مرد این به عقل

Loading...


Unique profiles
34
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Karaj, Iran, Pop American Brasserie
Average media age
675.4 days
to ratio
10.3
 #پله_داستان_پندآموز #خود_را_به_حسودان_وکینه_توزان_مشغول_مکن _ _ روزهای بسیار دور ...
Media Removed
#پله_داستان_پندآموز #خود_را_به_حسودان_وکینه_توزان_مشغول_مکن _ _ روزهای بسیار دور ؛ پیرزنی بود که ؛ هر روز با قطار از روستا برای خرید مایحتاج خود به شهر می آمد ... کنار پنجره می نشست ؛ وبیرون را تماشا می نمود.. گاهی؛ چیزهائی از کیف خود در می آورد و از پنجره قطار به بیرون پرتاب می نمود _ یکی ... #پله_داستان_پندآموز

#خود_را_به_حسودان_وکینه_توزان_مشغول_مکن
_
_

روزهای بسیار دور ؛ پیرزنی بود که ؛ هر روز با قطار از روستا برای خرید مایحتاج خود به شهر می آمد ...
کنار پنجره می نشست ؛ وبیرون را تماشا می نمود..
گاهی؛ چیزهائی از کیف خود در می آورد
و از پنجره قطار به بیرون پرتاب می نمود

_

یکی از مسئولین قطار کنار ایشان آمد و با تحکم پرسید که: پیرزن چکار میکنی؟!
پیرزن؛ نگاهی به ایشان انداخت و لبخندی مهربان گفت : من بذر گل در مسیر می افشانم
آن مرد با تمسخر و استهزا ، گفت : درست شنیدم ؛ تخم گل در مسیر می افشانی؟! پیرزن جواب داد ؛ بله تخم گل ... _
_

مرد خنده ای کرد و گفت : اینرا که باد می برد ؛ بنده خدا ؟
پیرزن جواب داد ؛ من هم می دانم که باد می برد... ولی مقداری از این تخمها به زمین می رسند و خاک آنها را می پوشاند
مرد که خیال میکرد پیرزن خرفت شده است
گفت: با این فرض هم آب می خواهند ؟
پیرزن گفت : افشاندن دانه با من .. آبیاری با خدا... _

روزی خواهد رسید که گل و گیاه تمام مسیر را پر خواهد کرد؛ و رنگ راه تغییر خواهد نمود و بوی گلها مشام تمام ساکنین و مسافرین نوازش خواهد داد و من و تو و دیگران از رنگی شدن مسیر لذت خواهیم برد ...
مرد از صحبت خود با پیرزن جواب نگرفت
و با تمسخر و خندیدن به عقل آن پیرزن،
سرجای خود برگشت ... _
_

مدتها گذشته بود که ؛ آن مرد دوباره سوار قطار شد و کنار پنجره نشسته و بیرون را نگاه می کرد،

که یک دفعه متوجه بوی خاصی شد.. کنجکاو که شد؛ دیدکه رنگ مسیر هم عوض شده است
و از کنار رنگها و رایحه های نشاط آور رد می شدند
و مسافرین با شوق و ذوق گلها را به همدیگر نشان می دادند
آن مرد ؛ نگاهی به صندلی همیشگی پیرزن انداخت ؛ ولی..... جایش خالی بود
سراغش را از دیگران گرفت ؛ گفتند : چند ماه است که ؛ از دنیا رفته است، اشک از دیدگان آن مرد سرازیر شد
و به نشانه احترام به آن همه احساس بلند شد و کلاه از روی سر برداشت و تعظیم نمود

_
_

#ادامه_در_کامنت 👇🏻👇🏻👇🏻
Read more
Loading...
به پسرم #کوروش ، خودم و همه شما : * * بیست و پنجم #فروردین ماه هر سال که میرسد ، شوق عجیبی در من شکل میگیرد. ده ...
Media Removed
به پسرم #کوروش ، خودم و همه شما : * * بیست و پنجم #فروردین ماه هر سال که میرسد ، شوق عجیبی در من شکل میگیرد. ده سال است که این ماجرای من است. دلم بی تاب میشود . مرد سی ساله ای را به یاد می آورم که #ساعت ۸ صبح ۲۵ فروردین ۸۷ #پدر شد. در حالی که در بسیاری از بخش های روانش به بلوغ نرسیده بود . با چالش ها و دشواری ... به پسرم #کوروش ، خودم و همه شما :
*
*

بیست و پنجم #فروردین ماه هر سال که میرسد ، شوق عجیبی در من شکل میگیرد.
ده سال است که این ماجرای من است. دلم بی تاب میشود . مرد سی ساله ای را به یاد می آورم که #ساعت ۸ صبح ۲۵ فروردین ۸۷ #پدر شد. در حالی که در بسیاری از بخش های روانش به بلوغ نرسیده بود .
با چالش ها و دشواری های بسیاری دست به گریبان بود .
و حضور تو در میان آن همه فراز و نشیب مانند تکیه گاهی بزرگ و بی مانند بود.
دلم شاد بود از اینکه خداوند فرزندی سالم و تندرست را به من ارمغان بخشیده بود.
امانتی سنگین که از همان لحظه آمدنش، برکت و بلوغ و رشد را با خودش ارمغان آورد.
مرا دلواپس و نگران کودک آدمیزاد کرد .
شاید اگر تو نبودی هرگز مانند امروز دغدغه ای برای رشد و بالندگی #کودکان این سرزمین نداشتم.
انگار تو آمدی تا ، چیزهای مهمی را که بی توجه از نگاه من و بسیاری از آنهایی که اندیشه ای برای توسعه داشتند ، نشانم دهی.
این نخستین ماموریتیست که من از حضورت بر زمین یافتم.
اما این تمام راه نیست. ماموریت های اصلی را باید خودت از حضورت بر زمین پیدا کنی.
باید بیندیشی و آزمون و خطا کنی تا خلق کنی انسانی را که میتواند وجودش برازنده #زیستن و #زندگی باشد.
باید در ادامه راه بر این موضوع تمرکز کنی ، که وجودت بناست چه تاثیری بر این هستی پهناور بگذارد .
مبادا دهه های عمرت بدون یافتن و #خلق کردن آدمی بهتر از گذشته سپری شود . مبادا گمان کنی در این #جهان بیهوده حضور یافتی.
تو تجلی یک #نیاز در این جهان ، هستی و اگر جهان به تو نیاز نداشت ، محال بود از میان میلیون ها #سلول سرگردان تو را برگزیند.
ده سالگی یکی از پر رنگ ترین سالهای زندگی منست.
شناختم بنا به تجربیاتی که داشتم ، عمیق تر از گذشته شد.
نمیدانم برای تو چگونه است. اما دهه های زندگی هر کدام بزنگاهی برای بازنگری و شناخت خویشتن است.
حالا زمانی فرا رسیده است که وارد دهه دوم زندگی ات شوی . خیلی زود خواهی دید که تغییرات مهمی در جسم و روانت شکل خواهند گرفت.
هر تغییری فرصتی برای گام نهادن به بزرگسالی است.
توصیه میکنم هر لحظه به رشد عقل و دانش ات توجه نشان بده .
از تجربه کردن هراس نداشته باش.
زندگی پازلی از تجربه های درست و غلط ماست.
اشتباه کن ، اما خطای تکراری نکن . بگذار هر روز زندگی ات حامل تجربه های ارزشمند و اشتباهات تازه باشد.
اگر در دام خطاهای تکراری بیفتی ، عمر ارزشمندت را به بطالت و بی ارزشی گذرانده ای.
زمان سرعتش بالاست. این را در پایان هر دهه از عمرت بیش از گذشته خواهی فهمید. 🌹
*
*
👇🏻 ادامه در کامنت اول
Read more
پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به ...
Media Removed
پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به دنبال رفیق ازلی می گردند شهدا رفتند و ما مانده ایم . برای جانبازان که ماندن چه کردیم ؟ برای آزادگان چه کردیم؟ برای خانواده شهدا چه کردیم ؟ نمی دانم ما که لیاقت حضور در جبهه ها و زندگی در کنار آنها را نداشتیم ... پیر ما گفت شهادت هنر مردان است عقل نامرد در این دایره سرگردان است
پیر ما گفت که مردان الهی مردند که به دنبال رفیق ازلی می گردند شهدا رفتند و ما مانده ایم . برای جانبازان که ماندن چه کردیم ؟

برای آزادگان چه کردیم؟ برای خانواده شهدا چه کردیم ؟ نمی دانم ما که لیاقت حضور در جبهه ها و زندگی در کنار آنها را نداشتیم آی کسانی که دم از شهدا می زنید مرد باشید و بر سر عهد و پیمان خود بمانید تا نکند پشیمان و سرافکنده و روسیاه در محضرشان شویم .

شهدا را یاد کنیم . شده با ذکر یک صلوات .

بار ها از این که زنده هستم و دارم روی دم اون آدم های بزرگ بازدم می دهم از زنده بودنم

خجالت می کشم . خدایا تو خودت می دانید در دل و قلب من چه می گذرد .

در باغ شهادت را بستند ...
Read more
. هو شب دیوانه دل یک طلسم است که تعریفش برون از حد و رسم است کجا می شود شب دیوانه دل را با عقل اکتسابی ...
Media Removed
. هو شب دیوانه دل یک طلسم است که تعریفش برون از حد و رسم است کجا می شود شب دیوانه دل را با عقل اکتسابی و صغری و کبری دریافت که بزرگ مرد عارفی [علامه حسن زاده آملی] که تکمرد روزگارش هست گوید: در شب جمعه ای ، بر اثر مراقبت و حضور التهاب و اضطراب شدیدی داشتم و تا قریب یکساعت به اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه ... .
هو

شب دیوانه دل یک طلسم است
که تعریفش برون از حد و رسم است

کجا می شود شب دیوانه دل را با عقل اکتسابی و صغری و کبری دریافت که بزرگ مرد عارفی [علامه حسن زاده آملی] که تکمرد روزگارش هست گوید:
در شب جمعه ای ، بر اثر مراقبت و حضور التهاب و اضطراب شدیدی داشتم و تا قریب یکساعت به اذان صبح که به ذکر کلمه طیبه لا اله الا اللَّه اشتغال داشتم ، دیدم سر تا سر حقیقت و همه ذرات ممکلت وجودم با من در این ذکر شریف همراهند و سرگرم به گفتن لا اله الا اللَّه اند.

شرح دفتر دل
Read more
آقای احسان علیخانی به جای اون ادمایی که شب اول اوردی تو برنامت که خودشو از تراست پرت میکنه مثل بچه های ...
Media Removed
آقای احسان علیخانی به جای اون ادمایی که شب اول اوردی تو برنامت که خودشو از تراست پرت میکنه مثل بچه های بی عقل این عزیزو بیار تو برنامت که بخاطر وطنش اینجوری شده نترس عزیزم... نعوذ بالله هیولا نیست... حاج رجب محمد زاده است... ۲۸ ساله ﮐﻪ ﻧﺘونسته یه ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ تو دهنش بذاره... ﺑﺎ ﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭه... ﺻﻮﺭﺗشو ... آقای احسان علیخانی به جای اون ادمایی که شب اول اوردی تو برنامت که خودشو از تراست پرت میکنه مثل بچه های بی عقل این عزیزو بیار تو برنامت که بخاطر وطنش اینجوری شده

نترس عزیزم... نعوذ بالله هیولا نیست...
حاج رجب محمد زاده است...
۲۸ ساله ﮐﻪ ﻧﺘونسته یه ﻟﻘﻤﻪ ﻏﺬﺍ تو دهنش بذاره...
ﺑﺎ ﻧﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺧﻮﺭه...
ﺻﻮﺭﺗشو ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ تو یه ظهره ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺩﺍﺷﺖ واسه ﺭﺯﻣﻨده ها ﯾﺦ ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺖ،
ﻫﻤون ﻭﻗﺖ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺧﻤپاﺭﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ ﺧﻮﺭﺩ و داغون شد .
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاد واسه ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺑﻪ ﺣﺮﻡ ﺍﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺑﺮه،
ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﯾﺪﻧﺶ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽ کنن...
ﻣﯽ ﺗرسن ﻭ ﺍﻭن ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ میبینه 70 ﺩﺭ ﺻﺪ ﺟونشو ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﺍﻭن ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻣیشه ،قلبش ﻣﯽ شکنه.؟..
ﻫﻤﺴﺮﺵ میگه :ﻫﺮﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﻭﺣﺸﺖ میکنه
ﻭ پا ﺑﻪ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﯽﮔذاره ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﻭن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﺭﯾﺰه ﻭ
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺧوﻧﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻤﯽ شه
ﻭ گوشه ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯽشينه ﻭ ﺑﻪ پوتینﻫﺎ ﻭ ﻟﺒﺎﺱ
ﺭﺯﻣﺶ ﭼﺸﻢ میدوزه...
ﺣﺎﺝ ﺭﺟﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ نیومده ﺑﻮﺩﯾﻢ،ﺯیباییش ﺭﺍ برای ناموس این مملکت ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ،
ﺍﻭ 28 ساله ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ کشه ﺗﺎ ﻣﻦ ﻭ ﺗﻮ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻔﺲ ﺑﮑﺸﯿﻢ .

به سلامتیش،

مرد واقعی اینه، .....😢
Read more
⚘<span class="emoji emoji2764"></span>⚘ بگو خیبر منازد اینقدر بر برج و بارویش نگیرد دست کم این مرد را با زور بازویش چه دارد ذوالفقارش ...
Media Removed
⚘ بگو خیبر منازد اینقدر بر برج و بارویش نگیرد دست کم این مرد را با زور بازویش چه دارد ذوالفقارش وقت جنگیدن؟ که هر تیغی به سوراخ غلاف از ترس لرزیده است پهلویش نمی دانم چه رازی سیب معراج پیمبر داشت؟ همان سیبی که با دست علی آورده شد سویش عدالت آنچنان دارد که در محشر تعجب نیست خدا بنشاند او را ... ⚘❤⚘
بگو خیبر منازد اینقدر بر برج و بارویش
نگیرد دست کم این مرد را با زور بازویش

چه دارد ذوالفقارش وقت جنگیدن؟ که هر تیغی
به سوراخ غلاف از ترس لرزیده است پهلویش

نمی دانم چه رازی سیب معراج پیمبر داشت؟
همان سیبی که با دست علی آورده شد سویش

عدالت آنچنان دارد که در محشر تعجب نیست
خدا بنشاند او را جای خود پای ترازویش

به انگشتر رضا شد از «قَسیمُ النّٰارِ وَ الجَنَّه»
گدا کاهل که باشد می رود اینگونه از کویش

تو و راز علی؟! سر در نمی آری، مکوش ای عقل
که هرگز قد نخواهی داد حتی تا سر مویش
#سیده_تکتم_حسینی
⚘❤⚘
❤ولادت با سعادت شاه مردان، حضرت علی علیه السلام
و روز مرد بر عاشقان آن حضرت مبارک باد❤
⚘❤⚘
#السلام_علیک_یا_امیرالمؤمنین_علیه_السلام
#السلام_علیک_یا_علی_بن_موسی_الرضا_علیه_السلام
#السلام_علیک_یا_اباصالح_المهدی_عج
#امام_علی_علیه_السلام
#شاه_مردان
#امام_رضا_علیه_السلام
#آقای_مهربانی_ها
#امام_زمان_عج
#منجی_عالم_بشریت
#نجف_اشرف
#حرم_حضرت_علی_علیه_السلام
#مشهد_الرضا_علیه_السلام
#شهر_بهشت
#حرم_امام_رضا_علیه_السلام
#تکه_ای_از_بهشت
#مولا_جانم_دلتنگم
#مسجد_جمکران
#اللهم_عجل_لوليك_الفرج
#اللهم_صل_علي_محمدﷺو_آل_محمدﷺو_عجل_فرجهم
#آقای_مهربانم_دوستت_دارم
#ولادت_حضرت_علی_علیه_السلام_مبارک
#روزتون_امام_رضایی
#امام_رضایی_ام
#دلداده_ی_امام_رضا_علیه_السلام
Read more
Loading...
یه وقتایی تمام قد می خوری به یه بن بست، درست تو لحظه ای که می خوای اوج بگیری. کاری ش هم نمیشه کرد. کار سرنوشته. ...
Media Removed
یه وقتایی تمام قد می خوری به یه بن بست، درست تو لحظه ای که می خوای اوج بگیری. کاری ش هم نمیشه کرد. کار سرنوشته. از اون حریف های سگ جون که هر چی می زنیش آخش هم نیست و هر چی می زنتت بازم نمردی. حالم از کلیشه و تظاهر بهم می خوره. دنبال یه فرصت ام یه نعره از ته جونم بزنم و کلی شیشه رو بشکنم. دستای تو مه رفته ای افتاده ... یه وقتایی تمام قد می خوری به یه بن بست، درست تو لحظه ای که می خوای اوج بگیری. کاری ش هم نمیشه کرد. کار سرنوشته. از اون حریف های سگ جون که هر چی می زنیش آخش هم نیست و هر چی می زنتت بازم نمردی. حالم از کلیشه و تظاهر بهم می خوره. دنبال یه فرصت ام یه نعره از ته جونم بزنم و کلی شیشه رو بشکنم. دستای تو مه رفته ای افتاده رو گلوم و داره خفه م می کنه ولی به آخرش نمی رسه. سرنوشت بازی شو شروع کرده خیلی وقته. داره بهم صبر کردنو یاد میده. داره می پزتم. کم کم پخته میشم و بهای سوختنشم میدم.
رسیدم به یه پیچ مرگبار که هر آن ممکنه بندازتت، رسیدم به آخر خط. صبرم لبریز...در حال سر رفتن.
اصن می خوام بند و بساطمو جم کنم و بزارم برم. می خوام به خودم ثابت کنم که هنوز خودمم. یه مرد با یه چمدون.
به اینجا که می رسم سکوت به جنگ افکارم می ره، حیرون میشم که برم که وقتی برم چی میشه وقتی میرم اینجا چه جوریه. حکایت آدمایی که می رن و وقتی میان خیلی چیزها عوض شده. من با عقاید خودم زندگی می کنم. بهای زندگی خودمو میدم و با عقاید خودم می میرم و فقط یکبار زندگی می کنم و فقط یکبار می میرم. چه سرنوشت شومی.
یه وقتایی هیچ کاری از دستت برنمیاد و فقط نگاه می کنی. می تونی تا فراموش نکردی خودتو بزاری جای یکی از اونایی که چیزی تو پلاسکو داشتن. اونایی که زلزله رو دیدن. صبح پاشدن دنیا شون ریخته بوده.
مملو از یه بغض له شده ام بزار اعتراف کنم هنوز همون لعنتی ام، شاید رفتم شایدم موندم تظاهر کردم که من اون نیستم.
دنبال یه عکس می گشتم که اینا رو پاش بنویسم اما هیچ کدومشون هیچ ربطی نداشت. اصن عکسه بهونه بود می خواستم یه چیزی بنویسم. اما این عکسمو دوست دارم. ادا نیست فانتزی نیست یهو لرز می کنم و هیچ کاری نمی تونم کنم تو اون غربت سرد. شالمو رو صورتم می بندم. شالی که دستباف مادرمه و عاشقشم و تو این عکس رو بی هوا می گیری. تظاهر می کنم خودم نیستم. اما گمون می کنم خودمم... همون دورگه عقل و جنون.
Read more
<span class="emoji emoji1f538"></span> من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده ...
Media Removed
من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده است، بر قدرت و توان زنان آگاه بوده و از اندیشیدن و موفقیت زنان و برابری حقوق مرد و زن، هراسی بس عظیم در دل داشته است. لذا برای سرکوب پیشرفت و تمسخر زنان، آنان را ناقص العقل نامیده است. به راستی تصور ... 🔸
من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده است، بر قدرت و توان زنان آگاه بوده و از اندیشیدن و موفقیت زنان و برابری حقوق مرد و زن، هراسی بس عظیم در دل داشته است. لذا برای سرکوب پیشرفت و تمسخر زنان، آنان را ناقص العقل نامیده است.
به راستی تصور دنیایی بدون زن، چقدر قبیح و ناممکن است، دنیایی ست فارغ از بقا و عشق و مهر و محبت. هر زن عاشق در وجودش کمی مهر مادرانه دارد و با از خود گذشتگی تمام، همان می شود که معشوقه اش انتظار دارد. زنان در پی تکیه گاه وارد دنیای مردان شده و خود پشتیبانی برای کسب آرامش و موفقیت می شوند. جلال بدون سیمین، ره به جایی نمی برد و همچنین احمد بدون آیدا.
از دیگر خصوصیات زنان این است که با کوچک ترین نگاه و کوچک ترین لبخند، مردان را به بزرگ ترین عمل ممکن وا می دارند، از کندن کوه تا گدایی کوی و برزن دوست. شیخ صنعان هم که باشی با غمزه ای از سوی یار، دین و دنیا را در راه رسیدن به دوست رها خواهی کرد.
زنان بسان زمین حاصلخیزی هستند که با توجه و رسیدگی بیش تر، ثمره افزون تر می گردد. زن ها را باید شناخت و باور کرد. چشیدن طعم عشق و خوشبختی مستلزم آن است که غرور مردانه را کمی زیر پا بگذاری و "دوستت دارم" را مدام بگویی و به جان دوستش بداری، آنگاه عشق را دو چندان و خود را خوشبخت ترين مرد خواهی یافت.
🌹🙆🏻‍♀️
Read more
Loading...
. هرچه کنم نمی شـود...، تا بروی تو از دلم از تو فرار می کنم ...، باز تویی مقابلم پای کشیده ام ز تو...، ...
Media Removed
. هرچه کنم نمی شـود...، تا بروی تو از دلم از تو فرار می کنم ...، باز تویی مقابلم پای کشیده ام ز تو...، تا بروی ز خاطرم باز به کوچه باغ غم، دستِ تو شد حمایلم آبِ رُخم تو بُرده ای،خواب و خورم گرفته ای نی تو مرا رها کنی...، نی به تو باز مایلم آب شوم، تو جوی من،جـوی شوم، تو آبِ من حل کنم اَر مسـایلی...، ... .
هرچه کنم نمی شـود...، تا بروی تو از دلم
از تو فرار می کنم ...، باز تویی مقابلم

پای کشیده ام ز تو...، تا بروی ز خاطرم
باز به کوچه باغ غم، دستِ تو شد حمایلم

آبِ رُخم تو بُرده ای،خواب و خورم گرفته ای
نی تو مرا رها کنی...، نی به تو باز مایلم

آب شوم، تو جوی من،جـوی شوم، تو آبِ من
حل کنم اَر مسـایلی...، باز تویی مسایلم

عقل به جنگ تن به تن، عشق،تمامِ حرفِ من
عقـل چه قائله به پا کرده به عشـق قایلم!! .
دل به جهان نبسته را، تاجِ شهان شکسـته را
از چه گدای خود کنی؟ رو زِ بَرم ،نه سـائلم

لحظه به لحظه سوختم،جان شده،لب بدوختم
کی غمِ دل فروختم...؟ این نشد از فضایلم؟

صورت من رصد مکن...،درد مرا به صد مکن
داسِ نگاه تو... عجب!!، کی برسد به حاصلم؟! .
نقصِ مرا نه یک، هزار...، دیده خدای مهربان
من که نگفته ام چنین:«مرد خدا و کاملم»
کودکی ام به عاشقی،طی شد و لطفِ ایزدم
عمر ، به خوانِ هفتم و... مثلِ همان اوایلم

بادِ خزان وزیده شد...، باز گرفته این دلم
کی تو بهار می رسی؟ حل شود آه... مشکلم
#طارق_خراسانی
Read more
فوتبال یعنی همین. یعنی قدرشناسی از مربی با دانش تیم محبوبت،که از چوب، مهندس می‌سازد. فوتبال یعنی ...
Media Removed
فوتبال یعنی همین. یعنی قدرشناسی از مربی با دانش تیم محبوبت،که از چوب، مهندس می‌سازد. فوتبال یعنی همین کل‌کل بدون توهین با دوستان خوب آبی‌ات.یعنی همین تماشای هیاهوی کودکان که فریاد می‌کشند و نام ستارگان تیم را بر زبان می‌آورند. فوتبال اما این نیست که بدون دختران راهی شوی به جشن قهرمانی تیمت. این ... فوتبال یعنی همین. یعنی قدرشناسی از مربی با دانش تیم محبوبت،که از چوب، مهندس می‌سازد. فوتبال یعنی همین کل‌کل بدون توهین با دوستان خوب آبی‌ات.یعنی همین تماشای هیاهوی کودکان که فریاد می‌کشند و نام ستارگان تیم را بر زبان می‌آورند. فوتبال اما این نیست که بدون دختران راهی شوی به جشن قهرمانی تیمت. این نیمی از فوتبال است. و فوتبال نصفه مثل بوی کباب است و مثل شراب سرکه شده. در این سرزمین اگر عقل حاکم بود دختران پرسپولیسی باید با شرکت در جشن قهرمانی، آزادی را آزاد و زیبا می‌کردند. آقایان، ما همه با هم، مرد و زن، پیر و جوان، یهودی و مسلمان، زرتشتی و ارمنی، آشوری یا آتئیست، کرد یا لر، ترک یا عرب، از هر نژاد و قوم و رنگ و زبانی که باشیم با هم می‌شویم: ایران.
شما می‌روید و دختران این سرزمین به ورزشگاه‌ها خواهند رفت و فوتبال ترانه‌ی شادی سر خواهد داد. اما تاریخ نام شما را به خاطر خواهد سپرد. در فهرست بدها. بازنده‌ها. اوت شده‌ها. حذف‌شده‌ها.شکست‌خوردگانی که اخلاق را هم با تکل بد و فحاشی باخته‌اند.
این تشابه فوتبال و زندگی‌است. و شما سوی بازنده‌ی میدان ایستاده‌اید.

قهرمانی پرسپولیس محبوب من، مبارک تمام هوادارانش، پسران و دختران سرخ ایران زمین.
و برانکوی دوست‌داشتنی، سپاس برای همه‌ی آنچه برایمان ساختی.
#برانکو #برانکو_ایوانکویچ #پرسپولیس #دختران #آزادی #ورزشگاه #استادیوم_آزادی #قهرمان
#perspolise #branco #branco_ivankovic #azadi #azadi_complex #freedom #girls #fans #champion
Read more
آقای هالو(داریوش مهرجویی) ۱۳۴۹ . زمان ما تلگرام واینستا نبود با یاهو مسنجر با هم آشنا میشدیم اولین ...
Media Removed
آقای هالو(داریوش مهرجویی) ۱۳۴۹ . زمان ما تلگرام واینستا نبود با یاهو مسنجر با هم آشنا میشدیم اولین دختری که باهاش آشنا شدم،اهل مشهد بود(البته به قصد ازدواج،یه وقت بد آموزی نشه) از هر لحاظ ایده آل بود. تقریبا متقاعد شده بودم که این بهترین و تنها اتفاق خوب زندگیمه. فریبایی و فرهیختگی رو همزمان ... آقای هالو(داریوش مهرجویی) ۱۳۴۹
.

زمان ما تلگرام واینستا نبود
با یاهو مسنجر با هم آشنا میشدیم
اولین دختری که باهاش آشنا شدم،اهل مشهد بود(البته به قصد ازدواج،یه وقت بد آموزی نشه) از هر لحاظ ایده آل بود.
تقریبا متقاعد شده بودم که این بهترین و تنها اتفاق خوب زندگیمه.
فریبایی و فرهیختگی رو همزمان داشت
اونقد که من هزاران دل و عقل و جان شیفته و دلداده و سرسپرده ش شدم.
از بوشهر تا مشهد حدود هزار و هشتصد کیلومتر بود
وعده ی دیدار گذاشتیم و برا اینکه عشقمو بهش ثابت کنم گفتم تمام مسیر رو با دوچرخه رکاب میزنم و
نزدیکای شیراز از ادامه دادن منصرف شدم
میدونستم آمادکی جسمانی تا اونهمه مسیر روندارم
ولی فکر میکردم با نیروی عشق و اینا بشه تا اون فاصله رفت و البته میخواستم اینجوری تحت تاثیر قرارش بدم
دوچرخه رو کازرون به یکی از دوستان تحویل دادم و رفتم ترمینال امیرکبیر شیراز بلیط گرفتم برلی مشهد
دقیقا یادم نیست ولی فکر کنم بیست ساعتی توی مسیر بودم
نزدیکای نیشابور یه آقایی زنگ زد گفت:
داداش! خدایی نیا،عذاب وجدان گرفتم
شکست عشقیش به کنار
این فکر که تمام اون چند ماه با یه مرد حرف زندگی و ازدواج و بچه داری و آینده رو میزدی، خودش داغون کننده بود.
از ما که گذشت
شما چشماتونو کمی بازتر کنید
ــــــــ
یه جورایی این خاطره ربط داره به محتوای فیلم آقای هالو
این شاهکار سینمایی قبل از انقلاب رو حتما ببینید
Read more
با این افراد کمتر دوستی‌ و معاشرت کنید, کسانی‌ که فقط شمارا زن یا مرد می بینند نه انسان, آنهایی که اهل ...
Media Removed
با این افراد کمتر دوستی‌ و معاشرت کنید, کسانی‌ که فقط شمارا زن یا مرد می بینند نه انسان, آنهایی که اهل مطالعه نیستند مشورت نمیکنند هیچ پرسشی ندارند و خود را عقل کل میدانند, افرادی که شبانه روز کار میکنند و کار زیاد را ارزش و افتخار خود میدانند زیرا شمارا هم به یک ماشین یا برده تبدیل میکنند, کسانی که مطیع ... با این افراد کمتر دوستی‌ و معاشرت کنید, کسانی‌ که فقط شمارا زن یا مرد می بینند نه انسان, آنهایی که اهل مطالعه نیستند مشورت نمیکنند هیچ پرسشی ندارند و خود را عقل کل میدانند, افرادی که شبانه روز کار میکنند و کار زیاد را ارزش و افتخار خود میدانند زیرا شمارا هم به یک ماشین یا برده تبدیل میکنند, کسانی که مطیع و بله قربان گو و یا کله قد و یکدنده هستند زیرا مانع از رشد عاطفی, شکوفایی شخصیت و بلوغ عقلانی شما میشوند, افرادی که حرف احساسات افکار و اعمال‌شان با همدیگر در تضاد است و همخوانی ندارد, کسانی‌ که مذهب را به اخلاقیات و خدا را به انسانها ترجیح میدهند چنین افرادی از شما یک بت پرست متعصب میسازند, کسانی‌ که توانایی گفتگو ندارند عذرخواهی بلد نیستند خودرا حق به جانب میدانند و از جمله من نمیدانم بیزارند, این افراد از شما به عنوان کیسه بوکس روانی‌ استفده میکنند, انهایی که از غیبت تهمت تمسخر حمله به عقاید دیگران و بزرگنمایی عیوب انسانها لذت میبرند زیرا شما هم در هنگام نبودتان همان دیگرانید, کسانی‌ که هرروز‌شان مانند دیروز, عقایدشان همان عقاید گذشته و لذتهای شان تفریحات سطحی و مبتذل است این افراد فرصت تغییر و تحول یا لذتهای حقیقی‌ و متعالی تر را از شما می گیرند
بیشتر با افردی دوستی‌ و معاشرت کنید که همرنگ جماعت نیستند, خلاق، منحصر به فرد و متفاوت هستند و دقیقا همان کارهائی را انجام نمی دهند که دیگران انجام میدهند. از حکیمی پرسیدند
که چرا گوش دادنت از سخن گفتنت
بیشتر است؟
گفت:
چون به من دو گوش داده اند و یک زبان، یعنی دو برابر آنچه می گویم، می شنوم. کم گوی و به جز مصلحت خویش مگوی،
چیزی که نپرسند، تو از پیش مگوی،
از آغاز دو گوش و یک زبانت دادند،
یعنی که دو بشنو و یکی بیش مگوی... 👑👌🏼 #parisamusic #كمگوي #گزيده_گويي #تنهاييهامو_دوست_دارم #تنهايي_بهتر_از_بودن_با_آدماي_اشتباست
Read more
Loading...
. <span class="emoji emoji1f534"></span> در پی توهین روزنامه اصلاح طلب قانون به سعید جلیلی و مقایسه وی با عمر سعد بخاطر سخنرانی در همایش بسیج ...
Media Removed
. در پی توهین روزنامه اصلاح طلب قانون به سعید جلیلی و مقایسه وی با عمر سعد بخاطر سخنرانی در همایش بسیج دانشجویی، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این تیتر توهین آمیز واکنش نشان دادند: . وحید عزیزی: اگر بدانید مدیر مسئول این روزنامه یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و یکی از مهمترین ... .
🔴 در پی توهین روزنامه اصلاح طلب قانون به سعید جلیلی و مقایسه وی با عمر سعد بخاطر سخنرانی در همایش بسیج دانشجویی، بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به این تیتر توهین آمیز واکنش نشان دادند:
.
👤وحید عزیزی:
🔹اگر بدانید مدیر مسئول این روزنامه یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است و یکی از مهمترین اقدامات جلیلی در دوره دبیری شورای امنیت برخورد با بدهکاران بزرگ بانکی بوده، ابهامتان درباره این تیتر از بین می رود
.
👤گیل مرد:
🔹وطن فروش همه را به کیش خودپندارد! دقیقا کسانی به جلیلی تهمت میزنند در پی #گندم_ری است یا اقدامات رئیسی برای عوامفریبی ست که جریان مطبوع سیاسی شان؛ صراحتا و ذلیلانه التماس اروپایی ها و آمریکایی ها را کرد که اگر برجام نشود انتخابات را می‌بازند ونمیتوانند بر اریکه قدرت بمانند!
.
👤محمدجواد محمدزاده:
🔹سِفلگان روزنامه قانون که همواره به دنبال آب عطسه‌ی بینی بُز هستند و با مایع متعفّن دهان مار سیراب می‌شوند تصورشان از هر انسان شریف دیگری هم قدر مغزهای گندیده‌ی خودشان است.
.
👤خانم ایرانی:
روزنامه قانون به راحتی آقای جلیلی رو به عمر سعد سردار سپاه یزید تشبیه می کنه و هیچکی یاد قوانین انسانیت و اخلاقیات و دین اسلام نمی افته اما اگر کوچکترین انتقادی از طرف انقلابی ها به چهره های شاخص ضدانقلاب و اصلاح طلب بشه ،فریاد وااسلاما و وا اخلاقا بلند میشه
#استاندارد_دوگانه
.
👤مهدی نوروزیان:
🔹فراموش نکردیم که همین روزنامه ی قانون که خناسانه علیه دکتر جلیلی تیتر میزند ، چند ماه قبل هم حمله ی موشکی مقتدارانه ی سپاه پاسداران را عامل شهادت محسن حججی القا میکرد افرادی به دنبال گندم ری هستند که قصد تطهیر یزیدیان داعش را دارند. #روزنامه_قانون
.
👤ابوالفضل گایینی:
🔹اگر بهم بگن یه سیاست مدار نام ببر که میتونه ایران رو نجات بده قطعا من #جلیلی رو نام میبرم. امثال روزنامه قانون همه رو به کیش خود پندارن
.
👤zahrahb:
🔹یک عده هستن که از قضا ایرانین ولی نونشون در اختلاف بین ملت هست. همه تلاششون برای تعمیق شکاف حاکمیت مردم، مردم مردم و حاکمیت با حاکمیت هست.
.
👤منتظر:
🔹برای کسب قدرت،همه اخلاق راشهیدکرده اند و حالا کسانی که تنها جرمشان نقد منصفانه ازمدیریت اقتصاد دولت بوده را درحد خودشان پایین می آورند #جلیلی #قانون
.
👤Meysam Ramezanali:
🔹شرافت روزنامه‌نگاری که هِچ، عقل رسانه‌ای هم ندارند که عقده‌گشایی در تیترزدن‌ها ضربه به خودشان می‌زند؟
.
🔽سال گذشته بود که جلیلی، عدم کمک به دولت توسط رقبا را با خباثت یکی دانست و اعلام کرد که میبایست همگی به کمک دولت مشروع بپردازند.
Read more
 #میثم_مطیعی پاسخ زیبای #حاج_میثم_مطیعی به هجمه های وارده از سوی طرفداران #حسن_روحانی ای دوستان ...
Media Removed
#میثم_مطیعی پاسخ زیبای #حاج_میثم_مطیعی به هجمه های وارده از سوی طرفداران #حسن_روحانی ای دوستان که در #صف دوم نشسته‌اید وی دوستان که در صف سوم نشسته‌اید ای دوستان که در صف چارم به هر دلیل یا این که جایی از صف پنجم نشسته‌اید ای دوستان! شما! نه! شما! پشت نرده‌ها آری شما که غرق #تبسم نشسته‌اید ای ... #میثم_مطیعی
پاسخ زیبای #حاج_میثم_مطیعی به هجمه های وارده از سوی طرفداران #حسن_روحانی
ای دوستان که در #صف دوم نشسته‌اید
وی دوستان که در صف سوم نشسته‌اید
ای دوستان که در صف چارم به هر دلیل
یا این که جایی از صف پنجم نشسته‌اید

ای دوستان! شما! نه! شما! پشت نرده‌ها

آری شما که غرق #تبسم نشسته‌اید

ای دوستان که در صف شش، هفت، هشت، نُه

فرقی نمی‌کند صف چندم نشسته‌اید

دیگر #نصیحت صف اول #صلاح نیست

ای ناصحان که در دل #مردم نشسته‌اید

گویند حرف #عقل مگویید و مشنوید

دندان نهید روی جگر خاصه روز عید

#وحدت‌شکن مباش و #خیانت مکن دگر

دعوت به کار و خدمت و همت مکن دگر

از کارگر ز دست پر از پینه‌اش مگو

از دردهای سینه بی‌کینه‌اش مگو

آیینه تظلم پیر و جوان مباش

فریاد دادخواهی معدنچیان مباش

آخر چه وقت دم زدن از عدل حیدر است؟
نهج‌البلاغه بسته بماند وزین‌تر است

وحدت شکسته هر که به دشمن زند نهیب

حرمت شکسته هر که ز جرأت برد نصیب

هر شکوه از خیانت #دشمن خیانت است

باید گذاشت تا به ابد دست روی دست

باید گذاشت تا به ابد دست روی دست

گر پشت پا زده‌ست به عهدی که بسته است

#مداح را چه کار به #نقد و نصیحت است؟

مداح، #مدح ما کند و بس! کفایت است! *** کم نیست حرف‌های نگفته هنوز هم

کم نیست دردهای نهفته هنوز هم

ذاکر شوی نفس‌نفست وقف هیئت است

وقف صدای مردم و نذر عدالت است

آموختیم امر به معروف با حسین

هر کس حسینی است و فدایی است، «یا حسین»

مدح حسین نقد کژی‌های امت است

مداح نور دشمن تزویر و ظلمت است

هر دم میان هق‌هق و حق‌حق ز حق بگو

چون دعبل و کمیت و فرزدق ز حق بگو

مداح اهل بیت زبان نگفته‌هاست

فریاد او صدای هر آن کس که بی‌صداست

قند است نقد، تلخ شده کامشان چرا؟

عریان شده‌ست دشنه دشنامشان چرا؟
تحریم‌های تازه رسیده، به خیر باد!

تحریم دادخواهی و #تحریم انتقاد!

هرگز نمی‌رویم به #ترس از میانه، ما
#مرد شهادتیم چنین #فاتحانه ما

ای مردم همیشه #مقاوم به یادها!

ای عمر #استوار در این گردبادها!

ای سروهای در دل #تاریخ، سربلند!

ای مردم همیشه غریب و شکوهمند!

تنها اگرچه در دل سنگر رها شویم

ما عهد بسته‌ایم زبان شما شویم

زخم زبان ز دوست و دشمن کشیده‌ایم

#توهین نکرده‌ایم، که توهین شنیده‌ایم

حاشا در این #مجاهده کوتاه آمدن

یا با #فساد ثانیه‌ای راه آمدن

#مطیعی_تنها_نیست
Read more
. #بانو_بیا_به_کافه_مسیحا_غزل_بنوش #بهتر_همان_كه_شاعر_تو_كافه_چى_شود . برای آن مردک ...
Media Removed
. #بانو_بیا_به_کافه_مسیحا_غزل_بنوش #بهتر_همان_كه_شاعر_تو_كافه_چى_شود . برای آن مردک دیوانه... . مردک دیوانه را کرده اند رئیس جمهور مدام لفاظی می کند حالا بگذریم از این که اعتقاد دارم خودمان اینقدر جسورش کرده ایم اما از هر چه بگذریم از این نمی توانیم بگذریم که دیوانه است واقعا ... .
#بانو_بیا_به_کافه_مسیحا_غزل_بنوش
#بهتر_همان_كه_شاعر_تو_كافه_چى_شود
.
برای آن مردک دیوانه...
.
مردک دیوانه را کرده اند رئیس جمهور
مدام لفاظی می کند
حالا بگذریم از این که اعتقاد دارم خودمان اینقدر جسورش کرده ایم
اما از هر چه بگذریم از این نمی توانیم بگذریم که دیوانه است
واقعا دیوانه است...
.
همواره لبش بر لب جام است ترامپ
بدمست از آن شرب مدام است ترامپ
بی بهرهٔ از عقل شده است و بنگر
دیوانگیش را که به نام است ترامپ
.
حتی کودک درون من هم یقین دارد که مردک دیوانه است...
.
از چرک لبالب و کثیف است ترامپ
شایسته پیف و پیف و پیف است ترامپ
دیوانه ترینِ مردمان می گویند
مجنونِ تمام٘ فن حریف است ترامپ
.
می گویند تاریخ و جغرافیا را نمی داند که این گونه حرف می زند
اما به نظر من این ها را خوب بلد است
عامدانه می گوید تا شیطان صفتی اش را نشان دهد...
.
مرد، دیوانه شده است و عصبی می گوید
حرف ها را همه با بی ادبی می گوید
عاقبت مشت گره کرده ما می شکند
آن دهان را که خلیج عربی می گوید
.
خار شده در چشمش موشک های سپاه که از تحریم حرف می زند...
.
باید که نشان دهد سلیمانی رُخ
تا لرزه بیفتد به تن این تارُخ
هر کس به سپاه ما جسارت بکند
از موشک سجیل بگیرد پاسخ
.
حرف آخر این که واقعا این مردک دیوانه است نمی داند این جا ایران است و با ایرانی، آن هم ایرانی تازه از قتلگاه برگشته در عاشورا نمی توان درافتاد...
.
صبا شویم و به گلچین بیا خبر بدهیم
تبر زیاد شود بیشتر ثمر بدهیم
تمام خاک پر از لاله های بی کفن است
برای باغ وطن عاشقانه سر بدهیم
.
#کافه_نوشت
تارخ در زبان عبری به معنای تنبل است...
.
#کافه_مسیحا
#چو_ایران_نباشد_تن_من_مباد
#یا_علی
Read more
Loading...
#کاسبان_جهل_مردم #خودتان_عقل_داشتید یک بیست و چهار ساعت زندگی یک #سلبریتی را تصور کن از خواب بیدار شدن و صبحانه خوردن و حساب بانکی را چک کردن و سر کار رفتن و عکس گرفتن با این و آن و امضا دادن و ژست گرفتن و صحبت کردن و مهمانی رفتن و مهمانی دادن و گفتن و شنیدن و غم و شادی کردنشان را یک هفته فلان بازیگر ... #کاسبان_جهل_مردم
#خودتان_عقل_داشتید

یک بیست و چهار ساعت زندگی یک #سلبریتی را تصور کن

از خواب بیدار شدن و صبحانه خوردن و حساب بانکی را چک کردن و سر کار رفتن و عکس گرفتن با این و آن و امضا دادن و ژست گرفتن و صحبت کردن و مهمانی رفتن و مهمانی دادن و گفتن و شنیدن و غم و شادی کردنشان را

یک هفته فلان بازیگر یا خواننده را تصور کن
شب بیدار و روزها خواب
رفتنش ، آمدنش ، پوشیدنش ، خوردنش و حتی ...
تمام فکر و ذکرش این است که بیشتر جلوی چشم باشد تا هر زمان قرار بر ساخت سریال و فیلمی بود همه یاد او بیوفتند و با او تماسی بگیرند

فرقی هم نمیکند به چه قیمتی اسمش بر سر زبانها باشد
تمام دغدغه اش هم شلوغی سینما هاست و سالنهای تئاتر
تمام خواسته اش فروش آهنگهایش است و شلوغی کنسرت
حالا مردم به نان شبشان محتاج باشند یا نباشند
مردم برای دیدن کار فاخر به #تئاتر بیایند یا دید زدن اندام فلان بازیگری که تابحال نتوانسته اند به خوبی براندازش کنند
که حضور زن و مرد کنار هم در #کنسرت آزاد باشد بلکه فروش بلیطها سرعت بگیرد
که دختر و پسر بیشتر بالا و پایین بپرند
مردم بیایند که فرهنگشان بالاتر رود؟
زهی خیال باطل

یک هفته فلان #کارگردان را تصور کن
خارج رفتن و #فستیوال و دست در دست این آن و محرم و نامحرم و گرفتن پول عربی و غربی برای ساخت فیلمی که جایزه بگیرد
هر چه سیاهتر باشد بیشتر ساپورت میشود و هر چه ایران و ایرانی را مفلوک تر و بیچاره تر و غمگینتر به دنیا نشان دهد بیشتر به این #جشنواره و آن مراسم دعوت میشود

یک هفته فلان ورزشکار را تصور کن
صبح به این عشق از خواب پا میشود که عکسش هنوز سر فلان روزنامه باشد و بحثش تیتر یک فلان مجله
برای هر شوتی که به آسمان میزند قدر تمام حقوق یک ماه من و شما پول بحسابش واریز میشود

بر خلاف تصور تمام دغدغه اش ورزش برای سلامتی مردم نیست
این است که #ورزشگاه های بزرگتر ساخته شود و پول بیشتری در ورزشش هزینه شود
#مردم بیشتری به تماشای #شوت و دریبل آنان بروند و دست مسئولان باشگاه برای بستن قرارداد چربتر بازتر باشد

خلاصه که دغدغه هایشان با دغدغه من و شما از زیرزمین اجاره ای تا آسمان پنت هاوس فلان برج میلیاردی متفاوت است

حال با اینهمه تفاوت چرا باید در مقاطع حساس و گذرگاههای پر خطر کشور چشم ما به دهان اینان باشد و خواسته های این جماعت را #تکرار کنیم؟

نکته
مسلما افراد موجه و دغدغه مندی هم میان #بازیگران و #هنرمندان و ورزشکاران ما پیدا میشود و نمیشود تمام افراد را به یک چوب راند
مخصوصا در میان نسل جدید ورزشکاران ما
الحمدلله

#زیباکلام #باران_کوثری #اصغر_فرهادی #روحانی
Read more
امروز براى يه كار ادارى رفته بودم اداره كل(بوق) معاون مدير كل همكلاسى در آمد به احترام خواهش كرد، ...
Media Removed
امروز براى يه كار ادارى رفته بودم اداره كل(بوق) معاون مدير كل همكلاسى در آمد به احترام خواهش كرد، چند دقيقه اى صبر كنم تا #ارباب_رجوع هاش رو راه بندازه و با هم گپى بزنيم يه مرد مسن و يه جوان بازو بيرون انداخته و پا روىِ پا گذاشته،روى #مبل انتهاى دفتر نشسته بودن سلام و احوال پرسى اى كردم و منم نشستم آقايون ... امروز براى يه كار ادارى رفته بودم اداره كل(بوق)
معاون مدير كل همكلاسى در آمد
به احترام خواهش كرد، چند دقيقه اى صبر كنم تا #ارباب_رجوع هاش رو راه بندازه و با هم گپى بزنيم
يه مرد مسن و يه جوان بازو بيرون انداخته و پا روىِ پا گذاشته،روى #مبل انتهاى دفتر نشسته بودن
سلام و احوال پرسى اى كردم و منم نشستم
آقايون به صحبتشون در مورد #دلار #تحريم #امنيت و...ادامه دادن
از بالا تا پايين #مملكت رو ميشستن و در
همه ى حوزه هاى #اقتصادى #امنيتى #سياست_خارجى #روابط_بين_الملل در حد phd نظريه ول ميدادن🧐
دقايقى به همين منوال گذشت تا آقاى معاون هم اومد
حالا ديگه بحث ابعاد تازه‌اى پيدا كرد
چون متوجه شدم اون آقاى مسن معاون ديگر اداره كل و جوانك #اقازاده‌ی مدير كل هستن
تو صحبت هاشون نارضايتى از #نظام و #مملكت و ناراحتى از عدم اقدام مردم براى #شورش #قيام و #سرنگونى #رژيم موج ميزد و گاهى با كلماتى مثل نفهم و #احمق..مردم رو مورد تفقد قرار ميدادن
خونم به جوش اومده بود
ولى نگران بودم اظهار نظرم،كار دست دوستم بده
وقتى ديدم صبورى و حياى مردم رو در مقابل اين همه كثافت كارى و سختی رو به لجن ميكشن و ميگن ملّت سِر شدن ديگه نتونستم جلوى خودم رو بگيرم
گفتم:بنا نداشتم تو بحثتون وارد شم
اما جواب ندادن به این حجم از ناسپاسى و #نمك_نشناسى، دور از مردانگيه
اگر #انقلاب نشده بود به شما ها توالت هم نميدادن بشوريد،حالا كه از قِبَل خون اين مردم مظلوم و صبور به نانُ نوا رسيده ايد، اين طور به ريششون ميخنديد!؟
مردم اگر سكوت كردن و دارن اين شرايط نكبت بارى كه شما و رفقاتون درست كردين رو تحمل ميكنن فقط به خاطر حياء و حرمت #خون_شهدا س و الّا اگر اين پا برهنه ها خروش كنن مثل پِهِن از روتون رد ميشن
مردم سِر نشدن،عقل دارن
قدر آرامش و امنيتشون رو ميدونن
براى عزّتُ آبادى مملكت از خون جوون هاشون مايه گذاشتن
ما ملاحظه‌ى اسلامُ خون شهدا و تماميت ارضى ايران رو ميكنيم و الّا،با كسى عقد اخوت نبسته ايم
اميد مردم به اينه كه شايد يه زودى اين مديران نالايق و فسيل برن گم شن و آغازاده هاى هارشون از مكيدن خون كشور دست بردارن
ملت چشمشون تو چشم پدرُ مادر هاى شهدا و جانبازهاس@norkhodamosaviكه حيا ميكنن
والّا،اگه پاش بيفته دودمان همه‌ لاشخوراى حرام لقمه ى دزد رو به هم ميپيچيم و مثل آشغال دفنشون ميكنيم
😠😠
سه نفرشون‌از شدت برخورد من كف كردن
از جام بلند شدم و بدون دست دادن
فقط گفتم ياعلى
.
الان كه برگشته ام خونه و ارام شدم،برام يه سؤالى پيش اومده
به نظرتون كار اداريم انجام ميشه؟!
برم دنبال جوابش يا خودشون ميارن دم در بهم ميدن؟
Read more
سین اول؛ سنجد «سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید ...
Media Removed
سین اول؛ سنجد «سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چرا که سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است. «سنجد» نماد فرزانگی و زایش میوه‌ای است که وقتی بارور می‌شود و بویش در فضا پراکنده می‌شود. پرورش دهنده قوای احساسی ... سین اول؛ سنجد «سنجد» را به این نیت در سفره هفت سین می گذارند که هر کسی با خویشتن عهد کند، با آغاز سال جدید هر کاری را سنجیده انجام دهد؛ چرا که سنجد نماد سنجیده عمل کردن و نشانه گرایش به عقل است. «سنجد» نماد فرزانگی و زایش میوه‌ای است که وقتی بارور می‌شود و بویش در فضا پراکنده می‌شود. پرورش دهنده قوای احساسی آدمی نیز هست. به همین دلیل برخی بر این باورند که سنجدی که سر سفره هفت سین گذاشته می‌شود، نماد عشق انسان‌ها به یکدیگر نیز است.

سین دوم؛ سیب

سیب، نماد سلامتی و زیبایی است و سیبی که سر سفره می گذارند، نشان از دوری از گزند و آسیب دارد. رسم است که سیب را مادر یا پدربزرگ خانواده سر سفره بگذارند؛ به این دلیل که همیشه بزرگترهای یک خانواده نگران سلامتی اعضای خانواده شان هستند.

سین سوم؛ سبزه

سبزه نشان از تولد دوباره، حیات دوباره و زایش و سبزی است. سر سفره گذاشتنش به این دلیل است که سال آینده سالی شاداب، سرسبز و خرم باشد. خود رنگ سبز هم ارتعاش افکار ما را موزون نگه می دارد و به ما آرامش می دهد.

سین چهارم؛ سمنو

سمنو نماد قدرت و سمبل خیر و برکت است. از آنجا که سمنو غذایی مقوی است که از گندم تهیه می شود و به آن غذای مرد آفرین می گویند و سرشار از ویتامین و مواد مغذی است؛ آن را به عنوان نماینده ای از صبر، عدالت، مقاومت و قدرت بر سفره می گذارند.

سین پنجم؛ سیر

سیر، گیاهی دارویی است و به عنوان ماده‌ای گندزدا به کار می رود و به دو دلیل سر سفره هفت سین گذاشته می شود، اول؛ نشان از تندرستی و میکروب زدایی دارد و دوم؛ برای رعایت حدود و مرزها سر سفره گذاشته می شود. سیر نماد مناعت طبع شناخته می شود؛ یعنی انسان همواره باید مناعت طبع پیشه کند. سیر نشانه قناعت و یادآوری سیر چشمی است.

سین ششم؛ سرکه
سرکه، نماد تسلیم و رضاست. از سرکه در ادبیات و تمثيل ایرانی در توصیف اضطراب و اشک و گریه استفاده می‌شود و مولانا از گریه و آزار با عنوان سرکه فشانی یاد می‌کند. سرکه سر سفره نوروزی ما را به پذیرش ناملایمات زندگی دعوت می کند.

سین هفتم؛ سماق

سماق که رنگ طلوع آفتاب است؛ سمبل صبر و بردباری است و مظهر طلوع و آغاز دوباره معنی می شود. **** ساير وسايل سفره عيدانه؛
سکه: سکه، سین مدرن سفره هفت سین است و جزو هفت سین به حساب نمی آید؛ بعد‌ها به سفره اضافه شده است تا نمادی برای افزایش دارایی باشد.

قرآن کریم: قرآن را به نشانه توکل و توسل به خدای متعال بر سفره قرار می دهند و درخواست بهترین ها را از خالق خویش دارند.

آینه: آینه نماد روشنایی است و حتما باید بالای سفره جای گیرد.

ماهی: نماد
Read more
Loading...
. طرفدارانی از جنس خودش سخنی با فریب خوردگان #طرفدار_دولت __________________________________ . این ...
Media Removed
. طرفدارانی از جنس خودش سخنی با فریب خوردگان #طرفدار_دولت __________________________________ . این #آشفتگی برای چیست؟ . ای کسانیکه به ناحق از این دولت ناتوان و ناکارآمد و نجومی بگیر حمایت میکنید،درست نیست که عقل و منطق را کنار بگذارید و برای خالی کردن #احساسات پوچتون با آینده یک کشور ... .
طرفدارانی از جنس خودش
سخنی با فریب خوردگان #طرفدار_دولت
__________________________________
.
این #آشفتگی برای چیست؟
.
ای کسانیکه به ناحق از این دولت ناتوان و ناکارآمد و نجومی بگیر حمایت میکنید،درست نیست که عقل و منطق را کنار بگذارید و برای خالی کردن #احساسات پوچتون با آینده یک کشور هشتاد میلیونی بازی کنید.
لطفا دلتون به این مردمی که از #ناکارآمدی و ...دولت نان شب ندارند ،بسوزد.
#اگر_دین_ندارید_آزاد_مرد_باشید.
.
درست نیست که خون به دل #کارگران زحمت کش بکنید واز دولتی حمایت کنید که شکم گنده هایش زالوصفت بیت المال راسرمایه نظام مینامد.
.
درست نیست از دولتی حمایت کنید که هیچ اتکایی به #جوانان و دانشمندان و نخبگان و مخترعین و ...ندارد و کاسه گدای به سمت دشمن بگیرد و تمامی قرار دادهایی که دولت قبل با شرکت‌های داخلی بسته بود،منحل کرد و با #شرکت‌های چینی و هندی قرارداد ببندد و این را تعامل بین کشورها قلمداد کند...و جوان ایرانی به خاطر نداشتن کار و سرمایه نابود شود.
.
از بتن ریزی به تاسیسات هسته ای و دیپلماسی حقارت که نه چرخ سانتیوفیوژ بچرخه و نه تحریم برداشته بشه و نه چرخ زندگی مردم بچرخه و جسور کردن دشمنان و حتی کشورهایی مانند عربستان و #جیبوتی و پایین آمدن رشد علمی و ...کشور و .....
اگر دلتان به خودتون نمیسوزه به این مردم و کشور #رحم کنید!!!!
به مردم محروم و درمانده و بیچاره رحم کنید.
تکرار این دولت یعنی خسارت‌های جبران ناپذیر
.

اینها فقط بخشی از خسارات است.
پ.ن
عکس بالا در برخورد از انتقاد از دولت طرفدارانش در دانشگاه طباطبایی از میرسلیم و روحانی در جواب منتقدان...
#مردم_گله_مندند .
.

#روحانی #سید_ابراهیم_رییسی #میر_سلیم #قالیباف #انتخابات #موسوی #خاتمی #دولت_تدبیر_امید #مناظره
Read more
 #مبعث مرد، شبی عجیب را پشت سر می‌گذارد. در غار تنگ تنهایی‌های خودش هنوز به عبادتی طولانی مشغول است. سیاهی ...
Media Removed
#مبعث مرد، شبی عجیب را پشت سر می‌گذارد. در غار تنگ تنهایی‌های خودش هنوز به عبادتی طولانی مشغول است. سیاهی چشم آسمان را دانه‌های پرشمار ستاره پر کرده‌اند... کهکشان راه شیری، انگار بازوهایش را به‌سوی زمین گشوده است، تا آن را محکم‌تر از همیشه در آغوش بگیرد. مرد فکر می‌کند... به این رشته‌های ... #مبعث

مرد، شبی عجیب را پشت سر می‌گذارد. در غار تنگ تنهایی‌های خودش هنوز به عبادتی طولانی مشغول است.
سیاهی چشم آسمان را دانه‌های پرشمار ستاره پر کرده‌اند... کهکشان راه شیری، انگار بازوهایش را به‌سوی زمین گشوده است، تا آن را محکم‌تر از همیشه در آغوش بگیرد.
مرد فکر می‌کند... به این رشته‌های نورانی... به دستی که خرمن ستاره را گردآورده... به «او»... همان ندیمِ روزهای بیابان و شب‌های غار‌... به دامنه‌ای که باید به آن گریخت تا محفوظ ماند از برگشتنِ زمانه... ما چه می‌دانیم که «مرد» در این شبِ عمیق به چه فکر می‌کند. خودش بعدها می‌گوید: «ساعتی تفکر برتر از هفتاد سال عبادت است.» ما چه می‌دانیم تفکری این‌گونه که او را می‌کند مخاطبِ پروردگار و می‌نشاند مقابل خودش که: بخوان! چیست؟
چه را بخواند؟
هیچ فکر کرده‌ای که مرد چه را باید بخواند؟!
مردْ انتخاب شده، از همهٔ آفریده‌های خالق گزیده شده، «ستوده» شده که چه چیز را بخواند؟
مرد باید خدا را به صفتِ خالقی‌اش - آن هم در مرتبهٔ خلق «انسان» - یاد کند...
خدا را به صفتِ «کرامت»ش یاد کند... و به شیوهٔ آموختنش - با قلم؛
و یاد کند خدا را با چیزی که به انسان می‌آموزد: آنچه انسان «نمی‌داند». خدا در این شب، «انسان» را مخاطب خود کرده؛ با انسان خلوتی ساخته... و حرف‌های گفتنی را گفته... از عَلَق تا عقل.
و چه کسی باید بخواند این حرف‌ها را؟!
مرد...
کسی که جان و روحش را چنان پرداخته و صیقل زده، که کلمات، بی‌فاصله، بر جانش تصویر شوند؛ مثل آینه که نقش صورت را بی‌درنگ می‌پذیرد.

مرد... که به‌جای همهٔ انسان‌ها مخاطب خدا شده، کلماتِ او را می‌خواند.
غار تنگِ تنهایی‌های «محمّد»، تمام وسعتِ زمین را دربر می‌گیرد.

#زهرا_ابراهیم‌پور
#نقاشی از هنرمند ارجمند جناب آقای #حسن_روح_الامین
Read more
. گاهی یک مرد از میان قُماش عاقلان دخترکی را عاشق میشود، دیوانه، گستاخ و شوربختانه زیبا. این یعنی هجوم موریانه ها به عقلِ نام برده. کاش بدانی برایم مهم نیست نمیتوانی برقصی تختَت را مرتب نمیکنی یا برای یک تکه آبنبات میجنگی آه لولیتا بار دیگر آدامسَت را بر کاغذ نوشته هایَم بچسبان بُگذار به ... .
گاهی یک مرد از میان قُماش عاقلان دخترکی را عاشق میشود، دیوانه، گستاخ و شوربختانه زیبا.
این یعنی هجوم موریانه ها به عقلِ نام برده.
کاش بدانی برایم مهم نیست نمیتوانی برقصی
تختَت را مرتب نمیکنی
یا برای یک تکه آبنبات میجنگی
آه لولیتا
بار دیگر آدامسَت را بر کاغذ نوشته هایَم بچسبان
بُگذار به گناهَت مرتکب شوم...
#لولیتا
#lolita
Read more
. دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکردست عاقلی این پنج روزه مهلت ایام آدمی آزار مردمان ...
Media Removed
. دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی زنهار بد مکن که نکردست عاقلی این پنج روزه مهلت ایام آدمی آزار مردمان نکند جز مغفلی باری نظر به خاک عزیزان رفته کن تا مجمل وجود ببینی مفصلی آن پنجهٔ کمانکش و انگشت خوشنویس هر بندی اوفتاده به جایی و مفصلی درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند بیرون ازین دو لقمهٔ ... .
دنیا نیرزد آنکه پریشان کنی دلی
زنهار بد مکن که نکردست عاقلی
این پنج روزه مهلت ایام آدمی
آزار مردمان نکند جز مغفلی
باری نظر به خاک عزیزان رفته کن
تا مجمل وجود ببینی مفصلی
آن پنجهٔ کمانکش و انگشت خوشنویس
هر بندی اوفتاده به جایی و مفصلی
درویش و پادشه نشنیدم که کرده‌اند
بیرون ازین دو لقمهٔ روزی تناولی
زان گنجهای نعمت و خروارهای مال
با خویشتن به گور نبردند خردلی
از مال و جاه و منصب و فرمان و تخت و بخت
بهتر ز نام نیک نکردند حاصلی
بعد از هزار سال که نوشیروان گذشت
گویند ازو هنوز که بودست عادلی
ای آنکه خانه در ره سیلاب می‌کنی
بر خاک رودخانه نباشد معولی
دل در جهان مبند که با کس وفا نکرد
هرگز نبود دور زمان بی‌تبدلی
مرگ از تو دور نیست وگر هست فی‌المثل
هر روز باز می‌رویش پیش، منزلی
بنیاد خاک بر سر آبست ازین سبب
خالی نباشد از خللی یا تزلزلی
دنیا مثال بحر عمیقست پر نهنگ
آسوده عارفان که گرفتند ساحلی

آنگه که سر به بالش گورم نهند باز
از من چه بالشی که بماند چه حنبلی
بعد از خدای هر چه تصور کنی به عقل
ناچارش آخریست همیدون که اولی
خواهی که رستگار شوی راستکار باش
تا عیب جوی را نرسد بر تو مدخلی
تیر از کمان چو رفت نیاید به شست باز
پس واجبست در همه کاری تأملی

مرد آدمی نباشد اگر دل نسوزدش
باری که بیند و خری اوفتاده در گلی
رستم به نیزه‌ای نکند هرگز آن مصاف
با دشمنان خویش که زالی به مغزلی
هرگز به پنج روزه حیات گذشتنی
خرم کسی شود مگر از موت غافلی
نی کاروان برفت و تو خواهی مقیم بود
ترتیب کرده‌اند تو را نیز محملی

حقگوی را زبان ملامت بود دراز
حق نیست اینچه گفتم؟ اگر هست گو بلی
Read more
چگونه از کوکان خود در برابر آزار جنسی محافظت کنیم ؟ 1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ...
Media Removed
چگونه از کوکان خود در برابر آزار جنسی محافظت کنیم ؟ 1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید. هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید. بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست. هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند. "مادر برو یه بوس به عمو بده" یا "برو بغل ... چگونه از کوکان خود در برابر آزار جنسی محافظت کنیم ؟

1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید.
هرگز جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید.
بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست.
هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند.
"مادر برو یه بوس به عمو بده"
یا
"برو بغل دایی جان"
و حرفهایی از این دست.

2_ بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.

3_ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی حتی محارم تنها نگذارید.
بیشتر تجاوزها از طرف داییها و عمو ها بوده و مسلما به عقل هیچ پدر و مادری هم نرسیده که ممکن است خطر در کمین بچه باشد.
فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است.

4_ مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.- 5_ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.

6_ هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند.

7_ اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست آموزش دهید.
استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید. به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج ار عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بگذارند.
بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند.

8_ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند.

به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید
هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست ندارم".
بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است.

9_ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل می شود.

10_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جنسی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند.

به بچه ها در مورد مسایل جنسی دروغ نگویید.
اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید.

11_ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید.
مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا قلقلکشان دهید.
بگذارید گاهی نه بگویند.

12_ فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.

#روانشناسی #کودک #آزار_جنسی #آزار_جنسی_کودکان #آگاهی #والدین_بخوانند #آموزش
Read more
. |⁣طعم سینما، در آخر هفته با سینمانیوز |26: Her 2013 (او) . ⁣• «او» در حکم یک پرواز ذهنی بی‌کران اما هدفمند است و در مقام رهایی دل از هرگونه قید و بندی و وصال آن به عقل . ⁣• عاشقی کردن با معشوق ناپیدا در فرهنگ شرق البته حکایت تازه ای نیست.. در روزگار ما نیز بسیاری از کاربران دنیای مجازی ... .
🎥|⁣طعم سینما، در آخر هفته با سینمانیوز
▪️➖➖➖➖▪️
🎬|26: Her 2013 (او)
.
⁣• «او» در حکم یک پرواز ذهنی بی‌کران اما هدفمند است و در مقام رهایی دل از هرگونه قید و بندی و وصال آن به عقل
.
⁣• عاشقی کردن با معشوق ناپیدا در فرهنگ شرق البته حکایت تازه ای نیست.. در روزگار ما نیز بسیاری از کاربران دنیای مجازی در پشت نمایه (آواتار) هایی که گاه با چهره ی راستین و شناسه های اجتماعی شان فاصله دارد با هم معاشرت دارند. شاید این گونه رابطه ها به آنها که در پشت سیماچه ها پنهانند اعتماد به نفس و امنیت می دهد یا دست کم در قالب دیگری سرگرم شان می نماید. اما عاشقی با سیستم عامل خود دیگر نوبر است!
.
⁣• صحبت درباره‌ی کارگردانی و عمق فیلم‌نامه‌ی اثر و این که چگونه اسپایک جونز یک شخصیت مطلقا بدون تصویر را با صداگذاری خارق‌العاده‌ی اسکارلت جوهانسون را تبدیل به کاراکتری فراموش‌ناشدنی و پراهمیت کرده نیز بیشتر از منطق، احتیاج به احساسی حرف زدن دارد و «او» احساسی‌تر از آن حرف‌ها است که بخواهیم با کلماتی مشخص و کوتاه، جریان سیال عشق‌ها و تنفرهای حاضر در آن را در یک معرفی کوتاه شرح دهیم
.
⁣• فینکس در این فیلم با ارائه تلفیقی متوازن از یک بازی بیرونی و درونی موفق، کاراکتری هوشمند و توأم با بلاهت را خلق کرده که مخاطب، در اصالتش ذره‌ای نیز تردید نمی‌کند. خواکین خصوصا در کلوزآپ‌هایی که جونز از او می‌گیرد، آنچنان حسی از تفکر و کنجکاوی و ترس و شوک و غم و شادی و.. از خود بروز می‌دهد که بعید است در فیلمنامه جونز با این کیفیت پیش‌بینی شده باشد
.
⁣• توجه جونز به رنگ ها و نورپردازی، برای فضاسازی روابط عاشقانه ی غریبی که در فیلم وجود دارد، سبب شده تا فرایند این ارتباطات برای بیننده ملموس شده و ابعاد روانی افراد و مکان ها به خوبی با رنگ های شاد خصوصا قرمز، ترسیم شود
.
⁣• در نهایت باید گفت «او» از آن دسته آثاری است که مخاطب را به تفکر وا میدارد. اینکه یک سیستم عامل هوشمند بتواند روزی جایگزین معشوقه های یک انسان در زنگی واقعی باشد. تئودور در «او» عاشق سیستم عاملی است که فانتزی های ذهنی او را به واقعیت تبدیل کرده. همیشه در خلوت وی حضور پر شوری دارد و بطور خلاصه، هرگز اجازه نمیدهد که تئودور تنها باشد و احساس تنهایی کند. سامانتا دقیقاً همانی است که یک مرد از زن ایده آل در ذهن دارد..
.
💬 نظر شما در مورد این فیلم چیه؟ از ۱۰ چه امتیازی بهش میدین؟ (نسخه بلوری در کانال)
▫️➖➖➖➖▫
#Her2013
#CinemaNewss_TamehCinema
Read more
فمینیسم قسمت دوم: . در مواجهه با #فمینیسم و برابری‌خواهی جنسیتی سوالاتی پیش میاد. اینکه مگه زن ...
Media Removed
فمینیسم قسمت دوم: . در مواجهه با #فمینیسم و برابری‌خواهی جنسیتی سوالاتی پیش میاد. اینکه مگه زن و مرد ذاتشون با هم فرق نداره؟ چطور زن و مرد که بدن و هورمونهای مختلفی دارن میتونن با هم برابر باشن؟ اگر زن و مرد برابر هستن چرا مردها موفق‌ترن؟ و اینکه ایا منظور برابری‌ست یا عدالت؟ . از دیدگاه علمی ... فمینیسم
قسمت دوم:
.
در مواجهه با #فمینیسم و برابری‌خواهی جنسیتی سوالاتی پیش میاد. اینکه مگه زن و مرد ذاتشون با هم فرق نداره؟ چطور زن و مرد که بدن و هورمونهای مختلفی دارن میتونن با هم برابر باشن؟
اگر زن و مرد برابر هستن چرا مردها موفق‌ترن؟
و اینکه ایا منظور برابری‌ست یا عدالت؟
.
از دیدگاه علمی و مذهبی زن و مرد سرچشمه و خالق یکسانی دارند و ذات و فطرتشون یکی‌ست.
فطرت و ذات زنانه و مردانه وجود نداره، هر انچه هست فطرت انسانیه.
هر فردی با عقل سلیم به تفاوتهای فیزیولوژیکی زن و مرد اگاهی داره،ولی پرسش اینجاست که چرا به خاطر تفاوتهای فیزیولوژیک نباید حقوق برابر داشت؟ مگر تمام مردها با حق رای از نظر جسمی و هورمونی یکسان بودن؟
یقینا بودن زنهایی که قویتر از مردها بودند ولی حق رای نداشتن.
در دنیای امروز که قدرت بدنی جایی برای عرض اندام نداره یقینا نمیشه با اشاره به تفاوتهای فیزیکیه عمده‌ی مردان با زنان به عنوان دلیل نداشتن حقوق برابر اشاره بشه.
.
دلیل موفق‌تر بودن مردان در طول تاریخ رو باید از دو جهت بررسی کرد.
جامعه‌ی مردسالار دختران رو برای موفقیت در عرصه‌های اجتماعی تربیت نمیکنه، بلکه اونها رو به حیا و نجابت تشویق میکنه و تمام اینها ابزارهایی‌ست برای تحت سلطه قرار دادن زنان.
شاید خود این صفات خوب باشن ولی تعریف ارائه شده توسط ‌مردسالاری از این صفات منجر به محدودیت دختران میشه.
دخترها تربیت میشن تا همسران فرمانبردار و مادران فداکار باشن. نتیجتا دخترها توسط مردسالاری شستشوی مغزی میشن و سقف آرزوهاشون به تشکیل خانواده محدود میشه. هستند در این بین دخترانی که سر باز میزنن از پذیرفتن استانداردهای مردسالاری و خودشون رو برای پذیرفتن نقشهای اجتماعی تربیت میکنن.
اینجا نظام مردسالار با محدود کردن موقعیتها و منابع، با تحقیر و تمسخر زنان از پیوستن زنان به چرخه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جلوگیری میکنه.
خوشبختانه باز هم هستند زنانی که عزم خودشون رو برای شکستن سقف آرزوهایی که توسط مردسالاری براشون تعریف شده جزم کردند و به موفقیت دست پیدا میکنند و هر روز تعدادشون بیشتر میشه.
.
زن و مرد یکسان نیستند اما برابرند!
اگر تعریفمون از عدالت این باشه که هر کسی به هر آنچه مستحقشه برسه، متوجه میشیم که وظیفه‌ی ما برقراری عدالت نیست، چرا که انسانها با هم متفاوتن و امکان بررسی تک تک انسانها و سنجش استحقاقشون وجود نداره.
نتیجتا انسانها باید از منابع و حقوق برابر برخوردار باشن و هر کدوم با توجه به تواناییها و پشتکار خودشون به انچه مستحقش هستند برسن و  عدالت رو در حق خودشون اجرا کنن.
.
#feminism
Read more
«یک روز صبح د‌ر کشور آلمان، مرد‌می که برای خرید‌ شیر آمد‌ه بود‌ند‌، د‌ر کمال تعجب د‌ید‌ند‌ شیر به یکباره ...
Media Removed
«یک روز صبح د‌ر کشور آلمان، مرد‌می که برای خرید‌ شیر آمد‌ه بود‌ند‌، د‌ر کمال تعجب د‌ید‌ند‌ شیر به یکباره و بد‌ون د‌لیل گران‌تر از روز قبل عرضه می‌شود‌؛ هیچ‌کس سروصد‌ا و اغتشاشی نکرد‌، اما هیچ‌کس هم شیر نخرید‌. بطری‌های شیر به کارخانه مرجوع شد‌ و چند‌ روز این اتفاق افتاد‌ تا تولید‌کنند‌گان بابت ... «یک روز صبح د‌ر کشور آلمان، مرد‌می که برای خرید‌ شیر آمد‌ه بود‌ند‌، د‌ر کمال تعجب د‌ید‌ند‌ شیر به یکباره و بد‌ون د‌لیل گران‌تر از روز قبل عرضه می‌شود‌؛ هیچ‌کس سروصد‌ا و اغتشاشی نکرد‌، اما هیچ‌کس هم شیر نخرید‌. بطری‌های شیر به کارخانه مرجوع شد‌ و چند‌ روز این اتفاق افتاد‌ تا تولید‌کنند‌گان بابت این گرانی عذرخواهی کرد‌ه و شیر را د‌وباره به قیمت قبل توزیع کنند‌»؛ این د‌استانی است که سال‌هاست د‌ر ایران به مناسبت گرانی‌های مختلف میان مرد‌م د‌ست به د‌ست می‌شود‌ تا به فرهنگ خرید‌ مرد‌م ایران نهیبی بزند‌. سال‌هاست که مرد‌م این د‌استان را روایت می‌کنند‌ تا به هم بیاموزند‌ که اقتصاد‌، د‌ر عرضه و تقاضا خلاصه می‌شود‌ و تعیین‌کنند‌ه قیمت، همین نظام است و بس! این د‌رسی است که مرد‌م تلاش د‌ارند‌ د‌ر چنین اقتصاد‌ی به یکد‌یگر بد‌هند‌ تا تولید‌کنند‌ه‌ها هم بد‌انند‌ که باید‌ از د‌ست د‌اد‌ن مشتریان و بازار مصرفی را جد‌ی بگیرند‌ و به مشتری احترام بگذارند‌. د‌رسی که به آنها جرات افزایش بی‌د‌لیل قیمت محصولات تولید‌ی و گرانفروشی را نمی‌د‌هد‌.ادامه دارد....
#شعور #عقل #اگاهی #فکر #نادان
Read more
علت سرگیجه بعد از بلند شدن از زمین افت ناگهانی فشار سبب کاهش موقتی اکسیژن مغز می شود و همین امر به بافت ...
Media Removed
علت سرگیجه بعد از بلند شدن از زمین افت ناگهانی فشار سبب کاهش موقتی اکسیژن مغز می شود و همین امر به بافت مغز آسیب وارد می کند. این دقیقا همان اتفاقی است که به محض بلند شدن روی می دهد و مطالعات نشان می دهد افرادی که به محض بلند شدن از زمین سرگیجه می گیرند، 15 درصد بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل وجود دارند. ... علت سرگیجه بعد از بلند شدن از زمین

افت ناگهانی فشار سبب کاهش موقتی اکسیژن مغز می شود و همین امر به بافت مغز آسیب وارد می کند. این دقیقا همان اتفاقی است که به محض بلند شدن روی می دهد و مطالعات نشان می دهد افرادی که به محض بلند شدن از زمین سرگیجه می گیرند، 15 درصد بیشتر در معرض ابتلا به زوال عقل وجود دارند. این مطالعه که توسط محققان هلندی طی24 سال، روی شش هزار زن و مرد با میانگین سنی 68 سال صورت گرفته است گفته است اگر افت فشار با افزایش ضربان قلب همراه نباشد، موقعیت بدتر می شود و احتمال ابتلا به زوال عقل در افرادی که با کاهش فشار، افزایش ضربان قلب ندارند، 39 درصد است.

این مطالعه در مورد اقوام بخشی از اروپا، آسیای غربی و بخشی از هند و شمال آفریقا صورت گرفته و تعمیم آن به تمامی نژاد ها نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است؛ ولی آنچه مسلم است، ارتباط مستقیم کاهش اکسیژن مغز و آسیب به بافت این اندام حیاتی است.
.
#ورزش #بدنسازي #بهشت #باشگاه #سلامتی_عضلات #باشگاه_بدنسازی #مجموعه_ورزشی_ایدن #مجموعه_ورزشی
#eden #gym #sport #exercise #edengym #health #fitness #perfectstyle #life_style #lifestyle #educator #eden_club #eden_house #eden_sport_collection_energy
Read more
♫نشود فاش کسی آنچه میان من و تست*•♫ تا اشارات نظر نامه رسان من وتوست *•♫گوش کن با لب خاموش سخن میگویم*•♫ *•♫پاسخم ...
Media Removed
♫نشود فاش کسی آنچه میان من و تست*•♫ تا اشارات نظر نامه رسان من وتوست *•♫گوش کن با لب خاموش سخن میگویم*•♫ *•♫پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست*•♫ روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید *•♫حالیا چشم جهانی نگران من و تست گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید*•♫ همه جا زمزمه عشق نهان من و توست *•♫گو بهار دل و جان ... ♫نشود فاش کسی آنچه میان من و تست*•♫
تا اشارات نظر نامه رسان من وتوست
*•♫گوش کن با لب خاموش سخن میگویم*•♫
*•♫پاسخم گو به نگاهی که زبان من و تست*•♫
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
*•♫حالیا چشم جهانی نگران من و تست
گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید*•♫
همه جا زمزمه عشق نهان من و توست
*•♫گو بهار دل و جان باش و خزان باش ، ار نه
*•♫ای بسا باغ و بهاران که خزان من و تست*•♫
این همه قصه فردوس و تمنای بهشت
گفتگویی و خیالی ز جهان من و تست
*•♫نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل*•♫
هرکجا نامه عشق است نشان من و تست
سایه ز آتشکده ماست فروغ مه و مهر
*•♫وه ازین آتش روشن که به جان من و تست*•♫ پ.ن: پیشنهاد میکنم اگه این شعر رو با صدای #سارا_نایینی نشنیدین، حتما گوش کنید خیلی حس خوبی داره.
#هوشنگ_ابتهاج #خونه #ما #انتظار #شلوغی #آینده #آرامش #روزهای_خوب #ما_۴نفر
Read more
چرا آدم‌خورها گوشت انسان را دوست دارند؟ و مزه گوشت انسان چگونه است؟ <span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span><span class="emoji emoji2796"></span> برخی از ...
Media Removed
چرا آدم‌خورها گوشت انسان را دوست دارند؟ و مزه گوشت انسان چگونه است؟ برخی از بومیان آفریقای غربی آدم‌خوار هستند و مراسم آدم‌خواری دارند و از گوشت انسان تغذیه می‌کنند. علاوه بر این هند کشوری گسترده و پهناور است که در عقاید متفاوتی نیز در آنجا وجود دارد و برخی از افراد در آنجا ... چرا آدم‌خورها گوشت انسان را دوست دارند؟ و مزه گوشت انسان چگونه است؟ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
برخی از بومیان آفریقای غربی آدم‌خوار هستند و مراسم آدم‌خواری دارند و از گوشت انسان تغذیه می‌کنند. علاوه بر این هند کشوری گسترده و پهناور است که در عقاید متفاوتی نیز در آنجا وجود دارد و برخی از افراد در آنجا به آدم‌خواری پایبند هستند.
از یک آدم‌خوار فرانسوی که بر اثر کشتن و خوردن گوشت یک مرد جوان تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود و به حبس ابد محکوم شده بود، مصاحبه‌ای انجام شد و از او در مورد بو و مزه گوشت بدن انسان سوال‌هایی پرسیده شد. او در این باره گفت که مزه گوشت انسان شبیه گوشت خوک است اما کمی تلخ‌تر و ترد‌تر از آن است.
در مصاحبه‌ای که با برخی آدم‌خورها راجع به طعم گوشت انسان انجام شد نشان داد که آن‌ها گوشت قسمت بالاتنه انسان را خوش مزه‌تر می‌دانند. برخی از آن‌ها که علاوه بر گوشت دام و طیور از گوشت انسان نیز تغذیه می‌کردند طعم آن را مانند سوشی و ماهی پخته شبیه‌سازی کردند که بسیار نرم است.
در واقع، آدم‌خورها بر این باور هستند که همان گونه که گوشت گوسفند، گوساله و گاو قابل خوردن است، گوشت انسان نیز مانند آن‌ها خوراکی است که در واقع این باور کاملا اشتباه و مخالف با عقل، شرع و قانون است.
نتایج آزمایش‌هایی که انجام شده است همگی بر این موضوع اتفاق نظر دارند که گوشت خام انسان شبیه به گوشت خوک و کمی نزدیک به گوشت گوساله‌ است و مزه‌ای تقریبا مشابه با آن دارد اما رنگ آن قرمز روشن مایل به صورتی است و بعد از پخت به رنگ کرم تبدیل می‌‌شود. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#سینما #فیلم #ترسناک #وحشت #مهیج #هیجان #کلیپ #وحشتناک #المخیف #ترس #جنایی #ژانر #جالب #سرگرمی #تلویزیون #زامبی #خوف #اسلشر #جن #ممنوع #کارگردان #آدمخوار
#Unheimlich #Hollywood #movie #horror
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
6 شهریور 1397
Read more
. در خودم گم شده ام آه بگو راه کجاست؟ شب تاریک پر ابری شده ام، ماه کجاست؟ دورم از ساقی و بی یار شدم مست ...
Media Removed
. در خودم گم شده ام آه بگو راه کجاست؟ شب تاریک پر ابری شده ام، ماه کجاست؟ دورم از ساقی و بی یار شدم مست خودم گله دارم، گله دارم، گله از دست خودم سخت سرگرم رصد کردن مردم شده‌ام از خودم دورم و بی قبله‌نما، گم شده‌ام نردبان نرده شد و ساختم از آن قفسی مرغ باغ ملکوتم شد اسیر هوسی حُسن یوسف گهری بود ... .
در خودم گم شده ام آه بگو راه کجاست؟
شب تاریک پر ابری شده ام، ماه کجاست؟

دورم از ساقی و بی یار شدم مست خودم
گله دارم، گله دارم، گله از دست خودم

سخت سرگرم رصد کردن مردم شده‌ام
از خودم دورم و بی قبله‌نما، گم شده‌ام

نردبان نرده شد و ساختم از آن قفسی
مرغ باغ ملکوتم شد اسیر هوسی

حُسن یوسف گهری بود که ارزان دادیم
چقدر سخت در این فاصله تاوان دادیم

در فراقت چه قَدَر شعر که از بر کردیم
شعر خواندیم از آرامش و باور کردیم

شعر از عشق و جنون خواندن ما، عشق نبود
عشق جاری است، نه! جا ماندن ما عشق نبود

عشق شرح پر پروانه در آتش باشد
«عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد»

عاشقان تو، شب از شوق سحر بیدارند
روزها بار ز دوش همه بر می دارند

در پی دوست به کوی دگران می گردیم
یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

کاش یک بار بیوفتیم به پای خودمان
جمعه ای ندبه بخوانیم برای خودمان

ای خوش آنها که دمی لایق دیدار شدند
که به خال لبت ای دوست گرفتار شدند

شاعران شعر برای خط و خالی گفتند
چقدر شعر که در وصف خیالی گفتند

زلف محبوب نهان بود ولی شانه زدند
«چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»

من ولی شاعر این حادثه‌ی واقعی‌ام
عاشق بیت پر از بارقه‌ی برقعی‌ام:
.
«می نویسم که شب تار سحر می‌گردد
یک نفر مانده از این قوم که برمی‌گردد»(1)

یک نفر مانده که چشم همه بر درگه اوست
یک نفر مانده که صد قافله دل همره اوست

ساقی از عهد و قراری ازلی برگشته
پسر فاطمه با تیغ علی برگشته

پسر پاک حسن برده به لب نام حسین
که بگوید به همه، دین فقط اسلام حسین

که بگوید که زمین مامن مردان خداست
پایتخت همه عشاق جهان کرببلاست

یک گل است او که بهار آمده با عطر تنش
عقل بینا شده از رایحه‌ی پیرهنش

یوسف ابن الحسن و گمشده‌ی کنعان اوست
زده فریاد مسیحا: پسر انسان اوست

ساقی آورده قدح تا همه عالم بچشند
بچشند و پس از آن بار امانت بکشند

وقت آرامش این عالم سرگردان است
هان به قرآن قسم! این مرد، خودِ قرآن است

#قاسم_صرافان
.
(1) تضمینی از: #سیدحمیدرضابرقعی #سیدحمیدبرقعی

سیدجان!برادر عزیزم و شاعر نظر کرده اهل بیت، تولدت رو با کمی تاخیر تبریک میگم. چشمه سار طبعت همچنان جوشان و قلمت همچنان روان. 🙏🙏🌷🌷❤❤ .
@hamidrezaborghei
.
.
#فایل_صوتی_کامل_ومتن_شعردرکانالها ی تلگرام و سروش
شعرخوانی اردیبهشت 97 در #فرهنگسرای_اندیشه
@farhangsara.andishe
.
.
Read more
اگر بخوایم به واقعه #غدیر_خم به چشم یه قصه و یه ماجرای تاریخی نگاه کنیم نمیتونیم برای خیلی از مسائلی ...
Media Removed
اگر بخوایم به واقعه #غدیر_خم به چشم یه قصه و یه ماجرای تاریخی نگاه کنیم نمیتونیم برای خیلی از مسائلی که امروز باهاش دست به گریبانیم جوابی پیدا کنیم. اصولا اهمیت درک مفهوم غدیرخم اینجاست که در چنین روزی تکلیف خیلی چیزها معلوم شده و اگر نسبت بهش شناخت داشته باشیم میتونیم راحتتر زندگی کنیم. سیستم ... اگر بخوایم به واقعه #غدیر_خم به چشم یه قصه و یه ماجرای تاریخی نگاه کنیم نمیتونیم برای خیلی از مسائلی که امروز باهاش دست به گریبانیم جوابی پیدا کنیم.
اصولا اهمیت درک مفهوم غدیرخم اینجاست که در چنین روزی تکلیف خیلی چیزها معلوم شده و اگر نسبت بهش شناخت داشته باشیم میتونیم راحتتر زندگی کنیم.
سیستم تفکری علی ع، که در واقع میتونیم بگیم بهترین شاگرد پیامبر ص بودن، به این شکله
🌷نظام قضایی و حقوقی باید بر مبنای حق و صداقت باشه و به احدی ظلم نشه (کاری نداریم کی هست و چه مذهبی داره)
🌷نظام اقتصادی باید بر مبنای تولید، توزیع و راه اندازی صحیح جریان پول نقد باشه نه سپرده گذاری و وام فروشی و اوراق قرضه بهادار...
🌷نظام خانوادگی باید بر مبنای عشق، وفاداری و پاکی باشه نه بر اساس امتیازات مادی، زیبایی های ظاهری، چشم و هم چشمی و امثال اینها
🌷نظام آموزشی باید برای همه یکسان و در دسترس باشه و همه باید در جهت رشد علمی تلاش کنن نه اینکه آموزشگاههای گرون قیمت ، سهمیه های آموزشی، حق تحصیل برای یک جنس خاص و تبعیضات این چنینی توی جامعه برقرار باشه
🌷بین زن و مرد مساواتی منطقی و عادلانه برقرار باشه و به زن ظلم نشه و خارج از توان فیزیکیش ازش بهره کشی نشه و باهاش خوش رفتاری بشه
🌷تربیت فرزندان متناسب به اوضاع روز جامعه باشه و والدین جامعه شناس باشن و نسخه قدیمی رو برای بچه هاشون تجویز نکنن به قولی گفتنی مدرن باشن نه سنتی
🌷فقرا و ضعفا حمایتی آبرومندانه بشن نه اینکه ازشون سواستفاده بشه
.
.
.
.
بچه ها وقتی ما بپذیریم که سیستم علوی رو برای زندگیمون انتخاب کنیم میتونیم به یک زندگی قانونمند، منظم و آروم پناه ببریم
.
.
.
.
اما اگر نه، یک تفکر فرعونی، هامونی یا قارونی رو بپذیریم که میگه حق با اونیه که
سنش بیشتره
زورش بیشتره
زرش بیشتره
#نه اونی که عقل و سواد و دلسوزیش بیشتره
تبدیل میشیم به آدمهایی که تو زندگیمون
که یا ظلم میکنیم
یا ظلم رو می پذیریم
یا در برابر ظلم بی اعتناییم...
که اگر یه روزی رئیس شدیم، به زیردستمون رحم نمیکنیم
و اگر روزی یه بالادستی زورگو داشتیم اعتراض نمی کنیم
و ... اگر جایی دیدیم کسی داره به یک نفر ظلم میکنه به قصد حمایت از مظلوم، دخالتی نمیکنیم... .
.
.
.
.
اهمیت درک #غدیر_خم اینه که #علی ع رو بشناسیم و سبک زندگی #علوی رو برای خودمون انتخاب کنیم
#عید_غدیر_خم_مبارک
#یاعلی
#مرجان_خاتون
#منم_ابابیل
Read more
من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده ...
Media Removed
من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده است، بر قدرت و توان زنان آگاه بوده و از اندیشیدن و موفقیت زنان و برابری حقوق مرد و زن، هراسی بس عظیم در دل داشته است. لذا برای سرکوب پیشرفت و تمسخر زنان، آنان را ناقص العقل نامیده است. به راستی تصور دنیایی ... من یقین دارم اولین مردی که عقل زن ها را معیوب و خواب آنان را چپ خوانده و در نهایت زن ها را ضعیفه خطاب کرده است، بر قدرت و توان زنان آگاه بوده و از اندیشیدن و موفقیت زنان و برابری حقوق مرد و زن، هراسی بس عظیم در دل داشته است. لذا برای سرکوب پیشرفت و تمسخر زنان، آنان را ناقص العقل نامیده است.
به راستی تصور دنیایی بدون زن، چقدر قبیح و ناممکن است، دنیایی ست فارغ از بقا و عشق و مهر و محبت. هر زن عاشق در وجودش کمی مهر مادرانه دارد و با از خود گذشتگی تمام، همان می شود که معشوقه اش انتظار دارد. زنان در پی تکیه گاه وارد دنیای مردان شده و خود پشتیبانی برای کسب آرامش و موفقیت می شوند. جلال بدون سیمین، ره به جایی نمی برد و همچنین احمد بدون آیدا.
از دیگر خصوصیات زنان این است که با کوچک ترین نگاه و کوچک ترین لبخند، مردان را به بزرگ ترین عمل ممکن وا می دارند، از کندن کوه تا گدایی کوی و برزن دوست. شیخ صنعان هم که باشی با غمزه ای از سوی یار، دین و دنیا را در راه رسیدن به دوست رها خواهی کرد.
زنان بسان زمین حاصلخیزی هستند که با توجه و رسیدگی بیش تر، ثمره افزون تر می گردد. زن ها را باید شناخت و باور کرد. چشیدن طعم عشق و خوشبختی مستلزم آن است که غرور مردانه را کمی زیر پا بگذاری و "دوستت دارم" را مدام بگویی و به جان دوستش بداری، آنگاه عشق را دو چندان و خود را خوشبخت ترين مرد خواهی یافت.
🌹🙆🏻‍♀️
| #شهیاد_اقبالی
Read more
. ارزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد هردم ان مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد به ...
Media Removed
. ارزویی است مرا در دل که روان سوزد و جان کاهد هردم ان مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد به خدا در دل و جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی ازارش شب در اعماق سیاهی ها مه چو در هاله ی راز اید نگران دیده به ره دارم شاید ان گمشده باز اید سایه ای تا که به در افتد من ... .
ارزویی است مرا در دل
که روان سوزد و جان کاهد

هردم ان مرد هوسران را

با غم و اشک و فغان خواهد

به خدا در دل و جانم نیست

هیچ جز حسرت دیدارش

سوختم از غم و کی باشد

غم من مایه ی ازارش

شب در اعماق سیاهی ها

مه چو در هاله ی راز اید

نگران دیده به ره دارم

شاید ان گمشده باز اید

سایه ای تا که به در افتد

من هراسان بدوم بر در

چون شتابان گذرد سایه

خیره گردم به در دیگر

همه شب در دل این بستر

جانم ان گمشده را جوید

زین همه کوشش بی حاصل

عقل سر گشته به من گوید

زن بد بخت دل افسرده

ببر از یاد دمی او را

این خطا بود که ره دادی

به دل ان عاشق بد خو را

ان کسی را که تو می جویی

کی خیال تو به سر دارد

بس کن این ناله و زاری را

بس کن او یار دگر دارد

لیکن این قصه که می گوید

کی بنرمی رودم در گوش

نشود هیچ ز افسونش

اتش حسرت من خاموش

می روم تا که عیان سازم

راز این خواهش سوزان را

نتوانم که برم از یاد

هر گز ان مرد هوسران را

شمع ای شمع چه می خندی؟

به شب تیره ی خاموشم

به خدا مردم از این حسرت

که چرا نیست در اغوشم
Read more
رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شود سرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شود انتظارت کار دارد دست چشمم می ...
Media Removed
رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شود سرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شود انتظارت کار دارد دست چشمم می دهد رفته رفته عینکم ته استکانی می شود هرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولی خاطراتت پشت پلکم بایگانی می شود کوه طاقت هم که باشی عشق آبت می کند شانه های مرد عاشق استخوانی می شود شب به شب جنگ است بین ... رنگ اشکم بی تو دارد ارغوانی می شود
سرفه هایم تازگی ها آن چنانی می شود

انتظارت کار دارد دست چشمم می دهد
رفته رفته عینکم ته استکانی می شود

هرچه غم بود از دلم با اشک بیرون شد ولی
خاطراتت پشت پلکم بایگانی می شود

کوه طاقت هم که باشی عشق آبت می کند
شانه های مرد عاشق استخوانی می شود

شب به شب جنگ است بین عقل من با عشق تو
نقش من هم این وسط پادرمیانی می شود

صفحه ای از دفترم را باد با خود برد و رفت
داستان عشق ما فردا جهانی می شود

بی تو اطرافم پر از ارواح سرگردان شده
برنگردی شاعرت قطعا روانی می شود

کار و بار آدم عاشق ندارد اعتبار
مردنش هم مثل اشکش ناگهانی می شود...
@@
Read more
Loading...