کیانوش خانمحمدی

Loading...


Unique profiles
2
Most used tags
Total likes
0
Top locations

Average media age
1040.4 days
to ratio
. از تاریکی نترس. تنها کافیست شمعی روشن کنی‌ و تکیه بزنی به دیوار تا از سایه‌ها پروانه بسازم ... کیانوش ...
Media Removed
. از تاریکی نترس. تنها کافیست شمعی روشن کنی‌ و تکیه بزنی به دیوار تا از سایه‌ها پروانه بسازم ... کیانوش خان محمدی #کیانوش_خانمحمدی #شعرسپید #شعر #کیانوش #کتاب #انتشارات_فصل_پنجم #شعرکوتاه #شعرآزاد #شعرسپید #عاشقانه #کیانوش_خان_محمدی #شعرعاشقانه #کیانوش_خانمحمدی .
از تاریکی نترس.
تنها کافیست شمعی روشن کنی‌
و تکیه بزنی به دیوار
تا از سایه‌ها پروانه بسازم ...
کیانوش خان محمدی

#کیانوش_خانمحمدی
#شعرسپید #شعر #کیانوش #کتاب #انتشارات_فصل_پنجم #شعرکوتاه #شعرآزاد #شعرسپید #عاشقانه #کیانوش_خان_محمدی #شعرعاشقانه #کیانوش_خانمحمدی
Loading...
سلسله جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شعر به همراه کارگاه«بدیع در شعر امروز» و شعرخوانی مهمانان ارجمند: #‌آنا_‌لمسو #‌کیانوش_‌خانمحمدی #‌علیرضا_‌برنجی #‌بهزاد_‌نجفی کارشناس: #‌اصغر_‌علی_‌کرمی کارگاه: #‌دکتر_‌ابوذر_‌احمدی ‌مجری:‌ #‌بهرام_‌ابراهیمی ‌دبیرکانون: #‌دکتر_‌الهه_‌کاشانی #‌کانون_‌ادبی_‌بهمن چهارشنبه ...
Media Removed
سلسله جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شعر به همراه کارگاه«بدیع در شعر امروز» و شعرخوانی مهمانان ارجمند: #‌آنا_‌لمسو #‌کیانوش_‌خانمحمدی #‌علیرضا_‌برنجی #‌بهزاد_‌نجفی کارشناس: #‌اصغر_‌علی_‌کرمی کارگاه: #‌دکتر_‌ابوذر_‌احمدی ‌مجری:‌ #‌بهرام_‌ابراهیمی ‌دبیرکانون: #‌دکتر_‌الهه_‌کاشانی #‌کانون_‌ادبی_‌بهمن چهارشنبه ... سلسله جلسات هفتگی شعرخوانی و نقد شعر به همراه کارگاه«بدیع در شعر امروز» و شعرخوانی مهمانان ارجمند:
#‌آنا_‌لمسو
#‌کیانوش_‌خانمحمدی
#‌علیرضا_‌برنجی
#‌بهزاد_‌نجفی
کارشناس: #‌اصغر_‌علی_‌کرمی
کارگاه: #‌دکتر_‌ابوذر_‌احمدی
‌مجری:‌ #‌بهرام_‌ابراهیمی
‌دبیرکانون: #‌دکتر_‌الهه_‌کاشانی
#‌کانون_‌ادبی_‌بهمن
چهارشنبه ۹٧/٤/٦
ساعت ۱۶:۳۰ ‌تا ١٩
فرهنگسرای بهمن
@kanoon_adabi_bahman

چشم به راه دوستان هستیم 🌹🌹🌹🌹
Read more
Loading...