فاتحه به صلوات نشه

Loading...


Unique profiles
2
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1349.1 days
to ratio
. منصور پورحيدري <span class="emoji emoji1f622"></span> . اسطوره استقلال <span class="emoji emoji1f614"></span> . پدر استقلال <span class="emoji emoji1f614"></span> . قلبِ خيليا شكست <span class="emoji emoji1f622"></span> . تسليت به جامعه ورزشي ...
Media Removed
. منصور پورحيدري . اسطوره استقلال . پدر استقلال . قلبِ خيليا شكست . تسليت به جامعه ورزشي و باشگاه استقلال . #كاش_قدر_قهرمانامون_و_وقتي_هستن_بدونيم 🏻 . فاتحه و صلوات فراموش نشه 🏻 .
منصور پورحيدري 😢 .
اسطوره استقلال 😔 .
پدر استقلال 😔 .
قلبِ خيليا شكست 😢 .
تسليت به جامعه ورزشي و باشگاه استقلال 😔 .
#كاش_قدر_قهرمانامون_و_وقتي_هستن_بدونيم 🙏🏻 .
فاتحه و صلوات فراموش نشه 😔🙏🏻
Loading...
آقا بزرگ... اوایلی که اومده بودم مشهد تنها کسی که باعٹ قوت قلب و دلخوشی من بود تو بودی آقا بزرگ جان هروقت ...
Media Removed
آقا بزرگ... اوایلی که اومده بودم مشهد تنها کسی که باعٹ قوت قلب و دلخوشی من بود تو بودی آقا بزرگ جان هروقت میومدم پیشت چنان پیشونیمو میبوسیدی که انگار صدساله منو میشناسی دستمو فشار میدادی میگفتی دخترم نبینم دلت تنگ باشه تو محکمتر ازین حرفایی حواست شش دنگ به زندگیت باشه و سه بار میگفتی فرزانه من باباجان: ... آقا بزرگ...
اوایلی که اومده بودم مشهد تنها کسی که باعٹ قوت قلب و دلخوشی من بود تو بودی آقا بزرگ جان
هروقت میومدم پیشت چنان پیشونیمو میبوسیدی که انگار صدساله منو میشناسی دستمو فشار میدادی میگفتی دخترم نبینم دلت تنگ باشه تو محکمتر ازین حرفایی حواست شش دنگ به زندگیت باشه و سه بار میگفتی فرزانه من باباجان:
استقامت استقامت استقامت
یه موقع از کج خلقی اطرافیان پاهات سست نشه خدا بالا سرته امام رضام کنارت...
هربار میومدم یه چیزی بهم هدیه میدادی آخرین بارم بهم یک جلد قرآن با یه عطر خوشبو هدیه دادی...
دلم هواتو کرده آقا بزرگ /علی نیست خیلی تنهام اما خدا محمد مهدی رو بهم داده /برامون دعا کن فرشته آسمونی...
پ.ن۱:سه سال پیش پرکشیدو رفت بهشت آقا بزرگ پدر مادر شوهرم بودن مدام قرآن ودعا میخوند...
پ.ن۳: سلام و صلوات و فاتحه نٹار روح نازنینش...
Read more
Loading...