Loading Content...

کوردی کردی کرد لباس

Loading...


Unique profiles
1
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
722.9 days
to ratio
آرام قدم بردارید، مبادا روی سینەی #انفال شده‌ای راه بروید! اتفاقا روزی که بیابان را شخم می زدیم، #گردنبند ...
Media Removed
آرام قدم بردارید، مبادا روی سینەی #انفال شده‌ای راه بروید! اتفاقا روزی که بیابان را شخم می زدیم، #گردنبند معشوقەای را یافتیم، یک روز دیگر معشوقەی گردنبندی را ! ____ ️2_ خانواده دوازده نفرەای را میشناسم، همه صدای خوبی دارند، رنگ چشم پدر قهوه‌ای و رنگ چشم مادرشان سبز است. اکنون در #رمادی #زنده_به_گور ... آرام قدم بردارید، مبادا روی سینەی #انفال شده‌ای راه بروید! اتفاقا روزی که بیابان را شخم می زدیم، #گردنبند معشوقەای را یافتیم، یک روز دیگر معشوقەی گردنبندی را !
____
▫️2_ خانواده دوازده نفرەای را میشناسم، همه صدای خوبی دارند، رنگ چشم پدر قهوه‌ای و رنگ چشم مادرشان سبز است. اکنون در #رمادی #زنده_به_گور شده‌اند.
_
🔘3_ تیم فوتبالی را میشناسم در #چمچمال، 11نفره زیر ساختمانی در جنوب #کرکوک زنده به گور شده‌اند. آخرین بار تیم سوم جدول بودند.
__
🌹4_ تا بحال #کودک_سه_ساله را دیدەای در حال شیر خوردن خاک بخورد!؟ انفال
___
▪️5_ یکی برای #نفت چاه میکند، دیگری برای آب، سرزمینی را میشناسم برای مرگ چاه میکنند. انفال
____
▫️6_ چشم های مادران انفال را به هیچ وجه نباید نادیده گرفت، آنها چندین سال است هنوز نابینا نشدەاند. #انتظار،انفال
____
⚫️7_ #صدام_حسین فرزند #حرامزادەی هیولابود! او مردی بود که با معدەی خالی آمد و با مغز خونی بازگشت!
_____
☑️8_ معلمی را می شناسم که پهلوی دانش آموزش دفن شده است. او ریاضی درس می داد.
____
▪️9_ هرگاه #باران می بارد، کودکی زیر خاک آب می نوشد.
____
▫️10_ انفال، نقاشی صدام بود! مرگ، نقاشی کودک انفال شده!
____
▪️11_ اصحاب کهف افسانەی کوچکیست وقتی یک سرزمین، سالها بدون اکسیژن نفس می کشد!
____
▫️12_ هر جمعه غسل مان می دادند! شنبه تا پنج شنبه زنده به گور می شدیم.
____
▪️13_ هرکس کوردی بلد باشد شانس حضور در این #ماراتن_مرگ را دارد!
____
▪️14_ #نمایشگاه_لباس_کردی_زنانه‌و_مردانه
صدکیلومتری چمچمال، #بیابانهای_عرب، طبقات زیرخاک!
___
▫️15_ چند روز دیگر به #بارزان بازمیگردیم؟ شاید هیچ وقت! شاید صدسال دیگر! (گفتگوی #مادر و #فرزند_انفال)
__
▪️16_ کفش های ورزشی آدیداس را در #تراژدی_ترین_تبلیغات دیدم، وقتی سیل، یک #گور_دسته_جمعی ورزشکاران را اشکار کرده بود.
__
▫️17_ نو عروسی هنوز زیر خاک نفس میکشد!
__
▪️18_ از عقرب و مار زیر خاک میترسم از #زبان_عربی بیشتر! (حرف دل های یک دختر تازه بالغ) انفال...!
__
⚫️ 19_ (( و خدایی که همین نزدیکیهاست! )) __
⚪️20_ 182هزار بار خدایان از انسان شکست خوردند! انفال
__
▪️21_ مادر در #خانقین، پدر در #بصره، پسر در #رمادی، دو دختر نزدیک #مرز_عراق با #سوریه!
__
🌹22_ فقط یک #کرد می تواند سالها زیر خاک زنده بماند!
__
🔴( انفال، نام پروسەی زنده به گور کردن #صدوهشتادودوهزارکرد توسط صدام حسین است)
Read more
Loading...
Loading...