هرزگی است در

Loading...


Unique profiles
33
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Paris, France, Shirazi, Iran, Qal`Eh-Ye Javanrud, Kermānshāh, Iran
Average media age
1079.1 days
to ratio
33
1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است. 3. ...
Media Removed
1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است. 3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است. 4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است. 5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است. 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است.

3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.

4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است.

5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است. ♥️
Loading...
عزیز جان، باور کن واژه ها حرمت دارند. واژه ها جایگاه دارند. تورا به عبارت «دوستت دارم» قسم، حرمت ...
Media Removed
عزیز جان، باور کن واژه ها حرمت دارند. واژه ها جایگاه دارند. تورا به عبارت «دوستت دارم» قسم، حرمت واژه ها را نشکن. می دانی، حرمت واژه ها زمانی شکسته می شود که «جانم» و « عزیزم» بشود تکه کلام روزمره ی ما و نه سخنی تنها برای آن عزیزی که جانمان را در گروی نفس هایش میدانیم.زمانی شکسته میشود که روی هرزگی، ... عزیز جان، باور کن واژه ها حرمت دارند.
واژه ها جایگاه دارند.
تورا به عبارت «دوستت دارم» قسم، حرمت واژه ها را نشکن.
می دانی، حرمت واژه ها زمانی شکسته می شود که «جانم» و « عزیزم» بشود تکه کلام روزمره ی ما و نه سخنی تنها برای آن عزیزی که جانمان را در گروی نفس هایش میدانیم.زمانی شکسته میشود که روی هرزگی، برچسب«خوشی های جوانی» بزنیم، روی خیانت برچسب«یک اشتباه ساده» یا «شیطنت»...
چه خوب است یاد بگیریم گفتن عبارت« بعد از تمام این سالها عزیزترینی» را...چه خوب است بفهمیم در اشتباهات، باید گفت «ببخشید»
من یقین دارم، تمام دلخوری ها و دلگیری ها و سوء تفاهم ها، بخاطر این است که ما واژه ها را در جایگاه خودشان بکار نمیبریم، و حرمت میشکنیم...
Read more
———————————————– Bury all your secrets in my skin تمام رازهایت را در پوستم دفن کن Come away with ...
Media Removed
———————————————– Bury all your secrets in my skin تمام رازهایت را در پوستم دفن کن Come away with innocence بی گناهی را کنار بذار And leave me with my sins و من رو با گناه هایم تنها بذار The air around me still feels like a cage هنوز هم هوای اطرافم مانند زندان می ماند And love is just ... ———————————————– Bury all your secrets in my skin

تمام رازهایت را در پوستم دفن کن

Come away with innocence

بی گناهی را کنار بذار

And leave me with my sins

و من رو با گناه هایم تنها بذار

The air around me still feels like a cage

هنوز هم هوای اطرافم مانند زندان می ماند

And love is just a camouflage

و عشق تنها مانند استتاریست

For what resembles rage again

که باز هرزگی را نشان می دهد

So if you love me let me go

پس اگر مرا دوست داری رهایم کن

And run away before I know

و قبل از اینکه متوجه شوم فرار کن

My heart is just too dark to care

قلبم سیاه تر از آنست که دیگر اهمیتی دهد

I cant destroy what isn’t there

نمیتوانم چیزی را که آنجا وجود ندارد را خراب کنم

Deliver me into my fate

مرا به سرنوشتم برسان

If I’m alone I cannot hate

اگر تنهایم پس نمیتوانم متنفر باشم

I don’t deserve to have you

لیاقت داشتنت را نیز ندارم

My smile was taken long ago

لبخندم خیلی وقت است که گرفته شده

If I can change I hope I never know

اگر می توانم تغییر کنم ای کاش هرگز نمیدانستم

I still pres
Read more
هر کسی عاشق شود کارش به عصیان میکشد عشق، ادم های ترسو را هم به میدان میکشد گر چه از تقدیر ادمها کسی اگاه ...
Media Removed
هر کسی عاشق شود کارش به عصیان میکشد عشق، ادم های ترسو را هم به میدان میکشد گر چه از تقدیر ادمها کسی اگاه نیست رنج فال قهوه را عمریست که فنجان میکشد سیب را حوا به ادم داد و شیطان شد رجیم اه از این دردی که یک عمر است شیطان میکشد اسمان نازا که باشد رود می خشکد ولی رنج این خشکیدگی را اسیابان میکشد نه،خدا ... هر کسی عاشق شود کارش به عصیان میکشد
عشق، ادم های ترسو را هم به میدان میکشد
گر چه از تقدیر ادمها کسی اگاه نیست
رنج فال قهوه را عمریست که فنجان میکشد
سیب را حوا به ادم داد و شیطان شد رجیم
اه از این دردی که یک عمر است شیطان میکشد
اسمان نازا که باشد رود می خشکد ولی
رنج این خشکیدگی را اسیابان میکشد
نه،خدا تا لحظه ی مرگ از بشر ماءیوس نیست
انتهای هرزگی گاهی به ایمان میکشد
خوب میدانم چرا با من مدارا میکنی
جور جهل بره را همواره چوپان میکشد
برده داران خوب میدانند کار خویش را
برده وقتی سیر شد کارش به طغیان میکشد
من در اغوش تو فهمیدم که بعد از سالها
کاره هر دیوانه ای روزی به زندان میکشد
Read more
. نه مستی نشان کفر است نه جانماز نشان دینداری نه پاکان ‌را باکی از مستی نه مستان را امکان دورویی نه ...
Media Removed
. نه مستی نشان کفر است نه جانماز نشان دینداری نه پاکان ‌را باکی از مستی نه مستان را امکان دورویی نه مویی نمایان نشان از هرزگی نه چارقد نشانه پاکی هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش بگوید ، نه مدافع بدی باش و نه در فکر تدفین حقیقت قضاوت کار ما نیست سلامتی خودتون و دلاتون🍾 پ.ن: عکسی جا مونده ... .
نه مستی نشان کفر است
نه جانماز نشان دینداری
نه پاکان ‌را باکی از مستی
نه مستان را امکان دورویی
نه مویی نمایان نشان از هرزگی
نه چارقد نشانه پاکی
هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش بگوید ، نه مدافع بدی باش و نه در فکر تدفین حقیقت
قضاوت کار ما نیست👍❤
سلامتی خودتون و دلاتون❤🍾
پ.ن: عکسی جا مونده از قدیم بود ☺
Read more
انسانیت اولین چیزی است که باید قبل از هر چیز داشت، زیرا هیچ چیز کثیف ‌تر از هرزگی در لباس دیانت نیست. #برتراند_راسل
Media Removed
انسانیت اولین چیزی است که باید قبل از هر چیز داشت، زیرا هیچ چیز کثیف ‌تر از هرزگی در لباس دیانت نیست. #برتراند_راسل انسانیت اولین چیزی است که باید قبل از هر چیز داشت، زیرا هیچ چیز کثیف ‌تر از هرزگی در لباس دیانت نیست.
#برتراند_راسل
Loading...
این متن قشنگه.. نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان ...
Media Removed
این متن قشنگه.. نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت قضاوت کار اوست ....منان است یکطرفه بسوی ... این متن قشنگه.. نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری
نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی
نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی
هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید
نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت
قضاوت کار اوست ....منان است
یکطرفه بسوی قاضی نرویم
با فکری به این محدودی،بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم
هر که هرچه هست خوبست .....
Read more
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری، نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی، نه ...
Media Removed
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری، نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی، نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی، هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید، نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت، قضاوت کار اوست.. منان است... یکطرفه بسوی قاضی نرویم، با ... نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری،
نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی،
نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی،
هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید،
نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت،

قضاوت کار اوست..
منان است... یکطرفه بسوی قاضی نرویم،
با فکری به این محدودی، بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم،

هر که، هر چه هست، خوبست....
Read more
Loading...
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی نه ...
Media Removed
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت قضاوت کار اوست یکطرفه بسوی قاضی نرویم با فکری به این محدودی،بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم هر ... نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری
نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی
نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی
نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت
قضاوت کار اوست
یکطرفه بسوی قاضی نرویم
با فکری به این محدودی،بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم
هر که هرچه هست خوبست .......
Read more
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی نه ...
Media Removed
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت قضاوت کار اوست ....منان است یکطرفه بسوی قاضی نرویم با فکری ... نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری
نه پاکان را باکی از مستی ونه مستان را امکان دورویی
نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی
هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید
نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت
قضاوت کار اوست ....منان است
یکطرفه بسوی قاضی نرویم
با فکری به این محدودی،بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم
هر که هرچه هست خوبست .......
Read more
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری، نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی، نه ...
Media Removed
نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری، نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی، نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی، هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید، نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت، قضاوت کار اوست.. منان است... رحیم است.... میبخشد ... نه مستی نشان کفر است و نه جانماز نشان دینداری،
نه پاکان را باکی از مستی و نه مستان را امکان دورویی،
نه مویی نمایان نشان از هرزگی و نه چهار قد نشانه پاکی،
هر کس هر آنست که ببوید نه آنکه ظاهرش گوید،
نه میخواهم مدافع بدی باشم و نه در فکر تدفین حقیقت،

قضاوت کار اوست..
منان است...
رحیم است....
میبخشد بدون آنکه بفهمیم.... یکطرفه بسوی قاضی نرویم،
با فکری به این محدودی، بزرگی خلقت خداوند را قضاوت نکنیم،

هر که، هر چه هست، خوبست....
Read more
. علت #کینه_نظام_سلطه از حجاب آن است که #افزایش_هرزگی موجب #کاهش_مقاومت می‌شود. #بی_حجاب شدن ...
Media Removed
. علت #کینه_نظام_سلطه از حجاب آن است که #افزایش_هرزگی موجب #کاهش_مقاومت می‌شود. #بی_حجاب شدن #هنر نیست؛ #غیر_محجبه در عالم زیاد است! این #حجاب است که #حرف_تازه_جهان_امروز است! . #عکس_نوشته_استاد #استاد_پناهیان #استاد #پناهیان #پناهیانی #muslim #shia . .
علت #کینه_نظام_سلطه از حجاب
آن است که #افزایش_هرزگی موجب #کاهش_مقاومت می‌شود.
#بی_حجاب شدن #هنر نیست؛
#غیر_محجبه در عالم زیاد است!
این #حجاب است که #حرف_تازه_جهان_امروز است!
.
#عکس_نوشته_استاد
#استاد_پناهیان #استاد #پناهیان #پناهیانی
#muslim #shia
.
Loading...
ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت گر نکاری علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر ...
Media Removed
ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت گر نکاری علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است ذهن ما باغچه است

گل در آن باید کاشت

گر نکاری علف هرز در آن می روید

زحمت کاشتن یک گل سرخ

کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است
سلام دوستان بهاری ام، دیشب متنی را نوشتم کمی تلخ و چون همیشه تقسیمش می کنم با همه شما همراهان: * اینجا ...
Media Removed
سلام دوستان بهاری ام، دیشب متنی را نوشتم کمی تلخ و چون همیشه تقسیمش می کنم با همه شما همراهان: * اینجا در اندوه یخ زده ی شمع هایی خاموش حس فراموش شده ی "روشنی" بیداد می کند و من جامم را لبریز از اندوه می سازم اندوهی که جرعه جرعه می نوشد من را و بالا می آورد خاطرات لبخندم را وحشت را در آغوش می کشم که ... سلام دوستان بهاری ام، دیشب متنی را نوشتم کمی تلخ و چون همیشه تقسیمش می کنم با همه شما همراهان: *

اینجا در اندوه یخ زده ی شمع هایی خاموش
حس فراموش شده ی "روشنی" بیداد می کند
و من جامم را لبریز از اندوه می سازم
اندوهی که جرعه جرعه می نوشد من را
و بالا می آورد خاطرات لبخندم را
وحشت را در آغوش می کشم
که این روزها سخت محتاج است به این ماوا
کمی خم می شوم
کمی مچاله تر
کمی شکسته تر
و باز ظهوری دیگر
از آرزویی ناتمام
فراموش شده
بر باد رفته
و کسی انگار قصد کرده تا روشنم سازد
با کبریتی نم گرفته
فندکی بی الکل
و من همچنان تاریکم
و شمعی نیم سوخته
نمی سوزم
نمی رقصم
دود نمی کنم
آب نمی شوم
انگار به سکوتی فلسفی رسیده ام
از آن هایی که درد را پنهان می سازند
و زخم را 
و اشک را
خاطره ای رنگین
به تمسخر می گیرد انفرادی های مغزم را
و چه راحت فرار می کنند از این زندان
و شاید زندانبان به عمد کلید را جای گذاشته
و این مجازات است
برای همه ی آن احساسات بی سر و پا
که به هرزگی کشاندند مغزم را
و من اکنون مرده ام
هنوز ایستاده
هنوز نیمه سوز
هنوز نیمه جان
و تاریک می شود
دنیایم
خاطراتم
آرزوهایم
باورهایم
تاریک و تاریک و تاریک تر... سالار
Read more
ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت گر نکاری علف هرز در آن می روید <span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji1f495"></span> زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از ...
Media Removed
ذهن ما باغچه است گل در آن باید کاشت گر نکاری علف هرز در آن می روید زحمت کاشتن یک گل سرخ کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است..... #دوستان_خوب #همکاران_سیستم #برف #مشتی_هستیم_مشتی_باش ذهن ما باغچه است
گل در آن باید کاشت
گر نکاری علف هرز در آن می روید
💕💕💕
زحمت کاشتن یک گل سرخ
کمتر از زحمت برداشتن هرزگی آن علف است.....
#دوستان_خوب😍 #همکاران_سیستم #برف❄ #مشتی_هستیم_مشتی_باش
Loading...
آنچه به زندیگی معنا می بخشد ... نه در چشمان بی هویت هرزگی یافت می شود ... و نه در دستان بی پروای شهوت ! " ...
Media Removed
آنچه به زندیگی معنا می بخشد ... نه در چشمان بی هویت هرزگی یافت می شود ... و نه در دستان بی پروای شهوت ! " دوست داشتن" به واقع والاتر از آن است که با عرضه کردن خویش به آدمیان خویشتن را از اعتبار ساقط کند...! آرام و بی صدا .. خودش را لابه لای آغوش های بی نیاز جا می کند .. و آنقدر انتظار می کشد ... تا یک نفر بیاید ... آنچه به زندیگی معنا می بخشد ... نه در چشمان بی هویت هرزگی یافت می شود ... و نه در دستان بی پروای شهوت ! " دوست داشتن"
به واقع والاتر از آن است که با عرضه کردن خویش به آدمیان خویشتن را از اعتبار ساقط کند...! آرام و بی صدا .. خودش را لابه لای آغوش های بی نیاز جا می کند .. و آنقدر انتظار می کشد ... تا یک نفر بیاید و درست به اندازه ی همان یک دانه آغوش بشود!
آنقدر " نجابت" دارد که اگر آن " اوی مفرد غائب" هرگز نیامد... خودش را به هیچکس نفروشد ... خودش را هیچ وقت عرضه نکند... خودش را برای خودش همیشه گرم نگه دارد!
نمی دانم کدام قسمت این تفکرات با " واقعیت" و البته نه " حقیقت" همخوانی دارد .. تنها دارایی ام ... یک " نجابت دوست داشتن " است . . . ( s)
Read more
اینجا ایران است.. ببخشید پرواز17:45چه ساعتی میشینه؟ ببخشید اتوبوس 9:30ساعت چند حرکت میکنه؟ ببخشید ...
Media Removed
اینجا ایران است.. ببخشید پرواز17:45چه ساعتی میشینه؟ ببخشید اتوبوس 9:30ساعت چند حرکت میکنه؟ ببخشید کارت شارژ دو تومنی دارید؟چنده؟ اینجا ایران است.. مردمش در مقابل تورم فقر فساد تجاوز بدبختی فقط سکووووت میکنن اینجا ایران است میری زن بگیری میگن خونه داری؟ میری مسکن مهر ثبت ... اینجا ایران است..
ببخشید پرواز17:45چه ساعتی میشینه؟
ببخشید اتوبوس 9:30ساعت چند حرکت میکنه؟
ببخشید کارت شارژ دو تومنی دارید؟چنده؟
اینجا ایران است..
مردمش در مقابل تورم
فقر
فساد
تجاوز
بدبختی
فقط
سکووووت
میکنن
اینجا ایران است
میری زن بگیری میگن خونه داری؟
میری مسکن مهر ثبت نام کنی میگه زن داری؟
حالا اینو گوش کن
میری دنبال شغل میگن متاهلی.؟
میری متاهل بشی
میگن شغلت چیه؟
اینجا ایران است
منطق؛تقلید است
کتاب؛دکور است
روزنامه تبلیغ است
ازادی ،میدان است
جمهوری،خیابان است
استقلال سوراخ است
شعار اسان است
شعور نایاب است
پینه های دست *عار*است
پینه بر پیشانی افتخار است
دروغ حلال است
شادی حرام است
*اینجا ایران است*
جایی که مایه دار شدن عامل
بی بند و باری مردهاست

و بی مایه شدن
عامل هرزگی زنها....
تفاوت غوغا میکند ..
اینجا ایران است.
Read more
"پرتره نقاش آنتون پشکا" / اثر: #اگون_شیله / 1909 م ۔ ۔ ۔ - #اگون_شیله نقاش #اتریشی در تولن -اتریش ...
Media Removed
"پرتره نقاش آنتون پشکا" / اثر: #اگون_شیله / 1909 م ۔ ۔ ۔ - #اگون_شیله نقاش #اتریشی در تولن -اتریش متولد شد. او از سنین پایین شروع به طراحی کرد و تا سال ۱۹۰۶ خود صاحب سبکی منحصر به فرد بود. شیله که بسیار متأثر از جنبش #نمادگرایی بود، از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ در آکادمی ویینا به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۰۷ با ... "پرتره نقاش آنتون پشکا" / اثر: #اگون_شیله / 1909 م
۔
۔
۔ -
#اگون_شیله نقاش #اتریشی در تولن -اتریش متولد شد. او از سنین پایین شروع به طراحی کرد و تا سال ۱۹۰۶ خود صاحب سبکی منحصر به فرد بود. شیله که بسیار متأثر از جنبش #نمادگرایی بود، از سال ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ در آکادمی ویینا به تحصیل پرداخت و در سال ۱۹۰۷ با #گوستاو_کلیمت، یکی از اعضای عمده جنبش نمادگرایی، آشنا شد و به عنوان شاگرد "کلیمت" آموزش دید. از این رو تاثیر سبک "کلیمت" در تعدادی از آثار او نمایان است. در سال ۱۹۰۹ "شیله" شروع به نقاشی چهره کرد. این چهره‌نگاری‌ها، که شیله در آنها از رنگ‌هایی غیر ناتورالیستی و زوایایی نامعمول استفاده کرده‌است، بینش منحصر به فرد شیله را باز نمود می‌کنند. در سال ۱۹۱۲ شیله به سبب ماهیت آشکار آثارش به هرزگی متهم شد و مدت کوتاهی را در زندان گذراند. اگون شیله بر اثر بیماری آنفلوآنزای اسپانیایی در سال ۱۹۱۸ در ۲۸ سالگی و تنها ۳ روز بعد از مرگ همسرش جان سپرد.
از وی به عنوان یکی از نقاشان مهم فیگوراتیو اوایل قرن بیستم یاد می‌کنند. خودنگاره‌ها و بدن‌های پیچان یکی از مهمترین مشخصه‌های نقاشی او می‌باشند که از وی هنرمندی اکسپرسیونیست می‌سازند.محور اصلی در آثار شیله حس درونی اثر است. مهمترین آثار او پرتره‌هایی است که از پیکر خود و اطرافیانش کشیده‌است. او در آثار خود بدن انسان را در وضعیت‌هایِ ناراحت و حالت‌های غیرعادی به نمایش می‌گذارد، به‌گونه‌ای که هراس و اضطراب را به مخاطب منتقل می‌کند. خطوطِ ناآرام و کج‌ومعوج و طرح‌هایِ ناقص و بریده و سایه‌روشنِ مخدوشِ نقاشی‌هایِ او پرده از روانِ خسته و عصبی و مضطربِ پیکرها برمی‌دارد. پیکرهای آثار شیله معمولاً برهنه هستند، اما به‌جای آن‌که کشش جنسی را برانگیزند، بی‌پناهی و سرگشتگی را برملا می‌کنند. (زاده ۱۲ ژوئن ۱۸۹۰ – درگذشته ۳۱ اکتبر ۱۹۱۸) ۔
۔ #کانال_هنر_تهی
Read more
Loading...
. با این که می دانم که هر کجا بروم چه چیزی انتظارم را می کشد با این حال نمی توانم جلوی میل شدیدم را بگیرم ...
Media Removed
. با این که می دانم که هر کجا بروم چه چیزی انتظارم را می کشد با این حال نمی توانم جلوی میل شدیدم را بگیرم به فرار از این جهنم و گم و گور کردن خودم در جنگلهای دست نخورده یا در میان وحشیهای آفریقائی یا حتی بهتر ،در یک اردوگاه محکومان به اعمال شاقه( این مطمئن تر است )به شرط اینکه این سوراخی را( با وجود ضعف من ... .
با این که می دانم که هر کجا بروم چه چیزی انتظارم را می کشد
با این حال نمی توانم جلوی میل شدیدم را بگیرم به فرار از این جهنم و گم و گور کردن خودم در جنگلهای دست نخورده یا در میان وحشیهای آفریقائی یا حتی بهتر ،در یک اردوگاه محکومان به اعمال شاقه( این مطمئن تر است )به شرط اینکه این سوراخی را( با وجود ضعف من برای همجنسگرائی )یکسره ترک کنم و این کابوس را برای همیشه فراموش کنم.
افسوس!
که نیرو و پول و بسیاری چیزها لازم است که من ندارم.
مسئله این نیست که زندگیم را دوباره بسازم. وقتی که آدم زندگی نکرده باشد و همیشه زندگی حیواناتی را کرده باشد که شکارچیان را در تعقیب خود دارند دوباره ساختن چی؟
نه ، به زحمتش نمی ارزد!
روزی که از در این دوزخ دانته ای پا به درون گذاشتم هر امیدی را از دست دادم( در این جا به هیچ نماد جنسی نظر ندارم )
تصمیم گرفته شده است :باید در این منجلاب گه دست و پا زد تا نفرت زندگی خفه مان کند .
در " بهشت گمشده " ، ملک جبرائیل به آدم می گوید
" Despair and die"
" نومید باش و بمیر " یا چیزی از همین دست.
با این وجود کمی قضا و قدری شده ام.
بیش از آن از همه چیز دلزده ام که کمترین کوششی بکنم ؛ باید گه گرفتگی را تا آخر کشید !
اما ، با وجود همه ی اینها ( و شما را از خطری خبردار می کنم) اگر فرصتی پیش آید و به یمن تشويقها و تلقینات شما از من برآید که همه چیز را ول کنم و در اوج هذیان ، خانه کن ، برای همیشه به پاریس بیایم.
البته فقط به خاطر عظمت و شهرت وطن عزیزم هست که یک چنین دیوانگی را مرتکب می شوم تا یک لب و زبان دیگر( که به درد همدگر لیسی هم نمی خورد) به لب و زبانهای نمایندگان نژادی خطه ی پر افتخار شاهنشاهی ما اضافه شود.

قطعا در جریان وقایع اخیر هستی
مثل همیشه گه و گند سرود پیروزی خود را سر داده است.
این هم یک فکری : اگر دانشمندی ، روانشناسی بخواهد درباره ی زشت ترین اشکال بیحیائی ، بلاهت ،حقارت ،هرزگی ،رذالت و خود گنده بینی مطالعه ای جدی بکند باید بیاید و در اینجا مستقر شود تا محیرالعقول ترین پدیده ها را ثبت کند.
خلاصه ،بازی بدی سر ما در آوردند.
حقمان هم همین بود : همه ی این جنبش های سوسیالیست -لیبرالیست - مارکسیست - افیونی - ابن الوقتی به شکل اسفناکی شکست خوردند و سکه ی قلب توده ایسم از طرف آقا و اربابش در بازار بین المللی سیاسی -اقتصادی -کاپیتالیستی - به من چه مسلکی ،موضوع بده بستانهای تجارتی قرار گرفت!
.
_گاوها ، خوک ها ، و جوجه ها خداحافظ!
چه بهتر!
لااقل دیگر توهمی نمانده!
همه چیز مثل روز روشن است : باید گه را مزه مزه کرد...
.
نامه ها 📝
#صادق_هدايت
Read more
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد ...
Media Removed
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است. 3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است. 4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است. 5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، ... شاهکار صادق هدایت :

1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه).
2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است.
3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.
4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است.
5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است.
6. به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
Read more
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد ...
Media Removed
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است. 3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است. 4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است. 5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، ... شاهکار صادق هدایت :

1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است.

3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.

4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است.

5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است.

6. به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
Read more
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد ...
Media Removed
شاهکار صادق هدایت : 1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است. 3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است. 4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است. 5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، ... شاهکار صادق هدایت :

1. مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز (دهنشه). 2. قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست (توهین) است.

3. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.

4. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، (هرزگی) است.

5. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، (کمبود) است.

6. به راهی که اکثر مردم می روند بیشتر شک کن، اغلب مردم فقط تقلید می کنند. انگشت نما بودن بهتر از احمق بودن است.
Read more
مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز "دهنشه". قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست "توهین" است. هر ...
Media Removed
مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز "دهنشه". قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست "توهین" است. هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است. بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، "هرزگی" است. خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، "کمبود" است. ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ... مهمترین سایزی که باید آدم بدونه سایز "دهنشه".
قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست "توهین" است.
هر کار یا حرفی که در آخرش بگیم "شوخی کردم"، شوخی نیست حمله به شخصیت آن فرد است.
بازی کردن با احساسات مردم، زرنگی نیست، "هرزگی" است.
خراب کردن یک نفر توی جمع جوک نیست، "کمبود" است.

ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ.
ﻫﺮﮐسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ.
هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ،فکرنکن حرفی نداره
پس زود قضاوت نکن.
Read more
 #صادق_هدايت #hedayat اگر #بوف_کور شاعرانه ترین ،حساس ترین دلخراش ترین آوایی است که بعد از قرن ...
Media Removed
#صادق_هدايت #hedayat اگر #بوف_کور شاعرانه ترین ،حساس ترین دلخراش ترین آوایی است که بعد از قرن ها در ایران طنین انداخت ،توپ مرواری وصیت نامه ی مهر و موم شده ي روشن بین ترین مرد ایران است ، #توپ_مرواری شوم ترین پیام ،پر سر و صداترین کوس رسوایی طبقه ي به اصطلاح اندیشمند ایرانی است که بر سر بام ها میزند. اگر ... #صادق_هدايت #hedayat
اگر #بوف_کور شاعرانه ترین ،حساس ترین
دلخراش ترین آوایی است که بعد از قرن ها در ایران طنین انداخت ،توپ مرواری وصیت نامه ی مهر و موم شده ي روشن بین ترین مرد ایران است ، #توپ_مرواری شوم ترین پیام ،پر سر و صداترین کوس رسوایی طبقه ي به اصطلاح اندیشمند ایرانی است که بر سر بام ها میزند.
اگر در سرگذشت #حاجی_آقا هدایت به عنوان شاعری سرکش به هرزگی ،ابتذال ،لجارگي ،خست ،طمع ،فقر معنوی ،چپاولگری ،خرافات حمله میکند و به سردمداران حاکم یورش میبرد و شکم ميدراند ،در توپ مرواری دست به کاری میزند که نه تنها غصه به سر نميآيد،بلکه خواننده خرد و خمیر میشود ،اگر غیرت داردجواب بدهد وگرنه موش بشود و برود توی سوراخ و جواب ندهد.
ولی در زمانی که هدایت توپ مرواری را مينوشت میدانست که مخاطب فهمیده و سربلند بقدری نادر است که بسا فحش هایش را قرقره میکنند ،به به میگویند ،بدون اینکه جیک بزنند .
در قضیه توپ مرواری دیگر صحبت از مرگ و زندگی ،هستی و عدم نیست .
توپ مرواری تاریخچه ی ظلمت صاحبان "اقتدار" و متفکرانی است که از زمان صفویه تا کنون نوکر عبد و عبید دربان سفارت خارجی بوده اند .زیرا تمام هدفشان ارضای شکم و زیر شکم بوده .
بزرگ و کوچک ،زن و مرد ،موجودات با افکار موهوم ما قبل تاریخی ،مغرور متعصب ،ولی آب زیر کاه ،سالوس ،اهل تقیه و کتمان ،زور پرست و کوته بین.
هدایت در اینجا با کمال صراحت آنچه را در سالیان دراز در لفافه گفته و نوشته است روی دایره میریزد :از استبداد ،صاحبان تخت و تاج ،غاصبین مقامات دولتی و معنوی اظهار بیزاری میکند .از هرچه مذهب #یهودی #مسیحی و در نتیجه #اسلامی است ،میگریزد ، #خرافات ناشی از آنها را لو میدهد ،دست رد به سینه ی هیچ پیامبر آسمانی نمی گذارد ،میگوید اگر خدایی هم وجود داشته باشد ،نیاز به دلال ندارد !
توپ مرواری بر خلاف بوف کور مانفيست عصیان فردی نیست .هدایت دیگر دشواریها را شخصی نمیداند،در توپ مرواری زخم هایی که مثل خوره روح را میخورد جایی به دردهای عمومی داده است ،
هدایت خاک تپه ی باستانی را با زباله های امروزی قاطی شده پس میزند و هرچه بیشتر در کاوش خود پیش میرود ،بیشتر به وحشت میافتد ،
دروغ ،وقاحت ،زورگویی و ستم جای هوش و روشن بینی را گرفته ،ریشه همه ی این بدبختی ها را در خرافات می یابد ،خرافاتی که وجدان فردی را در تاریکی مطلق نگه داشته و ابتکار و شعور لازم برای زندگی آزاد و خوشبخت را از او گرفته است .
هر صفحه ی کتاب طوماری دشنام است به کوته فکران سود جو ،خائنین به مقام ارجمند انسان ،خائنین به وطن ،چپاولگران ملل ضعیف .
.
@korosh.mhp
ادامه در کامنت 👇👇👇
Read more
پدری کلیه، کبد، قرنیه چشم، مغز استخوان و ریه خود را برای تامین هزینه درمان فرزندش به فروش گذاشته است. <span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span><span class="emoji emoji1f622"></span> دلنوشته<span class="emoji emoji1f622"></span> #اینجاایران‌است ...
Media Removed
پدری کلیه، کبد، قرنیه چشم، مغز استخوان و ریه خود را برای تامین هزینه درمان فرزندش به فروش گذاشته است. دلنوشته #اینجاایران‌است ... ببخشید پرواز 17:45 چه ساعتی میشینه؟ ببخشید اتوبوس 9:30 ساعت چند حرکت میکنه؟ ببخشید کارت شارژ دو تومنی چنده؟ اینجا ایران است.. مردمش در مقابل تورم فقر فساد ... پدری کلیه، کبد، قرنیه چشم، مغز استخوان و ریه خود را برای تامین هزینه درمان فرزندش به فروش گذاشته است.
😢😢😢😢😢😢😢
دلنوشته😢
#اینجاایران‌است ... ببخشید پرواز 17:45 چه ساعتی میشینه؟
ببخشید اتوبوس 9:30 ساعت چند حرکت میکنه؟
ببخشید کارت شارژ دو تومنی چنده؟

اینجا ایران است.. مردمش در مقابل تورم
فقر
فساد
بدبختی
فقط
سکووووت
میکنن

اینجا ایران است

میری زن بگیری میگن خونه داری؟
میری مسکن مهر ثبت نام کنی میگه زن داری؟
حالا اینو گوش کن
میری دنبال شغل میگن متاهلی.؟
میری متاهل بشی
میگن شغلت چیه؟

اینجا ایران است

منطق؛تقلید است
کتاب؛دکور است
روزنامه تبلیغ است
ازادی ،میدان است
جمهوری،خیابان است
استقلال تیم است
شعار اسان است
شعور نایاب است
پینه های دست *عار*است
پینه بر پیشانی افتخار است
دروغ حلال است
شادی حرام است *اینجا ایران است*

جایی که مایه دار شدن عامل
بی بند و باری مردهاست

و بی مایه شدن
عامل هرزگی زنها....
تفاوت غوغا میکند ..
اینجا ایران است.
مردانش شرافت ها دریده اند
اما در صف سینه زنی به یاد مظلومیت حسین
مثلا خون گریه میکنند!

زبون:فارسی
دین:عربی
نسخه:انگلیسی
لباسا:ترکیه ای
ماشینا:کره ای
جنسا:چیني
کارگرا:افغاني
غذاها:ایتالیایی
کتونی:تایواني
أصلا یه وضعي ....
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻣﺎ ...
ﻋﺮبستان ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺍﺋﺮ ﻣﺎ ...
ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺩﯾﭙﻠﻤﺎﺕﻫﺎﯼ ﻣﺎ ...
ﭼﯿﻦ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺸﺘﺎﺭ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺟﺎﺩﻩﺍﯼ ﻣﺎ ...
ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻣﺎ ...
ﺍﺳﺮﺍﯾﯿﻞ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺗﺮﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﻫﺴﺘﻪﺍﯼ ﻣﺎ ...
ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻓﺘﻨﻪ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﻣﺎ ...
ﻭ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺎ ...
اینجا هم کسی " ﻣﺴﺌﻮﻝ " نیست، ﺑﻠﮑﻪ همه " ﻣﺸﻐﻮﻝ " اند ...
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﯿﺐ ﺧﻮﺩ ... ملت گیج گریان همیشه در صحنه نیز در حال عبادت جهت رفتن به بهشت !!!! اینجا ایران ... متاسفم...
Read more
‌ <span class="emoji emoji1f194"></span> @hamidreza_hendi .:: با حسِ یک #زن بخوان، وقتی نفسِ بودنش گناه است ::. شبیه شیطانی که رجیم است، نفسِ ...
Media Removed
@hamidreza_hendi .:: با حسِ یک #زن بخوان، وقتی نفسِ بودنش گناه است ::. شبیه شیطانی که رجیم است، نفسِ بودنم را گناه می‌شماری، آن لحظه که آزادی‌ام را به شرطِ تفکرِ قرون وسطایی‌ات می‌کنی.. و فحشا را در چشم‌های ولگرد خود به تمامِ زنانِ دور و بر _ جز خواهر و مادرت _ تعمیم می‌دهی.. شبیه شیطانی ... ‌ 🆔 @hamidreza_hendi
.:: با حسِ یک #زن بخوان،
وقتی نفسِ بودنش گناه است ::. شبیه شیطانی که رجیم است،
نفسِ بودنم را گناه می‌شماری،
آن لحظه که آزادی‌ام را
به شرطِ تفکرِ قرون وسطایی‌ات می‌کنی.. و
فحشا را در چشم‌های ولگرد خود
به تمامِ زنانِ دور و بر
_ جز خواهر و مادرت _ تعمیم می‌دهی.. شبیه شیطانی که وسوسه کننده است،
مرا همیشه در ژانرِ گناه می‌بینی..
دردم می‌آید که هرزگی در وجودت
آنقدر ریشه دوانده است که
همۀ رجلِ این شهر را
هم‌فکرِ عقایدِ خودت می‌دانی ..،
وقتی حتی
همسر و دخترت را به جرمِ جامعه‌ای فاسد، محدود می‌کنی.. دردم می‌آید که
تمامِ عقده‌هایت، عقیده‌ات شده‌اند..
وقتی ناموس را اندامِ من می‌دانی.. که سینه‌ام
بیشتر از تفکرم به چشمت می‌آید.. که
تمامِ عقیده‌ات در عقده‌ای جنسی بر باد می‌رود و
تعادلِ ایمانت با چند تارِ مو برهم می‌ریزد.. که
ایمانت، حتی به قدرِ یک مانکنِ برهنه
در پشتِ شیشۀ ویترین هم استوار نیست.. دردم می‌آید که از آزادی دم می‌زنی،
بی‌آنکه بدانی آزادی یادگرفتنی است..
وقتی یاد بگیری به عقایدِ منِ زن،
همانقدر احترام بگذاری که به تفکرات حولِ بینی‌ات.. که
بفهمی آزادیِ من، مسئولِ گناهِ تو نیست... ... شبیه زنی که به گناهی ناکرده
در انحنای اندامِ خود، زندانی گشته است،
به هوایی فکر می‌کنم که تنها
به قدر تنفس از آن سهم می‌بَرم.. #حمیدرضا_هندی

#instawolfish
Read more
<span class="emoji emoji2b07"></span>️⁩. فرزانه شهامت:  یک، دو، سه، چهار، پنج، ... بیست‌و‌یک. از خانه قاتل تا خانه ندا به حساب قدم‌های ...
Media Removed
️⁩. فرزانه شهامت:  یک، دو، سه، چهار، پنج، ... بیست‌و‌یک. از خانه قاتل تا خانه ندا به حساب قدم‌های ما می‌شود بیست و یک قدم. به حساب قدم‌های دختری هفت‌ساله، چند قدم بیشتر. خانه قاتل که بساط میوه‌فروشی را در حیاطش پهن می‌کرد و به همین هوا اوضاع رهگذران را دید می‌زد، ابتدای کوچه‌ای باریک است و منزل ... ⬇️⁩.
فرزانه شهامت:  یک، دو، سه، چهار، پنج، ... بیست‌و‌یک. از خانه قاتل تا خانه ندا به حساب قدم‌های ما می‌شود بیست و یک قدم. به حساب قدم‌های دختری هفت‌ساله، چند قدم بیشتر. خانه قاتل که بساط میوه‌فروشی را در حیاطش پهن می‌کرد و به همین هوا اوضاع رهگذران را دید می‌زد، ابتدای کوچه‌ای باریک است و منزل ندا، انتهای آن «داوود»، پدر ندا، امضا جمع می‌کند برای اینکه قاتل را در همین محله اعدام کنند بلکه دل‌های بی‌قرارشان قرار بگیرد.

ماجرای روزی را که ندا به قتل رسید، چند بار تعریف می‌کند و هر‌بار با جزئیاتی بیشتر. او نمی‌خواهد باور کند به دختربچه‌اش دست‌درازی شده است. از این قسمت ماجرا طفره می‌رود و می‌گوید منتظر شنیدن حرف‌های قاتل در دادگاه می‌ماند. «ساعت‌ شش عصر بود. از سرِ کار برگشتم. به ندا یک پنج‌هزار‌تومانی دادم و یک زنبیل قرمز. گفتم برو نانوایی. گفت: بابا پانصد تومان دیگر می‌دهی مال خودم باشد؟ دادمش. رفت و نیامد. دلم نگران شد. سر کوچه را نگاه کردم، نبود. فکر کردم شاید نانوایی شلوغ بوده. برادرش را فرستادم پی‌اش. نانوا گفته بود نان را گرفته و رفته. شب شده بود. فامیل را خبر کردیم. بیست‌سی‌نفری افتادیم به گشتن
.
هر‌جا که فکرمان می‌رسید. ساعت حدود نه شب بود گمانم که به پاسگاه خبر دادیم.» «خواهرزاده‌ام پریشان آمد که لباس ندا چه رنگی بوده. گفتم آبی. گفت آمبولانس آمده، مردم نزدیک مسجد جمع شده‌اند. همه‌اش فکر می‌کردم ندا تصادف کرده، یا نهایتا خیال می‌کردم یکی او را دزدیده و چند روز دیگر زنگ می‌زند که فلان‌قدر پول بدهید تا آزادش کنم. اصلا فکرش را نمی‌کردم که کسی دلش بیاید او را بکُشد. آخر ما به کسی بدی نکرده‌ بودیم
.
همسایه‌های کنجکاو برای حرف‌زدن پایه‌اند. «اسمش را گذاشته‌ایم بی‌ناموس». این را جوانی که برای صحبت پیش‌قدم شده است، درباره قاتل می‌گوید: «‌شیره می‌کشید، ولی مجنون نبود. می‌توانی این‌هایی را که دارم می‌گویم رسانه‌ای کنی؟» می‌ پرسی «چرا؟» و جواب می‌دهد: «آدم روی دختر خرُدو تعصب دارد. اگر دنبال هرزگی بود، می‌رفت دنبال اهلش. پیدا‌کردنش سخت نیست. با آن هیکل، چکار داشت به این طفل سیاه‌سر؟»
.
یک‌نفس ادامه می‌دهد: «ما خودمان هزار تا گنده‌بازی کرده‌ایم آبجی، ولی دلمان بار نمی‌دهد به دختر‌بچه اخم کنیم، چه برسد به اینکه... .» زیر لب فحشی می‌دهد و حرف‌هایش را با چهره درهم‌کشیده پی می‌گیرد: «عکس‌های ندا را دیده‌ام. توی دهان بچه، کلی دستمال کاغذی فرو کرده بود که جیغ نکشد...
.
#شهرآرا #مشهد #ندا #افغان #مهاجران_افغان #پدوفیلی
#بدسرپرست_تنهاتر_است
Read more
<span class="emoji emoji1f339"></span><span class="emoji emoji1f340"></span> . . حاج امین! به خداقسم که خدا نزدیک است، نزدیک تر از رگ گردن . وچقدر مسیر کوتاه است! چقدرساده ...
Media Removed
. . حاج امین! به خداقسم که خدا نزدیک است، نزدیک تر از رگ گردن . وچقدر مسیر کوتاه است! چقدرساده است! کافی است که یک قدم به سمت خدا برداری، تا او به سویت بدود . ولی ماهمان یک قدم راهم برنمیداریم ... سرجایمان ایستاده‌ایم و توقع داریم که خدا همه کار برایمان بکند . میکند،اما دنبال بهانه میگردد ... 🌹🍀
.
.

حاج امین! به خداقسم که خدا نزدیک است، نزدیک تر از رگ گردن .
وچقدر مسیر کوتاه است! چقدرساده است! کافی است که یک قدم به سمت خدا برداری، تا او به سویت بدود .
ولی ماهمان یک قدم راهم برنمیداریم ...
سرجایمان ایستاده‌ایم و توقع داریم که خدا همه کار برایمان بکند .
میکند،اما دنبال بهانه میگردد .
دنبال کوچکترین بهانه .
وما این بهانه کوچک را هم از خدا دریغ میکنیم .
"اگر کسی حلاوت مهر او را بچشد، محال است که به ذائقه اش مجال هرزگی دهد " .

کتاب طوفان دیگری در راه است .
Read more
‌ متن از صفحه‌ی @19.bahar.91 ‌ «مقصودم این است که نباید فکر کنیم دنیا یک جور آشیانه‌ی متافیزیکیِ ...
Media Removed
‌ متن از صفحه‌ی @19.bahar.91 ‌ «مقصودم این است که نباید فکر کنیم دنیا یک جور آشیانه‌ی متافیزیکیِ احساسات است. این اولین فرمان برای ماست. ترحم، وجدان، نفرت، ناامیدی، پشیمانی و تاوان دادن برای ما هرزگیِ مشمئزکننده است. ‌ راه حل آسان این است که بنشینی و مسحور ناف خودت بشوی، به بالا نگاه کنی و ...
متن از صفحه‌ی @19.bahar.91

«مقصودم این است که نباید فکر کنیم دنیا یک جور آشیانه‌ی متافیزیکیِ احساسات است. این اولین فرمان برای ماست. ترحم، وجدان، نفرت، ناامیدی، پشیمانی و تاوان دادن برای ما هرزگیِ مشمئزکننده است.

راه حل آسان این است که بنشینی و مسحور ناف خودت بشوی، به بالا نگاه کنی و پسِ کله ات را با تواضع در اختیار تپانچه ی گلتکین بگذاری.
.
بزرگترین وسوسه برای امثال ما پرهیز از خشونت، احساس ندامت، و آشتی با نفس خودمان است.» ‌

#ظلمت_در_نیمروز 👌
#آرتور_کوستلر
.
ترجمه‌ی مژده دقیقی، چاپ چهارم، ۲۴۵ صفحه‌ی رقعی، 19000 تومان
.
www.nashremahi.com
Read more
#دنیارو_آب_برده! . حضرت آیت الله وحید خراسانی دامت افاضاته اخیرا فرمودند که اگر این حکومت (جمهوری اسلامی ایران) روز شهادت امام موسی کاظم(ع) را تعطیل رسمی اعلام نکرد، گمراه است و نباید به آن مالیات داد!! . فارغ از اینکه چقدر این قبیل اظهارات با این نوع ادبیات، مناسب جایگاه علمی مرجعیت و حافظ ... #دنیارو_آب_برده!
.
حضرت آیت الله وحید خراسانی دامت افاضاته اخیرا فرمودند که اگر این حکومت (جمهوری اسلامی ایران) روز شهادت امام موسی کاظم(ع) را تعطیل رسمی اعلام نکرد، گمراه است و نباید به آن مالیات داد!!
.
فارغ از اینکه چقدر این قبیل اظهارات با این نوع ادبیات، مناسب جایگاه علمی مرجعیت و حافظ اعتماد مردم به آگاهی برخی بزرگان دینی ماست، باید پرسید که آیا تعطیل کردن روز شهادت نشانه ی هدایت است که تعطیل نبودنش آیت گمراهی باشد؟! آیا ماحصل تفقهات اجتماعی و دغدغه های شخصی حضرت آیت الله وحید خراسانی(دامت بقائه) در سن شریف ۹۷ سالگی برای مسلمانان جهان محدود در جواز قمه زنی و تعطیلی ایام شهادت امامان معصوم ماست؟! چرا مردم خبر و تصویری از ایشان جز در موارد اختلافی با برادران اهل سنت و یا زیر سوال بردن جایگاه حکومت اسلامی نمی بینند؟! آیا وقت آن نرسیده که برخی از مراجع بزرگوارمان از گوشه ی دیوار بیوت خود فاصله گرفته و بجای شنیدن اخبار اصلی جهان اسلام از زبان واسطه های نچندان خیرخواه خود، اندکی در شهر قدم بزنند و پای درد و دل جوانان و مردم گرفتار ایران و منطقه بنشینند؟!
.
🔴 آنوقت شاید کمی مشخص شود که مشکل امروز ایران مسائلی چون اختلاس و اشرافیت مسئولین، بی عدالتی و تبعیض دولتی، تورم و اقتصاد ربوی، غلبه ی فرهنگ هرزگی و الحاد غربی، بیکاری و ناامیدی اجتماعی، اعتیاد و فحشا، خودکم بینی و استکبار باوری، اسراف و شکاف طبقاتی و مسائلی چون فاصله گرفتن از دین و خداباوری است و یا قمه زدن یا نزدن و تعطیل کردن یا نکردن کار و تلاش برای پیشرفت یک کشور سالها عقب نگه داشته؟!!
.
ای کاش دلیل ذهنی شما عالم عظیم الشان تشیع، کمی دینی تر و مقداری نزدیک تر به سیره ی عملی معصومین(علیهم السلام) در برخورد با مشکلات اصلی جامعه بود. تا جایی که این طلبه ی کم سواد در همان کتبی که مرسوم حوزات و تاریخ مذهبی است مطالعه کرده ام، دغدغه ی اول تمام پیامبران و معصومین، اجرای عدالت و انصاف در جامعه بوده. و این موهم جز با تشکیل نظام اسلامی که منوط به تاسیس حکومت اسلامی است عقلا تحقق ناپذیر است!! لذا اگر تعلیل شما عالم برجسته تشیع از تعطیل نکردن ایام شهادت، بی احترامی دانستن باز بودن ادارات به ساحت امامان معصوم(ع) است. به گمان حقیر، زیر پا گذاشتن صدها دستور دینی و خاک خوردن آیه آیه قرآن در جامعه، اهانت کبیر است!! نه تعطیل کردن یا نکردن یک روز کاری!! بلکه اگر منظور ما از امامان معصوم(ع) کسی چون علی(ع) باشد، که ایشان درد خود را مبارزه با معاویه و عمرعاص های زمان و تحقق عدل و مساوات در جامعه می دانستند.
.
#محمد_جلیلی
.
Read more
مریم ابراهیم قندیل ملقب به ندا یاسی متولد 1368 در اربیل عراق است !! که پدرش کورد عراق و مادرش افغانی ...
Media Removed
مریم ابراهیم قندیل ملقب به ندا یاسی متولد 1368 در اربیل عراق است !! که پدرش کورد عراق و مادرش افغانی هست که در حال حاضر در تورنتو کانادا پناهنده شده است.پدر ایشون در 11سال پیش زن افغانی خود را ( مادر ندا یاسی ) ،! به اسم فاطمه حسینی را به علت رابطه با یک ایرانی تبار به قتل میرسونه !! و فرار میکنه و ندا یاسی ... مریم ابراهیم قندیل ملقب به ندا یاسی متولد 1368 در اربیل عراق است !! که پدرش کورد عراق و مادرش افغانی هست که در حال حاضر در تورنتو کانادا پناهنده شده است.پدر ایشون در 11سال پیش زن افغانی خود را ( مادر ندا یاسی ) ،! به اسم فاطمه حسینی را به علت رابطه با یک ایرانی تبار به قتل میرسونه !!
و فرار میکنه و ندا یاسی توسط دایی خود بزرگ میشه و به تورنتو پناهنده میشه!!
ندا یاسی از اختلالات روانی برخوردار هست؟؟؟ ندا یاسی Neda Yasee متولد 1365 در افغانستان است و به سه زبان انگلیسی عربی و فارسی مسلط است .
ندا یاسی یک بار ازدواج کرده که این ازدواج بعد از مدتی به طلاق ختم شد و دلیل طلاق ندا یاسی و همسرش جالب بوده است .
ندا یاسی و همسرش طبق برخی نقل قول ها به دلیل فاحشگی ندا یاسی بوده است .
هرزگی ندا یاسی با اینکه موجب طلاق از همسرش شد اما باز هم در خانه پدر و مادرش ادامه داشت و با سرکوفت هایی از سمت خانواده اش مواجه شد .
پس از این ماجراها ندا یاسی به ایران می آید و با توجه به عقده های درونی اش شروع به انتشار کلیپ علیه مردان و تبلیغ فاحشگی میکند
Read more
. در این زمانه که عشق از قــمار می آید صدای #گریه ی بی اختیار می آید میان این همه یاری که در کنار من است فقط ...
Media Removed
. در این زمانه که عشق از قــمار می آید صدای #گریه ی بی اختیار می آید میان این همه یاری که در کنار من است فقط #غم است که با من کنار می آید . اگرچه بعد #زمستان فقط #زمستان است #بُـــزَک نمیر که روزی #بهار می آید همیشه منتظرم... گرچه خوب می دانم هر آنچه می کشم از انتظار می آید . برای رد شدن از میله های ... .
در این زمانه که عشق از قــمار می آید
صدای #گریه ی بی اختیار می آید
میان این همه یاری که در کنار من است
فقط #غم است که با من کنار می آید
.
اگرچه بعد #زمستان فقط #زمستان است
#بُـــزَک نمیر که روزی #بهار می آید
همیشه منتظرم... گرچه خوب می دانم
هر آنچه می کشم از انتظار می آید
.
برای رد شدن از میله های تاریکی
روایت است که راه ِ فرار می آید
کدام راه؟  که دنیا هزار راه ِ شب است
به شهرزاد بگو که هزار شب عقب است
.
بگو که ریشه به دردِ تبر گرفتار است
تنی برهنه به اهل نظر گرفتار است
کدام مبداء ِ عقل و کدام مقصد ِ عشق
میان این دو فقط نامه بَر گرفتار است
.
کبوتری که از آغاز در قفس باشد
اگر رها بشود بیشتر گرفتار است
بگو که عشق گرفتار کرده دنیا را
هلال ِ ماه به آتش کشیده دریا را
.
بگو که هیچ کشیشی نمی کند باور
سکوت ِ مریم و قنداقه ی مسیحا را
.
بگو که یار من آن با وفای دیرین نیست
که حافظــانه به دست آوَرَد دل ما را
.
که یار من اگر آن یوسف ِ عزیز شَود
کلافه می کند از هرزگی زلیخا را
که یار من اگر از آستین برون آید
بدون شک می بلعد عصای موسی را
.
به شهرزاد بگو قصه ها تمام شدند...
به شهرزاد بگو قصه ها تمام شدند...
.
.
.
#یاسر_قنبرلو
@yaserqanbarlou
.
#persiapoem
.
🔷 خوانش شعرهای پست های قبلی توصیه میشود
.
Read more
. <span class="emoji emoji1f534"></span>پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد جنسی بازداشت شدند! واکنش تند #امام_جمعه بابل به حواشی #شورای ...
Media Removed
. پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد جنسی بازداشت شدند! واکنش تند #امام_جمعه بابل به حواشی #شورای #بابل . . #حجت‌الاسلام_روحانی امام جمعه بابل در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان نسبت به حواشی شورای شهر بابل واکنش نشان داد. . او با قرائت آیه استرجاع نسب به اینکه افرادی رذل بر مسند‌ها ... .
🔴پنج عضو شورای شهر بابل به اتهام فساد جنسی بازداشت شدند!

واکنش تند #امام_جمعه بابل به حواشی #شورای #بابل
.
.
#حجت‌الاسلام_روحانی امام جمعه بابل در خطبه‌های نمازجمعه این شهرستان نسبت به حواشی شورای شهر بابل واکنش نشان داد. .
🔹او با قرائت آیه استرجاع نسب به اینکه افرادی رذل بر مسند‌ها قرار گرفته‌اند ابراز تاسف کرد. .
◼️انا لله و انا الیه راجعون .
🔹گر حکم کنند که مست گیرند خیلی از افراد شورا را گیرند 🔹شورا را به فحشا کشاندند .
🔹عده‌ای از بیرون شورا با کمک عناصری از درون شورا با سواستفاده از یک زن شیاد شورا را به فحشا کشاندند.
. 🔹برای هم دام پهن کردن و فیلم گرفتند.
.
🔹اعضای شورا به هم رحم نکردند.
. 🔹یکی ٣٧٠ میلیون، یکی ۴۵٠ میلیون تومان و یکی دیگر یک میلیارد و دویست میلیون تومان برای محو فیلم هزینه دادند.
🔹این پول‌ها از کجا آمد؟
. 🔹️جانورهایی این چنین در این مسئولیت‌ها نفوذ کردند.
.
.
امام جمعه بابل : مسائل #شورای_شهر بابل و رسوایی های اخیر مانند دملی بود که سر باز کرد / از دستگاه های اطلاعاتی و قضایی تشکر میکنم و تقاضا دارم که به سخت ترین نحو با این افراد برخورد شود.
.

خدا به ما رحم کرد که این افراد این موقع رسوا شدند. این صحنه یکدفعه بوجود نیامد و برخی از افراد رذل درون شورا از مدتها قبل این اقدام ها را انجام می دادند . چشمانی ناظر این صحنه ها نبودند؟ از ماه های قبل در تریبون نمازجمعه گلایه کردم و به من توصیه کردند که نگویم اما من دهان خود را نبستم . بوی مشمئز رشوه ها و خیانت های آن را بارها به مسؤولان تذکر دادم . این مورد فقط مربوط به این شهر نیست. به بهانه تعامل به راحتی از این فسادها چشم پوشی می کردند. سیدالشهدا(ع) وقتی خبر خلافت یزید را شنید جمله انالله و انا الیه راجعون را بر زبان جاری ساخت.
.
🔹️خانواده شهدا با چشمانی گریان به من مراجعه کردند و گفتند بچه های ما چه می شوند که این افراد مسؤول و متولی امور جامعه شدند . من هم همراه با این مردم می گویم انالله و انا الیه راجعون.
.
🔹️این افراد رذل در شورای شهر با همکاری برخی از افراد در بیرون، گردن کلفتی کردند و با شیادی #زنی، شورا را به #فحشا کشاندند و دام پهن کردند. پول های کلانی برای حذف #فیلم های غیر اخلاقی خود #رشوه دادند و این خفت بارترین صحنه است که جانورهایی این چنین در این شهر نفوذ کنند. #بابل .
#شورای_نگهبان #شورای_شهر_بابل #لیست_امید #فساد_اخلاقی #فساد_جنسی #اصلاح_طلبان #انتخابات_۹۶ #روحانی_جاسوس
#خائن
#سکه #لاکچری #چهارشنبه_های_سفید
#حجاب_اجباری #مسیح_علینژاد
#هرزگی #بی_عفتی
Read more
... سالهاست که در مرکز‌ساعت ایستاده ام و زمان‌برایم‌معنایی ندارد، تنها تاثیرِ گردشِ این عقربه ...
Media Removed
... سالهاست که در مرکز‌ساعت ایستاده ام و زمان‌برایم‌معنایی ندارد، تنها تاثیرِ گردشِ این عقربه ها دورِ سرِ من، اِزدیاد حس تهوعِ من است از زندگی... جایی حوالیِ همین ساعت عُق خواهم‌زد و هرزگیِ این زندگیِ نکبت بار را بالا خواهم‌آورد تا پایان یابد این لجن زار‌ِ پستِ بی‌فطرت... روزبه ...
سالهاست که در مرکز‌ساعت ایستاده ام و زمان‌برایم‌معنایی ندارد، تنها تاثیرِ گردشِ این عقربه ها دورِ سرِ من، اِزدیاد حس تهوعِ من است از زندگی...
جایی حوالیِ همین ساعت عُق خواهم‌زد و هرزگیِ این زندگیِ نکبت بار را بالا خواهم‌آورد تا پایان یابد این لجن زار‌ِ پستِ بی‌فطرت...
روزبه
Loading...