Loading Content...

كسي و اين به

Loading...


Unique profiles
80
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Niavaran Street, Janah, Hormozgan, Iran, Esfahan, Iran
Average media age
776.8 days
to ratio
9
<span class="emoji emoji1f338"></span>🇮🇷❣️🇮🇷<span class="emoji emoji1f338"></span> عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ <span class="emoji emoji2764"></span>️شهــيد چــمران<span class="emoji emoji2764"></span>️ در منـاجـاتِ با خـــدا: خدايا...! از ...
Media Removed
🇮🇷❣️🇮🇷 عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ ️شهــيد چــمران️ در منـاجـاتِ با خـــدا: خدايا...! از بد كردنِ آدمهايت شكايت داشتم به درگاهت... امّا شكايتم را پس ميگيرم... من نفهميدم... فراموش كرده بودم كه بدي را خلق كردي تا هر زمان كه دلم گرفت از آدمهايت... نگاهم به تو باشد... گاهي فراموش ... 🌸🇮🇷❣️🇮🇷🌸
عـشــق و تنـهايي از نـگاه و دلِ ❤️شهــيد چــمران❤️ در منـاجـاتِ با خـــدا:
خدايا...!
از بد كردنِ آدمهايت شكايت داشتم به درگاهت...
امّا شكايتم را پس ميگيرم...
من نفهميدم...
فراموش كرده بودم كه بدي را خلق كردي تا هر زمان كه دلم گرفت از آدمهايت...
نگاهم به تو باشد...
گاهي فراموش ميكنم كه وقتي كسي كنارِ من نيست...
معنايش اين نيست كه تنهايم...
معنايش اين است كه همه را كنار زدي تا خودم باشم و خودت...
با تو تنهايي معنا ندارد...
مانده ام تو را نداشتم چه ميكردم...
دوستت دارم، خدايِ خوبِ منْ...؛
خدايا...!
من زندگي را دوست دارم ولي نه آنقدر كه به آن آلوده شوم و خويشتن را گم و فراموش كنم...؛
خدايا...!
تو ميداني كه قلبِ من سرشار از مهر و محبت است...
و همه ي مخلوقاتِ تو را به شدت دوست ميدارم...
و در بعضي از حالات اين دوستي به درجه ي عشق و پرستش ميرسد...
تو ميداني كه احتياج دارم كه عشق بورزم و بپرستم...
و چه بسا كه به محبوب هايي تا درجه ي پرستش عشق ورزيده ام...
امّا هر وقت كه عشقِ من به كسي و يا به چيزي به درجه ي عشق رسيده است...
تو آن را از من گرفته اي تا كسي را و چيزي را به جاي تو معبود خود نكنم...
اي خدايِ بزرگ، تو را شكر ميكنم كه قلبِ مقدس مرا جايگاهِ خود كردي...
با تجربه هاي تلخ و ضربه هايِ قاطع و شكننده قلبِِ مرا از خطرناك ترين گمراهي ها نجات دادي و اين آتشكده ي مقدس را فقط جايگاه خود كردي...؛
خدايا...!
خوش دارم كه گمنام و تنها باشم تا در غوغاي كشمكشهايِ پوچ مدفون نشوم...؛
خدايا...!
آنچنان ما را جذب كن كه جز به تو نينديشيم، و جز تو را نخواهيم، و به جز تو به سوي كسي نرويم، و همه ي خود خواهي ها و خود بيني ها را در مذبحه(كشتارگاه) بارگاهِ تو قرباني كنيم...؛
خدايا...!
تو را شكر ميكنم كه به من نعمت "توكل" و "رضا" عطا كردي...
و در سخت ترين طوفانها و خطرناك ترين گردابها، آنچنان به من اطمينان و آرامش دادي كه با سرنوشت و همه ي پستي ها و بلنديهايش آشتي كردم و به آنچه تو بر من مقدر كرده اي رضا دادم...؛
خدايا...!
در مواقع خطر مرا تنها نگذاشتي...
تو در كويرِ تنهايي، انيسِ شبهاي تارِ من شدي...
تو در ظلمت، نااميدي، دستِ مرا گرفتي و كمك كردي...
كه هيچ عقل و منطقي قادر به محاسبه پيش بيني نبود...
تو بر دلم الهام كردي و به رضا و توكل مرا مسلّح نمودي...
و در ميانِ ابرهاي ابهام و در مسيري تاريك، مجهور و وحشتناك مرا هدايت كردي*
* دوستتْ دارَم، خدايِ خوبِ منْ *
.
.
.
🌸🌹 شاديِ روحِ پُـر فـتوح و بلنـدِ همـه شهــيدان صـلــواتــــ*🌹🌸
#شهيد_چمران #شهيدان #شهيد_الله #عشق #shahid_chamran
Read more
Loading...
دَريدنِ هم و حرمت ِ هم را اينطور تمرين نكنيم! تمرين نمي خواهد به خدا! صفات زشت ِ انساني وقتش كه برسد خوب ...
Media Removed
دَريدنِ هم و حرمت ِ هم را اينطور تمرين نكنيم! تمرين نمي خواهد به خدا! صفات زشت ِ انساني وقتش كه برسد خوب كارشان را مي كنند ! خدا نكند وقتش برسد! كاش اينطور نبود كه هر بُحران، بستري باشد براي عقده گشايي هاي سياسي و طبقاتي و حتي تسويه حساب هاي شخصي و رواج ِ كينه ... كاش مي دانستم ، مردماني كه شهره اند به ... دَريدنِ هم و حرمت ِ هم را اينطور تمرين نكنيم! تمرين نمي خواهد به خدا! صفات زشت ِ انساني وقتش كه برسد خوب كارشان را مي كنند !
خدا نكند وقتش برسد!
كاش اينطور نبود كه هر بُحران، بستري باشد براي عقده گشايي هاي سياسي و طبقاتي و حتي تسويه حساب هاي شخصي و رواج ِ كينه ...
كاش مي دانستم ، مردماني كه شهره اند به همدلي و حمايت و همراهي(مثل ژاپني ها) اين فرهنگ را چگونه در خود ايجاد كرده اند؟از كجا شروع كرده اند به ساختن ِ خويشتن ِ خويش؟ چطور بلد شده اند دست به دست هم دهند براي عبور از اقسام بحران ، به جاي ِ تخريب و تقصير به گردن هم انداختن و حرمت هم شكستن؟
شايد مهم ترين دليلش اين باشد كه آنان ، ادعاي همه چيز داني و نسل ِ آريايي و فرزند كوروش و شيعه ي علي ندارند مثل ِ ما...
از شكستنِ هم، از تهمت و توهين وتحقير و تخريب ِ هم، دلار و نان و شير ريالي پايين نمي آيد به ولله!..تحريم ها را هم برنمي دارند!!فقط روز به روز چهره مان در نظر هم ترسناك تر و ترسناك تر مي شود...نكنيم...كاش چنين نكنيم.

عكس تزييني ست. مي گويند مطلبي كه عكس نداشته باشد كسي نمي خواند!
Read more
شايد ١٧٠ سال پيش:نقش زنان در دربار شاه یکی این بود که مجالس روضه خوانی ترتیب دهند و دیگر برگزاری برخی ...
Media Removed
شايد ١٧٠ سال پيش:نقش زنان در دربار شاه یکی این بود که مجالس روضه خوانی ترتیب دهند و دیگر برگزاری برخی مجالس بزم بود که شاه مسئولیتش را بر عهدهء آنان گذاشته بود.برای مثال گلبخت خانم ترکمانی و کوچک خانم تبریزی که هر دو از زنان حرم حضرت خاقان(فتحعلی شاه) بودند، هر یک مسئولیت دسته ای از زنان نوازنده و رامشگر ... شايد ١٧٠ سال پيش:نقش زنان در دربار شاه یکی این بود که مجالس روضه خوانی ترتیب دهند و دیگر برگزاری برخی مجالس بزم بود که شاه مسئولیتش را بر عهدهء آنان گذاشته بود.برای مثال گلبخت خانم ترکمانی و کوچک خانم تبریزی که هر دو از زنان حرم حضرت خاقان(فتحعلی شاه) بودند، هر یک مسئولیت دسته ای از زنان نوازنده و رامشگر را برعهده داشتند.در تاریخ عضدی از دو دسته زن یاد شده است که «عده هر کدام به پنجاه نفر می رسید» و مجهز به «تمام اسباب طرب از تار و سه تار و کمانچه و سنتورزن و چینی زن و ضرب گیر و خواننده و رقاص» بودند.هر یک از این دسته ها سردسته ای داشت که او را «استاد» می نامیدند.یکی از آنان استاد مینا بود و دیگری استاد زهره که هر دو به گفتهء عضدی، در علم موسیقی بی نظیر بودند. این دو نفر گرچه در حرم زندگی می کردند، در زمرهء زنان شاه نبودند اما شاه مقرّری و مواجب و همهء اسباب تجمل به جهت آنان مقرر کرده بود.
دستهء استاد مینا را به دست گلبخت خانم سپرده بودند و دستهء استاد زهره را به دست کوچک خانم. این دو دسته همیشه با هم رقابت می کردند و چشم و هم چشمی آنان زبانزد درباریان بود؛ چنان که وقتی در دربار میان دو نفر دشمنی برمی خاست، می گفتند: مثل دستهء استاد مینا و استاد زهره منازعه می نمایند.
....
هر جريان اجتماعي كه راه مي افتد كنش ها و واكنش هاي خودش را در پي دارد، جدا از همه اين ها همه هم پيمانيم كه اين روش ها زيبنده هنر و هموطن و بانوي ايراني نيست.خيلي محافظه كارانه بخواهم بنگرم و نزديك كنم نظرم را به اين جريان ،در باب گرفتن دختران كم سن و سال رقصنده اين خواهد بود:كسي اگر قدر خويش را نمي داند راهش نابود كردنش نيست. اين در همراه ترين نظر با جناحيست كه مسبب راه افتادن اين داستان است.
وظيفه بنده به عنوان يك متخصص موسيقي و اجرا ،اجرا و معرفي فاخر هنر رقص و موسيقي است. هميشه گفته ام در ارسال هاي بسيار كه هر آنچه را كه ممنوع كنيم نه تنها نمي ميرد بل به مبتذل ترين شكل ممكن رواج مي يابد. جداً نگران ابتذال جوانان ايراني هستيم!؟ پاسخ :هنر اصيل را حمايت كنيم و رواج دهيم، خود به خود بعد از مدتي گوش ها و دل ها به سوي فاخر بودن پيش مي رود. اما پرسش بنيادي اين جاست آيا به وجود هنر موسيقي و رقص فاخر اعتقاد داريم !؟ يادمان باشد با از بين بردنش فقط ابتذال جايگزين مي شود! حالا كو گوش شنوا! اما من هنرمند نمي توانم دست روي دست بگذارم و شاهد رواج سطح پايين هنر باشم بنابر اين منتظر اجراهاي فاخر گروه سپيدار در زمينه بازسازي موسيقي و رقص فاخر ايران باشيد🌿
#رقص #رقصنده #رقص_ايراني #مائده_هژبری #سه_تار
Read more
شبتون بخير.خيليا به من پيام ميدن ،دايركت ميدن، چرا دلار اينجوري شد، اونجوري شد، چه كار كنيم، چرا گرون ...
Media Removed
شبتون بخير.خيليا به من پيام ميدن ،دايركت ميدن، چرا دلار اينجوري شد، اونجوري شد، چه كار كنيم، چرا گرون شد خدمتتون بگم كه بنده نه اقتصاد دانم،نه تخصصي در اين زمينه دارم تخصص من چيز ديگست.كار من چيز ديگست.نه از سياست خبر دارم نه چيزي.حل اين مشكلات به عهده سياست مدارا و اقتصاد دانان اين مملكته كه وضعيت ... شبتون بخير.خيليا به من پيام ميدن ،دايركت ميدن، چرا دلار اينجوري شد، اونجوري شد، چه كار كنيم، چرا گرون شد
خدمتتون بگم كه بنده نه اقتصاد دانم،نه تخصصي در اين زمينه دارم تخصص من چيز ديگست.كار من چيز ديگست.نه از سياست خبر دارم نه چيزي.حل اين مشكلات به عهده سياست مدارا و اقتصاد دانان اين مملكته كه وضعيت رو دارين ميبينين.و يه نكته هم خدمتتون بگم كه همه جاي دنيا وقتي چيزي گرون ميشه به نشانه اعتراض خريدي صورت نميگيره.مثل ايران👎🏻
به مشكلات لبخند بزنيد و بسپرين به كسي كه بايد اين كارارو انجام بده .با بحث كردن تو جمع هايي كه دارين وقتتونو تلف نكنين لطفا🙏🏽
#اقتصادایران #اعتراض_به_گرانی #
Read more
<span class="emoji emoji1f33a"></span>مباحث مهدوی<span class="emoji emoji1f33a"></span> . <span class="emoji emoji1f4a1"></span> #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات <span class="emoji emoji1f4a1"></span> (موثرترین مفهوم درحیات بشر) #قسمت_دوم . كمتر ...
Media Removed
مباحث مهدوی . #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات (موثرترین مفهوم درحیات بشر) #قسمت_دوم . كمتر فيلمي ديديم كه كسي دنبال حيات برتر باشه ببينيم ميرسه يا نه ما مثالهاي عارفانه در مورد حيات برتر زديم مثالهاي خيلي عادي هم داره . در كلمات اهل بيت(ع) خيلي راحت تر در مورد اون حيات صحبت ميكردند رسول ... 🌺مباحث مهدوی🌺
.
💡 #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات 💡
(موثرترین مفهوم درحیات بشر)
#قسمت_دوم
.
كمتر فيلمي ديديم كه كسي دنبال حيات برتر باشه ببينيم ميرسه يا نه
ما مثالهاي عارفانه در مورد حيات برتر زديم
مثالهاي خيلي عادي هم داره
.
در كلمات اهل بيت(ع) خيلي راحت تر در مورد اون حيات صحبت ميكردند
رسول خدا(ص) ميفرمايند:
غُضُّوا ابصَارَكُم تَرَونَ العَجائِب
چشمتون رو از حرام ببنديد عجايب رو ببنيد
.
تَرَونَ العَجائب
يعني چشم باز ميشه! گوش باز ميشه
ميل به حيات برتر رو بايد در خود بيدار كرد.
.
چرا بعضيها وقتي نزديك شهدا ميشن يه دفعه يه حس خوبي پيدا ميكنن؟!
اين همون تحريكي ست كه، حيات برتر شهدا، در انسان ايجاد ميكنه.
.
يعني بدون اينكه در معرض مرگ قرار بگيره توجهش به حيات جلب ميشه! بدون اينكه بهش بگن آقا آزمايشات نشون ميدن سرطان داري و تمومه؛ بعد حساس بشه يهويي نسبت به حيات!
در معرض حيات برتر شهدا قرار ميگيره دلش ميخواد!
دلش ميخواد!
و اين علامت آدميته
.
ما بايد مسيري رو بريم كه به حيات علاقه مند بشيم
انسان از زندگي نامه اهل معنا و معرفت و عرفا شديدا استقبال ميكنه
چون مردم دوست دارن تحريك بشن در مورد حيات، ميل به حيات برتر در انسان ايجاد ميشه
خب آدم بدش مياد از مرگ!
.
به خدا قسم مرگ اينقدر منفور نيست كه ماندن در اين حيات عادي كه ما داريم!
امتحان كنيد.
.
مرگ توهين آميز نيست! آدم مرده ديگه؛
ولي زندگي بدون حيات برتر توهين آميزه، آدم بهش برميخوره!
به يه جايي تو فطرت انسان برميخوره كه چشم و گوشش باز نباشه!
.
.
ادامه دارد...
_____________

#خط_امام_زمان
Read more
<span class="emoji emoji1f4cd"></span> نماز و آرامش درونى <span class="emoji emoji1f343"></span><span class="emoji emoji1f342"></span> نماز بهترين راه براي رسيدن به آرامش دروني و رواني است. وقتي كه مؤمن براي نماز ...
Media Removed
نماز و آرامش درونى نماز بهترين راه براي رسيدن به آرامش دروني و رواني است. وقتي كه مؤمن براي نماز آماده مي‌شود اين آمادگي باعث تمركز و تفكر شده و اين خود از مهمترين راهها براي درمان استرس و افسردگي است. - همچنين نماز براي فروكش شدن خشم مفيد بوده به طوري كه به انسان آرامش و فروتني و تواضع در برابر ... 📍 نماز و آرامش درونى
🍃🍂
نماز بهترين راه براي رسيدن به آرامش دروني و رواني است. وقتي كه مؤمن براي نماز آماده مي‌شود اين آمادگي باعث تمركز و تفكر شده و اين خود از مهمترين راهها براي درمان استرس و افسردگي است.
-
همچنين نماز براي فروكش شدن خشم مفيد بوده به طوري كه به انسان آرامش و فروتني و تواضع در برابر عظمت و بزرگي خداوند بي‌همتا را ياد مي‌دهد و اين موضوع بر سيستم عصبي و كاركرد قلب و منظم شدن ضربات آن بسيار مؤثر است.
-
در ضمن نماز مؤمن را از هرگونه افسردگي و اضطراب و ترس پاك مي كند زيرا تا وقتي كه بنده اي مخلص در مقابل خدا ايستاده مي‌داند كه جز خدا كسي يار و ياور او نخواهد بود.
-
خداوند والامرتبه مي‌فرمايد: قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2)
سـورة: الـمـومـنون
☑️
تـرجـمه فـارسـى
⬇️ "حقا كه مؤمنان رستگار شدند آنان كه در نمازشان فروتنند." سوره مؤمنون – آيه 1و 2
🔹
🔹
🔹
بـرادران و خـواهـران كه نـماز نـميخـواننـد از امـروز تـصمـيـم بـگـيرنـد و نـمـاز شـروع بـكننـد چـون نـمـاز خـيـلى مهم هـسـت هـم بـراى زنـدگـيشـون و هـم بـراى اخـرتشـون، مـوفـق بـاشيـد
▪️▪️
🍂🍃
Read more
Loading...
️ معذرت ميخواهم ديروز نشستي با بعضي از بزرگان تبريز داشتيم و قانع شديم كه بعضي از همشهريان از بعضي صحبتهاي من برداشتي نادرست كرده اند و بيشتر به سوء تفاهمي شبيه هست ، عيب نداره باز هم به نام حق به اسم مقدس آذربايجان بنده از هر كسي كه به هر عنواني از بنده دلخور هست عذرخواهي ميكنم و ميدانم زمان ثابت خواهد ... ❤️ معذرت ميخواهم
ديروز نشستي با بعضي از بزرگان تبريز داشتيم و قانع شديم كه بعضي از همشهريان از بعضي صحبتهاي من برداشتي نادرست كرده اند و بيشتر به سوء تفاهمي شبيه هست ، عيب نداره باز هم به نام حق به اسم مقدس آذربايجان بنده از هر كسي كه به هر عنواني از بنده دلخور هست عذرخواهي ميكنم و ميدانم زمان ثابت خواهد كرد كه حق با چه كسي بوده است
و از همشهريانم هم تشكر ميكنم بخاطر اينهمه استقبال و عذرخواهي ميكنم كه باز خيلي ها نتوانستند در كنسرتها شركت كنند ، قول ميدهم كه براي آينده روزهاي بيشتري را براي شهرمان در نظر بگيرم،
♦️
به احترام ماه محرم چند روزي انتشار آلبوم را به تعويق مياندازم ♦️
بعد از كنسرت برج ميلاد در ١٥ شهريور كه بصورت زنده شكوه كنسرت را تماشا خواهيد كرد اين صفحه را چند ماهي خواهم بست و به آلبوم ٢٠١٩ خواهم رسيد تا بعد از ماه محرم كه آلبوم آذربايجان منتشر شد پنج ماه بعدش آلبوم بعدي به بازار عرضه بشه
به اميد روزهاي خوش
خدا نگهدارتان
#azarbaijan
#خداحافظ
#كنسرت
#برج_میلاد
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> دخترم، مهمترين مسئله زندگي مشترك آگاهي از خواسته ها، نيازها، جزييات و علايق همسرته... شايد خنده ...
Media Removed
دخترم، مهمترين مسئله زندگي مشترك آگاهي از خواسته ها، نيازها، جزييات و علايق همسرته... شايد خنده ت بگيره ولي گاهي جزئيات مهمتر از اون چيزين كه به نظر ميان، مثلا چه غذايي رو دوست داره، قهوه اش چقدر بايد قوي باشه، عطر مورد علاقه ش براي تو چيه و كدوم برنامه تلويزيوني رو دوست داره در سكوت و با توجه كامل ... ➿➿
دخترم، مهمترين مسئله زندگي مشترك آگاهي از خواسته ها، نيازها، جزييات و علايق همسرته... شايد خنده ت بگيره ولي گاهي جزئيات مهمتر از اون چيزين كه به نظر ميان، مثلا چه غذايي رو دوست داره، قهوه اش چقدر بايد قوي باشه، عطر مورد علاقه ش براي تو چيه و كدوم برنامه تلويزيوني رو دوست داره در سكوت و با توجه كامل ببينه... وقتي خسته س چه جمله اي آرومش ميكنه و تو نااميدي چه رفتاري باعث قويتر شدنش ميشه... وقتي هر دو بدونين پارتنرت از چه مسائلي خوشحال ميشه و چه رفتارهايي باعث دوري و ناراحتيش ميشه هرگز زندگي تون به بن بست نميخوره... دخترم، مردها با ما فرق ميكنن و احتياج دارن بشنون، بهشون يادآوري شه و بدونن... هرگز از گفتن خواسته هات، نيازهات، علائقت و آرزوهات به شريك زندگيت دريغ نكن و خجالت نكش... دخترم، هرگز به اميد اينكه كسي بعد از ازدواج عوض ميشه و يا من عوضش ميكنم، وارد زندگي مشترك نشو... انسانها هرگز عوض نميشن و انسانها هرگز هرگز بخاطر بقيه، بخاطر گذشت، محبت، عشق و يا صبوري ديگران عوض نميشن همونطور كه كسي بخاطر بدي بقيه ذات خوبش بد نميشه... دخترم، همه ما نقطه ضعفهاي زيادي داريم ولي كسي بزرگوار و دريادله كه هرگز رو نقطه ضعفهاي كسي دست نميذاره و اونا رو بعنوان اسلحه تو دعوا و دلخوريها استفاده نميكنه... ازدواج و زندگي مشترك رو مثل يك قايق ببين وسط اقيانوس... هر ضربه اي كه از دلخوري به كف اين قايق ميزني باعث غرق شدن هر دوي شما ميشه و آدمهايي كه اون دور دورها از خشكي دارن برات نسخه ميپيچن و از بيرون گود لنگش ميكنن هرگز موقع غرق شدن تو دل به اقيانوس نميزنن و خودشونو به خطر نميندازن... دخترم، اسرار زندگيت رو براي خودت نگه دار و محرم دل همسرت باش... شايد اين مسائل خيلي شخصي و خصوصي باشه و حتي من هم اجازه اظهارنظر راجع بهش رو نداشته باشم، ولي، وقتي جسم و روح و اسم و آبرو و از همه مهمتر فرزندت رو با كسي قسمت ميكني، تو مسائل مالي من و تو شروع نكن... هميشه اون قايقه يادت باشه، اگر به ساحل برسين با هم ميرسين، اگر غرق شين با هم غرق ميشين... به جاي عيب جوئي و منفي بافي و مقايسه زندگيت با زندگي بقيه، آستين بالا بزن، پارويي بردار و با همه توانت به سمت ساحل خوشبختي پارو بزن... #دلنوشته_آزاجون
Read more
Loading...
. دم يه رستوران واستاده بوديم، از اين رستورانها كه تِيك اِوِي هستن. جلو درش شماره ي فيش هايي كه غذاشون ...
Media Removed
. دم يه رستوران واستاده بوديم، از اين رستورانها كه تِيك اِوِي هستن. جلو درش شماره ي فيش هايي كه غذاشون آماده شده بود رو، مي نوشتن و با بلند گو اعلام مي كردن، مثل بانك ها. شماره ي ٣٨١ ... شماره ي ٣٨٢، و ... كنار ما يه خانواده ي جواني بودن، گويا شماره اشون ٣٩٠ بوده. شماره انداز تا ٣٨٥ رو يكي يكي جلو رفت، بعد ... .
دم يه رستوران واستاده بوديم، از اين رستورانها كه تِيك اِوِي هستن. جلو درش شماره ي فيش هايي كه غذاشون آماده شده بود رو، مي نوشتن و با بلند گو اعلام مي كردن، مثل بانك ها. شماره ي ٣٨١ ... شماره ي ٣٨٢، و ... كنار ما يه خانواده ي جواني بودن، گويا شماره اشون ٣٩٠ بوده. شماره انداز تا ٣٨٥ رو يكي يكي جلو رفت، بعد يهو شد، ٣٨٩، ٣٨٦، ٣٨٨ ... ٣٨٧ ... يهو پسره برگشت به دختره گفت، جلل خالق، همه دارن پيشرفت مي كنن، اين داره پس رفت مي كنه.
با شنیدن این حرف سوالي توي ذهنم ايجاد شد. حالا اون يه شماره انداز بود كه از الگوريتم منظمي پيروي نمي كرد، اما حرف پسره كه مي گفت "همه" دارن پيشرفت مي كنن و منظور از همه انسان ها بودن، برام جالب توجه بود.
چرا همه دارن پيشرفت مي كنن؟ مگه جاده ي زندگي تك مسيره هست؟ اوني كه داره از منظر تو پیشرفت مي كنه، آيا تو مسير خودش هم داره پيشرفت مي كنه؟
بعد از كجا معلوم همه دارن پيشرفت مي كنن، اصلاً تعريف از پيشرفت چيه؟ اين حرفش به اين معني بود كه انسان هميشه رو به تعالي و رشد و پيشرفت گام بر مي داره. هميشه در تلاش براي پيشرفته. پيشرفتِ چي؟ پول؟ جاه؟ مقام؟ جايگاه اجتماعي؟ زندگي بهتر؟ چي؟
از مطالعاتم که بعدتر از اون شب انجام دادم به يك چيز رسيدم، که انسان در جهت حركت به سوي معرفت گام بر مي داره. به قول هگل، <روح جهان> به سوي شناخت بيشتر و بيشتر از خود پيش مي رود. همونطور كه رودخانه به دريا مي رسد، روح جهان هم نهايتا به خودْ آگاهي مي رسد. هر كس كه تاريخ بخواند مي بيند كه تاريخ پيوسته به سمت معرفت و رشد بيشتري گام برداشته است. تاريخ زنجيره ي دراز تامل و تفكر است. هر كس به بررسي عميق تاريخ بپردازد ملاحظه مي كند كه هر فكر معمولاً بر اساس فكرهاي ديگر، فكرهاي قبلاً پيشنهاد شده، پيش مي آيد. ولي به محض آن كه فكري پيشنهاد شد، فكر ديگري آن را نقض مي كند. يعني ميان اين دو نوع تفكر تناقضي روي مي دهد. و اين تناقض را باز فكر سومي فيصله مي دهد -فكر سومي كه حائز بهترين نكات هر دو ديد پيشين است. اين جريان را هگل، فرآيند ديالكتيكي خواند. داي الكت: تو از هر دو نظر الكت يا انتخاب مي كني، و به نظرات مثبت هر كدوم راي مي دي. هگل معتقد بود تاريخ خود نمايانگر اين الگوي ديالكتيكي است. هر بار كسي مي آمد تزي را مطرح مي كرد، كسي آن را با ارائه آنتي تز نفي مي كرد و شخص سومي مي آمد طي فرآيندي دي الكيتي نكات مثبت هر دو را بر مي گزيد و سنتز را ارائه مي كرد. نكته ي پيش رونده ي ماجرا كجا بود؟ آنجا كه سنتز اين شخص خود تزي بود براي نسل هاي بعدي كه آنتي تزي آنرا نقض مي كرد و (ادامه در کامنت)
Read more
<span class="emoji emoji1f3e8"></span> در بيمارستان ها وقت شام و ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است . <span class="emoji emoji1f371"></span> به يك نفر سوپ، چلوكباب و دسر مي دهند <span class="emoji emoji1f35c"></span> و به ...
Media Removed
در بيمارستان ها وقت شام و ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است . به يك نفر سوپ، چلوكباب و دسر مي دهند و به يك كسي فقط سوپ مي دهند و به يك نفر حتي سوپ هم نمي دهند و مي گويند كه فقط آب بخور 🚱 به يك كسي مي گويند كه حتي آب هم نخور 🤔 جالب است كه هيچ كدام از اين بيماران اعتراض ندارند زيرا آنها پذيرفته اند كه كسي كه اين ... 🏨 در بيمارستان ها وقت شام و ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است .
🍱 به يك نفر سوپ، چلوكباب و دسر مي دهند
🍜 و به يك كسي فقط سوپ مي دهند
💦 و به يك نفر حتي سوپ هم نمي دهند و مي گويند كه فقط آب بخور 🚱 به يك كسي مي گويند كه حتي آب هم نخور 🤔 جالب است كه هيچ كدام از اين بيماران اعتراض ندارند
👌 زيرا آنها پذيرفته اند كه كسي كه اين تشخيص ها را داده است طبيب است و آن كسي كه طبيب است حكيم است . 🌻 پس اگر خدا به يك كسي كم داده يا زياد داده ، شما گله و شكوه نكنيد كه چرا به او بيشترداده اي و به من كمتر داده اي .
🌟 اين كارها روي حساب و حكمت است 🌟
Read more
. امسال پنجمين سال فعاليتهاى رسمى و حرفه اى ام هست، در اين مدت همراه با خاطرات خوش و كسب تجربه هاى عالي ...
Media Removed
. امسال پنجمين سال فعاليتهاى رسمى و حرفه اى ام هست، در اين مدت همراه با خاطرات خوش و كسب تجربه هاى عالي و اتفاقات باورنكردنى اى كه داشتم، خيليها سعى بر مسموم ساختن محيط كارم و سد سازى ها كردند و نمكدان ها شكستند و باعث شدند رنج هاى بسيار تحمل كنم و اين پنج سال مثل ده سال بهم بگذره... اما پختگيهايى به دست ... .
امسال پنجمين سال فعاليتهاى رسمى و حرفه اى ام هست، در اين مدت همراه با خاطرات خوش و كسب تجربه هاى عالي و اتفاقات باورنكردنى اى كه داشتم، خيليها سعى بر مسموم ساختن محيط كارم و سد سازى ها كردند و نمكدان ها شكستند و باعث شدند رنج هاى بسيار تحمل كنم و اين پنج سال مثل ده سال بهم بگذره... اما پختگيهايى به دست آوردم كه شايد كمتر كسي در اين مدت كوتاه بتونه بدست بياره... امروز خيلي خوشحالم، خوشحالم از اينكه هميشه خودم بودم، حرمتها رو حفظ كردم، راهم رو تا جايى كه توان داشتم درست رفتم، انسانيت رو اول از همه در نظر گرفتم و اخلاق و سلامتِ رفتار رو از اسطوره هاى زندگيم و خانواده ام ياد گرفتم و هيچ بودن در عين موفقيت رو لحظه اي فراموش نكردم ... امروز خوشحالم با صبر و سكوتى كه در برابر ناملايمات و نارفيقان پيشه كردم، گذر زمان حقيقتم رو ثابت به اونهايى كه فكرهاى اشتباه ميكردند ثابت كرد... خيلي خوشحال ترم كه بزرگان حرفه ام از كسانى كه مخرب ذهنشان در مورد من بوده اند دلگير و ناراحتند و از بودن من خرسند... اين براي من بهترين شيريني و انگيزه در سال جديد هنرى ام هست... هميشه آرزو ميكنم فراموش نكنم اول از هرچيز يك انسان باشم و يك زنِ واقعى... موسيقى و آوازم بدون ارتباط با روحم مفهمومي ندارد و بايد سخت بكوشم تا هميشه قلب و ذهنم تميز و خالص باقي بماند 💝 ممنونم از همه اونهايى كه بدون قضاوت در اين سالها صداى من رو شنيدند و هميشه در كنارم بودند،،، ممنون از شما دوستان عزيزم... چهاردهم مرداد ماه نودوهفت❤️..... #موسيقى #مهديه_محمدخاني #انسانيت #ايران #اخلاق #آواز ...عكس از جناب غلامرضا خليفه @gh.khalifeh
Read more
نميدونم چرااينقدر موضوعاتي برامون عجيبه كه براي هيچ كسي وهيچ جاي دنيا عجيب نيست. اينقدر عقب افتاديم ...
Media Removed
نميدونم چرااينقدر موضوعاتي برامون عجيبه كه براي هيچ كسي وهيچ جاي دنيا عجيب نيست. اينقدر عقب افتاديم كه اگه تو رسانه ملي خانوم دكتر #كيتاروويچ رو ببينيم برامون عجيبه و #عادل_فردوسی_پور دوست و همكار خوبم مجبور بشه كلي تشكر كنه كه اجازه دادن تا كل مراسم اهدامدالهاي اختتاميه جام جهاني رو ببينيم ... نميدونم چرااينقدر موضوعاتي برامون عجيبه كه براي هيچ كسي وهيچ جاي دنيا عجيب نيست. اينقدر عقب افتاديم كه اگه تو رسانه ملي خانوم دكتر #كيتاروويچ رو ببينيم برامون عجيبه و #عادل_فردوسی_پور دوست و همكار خوبم مجبور بشه كلي تشكر كنه كه اجازه دادن تا كل مراسم اهدامدالهاي اختتاميه جام جهاني رو ببينيم و حالا اين وسط هم رييس جمهور كروواسي رو درحال دست دادن و بغل كردن ديديم هيچ اتفاقي نيفتاد وهمه حال كردن و لذت بردن. كه البته منظور عادل ديدن مراسم اختتاميه بود نه بغل كردن و دست دادن خانوم كيتاروويچ باهمه. تو اين روزا همش عكساي متعددي رو تو فضاي مجازي از #كيتاروويچ. اولين زن وجوانترين رييس جمهور كشور ٤ميليوني كروواسي ميبينيم كه همش از اينكه همه رو بغل كرده باتعجب ياد ميكنن. هيچ كس نگفت كه تو اروپا و فرهنگ غرب بغل كردن صرفابه معناي معاشقه نيست. ايضا تو فرهنگ ما. هيچ كس نگفت اين خانوم بعنوان رييس جمهور چقدر تيم ملي فوتبال كشورش و جووناي كشورش براش مهمن كه حاضر نشد تا اخرين بازي لباس تيم ملي رو از تنش در بياره حتي در مراسم رسمي اختتاميه و اهداي مدالها كه نگاه چند ميليارد انسان به مراسمه. شايد و صد البته اگه مابوديم براي هر بازي يه مدل ميپوشيديم وبا هزارو يك قلم آرايش. اونم براي ديده شدن و خودنمايي تو مراسم حاضر ميشديم. هيچ كس نگفت كه اين خانوم تو اين روزايي كه تو ورزشگاه بوده يه بار هم با ارايش ديده نشده. هيچ كس نگفت زير باران شديد بدون چتر ايستاد و با مهرباني و با تمام وجود فرزندان سرزمينش رو وحتي تيمي كه باعث شكست سخت تيمش شده رو بغل كرد و مهرشو تقسيم كرد. وحتي زير بارون شديد نگران پاك شدن ارايشش نبود چرا كه اصلا ارايش نكرده بود. بهم ريختن موهاش و خيس شدن لباسش براش مهم نبود. هيچ كسي نگفت كيتاروويچ به ٤زبان كرووات. اسپانيايي. پرتغالي و انگليسي مسلطه و ٣زبان آلماني. فرانسه و ايتاليايي رو درك ميكنه. هيچ كسي نگفت ازكجاشروع كرده تا به مقام رياست جمهوري كشورش رسيده وخيلي موضوعات ديگه. واقعا متاسفم. ايكاش بجاي پرداختن تو فضاي مجازي به مسايلي كه تو دنياي غرب مفهومش كاملا قابل درك و عاديه اما براي ما حاشيه هست و غير قابل درك. يكم به خودمون بيايم و به موضوعات باجنبه نگاه كنيم وبعد در موردش اظهار نظر كنيم #كيتاروويچ #رييس_جمهور_كروواسي #كروواسي
Read more
Loading...
سلام<span class="emoji emoji1f60a"></span> پيرامون اين موضوع بهتر بگم فرهنگ در استوري كمي صحبت كردم<span class="emoji emoji1f60a"></span> گفتم كه بله شف چشم شف كلمه ايي ...
Media Removed
سلام پيرامون اين موضوع بهتر بگم فرهنگ در استوري كمي صحبت كردم گفتم كه بله شف چشم شف كلمه ايي كه سخت بايد در اشپزخانه هاي ما ادا شود!!! يك شف واقعي سالها زحمت كشيده تا به اين جايگاه رسيده و وقتي نكته ايي را بيان ميكند و كاري را ميخواهد حتما ميداند كه چه ميخواهد و چيكار ميخواهد بكند !!!پس بايد امر ... سلام😊
پيرامون اين موضوع بهتر بگم فرهنگ در استوري كمي صحبت كردم😊
گفتم كه
بله شف
چشم شف
كلمه ايي كه سخت بايد در اشپزخانه هاي ما ادا شود!!!
يك شف واقعي سالها زحمت كشيده تا به اين جايگاه رسيده و وقتي نكته ايي را بيان ميكند و كاري را ميخواهد حتما ميداند كه چه ميخواهد و چيكار ميخواهد بكند !!!پس بايد امر شف اطاعت شود چون مسئوليت با شف است☝️☝️☝️
بله مسئوليت با شف است و اوست كه بايد پاسخگو باشد چه به سرمايه گذار چه مدير و مشتري و مهم تر از همه به آبروي خودش و سابقه كاري خويش!!!
و قطعا يك شف حرفه ايي و با تجربه آبروي كاري خودش و وجدان انسانيش را با هيچ چيز در اين دنيا جايگزين نميكند🧐
ما خيلي چيزها ياد گرفتيم و ميگيريم ولي هيچوقت نبايد فراموش كنيم كه كي و چطوري ان را اموخته ايم و مهم تر از همه از چه كسي اموختيم !!! حتي اگر از معلممان هم از نظر علمي پيشي گرفتيم نبايد فراموش كنيم كه چه زحماتي براي ما كشيده شده تا ما رشد كنيم پس يا قبول نكنيد كه زير دست كسي كار كنيد كه احتمال ميدين شايد اشتباهاتي داشته باشد يا قبول كرديم بايد مطيع و فرمان بردار باشيم چووون مسئوليت با شــــف است!!!
اين عقيده من است و عقيده من شده است🙂
من هم خطا داشتم ولي واقعا نيتم در راستاي بهتر سرويس دادن بوده ولي از يجايي به بعد توسط يك دوست و يك استاد ارجمند متوجه شدم كه فقط بايد فرمانبردار شفم باشم مگر اينكه خود شف فضايي ايجاد كند براي ارائه دادن نظر !!!كه اين هم جاي بحث دارد چون گاهي بر خوردم به مسئله ايي كه توسط يك سو شف حل شده و ايده آن سوشف ايده و تجربه خوبي بوده ولي باز اختيار دست شف است؛اين چيزيست كه قبل از يادگيري رسيپي ها و دستورات بايد ياد گرفت💪💪💪
ما فقط بايد ياد بگيريم ؛صبور باشيم؛دنبال دليل باشيم؛خوب بياموزيم و خوب اجرا كنيم و تجربه كسب كنيم و نظرات همه اساتيد را بشنويم و انچه كه علمي تر و اصولي تر بود را وقتي مسئوليت گرفتيم و شف شديم و پاي ابروي كاريمون در ميان بود!!!اجرا كنيم🙂
پاينده و رو به پيشترفت باشين🙏🙏🙏
آموزش ؛آموزش؛آموزش
اين موضوع را هيييچ وقت از ياد نبريم🙂
#شف #آموزش #رسيپي #دستور #كار #اخلاق #موفقيت #تعالي #هنر #دانشجو #زيبايي #مسئوليت #حرفه_ای #موسسه #كافه #رستوران #بارمن #مثبت #چشم #اطاعت #فرمانبرداري #ايران #زيبايي #مشاوره #آبرو
#yeschef #iran #michelin #michelinrestaurant #michelinstarfood #michelinstars
Read more
🔅 موضوع : موکلین ، اجنه ها و ارواح 🔅 قسمت : اول از مبحث ،موجودات غیر ارگانيك ها 🔅 سطح : آگاهی <span class="emoji emoji1f604"></span> سلام و درود ...
Media Removed
🔅 موضوع : موکلین ، اجنه ها و ارواح 🔅 قسمت : اول از مبحث ،موجودات غیر ارگانيك ها 🔅 سطح : آگاهی سلام و درود بر شما در كل قرآن كريم بشارت داده كه از اين موجودات دوري كرده و ازآنها استفاده نكنيم. اين موجودات كه به دو گروه (اجنه و كالبد ذهني) كه درعوام به روح توصيف ميشوند، تقسيم شده اند... گروه اجنه خود كه ... 🔅 موضوع : موکلین ، اجنه ها و ارواح 🔅 قسمت : اول از مبحث ،موجودات غیر ارگانيك ها 🔅 سطح : آگاهی 😄 سلام و درود بر شما
در كل قرآن كريم بشارت داده كه از اين موجودات دوري كرده و ازآنها استفاده نكنيم.
اين موجودات كه به دو گروه (اجنه و كالبد ذهني) كه درعوام به روح توصيف ميشوند،
تقسيم شده اند...
گروه اجنه خود كه جزوه اكوسيستم هستند به هفت گروه اصلی تقسيم ميشنود كه
هركدام شرح وظيفه اي دارند. 🌸🔅1- هستي بانان
وظيفه محافظت از هستي و هر جز از آن را دارند واگر شخصي به طور
مثال يك شاخه درخت را بشكند بي دليل و براي سرگرمي مورد حمله اين گروه از
اجنه قرار ميگيريد...
حمله به اين معنا نيست كه با زد و خورد همراه باشد ، يعني ستاد فرامانده اي ما و
چاكراه هاي ما را كه مولد انرژي كيهاني در ما هستن و انرژي را براي سلول هاي بدن
و بافت ها تامين ميكنند ، تسخير ميكنند و موجب بسياري از بيماري ها ميشوند... و به خصوص بيماري هاي ذهني ورفتارهاي غيره عادي ، در كل تخريب هر جز
ازهستي حتي توهين و تحقير يك فرد. 🌸🔅 2- آزمونبانان:
اين گروه، وسايل آزمايش انسان هستند.
اينها، يابراي آزمودن ايمان افرادي كه مدعي ايمان هستند،
بر سر راه آنها قرار مي گيرند و يا وقتي كسي از ايمان خود دچار غرور مي شود و
به كنترل اميال نفساني خويش غره مي گردد، به سراغ او مي روند تا سستي يا قوت ايمان
او را آشكار كنند.
انسانهاي بزرگ مثل انبيا نيز همواره با اين گروه كه با وعده ي كمك، قدرت،
ثروت و ... عامل محك خوردن ايمان آنها شده اند، مواجه بوده اندو به آن وعده ها
توجهي نشان نداده اند.
مثلا ممكن است به شكل فرد زيبارويي ظاهر شوند ، معمولا به شكل جنس مخالف ،
و انواع دلفريبيها و پيشنهادات جنسي را بدهند.
يا با نور و هيبتي براي افراد ظاهر شوند و خود را يكي از بزرگان معنوي معرفي كنند و
پيشنهاداتي بدهند و فرد را در زمينه تخلف نسبت به ( قانون فاستقيمواليه ) و
انجام شرك، آزمايش كنند. كسي كه تابع يك آزمون بان مي شود ،
درحقيقت آگاهانه بندگي او را قبول كرده است ولي سعي مي كنند اين رابطه را توجيه كنند.
خيلي از اين افراد ادعا مي كنند كه با يكي از ملائك الهي!
و يا يكي از بزرگان معنوي در ارتباط است. پس اين گروه به سراغ افراد عادي و مبتدي
معمولا نمي روند و براي كساني اتفاق مي افتد كه در حال پيمودن مسير كمال،
ايمان خود را تقويت مي كنند و يا به درجاتي از آن دلخوش هستند.
ادامه دارد...
Read more
اينم ورق زدنيه .... تصاويرش هم از گوگل برداشتم <span class="emoji emoji1f640"></span><span class="emoji emoji1f606"></span> بچه ها ! قبل از هر چيزي ، امروز يكي بهم دايركت داد ...
Media Removed
اينم ورق زدنيه .... تصاويرش هم از گوگل برداشتم بچه ها ! قبل از هر چيزي ، امروز يكي بهم دايركت داد كه شما چرا تو كپشن به كاربرتون دستور ميدين !!!! مثلا ميگين : فالو كن ، عضو بشو ، ورق بزن .....☹️ خوب چي بگم ؟!؟ من احساس نزديكي و صميميت دارم و احترام زيااااد براتون قائلم و اصلا هم قصد امر و دستور ندارم ... اينم ورق زدنيه .... تصاويرش هم از گوگل برداشتم 🙀😆
بچه ها !
قبل از هر چيزي ، امروز يكي بهم دايركت داد كه شما چرا تو كپشن به كاربرتون دستور ميدين !!!!😱 مثلا ميگين : فالو كن ، عضو بشو ، ورق بزن .....☹️
خوب چي بگم ؟!؟ من احساس نزديكي و صميميت دارم و احترام زيااااد براتون قائلم و اصلا هم قصد امر و دستور ندارم و خيلي هم عاشقتونم و موندريان ❤️💛💙
خودشو خدمتگزار شما هنرجو ها ميدونه 😻 پس لطفا كسي ناراحت نشه و بدونيد تمام كپشن هارو بداهه مينويسم ! ولي با كلي عشق به كارم و شماها ! با كلي حس خوبي كه دوست دارم با شما تقسيم كنم و هرگز به خودم اجازه نميدم و ندادم به كسي دستور بدم و امر كنم 🤭🤭🤭
بگذريم از اينها ،
عزيزانم ، سايت همه امورش انجام شدن و بدون نقص در خدمتتون هست و لينك دانلود اپ هم براي همه ارسال شده! لطفا اگر هر موردي در دانلود اپ و يا عضو شدن در سايت داريد با شماره زير تماس بگيريد يا واتس اپ پيام بدين ( شماره پشتيباني)
09213236532
.
.
اينم بگم و برم : من هلاك پنيرم ! سوسيس كالباس هم خيلي دوست دارم و بيشترين انتخابم روي سوسيس پنيري هست 🤦🏼‍♀️
اين عكس رو به خاطر اون پنير هاي گوگولش انتخاب كردم🙃
عكس دوم هم عينشو اموزش ميديم و داريم تو منومون ( منودر سايت هست ) و خيلي هم خوشمزه است 😊
برام دعا كنيد ! موج جديدي از رژيم لاغري رو شروع كردم و اميدوارم بتونم تحمل كنم 😫😩
.
. 🥓سوسيس و كالباس خانگي _ راشين عبد علي
پنجشنبه _پانزدهم شهریور
.
حتما و حتما عضو سايتمون بشين كه اونجا منتظرتونيم ❤️💛💙
.
حالا واقعا من دستور ميدم تو كپشن ؟!؟
😭😭😭😭😭
.
.
#موندريان #آموزشگاه #قنادي #آشپزي #خانگي #ارگانيك #خوشمزه #اپليكيشن #مجازي #حضوري #آموزشي #آموزش #سوسيس #كالباس #فست_فود #سالم #آشپزخانه #رستوران #كافه #صبحانه #ناهار #شام #غذا #ساندويچ #كودك #نوجوان #بيزينس #كسب_و_كار #توليد #توليد_ملي
Read more
Loading...
 #غدیر_در_قرآن #ورق_بزنید . <span class="emoji emoji1f538"></span> سورة البقرة/آیه42و43 . «وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ ...
Media Removed
#غدیر_در_قرآن #ورق_بزنید . سورة البقرة/آیه42و43 . «وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(۴۲) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ (۴۳)» . ️خداوند با اين آيه قومي از يهود را مخاطب ... #غدیر_در_قرآن
#ورق_بزنید
.
🔸 سورة البقرة/آیه42و43
.
«وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ(۴۲) وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ (۴۳)»
.
◀️خداوند با اين آيه قومي از يهود را مخاطب ساخت كه حق را به باطل مي پوشاندند و مي پنداشتند محمّد، پيامبر خدا و علي، وصي اوست؛ ولي آن دو پانصد سال پس از آن روزگار مي آيند. پس، رسول خدا صلي الله عليه و آله به آنها فرمود: آيا موافقيد تورات ميان ما حكم كند؟ عرض كردند: بله. آنها تورات را آوردند و از روي آن بر خلاف آن چه در آن بود خواندن آغاز كردند. آن گاه خداوند، طوماري را كه از رويش مي خواندند دگرگون ساخت؛ حال آن كه دو تن از قاريان يهود آن را گشوده بودند و...
.
🔹 سورة المدثر/آیات15تا18
.
«ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17) اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18)»
‌.
◀️يعني شخصی ولايت امیرالمومنین علي عليه السلام را انكار مي كرد و نمي پذيرفت و سخن رسول خدا صلي الله عليه و آله را در این باره پذیرا نبود و در خصوص امر ولايت كه به آن امر شده است، تفكر كرد و با خود گفت: اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله از دنيا رحلت كند، به بيعتي كه در روزگار رسول خدا صلي الله عليه و آله در خصوص ولايت علي عليه السلام داشته، وفادار نخواهد ماند.
.
🔹 سورة النساء/آیه137
.
«اِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً»
.
◀️در حق فلان و فلان و فلان نازل شده كه در آغاز به رسول اكرم صلي الله عليه و آله ايمان آوردند و زماني كه ولايت بر ايشان عرضه شد و نبي مکرم صلي الله عليه و آله فرمودند: هر كه من مولاي او بودم، اين علي عليه السلام مولاي اوست، كفر ورزيدند. سپس با بيعت با اميرالمؤمنين عليه السلام، ايمان آوردند و آن گاه، بار ديگر كافر شدند؛ چرا كه رسول الله صلي الله عليه و آله رحلت فرمودند و ايشان از اقرار به بيعت با علي عليه السلام بازگشتند، و آن گاه در كفر، افزون گشتند، زماني كه كسي را كه با علي عليه السلام بيعت كرده بود، به بيعت خود گرفتند. اينان هيچ چيزي از ايمان در وجودشان باقي نماند.
.
📗 تفسیرِ شریفِ رواییِ البرهان، مرحوم علامه بحرانی، ذیل آیات مبارکه
.
#غدیر_را_باید_فریاد_زد
#غدیر_در_راه_است
#امام_حسنی_ها
Read more
اي پرسپوليسم اهاي هوادار به هوش مي خوان تنها ركن. پرسپوليس. رو كه هوادارشه. از پرسپوليس. دور كنند ...
Media Removed
اي پرسپوليسم اهاي هوادار به هوش مي خوان تنها ركن. پرسپوليس. رو كه هوادارشه. از پرسپوليس. دور كنند و محروم كنند ...به احدي اجازه بي حرمتي ندين هممون. از اين جريان ناراحتيم امروز اهواز فردا ابادان تبريز رشت و بقيه. شهرها. اين جريان به نفع تيممون نيست .اين جو حاكم رو بشكون. با ادبت دمتونم ... اي پرسپوليسم
اهاي هوادار به هوش
مي خوان تنها ركن. پرسپوليس. رو كه
هوادارشه. از پرسپوليس. دور كنند و محروم
كنند ...به احدي اجازه بي حرمتي ندين
هممون. از اين جريان ناراحتيم
امروز اهواز فردا ابادان تبريز رشت
و بقيه. شهرها. اين جريان به نفع تيممون
نيست .اين جو حاكم رو بشكون. با ادبت
دمتونم گرم 👍❤️🌹 از زمین خوردن هات نا امید نشو و بدون هر بار که میخوری زمین بلاخره درسی میگیری و این برات تجربه میشه...
موفقیت یعنی شکست های پی در پی ... و همین شکست ها درس های پی در پی بهت میده🙏
شکر گزار داشته هات باش... و ببین که خیلی چیزا داری...
در جهان هیچ چیز ته نداره...وقتی توجهت رو نداشته هاته میشینی ناراحتی میکنی...
اما وقتی مغزتو تربیت میکنی که فقط ببینه چیزایی رو که داره اونوقت حس خوب و خوشبختیرو حس میکنی..
به نداشته هات و چیزایی که فعلا نیست دقت نکن چون احساست بد میشه و قانون این
احساس بد مساویه با اتفاقات بد...ولی وقتی به چیزی توجه میکنی و حرف میزنی که حالتو خوب میکنه قانون با تو در هماهنگیه و میگه :
احساس خوب مساویه با اتفاقات خوب❤️🙏
بلاخره روز های فوق العاده میاد..به قدم های کوچیکت نگاه نکن..همه چیز در بهترین زمان و مکان رخ میده❤️ عشقم اينجا همه چي عالي بود
نه كسي فحاشي كرد به ناموس
كسي نه شيشه اي خورد شد
نه اون مامور نيروي انتظامي
بي گناه چيزيش شد نه سري
شيكست اره همه چي خوب بود
انشالا كه اروم بخوابه اوني كه
امشب سنگ بدست بود و اوني كه
فحش ناموس داد ...ودر اخر نبايد
كار اشتباه تعدادي رو به پاي همه
مردم اهواز و خوزستان نوشت
خدارو شكر بازي تموم شد همه
بچه هام تا اين لحظه همه سالم
هستند .اهاي خوزستان يادمون نره
مردم خوب اهواز همين بچه
هاي تيم محبوبم هميشه در
سخت ترين شرايط وضعيت
اب و هوايي با مردم خوب
خوزستان همدرد بودن وبراشون
در صفحه مجازي خودشون سنگ
تموم گذاشتن ...اين حق سيد
جلال حسيني و بقيه بچه ها نبود
مردم خوب خوزستان ....اجازه
نديم كسي بي حرمتي كنه ...ما
بايد ياد بگيريم مثل تمام تيم هاي
دنيا كري خوندن همراه با ادب و
شخصيت والاي اجتماعي رو
انشالا ديگه تكرار نخواهد شد 👍❤️🌹
عشق است پرسپوليس
Read more
آقايان مثلا مسوول! آيا شما گرسنگي كشيده ايد؟ آيا شما درد كشيده ايد؟ آيا شما بي مهري ديده ايد؟ آيا ...
Media Removed
آقايان مثلا مسوول! آيا شما گرسنگي كشيده ايد؟ آيا شما درد كشيده ايد؟ آيا شما بي مهري ديده ايد؟ آيا شما تحقير شده ايد؟ آيا فرزندتان جلويتان پرپر شده و نتوانسته ايد خرج درمانش را بدهيد؟ تا حتي جان دهد! آيا فرزندتان، همسرتان، يا مادرتان شب را با شكم گرسنه خوابيده است و شما از شرمندگي دير به خانه ... آقايان مثلا مسوول!
آيا شما گرسنگي كشيده ايد؟
آيا شما درد كشيده ايد؟
آيا شما بي مهري ديده ايد؟
آيا شما تحقير شده ايد؟
آيا فرزندتان جلويتان پرپر شده و
نتوانسته ايد خرج درمانش را بدهيد؟
تا حتي جان دهد!
آيا فرزندتان، همسرتان، يا مادرتان شب را با شكم گرسنه خوابيده است و شما از شرمندگي دير به خانه رفته ايد تا چشمتان به چشمشان نيفتد؟
قرار بود انقلاب مستضعفين باشد نه شمايي كه خيلي ها را از دين و ايماني هم كه داشتند زده كرديد!
شما كه را مي پرستيد؟ و به كدام دين و آئيني معتقد هستيد؟
بنابر فرمایش امام سجاد(علیه‌السلام)خداوند قسم یاد کرده است که هر کس با شکم سیر بخوابد در حالی که در نزدیکی او مؤمنی گرسنه و بی غذا باشد را نمی‌بخشد.
نكند بهشتتان را هم پيش پيش خريده ايد!
گرچه شما در كاخهايي زندگي مي كنيد كه تا شعاع هزار كيلومتري تان گرسنه اي وجود ندارد و در ماشينهاي ضد گلوله تان از خط ويژه مي گذريد، تا مبادا نه تنتان كه حتي نگاهتان به گرسنه اي گره بخورد، براستي از چه مي ترسيد كه سوار بر چنين مركبهايي مي شويد؟
كه مبادا شما را ترور كنند؟!
نترسيد، اكثر خوبان را همان اول و گاهي هم همين اواخر شهيد كردند و به نامرداني مثل شما كاري ندارند.
پس بدانيد كه هيچ چيز با ظلم نمي ماند!
آنقدر نگذاشتند كه از دردها و مشكلات به جرم سياه نمايي حرفي بزنيم تا كارد به استخوان برسد.
غافل از اينكه اينرا بهانه كرده بودند تا آن
پشت به دزديدنها و فسادشان بپردازند
.
آتش بگير تا كه ببيني چه مي شوم
احساس سوختن به تماشا نمي شود
.
خدايا عاقبت بخيرمان كن
ياحق
سيد روح الله حجازي
😔
شانزدهم مُرد داد ماه نود و هفت

پ،ن؛
واقعا اين روزها حال خوبي ندارم و نمي دانم چه كنم؟
خسته ام و دلم يه خواب راحت و طولاني مي خواد.
عكسم مربوط به سال ١٣٨١، پشت صحنه اولين فيلم
ويديويي ام؛ سفرنامه خواب، در منطقه همچنان محروم! بازُفت استان چهارمحال و بختياري است.
جواني مان رفت، اما خدا را سپاس كه پدر بقول خودش لقمه حلال بهمان داد تا مبادا مال مردم را بخوريم و آنقدر براي اين مردم زحمت كشيد تا يادمان دهد كه از كسي نترسيم و آزاده باشيم.
#god #خدا #حق #آزاده
Read more
Loading...
. جَوونها شما حیفید‏،قدر خودتون رو بدونید،اگرکتابچه #رقصی_چنین_میانه_میـدانم_آرزوسـت( #شهید_چمران) رونخوندید، ...
Media Removed
. جَوونها شما حیفید‏،قدر خودتون رو بدونید،اگرکتابچه #رقصی_چنین_میانه_میـدانم_آرزوسـت( #شهید_چمران) رونخوندید، عمرتون هدر رفته هفتاد سالتم باشه،من بالاي قبرت مينويسم "جوون ناكام" " #گل_نشكفته". چون كسي كه اين كتابچه رو نخونده متهمه به اينكه به بلوغ بيست سالگي نرسيده. . من ... .
جَوونها شما حیفید‏،قدر خودتون رو بدونید،اگرکتابچه
#رقصی_چنین_میانه_میـدانم_آرزوسـت( #شهید_چمران)
رونخوندید، عمرتون هدر رفته
هفتاد سالتم باشه،من بالاي قبرت مينويسم
"جوون ناكام"
" #گل_نشكفته".
چون كسي كه اين كتابچه رو نخونده متهمه به اينكه به بلوغ بيست سالگي نرسيده.
.
من چرا بايد فرزند اين انقلاب باشم سالها بعد از شهادت #شهيد_چمران، چمران را بشناسم؟
اين مرد خدا اين آدم آسماني
از لبنان اومده در جبهه غريب، طوبي للغربا. مشكل آدم خوبا اينه دوست دارن غريب باشند
تو بايد دنبالش بگردي با چراغ.
در يادداشتهاش مينويسه خدايا من غربتو دوست دارم ممنونتم بهم غربت دادي.
حضرت #امام فرمود: #مثل_چمران_بميريد.
اين مرد خدا چهار تا بسيجي را در محاصره تانكها ميبينه ميگه بايد كسي نجاتشون بده كي؟ تو این کتابچه نوشته منم، من ارزشم كمتره اونا بايد بمونن.ميره يك گردان تانك رو گرفتار خودش ميكنه، بچه ها رو نجات ميده، مجروح ميشه كسي كه خودش نوشته ديدم دارم بي حس ميشم به رگ پاي خودم و به رگ قلبم دستور دادم بسته بشيد من به شما نياز دارم و هر دو اطاعت كردند.
چمران بيخود حرف نميزنه. گفتن چشم كارتو بكن
 و من به جنگم ادامه دادم اين يك گردان تانك و نيروهاشو تارومار ميكنه آخرين هيفا رو به غنيمت ميگيره.ميره بيمارستان ميگه هر مداوايي ميكنيد بايد در اتاق فرماندهي بكنيد.ميگه بعد يك هفته گفتن حالا يك كم قدم بزن اومدم از اتاق بيام بيرون صحنه وحشتناكي رو مقابلم ديدم كه از شدت ناراحتي ماتم برد.
اون چمراني كه يك گردان تانك بي ارادش نميكنه چه صحنه اي ديده كه پاش سست شده؟
ميگه داشتن گوسفندي رو براي من ذبح ميكردن دو صفحه مناجات خودش رو با اين گوسند و اين گوسفند رو با خودش نوشته.
بعد هر چي به چمران اصرار كردن به گوشت این گوسفند لب نزد.به شدت چمران عاطفي بود.
يك وقت نگي فلاني كتاب رو برامون تعريف كرد نياز نيست بخونيم
بخون والا عمرت هدره ها.
اينا ادامه اون رويشهاي انقلابه
چرا #دشمن الآن #فتنه نميكنه؟ميترسه تو خوباتو بشناسي، ستاره ها طلوع كنند.ميترسه ازت.
گفتن صريحا اينا تا #بوي_شهادت بياد همه گلهاشون رو ميشه.
اين غريبا رو بايد گير بياريد امام ميشناختش.
ميگفت من دلم براي چمران تنگ شده.
ولي منتظر نباش امام بياد بيست تا اطلاعيه در طرفداري چمران بزنه.
امام فرمود: دلم تنگ شده بياريدش
الآن داره آشكار ميشه.تيز باشي ميفهمي
ميارن چمرانو امام اصرار ميكنه پاتو صاف  كن پيش من.گفت آقا بگذار همينجوري باشه انقدر امام اصرار ميكنه چمران پاشو باز ميكنه
اي كاش ميدونستم چمران انقدر عزيزه امامه
.
#امام_خمينى #شهید #استاد_پناهيان #پناهیانی
.
Read more
 #لطفا_بخونید<span class="emoji emoji1f447"></span> <span class="emoji emoji1f3e8"></span> در #بيمارستان ها وقت #شام و #ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است . <span class="emoji emoji1f371"></span> به يك نفر #سوپ، #چلوكباب ...
Media Removed
#لطفا_بخونید در #بيمارستان ها وقت #شام و #ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است . به يك نفر #سوپ، #چلوكباب و #دسر مي دهند و به يك كسي فقط سوپ مي دهند و به يك نفر حتي سوپ هم نمي دهند و مي گويند كه فقط #آب بخور 🚱 به يك كسي مي گويند كه حتي آب هم نخور . جالب است كه هيچ كدام از اين بيماران اعتراض ندارند زيرا ... #لطفا_بخونید👇
🏨 در #بيمارستان ها وقت #شام و #ناهار ، غذاها خيلي متفاوت است .
🍱 به يك نفر #سوپ، #چلوكباب و #دسر مي دهند
🍜 و به يك كسي فقط سوپ مي دهند
💦 و به يك نفر حتي سوپ هم نمي دهند و مي گويند كه فقط #آب بخور 🚱 به يك كسي مي گويند كه حتي آب هم نخور
.
جالب است كه هيچ كدام از اين بيماران اعتراض ندارند 👌
زيرا آنها پذيرفته اند كه كسي كه اين تشخيص ها را داده است #طبيب است و آن كسي كه طبيب است حكيم است .
. ✅پس اگر #خدا به يك كسي كم داده يا زياد داده ، شما گله و شكوه نكنيد كه چرا به او بيشترداده اي و به من كمتر داده اي .
اين كارها روي حساب و #حكمت است👌
#سرمشق_الهی
دوستان خودتون رو تگ کنید!
و با معرفى صفحه ى سرمشق الهی به دوستان خود در ثواب نشر مطالب سهيم باشيد ◀از پست های قبل هم دیدن بفرمایید
#الحمداالله_علی_کل_نعمته،
#استغفرالله_من_کل_ذنب،
#اعوذ_بالله_من_کل_شر،
#و_اسئل_الله_من_کل_خیر
Read more
_ آیت الله فاطمی نیا: _ معنای استجابت دعا برای مردم به صورت صحیح توضیح داده نشده است. بعضی اينطور ...
Media Removed
_ آیت الله فاطمی نیا: _ معنای استجابت دعا برای مردم به صورت صحیح توضیح داده نشده است. بعضی اينطور تصور میکنند که استجابت فقط این است که همان چیزی را که دعا کرده ای به تو بدهند و الا دعایت مستجاب نشده و زحمتت به هدر رفته است! اين غلط است عزیزمن! استجابت دعا مختلف است. گاهي به اين صورت است كه همان ... _
آیت الله فاطمی نیا:
_

معنای استجابت دعا برای مردم به صورت صحیح
توضیح داده نشده است.
بعضی اينطور تصور میکنند که استجابت
فقط این است که همان چیزی را که دعا کرده ای
به تو بدهند و الا دعایت مستجاب نشده
و زحمتت به هدر رفته است!
اين غلط است عزیزمن!
استجابت دعا مختلف است.
گاهي به اين صورت است كه
همان را که خواسته ای ميدهند.
دربعض موارد اگر حاجتت به صلاحت نباشد ،
یا صلاح در تاخیر باشد ،دعایت ذخيره ي برزخت ميشود
و در ظلمات برزخ یاریت میکند!
عزيزان ظلمت برزخ بسیار عجيب وهولناک است.
در آن ظلمت ، دعاهايي كه در دنيا به ظاهر
مستجاب نشده است نور افشاني ميكند
به حدي كه فرد ميگويد اي كاش مدام مشغول دعا بودم
و هيچ كدام در دنيا مستجاب نميشد و ذخيره ي برزخم ميشد!
گاهی گناهان انسان در عوض دعا بخشیده میشود.
گاهي هم در ازای آن خواسته وحاجت ،
از فرد و خانواده اش بلاها ، مرض ها و... دفع میشود!
به هرحال مهم اين است که بدانیم
از احادیث استفاده میشود كسي كه دعا كند
دست خالي برنمیگردد.

@fateminia

_

#آیت_الله_فاطمی_نیا
#استاد_فاطمی_نیا
#فاطمی_نیا #دعا
استاد #آیت_الله #فاطمینیا
#حاج_آقا_فاطمی_نیا
#شیعه #عرفان #سلوک
#معرفت #اخلاق #اسلام
#ایمان #دعا #غفلت #الله #خدا
#شیطان #گناه #دنیا #آخرت
#توکل #قیامت #یقین
#پناه #استجابت #عبد #ایمان
#حکمت
#طریق_وصل
#tarighe_vasl
Read more
<span class="emoji emoji1f3b6"></span>Night Train to Lisbon-Annette Focks<span class="emoji emoji1f3b6"></span> ٠ جمله ي اول را به خاطر نمي آورم.سعي ميكنم،تلاشم بي نتيجه ...
Media Removed
Night Train to Lisbon-Annette Focks ٠ جمله ي اول را به خاطر نمي آورم.سعي ميكنم،تلاشم بي نتيجه ميماند.سالها پيش براي فربد نوشتم كه بعضي از خاطرات نيازمند چكش كاري است،آن زمان بيشتر از هروقت ديگري عاشقش بودم و فكر ميكردم،زمان همه چيز را حل خواهد كرد.اينكه هميشه فرصتي هست براي جور ديگري نگريستن،وقايع ... 🎶Night Train to Lisbon-Annette Focks🎶
٠
جمله ي اول را به خاطر نمي آورم.سعي ميكنم،تلاشم بي نتيجه ميماند.سالها پيش براي فربد نوشتم كه بعضي از خاطرات نيازمند چكش كاري است،آن زمان بيشتر از هروقت ديگري عاشقش بودم و فكر ميكردم،زمان همه چيز را حل خواهد كرد.اينكه هميشه فرصتي هست براي جور ديگري نگريستن،وقايع و خاطرات را زير و رو كردن و اينكه شايد با تغيير دادنِ مسير ديدمان ميتوانيم ببخشيم آنچه را كه رخ داده است.نامه نوشتن يكي پس از ديگري به اميدِ راه باز كردن براي زماني كه سوخته است.نامه هايي كه هيچ وقت خوانده نشدند،يكي يكي تلمبارشان كردم و هميشه ي خدا نگرانِ خاك خوردنشان بودم.حال مي دانم خاطرات و وقايع را ميتوان بخشيد اما شخصيتِ آدمها را نه!چگونه ميتوان كاراكتري را كه فردي را شكل داده بخشيد؟زمان در دگرگوني شخصيتها نقشي ندارد،آنها ميمانند و تنها چيزي كه نيازمند چكش كاري ست خودمان هستيم كه زمان با مهرباني و خشونت توامانش آن را انجام ميدهد و فقط خودمان ميمانيم كه خودمان را ببخشيم.فربد با استعدادِ چاقي كه با آن مبارزه ميكرد و سردي افكارش براي سالها مرا به خودش مشغول كرد و الان تنها چيزي كه از او به ياد دارم؛فرزندِ ته تغاري يك خانواده ي بازاري كه براي متفاوت بودن خودش را در سياست قاطي كرده بود و كُلِ افكارش خلاصه ميشد در هياهوي هر انتخاب.اينها همه برميگردد به سال ١٣٣٧-سالي كه تنها رونق گرفتنِ فعاليتهاي دانشجويي از آن مانده است و هيچ.اعدادِ فرد را به زوج ترجيح ميدهم؛٣٧ را به ٣٦ و باز ٣٧ را به ٣٨.اگر ميتوانستم دو-سه سالي را در ٣٧ سالگي درجا بزنم خيلي خوب ميشد، حتا جمعشان را هم دوست دارم؛٣ و ٧ ميشود ١٠.١٠ سالگي-سه سال پس از پايان جنگ؛مادر من و ميم را برده است كفش ملي تا كفشهاي جديدي بخريم،كفش سفيد ِچسبداري را انتخاب ميكنم كه رويَش عكسهاي رنگي از ماشين دارد.برايم كمي بزرگ است،پايم درونش لق ميزند و وقتي باران ميبارد درياچه ي كوچكِ شناوري را با خودم اين ور و آن ور ميبرم،اما دوستش دارم.پدر در كارخانه ي شاليكوبي پدرش ديگر كار نميكند و اين يعني وضعِ ما كمي بدتر از گذشته است.كمي بزرگ بودن كفش حواس كسي را پرت نميكند.يادگاري روزهاي كارخانه ي پدر وانت نيسان آبي رنگي ست كه بيشتر اوقات در پاركينگ خانه جا خوش كرده است و پناهگاه من و ميم و نون است.بعدازظهرها كه باران به شدت ميبارد با نفري يك بسته پفك نمكي مينو ميرويم پناهگاه؛وقتي باران شديد ميشود مثلن آژيرخطر را زدهَ ند و ما تندتر از قبل شروع ميكنيم پفكهايمان را خوردن.
من!من تمام كردم! سالها بعد ميفهميم كاش تمام نكرده بودم.

#نارنج|چكش
Read more
<span class="emoji emoji2764"></span><span class="emoji emoji1f496"></span><span class="emoji emoji2764"></span><span class="emoji emoji1f496"></span> ......«تاناكورا» نام مجموعه شعر فرانو «حامد اشرف زارعي» است كه انتشارات شاني آن را با افتخار ...
Media Removed
......«تاناكورا» نام مجموعه شعر فرانو «حامد اشرف زارعي» است كه انتشارات شاني آن را با افتخار تمام، تقديم دوستداران شعر بي نقاب، شعر بي دروغ ايران كرده است. صفحه به صفحه اين كتاب، سرشار از سوژه هاي بكر اجتماعي، دردهاي بي درمان و طنز شريف انسان مدارانه‌اي است كه به توبيخ بي شعوري، بي اخلاقي، ... ❤💖❤💖
......«تاناكورا» نام مجموعه شعر فرانو «حامد اشرف زارعي» است كه انتشارات شاني آن را با افتخار تمام، تقديم دوستداران شعر بي نقاب، شعر بي دروغ ايران كرده است. صفحه به صفحه اين كتاب، سرشار از سوژه هاي بكر اجتماعي، دردهاي بي درمان و طنز شريف انسان مدارانه‌اي است كه به توبيخ بي شعوري، بي اخلاقي، ريا و نكبت و پليدي آمده است. به قول حامد، اشرف زارعي، شعرها را طوري چيده است كه ناشر سود كند، ارشاد مجوز بدهد، خواننده راضي باشد، به كسي برنخورد، درخت پشيمان نشود، خستگي اره موتوري دربرود...
لطفاً چند شعر كوتاه از اشرف زارعي را بنوشيد: 🌺ريشه يابي:
محيط زيست، جنگل، درخت، ريشه، برگ، نه! تا تبر نيايد/ اين شعر/ قطع
نمي شود.
🌺گاز گرفتگي:
در زندگي من، زخم هايي هست/ كه اگر هدايت مي شد/ خودش را گاز نمي گرفت!
🌺واحد تجاري:
روي سنگ قبر من بنويسيد: بكشيد/ من هم از داخل مي نويسم: فشار دهيد/مرگ موقعيت تجاري خوبي دارد.
🌺سرزمين:
چشم هايم به چشم هاي مادرم شباهت دارد/دست هايم به دست هاي پدرم/ و سرم به پاهاي مرتضي آويني!
🌺انقراض:
دايناسورها منقرض شدند/ پاندا در حال انقراض است/ و از من / همين يكي مانده است.
🌺جبر:
نه، اصرار نكن/ گرگ نمي شوم ترجيح مي دهم گوسفند بميرم.
🌺نان شب:
چند شعر، يك كتابخانه، يك خط فكري/ و مقداري لوازم منزل به فروش 
مي رسد.
🌺محك:
سرطان غير از درد/ هزينه هم دارد/ و زندگي غير از هزينه/ درد.
🌺پشم:
موجود عجيبي هستم/ دوتا گوش دارم/ دوتا چشم/ و يك زبان كه مو درآورده است.
🌺ديم:
كاشت، داشت، برداشت و رفت.
🌺قطب نما:
روي پل فرديس در فكر فرو مي روم/ به آزادي فكر مي كنم به آزادي/ به خودم كه مي آيم/ به هشتگرد رسيده ام.
🌺🌺🌺
براي حامد عزيز كه نمايندگي فرانو در كرج را دارد،خدمات پس از فروش و صبر جزيل آرزومندم و اميدوارم ساكن شماره 80 ما در دهه هاي نود و صد شگفتي آفرين باشد.
🌺🌺🌺
نوشته بالا بخشی از متن جناب اکبر اکسیر عزیزه که در روزنامه اطلاعات چاپ شده...
نا گفته پیداست کتابی رو که من و اکبر اکسیر تایید و معرفیش کنیم، رو دست نداره و خوندنش از اوجب واجباته؛پس بشتابید😊
🌺🌺🌺
#تاناکورا
#حامد_اشرف_زارعی
#اکبر_اکسیر
@hamedashrafzarei
Read more
همراهان قديمي من در اين صفحه ميدونند كه من سالهاست با مدرسه ي صبح رويش اولين مدرسه ي تخصصي كودكان كار ...
Media Removed
همراهان قديمي من در اين صفحه ميدونند كه من سالهاست با مدرسه ي صبح رويش اولين مدرسه ي تخصصي كودكان كار از نزديك آشنا هستم و حالا كه اين مدرسه دچار بحران مالي شده،به عنوان كسي كه ميدونم اين مدرسه چه خدماتي رو به بچه هاي كار ارائه ميده،ازتون خواهش ميكنم حتما این پست رو ورق بزنيد و تا آخر ببينيد و اين متن ... همراهان قديمي من در اين صفحه ميدونند كه من سالهاست با مدرسه ي صبح رويش اولين مدرسه ي تخصصي كودكان كار از نزديك آشنا هستم و حالا كه اين مدرسه دچار بحران مالي شده،به عنوان كسي كه ميدونم اين مدرسه چه خدماتي رو به بچه هاي كار ارائه ميده،ازتون خواهش ميكنم
حتما این پست رو ورق بزنيد و تا آخر ببينيد و اين متن رو تا انتها بخونید... متاسفانه مدرسه کودکان کار صبح رویش در چند وقت اخیر درگیر یه بحرانی شده که برای اینکه بتونن مسیرشون رو ادامه بدن به همراهی و کمک همه ي ما نیاز دارن.
فقط حواسمون باشه که فرصت زیادی برای حفظ این بچه ها نمونده😔

#تنهایی_نمیشه
#صبح_رویش برای اطلاعات بیشتر به دایرکت مدرسه صبح رویش مراجعه بفرمایید.
@sobherouyesh

دوستانی که میخوان در انتشار فیلم مشارکت کنن میتونن از کانال تلگرام صبح رویش اونو دانلود کنند.

@sobherouyesh

0912 897 7010
0912 897 7030
شماره کارت مدرسه صبح رویش جهت کمک های مردمی:
5022 2970 0001 6431
موسسه نسیم صبح رویش(بانک پاسارگاد)
Read more
بهار با تموم زيبايياش قدم به شهر من گذاشت... از همه قشنگترشم شكوفه هاي درخت توي حياطمه ... مثل يه دختر ...
Media Removed
بهار با تموم زيبايياش قدم به شهر من گذاشت... از همه قشنگترشم شكوفه هاي درخت توي حياطمه ... مثل يه دختر زيبا و عاشق اينقد زيبا دلبري ميكنه كه دل هر كسي رو ميبره واي به حال مني كه عاشق گل و گياه و حياطمم ....️ غنچه هاي عاشقش با دوروز آفتاب ديدن همچين خنده به لب آوردن كه من موندم ميوه عشقشون چي ميشه؟؟؟ دلا ... بهار با تموم زيبايياش قدم به شهر من گذاشت... از همه قشنگترشم شكوفه هاي درخت توي حياطمه ... مثل يه دختر زيبا و عاشق اينقد زيبا دلبري ميكنه كه دل هر كسي رو ميبره واي به حال مني كه عاشق گل و گياه و حياطمم ....❤️ غنچه هاي عاشقش با دوروز آفتاب ديدن همچين خنده به لب آوردن كه من موندم ميوه عشقشون چي ميشه؟؟؟ دلا هرچقدرم غم توش باشه با ديدن اين شكوفه ها تبديل به شادي و سرور ميشه... با ديدنشون دل ادم زنده ميشه و ميفهمي هرچقدرم سياهي و تاريكي و غم و اندوه باشه جاشون رو به سفيدي و پاكي ، روشنايي و شادي و سرور ميده... غم دنيا گذراست و شادياشم گذراست .... باشه كه قدر همين لحظه داشته هامون رو بدونيم و تبديلش به عشق كنيم وگرنه بازگشت آسون نيست..... ايشالله كه دلاتون شاد و سرسبز باشه و غم از دلاتون دور!!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌷🌷🌷🙏🏻🙏🏻🙏🏻مرسي همسري با اين عكس زيبايي كه برام گرفتي @h.moghimi8 ! بهار دلت هميشه سر سبز! ♥️♥️♥️ # #sweden #خونه_پر_عشق_من # #göteborg #trädgård
Read more
. . <span class="emoji emoji1f534"></span>پرسش: خداوند چگونه به وجود آمده است<span class="emoji emoji2049"></span> . .️ <span class="emoji emoji1f535"></span>پاسخ: "هوالاول و الاخر" <span class="emoji emoji1f537"></span>اين سؤال از این فرض ...
Media Removed
. . پرسش: خداوند چگونه به وجود آمده است . .️ پاسخ: "هوالاول و الاخر" اين سؤال از این فرض اشتباه ناشي شده كه تصور مي‌شود هر #موجود نياز به علت دارد، در حالي که جمله و فرض صحيح اين است كه هر #پديده به علت نياز دارد، يعني چيزي كه نبوده و وجود يافته است، وجودش نياز به علت دارد. پس هر موجودي نياز به ... .
.
🔴پرسش:
خداوند چگونه به وجود آمده است⁉
.
.️ 🔵پاسخ:
"هوالاول و الاخر"
🔷اين سؤال از این فرض اشتباه ناشي شده كه تصور مي‌شود هر #موجود نياز به علت دارد، در حالي که جمله و فرض صحيح اين است كه هر #پديده به علت نياز دارد، يعني چيزي كه نبوده و وجود يافته است، وجودش نياز به علت دارد. پس هر موجودي نياز به آفريدگار ندارد تا بگوييم خدا هم يكي از موجودات است پس آفريدگار او كيست! بلكه هر آفريده ‏اي آفريدگار مي‌خواهد و خدا آفريده نيست تا به حكم اين قانون آفريدگار بخواهد. كاملاً روشن است موجودي که هميشه بوده و هيچ گاه معدوم نبوده تا به وجود آيد، نياز به آفريده و علت نيز نخواهد داشت و اصلا به وجود نيامده تا بگوييم اين امر چگونه بوده است.
🔹اين سؤال درباره موجوداتي مطرح است كه مخلوق اند و خداوند آنها را آفريده است. اما درباره خداوند كه آفريدگار و خالق همه موجودات است مطرح نيست. 
طرح این سؤال مثل اين است كه كسي بپرسد: در روغن چگونه چربی وجود دارد! روغن ذاتاً چرب است و معنا ندارد روغن را كسي چرب كند. همان طور كه چربي براي روغن و نور براي خورشيد و وجود براي وجود، #ذاتي است، وجود براي خدا هم ذاتي است. چيزي كه ذاتي است علّت نمي خواهد. يعني درست نيست كسي بگويد چرا روغن چرب است؟ چربي عين روغن است، به طوري كه اگر چربي روغن را از آن بگيريم ديگر چيزي درظرف باقي نمي ماند.
به عبارت ديگر: دو چيز نداريم كه يكي روغن و ديگري چربي باشد، بلكه چربي عين روغن است. نه مي شود روغن را چرب كرد و نه مي شود چربي را از روغن گرفت.
🔶خداوند نيز عين وجود است. وجود عين خدا است. او هستي مطلق است و چيزي نيست كه يك زمان نبوده و بعد او را وجود داده باشند. وجود او ازلي و ابدي است. .
.
🔸شهيد مطهري (ره ) مي گويد: كساني كه مي گويند: "اگر طبق قانون علّيّت و معلوليّت، براي جهان خدا را اثبات كنيم، براي خدا نيز علّت را بايد اثبات كنيم" در بحث خلط مي كنند. مضمون قانون علت و معلول اين نيست كه هرموجودي علّت مي خواهد، بلكه اين است كه هر #حادثه اي علّتي دارد، يعني چيزي كه (نبود و شد) براي پيدايش وي علتي ضروري است. ولي خدا #حادث و #پديده نيست كه احتياج به علّت داشته باشد. (مجموعه آثار مطهری، ج۶)
.
. ❇️آدرس اینستاگرام و تلگرام:
@shobahat
Read more
<span class="emoji emoji1f618"></span><span class="emoji emoji1f48e"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f48e"></span><span class="emoji emoji1f60d"></span> خـب، حالا ايــن همه خوبي و مـاه بودن و مـرد بودن و چطـوري بگم؟ نميـدونم...؟! ايــن همه حـس ...
Media Removed
خـب، حالا ايــن همه خوبي و مـاه بودن و مـرد بودن و چطـوري بگم؟ نميـدونم...؟! ايــن همه حـس و احـساسمو راجـبش چجـوري بگـم ؟نميـدونـم..؟! از كجـا شـروع كنم بگم؟ چي بگـم؟ نميـدونـم...؟! ايـني كه ميگـم نميـدونـم، نه اينكه نـدونـما، نه، يعني حـرف راجـبِ رفيقم، دوستم، سلطانم، استادم، ... 😘💎❤️💎😍
خـب، حالا ايــن همه خوبي و مـاه بودن و مـرد بودن و چطـوري بگم؟ نميـدونم...؟!
ايــن همه حـس و احـساسمو راجـبش چجـوري بگـم ؟نميـدونـم..؟!
از كجـا شـروع كنم بگم؟ چي بگـم؟ نميـدونـم...؟!
ايـني كه ميگـم نميـدونـم، نه اينكه نـدونـما، نه، يعني حـرف راجـبِ رفيقم، دوستم، سلطانم، استادم، سنگ صبورم، آقا داداشم ❤️سجاد ابوالحسني❤️ زياده ولي بايد براش دنبالِ كلمه گشت؛
توو اين دنيايي كه هر كي به فكره خويشه، داداشم به فكره تنها كسي كه نيست خويشه؛
كسـي كه مـردي و مــردونگيش زير و روو نداره، دوستي و رفاقتش پشت و روو نداره،
درست مثه خـدا پاكِ، صافِ، بي منّتِ، يه جوره، يه دستِ، يه رنگه،
الـماسيــه كه توو اين روزگارِ تـقلبـي نه خَــش به رُخــش افتـاده و نه زنـگار به درونـش،
كسـي كه اگه بخوام راجبِ اخلاقِ بينظيـر و خصـوصيات رفتاريش بگم اينجا جــا نميشه، نميگنجه، خـودش مثـنـويِ هفتـاد من كاغـذه،
كسـي كه هميـشه بهم ميگه عليرضا اخلاق از كارِت واجبتره، به هر جا كه رسيدي هيچ وقت خودتو گم نكن، گذشتتو فراموش نكن، تو هم مثه همه فقط يه بنده خدايي، هميـن،
كسـي كه نفسم بندِ به نفسش، جونم وصلِ به جونش، دلم گرمه به وجودش،
كسـي كه هر وقـت دلم ميگرفت و ميگيره خيالم راحته كه بعد از خدا اون هست، هست كه گوش به حرفام بده، هست كه گوش به دردام بده،
كسي كه بعد از خدا و هم پايِ خانوادم، همه عمرمه، همه جونمه، همه زندگيمه، همه پشتمه، همه پناهمه،
كسـي كه بعد از خدا و اهل بيت زير سايشم، زير سايش نباشم سوختم، ميدونم كه ميسوزم، مطمئنم كه سوختم،
كسـي كه بوي ايمان خالص ميده، بوي اميد و اميدواري ميده، بوي عشق و محبّت ميده، بوي مهر و نجابت ميده، بوي آرامش و اعتماد ميده،
كسـي كه وجودش توو زندگيم برام نعمته، بركته، رحمته،
كسـي كه وقتي كنارمه، وقتي كنارشم زمينِ خدارو برام مثه بهشت ميكنه،
كسـي كه من كه هيچ يقين دارم كه خـدا هم پيشِ فرشته ها و ملائكش به بودنش افتخار ميكنه،
نميــدونم چـه كارِ خيـري كردم توو زندگيـم كه خــدا گذاشتش سره راهـم و كسـي كه تا آخــر عـمر مَــديــونشـم و مثه كـوه هر جا كه باشه پشـتشـم،
اينا فقط گوشه اي از حرفاي دلم بود براي اين چند سال رفاقت و برادري با هم.
پ ن ١: تبـريكــ ميگـم دامـاد شدنت رو داداشم، شـبِ عــروسيـــه تو بــود ولي قشنگـتريـن شـبِ زنـدگــيه مـن بــود.
پ ن ٢: براي اينكه داداش سجادم رو بهتر بشناسيد اينم ميگم كه نويسنده ي خيـلي از سريالاي ناب و آسِ تلويزيون مثه خداحافظ بچه، پنج كيلومتر تا بهشت، پنجمين خورشيد، روز حسرت، سري اول عمليات١٢٥و... بوده*
🤚 *يـا علـي* ✋️
#نويسنده
Read more
اساتيد،حرفه اي ها،،قهرمانان جهان آقايان،خانوم ها مربيان دلسوز و مربيان جيب دوز، بزرگواراني ...
Media Removed
اساتيد،حرفه اي ها،،قهرمانان جهان آقايان،خانوم ها مربيان دلسوز و مربيان جيب دوز، بزرگواراني كه به هيچ وجه علومي باقي نمونده كه نياز به مطالعه داشته باشيد، ورزشكاراني با آرزوي يك شبه ره صدساله رفتن، يكبارفقط فكر كنيد به حرفهاي من وحداقل به شاگردهاتون وخودتون شانس انتخاب وتفكر بيشتر بديد! باور ... اساتيد،حرفه اي ها،،قهرمانان جهان
آقايان،خانوم ها
مربيان دلسوز و مربيان جيب دوز،
بزرگواراني كه به هيچ وجه علومي باقي نمونده كه نياز به مطالعه داشته باشيد،
ورزشكاراني با آرزوي يك شبه ره صدساله رفتن،
يكبارفقط فكر كنيد به حرفهاي من وحداقل به شاگردهاتون وخودتون شانس انتخاب وتفكر بيشتر بديد!
باور بفرماييد شما از مكمل ها و از تقويت دانشتون هم ميتونيد درآمد داشته باشيدو وجدان راحت تري هم خواهيد داشت.
.
#distended stomach :عارضه شكم هاي متورم معضل بزرگ وناشناخته اين روزهاي ورزش پرورش اندام وعلاقه مندان به تناسب ومدلينگ در همه سطوح شده.
باور بفرماييد نيازنيست براي همه افراد چه شخصي با ٤٠كيلو،ويا ٢كيلو اضافه وزن،چه باهدف قهرماني و يا فقط باهدف كمي متناسب شدن تمرين مي كنه، يك نسخه بپيچيد!!
#سوماتروپين #HGH هورمون رشد انساني اگرچه باعث ايجاد توده عضلاني در بدن ميشه و چربي ها رو هم به شكل فوق العاده اي از بين ميبره،اما كسي كه ٣٠كيلو اضافه وزن داره هرگز با مصرف كل سوماتروپين هاي شبكه دارويي كشورهم لاغر نخواهد شد!
بدتر از اينكه اين روزها تمام خانومهايي كه بهم مراجعه مي كنندبعداز ريمل اولين چيزي كه توي كيفشون هست يك بسته از اين داروي بسيار حساس و تخصصي هست!
حداقل قسم ميخورم مسير تناسب وچربي سوزي از سوماتروپين آغاز نخواهد شد،و شما بايد زحمت بيشتري بكشيد و قطعن باگذشت زمان به تمام خواسته هاتون خواهيد رسيد.
من قصد ندارم شمارو از مصرف اين دارو نهي كنم،كه كاري بيهوده خواهد بود.چون هرگز گوش نخواهيد كرد وفقط به من خواهيد خنديد.
اما اين دارو واقعن حساس تر ازاون هست كه مثل شكلات مصرف وبه هم تجويزكنيد!
و نياز به مصرف زيرنظر شخصي با اطلاعات فوق العاده تخصصي(ونه حتي هرپزشكي)داره
.
پيشنهاد مي كنم فقط اگرقصد مسابقه دادن و يا ورزش حرفه اي داريد به اين دارو فكر كنيد ودرغيراينصورت حتي الامكان در اوج بهترين شرايط بدني سمتش بريد و با دز بسيار پايين و تعداد خيلي كم و زيرنظر-
نه براي آماتورها-نه هرسال-٤٠٠iu !!
درتصاويري كه جمع آوري كردم به وضوح ميبينيد كه اكثر ورزشكارهاي حرفه اي حتي حرفه اي هاي كشورمون به دليل استفاده مداوم و بيش از حد از اين دارو به عارضه شكم متورم دچار شدند.
.
علت اين هست كه به مرور زمان سلول هاولايه هاي مخاطي امحاواحشا بزرگتراز حدنرمال شدند.
دوستان اين عارضه هرگز برگشت نخواهد داشت،شما شكمي پك شده ولي به بزرگي يك خانوم باردار خواهيد داشت!
تجديد نظر كنيد
ما؛هرماه ده هانفر رو حتي بامكمل هاي معمولي وتمرين وتغذيه به نتيجه ميرسونيم بدون اين دارو @mora_fitz #فيتنس #پرورش اندام
Read more
پيج اصلي : @mohsenchavoshi1 #mcboat خيلي از دوستان بر من خرده ميگيرند كه چرا به عقيده شون من افراطي ...
Media Removed
پيج اصلي : @mohsenchavoshi1 #mcboat خيلي از دوستان بر من خرده ميگيرند كه چرا به عقيده شون من افراطي از محسن جان حمايت ميكنم و به ايشون علاقه ي قلبي دارم، ولي دوستان محسن خان فقط يك خواننده نيست ، استاد چاوشي يك الگو بين تمام هنرمندان است، كسي كه هيچگاه خودش رو هنرمند خطاب نكرد ، كسي كه شهرت برايش ارزشي ... پيج اصلي : @mohsenchavoshi1
#mcboat
خيلي از دوستان بر من خرده ميگيرند كه چرا به عقيده شون من افراطي از محسن جان حمايت ميكنم و به ايشون علاقه ي قلبي دارم، ولي دوستان محسن خان فقط يك خواننده نيست ، استاد چاوشي يك الگو بين تمام هنرمندان است، كسي كه هيچگاه خودش رو هنرمند خطاب نكرد ، كسي كه شهرت برايش ارزشي ندارد ، كسي كه خودباخته نيست، مثل خيلي ها، كسي كه حرص درامد بيشتر و انباشته كردن را ندارد، كسي كه ماندگاري اثارش اولويت اول براي اوست ، و به هيچ وجه در بند كنسرت و نظير اين اعمال نيست و همين به جذابيت اقاي بي شكلمان اضافه كرده ... كسي كه معتقد به فرايين مذهبش و متعصب به بزرگان دينش... بخصوص اميرالمومنين و اباعبدلله الحسين و امام رضا (عليهم السلام )هست ...
بنده شخصا با تمام ابيات وصداي فرازميني محسن جان لحظه لحظه از طفوليت زندگي كردم ، و همچنين با شخصيت وي....
و با كمال افتخار از اسطوره ي زندگي خود و ماه اسمان زندگي ام حمايت ميكنم... محسن جان دوستت دارم ...🌹 ارادت @hosseinaghili4
Read more
ي وقت ها به عقب نگاه مي كنم و مسير زندگي رو كه طي كردم بهش فكر مي كنم و خيلي روزها و شب هاي سپري شده از جلوي ...
Media Removed
ي وقت ها به عقب نگاه مي كنم و مسير زندگي رو كه طي كردم بهش فكر مي كنم و خيلي روزها و شب هاي سپري شده از جلوي چشمام رد مي شن به سرعت... تمام شكست ها و موفقيت ها رو با پوست و جونم حس كردم هميشه و از تمام شكست ها تجربه كسب كردم براي رسيدن به مراحل و پله هاي بعدي... بزرگترين و تلخ ترين تيكه پازل زندگيم دوري خانواده ... ي وقت ها به عقب نگاه مي كنم و مسير زندگي رو كه طي كردم بهش فكر مي كنم و خيلي روزها و شب هاي سپري شده از جلوي چشمام رد مي شن به سرعت...
تمام شكست ها و موفقيت ها رو با پوست و جونم حس كردم هميشه و از تمام شكست ها تجربه كسب كردم براي رسيدن به مراحل و پله هاي بعدي... بزرگترين و تلخ ترين تيكه پازل زندگيم دوري خانواده جان جانانم و خودم هست كه نمي دونم چيكارش كنم و ي وقت ها مي خوام از سر درد خودمو به در و ديوار بكوبم... كاش از هم اين همه و اينقدر دور نبوديم و كاش نه من از امريكا به اين حد بدم نميومد و اي كاش خانواده شمعدوني هم اينقدر جدي به مهاجرت و زندگي تا ابد در اونجا فكر نمي كردن... خيلي ها هستن كه دوسشون دارم و برام مهم هستن
مهم هاي زندگي من كم نيستن، و افتخار مي كنم اين تعداد دوست عزيز دل دارم... و بيشتر از اون از اين خوشحالم كه چقدر تاثير در زندگيم داشتن و دارن...دوستان زيادي دارم چون اب روان... كنار هم كار مي كنيم، خوش مي گذرونيم و زندگي خودمونو داريم و در غم ها هم كنار هم هستيم... ي تعدادي هم هستن كه به دلايل مختلف شخصي، كاري، اجتماعي و ... باهاشون قطع ارتباطم كه براي هر كسي هم پيش مياد كه قطع ارتباط كنه...
در اين خصوص به اين اعتقاد دارم كه ي سري روابط دوستي و كاري به نقطه اي از تاريكي كه مي رسن يعني تاريخ انقاضاي اون رابطه سر رسيده و با تعارف و رو درواسي كاريش نمي شه كرد...
ي تعداد محدودي هم هستن كه كاملا آگاهم كه از من خوششون نمياد و حتي حس تنفر نسبت به من دارن كه اونم خب ميل شخصيشونه و من كاري از دستم بر نمياد براشون... همه اينا رو نوشتم كه به اين برسم از جايي كه الان هستم در اين سن و سال و بسيار راضي هستم... سختي هاي زيادي رو طي كردم تا طعم شيريني هاي بهتري رو بچشم ... از ١٤ سالگي تو تابستون ها كار كردن و حس خوش امرار معاش داشتن تا تحصيل و دوره هاي مختلف و كار كردن در شركت هاي مختلف تا فعاليت هاي اجتماعي و خيريه و پاگير شدن در اين تور پهناور كار اجتماعي كردن...
حالم خوبه خيلي زيااااااد... از اينكه كار ايونت انجام ميدم...
از اينكه كار خيريه مي كنم و مشاوره در زمينه ارتباطات و جذب كمك هاي مردمي به خيريه هاي مختلف در حوزه هاي مختلف مي دم...
از اينكه در فضاي مجازي فعاليت زيادي دارم چه براي خودم و چه براي تبليغات... خيلي خيلي خيلي راضي هستم و خدارو خيلي شكر مي كنم و از اينكه موقعيت و فرصتي هست كه به لطف خدا و اعتماد خيلي ها قدم هاي مختلف بردارم سپاسگزارم...
Read more
سلام بيبي هاااااا <span class="emoji emoji1f605"></span> يه كم با هم صحبت كنيم 😕صحبت كه نه من بنويسم شما زحمت بكشيد بخونيد دوستان من تا ب حال ...
Media Removed
سلام بيبي هاااااا يه كم با هم صحبت كنيم 😕صحبت كه نه من بنويسم شما زحمت بكشيد بخونيد دوستان من تا ب حال هيچ كجا دوره رنگ و مش نگذروندم تقريبا ١٥ ساله كه توي اين حرفه فعاليت دارم تنها جاييكه كه ١٥ سال پيش مراجعه كردم كلاسهاي گريم و خود آرايي جناب #جلال_معیریان بوده كه البته ايشوون منو تشويق كردند به اين ... سلام بيبي هاااااا 😅 يه كم با هم صحبت كنيم 😕صحبت كه نه من بنويسم شما زحمت بكشيد بخونيد
دوستان من تا ب حال هيچ كجا دوره رنگ و مش نگذروندم تقريبا ١٥ ساله كه توي اين حرفه فعاليت دارم تنها جاييكه كه ١٥ سال پيش مراجعه كردم كلاسهاي گريم و خود آرايي جناب #جلال_معیریان بوده كه البته ايشوون منو تشويق كردند به اين كار،و من از استاد عزيزم بيش از هر چيزي انسانيت رو آموختم.
تابه امروز در هيچ سمينار آموزشي رنگ ومش شركت نكردم با هيچ منيري عكس دو نفره مناسب پروفايلم ندارم
اما دوستاني داشتم و دارم كه در نروژ و تركيه و آلمان هم مسلك بوديم زماني توي ايران كار رو با هم شروع كرديم كه به همان ١٥ سال قبل بر ميگرده،در حال حاضر هم از طريق اينترنت و شبكه هاي مجازي با هم در ارتباط هستيم،تبادل نظر ميكنيم،تو سفر هامون به كشور آذر باييجان يا تركيه ملاقات ميكنيم و اين ديدارها بسيار مفيده ايده هاي متفاوتي رد و بدل ميشه
اينارو گفتم كه بگم من خيلي زحمت كشيدم مثه خيليا تون كه تو حرفه خودشون سعي رو بر اين داشتند كه بهترين باشند اما من بهترين نيستم ولي سعيمو ميكنم باشم
خلاقيت يك چيز ذاتي هست و با تقليد به دست نمياد،ممكنه يه كسي يه كاري رو شروع كنه و عالي باشه اما براي ديگران مفيد نباشه.ممكنه من آدم بيمزه ايي باشم و بيمزه گي خيلي هم ب من بياد،اما شما بيمزه ميشي به خدا ديگه خيلي شيت ميشي اصلا نمياد.همه اينارو گفتم كه بيانيه امروز رو صادر كنم كه آقا حرف آخر اينكه"قرقره نكنيد،،،و از رو كاراي كسي اسكي نرويد
نصر من الله و فتح القريب✊🏼✊🏼✊🏼
(عكسوووو😈😈
Read more
انقدر پشتم گرم هست قدرت دارم كه اين همه حرف سياسي ميزنم و از هيچي نميترسم انقدر هم قوي هستم كه اگر اشتباهي ...
Media Removed
انقدر پشتم گرم هست قدرت دارم كه اين همه حرف سياسي ميزنم و از هيچي نميترسم انقدر هم قوي هستم كه اگر اشتباهي رو كرده باشم بيام بگم كه من كردم در رابطه با موضوع اون سگ هم ديروز نوشتم كه نه كيس بنده بوده نه ميشناسمشون شماره صاحبش هم پيدا كردم هر كسي خواست بگه تا بدم و اين رو هميشه گفتم كه سبز ماندن در ميان ... انقدر پشتم گرم هست قدرت دارم كه اين همه حرف سياسي ميزنم و از هيچي نميترسم
انقدر هم قوي هستم كه اگر اشتباهي رو كرده باشم بيام بگم كه من كردم
در رابطه با موضوع اون سگ هم ديروز نوشتم كه نه كيس بنده بوده نه ميشناسمشون
شماره صاحبش هم پيدا كردم هر كسي خواست بگه تا بدم
و اين رو هميشه گفتم كه سبز ماندن در ميان ويراني ريشه ميخواهد
منم انقدر ريشه محكمي دارم كه با دروغ چهار تا جوجه پژمرده نشم
من روزي بالاي ده تا عقيم سازي ميكنم و بدون ترس ميگم اگر يكي يا دو تا خراب كاري هم شده باشه به خاطر كم كاري صاحب حيوان هست به علت دلسوزي بي مورد
تا الان سكوت كردم و هيچي نگفتم ولي اينبار ديگه سكوت نميكنم چون به زودي ميخوام از اين مملكت برم و نميخوام مردم به خاطر دروغ شماها راجع به من فكر بد بكنن
كامنت هاي منفي و كذب هم حذف و بلاك ميكنم
با بد كسي در افتاديد
بچرخيد تا بچرخيم
به زودي ميبينمتون
پ.ن: من دامپزشك وابسته‌ نيستم، من دامپزشك این نظام نيستم. من چندين سال است که در اين بيمارستان می‌آیم و می‌روم، بار اولم نیست. باید تقدیر کنم از سازمان دوستانم که واقعا سربازان گمنام هستند. افرادی مانند خيلي از دكترا واژه‌هایی در این باره می‌سازند که مطرح ‌شوند . من اعتراض می‌کنم به فتا و از دامپزشكي شکایتم رو به خدا می‌برم. 😂😂😂😂😂
Read more
در ادامه كپشن پست قبلي ، كه از شرايط و ويژگي هاي يك مربي يا مدرس خوب ميگفتيم ( واژه استاد رو بكار نميبرم ...
Media Removed
در ادامه كپشن پست قبلي ، كه از شرايط و ويژگي هاي يك مربي يا مدرس خوب ميگفتيم ( واژه استاد رو بكار نميبرم چون اين كلمه و عنوان به قدري خاص هست و مراتب بالايي داره كه از بحث ما خارج هست ) اول از صبر مدرس گفتيم و دوم هم از نشر دانش و علمش بدون هيچ ترسي به هنرجوهاش 🏼 اما موارد بعدي : يك مدرس خوب هميشه بايد در ... در ادامه كپشن پست قبلي ،
كه از شرايط و ويژگي هاي يك مربي يا مدرس خوب ميگفتيم ( واژه استاد رو بكار نميبرم چون اين كلمه و عنوان به قدري خاص هست و مراتب بالايي داره كه از بحث ما خارج هست ) 😉😉
اول از صبر مدرس گفتيم و دوم هم از نشر دانش و علمش بدون هيچ ترسي به هنرجوهاش 👌🏼
اما موارد بعدي :
يك مدرس خوب هميشه بايد در حال گذراندن دوره باشه و يا كتاب خوندن و مطالعه مقاله !
در واقع بايد به منابع غني و مهم و مرجع دسترسي داشته باشه و هميشه اون قدري دانش و علمش رو بالا ببره كه در پاسخ دادن به هنرجو ، به قول معروف كم نياره !
براتون يه خاطره بگم : يك استاد ( حتما ويژگي استاد رو هم در اينده براتون ميگم ) دانشگاهي داشتيم كه خييييلي از همه هنرجوهاش اطلاعاتش كمتر بود😬🤫🤭 ! و اين رو ما موقعي فهميديم كه هر كسي ازش سوال ميكرد ،
رو ميكرد به هنرجوها و ميگفت :
عزيزانم ! كي ميدونه پاسخ اين سوال چيه ؟
اگر فردي دست بالا ميبرد و ميگفت كه همون جواب هنرجورو تاييد ميكرد و احسنت ميگفت و ادامه ميداد اگر كسي هم دستشو بالا نميبرد ، اون سوال رو بعنوان تحقيق جلسه بعد بهمون ميداد
🤣😂🤣😂
يكي از واجبات ارتقاء دانش هر فردي ، دونستن زبان انگليسي و زبان تخصصي رشته هست ! 🧐
خيلي وقتا ديدم كه خيلي از عزيزان ميخوان كه دوره خارجي برن و يا منبع خارجي مطالعه كنن ولي زبان تخصصي نميدونن ! 🤷🏼‍♀️
منابع مرجع و مفيد و سودمند داخلي خيلي كم داريم و بهترين و بيشترين منابع نياز به زبان تخصصي انگليسي داره ! 😉😉
بقيه ويژگي هاي يك مدرس و مربي رو در پست هاي بعدي براتون خواهم گفت !
حالا چند سوال مهم :
آيا ديكشنري تخصصي انگليسي به فارسي در حيطه آشپزي و قنادي و نوشيدني و ... داريم ؟!🤔
كلاس زبان تخصصي همين حيطه جايي هست ؟!🤔
آخرين كتابي كه به زبان فارسي در همين رشته كه خوندين چي بوده ؟ 👩🏼‍🏫
.
#موندريان #آموزشگاه #قنادي #آشپزي #خوشمزه #اپليكيشن #ديكشنري #تخصصي #قناد #آشپز #كلاس #آموزش #آموزشي #سمپوزيوم
Read more
. *يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. ...
Media Removed
. *يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. هر بازيكني هم ممكن است تحت فشار قرار بگيرد ولي تو احساس مي‌كني اين انتقادها تنها به عملكرد فني‌ات ربط ندارد، درست است؟ *هميشه سالم زندگي كرده‌ام و سالم هم زندگي خواهم كرد. من مي‌گويم اگر انتقاد درست ... .
*يعني فكر مي‌كني اين هجمه‌ها و انتقادها بيش از حد معمول است؟ به‌ هر‌ حال انتقاد هميشه وجود دارد. هر بازيكني هم ممكن است تحت فشار قرار بگيرد ولي تو احساس مي‌كني اين انتقادها تنها به عملكرد فني‌ات ربط ندارد، درست است؟
*هميشه سالم زندگي كرده‌ام و سالم هم زندگي خواهم كرد. من مي‌گويم اگر انتقاد درست باشد، اشكالي ندارد. من هر وقت اشتباه كنم، خودم مي‌گويم اشتباه كرده‌ام. انتقاد هم اگر براي تخريب نباشد خوب است و كمك مي‌كند ولي بعضي رفتارها نه به من كمك مي‌كند و نه به ديگر بازيكنان تيم‌ملي. تخريب فقط تمركز ما را به‌هم مي‌زند. بايد تشكر كنم از كساني كه هميشه با وجود اين فشارها از من حمايت كردند. از كروش و كادرفني بگيريد تا همبازي‌هايم و مردمي كه واقعاً در اين مدت به من كمك كردند.
*سؤالي داريم كه مي‌خواهيم شفاف از تو بپرسيم. شايد مقداری از اين انتقادها به ذهنيتي مربوط شود كه نسبت به تو وجود دارد. اينكه از دور يك شكلي هستي و از نزديك يك شكل ديگر.
*متأسفانه آدم‌هايي هستند كه خيلي زود قضاوت مي‌كنند. همه ما كم و بيش اين خصلت را يك مقدار داريم. به قول معروف ندانسته قضاوت مي‌كنيم. به قول شما شايد همان كساني كه از دور من را مي‌بينند و منتقدم هستند، از نزديك با من آشنا شوند نظرشان 180 درجه فرق كند ولي من مي‌گويم نبايد در هر شرايطي قضاوت كنيم. تا مطمئن نشده‌ايم، نبايد درباره كسي قضاوت كنيم. ممكن است خود ما كه در مقام قضاوت هستيم، در شرايط بدي قرار بگيريم و رفتارها و عكس‌العمل‌هاي شديدتري داشته باشيم. در هر صورت من ياد گرفته‌ام كه هميشه مؤدب باشم. اين چيزي بود كه از بچگي ياد گرفتم.
*اخيراً برنامه 90 به آناليز گل‌هاي خورده تيم‌ملي پرداخت و در نهايت به اين نتيجه رسيد كه تيم‌ملي به يك شكل گل مي‌خورد. نظرت در اين باره چيست؟ آيا واقعاً اين‌طور بوده؟
*من صحبت خاصي راجع به آن برنامه و آناليزي كه انجام داد، ندارم. بعد از بازي هم وقتي دوربين اين برنامه سراغم آمد، در كمال ادب و احترام گفتم از عادل فردوسي‌پور مي‌خواهم هيچ اسمي از من در برنامه‌‌اش نياورد‌؛ حالا چه خوب و چه بد. اين را در كمال ادب و احترام گفتم. دو بار وكيلم اين خواسته را از او داشت ولي چنين كاري نكرد. گفتم خودم شخصاً از او بخواهم كه ديگر اسمي از من در برنامه‌‌اش نياورد. اميدوارم اين بار چنين اتفاقي بيفتد تا مجبور نشويم اين بحث را كش بدهيم.

ادامه دارد
Read more
شكسپير با خود مي‌گفت: «عشق چيست؟» اما اين شاعر بزرگ اولين و آخرين كسي نبود كه اين سوال را پرسيد؟ شايد ...
Media Removed
شكسپير با خود مي‌گفت: «عشق چيست؟» اما اين شاعر بزرگ اولين و آخرين كسي نبود كه اين سوال را پرسيد؟ شايد اين كلمه ساده از پيچيده‌ترين مسائلي باشد كه دغدغه همه ماست. چرا كه همه طعم عشق و فراز و نشيب آن را چشيده‌اند و مي دانند كه شالوده زندگي فردي و اجتماعي ماست.و شايد يكي از مهم‌ترين آرزوهاي بشر دست‌يافتن ... شكسپير با خود مي‌گفت: «عشق چيست؟»
اما اين شاعر بزرگ اولين و آخرين كسي نبود كه اين سوال را پرسيد؟
شايد اين كلمه ساده از پيچيده‌ترين مسائلي باشد كه دغدغه همه ماست. چرا كه همه طعم عشق و فراز و نشيب آن را چشيده‌اند و مي دانند كه شالوده زندگي فردي و اجتماعي ماست.و شايد يكي از مهم‌ترين آرزوهاي بشر دست‌يافتن به آن و تداوم بخشيدن آن باشد.
#هلن_فيشر در #چرا_عاشق_مي‌شويم سعي مي كند از اين راز پرده بردارد كه چرا عاشق مي‌شويم و چرا عاشق يك نفر خاص و اين كه عشق بين زن و مرد چه تفاوتي دارد؟
و از همه مهم‌تر عشق با اين همه تلخي‌ها و سختي‌ها چه كاربردي در زندگي ما دارد؟
Read more
دقيقا پارسال چنين روزي اولين شيمي درماني من شروع شد. يادمه تمام صبح با پديده آهنگ بلند گذاشته بوديم و ميرقصيديم و اشك ميريختيم. قرار بود حداقل ٤ ماه شيمي درماني بشم و نوع دارو يكي از قويترين ها باشه. بقول دكترم كه ميگفت، اين دارو نميكشدت اما از كنارش رد ميشي!:) و رد شدم. يه كوچيك آرايش كردم، موهام ... دقيقا پارسال چنين روزي اولين شيمي درماني من شروع شد. يادمه تمام صبح با پديده آهنگ بلند گذاشته بوديم و ميرقصيديم و اشك ميريختيم.
قرار بود حداقل ٤ ماه شيمي درماني بشم و نوع دارو يكي از قويترين ها باشه. بقول دكترم كه ميگفت، اين دارو نميكشدت اما از كنارش رد ميشي!:)
و رد شدم.
يه كوچيك آرايش كردم، موهام رو صاف كردم، لباس خوب پوشيدم و با عزيزترين ها رفتيم سراغش.
.
يك پرستار خوشرو مقدمات كار رو انجام مي داد...يادمه وقتي ميخواست سوزن رو بزنه توي پورتم و امير از اتاق رفت بيرون با خودم فكر كردم چقدر سخته همراه بودن. چه باري روي دوش همه ست! چقدر بايد دروغكي نقش بازي كنن، كه خوبن. ولي مگه ميشه خوب بود؟!
.
اونروز شيمي درماني به آرومي انجام شد، و غير از مزه اون داروي كوفتي كه به دهنم ميمومد، هيچ اتفاق ديگه ايي نيافتاد. تا شب.
.
شب كه شد، من خود جهنم بودم. احساس ميكردم از تمام ذره ذره تنم دارو داره فوران ميكنه و هر چند دقيقه يكبار ميدويدم توي دستشويي كه بالا بيارم. دلم ميخواست موهام رو همون موقع از ته بزنم...يادمه به امير غر ميزدم كه همون بهتر مو بريزه و اينهمه توي دست و پا و دور گردن نباشه.
.
تا جايي كه خاطرم ياري ميكنه، ٤،٥ نفر توي اتاقم بودن، پديده روي تلفن با دكتر كه چه كنيم، اين داره تلف ميشه. بابا با صورت نگران گوشه اتاق خيره به من. امير و مريم به ظاهر آروم. فكر ميكردم واي چقدر اينها بايد خودشون رو ريلكس نشون بدن. خوشحالم جاشون نيستم!:)
.
از بدن درد بخودم مي پيچيدم، گفتم يكي پاهامو ماساژ بده، تا شروع كرد گفتم دستتو بردار حالم بهم ميخوره. دستشو برداشت، دوباره گفتم درد دارم فشار بده پاهامو، تا دست زد، باز دادِ من كه ولم كنيد....و اشك و اشك و اشك، تا خوابم برد يا در واقع غش كردم.
.
صبح زود، چشمهامو آروم باز كردم... خبري از درد و تهوع نبود.پس جهنم كو؟ من زنده ام؟ چه كابوسي بود ديشب، ولي چه صبح آروميه!!! رفتم جلوي آيينه و خيره شدم بخودم. چند دقيقه زل زدم توي چشمهام و دقيقا يادمه كه اين شعر رو زمزمه كردم، " من از تو هيچ نخواهم، جز آنكه دير بپايي".
.
بعد از اينكه با خودم بلند بلند تكرار كردم، من از تو قويترم، من از تو قويترم، من از تو قويترم رفتم توي حياط و زير آفتاب عالم تاب با مريم گپ زديم، انگار كه ديشبي وجود نداشته.
.
از اون روز يكسال ميگذره. دنيا هم مانند قبل چرخيده و در جريان بوده. اتفاقات خوب و بد هم مثل هميشه اومدند و رفتند. كسي هم مدالي در آخر اين جنگ با سرطان به گردن كسي ننداخته.
اما من...حتما آدم ديگري شدم. تلاش ميكنم ادامه زندگيم بر اساس عشق باشه و نه ترس.🙏🏻🌷
Read more
 # میخانه و مهمانسرای وحشت میلت چني # لانکاستر کانتی 1850 ،،، آمریکا هيچ‌كس نمي‌دانست ميلت چني ...
Media Removed
# میخانه و مهمانسرای وحشت میلت چني # لانکاستر کانتی 1850 ،،، آمریکا هيچ‌كس نمي‌دانست ميلت چني اهل كجا بود ، ولي اين مرد كه صاحب ميخانه و مهمانسرايي در منطقه بود ، اسرارآميزترين مرد لانكاستر كانتي شد ، برخي چني را كه به رك‌گويي شهره بود ، مجسمه شيطان مي‌دانستند ، وقتي مردم جسد او را ديدند كه برابر ... # میخانه و مهمانسرای وحشت میلت چني #

لانکاستر کانتی 1850 ،،، آمریکا

هيچ‌كس نمي‌دانست ميلت چني اهل كجا بود ، ولي اين مرد كه صاحب ميخانه و مهمانسرايي در منطقه بود ، اسرارآميزترين مرد لانكاستر كانتي شد ، برخي چني را كه به رك‌گويي شهره بود ، مجسمه شيطان مي‌دانستند ، وقتي مردم جسد او را ديدند كه برابر دادگاه شهر به چوب‌بستي آويزان بود و تاب مي‌خورد زياد تعجب نكردند ،
بعد از اين‌كه چني به اتهام دزديدن برده «دكتر كرافورد» محكوم شد خيلي‌ها فكر مي‌كردند او به مكافات عملش رسيده است ، اما چني يك برده داشت كه هرازگاهي او را به يك مسافر ساده‌لوح مي‌فروخت ، چند روز بعد برده از موقعيتي استفاده مي‌كرد و از پيش صاحب تازه مي‌گريخت و دوباره به مهمانخانه چني برمي‌گشت ، تا در يك فرصت مناسب چني دوباره او را به مسافر ساده‌لوح ديگري بفروشد ، این فقط یکی از کارهای چنی بود ،
مهمانخانه چني آن‌قدر بد قیافه و زشت و بدون امکانات رفاهی بود ، هيچ‌كس تمايلي نداشت كه در آن مهمانخانه بماند ، ولي چاره ديگري نبود ، مسافرانی كه اغلب خسته از معاملات مختلف و با جيب پر پول به آن منطقه مي‌آمدند ، بعلت دوری مسیر و نبود امکانات ، بايد شب را در آن جا به صبح مي‌رساندند ، اما براي برخي از مسافران آن ، مهمانخانه آخرين محل استراحت به شمار مي‌رفت ،
مدتي بعد خانواده‌هاي آن مسافران به دنبال شوهر يا پسر گمشده‌شان به آن مهمانخانه خلوت مي‌رفتند ، ولي هيچ‌وقت نتيجه‌اي نمي‌گرفتند ، چني هميشه همه چيز را انكار مي‌كرد و مدركي به دست كسي نمي‌داد ،
بعد از مرگ چنی ، مردم عبوری با روح و شبح هایی که دور مهمانخانه متروک پرسه میزدند و زیر روشنایی کامل ماه بوضوح دیده میشدند ، برخورد میکردند ، این روح ها و شبح ها در ميان درختان اطراف مهمانخانه سرگردان و در حال پرواز بودند ، ديگر كمتر كسي از اهالي لانكستر كانتي جرات مي‌كرد حتی شب از آنجا رد بشود ،
ولي سال‌ها بعد از مرگ او آن معماها حل شد ، شرکت راه سازی برادران ویلکیز ، در هنگام ساخت جاده مجبور به خراب کردن این مکان شوم شدند ، در آن هنگام بود كه حدود 97 اسكلت از زيرخاك بيرون آمد كه همگي به قتل رسيده بودند و در پشت مهمانخانه دفن شده بودند ،
مردم نام آن مهمانخانه را «خانه وحشت ميلت چني» گذاشتند ، اين خانه تا اوايل دهه 1970 در آن محل باقي مانده بود ، ولي ديگر تبديل به خانه‌اي متروكه درست شبيه به خانه ارواح شده بود ، خانه‌اي كه به راستي محل زندگي ارواح مسافران بي‌گناه محسوب مي‌شد .
Read more
. ورق بزنید كامل مطالعه فرماييد!! . خدا رحمت كند حسين حصاري ها،منوچهر لطيف ها و استاد بهمنش ها رو ...
Media Removed
. ورق بزنید كامل مطالعه فرماييد!! . خدا رحمت كند حسين حصاري ها،منوچهر لطيف ها و استاد بهمنش ها رو كه در قلم هايشان جز صداقت چيز ديگري نبود! . متاسفانه با فراگير شدن فضاي مجازي(از بعد منفي) كارناشناس ها هم به مانند قارچ به عمل امدند و هر كسي درباره ي چيزي كه در ان تخصص ندارد نظر كارشناسي مي دهد . چندي ... .
ورق بزنید كامل مطالعه فرماييد!!
.
خدا رحمت كند حسين حصاري ها،منوچهر لطيف ها و استاد بهمنش ها رو كه در قلم هايشان جز صداقت چيز ديگري نبود!
.
متاسفانه با فراگير شدن فضاي مجازي(از بعد منفي) كارناشناس ها هم به مانند قارچ به عمل امدند و هر كسي درباره ي چيزي كه در ان تخصص ندارد نظر كارشناسي مي دهد
.
چندي پيش بِه واسطه دوستان در گروه هاي تلگرامي كه بابت بازگشت "رسول خادم"تشكيل شده بودند دعوت شدم و هر روز هر ثانيه عزيزاني نظراتي در رابطه با بازگشت يا عدم بازگشت رسول خادم مي دادند كه اتفاقا بابت اين مسئله هم بايد خوشحال باشيم كه عزيزان به اين گونه پيگير ماجرا بودند،اما نكته اصلي از اين جا شروع شد كه يكي دو نفر كه عاشق و شيفته ي رسول خادم بودند به يكباره به كارشناس و اهل فن و اهل قلم تبديل شدن كه مطمن هستم تا به حال از كنار سالن كشتي هم رد نشدند!!
.
متاسفانه در رابطه با اقاي "عبدالله عزيزي"رياست قبلي هيّئت كشتي تهران مطالبي را مطرح كردند كه به واسطه با آشنايي و روحيه كه از ايشان سراغ دارم نتواستم جواب اين دو عزيز را ندهم!
.
استاد عزيز (س الف )كه اصلا حاضر هم نيستم اسمتون رو در پيج بيارم شما عنوان كرديد كه اقاي عزيزي پشت رسول خادم را در ان روزها خالي كرد؛خب از رياست هيّئت هاي ديگر سوال مي پرسيديد كه در اخرين روزي كه سازمان ورزش به رسول خادم در رابطه با بازگشت دوباره به فدراسيون داده بود چند نفر به رهبري چه كسي با اتوبوس به سمت زورخانه حركت كردند تا رسول را منصرف كنند!!
.
شما مسئله بين المال در روزهاي فدراسيون اقاي يزداني خرم را پيش كشيديد!!اخه برادر عزيز وسايل و كالاهاي كه خوده اقاي عزيزي با هزينه ي كاملا شخصي براي هيّئت خودشان خريداري كرده بودند را بيت المال به حساب مي آوريد؟؟خب شما كه ادعاي اهل قلم را داريد سوال مي كرديد كه اقاي يزداني خرم چند ماه به هيّئت كشتي كردستان بودجه نداده بودند ؟؟كاملا با هزينه ي شخصي ايشان اداره مي شد
.
سوال مي كرديد سال هشتاد و سه كه تيم كردستان به نمايندگي از ايران به جام آزوماش اوكراين اعزام مي شد در اخرين روزها فدراسيون توانايي خريد بليط هواپيما رو نداشت،عبدالله عزيزي ماشين زير پايش را فروخت تا تيم به اين رقابت ها اعزام شود
.
سوال مي كرديد كه عبدالله عزيزي براي تجليل از پيشكسوتان شهرش چند بار با هزينه ي شخصي اين عزيزان را به مسابقات جهاني و المپيك اعزام كرد تا نظاره گر مسابقات باشند
.
سوال مي كرديد در روزي كه سامان طهماسبي در المپيك پكن به روي تشك مي رفت بابت خريد بليط در بازار سياه چند ميليون هزينه كرد .
ادامه در كامنت
@_abdollah_azizi_
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> خوب دو روزه كه من كار و زندگيمو گذاشتم و فقط دارم دايركت جواب ميدم، به غير از اونايي كه در دايركت جواب ...
Media Removed
خوب دو روزه كه من كار و زندگيمو گذاشتم و فقط دارم دايركت جواب ميدم، به غير از اونايي كه در دايركت جواب دادم يه تعدادي رو هم گذاشتم استوري تا متوجه حال و اوضاع من و علت اينكه ميگم از جواب دادن به سوالها در دايركت معذورم رو متوجه شين.. هر شخصي با توجه به تحصيلات و تجربه ش در يك زمينه اي آگاهي و اطلاعات لازم ... ➿➿
خوب دو روزه كه من كار و زندگيمو گذاشتم و فقط دارم دايركت جواب ميدم، به غير از اونايي كه در دايركت جواب دادم يه تعدادي رو هم گذاشتم استوري تا متوجه حال و اوضاع من و علت اينكه ميگم از جواب دادن به سوالها در دايركت معذورم رو متوجه شين.. هر شخصي با توجه به تحصيلات و تجربه ش در يك زمينه اي آگاهي و اطلاعات لازم رو داره و بقيه افراد هرگز نميتونن بهتر و بيشتر بهتون كمك كنن.. يكي از دلايل موفقيت و پيشرفته بودن جامعه سوئد اينه كه اطلاعات عمومي مردمش خيلي بالاست، اكثرا قبل از اينكه به پزشك مراجعه كنن ميرن راجع به بيماري و مشكلاتشون ميخونن و با اطلاعات وارد مطب ميشن و گفتگو با پزشك شون پربارتر و مفيدتره، در ضمن راجع به درمان غير دارويي بيماري شون هم اطلاعات زيادي جمع ميكنن مثلا فردي كه آلرژي داره نبايد شبها پنجره ها رو باز بذاره و يا لباسهاشو بيرون از خونه خشك كنه و تميز كردن و جارو كشيدن زير مبل و تخت خواب و سوراخ سمبه ها بسيار مهمه و ممكنه به بعضي ميوه ها كورس آلرژي داشته باشه و بوهاي تند و قوي براش سمه.. و فردي كه آسم داره ميدونه استرس، سرما و سرماخوردگي و آلرژي فصلي قاتل آسمه.. من راجع به بد بودن سيستم پزشكي ايران خيلي دردودلها شنيدم ولي خودتون ببينين اگر وقتي ميرين پيش پزشك و يا داروسازتون و به حرفها و نصيحت هاشون گوش نميدين و يا سوالهاي بي ربط ميپرسين و يا صبوري نميكنين و وسط درمان دارو رو قطع ميكنين چه توقعي دارين؟؟ مثلا يادتونه براي كمپين نه به آنتي بيوتيك چقدر من اطلاع رساني كردم، ولي هنوزم هستن خيلي از همكارهام كه ميگن همچنان بيماران ميان و بدون نسخه تقاضاي دارو دارن و در صورت دريافت نكردن توهين ميكنن و ميرن داروخانه بعدي كه شايد بخاطر بيزينس اون دارو رو تحويلشون ميدن.. بارها پيش اومده كه افراد عكس از جواب آزمايشها و حتي دست قطع شده واسه من فرستادن كه اينو ببين، آيا ما خوب ميشيم؟؟ من پزشك نيستم و شايد با يه سرچ ساده و پيدا كردن دو تا مقاله معتبر و به روز بتونم جواب مختصر و مفيدي رو بدم ولي آيا به نظر شما اين كافيه؟؟ پزشك معالج شما كل پرونده و سابقه پزشكي شما زير دستشه و شما رو يك انسان كامل ميبينه با همه فاكتورها، پس يه فرقي بين تشخيص ايشون و حدس من هست.. ما داروسازها اينجا يكي از مهمترين امتحانهاي فارماكوتراپي مون اينه كه كي اجازه داريم بيمار رو درمان كنيم، كي بايد بهش درمانهاي غير فارماكولوژيك بديم و كي بايد بفرستيمشون پيش پزشك.. ما بايد دو تا چيز رو ياد بگيريم؛ يك شجاعت و اعتماد به نفس داشتن براي گفتن نميدونم، دو رجوع به كسي كه تو اون مسئله خبره و حاذقه..
Read more
. دَني راستش رو بخواي منم يكبار مثل تو سعي كردم خودمو بُكُشَم.درست بالاي همين پرتگاه ايستاده بودم ...
Media Removed
. دَني راستش رو بخواي منم يكبار مثل تو سعي كردم خودمو بُكُشَم.درست بالاي همين پرتگاه ايستاده بودم و مثل تو تنها يك قدم با مرگ فاصله داشتم،يادمه دقيقا همينطوري مثل تو زل زده بودم به دريا. اون روزم دريا مثل امروز خروشان و عميق بود... با خودم فكر ميكردم اونقدر عميق هست كه بتونه تمام حسرتا،گناها و ... .
دَني راستش رو بخواي منم يكبار مثل تو سعي كردم خودمو بُكُشَم.درست بالاي همين پرتگاه ايستاده بودم و مثل تو تنها يك قدم با مرگ فاصله داشتم،يادمه دقيقا همينطوري مثل تو زل زده بودم به دريا.
اون روزم دريا مثل امروز خروشان و عميق بود...
با خودم فكر ميكردم اونقدر عميق هست كه بتونه تمام حسرتا،گناها و اشتباهاتم،تموم دردها و شكست هام رو توي خودش غرق كنه جوري كه انگار هيچوقت شخصي به اسم تلما تو اين جزيره زندگي نميكرد...
اما اون لحظه،درست همون لحظه
اتفاقي افتاد كه من هنوز زنده ام...
و اون اتفاق برخلاف تمام داستان ها و فيلم ها شخصي نبود كه بياد و دستم رو بگيره و من رو از لبه پرتگاه دور كنه و نجاتم بده...
اون كسي كه منو نجات داد خودم بودم،اره خودم...
كسي از درون من فرياد زد بچه نشو!اين دريا هرچقدر هم كه عميق باشه نميتونه اشتباهاتت رو پاك كنه،نميتونه زخمت رو التيام ببخشه،بعد از مرگ اين اشتباهات و زخم ها باقي ميمونن،تو ذهن مردم و تو خاطره اي كه ازت باقي ميمونه...
نه اين اقيانوس و نه حتي اقيانوس هاي بزرگتر هيچكدوم نميتونن اشتباهاتت رو از بين ببرن بلكه فقط تويي كه با زندگي كردن و جنگيدن ميتوني جبرانشون كني.
و اين بي رحمانست كه خودت با دستاي خودت اين موقعيت رو از خودت بگيري..
به همين دليل يك قدم عقب اومدم و الان بارها خدارو بابت اون تصميم شكر ميكنم.
حالا ازت ميخوام تو هم يك قدم به سمت عقب برداري.تو اشتباهاتي داري كه بايد جبرانشون كني تو زخم هايي داري كه بايد درمانشون كني و از اونا مهمتر تو آرزوهايي داري كه بايد بري و به دستشون بياري..
.
.

#نورا_مرغوب
@noora_marghoub .
.
🌼 متن در كانال قرار گرفت. لينك كانال در بيو صفحه 🌼
Read more
هر كس در زندگي اش يك نفر بوده كه بي اندازه دوستش مي داشته و كم ترين دوري از او برايش سخت بوده و طاقت فرسا. ...
Media Removed
هر كس در زندگي اش يك نفر بوده كه بي اندازه دوستش مي داشته و كم ترين دوري از او برايش سخت بوده و طاقت فرسا. اگر كسي خلاف اين ادعا را دارد بايد پيش از هر چيز به سلامت رواني اش شك كرد، البته به اعتقاد من. در زندگي من هم بي شك روزهايي بوده كه كسي را سخت دوست داشته ام. از گفتنش نه ابايي دارم و نه هراسي. يادم نمي رود يعني ... هر كس در زندگي اش يك نفر بوده كه بي اندازه دوستش مي داشته و كم ترين دوري از او برايش سخت بوده و طاقت فرسا. اگر كسي خلاف اين ادعا را دارد بايد پيش از هر چيز به سلامت رواني اش شك كرد، البته به اعتقاد من. در زندگي من هم بي شك روزهايي بوده كه كسي را سخت دوست داشته ام. از گفتنش نه ابايي دارم و نه هراسي. يادم نمي رود يعني فكر كنم تا زنده ام يادم نرود كه قرار بود پنج روز برود #ماموريت و تاب پنج روز دوري از او را نداشتم و او تاب پنج روز دوري از من. تصور چنين حرفي هم حالا به خنده ام مي اندازد اما وقتي #جواني و بيست و چهارساله مي تواني تا اين حد هم #دلبسته باشي حتما. هر چه كه بود آن پنج روز بايد مي گذشت و وقتي تمام شد حق ماموريتش شد اين #تنبك. آن روزها هم مثل حالا سوداي # ساز زدن داشتم، با اين تفاوت كه حالا ديگر مي دانم فقط سوداست و آن روزها مي خواستم واقعي اش كنم، همه مي گفتند انگشت هاي تو چون كشيده نيست به درد هيچ سازي جز #تنبك نمي خورد و من از اين حرف بيش از آنكه دلخور شوم خوشحال مي شدم، چون تنبك ساز تخصصي # همايون _شجريان بود. با خودش و آرمان رفتيم خانه استاد #حلمي، دنيايي بود، انواع ساز از در و ديوار آويزان بود، استادگفت : بشين روي اين مبل و تنبكي برداشت. يك آن در سرم چرخيد استاد مي خواهد عيار ساز زدنم دستش بيايد. يكه خوردم. سريع و جويده گفتم:من اصلا بلد نيستم. استاد #حلمي چنان خنديد كه شكمش بالا و پايين شد و گفت: مي خوام ساز اندازه دستت بهت بدم و من و او و آرمان هم خنديديم. از خانه استاد كه كيف #تنبك به دوش آمديم بيرون، آرمان گفت:سازت پدر، مادر داره، بعدا هر وقت بخواي بفروشيش خوب مي خرن ازت. آمارهاي آرمان مثل هميشه درست بود. امروز كه ساز را دادم براي فروش، جمله اش چندباره در سرم بالا و پايين شد. #تنبك #استاد_حلمي #او #آرمان #جواني
Read more
شب در دنيا دو نوع دين وجود داشته است: دين مراقبه و دين عبادت. و اين دو همچون دو دشمن در كنار همديگر قرار ...
Media Removed
شب در دنيا دو نوع دين وجود داشته است: دين مراقبه و دين عبادت. و اين دو همچون دو دشمن در كنار همديگر قرار گرفته اند. بشريت را دوپاره كرده اند. براي مثال، دين بودايي دين مراقبه است و دين مسيحيت دين عبادت و تا امروز هيچ پلي ميان آنها وجود نداشته است. اين نه فقط بشريت را به دو پاره تبديل كرده، بلكه خود انسان ... شب
در دنيا دو نوع دين وجود داشته است: دين مراقبه و دين عبادت. و اين دو همچون دو دشمن در كنار همديگر قرار گرفته اند. بشريت را دوپاره كرده اند. براي مثال، دين بودايي دين مراقبه است و دين مسيحيت دين عبادت و تا امروز هيچ پلي ميان آنها وجود نداشته است. اين نه فقط بشريت را به دو پاره تبديل كرده، بلكه خود انسان را نيز به دو نيمه شكافته است، زيرا كليت انسان تنها در كل بودن او شكوفا مي شود. و انسان هر دو نيمه وجودش را داراست. يك نيمه از وجود انسان با مراقبه شكوفا مي شود و نيمه ديگر آن با عبادت. و اگر انسان يك جنبه را فداي ديگري كند، نيمه جان باقي مي ماند. تلاش من در اينجا بر آن است تا بين اين دو پل بزنم. رهرو بايد هم انسان مراقبه گر باشد و هم انسان عبادت. هر دو با هم!

انسان كتاب آسماني ناخوانده و ناگشوده است. ما هميشه به خواندن كتابهاي مذهبي مشغوليم، اما هيچگاه كتاب آسماني وجودمان را نمي خوانيم. هرچه در تورات، انجيل و قرآن و ... نوشته شده است، در وجود توهست، جوهره آن درون توست. طبيعت امور اينگونه است كه وقتي تو حقيقت را بر زبان آوري تبديل به دروغ مي شود. كافيست تا حقيقت را بر زبان آوري تا دروغين شود. حقيقت تنها زماني حقيقت مي ماند كه در سكوت كامل در درون تو به سر برد. تنها در درون وجود خود توست كه صداي آرام و آهسته خدا را خواهي يافت. فقط بايد يك شرط را به جا آوري: بايد خاموش و بي صدا بماني تا بتواني آن صدا را بشنوي. تا بتواني آنرا بخواني.

زندگي بدون برنامه ريزي
هستي برنامه ريزي نشده است. زندگي بدون برنامه ريزي‌، ‌زيبايي شديد دارد، زيرا هميشه حيرتي زيبا در انتظار شماست. آينده فقط تكرار است؛ هميشه چيز تازه اي اتفاق مي افتد و هرگز نمي توان آنرا بديهي و مسلم فرض كرد. افرادي كه به امنيت رسيده اند، يك زندگي بورژوايي دارند. منظور از زندگي بورژوايي، بيدار شدن در ساعت هفت و نيم، خوردن صبحانه در ساعت هشت، ساعت هشت و نيم سوار اتوبوس شدن، پنج و نيم برگشتن به خانه، نوشيدن چاي، خواندن روزنامه، تماشاكردن تلويزيون و خوابيدن است. روز بعد دوباره همين اتفاق مي افتد. همه چيز معلوم و معين است. هيچ چيز تازه اي وجود ندارد. آينده فقط تكرار گذشته خواهد بود و طبعا ترس وجود نخواهد داشت. اين كارها را بارها انجام داده ايد و در نتيجه، مهارت كسب كرده ايد و مي توانيد به آساني، دوباره آنها را انجام دهيد. همراه هرچه تازه هست، احساس ترس مي آيد؛ زيرا كسي نمي داند قادر به انجام آن كار تازه هست يا نه. كسي كه كاري را براي اولين بار انجام مي دهد هميشه متزلزل،‌ مردد و نامطمين است.
Read more
<span class="emoji emoji2795"></span> هميشه به خاطر داشته باش که ممكن است ديگران از تو متنفر باشند. آنها كه از تو متنفرند، پيروز نخواهند ...
Media Removed
هميشه به خاطر داشته باش که ممكن است ديگران از تو متنفر باشند. آنها كه از تو متنفرند، پيروز نخواهند شد مگر تو نيز از آنها متنفر باشی و اين گونه است كه خود را نابود می‌كنی. لجبازي يك كلمه نيست! يه اشتباه است! اشتباه ويران كننده! كه ميتواند هر دو نفر را در رابطه به زمين بزند و جايي ... ➕ هميشه به خاطر داشته باش که ممكن است ديگران از تو متنفر باشند.
آنها كه از تو متنفرند، پيروز نخواهند شد مگر تو نيز از آنها متنفر باشی
و اين گونه است كه خود را نابود می‌كنی. 🍂🍂🍁🍂🍂🍁🍂🍂🍁🍂🍂 ➕لجبازي يك كلمه نيست!

يه اشتباه است!

اشتباه ويران كننده!

كه ميتواند هر دو نفر را در رابطه به زمين بزند و جايي براي بلند شدن نماند! ➖لجبازي ميتواند انقدر قوي باشد كه يادت برود روزي عاشق كسي بودي كه ➖به او ميگفتي نميخواهي ناراحتي اش را ببيني! ➖اما حالا خودت عامل اصلي اش شده اي!

باعاشقانه هاي خود لجبازي نكنيد

گاهي جايي براي جبران نمی ماند. 🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂 #آرامـش با ارزش‌ترین🌸
#حس_دنیاست🌸
براتون یه دنیا آرامـش🌸
یه دنیا #تنـدرستی🌸
یک عالمه #خوشبختی🌸
و #برکت آرزومندم🌸 #سلام ☺✋😍️🌹
#شبتون بخیر عزیزان گرانقدر
Read more
سلام به روي نشسته هممون 🤣 من نميدونم خودم فقط اينجوريم ، يا همه همينن: صبح ها كه بيدار ميشم هميشه انگار ...
Media Removed
سلام به روي نشسته هممون 🤣 من نميدونم خودم فقط اينجوريم ، يا همه همينن: صبح ها كه بيدار ميشم هميشه انگار منو از دستگاه پاستاساز رد كردن 🤣 لِه ام ! گاهي ام انگار تو خواب كتك خوردم خدا شاهده ورزش هم ميكنم مرتب ، ولي اين لهيدگي صبح ها با منه دستگاه پاستاساز هم اون پايين سمت راست عكس هست ! امروز ميخوام ... سلام به روي نشسته هممون 🤣
من نميدونم خودم فقط اينجوريم ، يا همه همينن:
صبح ها كه بيدار ميشم هميشه انگار منو از دستگاه پاستاساز رد كردن 🤣 لِه ام ! گاهي ام انگار تو خواب كتك خوردم 😂 خدا شاهده ورزش هم ميكنم مرتب ، ولي اين لهيدگي صبح ها با منه 😆 دستگاه پاستاساز هم اون پايين سمت راست عكس هست ! 🍝
امروز ميخوام تا اخر شب براتون كلي عكساي رنگي رنگي خوشگل بذارم 😙
به نظرمم تركيب بندي اين عكس خيلي خوبه !
تضاد بين سبز و قرمز خوب استفاده شده 🤗
همه چيز تو عكس مهيا هست براي يك پاستاي خوشمزه 😋 اون سبزيجات هم كه مشخصه براي كسي نيست جزء سبزيجات آنيتا @anita.soo 😍😍😍😍
.
🍲پاستا ها و سس ها _عمران
جمعه_شانزدهم شهریور
.
يك منويي نوشتيم با اقاي عمران 🤦🏼‍♀️
اونايي كه دوره مجازي پاستارو ديدن ( البته منوها كاملا متفاوته ) ميدونن من چي ميگم 😌
در مورد خمير پاستا بايد بهتون بگم كه از بيزينس هاي ناب هست 👌🏼
تو پيت هاي بعدي بيشتر توضيح ميدم ❤️💛💙
براي داشتن تمام اطلاعات دوره مثل شهريه و منو و تصاوير مربوطه و ساعت شروع و پايان و آدرس و قوانين نام نويسي ،فقط كافيه اسم سايت مارو در يك مرورگر وارد كنيد :
www.mondrianpastry.com
.
پاورقي:
دوستاني كه سيستم موبايلشون اندرويد هست،
لطفا به قسمت IGTV بريد و ويدئويي كه براي توضيح نصب اپليكيشن براتون قرارداديم رو ببينيد و گام به گام باهاش انجام بدين 🤗 دوستان IOS هم مثل خودم ، فعلا منتظر باشيم كه لينك دانلودش زودي مياد 😌
تو بازار هم ميتونيد اپ مارو دانلود كنيد🎉🎊
در صورت بروز هرگونه مشكلي هم با پشتيباني ما در واتس اپ در ارتباط باشيد :
09213236532
.
.
دوستون داريم هوار تا ❤️💛💙
.
.
#موندريان #آشپزي #قنادي #خوشمزه #پاستا #ماكاروني #اسپاگتي #پنه #رستوران #آلفردو #فست_فود #كسب_و_كار #توليد_ملي #آشپزخانه #آشپز #آموزشي #اپليكيشن #آموزش #كلاس #مجازي #وركشاپ #غذا #كافه #نوشيدني #خوراك
Read more
تا زمااني كه زن و شوهر حرف مشتركي براي گفتن و گوشي براي شنيدن هم داشته باشن ميتونن با هم در ارتباط باشن تا ...
Media Removed
تا زمااني كه زن و شوهر حرف مشتركي براي گفتن و گوشي براي شنيدن هم داشته باشن ميتونن با هم در ارتباط باشن تا زماني كه اونا تفاوت هاي همديگرو درك كنن و نسبت به خلق و خوي هم شناخت داشته باشن ميتونن علاقه رو چاشني اين ارتباط كنن تا زماني كه احترام همديگرو حفظ كنن و براي نظرو سليقه همديگه ارزش قائل بشن ميتونن ... تا زمااني كه زن و شوهر حرف مشتركي براي گفتن و گوشي براي شنيدن هم داشته باشن ميتونن با هم در ارتباط باشن

تا زماني كه اونا تفاوت هاي همديگرو درك كنن و نسبت به خلق و خوي هم شناخت داشته باشن ميتونن علاقه رو چاشني اين ارتباط كنن

تا زماني كه احترام همديگرو حفظ كنن و براي نظرو سليقه همديگه ارزش قائل بشن ميتونن اين علاقه رو استمرار ببخشن

براتون همراهي ِ درجه يك و يا هم راهي درجه يك آرزومندم
اگر كنار كسي هستين كه دوسش دارين مداوم باشه اين حس براتون
و اگر در آرزوش بر آورده شه به زودي زود
#به_مناسبت_روز_ازدواج
#همسر_جانم❤❤❤
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> شما در طول هفته گذشته هفتاد و پنج ساعت كار كردين، ميزنه و وسط تابستون به شدت احساس سرما كرده و وسط ...
Media Removed
شما در طول هفته گذشته هفتاد و پنج ساعت كار كردين، ميزنه و وسط تابستون به شدت احساس سرما كرده و وسط كار دواخونه مش ممدلي ميرين شال و كلاه ميكنين... بعد يادتون ميفته كه عه!! ما كه دستگاه فشار داريم و تا حالام كه هميشه گرفتين و نگرفتن براتون... خلاصه ميگين؛ آرام بيا فشار منو بگير... بعد همه پرده ها رو ... ➿➿
شما در طول هفته گذشته هفتاد و پنج ساعت كار كردين، ميزنه و وسط تابستون به شدت احساس سرما كرده و وسط كار دواخونه مش ممدلي ميرين شال و كلاه ميكنين... بعد يادتون ميفته كه عه!! ما كه دستگاه فشار داريم و تا حالام كه هميشه گرفتين و نگرفتن براتون... خلاصه ميگين؛ آرام بيا فشار منو بگير... بعد همه پرده ها رو ميكشين كه كسي نياد مزاحمتون شه كه يكدفعه شيرين مياد و ميگه؛ بچه ها اگر فكس اومد... عه!!! شماها دارين چيكار ميكنين و سه تايي ميزنين زير خنده!!! بعد از صداي شما سه تا اوا هم كله شو ميكنه تو و فشار شما رو ميبينه و يادش ميره كه مريض داره و دستش داروئه واسه تحويل و ميگه؛ عه!!! چقده فشارت پايينه!!! ولي غصه نخور منم موقع بارداري فشارم خيلي پايين بود (ايشون الان نتيجه دارن) ولي دكترم گفت كه هيچكس تا حالا از فشار پايين نمرده... بچه ها پخش و پلا ميشن و ميزن و شما به خودتون ميگين؛ عه!!! من نبايد موقع گرفتن فشارم حرف ميزدم و تكون ميخوردم و هر هر ميخنديدم... خودتون واسه خودتون نوشابه باز ميكنين و هي دكمه فشارمو بسنج ببينم رو فشار ميدين... اول آخرش همونه... بعد اوا مياد و دوباره سرشو ميكنه تو و ميگه؛ عه!!! تو هنوز اينجايي؟؟ بابا كسي از فشار پايين نمرده نترس... شما بعنوان رسپكت به بزرگتر و پيشكسوت هيچي نميگين ولي همه درسها و كتابها و نوشته ها ميان تو مغزتون رژه ميرن كه آقا فشار فشاره... كمش فشاره!! زيادش فشاره!! اينورش فشاره!! اونورش فشاره!! خلاصه جل و پلاستونو جمع ميكنين و نصفه شبي وقتي از آرام ام ام اس اين عكسو با فشارتون، ميگيرين فيلتون دوباره ياد هندوستان ميكنه كه عه!!! خب چرا دارين منو بازي ميدين شما؟؟ چرا ميخواين همه چيو عادي جلوه بدين؟؟ چرا دارين منو صحنه سازي درست ميكنين؟؟ من فشارم افتاده، بدم افتاده... آشپزخونه من رو سرم خراب شده... غذاي منو داره حاج احمد ميده... اون داره از بيرون غذا سفارش ميده... هيچ داغي از اين بزرگتر نيست، هيچ ننگي از اين بزرگتر نيست... من دارم به قهقرا ميرم، فقط بذارين برررم من... فقط حيف كه حاج احمد خوابه و شما نميتونين جريان فشار رو براش تعريف كرده و كمي تا قسمتي دلداري و "آخيش طفلكي بچه گنجيشك داغون شده" رو بشنوين...
Read more
. چرا نمیتونی باهاش بهم بزنی <span class="emoji emoji1f447"></span> رابطه تون ديگه اون چيزي نيست كه قبلاً بود. از هم فاصله گرفتين و نسبت ...
Media Removed
. چرا نمیتونی باهاش بهم بزنی رابطه تون ديگه اون چيزي نيست كه قبلاً بود. از هم فاصله گرفتين و نسبت به هم ديگه سرد شدين. اما دلت نميذاره كه روي اين رابطه يه خط پايان بكشي. اينها دلايلشه: . 1. ترس از تنهايي مدتهاست كه سينگل نبودي و ميترسي كه يه فصل جديد رو توي زندگي ات شروع كني. اين ترس ولي به ضررته. ... .
چرا نمیتونی باهاش بهم بزنی 👇

رابطه تون ديگه اون چيزي نيست كه قبلاً بود.
از هم فاصله گرفتين و نسبت به هم ديگه سرد شدين. اما دلت نميذاره كه روي اين رابطه يه خط پايان بكشي. اينها دلايلشه:
.
1. ترس از تنهايي
مدتهاست كه سينگل نبودي و ميترسي كه يه فصل جديد رو توي زندگي ات شروع كني. اين ترس ولي به ضررته. اينجوري آدم نميتونه به جلو قدم برداره و درجا ميزنه. بايد به اين ترس غلبه كني. در ضمن سينگل بودن لزوماً به معني تنها بودن نيست!
.
2. وابستگي عاطفي
فقط مواد مخدر و الكل نيستن كه اعتيادآورن، دوست داشتن هم ميتونه آدم رو وابسته كنه. اين وابستگي ميتوني خودش رو به صورت جسماني هم نشون بده و در طولاني مدت به بدنت آسيب بزنه. وقتي آدم به كسي وابسته باشه، ديگه معمولاً دليل ادامه رابطه، عشق نيست.
.
3. كمبود محبت
كسي كه در دوران كودكي، از كمبود محبت رنج برده باشه، در بزرگسالي بيشتر از ديگران به رابطه عاطفي نياز داره. ولي اين متاسفانه ميتونه تبديل به وابستگي بشه.
.
4. عادت
در حقيقت بيشتر اين عادته كه شما رو به هم وصل كرده. اين حس كه "هميشه اينجوري بوده"، جلوي خوشبختي ات رو ميگيره و نميذاره به جلو نگاه كني.
.
.
Read more
ديشب/ آبادان/ سينما آزادى/اكران لاتارى . هر وقت ميام آبادان، بچه ميشم، هيجان دارم، انرژي دارم، ...
Media Removed
ديشب/ آبادان/ سينما آزادى/اكران لاتارى . هر وقت ميام آبادان، بچه ميشم، هيجان دارم، انرژي دارم، ياد روزهاي كودكى ام ميفتم كه توى كوچه هاى اين شهر جاشون گذاشتم، ياد بزرگ هاي خانواده اي كه اكثرا توى اين شهر به خاك سپرديمشون،ميام آبادان ياد خودم مي افتم . بارها گفتم من عاشق جاي جاي ايرانم ولي عشقم ... ديشب/ آبادان/ سينما آزادى/اكران لاتارى
.
هر وقت ميام آبادان، بچه ميشم، هيجان دارم، انرژي دارم، ياد روزهاي كودكى ام ميفتم كه توى كوچه هاى اين شهر جاشون گذاشتم، ياد بزرگ هاي خانواده اي كه اكثرا توى اين شهر به خاك سپرديمشون،ميام آبادان ياد خودم مي افتم
.
بارها گفتم من عاشق جاي جاي ايرانم ولي عشقم به آبادان، قابل توصيف نيست
ديشب كنار شما بودم و محبتتون رو مثل هميشه لمس كردم، الان هزار كيلومتر از شما دورترم اما باز هم كنارتونم💛❤️ مرسي كه توي هواي خاك آلود ديشب به عشق همشهريتون اومدين،
به اميد اينكه خدا خودش كمك كنه و اين خاك فروكش كنه، و گر نه كسي كارى واسه اين مردم نميكنه
.

دوستتون دارم💛💛 عكس ها از:
@shiva_mirzakhani
Read more
خداوند سبحان توسط قرآن مجيد، براي كساني كه ايمان داشته باشند، شفا و رحمت نازل مي فرمايند و همين ...
Media Removed
خداوند سبحان توسط قرآن مجيد، براي كساني كه ايمان داشته باشند، شفا و رحمت نازل مي فرمايند و همين قرآن كريم، براي ستمكاراني كه به خود و حقيقت، با انكار و جهل و عناد، ستم روا مي دارند، جز زيان نمي افزايد ... كسي نيست كه با تفكر و تعقل، قرآن مجيد را بخواند و آن همه نشانه ها و مفاهيم گسترده ي منطقي و ... خداوند سبحان توسط قرآن مجيد،
براي كساني كه ايمان داشته باشند،
شفا و رحمت نازل مي فرمايند
و همين قرآن كريم، براي ستمكاراني
كه به خود و حقيقت،
با انكار و جهل و عناد،
ستم روا مي دارند،
جز زيان نمي افزايد
...
كسي نيست كه با تفكر و تعقل،
قرآن مجيد را بخواند
و آن همه نشانه ها
و مفاهيم گسترده ي منطقي
و الهي و علمي را نبيند
...
كلام پروردگاري كه
بر حسب شرايط روزگار،
بر اعراب نازل گشت و به زبان عربي
...
چه فرقي مي كرد
اگر مثلاً به زبان فيليپيني مي بود؟
انسان جستجوگرِ پاك نهاد،
باز هم اين كلام شايسته
و زيباي انسان ساز را مي يافت
و مي آموخت و از مفاهيم الهي بهره مي برد
...
اما ستمكاران، بدون هيچ دليل روشني
و فقط بر اساس دشمني يا لجاجت يا جهل
يا ظن و گمان، با شنيدن كلام خداوند رحمان،
انكار مي كنند و اينچنين خود را
از رحمت و شفاي الهي دور مي سازند
و در نتيجه، هر بار بر خسران خود مي افزايند
...
كلام خداوند، شفا و رحمت است
به هر زباني كه مي بود
حتي خداوند حكيم،
در تك تك حروف قرآن مجيد،
براي مومنان، به همين زبان عربي،
خواص درماني و مهر و محبت قرار داده اند
...
شما فقط با خواندن قرآن مجيد هم،
شفا و مهر الهي دريافت ميكنيد اگر مومن باشيد
...
محبوب به هر زباني سخن بگويد،
آن زبان براي عاشقان و محبانش، عزيز و گرامي است
اين به خاطر عشق و احترام به محبوب است
نه عشق به زبان يا قومي،
كه محبوب با روش آنها سخن مي گويد
...
البته هر انسان نيكويي،
از هر قومي، قابل احترام است
و در نهايت، گرامي ترين انسان ها
كساني هستند
كه احترامِ حضور زنده ي خداوند را
بيشتر داشته باشند
و از انجام هر آنچه تاريكي است،
در نزد خداوند پاك، پروا و شرم داشته باشند
...
چكيده ي سخن پروردگار:
ايمان به خداوند بزرگ و مهربان و يكتا
و پيام آوران و آخرت و غيب و فرشتگان
و عمل صالح، يعني بندگي خداوند
و پاك نمودن افكار و گفتار و رفتارها
...
#خدا #قرآن #كتاب آسماني #پيغمبر #حضرت محمد #وحي #جبرييل #معنوي #معنويت #عرفان #خالق #آفريدگار #بنده #بندگي # طغيان #ايمان #كفر #دين #اسلام #مسلمان #تفكر #افكارت #تفكر مثبت #تفكر سازنده #تفكر توان بخش #تفكر منفي #تفكر مخرب #تفكر توانفرسا
Read more
 #نجواي_شبونه_كافه_ماه چرا حتی بهترین آدما همیشه چیزی رو پنهون می کنن؟ چرا حرف چیزایی که توو دل ...
Media Removed
#نجواي_شبونه_كافه_ماه چرا حتی بهترین آدما همیشه چیزی رو پنهون می کنن؟ چرا حرف چیزایی که توو دل دارن با هم نمی زنن؟ جایی که می دونن حرفاشون با باد هوا هدر نمیره چرا چیزایى رو که توو دل دارنو به زبون نمیارن؟ چرا ظاهر همه طوریه که انگاری تلخ اندیش تر از اونن که در واقعيتن، طوری که انگاری می ترسن ... #نجواي_شبونه_كافه_ماه
چرا حتی بهترین آدما همیشه چیزی رو پنهون می کنن؟
چرا حرف چیزایی که توو دل دارن با هم
نمی زنن؟
جایی که می دونن حرفاشون با باد هوا هدر نمیره چرا چیزایى رو که توو دل دارنو به زبون نمیارن؟
چرا ظاهر همه طوریه که انگاری تلخ اندیش تر از اونن که در واقعيتن،
طوری که
انگاری می ترسن اگه اونچه توو دل دارن رو به صراحت بگن احساسات خودشونو لگدمال کرده باشن؟
ته شبي داشتم به عزيزي مي گفتم كه
دوس داشتن اصن نعمتيه كه خدا شامل حال همه مي كنه اما همه با اين نعمت حال نمي كنن،
حال كردن نه به اين معنا كه لزوماً به مقصدي برسه،
نه،
بلكه به اين معنا كه بپذيره اين حال و هوا رو،
فقط تفاوتش به اينه كه لياقت مي خواد،
لياقت عشقتون و دوس داشتنتون،
اگه نداشتن بد به حالشون،
و خوشا به دلتون كه هواش توو مسيرتون بوده،
تلخ نيست،
هرچه هست و نيست بركت خداست،
الحمدلله كه حالا حالتون خوبه،
الحمدلله كه حالا حالمون خوبه
بي دلدادگي به كسي...
الحمدلله
عاقبتتون بخير
دعامون كنيد در هواي عزاي آل الله
و دعا كنيد فرج مولا صاحب الزمان عج رو
#شبتون_ماه_مسافران_شبهاي_خدا
#سيدمصطفي_مهرآذين
#شبت_ماه_ماه_شبهام
_____________________________
Read more
 #توکل__یعنی #دعا__یعنی # # # # امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : خداوند در پس هر مصيبتي، ...
Media Removed
#توکل__یعنی #دعا__یعنی # # # # امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند : خداوند در پس هر مصيبتي، مايه آرامشي و در هر چه از بين مي رود، جانشيني قرار مي دهد. پس به خدا اعتماد كنيد و بر او توكل كنيد و تنها به او اميد داشته باشيد. مصيبت زده كسي است كه از(کسب)ثواب محروم باشد. (تفسير عياشي، ج 1، ص 233، ... #توکل__یعنی
#دعا__یعنی
#
#
#
#
امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند :
خداوند در پس هر مصيبتي، مايه آرامشي و در هر چه از بين مي رود، جانشيني قرار مي دهد. پس به خدا اعتماد كنيد و بر او توكل كنيد و تنها به او اميد داشته باشيد. مصيبت زده كسي است كه از(کسب)ثواب محروم باشد. (تفسير عياشي، ج 1، ص 233، ح 184)
#
#
#
امام جعفر صادق عليه السلام مي فرمايد: خداوند عزّ و جلّ رزق و روزي مؤمنين را در جايي قرار داده است كه تصور آن را ندارند، و اين به خاطر اين است كه اگر بنده، وجه روزي خويش را نشناسد، دعا كردنش بيشتر مي شود.
(كافي، ج 5، ص 84، ح 4)
#
#
#
علي بن عبد العزيز نقل مي كند: امام جعفر صادق عليه السلام به من فرمود: عمر بن مسلم چه كار كرد؟ عرض كردم: فدايت شوم! به عبادت روي آورد و تجارت را رها كرد. فرمود: واي بر او! مگر نمي داند كه ترك كننده طلب، دعايش مستجاب نمي شود؟! هنگامي كه اين آيه نازل شد: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»{و هر كس از خدا پروا كند، (خدا) براي او راه(نجات و) بيرون ‏شدني قرار مي‏دهد * و از جايي كه حسابش را نمي‏كند به او روزي مي‏رساند } گروهي از ياران رسول خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم درها را بستند و به عبادت روي آوردند و گفتند: [خداوند] ما را بسنده است. خبر آنان به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم رسيد و دنبال آنها فرستاد و فرمود: چه چيزي شما را بر اين كار واداشت؟ عرض كردند: اي رسول خدا! رزق و روزي ما تأمين خواهد شد، پس به عبادت روي آورديم. آن حضرت فرمودند: هر كس اين كار را انجام دهد، دعايش مستجاب نخواهد شد؛ روزي را بجوييد. (به طلب كردن اهميت دهيد).
(كافي، ج 5، ص 84، ح 5)
#
#
#
#
کپی_با_ذکر_صلوات_آزاد
اللهم_صل_على_محمد_و_آل_محمد_و_عجل_فرجهم
اللهم_عجل_الولیک_الفرج
دوستای_خوبتونو_تگ_کنید
Read more
مهم نيست كه چند تا برنامه اجرا ميكني و چقدر روي انتني! مهم اينكه تجربه هات چقدر متفاوت و منحصر به فرده مهم نيست خيلي مشهور نباشي،مهم اينكه انديشه ات،تخصصت معتبر و قابل احترام باشه مهم نيست عزيز دل مديران نباشي! مهم اينكه مردم باورت داشته باشن مهم نيست درامدهاي انچناني نداشته باشي و روي فرش قرمز ... مهم نيست كه چند تا برنامه اجرا ميكني و چقدر روي انتني!
مهم اينكه تجربه هات چقدر متفاوت و منحصر به فرده
مهم نيست خيلي مشهور نباشي،مهم اينكه انديشه ات،تخصصت معتبر و قابل احترام باشه
مهم نيست عزيز دل مديران نباشي! مهم اينكه مردم باورت داشته باشن
مهم نيست درامدهاي انچناني نداشته باشي و روي فرش قرمز رويت نشي،مهم اينكه اونجاييكه هستي اثر گذار باشي
.
.
مهم نيست كه من دير رسيدم به مسابقه دختراي بسكتباليستمون،مهم اينكه اونا بعد چهل سال حضور ارزشمندي داشتن و من تونستم اين حضور رو منعكس كنم و براش تلاش كردم و حرص خوردم و دويدم😊.
.
📍تجربه منحصر به فرد اجراي تخصصي برنامه زنده ورزشي در راديو جوان به مدت سه سال هر روز
📍اولين بار گزارش فوتبال ليگ برتر در راديو جوان كه به تصميم در لحظه تهيه كننده برميگشت اما كاملا براساس اشراف به اطلاعات و تسلط من بر فوتبال اون روزها گرفته شد،چهارده سال قبل
📍گفتگو با كانديداهاي رياست جمهوري در سال ٨٨راديو جوان كه خيلي نادر هست براي يك مجري خانم و البته براي من ارزشمند
📍برگزاري بالغ بر ٣٠٠٠مصاحبه استعداديابي براي علاقمندان اجرا و گويندگي در راديو جوان و دانشكده خبر در كنار بهترينهاي رسانه كه افتخار طراحي و مديريتش رو داشتم
📍راه اندازي و مديريت اولين راديو لوكال شهري كشور با روزي شش ساعت اجراي برنامه زنده به مدت چهارده ماه همراه با بهترينهاي اجرا و برنامه سازي راديو
📍اعزام به بازيهاي اسيايي بعنوان مجري و گزارشگر از شبكه سه

فقط بخشي از تجربه هاي متفاوتيه كه من داشتم و خدارو بابتش شاكر.
. 📍نكته مهم اينكه تمام اينها براي اولين بار بوده و اونوقتا كه اصلا در رسانه مد نبود! ولي اونقدر كلمه "اولين" بي ارزش شده و دم دستي كه ادم ترجيح ميده نياد بگه "اولين"
اولين عطسه رو انتن!
اولين كسي كه دامن پوشيد و .......
اينا مثاله نگيد كي بوده😉.
.

اينكه مجري باشي و برنامه هم ،هر روز اجرا كني ولي كاملا روتين و بدون چالش و در حد روزمرگي حداقل براي من جذابيت نداره !
با اين منش و روش موافقيد!؟
يا مخالف!؟ چون برخي از رفقا و مخاطبان براين اعتقادن كه بايد به هر طريق ممكن رو انتن باشي! چون از دل برود هر انكه از ديده برفت
.
.
.
#اسيا #ايران #جاكارتا #مجري #تجربه #تفاوت #خلاقيت #منحصربفرد
#زن #زندگي #شغل #سفر #كار #فرش_قرمز #هنر #هنرمند #راديو #تلويزيون #راديو_جوان #شبكه_سه #گزارشگر #فوتبال #ليگ_برتر #استقلال #ورزش #بسكتبال #خاطره #سفر #استعدادیابی #مصاحبه #چالش
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> اصالت.. اصالت براي من يعني شجاعت.. شجاعت واسه سينه سپر كردن و نگاه مستقيم تو چشماي طرف مقابل و محكم ...
Media Removed
اصالت.. اصالت براي من يعني شجاعت.. شجاعت واسه سينه سپر كردن و نگاه مستقيم تو چشماي طرف مقابل و محكم و با افتخار گفتن: من ايرانيم.. من عربم.. من كردم.. من مسيحيم... من مسلمونم... من كليميم... من نظر دارم... من با نظر شما مخالفم... من همينم كه هستم... من از يك خونواده فقيرم... من فرزند يه كارگرم... ... ➿➿
اصالت.. اصالت براي من يعني شجاعت.. شجاعت واسه سينه سپر كردن و نگاه مستقيم تو چشماي طرف مقابل و محكم و با افتخار گفتن: من ايرانيم.. من عربم.. من كردم.. من مسيحيم... من مسلمونم... من كليميم... من نظر دارم... من با نظر شما مخالفم... من همينم كه هستم... من از يك خونواده فقيرم... من فرزند يه كارگرم... من منم... من با و يا بي حجابم... من پرورشگاهيم... من فرزند يه بدكاره م... خوب يا بد... من به خودم و ريشه هام افتخار ميكنم... من خودمو عوض ميكنم نه بخاطر همرنگ جماعت شدن كه بخاطر بهتر شدن، بخاطر رشد، بخاطر اهدافم... من بخاطر بالا بردن پرچم هم ريشه اي هام دود چراغ ميخورم، باركشي ميكنم... من واسه نون سفره هم سفره اي هام بعد از اداره مسافركشي ميكنم... عوض شدن من از روي مطالعه و تحقيقه... پاچه شلوار من با مد روز تنگ و گشاد نميشه... من عليرغم همه تغيير تحول ها و رشدها هيچوقت يادم نميره كي بودم و از كجا ريشه دارم... من نون به نرخ روز خور نيستم... من نه باج ميگيرم نه باج ميدم... من اصلم رو فراموش نميكنم... من "من بودنم" رو از نسل به نسل به امانت گرفتم و پاك و دست نخورده و بدون تحريف تحويل نسل بعديم ميدم... آدماي اصيل آدماي قوي و با اراده اي هستن... آدمايي كه حتي لباساي پاره و دستاي پينه بسته شون نميتونه چيزي از غرور تو چشمهاشون كم كنه... آدمايي كه هزار سالم كه بگذره واسه خوش اومدن اره عوره شمسي كوره از تركي حرف زدن اكراه ندارن... از پوشيدن لباسهاي محلي ترسي ندارن... واسه يه مهموني از در و همسايه آفتابه لگني قرض نميكنن... همينكه تنبونشون دو تا شد اسم مستعار پيدا نميكنن... اونور آب كه ميرن روز دوم به سوم جمله "به فارسي به اين چي ميگن" ورد زبونشون نميشه.. آدماي اصيل تا پاي دار هم كه برن حرفشون يكيه... حاضرن جون بدن ولي زير بار حرف زور نرن... آدماي اصيل بين كرور كرور آدم تو چشم ميزنن... همه چيشون متفاوته.. تو هيچي حرص نميزنن.. چشم و دلشون بدجور سيره... از اون بنز سوارايي نيستن كه تو صف نذري بقيه رو بولدوزري له كنن.. كلاه برداري رو زرنگي بدونن و با گفتن" به اين سوي چراغ" خون مردمو بكنن تو شيشه.. از كسي و چيزي تقليد كوركورانه نميكنن.. خودشون سبك سازن.. از كسي يا چيزي بت نميسازن... خودشون بت شكنن.. تو روشنايي روز يه فانوس بردارين و دنبال يه همچين آدمي بگردين.. و اگر پيداش كردين دو دستي بهش بچسبين و تا ابد ولش نكنين.. آدماي اصيل مطمئن ترين و بهترين حامي هاي زندگين.. داشتن يكي از اين تيپ آدما هم دنياتون رو تضمين ميكنه هم آخرت تون رو.. آدماي اصيل بوي خدا ميدن.. #گپ_خودموني_آزاجون
Read more
1️⃣4️⃣ -زمزمه هاى بيدارى، پرستار- قسمت دوم كاره نا تمومت دخترته؟ كاره ناتمومت زنته؟ كاره ناتمومت ...
Media Removed
1️⃣4️⃣ -زمزمه هاى بيدارى، پرستار- قسمت دوم كاره نا تمومت دخترته؟ كاره ناتمومت زنته؟ كاره ناتمومت خودتى! يه جاى اين دنيا واستادى، وقتى واستادى همه چى كنارت بى حركت موند، اين ادما بودن كه هى نميفهمنت و از كنارت رد ميشن مثل من شب از بيمارستان كه ميرم خونه، همين راسته ى بلوار كشاورز رو كه ميگيرم، ... 1️⃣4️⃣
-زمزمه هاى بيدارى، پرستار-
قسمت دوم
كاره نا تمومت دخترته؟ كاره ناتمومت زنته؟
كاره ناتمومت خودتى!
يه جاى اين دنيا واستادى، وقتى واستادى همه چى كنارت بى حركت موند، اين ادما بودن كه هى نميفهمنت و از كنارت رد ميشن
مثل من
شب از بيمارستان كه ميرم خونه، همين راسته ى بلوار كشاورز رو كه ميگيرم، هى يادم مياد چيزى رو كه نبايد يادم بيادش. هى يادم مياد و اون وقت من واميستم. همه چيز با من واميسته اما ادما عينه ادم اهنى از كنارم رد ميشن و اين منم كه با يه اشاره ى دستم هر جا رو كه بخوام هى ميگردم. خودم رو پرت ميكنم وسط سال هاى اول پزشكى، وسط راهرو هاى #دانشگاه، ميون كتابخونه...
ميدونى كتابخونه يكى از بهترين جاها براى بوسيدن يه نفره. ينى ميخوام بهت بگم كتابخونه هميشه خلوت بود به روز ميون راهرو هاى قفسه هاى كتاب وقتى كسي نبود، يهو دستام رو گرفت و منو برگردوند، نفهميدم چى شد، انقد يادمه كه من چشمامو بسته بودم و بى مهابا داشتم يه نفر رو #ميبوسيدم يه نفر رو براى اولين بار ميبوسيدم
با اين كه #قلبم داشت تو تند ترين حالتش ميزد ولى دروغ چرا جسارتش رو تحسين كردم اين كه اينكه انقدر جرات داشت به چيزى كه دلش ميخواد برسه، من رو بوسيد و رفت
حتى پشت سرش رو هم نگاه نكرد. چند ساعت بعدش از يه باجه #تلفن عمومى بهم زنگ زد بارون ميومد، شايد باور نكنى ولى من بين اون قفسه ها هنوز ايستاده بودم
برگشت گفت ميدونى امروز بهترين روز زندگى منه؟
برگشت گفت ميدونى چقدر واسه امروز نقشه كشيدم؟
برگشت گفت ميدونى #معجزه ينى چى؟
اينا رو گفت واسه كافه ى پشت دانشگاه نزديك #بلوار قرار گذاشت
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> نوشته هاتون در مورد سوالم فوق العاده س... دلم نمياد با بقيه قسمت نكنم بهمين خاطر به جاي دونه دونه ...
Media Removed
نوشته هاتون در مورد سوالم فوق العاده س... دلم نمياد با بقيه قسمت نكنم بهمين خاطر به جاي دونه دونه استوري كردنش اينجا ازتون ميپرسم... نظرتون راجع به مجازات اعدام براي كسي كه مرتكب قتل شده چيه؟؟ من دو شبه دارم اين سريال رو ميبينم، داستان واقعي از زاويه كسي كه اسمش روشه؛ قاتل... خيلي خيلي پيچيده ... ➿➿
نوشته هاتون در مورد سوالم فوق العاده س... دلم نمياد با بقيه قسمت نكنم بهمين خاطر به جاي دونه دونه استوري كردنش اينجا ازتون ميپرسم... نظرتون راجع به مجازات اعدام براي كسي كه مرتكب قتل شده چيه؟؟ من دو شبه دارم اين سريال رو ميبينم، داستان واقعي از زاويه كسي كه اسمش روشه؛ قاتل... خيلي خيلي پيچيده س... خيليا تحت تاثير مشروب و مواد مخدر جون يك نفر ديگه رو گرفتن... خيليا تو بچگي شون صدمه هاي خيلي بدي ديدن... خيليا تحت تاثير جمع و دوستان ناباب و خيليام بخاطر فقر... اونايي هم كه قبل از رسيدن به سن قانوني قتل يا كمك به قتل كردن حبس ابد گرفتن... واقعا از كسي كه تو منجلاب بزرگ شده چجوري ميشه توقع گل بار اومدن رو داشت؟؟ از اونورم با خونواده مقتولين صحبت ميكنن، با قاضي پرونده... با دادستان، پليس و پزشك قانوني... هر كسي حرف خودشو ميزنه... از ديد و زاويه و نظر خودش... همونطور كه گفتم خيلي خيلي پيچيده س، ولي نظر شخصي شما راجع به اعدام قاتل چيه و چرا؟؟ #گپ_خودموني_آزاجون پ.ن. ممنون ميشم نظر شخصي خودتون رو بنويسين و اين آزادي رو هم به بقيه بدين تا بحث به جروبحث تبديل نشه ممنونم...
Read more
لحظه ي وقوع مرگ با توجه به اين كه مرگ يکي از انواع تجلي رحمت خداوند است كه همه ی افراد به طور خاص از آن برخوردار ...
Media Removed
لحظه ي وقوع مرگ با توجه به اين كه مرگ يکي از انواع تجلي رحمت خداوند است كه همه ی افراد به طور خاص از آن برخوردار ميشوند، در لحظه ي وقوع، بسيار دلپذير و خوشايند است. هر نوع مرگي از جمله مرگ از اين جهان، همين ويژگي را دارد. يعني، همه ي ما در لحظه ي جدا شدن از جسم خود، شيريني و لذت وصف ناپذيري را ميچشيم كه مربوط ... لحظه ي وقوع مرگ
با توجه به اين كه مرگ يکي از انواع تجلي رحمت خداوند است كه همه ی افراد به طور خاص از آن برخوردار ميشوند، در لحظه ي وقوع، بسيار دلپذير و خوشايند است. هر نوع مرگي از جمله مرگ از اين جهان، همين ويژگي را
دارد. يعني، همه ي ما در لحظه ي جدا شدن از جسم خود، شيريني و لذت وصف ناپذيري را ميچشيم كه مربوط به همين لطف و رحمت ويژه است.
اما بر خلاف اين كه از اين نظر، تجربه ي مرگ براي همه يکسان است، لحظه ي پيش از اين رويداد و زمان پس از آن، براي همه مشابه نيست.چگونگي گذر از اين لحظات، مربوط به تعلقات ذهنی انسان به زندگي، اشخاص، اماكن، ثروت، قدرت، خدمت، عبادت، خوشيها، ناخوشيها و ... است.
پس از مرگ نيز راحتي يا ناراحتي هر فردي به خود او بستگي دارد.
دردمندي و عذاب پس از مرگ، ناشي از اين است كه فرد، به جاي استفاده از شرايط آزادی از بند مکان و حركت به سوي زندگي بعدي، شروع به تلاش نافرجامي براي بازگشت به زندگي ميكند و در نهايت، باقي ماندن در ميان بازماندگان را كه براي او مناسب نيست ترجيح ميدهد. در اين وضعيت، عذاب او ناشي از فشار باقی ماندن در شرايطی است كه مناسب ساختار وجودی او نيست و در حقيقت، نفع او در اين است كه آن را ترك كند. به بيان ساده،
وابستگي او، او را از ادامه ي راه وضعيت مطلوب باز ميدارد و اين شرايط، آزاردهنده است
فشار قبر
يکی از موضوعات مطرح شده درباره ی وقايع پس از مرگ، فشار قبر است كه بعضی آداب و رسوم دينی نيز بر پايه ی آن شکل گرفته است. برای مثال، بخشي از مراسم تدفين در بين مسلمانان اين است كه در قبر، پوشش روي چهره را كنار ميزنند و جسد را تکان ميدهند. يکي از دلايل انجام اين كار،
كمک به صاحب جسد است تا با ديدن جسم بي جانش مرگ خود را باور كند. بسياري از كساني كه از دنيا ميروند، نميخواهند مرگ خود را بپذيرند و اين ناباوري براي آنها دردسر آفرين است
ممکن است كسي كه پس از در گذشتن، مرگ خود را باور نميكند و يا نميخواهد آن را بپذيرد، قصد بازگشت به بدن خود را داشته باشد؛ اما علاوه بر اين كه به مقصودش نخواهد رسيد، در تلاش براي تسخير جسم خود، تحت
فشار و سختي عظيمي قرار ميگيرد كه همان »فشار قبراست
بسياري از ما گمان ميكنيم كه به راحتي حقيقت مرگ را خواهيم
پذيرفت؛ در حالي كه فقط تعداد اندكي از درگذشتگان هستند كه به دليل معرفت و آگاهي دانش كمال به سادگي دست از اين دنيا از جمله جسم خودميكشند و بدون فشار قبر به سوي زندگي بعدي رهسپار ميشوند. اين عده كه هواي ديدار پروردگار و عزم كوي او را دارند، حتي لحظه اي در فشاروابستگي هاي زميني باقي نمي مانند
Read more
آفرين به شما! شما با اين حركتتون مشكلات اقتصادي و فشارهاي رواني مردم رو تا حدود زيادي حل كردين🏻🏻🏻 اگر چهار تا ادم مثه شما باشه مشكلات مملكت به كل حل ميشه! چه معني اي داره كه دارن اهنگ ميخونن!! چه معني داره كه مردم از موسيقي و هنر لذت ببرن!اصن با هر چي كه اسمش هنرمند باشه بايد همينجوري برخورد كرد دم ... آفرين به شما!
شما با اين حركتتون مشكلات اقتصادي و فشارهاي رواني مردم رو تا حدود زيادي حل كردين👏🏻👏🏻👏🏻
اگر چهار تا ادم مثه شما باشه مشكلات مملكت به كل حل ميشه!
چه معني اي داره كه دارن اهنگ ميخونن!! چه معني داره كه مردم از موسيقي و هنر لذت ببرن!اصن با هر چي كه اسمش هنرمند باشه بايد همينجوري برخورد كرد

دم شما گرم كه اينقد احساس مسئوليت ميكنين كه با اين شدت برخورد ميكنين 🙂
.
جدى نوشت: اين فيلم واقعا تكان دهنده س! دلم به حال خودمون ميسوزه، هر كسي كه توى هنر بوده حداقل يك بار اين حس رو و اين فشار رو تحمل كرده، اين كليپ خاطرات بدى رو ياد من آورد😞
@nasrollah.radesh
@arzhang_amirfazli
@rezaattaran
@naeemehnezamdoost
Read more
(كارم درسته) يك كار قديمي با يه دوست كاردرست ادي كه از راديو جوان پخش شده اون زمان كمتر كسي تو اين مود كار مي كرد شايد شنيده باشيد شايدم خيلياتون نشنيده باشيد شايدم بعضياتونم شنيديد ولي نفهميديد چون كار قوي هميشه جلوتر از زمان خودشه يكي از دليلاش اينه و دليل ديگش اينه كه هيچوقت كاراي بچه هاي غير تهراني ... (كارم درسته) يك كار قديمي با يه دوست كاردرست ادي كه از راديو جوان پخش شده اون زمان كمتر كسي تو اين مود كار مي كرد شايد شنيده باشيد شايدم خيلياتون نشنيده باشيد شايدم بعضياتونم شنيديد ولي نفهميديد چون كار قوي هميشه جلوتر از زمان خودشه يكي از دليلاش اينه و دليل ديگش اينه كه هيچوقت كاراي بچه هاي غير تهراني حمايت و ساپورت نشده چون رسانه ها همش پولي و مافيا هستند و اصل مطلب كه خود هنره ارزشي نداره تو ايران ،
اول يه گله كوچك بكنم از همشهرياي عزيز كه فكر مي كنند مرغ همسايه غازه و همشهريهاي خودشون توجه ، حمايت و تبليغ نمي كنند در صورتي كه تنها شهري كه رقابت تنگاتنگ با موسيقي پايتخت داره بندرعباسه (چه تنظيم چه نوازندگي و چه خوانندگي ) الان خيلي از بهترين هاي تهران بندرين ولي بايد از بندر به تهران مي رفتند تا ما قبولشون كنيم وقتي خودمون خودمون قبول نداريم توقع هم نداشته باشيم روي ما سرمايه گذاري بشه البته ويترين موزيك ايران دست يه عده تاجر افتاده كه از موزيك هيچ چيز نمي فهمند و با هزينه هاي گزاف سليقه و گوش مردم را خراب مي كنند موزيسين هايي كه يك شبه با ميليون ها هزينه كه در رسانه هاي پوچ توسط شاخ هاي مجازي دختركهاي رقصنده و پيجهاي حاشيه اي معروف مي شوند كاش استعدادي كشف مي شد بعد تبليغ مي شد هنرمند بايد طوري كار كنه كه مخاطباش سر و دست بشكنند نه اينكه كارش دست همچين چيزهايي گير باشه ولي متاسفانه اين سياست اشتباه جا افتاده و مردم خواننده تجاري اينستاگرامي را يك شبه سوپراستار مي كنند ما تو شهرمون هنرمنداي خيلي قوي داريم كه اگر مسابقه اي به عنوان تست صدا سولفژ و تحرير بزارن همه خواننده هاي ويتريني رو قورت مي ده مثلا عمران طاهري از همه اين پاپ هاي جديد ويتريني قوي تره حاضرم شرط ببندم ولي چقدر ساپورت و حمايت شده در برابر اونا ،عمران مثال زدم چون با هم كار كرديم و بزرگ شديم وگرنه خيليها هستند ،ياد بگيريم همديگر را حمايت كنيم سينماي هند خودش را در تراز اول دنيا قرار داد چون همديگر را قبول داشتند و حمايت كردند ، موزيك لاتين هميشه هاليوود به چالش كشيده چون هميشه پشت هم هستند ، پرچم بندر بالاست
#music #rapmusic #hiphop #gangstyle #rapbnd #rapper
Read more
حتما از اخبار شنیدین که یک مدرسه فوتبال در یزد تعدادی کودک را به قصد گرفتن ارز مسافرتی آنها را با خود ...
Media Removed
حتما از اخبار شنیدین که یک مدرسه فوتبال در یزد تعدادی کودک را به قصد گرفتن ارز مسافرتی آنها را با خود به کشور گرجستان برده و در آنجا متاسفانه بر اثر کوتاهی مسولین کودکان فوت کردن مطلب زیر از همکار عزیزم هست عینا کپی میکنم مطلب ذیل نظر بنده و موسسه حقوقی آوای عدالت سروش نمیباشد و صرفا به قصد حفظ امانت عینا ... حتما از اخبار شنیدین که یک مدرسه فوتبال در یزد تعدادی کودک را به قصد گرفتن ارز مسافرتی آنها را با خود به کشور گرجستان برده و در آنجا متاسفانه بر اثر کوتاهی مسولین کودکان فوت کردن مطلب زیر از همکار عزیزم هست عینا کپی میکنم مطلب ذیل نظر بنده و موسسه حقوقی آوای عدالت سروش نمیباشد و صرفا به قصد حفظ امانت عینا کپی میگردد در پایان من هم این مصیبت را به کل مردم ایران تسلیت میگم جهت کسب اطلاعات بیشتر از این فاجعه میتوانید به سایت وکیل مدافع به نشانی www.wakilmodafe. com مراجعه فرمائید
نامه اي به يك مدير آكادمي در يزد
آقاي محمدي شما غلط كرديد! عبدالصمد ابراهيمي
جناب آقاي محمدي
مسئول باصطلاح آكادمي در يزد
برحسب عادت سلام!
قبل از هر چيز بابت لحن تند اين نامه معذرت نمي خواهم. هر جاي نوشتارم بار حقوقي داشته باشد در محكمه اي جوابگوي شما هستم. شما غلط كرديد براي اخذ ارز مسافرتي چراغ دو خانواده را خاموش كرديد.
شما غلط كرديد با اظهار خوشبختي اعلام كرديد بچه ها بيمه مسافرت بودند.
شما غلط كرديد در كانال آكادمي تان،خانواده ها را به جبران خسارت در صورت عدم همراهي در اين سفر و اخراج از آكادمي تهديد كرديد.
شما غلط كرديد بر خلاف پيام هايتان مدعي هستيد اين سفر تفريحي بود.
شما غلط اندر غلط كرديد كه مي گوييد بچه ها را سفر تفريحي برديم.مگر شما مجوز آژانس خدمات مسافرتي بند ب از سازمان ميراث فرهنگي داريد كه تور تفريحي برگزار كرديد؟
شما و كسي كه اين مشورت را بابت بيان چنين دروغي به شما داده غلط كرديد و تاوان اين غلط را خواهيد داد چون با اعتراف به برگزاري تور تفريحي نه تنها خودتان را نجات نداديد كه وارد مهلكه اي تمام عيار كرديد. حالا ديگر بيمه هم اگر ديه آن عزيزان را بدهد شما بايد جوابگوي بيمه باشيد.مجوز آكادمي تان بايد باطل شود چون فعاليت خارج از چارچوب مجوز داشتيد و به حاي فعاليت ورزشي، فعاليت تفريحي و گردشگري داشته ايد. تقصير شما باعث فوت دو كودك شد.به بند پ ماده ٢٩١ قانون مجازات سري بزنيد تا بدانيد چه غلطي كرده ايد.شما غلط كرديد اصلا در سفر تفريحي مسابقه فوتبال بدون حضور پزشك و مربي برگزار كرديد.
رفتار شما در خوش بينانه ترين حالت مصداق بارز جنايت شبه عمد است و قطعا بابت اين غلطي كه كرده ايد بر خلاف ادعايتان كه در برنامه ٩٠ با وقاحت تمام گفتيد كسي نمي تواند يقه ما را بگيرد قانون يقه شما را خواهد گرفت.
شما غلط بزرگي كرديد كه به پدر آن كودك معصوم پيام داديد در برنامه ٩٠ وجهه آكادمي شما را خراب نكند.اين آكادمي بايد بر سر شما و ناظران خواب زده اي كه حالا خود را كنار كشيده و تلاش در راستا
Read more
الهي دردهايي هست كه نمي توان گفت و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست الهي اشك هايي هست كه با ...
Media Removed
الهي دردهايي هست كه نمي توان گفت و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست الهي اشك هايي هست كه با هيچ دوستي نمي توان ريخت و زخم هايي هست كه هيچ مرحمي آنرا التيام نمي بخشد و تنهايي هايي هست كه هيچ جمعي آنرا پر نمي كند الهي پرسش هايي هست كه جز تو كسي قادر به پاسخ دادنش نيست دردهايي هست كه جز تو كسي ... الهي
دردهايي هست كه نمي توان گفت
و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست

الهي
اشك هايي هست كه با هيچ دوستي نمي توان ريخت
و زخم هايي هست كه هيچ مرحمي آنرا التيام نمي بخشد
و تنهايي هايي هست كه هيچ جمعي آنرا پر نمي كند

الهي
پرسش هايي هست كه جز تو كسي قادر به پاسخ دادنش نيست
دردهايي هست كه جز تو كسي آنرا نمي گشايد
قصد هايي هست كه جز به توفيق تو ميسر نمي شود

الهي
تلاش هايي هست كه جز به مدد تو ثمر نمي بخشد
تغييراتي هست كه جز به تقدير تو ممكن نيست
و دعاهايي هست كه جز به آمين تو اجابت نمي شود

الهي
قدم هاي گمشده اي دارم كه تنها هدايتگرش تويي
و به آزمون هايي دچارم كه اگر دستم نگيري و مرا به آنها محك بزني، شرمنده خواهم شد.

الهي
با اين همه باكي نيست
زيرا من همچو تويي دارم
تويي كه همانندي نداري
رحمتت را هيچ مرزي نيست
اي تو خالق هستي تنهايم مگذار...
... ..........
Read more
الهي دردهايي هست كه نمي توان گفت و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست الهي اشك هايي هست كه با ...
Media Removed
الهي دردهايي هست كه نمي توان گفت و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست الهي اشك هايي هست كه با هيچ دوستي نمي توان ريخت و زخم هايي هست كه هيچ مرحمي آنرا التيام نمي بخشد و تنهايي هايي هست كه هيچ جمعي آنرا پر نمي كند الهي پرسش هايي هست كه جز تو كسي قادر به پاسخ دادنش نيست درهايي هست كه جز تو كسي آنرا ... الهي
دردهايي هست كه نمي توان گفت
و گفتني هايي هست كه هيچ قلبي محرم آن نيست
الهي
اشك هايي هست كه با هيچ دوستي نمي توان ريخت
و زخم هايي هست كه هيچ مرحمي آنرا التيام نمي بخشد
و تنهايي هايي هست كه هيچ جمعي آنرا پر نمي كند
الهي
پرسش هايي هست كه جز تو كسي قادر به پاسخ دادنش نيست
درهايي هست كه جز تو كسي آنرا نمي گشايد
قصد هايي هست كه جز به توفيق تو ميسر نمي شود
الهي
تلاش هايي هست كه جز به مدد تو ثمر نمي بخشد
تغييراتي هست كه جز به تقدير تو ممكن نيست
و دعاهايي هست كه جز به آمين تو اجابت نمي شود
الهي
قدم هاي گمشده اي دارم كه تنها هدايتگرش تويي
افكار آشفته‌ای، كه تنها سامان دهنده‌اش تویی
و به آزمون هايي دچارم كه اگر دستم نگيري و مرا به آنها محك بزني، شرمنده خواهم شد.
الهي
با اين همه باكي نيست
زيرا من همچو تويي دارم
تويي كه همانندي نداري
رحمتت را هيچ مرزي نيست
اي تو خالق دعا و مالك" آمين"...
الهي 
مرا تو دعا كن
برای من تو دعا كن
دعای مرا تو دعا كن....
Read more
<span class="emoji emoji1f4dd"></span>يادی از آقای بازيگر ايران، عزت‌الله انتظامی هنرمندي كه با سنگلج آغاز كرد وقتي كسي او را نمي‌شناخت ...
Media Removed
يادی از آقای بازيگر ايران، عزت‌الله انتظامی هنرمندي كه با سنگلج آغاز كرد وقتي كسي او را نمي‌شناخت با همان چشم‌هاي نافذ، صداي گيرا و طنز مشهورش بانگ گاو سرمي‌داد و به كنايه مي‌گفت: تو گاو را هم نمي‌شناسي؟ اين جمله‌اي بود كه در معرفي خودش به برخي اهل سياست گفته بود. او با همان نقش گاو آوازه جهاني يافت. ... 📝يادی از آقای بازيگر ايران، عزت‌الله انتظامی
هنرمندي كه با سنگلج آغاز كرد وقتي كسي او را نمي‌شناخت با همان چشم‌هاي نافذ، صداي گيرا و طنز مشهورش بانگ گاو سرمي‌داد و به كنايه مي‌گفت: تو گاو را هم نمي‌شناسي؟ اين جمله‌اي بود كه در معرفي خودش به برخي اهل سياست گفته بود. او با همان نقش گاو آوازه جهاني يافت. بازي كم‌مانند او در فيلم گاو، به كارگرداني آقاي مهرجويي موجب شد كه نخستين جايزه بين‌المللي بازيگري سينماي ايران در سال 1350در جشنواره شيكاگو نصيب ايران شود. اين نقش دومين بازي سينمايي او بود. بين اين دو بازي حدود 20سال، او كاري با سينما نداشت. نظم ذهني و دقتي كه براي او فرهنگ شده بود اجازه نمي‌داد باري به هر جهت جلوي هر دوربيني برود. او مي‌گفت گاه نقشي به او پيشنهاد شده و او پس از چند ‌ماه مطالعه و تحقيق ميداني، به اين نتيجه رسيده كه نقش سخت‌تر از آن است كه بازي كند. بسياري گمان مي‌كنند برخورد حرفه‌اي در پذيرفتن پيشنهادهاي دشوار است اما او نشان داد گاه نپذيرفتن، برخورد حرفه‌اي‌تر است. منزل پدري او در محله سنگلج درجايي كه پيش‌ترها پارك ملي خوانده مي‌شد و امروز به پارك شهر مشهور است، قرار داشت. مدرسه صنعتي آلماني‌ها در همان نزديكي بود و هنوز هم آثاري از آن روزگار در همين مدرسه در خيابان30تير كنوني باقي مانده است. برخي دانش‌آموختگان اين هنرستان در رشته‌هاي مختلف درخشش فراواني داشتند كه احتمالا برآمده از تربيت و نظم آلماني بود. او نيز در همين مدرسه تحصيل كرد و سپس در همان اوان جنگ جهاني دوم به آلمان رفت. آنجا روزها در كارخانه ذوب‌آهن كار مي‌كرد تا شب‌ها به رشته مورد علاقه‌اش، تئاتر بپردازد. اينها بخش‌هايي از خاطراتي است كه از
زبان او بسيار شنيدني‌تر بود. او نه‌تنها زندگي بلكه هنرپيشگي را نيز با تهران شروع كرد. كارش با تئاتر تهران در لاله‌زار آغاز شد. دوست صميمي آن ‌دوران او به گفته خودش همان كسي است كه به صداي تهران مشهور شده؛ مرحوم مرتضي احمدي كه زبان مردم كوچه و بازار آن روزگار را به يادگار گذاشت و آن را از گزند فراموشي نجات داد.
مرتضي احمدي و عزت‌الله انتظامي هر دو پيش‌پرده‌خوان تئاترهاي تهران و تئاترهاي ديگر بودند. گراندسينما از آقاي حسن هدايت محصول كار مشترك اين دو هنرمند فقيد است كه نقش‌هاي اصلي اين فيلم را ايفا مي‌كنند.
ادامه یادداشت در کامنت اول...
#عزت‌الله_انتظامی #سینما #هنرمند
Read more
نفسم گرفت ازين شب در اين حصار بشكن در اين حصار جادويي روزگار بشكن چو شقايق از دل سنگ برآر رايت خون به ...
Media Removed
نفسم گرفت ازين شب در اين حصار بشكن در اين حصار جادويي روزگار بشكن چو شقايق از دل سنگ برآر رايت خون به جنون صلابت صخره ي كوهسار بشكن تو كه ترجمان صبحي به ترنم و ترانه لب زخم ديده بگشا صف انتظار بشكن ... سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي؟ تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشكن بسراي تا كه هستي كه سرودن ... نفسم گرفت ازين شب در اين حصار بشكن
در اين حصار جادويي روزگار بشكن
چو شقايق از دل سنگ برآر رايت خون
به جنون صلابت صخره ي كوهسار بشكن
تو كه ترجمان صبحي به ترنم و ترانه
لب زخم ديده بگشا صف انتظار بشكن
... سر آن ندارد امشب كه برآيد آفتابي؟
تو خود آفتاب خود باش و طلسم كار بشكن
بسراي تا كه هستي كه سرودن است بودن
به ترنمي دژ وحشت اين ديار بشكن
شب غارت تتاران همه سو فكنده سايه
تو به آذرخشي اين سايه ي ديوسار بشكن
ز برون كسي نيايد چو به ياري تو اينجا
تو ز خويشتن برون آ سپه تتار بشكن
#محمد_رضا_شفیعی_کدکنی
#حبیب
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> پاييز به معناي واقعيش به شهر زيباي استكهلم اومده و قطره هاي بارون خيابونها رو خيس كرده و عطر خاك ...
Media Removed
پاييز به معناي واقعيش به شهر زيباي استكهلم اومده و قطره هاي بارون خيابونها رو خيس كرده و عطر خاك بارون خورده آدم رو ديوونه.. تو اين سالها خيلي آدمهاي مختلف سر راهم قرار گرفتن و خيليا به بهانه هاي مختلف از مهربوني و ضعفم براي نه گفتن و دست رد به سينه كسي زدن سواستفاده كردن.. نميدونم چرا هيچوقت تجربه ... ➿➿
پاييز به معناي واقعيش به شهر زيباي استكهلم اومده و قطره هاي بارون خيابونها رو خيس كرده و عطر خاك بارون خورده آدم رو ديوونه.. تو اين سالها خيلي آدمهاي مختلف سر راهم قرار گرفتن و خيليا به بهانه هاي مختلف از مهربوني و ضعفم براي نه گفتن و دست رد به سينه كسي زدن سواستفاده كردن.. نميدونم چرا هيچوقت تجربه م نميشه تا براي فرد بعدي تمام نيرومو جمع كنم و قاطعانه بگم؛ نه.. از آدمهايي كه جايي براي رفتن نداشتن و ماهها تو خونه ما زندگي كردن بگير تا افرادي كه براي بيزينس و يا كمك گرفتن مجاني از خدمات دندانپزشكي حاج احمد با مظلوم نمايي بهم نزديك شدن.. با پدرم صحبت ميكرديم و حرف از اينجور آدمها شد و اينكه چرا ما انقدر ساده ايم و زودباور؟؟ بهش گفتم؛ بابا ميدوني، چون ما خودمون دروغ نميگيم نميتونيم باور و يا تصور كنيم كه بقيه ميتونن و يا ميخوان به ما دروغ بگن.. تاييدم كرد و گفت؛ اي كاش تجربه الانم رو سي سال پيش داشتم.. خيلي رو حرفش فكر كردم، ياد حرف همكارم داروخانه افتادم كه وقتي حرف مادرم شد از ته دل همدردي كرد، بهش گفتم؛ هميشه فكر ميكنم اگر مادرم زنده بود من الان كي بودم و چه شخصيتي داشتم.. بهم گفت؛ به اين فكر كن كه همه اين اتفاقات بايد مي افتاد تا تو بشي ايني كه هستي.. جمله قشنگي كه هميشه بهش فكر ميكنم.. گاهي پيش مياد از اينكه انقدر دلرحم و ساده ام و آدمهايي هستن كه از اين صفتها نهايت استفاده رو ميكنن دلگير ميشم ولي با فكر به اينكه خوبي، محبت، مهربوني و كمك به همنوع هرگز پيش خدا گم نميشه فراموشش ميكنم.. تجربه نشون داده آدمهاي زرنگ هميشه نفر آخر مسابقه زندگين و بار كسي كه با تقلب و زرنگي و نه با تلاش و باهوشي ميخواد از بقيه بزنه جلو هرگز به مقصد نميرسه.. به ده سال پيش فكر ميكنم و تمام وزنه هايي كه در طول اين سالها از روحم جدا كردم و به امروز فكر ميكنم كه با همه مهربوني ديگه اون آدم سابق نيستم.. من فرق كردم.. وقتي دست ياري به سمت كسي دراز ميكنم و اون طرف از من بعنوان پلي براي پرش استفاده ميكنه،،ديگه ناراحت نميشم.. فقط پرونده شو براي هميشه ميبندم و داستانشو فراموش ميكنم.. ديگه براي گذشته و اتفاقات و اشتباهاتم غصه نميخورم و بديها رو ميذارم پاي خامي و يا نادوني و اشتباه افراد.. ديگه مسائل رو شخصي نميگيرم و نميگم؛ چرا من.. خوشحال ميشم كه خدا منو وسيله اي براي كمك به بنده ش انتخاب كرده و به يادم ميارم تمام لحظه هاي سخت زندگيم و همه آدمهايي كه فرشته نجاتم شدم و اينكه؛ به اين فكر كن كه همه اين اتفاقات بايد مي افتاد تا تو بشي ايني كه هستي.. من هميني كه هستم رو دوست دارم.. آزاد و آزاده
Read more
مي‌دونم اشتباه مي‌كنم: درحالي‌كه اغلب خانم‌ها تصور مي‌كنند مردهاي خيانتكار به هيچ چيز پايبند ...
Media Removed
مي‌دونم اشتباه مي‌كنم: درحالي‌كه اغلب خانم‌ها تصور مي‌كنند مردهاي خيانتكار به هيچ چيز پايبند نيستند و به قول خودشان با «پر‌رويي» سراغ زن ديگري مي‌روند، پژوهش‌ها حاكي از آن است كه 66 درصد مردها وقتي خيانت مي‌كنند احساس گناه مي‌كنند. پيش از اين هم محققان ثابت كرده بودند كه خيانت، قلب مردها را ... مي‌دونم اشتباه مي‌كنم:
درحالي‌كه اغلب خانم‌ها تصور مي‌كنند مردهاي خيانتكار به هيچ چيز پايبند نيستند و به قول خودشان با «پر‌رويي» سراغ زن ديگري مي‌روند، پژوهش‌ها حاكي از آن است كه 66 درصد مردها وقتي خيانت مي‌كنند احساس گناه مي‌كنند. پيش از اين هم محققان ثابت كرده بودند كه خيانت، قلب مردها را ضعيف مي‌كند و باعث مي‌شود مردهاي خيانتكار بيشتر در معرض مشكلات قلبي و مرگ ناشي از آنها قرار بگيرند. البته پژوهشگران مي‌گويند اين احساس گناه مردها را از خيانت منصرف نمي‌كند و انگيزه وفادار ماندن به شريك زندگي‌شان را در آنها افزایش نمی دهد. به همين دليل از نظر محققان حتي اگر شوهرتان پشيمان شد، احساس گناه كرد و قسم خورد كه ديگر به شما خيانت نمي‌كند، نبايد حرفش را جدي بگيريد؛ چراكه پشيماني براي وفادار ماندن كافي نيست.

هنوزم تو قشنگ‌تري:
براي به دست آوردن دل مردي كه مي‌دانيد به شما خيانت مي‌كند، خودتان را توي باشگاه و دفاتر رژيم‌درماني حبس نكنيد. محققان مي‌گويند، دليل خيانت همسرتان به شما، نه به هم ريختگي ظاهري‌تان بلكه همانطور كه گفتيم مشكلات عاطفي ميان شماست. اين محققان مي‌گويند، تنها 21 درصد مردان گفته‌اند كه جذابيت ظاهري معشوقه‌شان از همسرشان بيشتر بوده و كمتر مردي است كه براي به دست آوردن زني زيباتر، دست به خيانت بزند.دليل خيانت همسر، نه به هم ريختگي ظاهري‌ بلكه مشكلات عاطفي ميان شماست.

اين فقط يك ملاقات كاري نيست:
نمي‌توانيد به همه زناني كه در جلسه‌هاي كاري در كنار همسرتان مي‌نشينند يا با او به ماموريت مي‌روند، برچسب بزنيد. اما محققان مي‌گويند احتمال اينكه يك مرد مستعد خيانت با يكي از همكارانش رابطه عاطفي برقرار كند، كم نيست. پژوهشگران معتقدن40 درصد مردهايي كه خيانت كرده‌اند، در محيط كار با كسي كه به او علاقه‌مند شده‌اند، آشنا شده‌ و رفتن به كنفرانس، جلسه مشترك، ماموريت كار دست آنها داده است.
Read more
خدا در جزييات است يا شيطان! زمانيكه يك پروژه معماري اغاز ميشود همه از كارفرما تا طراح و مجري بدنبال ...
Media Removed
خدا در جزييات است يا شيطان! زمانيكه يك پروژه معماري اغاز ميشود همه از كارفرما تا طراح و مجري بدنبال يافتن پاسخي خردمندانه ، حكمت اميز ، هنرمندانه و كاربردي هستند ! پاسخي به سوالهاي پيدا و پنهان پروژه اقليم ، فرهنگ ، هويت ، موقعيت ، محدوديت هاي اجرا ، بودجه ، زمان و ...... وقتي كارفرما يك شخص هست, پاسخ ... خدا در جزييات است يا شيطان!
زمانيكه يك پروژه معماري اغاز ميشود همه از كارفرما تا طراح و مجري بدنبال يافتن پاسخي خردمندانه ، حكمت اميز ، هنرمندانه و كاربردي هستند ! پاسخي به سوالهاي پيدا و پنهان پروژه
اقليم ، فرهنگ ، هويت ، موقعيت ، محدوديت هاي اجرا ، بودجه ، زمان و ...... وقتي كارفرما يك شخص هست, پاسخ برخي از پرسشها رو اسانتر مي يابيم و يقينا كار راحت تر پيش مي رود .
-حال اگر كارفرمايي به بزرگي مردم يك شهر و يا يك كشور داشته باشيد چه؟
-اگر انان وارث يك فهم زيبايي شناختي تاريخي باشند چطور؟
-اگر در بودجه و زمان محدوديت خاصي نباشد چه؟
-اگر كار شما همچون ديگر پروژه ها بخواهد براي حداقل صد سال يا بيشتر عضو جدايي ناپذير فضاي بصري شهر باشد ان هم نه در كوچه و پس كوچه ها بلكه در برجسته ترين نقاط شهر ! مسوليت سنگيني به نظر ميرسه نه!
القصه
بعد از سالهاي سال بخشي از پروژه متروي اصفهان
كه حداقل در بيشتر خاطرات منه ٣٤ ساله حضور فعال دارد به بهره برداري رسيد....به بدنه چند اثر جاودانه تاريخي و در راس انها به سي و سه پل صبورمان اسيب جدي رساند.
ده ها درخت كهن و تنومد سايه شون از سر مردم كم شد.
چهارباغ از كهن ترين گذر هاي شهري دنيا تُنُك گشت و اثار پيري و رنجوري در چهره اش نمايان شد.
در خيلي از معابر شهر ساليان سال راه ها رو تنگ كرد.
از دروازه شيراز نه دري ماند و نه آوازه اي ...
پس از اين همه نيكي كه ياد شد ،
اينكه بطور كل پروژه درست بوده يا نه رو متخصصين امر ميدانند ولي من شهروند به دنبال مرهمي براي اين زخم هاي شهرم ميگشتم تا اينكه با ورودي ايستگاه متروي آزادى( دروازه شيراز) برخورد كردم براي مدت طولاني ارزو ميكردم و ميكنم كه انچه ساخته اند موقتي بوده يا باشد .
با تمام وجود بدنبال پاسخ پرسشهاي فراواني هستم كه فكرم رو مشغول كرد
-ايا اين شهر كمبود هزينه داشته؟
-چه كسي كار رو سفارش داده ؟
-چه كسي طرح رو تاييد كرده؟
-چه كسي اجازه برداشت از جيب من براي ساخت -اين اثر هنري رو صادر كرده؟
-چه كسي ناظر اين اجراي ضعيف بوده ؟( در عكس جاي جوشها و رنگ اميزي مشكي پروفيل ها رو با دقت بنگريد)
-اصلا شما اصفهان زندگي كرده ايد هرگز ؟ ميدانيد كه اينجا گرد و خاك وارد خانه هاي دربسته نيزميشود و روي همه چيز مي نشيند ؟
براي تميز كردن اين سطوح بزرگ شيشه اي چه انديشيده ايد كه همچون تصوير بالا نماد شلختگي ما نشوند؟
-در مورد نحوه تعامل اين سازه با محيط پيرامونش با رهگذران با فرهنگ و هويتمان كمي توضيح دهيد لطفا ...!؟
ما هم زمان كافي و هم پول حسابي پرداخت كرديم ونتيجه رو نمي پسنديم !
بابك حسن پور
Read more
دلم تنگ تويي است ك نميداني ك نميپرسي حال دلتان چطور است ك بگوييم تو ك هستي خوب است ؛ عاليست بهتر از ...
Media Removed
دلم تنگ تويي است ك نميداني ك نميپرسي حال دلتان چطور است ك بگوييم تو ك هستي خوب است ؛ عاليست بهتر از اين نخواهد شد! دلم براي تويي تنگ است ك آرام خوابيده اي و نميداني چه عذابيست در گذشته بيدار ماندن يعني چه...؟ همه ي ما دلتنگيم! حتي دلتنگ كوچكترين لكه اي از خاطرات در گذشته! حتي همان نور لامپِ ... دلم تنگ تويي است
ك نميداني
ك نميپرسي حال دلتان چطور است
ك بگوييم تو ك هستي خوب است ؛
عاليست بهتر از اين نخواهد شد!
دلم براي تويي تنگ است
ك آرام خوابيده اي
و نميداني چه عذابيست
در گذشته بيدار ماندن
يعني چه...؟
همه ي ما دلتنگيم!
حتي دلتنگ كوچكترين
لكه اي از خاطرات در گذشته!
حتي همان نور لامپِ اتاق
ك به موقع لايو هميشه مسئله ي
غر زدنمان بود به دليل اينكه
مزاحم هميشگي عكسهايمان بود!
دلتنگ با شوق كامنتها را خواندن!
دلتنگ آن سادگي و بي ريا بودن!
دلتنگ آن صورت مظلوم!
دلتنگ گذشته...!
آري،
ما در دلتنگي ،
دلتنگ ترينيم!
ما با خيلي از سختيها زندگي
كرديم با خيلي از بي معرفتيها
كنار اومديم، همه ي كم ديده شدن
هارو به جون خريديم اما
توهين هاي اين روزها...
واقعا بعضي از توهين ها
در توان ما نيست و از تحمل
كردنشون عاجز هستيم!
كسايي ك اصلاً نه از گذشته
نه از سختيا نه از كم لطفي ها
خبر دارن ميان و توهين ميكنن
و اين واقعا براي يه طرفدار ك
خواننده ي محبوبشو مثل يكي
از اعضاي خانوادش ميدونه و
دوسش داره خيلي سخته!
خيلي سخت!
يادته اون متن يكي از
هوادارا ك ميگفت پويان مختاري كيست؟
كسي بود ك هزاران نقاط
مثبت آشكار داشت!
ولي الان پويان مختاري كيست ؟
كيست...؟
قضاوت با خودت داداش!
ما همون طرفدارايي هستيم
ك لحظه به لحظه با شادي هات
شاد و با ناراحتيات غمگين بوديم!
و اين حرف شايد بي منت ترين
حرف دنيا باشه!
فقط براي اينكه بدوني ما
بد تورو نميخوايم!
ما هوادارت بوديم و ميمونيم
ولي اين بستگي به تو داره
ك اين هواداري مارو سربلند كنه
يا...؟
فقط ميتونيم بگيم
اميدواريم همه چيز به گذشته برگرده...
.
از طرف پي امي هاي قديمي و واقعي!
@pooyanmokhtari
#pooyanmokhtari
#اهواز #حاشیه #ایذه #پویان_ مختاری #شیراز #استانبول
Read more
. . . پارسال همين موقع ،توي همين شبا و روزا ،توي همين لحظه ها بود كه مجبور بودم گوشه خونه روي تخت شبانه ...
Media Removed
. . . پارسال همين موقع ،توي همين شبا و روزا ،توي همين لحظه ها بود كه مجبور بودم گوشه خونه روي تخت شبانه روز بمونم و حتي يه ليوان آب هم نمي تونستم خودم برم و بخورم به خاطر اتفاق بد و بيماري كه تو زندگيم تجربه كردم و هيچ وقت حتي خيالش و نميكردم كه روزي همچين بيماري سراغ من بياد، فكر كنيد به يكباره بفهمي تومور ... .
.
.
پارسال همين موقع ،توي همين شبا و روزا ،توي همين لحظه ها بود كه مجبور بودم گوشه خونه روي تخت شبانه روز بمونم و حتي يه ليوان آب هم نمي تونستم خودم برم و بخورم به خاطر اتفاق بد و بيماري كه تو زندگيم تجربه كردم و هيچ وقت حتي خيالش و نميكردم كه روزي همچين بيماري سراغ من بياد، فكر كنيد به يكباره بفهمي تومور داري و انقدر رشد كرده كه به استخونت رسيده و نخاعت و درگير كرده و.........بگذريم
درست يك سال گذشت از اون روزاي تلخ
از اون اتفاقاي بد
و اتفاقاي بعدش ...
كه هيچ وقت نفهميدم حكمت خدا چي بود
كه انقدر به يكباره از همه جا برام نحسي باريد... ولي تونستم خودم و بشناسم كه چقدر قوي هستم

شايد اون روزها و شبا خيلي غمگين بودم كه چرا من!!؟؟
ولي الان خوشحالم چون به معناي واقعي كلمه درك كردم حكمت خدارو
روزاي سختي و گذروندم
كه كسي غير از خودم نمي تونه بفهمه
اما با اين حال
خوشحالم ،چون محكمم كرد
خوشحالم ،چون راه جديدي جلوي پام باز شد
خوشحالم ،چون بهم اين قدرت و داد كه دنيارو جور ديگه اي ببينم
چشمم رو به خيلي چيزها باز كرد
خيلي هارو بشناسم
ببينم و درك كنم ذات واقعي هر كسي رو
خدايا شكرت
كه به من اين فرصت رو دادي كه دوست و دشمنم رو تشخيص بدم وعده اي انسان نما و منفعت طلب كه اطرافم بودند رو براي هميشه به سطل آشغال بندازم

وقتی طوفان تمام می شه ،یادت نمی آید چطور از دل اون گذشتی، چطور ازش جان به در بردی،حتی مطمئن نیستی که آیا واقعا طوفان تمام شده یا نه!؟ اما در این میان یک چیز قطعيه
وقتی طوفان را پشت سر می گذاری دیگر همان آدم قبل از وقوع طوفان نیستی. همه قصه طوفان همینه
عمر میگذره
و من بیش تر میفهمم
که هیچ چیز در دنیا
ارزش گریه کردن را ندارد!

و در نهایت، همه چیزی که یاد گرفتم این بود که چطور تنهایی قوی باشم‌. التماس دعا🙏🏻
Read more
فضايل كلي ماه رمضان در بين ماه هاي سال قمري، ماه رمضان، از قداست و جايگاه ويژه اي برخوردار است چنانكه ...
Media Removed
فضايل كلي ماه رمضان در بين ماه هاي سال قمري، ماه رمضان، از قداست و جايگاه ويژه اي برخوردار است چنانكه در دعاي مخصوص آن مي خوانيم: «... و هذا شهر عظمته و كرمته و شرفته و فضلته علي الشهور...»؛ (اقبال الاعمال/24) «و رمضان، ماهي است كه او را عظمت و كرامت و شرافت، و فضيلت دادي، نسبت به ماه هاي ديگر.» رسول ... فضايل كلي ماه رمضان

در بين ماه هاي سال قمري، ماه رمضان، از قداست و جايگاه ويژه اي برخوردار است چنانكه در دعاي مخصوص آن مي خوانيم: «... و هذا شهر عظمته و كرمته و شرفته و فضلته علي الشهور...»؛ (اقبال الاعمال/24) «و رمضان، ماهي است كه او را عظمت و كرامت و شرافت، و فضيلت دادي، نسبت به ماه هاي ديگر.» رسول خدا(ص) مي فرمايد: «اگر كسي در اين ماه، يك آيه از قرآن، تلاوت كند، ثوابش مثل كسي است كه در غير ماه رمضان، يك بار قرآن را ختم كرده باشد.»(امالي صدوق/93)

از امام صادق(ع) نيز درباره ماه رمضان نقل شده است: «هركس در ماه رمضان، صدقه اي بدهد خداوند هفتاد نوع، بلا را از او دور مي كند.» (بحار/ 93/316)

حضرت علي(ع) از پيامبر خاتم(ص) نقل مي فرمايد: «هيچ مؤمني نيست كه ماه رمضان را، به حساب خدا، روزه بگيرد، مگر آن كه خداي تبارك و تعالي، هفت خصلت را براي او لازم گرداند، هرچه حرام در پيكرش باشد محو و ذوب گرداند. به رحمت خداي عزوجل نزديك مي شود. (با روزه خويش) خطاي پدرش حضرت آدم را مي پوشاند. خداوند لحظات جان دادن را، براي او، آسان كند. از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان است. خداي عزوجل از خوراكي هاي لذيذ بهشتي او را نصيب دهد. و بالاخره خداي عزوجل، برائت و بيزاري از آتش دوزخ را به او عطا فرمايد. (پرسش كننده در اين حديث مفصل، عالم يهودي بود) كه عرض كرد راست گفتي اي محمد.» (من لايحضر صدوق/2/74)

ماه مبارك رمضان علاوه بر اين كه ماه عبوديت و بندگي، و ماه غفران و رحمت الهي است، از جهات ديگر نيز حائز اهميت است:

1)ماه رمضان ،ماه نزول قرآن

اولين ويژگي و امتياز ماه مبارک رمضان، نزول قرآن كريم بر قلب نازنين پيامبر خدا(ص) براي نجات و هدايت انسان ها در اين ماه پربركت است چنانكه خداي سبحان مي فرمايد: «ماه رمضان، ماهي است كه قرآن به عنوان راهنمايي مردم و نشانه هاي هدايت و فرق ميان حق و باطل در آن، نازل شده است.» (بقره/185) در آيه ديگر مي فرمايد: «ما قرآن را در شب مبارك فرو فرستاديم.»(دخان/2)
Read more
1️⃣3️⃣ قسمت پنجم اما انسان هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد. در مسلخ عشق جز نكو را ...
Media Removed
1️⃣3️⃣ قسمت پنجم اما انسان هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد. در مسلخ عشق جز نكو را نكشند روبه صفاتان زشت خو را نكشند اگر عاشق صادرى ز كشتن مهراس مردار بود هر آن كه او را نكشند البته با مير زاده ى عشقى از طريق اشعارشان آشنا بودم شاعر ممتاز و خوش قريحه اى بود. ميگويند خداوندگان هنر ... 1️⃣3️⃣
قسمت پنجم
اما انسان هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد. هنوز درد ميكشد.
در مسلخ عشق جز نكو را نكشند
روبه صفاتان زشت خو را نكشند
اگر عاشق صادرى ز كشتن مهراس
مردار بود هر آن كه او را نكشند
البته با مير زاده ى عشقى از طريق اشعارشان آشنا بودم شاعر ممتاز و خوش قريحه اى بود. ميگويند خداوندگان هنر قانون ستيرند. اما بنده هم چون صفتى را براى احد و الناسى قائل نيستم. ستيزى در كار نيست. مير زاده ى عشقى هم قانون ستيز نبود. بر عكس از قاعده و آيين پيروى ميكرد، اما نه از اين قانون بى مقررات و ملزومات ملزومه. قانون ناگريز. قانون بى زوال. قانون باطنى. قانونى كه طبيعى تر از آن هيچ چيز در جهان نيست. قانونى كه همه به آن تمكين ميكنند.
از ناپلون گرفته تا استالين فرقى نميكند. هر كس به اندازه ى فهم و لياقتش. قانونى كه ميگويد هر كس بالقوه يك متجاوز است و هر متجاوز بالقوه اين توانايى را دارد كه به يك متجاور بالفعل تبديل شود. قانونى كه باعث ميشود هر كس به ديگرى تنه بزند و راه خودش را باز كند
قانونى كه باعث ميشود هر كس مانع پيشرفت و ترقى ديگرى شود. قانون تنه زدن، قانون تعددى...
قانون نمرود!"
ميبينى من ميتونم برات تك تك لحظه ها و خاطراتمون رو تعريف كنم
اون روز كه اين نمايشنامه رو خوندى با خودم گفتم قراره كاره خطرناكى انجام بدى. من باهات حرف نميزدم ولى تو ديگه چرا با من حرف نميزدى. تو ديگه چرا منو #صدا نكردى بى معرفت. گاهى وقتا خودمو بابت حرف نزدن با تو توجيه ميكردم كه خودش بلده كه چجورى كنار بياد. گاهى وقتا كه روى كاناپه ميشستم ميديدم ميومدى رو به روى آيينه وايميستادى و سرتو ميبردى جلو تر و دست به ريشت ميكشيدى. و به تار سفيد ريشت خيره ميشدى و من برات دست ميزدم كه #افرين، ببين چه خوب به پاى خودش پير شده.
حالا بعد از اين همه سال حرف نزدم كه از خاطرات يه طرفه مون برات تعريف كنم.
يادت رفته كه هر كسى يه خود ديگه هم داره. اگه تو بميرى و #نفست بند بياد منم ميميرم و نفسم ميگيره. اومدم بگم پاشو بيدار شو. بسه. اومزم بگم اگه نمردى و #زنده برگشتى. به دليل داره. تنها دليلش اينه كه بايد پس بگيرى از كسي كه خيلى ساله همه ى روزا و شباتو ازت گرفته. من همين جا #كنارت روى صندلى نشستم. فكر كنم تنها كسي كه تو اين دنيا مونده باشه و دلش بخواد زنده بمونى، منم. من و تو تنها ترين آدم هايى هستيم كه بى پناه بين #مرگ و #زندگى دست و پا ميزنيم.
Read more
أين كه آدم مسابقه بده، بره روي استيج و خودت رو با ديگران به چالش بكشي و بخواي به بهترين جايگاه برسي طبيعتاً ...
Media Removed
أين كه آدم مسابقه بده، بره روي استيج و خودت رو با ديگران به چالش بكشي و بخواي به بهترين جايگاه برسي طبيعتاً يه حس غريضي هستش، هيجان انگيزه و جرعت ميخواد، هميشه تلاشم بر أين مبنا بوده كه بهتر از ديروزم باشم، چون ميدونم أين ورزش هميشه اون طوري كه فكرشو ميكني پيش نميره و هر لحظه احتمال أين وجود داره ... أين كه آدم مسابقه بده،
بره روي استيج و خودت رو با ديگران به چالش بكشي و بخواي به بهترين جايگاه برسي طبيعتاً يه حس غريضي هستش،
هيجان انگيزه و جرعت ميخواد،
هميشه تلاشم
بر أين مبنا بوده كه بهتر از ديروزم باشم،
چون ميدونم أين ورزش هميشه اون طوري كه فكرشو ميكني پيش نميره و هر لحظه احتمال أين وجود داره كه جايگاهت دچار تغييراتي بشه،
به همين خاطر ياد گرفتم زيبايي اندام رو فقط براي مدال و سكو نداشته باشم،درسته اون حس ناب اون لحظه كه شمارو به عنوان نَفَر اول صدا ميكنن بي نظيره اما خوب چه ميشه كرد،
هميشه همينطور كه آدم ميخواد همه چي پيش نميره.
بلاخره بعد از ٩سال ورزش كردن در أين رشته در سن ١٩ سالگي خودم رو روي استيجي كه از كوچيكي آرزو داشتم محك زدم،
درسته اولين بارم بود رفتم رو استيج
درسته دستم خالي بود و تك تنها با هزارتا مشكل كه فقط چند نَفَر ميدونن خودمو رسوندم به مسابقه،
درسته از وروديه مسابقه تا آخرش هزارتا سنگ انداختن،
ولي من كم نياوردم😊💪🏽
خلاصه أين اولين ورژن بدن مسابقه اَي من بود كه واسش ٦ماه رژيم گرفتم،
و بدون هيچ دارويي 💉يعني طبيعي خودمو آماده كردم.
تشكر ميكنم از استاد و برادر عزيزم مسعود ذات پرور كه تو أين مدت هر روزه و هر ساعت من رو چك ميكردند و بدن من رو با برنامه ريزي خوبشون به بهترين سطحي كه از خودم ديده بودم رسوند،♥️
و تشكر ميكنم از داداش گلم عقيل قاسمي كسي كه راه درست اين رشته رو بهم نشون داد،
كسي كه تو اين ورزش باهاش بزرگ شدم♥️
شرمنده همتون شدم
به خصوص خانوادم عزيزم♥️🌹،
تازه واسه من شروع شده
من برميگردم قوي تَر از قبل😈👊🏽🏆
مرسي از تمام دوستاني كه من رو تو اين راه حمايت و راهنمايي كردند...
مسابقات استاني هرمزگان🏆⚔️
انتخابي كشوري
@mahdi_zatparvar
@aghil_gha
@mohammadyousof_1370
@kaveh.jazani
@mahmoud_janahi_74
@mohammad1373tir
@abtin_shekarabi
#19year #natural
#mensphysique
#team_masoud
#janahi
#52
#عليرضا_پاكروان
1396/12/4
Read more
|<span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> هيچكس از آينده خبر ندارد؛ مردی كه امروز با عجله توي مترو از تو ساعت پرسيد شايد يک ماه بعد ...
Media Removed
| هيچكس از آينده خبر ندارد؛ مردی كه امروز با عجله توي مترو از تو ساعت پرسيد شايد يک ماه بعد به نام كوچكش او را صدا بزني، شايد دختري كه امروز با او قدم ميزني و بستني مي‌خوري چند سال بعد خسته و كالسكه به دست از رو به رو سمتت بيايد و تو سرت توي كيفت باشد و با تنه از كنارش رد شوي، شايد او برگردد تو هم برگردي ... |👇👇👇👇👇👇👇👇👇
هيچكس از آينده خبر ندارد؛
مردی كه امروز با عجله توي مترو از تو ساعت پرسيد شايد يک ماه بعد به نام كوچكش او را صدا بزني، شايد دختري كه امروز با او قدم ميزني و بستني مي‌خوري چند سال بعد خسته و كالسكه به دست از رو به رو سمتت بيايد و تو سرت توي كيفت باشد و با تنه از كنارش رد شوي، شايد او برگردد تو هم برگردي يک ثانيه به هم خيره شويد و يک سال خاطره زنده‌شود، اصلا شايد هم او از خستگي برنگردد و به پسرش توي كالسكه خيره شود و اطمينان پيدا كند كه بيدار نشده باشد، تو هم همچنان دنبال كاغذ حساب‌هاي شركت توي كيف‌ات باشي، امروز شايد علاقه‌ي عجيب و شديدي به موهاي بلوند داشته‌باشي و چند سال بعد موهاي مشكي‌ات را با دست از جلوي صورتت كنار بزني و ظرفي كه آب كشيدي را توي آبچكان بگذاري. هيچكس از آينده خبر ندارد؛ شايد امروز از اين كه ديگر نيست، از اين كه رفته است، توي تاريكي هق‌هق كني و دو سال بعد روي نيمكت‌هاي پارك ملت به آمدن‌اش از دور با لبخند نگاه كني، نزديک كه شد با خنده بگويي: باز كه دير كردي، شايد هم همچنان توي اتاقت باشي و فكر كني حست چقدر شبيه دو سال پيش همين موقع است، فهميدي مي‌خواهم چي بگويم ؟ نه، نمي‌خواهم بگويم همه دردها فراموش مي‌شود، نمي‌خواهم بگويم حتما زمان كسي كه امروز دوست داري را از يادت مي‌برد، نمي‌خواهم بگويم كسي كه امروز كنار توست دو سال بعد مي‌رود، خواستم بگويم #تغيير شايد نام ديگر زندگي باشد ، خواستم بگويم: بس كن، دست بردار از اين كه فكر كني همه چيز را بايد تو درست كني، دست بردار از اين كه فكر كني هميشه تو مدير زندگي‌ات هستي، آنقدر براي فردا، براي يك سال بعد، براي آينده با فلاني، برنامه نريز و نخواه كه همه چيز همان طوري پيش برود كه مي‌خواهي، خواستم بگويم خيلي چيزها دست تو نيست و اين اصلا چيز بدي نيست، اينطوري مي‌تواني با خيال راحت‌تري چاي‌ات را كنار پنجره بنوشي و مطمئن باشي زندگي هم آنقدرها دست و پا چلفتي نيست، تو را مي‌برد آنجايي كه بايد باشي پيش آن كسي كه بايد باشي، خواستم بگويم آنقدر مطمئن نباش به حس و حال امروزت كه هميشگي خواهد ماند، خواستم بگويم شايد تغيير "نام ديگر زندگي است" پس، بهترين آهنگ و بهترين لباست را براي همين ثانيه از زندگي‌ات آماده كن چون هيچكس از آينده خبر ندارد.

#مرآ_جان 👌🌹
.

عکس از:خودم☺
Read more
سالها پيش بود كه توسط خبرنگار جواني به دفتر خبرگزاري دعوت شدم براي مصاحبه ، خبرنگاري جوان ، مهربان ...
Media Removed
سالها پيش بود كه توسط خبرنگار جواني به دفتر خبرگزاري دعوت شدم براي مصاحبه ، خبرنگاري جوان ، مهربان و يك انسان واقعي رو ديدم كه با لبخندي مهربان و با خوشرويي و با يك برخورد خوب با من مصاحبه كرد ، شد برادر نداشته ام ، مدتها ازش خبر نداشتم تا اينكه به طور اتفاقي در دفتر خبرگزاري ديدمش كلي خوشحال شدم از ديدنش ... سالها پيش بود كه توسط خبرنگار جواني به دفتر خبرگزاري دعوت شدم براي مصاحبه ، خبرنگاري جوان ، مهربان و يك انسان واقعي رو ديدم كه با لبخندي مهربان و با خوشرويي و با يك برخورد خوب با من مصاحبه كرد ، شد برادر نداشته ام ، مدتها ازش خبر نداشتم تا اينكه به طور اتفاقي در دفتر خبرگزاري ديدمش كلي خوشحال شدم از ديدنش و خوشحال تر چون خبر ازدواجش رو بهم داد و كلي از عشقش بهم گفت كه چقدر عاشقه و چه همسر خوبي خدا نصيبش كرده و از عاشقانه هاشون برام تعريف كرد كه خدا معجزه كرده با داشتن مهسا ، خلاصه مشكلات زندگي ديگه نذاشت از اين برادر خبري داشته باشم ، تا اينكه توسط شما عزيزان تو يك پيجي تگ ميشدم و مدام يه پيجي رو بهم معرفي ميكردين ، بلاخره گفتم برم ببينم موضوع چيه ، اول نشناختم و به عنوان يك انسان خيلي ناراحت شدم آخه اين چهره ديگه اون چهره نبود و با دقت عكسها قبلي مهدي اسلامي رو نگاه كردم و ديدم واي برمن دنيا رو سرم خراب شد ، فكر كردم سقوط كردم از بلندي و ديگه كاري ازم برنمياد ، امروز مهدي اسلامي و مهساي عزيزم ميخوان كه همراه عشقشون باشيد و تنهاشون نگذاريد ، مهدي دچار بيماري شده كه خيلي دردناكه ، كاش ميتونستم اين سرطان لعنتي رو غيب كنم و ديگه نبينم داره كسي رو اذيت ميكنه به نظرم سرطان شده دشمن همه و اميدوارم همه بتونند اين ديو سياه رو نابود كنند و بهش غلبه كنند . مهدي دچار سرطان زبان شده و الان به دارويي نياز داره كه بتونه ادامه بده و اين دارو شصت و هشت ميليونه و كمياب ، اگه كسي ميتونه اين دارو رو تهيه كنه دمش گرم ، در غير اين صورت با همراهي و عشق تو خريد دارو به مهساي عزيزم ياري برسونيم و هرچند كم ولي ميدونم معجزه در راهه از طرف خدا و شما عزيزانم .
5859831057036237مهدي اسلامي
6037691594248858مهسا غياثي
6037997486366678 مهدي اسلامي
تو اين شرايط فكر كنيد يه سري آدم بيمار پيج كمك رساني به مهدي رو از دسترس خارج كرده دوباره اينكارو انجام دادند . واقعا چي برسرمون اومده آخه ، چرا اينقدر بيرحم شديم .
Read more
‌ ‌سالروز درگذشت مصدق‌ ‌ ‌دکتر محمد مصدق اسطوره ملی گرایان در کل خاورمیانه، در سال 1346 و همین روز ...
Media Removed
‌ ‌سالروز درگذشت مصدق‌ ‌ ‌دکتر محمد مصدق اسطوره ملی گرایان در کل خاورمیانه، در سال 1346 و همین روز درگذشت.وی از ایران و افغانستان تا عربستان و مصر منشا و سرمشق ملی گرایی و مبارزات ضد استعماری بود.در عراق و مصر از او بخوبی یاد میکنند و حتی سعودی ها نیز وضعیت فعلی صنعت نفت خود را تحت تاثیر مصدق ایجاد ...
‌سالروز درگذشت مصدق‌

‌دکتر محمد مصدق اسطوره ملی گرایان در کل خاورمیانه، در سال 1346 و همین روز درگذشت.وی از ایران و افغانستان تا عربستان و مصر منشا و سرمشق ملی گرایی و مبارزات ضد استعماری بود.در عراق و مصر از او بخوبی یاد میکنند و حتی سعودی ها نیز وضعیت فعلی صنعت نفت خود را تحت تاثیر مصدق ایجاد کردند اما درایران وی چندان شناخته شده نیست.
او اشراف زاده اي از تبار قاجار بود كه روزي با حضور توده هاي مردم به نخست وزيري رسيد ، قدرت شاهنشاه جوان را آشكارا محدود نمود، صنعت نفت را با حمايت ملت و روحانيت ملي كرد و ديگر روز با كودتايي برنامه ريزي شده و در غياب مردمي كه به حمايتش برخواسته بودند از تخت نخست وزيري به زير كشيده شد. در نتيجه اين كودتا دكتر محمد مصدق به اتهام براندازي محاكمه و تا پايان عمر در حصر خانگي بسر برد و دكتر حسين فاطمي نيز اعدام گرديد. شاه از مصدق متنفر بود كسي در نزد او جرات بر زبان آوردن نام مصدق را پيدا نمي كرد. هيچ رسانه اي تا روز مرگ مصدق و پس از آن حق چاپ تصوير يا خبري از وي را نداشت و مصدق شخصيتي مغضوب و مطرود بود. البته مصدق به سلطنت وفادار بود و اگر شاه به سلطنت با نوعی که مصدق میخواست تن میداد امروز شاید وضع ایران بگونه ای دگر بود.
اما طنز تلخ تاريخ آن جاست كه محمدرضا شاه پهلوي بيست و پنج سال پس از آن كودتا و در كوران حوادث انقلاب ناچار شد براي حفظ سلطنتش دست به دامان يك مصدقي دو آتشه بنام شاپور بختيار شود. جالب آنکه شاپور بختيار به همراه داريوش فروهر و كريم سنجابي يك سال و نيم قبل از پيروزي انقلاب در نامه اي به شاه از او خواسته بودند تا ضمن پايبندي مطلق به اصول مشروطیت و احیای حقوق ملت، نسبت به احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، دادن آزادی مطبوعات و آزادی اجتماع، آزادی زندانیان، دادن اجازه بازگشت به تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد، اقدام كند.اما شاه آن زمان نامه را نادیده گرفت و قبول نکرد و زمانی به اهمیت و نظر ملی گراها پی برد که دیگر دیر شده بود و فقط 1 ماه به بختیار و مصدقی ها فرصت داد که بسیار کم بود...
#محمد_مصدق #دكتر_مصدق #دكترمصدق #دكتر_محمد_مصدق #اسفند #١٤اسفند #ملي_گرا
#mosadegh #esfand #march #4march #14esfand #dr_mosadegh
Read more
بسم الله روِيَ عَن رسولِ الله(ص): الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ ...
Media Removed
بسم الله روِيَ عَن رسولِ الله(ص): الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ مِمَّا فَاتَ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَيْنُهُ. شرح حدیث: «الدُّنْيَا ... بسم الله
روِيَ عَن رسولِ الله(ص): الدُّنْيَا دُوَلٌ فَمَا كَانَ لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ وَ مَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَدْفَعْهُ بِقُوَّتِكَ وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ مِمَّا فَاتَ اسْتَرَاحَ بَدَنُهُ وَ مَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَهُ اللَّهُ قَرَّتْ عَيْنُهُ.
شرح حدیث:
«الدُّنْيَا دُوَلٌ». حضرت در ابتدا وضع دنیا را بیان می­فرمایند. دنيا در گردش است. يعني دنيا هيچ­گاه براي هيچ‏كس ثابت نیست. دنيا هيچ ثبوت و قراري براي هيچ‏كس ندارد. اين وضع دنيا است.
«فَمَا کان‌ لک‌أَتَاكَ عَلی ضَعْفِكَ» آنچه كه خدا تقدير كرده به تو خواهد رسيد گرچه در نهايت ضعف و ناتوانى باشى. چه بسا انسان فكر می­کند كه از نظر امور دنيايي توان به دست آوردن فلان منفعت را ندارد، ولي چون مقدّر شده است به او خواهد رسید.
«وَ مَا كان مِنْهَا علیکَ لمْ تَدْفَعْهُ بقُوَّتِكَ» در جایی هم كه مواردی به ضرر و زيان تو باشد باز به تو خواهد رسيد هر چند تو در كمال قدرت و نيرومندى باشى؛ هرگز نمی­توانی آنها را از خودت دفع کنی. بنابر این، تو نه مي‏تواني برای خودت ‌جلب منفعت كني و نه مي­تواني از خودت دفع ضرر كني.
«وَ مَنِ انْقَطَعَ رَجَاؤُهُ مما فات اسْتَرَاح بَدَنُهُ». اگر انسان از چيزهايي كه دلش مي­خواسته به دست بیاورد امّا ‌به دست نياورده قطع اميد كند، بدنش راحت مي­شود. به عبارت ساده ‌ضعف اعصاب نمي‏گيرد! يعني در فكر اين نباش که اي كاش به دست می ­آوردم! ‌اي واي که فلان چیز از دستم رفت! این افکار و خیالات، باعث فشار عصبي و ‌روحي براي تو می‏شود. اين به نفع تو است که به چيزهايي كه به آن دست پيدا نكردي اميد نبندی. به دست نيامده كه نيامده! نشد كه نشد!
«وَ مَنْ رضی بما قَسَمَهُ الله قَرَّتْ عَيْنُهُ»‌ اگر كسي به آنچه كه خدا داده است ‌خشنود باشد، چشمش روشن مي‏شود. چون خدا داده است خوشحال هم مي­شود.
هسته مركزي اين جملات چيست؟ اين است كه خيال نكن که تو مي‏تواني كاري انجام بدهي. نافع خدا است، ‌ضارّ‌ هم خدا است. او است که امور را براي تو تقدير مي­كند. بی­ جهت خودت نقشه نكش. اگر نقشه بكشي،‌ خدا به نقشه ات ضربه مي­زند. بنابر اين، ‌تو ‌برو به وظيفه ‏ات عمل كن. اين چيزها را به او واگذار كن. هنگامی هم که ‌او براي تو تدبير كرد و ‌به دستت رسيد، آن را که به تو داده قبول کن، ‌خوشحال شو و راضی شو. اگر اين رضايت باشد، آن‏وقت يك زندگي شيرين پيدا مي‏كني؛ نه ضعف اعصاب مي­گيري،‌ نه بی­ جهت دنبال دنیا مي­دوي، بی ­جهت خودت را، فکرت را و بدنت را هم ناراحت نمي­كني. هم روحت راحت است هم بدنت.
.
.
.
#اخلاق
#عرفان
#مرحوم_آقا_مجتبی_تهرانی_ره
Read more
. در بازي‎هاي آسيايي امسال، چند تا اتفاق خيلي عادي و طبيعي و لُپي افتاد كه خيلي ناقابل فقط باعث حذف ...
Media Removed
. در بازي‎هاي آسيايي امسال، چند تا اتفاق خيلي عادي و طبيعي و لُپي افتاد كه خيلي ناقابل فقط باعث حذف چند تا از مدال آورانمون شد. سخنگوي وزارت ورزش به درستي، اعلام كرد: «اين اخبار منفي در رسانه‎هاي خارجي بازتاب نداشت و رسانه‎هاي داخلي سياه‌نمايي كردن». حقا كه درست ميگه. ظهر بود، گرسنه بودند، سهو ... .
در بازي‎هاي آسيايي امسال،
چند تا اتفاق خيلي عادي و طبيعي و لُپي افتاد كه خيلي ناقابل
فقط باعث حذف چند تا از مدال آورانمون شد. سخنگوي وزارت ورزش به درستي، اعلام كرد: «اين اخبار منفي در رسانه‎هاي خارجي بازتاب نداشت و رسانه‎هاي داخلي سياه‌نمايي كردن». حقا كه درست ميگه. ظهر بود، گرسنه بودند، سهو ساعت پیدا کردند.
.
داستان دست به آب رفتن در جام جهاني و از دست دادن شانس بازي در جام جهاني رو كه يادتونه، اين دفعه ورژن ناهار رفتنش بود. از اين دست اتفاقات زياد ميفته، خود من سر جلسه خواستگاريم دختر همسايمون اومد دو تا پياز بگيره، منم از شدت اضطراب ضعف کرده بودم داشتم تو آشپزخونه شام می‌خوردم، الان اونا سه تا بچه دارن. شانسه ديگه، بعضيا شانس رو تو ديگ تحويل ميگيرن،‌ بعضيا تو آبكش. شانس ما جماعت هم از جنس همين آبكش پلاستيكي قرمزاست كه سوراخاش اندازه در ورودي غار عليصدره. برگرديم به همون مسابقات آسيايي. من نمي‎فهمم تو اون جاكارتاي خراب شده مگه ساعت ناهار كسي كار ميكنه؟ اينا همش تفاوت فرهنگيه، از همون مدل كارمند سفارت ايران تو برزيل. چرا مسئولان وزارت ورزش رو زير سوال مي‌بريد و سياه‌نمايي مي‌كنيد. عادت مغزي ملت ما تنظيم شده روي اينكه ساعت 8 تا 10 صبحانه، 11 تا 12 آمادگي واسه نهار، 12 تا 2 نهار، ‌2 تا 3 خواب آلودگي پس از نهار، 3 تا 4 هم جمع كردن وسايل براي رفتن به منزل. احتمالا الان پيش خودتون ميگيد اي كاش مسابقه زهرا نعمتي 10 تا 11 بود كه زمان كار و فعاليته كه بايد به استحضارتون برسونم كور خونديد، چون 10 تا 11 مناسب‎ترين زمان براي قطع بودن سيستمه. 4 تا 5 هم كه سوار مترو، ‌5 تا 6 هم كه خسته و كوفته، ‌6 تا 7 بي‎حوصله، 7 تا 8 ‎گرسنه،‌8 تا 9 شام، 9 تا 11 برنامه‎هاي مفرح و حيات بخش رسانه ملي بويژه سريال اكشن و باورپذير پدر، 11 تا 12 جيش، بوس و 12 به بعد، لالا.
.
من با هر منطقي حساب مي‌كنم مي‌بينم مسئولان ورزشي ما مظلوم و بي‎تقصيرن، اصلا هيچ زماني تو ساعت بيولوژيكي بدن ايراني جماعت واسه برگزاري مسابقه طراحي نشده. به نظرم همون مقصر اصلي زهرا نعمتي معرفي بشه كفايت مي‎كنه. يه مورد ديگه پاره شدن زنجير دوچرخه فرانك پرتوآذر و پنچر شدن دوچرخه حسين زنجانيان بود. چيه؟ لابد اينم تقصير مسئولانه! وزارت ورزش و فدراسيون بايد چيكار مي‌كرد كه نكرد؟ اينكه چسب دوقلو در حد تف عمل كرده هم تقصير مسئولان فدراسيونه؟
.
بقیه در کامنت اول 👇👇👇
Read more
بدعت بزرگ اين روش فرزندان پادشاهان و سلاطين ظلم و جور است كه بعداز مرگ پدر جشن فرمانروايي خودشان ...
Media Removed
بدعت بزرگ اين روش فرزندان پادشاهان و سلاطين ظلم و جور است كه بعداز مرگ پدر جشن فرمانروايي خودشان را میگرفتند این حرف مانند این است شخصی پدرش از دنیا رفته است، و ما به جای تسلیت برویم و بگوییم: مبارک است از این به بعد تو بزرگتر خانواده شده ای اصلا با عقل جور در می آید؟ در كجاي تاريخ ديده ايد فرزندان ... بدعت بزرگ

اين روش فرزندان پادشاهان و سلاطين ظلم و جور است كه بعداز مرگ پدر جشن فرمانروايي خودشان را میگرفتند
این حرف مانند این است شخصی پدرش از دنیا رفته است، و ما به جای تسلیت برویم و بگوییم: مبارک است از این به بعد تو بزرگتر خانواده شده ای
اصلا با عقل جور در می آید؟
در كجاي تاريخ ديده ايد فرزندان ائمه بعداز شهادت پدر بزرگوارشان خوشحالي كنند؟ يا صحابي آنها به آنان شادباش بگويند؟ ⁉️آيا صحابي امام حسن(عليه السلام) از اينكه با شهادت اميرالمؤمنين(عليه السلام) به امامت رسيدند به ايشان تبريك گفتند؟ ⁉️آيا به امام حسين (عليه السلام) از اينكه پس از مسموميت برادر به امامت رسيدند تبريك گفتند؟ ⁉️پس از عاشورا به امام سجاد(عليه السلام) تبريك و شادباش گفتند؟ ️به كدام يك از ائمه روز بعد از شهادت پدرشان، به امامت رسيدن شان را تبريك گفته اند؟چرا روز ۲۹ صفر را برای آغاز امامت امیرالمومنین علیه السلام جشن نمیگیریم ؟
چرا ۲۲ ماه رمضان را جشن نمیگیریم برای امامت امام حسن ؟ چرا ۱۱ محرم را جشن نمیگیریم برای امامت امام سجاد؟ اصلا این سنت غلط است وما این چنین جشنی نداریم! به نظر شما با این وصف
آيا ما بايد به امام زمان صلوات الله عليه از اينكه پدرشان به شهادت رسيده اند و ايشان به مقام امامت واصل شده اند تبريك و شادباش بگوييم؟مگر نمیدانیدامام معصوم علیه السلام قبل از این جهان مقام امامت را خداوند جل اسمه اراده کرده است برای آنها که بر دوش او باشدودرجهاتی امام ناطق است ودرجهاتی امام صامت
مثل زمان حیات امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب علیه السلام که امام ناطق بودند
وامام حسن وامام حسین علیهم السلام امام صامت
ما هیچ روزی با عنوان آغاز امامت نداریم. دوستی خاله خرسِ با اهل بیت علیهم السلام نکنیم
اين عيد تنها و تنها به اين دليل بزرگ است كه روز به درك واصل شدن كسي است كه ⛔️از فرمان رسول خدا سرپيچي كرد و به سپاه اسامه نپيوست
⛔️به پيامبر تهمت زد كه هزيان مي گويند
⛔️احاديث پيامبر را سوزاند و منكر حديث ثقلين شد
⛔️غصب خلافت كرد
⛔️به در خانه وحي آتش برد ⛔️اميرالمومنين را خانه نشين كرد
⛔️باعث واقعه كوچه شد
⛔️باعث قتل حضرت زهرا (سلام الله عليها) بود
⛔️باعث شد ايشان بين در و ديوار
⛔️حضرت محسن كه پيامبر(صلى الله عليه و آله)اين نام را برايش گذاشته بودند به قتل رساند
⛔️باعث شد تا ١٣ سال تمام خنده از لبان مبارك اميرالمؤمنين(عليه السلام) برداشته شود
تا اينكه در نهم ربيع خبر به درك رفتن او را توسط جناب ابولؤلؤ به حضرت دادند
و ايشان بعد از ١٣ سال براي اولين بار خنديدندو ما از خنده و خوشحالي حضرت خوشحالیم
Read more
مي‌خوام اين زندگي از هم نپاشه:محققان در بررسي‌هاي‌شان ثابت كرده‌اند، براي محافظت كردن از زندگي‌ای ...
Media Removed
مي‌خوام اين زندگي از هم نپاشه:محققان در بررسي‌هاي‌شان ثابت كرده‌اند، براي محافظت كردن از زندگي‌ای كه دچار تنش و سردي شده، بهترين كار چند وقت فاصله گرفتن از يكديگر است. آنها مي‌گويند وقتي چنين فاصله‌اي ايجاد مي‌كنيد، زندگي مشترك‌تان را در برابر خيانت بيمه مي‌كنيد. پژوهشگران ديگري ثابت كرده‌اند ... مي‌خوام اين زندگي از هم نپاشه:محققان در بررسي‌هاي‌شان ثابت كرده‌اند، براي محافظت كردن از زندگي‌ای كه دچار تنش و سردي شده، بهترين كار چند وقت فاصله گرفتن از يكديگر است. آنها مي‌گويند وقتي چنين فاصله‌اي ايجاد مي‌كنيد، زندگي مشترك‌تان را در برابر خيانت بيمه مي‌كنيد. پژوهشگران ديگري ثابت كرده‌اند كه خيانت كردن از نظر بسياري از مردها، راهي براي محافظت از زندگي مشترك‌شان است. آنهايي كه دچار دلسردي و طلاق عاطفي شده‌اند، سعي مي‌كنند به جاي حل بحران‌هاي‌شان و براي حفظ زندگي مشترك‌شان خيانت كنند و جاهاي خالي را با حضور
ديگري پر كنند تا زندگي مشترك‌شان تمام نشود و با وجود همه خلأها سر جاي خودش بماند.

دوستت دارم ولي دلم براش تنگ ميشه:بسياري از مردهايي كه براي جبران خلأهاي زندگي مشترك‌شان رابطه موازي‌ را تجربه مي‌كنند، بعد از گذشت مدتي رضايت قبلي را از زندگي در كنار همسرشان پيدا مي‌كنند و حتي گاهي قيد كسي را كه به او دل بسته بودند به‌خاطر شريك زندگي خود مي‌زنند. اما محققان مي‌گويند، حتي وقتي زندگي مشترك به شرايط ايده‌آل برمي‌گردد و مردها از بودن در كنار همسرشان احساس رضايت مي‌كنند، دل‌شان براي خيانت كردن تنگ مي‌شود.
Read more
اورمو گولو نه اوزمه لييدي قورودولادااااااا آفرين به اولين نفري كه براي اين آهنگ حركات موزون ( رقص آذربايجاني) انجام داد تا كمي دلخوشي براي خيلي ها بوجود آورد در اين شرايط ، و آفرين به اين آقا پسر كه آهنگ را اجراء كرد خوشحال ميشم بدانم اين حركت از كجا و چه كسي شروع شد تا از طرف خودم براي خودش و خانواده ... اورمو گولو نه اوزمه لييدي ❌قورودولادااااااا
آفرين به اولين نفري كه براي اين آهنگ حركات موزون ( رقص آذربايجاني) انجام داد تا كمي دلخوشي براي خيلي ها بوجود آورد در اين شرايط ، و آفرين به اين آقا پسر كه آهنگ را اجراء كرد
خوشحال ميشم بدانم اين حركت از كجا و چه كسي شروع شد تا از طرف خودم براي خودش و خانواده اش با تمام هزينه هايش به كنسرت برج ميلاد تهران دعوت كنم البته بصورت خصوصي انجام ميشه تا كسي مزاحم ايشان نباشند
#اورمو #آذربايجان
بو گئجه تبريزين آخر كنسرتي بو فصلينده ، حتماً لايوا باخين
مي تركونيم امشب
Read more
سلام و عرض ادب امشب و لايك و كامنت رو تعطيل كن بشين ببين چي گفتم برو واسه خودت يا بايد ايمان داشته باشيم ...
Media Removed
سلام و عرض ادب امشب و لايك و كامنت رو تعطيل كن بشين ببين چي گفتم برو واسه خودت يا بايد ايمان داشته باشيم كه اين راه رو بريم تا ته خط يا بزنيم بغل هر چي دوست داريم بگيم رفيقا هممون مي دونيم محروميم از نقل وانتقالات و هممون به اين موضوع بايد كنار بيايم وصبر كنيم تا نيم فصل ولي چطور مي تونيم از حق ... سلام و عرض ادب
امشب و لايك و كامنت رو تعطيل كن
بشين ببين چي گفتم برو واسه خودت
يا بايد ايمان داشته باشيم
كه اين راه رو بريم تا ته خط
يا بزنيم بغل هر چي دوست
داريم بگيم رفيقا هممون
مي دونيم محروميم از نقل
وانتقالات و هممون به
اين موضوع بايد كنار بيايم
وصبر كنيم تا نيم فصل ولي
چطور مي تونيم از حق
بگذريم كه با همين داشته
هامون و باهمين بچه هاي
با تعصب و با غيرتمون
تا الان تونستيم بهترين كار
رو انجام بديم رفيقا كاري
به تيم رقيب و اين حرفا
نداشته باشيد من قول
مي دم بهتون و قول شرف
امسال درسته سخت ترين
سال رو بايد تجربه كني و
هزاران سوال بي جواب ؟؟؟
ولي من شك ندارم تنها
يه چيزي رو داريم كه
هيچ تيمي نداره اتحاد و
همدلي يه بزرگ يه بزرگتر
يه كسي كه هيشكي نمي
تونه بخردش با ميليونها
تومان پول ......اون كسي
نيست جز سيد جلال
حسيني رفيقا همه دنيا رو
هم بخرن بازم ما بهترينيم
من يه چي با ارزش دارم كه
غير قابل فروشه اصلا
خريدني نيست پرچم پر
افتخاره تيم محبوبمون
پرسپوليسه .....رفيقا
حواسمون بايد بيشتر از
قبل به پرسپوليسمون به
بچه هاي تيممون باشه تو
اين روزهاي سخت و طاقت
فرسا در ضمن مي خوايم
يه ركورد بزنيم ركوردي
تاريخي ركوردي بي نظير
با همين نفرات با همين
بچه هاي تيممون كه به
همشون ايمان داريم بازم
بشيم قهرمان بازم صدر
جدول رو تصاحب كنيم
بازم اين جمعه تو تاريخ
به ثبت برسونيم پرسپوليس
پرتماشگرترين و عاشق
ترين هوادار دنياست نه
ايران و تهرون ....رفيقا
به همه ثابت مي كنيم
تيم ما مظلوم ترين واقع
شده و تحت حمايت نيست
به همه بايد ثابت كرد تو
بدترين شرايط مدير
محبوبمون مي تونه اين
بحران رو پشت سر بزاره
ما به همه ثابت مي كنيم
با شعارو بدو بيراه گفتن به
اينو اون راه به جايي كسي
نبرده و نخواهد برد با عشق
حمله مي كنيم با همه
وجود با همه غيرت و
تعصبتون به حمايت از
همين بچه هامون بايد همه
ايران متوجه اين حس خوب
بشه حسي كه در وجود من
وتو مي شه منبع انرژي به
كادر و بدنه باشگاه و همه
بازيكنان تيم محبوبمون
من از همين الان مي گم
بي صبرانه منتظر دربي
هستم و تا اخرين نفس
از تيم محبوبم دفاع و
حمايت مي كنم از همتون
خواهش مي كنم امشب به
همتون التماس مي كنم
طوفاني ترين پستهاي
حمايتي خودتون رو بزارين
تا همه بدونند و بفهمند تا
تو اين دل لامصب ما چي
مي گذره ............اهاي
پرسپوليس مظلومم تو تنها
نيستي همه باهاتيم تا ته
دنيا با عشق .......
پرسپوليس من محبوب قلبهاست
Read more
ناصر فيضي ٧٢ ساله، لاغر و دراز با موهاي كم پُشت و چشمهايي بي حالت.ناصر فشار خون دارد،چربي خون و غلظت ...
Media Removed
ناصر فيضي ٧٢ ساله، لاغر و دراز با موهاي كم پُشت و چشمهايي بي حالت.ناصر فشار خون دارد،چربي خون و غلظت خون-گويي دستِ روزگار در رگهاي بدنَش جمع شدهَ ند تا همين امروز و فردا طغيان كنند و مسير رفت و آمد اين همه خون را مسدود كنند و يا پاره. ملوك سقراطي ٦٥ ساله،چاق و كوتاه با چارقدي گلدار كه معلوم نيست ميخواهد ... ناصر فيضي ٧٢ ساله، لاغر و دراز با موهاي كم پُشت و چشمهايي بي حالت.ناصر فشار خون دارد،چربي خون و غلظت خون-گويي دستِ روزگار در رگهاي بدنَش جمع شدهَ ند تا همين امروز و فردا طغيان كنند و مسير رفت و آمد اين همه خون را مسدود كنند و يا پاره.
ملوك سقراطي ٦٥ ساله،چاق و كوتاه با چارقدي گلدار كه معلوم نيست ميخواهد روي سرش باشد يا نباشد.ملوك ٥٢ سال است كه با ناصر ازدواج كرده است،٢ فرزند دارند كه هر دو از خانه رفتهَ ند و نگاهي هم به عقب نيانداختهَ ند ديگر.مدتي ست كه ناصر قيد و بند گذشته را زده است،ملوك ميگويد به سَرش زده است؛سه تيغه ميكند،كت و شلوار ميپوشد و صبح تا شب در قهوه خانه مينشيند تا كسي با او حرف بزند.
تمامِ قصه هاي زندگي يك فلسفه دارند؛فلسفه ي دوست داشتن و دوست داشته شدن.همه ي جنگها،صلحها،قهرها و عشقها،لجبازيها،قهرمانها و در نهايت بيشتر غمها،افسردگيها و مرگها به همين جا ختم ميشود.فكر ميكنم هر قصه اي بايد دو راوي داشته باشد،راوي اين قصه من هستم و اميدوارم روزي راوي قصه ي ملوك و ناصر هم زبان بگشايد.من با اسپينوزا موافقم كه ميگويد در نهايت آنچه امروز از من اين موجود را ساخته است ماحصلِ اتفاقات كودكي ست و تا زماني كه آنها را پيدا نكنم و از دستشان خلاص نشوم،نميتوانم به آرامشِ دروني خودم برسم.بنابراين هر قصه اي تلاشي ست براي رهايي.
از وقتي فيضي تغيير رويه داده است،ملوك هم ديوانه شده،دوست دارد به همه ثابت كند فيضي بهترين شوهر دنياست.١٣ سالش بود كه دادنش به فيضي ٢٠ ساله ي آس و پاس كه ملوك را خوشبخت كند،الحق كه كم نگذاشته است.ملوك تند تند حرف ميزند،نصف ِ حرفهايش را لا به لاي اشكهايش ميخورد.ميگويد وقتي كه جنگ بود ما همه چيز داشتيم-فيضي جنگيده است كه ما به اينجا رسيده ايم.زماني كه بايد كپسولهاي اجاق گاز را ميبرديم تا ماهيانه يك كپسول بگيريم-فيضي با ٣ تا كپسول مي آمد خانه-زري و علي بهترين دانشگاه ها رفتند،زود استخدام شدند.فيضي كار خوبي داشت-هر سال برايم طلا ميخريد.نميدانم چه شده و باز ميزند زير ِ گريه.فكر ميكنم ملوك نميداند فيضي چه كارها كرده يا مي داند و خودش را به خريت زده است.
تلويزيون فيلم ِ پرزيدنت مخملباف را پخش ميكند و من فكر ميكنم آيا براي نجات جانِ فيضي قدمي برخواهم داشت؟قلبم تير ميكشد،اشكهايم سرازير ميشوند. نميتوانم نميتوانم ! ولي تا كِي؟چقدر بايد طول بكشد؟دريا آرام ميشود،پرزيدنت نجات پيدا ميكند ولي نميدانم چه بر سر صلح مي آيد.
دريا طوفاني ميشود سال ١٣٤٢ است . [ادامه در كامنت اول-لطفن تا آخر بخوانيد]
٠
#نارنج
Read more
در همه حال منتظر فرج‌ امام‌ زمان ارواحنافداه‌ باشيم. دنياي‌ بعد از ظهور نسبت‌ به‌ دنياي‌ قبل‌ از ...
Media Removed
در همه حال منتظر فرج‌ امام‌ زمان ارواحنافداه‌ باشيم. دنياي‌ بعد از ظهور نسبت‌ به‌ دنياي‌ قبل‌ از ظهور مثل‌ بهشت‌ است‌ نسبت‌ به‌ زندان‌. ما در دنیا صدها گرفتاري‌ داريم‌، هر كاري‌ مي‌كنيم‌ از اين‌ گرفتاري ها نجات‌ پيدا نمي‌كنيم‌. فكر مي‌كنيم‌ اين‌ گرفتاري‌ ما مربوط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ فلان شخص‌ ... در همه حال منتظر فرج‌ امام‌ زمان ارواحنافداه‌ باشيم.

دنياي‌ بعد از ظهور نسبت‌ به‌ دنياي‌ قبل‌ از ظهور مثل‌ بهشت‌ است‌ نسبت‌ به‌ زندان‌.
ما در دنیا صدها گرفتاري‌ داريم‌، هر كاري‌ مي‌كنيم‌ از اين‌ گرفتاري ها نجات‌ پيدا نمي‌كنيم‌. فكر مي‌كنيم‌ اين‌ گرفتاري‌ ما مربوط‌ به‌ اين‌ است‌ كه‌ فلان شخص‌ در راس‌ كار است‌ او را عوض مي‌كنيم‌ مي‌بينيم‌‌ باز هم‌ گرفتاريم‌. گرفتاري‌ پشت‌ سر هم‌، ناراحتي ها، بدبختي ها، گراني ها، توّرم ها، انسان‌ را فلج‌ مي‌كند.
بي‌ عدالتي هایی كه‌ واقعاً انسان‌ گاهي‌ مي‌بيند‌ كه‌ چقدر بايد به بشر بي‌ عدالتي‌ بشود‌. هر كاري‌ مي‌كنيم‌ مي‌بينيم‌ درست‌ نمي‌شود‌، و همه ی اينها مثل این است‌ كه‌ توي‌ جهنّم‌ انسان‌ بخواهد يك‌ محيط‌ خنكي‌ را براي‌ خودش‌ درست‌ بكند، ولی نمي‌شود‌. و اين‌ وضع‌ ادامه‌ خواهد داشت‌ تا وقتي‌ كه‌ آن‌ فرزند پاك فاطمه ی زهرا سلام الله علیها بياید.
و لذا از خدا بخواهيد و هر چه‌ دعا داريد در اين‌ جهت‌ بكنيد كه‌ خدا فرج‌ امام‌ زمان‌ ارواحنافداه را برساند. و فكر هم‌ نكنيد خیلی مانده. نه‌.
انشاء الله‌ خيلي‌ نزديك است‌. بعضي ها معتقدند دير هم‌ شده‌. يعني‌ خيلي‌ زودتر از اينها بنا بود امام‌ عصر ارواحنافداه ظاهر بشود‌ و گناهان‌ ما و بي‌ توجّهي‌هاي‌ ما و بي‌ محبّتي هاي‌ ما باعث عقب افتادنش‌ شده.
دعا كنيد ، بهترين‌ اعمال‌ اين‌ است‌ كه‌ شما انتظار فرج‌ امام‌ زمان‌ ارواحنافداه را داشته‌ باشيد و كسي‌ هم‌ كه‌ منتظر يك‌ محبوبي‌ هست‌ طبعاً از خدا مي‌خواهد كه‌ خدايا او را برسان‌، چشمش‌ به‌ در است كه‌ كي‌ از در وارد مي‌شود‌. آنهايي‌ كه‌ انتظار واقعي‌ دارند‌ هر صبح‌ جمعه‌ كه‌ از خواب‌ بيدار مي‌شوند‌ منتظرند كه‌ صداي‌ دلرباي‌ امام‌ عصر ارواحنافداه را بشنوند. ( حضرت آیت الله سید حسن ابطحی رحمت الله علیه)
Read more
<span class="emoji emoji27bf"></span><span class="emoji emoji27bf"></span> تو سوالهايي كه برام اومده بود چند تاش خيلي توجه م رو جلب كرد كه جز تابوهاي بزرگ فرهنگ ماست... ارگاسم ...
Media Removed
تو سوالهايي كه برام اومده بود چند تاش خيلي توجه م رو جلب كرد كه جز تابوهاي بزرگ فرهنگ ماست... ارگاسم و خودارضايي... در روابط زناشويي هم زن و هم مرد بايد به ارگاسم برسن ولي درصد بالايي از خانومها هرگز اينو تو زندگي مشترك شون تجربه نكردن و خيلي وقتها فقط ظاهرسازي ميكنن كه اعتماد به نفس همسرشون از بين ... ➿➿
تو سوالهايي كه برام اومده بود چند تاش خيلي توجه م رو جلب كرد كه جز تابوهاي بزرگ فرهنگ ماست... ارگاسم و خودارضايي... در روابط زناشويي هم زن و هم مرد بايد به ارگاسم برسن ولي درصد بالايي از خانومها هرگز اينو تو زندگي مشترك شون تجربه نكردن و خيلي وقتها فقط ظاهرسازي ميكنن كه اعتماد به نفس همسرشون از بين نره و يا اينكه دست از سرشون بردارن و بيشتر از اين ادامه ندن... درصد خيلي كمي از خانومها از طريق واژينال به ارگاسم ميرسن و براي خيليا بايد از راهكارهاي ديگه اي استفاده كرد... خيليا از عنوان كردن و درخواست اين موضوع خجالت ميكشن و يا حتي آگاهي كامل رو ندارن... يكي ديگه از معضلهاي بزرگ دنياي امروز فيلمهاي پورن هستن كه باعث ميشن خيليا الگوي اشتباه بردارن و تو زندگي زناشويي شون به بن بست بخورن... ظاهر عجيب غريب، صداهاي عجيب غريب تر، افتاب مهتاب بالانس زدن و مازوخيست و ديوونه بازي و القاي اينكه همه چيز به همين راحتي و سادگي و انگار نه انگار كه طرف شغل و حرفه ش اينه و اينا همه ش فيلمه... در دين ما خودارضايي گناهه ولي در دنياي امروز اگر به تعداد نرمال و محدود باشه امري كاملا طبيعي و پيش پا افتاده س... در مدرسه كاملا راجع بهش صحبت ميكنن و آموزش ميدن، از بدن جنس مخالف گرفته تا راههاي جلوگيري از بارداري و انواع و اقسام بيماري هاي جنسي و راههاي سرايت و پيشگيريش... من صد در صد پافشاري ميكنم رو حق خانومها براي لذت بردن از روابط پاك و حلال و زندگي زناشويي شون و راجع به مسئله خودارضايي نظري ندارم و فكر ميكنم يك مسئله كاملا شخصي و انتخاب فرديه و به من نوعي ربطي نداره... اگر كسي بتونه با خودش و اعتقاداتش كنار بياد و از كاري كه ميكنه عذاب وجدان نگيره و بعد دچار فكر و خيال و افسردگي نشه و اين مسئله باعث شه از خيلي مسائل ديگه امن بمونه و دور، به نظرم امريه بين خودش و خداي خودش و به من نه ضرري ميزنه و نه ربطي داره... نظر شما راجع به ارگاسم در روابط زناشويي و خودارضايي افراد مجرد چيه؟؟ ممنونم كه از بحث كردن با هم خودداري ميكنين و فقط نظر خودتون رو مينويسين... #گپ_خودموني_آزاجون
Read more
. . #زير_آسمان_علي . چه استفاده ايي در زندگيتون از محبت و عشق به وجود حضرت علي(ع) اميرالمومنين مي كنيد؟! حاجات؟ آرامش؟ پُز مذهبي؟ ترس از محشر؟ و و و. جواب هاتون را در ذهن مرور كنيم و راجع بهش فكر كنيم. اما نظر من؛ گاهي تنهاييد و كسي شما را به حساب نمياره. از همه زده ميشيد و به گوشه ايي پناه مي بريد. زماني ... .
.
#زير_آسمان_علي
.
چه استفاده ايي در زندگيتون از محبت و عشق به وجود حضرت علي(ع) اميرالمومنين مي كنيد؟!
حاجات؟ آرامش؟ پُز مذهبي؟ ترس از محشر؟ و و و. جواب هاتون را در ذهن مرور كنيم و راجع بهش فكر كنيم.
اما نظر من؛
گاهي تنهاييد و كسي شما را به حساب نمياره.
از همه زده ميشيد و به گوشه ايي پناه مي بريد.
زماني كه هيچ چاره ايي براي شما باقي نيست.
طلبكار از در خانه يا گوشي همراه، شما را از زندكي سير كرده.
در حادثه ايي عزيزترين كس شما پرپر ميشه.
حق شما را در روز روشن زير پا ميذارن.
از نارفيق ها ذله ميشيد.
دلتون ميخواد جون بديد
و و و
شايد باورش سخت باشه، اما انساني كاملي مانند اميرالمومنين هم با چنين مشكلاتي دست و پنجه نرم مي كرد. با اين تفاوت كه او دائما محو در ذات لايتنهايي بود و محكوم به صبر اما ما صبور نيستيم.
اين جمله هميشه سرلوحه زندگي من بوده و هست؛
"دنيا به صاحبش كه علي(ع) بود جفا كرد، چه برسد به ما!"
هيچكس چشم ديدن مولاي ما را نداشت. هيچكس. اما او براي رضاي خدا و شأن خودش زندگي كرد.
يادمان باشد؛
شيريني ظاهري دنيا براي ابوسفيان و طلحه و زبير و عايشه و منافقين قريش بود و تلخي براي علي(ع) اولادش. پس بدانيم رسم دنيا چيست.
آن شيريني كه زير زبان اميرالمومنين در اين دنيا مي نشست منشأ آسماني داشت. پس دنبال آن طعم خوش زندگي آسماني بايد بود. و الا به ما در اين دنيا خوش نخواهد گذشت.
Read more
<span class="emoji emoji25fb"></span> به یاد " محمد حیدری " که در دوم شهریور کوچ کرد و رفت ولی در دنیای صوت و موسیقی تا ابد زنده ست و نامش به شهره ...
Media Removed
به یاد " محمد حیدری " که در دوم شهریور کوچ کرد و رفت ولی در دنیای صوت و موسیقی تا ابد زنده ست و نامش به شهره و نیکی می درخشد که همانا فقط نام نیک است که باقی میماند بس ! دوستی در فیسبوک من نوشته : "قلبم گرفت" وقتي كه خبر پركشيدن اين "مسافر" دوست داشتني را شنيدم. "دل من" ندايي داد كه "بيا بنويسيم". "محض رضاي ...
به یاد " محمد حیدری " که در دوم شهریور کوچ کرد و رفت ولی در دنیای صوت و موسیقی تا ابد زنده ست و نامش به شهره و نیکی می درخشد که همانا فقط نام نیک است که باقی میماند بس !
دوستی در فیسبوک من نوشته :
"قلبم گرفت" وقتي كه خبر پركشيدن اين "مسافر" دوست داشتني را شنيدم. "دل من" ندايي داد كه "بيا بنويسيم". "محض رضاي خدا" بيا بنويسيم. از "نامهربوني" اين دنيا كه حتي به "تكيه گاه" موسيقي ايران زمين هم وفا نكرد.
استاد حيدري عزيز، در حالي از عروج تو مي نويسم كه ميدانم از اين دنيا براي بزرگ بانوي موسيقي سرزمينم، هايده عزيز يك "سوغاتي" به ارمغان برده اي تا در هنگام زمزمه "آيه هاي باراني" بر "چين زلف" او بياويزي.
استاد عزيز، گرچه اين "دل من سنگ صبوره" ولي در غم هجران شما تنها اشك است كه از هر دو ديده ام سرازير ميشود و "به غير خدا كسي نيست" كه درك كند حال من زار را.
آرزو ميكنم در لحظه ورودت به بهشت، "بي بي گل" آواز ايران، مهستي عزيز برايت "چراغ" بيافروزد و با نغمه "صبحت بخير عزيزم" از تو استقبال كند.
" حیف حیف که عمرم " اجازه نداد شما رو از نزدیک ببینم و دستانت رو ببوسم. هرگز يادمان نخواهد رفت اين تو هستي كه با كارهاي زيبا و جاويدانت در عرصه موسيقي اين سرزمين "پيروزی" و در حافظه مردم ماندگار خواهي ماند.
◻لطفا ورق بزنید " حیف حیف "
ترانه سرا: هما میرافشار
آهنگساز: محمد حیدری
خواننده : هایده
#محمد_حیدری
#هایده
#هما_میرافشار
#هومن_خلعتبری
Read more
رفتن ؟ بله ... رفتن ... اگر بخواهيد رفتن ، ترك كردن و بي لياقتي كسي را يكجا ببلعيد قاعدتا نمي توانيد... شما ...
Media Removed
رفتن ؟ بله ... رفتن ... اگر بخواهيد رفتن ، ترك كردن و بي لياقتي كسي را يكجا ببلعيد قاعدتا نمي توانيد... شما نمي توانيد جاي خاليِ تمام خاطرات ، آرزو ها ، رويا ها و احساساستي را كه خرج رابطه كرده ايد يكجا پر كنيد ... اما به اين باور برسيد كه هيج فردايي قابل پيشبيني نيست! گاه خود را ميان ميداني می بینید ... رفتن ؟
بله ...
رفتن ...
اگر بخواهيد رفتن ، ترك كردن و بي لياقتي كسي را يكجا ببلعيد قاعدتا نمي توانيد...
شما نمي توانيد جاي خاليِ تمام خاطرات ، آرزو ها ، رويا ها و احساساستي را كه خرج رابطه كرده ايد يكجا پر كنيد ...
اما به اين باور برسيد كه هيج فردايي قابل پيشبيني نيست!
گاه خود را ميان ميداني می بینید که با به ظاهر شخصی که عشق هميشگي زندگيتان نامیده بودید فتح كرده بوديد ،اما با این تفاوت که خود را میانه ی آن میدان تنها مي يابيد !
او رفته است و اين قاعدتا به اين معنا نخواهد بود كه راه را درست برگزيده است !
با جفتش جور شده و همراهش همراهِ هميشگي ست ! كارهايي را كه بايد در سريع ترين زمان انجام دهيد ، با خود تنها بنشينيد و يك كاغذ سپيد همچون روحت پاك و صاف برای یادداشت برگزینید !
تمام حقيقيت ها را بنويسد ... تمام اتفاقاتي كه حتي بعد از هزار بار دست كشيدن و ماليدن چشمانت همان طور پا برجا ايستاده!
حال به هر دليلي ...
اگر خوب بود ؟! بله آن زمان كه با تو بود و حال با تو نيست ... دوستش داشتي ؟! بله ان زمان كه با تو بود و قدردانت بود...
خاطرات خوب ؟! اينها دليل بر پاك كردن رد پاي رفتن هيج نا سپاسي نخواهد بود!
ديگران چه مي گويند؟! ديگران ، افكارشان ، حرف هايشان، نظراتشان در خوشبختي ، كم شدن تعداد اشك هايتان هيچ تاثيري نخواهد داشت !
قانون و شعار زندگيت باشد تا هميشه ارزش و بهايت را بدانند !
اگر قانون زندگيت اين باشد ، دوستت دارم تا زمانيكه قدردانِ حضورم باشي!
مهم هستي تا زمانيكه من در الويت زندگيت باشم!
خاطراتش زيباست ، تا زمانيكه دستت را رها نكند براي ساختن فردايي زيبا در كنار تو ...
خوبي هايش تا زماني ارزشمند است كه خودش در كنارت باشد نه گذشته اش!
اينگونه خودت بهترين مشاور و روانكاو و روانشناس زندگي خودت خواهي بود!
سريعتر اين زمان را سپري خواهي كرد !
قلب را آب و جارو خواهي كرد !
براي يك عشق حقيقي ، احساس حقيقي و زيبا ترين عاشقانه ها ... چند سال كه بگذرد ، اشتباه در انتخابت را فراموش خواهي كرد!
همانند نمره املاي دوران مدرسه كه برايش ساعت ها گريستي و ان نمره ، هيچ نقشي در حال تو نداشته ...
به خودت اعتماد كن!
قدرِ خودت را بيشتر بدان ...
و به هر ناسپاسي بها و ارزش خودت را برچسب نزن ...
خودت را ببوس مگر چند تا از خودت در زندگيت داري ؟!! لبخند بزن ...
همه چيز خوب خواهد شد . #متين_فرحبخش
.
.
.
#guilani #guilania #matin_farahbakhshروانشناسي #روانكاوي #روانشناسي_شخصيت #رفتار_گرايي #مثبتگرايي #رابطه
Read more
عادت دارم كه بين ساعت٨تا ده شب بخشهاي خبري رو رصد كنم هر وقت خونه باشم . يك بار ديگه هم درباره خبر بيست ...
Media Removed
عادت دارم كه بين ساعت٨تا ده شب بخشهاي خبري رو رصد كنم هر وقت خونه باشم . يك بار ديگه هم درباره خبر بيست و سي نوشته ام،بار ديگه مينويسم با استناد به قانون اساسي اينبار. . اصل ١٧٥قانون اساسي صراحتا اعلام ميدارد صدا و سيما موظف به نشر تمامي افكار،ازادي بيان و رعايت مصاديق ان،طبق موازين اسلام و براساس ... عادت دارم كه بين ساعت٨تا ده شب بخشهاي خبري رو رصد كنم هر وقت خونه باشم
.
يك بار ديگه هم درباره خبر بيست و سي نوشته ام،بار ديگه مينويسم با استناد به قانون اساسي اينبار.
.
اصل ١٧٥قانون اساسي صراحتا اعلام ميدارد صدا و سيما موظف به نشر تمامي افكار،ازادي بيان و رعايت مصاديق ان،طبق موازين اسلام و براساس مصالح كشور است!.
.
#نشر_تمامي_افكار
#آزادي_بيان
يعني صداي همه مردم #ايران.
.
درست است كه انسان دموكراسي خواه با اشوب خياباني،هرج و مرج و تفرقه افكني مخالف است اما اينكه تك تك معترضان به اوضاع تلخ اين روزهاي كشور رو مزدور و فريب خورده بخوانيد! و اگر كسي به صحنه اعتراض نيايد مردم اگاه!.
.

اين نهايت خيانت، اول به خود رسانه است!.
اگر مردم اعتماد كنند به رسانه صف خود را از غير مردم! جدا ميكنند ولي وقتي صدايشان از رسانه خودشان شنيده نشود،به سمت غير خودي ميروند .
ما ميگيم سران قوا بايد شفاف و صريح و بي پرده با مردم سخن بگويند تا جامعه به سمت #ارامش برود! تا اعتماد اجتماعي شكل بگيرد و مردم همراه باشند با حكومت!
در اين ميان نقش رسانه بسيار حائز اهميت است .
.
رسانه بايد صداي مردم باشد هر چند در اين حوزه سالهاست به دليل فشارهاي بيروني يا حضور برخي مديران سياسي و يا غير متخصص بودن بعضي برنامه سازان نمره قابل قبول نميگيرد
بنابراين كارهاي خوبش ديده نميشود و حرفها و تحليلهاي حقش شنيده نميشود و تمام تلاش نيروهاي حرفه اي و دلسوزش خنثي و بي اثر ميگردد.و بسياري به رسانه هاي ان سوي مرزها اعتماد ميكنند و قطعا اينها در راستاي مصالح ملي! نيست.
.
فقط افسوس و صد افسوس.
.
#قانون #مردم #خبر #علم #سياست #اعتماد #ارتباط #صداقت #افكار.
.
اگر نظري داريد لطفا و حتما با احترام بنويسيد
Read more
هکر ایرانی منتشر کرد؛ يا دَليلَ المُتحيرين از هفته ها پيش هرچقدر به ماه محرم نزديك مي شديم بمباران خبري ازرسانه ها بيشتر ميشد. همه ما ميدانستيم كه دشمن با شكست در عرصه هاي مختلف به طور محسوس تغيراستراتژيك داده وپروژه شايعه سازي را در دست گرفت ،دشمني كه هميشه از نام حسين و واقعه عاشورا و اربعين ... هکر ایرانی منتشر کرد؛
يا دَليلَ المُتحيرين
از هفته ها پيش هرچقدر به ماه محرم نزديك مي شديم بمباران خبري ازرسانه ها بيشتر ميشد.
همه ما ميدانستيم كه دشمن با شكست در عرصه هاي مختلف به طور محسوس تغيراستراتژيك داده وپروژه شايعه سازي را در دست گرفت ،دشمني كه هميشه از نام حسين و واقعه عاشورا و اربعين وحماسه نه دي ها هراس داشت دراين چندماه تمام قدرت خودرابكار برد تاقبل محرم امسال ضربه خودرابزند وپس از شكست دراين قسمت،ده روز مانده به محرم تير اخر خود را به سمت محرم و عاشورا و اربعينِ سيدالشهدا(ع) شليك كرد.
ميدوني اين شايعات ازكجا شكل گرفت؟
ميدوني سازمان مجاهدين کیان؟
شايد نسل ما از اتفاقاي هولناك دهه شصت شان باخبرنبود امااگربه پدرومادرانمون رجوع كنيم خوب بهمون ميگن كه دستشون به خون هزاران هزار ايراني آلوده بود،ميدوني شكنجه با اتوي داغ توسط مجاهدين يعني چي؟ميدوني جنين زنده از شكم مادردروردن و كشتنش يعني چي؟ميدوني وهابيت كياهستن؟
با شكست خوردن سناريوي خبركذب انتقال اب ايران به عراق روزنامه سعودي _وهابي الشرق الاوسط عراقي ها هارو هدف ميگيره و ايراني ها را متهم به مسائل ناموسي در عراق ميكنه در همان روز و همان ساعت روزنامه نفوذي شرق در ايران با انتشار خبري عراقي هارو متهم به مسائل ج*ن*س*ي ميكنه .آياماازكشورهاي ديگر زائر نداريم؟آيا از تركيه و آذربايجان و پاكستان و هند وچين و ژاپن وصدهاكشورديگه گردشگر نداريم؟ چرا عراق راسيبل هدف كردن؟سريعامهره هاي داخلي وعوامل نفوذي وسلبريتي ها و اكانت هاي اينستاگرامي وتوييتري دشمنان اسلام و تشيع و انقلاب به خط ميشوند تا تير اخر رهبران خود را به سيبل بزنند، اما اي دل غافل كه اين سيبل هدفش كسي بود كه عالم و ادم و جن و انس، زمين و زمان ،دريا و اسمان و وحوش بيايان در عزاي او گريستن و سالهاي زياديه كه بزرگترين اجتماع تاريخ بشريت به بهانه حسين بن علي شكل ميگيره ،بايد ازين اتحاد شيعيان بترسن بايد از عاشورا و اربعين حسين بترسند، بايد از حماسه نه دي هاي مابترسن.اما يادشان رفت ايران اسلامي ازشيعه و سني گرفته تا كليمي و ارمني براي سيدوسالارشهيدان دشت نينوا چه احترامي قائلن وهزاران جوان از هر قشر و نژادي و باهرسر وتيپي دعوت اباعبدالله(ع) را لبيك ميگن و به لشگر ميليون نفري عزاداران سيدالشهدا در سراسر دنيا ميپيوندند،يادشان رفت عمروعاص هايشان حريف مختار ها،كيان هاو عمارهاي اين اب وخاك نميشوند،يادشان رفت :
چراغي كه ايزد برفروزد،هرانكس پف كند ريشه اش بسوزد،
همگي ما يك دست و يك صدا با انتشار اين پست درفضاي مجازي و با هشتگ طوفاني
#سلام_بر_محرم
#سلام_بر_حسين
Read more
. بي شك مقدس ترين لباسيست كه بشريت به تن كرده است ،لباسي بي حد و مرز جغرافيايي و به دور از هر گونه نژاد پرستي .لباسي از جنس پوشاندن اميد به تمامي درد هاي تاريخ بشريت ، لباسي كه كور سوي اميد را در تنگناهاي شديد ترين بيماري هاي جسم و روح انسان هميشه روشن نگه مي دارد و اميد بازگشت به سلامتي ،اين بزرگترين هديه ... .
بي شك مقدس ترين لباسيست كه بشريت به تن كرده است ،لباسي بي حد و مرز جغرافيايي و به دور از هر گونه نژاد پرستي .لباسي از جنس پوشاندن اميد به تمامي درد هاي تاريخ بشريت ، لباسي كه كور سوي اميد را در تنگناهاي شديد ترين بيماري هاي جسم و روح انسان هميشه روشن نگه مي دارد و اميد بازگشت به سلامتي ،اين بزرگترين هديه ي جهان هستي ... پزشكي را ميگويم و لباس مقدس سپید درمان هر دردي و براستي ؛ پزشك كه باشي بزرگترين دردت ، درد انسانهاست ،هيچ شغلي در نظرم اينقدر انسان را به نوع خويشتن نزديك نخواهد كرد ،هيچ حرفه اي اينچنين تو و زندگي و روح و جسمت را درگير درد انسان هاي ديگر نمي كند . تنها درد جسم بشر را نمي گويم، آنجا كه دستانت و علم و دانشت تنها اميد يك خانواده است ... آنجا كه شادي هر انساني برايت آرزوست و لبخند ،بزرگترين هديه اي است كه هنگام آخرين ديدار ، بر صفحه ي ذهنت نقش خواهد بست .دردي بزرگ را به فراموشي سپردن و برگشتن به دنياي روزمرگي هاي زندگي ... پيچ و خم هاي بسيار زيادي ميداني در راه هست اما دادن اميد به كسي كه درد و استیصال و نا اميدي را با تمام وجودش تحمل مي كند كار آساني نيست . آنجا كه اگر تيغي به اشتباه در دستانت بلغزد ،خانواده اي را دچار دردي جبران نا پذير خواهد كرد و چه بسا تمام تلاش هايت نتيجه اي نخواهد داد و بيماري به مقصد نهايي نزديك است و تو مي داني مرگ تنها انتخاب حال حاضر است اما باز ... سفيدي و پاكي و قداست اين شغل آنچنان جسارتي به تو خواهد داد كه حل ناشده ها را حل خواهي كرد و اين يعني پيشرفت ، اميد ،حركت ... و براستي طبيبان ،اين قشر سفيد پوش ،مسئوليتي را به عهده گرفته اند كه از سوي عاقلان ممهور به مهر ابطال است چرا كه براي پزشك بودن بايد بگذري از هر چه هست ،از داشته ها و نداشته هايت . روز و شب هايت ،خانواده و فرزندانت ... معتقدم تنها در اين حالت است كه ميتواني بگويي پزشك هستي و قداست اين لباس را نا ديده نگرفته اي .

اميدم اين است كه يادمان باشد براي چه آمده ايم و اين همه سختي و بار مسئوليت را از چه رو پذيرفته ايم .گاه گاهي كمي تفكر هم لازم است ، تفكري سپید، با محتواي دردمنداني كه چشم به دانش و دستان همچون توئي دارند . آنگاه به عمق گفته هايم در تنهايي خويش اندكي فكر خواهي كرد ... پزشکان سپید پوش با آرزوی ذهنی کماکان با محتوی سپید ، شاد باشید و سلامت. .
.

دکتر سید عادل ملک نیا

۱۳۹۷/۰۶/۰۱
.
.
@adel_maleknia
Read more
. . .سلام به دوستان خوبم<span class="emoji emoji1f64b"></span>🏼‍♀️ . .امروز از صبح تا ظهر بيرون بودم فقط تنها كاري كه به دخترا گفتم انجام ...
Media Removed
. . .سلام به دوستان خوبم🏼‍♀️ . .امروز از صبح تا ظهر بيرون بودم فقط تنها كاري كه به دخترا گفتم انجام بدن اين بود برنج برام خيس بديد و تن ماهي رو بذاريد نيم ساعت توي قابلمه آب بجوشه تا من بيام ، اولا اهل خونه يادشون رفته بود كه چه نوع غذايي ميخوام درست كنم ؟؟؟تازه ميگفتند نه تا حالا نخورديم خوبي اين ... .
.
.سلام به دوستان خوبم🙋🏼‍♀️
.
.امروز از صبح تا ظهر بيرون بودم فقط تنها كاري كه به دخترا گفتم انجام بدن اين بود برنج برام خيس بديد و تن ماهي رو بذاريد نيم ساعت توي قابلمه آب بجوشه تا من بيام ، اولا اهل خونه يادشون رفته بود كه چه نوع غذايي ميخوام درست كنم ؟؟؟تازه ميگفتند نه تا حالا نخورديم 😳خوبي اين پيج اينه سريع از انتهاي پيج عكسشو نشون دادم همه شرمنده شدند 😓گفتم: حالا ديديد قبلاً درست كردم 😎 مدرك داريم👇👇
.
. ، #طرز_تهيه_تن_ماهي_كاري_سامانتا_فود .
.
حالا ديگه چه برسه به فالورهاي عزيزم فكر نكنم كسي اين خوشمزه رو يادش باشه ؟؟؟🤔🤔بخدا اون پايين پاييناي پيجم غذاهاي خوشمزه اي هست از ما گفتن🤷🏼‍♀️.
.
.
خب وقتي از بيرون اومدم تند تند دست بكار شدم يه غذاي خوشمزه و سريع السير درست كردم جاتون خالي 💚
.
.
.
.
.
🐟تن ماهي با كاري 🐟
.
.
.
. 🔻تمام خوشمزگي اين غذا به ادويه جات ميباشد🔻 ✨
.
.طرز تهيه كته 👇
. .ابتدا برنج رو با چوب دارچين و هل بصورت كته ميپزيم و موقع سرو از برنج در مياريم يا اگر دوست نداريد ميتونيد همون كته ساده درست كنيد.
.
.
و اما تن ماهي با كاري🐟
.
.
.
.قبل از درست كردن غذا حتماً حتماً قوطي كنسرو رو در آب به مدت نيم ساعت بجوشانيد ( من سه تا كنسرو تن گذاشتم).
.
.

ابتدا يك عدد پياز رو نگيني كرده و با مقداري روغن تفت ميدهيم وقتي پياز سبك شد سير رنده شده( يك حبه ) و زنجيل تازه رنده شده يك ق چ رو اضافه ميكنيم و تفت مي دهيم مقداري زردچوبه اضافه ميكنيم و بعد يكعدد گوجه فرنگي نگيني رو اضافه ميكنيم به همراه فلفل دلمه اي رنگي نگيني شده ( به اندازه نصف استكان ) و تفت ميدهيم و زماني كه گوجه نرم شد يك ق غ رب گوجه فرنگي اضافه ميكنيم براي اينكه رب گوجه از هم باز بشه نصف استكان آب ميريزيم تا رب از هم باز بشه .
.

سپس ادويه كاري مخصوص ماهي و پودر فلفل قرمز و پودر زيره سياه ، پودر پاپريكا استفاده ميكنيم وبعد درب تن ماهي رو باز كرده و روغنش رو خالي ميكنيم و بعد به مواد اضافه ميكنيم تا مواد به خورد ماهي بره و طعم بگيره ، براي تزيين از گشينز تازه خرد شده استفاده ميكنيم .اين غذا كمي تند هست 🌶💥🔥🌶🔥💥
اميدوارم خوشتون بياد و در كنار خانواده لذت ببريد . .
ممنونم از كامنتهاي دلنشين شما دوستان و همراهان هميشه عزيزم 🙏🏻💝💝💝
.
.
.مراحل پخت در استوري ، حتماً ببينيد
Read more
يا دَليلَ المُتحيرين از هفته ها پيش هرچقدر به ماه محرم نزديك ميشديم بمباران خبري ازرسانه ها بيشتر ميشد. همه ما ميدانستيم كه دشمن با شكست در عرصه هاي مختلف به طور محسوس تغيراستراتژيك داده وپروژه شايعه سازي را در دست گرفت ،دشمني كه هميشه از نام حسين و واقعه عاشورا و اربعين وحماسه نه دي ها هراس داشت ... يا دَليلَ المُتحيرين
از هفته ها پيش هرچقدر به ماه محرم نزديك ميشديم بمباران خبري ازرسانه ها بيشتر ميشد.
همه ما ميدانستيم كه دشمن با شكست در عرصه هاي مختلف به طور محسوس تغيراستراتژيك داده وپروژه شايعه سازي را در دست گرفت ،دشمني كه هميشه از نام حسين و واقعه عاشورا و اربعين وحماسه نه دي ها هراس داشت دراين چندماه تمام قدرت خودرابكار برد تاقبل محرم امسال ضربه خودرابزند وپس از شكست دراين قسمت،ده روز مانده به محرم تير اخر خود را به سمت محرم و عاشورا و اربعينِ سيدالشهدا(ع) شليك كرد .
ميدوني اين شايعات ازكجا شكل گرفت؟ ميدوني سازمان مجاهدين كيان ؟شايد نسل ما از اتفاقاي هولناك دهه شصت شان باخبرنبود امااگربه پدرومادرانمون رجوع كنيم خوب بمون ميگن كه دستشون به خون هزاران هزار ايراني الوده بود،ميدوني شكنجه با اتوي داغ توسط مجاهدين يعني چي؟ميدوني جنين زنده از شكم مادر دروردن و كشتنش يعني چي؟ ميدوني وهابيت كيا هستن؟
با شكست خوردن سناريوي خبركذب انتقال اب ايران به عراق روزنامه سعودي _وهابي الشرق الاوسط عراقي ها هارو هدف ميگيره و ايراني ها را متهم به مسائل ناموسي در عراق ميكنه در همان روز و همان ساعت روزنامه نفوذي شرق در ايران با انتشار خبري عراقي هارو متهم به مسائل ج*ن*س*ي ميكنه .ايا ماازكشورهاي ديگر زائر نداريم؟ايا از تركيه و اذربايجان و پاكستان و هند وچين و ژاپن و صدها كشور ديگه گردشگر نداريم؟ چرا عراق را سيبل هدف كردن؟ سريعا مهره هاي داخلي و عوامل نفوذي و سلبريتي ها و اكانت هاي اينستاگرامي و توييتري دشمنان اسلام و تشيع و انقلاب به خط ميشوند تا تير اخر رهبران خود را به سيبل بزنند، اما اي دل غافل كه اين سيبل هدفش كسي بود كه عالم و ادم و جن و انس، زمين و زمان ،دريا و اسمان و وحوش بيايان در عزاي او گريستن و سالهاي زياديه كه بزرگترين اجتماع تاريخ بشريت به بهانه حسين بن علي شكل ميگيره ،بايد ازين اتحاد شيعيان بترسن بايد از عاشورا و اربعين حسين بترسند، بايد از حماسه نه دي هاي ما بترسن.اما يادشان رفت ايران اسلامي ازشيعه و سني گرفته تا كليمي و ارمني براي سيدوسالارشهيدان دشت نينوا چه احترامي قائلن و هزاران جوان از هر قشر و نژادي و باهر سر وتيپي دعوت اباعبدالله(ع) را لبيك ميگن و به لشگر ميليون نفري عزاداران سيدالشهدا در سراسر دنيا ميپيوندند،يادشان رفت عمروعاص هايشان حريف مختار ها،كيان هاو عمارهاي متخصص و متعهد اين اب و خاك نميشوند ،
همگي ما يك دست و يك صدا با انتشار اين پست درفضاي مجازي و با هشتگ طوفاني
#سلام_بر_محرم
#سلام_بر_حسين
به استقبال محرم ميرويم.
@armin_rad021
#حضرت_عشق_حسین
Read more
. ـ بخشش يعني احساس مسئوليت كردن نسبت به خود و زندگي گذشته، حال و آينده خود. ـ بخشش يعني تخليه هيجانات ...
Media Removed
. ـ بخشش يعني احساس مسئوليت كردن نسبت به خود و زندگي گذشته، حال و آينده خود. ـ بخشش يعني تخليه هيجانات منفي به شكل صحيح و جلوگيري از انباشته شدن آنها در روح و روان مان. ـ بخشش يعني نگاه بدون قضاوت به موضوع؛ يعني توجه عاقلانه به موضوع و كشف علل وقوع آن. ـ بخشش يعني گرفتن درس ها و پيام هايي كه باعث مي شوند ... .
ـ بخشش يعني احساس مسئوليت كردن نسبت به خود و زندگي گذشته، حال و آينده خود.
ـ بخشش يعني تخليه هيجانات منفي به شكل صحيح و جلوگيري از انباشته شدن آنها در روح و روان مان.
ـ بخشش يعني نگاه بدون قضاوت به موضوع؛ يعني توجه عاقلانه به موضوع و كشف علل وقوع آن.
ـ بخشش يعني گرفتن درس ها و پيام هايي كه باعث مي شوند ديگر، اشتباه ها و سهل انگاري هاي گذشته را تكرار نكنيم.
ـ بخشش يعني انديشيدن تدابيري براي حمايت هر چه بيشتر از حيثيت، شخصيت، توانايي ها و حقوق خود.
ـ بخشش يعني رهايي از درگيري احساسي با مسائلي كه در گذشته روي داده.

با بخشيدن، از عمل كسي چشم پوشي نمي كنيم يا آن را فراموش نمي كنيم در عوض موضوع را مورد بازنگري قرار مي دهيم و با آن به صورت درست و منطقي (نه هيجاني) مواجه مي شويم. در اين صورت مي توانيم به خود و ديگران كمك كنيم تا درك كنيم و بفهميم كه علت اين اتفاق يا اشتباه چه بوده است و چگونه بايد از وقوع آن در آينده جلوگيري كنيم تا هر فرد آسيب ديده دوباره آسيب نبيند و هم فرد آسيب رسان متوجه اشتباه خود شده و آن را تكرار نكند.
در بخشش صرفاً به خاطر ديگري اين كار را نمي كنيم، بلكه اولويت با خودمان است؛ يعني براي آزادي روح خودمان از اسارت گذشته، براي آسايش ذهن و جسم و در نهايت براي رشد خودمان اين كار را انجام مي دهيم. با اين نگرش و طرز رفتار صحيح عدالت نيز رعايت مي شود بدين ترتيب كه به جاي سكوت، خودخوري و رفتارهاي انفعالي، رفتار صحيح را در پيش مي گيريم و از حقوق انساني و شخصيت خود حمايت مي كنيم.
.
.
خب تا حالا چند نفر رو بخشیدی
کامنت کن ببینیم روی ماهتو 😇🌙
.
من که شخصا همه رو بخشیدم و از هیشکی کینه و ناراحتی به دل ندارم و نمی گیرم ... خیلیا زخم زدن، ضربه زدن، کندن و بردن ولی بهترین کار ممکن رو انتخاب کردم ؛ بخشیدن و رها کردن ❤🌏 وقتی که ما خدایی فوق العاده بخشنده و مهربان داریم و این خدای بخشنده و بزرگ از روح خودش در ما دمیده ما هم باید سعی کنیم چنین ویژگی هایی رو در خودمون رشد بدیم ...
همین الان ببخش و رها کن چون تو روحی بزرگ و بخشنده داری رفیق ... ❤😇
.
.
Instagram : @Man_Mitunm
Telegram.me/ManMitunm
Read more
<span class="emoji emoji1f33a"></span>مباحث مهدوی<span class="emoji emoji1f33a"></span> . <span class="emoji emoji1f4a1"></span> #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات<span class="emoji emoji1f4a1"></span> (موثرترین مفهوم درحیات بشر) #قسمت_اول . . در ...
Media Removed
مباحث مهدوی . #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات (موثرترین مفهوم درحیات بشر) #قسمت_اول . . در آيه اي از آيات كريمه قرآن وقتي خداوند متعال ميفرمايد: . إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ(سوره عاديات آيه 8) . انسان براي دوست داشتن خير (چيزي كه فكر ميكنه خوبه و براش فايده داره) ... 🌺مباحث مهدوی🌺
.
💡 #ضرورت_نشان_دادن_علاقه_به_حيات💡
(موثرترین مفهوم درحیات بشر)
#قسمت_اول
.
.
در آيه اي از آيات كريمه قرآن وقتي خداوند متعال ميفرمايد:
.
🍀إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ(سوره عاديات آيه 8)🍀
.
انسان براي دوست داشتن خير (چيزي كه فكر ميكنه خوبه و براش فايده داره) خيلي شديده.
.
خدايي كه انسان رو آفريده اين رو فرموده.
بعضيها خير رو مال ترجمه كردند گفتن شايد مصداق كامل خير مال باشه
علامه طباطبايي فرمودند: نه! هرچيزي خير ميتونه باشه.
انسان وقتي اون رو براي خودش لازم و مفيد ديد بهش علاقه شديد پيدا ميكنه.
.
✅اميرالمؤمنين(ع) ميفرمايند:
اون خيري كه انسان شديد بهش علاقه داره #حيات ست.
.
آدم از حيات نميگذره.
در روايات درباره شدت محبت انسان به حيات آمده كه:
انسان پير هم كه بشه محبت و احساساتش نسبت به حيات مانند دوران جواني باقي ميمونه؛ بلكه شديدتر هم ممكنه بشه.
.
انسان به حيات علاقه شديد داره! منتها يكمي تحريك بشه يكمي چشم و گوشش باز شه
اين علاقه شديدش به حيات! ارتقاء پيدا ميكنه به علاقه شديد به حيات برتر!
.
قرآن كه ميفرمايد: بقيه مُردن! اصلا حيات ندارن! مرده هايي كه راه ميرن! ولي خب مرده كه نميشنوه! نميبينه!‌خب ماهم يكم كوتاه ميايم ميگيم حيات برتر.
.
انسان به حيات شديدا علاقه داره و اين وقتي پاي مرگ درميون مياد خودش رو نشون ميده
حتي حيات حداقلي! تا وقتي پاي مرگ به ميون نيومده اين محبت به حيات خودش و نشون نميده
.
خوشا به سعادت كسي كه محبت به حيات بدون اينكه پاي مرگ بياد وسط! تو وجودش خودش و نشون بده
اين جور آدما به حيات واقعي شديدا علاقه پيدا ميكنن و اين علاقه در دلشون آتيش ايجاد ميكنه.
.
اين نياز رو اگر هنرمند بوديم در خودمون، در فرزندان و كودكانمون،‌در فيلمهامون بيدار كنيم و نشون بديم یه خدمتي كرديم!
و إلّا مشغول پستيها و پَلشتيها خواهيم شد.
.
ادامه دارد....
________
.
#خط_امام_زمان
Read more
شغل منحصر به فردي دارم ؛ بطور كل عمده فصل هاي سال ارتباط كاريم به هيچ عنوان با مخاطب ايراني نيست . ولي ...
Media Removed
شغل منحصر به فردي دارم ؛ بطور كل عمده فصل هاي سال ارتباط كاريم به هيچ عنوان با مخاطب ايراني نيست . ولي خب، گاهي تو بعضي سيزن ها مجبورم بخشهاي حساسي از امور مشتريان رو هندل كنم . دفتر كارم دقيقا توي فروشگاهه و در آفيسمون توي حلق مشتري ها باز ميشه و اين خيلي خوبه ... خوب از اين جهت كه اونجا اصلا يه كشور جداست ... شغل منحصر به فردي دارم ؛ بطور كل عمده فصل هاي سال ارتباط كاريم به هيچ عنوان با مخاطب ايراني نيست . ولي خب، گاهي تو بعضي سيزن ها مجبورم بخشهاي حساسي از امور مشتريان رو هندل كنم . دفتر كارم دقيقا توي فروشگاهه و در آفيسمون توي حلق مشتري ها باز ميشه و اين خيلي خوبه ... خوب از اين جهت كه اونجا اصلا يه كشور جداست !! غالبا در بهترين حال و با شوق و ذوق ميان خريد ، در حال پوشيدن بهترين لباسهاي شهر ، تست كردن نحوه چرخش دامن موقع رقصيدن و شلنگ تخته انداختنهاي خاص خودشون بدووون هيچگونه رودربايستي و ادا اطواري كه معمولا تو مهمونيا به چشم ميخوره و ... و من مدام در حال تماشاي بهترين استايلهاي روز دنيام و اطلاعات خاص اين حوزه كاري رو بصورت تكنيكي و فني كسب ميكنم و در واقع بعد اين مدت براي خودم يه پا استايليست شدم .... اما بدي هاي خاص خودش هم داره ؛ مثلا به عنوان متخصص گاهي واقعا نميشه به مشتري رو قانع كرد لباسي كه انقدر چشمش رو گرفته به هيچ عنوان مناسب اندامش نيست ؛ مثلا چاقتر يا بلندتر يا لاغرترش ميكنه... يا نميشه فلان تغيير رو روش انجام داد تا به زور مناسب بشه ، در نهايت مجبوري بگي " انتخاب با شماست " و اين ميشه اول مصيبت !
توي اون حال خوش در حالي كه هنوز گرم شلنگ تخته انداختنهاشه ميره ... و اما امان از دو سه روز بعد كه يا شمسي خانم يا جاري بزرگه اختر خانم ابرو بالا بندازه و بگه وااااا خدا نكشتت دختر اينهمه پول دادي لباس ازين قشنگتر نبود كه بخري ؟ اگه گوني تنت كرده بودي كه قشنگتر شده بودي ؟! و فرداش طرف زنگ ميزنه و كلي كل كل و خط و نشون كه باااايد تعويض كنين وگرنه شيرم رو حلالتون نميكنم و متعاقبا اولين جمله هم كه بعد از شنيدن جمله " انتخاب خودتون بود " نثار واحد پشتيباني ميشه اينه " اون روز كه داشتين پول ميگرفتين كه خوش اخلاق بودين !!!" .
.
اينا رو گفتم كه بگم اينجا با همه حال خوب و خوشگلي ها و سختي ها و استرس هاش من يك شكل ديگه از زندگي رو ياد گرفتم
اينكه
دنيا بازتاب من و اخلاق و احوال و منش و رفتار منه
اينكه
انتخاب، انتخاب اگاهانه منه ، هيچكس مسئول انتخاب اشتباه من و عواقب اون نيست
اينكه
فرهنگ و شعور من نه ارتباطي با مدرك تحصيليم داره نه محل زندگيم و نه حساب بانكيم
اينكه
جاري بزرگه اختر خانم نباشم ! لايف استايل هر كسي فقط به خودش ارتباط داره
پي نوشت : قطعا اگر زمان به عقب برگرده يا تاريخ تكرار بشه با اين نحوه نگرش امروزم قطعا به جاي لباس عروس يه تيشرت و شلوار جين ميپوشم ، قول ميدم 🤭😅.
.
.
#جوجه_کباب ، مرينت خوب ميخاد ، قطعه بندي خوب ، حوصله و حرارت ملايم
Read more
يادم نخواهد رفت سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد ...
Media Removed
يادم نخواهد رفت سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد و ما به در جستجوي گذشته گرديم در پيچ و خم جواني حرفهايي به خودم ميگفتم با خود ميگفتم كه بايد در اول هر كاري، خودتو در اولويت بگذار در هر رابطه يا دوستي در هر چيزي كه زندگي تو خواهد ساخت و چه كودكانه ... يادم نخواهد رفت
سالهايي كه گذشت و ما چه زود جواني خود را به دست روزگاران سپرديم و خام از اينكه روزي رسد و ما به در جستجوي گذشته گرديم
در پيچ و خم جواني حرفهايي به خودم ميگفتم
با خود ميگفتم كه بايد در اول هر كاري، خودتو در اولويت بگذار
در هر رابطه يا دوستي
در هر چيزي كه زندگي تو خواهد ساخت
و چه كودكانه قولهايي كه به خودم دادم رو فراموش كردم مثل كودكي كه قول داده بود شكلات نخورد...
و وقتي چشم گشودم ديدم يك آدم غريبه شدم
كسي كه فداكار شده كسي كه خودش را فراموش ميكند تا ديگران خوشحال باشند
افسوس نخوردم
شاد بودم
و با اين افكارم زيستم
بار دوم كه چشم باز كردم اوضاع فرق داشت
اينبار ديگر شاد نبودم
يادم نخواهد رفت
و باز امشب به خودم گفتم تا كجاي هستي خواهي رفت و اينگونه زندگي خواهي كرد؟
باز گفتم
صبر ميكنم براي روزهاي خوب
تلاش ميكنم براي اميد هايم
تلاش ميكنم براي رفتن
اميد دارم به آينده
ولي
نيم نگاهي هم به خودم دارم
و اين بار اين نيم نگاهم گسترده خواهد شد
چون اينبار بزرگ شدم
چون اينبار قول خواهم داد
نه كودكانه
بلكه خالصانه قول خواهم داد
تلاش كنم براي خودم و خودم را باور كنم و خودم رو دوست داشته باشم
اينبار فراموش نخواهم كرد بر من چه گذشت
اينبار فرق ميكند
فرق ميكند
روزگاري طرد شدن را مساوي مرگ ميدانستم
روزگاري "نه" شنيدن را پذيرا نبودم
روزگاري تحمل دوري نداشتم
ولي...
خب وقتي كه به اين نقطه ميرسي خيلي نميدوني چيكار بايد كني
دوست نداري كه باور كني كه بايد با اين مسئله كنار بياي
ولي وقتي كه چند بار با اين اتفاق روبرو ميشي "عادت ميكني"
اونوقت ميفهمي كسي ارزش فكر كردن نداره
كسي ارزش اينو نداره شبهات رو با اون تقسيم كني
يه روزي ميرسه كه ميفهمي كه بايد به خودت ارزش بدي
و به اين جا ميرسي ميبيني
شبها همون شبهاس
تاريك و سرد با يه سكوتي عجيب
فرقي نداره كه ساعت چند باشه
فرقي نداره كه چه چيزهايي تو قلبت باشه
شب با سكوتش جادو ميكنه
ميبره تورو به جايي كن ميخواد
فكر و خيالت رو مال خودش ميكنه
چند وقت پيش بود
يه آدمي رو ميشناختم
وقتي كه از زندگي نا اُميد بودم
اونو شناختم
شبهامو دل نشين كرد
قلب بي تابمو آرام
فكرمو آزاد
يه روز كه همه چي داشت خوب ميشد
رفت...
وقتي رفت
انگاري يه تيكه از وجودمو هم با خودش برد
منو برد به جايي كه نميدونستم كجاست
بعد اون باز شبها مثل هم بود
تاريك و سرد
و باز سكوت منو برد
به جايي كه نميخواستم...
و اين رفتن ها باعث شد تبديل شم به كسي كه الان هستم
اين رفتن ها باعث شد بي تفاوت شم نسبت به خيلي چيزا
اين بار شدم يك آدم جديد
اين بار شدم كسي كه ميخواستم...
Read more
دوستان تو اين اپليكيشن جذاب و دوست داشتي هم كسي كه لايك ميكنه پاداش ميگيره هم كسي كه لايك ميشه پس همه ...
Media Removed
دوستان تو اين اپليكيشن جذاب و دوست داشتي هم كسي كه لايك ميكنه پاداش ميگيره هم كسي كه لايك ميشه پس همه به اندازه ي كافي انگيزه براي كار دارن و اين اصلي تفاوتش با اينستاگرامه كه يه عده فالور جمع ميكنن و ميرن بالا و يه عده فقط وقت هدر ميدن. پس تعلل نكنين و روي لينك بيو بزنيد و بهم پيام بديد تا هم بهتون اموزش بدم ... دوستان تو اين اپليكيشن جذاب و دوست داشتي هم كسي كه لايك ميكنه پاداش ميگيره هم كسي كه لايك ميشه پس همه به اندازه ي كافي انگيزه براي كار دارن و اين اصلي تفاوتش با اينستاگرامه كه يه عده فالور جمع ميكنن و ميرن بالا و يه عده فقط وقت هدر ميدن. پس تعلل نكنين و روي لينك بيو بزنيد و بهم پيام بديد تا هم بهتون اموزش بدم و هم بيارمتون بالا❤️❤️❤️
#درامدزايي #درامد_دلاري #درامداز_اينستاگرام #اينستاگرام_پولي #درامدزايي_با_موبايل #روياها_نزديكند
Read more
. همه در جاي خودشان آماده بودند. چند دقيقه‌اي بيشتر تا آغاز مسابقه باقي نمانده بود. صدای تپش قلبم ...
Media Removed
. همه در جاي خودشان آماده بودند. چند دقيقه‌اي بيشتر تا آغاز مسابقه باقي نمانده بود. صدای تپش قلبم را می‌شنیدم. هنوز هیچ کاری نکرده بودم ولی تمام بدنم خیس از عرق بود. سعي كردم تمرکزم را حفظ کنم و يك بار ديگر تمام چيزهايي كه آموخته و در چند ماه اخير تمرين كرده بودم را به ياد بیاورم. . دقت و سرعت، رمز پيروزي ... .
همه در جاي خودشان آماده بودند. چند دقيقه‌اي بيشتر تا آغاز مسابقه باقي نمانده بود. صدای تپش قلبم را می‌شنیدم. هنوز هیچ کاری نکرده بودم ولی تمام بدنم خیس از عرق بود. سعي كردم تمرکزم را حفظ کنم و يك بار ديگر تمام چيزهايي كه آموخته و در چند ماه اخير تمرين كرده بودم را به ياد بیاورم.
.
دقت و سرعت، رمز پيروزي بود. اين ها را پدرم مي‌‎گفت. به هر حال او عمرش را روي اين مسابقه گذاشته بود. نمي‌خواستم مثل چند دفعه قبل که بازنده از زمین بیرون آمدم، این بار هم شکست بخورم. تصاویر تمرينات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسایی که انجام داده بودم، مثل يك فيلم ضبط شده از جلوي صورتم مي‌گذشت. دويدن‌ها، عرق ريختن‌ها، تمرين‌هايي كه براي افزايش تمرکز و مدیریت ذهنی انجام داده بودم، رژيم‌ها و شب بيداري‌ها، همه و همه از جلوي چشمم رد مي‌شد و ترس عجيبي تمام وجودم را فرا گرفته بود. اگر اين بار هم موفق نشوم چه كار كنم؟ چه طور تا خانه بروم؟ و چطور توي صورت پدرم نگاه كنم؟ او كه با تمام وجود كمكم كرد. او که مربی مهربان من بود. او كه شب‌ها با من بيدار می‌ماند. تعليمم می‌داد. نكات و ظرايف مسابقه را برايم شرح می‌داد و پا به پاي من تمرين می‌كرد و آبرويش را روي نتيجه اين مسابقه شرط بندي كرده بود. نه... من بايد موفق شوم. براي پدرم هم كه شده بايد از اين مسابقه پيروز بيرون بيايم.
.
سعي كردم به سر و صدا و هياهوي سالن توجهي نكنم. چند تا درجا زدم و نفس عمیق کشیدم. همه چیز برای یک شروع طوفانی آماده بود. فقط به شرطی که می‌توانستم استرسم را کنترل کنم. پشت خط قرمز ايستادم و بند كفشم را محكم كردم بعد به قدر نياز خم شدم تا استارت قوي‌تري داشته باشم. مي شود؛ اين طور گفت كه نتيجه مسابقه به همين استارت و شروع اوليه وابسته بود، چون همه چيز آن قدر سريع اتفاق مي‌افتاد كه براي چند ثانيه قدرت فكر كردن را از تو مي‌گرفت و وقتي به خودت مي‌آمدي كه همه چيز تمام شده بود. اين بار ولي اجازه نمي‌دادم كه كسي بخواهد جلوي موفقيتم را بگيرد. من براي پيروزي در اين مسابقه تلاش كرده بودم و بايد نتيجه تلاش‌هايم را مي‌ديدم. .

صداي بلندگو بلند شد: «دوستان لطفا پشت خط قرمز قرار بگيرند.» همه روي پاهاي‌شان خم شدند. چند ثانيه بيشتر تا شروع مسابقه باقي نمانده بود. فقط به پيروزي فكر مي‌كردم. پیروزی، پیروزی، پیروزی. چند ثانيه‌اي در استرس و سكوت گذشت... بالاخره قطار مترو ایستاد و درهاي واگن باز شد. نعره زدم و دویدم:
.
اين بار اگه صندلي گيرم نياد ديگه سوار مترو نميشم...
Read more
دوست عزيز، شما كه ٢٤ ساعت در حال كتاب خوندن هستيد( كه خداروشكر خيلي هم عاليه) و خط به خطش رو استوري مي ...
Media Removed
دوست عزيز، شما كه ٢٤ ساعت در حال كتاب خوندن هستيد( كه خداروشكر خيلي هم عاليه) و خط به خطش رو استوري مي ذاريد، هشتگ مي سازيد، به همه اعلام مي كنيد كه الان صفحه ٢٤ كتابم، خب ديگه دارم ورق ميزنم ميرم به صفحه ٢٥، الان می رسم صفحه ٢٦...، آيا واقعا داريد براي رشد خودتون مي خونيد يا براي اعلام كردن و گزارش دادن ... دوست عزيز،
شما كه ٢٤ ساعت در حال كتاب خوندن هستيد( كه خداروشكر خيلي هم عاليه) و خط به خطش رو استوري مي ذاريد، هشتگ مي سازيد، به همه اعلام مي كنيد كه الان صفحه ٢٤ كتابم، خب ديگه دارم ورق ميزنم ميرم به صفحه ٢٥، الان می رسم صفحه ٢٦...، آيا واقعا داريد براي رشد خودتون مي خونيد يا براي اعلام كردن و گزارش دادن به بقیه؟ اگه واقعاً اون كتابي كه در دست داريد به شخصيت شما اضافه مي كنه پس چرا با رفتار شما در تضاده؟ اگه واقعا #گلشيري و تمام نویسنده هایی که بنا به شرایط معروف می شند و پررنگ میشند توی فضای مجازی روی شما تاثير داشته پس اتلاف وقت در فضاي مجازي معنايي نداره و بايد تاثيرش ديده بشه و شب سرتون رو راحت روي بالشت بذارید نه با نا آرومي و استرس كه چه كسي ديد، چه كسي نديد؟ که همه فهمیدند من دارم کتاب می خونم.
فكر نميكنم آدمهای موفق و محكم اينطوري باشند. اين جو دادن هاي كاذب، تعريف و تمجيد های پوچ عمر بلندي نداره چون از ته دل نيست.
ببينيم واقعا كي پيدا ميشه يك گلشيري ديگه تحويل اين جامعه بده، اونم نه با روابط و مناسبات تو خالي، با اتكا به خودمون، كسي با عينك چخوف كه چخوف نشد ! 👓
Read more
.. <span class="emoji emoji1f382"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f389"></span><span class="emoji emoji1f341"></span> نميدانم اين همه حرف به چه دردمان ميخورد؟ وقتي كسي هست كه كلامش جوري بهتر ميتواند صدا ...
Media Removed
.. نميدانم اين همه حرف به چه دردمان ميخورد؟ وقتي كسي هست كه كلامش جوري بهتر ميتواند صدا را به گوش جهان تحويل دهد .. كسي كه حضورش انگار وزن ميدهد به دنيا و قافيه به قافيه صداي باران را تكميل ميكند.. همان كه وقتي ميخواند انگار كلمه به كلمه اش مردماني هستند ساكن افكارش و هركدام ... ..
🎂❤️🎉🍁
نميدانم
اين همه حرف به چه دردمان ميخورد؟
وقتي كسي هست
كه كلامش
جوري بهتر ميتواند
صدا را به گوش جهان تحويل دهد ..
كسي كه
حضورش انگار
وزن ميدهد به دنيا
و قافيه به قافيه
صداي باران را تكميل ميكند..
همان كه
وقتي ميخواند انگار
كلمه به كلمه اش
مردماني هستند ساكن افكارش
و هركدام يك قبيله اند
از آداب و رسوم و ويژگي هاي ديارشان
مي آيند
و خوش مي نشينند بر سفره اي بر دلمان
كه سالهاست انگار
از گندم و نان خالي بوده !
طولي نميكشد
كه جهانمان از گرسنگان عادت تهي ميشود
و سراسرش را
اين مردمان مشتاق لقمه اي از ترانه برميگيرد
و صده هاي بعد هيچ نميفهمند
كه چرا هربار تنها
از اين لقمه هاي كهن وزن دار سيراب ميشوند؟!
امروز همان روزيست
كه بايد آمدنت بر سر قلم را تبريك گفت
و سنگيني سايه ات بر كلمات را بر سر دنيا ادامه داد
بودنت به سان عسل مي ماند
همان طور نرم و لطيف و گيرا
مي نشيند بر تن تلخ ذهن مان
و عاقبت زماني ميرسد
كه بر سر هر #روز
#به ترين كلاه ها را ميكشيم
و بر دروازه ي تمام شهرها
عاشقانه هايي را مي نويسيم
كه سالها در گوش يكديگر
به پچ پچه هايشان بسنده ميكرديم !
خوش آمدي
بر روزگار پرهياهويي
كه قبل تو يتيم بوده..
زادروزت درخشان و پرآوازه باد 💙📝
# او زاده ي هفتمين شب آذر بود ..
@roozbehbemaniofficial
#roozbehbemani .
.
#روزبه_بمانی
#هفت_آذر
#آقای_واژه_ها .
.
Design by :
@mohammadyaghoubkhani
Text by :
@ehsankhajeamiri63_hadis
Photo by :
@ali_azorde_org
.
Read more
چه كسي هست كه #سرشانه پهن و چارشانه و كمر باريك نخواد؟! سلام بعد از بيشتر از ٦ ماه امروز شخصا @mora_fitz ...
Media Removed
چه كسي هست كه #سرشانه پهن و چارشانه و كمر باريك نخواد؟! سلام بعد از بيشتر از ٦ ماه امروز شخصا @mora_fitz اولين مقاله هست كه در خدمتتون هستم و براتون مي نويسم،اميدوارم كه استفاده ببريد. @mora_fitz . حتما دقت كرده ايد هر زمان وارد سالن شويد تنها حركت هميشگي كه حتي بعضي افراد بيشتر از ده سال است ... چه كسي هست كه #سرشانه پهن و چارشانه و كمر باريك نخواد؟!
سلام
بعد از بيشتر از ٦ ماه امروز شخصا @mora_fitz اولين مقاله هست كه در خدمتتون هستم و براتون مي نويسم،اميدوارم كه استفاده ببريد. 😉👍 @mora_fitz .
حتما دقت كرده ايد هر زمان وارد سالن شويد تنها حركت هميشگي كه حتي بعضي افراد بيشتر از ده سال است كه اجرا مي كنند و مي بينيد قايقي با ميله دست جمع است !!
نماي V بدن و سرشانه هاي عضلاني و درشت كه مثل هرم به كمري باريك ختم ميشود ، هر #ورزشكار ي را از جمع ساير ورزشكاران در استثنا و توجه ويژه قرار خواهد داد.اما برعكس عملكرد و نحوه تفكر و تمرينِ اكثر بدنسازان، سر تيترِ داشتن چنين بدني نتيجه تمرين دادن ويژه سرشانه يا #شكم نيست!
شما مي بايست،
چندين گروه #عضلاني را با برنامه اي دقيق تمرين دهيد،علاوه بر اينكه روي بخش مياني به طبع شرايط ، سخت كار كنيد.
اگر توده اي از چربي دور كمرتان وجود دارد بايد با تمرينات مناسب و برنامه غذائي محدود مشكل را برطرف كنيد،وگرنه V شما براي ديگران U ديده خواهد شد !😄😉
.
اصلي ترين قسمت مربوط به سرشانه رو در پست بعدي بخوانيد..
اما در اين مقاله؛ بخش 1️⃣: تمركز بيشتر روي قسمت بالايي #عضله لت( #زيربغل ):
.
بعد از #سرشانه عمده ترين نقش رو در شكل دهي بدني وي شكل داراست.
البته مربي شما بهتر است دقيقا درنظر بگيرد كه تمرينات عضلات پشت بايد چندين گروه عضله مختلف را هدف گرفته و تمام آن عضلات را با دانش كامل آناتومي #بدن بشناسد.(لت، رامبيد،ذوزنقه مياني و پاييني و دلتوئيد پشتي...)
💡برنامه ريزي شما:
بطور عمومي #تمرين عضلات پشت را به دو گروه مجزا تقسيم كنيد:🅰️حركاتي كه حول محور پلن عمودي بدن حركت مي كنند،مثل كشش هاي از بالا و كشش هاي از پايين ... 🅱️حركات پارويي كه شما در هر حالتي كه باشيد بطور عمود بر بدنتان وزنه را به سمت بدنتان مي كشيد.
.
❎آيا مي دانيد تفاوت در چيست؟؟
.
حركات عمودي مثل بارفيكس،سيم كش ها و... كمك به عريض تر شدن بدنتان از پشت خواهند كرد
اما دسته دوم عضلات مياني و ذوزنقه و... را قطورتر خواهند ساخت.
.
توصيه من : اگر هميشه قايقي يا رويينگ را در وضعيت دست جمع مي گرفته ايد،كه حتما همينطور بوده،حالا ميله بار سيم كش از بالا را روي قايقي نصب كنيد و در دست بازترين حالت عرض سرشانه حركت را اجرا كنيد
و در حال كشش آن را بالاتر از هميشه بياريد،تقريبا تا وسط سينه هايتان.
ادامه در پست بعدي... _____________
سوالاتتان را با ما در ميان بگذاريد،
مؤلف: @mora_fitz
Read more
Loading...
Load More
Loading...