حادثه قطار راه تسلیت

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Tehran, Iran
Average media age
702.7 days
to ratio
واژه تسلیت چقدر آشناست برای ملتی که دائم باید به خاطر نداشتن افراد دلسوز از گوشت پوست استخون همین آب ...
Media Removed
واژه تسلیت چقدر آشناست برای ملتی که دائم باید به خاطر نداشتن افراد دلسوز از گوشت پوست استخون همین آب خاک آن را سالی چندبار تکرار کند... تسلیت برای سقوط هواپیمای فرسوده️ تسلیت برای حادثه سانچی️ تسلیت برای ۵۰۰حاجی حادثه منا️ تسلیت برای مردن از سرما زلزله️ تسلیت برای نداشتن جاده مناسب،️ تسلیت ... واژه تسلیت چقدر آشناست برای ملتی که دائم باید به خاطر نداشتن افراد دلسوز از گوشت پوست استخون همین آب خاک آن را سالی چندبار تکرار کند... تسلیت برای سقوط هواپیمای فرسوده⚫️
تسلیت برای حادثه سانچی⚫️
تسلیت برای ۵۰۰حاجی حادثه منا⚫️
تسلیت برای مردن از سرما زلزله⚫️
تسلیت برای نداشتن جاده مناسب،⚫️
تسلیت برای ریزش پل،⚫️
تسلیت برای سوختن بچه ها در مدرسه،⚫️
تسلیت برای حادثه قطار،⚫️
تسلیت برای عدم بازسازی بافتهای فرسوده⚫️
تسلیت برای آتش سوزی بخاری مدرسه⚫️
تسلیت برای تشنگی و خشکیدگی سرزمینم،⚫️
تسلیت برای اسید پاشی،⚫️
تسلیت برای نداشتن هزینه درمانی و مرگ به اجبار⚫️
تسلیت برای کشته شدن محیط بانان،⚫️
تسلیت برای دست فروشی زنان،⚫️
تسلیت برای پدیده ی گور خوابی فاضلاب خوابی ⚫️
تسلیت برای کودکان کار⚫️
تسلیت برای نبود امکانات و تجهیزات آتشنشانی پلاسکو⚫️
تسلیت برای ناامنی خانه های مسکن مهر⚫️ تسلیت برای مرگ کارتون خواب ها ⚫️
تسلیت برای کشتنه شدن مردمم تو زندان ها⚫️
تسلیت برای تجاوز به ۲۳تا قاری قرآن تبرئه شدن قاری طوسی⚫️
تسلیت بخاطر تجاوز به کودکان ⚫️
تسلیت بخاطر ۲۰میلیون جوون بیکار مجرد⚫️
تسلیت بخاطر ۵میلیون فامیل چهل سال کشور اداره میکنند دختر پسر به هم دادن بالای ۹۰سال سن اداره کشور دارن ⚫️
تسلیت بخاطر خشک شدن بیشتر دریاچه ها زاینده رود ارومیه و....⚫️
تسلیت به گرونی ها مواد غذایی و دلار و تورم،و دروغ های صدا سیما ⚫️
تسلیت به اون جماعت که بعد نماز مرگ بر کره زمین میگن⚫️
تسلیت به رشوه خواری زمین خواری زیر میزی بگیرا خاک فروشا دریا آلوده کن ها ⚫️ تسلیت بخاطر ارزش شرف یه ایرانی به اندازه سبد کالا، یارانه ۴۵۰۰۰ت سهام عدالت ۲۶۰۰۰ت هست⚫️
تسلیت بخاطر رای های حق الناس وعده های پوچ دروغ و هر ۴سال یه رنگ از مداد رنگی در اوردن ⚫️
تسلیت به آدم فروش ها ساندیس خورها شریک حق الناس مسئولین⚫️
تسلیت به ربا و نزول خوری بانک ها ⚫️
تسلیت بخاطر فروش اعضای بدن کلیه قرنیه چشم و سایر اعضای بدن...⚫️
تسلیت بخاطر غذا خوردن از سطل زباله، خرافات ،آهن پرستی کشتی طلا، درب طلا.مناره گنبد طلا.مرده پرستی و تمام کساییکه جای خدا حکم کردن قضاوت با کفش هیچکس هم راه نرفتن ⚫️
و آخر تسلیت به خدا با این سرزمین نفرین شده پر دروغ ،زنا، لواط، نزول ،قتل،غارت، تاراج کشور ........ و هزاران تسلیت دیگر...این است ایران همیشه عزادار

ایران عزیزم تسلیت...
از طرف: یه دهه ۶۰⚫️😔
Read more
Loading...
Loading...