زن عکس هنر خاص

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
534.3 days
to ratio
<span class="emoji emojia9"></span> Yung Chen Lin درد اولین احساسیست که می خواهم بینندگانم تجربه کنند، چیزی فراتر از درد،یک شور سرخورده آینها ...
Media Removed
Yung Chen Lin درد اولین احساسیست که می خواهم بینندگانم تجربه کنند، چیزی فراتر از درد،یک شور سرخورده آینها حرف های عکاس تایوانی " یونگ چن لین " است مجموعه ای را میبینید که حدود دو سال پیش سر و صدای زیادی به راه انداخت عزیزان او می خواهد با مخاطبش یک پل ارتباطی از دردو حسی مشترک بسازد پلی عجیب و غریب، ... © Yung Chen Lin
درد اولین احساسیست که می خواهم بینندگانم تجربه کنند، چیزی فراتر از درد،یک شور سرخورده
آینها حرف های عکاس تایوانی " یونگ چن لین " است
مجموعه ای را میبینید که حدود دو سال پیش سر و صدای زیادی به راه انداخت
عزیزان او می خواهد با مخاطبش یک پل ارتباطی از دردو حسی مشترک بسازد پلی عجیب و غریب، درد برای او دلیلیست برای احساس کمک و همدردی با مخاطب خود
عناصر متمایزی در سراسر جزییات عکس هایش مشاهده میشود، دستکاری بدن و فرم زن در زوایای مختلف آن
بدن به ظاهر تحریف شده، گویی گوشت مثله شده ایست که آرام آرام خود را با نظم و ریتمی خاص شرح میدهد .
فراتر از ارزشی که عکس ها در لحظه به روی مخاطب دارد و گویی یک شوک عجیب است، نکته مهم تصاویر آن رشته قرمز است رشته قرمز گویی به بررسی ماهیت تمایلات جنسی زنان در یک جامعه مردسالار میپردازد و هنجارهای جنسیتی خودسرانه و بی معنی که همیشه با زنان همراه است آری عزیزان خوب نگاه کنید رشته قرمز در این عکس ها استعاره ای از ایمان بزرگیست که در زنان وجود دارد، ایمانی برای عشق و به دنبال آن ازدواج و شوقی که حس پایبندی و اسیری را برای زن زنده میکند، چیزی بین علاقه و اجبار
و چه کسی میتواند منکر این شود که این رشته اثر گذار است و هر چند نقش سنگینی برای زن بازی میکند ولی او با همه مخاطراتش حاضر به پذیرش آن است
با این حس زندگی میکند و گویی این رشته و این حس دردناک از او جدا نخواهد شد، عدم وجود چهره در عکس ها عمدیست، عکاس اجازه می دهد که مخاطب خود را به جای مدل قرار بدهد،خود را جای همه زنان قرار دهد و از این درد مشترک لذت برد
این احساس درد مشترک است که میتواند مثل یک خطر حتمی هشداری باشد و در جامعه منعکس شود این انعکاس به جامعه کمک خواهد کرد برای درکی متقابل، زیرا قدرت تصاویر را با کلمات نمیشود بیان کرد
بررسی دقیق مسایل زنان ، تبعیض جنسیتی، مذهب و شاید ناعدالتی اجتماعی همه در این درد مشترک زنانه تاثیر گذارند
انگار تصاویر مثل یک شعر تلخ است که عکاس عاشق شنیدنش است
عکاس، عکس هایش را بند هایی از یک شعر ناگوار دوست داشتنی میپندارد
عزیزان، بدانید برای خوب دیدن، هیچ وقت دیر نیست، برای خوب نگریستن شاید کمی دیر باشد، زیرا اگر وارد بازی عمر شوید و از مسایل بزرگی به راحتی عبور کنید راه عمیق تفکر از ما بسته خواهد شد
روزی در پاریس، بانویی را دیدم که نخی را محکم بر تمام انگشتانش کشیده بود
ما از یک حس مشترک به حرف های بزرگی رسیدیم!
امیر شمس
مدرس هنر عکاسی
@amirshamsofficial

#Fineartphg
#yungchenlin
Read more
Loading...
Stunning <span class="emoji emojia9"></span> Sigga Ella چرا فکر میکنید که حتما به یک زن سرطانی نگاه میکنید ؟ چشم های ما گویی مریض کلیشه ...
Media Removed
Stunning Sigga Ella چرا فکر میکنید که حتما به یک زن سرطانی نگاه میکنید ؟ چشم های ما گویی مریض کلیشه ها و باور های اشتباه است این عکس از مجموعه ایست به نام Baldvin هنرمند به سراغ زنانی رفته است که مشکل طاسی ریزش موهای بدن را دارند اشتباه نکنید انها سرطان ندارند ! انها فقط دچار یک نوع بیماری خاص طاسی ... Stunning © Sigga Ella
چرا فکر میکنید که حتما به یک زن سرطانی نگاه میکنید ؟
چشم های ما گویی مریض کلیشه ها و باور های اشتباه است
این عکس از مجموعه ایست به نام Baldvin
هنرمند به سراغ زنانی رفته است که مشکل طاسی ریزش موهای بدن را دارند
اشتباه نکنید انها سرطان ندارند ! انها فقط دچار یک نوع بیماری خاص طاسی به نام الوپسیا هستند
عکاس میگوید چرا وقتی ما یک مرد طاس را میبینیم برایمان عادیست
او میتواند در اجتماع شغل های موفقی داشته باشد و حتا مثل برپس پیلیس جذاب هم باشد !
ولی جامعه گویا تحمل زن طاس را ندارد !
او سعی کرده با عکس هایش و بدون شعار زنان طاس را نیز موفق و زیبا نشان دهد
ببینید عزیزان ،درست است شاید اغلب ما موی بلند را نشانه اصلی زنانگی بدانیم
در عکاسی های فاین ارت و بادی ارت حتا جایگاه موی زنان بسیار مهم است
اما نباید فراموش کنیم که همه زندگی این نیست
همه عکاسی نیز همینطور !
چرا زنانی اینگونه باید حتما با کلاه گیس ظاهر شوند تا در اجتماع پذیرفته شوند !
عکاس در این مجموعه ذهن های ازاد را دعوت به اندیشه میکند
او میخواهد به همه ما نشان دهد که این زنان هنوز زنانگی دارند ،زیبایی دارند و میتوانند در اجتماع موفق شوند
اری ،گاهی اثبات این ادعا سخت است
ولی بدانید : "همیشه هنر یک قدم جلوتر از جهل است "(امیر شمس )
اری این ماییم که باید بپذیریم که نوع دیدگاهمان را عوض کنیم
بقیه مجموعه را میتوانید با اسم عکاس در نت ببینید
همه به دنبال نشانه هایی از زیبایی هستند
ولی چقدر خوب است که این "همه " کمی نیز به دنبال نشانه های دیگر زیبایی و کمی انسانیت باشند
ما با شکل های گوناگون متولد میشویم
اری پذیرش دیدن یک زن طاس شاید برای بشر سخت باشد
چرا ؟
چون اینگونه برایش تعریف کرده اند ! اما شما باید نقطه تغییر باشید
مدل های دیگر عکاس نیز با همین مشکل روبرو هستند
شاید به اندازه این زن زیبا نباشند
اما زن هستند و زن خواهند ماند با تمام دنیای زنانگیشان !
انها میخواهند همینطور در کنار مردم پذیرفته شوند
ایا شما نیز میتوانید یک زن طاس را عادی بدانید
و ایا میتوانید خود را بانویی طاس تصور کنید؟
بیایید شعار ندهیم و خودتان را بگویید و شجاع باشید
حتا اگر زن را با مو میپسندید
لطفا کمی همینجا بحث کنیم که مشکل اصلی چشم های ما چیست؟

نوشته امیر شمس : مدرس عکاسی
@amirshamsofficial

@Siggaella

#fineartphg
#Siggaella
Read more
Loading...