پای تا پایدار دار

Unique profiles
11
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1018.3 days
to ratio
11
دوستانم را نمیدانم!!! اما من در رفاقت اینگونه ام...."پایدار"تا "پای دار"......!!!. . . . عیدتان ...
Media Removed
دوستانم را نمیدانم!!! اما من در رفاقت اینگونه ام...."پایدار"تا "پای دار"......!!!. . . . عیدتان مبارک دوستانم را نمیدانم!!! اما من
در رفاقت اینگونه ام...."پایدار"تا
"پای دار"......!!!.
.
.
.
عیدتان مبارک🌟
 #رفاقت #پایدار_تا_پای_دار
Media Removed
#رفاقت #پایدار_تا_پای_دار #رفاقت
#پایدار_تا_پای_دار
ما شهر و بهم میریزیم... وقتی سوپراستار و الگوی ما با موفقیتاش شهر و بهم میریزه پس ما هم آماده ایم برای ...
Media Removed
ما شهر و بهم میریزیم... وقتی سوپراستار و الگوی ما با موفقیتاش شهر و بهم میریزه پس ما هم آماده ایم برای انفجار... انفجاری شیرین که تمام ما گلزاریا انتظارش رو میکشیدیم... مدتی پیش بعد از چهار سال سینما رنگ و بوی دیگ ای گرفت و تک استار سینما همه چی رو زیر و کرد... مردم با سینما آشتی کردن و اتفاقات خوبی هم ... ما شهر و بهم میریزیم... وقتی سوپراستار و الگوی ما با موفقیتاش شهر و بهم میریزه پس ما هم آماده ایم برای انفجار... انفجاری شیرین که تمام ما گلزاریا انتظارش رو میکشیدیم... مدتی پیش بعد از چهار سال سینما رنگ و بوی دیگ ای گرفت و تک استار سینما همه چی رو زیر و کرد...
مردم با سینما آشتی کردن و اتفاقات خوبی هم افتاد... اما این بار... تهران و تمام شهر های ایران قراره شاهد درخشش تک استار و ثمره مدت زیادی تلاش و زحمت رو ببینه... وقتی ما گلزاریا با هم یک صدا میگیم #ما که قول دادیم تا آخرش هستیم... سوپراستار ما خاصه چون خدا خواسته... و ما با افتخار سرمون رو بالا میگیرم و سوپراستارمون رو حمایت میکنیم.
و... منتظر اتفاقاتی بزرگ تر هستیم
#افتخارمه_گلزاریم
#فن_یعنی_فناتیم
#طرفدارتیم_پایدار_تا_پای_دار
Read more
پایدار ..... تا پای دار
Media Removed
پایدار ..... تا پای دار پایدار ..... تا پای دار
پایدار تا پای دار ادامه میدم<span class="emoji emoji2665"></span><span class="emoji emoji2665"></span><span class="emoji emoji2665"></span>
Media Removed
پایدار تا پای دار ادامه میدم پایدار تا پای دار ادامه میدم♥♥♥
پایدار تا پای دار
Media Removed
پایدار تا پای دار پایدار تا پای دار
پایدار تا پای دار <span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span> #رفیق <span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span><span class="emoji emoji1f493"></span>
Media Removed
پایدار تا پای دار #رفیق پایدار تا پای دار 💓💓💓💓 #رفیق 💓💓💓💓
 #داداشام پایدار تا پای دار
Media Removed
#داداشام پایدار تا پای دار #داداشام
پایدار تا پای دار
روز جمعه ورزشگاه باید اینجوری باشه همه به ورزشگاه میریم️ پایدار تا پای دار به عشق عشقمون پرسپولیس #هادی24 #پرسپولیس #حمله_حمله #هتریک_قهرمانی #پرفسور روز جمعه ورزشگاه باید اینجوری باشه

همه به ورزشگاه میریم❤️❤️❤️❤️❤️❤️ پایدار تا پای دار به عشق عشقمون پرسپولیس
#هادی24
#پرسپولیس
#حمله_حمله
#هتریک_قهرمانی
#پرفسور
شررریم پایدار تا پای دار!!!<span class="emoji emoji1f60d"></span><span class="emoji emoji1f60d"></span><span class="emoji emoji27a1"></span>
Media Removed
شررریم پایدار تا پای دار!!! شررریم پایدار تا پای دار!!!😍😍➡
در رفاقت اینگونه باشیم :”پایدار”تا”پای دار”
Media Removed
در رفاقت اینگونه باشیم :”پایدار”تا”پای دار” در رفاقت اینگونه باشیم :”پایدار”تا”پای دار”
خوشبختی یعنی تو زندگیت یه رفیق امام حسینی مث داش طارق داشته باشی #رفیق_امام_حسینی #رفاقت_پایدار_تا_پای_دار ...
Media Removed
خوشبختی یعنی تو زندگیت یه رفیق امام حسینی مث داش طارق داشته باشی #رفیق_امام_حسینی #رفاقت_پایدار_تا_پای_دار #رفافت_خوبه_با_رفیقای_امام_حسینی خوشبختی یعنی تو زندگیت یه رفیق امام حسینی مث داش طارق داشته باشی
#رفیق_امام_حسینی
#رفاقت_پایدار_تا_پای_دار
#رفافت_خوبه_با_رفیقای_امام_حسینی