مفهومی کانسپت concept

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
972.6 days
to ratio
میل عجیبی واسه دروغ شنیدن و فرار از حقیقت وجود داره الان تنها کاری که ازم بر میاد سکوته #shadows ...
Media Removed
میل عجیبی واسه دروغ شنیدن و فرار از حقیقت وجود داره الان تنها کاری که ازم بر میاد سکوته #shadows #concept #conceptualart #conceptualphotography #digitalart #sckmgzn #مفهومی #هنرمفهومی #کانسپت #سایه #آتش_به_اختیار #دست #همیاری #دروغ #سکوت #عکس میل عجیبی واسه دروغ شنیدن و فرار از حقیقت وجود داره
الان تنها کاری که ازم بر میاد سکوته

#shadows #concept #conceptualart #conceptualphotography #digitalart #sckmgzn #مفهومی #هنرمفهومی #کانسپت #سایه #آتش_به_اختیار #دست #همیاری #دروغ #سکوت #عکس
Loading...
Loading...