زیورآلات گردنبند گوشواره

Loading...


Unique profiles
11
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Mirdamad Boulevard, Shiraz, Iran
Average media age
635.3 days
to ratio
99
 #گردنبند #برگ با زنجیر برنج <span class="emoji emoji1f337"></span>قیمت: ۱۲ تومان #سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات ...
Media Removed
#گردنبند #برگ با زنجیر برنج قیمت: ۱۲ تومان #سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات #زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_دستساز #زیورآلات_شیک #گوشواره_دستساز #گوشواره #گردنبند #گردنبند_دستساز #هدیه_خاص #هدیه_تولد #هدیه_هنری ... #گردنبند #برگ با زنجیر برنج
🌷قیمت: ۱۲ تومان

#سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات #زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_دستساز #زیورآلات_شیک #گوشواره_دستساز #گوشواره #گردنبند #گردنبند_دستساز #هدیه_خاص #هدیه_تولد #هدیه_هنری #رنگی_رنگی #عشق #سنتی #سنتی_ایرانی #صنایع_دستی #هنر #رومانتویی #رزین
Read more
Loading...
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش يك خانم خوشگل و خوش سليقه<span class="emoji emoji1f60d"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش يك خانم خوشگل و خوش سليقه ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش يك خانم خوشگل و خوش سليقه😍
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Loading...
سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Loading...
سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Loading...
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
باران ببار راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
باران ببار راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ باران ببار
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Loading...
اینا بی نظیرن راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
اینا بی نظیرن راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ اینا بی نظیرن
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
مسافران فردا صبح<span class="emoji emoji1f60d"></span> راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
مسافران فردا صبح راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ مسافران فردا صبح😍
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
آندولوسیت ، گوهری زیبا که راهب ها و شوالیه های مسیحی برای تزیین زره ، سپر و زیورآلات خود از آن استفاده ...
Media Removed
آندولوسیت ، گوهری زیبا که راهب ها و شوالیه های مسیحی برای تزیین زره ، سپر و زیورآلات خود از آن استفاده میکردند و اعتقاد داشتند به آنان شجاعت و قدرت می بخشد . این سنگ تقویت کننده چاکرای شبکه خورشیدی ، اعصاب و ضد استرس است و به درمان بیماری های دستگاه گوارش کمک میکند. در داروسازی پزشکی سنتی هند ، از پودر ... آندولوسیت ، گوهری زیبا که راهب ها و شوالیه های مسیحی برای تزیین زره ، سپر و زیورآلات خود از آن استفاده میکردند و اعتقاد داشتند به آنان شجاعت و قدرت می بخشد .
این سنگ تقویت کننده چاکرای شبکه خورشیدی ، اعصاب و ضد استرس است و به درمان بیماری های دستگاه گوارش کمک میکند.
در داروسازی پزشکی سنتی هند ، از پودر آن در ساخت داروهای مختلف استفاده میشد .

#جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره #طلا #برنج #دستساز #صنایع_دستی #یاقوت #زمرد #فیروزه #الماس #عقیق #کریستال #برلیان #نمایشگاه #پلاتین #زیورآلات #مد #حراج

واردات مستقیم از اسپانیا توسط جواهرات اعظمی
Read more
Loading...
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
خورشيد تو آسمونه🌞 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
خورشيد تو آسمونه🌞 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ خورشيد تو آسمونه🌞
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
مبارکتون باشه عزیزم<span class="emoji emoji1f618"></span><span class="emoji emoji1f618"></span><span class="emoji emoji1f618"></span>نام محصول: شهره بانو کد: ۲۴۳۱ نوع محصول: دستبند و گردنبند به ترتیب : به ...
Media Removed
مبارکتون باشه عزیزمنام محصول: شهره بانو کد: ۲۴۳۱ نوع محصول: دستبند و گردنبند به ترتیب : به ترتیب ۴۰ و ۶۵ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet ... مبارکتون باشه عزیزم😘😘😘نام محصول: شهره بانو
کد: ۲۴۳۱
نوع محصول: دستبند و گردنبند
به ترتیب : به ترتیب ۴۰ و ۶۵ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
دنیای این مهره ها خیلی هیجان انگیزن باید عاشقشون باشی تا وقتی لمسشون میکنی حسشون و رنگشون درک کنی!!! نام ...
Media Removed
دنیای این مهره ها خیلی هیجان انگیزن باید عاشقشون باشی تا وقتی لمسشون میکنی حسشون و رنگشون درک کنی!!! نام محصول: شرق دور کد: ۲۴۰۶ نوع محصول: گردنبند تمام سنگ قیمت: ۹۵ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga ... دنیای این مهره ها خیلی هیجان انگیزن باید عاشقشون باشی تا وقتی لمسشون میکنی حسشون و رنگشون درک کنی!!!
نام محصول: شرق دور
کد: ۲۴۰۶
نوع محصول: گردنبند تمام سنگ
قیمت:👈 ۹۵ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش یه خانوم زیبا راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش یه خانوم زیبا راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش یه خانوم زیبا
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش یه خانوم استثنایی راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش یه خانوم استثنایی راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش یه خانوم استثنایی
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
بهار نازنین من راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
بهار نازنین من راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ بهار نازنین من
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
عكس ارسالي شما<span class="emoji emoji2665"></span>️ بند عينك <span class="emoji emoji1f60d"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
عكس ارسالي شما️ بند عينك ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ عكس ارسالي شما♥️
بند عينك 😍

ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
بند عينك <span class="emoji emoji1f60d"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
بند عينك ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ بند عينك 😍

ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
دوستم گل سرخ<span class="emoji emoji1f339"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
دوستم گل سرخ ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ دوستم گل سرخ🌹
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
كاراي جديد دارن ميان <span class="emoji emoji1f648"></span><span class="emoji emoji1f60d"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️دوسشون داريد؟<span class="emoji emoji1f339"></span> #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
كاراي جديد دارن ميان ️دوسشون داريد؟ #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ كاراي جديد دارن ميان 🙈😍❤️دوسشون داريد؟🌹 #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Code: Ag 589 دستبند (عقیق، جید، عقیق لیزری، هماتیت، صدف،کریستال، منجوق) <span class="emoji emoji23ea"></span> 43000 <span class="emoji emoji1f4ae"></span><span class="emoji emoji1f4ae"></span> #دستبند #سنگ ...
Media Removed
Code: Ag 589 دستبند (عقیق، جید، عقیق لیزری، هماتیت، صدف،کریستال، منجوق) 43000 #دستبند #سنگ #دستبند_سنگی #دستبند_دستساز #دخترونه #شیراز #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_شیراز #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #رنگی_رنگی #گردنبند #گوشواره #پابند #صنایع_دستی #اصفهان #تهران #فارس #هدیه ... Code: Ag 589
دستبند (عقیق، جید، عقیق لیزری، هماتیت، صدف،کریستال، منجوق) ⏪ 43000 💮💮
#دستبند #سنگ #دستبند_سنگی #دستبند_دستساز #دخترونه #شیراز #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_شیراز #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #رنگی_رنگی #گردنبند #گوشواره #پابند #صنایع_دستی #اصفهان #تهران #فارس #هدیه #بندعینک
#barcelet #handmade #jewelry #handmadejewelry #gift #summerjewelry #pendent #necklace #earings #accessories
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
خیلی مبارکتون باشه!!! این کار تک بوده و فروخته شده!! نام محصول: آمیتیست کد: ۲۴۰۸ نوع محصول: گردنبند قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> ...
Media Removed
خیلی مبارکتون باشه!!! این کار تک بوده و فروخته شده!! نام محصول: آمیتیست کد: ۲۴۰۸ نوع محصول: گردنبند قیمت: ۸۵ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet ... خیلی مبارکتون باشه!!!
این کار تک بوده و فروخته شده!!
نام محصول: آمیتیست
کد: ۲۴۰۸
نوع محصول: گردنبند
قیمت:👈 ۸۵ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
تنها یک عدد موجود است!! گل سرخ هم اومد پیش شما مبارکتون باشه!!! نام محصول: گل سرخ کد: ۲۴۰۵ نوع محصول: ...
Media Removed
تنها یک عدد موجود است!! گل سرخ هم اومد پیش شما مبارکتون باشه!!! نام محصول: گل سرخ کد: ۲۴۰۵ نوع محصول: گردنبند قیمت: ۸۵ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring ... تنها یک عدد موجود است!!
گل سرخ هم اومد پیش شما مبارکتون باشه!!!
نام محصول: گل سرخ
کد: ۲۴۰۵
نوع محصول: گردنبند
قیمت:👈 ۸۵ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
زیورآلات خاتم ، گوشواره:۲۵,۰۰۰تومان گردنبند:۲۰,۰۰۰تومان انگشتر:۲۰,۰۰۰تومان دستبند:۲۰,۰۰۰تومان جنس:برنج ...
Media Removed
زیورآلات خاتم ، گوشواره:۲۵,۰۰۰تومان گردنبند:۲۰,۰۰۰تومان انگشتر:۲۰,۰۰۰تومان دستبند:۲۰,۰۰۰تومان جنس:برنج ،رنگ ثابت #بته_جقه #کالای_ایرانی #صنایع_دستی #زیورآلات #خاتم ساعت پاسخگویی فروش اینترنتی:۱۰صبح تا۲۰:۳۰ آدرس شعبه انقلاب: خیابان انقلاب ، بعد از چهارراه ولیعصر ... زیورآلات خاتم ،
گوشواره:۲۵,۰۰۰تومان
گردنبند:۲۰,۰۰۰تومان
انگشتر:۲۰,۰۰۰تومان
دستبند:۲۰,۰۰۰تومان
جنس:برنج ،رنگ ثابت
#بته_جقه #کالای_ایرانی #صنایع_دستی #زیورآلات #خاتم
ساعت پاسخگویی فروش اینترنتی:۱۰صبح تا۲۰:۳۰

آدرس شعبه انقلاب:
خیابان انقلاب ، بعد از چهارراه ولیعصر ،قبل پل کالج پلاک۹۷۲
تلفن: ۰۲۱۶۶۷۰۱۷۷۱
ساعت کار:
ایام هفته :از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب
جمعه و تعطیلات : از ساعت ۱۱ تا ۹ شب _______________

@bottejeghe.enghelab
Read more
بند عينكاي رنگي رنگي خوشگل براي دوتا خواهر خوشگل 👭<span class="emoji emoji2764"></span>️ ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
بند عينكاي رنگي رنگي خوشگل براي دوتا خواهر خوشگل 👭️ ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ بند عينكاي رنگي رنگي خوشگل براي دوتا خواهر خوشگل 👭❤️
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
محصولات دست ساز ایرانی در پیج ماهی قرمز <span class="emoji emoji1f420"></span><span class="emoji emoji1f420"></span><span class="emoji emoji1f420"></span><span class="emoji emoji1f41f"></span> . عرضه محصولات دست ساز با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت ...
Media Removed
محصولات دست ساز ایرانی در پیج ماهی قرمز . عرضه محصولات دست ساز با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت @mahi_qermez_handmades @mahi_qermez_handmades انواع زیورآلات : دستبند ، گردنبند ، گوشواره و... انواع محصولات نمدی ، پیکسل ، دریم کچر و... . اگر دنبال خاص بودن هستید با ما همراه باشید ... محصولات دست ساز ایرانی در پیج ماهی قرمز 🐠🐠🐠🐟
.
عرضه محصولات دست ساز با بهترین کیفیت و کم ترین قیمت 👌👌👌
@mahi_qermez_handmades
@mahi_qermez_handmades
انواع زیورآلات : دستبند ، گردنبند ، گوشواره و... انواع محصولات نمدی ، پیکسل ، دریم کچر و...👌😍
.
اگر دنبال خاص بودن هستید با ما همراه باشید .
@mahi_qermez_handmades
@mahi_qermez_handmades
@mahi_qermez_handmades
.
.
#دستبند #دستبند_سنگ #دستسازه #دستساز #گردنبند #گوشواره #گردنبند_دستساز #گوشواره_دستساز #نمدی #پیکسل #دریم_کچر #دریمکچر #زیورآلات #زیورالات
Read more
<span class="emoji emoji1f60d"></span> "یک خبرِ خوب: آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." <span class="emoji emoji1f60d"></span> <span class="emoji emoji1f4cc"></span>ورکشاپ عملي  #زیورآلات مهره ...
Media Removed
"یک خبرِ خوب: آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ورکشاپ عملي  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry) #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای زمان: دوشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۱۹ شروع از ۱۱ تیر  دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، ... 😍
"یک خبرِ خوب: آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن."
😍
📌ورکشاپ عملي  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry)
📌 #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای
😍
زمان: دوشنبه ها
از ساعت ۱۶ الی ۱۹
👈شروع از ۱۱ تیر
😍
✅ دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، با شرکت در این #ورکشاپ، علاوه بر توانایی ساخت مدل های متنوعی از زیورآلات (گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر، سنجاق سینه و...)، قادر خواهند بود اکسسوری های زیبای دیگری نیز با خلاقیت خود ساخته و ارائه نمایند. (برای مثال: انواع جاسوئیچی و آویزهای زینتی، بوکمارکرهای متنوع و زیبا، پرده های دکوری و...).
ضمنأ بعد از شرکت در این دوره، بنا بر سلیقه می توان از قطعات طلا و نقره و سنگ های قیمتی نیز جهت طراحی مدل های متنوع استفاده کرد.
😍
سرفصل هاي آموزشي اين ورکشاپ:
🔸نحوه باز و بسته کردن حلقه
🔸نحوه درست کردن سرویس های چرمی و بندی با بست
🔸نحوه درست کردن سرویس های مهره ای با زنجیر
🔸میخ زدن مهره ها با ۳ روش اصولی
🔸نحوه درست کردن سرویس های سیمی و استوپر زدن
🔸نحوه درست کردن دستبند کشی
🔸توضیحات تکمیلی در خصوص ساخت دو سبک انگشتر و همین طور سایر قطعات به روش مهره ای
🔸توضیحات کامل در مورد ابزار کار و محل خرید ابزار کار
😍
دوستان عزیز شرکت در این ورکشاپ، نياز به هيچ  پيش زمينه و مهارت قبلی ندارد. ابزار کار جهت استفاده در کارگاه موجود بوده و سایر متریال مورد نیاز (انواع مهره ها، خرج کار، میخ و حلقه و...) به صورت يك پك كامل در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه کارهای ساخته شده در کلاس متعلق به هنرجو بوده و به یادگار همراه خود خواهد برد. این نمونه کارها شامل موارد زیر می باشد:
🔸 #دستبند چرمی
🔸 #گردنبند #چرمی
🔸گردنبند زنجیر و سنگ
🔸دستبند سیمی
🔸دستبند کشی
🔸گوشواره سنگی
🔸 #جاسوئیچی یا #سنجاق سینه
😍
✅ ورکشاپ دو روزه برگزار خواهد شد.
😍 👈هزينه دوره ۱۸۰ هزار تومان و هزینه متریال مصرفی ۵۰ هزار تومان می باشد.
👈ظرفیت ورکشاپ: حداکثر ۸ نفر
😍
کسب اطلاعات بیشتر از طریق:
👈دایرکت
👈تلگرام و واتساپ: 09358101361
Read more
ورق بزنيد<span class="emoji emoji1f339"></span> #نقره #دستساز ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ورق بزنيد #نقره #دستساز ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ورق بزنيد🌹
#نقره
#دستساز
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش يك دوست عزيز<span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji2665"></span>️ ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش يك دوست عزيز️ ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش يك دوست عزيز🌺♥️
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش يه دختر خانم زيبا<span class="emoji emoji1f478"></span>🏻<span class="emoji emoji2764"></span>️ ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش يه دختر خانم زيبا🏻️ ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش يه دختر خانم زيبا👸🏻❤️
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
مسافر فردا 😎<span class="emoji emoji1f478"></span>🏻 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
مسافر فردا 😎🏻 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ مسافر فردا 😎👸🏻 ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
 #بند_عينك 😎 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
#بند_عينك 😎 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ #بند_عينك 😎
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
 #عقيق و #جيد ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
#عقيق و #جيد ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ #عقيق و #جيد
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
مسافر فردا <span class="emoji emoji1f33a"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
مسافر فردا ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ مسافر فردا 🌺
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Code: Ag 591 بند عینک (مروارید، هماتیت، کریستال، زنجیر استیل) <span class="emoji emoji2714"></span>35000 #زیورالات #زیورآلات_دستساز ...
Media Removed
Code: Ag 591 بند عینک (مروارید، هماتیت، کریستال، زنجیر استیل) 35000 #زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دخترونه #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_دخترونه #بندعینک_دستساز #بندعینک #دستبند #گردنبند #گوشواره #سنگی #دخترونه #شیراز #handmade #handmadejewelry #jewelry ... Code: Ag 591
بند عینک (مروارید، هماتیت، کریستال، زنجیر استیل)
✔35000

#زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_دخترونه #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_دخترونه #بندعینک_دستساز #بندعینک #دستبند #گردنبند #گوشواره #سنگی #دخترونه #شیراز
#handmade #handmadejewelry #jewelry #accessories #barcelet #necklace #earings #eyeglasses #eyewear #eyewearfashion #girl #jewelrydesign #eyestrain #sunglasses #instajewelry
Read more
F&B accessorie(handmade) نیم ست تور تیتانیوم و سنگ با زنجیر استیل #زیورآلات #زیورآلات_دستساز ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) نیم ست تور تیتانیوم و سنگ با زنجیر استیل #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_استیل_رنگ_ثابت #زیورالات_دخترونه #زیورالات_ #زیورآالات #بدلیجات_ایرانی #بدلیجات_زنانه #بدلیجات_دستساز #بدلیجات #گردنبند #گوشواره_دستساز #گوشواره #انگشتر_زنانه #انگشتر ... F&B accessorie(handmade)
نیم ست تور تیتانیوم و سنگ با زنجیر استیل
#زیورآلات #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_استیل_رنگ_ثابت #زیورالات_دخترونه #زیورالات_ #زیورآالات #بدلیجات_ایرانی #بدلیجات_زنانه #بدلیجات_دستساز #بدلیجات #گردنبند #گوشواره_دستساز #گوشواره #انگشتر_زنانه #انگشتر #jewelrystyle #jewellerydesigner #jewelry_fashion #jewelsdesign #handmadejewelery #handmade #handmadeaccessory #gemstonesjewelry #fashionstyle #fashion #accessories
Read more
يه دستبند خوشگل براي يه خانم خوشگل <span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f478"></span>🏻 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
يه دستبند خوشگل براي يه خانم خوشگل 🏻 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ يه دستبند خوشگل براي يه خانم خوشگل 🌺👸🏻 ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
"دومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه صبح‌ها <span class="emoji emoji1f60d"></span> <span class="emoji emoji1f4cc"></span>ورکشاپ عملی  #زیورآلات ...
Media Removed
"دومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه صبح‌ها ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry) #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای زمان: یکشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شروع از ۲۴ تیر  دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات ... "دومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن."
ویژه صبح‌ها
😍
📌ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry)
📌 #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای
😍
زمان: یکشنبه ها
از ساعت ۱۰ الی ۱۳
👈شروع از ۲۴ تیر
😍
✅ دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، با شرکت در این #ورکشاپ، علاوه بر توانایی ساخت مدل های متنوعی از زیورآلات (گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر، سنجاق سینه و...)، قادر خواهند بود اکسسوری های زیبای دیگری نیز با خلاقیت خود ساخته و ارائه نمایند. (برای مثال: انواع جاسوئیچی و آویزهای زینتی، بوکمارکرهای متنوع و زیبا، پرده های دکوری و...).
ضمنأ بعد از شرکت در این دوره، بنا بر سلیقه می توان از قطعات طلا و نقره و سنگ های قیمتی نیز جهت طراحی مدل های متنوع استفاده کرد.
😍
سرفصل هاي آموزشي اين ورکشاپ:
🔸نحوه باز و بسته کردن حلقه
🔸نحوه درست کردن سرویس های چرمی و بندی با بست
🔸نحوه درست کردن سرویس های مهره ای با زنجیر
🔸میخ زدن مهره ها با ۳ روش اصولی
🔸نحوه درست کردن سرویس های سیمی و استوپر زدن
🔸نحوه درست کردن دستبند کشی
🔸توضیحات تکمیلی در خصوص ساخت دو سبک انگشتر و همین طور سایر قطعات به روش مهره ای
🔸توضیحات کامل در مورد ابزار کار و محل خرید ابزار کار
😍
دوستان عزیز شرکت در این ورکشاپ، نياز به هيچ  پيش زمينه و مهارت قبلی ندارد. ابزار کار جهت استفاده در کارگاه موجود بوده و سایر متریال مورد نیاز (انواع مهره ها، خرج کار، میخ و حلقه و...) به صورت يك پك كامل در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه کارهای ساخته شده در کلاس متعلق به هنرجو بوده و به یادگار همراه خود خواهد برد. این نمونه کارها شامل موارد زیر می باشد:
🔸 #دستبند چرمی
🔸 #گردنبند #چرمی
🔸گردنبند زنجیر و سنگ
🔸دستبند سیمی
🔸دستبند کشی
🔸گوشواره سنگی
🔸 #جاسوئیچی یا #سنجاق سینه
😍
✅ ورکشاپ دو روزه برگزار خواهد شد.
😍 👈هزينه دوره ۱۸۰ هزار تومان و هزینه متریال مصرفی ۵۰ هزار تومان می باشد.
👈ظرفیت ورکشاپ: حداکثر ۱۰ نفر
😍
کسب اطلاعات بیشتر از طریق:
👈دایرکت
👈تلگرام و واتساپ: 09358101361
Read more
<span class="emoji emoji1f60d"></span> "سومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه بعد از ظهرها <span class="emoji emoji1f60d"></span> <span class="emoji emoji1f4cc"></span>ورکشاپ عملی  #زیورآلات ...
Media Removed
"سومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه بعد از ظهرها ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry) #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای زمان: چهارشنبه ها از ساعت ۱۶ الی ۱۹ شروع از ۱۰ مرداد  دوستان عزیز و علاقمند به هنر ... 😍
"سومین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن."
ویژه بعد از ظهرها
😍
📌ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry)
📌 #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای
😍
زمان: چهارشنبه ها
از ساعت ۱۶ الی ۱۹
👈شروع از ۱۰ مرداد
😍
✅ دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، با شرکت در این #ورکشاپ، علاوه بر توانایی ساخت مدل های متنوعی از زیورآلات (گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر، سنجاق سینه و...)، قادر خواهند بود اکسسوری های زیبای دیگری نیز با خلاقیت خود ساخته و ارائه نمایند. (برای مثال: انواع جاسوئیچی و آویزهای زینتی، بوکمارکرهای متنوع و زیبا، پرده های دکوری و...).
ضمنأ بعد از شرکت در این دوره، بنا بر سلیقه می توان از قطعات طلا و نقره و سنگ های قیمتی نیز جهت طراحی مدل های متنوع استفاده کرد.
😍
سرفصل هاي آموزشي اين ورکشاپ:
🔸نحوه باز و بسته کردن حلقه
🔸نحوه درست کردن سرویس های چرمی و بندی با بست
🔸نحوه درست کردن سرویس های مهره ای با زنجیر
🔸میخ زدن مهره ها با ۳ روش اصولی
🔸نحوه درست کردن سرویس های سیمی و استوپر زدن
🔸نحوه درست کردن دستبند کشی
🔸توضیحات تکمیلی در خصوص ساخت دو سبک انگشتر و همین طور سایر قطعات به روش مهره ای
🔸توضیحات کامل در مورد ابزار کار و محل خرید ابزار کار
😍
دوستان عزیز شرکت در این ورکشاپ، نياز به هيچ  پيش زمينه و مهارت قبلی ندارد. ابزار کار جهت استفاده در کارگاه موجود بوده و سایر متریال مورد نیاز (انواع مهره ها، خرج کار، میخ و حلقه و...) به صورت يك پك كامل در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه کارهای ساخته شده در کلاس متعلق به هنرجو بوده و به یادگار همراه خود خواهد برد. این نمونه کارها شامل موارد زیر می باشد:
🔸 #دستبند چرمی
🔸 #گردنبند #چرمی
🔸گردنبند زنجیر و سنگ
🔸دستبند سیمی
🔸دستبند کشی
🔸گوشواره سنگی
🔸 #جاسوئیچی یا #سنجاق سینه
😍
✅ ورکشاپ دو روزه برگزار خواهد شد.
😍
👈هزينه دوره ۱۸۰ هزار تومان و هزینه متریال مصرفی ۶۰ هزار تومان می باشد.
👈ظرفیت ورکشاپ: حداکثر ۱۰ نفر
😍
کسب اطلاعات بیشتر از طریق:
👈دایرکت
👈تلگرام و واتساپ: 09358101361
👈پیج موسسه:
@narbon_art_school
@narbon_art_school
Read more
<span class="emoji emoji1f60d"></span> "چهارمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه پنجشنبه صبح‌ ها <span class="emoji emoji1f60d"></span> <span class="emoji emoji1f4cc"></span>ورکشاپ ...
Media Removed
"چهارمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه پنجشنبه صبح‌ ها ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry) #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای زمان: پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شروع از ۲۵ مرداد  دوستان عزیز و علاقمند به ... 😍
"چهارمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن."
ویژه پنجشنبه صبح‌ ها
😍
📌ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry)
📌 #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای
😍
زمان: پنجشنبه ها
از ساعت ۱۰ الی ۱۳
👈شروع از ۲۵ مرداد
😍
✅ دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، با شرکت در این #ورکشاپ، علاوه بر توانایی ساخت مدل های متنوعی از زیورآلات (گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر، سنجاق سینه و...)، قادر خواهند بود اکسسوری های زیبای دیگری نیز با خلاقیت خود ساخته و ارائه نمایند. (برای مثال: انواع جاسوئیچی و آویزهای زینتی، بوکمارکرهای متنوع و زیبا، پرده های دکوری و...).
ضمنأ بعد از شرکت در این دوره، بنا بر سلیقه می توان از قطعات طلا و نقره و سنگ های قیمتی نیز جهت طراحی مدل های متنوع استفاده کرد.
😍
سرفصل هاي آموزشي اين ورکشاپ:
🔸نحوه باز و بسته کردن حلقه
🔸نحوه درست کردن سرویس های چرمی و بندی با بست
🔸نحوه درست کردن سرویس های مهره ای با زنجیر
🔸میخ زدن مهره ها با ۳ روش اصولی
🔸نحوه درست کردن سرویس های سیمی و استوپر زدن
🔸نحوه درست کردن دستبند کشی
🔸توضیحات تکمیلی در خصوص ساخت دو سبک انگشتر و همین طور سایر قطعات به روش مهره ای
🔸توضیحات کامل در مورد ابزار کار و محل خرید ابزار کار
😍
دوستان عزیز شرکت در این ورکشاپ، نياز به هيچ  پيش زمينه و مهارت قبلی ندارد. ابزار کار جهت استفاده در کارگاه موجود بوده و سایر متریال مورد نیاز (انواع مهره ها، خرج کار، میخ و حلقه و...) به صورت يك پك كامل در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه کارهای ساخته شده در کلاس متعلق به هنرجو بوده و به یادگار همراه خود خواهد برد. این نمونه کارها شامل موارد زیر می باشد:
🔸 #دستبند چرمی
🔸 #گردنبند #چرمی
🔸 #بوکمارک
🔸گردنبند یا #بند_عینک زنجیر و سنگ
🔸دستبند سیمی
🔸دستبند کشی
🔸گوشواره سنگی
🔸 #جاسوئیچی یا #سنجاق سینه
😍
✅ ورکشاپ دو روزه برگزار خواهد شد.
😍
👈هزينه دوره ۱۸۰ هزار تومان و هزینه متریال مصرفی ۶۰ هزار تومان می باشد.
👈ظرفیت ورکشاپ: حداکثر ۱۰ نفر
😍
کسب اطلاعات بیشتر از طریق:
👈دایرکت
👈تلگرام و واتساپ: 09358101361
👈پیج موسسه:
@narbon_art_school
@narbon_art_school
Read more
F&B accessorie(handmade) گردنبند بلند پلاک و زنجیر استیل (رنگ ثابت) قابلیت ساخت دستبند و گوشواره ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) گردنبند بلند پلاک و زنجیر استیل (رنگ ثابت) قابلیت ساخت دستبند و گوشواره همین مدل . #بدلیجات_رنگ_ثابت #بدليجات #بدليجات_استيل #بدلیجات_دستساز #زیورالات #زیورآلات_زنانه #دستسازه #گردنبند_بلند #گردنبند_گوشواره #گوشواره #jewelrystyle #jewelery #jewellers ... F&B accessorie(handmade)
گردنبند بلند پلاک و زنجیر استیل (رنگ ثابت) قابلیت ساخت دستبند و گوشواره همین مدل .
#بدلیجات_رنگ_ثابت #بدليجات #بدليجات_استيل #بدلیجات_دستساز #زیورالات #زیورآلات_زنانه #دستسازه #گردنبند_بلند #گردنبند_گوشواره #گوشواره #jewelrystyle #jewelery #jewellers #jewelrydesign #handmadejewelery #handmade #handmadejewellery #gemstonesjewelry #fashion #accessories #accessoriez
Read more
F&B accessorie(handmade) نیم ست سنگ اتریشی تراش خورده #بدلیجات_زنانه #بدلیجات #بدلیجات_شیک ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) نیم ست سنگ اتریشی تراش خورده #بدلیجات_زنانه #بدلیجات #بدلیجات_شیک #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_شیک #زیورآلات_دستساز #گردنبند #گوشواره_دستساز #گوشواره #jewelsdesign #jewellery #jewelers #jewelryhandmade #handmadejewellery #handmade ... F&B accessorie(handmade)
نیم ست سنگ اتریشی تراش خورده
#بدلیجات_زنانه #بدلیجات #بدلیجات_شیک #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_شیک #زیورآلات_دستساز #گردنبند #گوشواره_دستساز #گوشواره #jewelsdesign #jewellery #jewelers #jewelryhandmade #handmadejewellery #handmade #gemstonesjewelry #fasion_jewelry #fashions #accessories
Read more
<span class="emoji emoji1f60d"></span> "پنجمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه شنبه صبح‌ ها <span class="emoji emoji1f60d"></span> <span class="emoji emoji1f4cc"></span>ورکشاپ عملی  #زیورآلات ...
Media Removed
"پنجمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن." ویژه شنبه صبح‌ ها ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry) #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای زمان: شنبه ها از ساعت ۱۰ الی ۱۳ شروع از ۱۷ شهریور  دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت ... 😍
"پنجمین دوره آموزشِ گروهیِ زیورآلات، در موسسه هنری ناربن."
ویژه شنبه صبح‌ ها
😍
📌ورکشاپ عملی  #زیورآلات مهره ای (Beaded Jewelry)
📌 #آموزش کامل ساخت زیورآلات و #اکسسوری های زیبا به روش مهره ای
😍
زمان: شنبه ها
از ساعت ۱۰ الی ۱۳
👈شروع از ۱۷ شهریور
😍
✅ دوستان عزیز و علاقمند به هنر ساخت زیورآلات مهره ای، با شرکت در این #ورکشاپ، علاوه بر توانایی ساخت مدل های متنوعی از زیورآلات (گردنبند، دستبند، گوشواره، انگشتر، سنجاق سینه و...)، قادر خواهند بود اکسسوری های زیبای دیگری نیز با خلاقیت خود ساخته و ارائه نمایند. (برای مثال: انواع جاسوئیچی و آویزهای زینتی، بوکمارکرهای متنوع و زیبا، پرده های دکوری و...).
ضمنأ بعد از شرکت در این دوره، بنا بر سلیقه می توان از قطعات طلا و نقره و سنگ های قیمتی نیز جهت طراحی مدل های متنوع استفاده کرد.
😍
سرفصل هاي آموزشي اين ورکشاپ:
🔸نحوه باز و بسته کردن حلقه
🔸نحوه درست کردن سرویس های چرمی و بندی با بست
🔸نحوه درست کردن سرویس های مهره ای با زنجیر
🔸میخ زدن مهره ها با ۳ روش اصولی
🔸نحوه درست کردن سرویس های سیمی و استوپر زدن
🔸نحوه درست کردن دستبند کشی
🔸توضیحات تکمیلی در خصوص ساخت دو سبک انگشتر و همین طور سایر قطعات به روش مهره ای
🔸توضیحات کامل در مورد ابزار کار و محل خرید ابزار کار
😍
دوستان عزیز شرکت در این ورکشاپ، نياز به هيچ  پيش زمينه و مهارت قبلی ندارد. ابزار کار جهت استفاده در کارگاه موجود بوده و سایر متریال مورد نیاز (انواع مهره ها، خرج کار، میخ و حلقه و...) به صورت يك پك كامل در اختيار شما قرار خواهد گرفت.
نمونه کارهای ساخته شده در کلاس متعلق به هنرجو بوده و به یادگار همراه خود خواهد برد. این نمونه کارها شامل موارد زیر می باشد:
🔸 #دستبند چرمی
🔸 #گردنبند #چرمی
🔸 #بوکمارک
🔸گردنبند یا #بند_عینک زنجیر و سنگ
🔸دستبند سیمی
🔸دستبند کشی
🔸گوشواره سنگی
🔸 #جاسوئیچی یا #سنجاق سینه
😍
✅ ورکشاپ دو روزه برگزار خواهد شد.
😍
👈هزينه دوره ۱۸۰ هزار تومان و هزینه متریال مصرفی ۶۰ هزار تومان می باشد.
👈ظرفیت ورکشاپ: حداکثر ۱۰ نفر
😍
کسب اطلاعات بیشتر از طریق:
👈دایرکت
👈تلگرام و واتساپ: 09358101361
👈پیج موسسه:
@narbon_art_school
@narbon_art_school
Read more
F&B accessorie(handmade) گردنبند بلند و گوشواره آویز گل صدفی طرح ونکلیف #jewelrystyle #jewellers ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) گردنبند بلند و گوشواره آویز گل صدفی طرح ونکلیف #jewelrystyle #jewellers #handmadejewelery #handmade #gemstonesjewelry #fasion_jewelry #fashion #dresses #accessories #accessoriez #pearlnecklaces #necklaces #earings #بدلیجات #بدلیجات_دستساز ... F&B accessorie(handmade)
گردنبند بلند و گوشواره آویز گل صدفی طرح ونکلیف
#jewelrystyle #jewellers #handmadejewelery #handmade #gemstonesjewelry #fasion_jewelry #fashion #dresses #accessories #accessoriez #pearlnecklaces #necklaces #earings #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #زیورالات #گردنبند_مرواریدی #گردنبند #گوشواره #گوشواره_آویز #فشن_مدل
Read more
F&B accessorie(handmade) ست گردنبند و دستبند و گوشواره سنگ مرجان با زنجیر استیل رنگ ثابت . #بدلیجات ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) ست گردنبند و دستبند و گوشواره سنگ مرجان با زنجیر استیل رنگ ثابت . #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_شیک #زیورالات #زیورالات_خاص #زیورآلات #گردنبند #گردنبند_دستساز #گوشواره #گوشواره_دستساز #دستبند #دستسازه #فشن_مدل #سنگ_مرجان #jewellers #jewelrystyle ... F&B accessorie(handmade)
ست گردنبند و دستبند و گوشواره سنگ مرجان با زنجیر استیل رنگ ثابت . #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #بدلیجات_شیک #زیورالات #زیورالات_خاص #زیورآلات #گردنبند #گردنبند_دستساز #گوشواره #گوشواره_دستساز #دستبند #دستسازه #فشن_مدل #سنگ_مرجان #jewellers #jewelrystyle #handmadejewelery #handmade #fasion_jewelry #fashionist #fashionblogger #accessories
Read more
F&B accessorie(handmade) نیم ست مروارید سفارش همراهی گرامی از یزد #بدلیجات_مرداریدی #بدلیجات_زنانه ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) نیم ست مروارید سفارش همراهی گرامی از یزد #بدلیجات_مرداریدی #بدلیجات_زنانه #بدلیجاتدستساز #زیورالات #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_فشن #زیورالات_زیبا #زیورالات_دستساز #گردنبند_خاص #گردنبندخاص #گردنبند #گوشواره_فشن #گوشواره_اویز ... F&B accessorie(handmade)
نیم ست مروارید سفارش همراهی گرامی از یزد
#بدلیجات_مرداریدی #بدلیجات_زنانه #بدلیجاتدستساز #زیورالات #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_فشن #زیورالات_زیبا #زیورالات_دستساز #گردنبند_خاص #گردنبندخاص #گردنبند #گوشواره_فشن #گوشواره_اویز #jewelsofinstagram #jewelerydesigner #finejewelry #jewellrydesign #handmadejewellry #handmadejewerly #handmadebracelet #handmadefashion #fasion_jewelry #fashiondesign #fashionmodel #gemstonesjewelry #accessoriesdesign
Read more
پیش به سوی #دریا #عکس_یادگاری_شما_برای_مریمی #سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات ...
Media Removed
پیش به سوی #دریا #عکس_یادگاری_شما_برای_مریمی #سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات #زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_دستساز #زیورآلات_شیک #گوشواره_دستساز #گوشواره #گردنبند #گردنبند_دستساز #هدیه_خاص #هدیه_تولد #هدیه_هنری ... پیش به سوی #دریا

#عکس_یادگاری_شما_برای_مریمی

#سنجاق_سینه #سنجاق_اسکاتلندی #مریمی #زیورآلات #زیورالات #زیورآلات_دستساز #زیورالات_خاص #زیورالات_دست_ساز #زیورالات_دستساز #زیورآلات_شیک #گوشواره_دستساز #گوشواره #گردنبند #گردنبند_دستساز #هدیه_خاص #هدیه_تولد #هدیه_هنری #رنگی_رنگی #عشق #سنتی #سنتی_ایرانی #صنایع_دستی #هنر #رومانتویی #رزین
Read more
 #عقيق <span class="emoji emoji1f339"></span>🦋<span class="emoji emoji1f339"></span> ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
#عقيق 🦋 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ #عقيق 🌹🦋🌹
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
عقيق و گل و پروانه <span class="emoji emoji1f339"></span><span class="emoji emoji1f60d"></span>🦋 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
عقيق و گل و پروانه 🦋 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ عقيق و گل و پروانه 🌹😍🦋
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
سفارش يك بانوي زيبا <span class="emoji emoji2764"></span>️ سفارش از طريق<span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش يك بانوي زيبا ️ سفارش از طريق🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش يك بانوي زيبا ❤️
سفارش از طريق👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
F&B accessorie(handmade) ست کامل مرواریدمرغوب رنگ ثابت مدل پیشنهادی از اینترنت و سفارش همراه عزیزی از شیراز #بدلیجات_دست_ساز #بدليجات #بدلیجات_دخترونه #بدلیجات_خاص #زیورآلات #زیورآلات_شیک #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_زنانه #دستساخته #دستسازه #گردنبند #گوشواره #دستبندمروارید ... F&B accessorie(handmade)
ست کامل مرواریدمرغوب رنگ ثابت مدل پیشنهادی از اینترنت و سفارش همراه عزیزی از شیراز
#بدلیجات_دست_ساز #بدليجات #بدلیجات_دخترونه #بدلیجات_خاص #زیورآلات #زیورآلات_شیک #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_زنانه #دستساخته #دستسازه #گردنبند #گوشواره #دستبندمروارید #دستبند #مروارید #jewelrystyle #jewelrydesign #jewelery #handmadejewelery #handmade #gemstonesjewelry #pearlnecklaces #pearlbracelet #fasion_jewelry #fashion #accessories
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
بهار و پاییز در یک قاب سفارش یک خانم زیبا راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
بهار و پاییز در یک قاب سفارش یک خانم زیبا راه های ثبت سفارش : Telegram :Rozhinjewelry #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ بهار و پاییز در یک قاب
سفارش یک خانم زیبا
راه های ثبت سفارش :

Telegram :Rozhinjewelry

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
F&B accessorie(handmade) دستبند های کریستالی در رنگهای متنوع #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) دستبند های کریستالی در رنگهای متنوع #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #فشن_مدل #دستبندکریستال_زنانه #دستبند_دخترانه #دستبند #گردنبند #گوشواره #jewelrystyle #jewellers #handmadejewelery #t #gemstonesjewelry #fasion_jewelry ... F&B accessorie(handmade)
دستبند های کریستالی در رنگهای متنوع
#بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات #زیورآلات_دستساز #فشن_مدل #دستبندکریستال_زنانه #دستبند_دخترانه #دستبند #گردنبند #گوشواره #jewelrystyle #jewellers #handmadejewelery #t #gemstonesjewelry #fasion_jewelry #fashion #accessories
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
پروانه يه دختر خانم ناز و مهربون ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
پروانه يه دختر خانم ناز و مهربون ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ پروانه يه دختر خانم ناز و مهربون
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
خوشگلهای قرمزی!! نام محصول: سانتیمانتال کد: ۲۳۵۴ نوع محصول: گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga ...
Media Removed
خوشگلهای قرمزی!! نام محصول: سانتیمانتال کد: ۲۳۵۴ نوع محصول: گوشواره قیمت: لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine #یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند ... خوشگلهای قرمزی!!
نام محصول: سانتیمانتال
کد: ۲۳۵۴
نوع محصول: گوشواره
قیمت:👈 لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
09356945868
#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
F&B accessorie(handmade) عید سعید فطر بر همگان مبارک همراهان گرامی از امروز به مدت ۱ هفته دستسازه ...
Media Removed
F&B accessorie(handmade) عید سعید فطر بر همگان مبارک همراهان گرامی از امروز به مدت ۱ هفته دستسازه ها از ۲۰% تخفیف برخوردار میباشد. تخفیف تخفیف تخفیف #بدلیجات_زنانه #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات #دستسازه #دستسازهای_من #گردنبند #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_زنانه #گوشواره ... F&B accessorie(handmade)
عید سعید فطر بر همگان مبارک همراهان گرامی از امروز به مدت ۱ هفته دستسازه ها از ۲۰% تخفیف برخوردار میباشد. تخفیف تخفیف تخفیف
#بدلیجات_زنانه #بدلیجات #بدلیجات_دستساز #زیورآلات #دستسازه
#دستسازهای_من #گردنبند #زیورآلات_دستساز #زیورآلات_زنانه #گوشواره #دستبند_دست_ساز #دستبند_ #انگشتر_زنانه #انگشتر
Read more
پابند و گوشواره !! نام محصول: ذکرا کد: ۲۳۲۴ نوع محصول: پابند و گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga ...
Media Removed
پابند و گوشواره !! نام محصول: ذکرا کد: ۲۳۲۴ نوع محصول: پابند و گوشواره قیمت: لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine #یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند ... پابند و گوشواره !!
نام محصول: ذکرا
کد: ۲۳۲۴
نوع محصول: پابند و گوشواره
قیمت:👈 لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
09356945868
#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
خیلی مبارکتون باشه!!! نام محصول: گردنبند کد: ۲۴۰۴ نوع محصول: گردنبند قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> ۵۵ هزارتومان برای ...
Media Removed
خیلی مبارکتون باشه!!! نام محصول: گردنبند کد: ۲۴۰۴ نوع محصول: گردنبند قیمت: ۵۵ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda ... خیلی مبارکتون باشه!!!
نام محصول: گردنبند
کد: ۲۴۰۴
نوع محصول: گردنبند
قیمت:👈 ۵۵ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
مبارکتون باشه!! نام محصول: ندا بانو کد: ۲۳۶۷ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> به ...
Media Removed
مبارکتون باشه!! نام محصول: ندا بانو کد: ۲۳۶۷ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت: به ترتیب ۵۰ و ۴۵ و ۹۵ تومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet ... مبارکتون باشه!!
نام محصول: ندا بانو
کد: ۲۳۶۷
نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره
قیمت:👈 به ترتیب ۵۰ و ۴۵ و ۹۵ تومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
 #عقيق_زيبا<span class="emoji emoji2764"></span>️ ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
#عقيق_زيبا️ ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ #عقيق_زيبا❤️
ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
خیلی مبارکتون باشه!! نام محصول: راضیه بانو کد: ۲۳۵۷ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> ...
Media Removed
خیلی مبارکتون باشه!! نام محصول: راضیه بانو کد: ۲۳۵۷ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت: لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine #یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات ... خیلی مبارکتون باشه!!
نام محصول: راضیه بانو
کد: ۲۳۵۷
نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره
قیمت:👈 لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
09356945868
#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
 #جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره ...
Media Removed
#جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره #طلا #برنج #دستساز #صنایع_دستی #یاقوت #زمرد #فیروزه #الماس #عقیق #کریستال #برلیان #نمایشگاه #پلاتین #زیورآلات #مد #حراج سرویس جواهرات عروس گردنبند طوقی ، دستبند و گوشواره جنس فلز ... #جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره #طلا #برنج #دستساز #صنایع_دستی #یاقوت #زمرد #فیروزه #الماس #عقیق #کریستال #برلیان #نمایشگاه #پلاتین #زیورآلات #مد #حراج

سرویس جواهرات عروس

گردنبند طوقی ، دستبند و گوشواره

جنس فلز : طلا پلاتین . آلیاژ مخصوص جواهرات اعظمی
نگین : سیترین و کریستال کوارتز قرمز
طراحی ، تراش و ساخت : جواهرات اعظمی
Read more
 #جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره ...
Media Removed
#جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره #طلا #برنج #دستساز #صنایع_دستی #یاقوت #زمرد #فیروزه #الماس #عقیق #کریستال #برلیان #نمایشگاه #پلاتین #زیورآلات #مد #حراج سرویس جواهرات عروس گردنبند طوقی ، دستبند و گوشواره جنس فلز ... #جواهر #گوهر #سنگ #قیمتی #انگشتر #گردنبند #گوشواره #النگو #دستبند #حراج #گالری #هنر #وایر #نقره #طلا #برنج #دستساز #صنایع_دستی #یاقوت #زمرد #فیروزه #الماس #عقیق #کریستال #برلیان #نمایشگاه #پلاتین #زیورآلات #مد #حراج

سرویس جواهرات عروس

گردنبند طوقی ، دستبند و گوشواره

جنس فلز : طلا پلاتین . آلیاژ مخصوص جواهرات اعظمی
نگین : سیترین و کریستال کوارتز قرمز
طراحی ، تراش و ساخت : جواهرات اعظمی
Read more
Code:z_42 دست سازه های کولی نیم ست(گردنبند*گوشواره) سنگ آگات*جید قرمز* برای سفارش و اطلاع ...
Media Removed
Code:z_42 دست سازه های کولی نیم ست(گردنبند*گوشواره) سنگ آگات*جید قرمز* برای سفارش و اطلاع از قیمت ها: Tell&viber&telegram 09357743884 #کولی #دست_سازه_ها #نیم_ست #گوشواره #گردنبند #آگات #جید #دخترانه #زیورآلات #هدیه #زیبایی #هنر #ایران #تهران #kowli #handwork #handmade #agate #jid #necklace #earrings #jewerly Code:z_42
دست سازه های کولی
نیم ست(گردنبند*گوشواره)
سنگ آگات*جید قرمز*
برای سفارش و اطلاع از قیمت ها:
Tell&viber&telegram
09357743884
#کولی #دست_سازه_ها #نیم_ست #گوشواره #گردنبند #آگات #جید #دخترانه #زیورآلات #هدیه #زیبایی #هنر #ایران #تهران
#kowli #handwork #handmade #agate #jid #necklace #earrings #jewerly
مبارکتون باشه!! نام محصول: چاکراها کد: ۲۳۵۸ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> لینک ...
Media Removed
مبارکتون باشه!! نام محصول: چاکراها کد: ۲۳۵۸ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت: لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine #یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات ... مبارکتون باشه!!
نام محصول: چاکراها
کد: ۲۳۵۸
نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره
قیمت:👈 لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
09356945868
#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
ببخشید دوباره پست شد!! نام محصول: هدیه بانو کد: ۲۳۵۵ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت:<span class="emoji emoji1f448"></span> ...
Media Removed
ببخشید دوباره پست شد!! نام محصول: هدیه بانو کد: ۲۳۵۵ نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره قیمت: لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine #یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات ... ببخشید دوباره پست شد!!
نام محصول: هدیه بانو
کد: ۲۳۵۵
نوع محصول: دستبند و گردنبند و گوشواره
قیمت:👈 لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
09356945868
#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
نیم ست نیم ست بینظیر برند ژوپینگ XUPING JEWELRY گردنبند و یک جفت گوشواره استیل با کیفیت فوق العاده ...
Media Removed
نیم ست نیم ست بینظیر برند ژوپینگ XUPING JEWELRY گردنبند و یک جفت گوشواره استیل با کیفیت فوق العاده رنگ طلایی کد : 02021 زیبا و ظریف مناسب ست کردن با لباس و آرایش به دلیل وجود کریستال های سبز #سرویس #زیورآلات #بهترین #بانوان #بدلیجات #تولد #مد #فشن #تک #خاص #تیپ #نیم_ست #تخفیف #هدیه #لوکس ... نیم ست
نیم ست بینظیر برند ژوپینگ XUPING JEWELRY
گردنبند و یک جفت گوشواره
استیل با کیفیت فوق العاده
رنگ طلایی

کد : 02021

زیبا و ظریف مناسب ست کردن با لباس و آرایش به دلیل وجود کریستال های سبز #سرویس #زیورآلات #بهترین #بانوان #بدلیجات #تولد #مد #فشن #تک #خاص #تیپ #نیم_ست #تخفیف #هدیه #لوکس #استیل #دخترانه #زنانه #خرید #فروشگاه #گردنبند #گوشواره #نیم_ست_ژوپینگ #طلایی
Read more
آبی آبی ... نام محصول: آبی کد: ۲۴۲۹ نوع محصول: گردنبند و دستبند و گوشواره به ترتیب : ۴۵ و ۶۰ و ۳۰ هزارتومان برای ...
Media Removed
آبی آبی ... نام محصول: آبی کد: ۲۴۲۹ نوع محصول: گردنبند و دستبند و گوشواره به ترتیب : ۴۵ و ۶۰ و ۳۰ هزارتومان برای ثبت سفارش *دایرکت **لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade ***whts app: 09356945868 #yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft ... آبی آبی ...
نام محصول: آبی
کد: ۲۴۲۹
نوع محصول: گردنبند و دستبند و گوشواره
به ترتیب : ۴۵ و ۶۰ و ۳۰ هزارتومان
برای ثبت سفارش👇
*دایرکت
**لینک تلگرام https://t.me/solibafthandmade
***whts app:
09356945868

#yoga #yogi #bracelet #namaste #accessori #earring #necklet #love #solibaft #yalda #valentine
#یوگا #یوگی #دستبند #زیورآلات #سلیبافت #گردنبند #گوشواره #ام #رودراکشا #رزین #چشمنظر #همسا #ام #چرم #انگشتر #دریمکچر
Read more
سفارش دوتا خواهر زيبا و مهربون <span class="emoji emoji2764"></span>️👭 ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
سفارش دوتا خواهر زيبا و مهربون ️👭 ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ سفارش دوتا خواهر زيبا و مهربون ❤️👭 ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت
#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
ثبت سفارش از طريق <span class="emoji emoji1f448"></span>🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Media Removed
ثبت سفارش از طريق 🏼دايركت #rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes #jewelleryaddict  #jewelrydesigner #روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ ثبت سفارش از طريق 👈🏼دايركت

#rozhin  #jewelry  #jewelrydesignes
#jewelleryaddict  #jewelrydesigner

#روژین  #زیورآلات  #زیورالات  #دستبند  #گردنبند  #گوشواره #سنگ
Loading...
Load More
Loading...