زن سینه تفریح

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
673.8 days
to ratio
افراط در هیچ چیز خوب نیست. به ویژه در دین. فرقی نمی کند شیعه باشی یا سنی! فلسطینی باشی یا داعشی... ...
Media Removed
افراط در هیچ چیز خوب نیست. به ویژه در دین. فرقی نمی کند شیعه باشی یا سنی! فلسطینی باشی یا داعشی... به خودت بمب ببندی، به دل اسرائیلی ها بروی، یا سوری ها و زیر تانک عراقی ها! وقتی فکر می کنی حتما حق با توست و باید تا مرز مردن بجنگی و چندین نفر از دشمن را هم با خودت به هلاکت برسانی، دیگر ایرانی یا داعشی بودنت ... افراط در هیچ چیز خوب نیست. به ویژه در دین.
فرقی نمی کند شیعه باشی یا سنی!
فلسطینی باشی یا داعشی... به خودت بمب ببندی، به دل اسرائیلی ها بروی، یا سوری ها و زیر تانک عراقی ها!
وقتی فکر می کنی حتما حق با توست و باید تا مرز مردن بجنگی و چندین نفر از دشمن را هم با خودت به هلاکت برسانی، دیگر ایرانی یا داعشی بودنت تفاوت چندانی ندارد.
این که به بهانه دفاع و حفظ خودت، مرزها را طی کنی و با دیگران بجنگی،
این که خودت را برحق بدانی و دیگران را ناحق! و برای اثبات این عقیده سینه ات را از هم بدری!
این که زن را در پستو نگه داری و حقی برایش قائل نباشی.
این که به اصل دین دیگران خرده بگیری و آنها را بابت اعتقاداتشان بازخواست یا طرد کنی.
باز هم فرقی نمی کند اهل کجایی! ایرانی هستی، فلسطینی و اروپایی یا حتی داعشی!

افراط در همه چیز نفرت انگیز است و خانمان سوز... حتی در عبادت، کار، درس، تفریح، عزا و ماتم، جشن و پایکوبی، در ریش خیلی بلند و نماز خیلی طولانی.
#ایران
#داعش
#سوریه
#وطنم_پاره_تنم
#اسرائیل
#مدافع_حرم
#داعشی_آمریکا_روسیه_جنگ_اسد
Read more
Loading...
Loading...