Loading Content...
Loading...


Unique profiles
85
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Tehran, Iran, Yazd, Iran, Esfahan, Iran
Average media age
784.1 days
to ratio
9
عاشق شدن چیز ساده ایست، آنقدر که همه انسانها توان تجربه کردن آن را دارند... مهم عاشق ماندن است... غرق ...
Media Removed
عاشق شدن چیز ساده ایست، آنقدر که همه انسانها توان تجربه کردن آن را دارند... مهم عاشق ماندن است... غرق شدن در حسی بی انتها و بی منت... تا ابد... عاشق شدن چیز ساده ایست، آنقدر که همه انسانها توان تجربه کردن آن را دارند... مهم عاشق ماندن است... غرق شدن در حسی بی انتها و بی منت... تا ابد...
Loading...
________ گربه هانیه توسلی مرده. براي بسیاری از مردم، این اتفاقی بی‌اهمیت است؛ آنها هیچ درک و تصوری ...
Media Removed
________ گربه هانیه توسلی مرده. براي بسیاری از مردم، این اتفاقی بی‌اهمیت است؛ آنها هیچ درک و تصوری از میزان وابستگی به حیوان خانگی ندارند و با شنیدن این خبر یا دیدن پست احساسی اینستاگرام این هنرمند، سرشان را تکان می‌دهند و می‌روند. اما برخی زامبی‌های همیشه در صحنه حمله کرده‌اند زیر این پست هانیه ... ________
گربه هانیه توسلی مرده. براي بسیاری
از مردم، این اتفاقی بی‌اهمیت است؛ آنها هیچ درک و تصوری از میزان وابستگی به حیوان خانگی ندارند و با شنیدن این خبر یا دیدن پست احساسی اینستاگرام این هنرمند، سرشان را تکان می‌دهند و می‌روند. اما برخی زامبی‌های همیشه در صحنه حمله کرده‌اند زیر این پست هانیه توسلی و در حال خوشمزه‌بازی، لیچار گفتن و توهین هستند. خواندن برخی کامنت‌ها، باعث می‌شود آن دو هزار و پانصد سال ادعای فرهنگ برایت خنده‌دار شود و از اینکه چنین بی‌مبالات و بی‌شعور هستیم، انگشت حیرت بگزی.
اگر حسی/ آدمی/ موضوعی را درک نمی‌کنیم، بهتر این است راه‌مان را بگیریم و برویم و مجبور نیستیم، تعفن ندانسته‌هامان را روی دیگران بالا بیاوریم.
من هیچ آشنایی با هانیه توسلی ندارم، اما عمیقن با او احساس همدردی می‌کنم. تصور اینکه روزی یکی از گربه‌هایم نباشند، به کودکی ترسیده و مستأصل بدلم می‌کند.
فقدان و مرگ حیوانات خانگی، رنجی همانند از دست دادن عضو خانواده را به شما تحمیل می‌کند، بی‌آنکه همدردی معمول دیگران را احساس کنی؛ برای همین صمیمانه به این خانم عزیز تسلیت می‌گویم.
.
از صفحه اینستاگرام امید توشه
Read more
¬ آن چه در من ادامه پيدا كرده است حس يك جويندگی تمام نشدنی و بی پايان است، اين حس جويندگی براي چيزی كه ...
Media Removed
¬ آن چه در من ادامه پيدا كرده است حس يك جويندگی تمام نشدنی و بی پايان است، اين حس جويندگی براي چيزی كه نمي دانم چيست در من آنقدر قوی و زنده است كه سوز عطش ناشی از آن را حس مي كنم، اگر چه به واسطه پيری و كهولت سن ديگر آن سرزندگی و نشاطی كه در جوانی داشتم با من همراه نيست اما قوّت آن عطش جويندگی در من همچنان زنده ... ¬
آن چه در من ادامه پيدا كرده است حس يك جويندگی تمام نشدنی و بی پايان است، اين حس جويندگی براي چيزی كه نمي دانم چيست در من آنقدر قوی و زنده است كه سوز عطش ناشی از آن را حس مي كنم، اگر چه به واسطه پيری و كهولت سن ديگر آن سرزندگی و نشاطی كه در جوانی داشتم با من همراه نيست اما قوّت آن عطش جويندگی در من همچنان زنده است كه مايه حركت من مي شود و مرا با خود همراه مي برد. نمی دانم شايد نوعی ايده آليسم باشد اما هر چه هست حسی است كه با من است و اگر بخواهم بگويم در اين سال ها به دنبال چه هستم بايد بگويم كه همچنان در آرزوی يك گشايش اندرونم. اين نهايت آرزوی من است كه روزی به گشايشی در اندرون خود دست يابم... آرزوی من رسيدن به آن گشايش درونی است. اين "ربّ زِدنی عِلماً" كه پيغمبر(ص) می گفت و رسيدن به مقام اولوالعلم همان روشنايی دل و گشايش اندرون است. اين در واقع همان گشايشی است كه شمس تبریزی مي گويد اگر تمام ثروت دنيا را به من دهند با آن عوض نخواهم كرد. من هميشه چشم به راه آن گشايش درونی هستم.
ِ
استاد محمدعلی موحد
ّ
پ.ن یک: شاید #نوکری !
پ.ن دو: عادت ندارم از خودم عکس بذارم منتهی برای پست این یک فقره به دلم رجوع کردم.
عکس هم اوسّامون گرفتن! 😊 تگشون کردم.
Read more
(جنون قسمت سوم) وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که ...
Media Removed
(جنون قسمت سوم) وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که زده بود سرخ شدن بی اختیار انگشتامو روی لبم گذاشتمو جایی را که رژی بود بوسیدم.نمی فهمیدم چه مرگمه.منکه همیشه ازین چیزا پرهیز میکردم.چرا خوشحال بودم؟چرا اینقدر تو دلم نشسته؟نکنه عاشق شدم؟اونم یهو.من ... (جنون قسمت سوم)

وقتی کاملا از دیدم پنهان شد،دست روی گونه ی تب دارم کشیدم و نوک انگشتام از رژلبی که زده بود سرخ شدن بی اختیار انگشتامو روی لبم گذاشتمو جایی را که رژی بود بوسیدم.نمی فهمیدم چه مرگمه.منکه همیشه ازین چیزا پرهیز میکردم.چرا خوشحال بودم؟چرا اینقدر تو دلم نشسته؟نکنه عاشق شدم؟اونم یهو.من که همیشه عاشقارو مسخره می کردم و عشق رو باور نداشتم حالا یه حسی به اون دختر غریبه داشتم که جز عشق اسم دیگه ای نمیشه روش گذاشت. نفسم که انگار در گلوم حبس شده بود بیرون دادم و با خنده به سمت کلاس به راه افتادم.*****چند روزی بود که خبری تز اون نبود و من عین مرغ پر کنده همش بالا و پایین دانشگاهو به دنبالش می گشتم.دیگه اصلا حواسم نه به درس بود و نه متوجه حرفای اطرافیان می شدم.فقط می خواستم دوباره ببینمش.همش به خودم نهیب میزدم که چرا حتی نتونستم کلمه ای باهاش حرف بزنم.چهره زیباش یک لحظه از نظرم دور نمی شد حتی سر نماز.اونقدر کلافه شده بودم و توی دلم به خودم بد و بیراه می گفتم که نگو.یه روز سر نماز از خدا خواستم بتونم یبار دیگه ببینمش.اونقدر گریه کردم که روی سجاده خوابم برد...روز چهارم بود که از غیبتش می گذشت.داشتم با یکی از دوستام از کلاس بیرون میومدم که در عین ناباوری چشمم بهش افتاد.به دیوار روبه رویی کلاس تکیه داده بود و نوک کفششو روی زمین می کوبید.چشام از دیدنش گرد شدن و ضربان قلبم بالا رفت.یه بهانه تراشیدمو از دوستم جدا شدم.به سمتش رفتمو در یک قدمیش ایستادم.احساس کردم قلبم داره توی گلوم میزنه.بدون هیچ حرفی با یه لبخند ملیح بهم اشاره کرد که دنبالش راه بیوفتم.سر از وا نمی شناختم بدون معطلی جوجه وار پشت سرش راه افتادم.وقتی از دانشگاه بیرون زدیم همه جسارتمو جمع کردم و رفتم کنارشو باهاش شونه به شونه شدم.می خواستم کلمه ای حرف بزنم اما انگار زبونم قفل شده بود.می تونستم نیمرخ چهرشو ببینم.بینی خوش تراش و مژه های بلندی که داشت ابهت عجیبی بهش داده بود.توی اولین کوچه نزدیک دانشگاه پیچید و تا آخر کوچه که یه بن بست پهن با خونه های قدیمی بود رفتیم و جلو آخرین خونه که دقیقا وسط بن بست و روبه روی خیابون اصلی بود ایستاد.کلید انداختو در بزرگو قهوه ای رنگ ویلا با صدای بلندی باز شد.ترس سراپای وجودمو در بر گرفت و یه قدم به عقب برداشتم.باتعجب نگاهی به چشام کرد و با صدایی نرم گفت:بیا تو!به تته پته افتادم و با صدای خفه ای گفتم:نه،نمی تونم.خنده ای کردو گفت:این فرصت دیگه برات پیش نمیاد.اگه تو هم مثل من عاشق بودی کمی خطر می کردی عشق مال ترسوها نیست... ادامه دارد
با سپاس بیکران (مهرا)
Read more
(جنون قسمت دوم) چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته ...
Media Removed
(جنون قسمت دوم) چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته بودم پرت می شدم پایین.اما اون بی توجه پله هارو تند تند بالا رفت و ناپدید شد.دوباره عصبانی شدم اما یه حسی بهم می گفت:کارش از روی عمده.روز بعد دقیقا ه (جنون قسمت دوم) چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته بودم پرت می شدم پایین.اما اون بی توجه پله هارو تند تند بالا رفت و ناپدید شد.دوباره عصبانی شدم اما یه حسی بهم می گفت:کارش از روی عمده.روز بعد دقیقا ه
نشستی و ذوق میکنی از دیدن عکس #محسن_مامان (که خدایی ذوق کردن هم دارد) شاید حسی ازین ناب تر نباشد برای ...
Media Removed
نشستی و ذوق میکنی از دیدن عکس #محسن_مامان (که خدایی ذوق کردن هم دارد) شاید حسی ازین ناب تر نباشد برای یک پدر بعدش اخبار را میخوانی طبق عادت گویا پسرک شش ماهه فلسطینی روی دست پدر و مادرش زیر بمباران صهیونیست ها، شده همنشین سردار شش ماهه کربلا و لابد توقع داری اباعبدالله بابت چار قطره اشک ریختن کنار ... نشستی و ذوق میکنی از دیدن عکس #محسن_مامان (که خدایی ذوق کردن هم دارد)
شاید حسی ازین ناب تر نباشد برای یک پدر
بعدش اخبار را میخوانی طبق عادت
گویا پسرک شش ماهه فلسطینی روی دست پدر و مادرش زیر بمباران صهیونیست ها، شده همنشین سردار شش ماهه کربلا
و لابد توقع داری اباعبدالله بابت چار قطره اشک ریختن کنار روضه فلان مداح معروف، بی حساب و کتاب از جهنم نجاتت بدهد... اسمع افهم یا فلان این فلان
اسمع افهم
افهم
افهم تا وقت هست افهم

به خدا که روز حساب نزدیک است
Read more
Loading...
امروز هشتم دی ماه است، تولد فروغ فرخزاد. یک زن شاعر ایرانی که صاحب اثرانگشت ذهنی خود بود. خود خودش ...
Media Removed
امروز هشتم دی ماه است، تولد فروغ فرخزاد. یک زن شاعر ایرانی که صاحب اثرانگشت ذهنی خود بود. خود خودش بود، اصیل و تنها. یک زن که عمیق می اندیشید در بطن این فرهنگ، در جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها، جهانی که به لانه ی ماران مانند است. در میان این مردم: "آه چه مردمانی در چارراهها نگران حوادثند" فروغ ... امروز هشتم دی ماه است، تولد فروغ فرخزاد.
یک زن شاعر ایرانی که صاحب اثرانگشت ذهنی خود بود. خود خودش بود، اصیل و تنها.
یک زن که عمیق می اندیشید در بطن این فرهنگ، در جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها، جهانی که به لانه ی ماران مانند است. در میان این مردم:
"آه چه مردمانی در چارراهها نگران حوادثند"
فروغ فرخزاد اینجا زیست و اینجا مرد در همین مرز و بوم پرگهر، در آغوش مهربان مام وطن،
"در سرزمین شعر و گل و بلبل
موهبتیست زیستن، آنهم
وقتی که واقعیتِ موجود بودن تو
پس از سالهای سال پذیرفته می شود"

اما فروغ خطوط را رها کرد و همچنین شمارش اعداد را رها کرد و از میان شکلهای هندسی محدود به پهنه های حسی وسعت پناه برد. کوتاه زیست و درلحظه لحظه ی همان عمرکوتاه، زندگی را اساسی تجربه کرد و عمیقا نفس کشید.
خود را اسیر دیوارها دید و با آن که یاسش از صبوری روحش وسیع تر شده بود، در عصیانهایش به زندگی آری گفت و زیبا زیست.
با تولدی دیگر، دوباره متولد شد
هرچه باشکوه تر و هرچه زیباتر... تا آنگاه که از اعماق جان یگانه اش فریاد زد: "ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد"، بر تاریکی چراغهای رابطه تاکید کرد و به درک عمیق تنهایی و غربت آدمی رسید: "کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد، کسی مرا به میهمانی گنجشکها نخواهد برد"
با دل گرفته به ایوان رفت، انگشتانش را برپوست کشیده ی شب کشید و در آخرین سطر از آخرین شعر آخرین کتابش نوشت:
"پرواز را به خاطر بسپار
پرنده مردنی ست."
فروغ عزیزم! حسرت ندیدنت همیشه بردلم است، پیشانی هشتم دی ماه را به احترامت می بوسم و پروازهایت را به خاطر میسپارم. " تولدت مبارک "♥❤️❤️❤️
Read more
. امروز گنجینه کارت پستالهای بچگی مو نگاه می کردم. اون موقع کارت پستالها واقعی بودن. هم طرحشون هم ...
Media Removed
. امروز گنجینه کارت پستالهای بچگی مو نگاه می کردم. اون موقع کارت پستالها واقعی بودن. هم طرحشون هم مقوای ساده و چاپ ساده شون به تمامی نشانه خلوص زمانه ما بود. توی چند تا کارت پستال آرزوی پایان جنگ و پیروزی رزمندگان نوشته شده. اینا رو همکلاسی های سی سال پیش من یعنی موقعی که مدرسه راهنمایی می‌رفتیم نوشتن. ... .
امروز گنجینه کارت پستالهای بچگی مو نگاه می کردم. اون موقع کارت پستالها واقعی بودن. هم طرحشون هم مقوای ساده و چاپ ساده شون به تمامی نشانه خلوص زمانه ما بود. توی چند تا کارت پستال آرزوی پایان جنگ و پیروزی رزمندگان نوشته شده. اینا رو همکلاسی های سی سال پیش من یعنی موقعی که مدرسه راهنمایی می‌رفتیم نوشتن. دلم سوخت برای خودمون. دغدغه ما خلاصی از جنگ و بمباران و دلهره آژیرهای قرمز بود. هنوز صدای موشکها توی گوشم زنگ میزنه. نسل ما آدمهای طبیعی نیستند همینطور که نسل‌های بعد هم بخاطر جنگهای تغییر شکل یافته زمانه‌شون طبیعی نیستند.
امیدوارم روزی برسه که وقتی گذشته رو یادم میاد در کمال بی حسی بهش نگاه کنم.
#پونه_ندایی
.
#card_postal #old #memory #iran
#جنگ #صلح #کارت_پستال #خاطره
Read more
Loading...
وقتی میگه با خودت خیلی فاصله داری یه حس بی نظیر رو در من زنده میکنه حس اینکه یه "منِ" عالی در من هست که با ...
Media Removed
وقتی میگه با خودت خیلی فاصله داری یه حس بی نظیر رو در من زنده میکنه حس اینکه یه "منِ" عالی در من هست که با اون میتونم دنیا رو فتح کنم حسی که امشب تا صبح منو بیدار و فرداها منو پرانرژی نگه میداره...حسی که نارضایتی از وضعیت امروز و گذشته رو به عزم تلاش برای موفقیت آینده تبدیل میکنه #انگیزه #خودشناسی #هدف #موفقیت وقتی میگه با خودت خیلی فاصله داری یه حس بی نظیر رو در من زنده میکنه حس اینکه یه "منِ" عالی در من هست که با اون میتونم دنیا رو فتح کنم حسی که امشب تا صبح منو بیدار و فرداها منو پرانرژی نگه میداره...حسی که نارضایتی از وضعیت امروز و گذشته رو به عزم تلاش برای موفقیت آینده تبدیل میکنه

#انگیزه
#خودشناسی
#هدف
#موفقیت
چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابانان من وقتی ایام سوگواری خانم ...
Media Removed
چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابانان من وقتی ایام سوگواری خانم زهرا میشه یه سوال ذهنمو مشغول میکنه اونم اینه که وقتی بی بی رو برای خاکسپاری میبردن مولا چه حسی داشت ب اندازه ارادت یه سلامی بده چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو وز چشم من بیرون مشو ای شعله تابانان من
وقتی ایام سوگواری خانم زهرا میشه یه سوال ذهنمو مشغول میکنه اونم اینه که وقتی بی بی رو برای خاکسپاری میبردن مولا چه حسی داشت ب اندازه ارادت یه سلامی بده
حــــــــــــــــــــــــــــر ف دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه... ...
Media Removed
حــــــــــــــــــــــــــــر ف دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه... ميدونى من کيم ؟؟؟ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ... حــــــــــــــــــــــــــــر ف دلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه... ميدونى من کيم ؟؟؟ نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ؟؟؟ پس بزار برات بگم... من اونیم که دوروبرش خیلی شلوغه،
ولی تنهایه تنهاس
من اونیم که ته مشکلات و غم هاس،
ولی همه میگن: بیخیاله او ته کیف این دنیاس

من اونیم که خیلیا میخوان جاش باشن،
ولی نمیدونن ک جاش تنگ ترین جای این دنیاس

من اونیم که پای حرفای همه میشینه و واسشون تکیه گاس،
ولی حرفای خودش ميمونه تو دلش چون تنها تکیه گاش فقط خداس

من اونیم که اونایي ک نمیشناسنش میگن چقد ساکته و خودشو میگیره،
ولی نمیدونن تو دلش غوغاس

من اونیم که با سن کمش رفته تو دل مشکلات دنیاش،
ولی هنو محکم ایستاده رو دوتا پاش اگه مغرورم و بی احساس نگو خودشو خیلی بالا میبینه بگو طفلی دیگه براش حسی نمونده
Read more
. یه عکسه خالی با یادت هوای تو هنوز اینجاست میخوام راهی بشم بازم به حسی که برام زیباست تویه راهی ...
Media Removed
. یه عکسه خالی با یادت هوای تو هنوز اینجاست میخوام راهی بشم بازم به حسی که برام زیباست تویه راهی شدن حالم منو راهیه برگشت کرد نشد عاشق بمونیم ما بیا خوبی کن و برگرد نشد حرفی بگم از عشق تو باید زود میرفتی یه حرفی موند میونه ما نه من گفتم نه تو گفتی واست بیتابه بیتابم ندارم از تو هیچ سهمی تو حالم ... .
یه عکسه خالی با یادت
هوای تو هنوز اینجاست
میخوام راهی بشم بازم به حسی که برام زیباست
تویه راهی شدن حالم منو راهیه برگشت کرد
نشد عاشق بمونیم ما
بیا خوبی کن و برگرد
نشد حرفی بگم از عشق تو باید زود میرفتی
یه حرفی موند میونه ما نه من گفتم نه تو گفتی
واست بیتابه بیتابم ندارم از تو هیچ سهمی
تو حالم رو نمیفهمی چرا اینقدر بی رحمی
نشد حرفی بگم از عشق
تو باید زود میرفتی
یه حرفی موند میونه ما نه من گفتم نه تو گفتی
واست بیتابه بیتابم
ندارم از تو هیچ سهمی
تو حالم رو نمیفهمی چرا اینقدر بی رحمی
من از عشقه تو اینطور سر به این جاده نگاه کردم
باید بودیو میدیدی چقدر من اشتباه کردم
نمیشه یاد تو برد از همین روزایه پر حسرت
یه راز ناتمومی موند از این عشق یا از این عادت
نشد حرفی بگم از عشق
تو باید زود میرفتی
یه حرفی موند میونه ما نه من گفتم نه تو گفتی
واست بیتابه بیتابم ندارم از تو هیچ سهمی
تو حالم رو نمیفهمی
چرا اینقدر بی رحمی
نشد حرفی بگم از عشق تو باید زود میرفتی
یه حرفی موند میونه ما نه من گفتم نه تو گفتی
واست بیتابه بیتابم
ندارم از تو هیچ سهمی
تو حالم رو نمیفهمی
چرا اینقدر بی رحمی..
.
#purple #love #poem #amir_azimi #havayeto #new
@amirazimiofficial
Read more
Loading...
و مرا بُرد به آنسوی زندگی... آنجا که نه زمان مطرح است و نه مکان... و حسی شبیه بودن تمام مرا فراگرفته ...
Media Removed
و مرا بُرد به آنسوی زندگی... آنجا که نه زمان مطرح است و نه مکان... و حسی شبیه بودن تمام مرا فراگرفته بود و از شوقِ بودن نفسم بند می آمد... و بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد... و من با نفسی عمیق تمامِ آن را بلعیدم... "بودن" را می گویم... . . . #life #smile #detail #macro #naturephotography #nature #live #puase #mobile ... و مرا بُرد به آنسوی زندگی...
آنجا که نه زمان مطرح است و نه مکان...
و حسی شبیه بودن تمام مرا فراگرفته بود و از شوقِ بودن نفسم بند می آمد...
و بی اختیار اشک از چشمانم جاری شد...
و من با نفسی عمیق تمامِ آن را بلعیدم...
"بودن" را می گویم...
.
.
.
#life #smile #detail #macro #naturephotography #nature #live #puase
#mobile #nature #natureshot
#istgahe_honar #_matrook_ #pix__2__pix #thstreetlife #ir_photographer #honar_pics #pic_firik_ #art_cameraa #aksiine #bestshut #simpleshut #love_is_simple #life_is_good #simple_but_deep #photooftheday
Read more
جزنوید کی میتون عزیزمن باشه کی میتونه توقلبم جابشه مگه میشه مثل نوید پیدا بشه همه چیزم جز من کی میتونه ...
Media Removed
جزنوید کی میتون عزیزمن باشه کی میتونه توقلبم جابشه مگه میشه مثل نوید پیدا بشه همه چیزم جز من کی میتونه واسه دیدنت توحریس باشه اسمت تو قلبش مینویس گونه هاش ازندیدنش خیس همه چیزمی تو نباشی بیقرارم بدمیبینم بد میارم بدون تو هیچ حسی ندارم سر بهزیرم گوشه گیرم کاش بمیرم بی تو من از همین امروز تا اخردنیا همه ... جزنوید کی میتون عزیزمن باشه کی میتونه توقلبم جابشه مگه میشه مثل نوید پیدا بشه همه چیزم جز من کی میتونه واسه دیدنت توحریس باشه اسمت تو قلبش مینویس گونه هاش ازندیدنش خیس همه چیزمی تو نباشی بیقرارم بدمیبینم بد میارم بدون تو هیچ حسی ندارم سر بهزیرم گوشه گیرم کاش بمیرم بی تو من از همین امروز تا اخردنیا همه چیزمی کی میتونه جز نویدم عزیز من باشه
Read more
: @maziabd پست مجدد از اونهایی که هنوز دنبال کسری جایزه سال نود و پنجشونن که احتمالا چندتا سکه هم ...
Media Removed
: @maziabd پست مجدد از اونهایی که هنوز دنبال کسری جایزه سال نود و پنجشونن که احتمالا چندتا سکه هم بیشتر نبوده کین؟ قهرمانانی که در رقابتهای جهانی مدال آوردن. اونهایی که گفته شده جناب وزیر قراره تو اردوشون بمونه تا جایزه 600 هزار دلاری به دستشون برسه کین؟ اینهام قهرمان جهان...نه بخشید... نایب ... : @maziabd پست مجدد از

اونهایی که هنوز دنبال کسری جایزه سال نود و پنجشونن که احتمالا چندتا سکه هم بیشتر نبوده کین؟ قهرمانانی که در رقابتهای جهانی مدال آوردن.

اونهایی که گفته شده جناب وزیر قراره تو اردوشون بمونه تا جایزه 600 هزار دلاری به دستشون برسه کین؟ اینهام قهرمان جهان...نه بخشید... نایب قهرمان... نه ببخشید... سوم جهان... نه... دهم جهان....نه... چیزه... اینها فقط تو یک بازی که طرف به خودشون گل زده برنده شدن! چیه؟! نگاه می کنید؟! نکنه شما هم مثل اون وزیر سابق که کله پاش کردیم توقع دارین پرتغال و اسپانیا رو ببریم و بدتر از اون بریم فینال؟! خب سواد ندارید دیگه! اونجایی که باید صاحب نام ترین کشورها رو با کمترین امکانات شکست داد و عنوان جهانی به دست آورد کشتی و رزمی و والیبال و اینجور بازیهاس، تو فوتبال شما فقط باید هزینه کنید، باقیش به شما مربوط نیست. ما شاید مثل دور قبل خواستیم بابت باخت هم به تیممون جایزه بدیم، شما مشکلی دارین؟

بله دیگه، جهان سوم که شاخ و دم نداره! تازه بعیده هیچ کشور جهان سومی هم تو ورزش مثل ما عمل کنه.

عده ای سیاستمدار که بدشون نمی یاد مردم با همین جوهای احساسی سرشون گرم بشه، چهارتا گزارشگر عشق فوتبال که تقریبا کل ورزش صدا و سیما دستشونه و مرتب به مردم جو می دن، به اضافه مافیایی که تو این اوضاع بی حساب و کتاب واسه خودش گردش مالی میلیاردی درست کرده، حاضرن برای منفعت خودشون حتی ملتشون رو تحقیر کنن، بله تحقیر! شما خودت رو بذار جای یک خارجی، وقتی ملتی رو می بینی که برای یک برد ساده چنان جشنی گرفته که بقیه برای قهرمانیشون هم نمی گیرن، چه حسی بهشون پیدا می کنی؟ چیزی جز حس ترحم برای ملتی بی قهرمان؟ و وقتی بفهمی اینها چندان بی قهرمان هم نیستن و کلی تو ورزش دنیا حرف برای گفتن دارن، این حس ترحم به جایی ختم نمی شه که بگی آهان خب جهان سومن دیگه؟! .
حقیقتش گاهی باید قبول کنیم که جهان سومی هستیم، بی خیال! به قول جناب فردوسی پور: جانم کیروش! جانم فلان و بیسار! بخورید نوش جونتون! مدال و قهرمانی رو کسای دیگه ای میارن، پولشم شما بخورید. شهرت و افتخارشم مال شما. تا زمانی که ما ملت احساساتی جوگیر دوست داریم سطح خودمون رو اینقدر بیاریم پایین که افتخارمون بشه «باخت به آرژانتین فقط با یک گل»، شما جایزه نگیرید کی بگیره؟ من جای وزیر باشم همون سکه هارم می گیرم می دم به شما. اصلا ما این همه فدراسیون می خوایم چی کار؟ همین فوتبال افتخار آفرین ما را بس.
#worldcuprussia #جام_جهانی #فوتبال #کشتی #ورزشهای_رزمی #تکواندو #والیبال #تبعیض #فدراسیون #جهان_سوم
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f4f7"></span>@mikilove351<span class="emoji emoji1f48e"></span> . . نیمی از عمرم گذشت ، اما نگذشت لحظه های زیبای با تو بودن دلم را تازه کرد عشق تو ...
Media Removed
@mikilove351 . . نیمی از عمرم گذشت ، اما نگذشت لحظه های زیبای با تو بودن دلم را تازه کرد عشق تو ، گذر عمر را فراموش کرده ام در کنار تو کنج آغوش تو و حسی که نه تو بیرون می آیی از آن ،نه من! نمیدانم چقدر دوستت دارم ، تنها میدانم بی تو بودن محال است نمیدانم چقدر دوستم داری ، وجودت در کنارم حال و هوای دوست ... 📷@mikilove351💎
.
.
نیمی از عمرم گذشت ، اما نگذشت لحظه های زیبای با تو بودن
دلم را تازه کرد عشق تو ، گذر عمر را فراموش کرده ام در کنار تو
کنج آغوش تو و حسی که نه تو بیرون می آیی از آن ،نه من!
نمیدانم چقدر دوستت دارم ، تنها میدانم بی تو بودن محال است
نمیدانم چقدر دوستم داری ، وجودت در کنارم حال و هوای دوست داشتن دارد
نه دوستت دارم به اندازه همه دنیا ، نه به اندازه نفسهایم...
تو را دوست دارم بی اندازه ، بی نهایت ....
سرت رو بذار روی قلبم ، گوش کن صدای تپشهای قلبم رو ...
خوب گوش کن ، و بدون بی تو دیگه نمیتپه این قلب ، نه برای کسی نه برای نفسی! .
.
.
💎 #میکائیل💕 .
.
#پست_قبلی_لایک_بشه_فول_لایک_میکنم❤
#پستهای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن💖💖😍😍👑👑✋
Read more
‌ انسان، بیگانه از طبیعت در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز، نمایشگاه نقاشی‌های محجوب ظهوریان ...
Media Removed
‌ انسان، بیگانه از طبیعت در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز، نمایشگاه نقاشی‌های محجوب ظهوریان پُردل در گالری ثالث گشایش: جمعه ۱۷ فروردین ساعت ۱۷تا۲۲ خاتمه: ۲۲ فروردین تمام سود حاصل از فروش آثار صرف عقیم‌سازی و درمان سگ‌های بی‌سرپرست می‌شود. محجوب ظهوریان از فعالان حوزه حمایت از ...
انسان، بیگانه از طبیعت
در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز،
نمایشگاه نقاشی‌های محجوب ظهوریان پُردل در گالری ثالث
گشایش: جمعه ۱۷ فروردین
ساعت ۱۷تا۲۲

خاتمه: ۲۲ فروردین

تمام سود حاصل از فروش آثار صرف عقیم‌سازی و درمان سگ‌های بی‌سرپرست می‌شود.

محجوب ظهوریان از فعالان حوزه حمایت از حیوانات است و بخشی از پیشینه معنوی این نمایشگاه به تجربیات ناخوشایند او در این حوزه باز می‌گردد، او همچنین سعی کرده‌استوو در این نمایشگاه بیش از حیوانات بر انسان و بیگانگی او از مادر طبیعت تاکید کند. تمام آثار او با ابعادی بزرگ و تکنیک آکریلیک روی بوم کار شده و نگاهی مستقیم، بی‌پرده و اندکی تلخ به این رابطه از دست رفته دارد. این مجموعه شامل 15 اثر نقاشی در قطع بزرگ و بیشتر از یک متر است. محجوب ظهوریان کارشناس گرافیک و کارشناسی ارشد نقاشی خوانده است و این مجموعه حاصل کار دو سال اخیر اوست که جمعه 17 فروردین 97 به تماشا گذاشته خواهد شد.

بازدید افتتاحیه: ۱۶ تا ۲۲

بازدید روزانه: ۱۰ صبح تا ۲۱ شب

نشانی: کریمخان بین ایرانشهر و ماهشهر،شماره ۱۴۸

روابط عمومی گروه هنربانی آوام
بیانیه:

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:
انسان، طبیعت و حیوانات حول یک دایره‌اند با محوریت عشق و بر این باورم که دست‌درازی انسان به چرخۀ طبیت و گسستن این زنجیره آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت می‌زند که پیامدهای ناگوار آن گریبانمان را می‌گیرد.
در طول سال‌ها ارتباط عمیق و عاشقانه‌ای که در حمایت از حیوانات داشته‌ام، گاه دلشکسته از بی‌مهری انسان‌ها، کوشیده‌ام مجموعه‌ای را با این درونمایه گرد آورم. با استفاده از خطوط پر استرس و آشفته در طراحی انسان‌ها، در برابر تصاویر زیبا با پرداخت و ساخت بهتر در تصویر حیوانات، و با تضاد رنگ‌های خاکستری‌شده و سطوح رنگی و تخت و فضای تیره و روشن، این دوگانگی حسی (عشق و نفرت) را بیان کرده‌ام. هنر را ابزاری تأثیرگذار برای بیان احساسم می‌دانم و یقین دارم با نفوذی که هنر بر مخاطب فهیم خود دارد، کمک می‌کند تا راهی سبز برای سازش با طبیعت و حیوانات بیابیم. لزوم توجه به حقوق حیوانات، ایجاد بستری برای آشتی میان انسان و طبیعت و مهربانی با حیوانات، جهان را جایی امن و دوست‌داشتنی برای ما و مخلوقات خدا خواهد
کرد و این آرزوی قلبی من است.
#حمایت_حیوانات #حمایت_از_حیوانات #طبیعت #دوستدار_محیط_زیست #دوستداران_حیوانات #گروه_هنربانی_آوام #دوستداران_طبیعت #نقاشی #هنر #هنرمندان #محجوب_ظهوریان #حلقه_دره #محجوب_ظهوریان_پردل #گالری_ثالث #گالری_گردی
@salessgallery
@mahjoob_zohurian
Read more
... مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : مرحله 1: مخالفت در زمینه عاطفی و در زندگی زناشویی این مسأله ...
Media Removed
... مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : مرحله 1: مخالفت در زمینه عاطفی و در زندگی زناشویی این مسأله به کرات اتفاق می‌افتد زیرا تعداد تعاملات میان فردی زوجین خیلی زیادتر از انواع دیگر روابط است و به همین نسبت احتمال بروز اختلاف میان آنها بیشتر است. اگر مخالفت‌های کوچک خود را بیان نکنید و با توجه ... ...
مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد :
مرحله 1: مخالفت
در زمینه عاطفی و در زندگی زناشویی این مسأله به کرات اتفاق می‌افتد زیرا تعداد تعاملات میان فردی زوجین خیلی زیادتر از انواع دیگر روابط است و به همین نسبت احتمال بروز اختلاف میان آنها بیشتر است. اگر مخالفت‌های کوچک خود را بیان نکنید و با توجه به تعداد موارد پیش آمده، از خیر مطرح کردن آنها بگذرید، این مخالفت‌های کوچک جمع شده و کم‌کم به علامت هشداردهنده بعدی یعنی رنجش و عصبانیت تبدیل می‌شود.
مرحله 2: رنجش و عصبانیت
در این مرحله شما فرد مقابل را سرزنش و ملامت می‌کنید و فرد مقابل هم عکس‌العمل نشان می‌دهد و شما را مورد حمله قرار می‌دهد. خیلی مواقع که سر موضوع کوچک و بی‌ربطی دعوای بزرگی راه می‌افتد علت آن را باید در جای دیگر و موضوع دیگری جستجو کنید. اگر رنجش و عصبانیت، مدام تکرار شود شما در مقام جلوگیری از آن، با به درون ریختن این عصبانیت و رنجش و انباشت انرژی منفی بسیار در درونتان پا به مرحله سوم می‌گذارید.
مرحله 3: عدم پذیرش و طرد
بعد از یک دعوای مفصل، در را به هم می‌کوبید و از منزل خارج می‌شوید. شما در منزل و زیر یک سقف هستید ولی به یکدیگر بی‌اعتنایی می‌کنید و یکدیگر را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهید. در واقع طرف مقابل را هم از دیده و هم از دل بیرون می‌کنید. بیشتر جدایی‌ها و طلاق‌ها در این مرحله اتفاق می‌افتد. این دوره بحرانی ترین دوره اختلافات و در حقیقت زمان به زانو در آمدن آخرین تلاش‌های عاطفی طرفین برای بقای زندگی مشترکشان می‌باشد.
مرحله 4: سرکوب
سرکوبی نوعی احساس کرخی و بی‌حسی است. شما دیگر احساسات منفی خود را حس نمی‌کنید اما در مقابل، بهای بزرگی می‌پردازید و دیگر احساسات مثبت خود را نیز لمس و درک نخواهید کرد. آنچه این مرحله را فاجعه‌آمیز می‌کند نوع رابطه‌ای است که بین زوجین وجود دارد. به این ترتیب که همه چیز خوب و مرتب به نظر می‌رسد و طرفین به ظاهر زندگی خوبی در کنار یکدیگر دارند اما در واقع بسیاری از استعدادها و مهارت‌های عاطفی خود را فراموش کرده‌اند و به یک جسد ماشینی و متحرک تبدیل شده‌اند که زندگی محدود و بی‌طراوتی را دنبال می‌کند.
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ ما رو در تلگرام همراهی کنید لینک تلگرام در قسمت پروفایل پیج ⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️⬆️
Read more
Loading...
یک شب به یاد ماندنی با اپرای حلاج و نویسندگی و کارگردانی و اجرای پرواز همای، و دیگر بازیگرانش که برایم ...
Media Removed
یک شب به یاد ماندنی با اپرای حلاج و نویسندگی و کارگردانی و اجرای پرواز همای، و دیگر بازیگرانش که برایم ارامش بخش بود بازی‌ها ،اجرا ، شعر، موسیقی، صحنه ولباس، بدون تکلف انسان را در اینه روبرویش غرق می‌کرد و به اوج میرساند که خدا همیشه با ما است وعشق ماندگارترین حسی است که در وجود آدمی گذاشته شده ساده ... یک شب به یاد ماندنی با اپرای حلاج و نویسندگی و کارگردانی و اجرای پرواز همای، و دیگر بازیگرانش که برایم ارامش بخش بود بازی‌ها ،اجرا ، شعر، موسیقی، صحنه ولباس، بدون تکلف انسان را در اینه روبرویش غرق می‌کرد و به اوج میرساند که خدا همیشه با ما است وعشق ماندگارترین حسی است که در وجود آدمی گذاشته شده ساده و بی ریا در طول اجرا سکوت تماشاگران نشان از تاثیر بی چون و چرای کار داشت خسته نباشید بچه ها عالی بود🌹🌹🌹🌺🌺🌹
Read more
. از آهنگ هایی که برام فراموش نشدنیه! #فراموشی ️ با صدا و ملودی : محمدرضا رنجبر ترانه: سایه سرشار . . " فراموشی " منو یادت نمیاری هنوزم چقد سخته با این دوری بسوزم که اینجا با منی اما چه ساده دلت عشق منو از دست داده! کدوم عکسو بیارم که ببینی تا مثل قبل پیش من بشینی بدونی از کدوم حال تو مستم ... .
از آهنگ هایی که برام فراموش نشدنیه!
#فراموشی ❤️
با صدا و ملودی : محمدرضا رنجبر
ترانه: سایه سرشار
.
. " فراموشی "

منو یادت نمیاری هنوزم
چقد سخته با این دوری بسوزم
که اینجا با منی اما چه ساده
دلت عشق منو از دست داده!
کدوم عکسو بیارم که ببینی
تا مثل قبل پیش من بشینی
بدونی از کدوم حال تو مستم
هنوزم عاشق حس تو هستم
باید یادت بیاد برات می مردم
اگه می باختمم با تو می بردم
باید یادت بیاد حرفای گفته
کدوم راهو بریم یادت بیفته!!؟
دلم می گیره اما توی قلبم
یه حسی داره جون می گیره کم کم
همین خوبه که میگی بی قراری
همین که بی من آرامش نداری
با اینکه هیچی خاطرت نمیاد
هنوزم دست من دستاتو میخواد
هنوزم تو بگی برات می میرم
می خوام با تو فراموشی بگیرم!

#سایه_سرشار 🎼
.
.
.
@mohammadreza_ranjbar1 🎤
.
.
Read more
* 1-من نباید مورد انتقاد قرار بگیرم! (فکر انعطاف‌نا‌پذیر) 2-من تحمل ندارم اگر مورد انتقاد قرار ...
Media Removed
* 1-من نباید مورد انتقاد قرار بگیرم! (فکر انعطاف‌نا‌پذیر) 2-من تحمل ندارم اگر مورد انتقاد قرار بگیرم! (افزایش کم تحملی و زود رنجی) 3-من اگر مورد انتقاد قرار بگیرم؛ یعنی تایید نشده و دوست داشتنی نیستم! (باور غیرمنطقی)... کسی که در سیکل چنین افکار و باورهای خطایی قرار دارد اگر در موقعیت انتقاد ... *
1-من نباید مورد انتقاد قرار بگیرم! (فکر انعطاف‌نا‌پذیر) 2-من تحمل ندارم اگر مورد انتقاد قرار بگیرم! (افزایش کم تحملی و زود رنجی) 3-من اگر مورد انتقاد قرار بگیرم؛ یعنی تایید نشده و دوست داشتنی نیستم! (باور غیرمنطقی)... کسی که در سیکل چنین افکار و باورهای خطایی قرار دارد اگر در موقعیت انتقاد یا عدم تایید قرار بگیرد؛ نسبت به دیگران، دچار خشم و ناراحتی می‌شود. او از قبل با پیش‌بینی منفی و قضاوت غلط، راجع به خود و حتی نسبت به برخورد دیگران، منتظر چنین صحنه‌ای بوده است! اکثر واکنشهای احساسی ما نسبت به رویدادها و برخورد دیگران با چنین تفکرات و باورهای مشابه‌ای تشدید می‌شوند! اما یک تمرین برای شما دارم.

وقتی از کسی ناراحت و آزرده می‌شوید یا بعد از اتفاق بدی، دچار یک احساس منفی هستید؛ قبل از اینکه آنچه موجب ناراحتی یا رنجش شما شده است را محکوم و در شدت آن اغراق کنید و احساس خود را کاملا در کنترل شرایط دانسته و خود را بی‌اختیار، بی‌تقصیر و وابسته بدانید؛ به این فکر کنید چرا و به چه دلیل، این احساس منفی (ترس، ناامنی، اضطراب، ناراحتی، خشم و...) در من به وجود آمده است؟ چه حسی یا چه چیزی در من مورد تهدید قرار گرفته است و من احساس تهدید کرده‌ام؟ (حس ارزشمندی، غرور، امنیت، روابط شخصی، علائق، اهداف و...) من چه نقشی در بروز این احساس منفی داشته‌ام؟ (خودمحوری، خودخواهی، حسادت، خساست، کمال طلبی، خودبزرگ بینی، خودکم بینی، مظلوم نمایی، کم تحملی، زودرنجی، بی‌مسئولیتی، ناراستی، بی‌توجهی، بی‌فکری و...) این تمرین باعث می‌شود شما به منشاء و چگونگی احساسات بد در خودتان توجه کنید و احساسات خود را کاملا وابسته به بیرون ندانید

ممکن است به این نتیجه برسید نقش شما در بروز احساسات منفی خود، همان افکار انعطاف ناپذیر و باورهای غیرمنطقی باشد که در مثال ابتدای مطلب شرح داده شده است. رسیدن به همین اندازه از شناخت و آگاهی نسبت به احساسات منفی خود، نقش زیادی در کنترل و تغییر آنها خواهد داشت. در ضمن با این رویکرد فعالانه، می‎‌توانید علت رفتار طرف مقابل را نیز بررسی کنید. پس از خود بپرسید: چه باعث شده که طرف مقابل چنین رفتار یا احساس منفی را بروز داده است؟ اگر به این نتیجه برسید که او هم دچار افکار و باورهای غلطی بوده که به دنبال آن احساس تهدید کرده است؛ او را بیشتر درک می‌کنید و اگر هم حس کردید که واقعا او عمدی چنین کاری کرده است می‌توانید پس از بیان محترمانه و قاطعانه ناراحتی خود، او را به حال خود رها کنید و دیگر خود را درگیر یک فرد بیمار و گرفتار نکرده و حتی برای او دعا کنید!
.
.
.
Read more
نمی دانم چه چیز در درونش وجود دارد. که مرا هربار بی اختیار تر از قبل می کند. هوا رو به تاریکی می رفت. همه جا در سکوتی وصف ناشدنی غرق بود. پشتش به من بود. آرام آرام سمتش رفتم. دستانم را باز کردم و به آغوش کشیدمش تمام عطرش را درون ریه هایم حبس کردم. بی صدا نگاهم می کرد. و من سرشار بودم از ناگفته هایی ... نمی دانم چه چیز در درونش وجود دارد.
که مرا هربار بی اختیار تر از قبل می کند.
هوا رو به تاریکی می رفت.
همه جا در سکوتی وصف ناشدنی غرق بود.
پشتش به من بود.
آرام آرام سمتش رفتم.
دستانم را باز کردم و به آغوش کشیدمش
تمام عطرش را درون ریه هایم حبس کردم.
بی صدا نگاهم می کرد.
و من سرشار بودم از ناگفته هایی که تنها برای خودش می توانستم بگویم.
چون آنچنان مرا می فهمید که حس می کردی خودش حرفهایت را زندگی کرده.
باد مرا درون آغوشش هول داد
و من می دیدم چگونه کشیده می شوم، گویی می خواست با وجودش یکی شوم.
موج می زد و مرا با خودش می رقصاند.
کم کم وقتی صدفها روی زانوانم بوسه می زدند
و حسی عجیب اما دلچسب پیداکرده بودم.
فهمیدم بی آنکه اختیارش را داشته باشم.
مرا غرق خودش کرده بود.
چشم بستم تا عمیق تر لمسش کنم.
لبخندی به لبانم نقش بست.
چشمانم برق زد.
با خودم گفتم این حس چقدر شبیه "عشق" است.
آرام آرام بی آنکه بفهمی
تورا باخودش عجین می کند.
به قلبت، چه آرزوها ورویاهایی که آویزان نمی کند.
هر چه بخواهی پایت را از دنیایش بیرون بکشی، این تقلا تورا بیشتر دچارش می کند.
و چاره ای برایت نمی گذارد.
جز آن که بمانی و لبریز از حس مبهمی بشوی
که ندانی تلخ است یا شیرین.
اما یقین داشته باشی که اگر پایت را بیرون بکشی و به تمام جذر ومد احساس، نیشخند بزنی
هیچ از تو نمی ماند.
و پا برهنه ماندن در این صحرای بی عشق، زخم های پی در پی، به دنبال سرابی از آرامش برایت به جای می گذارد.
.
. 📱 #میکائیل⭐
.
.
. 🆔@mikilove351 📷
.
.
♻ #فالو_کردی_بقیه_پستارو_ببین💐
Read more
Regrann from @saahaar.22‌‌ ‌‌ روح من تاریک است. مثل ژرفنای دور دست شب. و روح من از وجود من جدا مانده ...
Media Removed
Regrann from @saahaar.22‌‌ ‌‌ روح من تاریک است. مثل ژرفنای دور دست شب. و روح من از وجود من جدا مانده است گویی در سرزمینی، در جهانی دیگر است، در ماورای من. تاریکم ولی در قفس تاریک و تنگ نیستم. مثل شب، بی پایان و بی کرانه ام. در خودم نیستم در همه ی دنیای گرداگرد هستم و با همه چیز آمیخته ام، با خاک مادرم که ... Regrann from @saahaar.22‌‌
‌‌
روح من تاریک است. مثل ژرفنای دور دست شب. و روح من از وجود من جدا مانده است گویی در سرزمینی، در جهانی دیگر است، در ماورای من. تاریکم ولی در قفس تاریک و تنگ نیستم. مثل شب، بی پایان و بی کرانه ام. در خودم نیستم در همه ی دنیای گرداگرد هستم و با همه چیز آمیخته ام، با خاک مادرم که امروز به دیدارش رفتم و حتی با مرگ او. مرگ در خانه ی دل من نشسته است بی آنکه جانم را تسخیر کند. برعکس با همه ی این ها_ چقدر آن بزرگ، زیبا گفته است _ "می خواهم در ستاره های آسمان چنگ بزنم" ، اما بی قدرت پرواز و با دست های کوتاه.
______
#سوگ_مادر
#شاهرخ_مسکوب
به کوشش #حسن_کامشاد
#نشر_نی
______
پ.ن : به حرمت قلم و نوشتن ؛چه حسی بهتر و زیباتر از حس نوشتن، نوشتنی که از ذهن پریشان نویسنده اش بر آید... که به نقل از نویسنده این کتاب " نوشتن برای من یک جور عبادت است، احتیاج به حضور قلب دارد "
چه بگویم از این کتاب که هر سطر به سطرش را با دردی توام با لذت خواندم... که هر سطرش غم نامه ئی بود در سوگ مادر. مادری که زمین است و آسمان...که چشمه است... که ریشه است... که جان بخش است. کیست که چنین تعاریفی از مادرش نداشته باشد.
کتاب سوگ مادر ماجرای شاهرخ مسکوب است با مادرش، که این دو چنان در هم تنیده و عجین شده اند که تفکیک آن ها از هم مشکل است. عشقی چنان بزرگ و عمیق که مرا یارای توصیفش نیست که بهتر از هر پی نوشتی، نوشته های صادقانه و احساس های عمیق خود مسکوب است در شرح حال چگونگی این شیفتگی
________
صدای بیدار دوستی خاموش که در بستر ضمیر من خفته است. و آنگاه که خفته بودم به ندای او چشم هایم را باز و دست هایش را تماشا کردم. او مرا نامید و من در میان بودنی ها به خود آمدم... صدای دوست آغاز من بود. دمیدن و شکفتن بود... صدای همزاد بود که گفت تو نور چشم های منی و من نگاهم را مثل دست هایم به او دادم و گفتم ... تو را ای دوست در جلوه های گوناگون دوست دارم زیرا تو ... مادر، زاینده و پرورنده ی منی.
...........
امروز صبح حالم خوب نبود، گیتا غزاله را بیدار کرد و برد مدرسه، در خواب و بیداری صدای غزاله را می شنیدم مثل صدای پرنده ها بود در صبح بهار، صدای سبز، روییده و ترد و نازک، بازیگوش، بی خیال. سال1342 یک روز، اول های اردیبهشت صبح با صدای مامان از خواب بیدار شدم داشت می گفت جان، جان ! به گنجشک ها می گفت، خودش از جیک جیک آن ها بیدار شده بود....
.........
از نظر من همه رنج و گذشت مادرم در دست هایش متبلور شده بود. حتی بیشتر از چشم هایش.
______
#نخواندن_بدتر_از_سواد_خواندن_نداشتن_است -
Read more
با به خواب رفتن، در خودم فرو می روم: از فرطِ خستگی ام، از فرطِ ملالم، از لذتِ بی رمق یا از دردِ توان‌فرسایم. ...
Media Removed
با به خواب رفتن، در خودم فرو می روم: از فرطِ خستگی ام، از فرطِ ملالم، از لذتِ بی رمق یا از دردِ توان‌فرسایم. در آکندگی ام فرو می افتم و در تهی بودگی ام: خودم هم ورطه می شوم و هم سقوط، انبوهیِ آب های عمیق می شوم و فرودِ پیکرِ غریقی که وارونه به اعماق می رود. به جایی فرو می روم که دیگر مرزی مرا از دنیا جدا نمی کند، ... با به خواب رفتن، در خودم فرو می روم: از فرطِ خستگی ام، از فرطِ ملالم، از لذتِ بی رمق یا از دردِ توان‌فرسایم. در آکندگی ام فرو می افتم و در تهی بودگی ام: خودم هم ورطه می شوم و هم سقوط، انبوهیِ آب های عمیق می شوم و فرودِ پیکرِ غریقی که وارونه به اعماق می رود. به جایی فرو می روم که دیگر مرزی مرا از دنیا جدا نمی کند، مرزی که در لحظه‌لحظه حالاتِ بیداری همچنان از آنِ من بوده و من خود آنم، چنان که پوست و تمامِ اندام حسی ام نیز هستم. از آن خطِ مرزیِ تمایز عبور می کنم، یکپارچه در قالبِ درونی ترین و برونی ترین ساحتِ خویش می شوم و سر حدِ میانِ این دو ناحیه مفروض داشته را از میان برمی‌دارم.
◾️
ژان - لوک نانسی – آوارِ خواب
ترجمه: احسان کیانی خواه
◾️
Photo: Sleep by Salvador Dali
Read more
. . داشتم فکر می کردم اگر بمیرم چی میشه ؟ بعد خیلی ساده به این نتیجه رسیدم که هیچی، یعنی آب از آب تکون ...
Media Removed
. . داشتم فکر می کردم اگر بمیرم چی میشه ؟ بعد خیلی ساده به این نتیجه رسیدم که هیچی، یعنی آب از آب تکون نمی خوره! یعنی واقعا بعد که منطقی فکر کردم، دیدم همینقدر #زنده بودن و #مرگ من در این دنیا بی اهمیت هست! هفت میلیارد نفر دارن #زندگی می کنن، حالا یه من بمیرن، عمرا اگر اتفاقی بیفته، حتی عمرا اگر برای ... . .
داشتم فکر می کردم اگر بمیرم چی میشه ؟
بعد خیلی ساده به این نتیجه رسیدم که هیچی، یعنی آب از آب تکون نمی خوره!
یعنی واقعا بعد که منطقی فکر کردم، دیدم همینقدر #زنده بودن و #مرگ من در این دنیا بی اهمیت هست!
هفت میلیارد نفر دارن #زندگی می کنن، حالا یه من بمیرن، عمرا اگر اتفاقی بیفته،
حتی عمرا اگر برای خیلی ها، حتی اونهایی که منو میشناسن، #مهم باشه...
غریبه ها که اعلامیه را ببینن احتمالا می گن ببین با خودش چه کار کرده که تو این جوونی مرده، احتمالا یه #صلوات هم برای #شادی روحم نفرستند!
دوست و #همکار های قدیمی، شاید دو سه ماه بعدش بفهمن، بعد هم به راوی خبر با یه ژست صورت می گن : اِ ، نه بابا ! کِی ؟
همکارها و #دوست های فعلیم هم اگر زود بفهمن، یکم #ناراحت میشن، فوقش می گن #آدم خوبی بود، بعد چند روز هم اصلا یادشون میره یه روز با من دوست یا همکار بودن...
اونهایی که دوستشون دارم اما نمی دونن هم که هیچی، از کجا بفهمن من دوستشون داشتم وقتی نمی دونستن، خودم و حرف هام با هم دفن میشیم زیر #خاک و دیگه فرصتی برای حرف زدن باهاشون ندارم...
فامیل ها! نمی دونم! شاید بیشتر اینطور فکر کنن بیچاره #زن و بچه اش! یکم دلشون برای اونها بسوزه! یکم هم برای حفظ ظاهر حالا شاید هم واقعی ناراحت بشن و #گریه کنن،
اما مطمئنم تا هفتم من هم نرسیده، توی خونه ی مثلا بابام اینها(صاحب عزا)، صدای خنده هاشون بلند خواهد شد و در مراسم خودم هم، من را #فراموش خواهند کرد...
اما اونها که دوستشون دارم و دوستم دارن، یعنی یه حسی وسط هست، #خانواده ام، #پدر و #مادر م، حتی #خواهر و #برادر م...
اینها احتمالا بیشتر از همه اذیت میشن،
یعنی تنها چیزی که اذیتم می کنه همینه،
مثلا تنهایی #همسر م یا یتیمی پسرم یا غصه های مادرم یا کمر شکسته پدرم که شاید حتی چون مرد هست، نخواد جلوی همه گریه کنه...
این دسته احتمالا تنها گروهی هستند که مدت ها به من فکر خواهند کرد، برایم #دعا خواهند خواند،
اما خیلی خیلی پرش، چند سال؟ مثلا بیست سال یا پنجاه سال!
فکر نکنم بیشتر بشه،
بعدا کلا دیگه کسی روی کره #زمین، تاکید می کنم، هیچ کس! به یاد نخواهد آورد روزی یک مجید حصارکی در این دنیا زندگی می کرد...
خود شما یا من، واقعا می دانیم پدر بزرگ پدر بزرگمان، ما کی بوده ؟ کجا دفن شده ؟
غالبا جواب این سوال را نمی دونیم، پس احتمالا حدود 100 سال دیگر هیچ نشانه ای، حتی سنگ #قبر ی از من وجود نخواهد داشت...
راستی دیدید چقدر ساده مردم و فراموش شدم....
حالا راحت تر می شود پی برد که این دنیا چقدر فانی هست...
.پ.ن : این #عکس فکر کنم برای آگهی فوتم می خوره :)
Read more
* اینکه همه احساسات داریم و ممکن است دچار احساسات بدی شویم طبیعی است؛ اما اینکه من نباید دچار هیچ احساس ...
Media Removed
* اینکه همه احساسات داریم و ممکن است دچار احساسات بدی شویم طبیعی است؛ اما اینکه من نباید دچار هیچ احساس بدی شوم یا اینکه چون من دچار احساسات بدی شده‌ام پس هر رفتاری می‌تواند از من سر بزند دیگر طبیعی نیست! مهم این است چه رفتاری به دنبال احساسات خود داشته و چه برداشتی از احساسات خود داریم. اگر ما تنها ... *
اینکه همه احساسات داریم و ممکن است دچار احساسات بدی شویم طبیعی است؛ اما اینکه من نباید دچار هیچ احساس بدی شوم یا اینکه چون من دچار احساسات بدی شده‌ام پس هر رفتاری می‌تواند از من سر بزند دیگر طبیعی نیست! مهم این است چه رفتاری به دنبال احساسات خود داشته و چه برداشتی از احساسات خود داریم. اگر ما تنها بر اساس احساسات خود استدلال کنیم ممکن است پس از یک قضاوت اشتباه، دچار رفتار نادرستی هم شویم. لازم است ابتدا احساسات خود را بشناسیم و بدانیم این احساسات چگونه در ما به وجود آمده‌اند

احساسات ما می‌توانند در اثر برداشتها و تفکراتی که داریم تولید یا تشدید شوند. مثلا اگر من احساس بی‌ارزشی داشته باشم ممکن است نسبت به هر برخورد دیگران، حس بدی پیدا کنم و همچنین به دنبال آن، احساس خشم در من به وجود بیاید و از دست دیگران ناراحت و غمگین شوم و به دنبال رفتار بدی مثل عصبانیت یا پرخاشگری که خواهم داشت؛ ممکن است احساس گناه داشته و خود را سرزنش کنم. اما اگر قبل از تمام این سلسله احساسات و رفتارهای بد، اعتقاد و باور بی‌ارزشی نسبت به خود نمی‌داشتم دچار احساسات بی‌ارزشی، حقارت، خشم، غم، گناه و.. نمی‌شدم!

احساسات بد ما هر چقدر درست باشند قرار نیست بعد از آن هر رفتاری از ما سر بزند و مسئولیتش را گردن دیگران بیندازیم. اگر ما حتی از رفتار بد دیگران ناراحت شده باشیم اگر احساس بی‌ارزشی کنیم به این خاطر نیست که دقیقا دیگران ما را بی‌ارزش کرده‌اند؛ بلکه دیگران دست روی حس بی‌ارزشی درون ما گذاشته‌اند! همه نمی‌توانند یا ممکن است نخواهند حساسیتهای شما را درک کنند اما قرار هست شما مسئولانه افکار بد و منفی خود را بپذیرید و مثبت کنید تا کمتر با هر رفتاری از دیگران دچار احساسات بد شوید. آدمهای حساس می‌ترسند وقتی دچار احساسات بد و منفی شوند نتوانند خود را کنترل کنند بخاطر همین همیشه پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است ناراحت شوند پس از اختلاف و چالش با دیگران گریزان هستند

اگر همیشه دنیا را از دریچه حس و احساس خود نگاه کنید به جای استدلال منطقی، استدلال حسی می‌کنید و متوجه برداشت غیرواقع بینانه خود نیستید! لازم است ابتدا احساسات خود را بشناسید و بتوانید دقیقا آنها را شرح دهید. مثلا اینکه من حس می‌کنم دنیا به آخر رسیده یا دنیا پیش چشمانم تیره و تار شده یا احساس نابودی می‌کنم یا حس می‌کنم کسی من را دوست ندارد احساسات و حس‌های دقیقی نیستند! این تعاریف شما از احساسات همراه با استعارات و تشبیهات منفی و اغراق آمیز است و اوضاع را بدتر از آنچه هست نشان می‌دهد و جلوی منطق شما را می‌گیرد... این مطلب ادامه دارد
.
Read more
<span class="emoji emoji1f606"></span> . اونیکه لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه ... حالا چیکارش کنیم ؟ غصه ی بی لیاقتی بقیه رو هم ما باید ...
Media Removed
. اونیکه لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه ... حالا چیکارش کنیم ؟ غصه ی بی لیاقتی بقیه رو هم ما باید بخوریم ... . . بهترین انتقام بعد از اینکه ترکت کرد ️خب همه فکر میکنن بهترین انتقام از طرف مقابل اینه که دورت رو شلوغ کنی رل جدید بزنی بری مهمونی با جنس مخالف عکس بگیری، بری سمت دوستاش، سیگار بکشی ... 😆
.
اونیکه لیاقت مارو نداره خب نداره دیگه ...
حالا چیکارش کنیم ؟
غصه ی بی لیاقتی بقیه رو هم ما باید بخوریم ...
.
. 👈 بهترین انتقام بعد از اینکه ترکت کرد‼
️خب همه فکر میکنن بهترین انتقام از طرف مقابل اینه که دورت رو شلوغ کنی رل جدید بزنی بری مهمونی با جنس مخالف عکس بگیری، بری سمت دوستاش، سیگار بکشی مشروب بخوری و وانمود کنی داری از خوشی میمیــــری...
در حالیکه اینجوری نیستی و از درون داغونی 😢
اما یه کم فکر کن ، گند بزنی به خودت به خاطر اینکه یه بی ارزش رو بسوزونی؟! 😂
برعکس با اینکارا اون خوشحال میشه که تونسته تورو ترک کنه و راهش رو از داغونی مث تو جدا کنه ،
پـــــــس ،
تو بهتر از قبل شو ، دورت رو خلوت کن ،
برو باشگاه ، با دوستای هم جنست تفریح کن ، شام دور هم بخورید ، پیجت رو پی وی کن و راه های ارتباطیت با اون رو کامل قطع ...
هر کی اومد سر راهت برای اینکه روزهات رو سپری کنی،
بهش اوکی نده تو رابطه ای وارد نشو ...
زود تصمیم نگیر ،
سرت رو با بازی ، خرید ، کار کردن گرم کن ،
و به اعصابت مسلط باش وقتی میبینی اون داره هزارتا کثافت کاری میکنه و بدون تو حسابی دورش شلوغ شده ...
بعد چند ماه با چشم و گوش باز ،
ملاک های جدی ، یک آدم جدید رو به زندگیت راه بده ...
نه از رو کینه و نفرت ، بلکه به امید یک زندگیه جدید ، لباس جدید، اخلاق جدید ، آدم جدید ... و حتی حسی جدید
و زندگیتو ادامه بده ... بدون حسرت گذشته و بدی هایی که در حقت شد ...
کم کم فراموش میکنی و آدم جدیدی میشی ، محتاط تر ، عاقلتر ، جدی تر ... تا اینجاشو انجام بده ، و به حرفم اعتماد کن ...
.
اون در چه حاله؟! تا کی میخواد لاس بزنه با اینو اون؟ دلش عشق نمیخواد؟ دلش یه بغل بی منت نمیخواد؟
کیه که نخواد؟ 🤒
تورو میبینه ، که زندگیت رواله ، آرامش داری ، و میاد جلو تا شاید بتونه تو آرامشت شریک بشه و از بلا تکلیفی دربیاد...
انتقام از این شیرین تر؟! 😂 مگه داریم اصلا .
اما اون موقع تو دیگه حتی انتقامتم یادت رفته و دیگه واست اهمیتی نداره...
قبلش یه کم فکر کن ! خواهش میکنم ازت 🙏
باور کن اونموقع توی دلت به خودت هم بد و بیراه میگی، که چقدر بچه و احمق بودی که حتی به اون فکر میکردی ...
.
.
.
Read more
دستگاه لیزر آپوجی پلاس (+Apogee) ☘️ قدرتمندترین و موثرترین لیزر موهای زائد و لکه های پوستی ویژگی های دستگاه لیزر آپوجي پلاس: 🏻🏻🏻 - تنها لیزر الکساندرایت امریکا مفتخر به دریافت🥇استاندارد طلایی🥇 به انتخاب متخصصان پوست - رفع موهای زائد، حتی موهای کرکی و نازک قابل استفاده برای ...
✨ دستگاه لیزر آپوجی پلاس (+Apogee) ✨ 🌹☘️ قدرتمندترین و موثرترین لیزر موهای زائد و لکه های پوستی🌿🌷 📣 ویژگی های دستگاه لیزر آپوجي پلاس: 👇🏻👇🏻👇🏻 - تنها لیزر الکساندرایت امریکا 🇺🇸مفتخر به دریافت🥇استاندارد طلایی🥇 به انتخاب متخصصان پوست 👑 - رفع موهای زائد، حتی موهای کرکی و نازک قابل استفاده برای تایپ های پوستی از روشن تا گندمی👩🏻‍⚖️👩🏼‍⚖️👩🏽‍⚖️ - عدم انتقال بیماری و ویروس به دلیل سطح تماس کوچک هندپیس با پوست و نداشتن قطعات پلاستیکی⛔️ - مشاهده نتایج در اولین جلسه و نتایج قطعی درمان در کم ترین تعداد جلسات⌛️ - دارای سیستم کولینگ قدرتمند :
❄️اعمال هوای سرد فشرده و قوی، جهت بی حسی ناحیه، قبا، بعد و در حین درمان
❄️عدم نیاز به ژل های تماسی
❄️بی حسی ایمن و تدریجی ناحیه ❄️جلوگیری از ایجاد شکنندگی، خشکی و حساسیت پوستی 📣 کاربرد های دستگاه لیزر آپوچی پلاس : 👇🏻👇🏻👇🏻 💫رفع موهای زائد 💫رفع لکه های پوستی، شامل:
- رفع ضایعات ناشی از قرار گرفتن در معرض آفتاب
- رفع کک و مک و لکه‌های ظاهر شده بر اثر بالا رفتن سن 🇺🇸ساخت کمپانی سایناشور امریکا (Cynosure)🇺🇸
Read more
آبی فیروزه ای رنگی مدرن، باطراوت و تازه، جذاب و به طور کلی، رنگی پرطرفدار در دکوراسیون داخلی هر فضا ...
Media Removed
آبی فیروزه ای رنگی مدرن، باطراوت و تازه، جذاب و به طور کلی، رنگی پرطرفدار در دکوراسیون داخلی هر فضا می باشد. این رنگ احساس بی نظیر و متفاوتی ایجاد می کند و رنگی روشن و دلپذیر است. ترکیب این رنگ با سفید، حسی مدرن و مجلل ایجاد می کند و جلوه ی بصری فضا را بالا می برد. فیروزه ای را می توان با سبز، زرد، نارنجی و ... آبی فیروزه ای رنگی مدرن، باطراوت و تازه، جذاب و به طور کلی، رنگی پرطرفدار در دکوراسیون داخلی هر فضا می باشد. این رنگ احساس بی نظیر و متفاوتی ایجاد می کند و رنگی روشن و دلپذیر است. ترکیب این رنگ با سفید، حسی مدرن و مجلل ایجاد می کند و جلوه ی بصری فضا را بالا می برد. فیروزه ای را می توان با سبز، زرد، نارنجی و رنگ های طلایی و پر زرق و برق به کار برد. این رنگ در عین حال که فضا را شاداب و با طراوت می کند، حسی لطیف و مدرن را به فضا انتقال می دهد
Read more
<span class="emoji emoji1f4d6"></span>"مردن"جدیدترین کتاب #نشر_ماهی اثری از آرتور شنیتسلر و با ترجمه آقای علی اصغر حداد منتشر شد. . "اگر ...
Media Removed
"مردن"جدیدترین کتاب #نشر_ماهی اثری از آرتور شنیتسلر و با ترجمه آقای علی اصغر حداد منتشر شد. . "اگر به شما بگویند تنها یک سال دیگر زنده خواهید بود در این یک سال چه خواهید کرد؟" سوالی پر تکرار که این بار "آرتور شنیتسلر" خالق داستان های روان کاوانه به آن پاسخ میدهد، نویسنده ای که بعدها او را تالی ... 📖"مردن"جدیدترین کتاب #نشر_ماهی اثری از آرتور شنیتسلر و با ترجمه آقای علی اصغر حداد منتشر شد. .
"اگر به شما بگویند تنها یک سال دیگر زنده خواهید بود در این یک سال چه خواهید کرد؟"
سوالی پر تکرار که این بار "آرتور شنیتسلر" خالق داستان های روان کاوانه به آن پاسخ میدهد، نویسنده ای که بعدها او را تالی زیگموند فروید دانسته اند. ●میبینی،تمام این چیزها را برای تو به ارث میگذارم.بله، چون همه ش مال من است. این راز حسی از زندگی است که به آن دست یافته ام، حسی پرقدرت که میگوید آدمیزاد از ثروتی بی پایان برخوردار است.من میتوانم به دلخواه خودم در مورد این چیزها تصمیم بگیرم. میتوانم دستور بدهم روی آن صخره ی خشک و خالی روبه رویی گلی بکارند، میتوانم ابرهای سفید را از آسمان دور کنم، ولی این کار را نمیکنم، چون همه چیز همین طور که هست زیباست. دخترجان، تازه وقتی تنها شدی، حرف مرا میفهمی. بله، آن موقع حتما حس میکنی که تمام این چیزها مال تو شده است.
📚شما از هرکجای ایران که هستید میتوانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
#مردن
#آرتور_شنیتسلر
#علیاصغرحداد
#نشر_ماهی
#کتاب #کتابیسم
Read more
گاهی وقتا آدما انقدر میتونن مهربون باشن که شما باور نکنین..انقدر که فک کنین معجزه اس.. انقد که اونهارو ...
Media Removed
گاهی وقتا آدما انقدر میتونن مهربون باشن که شما باور نکنین..انقدر که فک کنین معجزه اس.. انقد که اونهارو زمینی ندونین..انقدر فرشته وار برخورد کنن که انگار از اسمون هفتم اومدن..فقط برای تو..و این یه معجزه اس..مثه همه ی اتفاقای دیگه ای که اونجا برای خیلیا میوفته..و هرکس دیده باشه میدونه من چی میگم.. یه ... گاهی وقتا آدما انقدر میتونن مهربون باشن که شما باور نکنین..انقدر که فک کنین معجزه اس.. انقد که اونهارو زمینی ندونین..انقدر فرشته وار برخورد کنن که انگار از اسمون هفتم اومدن..فقط برای تو..و این یه معجزه اس..مثه همه ی اتفاقای دیگه ای که اونجا برای خیلیا میوفته..و هرکس دیده باشه میدونه من چی میگم..
یه حسه..یه حسی که فقط باید تجربش کنیم.. تو این مسیر انقد آدمای ناب سر راهمون قرار گرفتن..که واقعا روی توقع من از خودم و آدمای دوروبرم تاثیر داشت..آدمایی که از خودت بیشتر هواتو داشتن..آدمایی انقد صمیمی که انگار از زندگی های قبلیت میشناختیشون.. اینبار برای من سختی برگشتن..جدای از دلکندن ازون همه رنگ و زیبایی ..ازون دریای بی انتها و آسمون صاف پر از ستاره ها و شهاب ها..
برام سخت بود چون واقعا دلم برای آدمای اونجا تنگ میشه..من هیچوقت همچین حسی نداشتم..و این حس خیلی برام ارزش داره..خدافس
Read more
بسم الله النور #یکسال_گذشت! یک سال از ترک کردن دوستی که... تازه وقتی رفت،متوجه شدی چه اثر عمیقی ...
Media Removed
بسم الله النور #یکسال_گذشت! یک سال از ترک کردن دوستی که... تازه وقتی رفت،متوجه شدی چه اثر عمیقی بر روح وروانت داشته... کسی که۷سال باهاش زندگی کردی... کسی که بزرگ بود و دوست داشتنی... حافظ کل قرآن،محجوب،آروم،مهربون وصميمي،بخشنده،بسيارپرانرژي وپراميد ،شاکر،عاشق خدا وامام زمان،مطیع ... بسم الله النور
#یکسال_گذشت!
یک سال از ترک کردن دوستی که...
تازه وقتی رفت،متوجه شدی چه اثر عمیقی بر روح وروانت داشته...
کسی که۷سال باهاش زندگی کردی...
کسی که بزرگ بود و دوست داشتنی...
حافظ کل قرآن،محجوب،آروم،مهربون وصميمي،بخشنده،بسيارپرانرژي وپراميد ،شاکر،عاشق خدا وامام زمان،مطیع امر پدر ومادرو...
هنوز باورمون نمیشه رفتنش رو...
چی شد اصلا؟
چه حسی داره ۳هفته مونده به امتحان کنکور،وقتی نشستی سرکتابت،یهو یه نفر اس ام اس بزنه خونه فاطمه آتش سوزی شده و الان تو بیمارستانه...تو سراسیمه بدويي و زنگ بزنی تا ببینی قضیه چی بوده وديوانه وار پاشی بري بیمارستان وببيني...
بعد بهت بگن مرگ مغزی شده
وبعد هم،اهدای اعضا...
چه حسی داره برای اولین بار،غسالخونه،قبر کنده شده،سنگ لحد وکفن و... رو ببینی برای بهترین وصميمي ترین دوستت؟
و وقتی یه لحظه کفن رو کنار بزنن،ببینی ازبس خون ازدست داده حین عمل اهدای اعضا،رنگ بدنش سفييييييده...
فاطمه...
#نبودنت،مادرت را پیر کرده و پدرت را غمین ودوستانت را...
یقین داریم که کنون میشنوی،
همه ی این حرفها را..
تو جایت امن است...
مطمئنیم...
اما #بی_تو_دنیای_دلمان_ناامن_است ،
...
شبی که #فاطمه_وار،پشت #در_بسته، پشت آتش،مرگت را به چشم دیدی،
روزی که زندگیت را بخشیدی؛ به قیمت #زندگی دیگران...
روزی که پر کشیدی...
...
امروز ۱۴خرداد ۹۴مصادف با اولین سالگرد، #فاطمه_پرورش، #ستاره دخت ایران زمین است.
فاطمه ی عزیز‌‌ بر اثر سانحه آتش سوزی منزلشان،دچار #مرگ_مغزی شد و سپس با #اهدا ی اعضای بدنش،از این دنیای فانی پرکشید... برای #شادی_روحش_صلوات
#حمد #قل_هو_الله_احد
پ.ن:مراسم ساعت۱۶تا۱۸ دراصفهان،سالن اهل بیت واقع درانتهای خ فرشادی،ابتدای خ نشاط برگزار میگردد..
⚫ 📝قلم فاطمه:
سلام. عیدتون مبارک!
خدای مهربونم…. مهربون مهربونا: شکرت!
ازت ممنونم که بهمون این اجازه و این افتخارو دادی که ۱ سال دیگه هم … ۱ سال دیگه هم بندگی تو رو به جا بیاریم…
مهربونم…. !
کمکمون کن تا توی این سال جدید بتونیم کمتر گناه کنیم و بندگی تو رو به نحو احسن به جا بیاریم.
خدای گل من !!!
دلمون برای بابامون تنگ شده… امسال رو آخرین سال غیبت بابای اصلی تموم ما جهانیا قرار بده.
ارحم الراحمینم!
بهمون این لیاقت رو بده که سال دیگه با بابای مهربونمون سالمون رو تحویل کنیم… !
الیس الصبح بقریب…. ؟
…… الحمد لله رب العالمین…
#ستاره_دخت_ایران
#فاطمه_پرورش_قرآن
#نابغه_قرآنی
#مسابقات اوقاف
#جامعه القرآن استان اصفهان
#دختر_نمونه_اصفهان
#اهدای_عضو
#اِنّا_لِلّه_وَ_اِنّا_اِلیه_الرّاجِعون
#فاطمه_وار_پر_کشید
#بهشت_سرایش_باد
Read more
برام هیچ #حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم همین ازتمام #جهان کافیه همین که کنارت #نفس میکشم برام ...
Media Removed
برام هیچ #حسی شبیه تو نیست کنار تو درگیر آرامشم همین ازتمام #جهان کافیه همین که کنارت #نفس میکشم برام هیچ حسی شبیه تو نیست تو پایان هر جست و جوی منی تماشای تو عین آرامشه توزیباترین آرزوی منی منو ازاین #عذاب #رها نمیکنی کنارمی به من #نگاه نمیکنی تموم #قلب تو به من نمیرسه  همین که فکرمی برای ... برام هیچ #حسی شبیه تو نیست
کنار تو درگیر آرامشم
همین ازتمام #جهان کافیه
همین که کنارت #نفس میکشم
برام هیچ حسی شبیه تو نیست
تو پایان هر جست و جوی منی
تماشای تو عین آرامشه
توزیباترین آرزوی منی
منو ازاین #عذاب #رها نمیکنی
کنارمی به من #نگاه نمیکنی
تموم #قلب تو به من نمیرسه 
همین که فکرمی برای من بسه
ازاین عادت باتو بودن هنوز
ببین لحظه لحظه ام کنارت خوشه
همین عادت باتو بودن یه روز
اگه بی تو باشم منو میکشه
یه وقتایی اینقدر حالم بده
که میپرسم از هرکسی حالتو
یه روزایی #حس میکنم پشت من
همه #شهر میگرده دنبال تو
منو ازاین عذاب رها نمیکنی
کنارمی به من نگاه نمیکنی
تمام #قلب تو به من نمیرسه
همین که فکرمی برای من بسه.. روزبه بمانی
Read more
‌‌ ‌‌چاپ سوم منتشر شد «از اینجا تا بی‌نهایت» دورنمایی از آینده‌ی علم مارتین ریس ترجمه‌ی محمدابراهیم ...
Media Removed
‌‌ ‌‌چاپ سوم منتشر شد «از اینجا تا بی‌نهایت» دورنمایی از آینده‌ی علم مارتین ریس ترجمه‌ی محمدابراهیم محجوب ما بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر علم هستیم: کاربرد علم زندگی ما را دگرگون می‌کند و یافته‌های علمی به درک ما از جهان و آن‌چه ورای آن است عمق می‌بخشند. این دگرگونی‌ها عمدتاً سودمند هستند ... ‌‌
‌‌چاپ سوم منتشر شد
«از اینجا تا بی‌نهایت»
دورنمایی از آینده‌ی علم
مارتین ریس
ترجمه‌ی محمدابراهیم محجوب

ما بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر علم هستیم: کاربرد علم زندگی ما را دگرگون می‌کند و یافته‌های علمی به درک ما از جهان و آن‌چه ورای آن است عمق می‌بخشند. این دگرگونی‌ها عمدتاً سودمند هستند اما غالباً با تهدیداتی همراه‌اند و از نظر اخلاقی ما را به چالش می‌کشند. در چهل‌وپنج میلیون قرن تاریخ زمین، این نخستین قرنی است که در آن، نوعی از انواع، یعنی نوع بشر،‌ این قدرت را دارد که سرنوشت سرتاسر زیست‌کره را رقم بزند. در بخش اعظم تاریخ، تهدیدات از سوی طبیعت می‌آمده‌اند، از جمله بیماری، زلزله، سیل، و مانند این‌ها. اما اینک این خود ما هستیم که تهدید به‌شمار می‌آییم.
این مسئله مضمون سلسله سخنرانی‌هایی است که دکتر مارتین ریس، یکی از رهبران فکری جهان معاصر و رئیس پیشین انجمن سلطنتی علم انگلستان، در سال ۲۰۱۰ در بی‌بی‌سی ایراده کرده و اینک این کتاب کوچک بر پایه‌ی آن‌ها شکل گرفته است. دکتر ریس معتقد است پرسش‌هایی درباره‌ی منشأ انسان، حیات در فضا، سرنوشت دوردست ما، و قوانین طبیعت، و پرسش‌هایی که هنوز پاسخی برای آن‌ها نیافته‌ایم و پاسخ برخی از آن‌ها را شاید هرگز نتوانیم پیدا کنیم، برای بسیاری از مردم جذاب‌اند. اما گذشته از این جذابیت، دلیلی متفاوت داریم برای این‌که چرا مفاهیم کلیدی علمی چنین انتشار گسترده‌ای دارند و آن این است که اگر حسی نسبت به علم نداشته باشیم (و بلد نباشیم چگونه ریسک و عدم قطعیت را ارزیابی کنیم) نمی‌توانیم به‌عنوان شهروند در زنجیره‌ی فزاینده‌ی مسائل مهم سیاسی (مانند انرژی، بهداشت، محیط زیست، و از این دست) که وجه علمی دارند مشارکت کنیم.

goo.gl/tdgrhe

چاپ سوم ۱۳۹۷
۱۵۰ صفحه
۱۸۰۰۰ تومان
Read more
* کسی که میترسد چیزی را از دست بدهد میخواهد به هر قیمتی آن را حفظ و در واقع کنترل کند. پس اگر انسان وابسته ای باشید به علت ترس از عدم تایید و توجه یا از دست دادن رابطه به دیگری چسبیده و میخواهید او را همه جا کنترل کنید. البته برعکس هم صدق میکند. فرد مقابل شما آدم به ظاهر وابسته ای نیست اما از اینکه شما خودتان ... *
کسی که میترسد چیزی را از دست بدهد میخواهد به هر قیمتی آن را حفظ و در واقع کنترل کند. پس اگر انسان وابسته ای باشید به علت ترس از عدم تایید و توجه یا از دست دادن رابطه به دیگری چسبیده و میخواهید او را همه جا کنترل کنید. البته برعکس هم صدق میکند. فرد مقابل شما آدم به ظاهر وابسته ای نیست اما از اینکه شما خودتان باشید و مستقل عمل کنید میترسد! پس شما را کنترل میکند و اتفاقا میخواهد شما وابسته و نیازمند بمانید تا همیشه تحت کنترل او باشید! پس طرف شما نیز به شکلی دیگر آدم وابسته ای است! معمولا هر چه من کمتر به خود اعتماد و اطمینان داشته باشم و درونم حسی از ناامنی و بی کفایتی باشد بیشتر به دیگران وابسته هستم و میخواهم آنها را کنترل کنم

اتفاقا هر چه بیشتر دیگران را کنترل کنید بیشتر هم آنها را از دست میدهید! هیچکس یک آدم وابسته و کنترل گر را دوست ندارد مگر اینکه خودش نیز آدم وابسته ای باشد و اصلا محبت بدون رنج را باور نداشته باشد. آن وقت هر عذابی را به نام عشق تحمل میکند و هر آسیبی را به خود می پذیرد. شما میگویید چون فلانی را دوست دارم باید همیشه با من هم عقیده و موافق باشد! یا چون فلانی میگوید عاشق من است پس هر بلایی میتواند سر من بیاورد. اینها وابستگی است نه دلبستگی. کسانی که وابسته هستند اتفاقا معمولا ناراحت، عصبانی و مضطرب هستند چون دست کم یک نفر را نمیتوانند همیشه کنترل کنند

ممکن است بگویید من آدم وابسته ای نیستم چون فقط نسبت به یک نفر اینطور هستم! اما وابستگی دارید چه با یک نفر چه با صد نفر! زیرا اگر با دیگران رابطه کمی دارید به دلیل عدم اعتمادی هست که به خود و سپس به آنها دارید و میترسید نتوانید خود را از آسیب دیگران محافظت کنید اما آسیب آن یک نفر را میتوانید تحمل کنید؛ چون به او دیگر عادت کرده اید یا حداقل میدانید او فعلا جایی دور از شما نمیرود! در واقع در وابستگی، همیشه ترس، حس ناامنی و بی اعتمادی وجود دارد. مبادا من برایش خوب نباشم! مبادا او ترکم کند! مبادا بهتر از من پیدا کند

اکثر مسائل شخصیتی تا وقتی که درون من ضعف و کمبود هست با تغییر و کنترل چیزهایی در بیرون بهبودی پیدا نمیکند. حالا هر چقدر برای شما نسخه تجویز کنیم بی نتیجه است! زیرا می بایستی چیزهایی درون من تغییر کند. قدم اول میتواند پذیرش نقص و مسئولیت پذیری برای تغییر باشد و قدم بعدی تغییر نگرش که منجر به تغییر رفتار میشود. در واقع وقتی شما خودتان را به تنهایی شایسته خوشی، آرامش و صلح نمیدانید؛ وقتی شما از بودنِ خودتان راضی نیستید؛ وقتی بدون توجه و تایید دیگران... ادامه در کانال و کامنت‌‌ها
.
.
Read more
. یه چرخه است. یه روزهایی خیلی خوب پیش میریم و همه چیز خوبه و آخر شب یا اخر هفته میگیم چقدر پربار بودیم. ...
Media Removed
. یه چرخه است. یه روزهایی خیلی خوب پیش میریم و همه چیز خوبه و آخر شب یا اخر هفته میگیم چقدر پربار بودیم. هر روز صبح سر ساعت مورد نظرمون بیدار میشیم. سه جلسه باشگاه در هفته رو می ریم و تمام کارهای دانشگاه و محل کار هم خوب پیش میره. ولی یه وقتهایی هم خوب پیش نمیره. میگم که یه چرخه است. اکثر وقت ها هم یه اتفاقی ... .
یه چرخه است. یه روزهایی خیلی خوب پیش میریم و همه چیز خوبه و آخر شب یا اخر هفته میگیم چقدر پربار بودیم. هر روز صبح سر ساعت مورد نظرمون بیدار میشیم. سه جلسه باشگاه در هفته رو می ریم و تمام کارهای دانشگاه و محل کار هم خوب پیش میره. ولی یه وقتهایی هم خوب پیش نمیره. میگم که یه چرخه است. اکثر وقت ها هم یه اتفاقی پیش میاد که همون باعث این بهم خوردن روند مثبت کاری ما میشه. مثل یه سفر یا یکی دو شب پشت هم دیر خوابیدن… مثلا همین که دیشب به خاطر بازی اسپانیا دیرخوابیدم امروز انرژیم مثل همیشه نیست. تو اینجور مواقع من با این بی حسی نمی جنگم. اگر بی حس هستم یا اگر همه چیز خوب پیش نمیره یا اگه اصلا ذهنم هیچ کارایی نداره خب نداره. به جاش اون روز یا نصف روز رو استراحت میکنم. کتاب داستان میخونم و میذارم که همونطوری پیش بره. تا اون حس بی حالی از بین بره. ولی نه اینکه بشه چند روز یا یک هفته. اما فردا صبحش دوباره شروع میکنم. نمیذارم اگر طبق برنامه پیش نرفت بگم من همیشه همین هستم و برنامه ریزیم خوب نیست
.

نکته مهم اینکه برمیگردم به عقب و نگاه میکنم ببینم اون موقع که کارهام خوب پیش میرفت چطوری بودم.منظورم جزییات خیلی ریزه. چه کفشی می پوشیدم چه عطری استفاده میکردم و اصلا موهام رو با کش محکم می بستم یا نه!‌ دوباره همون کارو میکنم. اثری که شرایط مشابه شخصی پیش میاره معجزه میکنه. تو یه لحظه حال خوب و انرژی رو پیش میاره
.

یکی دیگه از چیزهایی که باعث میشه انرژیم پایین بیاد اینکه ناخودآگاه شروع کنم به مقایسه!‌مثلا بگم خب فلانی اون کشور هست و انقدر موفقه. من اسمش رو گذاشتم سم !‌ واقعا این فکر و تمرکز روی نتیجه سمه!‌ لذت بردن از تلاش هامون قشنگ ترین هدیه ای هست که می تونیم به خودمون بدیم. این ماییم که داریم تلاش می‌کنیم! تغییر ذهنیت و نگرش،اصلی ترین نتیجه ای هست که میخوایم از این تلاش بگیریم
.

یه موضوع مهمی هم که بهش دقت میکنم وقتی تمام فکرهای منفیمو میذارم کنار و شرایط مشابه به وجود میارم اینه که می نویسم چه کارهایی قراره امروز انجام بدم و اون کارها در راستای هدفی هست که دارم. اینارو که دونه دونه انجام میدم حس اینو دارم که من کنترل وقت و زندگیم رو دارم نه اینکه اون هرطوری میخواد منو پیش ببره. این حس نوشتن و مدیریت خیلی قشنگه مثلا الان میدونستم که نیم ساعت وقت میذارم و این پست رو می نویسم و بعدش قراره چه کتابی رو بخونم و در موردش بنویسم
.
در مورد مسج‌هاتون دستور وافل رو به فارسی روی گوگل نوشتم و اولین سایتی که اومد درست کردم و به شدت راحته، قالبم هم تفال هست و از هایپر استار باکری خریدم.
Read more
. دیگه ازت خسته شدم متنفر شدم ازت حالم داره بهم میخوره از اینکه درس خوندم و رفتم دانشگاه دیگه از ...
Media Removed
. دیگه ازت خسته شدم متنفر شدم ازت حالم داره بهم میخوره از اینکه درس خوندم و رفتم دانشگاه دیگه از هرچی رنگ خاکی از هرچی رنگ سبز هست متنفر شدم از چایی ریختن طی کشیدن از خورشت سبزی از ماهی از هرچی غذا و صبحانه و نهار و شامه بدم میاد از صدای ضرب پوتین از کد دوره از بچه دبستانی از واکسل دژبانی از ... .
دیگه ازت خسته شدم
متنفر شدم ازت
حالم داره بهم میخوره از اینکه درس خوندم و رفتم دانشگاه
دیگه از هرچی رنگ خاکی
از هرچی رنگ سبز هست متنفر شدم
از چایی ریختن
طی کشیدن
از خورشت سبزی
از ماهی
از هرچی غذا و صبحانه و نهار و شامه بدم میاد
از صدای ضرب پوتین
از کد دوره
از بچه دبستانی
از واکسل دژبانی
از اینکه بشنوم چرا موهات بلنده
از لغو خروج بخاطر پوتین واکس نزده
از ریش بلند
از این که چرا ریشد زدی
از قرص سرما خوردگی و استامینوفن
از دو رویی آدما از بی احترامی
از این که یکی مث سگ باهات رفتار کنه
از اینکه کلاه رو بزاری روی پای چپت از داخل دستت رو ببری تو کلاه و گردنت کج کنی و زیر لب و ذهنت فش بدی اما با زبونت خواهش کنی حالم به هم میخوره
تنفر دارم از پست فیزیکی
دکل شیش و هشت و سه
از بیست و چار بیست و چار
صبحگاه مشترک
طبل و شیپور گروه موزیک
از این که شیش صبح پاشی
از اینکه منت سرت بزارن که همین که میزارن بیای خونه برو خدا رو شکر کن
از کارایی هیچ اعتقادی بهش نداشته باشی و فقط به ظاهر باید انجامش بدی
تنفر دارم
یادم نبود همش شیش ماه و یازده روز ازت گذشته
هنوز مونده بیست و یک ماه بشه
حقوق صد تومنی
بنزین ماشین
تخمه،هفت تا بده
بیکاری
بی پولی
بدهی
به باد رفتن ارزو ها
خراب شدن زندگی
اه محسن خیلی اخلاقد عوض شده اینجور نبودی
شدن مث مجسمه اصلا هیییچ حسی نداشته باشی
بی تفاوتی
دوشاااا دو تا چایی بریز بیا
هه
مسخرس
تکرار تکرار تکرار تکرار تکرار روز های مث هم
درجت چرا کمه
رشته ات چی چیه؟لیسانس پرستاری
چرا درجت کمه ؟کرمونشاه درجه نمیدان زیاد
خروجیت چطوره؟بیست و چار بیست و چار تخمی
تاااااازه بعد این همه خجالت و شرمندگی دارم میرم مثلا برم درمونگاه
دوباره از نو شیفت
فقط کارتش بیاد، بیاد که بندازم زیر پام حد اقلش یه گلد بهش بزنم
اصلا چرا درس خوندم مگه درس خونده و نخونده تو سربازی فرق داره
مگه حقارت شدن فرق داره
استعلاجی تشویقی استحقاقی
چقدر از اسمت بدم میاد
متنفرم ازت
سس قرمز نداری
کس موتور،تنفر امیز ترین
اخه بچه هم میشه بحث کرد باهاش
هییییس میگذره
غلط کردی میگذره شکر هم خوردی میگذره
هی هی هی هی
1397/2/11
#خدمت مقدس سربازی #کرمانشاه #گروهان آماده #از جلو از راست نظام
Read more
رشت ، رشت زيباي من ، شهر زيبا و زادگاه پدر و مادر عزيز من ، شهر خاطرات مسافرتهاي بچگي من ، عشق رو با تو شناختم ...
Media Removed
رشت ، رشت زيباي من ، شهر زيبا و زادگاه پدر و مادر عزيز من ، شهر خاطرات مسافرتهاي بچگي من ، عشق رو با تو شناختم در هواي زيباي كودكي و هميشه آرزو داشتم عيد و تابستان بياد و من مسافر تو باشم . پاينده بماني زادگاه مادر و پدري من .اون کی فاده تی دیما / رنگ اومید و بیما خوانه تی فند و لیما / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟ اون کسی ... رشت ، رشت زيباي من ، شهر زيبا و زادگاه پدر و مادر عزيز من ، شهر خاطرات مسافرتهاي بچگي من ، عشق رو با تو شناختم در هواي زيباي كودكي و هميشه آرزو داشتم عيد و تابستان بياد و من مسافر تو باشم . پاينده بماني زادگاه مادر و پدري من .اون کی فاده تی دیما / رنگ اومید و بیما خوانه تی فند و لیما / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟ اون کسی که به گونه تو رنگ امید و بیم می ده راه و روشتو می خونه، کیه کیه کیه؟ اون کی دهه تی جانا / مستی بهارانا لسی خومارانا / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟ اون کسی که به جان تو مستی بهاران بی حسی خماری رو میده کیه؟ کیه؟ کیه؟ . به مناسبت دوازدهم دى ماه روز #رشت . با موسيقى ناب كريستف رضاعى؛ @christopherezai #شعر: روزبه رخشا؛ . ويديو: @juliagoharvar . #رشت #شهر_باران #شهر_باران_هاى_نقره_اى #رشت_شهر_باران #رشت_شهر_باران_هاى_نقره_اى #شهرباران #رشتيم #گيلك #گيلكى #Rasht
Read more
. از رقصْ‌واژه‌های شعر تو در ضیافتِ عاشقانه‌های بی‌هوا تا شعرهای دست به عصای من در بی‌کسی‌های ...
Media Removed
. از رقصْ‌واژه‌های شعر تو در ضیافتِ عاشقانه‌های بی‌هوا تا شعرهای دست به عصای من در بی‌کسی‌های مملو از خاطرِ تو... تفاوتی نمی‌کند.. . . تو با عاشقانه‌های مُزَّین به بوسه‌ات خیالِ ظریفِ یاری دلربا در سر می‌پرورانی.. و من با شاعرانه‌های دست پاچه‌ام از نبودِ تو به پُر کردنِ خلإ حسی حجیم در ... .
از رقصْ‌واژه‌های شعر تو
در ضیافتِ عاشقانه‌های بی‌هوا
تا شعرهای دست به عصای من
در بی‌کسی‌های مملو از خاطرِ تو...
تفاوتی نمی‌کند..
.
.
تو با عاشقانه‌های مُزَّین به بوسه‌ات
خیالِ ظریفِ یاری دلربا در سر می‌پرورانی.. و
من با شاعرانه‌های دست پاچه‌ام از نبودِ تو
به پُر کردنِ خلإ حسی حجیم
در جغرافیای کوچکِ دلم مشغول می‌شوم..
.
من از تهاجمِ فرهنگِ بیگانهٔ عشقِ دیگری
بر سرزمینِ مادریِ قلبِ تو بیمناک.. و
تو از طردِ فرهنگِ شاعرانهٔ من
از تمامیتِ ارضیِ اقلیمِ خود خشنودی..
.
می‌دانی..
من هر بار
از دست به سر کردنِ یادِ تو
به شعر سرودن از خاطرخواهیِ تو می‌رسم.. و
تو از نفی بلدِ عاشقانه‌های من
به تبعید در ناخودآگاهِ شعر من محکوم می‌شوی..
.
.
این شعرها
به نامِ تو قولنامه گشته‌اند..و
رهایی از آنها
همان‌قدر سخت است که
نم نکشیدن
در زیرِ بارانی که بی‌وقفه می‌بارد.‌.
می‌دانی..
به چتر هم که پناهنده شوی
کف پاهایت محکوم به خیس شدن است..
.
این شعرها
قواعدِ عاشقانه‌های تو را
برهم خواهند ریخت.. #حمیدرضا_هندی
۰۱/۲۸
t.me/hamidreza_hendi

صمیمانه ممنون‌تان هستم که‌
در صورت بازنشر
نام نویسنده را فراموش نمی‌کنید...
Read more
* کسی که میترسد چیزی را از دست بدهد میخواهد به هر قیمتی آن را حفظ و در واقع کنترل کند. پس اگر انسان وابسته ...
Media Removed
* کسی که میترسد چیزی را از دست بدهد میخواهد به هر قیمتی آن را حفظ و در واقع کنترل کند. پس اگر انسان وابسته ای باشید به علت ترس از عدم تایید و توجه یا از دست دادن رابطه به دیگری چسبیده و میخواهید او را همه جا کنترل کنید. البته برعکس هم صدق میکند. فرد مقابل شما آدم به ظاهر وابسته ای نیست اما از اینکه شما خودتان ... *
کسی که میترسد چیزی را از دست بدهد میخواهد به هر قیمتی آن را حفظ و در واقع کنترل کند. پس اگر انسان وابسته ای باشید به علت ترس از عدم تایید و توجه یا از دست دادن رابطه به دیگری چسبیده و میخواهید او را همه جا کنترل کنید. البته برعکس هم صدق میکند. فرد مقابل شما آدم به ظاهر وابسته ای نیست اما از اینکه شما خودتان باشید و مستقل عمل کنید میترسد! پس شما را کنترل میکند و اتفاقا میخواهد شما وابسته و نیازمند بمانید تا همیشه تحت کنترل او باشید! طرف شما نیز به شکلی دیگر آدم وابسته ای است! معمولا هر چه من کمتر به خود اعتماد و اطمینان داشته باشم و درونم حسی از ناامنی و بی کفایتی باشد بیشتر به دیگران وابسته هستم و میخواهم آنها را کنترل کنم

اتفاقا هر چه بیشتر دیگران را کنترل کنید بیشتر هم آنها را از دست میدهید! هیچکس یک آدم وابسته و کنترل گر را دوست ندارد مگر اینکه خودش نیز آدم وابسته ای باشد و اصلا محبت بدون رنج را باور نداشته باشد. آن وقت هر عذابی را به نام عشق تحمل میکند و هر آسیبی را به خود می پذیرد و میگوید چون عاشق من است پس هر بلایی میتواند سرم بیاورد

ممکن است بگویید من آدم وابسته ای نیستم چون فقط نسبت به یک نفر اینطور هستم! اما وابستگی دارید چه با یک نفر چه با صد نفر! زیرا اگر با دیگران رابطه کمی دارید به دلیل عدم اعتمادی هست که به خود و سپس به آنها دارید و میترسید نتوانید خود را از آسیب دیگران محافظت کنید اما آسیب آن یک نفر را میتوانید تحمل کنید؛ چون به او دیگر عادت کرده اید یا حداقل میدانید او فعلا جایی دور از شما نمیرود

اما راهکار چیست؟ اکثر مسائل شخصیتی تا وقتی که درون من ضعف و کمبود هست با تغییر و کنترل چیزهایی در بیرون خوب نمیشود! حالا هر چقدر برای شما نسخه تجویز کنیم که مثلا از صبح فلان کارها کنید؛ بی نتیجه است! زیرا می بایستی چیزهایی درون من تغییر کند قدم اول میتواند پذیرش نقص و مسئولیت پذیری برای تغییر باشد و قدم بعد تغییر نگرش که منجر به تغییر رفتار میشود. وقتی شما خودتان را به تنهایی شایسته خوشی، آرامش و صلح نمیدانید؛ وقتی شما از بودنِ خود راضی نیستید؛ وقتی بدون توجه و تایید دیگران خود را بد و بی ارزش میدانید؛ وقتی به خودتان اعتماد ندارید و فکر میکنید کمتر از دیگری هستید؛ وقتی فکر میکنید دیگران بدون شما از بین میروند یا شما بدون دیگران از بین میروید؛ پس دیگر هیچ راهکاری نمیتوان برای شما اندیشید مگر اینکه این نگرشها در شما تغیر کند آن وقت خودتان بر اساس زندگی اتان راهکاری شخصی برای خود می اندیشید

مطلب کامل تر را حالا در کانال ببینید
.
Read more
. . بهار آمد... چه خبری خوش تر از این؟! چه حسی بالاتر از این که سوز و سرمای زمستانِ دل انگیز؛ با آن ...
Media Removed
. . بهار آمد... چه خبری خوش تر از این؟! چه حسی بالاتر از این که سوز و سرمای زمستانِ دل انگیز؛ با آن غروب های زود هنگامش، رفت... پاییز عاشق کش و زمستانِ بی بدیل رفت و جایش را به بهار داد. چه لذتی بالاتر از این شکفتن های بسیار. خدا را نگاه کن... کمی سرت را رو به آسمان بگیر، تا ببینی خدا تمام رحمتش را ... .
.
بهار آمد...
چه خبری خوش تر از این؟!
چه حسی بالاتر از این که سوز و سرمای زمستانِ دل انگیز؛ با آن غروب های زود هنگامش، رفت...
پاییز عاشق کش و زمستانِ بی بدیل رفت و جایش را به بهار داد.
چه لذتی بالاتر از این شکفتن های بسیار.
خدا را نگاه کن...
کمی سرت را رو به آسمان بگیر، تا ببینی خدا تمام رحمتش را روی سر تو می ریزد...
گاهی خدا و مهربانی هایش باران می شود... گاهی شکوفه... گاهی می شود رعد و برق های بهاری.
همه این ها نشانه است... که تو رد پای مهربانی خدا را بگیری و به منزل دوست برسی.
کاری هم نداریم که هر کدام از ما با این نو شدن ها، یک قدم به دنیای ابدی مان نزدیک تر شده ایم.
اما خوب است، لحظه ی تحویل سال به یاد آن روزی باشیم که دوست داریم، خداوند تمام گناهان ما را ببخشد.
ببخشد و در رحمتش را به روی ما باز کند.
پس ببخشید تمام دل گیری های زمانه را.
هم دنیا را ببخشید، و هم مردمانش را.
دل های شما جایگاه مهربانی خداست.
با لجاجت های کودکانه مان جای عشق و محبت را... جای دوستی ها را، آنقدر تنگ نکنیم که عشق، مجبور شود از خانه ی دل ما کوچ کند.
بیاید به جای سبزه های گره زده ی عید، نفرت های گذشته را به رودخانه بسپاریم.
بیاید یک بار هم که شده گره گشای دل خودمان باشیم.
آن کسی که روزگاری دوست داشته ایم را، هنوز دوست بداریم... حتی اگر امروز دلش در خانه ی دیگری می تپد.
بیایم چشم هایمان را باز کنیم. ما با عشق پا به این دنیا گذاشته ایم. پس حالا در روزهای نو شدن زمین، نقابی که روزگار روی چهره هامان گذاشته را برداریم.
مطمئن باشید یک روزی... یک جایی... آن کسی که انتظارش را داشتید؛ عاشق همین چهره ی ساده و بی نقاب شما می شود.
با همین یک دوست و همسفر عاشق، می شود به جنگ تمام جاده های بی انتهای دنیا رفت.
نفرت ها را دور بریزید.
بگذارید دل هایتان کمی نفس بکشد.
بیاید یک بار با این بهار، جوانه بزنیم.
شاید این جوانه، روزی تا آسمانِ خدا رفت.
باشد که رستگار شویم

#علیرضا_اسفندیاری

نوروز یک هزار و سیصد و نود و هفت

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii
.
.
Read more
. سال ۹۶... سالی که اوایل اون رو فقط با دوستان همیشگی ام یعنی کتاب ها <span class="emoji emoji1f4d6"></span><span class="emoji emoji1f4d5"></span> گذروندم و خودم رو از هر نظر قرنطینه ...
Media Removed
. سال ۹۶... سالی که اوایل اون رو فقط با دوستان همیشگی ام یعنی کتاب ها گذروندم و خودم رو از هر نظر قرنطینه کردم که خیلی چیزها رو در مورد خودم و دیگران در کنار هدف اصلی ام که کنکور بود بهم نشون داد و یادآوری کرد...🤔 ...و بعد اتفاق شیرین قبولی در رشته ای که چند سال فقط توی خواب و رویا از داشتنش لذت می بردم... روانشناسی ... .
سال ۹۶...
سالی که اوایل اون رو فقط با دوستان همیشگی ام یعنی کتاب ها 📖📕 گذروندم و خودم رو از هر نظر قرنطینه کردم که خیلی چیزها رو در مورد خودم و دیگران در کنار هدف اصلی ام که کنکور بود بهم نشون داد و یادآوری کرد...🤔
...و بعد اتفاق شیرین قبولی در رشته ای که چند سال فقط توی خواب و رویا از داشتنش لذت می بردم...
روانشناسی 💖😍😎
یه جهش عجیب و یه قبولی شیرین و عالی 😊
و یه جشن عالی که بودن در اون جزو افتخاراتم شد 👌👍💕
...و اتفاق بی نظیر دیگه ای که بیشتر حالم رو خوب کرد ساخت نمایشی سخت و لذت بخش و به دست آوردن مقام و جایزه از آن بود 🎭💪💙
...و چیزی که هیچوقت فکر نمیکردم اینقدر زود اتفاق بیوفته ولی افتاد برگذاری کارگاه در رشته خودم اون هم توی همون سالی بود که داشتم با همه دنیا میجنگیدم و تلاشم رو میکردم تا فقط به اون وارد بشم 😏💝💖
و خانواده نازنینم که توی تمام اون لحظه ها در کنارم بودن و من رو حمایت کردن 💞💜💝
تشکر میکنم از کسایی که امسال توی زندگی ام اومدن و رفتن و با تجربه های تلخ و شیرینی که واسم ساختن بهم درس های زیادی دادن 🙏🙋
هر کدوم از این تصاویر یه دنیا داستان و حرف و حس پشتشون هست...
یه دنیا عشق...
...امسال بی شک جزو بهترین سال های عمرم بود.‌‌..✌
حتی میتونم شیرینی اون رو با لذت های بی نهایت کودکی ام مقایسه کنم... 😇👌
ولی با همه اینها از یک چیز با تمام وجود مطمئنم...
اینکه.‌‌..
امسال فقط یه شروع کوچیک توی مسیر موفقیتم بود‌... 😎

دعا میکنم که سال آینده و سال های بعد از اون ، این حسی رو که امسال باهاش یک سال پخته تر و در عین حال جوان تر شدم رو تجربه کنید
🌷🌹⚘
عیدتون مبارک
💖🌷💙
Read more
در دنیا چرخیدم و چرخیدم تا فهمیدم کسی بدون هیچ توقعی برایم قدمی نخواهد بر داشت. کسی بی هیچ انتظاری به من محبت نخواهد کرد. اولین حسی که به خاطر می آورم به مادر داشتم این بود که تنها دست او بود که گرم بود و با نرمی دست کوچک مرا می گرفت. تنها یک نفر نیمه شب ها که در خواب پتو از رویم کنار می رفت بالای سرم می آمد و مرا ... در دنیا چرخیدم و چرخیدم تا فهمیدم کسی بدون هیچ توقعی برایم قدمی نخواهد بر داشت. کسی بی هیچ انتظاری به من محبت نخواهد کرد. اولین حسی که به خاطر می آورم به مادر داشتم این بود که تنها دست او بود که گرم بود و با نرمی دست کوچک مرا می گرفت. تنها یک نفر نیمه شب ها که در خواب پتو از رویم کنار می رفت بالای سرم می آمد و مرا می پوشاند. وقتی بیمار می شدم وقت و بی وقت بیدار می شد و با دارو و یک استکان آب بالای سرم می آمد و داروی مرا به من می داد. اولین کسی بود که به محض آموختن الفبا با اشتیاق برایم کتاب و مجله می خرید و مرا با عالم خواندن و فکر کردن آشنا کرد. زنی که بیرون از خانه معلم بود،مدیر مدرسه بود، اما سی سال کمتر استراحت کرد تا ما راحت تر باشیم. تنها کسی بود که نسبت به شیطنت های کودکیم، سرکشی نوجوانیم و غرور جوانیم صبور بود. هنوز هم گاهی که در خانه نیست احساس تنهایی می کنم. کسی که از زمان مدرسه رفتن تا همین چندوقت پیش که قبل از طلوع خورشید برای انجام طرح پایان نامه ام باید از خانه بیرون می زدم، تا همین روزها که صبح زود می روم سر کار، همیشه با یک استکان چای و دو خرمای بدون هسته منتظرم است تا تشنه از خانه بیرون نروم. بعد از ظهرها که خسته و گرسنه و دیرتر از همه از دانشگاه یا محل کار به خانه می رسم نمی تواند به خواب بعد از ظهرش ادامه دهد و با چشمانی خواب آلود بر می خیزد و غذایم را گرم می کند. او برایم آشناترین و نزدیک ترین بوده است همیشه. تنها اوست که وقتی دلم از ناملایمت ها گرفتست به عظمت و ملایمت همیشگیش فکر می کنم، همان ملایمت دست هایش در کودکیم. همان سادگی همیشگیش که بدون هیج توقعی برایم هر کاری می تواند می کند... و بی صدا در اتاقم اشک می ریزم. مثل همین حالا که این کلیپ را می بینم اما به خاطر سفر از خانه دور شده ام...
#مادر
Read more
مرا ببخش. احتمالا هیچوقت نمیتوانی مرا ببخشی. تو در میان روزمرگی های من گم شدی. تا قبل از این چنین عکسی ...
Media Removed
مرا ببخش. احتمالا هیچوقت نمیتوانی مرا ببخشی. تو در میان روزمرگی های من گم شدی. تا قبل از این چنین عکسی که میدیدم، نقش خودم را راحت منکر می‌شدم. سودان و قسمت های دیگر آفریقا، چه کاری از من برمی‌آید و چه میتوانم بکنم جز ابراز ناراحتی از بی انصافی دنیا. حالا جایی که تو هستی، چندان فاصله ای با من ندارد و احتمالا ... مرا ببخش. احتمالا هیچوقت نمیتوانی مرا ببخشی. تو در میان روزمرگی های من گم شدی. تا قبل از این چنین عکسی که میدیدم، نقش خودم را راحت منکر می‌شدم. سودان و قسمت های دیگر آفریقا، چه کاری از من برمی‌آید و چه میتوانم بکنم جز ابراز ناراحتی از بی انصافی دنیا. حالا جایی که تو هستی، چندان فاصله ای با من ندارد و احتمالا کشور من و من هم مستقیما در این حال تو کم بی تاثیر نیست. من اینجا تنها کاری که می کنم این است که گالری خوش رنگ و لعابم را که هیچ سنخیتی با شرایطت ندارد، با عکس نامأنوست کنار هم بگذارم. بله چشم شما هم عادت ندارد به دیدن چنین عکس هایی، ما در دنیای فانتزیمان، دغدغه هایمان جنسی دیگر دارد. همیشه فکر می‌کنم مردم اسرائیل چه حسی پیدا می‌کنند وقتی عکس بچه های غزه را می‌بینند، احتمالا با حس ناراحتی که دیگر برایشان تکراری شده (و شاید کمی هم حق را به خودشان می‌دهند که در حال دفاع یا هر چیزی که اسمش را می‌گذارند، هستند) از کنارش عبور می‌کنند. و کم کم بی حس می‌شوند. یک خبر عادی ناراحت کننده ی دیگر از چند صد کیلومتر آنسو تر. بله، عزیزی که این عکس را می‌بینی، اینبار من و تو یک سر ماجرا هستیم. و من نمی‌دانم چه می‌توانم بکنم.
داخل پرانتز بگویم که اگر اصلا نمی‌دانید درباره چه صحبت می‌کنم، یمن را می‌گویم. بزرگترین قحطی تمام نیم قرن گذشته همین کنار در خاورمیانه یا آنجور که برای بعضی از شما را خوش تر می آید، آسیای غربی، اتفاق می افتد. دلیلش هم بسته شدن گذرگاه های مرزی یمن توسط ائتلاف عربی به رهبری سعودی است. در طرف مقابل حوثی ها هستند که کشور من از آنها حمایت می‌کند و این وسط این کودک نشسته که برای غربی ها چنان ارزش خبری ندارد، برای اعراب گویا هیچ ارزشی و برای رسانه های ما شاید وسیله ای جهت توجیه حمایت از حوثی ها.
#جنگ_نیابتی
#یمن
#روزمرگی
#Yemen #Yemenfamine #saveyemen
#ما_به_کجا_میرویم
Read more
شبیه آن سگ ولگردی که به زیر باران بی سر پناه و آب کشیده با چشمان مظلوم و پر از درد به دنبال جایی برای خوابیدن، ...
Media Removed
شبیه آن سگ ولگردی که به زیر باران بی سر پناه و آب کشیده با چشمان مظلوم و پر از درد به دنبال جایی برای خوابیدن، دستی برای نوازش، غذایی برای رفع نیاز می‌باشد، از این طرف به آن طرف می‌روم بی‌هدف. تو گویی که سگ وضعش از من بهتر است. با این تفاوت که او میداند چه میخواهد/چه کار باید بکند. گم شده ام. در خانه‌ای ... شبیه آن سگ ولگردی که به زیر باران بی سر پناه و آب کشیده با چشمان مظلوم و پر از درد به دنبال جایی برای خوابیدن، دستی برای نوازش، غذایی برای رفع نیاز می‌باشد، از این طرف به آن طرف می‌روم بی‌هدف. تو گویی که سگ وضعش از من بهتر است.
با این تفاوت که او میداند چه میخواهد/چه کار باید بکند.
گم شده ام. در خانه‌ای که دیگر هیچ حسی بین اعضا وجود ندارد و مادری که فقط شب را جلوی سریال‌های دوزاری جم تی‌وی صبح و صبح را شب کرده و امیدش به این است که این جانور که از او بیرون آمده است روزی سربلندش کند و خوش‌بخت شود و این جانورِ مُرده که بوی تعقن جنازه‌اش را فقط خودش میشنود، فقط برای رفع نیاز گرسنگی و تخلیه آن از اتاقش یا همان لانه یا سگ‌دانی یا بهتر بگویم پناه‌گاه بی کسی اش بیرون می‌آید، نگاهی بدون احساس به اعضای خانواده نوشخوار میکند، برمیگردد در را می‌بندد. مادر می‌ماند و ظرفهای کثیف و تکراری به شدت تکرار شونده. حال که من در اتاق خود مابین ساز هایم که روزی دنیایم بوده اند و الان تزیین اتاقم، لا به لای کتاب‌هایم خفه شده ام و با زل زدن به دیوار میکشم: ۱- وقت را ۲- خودم را . تظاهر برای آرام نگه داشتن جو خانه که هر یک به نوبه‌ی خود با مشکلی مانند مشکل تو دست و پنجه نرم می‌کنند و آنگاه تو با من از سکس‌های خود صحبت نکن، برای من داستان بازی های مورد علاقه ات را نگو. برایم از هیچ داستان کسشر زندگی خودت حرف نزن من به گا رفته ام وقتی صحبت میکنی نه که حسود باشم نه! فقط فکر این منِ حرامزاده را رها نمی‌کنند تا صدای تو را بشنوم پس لطفا برو و تنهایم بگذار نه این حرف ها از روی جلب توجه است نه داستان های دختر پسران به دنبال توجه دبیرستانی. داستان فراتر از این حرف هاست! طوری که دیگر آهنگ ها نیز بر شرایط پیروز نمی‌آیند و منی مانده که حوصله خودش را نیز ندارد. پس با من سخن نگو. امیر آلفرد -۲۴ مهر ۹۶
Read more
* خودتان را دوست داشته باشید و اجازه دهید دیگران نیز شما را دوست داشته باشند. دوست داشتن خود، نه به ...
Media Removed
* خودتان را دوست داشته باشید و اجازه دهید دیگران نیز شما را دوست داشته باشند. دوست داشتن خود، نه به معنی این است که من باید خودخواه و خودشیفته باشم و نه یعنی اینکه نباید هیچ نقصی داشته و باید کامل باشم! اولا در خودشیفتگی، منفعت طلبی و اتفاقا در دلش خودناپسندی وجود دارد و دوما اگر شما نقصی هم داشته باشید ... *
خودتان را دوست داشته باشید و اجازه دهید دیگران نیز شما را دوست داشته باشند. دوست داشتن خود، نه به معنی این است که من باید خودخواه و خودشیفته باشم و نه یعنی اینکه نباید هیچ نقصی داشته و باید کامل باشم! اولا در خودشیفتگی، منفعت طلبی و اتفاقا در دلش خودناپسندی وجود دارد و دوما اگر شما نقصی هم داشته باشید تنها با خود دوستی و کار بر روی خودتان، می‌توانید اگر قابل اصلاح است آن را برطرف کنید نه با نفرت و بیزاری از خودتان؛ زیرا اگر از صمیم قلبتان به هر کاری، شوق و اشتیاق داشته باشید بیشتر نتیجه خواهید گرفت

برای اینکه خودتان را دوست داشته باشید قرار نیست کارهای عجیبی انجام دهید! همین که غذای خوب می‌خورید؛ ورزش می‌کنید و با انسانهای خوب و مثبتی در ارتباط هستید؛ به معنی این است برای خودتان اهمیت قائل هستید. همین که می‎خواهید چیزهای جدید یاد بگیرد و بخاطر آن، خود را با چالش‌ها روبرو می‌کنید یعنی خودتان را دوست دارید. همین که برای خود وقت می‌گذارید؛ مطالعه می‌کنید و لباس‌های مرتب و زیبا می‌پوشید یعنی به خودتان علاقمند هستید. همین که وقتی کار موفقی انجام می‌دهید با افتخار می‌گویید من انجام داده‌ام یا مسئولیت کارهایتان را بر عهده می‌گیرید؛ همین که با لبخند از خود تعریف می‌کنید؛ همین که اشتباهات خود را پذیرفته و می‌توانید خود را ببخشید؛ یعنی به خودتان عشق می‌ورزید.

وقتی خودتان را دوست دارید می‌توانید به خودتان احترام بگذارید و البته حرمت دیگران را نیز نگه بدارید. می‌توانید به خودتان عشق بورزید و البته دیگران را نیز دوست بدارید. اگر چه اینکه دیگران شما را دوست بدارند در احساسی که شما نسبت به خودتان دارید بی تأثیر نیست اما هر حسی که من از بیرون دریافت می‌کنم ابتدا درون من تفسیر می‌شود و من آن را با یک برداشت دیگر به بیرون منعکس می‌کنم. مثلا اگر من آدمی باشم که از خود بیزار هستم و خود را بد و ناپسند بدانم اگر هم کسی از کار خوب من تعریف کند آن را پای این می‌گذارم که او دروغ می‌گوید و من شایسته این همه تعریف نیستم!

در دوران کودکی، دوست داشتن و توجه دیگران نقش مهمی در ایجاد بنیان خوددوستی در ما داشته است اما بتدریج اگر ما بعد از بلوغ به هر دلیلی، دچار ضعف عزت نفس شده باشیم نه اینکه توجه و تایید دیگران اصلا بی تاثیر است بلکه اگر ما خود را دوست نداشته باشیم ممکن است دچار وابستگی یا عدم درک محبت دیگران شویم. پس مهم این است اکنون خودتان را بی هیچ قید و شرطی دوست بدارید تا بتوانید این احساس خوب را از دیگران نیز باور کنید. کسانی که بیشتر از همه غیبت می‌کنند و... ادامه در کانال
.
Read more
@salessgallery انسان، بیگانه از طبیعت در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز، نمایشگاه نقاشی‌های ...
Media Removed
@salessgallery انسان، بیگانه از طبیعت در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز، نمایشگاه نقاشی‌های محجوب ظهوریان پُردل در گالری ثالث گشایش: جمعه ۱۷ فروردین ساعت ۱۷تا۲۲ خاتمه: ۲۲ فروردین تمام سود حاصل از فروش آثار صرف عقیم‌سازی و درمان سگ‌های بی‌سرپرست می‌شود. محجوب ظهوریان از فعالان ... @salessgallery
انسان، بیگانه از طبیعت
در اولین جمعه بعد از تعطیلات نوروز،
نمایشگاه نقاشی‌های محجوب ظهوریان پُردل در گالری ثالث
گشایش: جمعه ۱۷ فروردین
ساعت ۱۷تا۲۲

خاتمه: ۲۲ فروردین

تمام سود حاصل از فروش آثار صرف عقیم‌سازی و درمان سگ‌های بی‌سرپرست می‌شود.

محجوب ظهوریان از فعالان حوزه حمایت از حیوانات است و بخشی از پیشینه معنوی این نمایشگاه به تجربیات ناخوشایند او در این حوزه باز می‌گردد، او همچنین سعی کرده‌استوو در این نمایشگاه بیش از حیوانات بر انسان و بیگانگی او از مادر طبیعت تاکید کند. تمام آثار او با ابعادی بزرگ و تکنیک آکریلیک روی بوم کار شده و نگاهی مستقیم، بی‌پرده و اندکی تلخ به این رابطه از دست رفته دارد. این مجموعه شامل 15 اثر نقاشی در قطع بزرگ و بیشتر از یک متر است. محجوب ظهوریان کارشناس گرافیک و کارشناسی ارشد نقاشی خوانده است و این مجموعه حاصل کار دو سال اخیر اوست که جمعه 17 فروردین 97 به تماشا گذاشته خواهد شد.

بازدید افتتاحیه: ۱۶ تا ۲۲

بازدید روزانه: ۱۰ صبح تا ۲۱ شب

نشانی: کریمخان بین ایرانشهر و ماهشهر،شماره ۱۴۸

بیانیه:

در استیتمنت این نمایشگاه آمده است:
انسان، طبیعت و حیوانات حول یک دایره‌اند با محوریت عشق و بر این باورم که دست‌درازی انسان به چرخۀ طبیت و گسستن این زنجیره آسیب‌های جبران‌ناپذیری به طبیعت می‌زند که پیامدهای ناگوار آن گریبانمان را می‌گیرد.
در طول سال‌ها ارتباط عمیق و عاشقانه‌ای که در حمایت از حیوانات داشته‌ام، گاه دلشکسته از بی‌مهری انسان‌ها، کوشیده‌ام مجموعه‌ای را با این درونمایه گرد آورم. با استفاده از خطوط پر استرس و آشفته در طراحی انسان‌ها، در برابر تصاویر زیبا با پرداخت و ساخت بهتر در تصویر حیوانات، و با تضاد رنگ‌های خاکستری‌شده و سطوح رنگی و تخت و فضای تیره و روشن، این دوگانگی حسی (عشق و نفرت) را بیان کرده‌ام. هنر را ابزاری تأثیرگذار برای بیان احساسم می‌دانم و یقین دارم با نفوذی که هنر بر مخاطب فهیم خود دارد، کمک می‌کند تا راهی سبز برای سازش با طبیعت و حیوانات بیابیم. لزوم توجه به حقوق حیوانات، ایجاد بستری برای آشتی میان انسان و طبیعت و مهربانی با حیوانات، جهان را جایی امن و دوست‌داشتنی برای ما و مخلوقات خدا خواهد کرد و این آرزوی قلبی من است.
#حمایت_حیوانات #حمایت_از_حیوانات #طبیعت #دوستدار_محیط_زیست #دوستداران_حیوانات #دوستداران_طبیعت #نقاشی #هنر #هنرمندان #محجوب_ظهوریان #محجوب_ظهوریان_پردل #گالری_ثالث #گالری_گردی
Read more
متـــن مــــــوزیڪ #آروان #لاکچری شدم آدمی ک با خودم غریبم مثل بیمار روانی شدم دقیقا نه میتونم باشم نه میشه ک برم همه رفیقامن ک شدن رقیبم ✝ یه آدمی شدم ک تنهام همیشه میخوام بسازم با بقیه اما نمیشه مثل درختی ک خشکه از ریشه هنوز امیدش اینه هوا ابری شه ــــــــــــــــ⚛⚛ نمیفهمم چجوری ... متـــن مــــــوزیڪ #آروان #لاکچری

شدم آدمی ک با خودم غریبم
مثل بیمار روانی شدم دقیقا
نه میتونم باشم نه میشه ک برم
همه رفیقامن ک شدن رقیبم

یه آدمی شدم ک تنهام همیشه
میخوام بسازم با بقیه اما نمیشه
مثل درختی ک خشکه از ریشه
هنوز امیدش اینه هوا ابری شه

ــــــــــــــــ⚛⚛
نمیفهمم چجوری صبحا رو شب
چجوری شبارو صبح میکنم
ساعتا خیره میشم یه گوشه قفل میکنم
یه روز مرد دینم یه روز کفر میکنم

تغییر کردم خودمو با خیلی چیزا درگیر کردم یه آدمه جدید شدم
تاخیر کردم شب دیر کردم
موهام سفید شد خودمو بد پیر کرد

زخمی شدم که ردی شدم
میگی بد میکنم هه بد میکنن
تو این شهر لعنتی ک مهم نیستی
اگه بمیری تازه واست تب میکنن

یه عمر دروغ گفتی بهم بهت وفادارم
من احمق چقدر بهت بها دادم
توی قلب بزرگت ک همه توش بودن
باید میشدم مثل اونا ک تورو شبا دارن
ــــــــــــــــ☸
هرچی میکشم از صادق بودنه
یا شایدم از ساده بودنه
من اونی ام که همه رو میخندوند
ولی الان ساکت تو جمعه

شدم یه عصبیه استرسی
که ندارم اصلا حسی به کسی
شدم کسی که انقدر تنهام
که نمیاد حتی یه اس ام اسی

درگیر مجازی شدم اینستا میرم
تورو با اون تو پستات بیست بار دیدم
منم خیلی تغییر کردم
جای بوی عطر دیگه بوی سیگار میدم
شدم ی شبگرد همه رو درک کرد
کلی تو یادت بود نگفت برگرد
اوج جوونیشو تنها سرکرد
کردش حرکت نرسید ب برکت
ـــــــــــــــــــ⚛⚛
یه نور قرمز توی دستمه
که آرومم میکنه همین بسمه
تو این دنیا هرکی قسمتی داره
خب از دنیا منم این سهممه

همیشه که همه خوشبخت نمیشن
یه عده ام باید پشت سر بشینن
و همین خوشبختی امیدشون باشه
باید کلی سختی بکشی تا بشی من

تو با اون سلفی بگیر بزار اینستا
من میکشم سیگار هرشب بیست تا
یه روزی چشام فقط تو رو میدید
توی قلب من دیگه واست نیست جا

منو فروختی چون نیستم مثل اون لاکچری
با اون خونه دوبلکس با من باید پارک بری
خیلی فرق داریم من و اون باهم
اون میگه تشکر من میگم چاکریم

ـــــــ✡
شدم کسی که تو جمع گوشه گیره
هرشب تنها تو کوچه میره
شدم کسی که فرقی نداره باشه
لباس تنش باشه روشن یا تیره
شدم یه روانی بی مخ یه فراری
بی ذوق که شبا میشه بیخود از خودش شبا میشه بی خود از خودش
#arvanmusic
Read more
واژینوپلاستی و لابیاپلاستی از روش های جراحی زیبایی واژن می باشد که امروزه در میان خانم هایی که از ...
Media Removed
واژینوپلاستی و لابیاپلاستی از روش های جراحی زیبایی واژن می باشد که امروزه در میان خانم هایی که از بزرگی لابیا مینورهای خود و گشادی واژن رنج می برند طرفداران بسیاری پیدا کرده است . واژینوپلاستی به منظور سفت کردن عضلات ناحیه تناسلی که بر اثر افزایش سن یا داشتن زایمان های طبیعی متعدد استحکام خود ... واژینوپلاستی و لابیاپلاستی از روش های جراحی زیبایی واژن می باشد که امروزه در میان خانم هایی که از بزرگی لابیا مینورهای خود و گشادی واژن رنج می برند طرفداران بسیاری پیدا کرده است .
واژینوپلاستی به منظور سفت کردن عضلات ناحیه تناسلی که بر اثر افزایش سن یا داشتن زایمان های طبیعی متعدد استحکام خود را از دست داده اند و دچار شل شدگی و افتادگی شده است مورد استفاده قرار می گیرد این جراحی با سفت کردن عضلات بافت نرم و برداشتن بافت های اضافی صورت می گیرد و ظاهر و فرم زیبایی در واژن ایجاد می شود .
لابیاپلاستی جراحی می باشد که به منظور کوچک کردن و ایجاد تقارن بین لبه های اطراف واژن انجام می گیرد . این جراحی می تواند در صورت تشخیص پزشک و نیاز خود فرد همراه با سایرجراحی های دیگر زیبایی واژن انجام گیرد. این جراحی بدون نیاز به بی هوشی و با بی حسی موضعی انجام می گیرد و دوران نقاهت بسیار کوتاه مدتی دارد.
این جراحی در زنانی که زایمان های متعددی داشتند برای بهبود وضعیت ظاهری ناحیه تناسلی بسیار توصیه می شود همچنین افرادی که لبه های اطراف دهانه واژن آن ها بزرگ می باشد و این امر موجب کاهش زیبایی ناحیه تناسلی آن ها شده است کاندیدای بسیار مناسبی برای این جراحی می باشند .
#drmahdizadeh #دکترمهدیزاده #obstetrics #obstetricia #gyncology #gyncologist #zananzayman #جراح #متخصص #clinic #laser
Read more
 #سفرنامه_تاجیکستان_مونا ... #آرامگاه_رودکی در روستای #پنج_رودک در نزدیکی آن قرار دارد. #رودکی ...
Media Removed
#سفرنامه_تاجیکستان_مونا ... #آرامگاه_رودکی در روستای #پنج_رودک در نزدیکی آن قرار دارد. #رودکی (زادهٔ ۲۴۴، رودک - درگذشتهٔ ۳۲۹، پنجکنت) نخستین #شاعر مشهور #پارسی‌ سرای حوزه تمدن ایرانی در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. در اشعار رودکی با باور به ... #سفرنامه_تاجیکستان_مونا ...
#آرامگاه_رودکی در روستای #پنج_رودک در نزدیکی آن قرار دارد.
#رودکی (زادهٔ ۲۴۴، رودک - درگذشتهٔ ۳۲۹، پنجکنت) نخستین #شاعر مشهور #پارسی‌ سرای حوزه تمدن ایرانی در دورهٔ سامانی در سدهٔ چهارم هجری قمری و استاد شاعران این قرن در ایران است. در اشعار رودکی با باور به ناپایداری و بی‌وفایی جهان، اندیشه غنیمت‌شمردن فرصت، شادی و شادنوشی روبه‌رو می‌شویم.
او در روستایی به‌نام بَنُج رودک پنجکنت در تاجیکستان امروزی در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد.
رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی‌گوی و پدر شعر پارسی می‌دانند که به این خاطر است که تا پیش از وی کسی دیوان شعر نداشته‌است و این از نوشته‌های ایرانی عربی نویس هم عصر رودکی- ابوحاتم رازی مسجل می‌گردد. ریچارد فرای عقیده دارد که رودکی در تغییر خط از خط پهلوی به خط فارسی نقش داشته‌است. از تمام آثار رودکی که گفته می‌شود بیش از یک میلیون و سیصد هزار بیت و نیز شش مثنوی بوده‌است، فقط ابیاتی پراکنده به همراه چند قصیده، غزل و رباعی باقی‌مانده‌است. تعداد بیت‌های باقی‌مانده از رودکی را ۱۰۴۷ بیت گزارش می‌کنند.
سبک شعری رودکی، سبک غالب آن روزگار یعنی سبک خراسانی است. ویژگی‌های سبک خراسانی در شعر رودکی نمود کامل و جامعی دارد و به همین دلیل می‌توان او را نماینده تام و تمام این سبک از شعر فارسی دانست
اگر چه سروده‌های وی در دایره ادبیات غنایی و بعضاً تعلیمی جای می‌گیرد، اما اندکی تأمل در شعر او نشان می‌دهد که وی از داستان‌ها و موضوعات حماسی، به خوبی آگاهی داشته و با استادی و مهارت تمام توانسته‌است این مسئله را در شعر خود بازتاب دهد. جدا از این، شعر رودکی نشان دهنده فضا و حال و هوای حماسی است که بر جامعه آن روزگار سایه افکنده بود. رودکی اغلب در توصیفات غنایی از عنصر حماسه بهره برده و بدین وسیله به شعر خود صلابت و فخامت ویژه‌ای بخشیده‌است
یکی از مهارت‌های او کاربرد صور خیال، از جمله تشبیه و استعاره در اشعار است، تصاویری که رودکی در اشعارش به کار برده، بر عکس شعرای دیگر سبک خراسانی، متحرک و جاندار است. در میان تصویرهای گوناگون، تشبیهمهمترین نوع تصاویری است که رودکی بدان علاقه نشان داد. با بررسی‌هایی که از سرودهایش به عمل آمده، اکثر تشبیهات او از نوع حسی به حسی و عقلی به حسی‌اند که در انواع مختلف آن، از جمله: تشبیه مضمر، تفضیل و… بکار رفته‌است.
#tajikestan #panjakent #mona #shervin #march2018 #silkroad
#تاجیکستان #پنجکنت #مونا #شروین #آسیای_میانه #بهار۹۷ #جاده_ابریشم #خاطرات_سفرهای_موناشروین
Read more
BRECOURT CAPTIVE کپتیو از برند بریکورت یک رایحه ی گلی را ارائه میکند. یک دسته از گل های سفید که حس ...
Media Removed
BRECOURT CAPTIVE کپتیو از برند بریکورت یک رایحه ی گلی را ارائه میکند. یک دسته از گل های سفید که حس زنانگی و خاطرات خوش را یاد آور می شود. کپتیو با شکوه و رازآلود همراه با بوی شرقی و حسی بی انتها می باشد تاپ نت: شکوفه پرتقال، یاسمن نت پایه: بَخور، نعناع هندی نت میانی: بادام، هلیوترپ ( گل آفتاب پرست). ... BRECOURT
CAPTIVE
کپتیو از برند بریکورت یک رایحه ی گلی را ارائه میکند. یک دسته از گل های سفید که حس زنانگی و خاطرات خوش را یاد آور می شود.
کپتیو با شکوه و رازآلود همراه با بوی شرقی و حسی بی انتها می باشد
تاپ نت: شکوفه پرتقال، یاسمن
نت پایه: بَخور، نعناع هندی
نت میانی: بادام، هلیوترپ ( گل آفتاب پرست). #mahtabzarinqeshm #artistic #artisticperfumes #perfume #perfumecollection #perfumesanart #nicheperfume #brecourt #captive #iran #بریکورت
Read more
@aria.medical.group <span class="emoji emoji1f4cd"></span><span class="emoji emoji1f389"></span>خبر ويژه در شيراز<span class="emoji emoji1f389"></span><span class="emoji emoji1f4cd"></span> . <span class="emoji emoji1f490"></span><span class="emoji emoji1f490"></span>ويژه جشنواره تابستان<span class="emoji emoji1f490"></span><span class="emoji emoji1f490"></span> . تزريق چربي به صورت ...
Media Removed
@aria.medical.group خبر ويژه در شيراز . ويژه جشنواره تابستان . تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه) @aria.medical.group گروه پزشکی زیبایی آریا تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان : یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ... @aria.medical.group 📍🎉خبر ويژه در شيراز🎉📍
.
💐💐ويژه جشنواره تابستان💐💐
.
تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه)
@aria.medical.group
💥💥گروه پزشکی زیبایی آریا💥💥
💫تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان :
✅یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری
✅مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅کاملا بدون درد در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون درد در مرحله تزریق چربی(بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅٨٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده هستند
💫با روش دستی:
✅نیاز به 2تا 3 بار شارژ ✅مدت ماندگاری چربی: حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅درد مختصر در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون در مرحله تزریق چربی (بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅در اين روش ١٠ تا ٢٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده میمانند
🔆یک نکته مهم:تزریق چربی در واقع پیوند سلول های چربی زنده به صورت و دست و.... است که پس از مدتی بافت همبند و عروق خونی اطراف آن را گرفته و سلول های چربی جزئی از بافت بدن میشوند و جابجایی چربی تزریق شده ،گلوله شدن و شل شدن پوست به هیچ وجه امکان پذیر نیست.(این عوارض در ژل های دائمی و ژل پاژ که از مواد صنعتی ساخته میشد مطرح بود که هم اکنون منسوخ شده است)
@aria.medical.group
✅انجام توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي
✅براي مشاوره رايگان همين حالا تماس بگيريد
.
💥💥"گروه پزشكي آریا"💥💥
⚜شیراز.خیابان قصرالدشت⚜
.
09175415868
✅مشاوره ٢٤ ساعته حتي روزهاي تعطيل
.
⚜ارتباط با ما:⚜
☎071-32349293
☎071-32300327 .
Read more
<span class="emoji emoji1f337"></span> ما نـوکریـم و عادتمان گریـه بر حسیــن تنـــها دلیـــل عزتـــمان گریــه بـر حسیـن بی کــس تــرین ...
Media Removed
ما نـوکریـم و عادتمان گریـه بر حسیــن تنـــها دلیـــل عزتـــمان گریــه بـر حسیـن بی کــس تــرین قبیــله تاریـخ عالمیــم نام و نشان و شهرتمان گریــه بـر حسیـن پیغمبـــــران طــــایفــــه آل غــربتیـــــم اثبـــات بــر رسالتـــمان گریــه بـر حسیـن مـا زیــر بـــار زور نــرفتیــم ... 🌷
ما نـوکریـم و عادتمان گریـه بر حسیــن
تنـــها دلیـــل عزتـــمان گریــه بـر حسیـن
بی کــس تــرین قبیــله تاریـخ عالمیــم
نام و نشان و شهرتمان گریــه بـر حسیـن
🌻🌻🌻
پیغمبـــــران طــــایفــــه آل غــربتیـــــم
اثبـــات بــر رسالتـــمان گریــه بـر حسیـن
مـا زیــر بـــار زور نــرفتیــم هیــچ وقـت
دارد نشــان ز غیرتــمان گریــه بـر حسیـن
🌿🌿🌿
عمریست در عزا کده اش گریه میکنیم
بـــرگ نجــات هیئتــمان گریــه بـر حسیـن
با یک دعــای فاطمـــه تاثیــر می کنــد
در نـــامــه قیــامتـــمـان گریــه بـر حسیـن
🌺🌺🌺
صلى الله عليك يا اباعبدالله الحسين
__________________________________
#حسين_محور_اتحاد #الحسين_يوحدنا
#كربلاء #حرم #رمضان #رمضان_كريم
#رمضان_يجمعنا #لبيك_يا_حسين #تصويري
#امام_حسين #شيعه #جام_جهانى #بين_الحرمين #خوشمزه #سلامت #زندگى #زاينده_رود #اصفهان
#مشهد_الرضا #امام_رضا #اسلام
#تشيع #iran #shia #islamic #makka
‏ #names #karbala ‏ #abooamir133
Read more
بفرماييد باميه خوشمزه در كربلا ما نـوکریـم و عادتمان گریـه بر حسیــن تنـــها دلیـــل عزتـــمان گریــه بـر حسیـن بی کــس تــرین قبیــله تاریـخ عالمیــم نام و نشان و شهرتمان گریــه بـر حسیـن پیغمبـــــران طــــایفــــه آل غــربتیـــــم اثبـــات بــر رسالتـــمان گریــه بـر ... بفرماييد باميه خوشمزه در كربلا
🌷
ما نـوکریـم و عادتمان گریـه بر حسیــن
تنـــها دلیـــل عزتـــمان گریــه بـر حسیـن
بی کــس تــرین قبیــله تاریـخ عالمیــم
نام و نشان و شهرتمان گریــه بـر حسیـن
🌻🌻🌻
پیغمبـــــران طــــایفــــه آل غــربتیـــــم
اثبـــات بــر رسالتـــمان گریــه بـر حسیـن
مـا زیــر بـــار زور نــرفتیــم هیــچ وقـت
دارد نشــان ز غیرتــمان گریــه بـر حسیـن
🌿🌿🌿
عمریست در عزا کده اش گریه میکنیم
بـــرگ نجــات هیئتــمان گریــه بـر حسیـن
با یک دعــای فاطمـــه تاثیــر می کنــد
در نـــامــه قیــامتـــمـان گریــه بـر حسیـن
🌺🌺🌺
صلى الله عليك يا رقيه بنت الحسين
__________________________________
#حسين_محور_اتحاد #الحسين_يوحدنا
#كربلاء #سال_نو #لبيك_يا_حسين #تصويري #امنيت
#امام_حسين #شيعه #هفت_سین
#مشهد_الرضا #امام_رضا #اسلام
#آرامش_امت #تشيع #مشهد #iran
‏ #shia #islam #islamic #quran #allah #muslim #makkah #namaz #karbala ‏ #abooamir133
Read more
. پیش نوشت: اول. سلام و تشکر از دعاگویی و لطف همه دوستان که کلی کمک بود و حال خوب کن. دوم. معذرت بابت ...
Media Removed
. پیش نوشت: اول. سلام و تشکر از دعاگویی و لطف همه دوستان که کلی کمک بود و حال خوب کن. دوم. معذرت بابت تاخیر. قرار بود زود پست بذارم و از حالم بگم. میخواستم از حال خوب بگم اما نشد. ولی دیگه الان بعد دو هفته (دقیقا دو هفته قبل چنین ساعت هایی زیر تیغ جراحی بودم) لازمه پست رو بذارم. پس بسم الله.. . اپیزود ... .
پیش نوشت:
اول. سلام و تشکر از دعاگویی و لطف همه دوستان که کلی کمک بود و حال خوب کن.
دوم. معذرت بابت تاخیر. قرار بود زود پست بذارم و از حالم بگم. میخواستم از حال خوب بگم اما نشد. ولی دیگه الان بعد دو هفته (دقیقا دو هفته قبل چنین ساعت هایی زیر تیغ جراحی بودم) لازمه پست رو بذارم. پس بسم الله..
.
اپیزود اول. پیش به سوی اتاق عمل🤕😟
ساعت نزدیک هشت شب بود که گفتن تخت سی و یک، حاضر شو برا عمل.
سریع نماز مغرب عشا رو خوندم. بعد هم پوشیدن لباس های مسخره اتاق عمل و ویلچر و همراهی مامان و دخترعمه و تلفن و شروع اشک های بی اختیار و استرس و ذکر آیة الکرسی.
.
اپیزود دوم. آنگاه جراحی😑😦😓
همه خیلی عادی و راحت مشغول کارشون بودن و من هرچی تلاش میکردم آرامشمو حفظ کنم نمیشد. اشک ها بی اختیار میریخت. کلافه بودم. میخواستم زودتر این استرس و درد تموم شه.
دعای خاصی نخونده بودم اما امید داشتم به لطف همه اونا که دعاشون رو فرستاده بودن. هر ذکری که یادم میومد میگفتم. از شهادتین و استغفار تا آیة الکرسی. یا حلیم. یا من اسمه دوا و ذکره شفا. یا صاحب الزمان! الغوث و الأمان. صلوات حضرت زهرا
و یه چیزی که حس خوبی داشت، تیکه:
أنت القوی و أنا الضعیف و هل یرحم الضعیف إلا القوی؟
توی اتاق عمل بود که تازه فهميدم بیهوشی کامل نیست و بی حسی از کمر به پایینه.
تصور متوجه شدن جریان عمل ترس داشت. پارچه رو که جلوم بستن، دستام از ترس و سرما! به شدت تکون میخورد. ولی پاها هیچ حسی نداشت. خوب بود. کمک بیهوشی پرسید: ترسیدی؟ سر رو تکون دادم. گفت: خواب آور میزنم و من یک ساعت از عمل هیچی نفهمیدم.
وقتی بیدار شدم، داشتن بخیه میزدن. ساعتو دیدم، حدود یازده و ربع نیمه شب.
آتل رو که بستن یه کم دکتر باهام حرف زدن و انتقال به ریکاوری.

اپیزود سوم. ریکاوری و برگشت به بخش و خانه☺
تو ریکاوری هر کس یه جور درد و ناله داشت. اول حرکت پام رو دیدم و بعد تازه حس اومد و درد. مسکن گرفتم. اومدن دنبالم. بابا و مامان دم آسانسور منتظر من، با یه لبخند خسته تحویلم گرفتن. نزدیک دو نیمه شب. کلی ها نگران و منتظر خبر بودن. تو بیمارستان یا بیرون. شرمنده شدم و در عین حال خدا رو شکر کردم. توانی نبود. صبح عکس گرفتن، بعدازظهر فیزیوتراپ اومد گفت باید با واکر روزی چندتا چند دقیقه راه بری.
حالت های درد و ضعف تغییر شکل میدن. سوزش و خارش بخیه ها، کلافگی و بی حوصلگی.
یکشنبه ش مرخص شدم.
هر روز تعویض پانسمان. بی خوابی شبانه.
اما چیزی نمونده بخیه ها رو بکشن، الحمدلله
بهترم شکر خدا و خدا رو شاکرم بابت داشتن این همه آدم خووب دور و برم❤
ممنون از شما🌹
Read more
• هنوز هم نمی‌دونم کجایی، اما راستش رو بخوای نمی‌خوام بدونم. می‌دونم این جهان کثافتی که ما درش هستیم ...
Media Removed
• هنوز هم نمی‌دونم کجایی، اما راستش رو بخوای نمی‌خوام بدونم. می‌دونم این جهان کثافتی که ما درش هستیم با واژه‌های متظاهر و ریاکار تسخیر شده، اما من هرگز نتونستم ازشون استفاده کنم. می‌دونم نباید خودم باشم، اما در عین حال نمی‌تونم. پس بذار بهت بگم؛ فراموشت کردم. از وقتی تو رو فراموش کردم، یاد گرفتم ...
هنوز هم نمی‌دونم کجایی، اما راستش رو بخوای نمی‌خوام بدونم. می‌دونم این جهان کثافتی که ما درش هستیم با واژه‌های متظاهر و ریاکار تسخیر شده، اما من هرگز نتونستم ازشون استفاده کنم. می‌دونم نباید خودم باشم، اما در عین حال نمی‌تونم. پس بذار بهت بگم؛ فراموشت کردم. از وقتی تو رو فراموش کردم، یاد گرفتم بقیه رو هم فراموش کنم. راستش رو بخوای، دلم برات تنگ نمیشه؛ خیلی وقته دلم برای کسی تنگ نشده. جهان مثل یه دالان یک طرفه سیاهه. شبیه یجور پوچی مطلق، یه هیچی بی‌انتها.
جوری بی‌تو بودن رو یاد گرفتم، که انگار از اول هم نبودی. انگار تو یه مرداب بی‌حسی غرق شده باشم؛ هیچ چیزی اونقدر شاد یا اونقدر غمگینم نمی‌کنه. هر روز تو یه تنهایی چشم باز می‌کنم و هر شب به یه تنهایی عظیم‌تر هجرت می‌کنم.
دیگه حرفی هم از عشق نمی‌زنم. می‌دونی، عشق بزرگ‌ترین دروغیه که ما بهم می‌گیم؛ مثل امنیت، مثل آزادی. همه این‌ها ساخته ذهن آدمیزاده تا بتونه این جهان غیرقابل تحمل رو تاب بیاره. این وسط‌ها دوست داشتن دست‌آویزیه برای دوست داشته شدن! همه اون شعرها و توصیف‌هایی که از خط و خال و زلف یار می‌کنیم، محرکیه که بتونیم همین‌ها رو از زبان او بشنویم. و وقتی نمی‌شنویم، همه چیز رنگ می‌بازه و همه حرف‌ها بی‌اعتبار میشه. اینو وقتی فهمیدم که بهش گفتم دوستش ندارم. و همین یک جمله تونست از کسی که آغوش به آغوش کنارم بود، غریبه‌ترین سایه‌ دور رو بسازه.
چرا دروغ گفتن رو بهم یاد ندادی؟ بیشتر از همه دروغ گفتن به خودم رو!
وقتی با خودم تنهام، احساس تنهایی نمی‌کنم؛ اما درست وقتی زانو به زانوی مردی نشستم که دوستم داره یا دوستش دارم، بیشتر عمق تنهاییم رو می‌فهمم. تو چی؟ هنوز تنهایی؟ هنوز هم شب‌ها می‌شینی کنج آشپزخونه برای خودت شاملو بخونی؟ آرومی؟ خوشحالی؟
راستش رو بخوای، حتی جواب همین سوال‌ها هم برام مهم نیست. چون می‌دونم هرجای جهان که باشی، شبیه کسی هستی که یه چیزی گم کرده و هرچی فکر می‌کنه یادش نمیاد چی بوده، شبیه کسی که اسمی نوک زبونش جامونده اما دیگه به خاطر نمیاره، شبیه کسی که همه ادوات خوشحالی رو داره اما شاد بودن رو یادش رفته. سرچشمه این‌همه تلخی کجاست؟ آغاز جهان یا پایانش؟
حس می‌کنم خداوندگار موهومی که این جهان رو ساخته هم به درد ما دچاره؛ درد فراموشی! از یاد برده هر آغازی یه پایانی داره. از یاد برده این همه تباهی، نشونه‌ گندیدگی جهانیه که باید زودتر از این‌ها به پایان می‌رسید؛ اما حیف که فراموش شد.
.
نامه به مردی که روزی تصمیم گرفت دیوانه شود| بی‌شماره
Read more
. امروز داستان واقعی #قلب یخ زده دوستی را شنیدم.بسیار متاثر شدم نه از اینکه شنیدم مصمم به طلاق هست ...
Media Removed
. امروز داستان واقعی #قلب یخ زده دوستی را شنیدم.بسیار متاثر شدم نه از اینکه شنیدم مصمم به طلاق هست بلکه وقتی شنیدم این دوست قرار هست با تشخیص احساس بی حسی دست و پا بستری شود ناراحت شدم که ممکن هست به ام اس مبتلا شده باشد . جمله ای که ایشان بار ها می گفت '' درونم حس نیست ،قلبم یخ زده، از درون احساس سرما می ... .
امروز داستان واقعی #قلب یخ زده دوستی را شنیدم.بسیار متاثر شدم نه از اینکه شنیدم مصمم به طلاق هست بلکه وقتی شنیدم این دوست قرار هست با تشخیص احساس بی حسی دست و پا بستری شود ناراحت شدم که ممکن هست به ام اس مبتلا شده باشد .
جمله ای که ایشان بار ها می گفت '' درونم حس نیست ،قلبم یخ زده، از درون احساس سرما می کنم'' معنا پیدا کرد.
5سال زندگی کرد و در طی این 5 سال همسرش حتی یک بار به او نگفت دوست دارم!
دوست عزیز دیدن و دیده شدن در زندگی #زوجی و بیان احساس عاطفی کلامی جز قواعد و اصول #سبک #زندگی زوجی #سالم هست.
این دوست از درون احساس سرما می کرد چون کلام و توجه گرما بخشی را تجربه نکرد. یخ زد و احساس بی حسی کرد چون گرم نشد.
#سخاوت #عاطفی
#سبک #زندگی #زوجی #سالم
Read more
@aria.medical.group <span class="emoji emoji1f4cd"></span><span class="emoji emoji1f389"></span> خبر ويژه <span class="emoji emoji1f389"></span><span class="emoji emoji1f4cd"></span> . <span class="emoji emoji1f339"></span> جشنواره ويژه در شيراز <span class="emoji emoji1f339"></span> . تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر ...
Media Removed
@aria.medical.group خبر ويژه . جشنواره ويژه در شيراز . تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه) @aria.medical.group گروه پزشکی زیبایی آریا تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان : یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری مدت ... @aria.medical.group 📍🎉 خبر ويژه 🎉📍
.
🌹 جشنواره ويژه در شيراز 🌹
.
تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه)
@aria.medical.group
💥💥گروه پزشکی زیبایی آریا💥💥
💫تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان :
✅یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری
✅مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅کاملا بدون درد در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون درد در مرحله تزریق چربی(بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅٨٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده هستند
💫با روش دستی:
✅نیاز به 2تا 3 بار شارژ ✅مدت ماندگاری چربی: حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅درد مختصر در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون در مرحله تزریق چربی (بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅در اين روش ١٠ تا ٢٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده میمانند
🔆یک نکته مهم:تزریق چربی در واقع پیوند سلول های چربی زنده به صورت و دست و.... است که پس از مدتی بافت همبند و عروق خونی اطراف آن را گرفته و سلول های چربی جزئی از بافت بدن میشوند و جابجایی چربی تزریق شده ،گلوله شدن و شل شدن پوست به هیچ وجه امکان پذیر نیست ( این عوارض در ژل های دائمی و ژل پاژ که از مواد صنعتی ساخته میشد مطرح بود که هم اکنون منسوخ شده است )
@aria.medical.group
✅ انجام توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي
✅ براي مشاوره رايگان همين حالا تماس بگيريد
.
💥💥"گروه پزشكي آریا"💥💥
⚜️شیراز.خیابان قصرالدشت⚜️
.
09175415868
✅مشاوره ٢٤ ساعته حتي روزهاي تعطيل
.
⚜️ارتباط با ما:⚜️
☎ ️071-32349293
☎ ️071-32300327
⚋⚋⚋⚋⚋⚋⚋
.
.
.
.

Clinic
Read more
دانشنامه فرزند برخی از عوارض اپیدورال: کاهش فشار خون سردرد احساس خارش حالت تهوع و استفراغ آسیب ...
Media Removed
دانشنامه فرزند برخی از عوارض اپیدورال: کاهش فشار خون سردرد احساس خارش حالت تهوع و استفراغ آسیب به نخاع و عصب ها و مشکلات تنفسی لازم به ذکر است این عوارض به ندرت و در بعضی از افراد پیش می آید. آیا شما از این روش بی حسی استفاده کردین؟ به دیگران هم استفاده از اپیدورال رو پیشنهاد می کنین؟ #فرزند ... دانشنامه فرزند

برخی از عوارض اپیدورال:
کاهش فشار خون
سردرد
احساس خارش
حالت تهوع و استفراغ
آسیب به نخاع و عصب ها و مشکلات تنفسی
لازم به ذکر است این عوارض به ندرت و در بعضی از افراد پیش می آید.

آیا شما از این روش بی حسی استفاده کردین؟ به دیگران هم استفاده از اپیدورال رو پیشنهاد می کنین؟

#فرزند #دانشنامه_فرزند #بارداری #دوران_بارداری #بی_حسی #اپیدورال #داروی_بیهوشی #ستون_فقرات #نخاع #بی_حسی_موضعی #زایمان_بیدرد
Read more
. #امیرخان برای ما استقلالیا نگاه کردن به تو مثل تماشا کردن تاریخ میمونه ، تاریخی به بزرگی تاج کلا ...
Media Removed
. #امیرخان برای ما استقلالیا نگاه کردن به تو مثل تماشا کردن تاریخ میمونه ، تاریخی به بزرگی تاج کلا تاریخ همیشه قشنگ و زیباس تاریخ تاج قشنگتر و زیباتر به آدم حس غرور میده تاریخو به راحتی نه میشه دست کاری کرد نه میشه انکار کرد و البته پر از حسرت هم هستش حسرتای مثل قدر نشناسی های عده ای خودی که تا ژنرال ... .
#امیرخان برای ما استقلالیا نگاه کردن به تو مثل تماشا کردن تاریخ میمونه ، تاریخی به بزرگی تاج
کلا تاریخ همیشه قشنگ و زیباس تاریخ تاج قشنگتر و زیباتر
به آدم حس غرور میده
تاریخو به راحتی نه میشه دست کاری کرد نه میشه انکار کرد
و البته پر از حسرت هم هستش
حسرتای مثل قدر نشناسی های عده ای خودی که تا ژنرال داشتن و افتخارات رنگارنگ کسب میکردن نمیدونستن پشت این #موفقیت ها مردی بود که با #استقلال زندگی کرده و میکنه
نمیدونستن مثل ماهی های که نمیدونن توی آب زندگی میکنن
نمیدونستن و نمیدونن و خودشونو قاطی بازی کردن که دشمن ترتیب این بازی کثیفو داده (بلاخره هرکس یه جنبه های حیوانی داره)
ژنرال مثل کتاب تاریخه و ما فقط چند صفحه از عظمت و بزرگی این مرد میدونیم

ژنرال تو همان کوهی هستی که پشتمون بهش گرمه ، همیشه هم بودی
امید تیمی هستی که ابرهای سیاه آسمونشو فرا گرفته مثل آفتابِ امید به تیممون تابیدی
از جون و دل مایه گذاشتی
اگه راهمون درست بود اگه موفقیت مثل آب خوردن و بی چون و چرا نصیبمون میشد چراغ راهمون تو ‌بودی ژنرال
امیرخان ما میفهمیم پشت این افتخارتی که بی منت برامون آوردی چقدر سختی کشیدی
ژنرال تو از جنسه خوده «آبیه استقلالی»
حسی و قلب ، بزرگ و بزرگ
نامت مترادفه باموفقیت

خلاصه که ما از همون روزای اول رفتنت از تیممون میفهمیدیم « #بی_تو_بسر_نمیشود»

تولدت مبارک ژنرال 💙
تولدت مبارک روشنای راهمون 💙
تولدت مبارک امیر کبیر فوتبال 💙
.
.
.
.
@amirghalenoei 💙💎🌟👑.
.
#ژنرال_امیر_خان_قلعه_نویی #امیرخان_قلعه_نویی #امیر_قلعه_نویی #ژنرال

#sig4r🚬
Read more
. همیشه حسی از تو در من هست که واس رسیدن به یه دم آرامش بغضامو به تاخیر بندازه..تا من تو تاریکی ترسناک ...
Media Removed
. همیشه حسی از تو در من هست که واس رسیدن به یه دم آرامش بغضامو به تاخیر بندازه..تا من تو تاریکی ترسناک سرد اتاقم تکیه بدم به جای خالیت..راستش دیگه انقد محو شدم انگار که تو حجم سنگین نبودنت جوشیده باشم!..عجب توصیف دردناکی از حل شدن تو غمت..باور کنی یا نه نشستم این گوشه تا بات حرف بزنم..حالا که شاید..نمیخوام ... .
همیشه حسی از تو در من هست که واس رسیدن به یه دم آرامش بغضامو به تاخیر بندازه..تا من تو تاریکی ترسناک سرد اتاقم تکیه بدم به جای خالیت..راستش دیگه انقد محو شدم انگار که تو حجم سنگین نبودنت جوشیده باشم!..عجب توصیف دردناکی از حل شدن تو غمت..باور کنی یا نه نشستم این گوشه تا بات حرف بزنم..حالا که شاید..نمیخوام فک کنم کجا.
من اون نگاهتو میخوام که تو امتداد رد نگام بدوعه..بعد مکث کنه تا گرمای شونه هاشو رو بی کسی شونه هام بکشه..بگه : تموم شد عزیزم..تموم شد بعد اینهمه مدت..دیگه نه بگی نه من بپرسم.فقد پایان برسه این درد. حالا که از اون تاریخ فلان روز میگذره انگار به چشم میبینم شکیباییمو که آروم آروم میمیره.. سردمه. بغض داره خفه میکنه..لبامو میگزم..نمیخوام اشکام سرازیر شه..کسی اما درونم گریه سر میده بلند بلند..
خالی و بی رمق لم میدم به شونه هات..جای ممتد خالی شونه هات که دیوار بلند کنار تختمه!..دلم یهو میریزه..برات شور میزنه..میدونم بی دلیل نیست..چی میگفتم؟ خدا خوب باشه فقد همین..
#عـلـیـرضـا
Read more
@aria.medical.group <span class="emoji emoji1f4cd"></span><span class="emoji emoji1f389"></span>خبر ويژه در شيراز<span class="emoji emoji1f389"></span><span class="emoji emoji1f4cd"></span> . <span class="emoji emoji1f490"></span><span class="emoji emoji1f490"></span>ويژه جشنواره تابستان<span class="emoji emoji1f490"></span><span class="emoji emoji1f490"></span> . تزريق چربي به صورت ...
Media Removed
@aria.medical.group خبر ويژه در شيراز . ويژه جشنواره تابستان . تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه) @aria.medical.group گروه پزشکی زیبایی آریا تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان : یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ... @aria.medical.group 📍🎉خبر ويژه در شيراز🎉📍
.
💐💐ويژه جشنواره تابستان💐💐
.
تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه)
@aria.medical.group
💥💥گروه پزشکی زیبایی آریا💥💥
💫تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان :
✅یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری
✅مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅کاملا بدون درد در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون درد در مرحله تزریق چربی(بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅٨٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده هستند
💫با روش دستی:
✅نیاز به 2تا 3 بار شارژ ✅مدت ماندگاری چربی: حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅درد مختصر در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون در مرحله تزریق چربی (بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅در اين روش ١٠ تا ٢٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده میمانند
🔆یک نکته مهم:تزریق چربی در واقع پیوند سلول های چربی زنده به صورت و دست و.... است که پس از مدتی بافت همبند و عروق خونی اطراف آن را گرفته و سلول های چربی جزئی از بافت بدن میشوند و جابجایی چربی تزریق شده ،گلوله شدن و شل شدن پوست به هیچ وجه امکان پذیر نیست.(این عوارض در ژل های دائمی و ژل پاژ که از مواد صنعتی ساخته میشد مطرح بود که هم اکنون منسوخ شده است)
@aria.medical.group
✅انجام توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي
✅براي مشاوره رايگان همين حالا تماس بگيريد
.
💥💥"گروه پزشكي آریا"💥💥
⚜️شیراز.خیابان قصرالدشت⚜️
.
09175415868
✅مشاوره ٢٤ ساعته حتي در روزهاي تعطيل
.
⚜️ارتباط با ما:⚜️
☎️071-32349293
☎️071-32300327
Read more
چندتا عکس یادگاری با یه بغضو چندتا نامه چندتا آهنگ قدیمی که همه دلخوشیامه آینه ای که رو به ...
Media Removed
چندتا عکس یادگاری با یه بغضو چندتا نامه چندتا آهنگ قدیمی که همه دلخوشیامه آینه ای که رو به رومه غرق تو بهت یه تصویر بارونای پشت شیشه من و تنهایی و تقدیر دست من نیست نفسم از عطر تو کلافه می شه لحظه ای که حسی از تو به دلم اضافه می شه باور نمی شه اما این تویی که داره می ره خیره می ... چندتا عکس یادگاری

با یه بغضو چندتا نامه

چندتا آهنگ قدیمی

که همه دلخوشیامه

آینه ای که رو به رومه
غرق تو بهت یه تصویر

بارونای پشت شیشه

من و تنهایی و تقدیر

دست من نیست نفسم

از عطر تو کلافه می شه

لحظه ای که حسی از تو

به دلم اضافه می شه

باور نمی شه اما

این تویی که داره می ره

خیره می مونم به چشمات

حتی گریه ام نمی گیره

چشای مونده به راهو

شب تنهایی و ماهو
یه دل بی سرپناهو

من  و خونه
ساعت های غرق خوابو

این منه بی تو خرابو

یادت هرگز نمی مونه
نمی مونه نمی مونه

دست من نیست نفسم

از عطر تو کلافه می شه

لحظه ای که حسی از تو

به دلم اضافه می شه

باورم نمی شه اما

این تویی که داره می ره

خیره می مونم به چشمات

حتی گریه ام نمی گیره

چشای مونده به راهو

شب تنهایی و ماهو

یه دل بی سرپناهو

من  و خونه
ساعت های غرق خوابو
این منه بی تو خرابو

یادت هرگز نمی مونه
نمی مونه نمی مونه

آه ه

نمی مونه یادت  نمی مونه
یادت هرگز نمی مونه

نمی مونه نمی مونه
استاد@ghomaish
Read more
در صدایت چیزیست که نمیدانم چیست ! مثل آرامش بعد از یک غم مثل پیدا شدن یک لبخند مثل بوی نم بعد از باران در صدایت چیزیست که نمیدانم چیست هرچه هست من به آن محتاجم. برای شنیدن این تصنیف ، صبر کردم تا شب شاید این بار کمی آرام تر باشم. اما شب هم افاقه نکرد. ماه و آسمان و سکون هم مرهم نبود انگار. کاش ... 🎵🎶
در صدایت
چیزیست که نمیدانم چیست !
مثل آرامش بعد از یک غم
مثل پیدا شدن یک لبخند
مثل بوی نم بعد از باران
در صدایت
چیزیست که نمیدانم چیست
هرچه هست
من به آن محتاجم.

برای شنیدن این تصنیف ، صبر کردم تا شب
شاید این بار کمی آرام تر باشم.
اما شب هم افاقه نکرد.
ماه و آسمان و سکون هم مرهم نبود انگار.
کاش می فهمیدم در این شعر با این نغمه ی جانسوز دلنشین بهشتی چه رازی نهفته است که اینهمه بی تابم می کند؟
اگر خوابیده باشم ، می نشاندم
اگر نشسته باشم ، سرپایم میکند
اگر ایستاده باشم ، به راه بی قراری می کشاندم.
من و پنجره ای رو به خیابان .
و انتهای همه ی اینها
سر در دست
با هجوم حسی ناشناخته
گنگ و دردناک
اما دلنشین
که دوباره و دوباره و دوباره تکرار می شود.
حسی که بعد ۹ ماه و شاید هزاران بار گوش سپردن به این تصنیف، هنوز نمیدانم چیست
اما تبدیل شده به یک رسم خودآزاری دلنشین.
در تمام کنسرت های
"همایون جانِ شجریان"
در این سالها همیشه سراپا چشم و گوش بودم برای دیدن ، برای شنیدن
و آن شب
"ایران من "
تصنیف " قلاب "
و دردی که به سختی بر جانم نشست و ماندنم را دشوار کرد
و از آن دقائق پر طپش ،
تنها لحظاتی در خاطرم مانده که
چشمی برای دیدن نمانده بود.
او خواند؛
و من بر غم بزرگ ناشناخته گریستم.
چقدر چشم به راه شنیدنت بودم.
او می کشد قلاب را.

آلبوم : ایران من
تصنیف : قلاب
آواز : همایون شجریان
آهنگساز : سهراب پورناظری
شعر : سعدی
ادیت : آوای همایون
با سپاس فراوان از بانوی خوش صدا
بانو دلنیا آرام
@delniaaram

پ.ن۱ : آلبوم ایران من ، هم اکنون در سراسر ایران قابل خرید می باشد.

پ.ن۲ : برای دانلود قانونی آلبوم ایران من به سایت بیپ تیونز و برای سفارش اینترنتی آلبوم به سایت پیش فروش مراجعه کنید.

پ.ن۳ : در صورت استفاده از ویدئو لطفا نام و آدرس صفحه ی آوای همایون ذکر شود.

#همایون
#همایون_شجریان
#استاد_همایون_شجریان
#سهراب_پورناظری
#ایران_من

#homayounshajarian
#homayoun_shajarian
#sohrabpournazeri
@homayounshajarian
@sohrabpournazeri
Read more
. بعضی وقت ها باید از همه چیز دست کشید.. بی اعتنا شد.. بايد یک گوشه ی دنج پیدا کرد ، آرامش دم کرد ، و ...
Media Removed
. بعضی وقت ها باید از همه چیز دست کشید.. بی اعتنا شد.. بايد یک گوشه ی دنج پیدا کرد ، آرامش دم کرد ، و جرعه جرعه بی خیالی سَر کشید ، و به این فکر کرد که رها شدن بهترین حس دنیاست.. گاهی باید برای مدتی از همه چیز دل برید.. باید اول صبح حال هیچکس را نپرسید ، و نگران هیچکس نشد.. باید مواظب خودت باش را به ... .
بعضی وقت ها باید از همه چیز دست کشید..
بی اعتنا شد..
بايد یک گوشه ی دنج پیدا کرد ،
آرامش دم کرد ،
و جرعه جرعه بی خیالی سَر کشید ،
و به این فکر کرد که رها شدن بهترین حس دنیاست..
گاهی باید برای مدتی از همه چیز دل برید..
باید اول صبح حال هیچکس را نپرسید ،
و نگران هیچکس نشد..
باید مواظب خودت باش را به کسی نگفت ،
همچنين دلم برایت تنگ می‌شود را ،
دوستت دارم را هم همينطور..
باید بعضی دغدغه‌ها را نداشت..
باید نشست و تماشا کرد ،
آن هایی که روزی هزار بار برایشان جانت می رفت ،
با جای خالی ات چطور کنار مى آيند..
اصلا جایی خالی می ماند ؟
باور کن گاهی باید به خودت فرصت بدهی ،
تا آدم های اطرافت را بشناسی ،
تا آدم های اطرافت تــــو را بشناسند..
گاهی باید بی حس بشوی ،
یک بی حسی کامل ،
و ببینی دیگران چه می‌کنند..
Read more
همیشه به احساساتش حسودیم می شد... احساساتی که از بروز دادنش هیچ ترسی نداشت... اگه می خندید از ته دل ...
Media Removed
همیشه به احساساتش حسودیم می شد... احساساتی که از بروز دادنش هیچ ترسی نداشت... اگه می خندید از ته دل بود... اگه غمگین می شد بغضش رو نمی خورد... نمیدونم چه بلایی سر زندگیش اومد که گوشه نشین شد... نه جایی می رفت ؛ نه کسی رو تو خلوتش راه می داد... یک سال ازش بی خبر بودم تا اینکه تو یه دورهمی اتفاقی دیدمش... دیگه ... همیشه به احساساتش حسودیم می شد... احساساتی که از بروز دادنش هیچ ترسی نداشت...
اگه می خندید از ته دل بود... اگه غمگین می شد بغضش رو نمی خورد... نمیدونم چه بلایی سر زندگیش اومد که گوشه نشین شد... نه جایی می رفت ؛
نه کسی رو تو خلوتش راه می داد... یک سال ازش بی خبر بودم تا اینکه تو یه دورهمی اتفاقی دیدمش...
دیگه خبری از اون خنده های همیشگیش نبود...
یه گوشه تنها پیداش کردم و گفتم معلوم هست کجایی؟ بغض گلوش رو خورد و گفت درگیر بودم...
نذاشت بپرسم درگیر چی...
گفت عوض شدم نه؟ نگاش کردم و گفتم :خیلی...بی روح شدی... چی شد اون همه احساسات؟
پوزخند زد و گفت : خیلی وقته دیگه نه چیزی خوشحالم می کنه نه ناراحت... دیگه کسی دلم رو نمی لرزونه ... نه بودن کسی دلخوشم می کنه نه رفتن کسی غمگینم ...
می دونی من به جایی رسیدم که بهش میگن بی حسی! ... وقتی بهش گفتم مگه میشه تو یه سال و این همه بی حسی؟
نگام کرد و گفت: یه سال نه... یه اتفاق و این همه بی حسی... فقط یه شب تا صبح طول کشید...
.
. 👑 #میکائیل💞 .
📷@mikilove351 💌
.
.
.

#پستهای_قبلی_رو_حتما_از_دست_ندید🙏🙏🙌💓🔻🌟💓🔻🌟 #دوستاتونو_تگ_کنید_تا_با_پیج_خودتون_آشنا_بشن❤😊😍🙏
Read more
🦋<span class="emoji emoji2728"></span> امروز داستانی شنیدم...عجیب ولی واقعی! یه زوج عاشق تازه مزدوج که قصد مهاجرت داشتن، با یه بحث و ...
Media Removed
🦋 امروز داستانی شنیدم...عجیب ولی واقعی! یه زوج عاشق تازه مزدوج که قصد مهاجرت داشتن، با یه بحث و دعوای کوچیک منزل خانوادهٔ آقای پسر، پسر بحث رو منتقل می‌کنه به خانواده و دختر می‌رنجه از این بابت و به حالت قهر می‌ره خونه پدرش و ... این رفتن همانا، بی‌خبر موندن از پسر قصه همان...تا حدی بی‌خبر که بالاخره ... 🦋✨
امروز داستانی شنیدم...عجیب ولی واقعی!
یه زوج عاشق تازه مزدوج که قصد مهاجرت داشتن، با یه بحث و دعوای کوچیک منزل خانوادهٔ آقای پسر، پسر بحث رو منتقل می‌کنه به خانواده و دختر می‌رنجه از این بابت و به حالت قهر می‌ره خونه پدرش و ... این رفتن همانا، بی‌خبر موندن از پسر قصه همان...تا حدی بی‌خبر که بالاخره دختر سراغ همسر رو می‌گیره و توسط خانواده پیچونده می‌شه و در نهایت با کلی این در و اون در زدن، از دوستای آقا می‌شنوه که ایشون کوله‌بار و فلنگ رو بستن...! عجیب نیست؟ اینه تعهد؟ اینه ازدواج؟! اینه وضعیت جامعهٔ کثیف و لجن امروز؟ به همین راحتی وارد زندگی یکی بشی و بی‌خداحافظی از همسررررت..!!!! چی داره به سرمون میاد؟!
.
با شنیدن این ماجرا، یاد یه قصه‌ای افتادم:
یکی بود یکی نبود! غیر از خدای مهربون، یه دخترکی بود، از شهری راهی پایتخت شد...بر خلاف تصور خودش که فکر می‌کرد همه جا براش کوچیک می‌شه، این ظرف خود دخترک بود که خیلی کوچیک بود...روزها گذشت و گذشت و این خانم خوب قصهٔ ما با کسی که عاشقانه دوست داشت زندگی می‌کرد و بعد چندسال صاحب فرزندی می‌شن و خانم قصه حالا دیگه یه مادر بود. مادری دلبسته به فرزند. ولی خب دست بی‌رحم روزگار، زندگی رو چرخوند و چرخوند و دلبستگی‌های خوشگل گذشته تموم شدن و و زن قصهٔ ما سردراورد از یه زندگی عجیب و غریب و پر از سیاهی، با یه ویترین رنگی رنگی قشنگ...اینکه یهو از ادعای استقلال رسید به تن دادن به هر کاری و هر خاری و حتی عشق ممنوعی که ده سال پیش براش غیرقابل تصور بود و دور از مخیله...برای تنها نبودن؟ یا حتی طمع و بلندپروازی...

چی داره سرمون میاد؟ چی عشق و عاشقی رو از بین می‌بره و دلمون چندبار مصرف می‌شه؟ چی باعث می‌شه که وارد روابط متعدد بشیم و دست بزنیم به انتخاب‌های عجیب و غریب؟

نه داورم که خطا بگیرم، نه قاضی که حکم بدم...
یه انسانم...دارای فکر! عقل! منطق...و پر از حس...
فکر می‌کنم...فکر...فکر...فکر...
به زندگی، به روزگار، به عشق، به سیر عشق! که اکثراً نزولیه...
به آدما، به سیاهی دلشون، به نیمه‌ی تاریکی که حتی برای بی‌سانسورترین افراد زندگیشون روشن نمی‌شه و همیشه حداقل یک بعد پنهانی دارن...یه تلخی گس و ناخوشایند...

به خودم فکر می‌کنم...به دنیای پر از رنگم که بیشتر شبیه دیزنی‌لنده تا دنیای سیاه آدما...که هر حسی توش مقدسه و هر آدمی پر از ارزش و عشق! تو دنیای من هیچ دلی نمی‌شکنه، هیچ گره‌ای کور نمی‌شه، هیچ سفیدی سیاه نمی‌شه، هیچ چشمی گریون نمی‌شه...همه صادقن و به هم معتمد...خورشید می‌تابه و بارون می‌باره...
بارون عشق،
صلح
و
آرامش...
Read more
آدم ها کاغذ نیستند، قلبهایشان هم کاغذی نیست. نمی توانی خط خطی شان کنی و بعد هم آن را مچاله کنی و بیندازی ...
Media Removed
آدم ها کاغذ نیستند، قلبهایشان هم کاغذی نیست. نمی توانی خط خطی شان کنی و بعد هم آن را مچاله کنی و بیندازی دور. آدم ها تقویم نیستند که شنبه یکشنبه شان را که ورق زدی بی اعتبار شوند و باطله. آدم ها یک اسم و یک عکس در فیس بوک نیستند که هر وقت هوس کردی بلاکشان کنی و وقت دوست داشتی دکمه حذف را بزنی و پاکشان کنی. آدم ... آدم ها کاغذ نیستند، قلبهایشان هم کاغذی نیست.
نمی توانی خط خطی شان کنی و بعد هم آن را مچاله کنی و بیندازی دور.
آدم ها تقویم نیستند که شنبه یکشنبه شان را که ورق زدی بی اعتبار شوند و باطله.
آدم ها یک اسم و یک عکس در فیس بوک نیستند که هر وقت هوس کردی بلاکشان کنی و وقت دوست داشتی دکمه حذف را بزنی و پاکشان کنی.
آدم ها با یک دکمه به دنیا نیامده اند که با یک دکمه از دنیا بروند.

آدم ها چالش عکس های سیاه و سفید و سطل یخ نیستند که یک روز به هیجانت بیاورند و یک روز دیگر بی مزه باشند و در پی چالشی دیگر و مزه ای دیگر و بعد هم بگذری با لبخندی بر لب با حسی از غرور و پیروزی.
هر آدمی قراردادی ست اما نه قراردادی یک طرفه که هر وقت خواستی فسخش کنی .;بی هیچ چرایی و بی هیچ چگونه ایی.
هر آدمی مسوولیتی ست و این را باید باور کنی آن زمان که می پذیریش .
آن زمان که می خواستی که بپذیریش .
اما اگر خواستی روزی از مسوولیتی شانه خالی کنی و از آدمی یادت باشد که بی محابا چنین نکنی.
چون که آدم ها می افتند و می شکنند.
و شکستن آدم ها شکستن آدمیت است
و اگر آدمیت شکست دیگر هیچ چیز پس از آن ارزشی ندارد #عرفان_نظرآهاری
Read more
. . #بنفیسیات ما توی رودروایسی حسایی که ابراز میکنیم حرفایی که میزنیم که نباید بمونیم آخه اگه ...
Media Removed
. . #بنفیسیات ما توی رودروایسی حسایی که ابراز میکنیم حرفایی که میزنیم که نباید بمونیم آخه اگه تو چشمای یکی نگاه کردی و از اعماق وجودت حسی که بهش داشتی رو گفتی خیلی ام کار خوب و قشنگی کردی اگه یه دنیای قشنگ ساختین خیلی ام کار جذابی کردین ولی توی رودروایسیش نمون روزی که دیگه حسی بش نداشتی تو رودروایسی ... .
.
#بنفیسیات
ما توی رودروایسی حسایی که ابراز میکنیم
حرفایی که میزنیم که نباید بمونیم آخه
اگه تو چشمای یکی نگاه کردی و از اعماق وجودت حسی که بهش داشتی رو گفتی خیلی ام کار خوب و قشنگی کردی
اگه یه دنیای قشنگ ساختین خیلی ام کار جذابی کردین
ولی توی رودروایسیش نمون روزی که دیگه حسی بش نداشتی
تو رودروایسی با خودت هم نمون
خجالت نکش ازین که به روی خودت بیاری که دیگه حسی نداری
تو رودروایسی لحظه هاتون نمون
تو رودروایسی بوسه ها و نگاه ها نمون
تو رودروایسی دنیایی که ساختین هم نمون
خجالت نکش و فکر نکن آدم بدی هستی اگه باور کنی دیگه حسی نداری و اگه باور کنی و به اونم بگی که دیگه حسی نداری
تو آدم بدی میشی اگه نقش بازی کنی براش
تو آدم بدی میشی اگه بعد ازون لحظه ایی که دیگه حسی نداشتی فقط با زبونت بهش بگی حسی بهش داری ..
آدم بد بودن آدم بی احساس بودن نیست.
آدم بد بودن آدم بی وجدان بودنه
آدم بدی نباش
بی وجدان نباش
بی احساس باش
ولی بی وجدان نباش... پ.ن:من روی ماهتو میبوسم
پ.ن2: اس دی کارتمو که گفتم فرمت شده این عکس محبوبم از عکسای مریمه ❤
Read more
. در ارتباطات نظریه‌ای داریم به نام جریان دو مرحله‌ای ارتباط که ساده و خلاصه‌اش این است که پیام رسانه‌های ...
Media Removed
. در ارتباطات نظریه‌ای داریم به نام جریان دو مرحله‌ای ارتباط که ساده و خلاصه‌اش این است که پیام رسانه‌های گروهی در مرحله اول به #رهبران_افکار می‌رسد و در مرحله دوم، این رهبران افکار بعد از تسویه این پیامها، آنها را به سایر افراد جامعه می‌رسانند؛یعنی این نظریه معتقد است در هر جامعه‌ای افراد پرنفوذی ... .
در ارتباطات نظریه‌ای داریم به نام جریان دو مرحله‌ای ارتباط که ساده و خلاصه‌اش این است که پیام رسانه‌های گروهی در مرحله اول به #رهبران_افکار می‌رسد و در مرحله دوم، این رهبران افکار بعد از تسویه این پیامها، آنها را به سایر افراد جامعه می‌رسانند؛یعنی این نظریه معتقد است در هر جامعه‌ای افراد پرنفوذی وجود دارند که بصورت فعالانه پیامها را از رسانه‌ها دریافت میکنند و با زبان خود و از طریق راههای ارتباطی خود با مخاطب،این پیامها را به آنها منتقل میکنند و اینگونه بر جامعه تاثیر می گذارند.
حکایت این چند ماهِ بسیاری از سلبریتی‌ها و موضع‌گیری سیاسی آنها با همین نظریه قابل تحلیل است.نمونه اخیرش هم رضا کیانیان که در جملاتی سیاه‌تر از سیاه گفته در این ۴۰سال یک روز خوش هم نداشته‌ایم و هر روز بدتر از روز قبل بوده!
من این حالِ کیانیان را خوب میفهمم؛این حسی است که کیانیان و دوستانش از مراجع رسانه‌ای خودشان گرفته‌اند؛ این حسی است که همه کسانیکه مرجع فکری و خبری خودشان را شبکه هایی مثل بی‌بی‌سی یا رسانه‌هایی از این دست تعریف کرده‌اند، دارند؛و اصلا یکی از مهمترین هدفهای این رسانه‌ها، در طول این سالها همین بوده که بر رهبرانِ افکارِ جامعه ایرانی تاثیر بگذارند؛ چه بسیارند اهالی سیاست و فرهنگ و هنر و ورزش که مخاطب اخبار و برنامه های این رسانه‌ها شده‌اند؛حالا یا به خبر آنها اعتماد دارند و یا لااقل شنیدن اخبار این رسانه‌ها را مهم تلقی می کنند. و این رسانه‌ها اگر بتوانند بر ادراک این رهبران افکار تاثیر بگذارند بزرگترین پیروزی را بدست آورده‌اند؛ یعنی فقط کافی است بی‌بی‌سی بتواند رهبران افکار جامعه ایرانی را قانع کند که مثلا در جنگ، امام اشتباه کرده و باید زودتر مذاکره می کردیم، دیگر خود این رهبران افکار همه تلاششان را خواهند کرد که کل جامعه را قانع کنند و این ادراک در تصمیماتشان هم تاثیر می‌گذارد؛ یا مثلا کافی است این رسانه‌ها کاری کنند که این رهبران افکار احساس کنند در این ۴۰سال یک روز خوش نداشته‌اند؛ آنها حاضرند این حس‌شان را با صدای بلند فریاد بزنند، حتی اگر این حرف با واقعیتهای جامعه کیلومترها فاصله داشته باشد.
بله؛ شمایی که ۴۰سال است مخاطب بی‌بی‌سی بوده‌ای در این ۴۰سال، یک روز خوش هم ندیده‌ای! چون بی‌بی‌سی و امثالهم اساسا بودجه میگیرند که هر روزِ مردم ایران را سیاه نشان دهند، و سیاهی‌ها را هر روز بزرگ و بزرگتر و سفیدی‌ها را کوچک و کوچکتر نشان دهند!
.
پی‌نوشت: بدیهی است که ما در کشورمان مشکل داریم و خیلی هم مشکل داریم؛ اما بیش از حد بزرگ دیدن مشکلات هم یک بیماری خطرناک و مشکل آفرین است.
Read more
دانشنامه فرزند . انواع روش های زایمان . در چند پست قبل در مورد 3 نوع از روش های زایمان صحبت کردیم ...
Media Removed
دانشنامه فرزند . انواع روش های زایمان . در چند پست قبل در مورد 3 نوع از روش های زایمان صحبت کردیم و امروز می خوایم 5 نوع روش دیگه رو معرفی کنیم. . زایمان بدون درد با تزریق دارو: این روش یکی از متداول ترین روش های زایمان است. زمانی که دهانه رحم ۵ سانتی متر باز می شود می توان از داروهای تزریقی مانند ... دانشنامه فرزند
.
انواع روش های زایمان
.
در چند پست قبل در مورد 3 نوع از روش های زایمان صحبت کردیم و امروز می خوایم 5 نوع روش دیگه رو معرفی کنیم.
.
زایمان بدون درد با تزریق دارو:
این روش یکی از متداول ترین روش های زایمان است. زمانی که دهانه رحم ۵ سانتی متر باز می شود می توان از داروهای تزریقی مانند پترین استفاده کرد. در این روش درد حین زایمان طبیعی به شدت کاهش می یابد و شما می توانید حین انقباضات استراحت داشته باشید. در اصل پیش از آن که فشار وارد کردن به نوزاد شروع شود باید این دارو تزریق شود.

زایمان با هیپنوتیزم:
این روش در کاهش درد بسیار موثر است. این روش حالتی است که در آن خود آگاهی فرد تغییر پیدا می کند و با تلقین پذیری، درد زایمان کم می شود که البته باید توسط فرد ماهری انجام شود. آمار دقیقی درباره مراکزی که این کار را انجام می دهند وجود ندارد اما به طور کلی در این روش شما باید از پنج ماهگی بارداری آموزش های لازم را ببینید.

زایمان با گاز استنشاقی:
استفاده از گازهای مخصوص استنشاقی نیز درد حین زایمان را کاهش می دهد و عوارض خاصی ندارد. در این موارد مخلوطی از اکسید نیترو و اکسیژن تجویز می شود که در بسیاری از زنان بی دردی رضایت بخشی را در جریان زایمان فراهم می کند. در این حالت مادر کپسول انتونوکس را روی بینی می گذارد و هر زمان درد حس کرد آن را استنشاق می کند. زایمان با وسایل فیزیوتراپی:
انتقال امواج الکتریکی از طریق پوست در شیوه ای موسوم به تنس هنگام زایمان به کاهش درد مادران باردار کمک می کند. تنس هایی وجود دارد که امواج الکتریکی تولید می کند و روی مهره های کمری ۴ و ۵ قرار داده می شود. پلاکی روی این مهره ها قرار می گیرد و امواج ظریفی ایجاد می کند که باعث ترشح مورفین های طبیعی بدن می شود و طول مدت زایمان را کاهش می دهد. استفاده از سوزن های طب سوزنی نیز دقیقا به همین منظور و برای کاهش درد زایمان طبیعی به کار می رود.

سزارین:
در زایمان سزارین دو روش وجود دارد، یکی بیهوشی و دیگری بی حسی کمری که این هم به دو روش اپیدورال و اسپاینال استفاده می شود. اغلب پزشکان متخصص ترجیح می دهند از روش بی حسی استفاده کنند زیرا ماده بیهوشی در جریان خون مادر وارد می شود و ممکن است به جنین نیز برسد یا حتی زمانی که نوزاد شیر مادر را می خورد این احتمال وجود دارد که ماده بیهوشی وارد بدن نوزاد شود. مزیتی که بی حسی نسبت به بیهوشی دارد این است که در بی حسی مادر صدای گریه نوزادش را می شنود و می تواند او را در آغوش بگیرد. .
Read more
دانشنامه فرزند . انواع روش های زایمان . در سراسر دنیا روش های بسیار متفاوتی برای زایمان وجود دارد. ...
Media Removed
دانشنامه فرزند . انواع روش های زایمان . در سراسر دنیا روش های بسیار متفاوتی برای زایمان وجود دارد. در این پست می خواهیم شما را با رایج ترین روش های زایمان در سراسر دنیا آشنا کنیم. امروز به بررسی 3 روش می پردازیم و در پست های آینده بقیه روش ها را توضیح میدیم. زایمان فیزیولوژیک یا طبیعی: در این ... دانشنامه فرزند
.
انواع روش های زایمان
.
در سراسر دنیا روش های بسیار متفاوتی برای زایمان وجود دارد. در این پست می خواهیم شما را با رایج ترین روش های زایمان در سراسر دنیا آشنا کنیم. امروز به بررسی 3 روش می پردازیم و در پست های آینده بقیه روش ها را توضیح میدیم.

زایمان فیزیولوژیک یا طبیعی:
در این روش اجازه داده می شود زایمان به همان طریق طبیعی که سال هاست انجام می شود اتفاق بیفتد. مهم ترین نکته در مورد این زایمان شرکت در کلاس های آموزشی است تا استرس شما کاهش یابد. در این روش شما آزاد هستید بنشینید، راه بروید یا بایستید حتی می توانید در حین زایمان از مایعات و آبمیوه هم استفاده کنید. ممکن است هنگام درد وسایلی مانند توپ بزرگ به شما بدهند تا بغل کنید و دردتان کمتر شود. روش هایی مانند شل کردن عضلات و کم کردن استرس و تکنیک های نفس عمیق قبل از بروز درد به شما آموزش داده می شود، ضمن این که یک ماما باید مدام کنار شما باشد.

زایمان طبیعی با بی حسی اپیدورال:
این روش مانند روش بی حسی اپیدورال در زایمان سزارین است. در این روش از نقطه خاص روی کمر بیمار سوزن باریکی رد می شود و یک لوله پلاستیکی نازک از طریق این سوزن داخل مهره های کمری جایگذاری می شود و به تدریج داروهای بی حسی از این لوله تزریق می شود. این کار معمولا زمانی انجام می شود که دهانه رحم شما ۴ تا ۵ سانتی متر باز شده. بی حسی اپیدورال بی دردی نسبتا خوبی ایجاد می کند اما در مرحله آخر زایمانی و زمانی که دهانه رحم ۱۰ سانتی متر باز شده و سر جنین باید کانال زایمانی را طی کند. کمک های ارادی مادر بسیار کمک کننده است. در خانم هایی که بی حسی اپیدورال دارند به دلیل آن که پایین تنه شان بی حس است نمی توانند فشاری وارد کنند بنابراین خروج جنین با تاخیر انجام می شود و پزشک گاهی نیاز به استفاده از وکیوم دارد.

زایمان در آب:
در این روش مادران زمانی که درد زایمان پیدا می کنند وارد وان آب می شوند. در این حالت حس درد کمتر و بی دردی نسبی ایجاد می شود، اما این روش در کشور ما چندان موفق نبوده است. در برخی مراکز وان آب تعبیه شده اما ضربان قلب جنین با سونیکیت باید کنترل شود که این وسیله در زایمان در آب باید ضد آب باشد به همین دلیل عملا با شرایط کشور ما منطبق نبوده و مورد استفاده قرار نگرفته است. برخی خانم ها خیال می کنند این روش کاملا بدون درد است در حالی که این روش فقط در کاستن از درد موثر است.
Read more
. کاروان سرای زین الدین، بهترین هتل دنیا در سال ۲۰۰۹ و برنده ی جایزه ی بهترین مرمت در سال ۲۰۰۶ . از بالا ...
Media Removed
. کاروان سرای زین الدین، بهترین هتل دنیا در سال ۲۰۰۹ و برنده ی جایزه ی بهترین مرمت در سال ۲۰۰۶ . از بالا دایره ای شکل و از داخل دوازده ضلعی . از شاهکار های معماری در دوری صفویه واقع در ۶۰ کیلومتری جاده ی یزد به کرمان است. از لوکیشنایی که قبل از مرگ حتما باید دید و یه بار روی پشت بومش به افق خیره شد، تماشای ستاره ... .
کاروان سرای زین الدین، بهترین هتل دنیا در سال ۲۰۰۹ و برنده ی جایزه ی بهترین مرمت در سال ۲۰۰۶ . از بالا دایره ای شکل و از داخل دوازده ضلعی . از شاهکار های معماری در دوری صفویه واقع در ۶۰ کیلومتری جاده ی یزد به کرمان است. از لوکیشنایی که قبل از مرگ حتما باید دید و یه بار روی پشت بومش به افق خیره شد، تماشای ستاره ها تو شب از ویژگی های مهمشه و ... بنت و پر زوج جهانگرد نروژی احساسشون در سفر به اینجا رو اینجوری نوشتن :
خورشید تازه غروب کرده و در پشت کوه‌های برفی غرب و شرق پنهان شده است. رنگ کوه‌ها به آبی تغییر می‌کند و هوا کم کم تاریک می‌شود. کویر وسیع را شب فرا گرفته است. روی پشت بام کاروانسرای زین الدین ایستاده‌ام. این کاروانسرا، ساختمانی گرد دارد که به تنهایی در میان کویر ایستاده است. این جا نزدیک شهری به نام کرمان قرار دارد. ساختمان این کاروانسرا شبیه به قلعه‌ی نظامی ساخته شده است و ۴۰۰ سال به عنوان مسافرخانه کاربرد داشته است. حقیقتا زمانی که تاریکی و شب به درون این دشت نفوذ می‌کند و خیلی زود به من خواهد رسید، تنها ایستادن در این کویر وسیع حسی بی‌نظیر دارد. فقط چراغ‌هایی که در جاده‌ی ابریشم، همانند ماری در میان کویر می‌خزند باعث شده تا بتوانم دیدی محدود از چشم‌انداز اطرافم داشته باشم. وقتی بالای سرم را نگاه می‌کنم، ستاره‌ها قوی‌تر و پرنور تر از هر زمان دیگری می‌درخشند. باد قدرتمندانه می‌وزد و سرمای این ماه از سال (فوریه)، افکار من را به سمت داستان‌های جاده ابریشم، مارکوپولو، اسکندر و چنگیز خان می‌بُرد. تریلی‌های زیادی امروزه از مسیر جاده ابریشم حرکت می‌کنند. امشب، حرکت ماشین‌ها و ترافیکی که از شرق به غرب وجود دارد، افکار من را نیز به حرکت در می‌آورند. اینجا در بام کاروانسرای زین الدین، خیالات به حقیقت تبدیل می‌شود. به ذهنم و افکارم اجازه می‌دهم آزادانه پرواز کند. به این فکر می‌کنم که زندگی در اینجا، در ماه‌های جولای و آگوست، با دمای ۴۵ درجه سانتی‌گراد چگونه خواهد بود؟ با اینکه موسیقی گوش می‌دادم و صدای آن بلند بود، صدای باد اجازه نمی‌داد موسیقی را بشنوم. کاروانسرای زین الدین که اکنون ۴۰۰ سال قدمت دارد و به دستور شاه عباس ساخته شده، به فاصله‌ی سفری دو روزه با شتر در جنوب شهر یزد قرار دارد. این کاروانسرا در دو طبقه ساخته شده است و مصالح ساخت آن آجرهایی است از جنس خشت که با کاه گل ساخته می‌شوند. بعد از ورودی دایره شکلی که در مرکز بنا وجود دارد، آشپزخانه این کاروانسرا قرار گرفته که می‌توانم عطر فوق‌العاده‌ی غذا و نان تازه را از آن حس کنم.
( ادامه کامنت اول )
Read more
. درود عزيزاى دل همیشه فکر می کردم آدم های بی احساسی هستند ... همان هایی را می گویم که نه از چیزی خوشحال می شوند و نه ناراحت ، نه دل می دهند و نه دل می برند از کسی... از همه چیز و همه کس راحت عبور می کنند ، منتظر هیچ اتفاقی نیستند و هیچ چیز آن ها را سر ذوق نمی آورد... اما زندگی به من ثابت کرد همه چیز آنطور که به ... .
درود عزيزاى دل
همیشه فکر می کردم آدم های بی احساسی هستند ... همان هایی را می گویم که نه از چیزی خوشحال می شوند و نه ناراحت ، نه دل می دهند و نه دل می برند از کسی... از همه چیز و همه کس راحت عبور می کنند ، منتظر هیچ اتفاقی نیستند و هیچ چیز آن ها را سر ذوق نمی آورد...
اما زندگی به من ثابت کرد همه چیز آنطور که به نظر می رسد نیست...
آدم هایی که اکنون نسبت به همه چیز خنثی و بی احساس هستند، روزی عمیق ترین و پاک ترین احساسات را داشته اند...عاشقی کرده اند و شوق زندگی داشته اند ؛ از ته دل خندیده اند و هر وقت دلشان گرفته اشک ریخته اند...
اما یک روز احساساتشان را از دست داده اند...
حالا دیگر هیچ حسی ندارند به جز دلمردگی... حسی که انتخاب آن ها نبوده... تمام تلاششان را می کنند تا دوباره احساساتشان برگردد، دوباره عاشقی کنند ، دوباره بخندند و اشک بریزند ... ولی نمی شود که نمی شود...
دلمردگی حس عجیبی ست... زندگی می کنید ،نفس می کشید؛ اما هیچ شوق و انگیزه ای برای فردا ندارید...
یک بی تفاوتی کشدار...
یک بی تفاوتی ادامه دار...
#حسین_حائریان
@hosseinhaerian
Music:antimatter
#hadikazemi #hadikazemi_ #artist #actor #antimatter #legions #music #god #space #hart #morgue #god #god #god
❤️🙏❤️🙏
Read more
(جنون قسمت دوم) چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته ...
Media Removed
(جنون قسمت دوم) چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته بودم پرت می شدم پایین.اما اون بی توجه پله هارو تند تند بالا رفت و ناپدید شد.دوباره عصبانی شدم اما یه حسی بهم می گفت:کارش از روی عمده.روز بعد دقیقا همونجا تنه محکمی بهم زد طوری که هرچی سعی کردم تعادلم ... (جنون قسمت دوم)

چند روز بعد دوباره روی همون پله تنه ای از همون دختر خوردم و اگه میله کنار پله ها رو نگرفته بودم پرت می شدم پایین.اما اون بی توجه پله هارو تند تند بالا رفت و ناپدید شد.دوباره عصبانی شدم اما یه حسی بهم می گفت:کارش از روی عمده.روز بعد دقیقا همونجا تنه محکمی بهم زد طوری که هرچی سعی کردم تعادلم را حفظ کنم نشد و از پنج تا پله سقوط کردم و سرم به لبه پله پایینی خورد.درد خفیفی توی سرم پیچید و یه لحظه چشام سیاهی رفت.با حیرت بهش نگاه کردم.بالای پله ها ایستاده بود و یه لبخند موذیانه روی لبش بود.از جام بلند شدم و لباسهامو تکوندم.هنوز با همون لبخند اون بالا وایساده بود و با غرور به من زل زده بود.سرش داد کشیدم که:دیوونه چته؟چرا اینکارا رو میکنی؟مگه آزار داری؟قهقهه ای سر داد و کمی رو به پایین خم شد و آهسته گفت:دوست دارم بعد با دست بهم اشاره کرد که دنبالش برم.معنی کاراشو نمی فهمیدم.صداش که می گفت:دوست دارم مدام توی سرم تکرار میشد.خوب شد اون موقع کسی اونجا نبود که ما رو ببینه.بی اختیار دنبالش راه افتادم.خرامان خرامان راه میرفت و صدای کفشهای پاشنه بلندش توی سالن می پیچید.نمیدونم چرا هیچ کس اون طرفا نبود.نفسم به شماره افتاده بود و احساس می کردم اصلا انرژی ندارم.کنار سه گوشه دیوار ته راهرو به دیوار تکیه داد و من دو سه قدمیش ایستادم.زیبایی چهره و قد بلند و خوش فرمش واقعا محسور کننده بود.پوست سفید صورتش توی مقنعه سیاه مثل قرص ماه میدرخشید و لبای گرد و قلوه ایش که با رژلب قرمز تندی که زده بود توی صورتش خودنمایی می کرد.چشای عسلی روشن و درشتش و درست توی چشام قفل کرده بود.نمیتونستم از جام تکون بخورم.انگار هیپنوتیزم چشاش شده بودم.با چشای دریده همچنان بهم خیره شده بود و شیطنت از چشاش می بارید.دوباره با صدای لطیفش گفت:دوست دارم.برام قابل باور نبود که اینقدر راحت این جمله رو بیان می کرد.لبام بهم چسبیده بودن و مسخ شده بودم.مات و مبهوت نگاش می کردم و نمی تونستم درست نفس بکشم.آروم به سمتم قدم برداشت و باهام چهره به چهره شد و بعد از مکثی کوتاه گونمو بوسید و به سرعت به طرف خروجی راهرو دوید.صدای تق تق کفشاش توی سرم می پیچید اما مثل مجسمه سرجا خشکم زده بود.داغی بوسش هنوز روی گونم بود و قلبم اونقدر تند میزد که قفسه سینم بالا و پایین میشد.همیشه توی فیلما از این صحنه ها دیده بودم اما باورم نمیشد که خودم یه روز تجربش کنم.به سختی به سمتش چرخیدم و سایشو دیدم که میان نوری که از بیرون می تابید باریک و باریکتر شد تا اینکه ناپدید شد... ادامه دارد
با سپاس(مهرا)
Read more
<span class="emoji emoji1f49c"></span> روستای شاهراج با بافتی قدیمی در منطقه اشکورات رحیم آباد . یجایی از زندگی هست که فقط یه رفیق میتونه ...
Media Removed
روستای شاهراج با بافتی قدیمی در منطقه اشکورات رحیم آباد . یجایی از زندگی هست که فقط یه رفیق میتونه کنارِ آدم بمونه ، همونجایی که بداخلاقی و پرخاشگری همرو ازت دور میکنه و بی حوصلگی مهمونِ ذهنِ پر آشوبت میشه ، همونجایی که خودتم از خودت خسته میشی و با ترس بهش میگی اگه توأم از پیشم بری من دیگه تمومم با ... 💜
روستای شاهراج با بافتی قدیمی در منطقه اشکورات رحیم آباد
.
یجایی از زندگی هست که فقط یه رفیق میتونه کنارِ آدم بمونه ، همونجایی که بداخلاقی و پرخاشگری همرو ازت دور میکنه و بی حوصلگی مهمونِ ذهنِ پر آشوبت میشه ، همونجایی که خودتم از خودت خسته میشی و با ترس بهش میگی اگه توأم از پیشم بری من دیگه تمومم با خنده بغلت میکنه و بهت اطمینان میده که هست ، همونجایی که با بی میلی داری به حرفِ کسایی که ازشون دلِ خوشی نداری گوش میدی دستتو میکشه و به یه بهونه ای میبرتت که ازشون دور باشی و وقتی بهش میگی مرسی که نجاتم دادی لبخند میزنه و میگه خنگِ خودمی تو...
آره فقط یه رفیقِ که میتونه بفهمه چند وقته حالِت عوض شده و ازت بپرسه چرا و با اینکه پراکنده و پاره پوره براش توضیح میدی بگه همچین حسی رو تجربه کرده و دلتو اونقدرررر گرم کنه که حس کنی خورشیدو کنار خودت داری...
فقط یه رفیقِ که میگه چون درکت میکنم هرچقد دوس داری غٌر بزن ، کله پوک باش ، گریه کن و نترس من کنارت هستم ...
یه رفیقِ که با دیدن مِنوی گرونِ فلان رستوران میتونی بهش چشم غٌره بری و بگی پول ندارم و دوتایی کلی بخندید ...
یا اون روزایی که حالت خوش نیست و نمیتونی جوابِ کسی رو بدی فقط یه رفیق میتونه پٌشتت وایسته و جلوی دیگران ازت دفاع کنه...
این رفیق مثِ کف دست میشناستت ، میدونه شبا تا کِی بیداری ، روزا تا کِی خواب..
میذاره تیکه ی بزرگ ساندویچ مالِ تو باشه، برات گلِ سر میخره ، خواهر صدات میکنه ، میدونه از غذاها مثلا قیمه رو بیشتر از همه چی دوس داری ، به فلان خواستگارت چرا جواب منفی دادی و تارِ مویِ سفیدِ جلویِ موهات نشونه ی کدوم غمته..
من میگم این حق تموم آدماس که یه رفیقِ خوب داشته باشن ،
یکی که بتونن کنارش خودشون باشن ،
اونایی که ندارن باید حقشونو از دنیا بگیرن...
تو حق منی رفیق ، میدونی؟! حقِ منی
.
#MustSeeIran #گل #eshkevar #شمال #kelachay #ra6t #de_chereh #eshkevarat #اشکور
#rasht_official #ir_shomal #shomal_photo #aksiine #akas_khoone
#RashtGasht #gilDoost #beautiful_iran #طبیعت #shomal_photo
#رودسر #gilantoor #iyalat_gilan #tourismgilan #gile_zan
Read more
﷽ . . اَلسَّلٰامُ عَلَيْكَ يٰا اَبٰا عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى الْاَرْوٰاحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنٰائِكَ ...
Media Removed
﷽ . . اَلسَّلٰامُ عَلَيْكَ يٰا اَبٰا عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى الْاَرْوٰاحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنٰائِكَ ، عَلَيْكَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهٰارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِيٰارَتِكُمْ ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ ، وَعَلٰى ... ﷽ .
.
اَلسَّلٰامُ عَلَيْكَ يٰا اَبٰا عَبْدِ اللهِ ، وَعَلَى الْاَرْوٰاحِ الَّتى حَلَّتْ بِفِنٰائِكَ ، عَلَيْكَ مِنّى سَلامُ اللهِ اَبَداً ما بَقيتُ وَبَقِىَ اللَّيْلُ وَ النَّهٰارُ ، وَلا جَعَلَهُ اللهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنّى لِزِيٰارَتِكُمْ ، اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ ، وَعَلٰى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، وَعَلىٰ اَوْلادِ الْحُسَيْنِ ، وَعَلىٰ اَصْحٰابِ الْحُسَین...
.
.
❤گفتم ازعشق نشانی به من خسته بگو•• . . .
.
❤گفت جزعشق حسیـــــن هرچه ببینی بدَلیست•• .
.
❤گفتم آن قصه چشم سیه و تیر چه بود•• .
. .
❤گفت یک نکته ز اسرارخــــــــــدای ازلیست•••••• .
.
❤نام زیبای حسیـــــن خود همه بیت الغزل است••
.
❤بی اباالفضل ولی ...هرغزلی بی غزلیست....
.
.
.
الهم الرزقنا زیارت الحسین (ع)
Read more
ا با مهرانه جون... این زیبای بی‌نظیر <span class="emoji emoji2764"></span>️ وقتی شنیدم قراره نقش مادرم رو بازی کنن واقعا و عمیقا خوشحال ...
Media Removed
ا با مهرانه جون... این زیبای بی‌نظیر ️ وقتی شنیدم قراره نقش مادرم رو بازی کنن واقعا و عمیقا خوشحال شدم چون برای من تنها کسی هستن که دقیقا حسی شبیه به مادرم رو بهشون دارم... همون حس عاشقانه و عمیق خیلی خوشحالم که بعد از ۹ سال دوباره تونستم چندین ماه در کنارشون باشم و لذت ببرم از اینهمه مهر و انرژی ... ا
با مهرانه جون... این زیبای بی‌نظیر ❤️
وقتی شنیدم قراره نقش مادرم رو بازی کنن
واقعا و عمیقا خوشحال شدم
چون برای من تنها کسی هستن که دقیقا حسی شبیه به
مادرم رو بهشون دارم... همون حس عاشقانه و عمیق
خیلی خوشحالم که بعد از ۹ سال دوباره تونستم چندین ماه
در کنارشون باشم و لذت ببرم از اینهمه مهر و انرژی ناب 💚
مرسی که به دنیا اومدین فرشته‌ی زمینی ما
امیدوارم لحظه لحظه‌ی زندگی‌تون
سرشار از عشق و آرامش باشه
بی‌نهایت دوستون دارم
تولدتون مبارک ❤️
Read more
امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من یک ...
Media Removed
امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من یک حسِ واقعی‌ و کاملاً طبیعی ‌ست. میگویم طبیعی چون هر کدامِ ما هزاران بار حسِ عمیقی از اسارت را تجربه کرده ایم. همه ما بارها اسیرِ کسی‌، چیزی، حسی، تصمیمی، تردیدی، یا اسیرِ خودِ خودمان بوده ایم. همه ما ... امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من یک حسِ واقعی‌ و کاملاً طبیعی ‌ست. میگویم طبیعی چون هر کدامِ ما هزاران بار حسِ عمیقی از اسارت را تجربه کرده ایم. همه ما بارها اسیرِ کسی‌، چیزی، حسی، تصمیمی، تردیدی، یا اسیرِ خودِ خودمان بوده ایم. همه ما هزاران بار پشتِ میله‌های زندانی ایستاده ایم که خودمان یا دیگری برایمان ساخته است. بار‌ها هوای خفقان آورِ بن بست‌های تنگ و تاریکِ زندگی‌ را طوری تنفس کرده ایم که میلِ شدیدِ نبودن را در هر دم و بازدم آرزو کرده ایم، آنهم نه یکبار که هزار بار، که هزاران بار. همه ما به تکرار به آن لحظه‌ای رسیده ایم که خسته از طول و عرضِ چهار دیوارِ زندانمان، چشم دوخته ایم به دریچه‌ای که رو به تکه ی کوچکی از آسمان باز می‌‌شود و در دل رها شدن را فریاد کرده ایم ، و پرواز را و زیستن در خلأ یی بی‌ انتها را.
امروز به فصلِ بهار بیشتر از هر روز فکر می‌‌کردم. به برف‌هایی‌ که آنقدر تدریجی‌ و آرام آب می‌‌شوند انگار دوست دارند خیالِ هر چه بهار و شکوفه را ذهن بخشکانند. به درخت‌های کاجی که از پسِ ماهها سرما، سرسختانه سبز مانده بودند نگاه می‌‌کردم و فکر می‌‌کردم گرچه اسیرِ یک زمستانِ طولانی بوده ام، اما عطری در هوا هست که به من نوید رهایی می‌‌دهد. دارم به رخ دادن یک اتفاق خوب نزدیک میشوم. میدانم تا چند هفته ی دیگر شکوفه‌ها نوک می‌‌زنند، چمن‌ها با همه زردی شان، نفسی تازه می‌‌کنند، پنجره‌های خانه چهار طاق باز می‌‌شوند، پرده‌ها در نسیمی که بویِ شورِ دریا می‌‌دهد بازی می‌‌کنند، دوچرخه‌ها از انبار بیرون می‌آیند و زنی‌ که هزاران بار به کلمه ی اسارت فکر کرده است، سپید‌ترینِ پیراهنِ خود را می‌‌پوشد، روی ماهِ زندانبانش را می‌‌بوسد و رو به آفتاب،رو به بهار، رو به آبی‌ترین آسمان و به عشقِ زیستن در یک بی‌ وزنی جاودانه پرّ می‌‌کشد ...
.
.
نیکی‌ فیروزکوهی
📚مجموعه ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح
@nikifiroozkoohi
Read more
در رویاهایت جایی‌ برایم باز کن اینجا چیزی جز یاد تو نیست نه که نیست هست خنده‌هایت هست، نگاهت هست، ...
Media Removed
در رویاهایت جایی‌ برایم باز کن اینجا چیزی جز یاد تو نیست نه که نیست هست خنده‌هایت هست، نگاهت هست، نفسهایت هست اما مال من نیست زخمهایی که به یادگار گذاشتی کهنه شده اند صدای ناشناس شب دو صندلی شکسته، یک میز غرق تماشا هم خانه‌ام شده اند بیداری از ابهام دست بر نمی‌‌دارد و تو از سرم دعوت کن مرا ... در رویاهایت جایی‌ برایم باز کن
اینجا چیزی جز یاد تو نیست
نه که نیست
هست
خنده‌هایت هست، نگاهت هست، نفسهایت هست
اما مال من نیست
زخمهایی که به یادگار گذاشتی کهنه شده اند
صدای ناشناس شب
دو صندلی شکسته، یک میز غرق تماشا
هم خانه‌ام شده اند
بیداری از ابهام دست بر نمی‌‌دارد
و تو از سرم
دعوت کن مرا به خوابی‌ رویایی
در من حسی گسترده است
پر از خیالهای عاشقانه
مثل قطره‌های عذاب روی سرم میریزند
و هر لحظه از نگاه دلم می‌‌چکند
حیرانم از این حس
پرهایاهوترین لحظه‌های زند‌گیم‌ هستند
بگذار لرزش دلت
فقط
ناقوس قلب مرا به صدا در آورد

یلدایت مبارک نفس
#یلدا #بی تو #کم از مرگ #نیست #این حال من #بی تو #بی تو #هرشب من #یلداست #شب یلدا #نفس #عشق #بی تو #بی شب افروزیه ماندنت #بی تب تند پیراهنت #شک نکن #من که هیچ #آسمان هم #زمین میخورد
Read more
وقتی زندگی به میل ما نیست! روزها و شب‌ها و اوقات زیادی از زندگی احساس ما برخلاف میل است. حال خوب یا ...
Media Removed
وقتی زندگی به میل ما نیست! روزها و شب‌ها و اوقات زیادی از زندگی احساس ما برخلاف میل است. حال خوب یا بد!... این حس را همه تجربه کرده‌ایم. زندگی مثل آب و هوا دگرگون است. لحظات همیشه آن هوای متفاوت دارد. در سال‌های جنگ چند سال را در روستاهای اطراف شهر زادگاهم زندگی کردیم. کودکی و جنگ. ترس و وحشت آن روزگار ... وقتی زندگی به میل ما نیست!

روزها و شب‌ها و اوقات زیادی از زندگی احساس ما برخلاف میل است. حال خوب یا بد!... این حس را همه تجربه کرده‌ایم. زندگی مثل آب و هوا دگرگون است. لحظات همیشه آن هوای متفاوت دارد. در سال‌های جنگ چند سال را در روستاهای اطراف شهر زادگاهم زندگی کردیم. کودکی و جنگ. ترس و وحشت آن روزگار هیچ‌وقت از خاطرم نمی‌رود. ما نسلی هستیم که در هراس جنگ نابرابر که انگار هزار سال گذشت حالا روزهای پرامید زندگی را بسیار قدر می‌دانیم. در روستایی که برای فرار از جنگ به آنجا پناه برده بودیم زمان ساکن و یکنواخت بود. ما فقط شاهد سایه دور شهری بودیم که به اجبار ترکش کرده بودیم. اوج اتفاق یورش هواپیما و موشک به شهر ما بود. ما هم مثل شاهدان بی‌تکلیف فقط حسرت خرابی شهری را داشتیم که به دور از مردمش تنها مانده بود. گاه تا چند ماه خبری نبود. فقط ترس و واهمه بی‌نام و نشان که به دل ما چنگ می‌زد. در آن روزگار زندگی به میل ما نبود. اما همه ما عشق و شور زندگی و رویای شیرین برای آینده داشتیم. حالا که به آن دوران فکر می‌کنم می‌توانم زندگی را مثل زمین بدانم. زمین یک شخصیت عزیز است. جایی که بر اساس قانون نیوتن بر آن تکیه داریم. زمین شخصیتی است که گاهی آفتاب دارد. گاهی باران بر او می‌بارد. گاهی برف و سرما لحاف او می‌شود. یک وقت گیاهی بر او می‌روید. یا دانه گندم. وقت دیگر همان گندم خشک شده و دانه او درو می‌شود. گاهی شخم می‌خورد زمین. خیلی وقت‌ها در دل شب و با حسرت نفس می‌کشد. گاهی سبزه‌زار است و چه حسی دارد وقتی پرنده‌ای در آغوش زمین لانه می‌کند. و یک وقت زمین سینه‌اش را بستر آدم می‌کند تا قبر او شود. یک وقت‌هایی خون بر زمین می‌چکد و زمین باید آن را محو کند. گاهی هم تنه درختی را به دل خود بند می‌کند. چه حال عجیبی دارد زمین!... زندگی مثل حس زمین است که گاهی به میل ما نیست!!!!
#شهرام_کرمی #شهرام_کرمی # #
Read more
. امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من ...
Media Removed
. امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من یک حسِ واقعی‌ و کاملاً طبیعی ‌ست. میگویم طبیعی چون هر کدامِ ما هزاران بار حسِ عمیقی از اسارت را تجربه کرده ایم. همه ما بارها اسیرِ کسی‌، چیزی، حسی، تصمیمی، تردیدی، یا اسیرِ خودِ خودمان بوده ایم. همه ... .
امروز برای هزارمین بار در عمرم به کلمه اسارت فکر کردم. به این کلمه زیاد فکر کرده‌ام چون به نظرِ من یک حسِ واقعی‌ و کاملاً طبیعی ‌ست. میگویم طبیعی چون هر کدامِ ما هزاران بار حسِ عمیقی از اسارت را تجربه کرده ایم. همه ما بارها اسیرِ کسی‌، چیزی، حسی، تصمیمی، تردیدی، یا اسیرِ خودِ خودمان بوده ایم. همه ما هزاران بار پشتِ میله‌های زندانی ایستاده ایم که خودمان یا دیگری برایمان ساخته است. بار‌ها هوای خفقان آورِ بن بست‌های تنگ و تاریکِ زندگی‌ را طوری تنفس کرده ایم که میلِ شدیدِ نبودن را در هر دم و بازدم آرزو کرده ایم، آنهم نه یکبار که هزار بار، که هزاران بار. همه ما به تکرار به آن لحظه‌ای رسیده ایم که خسته از طول و عرضِ چهار دیوارِ زندانمان، چشم دوخته ایم به دریچه‌ای که رو به تکه ی کوچکی از آسمان باز می‌‌شود و در دل رها شدن را فریاد کرده ایم ، و پرواز را و زیستن در خلأ یی بی‌ انتها را.
امروز به فصلِ بهار بیشتر از هر روز فکر می‌‌کردم. به برف‌هایی‌ که آنقدر تدریجی‌ و آرام آب می‌‌شوند انگار دوست دارند خیالِ هر چه بهار و شکوفه را ذهن بخشکانند. به درخت‌های کاجی که از پسِ ماهها سرما، سرسختانه سبز مانده بودند نگاه می‌‌کردم و فکر می‌‌کردم گرچه اسیرِ یک زمستانِ طولانی بوده ام، اما عطری در هوا هست که به من نوید رهایی می‌‌دهد. دارم به رخ دادن یک اتفاق خوب نزدیک میشوم. میدانم تا چند هفته ی دیگر شکوفه‌ها نوک می‌‌زنند، چمن‌ها با همه زردی شان، نفسی تازه می‌‌کنند، پنجره‌های خانه چهار طاق باز می‌‌شوند، پرده‌ها در نسیمی که بویِ شورِ دریا می‌‌دهد بازی می‌‌کنند، دوچرخه‌ها از انبار بیرون می‌آیند و زنی‌ که هزاران بار به کلمه ی اسارت فکر کرده است، سپید‌ترینِ پیراهنِ خود را می‌‌پوشد، روی ماهِ زندانبانش را می‌‌بوسد و رو به آفتاب،رو به بهار، رو به آبی‌ترین آسمان و به عشقِ زیستن در یک بی‌ وزنی جاودانه پرّ می‌‌کشد ...
.
.
#نیکی‌_فیروزکوهی
📚مجموعه ساعت هشت و چهل و پنج دقیقه صبح
.
.
اگه هنوز عضو کانال تلگرام‌مون نشدید بگم که زودتر عضو شین 😄 چون کلی مطالب باحال و جالب راجع‌به کتاب‌ها اونجا پست می‌ذاریم، کتاب‌های صوتی میذاریم و نوشته‌های قشنگ از کتاب‌ها می‌نویسیم.
لینک کانال در بخش بیو @ketabdoost به رنگ آبیه.
telegram.me/ketabdoosti
.
#کتاب #کتاب_دوست #معرفی_کتاب #کتابها #کتاب_خوب #کتاب_بخوانیم #مطالعه #مطالعه_کنیم #کتاب_جالب #پیشنهادکتاب #پیشنهاد_کتاب #رمان #داستان #کتاب_صوتی #کانال_تلگرام #تلگرام #جملات_زیبا #متن_زیبا #سخنان_بزرگان #فروش_کتاب #ketab #ketabdoost #book #books #instabook #book
Read more
 #شهرزاد_۲ . فصل دوم شهرزاد از دل انبوهی حاشیه و تناقض و سو تفاهم عبور کرد و به دست تماشاگرِ عاشق و پیگیرش ...
Media Removed
#شهرزاد_۲ . فصل دوم شهرزاد از دل انبوهی حاشیه و تناقض و سو تفاهم عبور کرد و به دست تماشاگرِ عاشق و پیگیرش رسید. فصلی آکنده از اندوه و حسرت و فراق... فصلی آمیخته با درد و رنج...فصلی خون آلود... . نوشتن از این سریال برایم چندان راحت نیست... نمی توانم با متر و معیارهای معمول به تماشایش بنشینم. نمیتوانم ... #شهرزاد_۲
.
فصل دوم شهرزاد از دل انبوهی حاشیه و تناقض و سو تفاهم عبور کرد و به دست تماشاگرِ عاشق و پیگیرش رسید. فصلی آکنده از اندوه و حسرت و فراق... فصلی آمیخته با درد و رنج...فصلی خون آلود...
.

نوشتن از این سریال برایم چندان راحت نیست... نمی توانم با متر و معیارهای معمول به تماشایش بنشینم. نمیتوانم احساساتم را کنار بگذارم- کی توانسته ام؟- و به اجزای مختلف آن از دریچه ی منطق بنگرم. این حس و حال از همان نخستین قسمت فصل اول در درونم ایجاد شد، و تا آخرین قسمت فصل دوم تداوم پیدا کرد... .

این ها را گفتم تا بگویم به عیب و ایرادهای فصل دوم و حتی فصل اول، اشراف دارم. خیلی هم درباره شان فکر کردم. اما در نهایت باز هم برای نمیدانم چندمین بار به یک نتیجه ی شخصی برای خودم رسیدم: اینکه هیچ وقت آدمی نبوده و نیستم که فیلم ها و سریال ها را بدون در نظر گرفتن سویه ی حسی آن ها بررسی کنم. شاید بهانه ی خوبی هم باشد تا بگویم تمام پست هایی که در این صفحه وجود دارد، حاصلِ ساعتها اندیشیدن در وجوه فلسفی و هنری آثار مورد علاقه ام نبوده است. قلم زدنِ گاه و بی گاه و شلخته ام در باب سینما و تلویزیون و کلا هر پدیده ی دیگری، بیشتر از هرچیزی حاصل درگیر شدن شاخک های حسی ام با چیزی از آن اثر خاص است.. همیشه وقتی جایی از یک فیلم و سریال ذهنم را قلقلک داده و رهایم نکرده است، تنبلی را رها و برای آن چند سطری نوشته ام...
.
«شهرزاد ۲» را به مانند فصل اول بسیار دوست دارم. برایم ادامه ی منطقی ای بود از داستانِ دیوان سالارها...قباد...شهرزاد...فرهاد... هاشم و .... راستش را بخواهید هیچ وقت هم نبود بزرگ آقا به چشمم نیامد؛ چیزی که به طرز غریب و باورنکردنی ای تا قسمت آخر فصل دوم بعضی از مخاطبین سریال غرش را میزدند! ... شاید این حس من به علاقه ی شخصی ام به کاراکتر قباد و صد البته بازیگر محبوبم یعنی شهاب حسینی هم بی ارتباط نباشد. هرکس هم نداند، اطرافیانم اما می دانند از این که قباد، حالا بزرگِ دیوان سالار شده است، چشمانم چه برقی میزند...
.
منتظر فصل سوم هستیم، فصلی که نوید داده شده است عاشقانگی هایش پررنگ تر است از فصل دو. زمستان امسال با فصل سومِ سریالِ محبوبمان، زیباتر خواهد شد.
________________________________
#شهرزاد #حسن_فتحی #نغمه_ثمینی #شهاب_حسینی #ترانه_علیدوستی #مصطفی_زمانی #پریناز_ایزدیار #شبکه_نمایش_خانگی #سید_محمد_امامی #تصویر_گستر_پاسارگاد
Read more
@aria.medical.group <span class="emoji emoji1f4cd"></span><span class="emoji emoji1f389"></span>خبر ويژه<span class="emoji emoji1f389"></span><span class="emoji emoji1f4cd"></span> . <span class="emoji emoji1f339"></span> جشنواره ويژه عيد قربان در شيراز<span class="emoji emoji1f339"></span> . تزريق چربي به صورت با ...
Media Removed
@aria.medical.group خبر ويژه . جشنواره ويژه عيد قربان در شيراز . تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه) @aria.medical.group گروه پزشکی زیبایی آریا تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان : یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ... @aria.medical.group 📍🎉خبر ويژه🎉📍
.
🌹 جشنواره ويژه عيد قربان در شيراز🌹
.
تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه)
@aria.medical.group
💥💥گروه پزشکی زیبایی آریا💥💥
💫تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان :
✅یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری
✅مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅کاملا بدون درد در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون درد در مرحله تزریق چربی(بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅٨٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده هستند
💫با روش دستی:
✅نیاز به 2تا 3 بار شارژ ✅مدت ماندگاری چربی: حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅درد مختصر در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون در مرحله تزریق چربی (بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅در اين روش ١٠ تا ٢٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده میمانند
🔆یک نکته مهم:تزریق چربی در واقع پیوند سلول های چربی زنده به صورت و دست و.... است که پس از مدتی بافت همبند و عروق خونی اطراف آن را گرفته و سلول های چربی جزئی از بافت بدن میشوند و جابجایی چربی تزریق شده ،گلوله شدن و شل شدن پوست به هیچ وجه امکان پذیر نیست.(این عوارض در ژل های دائمی و ژل پاژ که از مواد صنعتی ساخته میشد مطرح بود که هم اکنون منسوخ شده است)
@aria.medical.group
✅انجام توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي
✅براي مشاوره رايگان همين حالا تماس بگيريد
.
💥💥"گروه پزشكي آریا"💥💥
⚜️شیراز.خیابان قصرالدشت⚜️
.
09175415868
✅مشاوره ٢٤ ساعته حتي روزهاي تعطيل
.
⚜️ارتباط با ما:⚜️
☎️071-32349293
☎️071-32300327

#تزریق_چربی #تزریقچربی #زاویه_سازی #زاویه_سازی_فک
Read more
جدیدترین متد کانادایی کاشت مو در دنیا Ts/uT/i آیا می‌دانید با موی طبیعی خودتان زیباتر و جذاب‌تر ...
Media Removed
جدیدترین متد کانادایی کاشت مو در دنیا Ts/uT/i آیا می‌دانید با موی طبیعی خودتان زیباتر و جذاب‌تر دیده می‌شوید؟! کم‌پشتی و طاسی در افراد بصورت کاذب سن آنها را بیشتر نشان می‌دهد. کلینیک فوق‌تخصصی به‌کاشت با ۱۶سال سابقه و دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت جدیدترین متد کاشت روز دنیا را ارائه می‌دهد. ... جدیدترین متد کانادایی کاشت مو در دنیا Ts/uT/i
آیا می‌دانید با موی طبیعی خودتان زیباتر و جذاب‌تر دیده می‌شوید؟!
کم‌پشتی و طاسی در افراد بصورت کاذب سن آنها را بیشتر نشان می‌دهد.
کلینیک فوق‌تخصصی به‌کاشت با ۱۶سال سابقه و دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت جدیدترین متد کاشت روز دنیا را ارائه می‌دهد. مزایای استفاده از این روش را در ادامه بخوانید:
۱. بدون به جا ماندن جای برداشت از بانک مو در پشت سر
۲. بدون نیاز به تراشیدن مو
۳. استفاده از دستگاه‌های تمام‌اتوماتیک ۲۰۱۸
۴. بدون درد، خونریزی، پانسمان، بستری
۵. انجام عمل فقط در یک روز
۶. هزینه مناسب برای همه اقشار
۷. دائمی بدون ریزش تا پایان عمر
۸. استفاده از بی‌حسی موضعی کاملا بدون درد
۹. بدون نیاز به دوره نقاهت و استراحت
۱۰. گارانتی کتبی با مهر کلینیک تخصصی
۱۱. نهایت تراکم و پر شدن همه مناطق مورد نیاز
۱۲. قبول بیمه
۱۳. مشاوره رایگان با اسکن توسط متخصصین در کلینیک
۱۴. انجام عمل توسط متخصصین پوست و موی دارای مجوز
در این روش یک‌روزه از بانک موی طبیعی خود فرد با بی‌حسی استفاده و به مناطق مورد نیاز پیوند زده می‌شود و موها به همان حالت طبیعی در می‌آید و بلند می‌شود و تا پایان عمر هم نمی‌ریزد. به هیچ عنوان جای برداشت مو در بانک باقی نمی‌ماند. گارانتی کتبی ارائه می‌شود و با نهایت تراکم توسط متخصصین کاشت طبیعی انجام می‌گیرد.

مشاوره رایگان تلگرامی
https://t.me/beh_kasht
Read more
درمان :فیلر لب هدف: فرم دهی و خط لب نتیجه : فوری زمان انجام : 30دقیقه زمان ماندگاری : 1 الی 2 سال نکته ...
Media Removed
درمان :فیلر لب هدف: فرم دهی و خط لب نتیجه : فوری زمان انجام : 30دقیقه زمان ماندگاری : 1 الی 2 سال نکته : فرم دهی لب با بی حسی موضعی و تزریقی میزان درد : خفیف با بی حسی موضعی و تزریقی هزینه : هر سی سی فیلر 390 هزینه مشاور : رایگان تلفن : 02122886515 09193086230 آدرس : تهران شریعتی تقاطع میرداماد ... درمان :فیلر لب
هدف: فرم دهی و خط لب
نتیجه : فوری
زمان انجام : 30دقیقه
زمان ماندگاری : 1 الی 2 سال
نکته : فرم دهی لب با بی حسی موضعی و تزریقی
میزان درد : خفیف با بی حسی موضعی و تزریقی
هزینه : هر سی سی فیلر 390
هزینه مشاور : رایگان
تلفن : 02122886515
09193086230
آدرس : تهران شریعتی تقاطع میرداماد خیابان منظرنژاد پلاک 53 واحد 4
تماس از شنبه تا4شنبه از ساعت 14 تا 20 شب
Read more
. جلق [جيدال، تهم - نقد] . .یه كاريه که ما خیلی وقته بلدیمش اوركس . چِشا تاريكه، ديگه كمرى نى من ...
Media Removed
. جلق [جيدال، تهم - نقد] . .یه كاريه که ما خیلی وقته بلدیمش اوركس . چِشا تاريكه، ديگه كمرى نى من یه جلقى يى اَم که هیشکی اینطور جلقى نی از اون هادرا که همیشه أ سوپرا پُرن، كيرم شق و صابون مِثِ خودكار تو دست هِــــی ميبينى چی ميدن؟ آبامو رویِ دسمال میبینی ميريزم؟ چند سال قبل یدونه پورن داشتم، هنوز ... .
جلق
[جيدال، تهم - نقد]
.
.یه كاريه که ما خیلی وقته بلدیمش
اوركس
.
چِشا تاريكه، ديگه كمرى نى
من یه جلقى يى اَم که هیشکی اینطور جلقى نی
از اون هادرا که همیشه أ سوپرا پُرن،
كيرم شق و صابون مِثِ خودكار تو دست
هِــــی ميبينى چی ميدن؟
آبامو رویِ دسمال میبینی ميريزم؟
چند سال قبل یدونه پورن داشتم،
هنوز موقع جق زدن همونو ميبينم؛
پورن ميدن انگار كارتونن،
كير ميكنن تو فَرش انگار كسخلن
بچه بازيم انگار خوب كونَن،
دنبالِ توجه انگار فيل كُنن،
میاد باز به سمتم باشم هر كيرى من
اونکه تنگه به همه ميده بدجوری شبش
امشب دفعه اوله ميكنمش
ولی جوری گشاد شده انگار یه سال مدام كردمش
ببین سايت پورن هاب اینجاست
ماها ميزنيم و شق كرديم باز
میگن دنبالِ ويد میگردن
میگم جایی نرن که حتی فريك اینجاست
اصاً من کیم جقى اصل ايرانم
ريده چشمام كورن خُب واسه جلقام هم
جانباز، شهيد هم نیستم ولی
چند سالى هست که توو خط گمنامم
ووه
.
جلقا ولى با بى حسى خوبن
ببین دارم ميزنم چه شکلی رو من
با اين فرشته ها که مشکی پوشن
میخوان رو كير بپرن بی بى حسی توو شب
ميخورن بعد...
توویِ شب (3x)
توویِ شقدرد (2x)
.
شبا پورنهاب
کونا کجان؟
میپرسن میاری پورن از کجا؟
همه مشکی رو تن چرم خفاشی وار
همم :))) موندیم ما روی کونا بیدار
تا از الکسیس بیاد تا جانی سینس رو ما
فَفَفَرق نداره تعداد کونا
میگه یه کام‌ رو ماتا ایهام بود دادا
دیگه دستم شله ولی کیرم رو کار
نهههه نیستیم به گا آلوده
چشا خط مثل یوم جانگ تو دریاااا
میگن دنبالمونه ابراهیم چون باز زدیم یه کانال تو تل ما
رفتیم فراتر از‌ مرز ما
مهاجرت و فرار‌مغزها
از تو شاخیم ببین اورکسیم ما
اگه پستاش شاخه بدون کپی پیست از ماست
چون میاد پستام با شیشه
میخوام کون رو کون کون کون
که کنم خط رپ و با پستام هی کیرش
اسطوره ایم چون هنوزم رو ‌پاس کانااال
با اینکه هیچ نعفی نیستش
سنگ میشه هرکی که بگیره من توی پستا چی میگیم
کون دسمه توش ‌پر علفه
کس خار اونا که از ودکا جین میگن
اصلی ترین نسلیم از کیهان تا لاکی پستا قوی
سین ها رو لاتی درو کردیم
معنی کنم باز اگه داری کمی تردید؟
.
جلقا ولى با بى حسى خوبن
ببین دارم ميزنم چه شکلی رو من
با اين فرشته ها که مشکی پوشن
میخوان رو كير بپرن بی بى حسی توو شب
ميخورن بعد...
توویِ شب (3x)
تووىِ شقدرد (2x)
.
(⬇️ادامه كامنت اول⬇️)
Read more
دلم میخواست بفهمی که نباشی تلخ و سردم شاید دیره ولی حالا میفهمم اشتباه کردم از اون روزی که بهت گفتم ...
Media Removed
دلم میخواست بفهمی که نباشی تلخ و سردم شاید دیره ولی حالا میفهمم اشتباه کردم از اون روزی که بهت گفتم به چشمای تو دل دادم نمیدونم چجوری شد که از چشم تو افتادم واست اصلا مهم نیست که چقدر بی تو و آشفته ام از این حسی که بهت دارم نباید چیزی میگفتم منو اصلا نمیبینی با اینکه روبروت هستم دارم پاک میرم از ... دلم میخواست بفهمی که نباشی تلخ و سردم
شاید دیره ولی حالا میفهمم اشتباه کردم

از اون روزی که بهت گفتم به چشمای تو دل دادم
نمیدونم چجوری شد که از چشم تو افتادم

واست اصلا مهم نیست که چقدر بی تو و آشفته ام
از این حسی که بهت دارم نباید چیزی میگفتم
منو اصلا نمیبینی با اینکه روبروت هستم
دارم پاک میرم از یادت داری پاک میری از دستم

نباید رو میشد دستم نباید وا میشد مشتم
با اقرارم به عشق تو خودم رو تو دلت کشتم

به جرم اینکه میدونی به جرم اینکه بهت گفتم
منو نادیده میگیری ازم رو بر میگردونی

واست اصلا مهم نیست که چقدر بی تو و آشفته ام
از این حسی که بهت دارم نباید چیزی میگفتم
منو اصلا نمیبینی با اینکه روبروت هستم
دارم پاک میرم از یادت داری پاک میری از دستم
Read more
دل نوشته : . . . داشتم این آهنگ رو گوش می کردم یک هو حالم عوض شد یکی پرتم کرد مسجد ارک شب های ماه رمضان مناجات با خدا چند دقیقه ای حال خاصی شد گفتم باهات باز کلیپ میسازم و متن می نویسم اما با مخاطب خاص برای شاید تنها عشقم اشتباه نشه خیلی ها رو دوست دارم خیلی ها اما تو یک چیز دیگه ای هیچ وقت هیچ ... دل نوشته :
.
.
.

داشتم این آهنگ رو گوش می کردم
یک هو حالم عوض شد
یکی پرتم کرد مسجد ارک شب های ماه رمضان
مناجات با خدا
چند دقیقه ای حال خاصی شد
گفتم باهات باز کلیپ میسازم و متن می نویسم اما با مخاطب خاص
برای شاید تنها عشقم
اشتباه نشه خیلی ها رو دوست دارم
خیلی ها
اما تو یک چیز دیگه ای
هیچ وقت هیچ کس حتی یک ذره از تو برام نشد
آه ک چ قدر برات حرف دارم چ قدر دل تنگی هست چ قدر ...
بماند
خدای من یک سوال بی ربط از تو اما مرسوم بین ما ...
خوبی ؟
گفتم ک مرسوم بین ماست بعد تو بپرسی تو چ طوری ... و الا تو ک همیشه خوبی ...
از من اگر بپرسی
نه می تونم بگم خوبم
نه می تونم بگم بدم
فقط دوست دارم این طوری بگم
منت خدای راست که هست حواسش حتما به بندگانش ....
دوست دارم بپرسی چی میخوای
که بگم
خودت ک بهتر میدونی گدا طلب آب و نان کند
اما کاش کمکم کنی با صداقت بگم
ملالی نیست جز دوری شما حضرت عشقم ....
که بعد بتونم باهات بیشتر حرف بزنم
بگم تو مرام برخی از آدم ها یک چیزهایی هست
مثل قول
مثل امان و پناه
مثل کمک
مثل خیلی چیزهای خوب
که تو مرام توی خالق و خدای این آدم ها حتما خیلی برترهاش هست
بماند اینا هم ....
توی دنیات به همه چی کافرم
الا به خودت
کافرم حتی به خودم چ برسه ب بقیه
هیچ کس رو باور ندارم الا خودت رو
اگر گفتی به کسی ایمان بیار میارم باز هم به اون نه
به حرف تو
بیا و به حرمت همین ایمان که به قلبم دادی
تا خود خودت منو ببر
حرف زیادیه برای یکی مثل من
اما شاید هر بار که عمیق تر و عمیق تر فکر میکنم به این که از تو باید چی بخوام
به هیچ آرزویی بلندتر و عزیزتر از خودت نمی رسم
خودت رو میخوام
این خودت رو می خوام آدمی شبیه من
معنیش برای خودت خدای من خیلی روشنه
من نه اونی هستم ک تحمل سختی داشته باشه ک در نعمت و رحمت هات نازپروده بارش آوردی
و نه اونی است ک تحمل حتی گرما و سرما داشته باشه
حالا با این ضعیف ترین هایی ک بردن نام مقدست هم از سرش زیاده اما گاهی حسی شبیه عشق بهت داره
چ باید کرد ؟
قطعا جوابش رو من بلد نیستم
اما به راه های آسان و سهل و سریع و مطمئن و عالی تو یقین دارم
دوستت دارم و اینو می نویسم
بخواه به رحمت ثابت کنی راستگو هستم
دوستت دارم و دوست دارم بهترین بندگانت باشم هر چند ناتوان ترین ها در کسب رضایتت باشم
اما از تو یاری و کمک می خوام تا با یاری خودت به تمام این نشدنی هام برسم
دوستت دارم و ازت به لطف و فضل بی حدت میخوام به هر چه بهش امید دارم از تو به بسیار بیشترش هم برسم
دوستت دارم و ازت درخواست دارم کریمانه بر ما بنگری ...
.
.
Read more
@aria.medical.group تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان ...
Media Removed
@aria.medical.group تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه) @aria.medical.group گروه پزشکی زیبایی آریا تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان : یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی ... @aria.medical.group
تزريق چربي به صورت با دستگاه ليپوست(گونه،زیر چشم،زاویه فک،خط خنده،ناودان اشکی و چانه)
@aria.medical.group
💥💥گروه پزشکی زیبایی آریا💥💥
💫تزريق چربي با دستگاه لیپوست آلمان :
✅یک بار شارژ رایگان + یکسال ضمانت ماندگاری
✅مدت ماندگاری چربی:حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅کاملا بدون درد در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون درد در مرحله تزریق چربی(بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅٨٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده هستند
💫با روش دستی:
✅نیاز به 2تا 3 بار شارژ ✅مدت ماندگاری چربی: حداقل 3 تا 4 سال و در خیلی از موارد دائمی
✅درد مختصر در مرحله برداشت چربی
✅کاملا بدون در مرحله تزریق چربی (بعد از تزریق بی حسی مانند دندانپزشکی)
✅در اين روش ١٠ تا ٢٠ درصد سلول های چربی برداشت شده زنده میمانند
🔆یک نکته مهم:تزریق چربی در واقع پیوند سلول های چربی زنده به صورت و دست و.... است که پس از مدتی بافت همبند و عروق خونی اطراف آن را گرفته و سلول های چربی جزئی از بافت بدن میشوند و جابجایی چربی تزریق شده ،گلوله شدن و شل شدن پوست به هیچ وجه امکان پذیر نیست.(این عوارض در ژل های دائمی و ژل پاژ که از مواد صنعتی ساخته میشد مطرح بود که هم اکنون منسوخ شده است)
@aria.medical.group
✅انجام توسط فوق تخصص جراح پلاستيك و زيبايي
✅براي مشاوره رايگان همين حالا تماس بگيريد

09175415868
✅مشاوره ٢٤ ساعته حتي روزهاي تعطيل
⚜️ارتباط با ما:⚜️
☎️071-32349293
☎️071-32300327

#تزریق_چربی #تزریقچربی #زاویه_سازی #زاویه_سازی_فک
Read more
اگر کل تصویرتان را با یک بافت یا سوژه ی تکرارشونده مثل موزائیک های کف حیاط یا توده ای از میوه ها پر کنید، ...
Media Removed
اگر کل تصویرتان را با یک بافت یا سوژه ی تکرارشونده مثل موزائیک های کف حیاط یا توده ای از میوه ها پر کنید، این امر می تواند به نوعی مفهوم و حس بی کرانگی را در تصویر تداعی کند. محصور کردن سوژه با فضای منفی نیز می تواند حس مشابهی را در تصویر ایجاد کند. به عنوان مثال، شما می توانید از یک قایق بر روی آب در حالی که ... اگر کل تصویرتان را با یک بافت یا سوژه ی تکرارشونده مثل موزائیک های کف حیاط یا توده ای از میوه ها پر کنید، این امر می تواند به نوعی مفهوم و حس بی کرانگی را در تصویر تداعی کند. محصور کردن سوژه با فضای منفی نیز می تواند حس مشابهی را در تصویر ایجاد کند. به عنوان مثال، شما می توانید از یک قایق بر روی آب در حالی که خط ساحل نیز در تصویر دیده می شود، عکاسی کنید که به نوعی حسی از بسته و محدود بودن فضا را در ذهن تداعی می کند. در حالی که، با حذف خط ساحل و قرار دادن قایق در فضای منفی ایجاد شده توسط آب، می توانید حسی از بی کرانگی دریا را در تصویرتان خلق نمائید.
S H A D E G A N
#Iranianlovers #ig_persia #harfeaks #persianlikes #everydayiran #natgeo #nakedplanet #ig_worldclub #ig_masterpiece #mustseeiran #instagram #Documentary #500px #nature #super_asia #vscoasia #ig_iran #natgeotravel #warrenjc #instairan #1x5 #1x #photoart #tehran #dslrofficial #magnumphotos #bbc #instapersia #shadegan #شادگان
Read more
. ناهار امروزمون یه ناهار خاص بود، که باید حتما ثبت میشد... ناهاری ک با حضور نیلای فرشته م خورده ...
Media Removed
. ناهار امروزمون یه ناهار خاص بود، که باید حتما ثبت میشد... ناهاری ک با حضور نیلای فرشته م خورده شد... بخاطر مساله ای از فرشته ی رویاهاو آسمونیم کمک خواستم و اون منو ناامید نکرد،و منم تصمیم گرفتم یه ناهار و جشن سه نفره بگیرم و غذای مورد علاقه ی خودش و نوید جان رو پختم،.‌‌. سفره رو سه نفره چیدم،..‌ ... .
ناهار امروزمون یه ناهار خاص بود،
که باید حتما ثبت میشد...
ناهاری ک با حضور نیلای فرشته م خورده شد...
بخاطر مساله ای از فرشته ی رویاهاو آسمونیم کمک خواستم و اون منو ناامید نکرد،و منم تصمیم گرفتم یه ناهار و جشن سه نفره بگیرم و غذای مورد علاقه ی خودش و نوید جان رو پختم،.‌‌.
سفره رو سه نفره چیدم،..‌ با ظرفهای صورتی که به عشق نیلا صورتی خریدمشون..‌‌.
شمع رو تو جاشمعی که خودش پارسال تو #ایکیا انتخاب کرد و گاهی داخلش تولد بازی میکرد روشن کردم، و یه قلب قرمز آی لاو یو هم داخلش گذاشتم....
راستی....‌
دیروز عصر یه خوابِ عرفانی قشنگی دیدم...
میگن روحِ از دست رفته ها پیشمون هستن،اما چون از یه فرکانس دیگه هستن،ما درک نمیکنیم،اما اگه بلد باشیم میتونیم حسش کنیم،برا من هم دیروز تو خواب این اتفاق افتاد،
تو اتاق خوابمون،خواب بودم که دیدم...‌
من تو آشپزخونم،...یهو یه صدا از اتاق اومد،رفتم تو اتاق گفتم نیلا مامان تو اینجایی؟!یهو تو خواب احساس کردم که یه نیرویی منو میشکونه بالا و من لحظاتی تو خواب رفتم تو هوا و بعد احساس بی حسی توبدن، که وقتی هوشیار شدم،همون بی حسی رو تو بدنم احساس کردم و دعا کردم....
اون حس رفت...‌ اما دعام برآورده شد...
خدایا شکرت و نیلاجانم ممنونم ازت،فرشته ی قشنگم...
تو نیستی..
اما حضورت کاملا تو زندگیِ ما معلوم و مشخصه
تا ابد دوستت دارم و افتخار میکنم مادرِ فرشته ای چون تو بودم...
.
دوستان سرویس ظرفهام #ایکیا هست،چند وقت پیش از بازار ستاره قشم،خریدم..
البته این سرویس ها هجده تایی هست،من دیس و کاسه بزرگ و کوچیکهاشو جدا خریدم،،کاسه بزرگ و کوچیکش مارک ایکیا نیست،اما دیس ایکیاست...‌
.
اون پشت هم بورانی اسفناجِ ک برای اولین بار درست کردم،اسفناج رو آب پز کردم و با گوشت کوب دستی له کردم و نمک و نعنا زدم و دوحبه سیر رنده کردم داخلش و بعد ماست ریختم و آماده ی سرو شد
نوش جان...
جوجه هارو هم از شب قبل با پیاز حلال شدهو نمک و ماست و یه قاشق روغن مایع وزردچوبه و کمی رنگ غذا و فلفل سیاه و کاری و آویشن و پودر سیر و دارچین مزه دار کردم و امروز ظهر جاتون خالی سیخ زدیم و کباب کردیم تو منقل...
.
دیزاین نهایی هم بخاطر دیرنشدنِ ناهار عجله ای شد،سفره نامرتبِ مهم برام ثبتِ خاطره ش بود💖🙏
.
الی جونم جات خالی،یادت کردیم
مریم جان، انشاالله بزودی باهم میریم بیرون،شرمنده اگه نینیه تو دلت هوس کرد،ببخش گلم...
.
پری جونم اولین بار اسم ایکیا رو ازت شنیدم،یادش بخیر .
@pari_kianii .
.سمیرا جون دیگه قسمت شد،بقیه ی اون ظرفهارو هم خریدم...😍یادش بخیر اون شب،بازم بیا پیشم
@samirab1386
۹۷.۲.۱۷
Read more
بدنیا آمدم تا یادبگیرم چگونه بمیرم،تا متولد شوم( #مهدی_باقریان ، پائیز ۱۳۸۲) ___________________________ مرگ ...
Media Removed
بدنیا آمدم تا یادبگیرم چگونه بمیرم،تا متولد شوم( #مهدی_باقریان ، پائیز ۱۳۸۲) ___________________________ مرگ رو عاشقانه دوست دارم ، از سرِ افسردگی و ناکامی و غمگین بودن و اینطور موضوعات نمیگم که خدا رو شکر از همه چیز زندگیم از خانواده و دوست و فامیل و همکار و ...راضیم و عاشقشونم و امیدوارم ... بدنیا آمدم تا یادبگیرم چگونه بمیرم،تا متولد شوم( #مهدی_باقریان ، پائیز ۱۳۸۲)

___________________________
مرگ رو عاشقانه دوست دارم ، از سرِ افسردگی و ناکامی و غمگین بودن و اینطور موضوعات نمیگم که خدا رو شکر از همه چیز زندگیم از خانواده و دوست و فامیل و همکار و ...راضیم و عاشقشونم 💙 و امیدوارم که اونا هم راضی باشن ، اتفاقا پرم از رویاهای عجیب و غریب و قریب 😉 ، ولی نمیدونم شما هم اینطور هستین یا نه ؟ چی؟ اینکه حتی در بهترین و خوشترین لحظات زندگی ( مثه فردا که تولدمه😊) یه حسی یه چیزی از جنس غم انگار باهامون هست ، یه حسی مثه بعدازظهرهای جمعه یا بی حوصلگیهای بی دلیل یا یه چیزی شبیه درد دوری و غربت ، خلاصه نمیدونم یه همچین حس و حالایی رو منظورمه ... از سال ۸۲ واسه من شروع شد و اینقدر ادامه داره و اینقدر قویه این حس مبهم که از یه جایی به بعد ایدهء خواندن بدون زبان به ذهنم رسید از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ با گروه "پرانا سون" تجربه ش کردم و این اواخر هم که در آلبوم #زمین_مدرسهء_رنج و تک آهنگ #دیفن و آهنگهای بعدی به همین منوال ... ما آدما خیلی راحت حرف میزنیم و می نویسیمو و میخونیم ولی حرفها و احساسات زیادی داریم که تو هیچ کلمه و جمله و شعری پبداشون نمیکنیم فقط حس میکنیم که کلی حرف ناگفته داریم،... من تمام احساسات و حرفای نگفته م رو میخونم اونطور که دلم میخواد و خودم عمیقا حسش میکنم ، میخوام به ترانهء انتزاعی برسم و بگم : مهم نیست من چی میگم !، مهم اینه که تو چی فکر میکنی... روزی انسان تک تک واژه ها رو ساخت و قرارداد کرد و زبانهای مختلف بسته به جغرافیا و فرهنگ هر قومی شکل گرفت ولی مطمئنا همه روزی تموم میشن همانطور که الان خیلی از واژه ها دیگه منسوخ شدند ولی آیا ذهن بشر و اندیشه و حسش تموم میشه؟ به تدریج معمای حرفای منم کشف خواهد شد...مرگ رو دوست دارم چون روزی همه ما و همه واژه ها خواهند مرد همانطور که تا الان انسانهای زیادی مردند و زبانها و واژه های زیادی منسوخ شدند ، فقط اندیشه و حس تا ابد با ماست، مرگ عادلانه ترین فرایندی است برای همه چیز تقسیم شده است...به مرور بیشتر ذهن و کالبد موسیقیم رو براتون جراحی خواهم کرد.... عمرتون مستدام و با عزت ... شب خوش
پ.ن : این کپشن مربوط به حدود ۸۰ هفتهء پیشه ولی تو این مدت هیشکی نپرسیده تو چی میگی؟!! دقیقا شما چی میفهمین از آهنگای من آخه؟! اگه میفهمین خب بگید منم بدونم اگه نمیفهمیدش بگید من بفهمم! 😁 فعلا که ۴ ماهه تو اخذ مجوزش موندم چون نمیفهمن منو 😔 دعا کنین حل شه
Read more
بهت گفته بودم تو که پلکاتو میبندی شهر تاریک میشه تاریکی، مثلِ وقتیه که یکی،یه چی جلویِ چشاتو میگیره ...
Media Removed
بهت گفته بودم تو که پلکاتو میبندی شهر تاریک میشه تاریکی، مثلِ وقتیه که یکی،یه چی جلویِ چشاتو میگیره و تو دیگه هیچیو نمیبینی مثلِ وقتی که دیدمت که بعدش هیچیو دیگه ندیدم که خودم دو تا دستامو گذاشتم رو چشامو محکم فشارشون دادم تا دیگه هیچیو نبینم. آخه میدونی،بعد دیدنت فهمیدم حیف این چشمام نیست ... بهت گفته بودم تو که پلکاتو میبندی
شهر تاریک میشه
تاریکی،
مثلِ وقتیه که یکی،یه چی جلویِ چشاتو میگیره و تو دیگه هیچیو نمیبینی
مثلِ وقتی که دیدمت
که بعدش
هیچیو دیگه ندیدم
که خودم دو تا دستامو گذاشتم رو چشامو محکم فشارشون دادم تا دیگه هیچیو نبینم.
آخه میدونی،بعد دیدنت فهمیدم حیف این چشمام نیست که جز چشات
جز بودنت
چیز دیگه ای کس دیگه رو بخواد ببینه؟
گفته بودم بی تو و اون ستاره بارون چشات دلِ منه که تاریک میشه
عین وقتی که آژیر خطر میزدن و شهر یهو تاریک میشد
شهر پر از خوف میشد
که همه با ترس و آروم نفس میکشیدن.
نفس؛لعنتی تو حتی نفس کشیدناتم به چشمم یه جور میومد که انگار فقط تو بلدی اینجور آروم و منظم نفس بکشی
مگه میشه حتی نفس کشیدن یکی
به چشمایِ آدم خوشگل بیاد.
گفته بودی میشه
و گفته بودم
به شرطی که عاشق باشی
حرفای بعدیت به گوشم نرسیده بود و فقط این صدا هزار بار تو سرم زنگ زده بود که
باید عاشقش باشی.
بعد برگشته بودم به اولین بار
که حس کردم دوستت دارم
ولی میدونی "جهانِ من"
یه چیزایی مبدا ندارن
یه چیزای شبیه دوست داشتنت.
دوست داشتنت؟؟
حسم به تو چی بود؟؟
عشق یا دوست داشتن
یا یه حسی که برایِ اولین بار من کشفش کردم ؟؟
تبِ تند نبود که اسمشو بذارم عشق
اونقدر نزدیکم نبودی که اسمشو بذارم عشق
خیلی خنده داره
شایدم بغضدار باشه
ولی من حتی نمیدونم این حسی که واسش اسم ندارم دو طرفه بود یا نه.
دوست داشتن نبود که عقلم قلبمو قانع کنه که ندارمت و بعد قلبم
راضی بشه به رها کردنت.
بود؟؟
دو طرفه بود هیچوقت این حس؟؟
که یک ثانیه حس کرده باشی دنیا بدونِ من دیگه دنیا نیست که
که حتی از سرت گذشته باشه این آدم لامصب بدجور بویِ عشق میده.
دِ نبود دیگه
اگه بود که
الان
من
تو دور ترین نقطه از "جهانم"
به جایِ عطرِ نفسات
بغض قورت نمیدادم که..
.
. 👑 #میکائیل💕 .
.
📱@mikilove351 📷
.
.
✅ #لطفا_پيج_ما_رو_به_دوستان_خود_معرفى_كنيد 😊
Read more
. گاهی آدمهایی را برای اولین بار می بینی که با آنها احساس نزدیکی و راحتی میکنی. آدمهایی که در گذشته ...
Media Removed
. گاهی آدمهایی را برای اولین بار می بینی که با آنها احساس نزدیکی و راحتی میکنی. آدمهایی که در گذشته ات نبوده اند ولی امیدواری در آینده ات باشند.. آدمهایی که لحظه های تکراری زندگی ات را خاص می کنند. آنهایی که می شود روزی چندبار برایشان گفت: "خوشحالم که هستی" "خدارا شکر که دارمت.." نمی دانی دقیقا ... .
گاهی آدمهایی را برای اولین بار می بینی که با آنها احساس نزدیکی و راحتی میکنی.
آدمهایی که در گذشته ات نبوده اند ولی امیدواری در آینده ات باشند..
آدمهایی که لحظه های تکراری زندگی ات را خاص می کنند.
آنهایی که می شود روزی چندبار برایشان گفت:
"خوشحالم که هستی" "خدارا شکر که دارمت.."
نمی دانی دقیقا چه حسی نسبت به آنها داری!
ولی وقتی نیستند انگار چیزی از وجودت را گم‌کرده ای..
روزها منتظر دیدار دوباره آنها هستی...
این آدمها یادگاری اند..
و حسی را که به تو می بخشند برای همیشه در خاطرت خواهد ماند.
آدمهایی از جنس زندگی 😍
.
.
دوستان خوبم‌شبتون خوش
امیدوارم حال دلتون عالی باشه
واستون بهترینها را آرزو دارم‌😀
خوشحالم که هستید و خدا راشکر میکنم بابت آشنایی با شما عزیزان 😍
.
.
اینجا هم‌
دوهزار جان
شهسوار جان 😎
ایشون هم
پروانه جان🙄
.
.
عکس هم همینجوری خام‌و بی ادیت 🙈
.
.
.
.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#Macro_vision
#villona_mainvision
#Main_Vision #fs_macro #hdmacros #hdm_flowers #hdm_drops #macro_x #best_macro #excellent_macros #smallworld_uc #macromood #floral_secrets #macro_secrets #macro_perfection #macroworld_tr #ig_closeup #nature_sultans #rsa_macro #tgif_macro #macro_highlight #ic_nature #ir_macro #birdextreme #hdm_animals #hdm_insects #macroshoot
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Read more
مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : 1: مخالفت 2: رنجش و عصبانیت 3: عدم پذیرش و طرد 4: سرکوب، که در ...
Media Removed
مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : 1: مخالفت 2: رنجش و عصبانیت 3: عدم پذیرش و طرد 4: سرکوب، که در این مرحله همسران استعدادها و مهارت‌های عاطفی خود را فراموش کرده‌اند، و به یک جسد ماشینی و متحرک تبدیل شده‌اند، که زندگی محدود و بی‌طراوتی را دنبال می‌کند.مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد : مرحله ... مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد :
1: مخالفت
2: رنجش و عصبانیت
3: عدم پذیرش و طرد
4: سرکوب، که در این مرحله همسران
استعدادها و مهارت‌های عاطفی خود را
فراموش کرده‌اند،
و به یک جسد ماشینی و متحرک تبدیل شده‌اند،
که زندگی محدود و بی‌طراوتی را دنبال می‌کند.مرگ عاطفی همسران چهار مرحله دارد :
مرحله 1: مخالفت
در زمینه عاطفی و در زندگی زناشویی این مسأله به کرات اتفاق می‌افتد زیرا تعداد تعاملات میان فردی زوجین خیلی زیادتر از انواع دیگر روابط است و به همین نسبت احتمال بروز اختلاف میان آنها بیشتر است. اگر مخالفت‌های کوچک خود را بیان نکنید و با توجه به تعداد موارد پیش آمده، از خیر مطرح کردن آنها بگذرید، این مخالفت‌های کوچک جمع شده و کم‌کم به علامت هشداردهنده بعدی یعنی رنجش و عصبانیت تبدیل می‌شود.
مرحله 2: رنجش و عصبانیت
در این مرحله شما فرد مقابل را سرزنش و ملامت می‌کنید و فرد مقابل هم عکس‌العمل نشان می‌دهد و شما را مورد حمله قرار می‌دهد. خیلی مواقع که سر موضوع کوچک و بی‌ربطی دعوای بزرگی راه می‌افتد علت آن را باید در جای دیگر و موضوع دیگری جستجو کنید. اگر رنجش و عصبانیت، مدام تکرار شود شما در مقام جلوگیری از آن، با به درون ریختن این عصبانیت و رنجش و انباشت انرژی منفی بسیار در درونتان پا به مرحله سوم می‌گذارید.
مرحله 3: عدم پذیرش و طرد
بعد از یک دعوای مفصل، در را به هم می‌کوبید و از منزل خارج می‌شوید. شما در منزل و زیر یک سقف هستید ولی به یکدیگر بی‌اعتنایی می‌کنید و یکدیگر را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهید. در واقع طرف مقابل را هم از دیده و هم از دل بیرون می‌کنید. بیشتر جدایی‌ها و طلاق‌ها در این مرحله اتفاق می‌افتد. این دوره بحرانی ترین دوره اختلافات و در حقیقت زمان به زانو در آمدن آخرین تلاش‌های عاطفی طرفین برای بقای زندگی مشترکشان می‌باشد.
مرحله 4: سرکوب
سرکوبی نوعی احساس کرخی و بی‌حسی است. شما دیگر احساسات منفی خود را حس نمی‌کنید اما در مقابل، بهای بزرگی می‌پردازید و دیگر احساسات مثبت خود را نیز لمس و درک نخواهید کرد. آنچه این مرحله را فاجعه‌آمیز می‌کند نوع رابطه‌ای است که بین زوجین وجود دارد. به این ترتیب که همه چیز خوب و مرتب به نظر می‌رسد و طرفین به ظاهر زندگی خوبی در کنار یکدیگر دارند اما در واقع بسیاری از استعدادها و مهارت‌های عاطفی خود را فراموش کرده‌اند و به یک جسد ماشینی و متحرک تبدیل شده‌اند که زندگی محدود و بی‌طراوتی را دنبال می‌کند.
.
#دانشگاه_مجازی_تکنولوژی_فکر_برتر #موفقيت #عشق #هدف #مرگ #عاطفی #همسران
#سرکوب #پذیرش #طرد #عصبانیت #استعداد #مخالفت
Read more
فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم ...
Media Removed
فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم شاید تقدیری که هیچ وقت به آن اعتقاد نداشتم وجود داشته و دارد تقدیری در شیرینی تمام لحظه هایی که مثل یک عمر با تو گذشت و تلخی روزهایی که ده ها برابر آن عمر بر من گذشت و میگذرد . . . بعد از گذر زمان امروز حسی ... فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم شاید تقدیری که هیچ وقت به آن اعتقاد نداشتم وجود داشته و دارد تقدیری در شیرینی تمام لحظه هایی که مثل یک عمر با تو گذشت و تلخی روزهایی که ده ها برابر آن عمر بر من گذشت و میگذرد . . . بعد از گذر زمان امروز حسی دارم . . . حسی نه تلخ و نه شیرین ؛ بی رنگ مثل آب ؛مثلِ تصور من از تو . . . تصور من از تصویر چند رنگی که ندیدم و پی بردم سالهاست به کور رنگی مبتلا بودم و نمیدانستم . . . م.خ #مهرزاد_خواجه_اميرى
Read more
فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم ...
Media Removed
فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم شاید تقدیری که هیچ وقت به آن اعتقاد نداشتم وجود داشته و دارد تقدیری در شیرینی تمام لحظه هایی که مثل یک عمر با تو گذشت و تلخی روزهایی که ده ها برابر آن عمر بر من گذشت و میگذرد . . . بعد از گذر زمان امروز حسی ... فکر میکنم به تمام سالهایی که گذشت . . . به اینکه بودنت بهتر بود یا نبودنت ؛ به جوابی نمیرسم . . . فکر می کنم شاید تقدیری که هیچ وقت به آن اعتقاد نداشتم وجود داشته و دارد تقدیری در شیرینی تمام لحظه هایی که مثل یک عمر با تو گذشت و تلخی روزهایی که ده ها برابر آن عمر بر من گذشت و میگذرد . . . بعد از گذر زمان امروز حسی دارم . . . حسی نه تلخ و نه شیرین ؛ بی رنگ مثل آب ؛مثلِ تصور من از تو . . . تصور من از تصویر چند رنگی که ندیدم و پی بردم سالهاست به کور رنگی مبتلا بودم و نمیدانستم . . . م.خ #مهرزاد_خواجه_اميرى
Read more
1. کشش و ماساژ:کشش و ماساژ دادن در هنگام خواب رفتن پا به منظور افزایش جریان خون به ناحیه و رفع فشار از ...
Media Removed
1. کشش و ماساژ:کشش و ماساژ دادن در هنگام خواب رفتن پا به منظور افزایش جریان خون به ناحیه و رفع فشار از عصب در صورت امکان صورت می گیرد.این کار وقتی بیشترین کارایی را دارد که به محض شروع بی حسی و گزگز دست و پا آن را انجام دهید بطور مثال در صورتی که نشسته اید و تایپ می کنید، بلند شوید و قدم بزنید. 2. کمپرس ... 1. کشش و ماساژ:کشش و ماساژ دادن در هنگام خواب رفتن پا به منظور افزایش جریان خون به ناحیه و رفع فشار از عصب در صورت امکان صورت می گیرد.این کار وقتی بیشترین کارایی را دارد که به محض شروع بی حسی و گزگز دست و پا آن را انجام دهید بطور مثال در صورتی که نشسته اید و تایپ می کنید، بلند شوید و قدم بزنید.
2. کمپرس گرم: کمپرس گرم به افزایش تامین خون در ناحیه بی حس شده کمک می کند. در صورتی که سوزن سوزن شدن پا شدت پیدا کرد، کمپرس گرم را بردارید و برای کاهش التهاب از کمپرس یخ استفاده کنید.
3. تامین ویتامین های مورد نیاز: ویتامین های B و E قابل حل در آب به جلوگیری از بی حسی پا ناشی از کمبود ویتامین کمک می کنند. اگر دچار خواب رفتن پا یا سوزن سوزن شدن پا می شوید ماهی، سبزیجات سبز برگ دار و آجیل های زیادی را در رژیم غذایی خود قرار دهید.همچنین می توانید مکمل های ویتامین بازاری را مورد استفاده قرار دهید.

تلفن شعبه مطهری: 1-02188898440
مشاوره تلفنی: 09128444990
مشاوره رایگان (از ساعت 13 الی 15) : 09107803155

آدرس کلینیک دیباجی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید کلاهدوز (دولت)، دیباجی جنوبی، روبروی سنجابی، پلاک ۱۷
آدرس کلینیک مطهری: تهران - خیابان ولیعصر، نرسیده به استاد مطهری، کوچه شهید حسینی راد « کوچه افتخار سابق»،پلاک ۳۴، طبقه همکف
www.omidrehab.com
www.lumbar.ir
www.zanoodard.ir
www.footmed.ir
www.orped.ir
#متخصص_کمر_درد #متخصص_دیسک_کمر #متخصص_طب_فیزیکی #توانبخشی #فیزیوتراپی #کمر_درد #دیسک_کمر
Read more
* به آن اندازه که نگرش شما در مورد مشکلات مهم است؛ خود مشکلِ شما ممکن است مهم نباشد! چون اگر خودتان را ...
Media Removed
* به آن اندازه که نگرش شما در مورد مشکلات مهم است؛ خود مشکلِ شما ممکن است مهم نباشد! چون اگر خودتان را نسبت به مشکلات زندگی ضعیف فرض کنید هر مشکلی می‌تواند شما را از پا در بیاورد! پس قبل از اینکه مشکل خود را به عنوان یک حقیقت مطلق و حل نشدنی بپذیرید به این فکر کنید چقدر نگاه من به مشکلم واقع بینانه و درست ... *
به آن اندازه که نگرش شما در مورد مشکلات مهم است؛ خود مشکلِ شما ممکن است مهم نباشد! چون اگر خودتان را نسبت به مشکلات زندگی ضعیف فرض کنید هر مشکلی می‌تواند شما را از پا در بیاورد! پس قبل از اینکه مشکل خود را به عنوان یک حقیقت مطلق و حل نشدنی بپذیرید به این فکر کنید چقدر نگاه من به مشکلم واقع بینانه و درست است؟ چقدر مشکل خود را قابل حل می‌دانم و چقدر خود را برای حل آن توانمند باور دارم؟ مثلا زمانی که من خودم را دوست نداشتنی باور کرده باشم؛ هر جدایی یا هر رابطه نامناسبی را دلیل بر این می‌دانم که هیچکس من را دوست ندارد!

مثلا ممکن است چون به کسی اعتماد ندارید نتوانید ارتباط صمیمانه با دیگران برقرار کنید و چون آنها از شما دور می‌شوند؛ شما اشتباها مشکلتان را خودِ دیگران فرض می‌کنید و هر چه بیشتر خود را از آنها دور می‌کنید! پس قبل از اینکه از مشکلات خود داستان سرایی کنید نگاهی که به مشکلتان دارید و دلایلی که آنها را علت اصلی می‌دانید را بررسی کنید. آیا شما به علت استدلال حسی نه منطقی، مسئله خود را بدتر از آنچه هست تصور نکرده‌اید؟! مثلا اینکه من چون حس می‌کنم حتما مشکلی به وجود می‌آید آیا همیشه مشکلی پیش می‌آید؟

اگر باورهای ضعیفی در مورد خود داشته باشید یا مشکلات را گردن دیگران انداخته و آنها را مقصر می‌دانید یا اینکه برعکس با نسبت دادن مشکلات به خود و این تفسیر که من بی عرضه و ضعیف هستم خود را هر چه بیشتر در دامن مشکلات گرفتار می‌کنید. مشکل شما هر چه باشد می‌توانید دیدگاه مثبت‌تر و فعالانه‌تری نسبت به آن انتخاب کنید. دیدگاهی که شما را قربانی و دست و پا بسته فرض نکند. دیگران ممکن است به شما آسیب زده و برایتان مشکل درست کرده باشند اما نگفته‌اند تو تا همیشه باید قربانی آنها باشی و انتخاب نکنی که از این بازی قربانی بودن و سرزنش دیگران بیرون بیایی!

قبل از اینکه شدیدا نسبت به مشکل خود ناراحت باشید؛ به این توجه کنید کدام باور و فکر من، این مشکل را برای من خلق کرده است یا چه باور و فکری نسبت به این مشکل خود دارم؟ مسائل خود را بر اساس احساسات و استدلالهای حسی خود قضاوت نکنید؛ چون واقعیت را بدتر از آنچه هست تفسیر خواهید کرد. مثلا اینکه من چون نا امید و خیلی ناراحت هستم پس این مشکل من حل نخواهد شد تفسیری تنها بر اساس احساسات منفی است! اگر می‌خواهید احساسات خود را واقعی‌تر کنید و بر اساس آنها به مشکلات نگاه نکنید بهتر است افکار پنهان پشت این احساسات را پیدا کنید. می‌توانید از یک مشاور آگاه نیز کمک بگیرید چون خودتان ممکن است اسیر سلسله استدلالهای غلط شده باشید.
.
‌.
Read more
Loading...
Load More
Loading...