Loading Content...

به يه رنگى

Loading...


Unique profiles
24
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Trabzon Province, Naarden, MySweetRoom
Average media age
719.9 days
to ratio
12
پدر و مادرم تو محل مورد اعتماد و احترام همه بودن،چون علاوه بر اين كه از قديم مؤمن و مذهبى بودن،والدين ...
Media Removed
پدر و مادرم تو محل مورد اعتماد و احترام همه بودن،چون علاوه بر اين كه از قديم مؤمن و مذهبى بودن،والدين شهيد هم بودن و به نوعى بزرگتر محسوب ميشدن و اصولاً خيرشون به همه ميرسيد يادم نيست چه سالى،ولى ده يازده سالم بود تو يه سرشب پاييزى با صداى فرياد و شيون زن همسايه از جا پريديم آسيه خانم با گريه و زجه پشت ... پدر و مادرم تو محل مورد اعتماد و احترام همه بودن،چون علاوه بر اين كه از قديم مؤمن و مذهبى بودن،والدين شهيد هم بودن و به نوعى بزرگتر محسوب ميشدن و اصولاً خيرشون به همه ميرسيد
يادم نيست چه سالى،ولى ده يازده سالم بود تو يه سرشب پاييزى با صداى فرياد و شيون زن همسايه از جا پريديم
آسيه خانم با گريه و زجه پشت در داد ميزد كه مادر شوهرش داره ميميره و به دادش برسيم و با گريه و التماس،كشون كشون حاجى و حاج خانم را برد خونشون
منم فضول مث قرقى همينطورى با زير شلوارى و دمپايى دنبالشون راه افتادم
.
وارد خونه كه شديم از تعجب دهنم وا موند😨شونصدتا زنُ مردُ بچه تو خونه بودن و همه با چشم هاى گرد و با يه حالت خوف ناك غمبرك زده بودن
آسيه خانم صاف مارو برد تو يه اتاقى
😱😱
يا ابرفرض
ماماااان😵
پيره زنه رو زمين خوابيده بود و دو نفر رو سينش افتاده بودن يكى هم جف پاهاش را بغل كرده بود كه صاف نگهش دارن كه يه وقت اگر مرد جنازش كجُ كوله نمونه😧
بابام داد زد چرا اينطورى ميكنيد،داره جون ميده،برق كه نگرفتش،خشك بشه!
از روش بلند شيد😠بريد بيرون
مامان گفت تو هم برو،داره جون ميده،خوب نيست اينجا وايسى
ولى من سرتق تر از اين حرف ها بودم كه برم
از پشت به چادر رنگى مامان چنگ زدم و مث جغد با وحشت دقيقاً به صورت مثل گچ ودهان نيمه باز محتضر زل زدم كه به شدت باز و بسته ميشد
بابا گفت:اين زن داره جون ميده
برين قرآن بيارين
يكى اون سوره ى چيز رو بخونه! چى بود براى محتضر ميخوندن؟
هر كى يه چى گفت
-زخرف
-ال عمران؟
-بقره؟
-دخان
-عنكبوت
من اححمق هم گفتم:صافات🧐
(روز قبلش معلم پرورشيمون گفته بود)
يه هو حاجى با يك خوشحالى و افتخارى برگشت به سمت منُ گفت عآفرين بابا آفرييين پسرم،بارك الله بيا بابا جان قران بگيرُ برو بالاى سر نميدونم چى خانم بشينُ بلند بخون 😱😱
يعنى من برم جلوى اوٓن!
قرآن بخونم؟اونم بلند!؟
خدايا چه غلطى كردم!😰😰
(امّا من از بچگى كم نمى آوردم مث همين الان كه تو طرح سفير عقيق دهنم سرويس شده ولى روم زياده)
نشستم بالاى سرش و با صوت حزين يه اعوذ بالله من الشیطانى خوندم كه سنگ از صدام ميتركيد
خلاصه غلط غلوطُ دستُ پا شكسته،ده بيست ايه خوندم
حالا مگه تموم ميشد؟يواشكى چند ورق زدم كه اخر سوره رو ببينم يا حسين١٨٠تا آيه بود😧
ديدم من،مرد خوندن اين همه قرآن اونم با صوت نيستم
انگار كه سوره تموم شده باشه عبد الباسطى،صدق الله گفتم
قرآن رو بستم و پيروزمندانه از صحنه در رفتم
اما نميدونم چرا بنده ى خدا اون شب كه هيچ تا يه سال ديگه هم نمرد
اما حاجى هر جا ميرسيد اين افتخار شكوه مند منُ با آب تاب تعريف ميكرد 😁😁
Read more
Loading...
پيام ميگفت يه معمار بايد حتما پراگ رو ببينه. زمانيكه ميخواستم برم ايتاليا،دادا ميگفت اين كشور خودش ...
Media Removed
پيام ميگفت يه معمار بايد حتما پراگ رو ببينه. زمانيكه ميخواستم برم ايتاليا،دادا ميگفت اين كشور خودش كلا يك موزست، وقتي اومدم پراگ ياد حرفش افتادم. پراگ، خودش به تنهايي يك موزست.همون قدر قديمى مثل فلورانس،همون قدر دلفريب مثل رم،و همون قدر زنده مثل پاريس. شهر خوشگل و خوشگل ، سن دار و خوشمزه. پر ... پيام ميگفت يه معمار بايد حتما پراگ رو ببينه.
زمانيكه ميخواستم برم ايتاليا،دادا ميگفت اين كشور خودش كلا يك موزست، وقتي اومدم پراگ ياد حرفش افتادم.
پراگ، خودش به تنهايي يك موزست.همون قدر قديمى مثل فلورانس،همون قدر دلفريب مثل رم،و همون قدر زنده مثل پاريس.
شهر خوشگل و خوشگل ، سن دار و خوشمزه.
پر از كافه هاى نُقلى دنج و رنگى، كريستال هاي لوكس و مجسمه ها و سراميك هاى بى مثال و خزهاى شيك.
مه كه ميگرفت پشت بندش نور چراغا خوشگلتر ميشد.
كف خيابونا پادرد آوره، ليزه، اب جمع ميشه و پدر چرخ چمدونا رو در مياره درست مثل ونيز.
شب ها امن نيست براى بيرون موندن و بهتره كه هتل رو بر بيرون ترجيح بدي.
معمولا مهمون نواز نيستن اما بين اين همه ادم توى اين شهر، بانويي كه با لباس سبز توى تصوير ميبينيد نه فقط با ظاهرش بلكه با محبتش دلمو برد. بهش گفتم ازتون عكس بگيرم؟ شما خيلي زيبايي. با زبون خودش گفت بگير. ديگه باهام حرف نزد تا زمانيكه خواست از ترم پياده بشه، با لبخند نازش برام دست تكون داد و به دخترش گفت باهاش باي باي كن و تا ترم ازمون دور بشه اين كار رو تكرار كرد.
توى پراگ تاكسي نگيريد،پول كم چنج كنيد كه افتضاخ چنج ميكنن در حديكه ميتونى با صرافي چ و چونه بزنى و يهو ١٠٠٠ تا از سر پول بندازى😳، خيلي مراقب كيف قاپ ها باشيد. براي خريد هر چيزي چند جا قيمت بگيريد حتي يه دونه چيپس.ترجيحا دور ميدون شهر قديمي يه ادامسم نخريد.
بليط مترو و ترم در واقع يك نمايشه از نظر من . هيچ كسي رو حتي محض رضاي خدا، يك نفر، نديدم كه بليط بزنه توى دستگاه پس من الكلى تقريبا ٣٠ يورو براي بليطاي شهريم دادم. البته ميدونم اگر بگيرنت ٦٠ يورو جريمته ولي كو كسيكه بياد بگيرتت؟😄
مترو به همه جا دسترسي نداره و كل ميدون شهر قديمي رو بايد پياده سير كنى چون غير از تاكسي هيچ راه ديگه اى نيست.
جوون تر ها خون گرم ترن و اكثرا فقط جوونا ميتونن انگليسي حرف بزنن.
اطلاعات ترم و مترو و قطار خيلي ضعيف و گيج كنندست و كسي رو هم نميتوني سر پستش پيدا كني كه بپرسي و معمولا باجه ها خاموش بود. ميدونم زمان كريسمسه اين سفرم اما اين همه توريست احتياج به اطلاعات دارن.
اما اينها هيچ كودوم از زيبايي هاي اين شهر كم نميكنه. من ٦ روز پراگ بودم اما بازم كلي جا هست كه نرفتم. اين شهر بي انتهاست. چه از شب و چه از روز. هر كودوم به بهترين شكل ممكنش ميتونه برات دلبرى كنه.
پ ن.
توى اين شهر كلاب نريد
Read more
. [ يه عادتى كه من و افشين داريم ، هر شهرى ميريم ، اگر پارچه قشنگى تو بازار يا مغازه اى باشه كه مخصوص اون ...
Media Removed
. [ يه عادتى كه من و افشين داريم ، هر شهرى ميريم ، اگر پارچه قشنگى تو بازار يا مغازه اى باشه كه مخصوص اون شهرِ خاص باشه يا حتى زيبا و شاد باشه ميخريم ] من بيشترِ پيراهن و مانتوها و دامن هايم را ميدوزم و هزينه ىِ كمترى داره و اونى ميشه كه دوستش دارم و راستش از مدل هاىِ من درآوردى و عجيب غريبِ بازارى كمتر استفاده ... .
[ يه عادتى كه من و افشين داريم ، هر شهرى ميريم ، اگر پارچه قشنگى تو بازار يا مغازه اى باشه كه مخصوص اون شهرِ خاص باشه يا حتى زيبا و شاد باشه ميخريم ]
من بيشترِ پيراهن و مانتوها و دامن هايم را ميدوزم و هزينه ىِ كمترى داره و اونى ميشه كه دوستش دارم و راستش از مدل هاىِ من درآوردى و عجيب غريبِ بازارى كمتر استفاده ميكنم ، حتى ممكنه پنج سال هم پارچه اى را نگه دارم و ندوزم اما بالاخره يه زمانى به كارم مياد و ازش استفاده ميكنم .
هميشه هم پارچه هاىِ وطنى ميخرم ، از كرمانشاه ، خوانسار ، نوشهر و اهر ، ابيانه و بندرعباس و چابهار و اردكان و ميبد و ...
تنوع و رنگ و كيفيتش را دوست دارم .
داشتيم پارچه ىِ ٣٥ سالِ پيشِ مادر جان هم كِش رفتيم و دوختيم ☺️😎
[ تا جايى كه ميشد همه چيو رو تصوير تَگ كردم ، يعنى كسى بپرسه اينو از كجا خريدى و اونو از كجا خريدى بلاك ميكنم 😁✌🏼 ، حتى شما دوستِ عزيز ، يكم توجه و حركتِ انگشتِ مبارك بر روىِ صفحه كمك ميكنه 👋🏼😁 با تشكر ]
.
#كالاى_ايرانى_بخريم #اتاق_فسقلى_كار_ستاره #پارچه_رنگى
Read more
Bunte Macarons شبتون بخير دوستان اين عكساى رنگى ماكارونها چند وقتى تو البوم جا مونده رو راستش وقت ...
Media Removed
Bunte Macarons شبتون بخير دوستان اين عكساى رنگى ماكارونها چند وقتى تو البوم جا مونده رو راستش وقت نداشتم پست كنم الان گفتم پست كنم يه فكر نكنين اينستارو ول كردم و خبرى نيست فقط وقتم كمه . دستور گاناش شكلات تلخ ٢٠٠ گرم توتهاى مخلوط حدود ٣٠٠ گرم ابتداتوتهارو كه شامل توتفرنگى ،رزبرى،بلوبرى ... Bunte Macarons
شبتون بخير دوستان
اين عكساى رنگى ماكارونها چند وقتى تو البوم جا مونده رو راستش وقت نداشتم پست كنم الان گفتم پست كنم يه فكر نكنين اينستارو ول كردم و خبرى نيست فقط وقتم كمه .
دستور گاناش
شكلات تلخ ٢٠٠ گرم
توتهاى مخلوط حدود ٣٠٠ گرم
ابتداتوتهارو كه شامل توتفرنگى ،رزبرى،بلوبرى و شاتوت را در ظرفى روى اجاق گذاشته تا بجوشد و توتها كاملاً له شود بعد از صافى رد كرده .
شكلات را به صورت بن مارى اب كرده كه درجه گرماى شكلات ٤٥ تا ٥٥ درجه بايد باشد بعد از اب شدن شكلات مواد توتهاى صاف كرده را روى شكلات ريخته ميگذاريم يك دقيقه بماند بعد از وسط به صورت دورانى هم ميزنيم تا تمام مواد مخلوط شود بعد با سيلفون روى گاناش را ميكشيم طورى كه سيلفون به مواد بچسبد .
در ميحط اشپزخانه تا صبح قرار ميدهيم تا سفت شود بعد درون قيف ريخته و استفاده ميكنيم .
#mokis_food #macarons #macarolove #macaroncake #macaronage #macaronlady #macaron_homemade #macaronslover #frenchmacarons #backfactory #backery #leckerschmecker #hausgemacht #cakebakeoffng #persian_chefs
Read more
اينكه من عاشق زمستونم دليل داره! يكى از دلايلش آرامش برف سپيد و سكوت خاص صبح هاييست كه همه جا تعطيل ميشه... ...
Media Removed
اينكه من عاشق زمستونم دليل داره! يكى از دلايلش آرامش برف سپيد و سكوت خاص صبح هاييست كه همه جا تعطيل ميشه... يكى ديگه ش هواى سرد و خشكشه كه باعث ميشه تنها فصلى باشه كه آلرژى شديدم تو اون بازه عود نكنه و من راحتتت تنفس كنم و تازه آخر سال بفهمم كه زندگى اون سال چه رنگى بوده! بهار و تابستون و پاييز هر سه فصل هاى ... اينكه من عاشق زمستونم دليل داره! يكى از دلايلش آرامش برف سپيد و سكوت خاص صبح هاييست كه همه جا تعطيل ميشه... يكى ديگه ش هواى سرد و خشكشه كه باعث ميشه تنها فصلى باشه كه آلرژى شديدم تو اون بازه عود نكنه و من راحتتت تنفس كنم و تازه آخر سال بفهمم كه زندگى اون سال چه رنگى بوده! بهار و تابستون و پاييز هر سه فصل هاى قشنگى هستن، ولى اكثر مردم فقط قسمت برف بازى زمستون رو دوست دارن و من بر عكس، همه ى روزاشو مى پرستم! براى كسى كه به خاطر نبودن آنتى هيستامين هاى نسل دو در زمان بچگيش، روزى سه تا آنتى هيستامين دكونژستانت مى خورده و هيچ خاطره اى از اين فصول تو ذهنش نيست، چون همش خواب آلوده مى شده، اسپرى هاى موضعى جديد كه آبريزش بينى وحشتناكش رو قطع مى كنن حكم يه معجزه رو داره! امان از وقتى كه فهميدم به آنتى هيستاميناى نسل جديد مقاوم شدم و بايد برگردم به اون خواب آورا! و امان از روزايى مثل چهار روز پيش كه به جز تلفست در هر حفره ى بينيم هشت پاف فلوتيكازون و يك پاف اكسى متازولين زدم! تا فقط بهار رو حس كنم! بى اغراق تا اواسط دوران دانشجويى اين سه فصل رو حس نكردم... خانواده م هميشه رعايت حالم رو كردن كه گل هاى گرده دار تو خونه نباشه، گرد و غبار نباشه و خيلى چيزاى ديگه... و حتى غذاها... عاشق بادمجونم، مى خورم و تمام دهان محترمم جوش مى زنه و بازم تحمل مى كنم، بعضى استيك ها بى نهايت باعث خارش لثه هام ميشن، موز رو با مخاط دهان سوخته گاز مى زنم... پنير ليقوان! خربزه! متأسفانه همشون هم دوست داشتنى هستن! ولى حيف! آلرژى چيز بديه كه متأسفانه روز به روز شاهد بيشتر شدنش هستيم!
Read more
. • كلا حالمون خوب نيست ، ديگه همديگه را با حرف هاىِ سرد نرنجونيم ! باورم نميشه از اين حجمِ دايركت هاىِ ...
Media Removed
. • كلا حالمون خوب نيست ، ديگه همديگه را با حرف هاىِ سرد نرنجونيم ! باورم نميشه از اين حجمِ دايركت هاىِ ناراحت كننده ىِ ديشبم • بخونيد : [ اين عكس هم ميذارم به دو دليل ؛ يكى بخاطرِ دوستانى كه گفتند چه چيزهايى براىِ ميزِ صبحانه ىِ ديروز چيدى ، چون بدونِ زرق و برق و ساده و رنگى بود و دوم به خاطرِ چند نفرى كه ... .
• كلا حالمون خوب نيست ، ديگه همديگه را با حرف هاىِ سرد نرنجونيم ! باورم نميشه از اين حجمِ دايركت هاىِ ناراحت كننده ىِ ديشبم •
بخونيد :
[ اين عكس هم ميذارم به دو دليل ؛ يكى بخاطرِ دوستانى كه گفتند چه چيزهايى براىِ ميزِ صبحانه ىِ ديروز چيدى ، چون بدونِ زرق و برق و ساده و رنگى بود و دوم به خاطرِ چند نفرى كه فقط دلشون ميخواد حرفى بزنن و منفى باشن و بجز ديدن و برداشتِ منفى از يك عكس و موضوع به چيزِ ديگه اى توجه نمى كنند !! مردم نمى تونن بخرن و اين ميز را بچينن و ... تازه من كلا سالى يك بار عكسِ اينچنينى ميذارم ! ]
🍃 با خودمون روراست باشيم ، اين ميزِ صبحانه براىِ ٢٢ نفر بود ! شما اگر اين تعداد مهمان داشتيد مطمئن هستم ده برابرِ اين زرق و برق داشت و ميخريديد و ميچيديد !!
.
اصلا گوشت و مرغ و بيكن و سوسيس و كالباسى هم در كار نبود 🍃
سالاد ماكارونى با نخودفرنگى و خيارشور و هويچ و ماست
خوراك لوبيا
نون و پنير و گردو و دو تا مربا
ترشى بيبى كورن و زيتون
ماست و سبزى خوردن
خيار و گوجه
اُملت
به مقدار و اندازه هم توجه كنيد دوستانِ دلواپس !! براىِ ٢٢ نفر است .
.
ديگه از اين صريح تر و راحت تر نمى شد بنويسم !! يكم خوب باشيم و خوب ببينيم و اينقدر سعى نكنيم فقط حرفى بزنيم كه بگيم ما هم هستيم و باور كنيم اگر بيشتر از اينكه خشم و ناراحتيمونو سرِ بقيه خالى كنيم ، به خودمون توجه كنيم مشكلاتمون حل ميشه .
ما ايرانى ها ديگه خودمونو ميشناسيم ، بخاطرِ مهمان خودمونو تو زحمت مى ندازيم با تجملات !! پولدار و تنگدست هم نداريم تو ذاتمون هست ، هر كس در حدِ توانش !
به اندازه و كم بتونيم پذيرايى كنيم درسته و يه زمان هايى مى تونيم از يك تصوير يا نوشته ، جنبه ىِ مثبت را ديد !
عكس هم پريوش گرفته نه من @paariiivaash .
#صبحانه #صبحانه_ایرانی #كمتر_دخالت_كنيم صلواااااات
Read more
Loading...
 #تارت_سبزيجات_فينگرفودى باديزاين تورى خوراكى<span class="emoji emoji2764"></span>️ از مریم عزیز @maryambanoo57 #کلیپ_اشپزی_لذت_اشپزی ...
Media Removed
#تارت_سبزيجات_فينگرفودى باديزاين تورى خوراكى️ از مریم عزیز @maryambanoo57 #کلیپ_اشپزی_لذت_اشپزی موادلازم : ذرت بخارپز 1ونيم پيمانه هويج نگينى بخارپز1/2پيمانه نخودفرنگى بخارپز1پيمانه سرخالى پنيرپيتزا 1پيمانه پر نمك،فلفل،پودرآويشن،پودرسير به ميزان دلخواه نان ... #تارت_سبزيجات_فينگرفودى باديزاين تورى خوراكى❤️ از مریم عزیز

@maryambanoo57

#کلیپ_اشپزی_لذت_اشپزی
موادلازم :
ذرت بخارپز 1ونيم پيمانه
هويج نگينى بخارپز1/2پيمانه
نخودفرنگى بخارپز1پيمانه سرخالى
پنيرپيتزا 1پيمانه پر
نمك،فلفل،پودرآويشن،پودرسير به ميزان دلخواه
نان تارت به ميزان لازم
كره گياهى50گرم يا به ميزان دلخواه
طرزتهيه:
اول تمام سبزيجات رو بخارپزكرده البته اگرعجله داشتيدازكنسروسبزيجات آماده هم ميتونيداستفاده كنيدبعدكره رو داخل تابه اى ذوب كرده وسبزيجات رو يك تفت كوچولوميديم. نمك وفلفل وآويشن وپودرسير رو به ميزان دلخواه اضافه كرده ومخلوط مى كنيم وكنارميذاريم بعد كه موادكمى از حرارت افتادپنيرپيتزا رومخلوط كرده و ازمواد داخل تارت نمكى آماده كه از لوازم قنادى تهيه كردم ريختم،تارت ها رو داخل سينى در فر از قبل گرم شده با حرارت180درجه به مدت 15دقيقه درحدى كه پنيرذوب بشه قراردادم.بعدروى تارت با تورى خوراكى كه از قبل آماده كردم تزيين شد. به همين راحتى❤️
.
#تورى_خوراكى_بانو ❤️
موادلازم :
آب 200 گرم
روغن زيتون 125گرم
آرد25 گرم
رنگ هاى خوراكى دلخواه
طرزتهيه:آب و روغن رو در ظرفى ريخته بعد آرد رو اضافه كرده با همزن دستى بزنيد تا كامل مخلوط بشن اگر تورى هاتون رو به رنگ كرم بخوايد كه خود مايع همين رنگ هست ولى براى رنگى كردم مايع كم كم داخل كاسه ى كوچيكى از مايع مى ريزيم و رنگ خوراكى دلخواه رو اضافه مى كنيم كه من از رنگ مايع استفاده كردم بعد تابه ى نچسبى رو روى حرارت قرارداده تا كامل داغ بشه و از اين مايه داخل تابه ريخته به صورت گرد يا كشيده ، بزرگ يا كوچيك هر طورى كه دوست داريد مثل پن كيك بعد از ريختن داخل تابه مايع شروع به جلز و ولز كردن ميكنه در حالى كه آب اين مايه شروع به تبخيرشدن ميكنه و حفره هايى روى سطح كار به وجود ميادو روغن هم ازش جدا و آزاد ميشه اين قسمت خيلى مهمه كه حتماً اجازه بديدكه كامل خشك بشه اگرنرم باشه تورى بهم ميچسبه خشك كه بشه راحت جدا ميشه بعد با كاردك امتحان كنيد از يك طرف خيلى آروم از تابه جدا و روى دستمالى قراربديد تا روغن اضافيش گرفته بشه وقتى هنوز داغه مى تونيد يه حالت منحنى ريز هم بهش بديد مثلاً روى دستمال كه قرارداديد دوطرفش رو كمى خم كنيدتا منحنى خشك بشه به همين ترتيب در رنگهاى مختلف مى تونيد اين تورى هاى زيبا رو براى تزئينات غذا،كيك و دسردرست كنيد و لذت ببريد ❤️
INSTA:MARYAMBANOO57
Read more
. @bread.page . از پیج @nazanin.amiri7 . . سلام . . براى اون دسته از دوستانى كه علاقه ى خاصى به بادمجان دارن گراتن بادمجان با گوشت اوردم به سبك خودم . طرز تهيه ى گراتن بادمجان با گوشت به سبك خودم . بادمجان به تعداد، ورقه ورقه شده و سرخ شده ، گوشت چرخ كرده ٣٠٠ گرم ، پنير (موزارلا) پيتزاى ... .
@bread.page
.
از پیج
@nazanin.amiri7
. .
سلام 😘
.
.
براى اون دسته از دوستانى كه علاقه ى خاصى به بادمجان دارن گراتن بادمجان با گوشت اوردم به سبك خودم 😋
.
طرز تهيه ى گراتن بادمجان با گوشت به سبك خودم 😋😋
.
بادمجان به تعداد، ورقه ورقه شده و سرخ شده ، گوشت چرخ كرده ٣٠٠ گرم ، پنير (موزارلا) پيتزاى رنده شده ٢٠٠ گرم ، پنير موزارلاى تازه (لقمه اى ) ٢عدد كه تقريبا ٢٠٠ گرمه، پياز يك عدد خرد شده ، سير ٤ حبه خرد شده ، فلفل دلمه هاى رنگى خرد شده مقدارى ، جعفرى و پيازچه ى خرد شده كمى ، روغن به ميزان خيلى كم ، نمك و فلفل سياه ، پولبيبر ، زعفرون ، زنجبيل، زردچوبه ، آويشن ، دارچين به اندازه ى لازم ، پياز و تفت ميديم سيرو بهش اضافه ميكنيم تفت كه خورد گوشت رو اضافه و خوب تفت ميديم حالا نمك و تمام ادويه هارو اضافه و در نهايت فلفل دلمه ها و جعفرى و پيازچه ى خرد شده رو اضافه ميكنيم ، به اندازه دو ق غ آب ميريزيم و در تابه رو ميزاريم به مدت ٥ دقيقه ، موادمون آماده است، بادمجانهارو توى ظرف مورد نظر يه لايه ميچينيم روشو مواد گوشتى رو اضافه كرده و روى اونو با پنير پيتزاى رنده شده و موزارلاى تازه كاور ميكنيم ، دوباره بادمجانها رو ميچينيم و باز روشو با هر دو پنير كاور ميكنيم و در فر از قبل گرم شده با دماى ١٩٠ درجه به مدت ٢٠ دقيقه قرار ميديم ، براى سرو هم ميتونيد از ليمو ترش استفاده كنيد ،.
.
بازم اشاره ميكنم دماى فرها متفاوت هست حواستون به غذا باشه 😋😉
.
اميدوارم درست كنيد و لذتشو ببرين 😋😋
.
پ ن : از سس بشامل هم ميشه استفاده كرد كه من حذفش كردم چون به سبك خودم آشپزى ميكنم 😉
کپی بدون ذکر منبع ⛔️
.
.
.
#گراتن_گوشت_بادمجان_آشپزی_شما
#گراتن_آشپزی_شما . .
.لینک کانال تلگرام👇👇👇👇👇👇
https://t.me/joinchat/AAAAAEDStHv6b1WSuJs0ow
.
👇👇👇👇
@bread.page
@ashpazi_shoma


Tag photo: #ashpazi_shoma

#insiran #persianfood #persiandessert #persian_foods #persianshot #persianstyle #persiancuisine #persiagram #instapic #insta_persia #insiranian #آشپزی #food
Read more
Loading...
ورق بزنيد و اين شهر زيبا رو ببينيد مهمترين كار شما قبل از روزى كه بهتون وقت دادن، جمع اورى مداركه. مداركى ...
Media Removed
ورق بزنيد و اين شهر زيبا رو ببينيد مهمترين كار شما قبل از روزى كه بهتون وقت دادن، جمع اورى مداركه. مداركى كه براى ويزاى توريستي،تاكيد ميكنم توريستي، سفارت "هلند" از شما ميخواد رو در زير براتون ميگم. سفارت ها با هم فرق دارن و بعضي از اونها يك سرى مدارك ممكنه بيشتر يا كمتر بخوان، يا ترجمه شده يا غير ... ورق بزنيد و اين شهر زيبا رو ببينيد
مهمترين كار شما قبل از روزى كه بهتون وقت دادن، جمع اورى مداركه.
مداركى كه براى ويزاى توريستي،تاكيد ميكنم توريستي، سفارت "هلند" از شما ميخواد رو در زير براتون ميگم. سفارت ها با هم فرق دارن و بعضي از اونها يك سرى مدارك ممكنه بيشتر يا كمتر بخوان، يا ترجمه شده يا غير ترجمه شده، يا با مهر دادگسترى و وزارت امور خارجه يا بدون اينها. پس قبل از روزى كه وقت سفارت دارين بايد حتما در مورد مداركى كه ميخوان، پرس و جو كرده باشين. كم و كسرى در مدارك يعني بايد برى دوباره ايميل بزني و دوباره وقت بگيريا.
١:
مهمترين مدرك قبل از اموال و بيمه شما ، فرم هستش. كه به اسم فرم درخواست يا اپليكيشن فرم شناخته ميشه.
روش پركردن فرم مهمه كه توى كانالمون براتون مينويسمش چون از حجم كپشن اينستاگرام خارجه.
٢:
پاسپورت، كه بايد حداقل ٦ ماه اعتبار داشته باشه.
حداقل دو صفحه هم بايد خالي داشته باشه.
اگر توى پاسپورت قبليتون ويزاي امريكا،كانادا،استراليا و شينگن داريد هم بايد به همراه كپي با خودتون ببريد.
٣:
شناسنامه و ترجمه اون به انگليسي
٤:
يك عدد عكس رنگى ٣/٥ در ٤
مهمه كه عكستون چطور باشه:
عكس بايد بدون روتوش،سر مستقيم موها كنار، اگر حجاب داريد تمام گردي صورت مشخص باشه. بايد جديد باشه و حتما يكى دو هفته قبل بگيريد. البته الان توى شركت vfs اگر عكس نداشتيد ميتونيد همونجا هم بگيريد ولي بايد هزينشو به يورو پرداخت كنيد.
اگر عينكي هستيد، بدون عينك بايد عكس بگيرد، اگر مجبوريد با عينك باشيد رفلكس نبايد توى شيشه عينكتون باشه
٥:
رزرو بليطا و ووچر هتل
آژانس ها براى رزرو بليط ازتون پول نميگرن اما جديدا بابت ووچر يك هزينه كمى رو براى كارمزد ازتون ميگيرن
بليط "رفت و برگشت" بايد دقيقا زمانش با زمان اپليكيشن فرمتون مطابقت داشته باشه.
ووچر هتل هايي كه قراره اقامت كنيد فرماليتست و بعد از اخذ ويزا ميتونيد عوضشون كنيد. به اين نوع رزرو كردن "فرى كنسليشين " ميگن كه اگر بعد از يه مدتي پرداخت نشه رزرو شما اتوماتيك كنسل ميشه "بدون پرداخت هيچ هزينه اى".
اگر شما بعد از امستردام ميخوايد به شهرهاى ديگه چه در هلند و چه در كشورهاى ديگه در حوزه شنگن سفر كنيد بايد براى تك تك اون شهر ها ووچر هتل داشته باشيد. مثلا من بار اول ٤ تا ووچر برده بودم.
براي اينكه شانس گرفتن ويزاتونو ببريد بالا بيشترين مدت اقامتتون رو توى كشورى كه ازش درخواست ويزا داريد بذاريد. و توى ووچر به اين دقت داشته باشيد. مثلا حداقل ٤-٥ شب رو در امستردام بگيريد حتي اگر بعد از گرفتن ويزا خواستيد دو شب بمونيد.
ادامه در پست بعد
Read more
يه ديتيل از يه سبك جديد تو كارهاى ما.. به زودى عكس كاملش را ميذاريم.. اين مانتورو با اين رنگ كيف دوست ...
Media Removed
يه ديتيل از يه سبك جديد تو كارهاى ما.. به زودى عكس كاملش را ميذاريم.. اين مانتورو با اين رنگ كيف دوست داريد؟ 🧡اگر نه چه رنگى؟ تهران : ‏‎@nh.tehran _ آمل : ‏ @nh_amol _ مشهد :‎ ‏@nh.mashhad _ ‏‎سارى: ‏@nh.sari _ ‏‎تبريز: ‏@nh.tabriz _ #hijabstyle #streetstyle #hijab #iran #hijabfashion #abaya #newhijabstyle #newhijab #manto يه ديتيل از يه سبك جديد تو كارهاى ما.. به زودى عكس كاملش را ميذاريم.. اين مانتورو با اين رنگ كيف دوست داريد؟ 🧡اگر نه چه رنگى؟
تهران : ‏‎✨@nh.tehran
_
آمل :
‏ @nh_amol
_
مشهد :‎ ✨
‏@nh.mashhad
_
‏‎سارى:
‏✨@nh.sari
_
‏‎تبريز: ‏✨@nh.tabriz
_
#hijabstyle #streetstyle
#hijab #iran #hijabfashion #abaya #newhijabstyle #newhijab #manto
سلاممم دختراااا<span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f339"></span> يه سرى محصولات مراقبتى پا داريم اينجا :<span class="emoji emoji1f60d"></span> ١.سنگ پاى ٤ كاره كه ازش به عنوان سنگ ...
Media Removed
سلاممم دختراااا يه سرى محصولات مراقبتى پا داريم اينجا : ١.سنگ پاى ٤ كاره كه ازش به عنوان سنگ پا، سوهان پاى فلزى كه پوستاى سفت و سخت رو از بين ميبره، سوهان مشكى كه نرم كننده پاست و براش ناخن ‎25000 تومن ٢.سنگ پا با براش ناخن ‎20000 تومن ٣.سنگ پاى مدل پا ‎15000 تومن ٤.سنگ پاى رنگى رنگى ‎15000 ... سلاممم دختراااا❤️🌹
يه سرى محصولات مراقبتى پا داريم اينجا :😍
١.سنگ پاى ٤ كاره كه ازش به عنوان سنگ پا، سوهان پاى فلزى كه پوستاى سفت و سخت رو از بين ميبره، سوهان مشكى كه نرم كننده پاست و براش ناخن 👣
‎25000 تومن
٢.سنگ پا با براش ناخن
‎20000 تومن
٣.سنگ پاى مدل پا
‎15000 تومن
٤.سنگ پاى رنگى رنگى
‎15000 تومن
٥.سوهان ناخن
‎10000 تومن

Hello lovelies 🌹❤️
I have got some cuties to take care of your feet:😍
1. Four in one pumice kit which is used to brush your nails, metal file gets rid of rough skin, buffing file leaves your skin smooth and pumice stone
2. Pumice stone with nail brush
3. Feet styled pumice stone
4. Colorful pumice stone
5. Nail buffer

#TatasHealthyTips #OrganicProducts #MadeWithLove #LetsGetToKnowMore #TaTasAccessories #FeetSccessories
‎ #بيشتر_بدانيم #محصولات_ارگانيك_و_دستساز_تاتا #با_عشق_و_علاقه_براى #پوستى_بهتر_با_تاتا #اكسسورى_پا_تاتا #اكسسورى_تاتا
Read more
. . ‏‎كودكانه ١١٥ . كودكى ، دنياى بزرگ و امن ، همه خواسته ات شايد خلاصه ميشد به يك جعبه مداد رنگى ١٢ ...
Media Removed
. . ‏‎كودكانه ١١٥ . كودكى ، دنياى بزرگ و امن ، همه خواسته ات شايد خلاصه ميشد به يك جعبه مداد رنگى ١٢ رنگى و دفتر نقاشى فيلى ، يا يه ماشين پليس كه چراغاش روشن ميشد ، يا حتى شايد ٧-٨ تا بسته آلوچه ، مهم نبود كجا وايستى ازت عكس بگيرن ، مهم اين بود توى عكس باشى ، چه زود آرزوهامون بزرگ شدن و دنيامون كوچيك . . ‏‎ -------------------------------- ‏‎‏‎‏ #child ... .
.
‏‎كودكانه ١١٥
.
كودكى ، دنياى بزرگ و امن ، همه خواسته ات شايد خلاصه ميشد به يك جعبه مداد رنگى ١٢ رنگى و دفتر نقاشى فيلى ، يا يه ماشين پليس كه چراغاش روشن ميشد ، يا حتى شايد ٧-٨ تا بسته آلوچه ، مهم نبود كجا وايستى ازت عكس بگيرن ، مهم اين بود توى عكس باشى ، چه زود آرزوهامون بزرگ شدن و دنيامون كوچيك
. .
‏‎
--------------------------------
‏‎‏‎‏ #child #chlidhood #memories #oldphoto #بچگى #insta #naughty #instagold #rezaghaziani #home #memo #بچه #بچگى #كودكى #كودكانه #قاضيانى #رضاقاضيانى #قاضيانى #هنگامه_قاضیانی #روزپدر #خانه_پدری #پدر #مادر #خواهر
Read more
Loading...
🥑 ايشون آذينه . آذين سيروانيسته ، يه عشق به تمام معناست . آذين خيلى قشنگه ! قلبش قشنگه ، فكرش قشنگه ، ...
Media Removed
🥑 ايشون آذينه . آذين سيروانيسته ، يه عشق به تمام معناست . آذين خيلى قشنگه ! قلبش قشنگه ، فكرش قشنگه ، لحنش قشنگه ، حرف زدنش قشنگه . آذين كلاً وجودش همه جارو قشنگ كرده . آذين تو فندوممونه . آذين لپش سوراخه ، عاشق گل و رنگاى شاده . آذينم مثل ما يه روزايي غمگين ميشه ، اما آذين هر روز واسه ما انرژى مثبته . من عاشق ... 🥑
ايشون آذينه . آذين سيروانيسته ، يه عشق به تمام معناست . آذين خيلى قشنگه ! قلبش قشنگه ، فكرش قشنگه ، لحنش قشنگه ، حرف زدنش قشنگه . آذين كلاً وجودش همه جارو قشنگ كرده . آذين تو فندوممونه . آذين لپش سوراخه ، عاشق گل و رنگاى شاده . آذينم مثل ما يه روزايي غمگين ميشه ، اما آذين هر روز واسه ما انرژى مثبته . من عاشق آذينم ! از ته قلبم خوشحالم كه ميشناسمش . آذين مياد ، باهات حرف ميزنه ، روحتو سفيد ميكنه ميره ، گاهى ام مثه خودش رنگى و گل گلى . آذين امروز به دنيا اومده ، شهريورُ شروع كرده .
آذين قشنگه ، اومده شهريورُ قشنگ كرده ، اومده دنيارو قشنگ كرده . مثل آذين باشيد ، تا دنيا قشنگ بشه ، تا دلتون قشنگ باشه ، تا شهرُ ، فندومو، آسمون و زمينُ قشنگ كنيد .
خوشحالم كه تو اين دنيايي آذين ، خيلى خوشحالم . ١٢٠ سال تو كنسرت سيروان ببينمت .
تولدت مباركـ ❤️🎂🎉
@_azinak_
Read more
بهايى كه واسه زندگيه جديدت بايد پرداخت كنى زندگيه قبليته !! اينو انقدر ميگم تا بره تو مُختو بتونى دل ...
Media Removed
بهايى كه واسه زندگيه جديدت بايد پرداخت كنى زندگيه قبليته !! اينو انقدر ميگم تا بره تو مُختو بتونى دل بكنى !! از همه چى !! از اتاقت !! از مجسمه هات !! از گيتارت ، پيانوت !! پدرت ! مادرت !! از همه چيز بايد بتونى دل بكنى حتى از رنگ پوستت !! قبلا طبيعت مايكل جكسونو گذاشت كه اينارو به مردم ياد بده امّا مايكل تماسش ... بهايى كه واسه زندگيه جديدت بايد پرداخت كنى زندگيه قبليته !! اينو انقدر ميگم تا بره تو مُختو بتونى دل بكنى !! از همه چى !! از اتاقت !! از مجسمه هات !! از گيتارت ، پيانوت !! پدرت ! مادرت !! از همه چيز بايد بتونى دل بكنى حتى از رنگ پوستت !! قبلا طبيعت مايكل جكسونو گذاشت كه اينارو به مردم ياد بده امّا مايكل تماسش زياد بود خودش از مدار خارج شد !! #ميچرخه_و_منم_رو_محورم !! حالا من ياد ميدم به يه نوع ديگه اى !! اون سياه بود رفت سفيد شد و من سفيد بودم و رنگى شدم !! اون ميرقصيد و من رپ ميكنم !! اون ميخوند و منم ميخونم !! ميدونم يه روز ميرسه كه بعد از كنسرتا رسانه هاى خارجى بهم لقب مايكل جكسونه ايرانى رو ميدن !! ولى من مايكل جكسون نيستم !! من امير تتلوعم !! اينو الان ميگم !! دو سال ديگه ام كه تو فهميدى بازم ميگم !! من نه هيچ وقت مايكلى رقصيدم نه سعى كردم اداى كسى رو درارم !!! اين اون بود كه راه منو ميرفت !!! اين منم كه زنده ام و در جريان !! اين اون بود كه حذف شد نه من !!! اون تماسش زياد بود نه من !! اون به حجاب آتنا اعتقاد نداشت نه من !! اين اون بود كه ميخواست امير تتلو باشه ولى نتونست !! من كنسرتاشو دوست داشتم چون شبيه كنسرتاى من بود ولى هيچ وقت هرگز نميخواستم مايكل باشم !! من نه ميخواستم مايكل باشم ! نه توپاك !! نه بروسلى !! نه حتى دوست داشتم مارادونا باشم !!! من ميخواستم همشونً با هم باشم نه فقط يكيشون !!! پس اونا الان هر كدوم يك تيكه از منن !! اوناعن كه امير تتلو بودن !! بله !! اونا بودن كه من باشم !! ميدونم الان زير اين پستم پُر ميشه باز از فحش و مسخره !! ولى عيب نداره !! خيلى دوست دارم يه روز كه رسيدم نوك قلّه ، تو لايو ، زل بزنم تو دوربين و بگم من همونم كه فحشش ميدادى !!! حالا چرا دوربين ؟!؟ #هع !! معلومه نميشه تو چشام زل بزنى از اون پايين !! متنم سرشار از غرور بود ، ميدونم !! امّا غرور هم مثل هر چيز ديگه اى تو طبيعت هم منفى داره و هم مثبت !! يه وقتايى بايد باشه ! تازگيا زياد مينويسم نه ؟!😅 ميدونم !! مايكل جكسونم اگه ايرانى بود جاى رقصيدن رو استيج بايد ميشست اول فحشارو جمع ميكرد كه آفتاب پرسته ديوس چرا سياه بودى الان سفيد شدى 😅 پس بخون كه اينا خودش از سخت ترين قسمتاى راه بود ... !! نوشتن !! چيزى كه مجريه گوزوى اينترنتى به خاطرش مارو راهنمايى و نصيحت و مسخره ميكرد 😉 بچه ى جاى سفت نشاشيده به ما ميگفت موبايلتو بذار كنار زندگيت بهتر ميشه !! يكى نبود بگه گوزو تو اگه ميفهميدى كه الان من داشتم باهات مصاحبه ميكردم !! راستى اين عكسه منو سياييم 😁٧٨ @siyawalton
Read more
برعكس اتاق عقدهاى امروزى ، اتاق عقد ما با سفره اى ساده و تزيين بسيار كم توسط من و همكارى خواهرم بهى آماده ...
Media Removed
برعكس اتاق عقدهاى امروزى ، اتاق عقد ما با سفره اى ساده و تزيين بسيار كم توسط من و همكارى خواهرم بهى آماده شد، آينه شمعدونهاى طلايى با آويزهاى كريستال رو هم تو سفره گذاشتيم ، پدرم يه سيم دوره گرد آورد و به شمعدونها وصل كرد تا موقع عقد روشنشون كنيم من و بهى خيلى ذوق داشتيم، دوتا صندلى كوتوله هم كه براى مبلهاى ... برعكس اتاق عقدهاى امروزى ، اتاق عقد ما با سفره اى ساده و تزيين بسيار كم توسط من و همكارى خواهرم بهى آماده شد، آينه شمعدونهاى طلايى با آويزهاى كريستال رو هم تو سفره گذاشتيم ، پدرم يه سيم دوره گرد آورد و به شمعدونها وصل كرد تا موقع عقد روشنشون كنيم من و بهى خيلى ذوق داشتيم، دوتا صندلى كوتوله هم كه براى مبلهاى پذيرايى بود گذاشتيم بالا سر سفره رو به قبله، جايگاه عروس و داماد هم آماده شد، عصر روز پنجشنبه قرار شد داماد جان بيان دنبالم تا بريم خيابون جمهورى براى لباس عروس،
پدر كمى مهربونتر شده بود و اونروز اجازه داد دو نفرى بريم بيرون، زنگ در رو زدن و من بسرعت رفتم دم در، ماشين شورلت طلايى رنگى دم در بود و داماد جان، كنارش ايستاده بود، در رو برام باز كردند و من با شوق بسيار سوارش شدم چادرم رو كه از زير دست و پا جمع كردم داماد جان در رو بست از اينكارش خيلى خوشم ميومد، مثل چيزى كه تو فيلمها ديده بودم دقيقا مثل همفرى بوگارد، جدى و جنتلمن، داماد جان برعكس من كمتر حرف ميزد كمتر مى خنديد و انگار بيشتر فكر ميكرد، من عجول بودم و پر شر و شور ولى او آرام و متين،
راه كه افتاديم دكمه ضبط رو زدند، آهنگى از هايده فضاى داخل ماشين رو پر كرد،
اونوقتها من هايده گوش نميدادم مادرم هايده و مهستى دوست داشت و من عاشق گوگوش و داريوش بودم يه سرى هم آهنگ خارجى از راديو مونت كارلو ضبط كرده بودم كه خيلى به دلم مى نشست، داماد جان گفتند، هايده دوست داريد گفتم بله دوست دارم خيلى خوب ميخونه، نميدونم چرا روم نشد كه بگم نه اصلا دوست ندارم شايد هم ناخواسته نميخواستم مخالفت كرده باشم، بعدش حرف ماشين عروس شد كه قراره همون شورلت طلايى رو براى شب عروسى گل بزنن، خيلى خوشحال شدم و گفتم اينكه عاليه،
لباس عروس رو از مزونى كه آشناى دامادجان بود، خريديم و شام رو هم بيرون خورديم و ديروقت به خونه برگشتيم، من هنوز در كنار داماد معذب بودم و چيز زيادى از او نميدونستم، دم در خونه پياده شدم ، جلوى در كه خواست از من خداحافظى كنه گفت كارى ندارين گفتم چرا يه موضوعيه كه دوست دارم بهتون بگم،
- بفرماييد
- پنجشنبه هفته آينده عروسى من و شماست، - خوب بعله
- والا نميدونم چطور بهتون بگم ولى ما هنوز دست همديگرو هم نگرفتيم براى من خيلى ثقيل مياد كه وقتى اين همه فاصله بينمون هست و همديگرو حتى نميتونيم به اسم صدا كنيم، هفته بعد عروسيمون باشه ، بنظرتون عجيب نيست، بعد از چند ثانيه سكوت داماد جان گفتند
- اجازه ميدين دستتون رو بگيرم، من نگاهى به كركره هاى طبقه دوم انداختم كه پذيرايى خونمون بود،
Read more
Loading...
يه روز از سر كوچه رد مى شمُ مى بينم كلاهتو برداشتى و دارى با يه دستمالِ كوچيك و كهنه، عرقِ سرت رو پاك مى ...
Media Removed
يه روز از سر كوچه رد مى شمُ مى بينم كلاهتو برداشتى و دارى با يه دستمالِ كوچيك و كهنه، عرقِ سرت رو پاك مى كنى بساط درِ مغازت رو جَم كردى، به فكر يه كاسبىِ جديدى اون موقه اس كه ديگه، بغضِ پسرك ١٠ ساله ى كوچه، از اينكه مادرش هر روز كنار سينك ظرفشويى گريه مى كنه، نمى تركه دختر پاشنه قرمز پوشِ محله، زير پُل پارك ... يه روز از سر كوچه رد مى شمُ مى بينم كلاهتو برداشتى و دارى با يه دستمالِ كوچيك و كهنه، عرقِ سرت رو پاك مى كنى
بساط درِ مغازت رو جَم كردى، به فكر يه كاسبىِ جديدى
اون موقه اس كه ديگه، بغضِ پسرك ١٠ ساله ى كوچه، از اينكه مادرش هر روز كنار سينك ظرفشويى گريه مى كنه، نمى تركه
دختر پاشنه قرمز پوشِ محله، زير پُل پارك وى چشم به راه شاسى بلنداى رنگى نمى مونه
بابا بزرگ، غمِ زنده موندن و سربار بودنش رو به گور نمى بره
حلقه ى ازدواج مامان، بال در نمياره و نمى ره رو ترازوى طلافروشىِ سر خيابون
موهاى سفيد بابا، با هر بالى كه كفتراى جَلد همسايه ى نااهلمون مى زنن، نمى ريزن
مى فروشم... من خودمو مى فروشم...
به قيمت همين الان مى فروشم...
به قيمت كتاباى ممنوعه ى پاساژ صفوى و راسته ى انقلاب مى فروشم...
به قيمت جنساىِ زنِ دستفروش راسته ى جمهورى، كه هرروز مجبورِ تا آزادى پياده بره، مى فروشم...
من خودمُ به قيمت مى فروشم...
.
باقى حرفا بمونه براى بعد...
.
پ.ن: پيش فروش ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣و٢٤ خرداد توى تيوال شروع شده/ساعت ٢١:٣٠
.
#زهـــرمـــارى
عكس: @mohsenkermaniphotography
Read more
چمدونم رو برميدارم. هم اتاقى ام تو خانه معلم پيرمردى ٧٣ ساله ست، با لهجه ى غليظ مردمان مديترانه. گير ...
Media Removed
چمدونم رو برميدارم. هم اتاقى ام تو خانه معلم پيرمردى ٧٣ ساله ست، با لهجه ى غليظ مردمان مديترانه. گير داده بود چرا ازدواج نكردى و عكس دوست دخترت رو نشونم بده. بعدم موقع رفتن گفت پرنده شانس يكى دو بار بيشتر سيفون نمى كشه رو شونه هات، حواس ات باشه. چند سال بعد مى فهمى چى بهت گفتم. ديروز هم تو ساحل ماهيگر گفت ... چمدونم رو برميدارم. هم اتاقى ام تو خانه معلم پيرمردى ٧٣ ساله ست، با لهجه ى غليظ مردمان مديترانه. گير داده بود چرا ازدواج نكردى و عكس دوست دخترت رو نشونم بده. بعدم موقع رفتن گفت پرنده شانس يكى دو بار بيشتر سيفون نمى كشه رو شونه هات، حواس ات باشه. چند سال بعد مى فهمى چى بهت گفتم. ديروز هم تو ساحل ماهيگر گفت چند سالته، گفتم سى و سه، گفت برا ازدواج دير نشده؟ گفتم نمى دونم، شده؟ گفت پدرت زنده ست؟ گفتم آره، گفت پس دير نشده. راستش رو بخواهيد، تو اين يك هفته دو بار حوصله ام از تنهايى سفر سر رفته. يه بار تو ريزه و امروز عصر تو ترابزون. شايد هم تقصير درياست. من از اولين بارى كه دريا رو فهميدم، تسليمش هستم. به نظرم هيچ چيز قوى تر از آب نيست. هيچ ابهتى از دريا بالاتر نيست. تا صبح تصميم داشتم برم سيواس كه مركز علويان تركيه ست. برم باهاشون شراب بخورم. سر صبحانه اخبار گفت يه پسرى تو سيواس رفته خواستگارى و دختر بهش ندادن، شب رفته و تمام اعضاى خانواده دختره رو به قتل رسونده. بى خيال سيواس شدم. زنگ زدم به هم اتاقى سابقم عُمر در قيصريه. گفتم شب راه مى افتم بيام ديدن حسين تاشكين و كاپادوكيا. دوساله ميخوام برم ديدن اسب هاى وحشى آناتولى كه تو فيلم خواب زمستانى بيلگه جيلان ديده بودم. حسين گفت دو سالى ميشه نرفتم و در جريان نيستم. نيم ساعت بعد عمر زنگ زد و گفت يه اتاق برات گرفتم تو خانه هاى سنگى كاپادوكيا شبى ١٢٠ لير. مى ارزيد.كانفرم كردم. سر راه رفتم كتابفروشى؛ پرسيدم تازه هاى كتاب تون كجاست؟ نشونم داد.وقتى به صندوق برگشتم، صندوق دار گفت تازه ها رو پرسيدى، قديمى ترين هارو آوردى. يه كتاب از گوئوَن توران برداشته بودم. اسم يكى شان بازگشت بود. داشت وارد سيستم ميكرد و من شعر پشت جلدش رو همانجا ترجمه كردم؛ |نوشتن، نوشته هايى كه پاك مى كنى و مى نويسى. سطرها، اذن خواندن نمى دهند. بى ترديد اين يك تعالى ست. بايد آماده بود.زيرا كه يكروز بخاطر سكوت هايت هم، بازخواست خواهى شد|. اومدم بيرون. سكوت هايم را مرور مى كنم. مجازتم سنگين ست.ما بمان گفتن رو سكوت كرديم، ما نرو گفتن را سكوت كرده ايم.ما براى نگه داشتن هيچ نگفته ايم. سر كوچه كتابفروشى پوسترهاى فيلم هاى ماه بود. چشمم دوباره به |باشگاه بازندگان دو| افتاد.نجات ايشلر در سكانس آخر فيلم گفت: | يك مرد را تنها وقتى مى توانى شكست دهى كه در مظلوم ترين دقايق اش باشد|. تنه ى رهگذرى كه زنى با كت كوتاه چرم بود، پاكت كتاب ها را از دستم انداخت. كتاب سورمه اى رنگى از پاكت بيرون افتاد: سمت هاى پنهان. ياد راه آرامم كرد. امروز سخت ترين روز سفر بود / ترابزون
Read more
. اين فيلم رو امروز ديدمو خيلى خاطره برام زنده شد...از اونجايى كه هميشه به زوررررر همراه پدر بودم و بيشتر از اينكه مدرسه باشم تو صداو سيما بودم؛ بعضى از فيلمهاو عكسهارو كه ميبينم يهو يك ساعت بهشون خيره ميشم و تمام اونروزو يادم مياد.. كه از منى كه از بيستو چهار پنج سالگى به بعد زياد خاطره هامو يادم ... .
اين فيلم رو امروز ديدمو خيلى خاطره برام زنده شد...از اونجايى كه هميشه به زوررررر همراه پدر بودم و بيشتر از اينكه مدرسه باشم تو صداو سيما بودم😄؛ بعضى از فيلمهاو عكسهارو كه ميبينم يهو يك ساعت بهشون خيره ميشم و تمام اونروزو يادم مياد..
كه از منى كه از بيستو چهار پنج سالگى به بعد زياد خاطره هامو يادم نمياد خيلى بعيده!!
اون زمان اوايل كار آقاى لاريجانى تو صداوسيما بودو اين برنامه اولين برنامه اى بود كه تو نوروز پخش ميشد؛ به تهيه كنندگى آقاى ابوالفضل جهانى مقدم كه از تهيه كننده هاى دهه پنجاه بودن با كلى برنامه موفق با مجرى هاى افسانه اى ايران كه نياز به معرفى ندارن...يه عصر بهارى تو پخش شبكه يك در كنار پدرو آقاى شجاعى مهر... تو اون برنامه يك گزارش مردمى بود كه يه سؤالى كه براى اونروزها خيلى جالب بود پرسيده ميشد: اگه بخواين برين تو يه جزيره؛ تنها چيزى كه با خودتون ميبريد چيه؟ و جوابهاى جالبى كه داده ميشدو عمومأ نميتونستن يك چيز رو انتخاب كنن. بعداز ديدن اين گزارش و برگشت به استوديو همين سؤال از استاد شد با اين تغيير كه كدوم آهنگتون رو ميبرين؟ براى همه جالب بود بدونيم استاد كدوم يكى از كارهاشون رو بيشتر دوستدارن...
البته من هنوزم نميدونم😅
نوروز ٧٣....
يه عصر بهارى...
يادش بخير...
هميشه زنده باشن افتخار هنر ايران؛استاد شجريان❤️
@davoudheydari.art @officialshajarian #ابوالفضل_جهانى_مقدم #نوروز٧٣ #مدرسه #صدا_و_سیما #روزاى_رنگى_شيرين #يادش_بخير
Read more
Loading...
سلام دوستان ، خوبيد!؟ ميلاد آقا ابوالفضل بر همه ى شعيان و بر شما مبااارك <span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> بعد از مدتها با يه آموزش ...
Media Removed
سلام دوستان ، خوبيد!؟ ميلاد آقا ابوالفضل بر همه ى شعيان و بر شما مبااارك بعد از مدتها با يه آموزش خوشمزه در خدمتتون هستم #خوراك #مرغ #فسنجونى يه روز كه هوس فسنجون كرده بودم و گردو به اندازه ى كافى تو خونه نداشتم تصميم گرفتم كه يه خوراك درست كنم كه همون طعمو بده 🤔خلاصه دست بكار شدم و مرغا رو تكه كردم ... سلام دوستان ، خوبيد!؟ ميلاد آقا ابوالفضل بر همه ى شعيان و بر شما مبااارك 🌺🌺🌺 بعد از مدتها با يه آموزش خوشمزه در خدمتتون هستم #خوراك #مرغ #فسنجونى 😋😋😋 يه روز كه هوس فسنجون كرده بودم و گردو به اندازه ى كافى تو خونه نداشتم تصميم گرفتم كه يه خوراك درست كنم كه همون طعمو بده 🤔خلاصه دست بكار شدم و مرغا رو تكه كردم و با كمى نمك و فلفل و زردچوبه و يه دونه پياز كوچيك خلالى شده گذاشتم آبپز شد و بعد سه چارتا پياز متوسطو خيلى ريزنگينى كردم و بعد با كمى روغن با حرارت متوسط تفت دادم تا رنگ طلايي خوشرنگى بخودش گرفت ، بعد يه مقدار گردويي كه داشتم آسياب كردم و به پياز اضافه كردم و با حرارت خيلى ملايم تفت دادم تا بوى خامى گردو گرفته شد بعد رب انار و شكر رو اضافه كردم ، حالا كمى از آب مرغ رو به اون اضافه كردم ، وقتى كه سس يكى دو قل زد تكه هاى مرغ رو كه تقريبا پخته شده بودن رو اضافه كردم و در ظرف رو گذاشتم ، هر چند دقيقه مرغا رو زير و رو كردم تا خوراك جا افتاد و در آخر كمى زعفرون بهش اضافه كردم در نهايت به رنگى كه توى عكس ميبينيد دراومد و من كلي عاااشق طعم اين خوراك شدم 😍😍😍 و اسمشو گذاشتم #خوراك #مرغ #فسنجونى.
در واقع همون فسنجونه كه بجاى گردو پيازش بيشتره😉 امتحانش ضررى نداره فك كنم شما هم خوشتون بياد😊

پ ن : اين خوراك كاملا اتفاقى به ذهنم اومد ، اگه جايي اين خوراك رو اين مدلى درست ميكنن خوشحال ميشم اسمشو بدونم 😁
Read more
يه جمله هايى هميشه توى ذهن آدم مي مونه و بعد از چندين سال انگارى از لابه لاى افكارت ، ذهنياتت و درونى ترين ...
Media Removed
يه جمله هايى هميشه توى ذهن آدم مي مونه و بعد از چندين سال انگارى از لابه لاى افكارت ، ذهنياتت و درونى ترين لايه هاى قلبت بيرون ميزنه . خيلي خيلي جووون كه بودم و پرانرژى ، پراز توانايى و اصلاً و ابداً نموشود ، نمى تونم ، امكان نداره ، اين كار خيلي سخته ، از پسش بر نميام ، برايم معنى و مفهومى نداشت. واونجا بود ... يه جمله هايى هميشه توى ذهن آدم مي مونه و بعد از چندين سال انگارى از لابه لاى افكارت ، ذهنياتت و درونى ترين لايه هاى قلبت بيرون ميزنه . خيلي خيلي جووون كه بودم و پرانرژى ، پراز توانايى و اصلاً و ابداً نموشود ، نمى تونم ، امكان نداره ، اين كار خيلي سخته ، از پسش بر نميام ، برايم معنى و مفهومى نداشت. واونجا بود كه آدمهاى مسن اطرافم بايه حسرتى به من و كارهام نگاه ميكردن و مي گفتند: (( جوونى ، نمى فهمى)) و اين همان جمله اى بود كه هروقت باشنيدنش دلم مي ريخت و نگران ميشدم براي وقتى كه ديگه نمى تونم ازپس كارهايم بربيايم.
.
.
. ولى اكنون و در سن ٤٣ سالگى يعنى يه جورايى در ميانسالى اون جمله (( جوونى ، نمى فهمى )) از لايه هاى ذهنيم بيرون زده ، اين روزها خسته ميشوم ، گاهى بي حوصله ميشوم و گاهى احساس مي كنم ديگه نسرين پرانرژى سابق نيستم . .
.
اما رنگ احساساتم تغيير كرده ، انگار همه چيز و همه كس در نظرم زيباتر ، مهربانتر و خاص تر شده اند ... گاهى ازاينكه كارى را بسپارم تا ديگران و جوانتر ها انجام دهند لذت مي برم . احساس ميكنم پذيرشم بالاتر رفته و ديگه دنبال چرايى كارهاى آدم ها نيستم ، چون فكرميكنم هركسي بسته به شرايط و حال و هوايش عمل و عكس العمل هايى را نشان ميدهد . ديگه الان در لابه لاى هيجان ها و ريسك هاى بزرگ ، گاهى دلم گوشه اى آرام مي خواهد تا دورشوم از هياهوى روزمره و زمانى را به خودم اختصاص دهم . و الان مي فهمم كه جوان بودم و نمي فهميدم ول الان كه ميان سال شده ام اصلاً از روش و مدل زندگي زمان جووانى ام پشيمان كه نيستم هيچ خيلي هم خوشحالم كه اين همه توانسته ام تجربه كنم و ياد گرفته ام كه از اكنونم لذت ببرم . وحال و هواى اين روزها رامديون روزهاى رنگى سالهاى جوانى ام هستم ❤️
Read more
 #🕊🎙 هركى به ما رسيد واسه ما قصه گفت... اندازه ى مغزش خواست به ما درس بده ، اما اين مردِ تو بچگى هاشم تَهِ ...
Media Removed
#🕊🎙 هركى به ما رسيد واسه ما قصه گفت... اندازه ى مغزش خواست به ما درس بده ، اما اين مردِ تو بچگى هاشم تَهِ كلاس ميشِسته و با سَر ميزى ها كار نداشته ! وقتى بهش ميگفتن دست نزن ميسوزى يه جورى دست ميزد كه انگار عاشق سوختنِ !!! مشتى من انقدر درد كشيدم كه خيلى ها طاقت يك روزشم ندارن بعد واسه من قصه ى حسين كرد شبسترى ... #🕊🎙
هركى به ما رسيد واسه ما قصه گفت...
اندازه ى مغزش خواست به ما درس بده ، اما اين مردِ تو بچگى هاشم تَهِ كلاس ميشِسته و با سَر ميزى ها كار نداشته !
وقتى بهش ميگفتن دست نزن ميسوزى يه جورى دست ميزد كه انگار عاشق سوختنِ !!!
مشتى من انقدر درد كشيدم كه خيلى ها طاقت يك روزشم ندارن بعد واسه من قصه ى حسين كرد شبسترى ميگن ، پيش هركى نشستم سكوت كردم اما فهميدم تَهِ مغزش چيه و دنبال چى بوده اما تو روش نزدم كه نشكنه !
اما طرف خيال خام كرده اونم بخاطر خاميش بوده ، منم بخشيدم به خام بودنش !
نه اينكه من پخته باشما نه ، وقتى برى زير يه مشت خاك تازه قراره پخته شى ...
تا وقتى نفس ميكشيم خاميم ! ما هم يكيش ..
زندگى عجيبه ، عجيب تر از اونى كه تو مغز ديوونه ها جا شه ! از جنوب تا شمالِ طهرون و نفس كشيدم و زندگى كردم ، گوشم پر شده از قصه هاى رنگى تا سياه سفيدش
يه چيز فهميدم كه مهمه اونم قلب آدماس كه وجود مى خواد باهاش زندگى كنى
Read more
وقتى رنگ ها رو بشناسى ... وقتى چيدمان و درك كنى هوشِت نسبت به هستى تغيير پيدا مى كنه ... وقتى رنگ ها رو ...
Media Removed
وقتى رنگ ها رو بشناسى ... وقتى چيدمان و درك كنى هوشِت نسبت به هستى تغيير پيدا مى كنه ... وقتى رنگ ها رو بشناسى انگار مى تونى آدم ها رو در پالتِ ذهنت از هم تفكيك كنى ... خيلى زود شفافيت آدم ها رو حس مى كنى و كِدِر بودنش و... وقتى كم سن بودم خيلى حوصله داشتم و وقتى رنگى كِدر مى شد كُلى روغن جلا مى زدم تا شفاف بشه ... وقتى رنگ ها رو بشناسى ... وقتى چيدمان و درك كنى هوشِت نسبت به هستى تغيير پيدا مى كنه ... وقتى رنگ ها رو بشناسى انگار مى تونى آدم ها رو در پالتِ ذهنت از هم تفكيك كنى ... خيلى زود شفافيت آدم ها رو حس مى كنى و كِدِر بودنش و... وقتى كم سن بودم خيلى حوصله داشتم و وقتى رنگى كِدر مى شد كُلى روغن جلا مى زدم تا شفاف بشه ... اما حالا وقتى رنگى كِدر ميشه كُلِ بوم و كنار مى ذارم، انگار وقت ندارم براى جلا كارى ... دنبال شفافيت هستم، دنبالِ حقيقت ... بنظرم كِدر بودن يك دو رويى عجيبى درونشه كه با اندشه ى من ناسازگارِ... كِدر بودن، يه جور بى سوادىِ، يه جور حسادتِ، يه جور كم آوردن و يه جور از خود راضى بودنِ... در واقع رنگ كدر تمام زيبايى هاى شفاف بودن و از بين مى بره و تحت و شعاع قرار مى ده ... ايجاد تفرقه و فاصله مى كنه ... آدم ها از نظر من شبيه رنگ ها هستن بعضى ها گرم بعضى ها سرد بعضى ها گروهى و مكمل بعضى ها خنثى و منفعل ولى بايد ترسيد از رنگ هاى كِدر ... هميشه به دوستان و عزيزانم سفارش مى كنم ... كه منتظر معجزه ى تغيير نباشيد ... انسان طلبكار، هميشه طلبكارِ، انسان متوقع، هميشه متوقع، انسانِ آسيب زننده، هميشه آسيب زننده، انسانِ دو رو، هميشه دو رو، و انسان رفيق هميشه رفيق، و انسانِ انسانْ، هميشه انسانْ... اميدوارم در پالتِ ذهنيتون رنگ ها رو طورى انتخاب كنيد كه فضاى پيرامونتون شفاف باشه نه مكدر
با مهر و عشق بى پايان به تك تك شما كه سالهاست در كنارتون درس هاى زيادى ياد گرفتم ... با مهر و عشق بى پايان به شمايى كه تك تك نبضيد ...
#ساغر_مسعودى
تير ماه نود و هفت
Read more
@samira_forouzan #بورك_گوشت_سميرا . غذاى امروز بورك گوشت هست كه با خمير يوفكا درست شده،تنوع ...
Media Removed
@samira_forouzan #بورك_گوشت_سميرا . غذاى امروز بورك گوشت هست كه با خمير يوفكا درست شده،تنوع غذايى با خمير يوفكا خيلى بالاست.درواقع يجور پيش غذا حساب ميشه، ولى ميتونه بعنوان غذاى اصلى هم حساب شه.گزينه ى خيلى مناسبى براى مهمونى ها و تولد هاست.ميشه از قبل تهيه كرد و فريزر گذاشت و هروقت احتياج ... @samira_forouzan
#بورك_گوشت_سميرا
.
غذاى امروز بورك گوشت هست كه با خمير يوفكا درست شده،تنوع غذايى با خمير يوفكا خيلى بالاست.درواقع يجور پيش غذا حساب ميشه، ولى ميتونه بعنوان غذاى اصلى هم حساب شه.گزينه ى خيلى مناسبى براى مهمونى ها و تولد هاست.ميشه از قبل تهيه كرد و فريزر گذاشت و هروقت احتياج شد اونو تو فر قرار داد و يا تو روغن سرخ كرد.
براى درست كردن بورك گوشت احتياج به يك بسته خمير آماده ى يوفكا هست،راحت ترين مدل اين خمير، شكل برش خورده ى مستطيلى هست ، مدل هاى گرد و مثلثى هم داره كه من اينجا از خمير برش خورده ى مستطيلى استفاده كردم.
پس اول از هرچيز يه بسته خمير يوفكا تهيه ميكنيم و از حالت انجماد در مياريم.
براى مواد ميانى ، ميتونيد به دلخواه از پياز و قارچ و فلفل دلمه هاى رنگى و حتى هويج استفاده كنيد.كافيه همه رو باهم تفت بديد و گوشت چرخ شده بهش اضافه كنيد و نمك و فلفل و ادويه جات لازم بهش بزنيد و بذاريد كنار.( درصورت تمايل كمى رب گوجه فرنگى بزنيد)
حالا بايد دونه دونه خمير هارو از بسته در بيارين با اسپرى آب، كمى آبپاشى كنيد تا نرم شه و از مواد ميانى كه آماده كرديد، پايين ترين قسمت خمير بريزين،مقدارى پنير پيتزا روى مواد بريزيد و از دو طرف به سمت داخل تا كنيد و رول كنيد.
رول كردنش خيلى راحته، كافيه يه دونه رو انجام بديد، كاملاً متوجه ميشيد كه به چه شكل گفتم.عكس پيچيدن بورك تو كانال تلگرامم هست.
بعد از اينكه رول كرديد بايد از رومال استفاده كنيد.من امروز از رومال ماست و زرده ى تخم مرغ استفاده كردم، ميتونيد فقط كره ى خالى بعنوان رومال بزنين،و يا تركيب كره و زعفران دم كرده هم قابل استفادست.
رومال رو با فرچه ى مخصوص آشپزى به خمير بزنيد و بعد كنجد و سياه دونه بپاشيد.كف سينى فر بچينيد و به مدت ١٥ دقيقه با دماى ١٥٠ درجه ى سانتيگراد در طبقه ى وسط فر قرار بديد.يه مدل هم تو عكس ميبينيد كه خميرهارو بعد از اينكه رول كردم تو ظرف گرد پيركس دور تا دور ظرف چيدم و تا مركز ادامه دادم، بعد رومال زدم و گذاشتم توى فر.
Read more
. من از دو سالگى به بعد شايد هم حتى قبلترش بعضى خاطراتمو يادم مياد.. اميدوارم در علم روانشناسى اين ...
Media Removed
. من از دو سالگى به بعد شايد هم حتى قبلترش بعضى خاطراتمو يادم مياد.. اميدوارم در علم روانشناسى اين نشانه ى اختلال نباشه 🤯.. امروز كلى خنديدم به اينا ... عكس ١: اسم اين عروسكِ دست ساز ،قلى بود اون موقع كه هنوز مد نبود ملت عكسشونو روى ليوان و كوسن !!چاپ كنن ، قلى از خودش متكاشو داشت (مثل قلى نباشيم) 🤣 عكس ... .
من از دو سالگى به بعد شايد هم حتى قبلترش بعضى خاطراتمو يادم مياد.. اميدوارم در علم روانشناسى اين نشانه ى اختلال نباشه 🤯.. امروز كلى خنديدم به اينا ... عكس ١: اسم اين عروسكِ دست ساز ،قلى بود اون موقع كه هنوز مد نبود ملت عكسشونو روى ليوان و كوسن !!چاپ كنن ، قلى از خودش متكاشو داشت (مثل قلى نباشيم) 🤣😂 عكس ٢ : نه ! بايد با اين عكس مث همه اينجورى شروع ميكردم وى در خانواده اى مذهبى چشم به جهان گشود و قيافه اش شبيه علامت سوال بود. (اينجا از حموم اومدم البته) ولى ناگزيرى جبر در اين عكس هست 😂عكس٣: يه ولم كن تا ولت كنم خاصى تو چشمامه 🧐 (موها از آشيونه ى كلاغ فراتر رفته 🦅) عكس ٤: فكر كنم از اينجا تصميم گرفتم يه استايل خانمانه تر به خودم بدم 👧🏻عكس ٥: اين بابانوئل و با يه عروسك پارچه اى كه اسمش كوزت بود يه توپ و يه شكلاتهايى كه دقيق يادم نيست ولى انگار سيب هاى كوچيكى بودن كه دورشون رو با آبنبات پوشونده بودن دايى جون بهنام از سربازى برام اورده بود فكر ميكنم اون موقع سربازى يه سرزمين شبيه مغازه ى اسباب بازى فروشى بود در دايره ى لغات من !.. عكس ٦: اين اسمش ستاره بود .. اول بچه شو گم كرد بعدم كوكش خراب شد و ديگه موقع اهنگش تكون نميخورد بعدشم براى اينكه از دلش در بيارم رو صورت ستاره و خانم حنا با خودكار ستاره و ماه و يه سرى خط خطى كشيدم كه پاك نميشد ولى من براى مامانم توضيح دادم اونجورى خيلى قشنگتر شدن عكس٧: اين اگر خود استيصال نيست چيه؟ اين عكسا رو كه ميبينم ياد اهنگهاى اقاى ناظرى و بيشتر داريوش مى افتم كه بابام اون موقع گوش ميداد ! كفتر پر بسته پروندن نداره😅 .... مث همه ى بچه هاى ديگه منم با اهنگها يا لالايياى غمگين بغض ميكردم .. البته اينو يادم نيست مامانم تعريف ميكنه 😅 عكس ٨: با ديدنش دلم براى اين گيره سرها كه آويز قلبهاى رنگى داشت ، تنگ شد .. عكس ٩ : واقعا از اين مجسمه ميترسيدم حس ميكردم يه زن بدجنسيه كه ميخواد منم بغل كنه ببره اون بالا و منم مث اون پسر سنگ بشم! بعدها كه بزرگتر شدم و اصطلاح مادر فولاد زره رو شنيدم اين خاطره در ذهنم تداعى ميشد متاسفانه .. يادمه حتى دلم نميخواست كنارش عكس بگيرم .. طفلك مامانم چى ميكشيد از تخيلات من 😖 عكس ١٠ : سه چرخه م مجهز به بوق بوده :)) .
._________
البته توى اين عكسها بيشتر از خودم ، مامانمو اونور دوربين ميتونم تصور كنم كه تا چه اندازه با عشق اينا رو ثبت كرده ❤️☺️
.
.
.پ.ن: در جواب دوستانى كه پرسيدن ، من متولد ٦٣ هستم .
.
.
.
Read more
تو چند روزى كه اين گل رو درست ميكردم خيلى ياد گذشته ها و سالهايي كه گلسازى درس ميدادم بودم سالهايي كه ...
Media Removed
تو چند روزى كه اين گل رو درست ميكردم خيلى ياد گذشته ها و سالهايي كه گلسازى درس ميدادم بودم سالهايي كه توام بود با اتفاقات تجربه ها وخاطرات شيرين وخيلى به ندرت ناراحت كننده ، يه وقتايي فكر ميكنم از خاطرات اينهمه سال كار و ارتباط نزديك با افراد مختلف ميشه يه كتاب قطور نوشت (شايد تو زمان بازنشستگى نوشتم ... تو چند روزى كه اين گل رو درست ميكردم خيلى ياد گذشته ها و سالهايي كه گلسازى درس ميدادم بودم سالهايي كه توام بود با اتفاقات تجربه ها وخاطرات شيرين وخيلى به ندرت ناراحت كننده ، يه وقتايي فكر ميكنم از خاطرات اينهمه سال كار و ارتباط نزديك با افراد مختلف ميشه يه كتاب قطور نوشت (شايد تو زمان بازنشستگى نوشتم 😉)تو يكى از دوره هاى كلاسهام يه خانم مسنى بود كه ما به خواست خودش خانم دكتر صداش ميكرديم (همسرشون دكتر و استاد دانشگاه بودند)يه خانم مسن حدود هفتاد سال باچشماى رنگى و پوست درخشان و خيلى زيبا خانم دكتر هميشه يك دنيا داستان و ماجرا از افراد فاميلشون داشت كه تو كلاس با اب و تاب فراوون تعريف ميكرد داستانهايى كه جالب بود ولى يه وقتايي ديگه تعددشون كلافه كننده البته من هميشه سعى ميكردم با سياست كلاس رو تحت كنترل خودم داشته باشم ولى اگر تو كلاس يك اتفاق غير منتظره مي افتاد واقعا كنترل اوضاع از دست من هم خارج ميشد و كلافگى رو تو چهره ى تك تك بچه ها ميديدم 😅😅ماجرايي كه ميخوام تعريف كنم مربوط به يكى از همين روزهاست .يه روز يكى از هنرجوها تو نيمه هاى كلاس با چشماى پف كرده از گريه ى زياد وارد كلاس شد همه هاج و واج نگاهشون به ترانه (مستعار)بود كه چى شده ؟و فورا همه ى تيرها سمت اقايون بيچاره هدف گرفته شد ،با شوهرت دعوا كردى ؟خانم دكتر مجال نداد و گفت عيبى نداره غصه نخوريا دعوا نمك زندگيه من هر وقت با دكتر دعوام ميشه يه ساعتم طاقت نمياره مياد منتم رو ميكشه مردا همه اشون بنده ى شكمن 😳شب يه غذاى خوشمزه بپز خودش مياد دستاتم ماچ ميكنه دكتر به من ميگه خانم دستت اصلا تو اشپزى معجزه ميكنه ادم ميخواد انگشتاشم بخوره همينجور كه داشت از اشپزيش و هنرش در زمينه ى شوهر دارى تعريف ميكرد من رفتم وسط حرفش گفتم خانم دكتر يه دقيقه مجال بديد ببينيم چى شده و رو كردم طرف ترانه كه عزيزم اگر مشكلى برات پيش اومده و ما ميتونيم كمكى بكنيم بگو در غير اينصورت يه خورده اينجا بشين حالت كه بهتر شد برات تاكسى ميگيريم برو خونه استراحت كن همينجور كه وسايلش رو ميزاشت رو صندلى گفت زرى جون الان دكتر بودم ميگه مشكوك به بيمارى .....هستى الان از من ازمايش گرفت چند روز ديگه جوابش اماده ميشه اگر مريض باشم چى ؟هنوز بچه ام كوچيكه و از ته دل زد زير گريه
خانم دكتر گفت اين حرفا چيه علم كلى پيشرفت كرده حتما درمان ميشى 😳😳من گفتم بابا درمان ميشى چيه هنوز كه مشخص نيست اصلا مريض باشى خانم دكتر همينجور كه سرش رو در تاييد حرف من تكون ميداد
گل نسترن گل اموزشى مهرماه خواد بود البته فقط گل به تنهايي
بقيه ى داستان تو يه پست ديگه
Read more
زنان باردار چه بخوان چه نخوان بااايد شاد باشن. و اين تصميميه كه بايد بگيريد چون جنين شما مقصر محيط اطرافتون ...
Media Removed
زنان باردار چه بخوان چه نخوان بااايد شاد باشن. و اين تصميميه كه بايد بگيريد چون جنين شما مقصر محيط اطرافتون نيست. اگر مادر غمگين باشه كودك بعد از تولد تا يه مدتى دست از گريه بر نميداره و هيچ چيزي هم ارومش نميكنه. به خودتون برسيد، با همسرتون سفر كوتاهى بريد. ورزش كنيد و غذاي سالم بخوريد. موزيك دلخواهتونو ... زنان باردار چه بخوان چه نخوان بااايد شاد باشن. و اين تصميميه كه بايد بگيريد چون جنين شما مقصر محيط اطرافتون نيست.
اگر مادر غمگين باشه كودك بعد از تولد تا يه مدتى دست از گريه بر نميداره و هيچ چيزي هم ارومش نميكنه.
به خودتون برسيد، با همسرتون سفر كوتاهى بريد. ورزش كنيد و غذاي سالم بخوريد. موزيك دلخواهتونو گوش بديد و برقصيد. حتى در خلوتتون. كتابى با بار انرژي مثبت بخونيد. لباس هاي رنگى بپوشيد. اطرافتون هميشه گل داشته باشيد. خوب بخوابيد و معاااااشرت كنيد.
اميدوارم توى اين شرايط بد مملكتمون تونسته باشم ياداورى اى كنم براتون. كساني هم كه باردار نيستن بايد براي خانم هاى باردار شرايط شاد بودن رو فراهم كنن. اميدوارم نى نى هاى ترگل ورگل سالمى انتظارتون بكشه. .
📷: @thaisedemari
Read more
Loading...