فردین علی تونلزمان

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
576 days
to ratio
عکسی زیبا و قدیمی از زنده یادان ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین در نمایی از فیلم بابا شمل به کارگردانی ...
Media Removed
عکسی زیبا و قدیمی از زنده یادان ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین در نمایی از فیلم بابا شمل به کارگردانی «علی حاتمی»... سال ۱۳۵۰ . #تونلزمان #باباشمل عکسی زیبا و قدیمی از
زنده یادان ناصر ملک مطیعی و محمدعلی فردین
در نمایی از فیلم بابا شمل
به کارگردانی «علی حاتمی»...
سال ۱۳۵۰
.
#تونلزمان #باباشمل
Loading...
عکسی زیبا از زنده یاد محمد علی فردین و همسرش مهری خمارلو و فرزندانش در منزل خود دهه ۵۰ . <span class="emoji emoji2705"></span> @toonel_zaman ...
Media Removed
عکسی زیبا از زنده یاد محمد علی فردین و همسرش مهری خمارلو و فرزندانش در منزل خود دهه ۵۰ . @toonel_zaman . #تونلزمان عکسی زیبا از
زنده یاد محمد علی فردین و همسرش مهری خمارلو و فرزندانش
در منزل خود دهه ۵۰
.
✅ @toonel_zaman .
#تونلزمان
عکسی زیبا از سینماگران قدیمی بهروز وثوقی ، زنده یاد محمد علی فردین و ناصر ملک مطیعی دهه ۵۰ . #تونلزمان
Media Removed
عکسی زیبا از سینماگران قدیمی بهروز وثوقی ، زنده یاد محمد علی فردین و ناصر ملک مطیعی دهه ۵۰ . #تونلزمان عکسی زیبا از
سینماگران قدیمی
بهروز وثوقی ، زنده یاد محمد علی فردین و ناصر ملک مطیعی
دهه ۵۰
.
#تونلزمان
Loading...