Allahım bir allah iman

Loading...


Unique profiles
48
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Qabbasin, Halab, Syria, Istanbul, Turkey, İnebolu, Kastamonu
Average media age
767.4 days
to ratio
11.5
 #hangisihayirli . . . Biz Müslümanlar her namazdan sonra 'her şeyin hayırlısı’na dua ediyoruz. ...
Media Removed
#hangisihayirli . . . Biz Müslümanlar her namazdan sonra 'her şeyin hayırlısı’na dua ediyoruz. iyi güzel de şunu da söyleyebiliyor muyuz "Allah'ım lütfen benim istediğim değil senin istediğin olsun.." çünkü bazen bizim istediğimiz hayırlısı olamayabiliyor. Hakiki iman sahipleri ... #hangisihayirli
.
.
.

Biz Müslümanlar her namazdan sonra 'her şeyin hayırlısı’na dua ediyoruz. iyi güzel de şunu da söyleyebiliyor muyuz "Allah'ım lütfen benim istediğim değil senin istediğin olsun.." çünkü bazen bizim istediğimiz hayırlısı olamayabiliyor. Hakiki iman sahipleri istedikleri bir şey olmadıkları zaman sevinirler ve derler ki; Allahım çok şükür benim istediğim değil senin istediğin oldu..
.
.
Hayatta da hep böyledir aslında. Bir şeyi ısrarla çok isteriz. Belki gecemizi gündüze katar isteriz. Hayırlı bir eş isteriz mesela. Ya da hayırlı bir iş ya da bir üniversite hayal ederiz. Bunu her şeyi Yaradan Allah'tan isteriz çünkü Ondan başka bunları bize verecek hiç bir kudret yoktur, ona iman etmişiz.. Peki şimdi soruyorum size , istediğimiz şey olmayınca da rıza gösterebiliyor muyuz? Mertçe söyleyelim ki, hayır. .
Hemen bir şikayet hali, " neden olmadı, benim neyim eksik, bizde zaten şans mı var millette şans var.." gibi gibi sitem cümleleri gelir nefsimizden.. Ama biz hani hayırlısını istemiştik Allah'tan? .
.
Ya o evlilik için uygun gördüğün adam ileri de hayatını zindana çevirecek ve ebedi hayatını ahiretini mahvedecek potansiyele sahipse? Ondan görüşmen her şey güzel geçmesine rağmen olumsuz olduysa..
.
.
Ya o görüşmeye gittiğin iş yeri bir süre sonra seni hırsızlıkla itham edip , gururunla oynayacaksa?
Ya o çok gitmek istediğin üniversitede tanıştığın bir arkadaş senin hayatını bitirecek bir yanlış yapacaksa sana ve ailen perişan olacaksa?.. Bütün bunlar bizim hiç ama hiç aklımıza getirmediğimiz ihtimaller ama inanın ki ezeli ve ebedi ilmi ile her şeyi bilen Rabbimiz bütün bunların olup olmayacağını biliyor. Aslında istediğimizi bize vermeyerek de bize iyilik yapıyor. . .
.
Olmaması da hayırlısı olabilir bazen. Yani duan kabul olmuş oluyor.. Biz küçük aklımıza sığıştıramadığımız şeylere karşı hep bir önyargıya sahibiz. .
.
Oysa Müslüman geniş düşünür. O ahiretini de hesaba katarak yürür. Duasına inanır. Çünkü o bilir ki; " Nasibe inanan yolda, duaya inanan darda kalmaz.." . .Burcu Ercivan /Risale Ajans sitesindeki yazısından
Read more
Loading...
Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin ...
Media Removed
Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin Allahı xatırlaması, Onun mövcudluğunu duyması və bu duyğudan zövq alması kimi mənalandırılır. Zikr həm də Qurani-kərimin adlarından biridir. Çünki bu kitabda Allahın mövcudluğu, sifətləri ... Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin Allahı xatırlaması, Onun mövcudluğunu duyması və bu duyğudan zövq alması kimi mənalandırılır.

Zikr həm də Qurani-kərimin adlarından biridir. Çünki bu kitabda Allahın mövcudluğu, sifətləri və Ona iman gətirməyin zərurəti insanlara dönə-dönə xatırladılır: “Bu (Quran) nazil etdiyimiz mübarək bir zikrdir. İndi siz onu inkarmı edirsiniz?” (Ənbiya, 50). Qurani-kərimdə Allahı tez-tez və hər an zikr etmək insanlara əmr olunur: “Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin!” (Əhzab, 41). “Siz məni zikr edin ki, mən də sizi zikr edim” (Bəqərə, 152). Məşhur təfsirçi İmam Fəxr Razi yazır ki, Allah-təalanın bu ayədəki məqsədləri aşağıdakılar ola bilər: Siz məni itaətlə zikr edin ki, mən də sizi rəhmətimlə zikr edim. Siz məni dualarınızla zikr edin, mən də o duaları müstəcab edim. Siz mənim verdiyim nemətlərə şükr və həmd edin, mən də nemətləri artırım. Siz məni bu dünyada zikr edin, mən də sizi axirətdə zikr edim. Siz məni şadlıq və rifah halında zikr edin ki, mən də sizi bəla və müsibət anında zikr edim. Siz mənim yolumda cihad etməklə məni zikr edin, mən də sizi hidayət etməklə zikr edim. Siz məni Rəbb kimi tanıyıb zikr edin, mən də sizə mərhəmət edib özümə bəndə saymaqla zikr edim... (Fəxr Razi. Məfatihül-ğeyb, IV, 159). Hər an və hər vəziyyətdə zikr edən şəxslər Qurani-kərimdə ehtiramla xatırlanır: “O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru!” (Ali-İmran, 191). Zikr insanın mənəvi rahatlığı üçün də böyük önəm daşıyır. Zikr edən şəxs özünü Allahın himayəsində hiss edir, çətinliklər və bəlalar onun gözündə rahat görünür: “Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar” (Rəd, 28). Dini mənbələrdə Allahın adlarını, Həzrət Fatimənin (ə) təsbihatını zikr etməyin böyük savaba malik olduğu bildirilir. ↘️↘️↘️Ardı şərhdə⬇️⬇️⬇️
Read more
Kıyamet gününde mizanında ağır gelecek hiç iyiliği olmayan bir müslüman getirilir. Allahü Teala, ...
Media Removed
Kıyamet gününde mizanında ağır gelecek hiç iyiliği olmayan bir müslüman getirilir. Allahü Teala, imanına hürmeten ona rahmet olarak; “insanlara git,sana sevab verecek bir kimse ara. Onun ikramı sebebiyle cennete girersin.” buyurur. O kimse gider. Fakat kime sorsa “Ben de korkuyorum. ... Kıyamet gününde mizanında ağır gelecek hiç iyiliği olmayan bir müslüman getirilir. Allahü Teala, imanına hürmeten ona rahmet olarak; “insanlara git,sana sevab verecek bir kimse ara. Onun ikramı sebebiyle cennete girersin.” buyurur. O kimse gider. Fakat kime sorsa “Ben de korkuyorum. Senden daha fazla sevaba muhtacım.” cevabını alır. Çok üzülür. Yanına biri gelerek ona ; “Allahü Teala’nın huzuruna vardım. Sahifemde bir sevaptan başka sevab bulamadım. Bu da beni kurtarmaya yetmez. Onu sana hibe edeyim al” der. O kimse sevinç içinde gider. Allahü Teala, o kulun halini bildiği halde; “Nasıl geldin?” diye sual eder. O kişi ile olan konuşmasını anlatır.
Allahü Teala, sevabını veren kulunu da huzuruna çağırır. “İman sahiplerine benim keremim, senin kereminden daha çoktur. Din kardeşinin elinden tut. Cennete gidiniz.” buyurur.
Mizanın iki gözü eşit olunca; Allahü teâla; “Bu ne cennet ehlindendir ne de cehennem ehlindendir.” buyurur. Bunun üzerine bir melek yalnızca “ÜF” yazılmış olan bir sahife getirip günah kefesine kor. O göz ağır basar çünkü “üf” lafzı anaya babaya isyan kelimesidir. Kişinin bununla cehenneme atılması emrolunur. O kişi iki tarafa bakınır ve “Ya Rabbi! Anama, babama asi olduğum için cehenneme gideceğimi anladım. Onların azabını bana ilave buyur da, onları cehennemden azâd et!” deyince, Allahü teâla; “Anana, babana dünyada asi oldun. Ahirette ikram ettin. Onların elinden yapış da cennete götür” buyurur.
🌿🌿🌿
Hayırlı geceler...
#kıyametveahiret #imamıgazalihazretleri
Read more
İmam Baqir (ə) buyurur: “İslam beş dayağın üzərində inşa olunmuşdur: namaz qılmaq, zəkat vermək, ...
Media Removed
İmam Baqir (ə) buyurur: “İslam beş dayağın üzərində inşa olunmuşdur: namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayının orucu, Beytul-haramın həcci, biz Əhli-Beytin (ə) vilayəti”. . Quran-Kərim oruc barəsində buyurur: “Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi, sizə ... İmam Baqir (ə) buyurur: “İslam beş dayağın üzərində inşa olunmuşdur: namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan ayının orucu, Beytul-haramın həcci, biz Əhli-Beytin (ə) vilayəti”.
.

Quran-Kərim oruc barəsində buyurur: “Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi, sizə (də) oruc yazıldı və qərara alındı, (ki,) bəlkə (ruhunuz qüvvətlənsin və nəfsi istəklərdən)çəkinəsiniz”. (”Bəqərə” 183).
.

Bu ayədən də göründüyü kimi, oruc ancaq İslam dininə aid ibadət deyildir, bəlkə əvvəlki dinlərdə də oruc vacib buyurulmuşdur. İnsan o zaman ki, bir çətinliyi üstünə götürür və bilir ki, bu çətinliyi ancaq o çəkmir, bəlkə ondan əvvəl də çəkənlər olmuşdur – bu zaman həmin çətin əməl onun üçün daha asan olur.
.

Hədislərimiz buyurur ki, behiştdə bir qapı vardır ki, adı Rəyyandır və ancaq oruc tutanlar ondan daxil ola biləcəklər..
(Beytutə saytı)
.

İmam Həsən Müctəba (ə) nəql edir: “Bir dəstə yəhudi Peyğəmbərin (s) yanına gəlmişdi. Həzrətə (s) sual verirdilər və suallarından biri bu idi: “Nə üçün Allah Təala 30 gün oruc tutmağı ümmətinə vacib buyurmuşdur? Ancaq keçmiş ümmətlərə bundan çoxunu vacib buyurmuşdur?”.
.

Peyğəmbər (s) buyurdu: “O zaman ki, Adəm (ə) o meyvədən yedi, onun təsiri mədəsində 30 gün qaldı. Ona görə də Allah Təala 30 gün aclıq və susuzluğu onun nəslinə vacib etdi. Ona görə də Allah onu mənim ümmətimə də vacib buyurmuşdur”.
.

Sonra yuxarıdakı ayəni (“Bəqərə” 183) tilavət edir. Və yəhudi deyir: “Ey Muhəmməd! Düz deyirsən. Bəs bu əyyamda oruc tutanın muzdu nədir?”.
.

Buyurdu: “Elə bir mömin yoxdur ki, Ramazan ayını qürbət qəsdi ilə oruc tutar, məgər o halda ki, Allah Təala onda yeddi sifəti vacib edər:
.

1. Haramı bədənindən əridər.
.

2. Onu Allah Təalanın rəhmətinə və Allaha yaxınlaşdırar.
.

3. Atası Adəmin (ə) xatasını aradan qaldırar.
.

4. Can verməyin təzyiqlərini onun üçün asan edər.
.

5. Qiyamət gününün susuzluq və aclığından onu amanda saxlayar.
.

6. Cəhənnəm atəşindən bəraəti ona əta edər.
.

7. Allah Təala onu behiştin pakizə yeməkləri ilə yedizdirər”.
Read more
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Təqvaın insanın həyatına, mənəvi inkişafına, vücudi durumuna, ...
Media Removed
Bismilləhir-Rahmənir-Rahim! Təqvaın insanın həyatına, mənəvi inkişafına, vücudi durumuna, ümumən insanın sonucuna nə kimi təsirlər etdiyi - mübarək dinimizin ən ümdə mövzularındandır. Təqvanın insanın həm yaşayışına, həm də aqibətinə taleyüklü təsiri vardır. Bəhslərdən ... Bismilləhir-Rahmənir-Rahim!
Təqvaın insanın həyatına, mənəvi inkişafına, vücudi durumuna, ümumən insanın sonucuna nə kimi təsirlər etdiyi - mübarək dinimizin ən ümdə mövzularındandır. Təqvanın insanın həm yaşayışına, həm də aqibətinə taleyüklü təsiri vardır.
Bəhslərdən aydın olur ki, insanların diqqət etməməklə, çox da fərqinə varmamaqla səciyyələnən yaşayış tərzi - onların nəticəsiz, uğursuz, faydasız həyat sürmələrinin başlıca səbəbidir. Allah Təala cəmi insanları bu aqibətdən xilas etsin, inşəallah!
Təqva, hər bir əməlin bünövrəsi olmalıdır
Təqvaya riayət etməyin əhəmiyyəti barədə dinimizin çoxsaylı tövsiyələri vardır. İslamın nəzərində təqva - hər əməlin bünövrəsində olmalıdır. Əziz İslam Peyğəmbəri (s) sevimli səhabəsi Əbuzərə buyurmuşdur: "Gərək təqvaya riayət etməyə sərf etdiyin çalışman, digər əməllərə sərf etdiyin çalışmadan daha çox olsun".
Mübarək hədisdə iman əhlinə mühüm bir həqiqət çatdırılır. İnsan müxtəlif məsələlərin ardınca gedir, müxtəlif işlər görür, amma bir çox hallarda nəticəsiz, faydasız aqibətlə üzləşir, bərəkətsiz durumda qalır. Bunun səbəbi ondadır ki, yaradılış, mövcudiyyət baxımından, niyə yaradılması, nə üçün yaşaması baxımından insanın davranış tərzi başqa cür olmalıdır. Bu mətləblərə diqqət yetirən insan, gərək təqvalı duruma gəlmək üçün səy göstərsin, başqa işlərə göstərdiyi diqqətdən az olmayaraq öz vücudi durumuna diqqət yetirsin. Belə ki, insanın təqva yönündə çalışması olmasa, onun digər əməlləri məna yükündən məhrum olur. Bunlar fayda və nəticədən, keyfiyyətdən xali olar.
Həzrət Əlidən (ə) nəql edilən hədisdə təqvanın ən vacib şərti ilə bağlı açıqlama verilir: "Pisliklərdən çəkinmək, yaxşılıqları əldə etməkdən daha müqəddəmdir".
Məlum olur ki, insan öncə pisliklərdən çəkinmək xüsusiyyətini əldə etməlidir, daxilində bir ruhani halın yaranmasına nail olmalıdır ki, mənfi və eybəcər işlərə əncam verilməsini əngəlləsin. İnsan var ki, özünü yaxşı iş görən kimi tanıyır, amma nəzərə almır ki, mənfiliklərdən qurtulmamışdır. Belə halda dinimiz həmin insanlara xitabən buyurur ki, etdiyin işlər çox gözəldir, amma xoş aqibət və nəticəli durum istəyirsənsə, ən əsas şərt kimi gərək mütləq Allahın bəyənmədiyi işlərdən çəkinəsən.
Read more
DİNLE, KALBİNLE... #Repost @muzaffer.ozak with @get_repost ・・・ "Evvela kendinden mesûlsun. İnsanım diyorsun, evvela. Çünkü herkes kendi kapısının önünü süpürürse şehir temizlenir. Bir filozof böyle söylüyor. Herkes dinini bilirse herkes dinini bilir. Bunu yapmadık biz! Ne ... DİNLE, KALBİNLE... #Repost @muzaffer.ozak with @get_repost
・・・
"Evvela kendinden mesûlsun. İnsanım diyorsun, evvela. Çünkü herkes kendi kapısının önünü süpürürse şehir temizlenir. Bir filozof böyle söylüyor. Herkes dinini bilirse herkes dinini bilir. Bunu yapmadık biz! Ne çocuklarımıza dini bir terbiye verdik! Ne Allah'a yöneltik onları! Dünya husûsatında yaşamaları için her türlü yardımı yaptık; aman zayıf olmasın besleyelim, şöyle yapalım, hatta Allah'ın ibâdetine bile kaldırmadık sabahleyin uykusu bozulmasın diye, rahatsız olmasın diye. Fakat hiç mâneviyattan bir nesne vermedik, verenlere ne müjde! Müjde, mutlu! Ben sizi tenzîh ederim buraya gelen cemâatı, demek ki bir dini terbiye, Allah yolu gösterilmiş onlara ki buraya geliyorlar ve Allah'ın davetlilerisiniz efendiler! Allah'a kâsem ederim ki sen buraya gelmedin, Allah seni huzûruna kabûl etti! Allah getirdi seni buraya! El-Hac Muzaffer OZAK
#muzafferozak #tasavvuf #sufism #ilahiaşk #sohbet #islam #din #iman #namaz #çocuk #terbiye #anne #baba

Kaydın tamamı için: https://www.youtube.com/watch?v=9yZSqGYLEMw

Fotoğraf, www.muzafferozak.com adlı siteden alınmıştır.

Müzik, Dügah Tanbur Taksimi-Necdet Yaşar
Read more
Loading...
Hayirli geceler kardeslerim. Sabah Namazina alarmlarimizi kuralim insaAllah<span class="emoji emoji1f60a"></span> . . <span class="emoji emoji1f449"></span>UYUMADAN ...
Media Removed
Hayirli geceler kardeslerim. Sabah Namazina alarmlarimizi kuralim insaAllah . . UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER . 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de ... Hayirli geceler kardeslerim. Sabah Namazina alarmlarimizi kuralim insaAllah😊 .
. 👉UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER👈
.
👇👇👇
1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi için bir hasret ve pişmanlık olur.” (Ebu Davud 5059)
. 👇
2) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman, abdestli olarak Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah Azze ve Celle’den dünya ve ahiretin hayırını isterse, Allah Azze ve Celle ona o istediğini mutlaka verir.” (Ebu Davud 5042)
. 👇
3)Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al! Sonra sağ tarafının üzerine yat ve: Ey Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebîne iman ettim, diye dua et! (Böyle yaptığın takdirde) ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bunlar senin son sözlerin olsun!” (Buhari 13/6249)
. 👇
4) Rasulullah (s.a.v), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru! (Tirmizi 3620)
. 👇
5) Rasulullah (s.a.v) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.(Buhari)
. 👇
6) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi’yi okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaştırmaz!” (Buhari)
Read more
Amin..<span class="emoji emoji1f449"></span>UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER<span class="emoji emoji1f448"></span> . <span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi ...
Media Removed
Amin..UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER . 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde ... Amin..👉UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER👈
.
👇👇👇
1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi için bir hasret ve pişmanlık olur.” (Ebu Davud 5059)
. 👇
2) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman, abdestli olarak Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah Azze ve Celle’den dünya ve ahiretin hayırını isterse, Allah Azze ve Celle ona o istediğini mutlaka verir.” (Ebu Davud 5042)
. 👇
3)Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al! Sonra sağ tarafının üzerine yat ve: Ey Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebîne iman ettim, diye dua et! (Böyle yaptığın takdirde) ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bunlar senin son sözlerin olsun!” (Buhari 13/6249)
. 👇
4) Rasulullah (s.a.v), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru! (Tirmizi 3620)
. 👇
5) Rasulullah (s.a.v) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.(Buhari)
. 👇
6) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi’yi okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaştırmaz!” (Buhari)
7) 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah 34 kere Allahu Ekber okuyun.(Sabahtan aksama kadar tesbih çekmiş sevabı var)
Read more
Loading...
Amin.<span class="emoji emoji1f449"></span>UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER<span class="emoji emoji1f448"></span> . <span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi ...
Media Removed
Amin.UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER . 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde ... Amin.👉UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER👈
.
👇👇👇
1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi için bir hasret ve pişmanlık olur.” (Ebu Davud 5059)
. 👇
2) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman, abdestli olarak Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah Azze ve Celle’den dünya ve ahiretin hayırını isterse, Allah Azze ve Celle ona o istediğini mutlaka verir.” (Ebu Davud 5042)
. 👇
3)Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al! Sonra sağ tarafının üzerine yat ve: Ey Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebîne iman ettim, diye dua et! (Böyle yaptığın takdirde) ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bunlar senin son sözlerin olsun!” (Buhari 13/6249)
. 👇
4) Rasulullah (s.a.v), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru! (Tirmizi 3620)
. 👇
5) Rasulullah (s.a.v) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.(Buhari)
. 👇
6) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi’yi okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaştırmaz!” (Buhari)
7) 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah 34 kere Allahu Ekber okuyun.(Sabahtan aksama kadar tesbih çekmiş sevabı var)
Read more
"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, ...
Media Removed
"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; ... "İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir."
[Bakara Sûresi.213]
_____________________
#love #Supertags @supertags.app @supertags.app #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram #colorful #style #swag
Read more
"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, ...
Media Removed
"İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; ... "İnsanlar tek bir ümmetti. Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdi ve beraberlerinde, insanların anlaşmazlığa düştükleri şeyler konusunda, aralarında hüküm vermek üzere kitapları hak olarak indirdi. Kendilerine apaçık âyetler geldikten sonra o konuda ancak; kitap verilenler, aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenleri, kendi izniyle, onların hakkında ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti. Allah, dilediğini doğru yola iletir."
[Bakara Sûresi.213]
—————————-
#love #Supertags @supertags.app @supertags.app #tweegram #photooftheday #20likes #amazing #smile #follow4follow #like4like #look #instalike #igers #picoftheday #food #instadaily #instafollow #followme #girl #iphoneonly #instagood #bestoftheday #instacool #instago #all_shots #follow #webstagram #colorful #style #swag #norge
Read more
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Allaha ki, canım Onun əlindədir, mömin olmayınca, behiştə ...
Media Removed
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Allaha ki, canım Onun əlindədir, mömin olmayınca, behiştə daxil olmazsınız. Bir-birinizi sevməyincə, mömin olmazsınız. Sizə o şeyi tövsiyə edimmi ki, əgər ona əməl etsəniz bir-birinizi sevərsiniz? Bir-birinizin aranızda salam verməyi ... Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “And olsun o Allaha ki, canım Onun əlindədir, mömin olmayınca, behiştə daxil olmazsınız. Bir-birinizi sevməyincə, mömin olmazsınız. Sizə o şeyi tövsiyə edimmi ki, əgər ona əməl etsəniz bir-birinizi sevərsiniz? Bir-birinizin aranızda salam verməyi yayın”.
Allaha sevgi bəsləmək və Allaha görə sevmək – ən pak və dəyərli məhəbbətdir. Bu tofiqata, Allah axtarışda olan saliklər çatar. Çünki onlar çalışar ki, bütün həyatları İlahi rəngə boyansın. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Həqiqətən imanın ən möhkəm kəndiri odur ki, sənin sevgin, bəxşiş və hədiyyən, qadağan Allah yolunda olsun. Allah düşməninin dostu – Allahın düşmənidir”.
Bəs başqalarına sevgimizi necə bildirək? Həzrət Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt (ə) bizə bu yolda tövsiyələr verir:
1. Dildə sevgi. Gərək sevdiyin insana onu sevdiyini söyləyəsən.
2. Rəftar sevgisi. Rəftarında bu sevgini təsdiq edəsən. Bunun üçün:
a). Hədiyyə alırsan. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bir-birinizə hədiyyə verin və bu yolla bir-birinizə sevgi göstərin ki, hədiyyə kini aradan aparar”.
b). Xoş əxlaq göstərirsən. İmam Baqir (ə) buyurur: “Yaxşı iş görmək və xoş üz göstərmək – sevgini cəlb etmək mənbəyidir”.
c). Yaxşı adla çağırırsan. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Üç şey insanın müsəlman qardaşına olan sevgisinə səfa verər:
1. Nə zaman onu görsə, xoş üzlə rəftar edər.
2. Nə zaman qardaşı onun yanına gəlmək istəsə, onun üçün yer açar.
3. Ən çox sevdiyi adla onu çağırar”.
d). Əl vermək. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “O zaman ki, müsəlmanlar rastlaşar, bir-birinə əl verərlər, Allah onların günahlarını tökər, necə ki, yarpaq ağacdan tökülər”.
İmam Sadiq (ə) buyurur: “Bir-birinizə əl verin ki, əl vermək kini aradan aparar”.
e). Səxavət. İmam Rza (ə) buyurur: “Səxavətli insan Allaha, behiştə və insanlara daha yaxındır. Simic - Allahdan, behiştdən və insanlardan uzaqdır”.
f). Təvazökarlıq. İmam Əli (ə) buyurur: “Təvazökarlığın səmərəsi – məhəbbətdir”.
g). Sədaqət. İnsan başqasını sevən zaman ona yalan deməz. İmam Əli (ə) buyurur: “Sadiq insan sədaqəti ilə üç şeyi əldə edər: etimad, məhəbbət və xoşlanmaq”.
h). Hüsnü-zənn. İmam Əli (ə) buyurur: “O kəsin ki, insanlara hüsnü-zənni vardır, onlardan sevgi alar”.
Read more
Loading...
İftar ve Duâları Orucu açmak anlamına gelen ‘iftar’ ifadesi, başlanmış bulunan orucu gerek güneşin ...
Media Removed
İftar ve Duâları Orucu açmak anlamına gelen ‘iftar’ ifadesi, başlanmış bulunan orucu gerek güneşin batmasıyla beraber açmak anlamını kapsadığı gibi, herhangi bir sebeple, güneşin batışından evvel bozma anlamını da kapsamaktadır.Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ... İftar ve Duâları
Orucu açmak anlamına gelen ‘iftar’ ifadesi, başlanmış bulunan orucu gerek güneşin batmasıyla beraber açmak anlamını kapsadığı gibi, herhangi bir sebeple, güneşin batışından evvel bozma anlamını da kapsamaktadır.Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: ;Üç sınıf insan vardır ki duâsı Allah katında reddolunmaz: Âdil devlet reisi, iftar edinceye kadar oruçlu ve mazlumun duası. Allâh mazlumun duâsını, kıyamet günü bulutun üstüne yükseltir, gök kapıları ona açılır ve Allâh'u Teâlâ ‘izzetime yemin ederim ki ey mazlum! Bir süre sonra bile olsa behemehal (kesinlikle) sana yardım edeceğim’ buyurur.' (İbnü Mâce, Sıyâm:48)Abdullah ibnü Amr ibni’l-Âs (Radıyallâhu Anhümâ)nın rivâyet ettiği bir diğer hadîs-i şerîfte Rasûlullâh (Sallallahü Aleyhi ve Sellem): ;Şüphesiz her oruçlu için iftarını açtığında reddedilmeyen bir duâ vardır' (İbnü Mâce, Sıyâm:48) buyurmuş ve iftar vakti yapılacak duânın müstecâb olduğunu vurgulamıştır. Bu hadîs-i şerîflere bağlı olarak oruçlunun iftar vakti yapacağı duâ sünnettir. Nitekim Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem): ;Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşâAllâh ecir sabit oldu' derdi. Nakledilmiş olan bir başka duâda: ;Ey Allah’ım! Senin için oruç tuttum ve senin rızkınla iftar ettim' derdi.' (Ebû Dâvûd, Sıyam:22)Sünnette geçen bu duâları ve oruçlu bulunmakla beraber aynı zamanda iftar vaktinde istiğfâr etme fazîletine nâil olmak ve ayrıca hamd-ü senâyı da bir arada gerçekleştirme açısından şu duânın yapılması tavsiye edilmiştir: ;Ey Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim, Senin rızkınla orucumu açtım, Ramazan-ı şerif ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.'Tavsiye edilen bir başka duâ ise şu şekildedir: ;Ey mağfireti bol Rabbim! Beni anamıı-babamı ve bütün mü’minleri hesap gününde affet.' (Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslâm İlmihâli)
Read more
@kalptendualar - Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ...
Media Removed
@kalptendualar - Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce; - "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah ... @kalptendualar - Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA)

Hz.Ali (k.v.) anlatıyor:
"Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce;
- "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten kendini alamamış:
- "Ey Allah'ın Emîni (Cebrail)! Siz Ebu Zerr'i tanıyor musunuz?" Cebrail aleyhisselam:
- "Evet. O göklerde yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler ona hayrettedirler. İstersen çağır da ona o duayı soruver" deyince, Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Zerr'i (r.a.) çağırmış ve şöyle demiş:
- "Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın dua var mıdır?" Ebu Zerr (r.a):
- "Evet, anam-babam sana feda olsun, ey Allah'ın Rasûlü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım:
Önce kıbleye karşı yönelerim. Allah Teala'yı bir miktar tesbih,tehlil ve tekbir ile zikrettikten sonra;
<3 "Allâhümme innî es’elüke îmânen dâimen
ve es’elüke kalben hâşian,
ve es’elüke ılmen nâfian,
ve es’elüke yakînen saadikan,
ve es’elüke dînen gıyemen,
ve es’elükel-âfiyete min külli beliyyeh,
ve es’elüke temâmel-âfiyeh,
ve es’elüke devâmel-âfiyeh,
ve es’elükeş-şükra alel âfiyeh,
ve es’elükel-ğınâ aninnâsi’. <3
Manası: 'Allah'ım! Senden daimi bir iman dilerim. Allah'ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim. Allah'ım! Senden yararlı ilim isterim. Allah'ım! Senden doğru bir yakin,derinden inanmak dilerim. Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim. Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim. Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim.'" Bunun üzerine Cebrail aleyyisselam şöyle dedi:
"Ey Muhammed! Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ümmetinden kimin kalbinde ve dilinde bu dua bulunursa cennetler ona aşık olur ve cennet kapıları ona açılır."
CENNETTE BULUŞABİLMEK DUASIYLA... -
#Allahaemanetolun #islamvehuzur #ıstanbul #dua #amin #İnneddineindallahilislam
Read more
Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ara Cebrail aleyhisselam, ...
Media Removed
Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce; - "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten ... Amin.( GÜNAHLARIN AFFINA VESİLE OLAN DUA)

Hz.Ali (k.v.) anlatıyor:
"Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce;
- "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten kendini alamamış:
- "Ey Allah'ın Emîni (Cebrail)! Siz Ebu Zerr'i tanıyor musunuz?" Cebrail aleyhisselam:
- "Evet. O göklerde yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler ona hayrettedirler. İstersen çağır da ona o duayı soruver" deyince, Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Zerr'i (r.a.) çağırmış ve şöyle demiş:
- "Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın dua var mıdır?" Ebu Zerr (r.a):
- "Evet, anam-babam sana feda olsun, ey Allah'ın Rasûlü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım:
Önce kıbleye karşı yönelerim. Allah Teala'yı bir miktar tesbih,tehlil ve tekbir ile zikrettikten sonra;
<3 "Allâhümme innî es’elüke îmânen dâimen
ve es’elüke kalben hâşian,
ve es’elüke ılmen nâfian,
ve es’elüke yakînen saadikan,
ve es’elüke dînen gıyemen,
ve es’elükel-âfiyete min külli beliyyeh,
ve es’elüke temâmel-âfiyeh,
ve es’elüke devâmel-âfiyeh,
ve es’elükeş-şükra alel âfiyeh,
ve es’elükel-ğınâ aninnâsi’. <3
Manası: 'Allah'ım! Senden daimi bir iman dilerim. Allah'ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim. Allah'ım! Senden yararlı ilim isterim. Allah'ım! Senden doğru bir yakin,derinden inanmak dilerim. Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim. Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim. Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim.'" Bunun üzerine Cebrail aleyyisselam şöyle dedi:
"Ey Muhammed! Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ümmetinden kimin kalbinde ve dilinde bu dua bulunursa cennetler ona aşık olur ve cennet kapıları ona açılır."
CENNETTE BULUŞABİLMEK DUASIYLA...
Read more
Loading...
( Günahların affına vesile olan dua ) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ara Cebrail aleyhisselam, ...
Media Removed
( Günahların affına vesile olan dua ) Hz.Ali (k.v.) anlatıyor: "Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce; - "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten kendini ... ( Günahların affına vesile olan dua )

Hz.Ali (k.v.) anlatıyor:
"Bir ara Cebrail aleyhisselam, Rasûlullah’a (s.a.v.) gelmiş. Onlar henüz birlikte iken Ebu Zerr (r.a.) çıkagelmiş. Cebrail aleyhisselam onu görünce;
- "Ebu Zerr" demiş. Bunun üzerine Allah Rasûlü şöyle demekten kendini alamamış:
- "Ey Allah'ın Emîni (Cebrail)! Siz Ebu Zerr'i tanıyor musunuz?" Cebrail aleyhisselam:
- "Evet. O göklerde yerdekinden daha ünlüdür. Oralarda onu tanımayan yoktur. Bu da her gün iki defa yaptığı duadan ileri gelmektedir. Melekler ona hayrettedirler. İstersen çağır da ona o duayı soruver" deyince, Rasûlullah (s.a.v.), Ebu Zerr'i (r.a.) çağırmış ve şöyle demiş:
- "Ey Ebu Zerr! Her gün yaptığın dua var mıdır?" Ebu Zerr (r.a):
- "Evet, anam-babam sana feda olsun, ey Allah'ın Rasûlü! O duayı herhangi bir insandan işitmedim. O, sadece Rabbimin bana ilham ettiği on cümledir. Her gün iki kere onu söylerim. Bunu da şöyle yaparım:
Önce kıbleye karşı yönelerim. Allah Teala'yı bir miktar tesbih,tehlil ve tekbir ile zikrettikten sonra;
<3 "Allâhümme innî es’elüke îmânen dâimen
ve es’elüke kalben hâşian,
ve es’elüke ılmen nâfian,
ve es’elüke yakînen saadikan,
ve es’elüke dînen gıyemen,
ve es’elükel-âfiyete min külli beliyyeh,
ve es’elüke temâmel-âfiyeh,
ve es’elüke devâmel-âfiyeh,
ve es’elükeş-şükra alel âfiyeh,
ve es’elükel-ğınâ aninnâsi’. <3
Manası: 'Allah'ım! Senden daimi bir iman dilerim. Allah'ım! Senden korkan bir kalp niyaz ederim. Allah'ım! Senden yararlı ilim isterim. Allah'ım! Senden doğru bir yakin,derinden inanmak dilerim. Senden afiyetin tamamını ve devamını dilerim. Senden afiyetin gereği gibi şükretmeye beni muvaffak kılmanı dilerim. Ayrıca beni kimseye muhtaç etmemeni de dilerim.'" Bunun üzerine Cebrail aleyyisselam şöyle dedi:
"Ey Muhammed! Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ümmetinden kimin kalbinde ve dilinde bu dua bulunursa cennetler ona aşık olur ve cennet kapıları ona açılır."
.

CENNETTE BULUŞABİLMEK DUASIYLA...
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>KAYDEDİN...Amin.. Ali(ra) anlatıyor: Bir gün kendisine biri gelmiş ve; _ Ben borcumu ödemekten ...
Media Removed
KAYDEDİN...Amin.. Ali(ra) anlatıyor: Bir gün kendisine biri gelmiş ve; _ Ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardim et, demişti... Hz.Ali(ra): _Peygamber Efendimiz'in bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? (Ona devam edersen) dağ kadar borcun bile olsa, Allah Teala o ... 👉KAYDEDİN...Amin..
Ali(ra) anlatıyor: Bir gün kendisine biri gelmiş ve;

_ Ben borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardim et, demişti...
Hz.Ali(ra):
_Peygamber Efendimiz'in bana öğrettiği duayı sana öğreteyim mi? (Ona devam edersen) dağ kadar borcun bile olsa, Allah Teala o borcu ödemeni kolaylaştırır:
"Allah'ım, bana helalinle yetinip haramdan uzaklaşmayı, verdiklerinle yetinip başkasına muhtaç olmamayı nasip eyle" diye dua et, demustir.
(Tirmizi, "Da'avât",111)
.
.
.
#ibadet #iman #instamüslim #instaturkey #resim #super #sevap #zikir #dua #muhtesem #namaz #lise #genç #tirmizi #turkiye #sevgi #aşk #borçduası #Allah #hzMuhammed #Muhammed #peygamber #islam #cennet #cehennem #love #kalptendualar
.
.
. 👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)
Read more
Rükâne bin Abd-i Yezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsâlsiz pehlivanlarından biri ...
Media Removed
Rükâne bin Abd-i Yezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsâlsiz pehlivanlarından biri idi. Önüne geleni yıkardı. Bu meşhur pehlivan, bir gün Resûlullah ile Mekke'nin bir vadisinde karşılaştı. Gözleri husûmet kıvılcımları saçıyordu. Allah Resûlü, "Ey Rükâne, sen, kendisine ... Rükâne bin Abd-i Yezid, müşriklerin sırtı yere getirilemeyen emsâlsiz pehlivanlarından biri idi. Önüne geleni yıkardı.

Bu meşhur pehlivan, bir gün Resûlullah ile Mekke'nin bir vadisinde karşılaştı. Gözleri husûmet kıvılcımları saçıyordu.

Allah Resûlü, "Ey Rükâne, sen, kendisine îmâna dâvet ettiğim Allah'tan korkmaz mısın?" dedi. Rükâne, "Eğer sözünün gerçek olduğuna kanaat getirseydim, sana tâbi olurdum." cevabını verdi. Resûl-i Ekrem, "Eğer seni yere vurursam, söylediklerimin hak olduğuna inanır mısın?" diye sordu. Galip geleceğinden emin olan Rükâne, "Yâ Muhammed, eğer beni yıkacak olursan, sana îmân ederim ya da şu koyunlarım Senin olur!
Bunun üzerine Server-i Kâinat Peygamber Efendimiz, "Kalk, güreşelim." dedi.
Güreşmek için kalktılar. Rükâne, daha ilk tutuşta kendini yerde buldu. Neye uğradığının farkına varamadı ve şaşkındı. Derhal ayağa kalktı ve Resûlullah Hazretlerine tekrar güreş teklif etti. Allah Resûlü kabul etti ve Rükâne ikinci defa kendisini yerde buldu.

Şaşkınlığı artan Rükâne üçüncü defa Resûlullaha güreş teklif etti. Peygamberimiz yine kabul etti ve onu tuttuğu gibi yere vurdu.

Yenilirse İman edeceğine dair Resûlullaha söz veren Rükâne, üç sefer sırtı yere geldiği hâlde, yine küfürde inad etti ve "Yâ Muhammed, Benimle yaptığın güreşe doğrusu şaştım kaldım." dedi fakat iman etmedi. "Bundan daha çok şaşılacak olanı da var. İstersen onu da göstereyim de Allah'tan kork, dâvetime tâbi ol." dedi.

Rükâne, "Nedir, o şaşılacak şey?" dedi.

Allah Resûlü, "Şu semûre ağacını çağırayım. Bana geldiğini gör." dedi.

Rükâne, "Haydi, çağır da gelsin." dedi.

Allah Resûlü, semûre ağacına emretti: "Allah'ın izniyle bana gel!"
Ağaç emre uyarak, yeri yararak gelip Fahr-i Kâinatın karşısında durdu. Gözleri faltaşı gibi açılan Rükâne açık mu'cizeler karşısında yine iman etmedi.

Varlık Nûru, Rükâne’nin îmân etmemesinden ve sarf ettiği bâzı sözlerden çok müteessir oldu. Ona: “−Al git koyunlarını!” buyurdu.

Bunun üzerine Rükâne: “−Vallâhi Sen, benden daha hayırlı ve daha şereflisin!” dedi. (Not): Rükâne -r.a.- seneler sonra Mekke’nin fethinde müslüman olmuş, Medîne’ye giderek oraya yerleşmiştir.
(İbn-i Hişâm, I, 418; İbn-i Esîr)
#sahur
Read more
Loading...
Hz. İbrâhim çorak bir yer olan Mekke topraklarına eşi Hacer ve oğlu İsmâil'i bıraktığı zaman, “Rabbim! ...
Media Removed
Hz. İbrâhim çorak bir yer olan Mekke topraklarına eşi Hacer ve oğlu İsmâil'i bıraktığı zaman, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.”(1) diye dua etmişti. Nitekim Allah Resûlüﷺ, Hz. İbrâhim'in bu duası ... Hz. İbrâhim çorak bir yer olan Mekke topraklarına eşi Hacer ve oğlu İsmâil'i bıraktığı zaman, “Rabbim! Bu şehri güvenli bir şehir kıl. Halkından Allah'a ve âhiret gününe iman edenleri her türlü ürünle rızıklandır.”(1) diye dua etmişti. Nitekim Allah Resûlüﷺ, Hz. İbrâhim'in bu duası nedeniyle Mekke'nin yiyecek ve içeceklerinin bereketli olduğunu ikrar edecekti.(2)
Böylece Mekke, “ümmü'l-kurâ” (şehirlerin anası), “beled-i emîn” (güvenli belde) oldu. Âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı olan Kâbe ise, Mekke'de insanlar için kurulan ilk ibadet evi oldu. Peygamberimiz ﷺ bu şehirde duaya bir başka özen gösteriyordu. O, duaların kabul olunduğu anlardan birinin de Kâbe'nin görüldüğü ilk an olduğunu bildirmişti.(3) Mekke'nin fethinde Allah Resûlü ile birlikte Kâbe'ye giren Üsâme b. Zeyd (ra) onun, Kâbe'de Allah'a cân-ı gönülden dua edişini şöyle anlatmıştı: “Resûlullah (sav) ile birlikte Kâbe'ye girdim. Bilâl'e kapıyı kapatmasını emretti, o da kapıyı kapattı. Kâbe'nin içerisinde altı direk vardı. Kâbe'nin kapısına yakın iki direk arasına gelip oturdu. Allah'a hamd ü senâ ettikten sonra, Allah'tan bir şeyler istedi, bağışlanma talebinde bulundu. Sonra kalktı, Kâbe'nin arka tarafına karşı dönerek yüzünü ve yanaklarını sürdü. Allah'a hamd ü senâ ettikten sonra yine dua edip, bir şeyler istedi, bağışlamasını diledi. Sonra dönüp Kâbe'nin her bir köşesini tekbir, tesbih, tehlil getirerek ve Allah'ı övüp dua ve istiğfar ederek selâmladı. Sonra çıktı ve Kâbe'ye dönerek iki rekât namaz kıldı ve dönüp, “İşte kıble, işte kıble.” buyurdu.(4)
Allah, temellerini Hz. İbrâhim'in attığı Kâbe'de, onun ismi ile anılan mekânı, Makâm-ı İbrâhîm'i, tüm Müslümanlara hediye etmiştir. Öyle ki, Kur'ân-ı Kerîm'de bu mekânı duagâh edinmemizi ve burada kendisine yalvarıp yakarmamızı istemiştir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz Mekke'nin fethinde Kâbe'yi tavaf ettikten sonra, “Siz de Makâm-ı İbrâhîm'den kendinize bir namaz yeri edinin.”(5) âyetini okuyarak burada namaz kılmıştır.(6)
Mekke'de yer alan mübarek mekânlardan bir başkası ise, duaların kabul olduğu Arafat'tır.
Devamı yorumda 👇
Read more
KURAN KADINI ÖZGÜRLEŞTİRMİŞ VE HAYATIN MERKEZİNE YERLEŞTİRMİŞTİR Kuran’da kadın sorumluluk ...
Media Removed
KURAN KADINI ÖZGÜRLEŞTİRMİŞ VE HAYATIN MERKEZİNE YERLEŞTİRMİŞTİR Kuran’da kadın sorumluluk olarak erkek ile eşit tutulmuştur. Kuran’da hitap; mümin kadınlar ve mümin erkekler şeklindedir. Kuran’a göre kadının görevi evde oturup kendi dinini ve dünyayı bilmeden yaşamak ve evin ... KURAN KADINI ÖZGÜRLEŞTİRMİŞ VE HAYATIN MERKEZİNE YERLEŞTİRMİŞTİR

Kuran’da kadın sorumluluk olarak erkek ile eşit tutulmuştur. Kuran’da hitap; mümin kadınlar ve mümin erkekler şeklindedir. Kuran’a göre kadının görevi evde oturup kendi dinini ve dünyayı bilmeden yaşamak ve evin içinde erkeğinin kölesi olmak değil, Allah rızası için ilmi mücadelenin gereğini yapmak, Kuran ahlakını yaymak için çaba göstermektir. Kuran’daki kadının tanımı bağnazların dünyasındakinden tamamen farklıdır.

Peygamberimiz, Allah’ın Kuran’da bildirdiği gibi kadınların toplum içerisinde korunup kollanmaları, ayrıca hak ettikleri saygı ve sevgiyi görmeleri için toplumsal alanda alınması gereken tedbirleri, Kuran ayetleri ve bizzat kendi uygulamaları ile tüm insanlara bildirmiştir. Peygamberimizin Kuran ayetlerini hayata geçirerek uyguladığı tüm davranışlar, kadınların lehinedir ve kadınların zarara uğramalarını, ezilip yıpratılmalarını önleme amacı taşımaktadır.

Ayrıca Kuran'da kadına, kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, akıllı, vicdanına tam güvenilen, zeki bir varlık olarak bakılmaktadır. “Ey iman edenler, “Raina-Bizi güt, bize bak” demeyin. “Unzurna-Bizi gözet” deyin ...” (Bakara Suresi, 104) ayetinde sadece iman eden erkeklere değil iman eden kadınlara da bir hitap vardır. Ayette kadınlara da “bizi güt, bize bak” dememeleri öğütlenmektedir.
Demek ki Kuran’da kadına; güdülen, akıl zayıflığı olduğu için erkekler tarafından bakılan ve yönlendirilmesi gereken bir varlık olarak değil tam aksine kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, akıllı, vicdanına tam güvenilen, zeki bir varlık olarak bakılmaktadır.
Read more
Dua Dua ibadetin özüdür. Allah ile kul arasındaki ilişkiler dua ile gerçekleşir Dua, ilâhi ...
Media Removed
Dua Dua ibadetin özüdür. Allah ile kul arasındaki ilişkiler dua ile gerçekleşir Dua, ilâhi bir dâvete icabettir. Korkarak ve ümit ederek O’na dua ediniz. Hiç şüphe yok ki Allah’ın rahmeti içtenlikle dua edenlere yakındır. “Kulum bana dua edince ben ona karşılık veririm. Onlar da ... Dua
Dua ibadetin özüdür. Allah ile kul arasındaki ilişkiler dua ile gerçekleşir

Dua, ilâhi bir dâvete icabettir.

Korkarak ve ümit ederek O’na dua ediniz. Hiç şüphe yok ki Allah’ın rahmeti içtenlikle dua edenlere yakındır. “Kulum bana dua edince ben ona karşılık veririm. Onlar da davetime uysunlar.” Dua mü’minin silâhıdır. Dinin direğidir. Göklerin ve yerin nu­rudur.

Duanın gelmiş ve henüz gelmemiş belâya karşı yararı var­dır. Sükûnet ve itminan aydınlığı, imanın eseridir.

Dua ibadetin özüdür.

Dua ederken ruh huzura kavuşur

Allah katında duadan daha değerli bir şey yoktur.

Duanın kendisi ibadettir. “Bana dua edin karşılığını vereyim.” “Ben kulumun beni zannettiği gibiyim.” Genişlik zamanında dua etmek kadar Allah’ın hoşuna giden bir şey yoktur.

Dua, mü’minin silâhıdır.

Dua, dua eden kişinin bütün benliği ile duada kaybolduğu andır.

Duayı kesin bir dille yapmalıdır.

Dua eden mü’min o anda Allah ile başbaşadır.

Duada insan, öz kendisi ile barışıyor.

Bollukta Allah’a kendini tanıt ki, sıkıntıya düştüğünde de Allah seni tanısın.
Kaderi ancak dua değiştirir. Kazayı ancak dua geri çevirir. Ömrü ise iyilik uzatır. Dua; mü’minin Allah’a hitabıdır. O’na yak­laşmaya çalışmasıdır. Dua ile mü’min, yaratıcısına şükranlarını bildirir, hamd ve sena eder, affını, mağfiretini diler. Dua, ruhun Allah’a teveccühüdür. Zikirdir. Bana dua ediniz, size icabet edeyim.(el-Mü’minun-60)

Rabbinize yalvararak ve hürmetle karışık korku ile dua ediniz. Doğrusu O, aşırı gidenleri sevmez.(el-Araf-55) “Biz ona şah damarından daha yakınız” diyor (Kaf-16). Madem ki Allah bize bizden yakın, en gizli hallerimizi biliyor, o halde O’na her türlü dert­lerimizin, sıkıntılarımızın halli için neden baş vurmayalım? #dua
Read more
Bugun meal okumalarima Kasas Suresi’nden devam ettim. Sadece 88 ayet ama cok derinlikli, derslerle ...
Media Removed
Bugun meal okumalarima Kasas Suresi’nden devam ettim. Sadece 88 ayet ama cok derinlikli, derslerle dolu bir sure. Her sayfada yeniden silkeleniyor gibi hissettim ben. Asagiya defterime not aldigim ayetlerden birkacini yaziyorum; //////////////////////// 54. İşte onlara sabır ... Bugun meal okumalarima Kasas Suresi’nden devam ettim. Sadece 88 ayet ama cok derinlikli, derslerle dolu bir sure. Her sayfada yeniden silkeleniyor gibi hissettim ben. Asagiya defterime not aldigim ayetlerden birkacini yaziyorum; ////////////////////////
54. İşte onlara sabır (ve imanda sebat) etmelerinden dolayı, mükâfatları iki defa verilecektir. Onlar, kötülüğü iyilikle savarlar ve kendilerine rızık (olarak) verdiğimiz şeylerden hayra harcarlar.

55. Onlar boş/faydasız ve uygunsuz söz işittikleri zaman, ondan yüz çevirirler ve: “Bizim işlerimiz (amellerimiz) bize, sizin işleriniz de sizedir. Size selam olsun (hoşça kalın), biz cahil(lik eden)leri istemeyiz. (Cahil kimselerle oturup kalkmayız/arkadaşlık etmeyiz.)”derler. //////////////////////// 60. Oysa size verilen her şey, dünya hayatının (geçici) istifadesi ve ziynetidir. Allah’ın yanında olan ise daha hayırlı ve daha devamlıdır. Akıl erdiremiyor musunuz?

61. Kendisine, (iman ve sâlih amellerinden dolayı cennet gibi) güzel bir vaad ile söz verdiğimiz ve kendisi de (âhirette) buna kavuşan kimse, dünya hayatının (geçici) zevki ile faydalandırdığımız, sonra da kıyamet gününde (azap için tutulup huzurumuza) getirilen kimse gibi midir? //////////////////////// 76. .... “Şımarma! Çünkü Allah (böbürlenip) şımaranları sevmez.” 77. “Allah’ın sana verdiği (her türlü) şeyde âhiret yurdunu da ara. Dünyadan (helalinden olarak) nasibini de unutma! Allah’ın sana iyilik ettiği gibi sen de iyilik et. (Emirlerine muhalefet ederek) yeryüzünde bozgunculuk (yapmayı) isteme! Çünkü Allah bozguncuları sevmez.” //////////////////////// 79. Derken (maddeperest Kârun bir gün), ziyneti (ve ihtişamı) içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını (sevip) isteyenler: “Keşke, Kârun’a verilen (mal) gibi bizim de olsaydı. Hakikaten o büyük bir nasip (ve şans) sahibidir.” dediler.

80. Kendilerine (mânevî) ilim verilenler ise: “Yazıklar olsun size! Allah’ın sevabı (mükâfatı), iman edip de sâlih amel işleyenler için (kahrından verdiği dünyalıktan) daha hayırlıdır. Ona da sabredenlerden başkası kavuşturulmaz.” dediler. //////////////////////// (Tamamini okumak isterseniz Google; Feyzul Furkan Kasas)
#portakalagacimealokumalari
Read more
Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat ...
Media Removed
Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır" diye vaatte bulunmuştur.. (Mâide, 5/9) #Allah #var #gam #yok #şanlıurfa #ruha #edessa #peygamberlerşehri Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında, "Onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükâfat vardır" diye vaatte bulunmuştur.. (Mâide, 5/9)
#Allah #var #gam #yok #şanlıurfa
#ruha #edessa #peygamberlerşehri
Ey Aləmlərin Rəbbi! Sənə təvəkkül edənlərə Sən kifayətsən! Çünki Sən rəhmi, mərhəməti bol olan, ...
Media Removed
Ey Aləmlərin Rəbbi! Sənə təvəkkül edənlərə Sən kifayətsən! Çünki Sən rəhmi, mərhəməti bol olan, xəzinəsi bitməyən, kainatı yaradan, bizi yaşadan, şəriki olmayan, qullarını cok sevən, tövbələri qəbul edən Allahsan! Allahım! Sənə şükürlər olsun,bizi zil hiccə ayına qovuşdurdun.Sənə ... Ey Aləmlərin Rəbbi! Sənə təvəkkül edənlərə Sən kifayətsən! Çünki Sən rəhmi, mərhəməti bol olan, xəzinəsi bitməyən, kainatı yaradan, bizi yaşadan, şəriki olmayan, qullarını cok sevən, tövbələri qəbul edən Allahsan!
Allahım! Sənə şükürlər olsun,bizi zil hiccə ayına qovuşdurdun.Sənə ən sevimli əməlləri bu günlərdə etməyi bizə yardım et!
Ey Rəbbim! Biz öldükdə var-dövlətimiz, ailəmiz, yaxınlarımız bizi tərk edəcək, təkcə iman və yaxşı əməllərimiz bizimlə qəbirə gedəcək!
Allahım! Bizlər nə vaxtsa Sənə qovuşanda və hamı bizi tərk edəndə,Sən bizləri tərk etmə,qəbirlərimizi nur eylə!
Allahım! Bizlərə elə güclü iman ver ki haqq yolundan azmayaq!
Ya Allah! əgər Sənə gələn yolda bizi azmış görsən, bizi gözəl şəkildə Özünə yönəlt! Qəlblərimizə mərhəmət ver, sevginlə doldur qəlblərimizi!
Hər vaxt Səni zikr etməyi, Sənə şükür etməyi bizlərə nəsib et!
Sənə sonsuz şükûrlər olsun Ya Allah, həmd Sənə məxsusdur, təriflərin ən gözəlinə layiq olan Sənsən!
Ey Rəbbimiz! Biz xoşbəxtik ,çünki bizi səcdənə layiq görmüsən, qəlbimizi sevginlə titrət, dilimizi Səni zikr etməyə yönəlt, hər zaman axirəti düşünənlərdən eylə bizləri!
Allahım, yoxluqda, varlıqda, darda, sıxıntıda bizi razı sal, bizdən razı qal!
Ey Rəbbim! Quranı gözlərimizin nuru, başımızın tacı eylə! Bizləri çox Quran oxuyan və Qurana bağlı bəndələrindən et!
Ey Rəbbim! Bizlərə bəxş etdiyin nemətləri Sənin yolunda xərcləməyi nəsib et bizlərə! Allahım! Həmd olsun Sənin izzəti cəlalına! Sən paksan, nöqsansızsan, həyatımız, ölümümüz, ibadətlərmiz Sənədir!
Ya Kərim! Kimin nə ehtiyacı,sıxıntısı varsa Sən öz lütfünlə aradan qaldır.
Ya Latif! Yunus peyğəmbərin duası ilə biz acizlər qapına gəldik.Səndən başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur.Bizlər öz nəfsimizə zülm etmişik.
Ya Rahim! Sən öz rəhmətinlə sıxıntılarımızı aradan qaldır.
Ya Məlikul-Mulk! Biz acizlərə Sənə yalvarmaq yaraşır,Sən Ucalar Ucasına isə dualarımızı qəbul etmək .Çünki dua edilməyə layiq olan ancaq Sənsən.Lütf et bizlərə.
Ey Rəbbimiz sən qullarının sənə uzanan əllərini boş çevirməyə həya edənsən, cünki sən Allahsan, əzəmətlisən, dualarmızı qəbul etməklə bizləri sevindir bu acizləri!
Read more
 #Repost @hiziralimuradoglu • • • • • bilin bakalım Metin Hocamız nerede? . . Rize'de... Mahmud ...
Media Removed
#Repost @hiziralimuradoglu • • • • • bilin bakalım Metin Hocamız nerede? . . Rize'de... Mahmud efendi hazretlerimizin çokca sevdiği "Zavendikli Mustafa Hocamızın" kabri başında ders'te... Manevi Feyiz ve Bereket nöbetinde... bir ihvan amcamız anlatır. Birgün rizede idim. bir ... #Repost @hiziralimuradoglu
• • • • •
bilin bakalım Metin Hocamız nerede? .
.
Rize'de...
Mahmud efendi hazretlerimizin çokca sevdiği "Zavendikli Mustafa Hocamızın" kabri başında ders'te... Manevi Feyiz ve Bereket nöbetinde... bir ihvan amcamız anlatır. Birgün rizede idim. bir baktım bir genç çocuk elinde cantalarla bekliyor. kimsin evladım dedim. gel arabamla seni bırakayım. genc dedi "hocam ben sivasta oturuyorum, bilmem buraları. ben bir kızı cok sevmiştim. Ailesi onu bana vermedi. sonra gece bir rüya gördüm. bana dediler ki rüyada, al çantanı rizeye git. Orda Zavendikli Mustafa hocayı bul diye bana onun resimini gösterdiler. . Al dediler açık adres verdiler. telefon numarasını bile verdiler. uyandıgım da hepsi ezberimde idi. gittim kapıyı çaldım. baktım o Zat. Rüyamdaki kişi Yani Zavendikli Mustafa Efendi Hazretleri. hiç daha konuşmadan bana dediki müsaade eder misin bir abdest alayım, 2 rekat namaz kılayım. "tabi efendim buyrun.." sonra namazı bitince bana buyurdu ki" evladım hani senin o işin vardı ya, o iş halloldu, gidip kızı isteyin... onlar şimdi seni bekliyorlar.." genç yine dediki ben hocaya ağzımı bile açmadan bana herşeyi söyledi. subhanallah gittim kızı istedik verdiler. ogünden sonra ben her sene Rizeye Gelir Mustafa hocamın ellerinden öperim.........."
.
.
Rizeye yolu düşen uğramadan gitmesin...
.
Bir fatiha okuyanlarin tum dertlerine derman ola...
.
Kerameti ve Allah dostlarini inkar edenlere bunlari anlatiniz... Kıymetli Metin hocama ve Zavendikli Mustafa Hocamın ruhuna El-fatiha okuyalım Allah rızası için Allah kabul etsin Amin Amin Amin
#mahmudefendi #cubbeliahmethoca #metinbalkanlioglu #bayramaliozturk #hiziralimuratoglu #islam #muslim #kuran #ismailaga #kitap #kitapkokusu #iman #kabir #keramet #istikametwebtv
Read more
17-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ey dildə iman gətirib, qəlbi ilə iman gətirməyənlər! ...
Media Removed
17-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ey dildə iman gətirib, qəlbi ilə iman gətirməyənlər! Müsəlmanların qeybətini edib gizli eyblərini aramayın. Çünki hər kim öz din qardaşının gizli eyblərini arayarsa, Allah-taala onun gizli sirlərini faş edib onu öz ailəsində rüsvay ... 17-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Ey dildə iman gətirib, qəlbi ilə iman gətirməyənlər! Müsəlmanların qeybətini edib gizli eyblərini aramayın. Çünki hər kim öz din qardaşının gizli eyblərini arayarsa, Allah-taala onun gizli sirlərini faş edib onu öz ailəsində rüsvay edər.” 18-Aişə deyir: "Bizim yanımıza bir qadın gəlmişdi, evdən çıxıb gedəndə əlimlə işarə etdim ki, boyu balacadır. Bu zaman Peyğəmbər (s) buyurdu: "Onun qeybətini etdin!” 19-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Mənim ən sevimli və ən yaxşı dostum o şəxsdir ki, eyblərimi mənə hədiyyə etsin, desin.” 20-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Qeybətə qulaq asan şəxs qeybət edən iki nəfərdən biridir.” (Yəni qeybətə qulaq asan qeybət edən kimidir.) 21-İmam Əli (ə) buyurmuşdur: "Qeybəti eşidən adam qeybət edən qədər günah qazanır.” 22-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "Müsəlmanın qeybətini etmək küfr, ona qulaq asmaq isə şirkdir.” 23-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Bir kəsin yanında din qardaşının qeybəti edilərsə və o, imkan daxilində onun köməyinə yetişərsə (onu himayə edərsə), Allah-taala dünya və axirətdə onun köməyinə yetişər.” 24-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Bir kəs məclisdə din qardaşının qeybətini eşidib onu inkar etsə və müdafiəsinə qalxarsa, dünya və axirət bəlaları ondan uzaqlaşar.” 25-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Hər kəs öz müsəlman qardaşının ləyaqətini və abır-həyasını qoruyarsa, behişt ona vacib olar.” 26-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Bir kəsin yanında din qardaşının qeybəti olunarsa və o, imkanı olduğu halda onu müdafiə etməzsə, Allah-taala dünya və axirətdə onu özbaşına buraxar (və onu xar edər).” 27-Mərhum şeyx Səduq, həzrət Peyğəmbər (s)-in buyurduğu bir hədisi (imam Sadiq (ə)-dan) belə nəql etmişdir: "Hər kim imkanı olduğu halda din qardaşının qeybətini inkar etməzsə, onun günahı qeybət edənin günahından yetmiş dəfə çoxdur.” 28-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Üç nəfərin qeybətini etmək haram deyildir: Bihudə və batil fikirlərə malik olanın, açıq-aşkar və qəsdən günah edənin, bir də zülmkar hakimin.” 29-Həzrət Peyğəmbəri-Əkrəm (s) buyurmuşdur: "Qəsdən və açıq-aşkar günah edənin qeybəti haram deyildir.” Ardı : ⬇ ⬇ ⬇
Read more
İbadetleri, Allah için yapmalı Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması ...
Media Removed
İbadetleri, Allah için yapmalı Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir? Cevap: Bütün ibadetlerin kabul olması için, Allahü teâlâ için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler, ibadeti bozar. İbadetleri, ... İbadetleri, Allah için yapmalı
Sual: Namaz, oruç, zekât ve kurban gibi ibadetlerin kabul olması için ne yapmalı, nasıl hareket etmelidir?
Cevap: Bütün ibadetlerin kabul olması için, Allahü teâlâ için yapılması ve böyle niyet edilmesi şarttır. Kötü niyetler, ibadeti bozar. İbadetleri, hoşa gidecek şekilde değiştirmek olamaz. İnsanların beğendiği ibadeti, Allahü teâlâ da beğenir zannetmek, pek yanlıştır. Eğer böyle olsaydı, Peygamberlerin gönderilmesine lüzum kalmazdı ve herkes, kendi istediği, hoşuna gittiği gibi ibadet eder, Allahü teâlâ da, onu kabul ederdi. Halbuki, ibadetlerin kabul olması için insanların hoşuna gitmesi, görenlerin, dinleyenlerin çok olması değil, insanların aklı ermese de, faydalarını anlamasalar da, İslâmiyetin bildirdiğine uygun olması lazımdır. Bütün ibadetlerin kabul olması, helal lokmaya bağlıdır. Hadîs alimi Ahmed bin Abdullah İsfehânî hazretleri, Hilyet-ül-evliyâ kitabında diyor ki:
“Büyüklerden çoğu buyurdu ki, ibadetler on kısımdır. Dokuz kısmı helal kazanmaktır. Bir kısmı da bildiğimiz bütün ibadetlerdir.”
Onun için her mümin, helal kazanmaya çalışmalıdır. Haramdan ve şüphelilerden kaçınmalıdır. Ebû Hüreyre hazretleri Resûlullah efendimizin şöyle buyurduğunu nakletmektedir:
(Allahü teâlâ güzeldir. Yalnız güzel yapılan ibadetleri kabul eder. Allahü teâlâ, Peygamberlerine emrettiğini, müminlere de emretti ve buyurdu ki: Ey Peygamberlerim! Helal yiyiniz ve salih, iyi işler yapınız! Müminlere de emir etti ki: Ey iman edenler! Sizlere verdiğim rızıklardan helal olanları yiyiniz! Uzak yoldan gelmiş, saçı sakalı dağılmış, yüzü gözü toz içinde bir kimse, ellerini göğe doğru uzatıp dua ediyor. Ya Rabbi! diye yalvarıyor. Halbuki yediği haram, içtiği haram, gıdası hep haram. Bunun duası nasıl kabul olur?) Yani haram yiyenin duası kabul olmaz buyurdu.
Haramı, helali, şüphelileri ve faizi bilmeyen, bunları birbirinden ayıramayan kimse, haramdan kurtulamayıp, yaptığı ibadetleri boşuna gider.
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........<span class="emoji emoji1f337"></span>"Şüphesiz ...
Media Removed
"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET) . . Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa ... 👉"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........🌷"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET)
.
.
🌷Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa salavat getirmek farzdır.Ve adı her anıldığında ona salavat getirmek vaciptir.(imamı kurtubi)
.
🌷Hadis: "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları üzerime en çok salavat getirenlerdir"
.
.
🌷Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse Allah onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.Tüm Mü'minlerin şefeatçisi ol ya ResulAllah...
.
.
. 👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)

#Allah #iman #namaz #salavat #dua #ayet #hadis #ibadet #kuran #islam #kabe #tefekkur #türkiye #huzur #cumaduası #müslüman #cuma #cumagünü #cumanamazı #kalptendualar #salavat #cumagecesi
.
.
@__mevlanaa_ 👈👈👈 Buyrun takibe
Read more
“...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.” (Nebe’ Sûresi-39) __________________________________ “Allah ...
Media Removed
“...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.” (Nebe’ Sûresi-39) __________________________________ “Allah kimi doğru yola götürmek isterse, gönlünü müslümanlığı kabul etmesi için açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onunda kalbini son derece daraltır, iman ... “...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.”
(Nebe’ Sûresi-39)
__________________________________
“Allah kimi doğru yola götürmek isterse, gönlünü müslümanlığı kabul etmesi için açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onunda kalbini son derece daraltır, iman teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi zahmet görür. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle azab bırakır.”
(En’am Sûresi-125)
__________________________________
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.
(Ali-İmran Sûresi-8)
__________________________________
Ey mü'minlerin anası!
Resul-i Ekrem Efendimiz yanınızda bulundukları zaman
en çok yaptığı dua neydi? diye sordum.
Ümmü Seleme Hazretleri:

Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike
ey kalpleri çeviren Allah!
benim kalbimi hak dininin üzerinde sabit kıl
diye dua ederdi,cevabını verdi.
“Ey kalpleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl"
"Ya mukallibel-kulubi sebbit kalbi ala dinik”
(Hadis-i Şerif/Tirmizi)

__________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________
#kuran #ayet #sure #hadisişerif #hoşgeldinramazan #ramazanışerif #ramazan #üçaylar #islamiyet #rahmet #bereket #mağfiret #dua #ibadet #ilim #amel #izzet #namaz #hadis #farz #sünnet #fazilet #salavat #hak #din #islam
Read more
(En faziletli amel, sıkıntıya sabretmektir.) [Tirmizi] En faziletli amel, imandır. En faziletli ...
Media Removed
(En faziletli amel, sıkıntıya sabretmektir.) [Tirmizi] En faziletli amel, imandır. En faziletli iman, Allah’ı hatırından çıkarmamaktır.) [Taberani] (En faziletli amel, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.) [İ. Ahmed] (En faziletli amel, namazdan sonra, ana babaya iyilik ... (En faziletli amel, sıkıntıya sabretmektir.) [Tirmizi]
En faziletli amel, imandır. En faziletli iman, Allah’ı hatırından çıkarmamaktır.) [Taberani] (En faziletli amel, Allah için sevmek, Allah için buğz etmektir.) [İ. Ahmed] (En faziletli amel, namazdan sonra, ana babaya iyilik etmektir.) [Müslim] (En faziletli amel, namazdan sonra, zekâttır.) [Taberani] (En faziletli amel, zikirdir. En faziletli zikir ise, La ilahe illallah demektir.) [Taberani] (En faziletli amel, Allah’a hüsnü zandır.) [Begavi] (En faziletli amel, helal kazançtır.) [İbni Lâl] (En faziletli amel, selamlaşmayı yaymaktır.) [Berika] (En faziletli amel, Kur’an okumaktır.) [İbni Kani]
En faziletli amel, iyi niyetli olmaktır.) [Hâkim] (En faziletli amel, nefse zor gelendir.) [İ. Gazali] (En faziletli amel, herkes uykudayken, gece namaz kılmaktır.) [C. Yolu] (En faziletli amel, vaktinde kılınan namazdır.) [Ebu Davud] (En faziletli amel, bir müminin ayıbını örtmek, karnını doyurmak veya bir ihtiyacını karşılamak suretiyle onu sevindirmektir.) [İsfehani] (En faziletli amel, seni yoklamayanı yoklamak, seni mahrum edene vermek, sana kötü muamele edene af ile muamele etmektir.) [İ. Ahmed] (En faziletli amel, aç olan fakiri doyurmak, borcunu ödemek veya bir sıkıntısını gidermektir.) [Taberani] (En faziletli mümin, Allah’ı çok anandır.) [Tirmizi] (En faziletli mümin, fakir diye değer verilmeyendir.) [Deylemi]
Read more
“Ecel gelip kapımı çaldığında bana iman kuvveti ver Ya Rabbim. Beni Süleyman Şah'ımla ahiret yurdunda ...
Media Removed
“Ecel gelip kapımı çaldığında bana iman kuvveti ver Ya Rabbim. Beni Süleyman Şah'ımla ahiret yurdunda bir eyle, obamı, evlatlarımı muhafaza eyle. Beni Efendimiz'e komşu eyle. Yalnız senden yardım diler yalnız senden medet umarım Allah'ım. Amin.” Cumanız mübarek, dualarınız kabul ... “Ecel gelip kapımı çaldığında bana iman kuvveti ver Ya Rabbim. Beni Süleyman Şah'ımla ahiret yurdunda bir eyle, obamı, evlatlarımı muhafaza eyle. Beni Efendimiz'e komşu eyle. Yalnız senden yardım diler yalnız senden medet umarım Allah'ım. Amin.” Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.. #DirilişAilesi

#DirilişErtuğrul
Read more
Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına ...
Media Removed
Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına açılmayan zəncirlər vurar və onu əsir edər. . Qurani-Kərim Həzrət Yusifin (ə) dilindən buyurur: "Mən öz nəfsimi (Allahın diqqət və nəzəri olmadan) təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki, Rəbbimin ... Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına açılmayan zəncirlər vurar və onu əsir edər.
.

Qurani-Kərim Həzrət Yusifin (ə) dilindən buyurur: "Mən öz nəfsimi (Allahın diqqət və nəzəri olmadan) təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki, Rəbbimin rəhm etməsi istisna olmaqla (insanın) nəfs(i) daim pisliyə əmr edəndir. Həqiqətən mənim Rəbbim çox bağışlayan və mehribandır". ("Yusif" 53).
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmam Əli (ə) buyurur: "Nəfs, insanı pisliyə tərəf çəkər. Hər kim onu boş buraxar, nəfsi onu günahlara tərəf çəkər".
.

Qurani-Kərim Allahın Öz peyğəmbərlərinin (ə) özünə nəzarət etməsi barəsində buyurur: "O zaman (qəbilə) qardaşları olan Nuh onlara dedi: "Məgər (Allahın qəzəb və əzabından) çəkinmirsiniz?"". ("Nuh" 106).
. "O zaman (qəbilə) qardaşları Lut onlara dedi: "(Bu şirk və küfrünüzdən) çəkinmirsinizmi?!"". ("Şüəra" 161).
.

Həzrət Saleh (ə) barəsində buyurur: "O zaman onların (qəbilə) qardaşları Saleh onlara dedi: "Məgər (şirk və küfrdən) çəkinmirsiniz?"". ("Şuəra" 142).
.

Şueyb (ə) barəsində buyurur: "O zaman Şüeyb onlara dedi: "(küfr və şirkinizdən) çəkinmirsinizmi?!"". ("Şuəra" 178).
.

İlyas (ə) barəsində buyurur: "O zaman o, öz qövmünə dedi: "Məgər (Allaha qarşı itatəsizlik etməkdən və Ona şərik qoşmaqdan) qorxmursunuz?". ("Saffat" 124).
.

Həzrət Peyğəmbərə (s) buyurur: "(Mənim bəndələrimə) de: "Ey Mənim iman gətirmiş bəndələrim, Rəbbinizdən qorxun! Bu dünyada (əməl və etiqadda) yaxşılıq edənlər üçün (həm dünyada, həm də axirətdə) gözəl mükafat vardır. Allahın yeri genişdir (əgər bir yerdə dindarlıq edə bilməsəniz, başqa bir yerə hicrət edin). Şübhəsiz, səbirlilərin mükafatları saysız-hesabsız və kamil şəkildə veriləcəkdir". ("Zumər" 10).
.

Beləliklə deyə bilərik ki, özünə kontrol edib, nəfsinə qalib gəlmək - elə mühüm mövzulardandır ki, Mütəal Allah onun barədə hətta Məsum peyğəmbərlərinə (ə) belə göstəriş vermiş və insanları ona əməl etməyə təşviq etmişdir.
.

Məsumların (ə) dili ilə desək, Allah Təala böyük cihada - nəfslə cihada dəvət etmişdir.
Read more
Bakara suresinin sonundaki iki ayet halkımızca Amenerresul diye adlandırılan aşr-ı şerif'tir. ...
Media Removed
Bakara suresinin sonundaki iki ayet halkımızca Amenerresul diye adlandırılan aşr-ı şerif'tir. Resûlullah'a ﷺ Mirac esnasında vahyedilmiştir. Cenâb-ı Peygamber ﷺ, Mirac sırasında Rabbülâlemin'e ümmetinin tahiyyât, tesbihât ve salâvât nevinden ibâdetlerini hediye olarak takdim ... Bakara suresinin sonundaki iki ayet halkımızca Amenerresul diye adlandırılan aşr-ı şerif'tir. Resûlullah'a ﷺ Mirac esnasında vahyedilmiştir. Cenâb-ı Peygamber ﷺ, Mirac sırasında Rabbülâlemin'e ümmetinin tahiyyât, tesbihât ve salâvât nevinden ibâdetlerini hediye olarak takdim etmiş, mukâbilinde de Rabbülâlemin'den ümmetine hedâya olarak bu iki âyeti getirmiştir. Onlarda mü'minler için öyle müjdeler ifâde edilmiştir ki hakikaten, Mirâc gibi Arşı A'la'yı aşıp Kurbiyet-i İlâhiyeye ulaşan muhteşem bir seyahatin muazzam yolcusu Rahmeten lil-âlemin olan Resul-i Ekrem'in ﷺ Fahr-i Kâinat olma makamına layık, günâhkâr ve hatakâr kullara Rabbülâlemin'den olmaya elyak misilsiz bir hediye olmuştur: * Tâkatlarının dışında sorumluluk yoktur!... * Unutarak, kasıdsız olarak yaptığı hatalarda sorumluluk yoktur!
Resûlullah ﷺ bu iki ayetin "cennet hazinelerinden", "Arş-ı Âzam'ın altında bulunan hazine"den alınmış olduğunu belirtmiştir. Âyetler meâlen şöyledir: "O Peygamber de kendisine Rabbinden indirilene imân etti, müminler de. Onlardan herbiri, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. "Onun (Allah'ın) peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinden ayırmayız, (hepsine inanırız), dinledik (kabûl ettik, emrine) itaat ettik. Ey Rabimiz, mağfiretini (isteriz). Son varışımız ancak sanadır" dediler. Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. (Herkesin) kazandığı (hayır) kendi faidesine, yaptığı (şer de) kendi zararınadır. "Ey Rabbimiz unuttuk yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki (ümmet)lere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz, tâkat getiremiyeceğimizi bize taşıtma. Bizden (sâdır) olan (günahları) sil, bağışla, bize mağfiret et, bizi esirge. Sen Mevlamızsın bizim. Artık kâfirler gürûhuna karşı da bize yardım et" (Bakara: 2/285-286). Önceki ayet iman esaslarını ve mü'minin edebini beyân ederken, son ayet, Cenâb-ı Hakk'ın mü'mine olan başlıca lütuflarını sayıyor. Rabbimizin lütufları, kulun dua ve talebi üslûbunda sayılmaktadır, toplam yedi tanedir. Yani yedi aded lûtf-i Rabbânî'dir. Zira vermek istemeseydi istemek vermezdi!
#ilimmektebi
Read more
Mümin, Allah'ın rızasını aradığı için mümindir. <span class="emoji emoji1f339"></span> Gerçek mutluluk, derin sevgi ve kalp rahatlığı ...
Media Removed
Mümin, Allah'ın rızasını aradığı için mümindir. Gerçek mutluluk, derin sevgi ve kalp rahatlığı ancak samimi imanla kazanılan birer nimettir. Mümin olmanın ölçülerinden biri, Allah rızasına karşı içli bir istek duymak ve gerektiğinde bu yolda fedakarlık göstermekten kaçınmamaktır. ... Mümin, Allah'ın rızasını aradığı için mümindir. 🌹

Gerçek mutluluk, derin sevgi ve kalp rahatlığı ancak samimi imanla kazanılan birer nimettir. 💃 📌 Mümin olmanın ölçülerinden biri, Allah rızasına karşı içli bir istek duymak ve gerektiğinde bu yolda fedakarlık göstermekten kaçınmamaktır. Müminler, "katıksızca (ahiretteki asıl) yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri"dirler. (Sad Suresi, 46) 📌 Allah'ın Kuran'da tarif ettiği mümin modeli son derece açık ve nettir. Allah'a ve ahirete "kesin bir bilgiyle" (Lokman Suresi, 4) iman edip, sonra da Allah yolunda "ciddi bir çaba" gösterenlerin yurdudur cennet.
Read more
Yalnızlık, günümüz de herkesin sorunu, derdi. Hemen herkes kendini yalnız hissediyor, gerçekten ...
Media Removed
Yalnızlık, günümüz de herkesin sorunu, derdi. Hemen herkes kendini yalnız hissediyor, gerçekten yalnız olup kimsesi olmayanlarda var, çevresi geniş olduğu halde kendini yalnız hisseden de. Evli insanlar yalnız olduklarını hissediyorlar, dostum arkadaşım çok diyenler yalnız olduklarını ... Yalnızlık, günümüz de herkesin sorunu, derdi. Hemen herkes kendini yalnız hissediyor, gerçekten yalnız olup kimsesi olmayanlarda var, çevresi geniş olduğu halde kendini yalnız hisseden de. Evli insanlar yalnız olduklarını hissediyorlar, dostum arkadaşım çok diyenler yalnız olduklarını hissediyorlar, sizce de bir yerlerde yanlış yok mu ? Allah ile olan yalnız olmaz diyenler var, bu ne kadar samimi bir söz acaba ? kaçımız Allah ile beraberiz, kaçımız yalnız kaldığımızda da Allah'a yakınlık gösteriyoruz ? şu satırları okurken kendimize soralım, bende kendime sorduğum için yazıyorum bunları. Ne dostumuza, ne arkadaşımıza, ne eşimize, ne sevdiğimize, ne Allah'a, nede peygamberimize (sav) sevgilerimiz gerçek değil sanki ne dersiniz ? bu yüzden herkes yalnızlık çekiyor, samimiyetsizlik var, samimiyetimizi sosyal medya da, riyakarca laflarda tüketiyoruz sanırım. Yüreklerimizde ki bu yorgunluk, samimiyetsizlikten.. Allah'a yakın olsaydık, gerçekten yakın olsaydık, bende yakın olsaydım, bu denli dertlerimiz de boğulmazdık. Allah var, Allah yar diyoruz da, varlığına iman ettikte, yar olduğuna ettik mi ? ...
Read more
İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme...Eğer kısmetinde sana gelecek bir ...
Media Removed
İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme...Eğer kısmetinde sana gelecek bir nimet varsa, istesen de gelir, istemesende.... Bela da aynı... Eğer sana gelecek bir bela varsa, kaçsan da gelir, dursan da... İstersen o belanın kalkması için duaya sarıl.. İstersen ... İyiliğin gelmesini, kötülüğün gitmesini isteme...Eğer kısmetinde sana gelecek bir nimet varsa, istesen de gelir, istemesende.... Bela da aynı... Eğer sana gelecek bir bela varsa, kaçsan da gelir, dursan da... İstersen o belanın kalkması için duaya sarıl.. İstersen sabret. İstersen Allah için kendini bir yere attır; elbette gelecek olan gelir...
Sana lazım olan bunların hepsinde Hakka teslim olmaktır. Hepsini ona teslim et. Eğer nimet gelirse şükretmeğe başla!.. Bela da gelirse sabretmeğe çalış. Belayı hoş gör... Onu da bir nevi nimet bil. Gizlemeğe çalış! Gücün yettiği kadar gidermeğe gayret et. Hele onu her yerde anlatmaktan sakın. Allah’ın sana verdiği manevi halin kuvveti ile ve gittiğin yolun icabı olarak bunları yapmak mecburiyetindesin. Öyle bir yoldasın ki, Hak’ka taatla ve her şeyi hoş görmekle emrolunmuşsun. Ancak böyle refik-i Ala’ya çıkabilirsin. Bu hale gelince senden evvelkilerin yerine makamına varırsın. Senden evvel padişaha gidenleri ve yaklaşanları orada bulursun. Onun yanında her iyilik yolunu, rahatı, kerameti ve nimeti görürsün; kavuşursun.
Belayı bırak gelsin, seni ziyaret etsin... Yolunu aç. Kapama. Önünde durma. Sana gelmesinden ve seni yoklamasından korkma. Nasıl olsa, onun ateşi cehennemin ateşinden daha şiddetli değildir.
Yaratılmışın hayırlısı, yerin yüklendiği, semanın gölgelendirdiği, varlığın gözdesi Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.) den şöyle bir Hadis,i şerif rivayet edilmiştir.
- “ Kıyamet günü cehennemin üzerinden geçildiği zaman, cehennem bağıracak, çabuk geç! Ey mümin nurun alevimi söndürdü.”
O cehennemin ateşini söndüren nur, ancak dünyada kazandığın ve beraber götürdüğün iman nurudur. O nur, hem isyan eden, hem de itaat edende vardır. Ama isyan eden ondan faydalanamaz...
İşte dünyadaki bela ateşini de söndüren bu nurdur. Sen de eğer sabreder Hak’ka uyarsan mükafatını görürsün. Belanın sana gelmesi seni heyecana düşürmesin. Yaklaşması seni çekindirmesin. Çünkü bela seni öldürmek için gelmez, seni tecrübe etmek için gelir, imanın sıhhatini ölçmek için gelir.
Devamı yorumlarda 👇🏽👇🏽
Read more
“İman ile haset bir kulun içinde yerleşmez.” (İbn-i Hibban, Beyhaki) _________________________________ “Sakın ...
Media Removed
“İman ile haset bir kulun içinde yerleşmez.” (İbn-i Hibban, Beyhaki) _________________________________ “Sakın haset etmeyin, çünkü ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de salih amelleri yer bitirir.” (Ebu Davud, h. no: 4903) _________________________________ Haset ... “İman ile haset bir kulun içinde yerleşmez.”
(İbn-i Hibban, Beyhaki)
_________________________________
“Sakın haset etmeyin, çünkü ateş odunu yiyip bitirdiği gibi, haset de salih amelleri yer bitirir.”
(Ebu Davud, h. no: 4903)
_________________________________
Haset yalnızca günaha sebebiyet veren bir kalbi hastalık olmayıp, aynı zamanda sahibinin iyi amellerini de ortadan kaldırır.

Allah'u Teâla, Felak Suresi'nin 5. ayetinde: "...ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden âlemlerin Rabb'ine sığınırım, de" buyurarak haset duygusu besleyenlerden kendisine sığınmamızı emretmektedir. Başkasına verilen nimeti çekemeyen insanlar, kalplerinde boş yere tasa ve hinlik taşırlar. Çünkü haset ettikleri nimet azalmaz ya da kendilerine verilmez. Böylelikle haset eden muradına eremez ve Allah'ın yardımına nail olamaz. Haset sahibi, hem dünyada sıkıntı ve keder içinde yaşar, hem de ahirette büyük bir kayba uğrar.

Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar: "Birbirinize hiddetlenmeyin, birbirinize haset etmeyin, kıskanmayın, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeş olun. Bir Müslümana, üç günden fazla (din) kardeşi ile dargın durması helal olmaz. (Müslim)
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#haset #nazar #göz #fesat #günah #hadis #salavat #ilim #islamiyet #amel #iman #müslüman #tövbe
Read more
<span class="emoji emoji1f339"></span> İMAN - AHLAK İLİŞKİSİ. <span class="emoji emoji1f339"></span> Iman;kökü kalpte,dalları insan davranışları olarak dışarıda yani ...
Media Removed
İMAN - AHLAK İLİŞKİSİ. Iman;kökü kalpte,dalları insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir ağaç gibidir. Peygamberimiz bu iman ağacının en üst dalında kalpteki imanin sözlü ifadesi, kelime-i tevhidin olduğunu, iman ağacının en alt dalında ise yoldan, eziyet veren ... 🌹 İMAN - AHLAK İLİŞKİSİ. 🌹

Iman;kökü kalpte,dalları insan davranışları olarak dışarıda yani hayatta olan bir ağaç gibidir. Peygamberimiz bu iman ağacının en üst dalında kalpteki imanin sözlü ifadesi, kelime-i tevhidin olduğunu, iman ağacının en alt dalında ise yoldan, eziyet veren şeyleri kaldırmanın bulunduğunu söyler (Müslim ,İman,58). 🌱İman ile ahlak arasında ayrılmaz bir bağ vardır. Hz. Peygamber,mü'minin kusur bulucu, lanet edici,kaba ve hayasiz olamayacağını (Buhari Edep 38),çevresine güven veren ve sözünde duran (Müslim İman 14)misafirine ve komşusuna ikram eden kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip isteyen (Tirmizi İlim 5)eşine ve çocuklarına karşı güzel davranan(Buhari İman 33)kimse olduğunu hatırlatmıştır. Çünkü sağlam ve güçlü bir iman insanın ahlakını güzelleştirecektir. Nitekim "İmanca en olgun olanlar,ahlakça en güzel olanlardır."(Tirmizi Rada' 11) 🌹Hz. Peygamber'in duasinda olduğu gibi,"Allah'ım kötü ahlaktan, hoş olmayan davranışlardan ,heves peşinde koşmaktan sana sığınırız."(Ebu Davud,Salat,367).😊 #sevdakusunkanadinda
Read more
Azərbaycan bayrağına Müəllif: Cəfər Cabbarlı Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, Şu ...
Media Removed
Azərbaycan bayrağına Müəllif: Cəfər Cabbarlı Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım, Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı. Mələklərin qanadımı üzərinə kölgə salan? Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı! Göy yarpaqlı, al çiçəkli, yaşıl otlar topasımı? Xayır, ... Azərbaycan bayrağına

Müəllif: Cəfər Cabbarlı

Buraxınız, seyr edəyim, düşünəyim, oxşayayım,
Şu sevimli üç boyalı, üç mənalı bayrağı.
Mələklərin qanadımı üzərinə kölgə salan?
Nə imiş bu, aman Allah?! Od yurdunun yarpağı!

Göy yarpaqlı, al çiçəkli, yaşıl otlar topasımı?
Xayır, xayır! Çiçək solur, otlar yerdə tapdanır.
Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək seviyor,
Ulduzlardan, hilaldan da yüksəklərdə fırlanıyor.

Kölgəsində ay əyilib bir gözəli qucmada,
Qucaşaraq sevdiyilə yüksəklərə uçmada.
Şu görünüş bir ananın şəfqətinə oxşuyor,
Düşündükcə zövqlərimi, vicdanımı oxşuyor.

Bu ay, ulduz, boyaların qurultayı nə demək?
Bizcə böylə söyləmək:
Bu göy boya, Göy Moğoldan qalmış bir türk nişanı,
-Bir türk oğlu olmalı!
Yaşıl boya islamlığın sarsılmayan imanı,
-Ürəklərə dolmalı!
Şu al boya azadlığın, təcəddüdün fərmanı,
-Mədəniyyət bulmalı!
Səkkiz uclu şu ulduz da, səkkiz hərfli OD YURDU
Əsarətin gecəsindən fürsət bulmuş quş kibi,
-Səhərlərə uçmuşdur!
Şu hilal da, türk bilgisi, düzgün sevgi nişanı,
-Yurdumuzu qucmuşdur!

Allah, əməllərim edib şu bayrağı intiqal,
Birər-birər doğru olmuş, bir ad almış: İSTİQLAL!
Yürəyimdə bir dilək var, o da doğru kəsilsin,
O gün olsun bir göy bayraq Turan üstə açılsın!
Read more
Kıymetli Dostlarım, Hepinizin bildiği üzere Ergenekon davasından dolayı haksızca Silivri ...
Media Removed
Kıymetli Dostlarım, Hepinizin bildiği üzere Ergenekon davasından dolayı haksızca Silivri Cezaevi'nde uzunca bir süre kaldım. Cezaevinde bolca vaktim olduğu için geçmişi yorumlar, bazı anlar da kendi kendime gülerdim. Bu anlarıma denk gelen bazı infaz memuru arkadaşlar neden ... Kıymetli Dostlarım, Hepinizin bildiği üzere Ergenekon davasından dolayı haksızca Silivri Cezaevi'nde uzunca bir süre kaldım. Cezaevinde bolca vaktim olduğu için geçmişi yorumlar, bazı anlar da kendi kendime gülerdim. Bu anlarıma denk gelen bazı infaz memuru arkadaşlar neden güldüğümü merak edip sorarlardı. Bende onlara benim hayatımda her senenin iki, üç ayı Silivri’deki Klassis Oteli'nin en güzel odasında geçerdi. Şimdi ise hücrede tek başıma yatıyorum derdim. Bunun üzerine infaz memuru arkadaşlar bunu düşününce moralinin bozulması gerekmez mi Reis derlerdi. Ben de onlara bizler kadere inanan, Amentü'ye iman etmiş insanlarız iyi olunca ALLAH’tan diyip mutlu olmak güzelse, sıkıntılı günler geldiği zaman bu anları da şükürle karşılamanın imanımızın, inancımızın gereği olduğunu söylerdim. YÜCE ALLAH’a şükürler olsun ki fetönün şahsıma yapmış olduğu tüm zulüm dolu imtihanları başım dik bir şekilde geçerek tekrardan güzel ve özgür günlerime ulaştım. Silivri Rizeliler Derneği'nin Pazar günü saat 12:00 ve 18:00 arasında düzenleyeceği Hamsi ve Horon Festivali'ne 10 binlerce kardeşimizle katılacağız. Beni haksız yere Silivri zindanlarına atan şu anda ise Silivri zindanlarında kendileri yatan fetöcülere gür sesimizi duyuracağız! Bu sayede ise ilahi adaletin ne olduğunu ve var olduğunu hem bu zalimlere hem de dünyadaki tüm zalimlere anlatma imkanı bulacağız. Kıymetli dostlarım benim için anlamı olan bu etkinliğe katılmak isteyen tüm dostlarımız benim davetlimdir.! ADRES: SİLİVRİ SAHİLİ FESTİVAL ALANI
FESTİVAL SAAT 12:00 VE 18:00’ DA GERÇEKLEŞECEKTİR.

BİR UMUTTUR YAŞAMAK
REİS #SEDATPEKER
Read more
Kruvasan hamurundan tavuklu havuçlu yabani pırasalı börek tarif bi sonraki paylaşımda gelicek ...
Media Removed
Kruvasan hamurundan tavuklu havuçlu yabani pırasalı börek tarif bi sonraki paylaşımda gelicek inş 🤗 HAyırlı huzurlu geceler 😴 ❣️BİDE UNUTMADAN 🏻 Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki: "Bir kimse yatağa girince sağ tarafına dönüp sağ elinin sağ yanağının altına koyarak, şu duâyı ... Kruvasan hamurundan tavuklu havuçlu yabani pırasalı börek tarif bi sonraki paylaşımda gelicek inş 🤗
HAyırlı huzurlu geceler 😴
❣️BİDE UNUTMADAN 👇🏻
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyurdu ki: "Bir kimse yatağa girince sağ tarafına dönüp sağ elinin sağ yanağının altına koyarak, şu duâyı okusun; 'Bismike, Allâhümme emûtü ve ahya = Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim.' "(Buhârî, Daavât 7, 8, 16, Tevhîd 13) "Yatağına yatmak istediğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve: 'Allâhümme eslemtü nefsî ileyke ve veccehtü vechî ileyke ve fevvaztü emrî ileyke ve elce'tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee velâ mencâ minke illâ ileyke. Âmentü bi-kitâbikellezî enzelte ve bi-nebiyyikellezî erselte.'
'Allah'ım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Ümit bağladığım sen, korktuğum yine sensin. Senden kaçıp sığınacak ve senin elinden kurtulacak bir yer varsa yine sensin. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim.' Eğer ölürsen iman üzere ölürsün. Bu dua senin o geceki son sözlerin olsun." (Buhârî, Vudû 75, Daavât 6; Müslim, Zikir 56)

Hani çocuklarımızı oku adam ol diye okullara vs hazırlıyoruzda 🙌🏻
YA SONSUZ HAYATA GERÇEK MANADA KUL OLMAYA NE KADAR HAZIRLIYORUZ ❣️
#instaemnurpazarpazar1
Read more
Her an her dem millete hizmet parolasıyla çıkmıştık yola <span class="emoji emoji263a"></span>️ böyle diyince de seçimlere girecekmiş ...
Media Removed
Her an her dem millete hizmet parolasıyla çıkmıştık yola ️ böyle diyince de seçimlere girecekmiş gibi hissettim bizim hizmetten kastımız milletin imanına Kurana hizmettir evliliğimizin 3. Günü çekmişti eşim bu fotoyu yanlış hatırlamıyorsam.. bizim için anlamlıydı.. kendi kendimize ... Her an her dem millete hizmet parolasıyla çıkmıştık yola ☺️ böyle diyince de seçimlere girecekmiş gibi hissettim😂 bizim hizmetten kastımız milletin imanına Kurana hizmettir😌 evliliğimizin 3. Günü çekmişti eşim bu fotoyu yanlış hatırlamıyorsam.. bizim için anlamlıydı.. kendi kendimize söz vermiştik hiçbir şey bizi dünyaya daldırmayacak.. derdimiz ümmet derdimiz islam olacak evliliğimizde☺️ o yüzden evliliğimizin 2. Akşamı online fikir atölyesi canlı yayını vardı diğer günü de 2 hafta sürecek yoğun bi kitap yazma sürecine girmiştim😌 3.lemanın bi nevi izahı olan Aşık da mı olmayalım kitabını yazmıştım geceli gündüzlü zor ama şevkli bir süreçti ☺️ eşim @sevdeyeken elhamdulillah dert ortağım oldu bana destek oldu ve o kitap binlerce kardeşimin imanına hayatının değişmesine vs vesile oldu ☺️ şahidinim dedi bana.. şeytan şok’un önsözünü yazmıştı.. yorgun ve geç gelişlerin mahcubiyetini yaşarken bunu problem etmeyip karşımda değil yanımda oluşu başıma gelen en güzel nimetlerdendir elhamdulillah ☺️benim tesellime enerji bulmama çalıştı her derdimde yanımda oldu.. geceleri uykularımı kaçıran ümmetin içine düştüğü zor imtihanlarda derttaşım oldu ☺️ Çınaraltının her hizmetine hissedar oldu imanına dokunulan herkesin 😌 o yüzden duanızı ederken öyle bi eş isteyin ki iki bedende bir ruh gibi olun☺️ bize de dua edin hem felak nas okuyun ve siz de eşiniz nası olursa olsun Allah için sevabını Allahtan umarak eşinize hep sevgi gösterin hayırlı her adımında destek olun haneniz huzurla bereketle dolsun
Read more
2006 cı il Yeni ulduz 5-in son həftələrinə qalan QAYMAQLARI<span class="emoji emoji1f60d"></span><span class="emoji emoji1f60a"></span> 2006 ci il və mənim səhnəyə ilk gəlişim ...
Media Removed
2006 cı il Yeni ulduz 5-in son həftələrinə qalan QAYMAQLARI 2006 ci il və mənim səhnəyə ilk gəlişim bu müsabiqədən başladıÖzümü sevirəm çünki illər məni dəyişmədi 🤗 Bu günə qədər Allahıma təşəkkür edirəm ki, az da olsa tanınmağımda mənə ağıl, güc, səbr və inam verdi ki, heç kimə möhtac ... 2006 cı il Yeni ulduz 5-in son həftələrinə qalan QAYMAQLARI😍😊 2006 ci il və mənim səhnəyə ilk gəlişim bu müsabiqədən başladı🙏🙏Özümü sevirəm çünki illər məni dəyişmədi 🤗 Bu günə qədər Allahıma təşəkkür edirəm ki, az da olsa tanınmağımda mənə ağıl, güc, səbr və inam verdi ki, heç kimə möhtac olmayım. Bu müsabiqəyə gələdə hamı saf və məsum idi. Əsas bu saflığı və məsumluğu qoruyaraq məhşur olmaq çoxlarına qismət olmadı. Müsabiqədən sonra hərə öz yolunu seçdi! O qədər məni aldatmaq istəyən olduki, amma bacara bilmədilər 😂😂😂 Haram pullarla, çirkli əllərlə, kimlərinsə hesabına uğur qazanmaqla məhşur olmağa nə varki? Gözəlliyim və səsim 5 dən əskikdirsə, 10 undan artıqdır ☺️ Sadəcə ağlım, gücüm, vicdanım və imanım hamıdan artıq oldu! Əsas Allahdan başqa heç kimə möhtac olmadan, təmiz qazanaraq, şürk edərək, soyunmadan, naməhrəmlərlə yatmadan, kimlərinsə oyuncağı olmadan, pulu olanların kölgəsində gizlənmədən tanınmaqdır! Bu sözləri qürurla deyirəm çünki haqqım var! Alnım açıq, üzüm ağ, keçmişimdə, indiki vaxtımda təmiz qaldı. Şou biznesdə heç kim mənim haqqımda bir pis fikir söyləmək üçün həyatımda baş verən bir çirkinlik tapa bilmir! Bax ele budur onları yandıran! Allah mənə ömür versə, bundan sonrakı yaşamımda belə təmiz, sadə və saf olacaq İnşaAllah👏👏 Yaxşı məhşur yox yaxşı insan olun! Ünvanlı məhşurlar yazdıqlarımı oxuduzmu??? Di gedin nuş olsun 😂😂💣💨☄️💥🔥 Bir az sadə olun və yaşadığınız illərinizdə elə bu gündən təmizləmə işləri aparın! Arada arxanıza baxın vedrələrinizin danqıltısı özünüzü bir narahat etsin 😂 #bakili #bakılı #sevincmusayeva #yeniulduz #musabiqe #2006 #iller #kecdi #2018 #sevincmusayevadozleri #tesekkurler #Allah #yukseklik #thankyou #Qood #спасибо #Аллах
Read more
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Dedim: Umudum kalmadı. Buyurdu: "Umutsuzlardan olma. ...
Media Removed
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla Dedim: Umudum kalmadı. Buyurdu: "Umutsuzlardan olma. Zaten sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden umudunu keser." {Hicr Sûresi/55-56} Dedim: Süleyman Peygamber nasıl dua etti. Buyurdu: "Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete ... Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla

Dedim: Umudum kalmadı.

Buyurdu: "Umutsuzlardan olma. Zaten sapıklardan başka kim Rabbinin rahmetinden umudunu keser." {Hicr Sûresi/55-56}

Dedim: Süleyman Peygamber nasıl dua etti.

Buyurdu: "Rabbim! Bana ve ana babama verdiğin nimete şükürde hoşnud olacağın işi yapmakta beni muvaffak kıl. Rahmetinle beni iyi kulların arasına koy." {Neml Sûresi/19} "Ya müfettihal ebvab iftahlena hayrel bab" “Ey kapılar açan Allahım bizim için de hayırlı kapılar aç”

Dedim: Duymasam görmesem, kalbim hasta olsa halim ne olurdu?

Buyurdu: "Belki şükredersiniz diye (Allah) size kulak, göz, ve kalp vermiştir." {Nahl Sûresi/78} "Bu dünyada kalbi kör olan ahirette de kör ve daha şaşkındır." {İsra Sûresi/72} "Allâh insanın içine iki kalb koymamıştır." {Ahzâp Sûresi/4} "Ve o zaman ikiyüzlüler (münafıklar) ile kalplerinde hastalık (iman zayıflığı) olanlar." {Ahzâb Sûresi/12}

Allâh göz, kalp ve kulak nimetini her kuluna vermiştir. Ancak her kulak duyar ama işitmez, her göz bakar ama görmez, her kalp çarpar ama Yaratandan bi-haber yaşar. Bu nedenle duyduğunda Allah için işiten, baktığında Allah için gören, kalbi çarptığında Allah için zikreden olabilmeyi niyaz etmeliyiz. Zaten canlı cansız her yaratılan istese de istemese de yaradılışı gereği Allah’ı zikretmektedir.

Dedim: Mucizelerin hikmeti nedir?

Buyurdu: "Oysa biz mucizeleri yalnız insanları korkutmak için göndeririz." {İsra Suresi/59}

Mucize: Şaşırtıcı, insan aklının almakta zorlandığı olaylardır. Bunları Peygamberlerin ve Ashab-ı Kehf’in Kur’an’da anlatılan kıssalarında da görmekteyiz.

Dedim: Bir işi yapmakta kesin vaadde bulunuyorum.

Buyurdu: "Her hangi bir şey için Allâh’ın dilemesi dışında “ben onu yapacağım” deme." {Kehf Sûresi/23} İnşa-Allahû Teâlâ- Allah nasip ederse…

Dedim: İhtiyaç sahiplerine yardım edenlerin durumu nedir?

Buyurdu: "Doğrusu Allah iyilik yapanların ecrini zayi etmez. Allah yaptıklarınızın karşılığını en güzel şekilde kendilerine vermek üzere az veya çok sarf ettikleri her şey, yürüdükleri her yol onlar için ecir yazılır." {Tevbe Sûresi/120-121} “Allahû Fî Avni’l Ab’di Mâdâmel’ Abdu Fî Avni Ehihi”
“Kul kardeşine yardım ettiği sürece Allâh da onun yardımcısıdır
Read more
Kimsenin bir karış topragında gözümüz yok... Ama vatanımızda gözü olanlarada göz açtırmayız evelAllah.. sınırlarımızda oynanan türlü oyunları bozmak için, dirlik ve birliğimiz için, rıza'i İlahi ve dini mübini islamın ilelebet muzaffer olması için, evladından anasından babasından ... Kimsenin bir karış topragında gözümüz yok... Ama vatanımızda gözü olanlarada göz açtırmayız evelAllah.. sınırlarımızda oynanan türlü oyunları bozmak için, dirlik ve birliğimiz için, rıza'i İlahi ve dini mübini islamın ilelebet muzaffer olması için, evladından anasından babasından geçip hudut boylarinda yahud hudut aşırı gece gunduz demeden günlerdir çetin mucadele veren ŞANLI TÜRK ORDUSU VE AKABİNDE VATANINDA HUZUR ARAYAN ÖZGÜR SURİYE ORDUSUNU (ÖSO) sen daime muzaffer eyle ya RAB.

BİSMİLLAH ER-RAHMAN ER-RAHİM. (RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH IN ADI İLE...)
FETİH SURESI (1-4)

1 - Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik.
2 - Böylece Allah senin geçmiş ve gelecek günahını bağışlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doğru yola iletir.
3 - Ve sana Allah, şanlı bir zaferle yardım eder.
4 - İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Allah bilendir, herşeyi hikmetle yapandır.
Read more
“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar...” (Bakara Sûresi/275) _________________________________ Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Faiz alana da verene de lanet olsun! [Müslim] _________________________________ Helak ... “Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar...” (Bakara Sûresi/275)
_________________________________
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Faiz alana da verene de lanet olsun! [Müslim]
_________________________________
Helak eden yedi şeyden biri faiz almaktır. [Buhari]
_________________________________
Miraç gecesi, karınları ev gibi, içleri yılan dolu insanlar gördüm. Bunların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Faiz yiyenler olduğunu bildirdi. [İbni Mace]
_________________________________
Faiz 73 kısımdır. En aşağısı, kişinin anası ile zina etmesi gibidir. [Hakim]
_________________________________
Faiz yetmiş üç çeşittir. [Hakim]
_________________________________
Allahü teâlâ, dört kimseyi Cennete koymaz: Bunlar, devamlı içki içen, faiz alan, yetim malı yiyen ve ana-babasına asi olandır. [Hakim]
_________________________________
Bir kısım Müslümanlar faiz yerken, bir kısım da kredi adı altında faiz almakta/vermekte ve işlemiş oldukları günahın büyüklüğünden ve bu günahın cezasından gaflet etmektedirler.
Ayeti Kerime de buyurulur ki; “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve eğer müminlerseniz faizden kalanı bırakın. Eğer böyle yapmazsanız, o zaman Allah’a ve Resulüne karşı savaş açmış olduğunuzu bilin.” (Bakara/278-279)

Kuran’da Allah’a ve Resulüne karşı savaş açma ifadesi sadece faiz yiyenler için kullanılmıştır. Faizin Allahu Teâlâ katında ne kadar büyük bir günah olduğunun farkındamısın? Faize bulaşan kişi Allah’a ve Resulüne savaş ilan etmiştir. Allah ile savaşan hiç galip gelir mi? Resulüne savaş ilan eden hangi yüzle ondan şefaat ister? İbni Abbas Hazretleri şöyle der: “Kıyamet günü faiz yiyen kimseye, “savaş için silahını al” denilecektir. Tövbe edip faizi terketmeyen Müslüman o gün savaş için silahını al sözünü duyduğunda hangi dünya malı seni kurtarır? O günkü büyük pişmanlığı yaşamadan önce tövbe edip faizin her türlüsününden şiddetle kaçın!
_________________________________
#faiz #vaaz #riba #hadis #sohbet #büyükgünah #fetva #para #rüşvet #haram #kredi #borç #kart #banka #tefeci #kuran #ayet #sure #ilim #tövbe
Read more
"Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik'." (Müddessir/42) "Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline"( Mâun/4-5) _______________________________ Allah Resulü, sallallahu aleyhi vesellemin son sözleri ... "Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: 'Biz namaz kılanlardan değildik'." (Müddessir/42) "Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline"( Mâun/4-5)
_______________________________
Allah Resulü, sallallahu aleyhi vesellemin son sözleri "Namazlara dikkat ediniz. Namazlara dikkat ediniz ve köleler hususunda Allah'tan korkunuz!" oldu.
[Buhari, Ebu Davud, İbn Mace]
________________________________
Namaz ile ilgili Hadis-i Şeriflerde buyurulur ki;
“Parça parça kesilsende, yakılsanda Allah ‘a ortak koşma ve farz olan namazı bilerek terk etme. Kim ki farz olan namazı bilerek terk ederse Allah ‘ın koruması ondan uzaklaşmıştır.”
(Müsned:5/238, El-Bani Sahihi ibn Mace:3529)
________________________________
Kişiyle küfür arasında namazın terki vardır.”
(Tirmizî)
_______________________________
"Namazın dindeki yeri, başın vücuttaki yeri gibidir.”
(İmam Taberâni, Mu’cemu’s-Sağir)
_______________________________
“Kıyamet günü kul, ilk önce namazdan hesaba çeki­lecektir. Namaz düzgün ise diğer ameller de düzgün olacaktır. Eğer namaz bo­zuk ise diğer ameller de bozuk olacaktır.”
(Taberâni)
_______________________________
“Her kim şu beş vakit namazı eksiksiz kılarsa namazı, kıyamet gününde ona bir aydınlık, hakkında delil ve kurtuluş olur. Her kim de bu beş vakit namazı gereği gibi kılmazsa kıyamet gününde Karun’la, Haman’la, Firavun’la ve Ubeyy ibn-i Halefle birliktedir.”
(Müsned: 2/169, Darimi: 2/301, İ.Hibban)
_______________________________
Namaz kılmayanın kabri ateşle dolar. Gece-gündüz onu yakar. Bir tinnin, her namaz vaktinde onu sokar.
[Kurretül-uyun]
(Tinnin isimli yılan, dünya yılanı değildir. Kâfire ve günahkâra azap etmesi için Allah’ın yarattığı bir mahlûktur.)
_______________________________
Resulullah (Aleyhisselam) buyurdu ki: “Her kim her gece Mülk süresini okursa, Allah'u Teâlâ, bu sureyi okuması sebebiyle o kişiyi kabir azabından kurtarır.”
________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed🌹
________________________________
#namaz #timurtaşuçar #vaaz #hadis #ilim #farz #sohbet #kabir #azab #iman #timurtaşhoca #ibadet #hoca #islamiyet #timurtaş #diyanet #ilmihal #nebi #salavat #timurtaşhoca #secde #ezan
Read more
QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan ...
Media Removed
QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan çəkinməyə deyilir. Bu əməl insan orqanizminə, eləcə də onun psixoloji durumuna olduqca müsbət təsirlər göstərir. Quranda bu əməl haqqında bir neçə mərhələdə söhbət açılmışdır.  İlk ... QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc

Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan çəkinməyə deyilir. Bu əməl insan orqanizminə, eləcə də onun psixoloji durumuna olduqca müsbət təsirlər göstərir. Quranda bu əməl haqqında bir neçə mərhələdə söhbət açılmışdır. 
İlk mərhələdə oruc tutanlara böyük mükafat vəd edilir. “Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mö’min kişilər və qadınlar, (Allaha) müt’i kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazökar (yalnız Allah qarşısında kiçilən) kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, ayıb (övrət) yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və böyük bir mükafat (Cənnət) hazırlamışdır!” (“Əhzab” surəsi, ayə: 35)

Növbəti mərhələdə oruc müsəlmanlara vacib edilmişdir. “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! (Oruc tutmaq) sayı müəyyən olan (bir ay) günlərdir. (Bu günlərdə) sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar. Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə (hər günün əvəzində) bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs könüllü xeyir iş görərsə (həm oruc tutub, həm də fidyə verərsə), bu onun üçün daha yaxşı olar. Bilsəniz oruc tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir! İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Qur’an) ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona ("Allahu əkbər" deməklə) tə’zim və şükür edəsiniz.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 183-185)

QISA TARİX

Oruc İslama qədərki dinlərdə müəyyən şəkildə (sükut orucu və s.) mövcud olmuşdur. Quran orucun tarixi haqqında iki ayədə söhbət açır. İlk dəfə orucu vacib edərkən buyurur:
Read more
Ey kiminle dostluk kuracağını bilmeyen nadan!.. Hizmetinde olduğun kerem sahibinin himmetini ...
Media Removed
Ey kiminle dostluk kuracağını bilmeyen nadan!.. Hizmetinde olduğun kerem sahibinin himmetini terk edip, böylece kendi izzetini ve haysiyetini ayaklar altına aldı isen, o vakit sana kem söz de, ceza da müstehaktır. Unutma, olgun ve erdemli kişilerin duvarlarındaki kerpici, kapılarındaki ... Ey kiminle dostluk kuracağını bilmeyen nadan!.. Hizmetinde olduğun kerem sahibinin himmetini terk edip, böylece kendi izzetini ve haysiyetini ayaklar altına aldı isen, o vakit sana kem söz de, ceza da müstehaktır.
Unutma, olgun ve erdemli kişilerin duvarlarındaki kerpici, kapılarındaki tokmağı öpmek, alçakların bahşettiği altın ve gümüşten, kaşanelerdeki zillet içinde yaşamaktan daha iyidir.
İlmiyle amil olmuş, ameliyle imanını kuvvetlendiren aydın kişilerle beraber olmak, saraylarda yaşayan ama cehliyle cihanı bir öküzün boynuzunda sanan ahmağın yanında olmaktan yeğdir.
Rehberini iyi seç. Çünkü sana rehber olanın izinden yürüyeceksin. Ben rehbersiz yolumu bulurum diyorsan şu sözüme kulak ver. Rehbersiz yola çıkan kişiye iki günlük yol, iki asırlık yol gibi olur.
Kabeyi Muazzamayı ilk defa gören lalü ebkemler gibi şaşırır kalırlar da bir kelam etmeye muktedir olamazlar.
Cümle alem bilirki anasız ve babasız çocuk olmaz.
İmdi ey aziz!... Suretten geç. Suretten geçince gül bahçesinin içinde başka bir cennetin olduğunu görürsün.
Nefs suretini kır parçala. Böylece ellerini ve ayaklarını zincirleyen tüm suretlerden ve prangalardan kurtulursun.
Dünya, içine kırık buğdayların serpiştirildiği bir kuş tuzağıdır. Taneye tamah edenler, dünya tuzağına tutulurlar, sonra da kurtulmak için çırpınır dururlar.
Unutma ey Aziz!... Sen eşrefi mahluksun. Şanın göklere yükselmek, ötelere geçmekle artar. Kanatlarındaki dünya yükünü at, ötelere doğru yüksel ve sana vaad edileni bul.
Çünkü vaadinden dönmeyen yanlızca Allah’tır…
Read more
Dualarmızda inşaAllah demiyoruz (bir önceki postta yazdım). Peki ne zaman diyeceğiz? - - 23,24. ...
Media Removed
Dualarmızda inşaAllah demiyoruz (bir önceki postta yazdım). Peki ne zaman diyeceğiz? - - 23,24. “Herhangi bir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım" deme. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de: "Umulur ki, Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir. ... Dualarmızda inşaAllah demiyoruz (bir önceki postta yazdım). Peki ne zaman diyeceğiz?
-
-
23,24. “Herhangi bir şey için, Allah'ın dilemesi dışında: "Ben yarın onu yapacağım" deme. Unuttuğun zaman Rabbini an ve şöyle de: "Umulur ki, Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir. "

Ve bir de ey peygamberim! herhangi bir şey hakkında yarın onu yaparım deme, inşallah onu yaparım de. Unuttuğun zaman da hemen hatırlar hatırlamaz Rabbini an ve ümit ederim ki Rabbim beni doğruya ulaştırır de. Bir şey mi yapacaksın? Yarınla ilgili bir tasarın, bir programın mı var? Sakın ha yarın ben şunu mutlaka yapacağım deme pozisyonunda olma. Ancak inşallah de. Allah dilerse, Allah izin verirse de. Diyelim ki insanlığın sebebiyle unuttun, hatırlar hatırlamaz yine O’nu gündemde tutuver. Ya Rab de, affet de, istiğfar et. Ve de ki, umarım ki Rabbim bundan daha güzeline, daha doğru olana beni yaklaştıracaktır.

Öyleyse hayatımıza, yarınımıza, yapacaklarımıza kendimiz kâ-diriz zannetmeyelim. Hep Allah’a muhtaç olduğumuzu unutmayalım da yapacağımız her iş konusunda inşallah demeyi unutmayalım. Allah’ın her ân hayata etkin ve egemen olduğunu unutmadan bir hayat yaşamaya çalışalım inşallah. İşte müslümanların buna imanına kader diyoruz.

Hayatta bu konuya bîgâne davranan nicelerinin başına nelerin geldiğini bilirsiniz. Allah’ı diskalifiye ederek yarın şunu şunu yapacağım diyen nicelerinin her şeylerini kaybettiğini biliriz. Bir hadislerinde Rasûlullah efendimizin şöyle buyurduğunu biliyoruz: “Yarınki programları konusunda eğer insanlar Allah’a kul köle olarak plan ve program yapmazlarsa onlar, kesinlikle helâktedirler”

Ehl-i kitap, yahut Mekkeli müşrikler Allah’ın Resûlünden bu konuyu Ashab-ı Kehf’in kıssasını sormuşlar Rasûlullah da yarın gelin size haber vereyim buyurmuştu. İnşallah demeyi de unutmuştu. Ertesi günü geldi ki vahiy gelmedi. Hattâ rivâyetlere göre bir süre vahyini kesivermişti Rabbimiz. Ve nihâyet daha sonra gelen bu sûresinde Rabbimiz hem peygamberini, hem de onun yolunun yolcusu olan bizleri bu konuyla uyarıverdi. -
-
BESAİRU'L KUR'AN - Ali Küçük Tefsiri Kehf 23- 24 tefsirinin bir bölümünden alıntıdır.
Read more
İnsanın ən kiçik vəzifəsi O gün ki, eybəcərliklər, cinayət və iyrəncliklər toplumda ayaq açar ...
Media Removed
İnsanın ən kiçik vəzifəsi O gün ki, eybəcərliklər, cinayət və iyrəncliklər toplumda ayaq açar - burada ictimai tənə, qınaq mexanizmləri zəifləyib aradan gedər. Günahlar insanların evlərinə sərbəst girər və cəmiyyət bunlara müqavimət göstərmək iqtidarını itirər. Dinimiz bundan ... İnsanın ən kiçik vəzifəsi
O gün ki, eybəcərliklər, cinayət və iyrəncliklər toplumda ayaq açar - burada ictimai tənə, qınaq mexanizmləri zəifləyib aradan gedər. Günahlar insanların evlərinə sərbəst girər və cəmiyyət bunlara müqavimət göstərmək iqtidarını itirər. Dinimiz bundan çıxış yolu olaraq, fərdlərin məsuliyyətinin artmasını göstərir. Həzrət Əli (ə) buyurur: "Sizin boynunuzda olan ən kiçik vəzifə - Allahın nemətlərindən Ona qarşı itaətsizlikdə istifadə etməməyinizdir".
Hər bir insan öz üzərinə düşən vəzifəni icra etsə, günahın, cinayətin aşkar şəkil alması zəifləyər, toplumda ictimai islah mexanizmləri işə düşər. Toplum ictimai mərəzlərdən tədricən sağalar. Dinimiz buna həmahəng olaraq, insanın öz iffət durumuna diqqət etməsini, iffətliliyi yaşatmasını istəyir. İmam Əlidən (ə) nəql edirlər: "Hər kim iffətli olsa, (onun) günah yükü yüngülləşər və Allahın yanında məqamı yüksələr".
İffət - günahı yuyar, insanın vücudunu kamillik qəbul etmə durumuna yaxınlaşdırar.
İnsanın öz iffətini qorumaqda göstərdiyi səyin əhəmiyyətini vurğulayan başqa hədisdə İmam Əli (ə) buyurur: "Allah yolunda cihad edib şəhid olan kimsənin əcri, günah etməyə qadir ola-ola, iffətli olanın (iffətini qoruyanın) əcrindən çox deyil".
Başqa yerdə İslam Peyğəmbərindən (s) nəql edirlər: "İffətdən əmələ gələn (cəhətlər) - təvazökarlıq, faydalanma, asayiş, itaətkarlıq, təfəkkür, bağışlama və səxavət olar".
Allah Təala cəmi insanları öz iffətlərini qoruyanlardan qərar versin, inşəallah!
Allahım, bizləri, əməlləri təqva üzərində olanlardan qərar ver!
Allahım, ibadət və itaətlərində ixlaslı olan, Sənin razılığını axtaran bəndələrindən olmağı, aqibəti xoş, həyat və axirəti gözəl, bəsirəti açıq bəndələrindən olmağı bizlərə inayət et!
Allahım, cəmi iman əhlinin Həzrət Peyğəmbər (s) və Əhli-Beytinin (ə) yolunu gedənlərdən, təqva libasına bürünənlərdən olmasını nəsib et!
Allahım, qəsb olunmuş torpaqların, ibadətgahların tezliklə qəsbdən qurtulmasını, 12-ci İmam - Həzrət Mehdi Sahib əz-Zamanın (ə.f.) tezliklə zühur etməsini nəsib et! Amin!
Hacı İlqar İbrahimoğlu,
ilahiyyatçı-filosof
Read more
Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmeyin sultan havasına. ...
Media Removed
Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmeyin sultan havasına. Ne oldum değil ne olacağım demeli! Bir anda bir tufan kopar yok eder tüm var olanı! Hayatım boyu buna böyle baktım böyle inandım. Geçen sene yazdığım #sendekiben kitabımı okuyanlar bilir. Neler ... Kimse güzelim deyip güvenmesin güzelliğine. Kimse zenginim deyip girmeyin sultan havasına. Ne oldum değil ne olacağım demeli! Bir anda bir tufan kopar yok eder tüm var olanı! Hayatım boyu buna böyle baktım böyle inandım. Geçen sene yazdığım #sendekiben kitabımı okuyanlar bilir. Neler gördüm neler yaşadım ve kaç kez ölümün kokusunu soluduğum an ezrailin kollarından alındım. Daha ikinci kitap var devamında neler ne gerçekler yazılacak. Yine ne ağır yüzleşmeler ve yine derin dipler var. Ama her dibe vuruşum daha bir aydınlığa ulaştırdı beni. Nefes aldığım sürece umudumu yitirmedim yitirmeyeceğimde. Umut hayatın mihenk taşıdır. Bu hastalık neydi neden yaşandı ve bana neleri gösterdi hepsini yazacağım. Bir buçuk ay içinde yaşamadığım acı kalmadı. On ayrı hastalığın etkilerini semptomlarını yaşadım ve sürekli ölmem için gelişen her durumun sonunda ben mucize şekilde hayatta kaldım. Çok sevip saydığım bir doktor arkadaşım her şeyi dinledi ve ne diyorsun bu yaşadıklarıma diye sorduğumda şu cevabı verdi! “Diyecek bir şey bulamıyorum Leyla geriye tek bir şey diyebilirim iman gücüyle ayakta kalmışsın” ☺️ ne yaşadığımı en iyi ben biliyorum! Ve duaların gücünü hatırlatıyor ayrıca o sürecimde beni yalnız bırakmayan dualarıyla canıma can olan herkesten allah razı olsun. Edilen dusların her biri katlanıp şifa olsun be derdi hastalığı uzak etsin hayatlarınızdan. Hastalığı olan tüm canlarada şifa versin allahım. ☺️🙏❤️
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER<span class="emoji emoji1f448"></span> . <span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa ...
Media Removed
UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER . 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi ... 👉UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER👈
.
👇👇👇
1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi için bir hasret ve pişmanlık olur.” (Ebu Davud 5059)
. 👇
2) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman, abdestli olarak Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah Azze ve Celle’den dünya ve ahiretin hayırını isterse, Allah Azze ve Celle ona o istediğini mutlaka verir.” (Ebu Davud 5042)
. 👇
3)Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al! Sonra sağ tarafının üzerine yat ve: Ey Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebîne iman ettim, diye dua et! (Böyle yaptığın takdirde) ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bunlar senin son sözlerin olsun!” (Buhari 13/6249)
. 👇
4) Rasulullah (s.a.v), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru! (Tirmizi 3620)
. 👇
5) Rasulullah (s.a.v) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.(Buhari)
. 👇
6) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi’yi okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaştırmaz!” (Buhari)
7) 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah 34 kere Allahu Ekber okuyun.(Sabahtan aksama kadar tesbih çekmiş sevabı var)
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER <span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span><span class="emoji emoji1f447"></span> 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa ...
Media Removed
UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER 1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi ... 👉UYUMADAN ONCE YAPILAN SUNNETLER
👇👇👇
1) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Kişi yatağa yatar da orada Allah’ı zikretmezse kendisi için kıyamet gününde bir hasret ve pişmanlık olur. Kim de bir mecliste oturur da orada Aziz ve Celil olan Allah’ı zikretmezse kıyamet gününde kendisi için bir hasret ve pişmanlık olur.” (Ebu Davud 5059)
. 👇
2) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Müslüman, abdestli olarak Allah’ı zikrederek yatıp da geceleyin uyanıp, Allah Azze ve Celle’den dünya ve ahiretin hayırını isterse, Allah Azze ve Celle ona o istediğini mutlaka verir.” (Ebu Davud 5042)
. 👇
3)Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu:
“Yatağına geldiğin zaman, namaz için aldığın abdest gibi abdest al! Sonra sağ tarafının üzerine yat ve: Ey Allah’ım! Kendimi Sana teslim ettim. Yüzümü Sana çevirdim. İşimi Sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı Sana dayadım, Sana sığındım. Sana karşı yine Senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin Nebîne iman ettim, diye dua et! (Böyle yaptığın takdirde) ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bunlar senin son sözlerin olsun!” (Buhari 13/6249)
. 👇
4) Rasulullah (s.a.v), uyumak istediği zaman sağ elini sağ yanağının altına koyup sonra üç defa şöyle dua ederdi:
“Ey Allah’ım! Kullarını hesaba çekmek üzere tekrar dirilttiğin gün beni azabından koru! (Tirmizi 3620)
. 👇
5) Rasulullah (s.a.v) her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir içlerine İhlâs, Felak ve Nas Surelerini okuyarak üfler ve ellerini vücudundan ulaşabildiği yerlere önce, başının üzerinden yüzünden ve vücudunun ön kısmından başlayarak meshederdi. Okuma ve meshetmeyi üç kere tekrarlardı.(Buhari)
. 👇
6) Rasulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Yatağına girdiğinde Ayete’l-Kürsi’yi okuyanın üzerinde sabaha kadar Allah tarafından koruyucu bir melek bulunur ve şeytan ona yaklaştırmaz!” (Buhari)
7) 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdulillah 34 kere Allahu Ekber okuyun.(Sabahtan aksama kadar tesbih çekmiş sevabı var)
Read more
Kuran'ın üç ayrı suresinde Hz. Zekeriya'nın dualarından bahsedilir. Yaşı ilerlemişolan Hz. ...
Media Removed
Kuran'ın üç ayrı suresinde Hz. Zekeriya'nın dualarından bahsedilir. Yaşı ilerlemişolan Hz. Zekeriya, kendi ardından kavmi içinde imanı ayakta tutması için Allah'tan bir varis istemiştir. Kendisi çocuk sahibi olmak için oldukça yaşlı, karısı ise kısır olduğu için varisi yoktur ve ... Kuran'ın üç ayrı suresinde Hz. Zekeriya'nın dualarından bahsedilir. Yaşı ilerlemişolan Hz. Zekeriya, kendi ardından kavmi içinde imanı ayakta tutması için Allah'tan bir varis istemiştir. Kendisi çocuk sahibi olmak için oldukça yaşlı, karısı ise kısır olduğu için varisi yoktur ve Allâh'a duada bulunmuştur:

Hani o, Rabbine gizlice seslendiği zaman; Demişti ki: “Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım. Doğrusu ben, arkamdan gelecek yakınlarım adına korkuya kapıldım, benim karım da bir kısır (kadın)dır. Artık bana Kendi Katından bir yardımcı armağan et. Bana mirasçı olsun. Yakup oğullarına da mirasçı olsun. Rabbim, onu razı olunan kıl.” {Meryem Sûresi, 3-6}

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: “Rabbim, bana Katından tertemiz bir soy armağan et. Doğrusu Sen, duaları işitensin” dedi. {Al-i İmran Sûresi, 38}

Zekeriya da; hani Rabbine çağrıda bulunmuştu: “Rabbim, beni yalnız başıma bırakma, Sen mirasçıların en hayırlısısın.” {Enbiya Sûresi, 89}

Ayette Hz. Zekeriya'nın Allâh'a gizlice seslendiği bildirilmektedir. Bu, samimiyetin en büyük göstergelerinden biridir. Nitekim Allâh, Kendisine bu tür bir samimiyet içinde çağrıda bulunan Hz. Zekeriya'nın duasını kabul etmiştir:

Onun duasına icabet ettik, kendisine Yahya’yı armağan ettik, eşini de doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten onlar hayırlarda yarışırlardı, umarak ve korkarak Bize dua ederlerdi. Bize derin saygı gösterirlerdi. {Enbiyâ Sûresi, 90} (Allah buyurdu:) “Ey Zekeriya, şüphesiz Biz seni, adı Yahya olan bir çocukla müjdelemekteyiz; Biz bundan önce ona hiçbir adaşkılmamışız.” (Meryem Suresi, 7)

O mihrapta namaz kılarken, melekler ona seslendi: “Allah, sana Yahya’yı müjdeler. O, Allah’tan olan bir kelimeyi (İsa’yı) doğrulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir.” {Al-i İmran Sûresi, 39}

Ayetlerin devamında bildirildiğine göre, Hz. Zekeriya Allah'ın duasına karşılık ileri yaşına rağmen kendisine bir erkek evlat bağışlamasına şaşırır. Kendisine müjdeyi ileten melek ise O'na Allah'ın kudretini hatırlatır:

Dedi ki: "Rabbim, karım kısır (bir kadın) iken, benim nasıl oğlum olabilir?⤵⤵⤵
Read more
Renk cümbüşü salatam ile hayırlı akşamlar hepinize................... "Allah’ım! Senden ...
Media Removed
Renk cümbüşü salatam ile hayırlı akşamlar hepinize................... "Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde ... Renk cümbüşü salatam ile hayırlı akşamlar hepinize...................
"Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla..." (Hâkim, "De’avât", No:1911) .
RENK CÜMBÜŞÜ MAKARNA SALATASI
1 paket makarna
8-10 adet kornişon turşusu
3-4 adet közlenmiş biber
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
1 kutu konserve mısır
5-6 adet taze soğan
1 çay bardağı zeytin yağı
1 limon suyu
2 su bardağı acısız şalgam suyu
YAPILIŞI 
1 paket makarnayı bölelim yarısnı iki bardak şalgam suyuyla diğer yarısınıda su ile haşlayalım.. Ardından süzelim bir kabın içine alalım. Malzemeleri minik minik doğrayıp ekleyelim , limon suyunu tuzu zeytinyağını koyup karıştıralım. Ardından servis tabağına alalım.. afiyet şifa olsun....
..... #salata #saglikliyasam #yemekrium #lezzetlerim #lezzetkareleri #gramsalata #sunumyeriniz #gulunsectikleri #diyet #lezizsalatalar #salatatarifleri #salatadunyasi #hayatimmutfak #sunumperisi #lezzetli_tariflerle #sahanelezzetler #cay_saati_tariflerim #bes_cayi_lezzetleri #lezzetkarelerim #5çayitarifleri #yemekrium #lezzetrium #sahanesunum #lezzetlerimkahvalti #sahanesunum #aysekoch61salata
Read more
Zilkade ayının son Cuması... Duamız bu memlekete ve dünyanın tüm mazlumlarına... Allah'ım! ...
Media Removed
Zilkade ayının son Cuması... Duamız bu memlekete ve dünyanın tüm mazlumlarına... Allah'ım! Sen şu güzel topraklara iman selameti ver. Ağlayan mazlumları güldür. Hakkın ikamesi için bizi kullan ve bizi sadıklardan eyle! Zalimlerin hilelerini başlarına geçir ve onları sevindirme! . ... Zilkade ayının son Cuması...
Duamız bu memlekete ve dünyanın tüm mazlumlarına...
Allah'ım! Sen şu güzel topraklara iman selameti ver.
Ağlayan mazlumları güldür.
Hakkın ikamesi için bizi kullan ve bizi sadıklardan eyle!
Zalimlerin hilelerini başlarına geçir ve onları sevindirme!
.
Muhammed E. Hocanın duasıydı.
Allahumme Âmin .
.
Mardin'in meshur yemeği MALDUM @zencefil._
kardeşimizden. Ellerine sağlık bacım.
.
MALDUM
Malzemeler:
1 kg orta yağlı kıyma yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber, pul biber, yenibahar
1 kg patlıcan ( kabakta kullanabilirsiniz yada patates te kullanabilirsiniz ) 4-5 adet domates
Yarim kg yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası 1 yemek kaşığı biber salçası
Patlıcanları kızartmak için 2 subardağı sıvıyağ .
Yapılışı:
Patlıcanları yıkayıp yuvarlak olacak şekilde dilimliyoruz
ayçiçek yağında patlıcanları pembeleşinceye kadar kızartıyoruz Kızarmış patlıcanları kağıt havlu üzerine alıyoruz yağını çekmesi için
Kıymayı maydanozu tuzu baharatları pul biberi yoğuruyoruz domatesleri dilimliyoruz .
Fırın tepsisini patlıcanlar kızardığını için yağlamıyoruz Sırasıyla bir dilim kızarmış patlıcan, bir köfte (çiğ olarak )diziyoruz aralarına domates dilimi diziyoruz Tüm malzeme bitinceye kadar aynı işlemi yapıyoruz yeşil biberleri bütün olarak aralarına ekliyoruz. Bir kasenin içine salçaları koyuyoruz ve 2 su bardağı suyla eritiyoruz ve bu sosu yemeğin üzerine gezdiriyoruz 180 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz Afiyet olsun…
Read more
SEVGİ DÜNYANIN EN BÜYÜK NİMETİ BEREKETİ HAZİNESİ NEFESİ KALPATIŞI VE GÜZELLİĞİ.Allahım insan ...
Media Removed
SEVGİ DÜNYANIN EN BÜYÜK NİMETİ BEREKETİ HAZİNESİ NEFESİ KALPATIŞI VE GÜZELLİĞİ.Allahım insan olmak çok güzel TEŞEKKÜR EDERİM.Diana‘yı ayrı bir seviyorum,çocukken her onu gördüğümde ‘büyüyünce bende tıpkı ONUN gibi milyon çocukların gönüllerinde yer almak istiyorum’ demiştim.bir ... SEVGİ DÜNYANIN EN BÜYÜK NİMETİ BEREKETİ HAZİNESİ NEFESİ KALPATIŞI VE GÜZELLİĞİ.Allahım insan olmak çok güzel TEŞEKKÜR EDERİM.Diana‘yı ayrı bir seviyorum,çocukken her onu gördüğümde ‘büyüyünce bende tıpkı ONUN gibi milyon çocukların gönüllerinde yer almak istiyorum’ demiştim.bir hayaldi ama çok sağlam bir güç ile sarıldım bu hayalime.Son nefesi verdiği o tunelden geçerken bile iz kalıyordu derinlerimde,düşündürüyordu beni, kadın olmayı ne güzel yansıtırdı o gözlerindeki sevgi.yıllar sonra.Ve kendime ilk aldığım yüzük ise meğer Diana’nın yüzüğü denilirmiş, otobüste yanıma oturan yaşlı alman bir ninem görmüş ve ‘diananın yüzüğü nede güzel’ demişti, nede bilmeden alıp takmışım meğer ki..Şimdi herşeyi daha iyi anlayabiliyorum şükürler olsun,ozaman çocuktum kocaman bir yüreğin içinde şimdi dünyalar sığmıyor küçüçük bedenime.kendimi bulmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.ben daha ne isterim ki #princessdiana #love #prensesdiana #prenses #seni #kraliçe #yapan #yürek #iman #insanlığın #insan #seviyorum #çocuklar #aşk #huzur #hayal #hayalim #nefesim #umudum #hzhatice #hzmeryem #hzayse #hatice #hzfatima #güzelkadınlar #yürekli #kadınlar #izbırakanlar #dua #yüzük
Read more
Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî ...
Media Removed
Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî radiyallahu anh’tan dinleyelim. “Yermük muharebesinde idim. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleri ile yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde ... Savaş bittikten sonra başından geçeni, şu kardeşliğe örnek teşkil edecek hadiseyi Huzeyfetü'l-Adevî radiyallahu anh’tan dinleyelim. “Yermük muharebesinde idim. Çarpışmanın şiddeti geçmiş, ok ve mızrak darbeleri ile yaralanan Müslümanlar, düştükleri sıcak kumların üzerinde can vermeye başlamışlardı. Bu arada ben de, güçlükle kendimi toparlayarak, amcamın oğlunu aramaya başladım. Son anlarını yaşayan yaralıların arasında biraz dolaştıktan sonra, nihayet aradığımı buldum.

Su istiyor musun?Bir kan seli içinde yatan amcamın oğlu, göz işaretleri ile bile zor konuşabiliyordu. Daha evvel hazırladığım su kırbasını göstererek dedim ki: - Su istiyor musun? Belli ki, istiyordu. Çünkü dudakları hararetten âdeta kavrulmuştu. Göz işareti ile,"Çabuk, hâlimi görmüyor musun?" der gibi bana bakıyordu. Ben kırbanın ağzını açtım, suyu kendisine doğru uzatırken, biraz ötede yaralıların arasında Hz. İkrime’nin sesi duyuldu:
- Su! Su! Ne olur, bir tek damla olsun, su!

Amcamın oğlu Hâris, bu feryâdı duyar duymaz, göz ve kaş işaretleriyle suyu hemen Hz. İkrime’ye götürmemi istedi.

Kızgın kumların üzerinde yatan şehitlerin aralarından koşa koşa, Hz. İkrime’ye yetiştim ve hemen kırbamı kendisine uzattım. İkrime hazretleri elini kırbaya uzatırken, Hz. Iyas’ın iniltisi duyuldu: - Ne olur bir damla su verin! Allah rızâsı için bir damla su!

Bu feryâdı duyan Hz. İkrime, elini hemen geri çekerek suyu Iyas’a götürmemi işaret etti. Suyu o da içmedi.
Hepsi şehit oldular.

Ben kırbayı alarak şehitlerin arasından dolaşa dolaşa, Hz. Iyas’a yetiştiğim zaman, son nefesini Kelime-i Şehadet getirerek tamamladı. Derhal geri döndüm, koşa koşa Hz. İkrime’nin yanına geldim. Kırbayı uzatırken bir de ne göreyim? Onun da şehit olduğunu müşahede ettim.

Bari dedim, amcamın oğlu Hz. Hâris’e yetiştireyim. Koşa koşa ona geldim, ne çare ki, o da ateş gibi kumların üzerinde kavrula kavrula ruhunu teslim eylemişti.
Hayatımda birçok hâdise ile karşılaştım. Fakat hiçbiri beni bu kadar duygulandırmadı. Aralarında akrabalık gibi bir bağ bulunmadığı hâlde, bunların birbirine karşı bu derece fedakâr ve şefkatli hâlleri gıpta ile baktığım en büyük iman kuvveti tezahürü olarak hafızama âdeta nakşoldu!
Read more
Sabah müqəddəs Ramazan ayının üçüncü günüdür. Axşam.az bu günün duasını sizlərə təqdim edir: Allahım ...
Media Removed
Sabah müqəddəs Ramazan ayının üçüncü günüdür. Axşam.az bu günün duasını sizlərə təqdim edir: Allahım mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır. Mənə bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən bir pay ver, səxavətliliyinə xatir ey, səxavətlilərin ... Sabah müqəddəs Ramazan ayının üçüncü günüdür.

Axşam.az bu günün duasını sizlərə təqdim edir:

Allahım mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et, məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır. Mənə bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən bir pay ver, səxavətliliyinə xatir ey, səxavətlilərin ən səxavətlisi!

İmsak duası: “Ya Rəbbim indi nə qədər sahura qalxan mömin varsa onların niyyətini qəbul et. Qalxmayanlara da niyyət nəsib et Rəbbim”

Orucu açan zaman oxunan dua: “İlahi, səndən ötrü oruc tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla!” “Allahım! Sənin üçün oruc tutdum. Sənə iman etdim. Sənə güvənib dayandım. Ruzinlə iftar etdim. Bizdən bunu qəbul et. Şübhəsiz Sən, hər şeyi eşidən və bilənsən” “Susuzluq getdi. Damarlar islandı. İnşallah savab sabit oldu” “Ey bağışlaması bol olan Allahım! Məni, ana-atamı və bütün möminləri hesab günündə mağfirət et”. Allah dualarınızı qəbul etsin!
Read more
Mübarək Ramazan ayının fəzilətlərini Məsumların (ə) dilindən eşidək. Hərət Peyğəmbər (s) ...
Media Removed
Mübarək Ramazan ayının fəzilətlərini Məsumların (ə) dilindən eşidək. Hərət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ramazan ayı Allahın ayıdır və o elə aydır ki, Allah onda həsənələri artırar, günahları pak edər və o, bərəkət ayıdır". İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim Ramazan ayının bir gününü (üzrü ... Mübarək Ramazan ayının fəzilətlərini Məsumların (ə) dilindən eşidək.

Hərət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ramazan ayı Allahın ayıdır və o elə aydır ki, Allah onda həsənələri artırar, günahları pak edər və o, bərəkət ayıdır". İmam Sadiq (ə) buyurur: "Hər kim Ramazan ayının bir gününü (üzrü olmadan) yeyərsə, iman ruhu ondan ayrılar". Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmam Əli (ə) buyurur: "Ramazan ayı - Allahın ayıdır, Şəban - Peyğəmbərin (s) ayıdır, Rəcəb- mənim ayımdır". Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Ramazan elə aydır ki, əvvəli rəhmət, ortası bağışlanma, sonu cəhənnəm atəşindən azad olmaqdır". (Beytutə saytı)

HəzrətPeyğəmbər (s) buyurur: "Ramazan ayının ilk gecəsində səmanın qapıları açılar və son gecəsinə qədər bağlanmaz". Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Əgər Allah bəndəsi bilsəydi ki, Ramazan ayında (hansı bərəkətlər) vardır, istəyərdi ki, bütün il boyu Ramazan ayı olsun". İmam Sadiq (ə) buyurur: "(Əməlin hesabının) başlanğıcı Qədr gecəsidir. O gecədə gələcək ilin proqramı yazılar". İmam Sadiqə (ə) sual verirlər ki, Qədr gecəsi necə min gecədən daha üstündür? Həzrət (ə) buyurur: "O gecədəki yaxşı əməllər, Qədr gecəsi olmayan min ayın əməllərindən daha yaxşıdır". İmam Sadiq (ə) buyurur: "Orucun təkmili zəkat verməklədir, yəni fitrə. Həmçinin Peyğəmbərə (s) salavat göndərmək - namazın kamalıdır (təkmil edicisidir)". İmam Baqir (ə) buyurur: "Hər şeyin baharı vardır və Quranın baharı - Ramazan ayıdır". İmam Rza (ə) buyurur: "Hər kim Ramazan ayında Allah Kitabından bir ayə oxuyarsa, sanki başqa aylarda bütün Quranı oxumuş kimi olar".
Read more
Əbu Talibin vəfatı İlk İslam xanımının, ilk müsəlman qadınının – Xədicənin vəfatından bir neçə ...
Media Removed
Əbu Talibin vəfatı İlk İslam xanımının, ilk müsəlman qadınının – Xədicənin vəfatından bir neçə ay keçmişdi. Peyğəmbərin (s) qəlbi isə hələ də qəmlə-kədərlə dolu idi. Axı o həzrət İslama ilkin iman gətirmiş bir qadını, Peyğəmbəri (s) ilk dəfə təsdiq etmiş Xədicəni itirmişdi. Xədicə ... Əbu Talibin vəfatı İlk İslam xanımının, ilk müsəlman qadınının – Xədicənin vəfatından bir neçə ay keçmişdi. Peyğəmbərin (s) qəlbi isə hələ də qəmlə-kədərlə dolu idi. Axı o həzrət İslama ilkin iman gətirmiş bir qadını, Peyğəmbəri (s) ilk dəfə təsdiq etmiş Xədicəni itirmişdi. Xədicə ilə birgə yaşadıqları həyatın – o böyük fədakarlıq, sədaqət və vəfadarlığın şirin xatirələri və ömrünün son illərində düşmənlərin əzab-əziyyətinin doğurduğu ağrılı-acılı xatirələri o həzrətin xəyalında dolaşır, ona rahatlıq vermirdi... Əfsuslar ki, mübarək qəlbindəki bu yara hələ qaysaq bağlamamışdı ki, başqa bir dərdlə üzləşdi. Bu dəfəki ağır dərd-qəmi əmisini itirməsi üzündən idi... Alicənab, mərhəmətli əmisi Əbu Talib – dənizlər qədər böyük o ürək sahibi əldən getdi. Peyğəmbəri (s) uşaqlıq yaşlarından himayəyə götürən, ömrünün sonuna qədər bir an belə o həzrətdən məhəbbət və qayğısını çəkməyən, onun köməyinə tələsən, həyatının ən ağır, ən acılı anlarında ona arxa duran əmisi... Qırx ildən artıq bir müddət ərzində Peyğəmbərə (s) hər cür yardım əlini uzadan, dərdini-qəmini öz dərd-qəmi bilən, düşmənlərdən qoruyan, pak nəslinin hörmət və nüfuzunu həmişə uca tutan, qardaşı oğlunun müdafiəsi yolunda bütün əzab-əziyyətlərə dözən, nəyi varsa hamısını İlahi ayininin yayılması xatirinə fəda edən əmisi. Əli (ə) kimi bir qəhrəman övladı – Allahın aslanını, şirini tərbiyə edən, Peyğəmbərin (s) xidmətində qoyan əmisi...
Bəli, əziz hamisi Xədicənin vəfatından bir neçə ay sonra belə bir hörmətli əmisi, belə bir dostu və arxası, özü də çoxlu əzab-əziyyətlərə dözdükdən, xüsusilə də Şibi – Əbu Talibin işkəncəli mühasirəsindən sonra dünyay gözünü yumdu, Peyğəmbəri (s) yeni bir böyük yas içində qoydu...
Əbu Talibin ölümü ilə peyğəmbərlik nəslinə yeni bir qəm-kədər üz verdi. Bu arasıkəsilməz qəmlər o dərəcədə ağır idi ki, Allahın Rəsulu (s) həmin qəmli ili "Ammül-hüzn” – qəm və matəm ili adlandırdı...
Təbii ki, bu böyük müsibətdə hamıdan çox təsirlənən, qüssələnən Fatimə (ə) idi. Çünki bir tərəfdən hələ anasının yasını saxlayırdı, bir tərəfdən də Əbu Talibi çox istədiyindən onun vəfatına görə bərk kədərlənirdi. Bir yandan da görürdü ki, Əbu Talibin vəfatı möhtərəm atasına bərk təsir etmişdir.
Read more
ESTAİZUBİLLAH . 2.125 - Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kâbe’yi tertemiz tutun.” . 2.127 ... ESTAİZUBİLLAH
.
2.125 - Hani, biz Kâbe’yi insanlara toplantı ve güven yeri kılmıştık. Siz de Makam-ı İbrahim’den kendinize bir namaz yeri edinin. İbrahim ve İsmail’e şöyle emretmiştik: “Tavaf edenler, kendini ibadete verenler, rükû ve secde edenler için evimi Kâbe’yi tertemiz tutun.”
.

2.127 - Hani İbrahim, İsmail ile birlikte evin (Kâbe’nin) temellerini yükseltiyor, “Ey Rabbimiz! Bizden kabul buyur! Şüphesiz sen hakkıyla işitensin, hakkıyla bilensin” diyorlardı.
.

2.158 - Şüphesiz Safa ile Merve, Allah’ın nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe’yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse, bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse, şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir.
Bakara 125, 127, 158 .

5.95 - "Ey iman edenler! İhramlı iken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlı iken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza , Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir."
Aliimran 95 .

5.97 - "Allah; Ka’be’yi, o saygıdeğer evi, haram ayı , hac kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah’ın bildiğini ve Allah’ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir."
Maide 97 .

14.37 - “Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını, senin kutsal evinin Kâbe’nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz! Namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir, onları ürünlerden rızıklandır, umulur ki şükrederler.” İbrahim 37
.

22.26 - "Hani biz İbrahim’e, Kâbe’nin yerini, “Bana hiçbir şeyi ortak koşma; evimi, tavaf edenler, namaz kılanlar, rükû ve secde edenler için temizle” diye belirlemiştik."
Hac 26
. 👇🏻👇🏻👇🏻
Read more
Oruç açarken Sual: Orucu hangi gıda ile açmak gerekir? CEVAP Sünnet olan hurmayla, su veya ...
Media Removed
Oruç açarken Sual: Orucu hangi gıda ile açmak gerekir? CEVAP Sünnet olan hurmayla, su veya sütle açmaktır. Bunlar da yoksa meyve veya sebzeyle açılabilir. Mesela zeytinle açılır. Ateşte pişmiş şeyle, mesela ekmekle, çayla, çorbayla açmamalı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (İftarı ... Oruç açarken

Sual: Orucu hangi gıda ile açmak gerekir?
CEVAP
Sünnet olan hurmayla, su veya sütle açmaktır. Bunlar da yoksa meyve veya sebzeyle açılabilir. Mesela zeytinle açılır. Ateşte pişmiş şeyle, mesela ekmekle, çayla, çorbayla açmamalı. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(İftarı hurmayla açın, zira o berekettir. Şayet hurma bulamazsa suyla iftar edin, çünkü o temizleyicidir.) [İ. Mace]

Bu konudaki diğer hadis-i şeriflerden üçü de şöyledir:
(Peygamber efendimiz, taze hurmayla iftar ederdi. Taze hurma yoksa kuru hurmayla, o da yoksa suyla iftar ederdi.) [Tirmizî] (Peygamber efendimiz iftarını sütle de açardı.) [Dâre Kutnî] (Peygamber efendimiz, üç hurmayla veya ateş dokunmamış bir şeyle iftar ederdi.) [Ebu Ya’la]

İftar duaları
Sual: Orucumuzu açarken ve açtıktan sonra nasıl dua etmeliyiz?
CEVAP
Oruçlunun özellikle iftara yakın zamanda yapılan duası makbuldür. Üç hadis-i şerif:
(Oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır.) [İbni Mace] (Oruçlunun duası reddedilmez.) [Tirmizî] (Oruçlun iftar vakti yaptığı duayı Allahü teâlâ geri çevirmez.)[Beyhekî]

İftardan önce, Euzü ve Besmele çekilip, (Allahümme yâ vâsi'al-mağfireh iğfirlî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lil-müminîne vel müminât yevme yekûmülhisâb) denir. Orijinali için buraya tıklayınız.Mânâsı şöyledir:
(Ey mağfireti çok geniş olan Allah'ım! Kıyamet günü hesaba çekilirken, beni, ana babamı, hocamı, erkek ve kadın bütün müminleri affet!) Birkaç lokma yiyip içtikten sonra, (Zehebezzama' vebtelletil urûk ve sebe-tel-ecr inşâallahü teâlâ) denir ve yemeğe başlanır. Mânâsı kısaca şöyle: (Açlık, susuzluk bitti. İnşallah sevabına da kavuştuk.) [İbni Mace]

Peygamber efendimiz, şöyle de dua ederdi:
(Allahümme leke sumtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve alâ rızkıke eftartü, fe tekabbel minnâ. İnneke entes-semiül âlim.) [Mânâsı: “Yâ Rabbî, rızan için oruç tuttum. Sana iman ettim, sana güvenip dayandım. Rızkınla iftar ettim, ibadetimi kabul et! Elbette sen, her şeyi işiten ve bilensin.”] (Ebu Davud)

Peygamber efendimiz, bir toplulukta iftar edince de, şöyle dua ederdi:
(Sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeğinizi takva sahipleri yesin ve melekler sizin için istigfar etsin!) [İ. Ahmed]
Read more
Allah’ım! Senden istenilenlerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, ...
Media Removed
Allah’ım! Senden istenilenlerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını diliyorum. Beni sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini lutfeyle, imanımı tahkike erdir, derecelerimi ... Allah’ım! Senden istenilenlerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını diliyorum.

Beni sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini lutfeyle, imanımı tahkike erdir, derecelerimi yüksek eyle, namazımı kabul eyle, hatamı affeyle. Allah’ım! Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. (Âmîn) Kabul buyur Allah’ım.

Allah’ım! Senden işlerimi hayırla başlamasını, sonlarının, tamamının, evvelinin, açık ve gizlisinin hayır olmasını, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Âmîn) Kabul buyur Allah’ım. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle. Allah’ım! Senden şanımı yüceltmeni, günah yükümü kaldırmanı, işimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, fercimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Âmîn) Kabul buyur Allah’ım.

Allah’ım! Nefsimi, işitmemi, görmemi, ruhumu, yaratılışımı ve ahlâkımı, ailemi, hayatımı, ölümümü ve işlerimi benim için mübârek eylemeni istiyorum. İyiliklerimi kabul eyle. Allah’ım! Senden cennette yüksek dereceleri istiyorum. (Âmîn) Kabul buyur Allah’ım.

Ey kalpleri çeviren! kalbimi dinin üzere sabit kıl.

Allah’ım! Senden faydalı bir ilim, kabul edilen bir amel ve helal bir rızık istiyorum.

#hayırlısı
Read more
Elhamdilillâhi Rabbil alemiyn vesselatu vesselâmu ala seyyidina Muhammeden ve alâ alihi ve sahbihi ...
Media Removed
Elhamdilillâhi Rabbil alemiyn vesselatu vesselâmu ala seyyidina Muhammeden ve alâ alihi ve sahbihi ecmaıyn.Ya Rab bizi bayrama kavuşturdun hamdolsun. Asıl ahiret yurdunda Cemalini görerek Bayrama ulaştır bizleri. Yoksulların öksüz ve yetimlerin sıkıntısını izale etmeyi nasip ... Elhamdilillâhi Rabbil alemiyn vesselatu vesselâmu ala seyyidina Muhammeden ve alâ alihi ve sahbihi ecmaıyn.Ya Rab bizi bayrama kavuşturdun hamdolsun. Asıl ahiret yurdunda Cemalini görerek Bayrama ulaştır bizleri. Yoksulların öksüz ve yetimlerin sıkıntısını izale etmeyi nasip et bizlere. Bizleri af ve mağfiret eyle. Göçmüşlerimize rahmet yaşayanlarımıza hayırlar ihsan eyle. Sev bizi sevdir bizi debindir bizi Allahım. Ülkemizi islâm alemini Aziz eyle, latif eyle muzaffer eyle. Soyumuzdan gelenleri Salih ve Saliha eyle. Efendimize lâyık olacak gelin ümmetim diyeceği kuran ahlakı ile yaşamayı hepinmize nasip eyle. Bizleri iman ve ibadetle olgunlaştır Allahım affedilmemiş hiç günah bırakma. Sayılı nefeslerimizi Rabbimizin razı olacağı halde kullanmayı lütfetye. Bizlere lütfi Kerem ile ikram eyle. İhtiyacımızı Sen gider Allahım. Verdiğin her azamızdan ölünceye kadar istifade ettir. Bizi bütün insanlığa faydalı olan kullarından eyle. Rabbim kardeşlerimin ne sıkıntısı varsa gider. Sahili selamete ulaştır. Bir daha ki bayramı Kabede yaşamayı nasip eyle..Velhamdülillahi Rabbil alemiyn. Fatiha
Read more
Seni seviyorum... Hem de hiç utanmadan,sıkılmadan,nasıl düşünür,yanlış mı anlar,sevdiğimi ...
Media Removed
Seni seviyorum... Hem de hiç utanmadan,sıkılmadan,nasıl düşünür,yanlış mı anlar,sevdiğimi bu kadar çok söyleyince benden bikar mı diye kafa yormadan,hesapsızca seviyorum. Cunku biliyorum,Sen,bunlardan munezzehsin. Her an ,her saniye söylemekten de bıkmiyorum... Sen'i SEVİYORUM!Ama ... Seni seviyorum... Hem de hiç utanmadan,sıkılmadan,nasıl düşünür,yanlış mı anlar,sevdiğimi bu kadar çok söyleyince benden bikar mı diye kafa yormadan,hesapsızca seviyorum. Cunku biliyorum,Sen,bunlardan munezzehsin. Her an ,her saniye söylemekten de bıkmiyorum... Sen'i SEVİYORUM!Ama en çok gecenin bir vaktinde,sıcacık yatağımdan kalkıp,balkona çıkıp sessizliği dinleyip, başımı gökyüzüne çevirdiğimde,o trilyonlarca yıldızı,goktaslarını,gezegenleri,gunesi-ayi birer kandil gibi nasıl ışıttığına,nasıl galaksileri bir hesaba göre yönettiğine hayran kalıp,yazın bizi ısıtıp,sonbaharda ferahlattigina şükredip,her an iman tazeliyorum... Yeterince şükredemediğime, akil balîğ olduğum andan itibaren çok daha düzgün bir Mu'min olamadığıma, gençken,bedenim sapasağlamken daha çok secdeye varmadığıma, dünyalık iislerime,Sana ayirdigimdan kat ne kat zaman ayırdığıma hayiflaniyorum. Ama değil mi ki hala nefes alıp veriyorum,fırsatım var demektir deyip sarılıyorum seccademe,tesbihime... Daha bir şevkle sarılıyorum Salih amellerime... Teşekkür ederim Allah'ım,bugün de uyandırdığın,bana ,Cennetin anahtarı olan ANNE-BABAMA hizmet etme,Sana karşı hatalarimi telafi etmeme fırsat verdiğin için. Bizi akşama "İYİ Kİ "lerle dolu bir gün geçirerek ulaştır,kıymet bilen, iyi insanlarla karsilastir.Hic ummadigimiz hayır kapıları aç ,hastalıklara şifa ver,borçlarımızı ödeyebilmeyi,felaha çıkabilmeyii nasip eyle. Bugün ve her gun,her davranış,her hareketimizde , önce Senin rizani almayı hedeflemeyii nasip eyle... Bizi koru,bizi sev....Senin herşeye gücün yeter,amin... #namaz #sabah #huşu
Read more
Allah’ım! Şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan Sana sığınırım! Allah’ım! ...
Media Removed
Allah’ım! Şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan Sana sığınırım! Allah’ım! Sen’in gazabından, kullarının şerrinden şeytanların telkinlerinden Sana sığınırım! Allah’ım! Ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bana yardımcı ol! Allah’ım! Düşman topluluğunun ... Allah’ım! Şirkten, şüpheden, münakaşadan, kötü ahlaktan ve kötü zandan Sana sığınırım!
Allah’ım! Sen’in gazabından, kullarının şerrinden şeytanların telkinlerinden Sana sığınırım!
Allah’ım! Ölümün şiddetine ve ölüm sekeratına karşı bana yardımcı ol!
Allah’ım! Düşman topluluğunun kötülüklerini def etmeni istiyor ve onların şerlerinden Sana sığınıyorum!
Allah’ım! Ahlâkın, amellerin ve nefsin isteğinin fenalıklarından Sana sığınırım!
Allah’ım! Dünyada ve ahrette rezil ve zelil olmaktan Sana sığınırım!
Allah’ım! Küfürden, fakirlikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden Sana sığınırım!
Allah’ım! Her canlının şerrinden ve her hasetçinin kem gözünden Sana sığınırım!
Allah’ım! Borç yükünden ve azgın insanların üzerime gelmesinden Sana sığınırım!
Allah’ım! Kur’an’ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur eyle!
Allah’ım! Tarafından bana mağfiret buyur, bana merhamet et! Çünkü Sen Gafur ve Rahimsin.
Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağımız gün, ben, ana-babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle!
Allah’ım! Tarafından bana mağfiret buyur, bana merhamet et! Çünkü Sen Gafur ve Rahîm’sin.
Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağımız gün, beni, ana-babamı ve bütün iman edenleri mağfiret eyle!
Ey Rabbimiz! Biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla ve bizi o ateştin azabından koru!
Allah’ım! Sen’den hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim!
Allah’ım! Sen’in sevgini ve Sen’i sevenlerin sevgisini ve beni Sen’in sevgine ulaştıracak ameli istiyorum!
Allah’ım! Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v.) hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum!
Ya Rab! Beni, Sana yönelenlerin en fazla yöneleni, rahmetine yaklaşanların en çok yaklaşanı yap!
Ey Rabbim! Her türlü fesatçı ve bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et!
Ey Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve işimizden bizim için bir kurtuluş yolu hazırla!
Ey Rabbimiz! Üstümüze sabır yağdır! Bizi Müslüman olarak öldür!
Allah’ım! İman ziynetiyle beni güzelleştir, imanı bana hidayet sembolü kıl!
Allah’ım! Kulak ve gözlerime kuvvet ver, onları bana bağlı kıl, bana haksızlık edene karşı yardım et!
Rabbim! Göğsüme genişlik ver...
Read more
"Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq və bir.birinizi tanıyasınız deyə sizi ...
Media Removed
"Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq və bir.birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Əslində Allah yanında ən hörmətliniz ən təqvalınızdır. Şübhəsiz, Allah bilən, xəbərdardır."(Hucurat-13 ) Qurani-kərimdə çox təsadüf olunan sözlərdən ... "Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından yaratdıq və bir.birinizi tanıyasınız deyə sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Əslində Allah yanında ən hörmətliniz ən təqvalınızdır. Şübhəsiz, Allah bilən, xəbərdardır."(Hucurat-13 )
Qurani-kərimdə çox təsadüf olunan sözlərdən biri də, «təqva»dır. Allah-təala öz bəndələrini təqvalı olmağa çağırır.
«Təqva» sözü lüğətdə özünü qorumaq, çəkinmək mənasını daşıyır. Başqa sözlə təqva, insanı nəfs istəklərindən çəkindirə biləcək daxili bir qüvvədir. Həzrəti Əli (ə) buyurur:«Bilin ey Allah bəndələri, təqva möhkəm və keçilməz bir qaladır».
Allahın Peyğəmbəri (s): «Bir xislət var ki, kim ona bağlı olsa, dünya və axirət onun əmrinə tabe olar və o, cənnəti əldə edər. Dedilər: O nədir, ey Allahın Peyğəmbəri? Buyurdu: Təqva! Kim insanların ən hörmətlisi olmaq istəyirsə, gərək Allahdan qorxsun. Həzrət sonra bu ayəni oxudu: Kim Allahdan qorxsa, Allah ona bir çıxış yolu əta edər və ona güman etmədiyi yerdən ruzi verər.(Təlaq-2,3)
Qurani-kərimdə təqvanın çox sayda təsirlərindən söz açılır. Onlardan biri də insanın qəlbindən hicab və pərdələrin aradan qalxmasıdır.
Quranın müxtəlif ayələrində iman, təqva və dünyagörüşün arasında olan bağlılığa işarə olunub. O cümlədən "Ənfal" surəsinin 29-cu ayəsində deyilir:
یا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّهَ یَجْعَلْ لَکُمْ فُرْقاناً
«Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, O, sizə haqla batili bir-birindən ayırd edən bir nuraniyyət verər.»
Həmçinin "Bəqərə" surəsinin 282-ci ayəsində deyilir:
وَ اتَّقُوا اللّهَ وَ یُعَلِّمُکُمُ اللّهُ
«Təqvalı olun və Allah sizə təlim edər.»
Bu ayələrdə birmənalı şəkildə deyilir ki, "əgər iman gətirsəniz və təqvalı olsanız Allah-tala sizə elə bir nur bəxş edər ki, onun işığı altında irəliləyə bilərsiniz".
Bu iki anlayış arasındakı əlaqəni bəzən bizim üçün açılmamış mənəvi yönlərindən əlavə əqli təhlil və araşdırma ilə də dərk etmək mümkündür. (رابطه این دو، علاوه بر جنبه هاى معنوى که بعضاً براى ما ناشناخته است، از نظر تحلیل عقلى نیز، قابل درک است)
Ardı⤵️⤵️⤵️
Read more
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Ey Rabbimiz! Bizi birbirinden güzel evlatlarla sevindirdin ...
Media Removed
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Ey Rabbimiz! Bizi birbirinden güzel evlatlarla sevindirdin nimetlendirdin şefkatin en tatlısı ile tanıştırdın; Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun. Onların emanet olduğunu, asıl sahiplerinin sen olduğunu bize unutturma. Onları önce ve daima ... Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed. Ey Rabbimiz! Bizi birbirinden güzel evlatlarla sevindirdin nimetlendirdin şefkatin en tatlısı ile tanıştırdın; Sana sonsuz hamd-ü senalar olsun.

Onların emanet olduğunu, asıl sahiplerinin sen olduğunu bize unutturma. Onları önce ve daima Senin kulun oldukları bilinci ile yaşat. Sana asi olmaktan onları yine Sen koru Allah’ım.

Emir ve yasaklarına gönüllerinde hiç bir sıkıntı duymadan tabi olmaya onları muvaffak et.

Senin emirlerini herşeyin üzerinde tutacak bir iman ve teslimiyet ver.

Allah’ım yavrularımızı Kur’an’ı, Senin razı olacağın okuyan anlayan yaşayan kullarından eyle.

Kur’an’ı hayatlarının merkezine almayı,hayatlarının her aşamasında onu rehber edinmelerini,Kur’an’a hizmet etmeyi nasip et.

Ey yerlerin ve göklerin Rabbi! yavrularımızı imanla yaşat imanla öldür.

Hayatı onlar hakkında seni arayıp bulmanın vasıtası, ölümü rahmetine kavuşmanın basamağı eyle.

Onları mü’min ferasetiyle donat. Allah’ın dostlarını dost edinmeyi, Allah düşmanlarını düşman bilmeyi nasip et.

Hakkı hak olarak bilip ittiba etmeyi, batılı batıl olarak görüp içtinap etmeyi de nasip et Allah’ım!

Onlara gözlerinin gönüllerinin aydınlığı olacak,dinlerini takviye edecek, iki dünyada refakat edecek, hayırlı eşler nasip et.

Senin verdiğin yeteneklere uygun, insanlara faydalı olacakları helal rızık kazanabilecekleri hayırlı meslekler ve o mesleklere ulaştıracak hayırlı okullar nasip et.

Dünyayı çocuklarımız için nihai hedef yapma.

Dünyalarını ahireti unutmadan yaşamayı nasip et.

Onların sahibi Sensin.

Yavrularımıza sahip çık Allah’ım!Amin.
(Merhum Hacıveyiszade Mustafa Kurucu’nun duasi) #portakalagacinindualari
Read more
@ilim_yolculugu_ - @matlubem Davulsuz,zurnasız, bir garip boynu bükük, kimselerin bilmediği ve de umursamadığı halde,sessiz sedasız geliverdin; HOŞ GELDİN HİCRİ YENİ YIL Kendi değerimiz olan HİCRÎ TAKVİME göre yeni yılımız “ 1 Muharrem 1440 " BUGÜN AKŞAM başlıyor... 11 Eylül ... @ilim_yolculugu_ - @matlubem Davulsuz,zurnasız, bir garip boynu bükük, kimselerin bilmediği ve de umursamadığı halde,sessiz sedasız geliverdin;
HOŞ GELDİN HİCRİ YENİ YIL
Kendi değerimiz olan HİCRÎ TAKVİME göre yeni yılımız
“ 1 Muharrem 1440 "
BUGÜN AKŞAM başlıyor...
11 Eylül 2018 Salı günü (yarın) yeni yılın ilk günü.
🙋🏻
Bu vesîleyle yeni hicrî yılınızı
TEBRİK EDER;
yeni TEFEKKÜRLERE,
yeni TÖVBELERE,
yeni NİYETLERE, yeni yeni KHAYRLARA, 
yeni İYİLİK ve GÜZELLİKLERE, 
Hz.ALLAH'ın (c.c.) rızâsının olduğu
YENİ BAŞLANGIÇLARA
vesile olmasını Rabb-i Zülcelâl'den temenni ederim.
🤲🕋🤲
SENE SONU DUASI:
Her kim Zilhicce'nin sonunda;
(Yani bugün)
🤲 “Ey ALLAH'ım !
Bu sene, Senin razı olmayıp beni nehyettiğin şeylerden her ne yaptıysam ben onları unuttum,
SEN İSE UNUTMADIN..
Bana ceza vermeye kadirken mühlet verdin ve ben, Sana karşı gelme cüreti göstermişken
BENİ TÖVBEYE DAVET ETTİN...
🤲 Ey ALLAH'ım !
Ben bütün bunlardan dolayı Senden MAĞFİRET diliyorum.
Beni mağfiret eyle!
🤲 Ey Kerem sahibi!
Ey Celâl ve İkram sahibi!
Bu sene,
Senin razı olup bana sevap vad ettiğin hangi AMELLERİ işlediysem,
Senden dilerim ki onları benden KABUL EDESİN ve Senden ÜMİDİMİ kesmeyesin!
🤲 Ey Kerem Sahibi, KABUL EYLE !
Efendimiz MUHAMMED'e (sav) ve âl-i Ashabına Salât-ü Selâm eyle! ”
derse,
👹 şeytan:
“Biz, bu sene yorulup bu GÜNAHLARI işletmek için zahmet çektik, o bir anda HEPSİNİ SİLDİRDİ” diyerek yüzüne toprak saçar.”
😆🙋🏻😉
Hadi bir güzellik yapalım ve
ŞEYTANI ÇILDIRTALIM .!
🤲 Şöyle güzelce Rabbimize yönelelim ve kendimize çeki düzen vererek SİLKİNELİM..
Geçen geçti, değiştiremeyiz sadece TÖVBE EDEBİLİRİZ..
Ama eğer ömrümüz varsa henüz yaşayacağımız günler var önümüzde..
Hiç olmazsa bundan sonrası için
GAYRET EDELİM ve YARDIM İSTEYELİM..
Olur mu?
.
~<<💖🙋🏻😆🤲🕋🤲💖😉👹😁>>~
.
.
.
#hicriyeniyıl  #mübarekolsun  #affet  #istiğfar  #sabır #selamet  #kuranıkerim  #iman  #dua  #tövbe  #allah #allahuekber  #hzmuhammed  #hayat  #islam  #sevgi #huzur  #dost  #ibadet  #azap  #cehennem  #cennet #sevinç  #anıyakala  #hayatakarken -
Read more
ZƏNN ETMƏK. QEYBƏT ETMƏK VƏ TƏCƏSSÜS ETMƏK SƏHVİ Ey iman edənlər, zəndən çox qaçın, çünki zənnin ...
Media Removed
ZƏNN ETMƏK. QEYBƏT ETMƏK VƏ TƏCƏSSÜS ETMƏK SƏHVİ Ey iman edənlər, zəndən çox qaçın, çünki zənnin bir qismi günahdır. Təcəssüs etməyin (bir-birinizin gizli istiqamətlərini araşdırmayın). Bir-birinizin qeybətini etməyin (arxasından çəkişdirməyin.) Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ... ZƏNN ETMƏK. QEYBƏT ETMƏK VƏ TƏCƏSSÜS ETMƏK SƏHVİ

Ey iman edənlər, zəndən çox qaçın, çünki zənnin bir qismi günahdır. Təcəssüs etməyin (bir-birinizin gizli istiqamətlərini araşdırmayın). Bir-birinizin qeybətini etməyin (arxasından çəkişdirməyin.) Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyərmi? Baxın, bundan iyrənirsiniz. Allahdan qorxub-çəkinin. Şübhəsiz ki, Allah, tövbələri qəbul edəndir, Rəhmlidir. (Hucurat Surəsi, 12)
.
.

Ayədə, möminin çəkinməsi lazım olan üç əhəmiyyətli rəftardan söz edilir; zənn etməmək, qeybət etməmək, təcəssüs etməmək ... Bunlar eyni zamanda bir-biri ilə əlaqəli davranışlardır. Çünki qeybət edən, yəni bir mömini arxasından çəkişdirən adam, onsuz da onun haqqında bəzi pis zənnləri da bəsləyir deməkdir. Eyni şəkildə təcəssüs edən bir adam da müxtəlif hesab etdiyi zənnlərinə görə belə bir rəftar göstərir.
.
.
.

Hər üçünün də ortaq nöqtəsi, möminləri incidən, möminlər arasındakı t.sanüt və həmrəyliyi zədələyən, sevgi, şəfqət və mərhəməti azaldan davranışlar olmasıdır. Hamısı da küfr cəmiyyətinin gündəlik həyatında imtina edilməz hala gəlmiş çirkin vərdişləridir. Cahiliyyənin çox təbii qarşıladığı bu vərdişlərin əslində nə qədər narahatlıq verən hərəkətlər olduğu ayədəki qeybətlə əlaqədar bənzətmədən də aydın ola bilər. Ayrıca bir başqa ayədə də 'arxadan çəkişdirənlər' haqqında Allahın böyük bir xəbərdarlığı var. Ayənin hökmü belədir:
.
.

Arxadan çəkişdirb duran, qaş göz hərəkətləri ilə lağ edən hər adamın vay halına ... (Huməzə surəsi, 1)
Xeyr; and olsun o, 'hutamə'yə atılacaq. "Hutamə" nin nə olduğunu sənə bildirən nədir? Allahın yanar odudur. (Huməzə surəsi, 4-6) .
.

Göründüyü kimi ayənin davamında, bu davranış formasını mənimsəyənlər istiqamətli qəti bir cəhənnəm təhdidi var. Bu təhdid diqqətə alındığında bu əxlaqın möminlərin çox diqqətli olmaları lazım olan Quran xarici bir davranış olduğu görülər.
İnkarçıların bir-birlərinə olan kin, həsəd və gözü götürməməzlikdən qaynaqlanan təcəssüs, qeybət kimi davranışları şeytan möminlərə məqbul göstərə bilmək üçün din adına etdirməyə çalışa bilər.
Read more
<span class="emoji emoji1f343"></span>Hz. Ali'nin doğumu sıradan bir şekilde olmamıştır.<span class="emoji emoji1f339"></span><span class="emoji emoji1f33f"></span> ................…….......................... <span class="emoji emoji1f33f"></span> ...
Media Removed
Hz. Ali'nin doğumu sıradan bir şekilde olmamıştır. ................…….......................... Hz. Ali'nin annesi Fatıma bint-i Esed bin Haşim, Peygamber Efendimize ilk iman eden hanımlardandır. İslam dini gelmeden önce Hz. İbrahim'in dinine tabi idi. Fatıma bint-i ... 🍃Hz. Ali'nin doğumu sıradan bir şekilde olmamıştır.🌹🌿
................……..........................
🌿 Hz. Ali'nin annesi Fatıma bint-i Esed bin Haşim, Peygamber Efendimize ilk iman eden hanımlardandır. İslam dini gelmeden önce Hz. İbrahim'in dinine tabi idi. 🍃 Fatıma bint-i Esed, öyle iffetli bir kadındı ki, doğum sancıları geldiğinde o haliyle, Mescid-ül Haram'a gitti ve Kabe'nin duvarına yaslanarak; "Allah'ım, Sana ev Senin Peygamberine ve Senin tarafından gönderilen tüm kitaplara ve Kabe'yi inşa eden ceddim İbrahim'e sağlam bir imanım var. Allah'ım, Kabe'yi inşa edeb ceddimin ve karnımda taşıdığım çocuğumun hatırına benim doğumumu kolaylaştır." .. .. .. .. .. .. .. Bu duanın ardından bir mucize gerçekleşti. İnsanların gözü önünde Kabe'nin duvarları yıkıldı ve o değerli kadın adımını atıp içeri girdi. Sonra da duvar bitişip eski haline geldi.

Fatıma bint-i Esed, üç gün boyunca Kabe'nin içerisinde kaldı. Dört gün sonra o yüce hanım, kucağında gururla tuttuğu nur topu gibi bir bebekle Kabe'den çıktı ve şöyle dedi;

Gaipten gelen bir ses bu bebeğin adını Ali koymamı istedi.
______________________________________
Aşkı niyazlarım ile
Admin: @jalek58
______________________________________________________
#alevi #alevican #aleviyim #alevite #aleviten #alevite #hzhüseyin #alevitischeschoenheitn #yaali #hzali #ehlibeyt #hakmuhammedali #onikiimamlar #hizir #erenler #cem #onikihizmet #allahallah #kizilbas #dede #dersim #sivas #izmir #istanbul #takip #hamburg #berlin #frankfurt #basel #paris
Read more
Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız ...
Media Removed
Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (Bakara Suresi/ 148) Rıza-i İlahi için, canımız pahasına çıkmış olduğumuz bir yolculuğun özeti, ... Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde yarışın. Nerede olursanız olun, sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. (Bakara Suresi/ 148)

Rıza-i İlahi için, canımız pahasına çıkmış olduğumuz bir yolculuğun özeti, hayallerimizin tebessüm temellerini attığımız coğrafyada, rızasına talip olduğumuz kuvvet ve kudret sahibi olan Allah, bizleri hayırda yarışmak için bir araya getirdiği iradesiyle, birlikteliğimize güç katan, inancımızı perçinleyen, gönlümüze huzur veren işleri de yapmayı nasip ediyor.
Suriye Elbab’a bağlı, Kabbesin (Başköy)’ de nizam, insan ve İslam düşmanı terör örgütlerince canına, malına, namusuna göz dikilmiş, zarar verilmiş, şehit edilmiş insanların yaşadığı, zararı en çok insandan görmüş, en çok insan görünenlerden korkmuş insanların yaşadığı, kanlı toprakların acı hikayelerine sahip kardeşlerimizin yetim ve yoksul çocuklarına, Türk olmanın gereği olarak sahip çıkmak, müslüman olmanın gereği olarak paylaşmak için bir buçuk aydır tadilatları devam eden yetim ve kültür merkezimizden haberdar olmanızı isterim.
Kanlı topraklara tohum ekmek, yıllar sonra bu tohumun meyvelerini insan, İslam ve iman adına toplamak için, adını “Halime Ana Yetim ve Kültür Merkezi” koyduğumuz vefa binasını ANDA Kardeşe Vefa Derneği olarak, inşallah gelecek günlerde açacağız.
Hz. Peygamber’e (sav) sütünü vererek, yetimken süt annelik yapmış, yetim Peygamberi gözeten, kollayan Hz. Halime. Kayıların anası, Ertuğrul Gazi’nin eşi, Suriye topraklarını Türk’e vatan eden Süleyman Şah’ın gelini, Hz. Peygamber’in (sav) süt annesinin adını layıkıyla taşımış , onun gibi yetimleri gözetmiş, tarihe analık yapmış Halime Ana.
Yetim ve Kültür Merkezi’mizde, tarihe, ecdada, Türk’e, İslam’a yakışır şekilde insanlığa hizmet etmek için;

Bismillahirrahmanirrahim.. Yusuf SARI
Read more
.. KUTLU MALAZGİRT ZAFERİ! 26 Ağustos 1071 Cuma günü, kefen niyetine giydiği beyaz elbisesi ...
Media Removed
.. KUTLU MALAZGİRT ZAFERİ! 26 Ağustos 1071 Cuma günü, kefen niyetine giydiği beyaz elbisesi ile, namazını kılan Sultan Alp Arslan, Yüce Allah'a şöyle yalvardı: Ya Rabbi!... Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyorum ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey ... ..
KUTLU MALAZGİRT ZAFERİ!

26 Ağustos 1071 Cuma günü, kefen niyetine giydiği beyaz elbisesi ile, namazını kılan Sultan Alp Arslan, Yüce Allah'a şöyle yalvardı:

Ya Rabbi!... Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü yere sürüyorum ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allah'ım niyetim halistir. Bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret.

Sonra askerlerine hitap ederek şunları söyledi:

Yiğitlerim, beylerim, askerlerim,

Yerlerde ve göklerde Allah'tan başka Sultan yoktur. Emir ve kader yalnız O 'na aittir. Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizansılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün müslümanların bizim için minberlerde dua ettikleri şu saatlerde düşman üstüne atılmak istiyorum. Sizlerden beni takip etmeyi tercih edenler takip etsin. Ayrılmayı tercih edenler gitsinler. Burada emreden Sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Beni takip edenler ve nefislerini Allah'a adayanlardan şehid olanlar cennete, sağ kalanlar ise zafere kavuşacaklardır. Ayrılanları ise ahirette ateş ve dünyada da alçaklık beklemektedir.

Sultan Alp Arslan'ın bu sözlerine, bütün askeri, gök gürlercesine bir ses ile cevap verdi:

Asla emrinden ayrılmayacağız. Sultan şöyle devam etti:

Ey askerlerim,eğer şehid olursam, bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Benden sonra Melikşah'ı tahta çıkarınız, O'na bağlı kalınız. Eğer zaferi kazanırsak, istikbal bizimdir.

Kırk yaşını henüz bitirmiş olan, hem Türk tarihinin hem de İslam tarihinin bu büyük hükümdarı, son sözleri ile, gerçekten bir dönüm noktasında bulunulduğunu derinden sezdiğini göstermektedir. Hem kendi zamanını, hem de geleceğin hallerini sezebilmek, tarihte pek az hükümdara nasip olmuştur.

Bizans ordusu iki yüz bine varan sayısı ile devrin en büyük ordusu durumunda idi. Halbuki Selçuklu ordusu elli-altmış bin civarında idi. Ama, Müslüman Türk askerlerinin imanı, kılıçlarından daha keskin ve büyüktü.

Kaynakça: Veli Şirin, Altınoluk Dergisi, 1988 - Ağustos, Sayı: 030, Sayfa: 029
Read more
Cenâb-ı Hak: "Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur..."(Nisâ/80) buyurmaktadır.  ...
Media Removed
Cenâb-ı Hak: "Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur..."(Nisâ/80) buyurmaktadır.  Allah Resûlü ﷺ kendi hevâ ve hevesinden konuşmayıp sırf Rabbinin emir ve nehiylerini tebliğ ettiği içindir ki Cenâb-ı Hak, iki itaati birleştirmekte ve Rasûlü’ne itaatin, kendisine itaat ... Cenâb-ı Hak: "Kim Rasûl'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur..."(Nisâ/80) buyurmaktadır.  Allah Resûlü ﷺ kendi hevâ ve hevesinden konuşmayıp sırf Rabbinin emir ve nehiylerini tebliğ ettiği içindir ki Cenâb-ı Hak, iki itaati birleştirmekte ve Rasûlü’ne itaatin, kendisine itaat manasına geldiğini beyân etmektedir. Başka bir âyet de ise: "(Rasûlüm!) De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın..."(Âl-i İmrân/31) buyurmaktadır. Demek ki kulu Allah'a muhabbet deryasına ulaştıracak yegâne rahmet ve muhabbet pınarı, Rasûl-i Ekrem ﷺ Efendimiz'dir. Allah'a giden yol, O'nun sevgili Resûlü'ne duyulan muhabbet ve itaatten geçmektedir. O'nun sünnetine uymayan, O'nun yolundan gitmeyen hiç kimse; Allâh’ın rahmet ve mağfiretine, muhabbet ve rızasına nâil olamaz. Bir diğer âyeti kerîmede Rabbimiz şöyle buyuruyor: "(Rasûlüm!) Onu (yani Kur'ân'ı) Rûhu'l-Emîn (Cebrâil), uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, Sen'in kalbine indirmiştir." (Şuarâ/193-195) Demek ki Fahr-i Kâinat Efendimiz’in kalp aleminden hisse almamız zarûrîdir. Zira O'nu kalben tanımadan, O'nun gönül dokusundan hisse almadan, O'nun yaşadığı gibi yaşamaya gayret etmeden; ne Kur'ân-ı Kerîm'i tam olarak idrâk edebiliriz, ne imanımız tam bir iman olur, ne ibadetimiz ibâdet, ne de ahlâkımız ahlâk olur. Efendimiz'le ﷺ beraberliğimiz, O'na yakınlık ve benzerliğimiz hangi seviyedeyse, Hak katındaki değerimiz de ancak o seviyededir.
Bu itibarla hayatımızın her anında, âdetâ bir gölgenin sahibine olan sadakati misâli, Rasûlullah ﷺ Efendimizin bizlere gösterdiği istikamet üzere yaşamaya gayret etmeliyiz. Öyle ki; O Rahmet Peygamberi'nin ümmeti olduğumuzu dilimizden ziyade hâl ve davranışlarımız söylemelidir. O'nun yolunda ve istikâmetinde olduğumuzu, halimiz ifâde etmelidir.
#medine #hadis #tasavvuf
Read more
Qurbanlıq kəsərkən oxunan dua. ‎بسم اللَّه و اللَّه اكبر وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ ...
Media Removed
Qurbanlıq kəsərkən oxunan dua. ‎بسم اللَّه و اللَّه اكبر وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا ... Qurbanlıq kəsərkən oxunan dua. ‎بسم اللَّه و اللَّه اكبر وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ،إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. ألَّلهُمَّ مِنْك َ وَ لَكَ‌ بِسْمِ الله ِ وَالله ُ أكْبَرُ،‌ ألَّلهُمَّ تَقَبَّل مِنـِّي»

Oxunuşu: "Bismillahi, vəllahu əkbər, vəccəhtu vəchiyə lilləzi fətərəs-səmavati vəl ərzə hənifən müslimən və ma ənə minəl müşrikin. İnnə səlati və nusuki və məhyayə və məmati lillahi rəbbil aləmin. La şərikə ləhu və bizalikə umirtu və ənə əvvəlul müslimin. Əllahummə minkə və ləkə, bismillahi, vəllahu əkbər, Əllahummə təqəbbəl minni." Tərcüməsi: "Tək tanrıya inanan müsəlman şəxs kimi göyləri və yeri yaradana (Allaha) üzümü tuturam. Mən müşriklərdən deyiləm. Mənim namazım, qurbanlığım, həyatım və ölümüm aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun şəriki yoxdur. Mən buna (yəni iman gətirməyə) əmr olunmuşam və mən müsəlmanlardanam. Allahım, bu qurbanlıq Səndəndir və Sənə görədir. Allahın adı ilə kəsirəm, Allah hər şeydən ucadır. Allahım, (bu qurbanı) məndən qəbul et". İmam Əlidən (ə) rəvayət olunmuş bu duanı hər bir niyyət üçün Qurban kəsəndə, o cümlədən də İsmayıl (ə) qurbanı kəsəndə oxumaq savabdır.
Read more
Pınardan Damlayanlar - 403 Allahü teala Kur'an-ı kerim'de buyuruyor ki; "Eğer verdiğim nimetin ...
Media Removed
Pınardan Damlayanlar - 403 Allahü teala Kur'an-ı kerim'de buyuruyor ki; "Eğer verdiğim nimetin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım." Bu iman nimetinin kıymetini -Allah korusun, gaflete düşüp de- iyi anlayamazsak, iyi takdir edemezsek cenâb-ı Hak alır. Çünki, Allahü teala Kur'an-ı ... Pınardan Damlayanlar - 403
Allahü teala Kur'an-ı kerim'de buyuruyor ki; "Eğer verdiğim nimetin kıymetini bilmezseniz elinizden alırım." Bu iman nimetinin kıymetini -Allah korusun, gaflete düşüp de- iyi anlayamazsak, iyi takdir edemezsek cenâb-ı Hak alır. Çünki, Allahü teala Kur'an-ı kerim'de buyuruyor; ben size bir nimet vereceğim, eğer değerini bilmezsiniz vallahi alırım. Sûre-i İbrahim'de geçiyor bu. Ve mübarekler sohbetlerinde buyuruyor ki; Bu iman nimetinin şükrü nasıl yapılacak. Onu da cenâb-ı Hak Kur'an-ı kerim'de bildiriyor. Kadsemia suresinde cenab-ı Hak bu iman nimetinin kıymeti için; "Birbirinizi sevin" buyuruyor.
Allahü teala bir kuluna bir nimet verdi mi, o nimetin izhar edilmesini sever. En büyük nimet, iman nimetidir.
Read more
Ayətullah Məzahiri, Həzrət Fatimənin (s.ə) Qiyamət günündə tutacağı məqamı barəsində buyurmuşdur: ...
Media Removed
Ayətullah Məzahiri, Həzrət Fatimənin (s.ə) Qiyamət günündə tutacağı məqamı barəsində buyurmuşdur: "Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: "Qiyamətdə Fatimə (s.ə) Siratdan keçəcəkdir və behiştə daxil olacaqdır. Çadrasının hissələri Siratda qalacaqdır ki, onun bir hissəsi ... Ayətullah Məzahiri, Həzrət Fatimənin (s.ə) Qiyamət günündə tutacağı məqamı barəsində buyurmuşdur: "Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: "Qiyamətdə Fatimə (s.ə) Siratdan keçəcəkdir və behiştə daxil olacaqdır. Çadrasının hissələri Siratda qalacaqdır ki, onun bir hissəsi Zəhranın (s.ə) əlində olacaqdır və bir hissəsi də Qiyamət səhnəsində. Bu zaman Allah tərəfindən olan carçı Siratda toplaşan əvvəldən tutmuş axırıncıya qədər olan xəlqə car çəkər: "Ey Fatiməni (s.ə) sevənlər! Onun çadrasının hissələrindən asılın". Bu əmrlə Həzrət Zəhranı (s.ə) sevən çox sayda xəlq, Həzrətin (s.ə) çadrasından yapışaraq, behiştə daxil olacaqlar".
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, bu nurani hədisə əsasən Həzrət Zəhranın (s.ə) Qiyamət günü çadrası olacaqdır ki, çox hissələri vardır. Behişt əhli də gərək bu çadrasının hissələrindən yapışsın ki, behiştə gedə bilsin. Bu hədisdə çadra deyildikdə, əslində Xanımın (s.ə) şəxsiyyətinə işarə edən bir metafora nəzərdə tutulmuşdur.
Ona görə də hədisin həqiqi mənası budur ki, Həzrət Fatimeyi-Zəhra (s.ə) Qiyamət günü üstün şəxsiyyətə malik olacaqdır. O, nəsil bağlarından əlavə, həm də xüsusi dini şəxsiyyətə malikdir. Hər kim bu dünyada Xanımın (s.ə) şəxsiyyətinə uyğun yaşayarsa, Qiyamət günü əməlinin əcri olaraq Həzrətin (s.ə) çadrasına çəng vuranlardan olacaqdır. Xanımla (s.ə) birlikdə behiştə daxil olacaqdır. .

Çadranın hissələri deyildikdə məqsəd Xanımın (s.ə) imanı, elmi, zahidliyi, səxavəti, fədakarlığı, Həzrətin (s.ə) fəzilətli əxlaqi sifətləridir. Hər kim bu dünyada banunun gözəl sifətlərinə bürünər və sünnətinə əməl edərsə, Qiyamət günü həmin sifətləri sayəsində xilas olar və behiştə daxil olar.
.

Bu hədis bizə demək istəyir ki, hər kim dünyada Həzrət Zəhranı (s.ə) özünə örnək qərar verərsə, dini və ictimai şəxsiyyətində Xanıma (s.ə) bənzəməyə çalışarsa, Qiyamət günü Xanımın (s.ə) şəfaəti ilə behiştə gedə biləcəkdir".
Read more
Arkadaşım Nuriye yollamış. Yazı kime ait bilmiyorum ama benim de kitaplarımda sıkça değindiğim ...
Media Removed
Arkadaşım Nuriye yollamış. Yazı kime ait bilmiyorum ama benim de kitaplarımda sıkça değindiğim bir konu bu. Paylaşmak istedim: “Az” konuşan fakat “öz” konuşan büyükler vardır. Babam da bunlardan biridir. Çok sık bir arada olamadığımız için benim için bu "öz" konuşmalar daha kısa olur. ... Arkadaşım Nuriye yollamış. Yazı kime ait bilmiyorum ama benim de kitaplarımda sıkça değindiğim bir konu bu. Paylaşmak istedim: “Az” konuşan fakat “öz” konuşan büyükler vardır. Babam da bunlardan biridir. Çok sık bir arada olamadığımız için benim için bu "öz" konuşmalar daha kısa olur. Birkaç yıl önce öyle bir laf söyledi ki sustum kaldım. Uzun süre kafamın içinde dolandı söylediği cümle. “Strese girenin imanından şüphe ederim!”demişti babam.

Stresle ilgili kitaplar okuyan, zaman zaman “stresle mücadele” konusunda seminerler veren biri olarak, cümleyi çok ağır bulmuş olsam bile, kafamın içinde cümle dönüp durdu uzun zaman. Yaşadığımız yüzyılın en önemli problemlerinden biri olan stres hakkında bu kadar kesin ve keskin bir ifade duymamıştım.

Geçen yıl memlekette bir arkadaşla otururken hayatın sıkıntıları ve zorlukları konuşulmaya başlanınca bende kendisine stres ve stresle mücadele hakkında hakkında bildiklerimi anlatmaya başladım. Arkadaşım da benimle birikimlerini paylaşıyordu. Bir ara babamın söylediği “Strese girenin imanından şüphe ederim!” lafını attım ortaya. Arkadaşım “doğru bir cümle” dedi. “Hatta bir insan stres yüzünden hasta olursa Allah o insana bunun hesabını bile sorar” dedi. Stres, halkın bildiği ve kullandığı anlamıyla,sıkıntıları kafaya takmak demektir. Sıkıntılar insanı umutsuz ediyor. Mutsuzluk insanı hasta ediyor.
Kimisi hastalıklarla mücadele etmekten yoruluyor. Mutsuz ve hasta oluyor.
Kimisi ailesiyle problemler yaşamaktan bunalıyor.
Kimisi maddi sıkıntılarla boğuşuyor.
Kimisi çevresindekilerin kendisini anlamadığından dert yanıyor.
Kimisi bir sevdiğini toprağa verince hayata küsüyor.
Hayatta insanı strese sokan o kadar çok şey var ki. Herkes kendisine dert edecek bir sıkıntı bulabilir.
Stresle iman arasında bir bağlantı var mı dersiniz?
Sıkıntılarla dolu bir hayat denilince benim aklıma hep Peygamberler geliyor. Allah Peygamberlerin kıssalarını ayrıntılarıyla bize niçin aktarıyor dersiniz? Okuyup, ibret almamız için değil mi?
Peygamberlerin hayatlarından yola çıkarak bazı sorular sormak istiyorum.🌸 devamı için Fotoğrafı 👈kaydırın
Read more
BU GÜZEL GECEDE İCTEN TÖVBE EDELİM Mİ... ESTAGFiRULLAH, ESTAĞFIRULLAH ESTAĞFIRULLAH AMİN ...
Media Removed
BU GÜZEL GECEDE İCTEN TÖVBE EDELİM Mİ... ESTAGFiRULLAH, ESTAĞFIRULLAH ESTAĞFIRULLAH AMİN AMİN AMİN Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici ... BU GÜZEL GECEDE İCTEN TÖVBE EDELİM Mİ...
ESTAGFiRULLAH, ESTAĞFIRULLAH
ESTAĞFIRULLAH

AMİN AMİN AMİN
Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey
gizliyi bilen! Ey göğü kudreti ile bina eden! Ey
yeri izzeti ile döşemiş olan! Ey celalinin nuru
ile güneşi ışık merkezi, ayı yol gösterici kılan!
Ey her temiz nefse yönelen! Ey korkanların,
gönlü temiz olanların korkusunu gideren! Ey
yaratıkların ihtiyaçlarını ve dileklerini yerine
getiren! Ey Yusuf'u kölelik
boyunduruğundan kurtaran! Ey kulların
ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı
koymayan! Her dilek sahibinin müracaatını
doğrudan doğruya kendisi dinleyen,
karşılığını veren ve hiçbir yardımcıya muhtaç
olmayan Rabbim! Sana gelenleri engelleyecek
kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab'sin ki;
sana müracaat edip isteyenlere verdikçe
hazinen azalmaz, dileyenlerin çokluğu
cömertliğini azaltmaz, bilakis yağmur gibi
yağar, yağdırırsın. Ya Rabbi! Peygamberin Hz.
Muhammed'e (s.a.v.), O'nun ali ve ashabına
sonsuz selam olsun. Duamı kabul et,
istediğimi lutfet. Çünkü sen herşeye gücü
yetensin! AMIN
.
.
.
#ibadet #iman #instamüslim #instaturkey #resim #super #sevap #zikir #dua #muhtesem #namaz #cuma #genç #tirmizi #turkiye #cumagecesi #aşk #mutluluk #Allah #hzMuhammed #Muhammed #peygamber #islam #cennet #cehennem #love #kalptendualar
Read more
10-Allah inkar edenlere Nuh'un karısını ve Lut'un karısını misal verdi. İkisi de kullarımızdan ...
Media Removed
10-Allah inkar edenlere Nuh'un karısını ve Lut'un karısını misal verdi. İkisi de kullarımızdan iki salih kulumuzun (nikahları-himayeleri) altındaydı ancak onlara hainlik ettiler. (Kocaları peygamber de olsa) Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıramadı. İkisine de "Ateşe ... 10-Allah inkar edenlere Nuh'un karısını ve Lut'un karısını misal verdi. İkisi de kullarımızdan iki salih kulumuzun (nikahları-himayeleri) altındaydı ancak onlara hainlik ettiler. (Kocaları peygamber de olsa) Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan uzaklaştıramadı. İkisine de "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin" denildi.
~~~~~~~
11-Allah iman edenlere de Firavun'un karısını örnek gösterdi. Hani (güvenli bir yuva hasretiyle) demişti ki "Rabbim bana Kendi katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni o zalimler topluluğundan da kurtar."
~~~~~~~
12-İmran'ın kızı Meryem'i de (örnek gösterdi). Ki o ırzını-iffetini korumuştu. Biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitablarını tasdik etti. O, (Allah'a) gönülden itaat edenlerdendi.
~~~~~~
Tahrim suresi
~~~~~~
#crochet #eidmubarek #kurbanbayramı #amigurumi
Read more
<span class="emoji emoji1f337"></span><span class="emoji emoji1f331"></span> Bir kudsî hadiste şöyle buyrulur: "Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur; onu zengin ...
Media Removed
Bir kudsî hadiste şöyle buyrulur: "Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur; onu zengin etsem ahlâkı bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını zenginlik korur; onu fakir etsem kalbi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını sıhhat korur; onu hasta etsem edebi bozulur. Bazı mümin ... 🌷🌱
Bir kudsî hadiste şöyle buyrulur:
"Bazı mümin kullarımın imanını fakirlik korur; onu zengin etsem ahlâkı bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını zenginlik korur; onu fakir etsem kalbi bozulur.
Bazı mümin kullarımın imanını sıhhat korur; onu hasta etsem edebi bozulur. Bazı mümin kullarımın imanını hastalık korur; onu sıhhatli etsem hali bozulur.
Ben kullarımın işlerini ilmimle tedbir ederim; ben onların kalplerini ve gizli hallerini çok iyi bilirim. "Bir şeyin hoşumuza gitmeyişi onun kötü ve hayırsız olduğunu göstermez.
Bazen hoşlanmadığımız şeylerin içinde, daha sonra pek çok hayrın bulunduğunu görürüz. Mümin için acı-tatlı her iş hayırlıdır.

Bazı sıkıntılar mümine manevi dereceler kazandırır; sevabını çoğaltır, onu yüce Allah'a yaklaştırır.

Bazı sıkıntılar müminin kusurlarına kefaret olur, onun günahlarını temizler.

Bazı sıkıntılar, mümini kötü işlere bulaşmaktan alıkoyar; acı onu meşgul eder, günaha ve zulme giden yolunu tıkar.

Bazı sıkıntılar mümine dünyada verilmiş bir cezadır, onu burada çeker, âhirete cezası kalmaz. Burada üzülür, orada sevinir.

Bazı sıkıntılar müminin kalbini niyaza, dilini duaya alıştırır.
Yüce Allah müminin edep içinde inlemesinden, yani samimi bir kalple Rabb'iyle konuşmasından hoşlanır; onun sesini meleklerine dinletir. Allah kırık ve yaralı gönüllere özel olarak nazar buyurur, mahzun kullarını çok sever. "Beyhaki, el Esma ve's sifat, 1/204"
.
Read more
Es Selamun Aleykum.Cuma'mız mübarek.Hakkıyla ihya edenlerden olalım.Amin. ~~~~~~~~~~~~~ Müslümanım ...
Media Removed
Es Selamun Aleykum.Cuma'mız mübarek.Hakkıyla ihya edenlerden olalım.Amin. ~~~~~~~~~~~~~ Müslümanım deyip acaba hayatımıza Kur'an'ı Kerim ayetlerini ne kadar dahil ediyoruz.Mesela beş vakit namazlar da okuduğunuz sürelerin ne anlattığını, bize ne mesaj verdiğini anlayabiliyor ... Es Selamun Aleykum.Cuma'mız mübarek.Hakkıyla ihya edenlerden olalım.Amin.
~~~~~~~~~~~~~
Müslümanım deyip acaba hayatımıza Kur'an'ı Kerim ayetlerini ne kadar dahil ediyoruz.Mesela beş vakit namazlar da okuduğunuz sürelerin ne anlattığını, bize ne mesaj verdiğini anlayabiliyor muyuz veya bu çabanın içine girdik mi? Eğer böyle bir çabanın içine girmediysek; aklımızı namaza bir türlü veremeyiz hani ayetlerde geçen huşu içinde kılmayı bir türlü yakalayamayız.Sürekli dünyalık işler aklımızı meşgül eder kaç rekat kıldığımızı, kaçıncı rekatta olduğumuzu hep karıştırırız veya papağan gibi tekrar edip durur ama gönlümüze dokunmaz ayetler.Anlamıyoruz ki dostlar Arapçayı.
~~~~~~~~~~~~~~~
Var mısın? Namazda okuduğun süreleri tanımaya, hissederek okumaya.Belki hayatımız değişir ne dersin.Belki Ortadoğu değişir.Şuana kadar yaptıklarınla değişmiyorsa dön sorgula nerde hata yapıyorum yoksa Fil kısasına yeterince inanmadın mı? Her namazda okudun ;ama inanmadın öylemi? Koca koca filleri sürü sürü kuşların devirebileceği sana halen çok uzak geliyorsa otur imanını bir sorgula.İstersek Rabbim yardımcı.Önce tövbe sonra tüm perdeler kalksın hakikati görelim.Amin.
~~~~~~~~~~~~~~~~ Fil Suresi
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Görmedin mi Rabbin ne yaptı fil sahiplerine!
2- Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? 
3- Üzerlerine sürü sürü kuşlar saldı. 
4- Onlara balçıktan pişirilmiş sert taşlar atıyorlardı. 
5- Derken onları, yenilmiş ekin yaprağı gibi kılıverdi.
~~~~~~~~~~~~
#crochet #amigurumi #cuma #cumamubarek #cumamesaji #yeterkiiste #allahbizimle
Read more
Bakara Sûresinin İlk Beş Ayeti بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم الم ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ ...
Media Removed
Bakara Sûresinin İlk Beş Ayeti بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم الم ﴿١﴾ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ ... Bakara Sûresinin İlk Beş Ayeti بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الم ﴿١﴾
ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون َ﴿٥﴾

Bismillâhirrahmânirrahîm
1- Elif, Lam Mim.
2- Zalikel Kitabu Lareybe Fihi. Hüdenlil Müttekin.
3- Ellezine Yü’Minune Bil Gaybi Ve Yukimunesselate Ve Mimma Rezaknahüm Yunfikun.
4- Vellezine Yü’Minune Bima Unzile İleyke Ve Ma Unzile Min Kablike Ve Bil Ahireti Hüm Yukinun.
5- Ulaike Ala Hüden Min Rabbihim Ve Ulaike Hüm-Ül Muflihun.

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.
1. Elif. Lâm. MÎm.
2. O kitap (Kur'an); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (sakınanlar ve arınmak isteyenler) için bir yol göstericidir.
3. Onlar gayba inanırlar, namaz kılarlar, kendilerine verdiğimiz mallardan Allah yolunda harcarlar.
4. Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesinkes inanırlar.
5. İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır."
Read more
Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur. Axşam.az-ın məlumatına görə, bu il Azərbaycanda ...
Media Removed
Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur. Axşam.az-ın məlumatına görə, bu il Azərbaycanda Qurban bayramı avqustun 22-də və 23-də qeyd edilir. Qurban bayramı və ya Dini qurban kəsmə bayramı İslam aləmində ən müqəddəs bayramlardan biri sayılır. Bu bayram bütün müsəlman aləmində ... Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd olunur.

Axşam.az-ın məlumatına görə, bu il Azərbaycanda Qurban bayramı avqustun 22-də və 23-də qeyd edilir.

Qurban bayramı və ya Dini qurban kəsmə bayramı İslam aləmində ən müqəddəs bayramlardan biri sayılır. Bu bayram bütün müsəlman aləmində hər il Hicri təqvimi ilə Zilhiccə ayının 10-cu günündən başlayır və adətən üç gün davam edir. Mərasimlərdə qoyun, qoç, inək, dana və ya dəvə kəsilir.

Dini qurban kəsmə mərasimi İslamdan da əvvəl mövcud olub, lakin o vaxtlar günahdan təmizlənmək, qəzəblənmiş Allahın könlünü almaq və s. nəzərdə tutulub. Hicrinin (Məhəmməd Peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə köçməsinin) ikinci ilindən sonra dini qurban kəsmənin İslam aləmində başqa məqsədləri və səbəbləri yaranıb. Belə ki, dini qurban kəsmə islam aləmində böyük ruh yüksəkliyi, dindarlıq, xeyriyyəçilik, başqalarına kömək etmək kimi əlamətlərə yiyələnib. Dini qurban kəsmə İbrahim Peyğəmbərin həyatında baş verən əhvalatdan sonra yaranıb. Əhvalata görə yuxuda Allah İbrahim peyğəmbərə oğlu İsmayılı qurban verməyi (onların Allaha imanını yoxlamaq üçün) əmr edir. İbrahim əsl dindar kimi Allahın əmrini yerinə yetirməyə hazırlaşır, İsmayıl özü də qurban olmağa razılaşır. Bu haqda “Quran”da yazılıb. Allaha qəlbən yaxın və sadiq olduğunu sübut etmək istəyən İbrahim Peyğəmbər oğlu İsmayılı qurban kəsməyə hazırlaşır. Lakin Allah bunu öz elçisinə rəva bilməyərək ona bir qoç göndərir. Buna görə də Qurbanlıq bayramında kəsilən qurbana "İsmayıl qurbanı" da deyirlər.

İslam dünyasının ən müqəddəs bayramlarından sayılan Qurban bayramı bütün müsəlman ölkələrində təmtəraqla qeyd olunur. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Milli Məclisin qəbul etdiyi 1992-ci il 27 oktyabr tarixli "Azərbaycan Respublikasının bayramları haqqında" qanuna əsasən, Qurban bayramı Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində bayram edilir.
Read more
Kamil inanclı qadının ən gözəl xüsusiyyəti Allah’dan başqa heç bir varlığın ilahlığını qəbul ...
Media Removed
Kamil inanclı qadının ən gözəl xüsusiyyəti Allah’dan başqa heç bir varlığın ilahlığını qəbul etməməsidir. Müsəlman qadın “La ilahə illəlAllah” kəlməsinə qəlbən iman gətirmişdir. Hər hadisəni yaradanın, hər işi idarə edənin Allah olduğunu, Allah’ın öz elmi Kamil inanclı qadının ən gözəl xüsusiyyəti Allah’dan başqa heç bir varlığın ilahlığını qəbul etməməsidir. Müsəlman qadın “La ilahə illəlAllah” kəlməsinə qəlbən iman gətirmişdir. Hər hadisəni yaradanın, hər işi idarə edənin Allah olduğunu, Allah’ın öz elmi
Abdülhakim Arvasi (Rahmetullahi Aleyh) e ait Delail-i Şerif Bir hatırlatmamız var. Bu gece. ...<span class="emoji emoji1f4da"></span>...Hadis-i ...
Media Removed
Abdülhakim Arvasi (Rahmetullahi Aleyh) e ait Delail-i Şerif Bir hatırlatmamız var. Bu gece. ......Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç ... Abdülhakim Arvasi (Rahmetullahi Aleyh) e ait
Delail-i Şerif
Bir hatırlatmamız var. Bu gece.
...📚...Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Allahü teâlâ, ibadetler içinde, Zilhiccenin ilk on gününde yapılanları daha çok sever. Bu günlerde tutulan bir gün oruca, bir senelik nafile oruç sevabı verilir. Gecelerinde kılınan namaz, Kadir gecesinde kılınan namaz gibidir. Bu günlerde çok tesbih yani "Sübhanallah", tehlil yani "Elhamdülillah" ve tekbir yani "Allahü ekber" söyleyiniz!)
İmâm-ı Rabbânî hazretleri, bir talebesine hitaben buyuruyor ki:
“Ramazan-ı şerifin son on günü yapamamış olduğunuz itikafın kazası olmak için niyet ederek, Zilhicce ayının ilk on günü itikaf ediniz. Böyle niyet ederek, sünnet sevabına kavuşursunuz. Bu itikafta, Allahü teâlâya, boyun bükerek, ağlayarak, sızlayarak, kusurların affı için çok yalvarınız!”
🌿Bizim de iman selametimiz için dua edermisiniz😔
Read more
Temizlik imanın yarısıdır diyen bir dinin mensupları olarak yaptığımız karadeniz turunda ve memleketimde ineboluda Çamlıca köyünün manastır Geriş tepesinde bir çöplükle karşılaştık ! Çöplükte kadın bağı bezlerinden tutun da çok inceleme yaptığınızda uyuşturucu iğnelerinden, ... Temizlik imanın yarısıdır diyen bir dinin mensupları olarak yaptığımız karadeniz turunda ve memleketimde ineboluda Çamlıca köyünün manastır Geriş tepesinde bir çöplükle karşılaştık !
Çöplükte kadın bağı bezlerinden tutun da çok inceleme yaptığınızda uyuşturucu iğnelerinden, uyuşturucu hap kutularına kadar bira şişelerinden yemek artıklarını kadar tabiyatı kirleten plastik torba ve petlerden çok daha fazlasını görmek mümkün! Bu insanlar ne zaman hakiki dini islami yaşayacaklar. Köpeklerin, kedilerin bile dışkılarını elleri ayakları ile kapattığı düşünülürse bu insanların yedikleri artıkları meydanlara bırakması herhalde insanlık dışı bir olaydır. Ahirette Allah’ın karşısına insan olarak çıkabilme cesaretini bulabilecekler midir ? Kaldı ki buralarda ahlaka mugayir işlerin görülmesi haram olan içki şişelerinin içilerek ortalığa atılmasıda bir fasıklık alametidir!
Ben insanlarımızı bir kere daha insan olmaya ve insanlığın gereği temizlik imanın yarısıdır hükmüne uymaya hem ruhsal temizlik hem bedensel hem çevresel temizliğe davet ediyorum. Bu ilçenin başta kaymakamı, belediyesini ve yetkililerini göreve davet ediyorum!
Sümele manastırından bölge insanı yüzlerce turist çekerek halkın geçimine katkı yaparken esnafının yüzünü güldürürken Sümele manastırının bağlı olduğu inebolu Çamlıca köyü sınırlarında ki Geriş tepesi’ndeki meryem ana manastırının hali yürekler ve işler acısıdır. Başta Turizm Bakanımıza, İl'in valisine, kaymakamına, belediye başkanına, muhtarlığına tabii ki bu mesuliyetsizliği yaşayan insanlarımıza bir daha böyle işler yapmamaları noktasında uyumak istiyorum!
Read more
Dikkat <span class="emoji emoji261d"></span>️Bu bir eleştiri değildir ya da eleştiri olarak algılarsanız da yapıcı bir eleştiri olarak ...
Media Removed
Dikkat ️Bu bir eleştiri değildir ya da eleştiri olarak algılarsanız da yapıcı bir eleştiri olarak algılayabilirsiniz. Bugün Gülhane Parkı'nda gayet normal genç bir Koreli çift simit aldılar. Tesettürü muntazam olan iki tane kız da o Koreli çifte dönüp fotoğraf çekilmek istediler, ... Dikkat ☝️Bu bir eleştiri değildir ya da eleştiri olarak algılarsanız da yapıcı bir eleştiri olarak algılayabilirsiniz. Bugün Gülhane Parkı'nda gayet normal genç bir Koreli çift simit aldılar. Tesettürü muntazam olan iki tane kız da o Koreli çifte dönüp fotoğraf çekilmek istediler, selfie çekip dağıldılar ama bakışları hayran hayrandı. Onlar ünlü değillerdi, sıradan vatandaşlardı birden bu teklif karşısında haliyle şaşırdılar. Özellikle de Korelilere karşı bu durumlar çok yaşanıyor. Bir kızlara baktım bir onlara baktım. İslamın kızları bu değil böyle olmamalı dedim. (Aşağılama yok) Neden ? Çünkü.. aslında o kadar çok sebep var ki.. Ama bir tanesini söyleyeyim. O diziler filmler, o idoller, şarkıcılar hep yalan, sahte. Ve bizim bu sahteliklerle kaybedecek vaktimiz de yok. Karşımızda hayran olunası o kadar sahabe efendimiz varken,belki de rabbini inkar eden birilerine hayran olmak.. Durup ciddi ciddi düşünülmesi gereken bir konu. Sırf bu yüzden bu aşırı hayranlık yüzünden Hristiyan olanları biliyorum bu da işin en ileri boyutu bence.

Eskiden ben de Kore dizileri furyası ilk çıktığında hep izleye izleye onları harika kendimi berbat hissederdim. Sonra kpop vs derken baktım işin sonu çok kötüye doğru gidiyor. Durup düşündüm. Ben ne yapıyorum, bu hayranlığın sonu nereye gidiyor diye. Çünkü insan yakından bakınca göremiyor. Biraz uzaklaşınca biraz uzaktan kendine, içinde olduğun duruma bakınca işin boyutunu anlıyorsun. Bu kısaca cahillik. Evet o sıralar çok cahildim. Allah şükür ki çoook uzun zaman önce bu akımdan kendimi kurtardım. Şimdi dönüp bakınca eğer devam etseydim kendime çok yazık ederdim diyorum.

Şimdi 1. soru şu. Onlara neden bu kadar hayransın, onlar neye hayran? 2. Soru: Sana ahireti kazandıracak mı ? Yoksa iyice şaşırtacak mı ?

Dikkat edin. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Ufak şeylerden kaybedersiniz. Farkında olmadan ama bile isteye, imanının temeline dinamit döşemek nedir bir düşünün.. Kore fanları beni topa tutacaklarmış gibi hissediyorum ama maksadım polemik oluşturmak değil. Bugün şahit olduğum bu durum çok uzun zamandan beridir niyetli olduğum bu konudan bahsetmemde vesile oldu sadece.
Bir de şey Korelileri bu kadar şımartmayın ya :) #ahşubiz
Read more
MÜSLÜMANLAR olarak hepimizin en ciddî ve baş meselesi Müslüman kalmak ve Müslüman olarak can vermektir. Hz. Peygamberin en sık yaptığı dua da Müslüman kalmakla ilgilidir. "Ey kalbleri halden hale (renkten renge, şekilden şekile, imandan küfre, küfürden imana) çeviren Allahım, benim ... MÜSLÜMANLAR olarak hepimizin en ciddî ve baş meselesi Müslüman kalmak ve Müslüman olarak can vermektir.
Hz. Peygamberin en sık yaptığı dua da Müslüman kalmakla ilgilidir. "Ey kalbleri halden hale (renkten renge, şekilden şekile, imandan küfre, küfürden imana) çeviren Allahım, benim kalbimi dinin üzere sabit kıl!"
{Tirmizi, kader, 7; İbn Mace}
_______________________________
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime'lerinde buyurur ki: "Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir necis (pislik)tir."
{Tevbe: 28}
_______________________________
...Ey gökleri ve yeri yaratan! Sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni müslüman olarak öldür ve beni sâlihler arasına kat!
{YUSUF Sûresi-101}
_________________________________
Her kim İslam'dan başka bir din ararsa asla kabul edilmez ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olur.
{ALİ İMRAN Sûresi-85}
_________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
_________________________________
#kuran #ayet #islam #sure #hadis #salavat #hak #din #islamiyet #timurtaşhoca #sohbet #vaaz #ilim #müslüman #ölüm #ahiret #kabir #ilmihal #kabir #dua #timurtaşuçar #hadisişerif #salavatışerif #ecel
Read more
Allaha iman gətirən, onun dininə itaət edən kəs mömindir. Amma möminin təkcə iman gətirməsi onun ...
Media Removed
Allaha iman gətirən, onun dininə itaət edən kəs mömindir. Amma möminin təkcə iman gətirməsi onun bu sahədə vəzifəsinin bitməsi demək deyil. İnsanın vəzifəsi yalnız onun ömrü sona çatanda bitir. İnsan rəbbinə iman gətirməli, yaşadığı müddətdə imanını təkmilləşdirib təməllərini möhkəmlətməlidir. ... Allaha iman gətirən, onun dininə itaət edən kəs mömindir. Amma möminin təkcə iman gətirməsi onun bu sahədə vəzifəsinin bitməsi demək deyil. İnsanın vəzifəsi yalnız onun ömrü sona çatanda bitir. İnsan rəbbinə iman gətirməli, yaşadığı müddətdə imanını təkmilləşdirib təməllərini möhkəmlətməlidir. Yalnız möhkəm təməl üzərində dayanan iman hadisələr müqabilində möhkəm və sarsılmazdır.
.

Hz. Əlidən (ə) Nəhcül-bəlağədə iman haqqında soruşana belə cavab verir:
.

Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən bildirir ki, İman dörd dirək üstə dayanıb: Səbr, yəqin, ədalət, cihad.
.

Səbr- Qurani Kərim və hədislərdə ən çox tövsiyə edilən xüsusiyyətdir. Təbi ki, səbr deyildikdə öncə zehnə çətinlik gəlir. Doğrudur səbr çətinliyə aid olsa da hər zaman belə olmur. Səbr ümumi mənada hadisələr qarşısında mətnlə dayanıb, ağılla müşahidə etməkdir. Yəni insan ağılı tərk edib hislərə qapılmasın. İmam Əli (ə) buyurur: "Səbr etsən də, etməsən də Allahın qədəri sənin barəndə icra olacaq". Səbr heç də hadisələr müqabilində aciz olub heç nə etməmək demək deyil. Əksinə narazılıq və üsyan etməməkdir.
.

Yəqin- qətilik mənasındadır. Hər bir kəsin öz etiqadına qətiliyi olmalıdır. Xüsusən də Allah barəsində. İnsan təkcə Allahın görən olmasına qətiliyi olsa günahdan çəkinmək üçün bu ona kifayət edir. Həmçinin insanın qəti inancı olsa ki, onu Allah yaradıb bir an Allahdan qəflətdə olmaz. Qəflət insanın Allahı, yəni yaradanını unutmasıdır. .

Ədalət- insanda fitri bir qaynaqdır. İnsan dinin hökümlərinə vaqif olmasa belə ədalət hissi ona kifayət edir ki, haqqı bərpa etsin. Hətta hədislərdə və alimlərin fikri budur ki, ilk şəriət sahibi Hz. Nuh (ə) olub. Nuha (ə) qədərki dövürdə insanlar ədalətə riaət etməklə ictimai nizamı qoruyurdular. Həmçinin ədalətin tələbi budur ki, Allah Təala insanlardan etdiklərinə görə hesab sorsun.
.

Cihad- dinin və fitrətin zəruri hökümlərindəndir. Cihad müxtəlik formalarda təzahür edir. İnsanın öz nəfsi ilə cihadı, zalimlə cihad, düşmənlə cihad, ədalətsizliyə qarşı sözlə cihad və sair. Haqsızlığa qarşı hər növ mübarizə cihaddır. Bu da o zaman baş verir ki, özün haqlı olasan. Bu da imandan doğur.
Read more
Allah Rəsulu (s) Əmisini (ə) dəfn ederkən belə buyurdu: "Ey əmi kiçikliyimdə mənə qəyyum, böyüklüyümdə ...
Media Removed
Allah Rəsulu (s) Əmisini (ə) dəfn ederkən belə buyurdu: "Ey əmi kiçikliyimdə mənə qəyyum, böyüklüyümdə isə yardımçı və himayədar olmusan." Həzrət Əbu Talıb Həzrəti Əlinin (ə) atası , Allah Rəsulunun (s) əmisi idi. O cənabın adı İmran, atasının adı Əbdul-Muttəlibdir. Əbu Talib (ə) ... Allah Rəsulu (s) Əmisini (ə) dəfn ederkən belə buyurdu: "Ey əmi kiçikliyimdə mənə qəyyum, böyüklüyümdə isə yardımçı və himayədar olmusan." Həzrət Əbu Talıb Həzrəti Əlinin (ə) atası , Allah Rəsulunun (s) əmisi idi. O cənabın adı İmran, atasının adı Əbdul-Muttəlibdir.

Əbu Talib (ə) besətin ikinci ilində rəcəb ayının 26-da yetmiş bir yaşında dünyasını dəyişib. Çətin günlərdə daima peyğəmbərə arxa olan, xüsusən də peyğəmbərliyin ən cətin illərində müsəlmanlara dayaq olan o böyük şəxsiyyətin vəfatı həm müsəlmanlar, həmdə Allah Rəsulu (s) üçün ağır itki oldu.
Əbu Talib (ə) düyasını dəyişəndə Allah Rəsulu (ə) əmisini dəfn edərkən buyurdu: "Ey əmi kiçikliyimdə mənə qəyyum, böyüklüyümdə isə yardımçı və himayədar olmusan." Həmçinin peyğəmbər (s) əmisinin vəfatından sonra buyurmuşdu: "Əbu Talib sağ olduğu müddətcə Qureyş məndən çəkinərdi.” (İbni Əsir. Əl-bidayətu bən-nihayəti 3/164)
Təəssüf ki, Həzrəti Əli(ə) kimi bir şəxsin atası haqqında, onun iman gətirməməsi, islamı qəbul etməməsi haqda fikir söyləyənlər də mövcuddur.

Amma mərhum Əllamə Məclisi buyurur: "İmamiyyə alimləri yekdilliklə bu fikirdədirlər ki, O həzrətin islama və peyğəmbərə (s) imanı olmuş, hec vaxt hec bir bütə pərəstiş etməmiş, Həzrəti İbrahim(ə) peyğəmbərin ardıcıllarından olmuşdur." İbni Əsir Cəzri Şafei deyir: Əhli beyt alimləri ümumilikdə Əbu Talibin (ə) iman gətirməsinə icma ediblər. Onların icması höccətdir ( dəlil və sübutdur). Həqiqətən o dövrün tarixi hadisələrini mütaliə edib gözdən keçirdikdə, Həzrəti peyğəmbəri(s) uşaqlıq cağından besətə qədər olan dövrdə, besətdən sonrakı illərdə xüsusən də, yeni iman gətirmiş müsəlmanlarla ticarətin və köməyin qadağan edildiyi bir vaxta Əbu Talibin (ə) himayəsini görürük. Bunun əyani sübutlarından biri də "Şibi-Əbu Talib” hadisəsidir. Məkkə müşrikləri yeni iman gətirən möminləri 3 illik iqtisadi böhrana saldılar. Müşrüklər möminləri və ailələrini Əbu Quveys dağının ətəyində bir yerə yığdılar, başlarına da silahlı təyin edib onlarla hər cür əlaqəni qadağan etdilər. Əbu Talib də 3 ilə yaxın müddətdə, sona kimi peyğəmbər (s) və müsəlmanlarla birgə o çətin günlərin ağrı-acılarını dadı.
Read more
Allah ifrata varmamaq şərtilə, gözəl paltarlar geyməyi, gözəl ətirlər vurmağı, gülməyi və s. ...
Media Removed
Allah ifrata varmamaq şərtilə, gözəl paltarlar geyməyi, gözəl ətirlər vurmağı, gülməyi və s. insanlara halal etmişdir. Bunlar bizim zövq alıb Allaha şükrümüzü artırmaq üçün çox gözəl nemətlərdir. Əgər bu nemətlər haram olsaydı, Allah zina etmək, günahsız yerə adam öldürmək, qumar ... Allah ifrata varmamaq şərtilə, gözəl paltarlar geyməyi, gözəl ətirlər vurmağı, gülməyi və s. insanlara halal etmişdir. Bunlar bizim zövq alıb Allaha şükrümüzü artırmaq üçün çox gözəl nemətlərdir. Əgər bu nemətlər haram olsaydı, Allah zina etmək, günahsız yerə adam öldürmək, qumar oynamaq, içki içmək, yalan danışmaq və s. kimi haram edilmiş hərəkətləri qəti və konkret şəkildə izah etdiyi kimi bunları da izah edərdi. Rəbbimiz bizə, dolayı yolla Öz vacib sözünü çatdırmaz. Quranda halal kimi göstərənləri haram etmək, haram kimi göstərənləri də halal etməklə həddi aşan bu insanlara qarşı Allah səmimi müsəlmanları xəbərdar etmişdir: "Ey iman gətirənlər! Allahın sizə halal buyurduğu təmiz ruziləri haram etməyin və həddi aşmayın. Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir". (Maidə surəsi, 87)
Ey Ademoğulları, Biz sizin çirkin yerlerinizi örtecek bir elbise ve size 'süs kazandıracak bir giyim' indirdik (var ettik). Takva ile kuşanıp-donanmak ise, bu daha hayırlıdır. Bu, Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler. (Araf Suresi, 26)
Read more
GÜLMEK MUHTEŞEM BİR NİMETTİR VE HARAM DEĞİLDİR Kuran’daki din Müslümanlara hüznü yasaklamıştır. ...
Media Removed
GÜLMEK MUHTEŞEM BİR NİMETTİR VE HARAM DEĞİLDİR Kuran’daki din Müslümanlara hüznü yasaklamıştır. Müslüman dünyanın en mutlu insanıdır. Çünkü Allah’a tevekkül etmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilen, Allah’a teslim olmuş bir varlıktır. Gelecekten endişe duymaz, başına gelen zorlukların ... GÜLMEK MUHTEŞEM BİR NİMETTİR VE HARAM DEĞİLDİR

Kuran’daki din Müslümanlara hüznü yasaklamıştır. Müslüman dünyanın en mutlu insanıdır. Çünkü Allah’a tevekkül etmeyi, sabretmeyi, şükretmeyi bilen, Allah’a teslim olmuş bir varlıktır. Gelecekten endişe duymaz, başına gelen zorlukların hayırla yaratıldığını bilir, her şeyin bir kader üzere gerçekleştiğinin farkındadır ve ölüm onun için bir son değil, Allah’a ve sonsuz hayata kavuşma anıdır. Kuran’da Allah, iman edenlere cennetin müjdesini vermektedir. Bütün bunlar zaten Müslümanların sevinmesi içindir. Allah bizim dünyada da cennet ahlakı göstermemizi ister. Çünkü beğendiği ahlak odur.

Hüzün ve mutsuzluk ise Kuran’a göre inkar edenlerin vasfıdır.

Öyleyse kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. (Tevbe Suresi, 82)

Dediler ki: “Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi, biz sapan bir topluluk imişiz.” (Müminun Suresi, 106)

Görüldüğü gibi Kuran’da mutsuzluk, inkar edenlere yakıştırılmıştır. Ayete göre bu kişiler ahirette sapkınlıkların gerekçesi olarak “mutsuzluğa yenik düştüklerini” söylemektedirler. Dolayısıyla mutsuzluk Allah’ın istediği bir şey değildir. Kuran’da inkarcılara mutsuzluk, iman edenlere ise neşe yakıştırılmıştır.

Yine ayetlerde Allah, mutsuzlukları nedeniyle Kuran’ın öğüdünü almaktan kaçınanları haber verir:

Allah’tan ‘İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür. ‘Mutsuz-bedbaht’ olan ondan kaçınır. (A’la Suresi, 10-11)

Ve Yüce Allah, üzüntüyü tüm Müslümanlara yasaklamıştır:
Gevşemeyin, üzülmeyin; eğer (gerçekten) iman etmişseniz en üstün olan sizlersiniz. (Âl-i İmrân Suresi. 139)

İşte bağnazlar, Allah’ın bu ayetlerini mevzu hadisleri bahane ederek kendilerince hükümsüz kılmaya çalışırlar. Müslümanlara, Allah’ın inkarcılara yakıştırdığı hüznü uygun görürler. Ruhun, bedenin en büyük ihtiyacı olan neşeyi-sevinci yok etmek isterler. Oysa bu Allah’ın istediği bir şey değildir. Allah cenneti bir sevinç yurdu olarak yaratmıştır.
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........<span class="emoji emoji1f337"></span>"Şüphesiz ...
Media Removed
"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET) . . Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa ... 👉"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........🌷"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET)
.
.
🌷Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa salavat getirmek farzdır.Ve adı her anıldığında ona salavat getirmek vaciptir.(imamı kurtubi)
.
🌷Hadis: "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları üzerime en çok salavat getirenlerdir"
.
.
🌷Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse Allah onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.Tüm Mü'minlerin şefeatçisi ol ya ResulAllah...
.
.
. 👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)

#Allah #iman #namaz #salavat #dua #ayet #hadis #ibadet #kuran #islam #kabe #tefekkur #türkiye #huzur #cumaduası #müslüman #cuma #cumagünü #cumanamazı #kalptendualar #salavat #cumagecesi
.
.
@__mevlanaa_ 👈👈👈 Buyrun takibe
Read more
<span class="emoji emoji1f449"></span>"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........<span class="emoji emoji1f337"></span>"Şüphesiz ...
Media Removed
"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET) . . Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa ... 👉"Okudum" demeniz yeterli..(Bunlar hep, hayra teşvik icindir arkadaslar)................…........🌷"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET)
.
.
🌷Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa salavat getirmek farzdır.Ve adı her anıldığında ona salavat getirmek vaciptir.(imamı kurtubi)
.
🌷Hadis: "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları üzerime en çok salavat getirenlerdir"
.
.
🌷Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse Allah onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.Tüm Mü'minlerin şefeatçisi ol ya ResulAllah...
.
.
. 👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)

#Allah #iman #namaz #salavat #dua #ayet #hadis #ibadet #kuran #islam #kabe #tefekkur #türkiye #huzur #cumaduası #müslüman #cuma #cumagünü #cumanamazı #kalptendualar #salavat #cumagecesi
.
.
@__mevlanaa_ 👈👈👈 Buyrun takibe
Read more
@islamvehuzur - BismillahirRahmanirRahim.. . Pazartesi gününe dualarla başlamak isteyenler ...
Media Removed
@islamvehuzur - BismillahirRahmanirRahim.. . Pazartesi gününe dualarla başlamak isteyenler için Duâ . " Allah'ım haftaya başladığımız bu yeni günde senden hayır diliyoruz. İşimize ve hayatımıza tüm rahmetinle sahip çık biz inanan kullarını koru ve kolla. Biz her gün olduğu ... @islamvehuzur - BismillahirRahmanirRahim..
.
Pazartesi gününe dualarla başlamak isteyenler için
Duâ👇
. " Allah'ım haftaya başladığımız bu yeni günde senden hayır diliyoruz. İşimize ve hayatımıza tüm rahmetinle sahip çık biz inanan kullarını koru ve kolla. Biz her gün olduğu gibi bugün de şerden ve kötülükten sana sığınırız. Bizleri doğru yola sok ve o yolda yürümeyi nasip et."
. ❤
. " Yüce yaradan Sen ki bizlerin dualarını boş çevirme. Bu Pazartesi gününde senin huzuruna çıkıp ettiğimiz duaları bütün mümin kardeşlerimizin hayır duasıyla birleştirip kabul eyle. İşlerimize bereket ve kazanç nasip et
.
Allah'ım. Sen gücün ve kudretinle her yere uzanan ve her şeyi bilensin. Bizlerin de ihtiyaçlarını gör ve işleri yoluna sokmak için yardım eyle.
.🌹
. . " Allah'ım bu gün bizlere en iyisini yapmak için güç ver. Bugünden sonra da böyle devam etmesini sağla. Rahmetin ışığıyla yolumu aydınlat ve başarmam için beni yüreklendir. Kitabını elime rehber, adını kalbime hançer et ki ben iyi bir Müslüman olarak yaşayıp öleyim. . .
.
" Allah'ım bizlere ve ailemize bu haftanın ilk gününde çalışmak ve üretmek için güç ver. Biz ki senin kullarınız ve kullarına daha iyi hizmet etmemiz için bizlere fırsat ver. Rahmetli ve bereketli kollarınla bizi sar ve bizi bunlardan mahrum etme. .
.

Haftanın ilk günü parlayan gün ışığı hayatımızı da aydınlatsın ve bütün bir hafta böyle devam etsin. Bizim bütün çalışmalarımız kazanmak ve bütün şükranlarımız rızan içindir
Âmin yâ Rabbim Amin..
.
Hayirli bereketli iman ibadet dolu sabahlar kardeşlerim. .
.
#islamvehuzur #pazartesi #istanbul #hayirlisabahlar
#hayirlihaftalar #dua #Amin #instaturkey #instagramers #Allahuekber👆 #ramazan #oruc #iftar #sahur #rahmet #bereket #beraberlik -
Read more
Qeyb aləmi dedikdə mələkut aləminin nuru və varlıqları nəzərdə tutulur.Allah, vəhy, mələklər ...
Media Removed
Qeyb aləmi dedikdə mələkut aləminin nuru və varlıqları nəzərdə tutulur.Allah, vəhy, mələklər və məad kimi hissiyyatın dərk edə bilmədiyi şeylər qeyb aləminə aiddir. Bu mələklərin hər biri Allahın onlar üçün təyin etdiyi vəzifə ilə məşğuldurlar. Onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər. ... Qeyb aləmi dedikdə mələkut aləminin nuru və varlıqları nəzərdə tutulur.Allah, vəhy, mələklər və məad kimi hissiyyatın dərk edə bilmədiyi şeylər qeyb aləminə aiddir.
Bu mələklərin hər biri Allahın onlar üçün təyin etdiyi vəzifə ilə məşğuldurlar. Onlar Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər. Onları görmək maddi gözlərdən uzaqdır, lakin iman bəsləmək dindarlığın əlamətlərindəndir. "Yaxşılıq yalnız üzlərinizi (ibadət üçün) şərq və qərbə tərəf çevirmək deyildir. Lakin həqiqi yaxşılıq - Allaha, axirət gününə, mələklərə, (səmavi) kitaba və peyğəmbərlərə iman gətirən(başlanğıc və məada, həmçinin bu ikisinin arasında olan etiqadi əsaslara iman gətirən), eləcə də öz malını – çox sevməsinə (və ona ehtiyacı olmasına) baxmayaraq – Allah eşqinə qohumlarına, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalanlara, dilənçilərə və qullar(ın azad olunmasın)a verən, namaz qılan, zəkat verən, əhd-peyman bağlayan zaman öz əhdinə vəfalı olanlar, (məxsusən) maddi çətinlikdə, cismi zərərlərdə və cihad zamanı səbirli olan kəs(in iman və əməli)dir. Onlardır doğru danışanlar və onlardır təqvalılar!(Ümumiyyətlə yaxşılıq üç cəhətdən - etiqad, əməl və əxlaqdan ibarətdir)". (Bəqərə, ayə 177). Bu varlıqlar bizim gözlərimizdən gizli olsalar da, mövcuddurlar. Onlara iman bəsləmək hər bir möminin bariz sifətlərindəndir. İnsandan gizli qalan çox həqiqətlər vardır ki, insan onları qəbul etməlidir. Bərzəx aləmi, Qiyamət, sirat, behişt, cəhənnəm... kimi.

İman - elə bir həqiqətdir ki, qəlbdə olar. Əgər ürəkdə iman olmazsa, ancaq insan dildə kəlmeyi-şəhadətləri deyərsə, bu insan mömin hesab olunmaz. Bunu bizə Quran buyurur: “Ey Peyğəmbər, küfrdə (ona meyl göstərməkdə və kömək etməkdə) tələsən kəslər – istər dilləri «iman gətirdik» deyib qəlbləri iman gətirməmiş kəslər (münafiqlər), istərsə də yəhudilər səni kədərləndirməsinlər”. (Maidə,ayə 41). İman qəlbdə olmalıdır. "Onlar elə kəslərdirlər ki, Allah onların qəlbində imanı sabit etmişdir."(Mücadilə,ayə 22). Qeyb sözü ümumi bir söz olub, insanın gözündən gizli olan hər şeyə aid olmasına baxmayaraq, lakin mələklər elə varlıqlardır ki, onlara iman bəsləmək zərurətlərdəndir. Onlara iman bəsləmək insana nicat verər.
Read more
.<span class="emoji emoji1f337"></span>"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât ...
Media Removed
."Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET) . . Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa salavat getirmek farzdır.Ve adı her anıldığında ona salavat getirmek vaciptir.(imamı kurtubi) . Hadis: ... .🌷"Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm edin. (AHZÂP SURESİ 56.AYET)
.
.
🌷Peygamberimiz üzerine ömürde 1 defa salavat getirmek farzdır.Ve adı her anıldığında ona salavat getirmek vaciptir.(imamı kurtubi)
.
🌷Hadis: "Kıyamet günü insanların bana en yakın olanları üzerime en çok salavat getirenlerdir"
.
.
🌷Hadis: "Kim benim üzerime 1 salavat getirirse Allah onun üzerine 10 salavat getirir. Kim benim üzerime 100 salavat getirirse Allah onun iki gözü arasına nifaktan kurtuluş beratı yazar.Ayrıca ateşten kurtulduguna dair bir beraat yazar. Ve kıyamet günü onu şehitlerle beraber cennete iskan eder"
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh.Tüm Mü'minlerin şefeatçisi ol ya ResulAllah...
.
.
. 👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)

#Allah #iman #namaz #salavat #dua #ayet #hadis #ibadet #kuran #islam #kabe #tefekkur #türkiye #huzur #cumaduası #müslüman #cuma #cumagünü #cumanamazı #kalptendualar #salavat #cumagecesi
.
.
@__mevlanaa_ 👈👈👈 Buyrun takibe
Read more
Loading...
Load More
Loading...