Loading Content...

شیر جنگل سلطان

Loading...


Unique profiles
15
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Tehran, Iran, Gulshan, Gilan, Iran, Iran
Average media age
1091.1 days
to ratio
2.8
کپشن مطالعه شود<span class="emoji emoji1f447"></span>🏽 #انگیزشی شیر سلطان جاییست که به آن میگویند جنگل! جنگل یک قانون ثابت دارد ؛ “بخور ...
Media Removed
کپشن مطالعه شود🏽 #انگیزشی شیر سلطان جاییست که به آن میگویند جنگل! جنگل یک قانون ثابت دارد ؛ “بخور تا خورده نشی “ زندگی در جنگل همانقدر که رازآلود است ، غیر قابل پیش بینی هم هست! یک روز صبح از خواب بیدار میشوی سیل می آید ، حیوانی حمله میکند و تا شب معلوم نیست چه اتفاقاتی می افتد اما این شرایط چند ... کپشن مطالعه شود👇🏽
#انگیزشی
شیر سلطان جاییست که به آن میگویند جنگل!
جنگل یک قانون ثابت دارد ؛
“بخور تا خورده نشی “
زندگی در جنگل همانقدر که رازآلود است ، غیر قابل پیش بینی هم هست!
یک روز صبح از خواب بیدار میشوی سیل می آید ، حیوانی حمله میکند و تا شب معلوم نیست چه اتفاقاتی می افتد
اما این شرایط چند هزارساله ی جنگل است!
در این چند هزار سال هنوز هم شیر عنوان #سلطان جنگل را دارد به دلیل عزت نفس و قدرت درونی که از آن برخوردار است آنهم میان هزاران گونه ی حیوانات مختلف ،هنوز هم شیر سلطان است!
#علم #پيشرفت #ثروت #پول #قدرت #كار #مدير #كسب_و_كار #سازمان #شركت #برند #تبليغات #بازاريابى #فروش
#business #management #marketing #money #startup
#work #enterprise #entreprene
Read more
Loading...
تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟ در حالی که، نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ، نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه.... داشته باشد چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟ شیر را بدلیل خصایص ... تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟

در حالی که، نه بدن ورزیده چون گوریل ،

نه قدرت بازو خرس،

نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،

نه درندگی گرگ،

نه شکمبارگی کفتار

و نه حیله گری روباه و نه.... داشته باشد

چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟

شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد سطان جنگل میگویند زیرا :

شیر تا گرسنه نباشد شکار نمیکند (درنده خو نیست)

در وقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش را انتخاب میکند و نه بیشتراز نیازش (طماع نیست)

در بین حیوانات قویترین را برای صید انتخاب میکند (ضعیف کش نیست)

از میان حیوانات ماده های بار دار را انتخاب نمیکند (رحم وشفقت دارد)

بعد از شکار اول اجازه میدهد خانواده تغذیه کنند (از خود گذشتگی دارد)

هیچگاه مانده غذا خودرا دفن و یا دور از دسترس سایر حیوانات نمیگذارد ( بلند نظر و سفره گذار است)

و در نهایت، بوقت کهولت و مریضی از گله جدا میشود تا مزاحم آنهانباشد.

عزیزان شیر باشید.😘
Read more
تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید. بدانیدچرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟ در حالی که نه بدن ورزیده ...
Media Removed
تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید. بدانیدچرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟ در حالی که نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،نه درندگی گرگ،نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه.... داشته باشد چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟ شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد ... تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید. بدانیدچرا
شیر را سلطان جنگل میگویند؟
در حالی که نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،نه درندگی گرگ،نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه....
داشته باشد چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟
شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد سطان جنگل میگویند زیرا
شیر تا گرسنه نباشد شکار نمیکند (درنده خو نیست)
در وقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش را انتخاب میکند و نه بیشتراز نیازش(طماع نیست) در بین حیوانات قویترین را برای صید انتحاب میکند(ضعیف کش نیست)از میان حیوانات ماده های بار دار را انتحاب نمیکند(رحم وشفغت دارد)
بعد از شکار اول اجازه میدهد خانواده تغذیه کنند(از خود گذشتگی دارد)هیچگاه مانده غذا خودرا دفن و یا دور از دسترس سایر حیوانات نمیگذار( بلند نظر و سفره گذار است)و آخر بوقت کهولت و مریضی از گله جدا میشود تا مزاحم آنها نباشد. شیر باشید.
#iran #kermanshah #behnamazadi
#ایران
#کرمانشاه
#بهنام آزادی
#اینجاآینده
Read more
تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟ در حالی که نه بدن ورزیده ...
Media Removed
تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟ در حالی که نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه.... داشته باشد چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟ شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد ... تابحال برایتان پیش آمده کنجکاو شوید بدانید چرا شیر را سلطان جنگل میگویند؟

در حالی که نه بدن ورزیده چون گوریل ، نه قدرت بازو خرس، نه سرعت پلنگ ، نه خیز آهو ،نه درندگی گرگ، نه شکمبارگی کفتار و نه حیله گری روباه و نه....
داشته باشد
چه چیز سبب این عنوان برای شیر شده است؟
شیر را بدلیل خصایص رفتاری که دارد سطان جنگل میگویند زیرا
شیر تا گرسنه نباشد شکار نمیکند (درنده خو نیست)
در وقت گرسنگی شکاری به اندازه نیازش را انتخاب میکند و نه بیشتراز نیازش
(طماع نیست)
در بین حیوانات قویترین را برای صید انتحاب میکند
(ضعیف کش نیست)
از میان حیوانات ماده های باردار را انتحاب نمیکند
(رحم وشفقت دارد)
بعد از شکار اول اجازه میدهد خانواده تغذیه کنند
(از خود گذشتگی دارد)
هیچگاه مانده غذا خودرا دفن و یا دور از دسترس سایر حیوانات نمیگذار
( بلند نظر و سفره گذار است)
و آخر بوقت کهولت و مریضی از گله جدا میشود تا مزاحم آنها نباشد
Read more
این داستان برترین داستان کوتاه در ایرلند و انگلیس در سالهای دور میباشد. روزی، روزگاری شیری جوان ...
Media Removed
این داستان برترین داستان کوتاه در ایرلند و انگلیس در سالهای دور میباشد. روزی، روزگاری شیری جوان حاکم جنگل شد و یک روباه پیر وزیر و مشاور او بود که در حیله گری شهرت بی نهایت داشت. حیوانات جنگل پدر حاکم جوان که بر آنان حکومت میکرد را به قتل رساندند و بخاطر وعده بازگشت آب به رودخانه و برکه های جنگل ، پسر ... این داستان برترین داستان کوتاه در ایرلند و انگلیس در سالهای دور میباشد.

روزی، روزگاری شیری جوان حاکم جنگل شد و یک روباه پیر وزیر و مشاور او بود که در حیله گری شهرت بی نهایت داشت.
حیوانات جنگل پدر حاکم جوان که بر آنان حکومت میکرد را به قتل رساندند و بخاطر وعده بازگشت آب به رودخانه و برکه های جنگل ، پسر او را حاکم کردند و شیر جوان سد پشت قصر را باز کرد و آب به رودخانه و همه برکه ها آمد و حیوانات شادمان ماه های اول حکومت شیر جوان در کنار هم کار میکردند و از زندگی لذت میبردند.
روزی شیر به روباه گفت : ای وزیر این حیوانات زمان پدرم مالیات نمیدادند و همیشه از آذوقه قصر پدرم برای زمستان غذای مجانی دریافت میکردند و دیدی چه بر سر او آوردند و به قتل رساندند. آب سد قصر دارد تمام میشود و اگر خشکسالی شود ما خودمان چه کنیم و دوباره حیوانات بر علیه ما توطئه میکنند و مرا به قتل میرسانند.
روباه پیر رو به شیر کرد و گفت : سلطان جوانم من این حیوانات را به خوبی میشناسم ، اگر به روشی که من میگویم حکومت کنی تا آخر عمر حاکم جنگل خواهی بود چون این حیوانات اگر در رفاه و آسایش باشند دوباره بر علیه حاکم توطئه میکنند. شیر گفت پس روش کار تو چیست ای روباه پیر.
روباه جارچیان را به وسط جنگل فرستاد وبه آنها گفت که جار بزنند و بگویند بابت کمک به آبادانی جنگل از این به بعد باید هر ماه یک سکه به صندوق قصر مالیات دهید ، چند ماه گذشت و بخاطر آبادانی همه حیوانات مالیات دادند ، وقتی دیدند هیچ کاری از سوی قصر برای جنگل انجام نشد دو تا از حیوانات اعتراض کردند و شکایت نمودند و روباه به مامورین دستور داد آن ها را دستگیر کنند و چون به حاکم جوان تهمت کم کاری زدند در حضور بقیه حیوانات سر آن ها را از تن جدا کنند شیر به روباه گفت چکار میکنی حیوانات خشمگین میشوند و به قصر حمله میکنند ، روباه گفت سلطان جوانم من این حیوانات را خوب میشناسم کارتان نباشد ، حکم اجرا شد و رعب وحشت در بین حیوانات بوجود آمد.
بعد از چند وقت روباه دستور داد از این پس هر هفته باید یک سکه به قصر مالیات دهند ، حیوانات معترض شدن ولی از ترس هیچ شکایتی نکردن و مالیات را پرداخت کردند ، روباه باز به حیوانات دستور داد هفته ای سه سکه باید مالیات دهید ، سه تا از حیوانات فقیر شکایت کردند که این چه وضعی هستش شیر دارد ظلم میکند ، روباه سریعا دستور داد معترضین را به خاطر توهین به حاکم جنگل زندانی
ادامه در اولین کامنت
#اسکار_وایلد #داستان-نویس #شاعر #نویسنده #انگلیس #ایرلند
Read more
شیر و رفیقاش خوش میگذروندن یه دفه شیر ساعتشو نگاه میکنه میگه : ای وای ساعت ۱۱شد باید برم زنم خونه منتظره.. ...
Media Removed
شیر و رفیقاش خوش میگذروندن یه دفه شیر ساعتشو نگاه میکنه میگه : ای وای ساعت ۱۱شد باید برم زنم خونه منتظره.. گاو پوزخندی میزنه میگه: زن ذلیلو نیگا !! ادعاتم میشه که سلطان جنگلی ؟!!! شیر لبخند تلخی میزنه میگه: توی خونه یه شیر منتظرمه، نه یه گاو !!! به سلامتی همه ی اونایی که يه شیر تو زندگيشون دارن ... شیر و رفیقاش خوش میگذروندن یه دفه شیر ساعتشو نگاه میکنه
میگه : ای وای ساعت ۱۱شد باید برم زنم خونه منتظره.. گاو پوزخندی میزنه میگه: زن ذلیلو نیگا !!
ادعاتم میشه که سلطان جنگلی ؟!!! شیر لبخند تلخی میزنه میگه: توی خونه یه شیر منتظرمه، نه یه گاو !!! به سلامتی همه ی اونایی که يه شیر تو زندگيشون دارن 😍😍😍😍 #شیر #سلطان #جنگل #رفیق #زن #زندگی #لبخند #گاو
Read more
Loading...
این اثر ننگین که میبینین برای کودکان گروه سنی ب نوشته و طراحی شده که در اون کاملا اموزش دادن چطور یه آدم‌بد ...
Media Removed
این اثر ننگین که میبینین برای کودکان گروه سنی ب نوشته و طراحی شده که در اون کاملا اموزش دادن چطور یه آدم‌بد ذات و بی شرف و دروغگو باشین مثل اکثر ایرانیای این دوره یک آدمیزاد که رفته به جنگل و تمام حیوانات اونجا رو آزار داده و حیوانات ب سلطان جنگل شکایت بردن و قرار شد که بره و با آدمیزاد صحبت کنه آدمیزاد ... این اثر ننگین که میبینین برای کودکان گروه سنی ب نوشته و طراحی شده که در اون کاملا اموزش دادن چطور یه آدم‌بد ذات و بی شرف و دروغگو باشین مثل اکثر ایرانیای این دوره
یک آدمیزاد که رفته به جنگل و تمام حیوانات اونجا رو آزار داده و حیوانات ب سلطان جنگل شکایت بردن و قرار شد که بره و با آدمیزاد صحبت کنه آدمیزاد بیشرف هم مثل اکثر ایرانیا با دروغ و چاپلوسی قفس درست میکنه و شیر رو به دام‌میندازه بعد به بچه اش که در آینده مثل خودش بی شرف میشه میگه آبجوش درست کن و بعدشم میره بالای قفس و ابجوش رو میریزه روی سر یه حیوون بی گناه و شیر رو زخمی رها میکنه!
چی شده که اموزش این جنایات مجوز چاپ گرفته؟
میخاین بگین قصه است؟حالا کو شیر کو پلنگ؟
همین امروز یه روباه بی گناه که توی تله گیر کرده بود سر بریده شد!همین چند روز پیش چند تخته پوست ببر از باغ وحش مشهد کشف شد!همین شب عید گربه سیاهگوش مادر که با توله هاش برای خوردن آب اومده بود ب دست مردم تکه تکه شد!!!نمیتونستم ادبیات بهتری به کار ببرم متنفرم از این کشور بی رحم!
ما شیطان هم درس میدیم وای بر این‌مردم که هرچی ذلت میکشن از دل سیاهشونه آه این مظلومها زود ب عرش خدا میرسه
حداقل خودتون از خریدن این کتابها اجتناب کنید
تلفن مرکز پخش این سوگنامه
۰۲۱۶۶۴۱۲۸۷۰
۰۲۱۶۶۴۱۸۸۱۹
Read more
• روز دهم آگوست (۱۹ مرداد) روز جهانی شیر نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری روزی برای شیرها جلب حمایت‌ از طرف مردم، دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه برای مراقبت از این گربه سان در معرض انقراض است. طبق آمار سال ۲۰۱۵ اتحادیه حفاظت از طبیعت، تخمین زده می‌شود که در کل کره‌ی زمین کمتر از ۲۰ هزار راس شیر باقی ... • روز دهم آگوست (۱۹ مرداد) روز جهانی شیر نامگذاری شده است. هدف از نامگذاری روزی برای شیرها جلب حمایت‌ از طرف مردم، دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه برای مراقبت از این گربه سان در معرض انقراض است.

طبق آمار سال ۲۰۱۵ اتحادیه حفاظت از طبیعت، تخمین زده می‌شود که در کل کره‌ی زمین کمتر از ۲۰ هزار راس شیر باقی مانده باشد. تعداد شیرها در ۲۱ سال اخیر ۴۲ درصد کاهش پیدا کرده است. از دست دادن سکونت‌گاه، شکار غیرقانونی و ... از جمله دلایل اصلی این کاهش محسوب می شود . . . .
شعار روز جهانی شیر در سال ۲۰۱۷ این است: از سلطان جنگل محافظت کنیم تا از خودمان محافظت کنیم.

طبق گزارش سازمان‌های حفاظت از حیوانات، شیرها در کشورهای مالی، جمهوری دموکراتیک کنگو ،نیجریه و مالاوی به طور کامل منقرض شده اند.
🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁
Happy #WorldLionDay! Retweet to raise awareness for this beautiful majestic hunter. #NatGeoAfrica pic.twitter.com/1rogLV6RgO— National Geographic (@natgeoafrica) August 10, 2017
#BashirAslanian #LionLifeStyle #LionLovers #Lion
Read more
Loading...
روزی در جنگل اختلافی بین گرگ و الاغ رخ داد. الاغ میگفت علف آبی ست گرگ میگفت نه علف سبزست هر دو رفتند ...
Media Removed
روزی در جنگل اختلافی بین گرگ و الاغ رخ داد. الاغ میگفت علف آبی ست گرگ میگفت نه علف سبزست هر دو رفتند پیش سلطان جنگل شیر گفت گرگ را زندانی کنید . گرگ گفت ای شیر عادل چرا من زندانی شوم؟ شیر گفت علف سبزست ولی دلیل زندانی شدن تو بحث کردن با الاغ است...! روزی در جنگل اختلافی بین گرگ و الاغ رخ داد.
الاغ میگفت علف آبی ست
گرگ میگفت نه علف سبزست
هر دو رفتند پیش سلطان جنگل
شیر گفت گرگ را زندانی کنید .
گرگ گفت ای شیر عادل چرا من زندانی شوم؟
شیر گفت علف سبزست ولی دلیل زندانی شدن تو
بحث کردن با الاغ است...!
. خدا را خودکشی کردند از تاریخ، تختی ها و شد سلطان جنگل، گنده ی میمون درختی ها! اگر که گوسفندم یا ...
Media Removed
. خدا را خودکشی کردند از تاریخ، تختی ها و شد سلطان جنگل، گنده ی میمون درختی ها! اگر که گوسفندم یا خدایم غول یک چشم است مدار حرکت کلّ جهان بر پایه ی پشم است!! که پشمم! کلّ این بازی شعر و شورها کشک است پیازی خرد کن! بر چهره ی تمساح ها اشک است شب است و همنوایی کلاغان با مسلسل ها میان خرمنی از پشم می سوزند ... .
خدا را خودکشی کردند از تاریخ، تختی ها
و شد سلطان جنگل، گنده ی میمون درختی ها!

اگر که گوسفندم یا خدایم غول یک چشم است
مدار حرکت کلّ جهان بر پایه ی پشم است!! که پشمم! کلّ این بازی شعر و شورها کشک است
پیازی خرد کن! بر چهره ی تمساح ها اشک است

شب است و همنوایی کلاغان با مسلسل ها
میان خرمنی از پشم می سوزند جنگل ها

غروبی کاذب است این در افق ته مانده ی خون ها
پیازی خرد کن که جشن می گیرند میمون ها

گناه اوّلت این بود که می خواستی «باشی»
سر ِ گنجشک را کردند توی حوض نقاشی

شراب و خون به هم سر کرده می نوشند کرکس ها
بیاور آب زمزم را به تقدیس ِ مقدّس ها!


شبی غرّید شیر و از جهان ِ شوربختی مُرد
خبر آمد، خبر آمد، خبر آمد که تختی مرد

عوض گشتند از تاریخ ِ بی تاریخ، قانون ها
کسی در آینه خندید و خندیدند میمون ها

جهان بندبازی بود و میمون بود و شکلک ها
تمام بچّه شیران غرق بازی با عروسک ها

گذر کردیم از «باید» به درد ِ آخرین «شاید»
صدای باد می آید، صدای باد می آید

صدای باد از خوابیدن ِ پاییز با گل ها
صدای باد در افتادن ِ ما کم تحمّل ها!

صدای باد در غمگینی ِ گیسوی شرقی ها
صدای باد از جشن تبر با ارّه برقی ها

صدای باد از مُهر ِ سکوت ِ مانده بر لب ها
صدای باد در آرامش شلیک در شب ها

که سر دادیم و عمری در دل تاریخ سر کردند
گذر کردیم و از نعش من و جنگل گذر کردند


یکی بودند گویا اوّل و پایان سختی ها
شبانه خودکشی کردند رستم ها و تختی ها

پیازی خرد کن بر سینه ی این آش ِ ناهمگون
پیازی خرد کن بر اشک هامان در میان ِ خون

بگو با غول یک چشمت که دشت پشم خواهد سوخت
که از سیگار، یا از بغض، یا از خشم خواهد سوخت

بگو با کرکسان پیر از برگشتن ِ خـُم ها
به میمون ها بگو سر می رسد فصل ِ توهّم ها

به گنجشکان بگو از آخر ِ این فصل خفاشی
که جادو می کند یک بار دیگر حوض نقاشی

بزن سیلی به گوش ارّه ها و باد ِ سرگردان
دوباره بچّه شیران را به جنگل هات برگردان

که جنگل سوخت امّا زیر آن امّید جریان داشت
که پشت ابرهای تیره هم خورشید جریان داشت

کسی در خانه های ساخته بر خون نمی خندد
کسی دیگر به دلقک بازی میمون نمی خندد


زبان وا کرد تا افشا کند شب های سختی را
زبان وا کرده بود و خودکشی کردند تختی را

نمی مرد و میان اشک و آتش باز هم جان داشت
به جای خون، به رگ های غمش، ققنوس جریان داشت

اگرچه حاکم دنیا مسلسل های بد بودند
تمام بچّه ها تاریخ جنگل را بلد بودند

صدای سرو در آینده ای آزاد می آمد
صدای باد می آمد... صدای باد می آمد... سید مهدی موسوی
https://telegram.me/seyedmehdimoosavi2

@seyed.mehdi.moosavi
Read more
خر سلطان جنگل شد! خر همه ی حیوانات را مجبور کرد که ساعت ۶ صبح بیدار شده و ۶ عصر بخوابند! در هنگام توزیع ...
Media Removed
خر سلطان جنگل شد! خر همه ی حیوانات را مجبور کرد که ساعت ۶ صبح بیدار شده و ۶ عصر بخوابند! در هنگام توزیع غذا دستور داد که هر کدام از چارپایان و پرندگان و سایر حیوان ها فقط حق دارند ۶ لقمه غذا بخورند. وقتی خواستند پینگ پنگ بازی کنند، هر تیم ۶ بازیکن داشته باشد، و زمان بازی نیز ۶ دقیقه باشد. کارها خوب پیش ... خر سلطان جنگل شد!

خر همه ی حیوانات را مجبور کرد که ساعت ۶ صبح بیدار شده و ۶ عصر بخوابند!
در هنگام توزیع غذا دستور داد که هر کدام از چارپایان و پرندگان و سایر حیوان ها فقط حق دارند ۶ لقمه غذا بخورند.
وقتی خواستند پینگ پنگ بازی کنند، هر تیم ۶ بازیکن داشته باشد، و زمان بازی نیز ۶ دقیقه باشد.
کارها خوب پیش می رفت و خر قوانین ششگانه یی وضع کرد
در یک روز دل انگیز پاییزی، خروس ساعت ۵ و ۲۰ دقیقه صبح بیدار شد و آواز خواند.
خر خشمگین شد و در یک سخنرانی جنجالی گفت:
قوانین ما از همه قوانین دیگران کامل تر است و خروج از اینها و تخلّف از قانون های ششگانه جرم محسوب و منجر به اشدّ مجازات می شود، و طی مراسمی خروس را اعدام کرد.
همه ی حیوان ها از اعدام خروس ترسیدند و از آن پس با دقّت بیشتر قوانین را اجرا می کردند.
بعد از گذشت چندین سال، خر بیمار شد و در حال مرگ بود.
شیر به دیدارش رفت و گفت:
من و تعدادی دیگر از حیوان ها می توانستیم قیام کنیم، ولی نخواستیم نظم جنگل به هم بریزد، حال بگو علّت ابلاغ قوانین ششگانه چه بود؟ و چرا در این سال ها سختگیری کردی؟
خر گفت:
حالا من به خاطر خرّیت یک چیزهایی ابلاغ کردم،
شماها چرا این همه سال عین بُـز اطاعت کردید؟
Read more
سلطان" که باشی همگان مدح و ثنای تو گویند از غریبه تا نزدیکان... چه در وطن باشی چه دور از وطن!! ................ #بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران #بهروز_وثوقی #سلطان_ #محمد_علی_فردین #فرهاد_مهراد #ابهت_ایران_زمین. #ایرج_قادری. #ناصر_ملک_مطیعی #بیک_مانوردی #چنگیز_وثوقی #داریوش_اقبالی ... سلطان" که باشی همگان مدح و ثنای تو گویند
از غریبه تا نزدیکان...
چه در وطن باشی
چه دور از وطن!! ................ #بهروز_وثوقی_اسطوره_سینمای_ایران
#بهروز_وثوقی
#سلطان_
#محمد_علی_فردین
#فرهاد_مهراد
#ابهت_ایران_زمین.
#ایرج_قادری.
#ناصر_ملک_مطیعی
#بیک_مانوردی
#چنگیز_وثوقی
#داریوش_اقبالی
#دابسمش.
#پرسپولیس.

مثل اقای #ناصر_ملک_مطیعی زیاد داریم چطور میشه یه سری شون همچنان فعالیت میکنن (حتی مسولیت هم دارن) دریغا از انروز که شیری بیوفتد به خاک ،،، شغالی بر میدان کند گرد و خاک،،، خدایا نیاید آن روز که بیشه خالی از شیر شود ،،،، که سلطانی جنگل نصیب شغالی پیر شود
************************
@nassermalekmotiei
@nassermalekmotiei
Read more
Loading...
. دیوار محدویت هاتو بشکن اگه شیر هم که باشی سلطان جنگل هم که باشی تا زمانی که از حاشیه امنت و دیوار محدودیت هات بیرون نیای هیچ تغییری نمیکنی و توانمندیهات هیچ کاربردی ندارن. پس تغییر کن. بزرگترین تغییرت تو سه ماه دوم سال چیه؟؟؟ .
💎دیوار محدویت هاتو بشکن💎
اگه شیر هم که باشی
سلطان جنگل هم که باشی
تا زمانی که از حاشیه امنت و دیوار محدودیت هات بیرون نیای هیچ تغییری نمیکنی و توانمندیهات هیچ کاربردی ندارن.
پس تغییر کن.
بزرگترین تغییرت تو سه ماه دوم سال چیه؟؟؟
حالا فهمیدم چرا بهس میگن سلطان جنگل . . . #شاهزاد_کسخلا . . . #کسشر #کسشر #کسمغز #کونغل #کسخل ...
Media Removed
حالا فهمیدم چرا بهس میگن سلطان جنگل . . . #شاهزاد_کسخلا . . . #کسشر #کسشر #کسمغز #کونغل #کسخل #کسخلا #کس #ممه #شیر حالا فهمیدم چرا بهس میگن سلطان جنگل
.
.
.
#شاهزاد_کسخلا .
.
.
#کسشر #کسشر #کسمغز #کونغل #کسخل #کسخلا #کس #ممه #شیر
شیر با اینکه سلطان جنگل یه روز اهلی میشه و جاش تو قفس باغ وحشه ولی گرگ تنها حیوونی که اهلی نمیشه و از همه ...
Media Removed
شیر با اینکه سلطان جنگل یه روز اهلی میشه و جاش تو قفس باغ وحشه ولی گرگ تنها حیوونی که اهلی نمیشه و از همه سرتره خطاب به همه اونایی که میگن من شیرم شیر با اینکه سلطان جنگل یه روز اهلی میشه و جاش تو قفس باغ وحشه ولی گرگ تنها حیوونی که اهلی نمیشه و از همه سرتره خطاب به همه اونایی که میگن من شیرم
Loading...
Loading...