكريز جبهه خود نکنید.
زیرا هر تیری که پرتاب می‌کنید،
اول به فرزندتان اصابت می‌کند...!
ازدواج، یک مکالمه طولانی است که گاهی اوقات با جرّ و بحث های بیهوده قطع می گردد. همان گونه که ارتباط، مهم ترین اساس زندگی است، مشاجره هم مخرب ترین عامل آن است.
زن و شوهر با مشاجره، هم عواطف خود را جریحه دار می سازند و هم رابطه زناشویی شان را مختل می سازند. همان گونه که ارتباط، باعث نزدیکی ما انسان ها به هم می شود، دعوا و مشاجره، این ارتباط را خراب کرده، انسان ها را از هم دور و دورتر می سازد.

بسیاری از زنان و مردان، از برقراری یک ارتباط سالم، عاجز هستند و به محض مطرح ساختن مسئله و یا مشکلی با همسر خود، وارد گرداب جرّ و بحث ها و سوءتفاهم های پی در پی می شوند.
هنگامی که دو نفر ارتباط عاطفی با هم ندارند، به هنگام پیش آمدن اختلاف، نمی توانند از دعوا، اجتناب کنند. زن و شوهرها، هنگام دعوا و مشاجره، خیلی ساده، مسائل را به موارد شخصی و خصوصی ربط می دهند.

به جای مشاجره و بزرگ کردن نکات منفی، باید با یکدیگر گفت و گو کرد. بهتر است خواسته های خود را صریح و البته با رعایت ادب و احترام، مطرح کرد. بعضی زن و شوهرها، به قدری با هم مشاجره می کنند که کم کم محبتشان از بین می رود.

همسران، احساسات صادقانه، اما منفی خود را برای جلوگیری از مشاجره، انکار می کنند؛ اما در نتیجه این عمل، عشق را در خود نابود می کنند. بهتر است بین گفت و گو و سکوت، تعادلی برقرار کرد و در نتیجه، برای ایجاد یک ارتباط سالم، باید به مهارت های ویژه ای مجهز باشیم و بی آن که احساسات صادقانه، اما منفی خود را انکار کنیم، از جرّ و بحث اجتناب کنیم.
اگر تفاوت های روحی و روانی زن و مرد، نادیده گرفته شوند، ناخواسته، دعوا پیش می آید. بهترین راه برای جلوگیری از دعوا، این است که در ایجاد و نیز حفظ رابطه ای صمیمی و صادقانه، تلاش کنیم. هرچه انسان با کسی صمیمی تر باشد، گوش دادن به حرف های او- آن هم بدون عکس العمل به احساسات منفی- مشکل تر است.
در دعوای بین زن و شوهرها، معمولا موضوع مورد اختلاف، باعث دعوا نمی شود؛ بلکه نحوه بیان نظرات است که طرفین را می رنجاند و به موضع گیری وادار می کند. هنگامی که مردی از لحن همسرش چنین برداشت می کند که زن، قصد مبارزه با او را دارد، همه تلاش خود را به کار می برد تا ثابت کند که خودش درست می گوید و حق با اوست و بنابراین، به احساسات زن، توجهی نمی کند و هنگامی که مرد به احساسات زن توجه نمی کند، او رامیرنجاند.
.
#دانشگاه_مجازی_تکنولوژی_فکر_برتر #موفقيت #عشق #ازدواج #مشاجرات #
Read more
وقتی داشتم این فیلم و میگرفتم ناصر خان و نمیدیدم،اسطوره ادب دیدم اسطوره ی اخلاق و دیدم مردی و دیدم که مرد بود هیچوقت گله نکرد مثله کوه تا روز آخر ایستاد و دم نزد،پر از درد دوران بود پر از زخمها و بی مهریا بود ولی دم نزد ولی گله نکرد و تا لحظه ی اخر مرد موند و مثله یک مرد رفت...🖤 مرسی که به ما درس مردونگی دادی ... وقتی داشتم این فیلم و میگرفتم ناصر خان و نمیدیدم،اسطوره ادب دیدم اسطوره ی اخلاق و دیدم مردی و دیدم که مرد بود هیچوقت گله نکرد مثله کوه تا روز آخر ایستاد و دم نزد،پر از درد دوران بود پر از زخمها و بی مهریا بود ولی دم نزد ولی گله نکرد و تا لحظه ی اخر مرد موند و مثله یک مرد رفت...🖤
مرسی که به ما درس مردونگی دادی داش فرمون...💐
@nassermalekmotiei
@hassan_reyvandi
@alidashti_official
#love #nasermalekmotiei #iran #hasanreyvandi #instagood #actor #alidashti
Read more
برای من سیدمحمد خاتمی نه مردی با عبای شکلاتی است، نه رهبر اصلاحات. برای من آقای خاتمی مرد عدد و رقم ...
Media Removed
برای من سیدمحمد خاتمی نه مردی با عبای شکلاتی است، نه رهبر اصلاحات. برای من آقای خاتمی مرد عدد و رقم است. مرد آمارها و پرونده‌ی اجرایی. کسی که تورم چهل و نه درصدی را تحویل گرفت و در پایان دورانش با عدد یازده تحویل داد و نشان داد با برنامه‌ریزی می‌شود به تورم و بیکاری تک رقمی رسید. می شود با نفت پنج دلاری ... برای من سیدمحمد خاتمی نه مردی با عبای شکلاتی است، نه رهبر اصلاحات.
برای من آقای خاتمی مرد عدد و رقم است. مرد آمارها و پرونده‌ی اجرایی. کسی که تورم چهل و نه درصدی را تحویل گرفت و در پایان دورانش با عدد یازده تحویل داد و نشان داد با برنامه‌ریزی می‌شود به تورم و بیکاری تک رقمی رسید. می شود با نفت پنج دلاری بودجه بست و در آخر با پنجاه میلیارد دلار صندوق ذخیره‌ی ارزی را تحویل داد. می‌شود با تدبیر ایران را از یکی از بزرگترین واردکننده‌های گندم در جهان به خودکفایی گندم رساند. می‌شود عسلویه و پارس‌جنوبی را به بهره‌برداری رساند. این‌ها را آن زمان که نه…امروز می‌فهمم
دست‌کم احتیاجی به هیچ آگاهی ویژه‌ای نیست. کافی است کتاب آبراهامیان را تهیه کنید. حتی اگر کسی حوصله‌ی خواندنش را ندارد می‌تواند تشریف ببرد به انتهای کتاب. جداول تفکیکی شاخص‌های اقتصادی - توسعه‌ دولت‌های ایران از سال چهل‌وهشت تا هشتادو‌هشت موجود است. امارها و اعداد با شما صحبت می‌کند.

بخشی از جرم های نابخشودنی سید محمد خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری:
1- نداشتن اختلاس
2 - حفظ ارزش پول ملی
3 - اداره کشور با نفت ده دلاری و ذخیره ارزی 100 میلیارد دلاری
4 -رعایت ادب در حرف زدن و حفظ کرامت انسان
5_عزت و اعتبار در سیاست خارجی با سخت ترین موانع داخلی
6-بهترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب
7_دفاع از حقوق مدنی در بدترین شرایط فشارهای داخلی انحصار طلبان.
8-افشای قتل های زنجیره ای.
دیگه بسه. ..........
باور کنید ممنوع شدن تصویر براش خیلی کمه. وقتي سيّد محمد خاتمي براي آخرين بار در غربت خود به مجلس رفت تا از مردم خداحافظي كند، در پايان اين دو بيت را خواند :
هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد
هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد

مي توان به خاتمي انتقاد كرد، ولي نمي توان او را دوست.....
روز دوم خرداد 1376 مردی بر مسند ریاست جمهوری ایران نشست که هیچ گاه قدرت را برای خود نخواست، هیچ گاه سیاستش از ادب و معرفتش پیشی نگرفت.
هیچ گاه عزت و احترام را خریداری نکرد. هیچ گاه شعار آزادی را زیر پا نگذاشت.
هیچ گاه شعر مرده باد علیه مخالفان و منتقدانش سر نداد
و همواره میگفت زنده باد مخالف من. او همه چیز را برای مردم میخواست.
او مبتکر گفتگوی تمدن ها بود
او سید محمد خاتمی بود،
فردی که با شعار آزادی پا به عرصه انتخابات گذاشت و حالا بعد از گذشت 18 سال ازآن روز دوست و دشمن برای ستایش از وی لب میگشاید.
و حالا او را ممنو
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f534"></span> جرایم نابخشودنی سیدمحمد خاتمی! <span class="emoji emoji1f4a0"></span> پرویز سیدروغنی درباره شخصیت و اندیشه و عملکرد سیدمحمد خاتمی نوشت: ...
Media Removed
جرایم نابخشودنی سیدمحمد خاتمی! پرویز سیدروغنی درباره شخصیت و اندیشه و عملکرد سیدمحمد خاتمی نوشت: برای من آقای خاتمی مرد عدد و رقم است. مرد آمارها و پرونده‌ی اجرایی. کسی که تورم چهل و نه درصدی را تحویل گرفت و در پایان دورانش با عدد یازده تحویل داد و نشان داد با برنامه‌ریزی می‌شود به تورم و بیکاری ... 🔴 جرایم نابخشودنی سیدمحمد خاتمی! 💠 پرویز سیدروغنی درباره شخصیت و اندیشه و عملکرد سیدمحمد خاتمی نوشت: ✅برای من آقای خاتمی مرد عدد و رقم است. مرد آمارها و پرونده‌ی اجرایی. ✅کسی که تورم چهل و نه درصدی را تحویل گرفت و در پایان دورانش با عدد یازده تحویل داد و نشان داد با برنامه‌ریزی می‌شود به تورم و بیکاری تک رقمی رسید. ✅می شود با نفت پنج دلاری بودجه بست و در آخر با پنجاه میلیارد دلار صندوق ذخیره‌ی ارزی را تحویل داد. ✅می‌شود با تدبیر ایران را از یکی از بزرگترین واردکننده‌های گندم در جهان به خودکفایی گندم رساند. ✅می‌شود عسلویه و پارس‌جنوبی را به بهره‌برداری رساند. این‌ها را آن زمان که نه…امروز می‌فهمم ✅دست‌کم احتیاجی به هیچ آگاهی ویژه‌ای نیست. کافی است کتاب آبراهامیان را تهیه کنید. ✅ حتی اگر کسی حوصله‌ی خواندنش را ندارد می‌تواند تشریف ببرد به انتهای کتاب. جداول تفکیکی شاخص‌های اقتصادی - توسعه‌ دولت‌های ایران از سال چهل‌وهشت تا هشتادو‌هشت موجود است. امارها و اعداد با شما صحبت می‌کند. ✅بخشی از جرم های نابخشودنی سید محمد خاتمی در 8 سال ریاست جمهوری:

1- نداشتن اختلاس
2 - حفظ ارزش پول ملی
3 - اداره کشور با نفت ده دلاری و ذخیره ارزی 100 میلیارد دلاری
4 -رعایت ادب در حرف زدن و حفظ کرامت انسان
5 عزت و اعتبار در سیاست خارجی با سخت ترین موانع داخلی
6-بهترین شرایط اقتصادی بعد از انقلاب
7 دفاع از حقوق مدنی در بدترین شرایط فشارهای داخلی انحصار طلبان.
8-افشای قتل های زنجیره ای.
دیگه بسه. ..........
باور کنید ممنوع شدن تصویر براش خیلی کمه. ✅وقتي سيّد محمد خاتمي براي آخرين بار در غربت خود به مجلس رفت تا از مردم خداحافظي كند، در پايان اين دو بيت را خواند :
هر که ما را یاد کرد ایزد مر او را یار باد
هر که ما را خار کرد از عمر برخوردار باد
هر که اندر راه ما خاری فکند از دشمنی
هر گلی کز باغ وصلش بشکفد بی خار باد ✅مي توان به خاتمي انتقاد كرد، ولي نمي توان او را دوست نداشت... ✅روز دوم خرداد 1376 مردی بر مسند ریاست جمهوری ایران نشست که هیچ گاه قدرت را برای خود نخواست، هیچ گاه سیاستش از ادب و معرفتش پیشی نگرفت.
✅ هیچ گاه عزت و احترام را خریداری نکرد. هیچ گاه شعار آزادی را زیر پا نگذاشت.
هیچ گاه شعر مرده باد علیه مخالفان و منتقدانش سر نداد
و همواره میگفت زنده باد مخالف من. ✅او همه چیز را برای مردم میخواست.
او مبتکر گفتگوی تمدن ها بود
او سید محمد خاتمی بود، نه محمود احمدی نژاد! ✅فردی که با شعار آزادی پا به عرصه انتخابات گذاشت
Read more
. . عجیب به نظر نمی‌رسد که بانویی در دوران جوانی و بی‌آن‌که دچار بیماری بیدرمانی باشد ، به فکر مردن ...
Media Removed
. . عجیب به نظر نمی‌رسد که بانویی در دوران جوانی و بی‌آن‌که دچار بیماری بیدرمانی باشد ، به فکر مردن بیفتد و برای سنگ مزار خود شعری بسراید؟ او که به قول برادرش در سوم فروردین در عین سلامت به بستر بیماری رفته بود، چه دلیلی داشته‌است که پیش از آن تاریخ چنان شعری سروده باشد. آیا وجود این شعر، نشانه‌ی افسردگی ... .
.

عجیب به نظر نمی‌رسد که بانویی در دوران جوانی و بی‌آن‌که دچار بیماری بیدرمانی باشد ، به فکر مردن بیفتد و برای سنگ مزار خود شعری بسراید؟ او که به قول برادرش در سوم فروردین در عین سلامت به بستر بیماری رفته بود، چه دلیلی داشته‌است که پیش از آن تاریخ چنان شعری سروده باشد. آیا وجود این شعر، نشانه‌ی افسردگی شدید «پروین» ، لااقل پس از جدایی از شوهر و مرگ پدر، نیست ؟چرا پزشک معالجش که ادعای حصبه کرده بود وقتی وخامت اوضاع را دید ، ناگهان غیب شد! و پزشک دوم هم که آشنای خانوادگی بود ، نیامد و پزشک سوم غریبه ای آمد که کار از کار گذشته بود. #حصبه ای در کار #نبود !

#افسردگی حاد ، از مدتها قبل ، خودش را نشان داده بود، طوری که همسایگانشان فکر میکردند پروین خودکشی کرده است !
.
.

ممنوع الکاری و تحقیر مدام جامعه به خاطر طلاق از شوهری پرخاشگر که "زن کتابخوان نمیخواست..." فقط خانه داری رام میخواست و دست بزن داشت ، مرگ پدر ، نداشتن آینده ی روشن شغلی ،و تنها استعداد سرودن شعردر جامعه ای بسته ، پروین را خانه نشین و بیمار کرد!حقش را میخوردند ،حق تدریس را، از او کم کم گرفتند ،
.
نمیخواست سربار خانواده باشد، هر چند خانواده اش، متمول بود، اما اومیخواست از توانمندیهایش ، شخصا استفاده کند. طلاق در آن دوران ، امری مکروه بود ، بی پدری و بیکسی مکروه تر ، و بدتر از همه رد کردن دستور رضا شاه ، برای پیوستن به گروه تاریخ خوانی در دربار برای او !
.
چرا پروین در جوانی ، شعر سنگ مزار خود را سرود ؟! .
. دیگر نگویید پروین ، با حصبه مرد ، تمام مدارک از زبان چند راوی نزدیک و برادرش ،فاش شده است. افسردگی ،ممنوع الکاری واقعی و پنهانی ، ولی نه #علنی ، ناامیدی و احساس سترون بودن ، پروین را کشت... و حتی عده ای میگویند: کشته شد! . .
.
. اینکه خاک سیهش بالین است
اختر چرخ ادب ،پروین است
.

آدم در جوانی ،چنین شعری برای مزارش میگوید ؟! .

اينکه خاک سیهش بالین است/ اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی از ایام ندید/ هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آنهمه گفتار امروز/ سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند / دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست/ سنگ بر سینه بسی سنگین است

#بقیه ی شعر جانشد. همه جا موجود است. .

#چیستایثربی
#چیستا_یثربی
#چیستا
#chista_yasrebi #writer
@chista_yasrebi.2پیج دوم من در اینستاگرام

دوستان گوشی من ،هنوز یافت نشده ،موقتا اکانت دوم اکانت دیگرخودم شده ام ! #موقتا ! وگرنه به زودی سیستم اینستاگرام ،بنده را از حضور در این جمع ،معاف اجباری میکند. #یاحق
Read more
#داشت_یادم_میامد #قسمت_چهارم #چیستایثربی #داستان #قصه پدرم داشت باحسابداری تسویه میکرد که دراتاق قرنطینه،سراسیمه باز شد ومرد یاهمان کریم،باحالتی آشفته وموی پریشان ازاتاق بیرون دوید وبه سمت اتاق دکتررفت.در راه برای یک لحظه نگاه او وپدرم به هم گره خورد،رنگ کریم دوباره پرید،اما پدرم سرخ ... #داشت_یادم_میامد #قسمت_چهارم #چیستایثربی #داستان #قصه
پدرم داشت باحسابداری تسویه میکرد که دراتاق قرنطینه،سراسیمه باز شد ومرد یاهمان کریم،باحالتی آشفته وموی پریشان ازاتاق بیرون دوید وبه سمت اتاق دکتررفت.در راه برای یک لحظه نگاه او وپدرم به هم گره خورد،رنگ کریم دوباره پرید،اما پدرم سرخ شد!بیشتر حالت برافروختگی وخشم بود!کریم،سریع به داخل اتاق دکتررفت،حتی لحظه ای نایستاد!سلام نداد،سری هم خم نکرد!پدرم گفت:میشناسیش؟گفتم:خودشو معرفی کرد،گفت بچه باغبون ما بوده!یکم یادم میاد...گفت:اونوقت نباید یه سلام بده؟گفتم:خب به نظرخودش،نه لابد!گفت،الان سه تاکارخونه داره،شغل مهمی هم داره!نمیدونم چه کاره ست!ولی حتما خودشو الان،خیلی ازما،بالاتر میدونه،انتظار داره شما اول سلام بدید!پدرم گفت:پسره احمق،هنوز همونجوری بیفکر مونده!
مریض اونه اینجور دادمیزنه؟گفتم:چرا بهش گفتین احمق؟شما که فحش نمیدین!گفت:خب هیچی!گفتم:نه جدی،چرا؟گفت:بعضی چیزا بهتره که هیچوقت به زبون نیاد دخترم،چون وقتی به زبون میاد،هم قبحش میریزه،هم خاطراتشم باهاش میاد!و وقتی خاطراتش میاد،دردشم باهاش میاد!هنوز جمله ی پدرم تمام نشده بود که کریم،از اتاق دکتر بیرون آمد وگفت:پس پسرت غشیه!آره ارباب؟وارث عزیزدردونه ت؟وخندید...خنده ای بلند و هیستریک!پدرم نگاهش نکرد،فقط گفت:فشارش افتاده،به توچه ربطی داره؟برای چی رفتی ازدکتر سوال کردی؟گفت:من بادکتر،کارشخصی داشتم،آشنامه!آقازاده تو،اونجا دیدم!پدرگفت:نمیخوام باهات حرف بزنم،تو انقدربی ادبی که سلام دادن به بزرگتر رو بلد نیستی!کریم گفت:توچی؟شب عید،بیرون کردن کوچیکتر رو خوب بلدی؟چه جوری منو از اون خونه کوفتی انداختی بیرون؟اونم شب عید؟عیدی که برف میومد!حتی لباسایی هم که واسه عید،برام گرفته بودی،ازم پس گرفتی!پدرم گفت:دهن منوبازنکن،خودت میدونی چرا!
کریم گفت:بابامو نگه داشتی،گفتی تو بمون،ولی پسرت دیگه حق نداره پاشوتوخونه من بذاره!بابامم قهر کردباهات، ولت کرد!نه به بابام چیزی گفتی،نه به من!خب برای چی مرد حسابی؟چرا مارو بیرون کردی؟امیدوارم بدترین بلاها سرخودت و خونواده ت بیاد،امیدوارم پسرت به درک اسفل واصل شه!پدرم لبش را گزید،آرام گفت:گفتم دهن منو بازنکن پسر!
تو بهتر ازمن وهرکس دیگه ای میدونی چرا تویکی رو انداختم بیرون!کریم باخشم گفت: من بچه بودم!
پدرم گفت:شونزده ساله،بچه نیست!و تازه اگرهم بچه ست،کار خلاف میکنه،باید ادب شه!بچه بی تربیت باید ادب شه!صدای جیغ زن کریم،فضا راپرکرد:"مگه نمیگم یه برگه بیارید،بنویسید،آیه داره نازل میشه!خدا...زود!"
کریم لحظه ای چشمانش را بست وگفت:خدا به دادم برس... #ادامه_دارد
Read more
Loading...
: چی داره میگذره به ما. این بزنگاه تاریخی که ما در آن هستیم چگونه‌ست؟ سرگرمیم یا گرفتار؟ طنزپردازیم یا تمسخر کننده؟ سیاست‌مداریم یا ذلالت‌مدار؟ با ادبیم یا فحاش؟ متدینیم یا متظاهر؟ صاحب نظریم یا حامل نظر؟ روشن فکریم یا روشن عقلیم؟ مبارزیم‌ یا معارضیم؟ مدافع حقیم یا مهاجم به حق؟ از ... :
چی داره میگذره به ما.
این بزنگاه تاریخی که ما در آن هستیم چگونه‌ست؟
سرگرمیم یا گرفتار؟
طنزپردازیم یا تمسخر کننده؟
سیاست‌مداریم یا ذلالت‌مدار؟
با ادبیم یا فحاش؟
متدینیم یا متظاهر؟
صاحب نظریم یا حامل نظر؟
روشن فکریم یا روشن عقلیم؟
مبارزیم‌ یا معارضیم؟
مدافع حقیم یا مهاجم به حق؟
از همه‌چی آگاهیم یا بی اطلاعیم؟
زخم خورده‌ایم یا زخم زننده؟
اهل گفتنیم یا شنیدن؟
خودمان میدانیم یا به خوردمان داده‌اند؟
عاشق شده‌ایم یا عاشق کشته‌ایم؟
تکلیف ما با ما چیست؟
چه هستیم و چه توقع داریم؟
قبل از تخریب دیگران برای اصلاح خود چه کرده‌ایم؟
قبلِ اینکه از حکومت و دولت و جهان و خدا شاکی باشیم به خودمون نگاه کنیم.
ما برای ما چه کرده‌ایم؟

چقدر نور گرفتیم از زیباترین واژه‌ها
و چقدر جان دادیم به زشت‌ترین کلمه‌ها؟

صبح تا شب در این فضای مجازی پی عقده‌گشایی و ترویج سطحی‌نگری
خاله‌زنک بازیهای مدرن شده
مردها پی کمبودها و عقده‌های جنسی ، لابلای تن‌های برهنه‌ی دختران ناآگاه
بازار سکس و فحشاست صفحه‌هایی برای پر شدن آدمها به قصد کسب درآمد.
یعنی انسانی در‌ جنگ با کشتن روحش ، اصل خود را به قتل برساند تا دژخیمی بی‌رحم بسازد از درون تا برونش به سمت پوچی و تباهی.
این حجم از آلودگی آزازدهنده‌ست.
صفحه‌ی شاعر عاشق شهیار قنبری را ببینید.
مواجه شدن این بزرگ‌مرد هنر ایران با ناآدمهای بی دانش.
سری به بزرگان دیگر بزنید و بعد افسوس خواهید خورد مثل من از رسم این زمانه.

بی‌ادبان و افسار گسیخته‌گان پر بیننده و پر مخاطب ، بزرگان ادب و هنر این سرزمین کم بیننده و کم مخاطب‌. چرا همیشه‌ی تاریخ مردم راه درست با تمام روشنایی‌اش را نمیبینند که هیچ ، بلکه انکارش میکنند؟

مردم سرگرم
همیشه حاضر در صحنه ی خوشیهای کوتاهند
پی سرگرمی
خالق مصیبتهای طولانیند... م.مسافر
.
.
.

پ ن:ویدیو مربوط به قسمتهایی از فیلم دیکتاتور بزرگ اولین فیلم ناطق و تماماً صداگذاری‌شدهٔ چاپلین پس از ۱۳ سال که از پایان دورهٔ سینمای صامت گذشته بود به‌حساب می‌آید. ویدیو کامل رو در کانال تلگرامم میتونید مشاهده کنید.
Read more
... ۲۰ عاملی که رابطه عاطفی شما را پایدار نگه می‌دارد قسمت دوم ادامه پست قبلی: ۱۱. از هم انتقاد نکنید؛ ...
Media Removed
... ۲۰ عاملی که رابطه عاطفی شما را پایدار نگه می‌دارد قسمت دوم ادامه پست قبلی: ۱۱. از هم انتقاد نکنید؛ به هم راه‌حل ارائه کنید ۱۲. از هم تعریف کنید: تعریف کردن از همدیگر کار ساده و مفیدی است. با‌این‌کار به همسرتان نشان می‌دهید که واقعا برایش ارزش قائل هستید. ۱۳. به حریم شخصی هم احترام بگذارید: گذراندن ... ...
۲۰ عاملی که رابطه عاطفی شما را پایدار نگه می‌دارد قسمت دوم ادامه پست قبلی:
۱۱. از هم انتقاد نکنید؛ به هم راه‌حل ارائه کنید
۱۲. از هم تعریف کنید:
تعریف کردن از همدیگر کار ساده و مفیدی است. با‌این‌کار به همسرتان نشان می‌دهید که واقعا برایش ارزش قائل هستید.
۱۳. به حریم شخصی هم احترام بگذارید:
گذراندن وقت با شریک زندگی به رشد رابطه کمک زیادی می‌کند، اما نباید فراموش کنید که برای دوام و ماندگاری یک رابطه، باید هرازچندگاهی فضا و زمان کافی دراختیار هم بگذارید.
۱۴. تشکر از همدیگر را فراموش نکنید:
این یکی از قواعد طلایی رابطه‌های ماندگار است. «عزیزم دستت درد نکنه». چهار کلمه‌ی ساده می‌تواند معجزه کند. با این کلمات به او می‌فهمانید که برایش ارزش قائل هستید
۱۵. اشتباهات‌تان را بپذیرید:
همه‌ی ما بارها برای‌مان پیش آمده که هر چقدر هم دوست داشته باشیم باز هم نمی‌توانیم خود را بی‌گناه جلوه دهیم. باید اشتباه خود را بپذیریم. باید غرورمان را لگدمال کنیم و به عشق زندگی‌مان بگوییم: «عزیزم تقصیر من بود. واقعا معذرت می‌خوام». اگر همسرتان هم واقعا برای‌تان ارزش قائل باشد، شما را خواهد بخشید.
۱۶. حرف دلتان را بزنید:
اگر واقعا لازم باشد که در مورد چیزی با همسرتان حرف بزنید، حرف‌تان را نخورید و آن را با او در میان بگذارید. اگر آدم توداری هستید و حرف‌ها را درون خود می‌ریزید و آرزو دارید که همسرتان روزی شما را درک کند، باید بدانید لزوما این‌طور نیست و این کار ممکن است به‌ضررتان تمام ‌شود.
۱۷. رمانتیک باشید:
این نکته را مردان باید بیشتر از زنان مدنظر داشته باشند. مردها خیال می‌کنند رمانتیک بودن فقط به دوره‌ی نامزدی و قبل از ازدواج مربوط است. چند قرار عاشقانه‌ی رمانتیک باهم بگذارید. او را به شبی خاطره‌انگیز مهمان کنید. هر کاری که می‌توانید، هرچند ساده، برای او انجام دهید تا حس کند ملکه‌ی زندگی شماست. این واقعا گام مهمی در رابطه‌ی زناشویی‌تان است.
۱۸. به دوستان او احترام بگذارید:
اگر واقعا از دوستان همسرتان خوش‌تان نمی‌آید، بهتر است این بی‌علاقگی به آنها را در دل‌تان نگه دارید و اصلا اعلام نکنید.
۱۹. مهربان و باعاطفه باشید:
مهربانی در اشکال مختلف بروز و ظهور می‌کند. گاهی دست او را بگیرید، گاهی با موهای او بازی کنید و گاه هم او را در آغوش بفشارید و ببوسید. فرقی هم نمی‌کند که طرف مقابل مرد است یا زن. هر دو طرف باید این نکات را رعایت کنند. البته اگر دوام رابطه برای‌شان مهم است.
۲۰. ادب را رعایت کنید:
همیشه و در هر حال وقتی کنار شریک زندگی‌تان هستید، ادب را رعایت کنید
Read more
. . ابوبصير گويد: امام صادق - عليه ‏السلام - فرمود: چيزي يافت نمي‏شود مگر اينکه حد و مرز و تعريفي دارد.  عرض کردم: فدايت شوم؛ حد #توکل چيست؟  حضرت فرمود: #يقين .  عرض کردم: يقين چيست؟  حضرت فرمود: اينکه با خدا هستي از چيزي نترسي. . الکافي: ج 2 ص 57، بحارالأنوار: ج 67 ص 142 ح 6 . . . . #مولوی ... .
.
ابوبصير گويد: امام صادق - عليه ‏السلام - فرمود: چيزي يافت نمي‏شود مگر اينکه حد و مرز و تعريفي دارد. 
عرض کردم: فدايت شوم؛ حد #توکل چيست؟ 
حضرت فرمود: #يقين . 
عرض کردم: يقين چيست؟ 
حضرت فرمود: اينکه با خدا هستي از چيزي نترسي.
.

الکافي: ج 2 ص 57، بحارالأنوار: ج 67 ص 142 ح 6
.
.
.
.
#مولوی :

استعانت جستن از غیر #خدا
مرد را بی شک فزاید ابتلا
خواهش دل در طریق اولیاء
کفر باشد جستن از غیر خدا
.
.
.

در دفتر ششم #مثنوی ، با اشاره به #داستان #حضرت_یوسف علیه السلام و ماجرای #زندانی شدن او، آمده :

حتی پیامبری چون #یوسف علیه السلام ، آن گاه که یک لحظه غفلت می کند و برای رهایی خویش، به هم سلولی خود متوسل می شود تا نزد عزیز مصر از او وساطت به عمل آورد، از طرف پروردگارش تنبیه می شود و چند سال دیگر در زندان باقی می ماند. همو می سراید:

پس جزای آن که دید او را معین
ماند یوسف حبس در بضع سنین

زین گنه که آمد از آن نیکوخصال
ماند در زندان ز داور چند سال

که چه تقصیر آمد از خورشید داد
تا تو چون خفاش رفتی در سواد

پس ادب کردش بدین جرم اوستاد
که مساز از چوب پوسیده عماد
.
.
.
.

و در روایتی از #امام_صادق علیه السلام می خوانیم که خدای تعالی فرمود:

به عزت و جلالم سوگند، آرزوی هرکس را که به غیر من #امید بندد، به نومیدی قطع می کنم. او در گرفتاری ها به غیر من #آرزو می بندد، در صورتی که رفع #گرفتاری ها به دست من است و درِ خانه غیر مرا می کوبد، با آنکه کلیدهای همه درهای بسته نزد من است. کیست که در گرفتاری های خود، به من امید بندد و من امیدش را قطع کرده باشم؟ کیست که در کارهای بزرگش به من امیدوار گشته و من امیدش را از خود بریده باشم؟! .
.
.
.
.
.
بعدنوشت : ولادت امام موسی کاظم ع با تاخیر مبارک 😊
شب جمعه هم گذشت و سلام بر امام حسین ع ماند ...
دیگه کسی خوب باشه مثل خدا و اهل بیت آدم ها هم میشن اهل کم کاری ... سلام ولو با تاخیر بر تو یا حسین ....
اما بعدتر فردا هم روز مباهله است و اونم تبریک میگم ...
راستی #کلیپ #زیبا هم امیدوارم لذت ببرید ...
دیگه هر کی یک مدل پست میگذاره مال منم این مدلیه ....
الهی خدا بپسنده
شما هم لذت ببرید ...
تا پست بعدی فعلا
به درودددددد 😊
.
.
Read more
. . . . رفاقت نه وصل است و نه فصل رفیق که باشی فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد دور باشی یا نزدیک رفاقت ...
Media Removed
. . . . رفاقت نه وصل است و نه فصل رفیق که باشی فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد دور باشی یا نزدیک رفاقت فاصله ها را پر می کند گاهی با حرف گاهی با سکوت نسبت ها بی معنی می شوند فرقی نمی کند کدام خون در رگهایمان است رفیق بودن لفظ ظریفیست نه مقدس مثل عشق نه سرسری مثل همسایه یک سود دوسویه رفیق که ... .
.
.
.
رفاقت نه وصل است و نه فصل
رفیق که باشی
فرقی نمی کند که زن باشی یا مرد
دور باشی یا نزدیک
رفاقت فاصله ها را پر می کند
گاهی با حرف
گاهی با سکوت

نسبت ها بی معنی می شوند
فرقی نمی کند کدام خون در رگهایمان است

رفیق بودن لفظ ظریفیست
نه مقدس مثل عشق
نه سرسری مثل همسایه
یک سود دوسویه
رفیق که باشی
انتظارها تهدید نیستند
یک بازی بدون بازیچه
فرقی نمی کند جیب هایت پر است یا خالی
هر چه هست میان دست های توست
در فکرت
در قلبت
در عملت

مرا که رفیق خواندی
اعتماد ها با لفظ تو رنگ می گیرند
می شوی همسفر
هم سفره
هم کاسه
هم حرف
رفییییییییق که باشی
خواهی ماند
ماندنی جسورانه و معنی دار
.
.
.
.
پ.ن:رفیق خوب نعمتیست بزرگ،
بحمدلله امروز پس از مدتها رفقای خوبم رو زیارت کردم,
برای انتخاب دوست
.
۱- ایمان و
.
۲_ اخلاق حسنه و
.
۳_ ادب رو سه ملاک اصلی قرار بدید; چون همنیشنی و مصاحبت با رفیق خواه نا خواه بر انسان اثر میذاره و چه بهتر از رفقایی که رنگ و بوی خدا داشته باشند و این فضیلت رو به تو هم برسونند
.
.
.. ………………………
.

#رفیق
#رفاقت
#رفقا
#دوست
#محبت
#همدلی
#ادب
#اخلاق_حسنه
#ایمان
#گلزار_شهدا
#من
#رفقای_هیأت
#هم_نشینی
#لبخند
#زمان
Read more
Loading...