Loading Content...

Din ali şükür

Unique profiles
37
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Gothenburg, Baku, Azerbaijan, Ihlas Armutlu Tatil Köyü Plajı
Average media age
639.3 days
to ratio
11.5
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetde
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Read more
In our August issue we introduce you to a star in the making, Azaan Sami Khan who's aiming to reach ...
Media Removed
In our August issue we introduce you to a star in the making, Azaan Sami Khan who's aiming to reach the skies!! Grab your copy to read the exclusive interview Interview: Amna R. Ali Directed by: Asim Raza @asimrazatvf Photographer: Adnan Qazi @adnanqazi Stylist: Jordan Kelsey Hair: ... In our August issue we introduce you to a star in the making, Azaan Sami Khan who's aiming to reach the skies!!🔝🎆 Grab your copy to read the exclusive interview✨
Interview: Amna R. Ali
Directed by: Asim Raza @asimrazatvf
Photographer: Adnan Qazi @adnanqazi
Stylist: Jordan Kelsey
Hair: Keera K Sira at Toni & Guy, London @toniandguylondonacademy
Makeup: Sudaf Khan @sudafkhan
Assistant: Nas Din @nasdinphotography
#onstandsnow #augustissue #AzaanSamiKhan #hellopakistan #hellomagazine #instaposts #pakistanicelebs #instastyle #instapic #instagood #instalove #karachi #lahore #islamabad
Read more
ÂMİN DİYELİM Mİ? :) Bismillahirrahmanirrahim.... Allah'ım!Bu duayi okuyan ve işiten her kim ...
Media Removed
ÂMİN DİYELİM Mİ? :) Bismillahirrahmanirrahim.... Allah'ım!Bu duayi okuyan ve işiten her kim varsa sen bütün günahlarını bağışla... . . . .. Dünya hayatınının hilelerinden sana Sığınıyoruz bizleri kötülüklerden muhafaza eyle.Bizleri ahiretine çalışan kullarından eyle, ibadet ... ÂMİN DİYELİM Mİ? :) Bismillahirrahmanirrahim.... Allah'ım!Bu duayi okuyan ve işiten her kim varsa sen bütün günahlarını bağışla...
.
.
. ..
Dünya hayatınının hilelerinden sana Sığınıyoruz bizleri kötülüklerden muhafaza eyle.Bizleri ahiretine çalışan kullarından eyle, ibadet ve taatlarımızı, dualarımızı, hayır ve hasenatlarımızı KABE'de ve ARAFAT'ta yapılan ve makbul olun duaların hürmetine kabul eyle ... .
.
. 🍁 🍁 . Allah'ım bize zorluk verme, helalinden bol rızıkla rızıklanmak nasip eyle.İşsizlerimize iş,bekarlarımıza hayırlı eşler borçlularımıza edalar, dertlilerimize devalar, hastalarımıza acil şifalar ver YA RABBİM.Gecmislerimizin ve suhedalarımızın ruhlarini şaad mekanlarını cennet eyle... .
.
... 🍁 🍁Cumlemize hayırlı ölümler-le huzuruna al.İki dünyamızı bizlere Hayır eyle ve hep birlikte "EŞ HEDÜENLA İLAHE İLLALLAH VE EŞHED-Ü ENNE MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHÜ"diyerek çene kapatmayı cumlemize ve cümle ümmeti MUHAMMED'E nasip eyle.Bizleri sevdiklerimizle birlikte yaşat ve birlikte can vermeyi nasip eyle.RAHMETİNİ, bereketini ve MAĞFİRETİNİ bizlerden eksik etme. (AMİN, AMİN, AMİN) ya Erhamerrahimin..... .
.
. .
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina muhammed ( SAV )'ın ümmeti olmakla şereflendiren Allah-u Tealaya hamdü senalar olsun.AMİN AMİN...
.
.
.
. #Allah #hzmuhammed #namaz #huzur #kuran #inşirah #din #ilim #islam #mekke #huzurum #hadis #medine #dua #sems #mevlana #gün #tevekkül #ilahi #bismillah #melek #ayet #ilahi #tasavvuf #kalptendualar #dua #amazing #muhteşem #super
Read more
<span class="emoji emoji1f339"></span><span class="emoji emoji1f339"></span><span class="emoji emoji1f339"></span>Ramazan ayının 7-ci gününün duası: . "Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni ...
Media Removed
Ramazan ayının 7-ci gününün duası: . "Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin". . Tərcüməsi: . "İlahi, bu ayın orucunu tutmaqda və namazımı qılmaqda mənə kömək ... 🌹🌹🌹Ramazan ayının 7-ci gününün duası:
. "Allahummə əinni fihi əla siyamihi və qiyamih. Və cənnibni fihi min həfəvatihi və asamih. Vərzuqni fihi zikrəkə bidəvaih. Bitəvfiqikə ya hadiyəl-muzillin".
.

Tərcüməsi:
. "İlahi, bu ayın orucunu tutmaqda və namazımı qılmaqda mənə kömək ol, məni səhvlərdən və günahlardan uzaqlaşdır. Bütün bu ayı Səni zikr etməyi mənə qismət et Öz köməyin sayəsində, ey azmışları doğru yola çıxaran Allah".
.

Allah orucunuzu qəbul etsin! .
Əllahumə Səlli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Read more
... “Az olanı vermekten utanma, Çünkü vermemek ondan daha azdır.”<span class="emoji emoji2728"></span> |Hz.Ali•r.a| . . #islam ...
Media Removed
... “Az olanı vermekten utanma, Çünkü vermemek ondan daha azdır.” |Hz.Ali•r.a| . . #islam #fakir #söz #dinisözler #Alhamdulillah #Elhamdulillah #sabr #imtihan #ayet #hadis #ilim #tevekkül #tefekkür #tesettür #din #İslamiyet #Allah #aşk #Allahaşkı #sözler #Dua #hamdolsun ... ...
“Az olanı vermekten utanma,
Çünkü vermemek ondan daha azdır.”✨
|Hz.Ali•r.a|
.
.
#islam #fakir #söz #dinisözler #Alhamdulillah #Elhamdulillah
#sabr #imtihan #ayet #hadis #ilim #tevekkül #tefekkür
#tesettür #din #İslamiyet #Allah #aşk #Allahaşkı #sözler
#Dua #hamdolsun #cami #hijab #muslims #muslim
Read more
... Mescid-i aksa için ayağa kalkın MÜSLÜMANLAR.! El-Kahhar isminle zalimleri kahreyle Rabbim.. Çevremizde yaşanan, özellikle de 15 gündür Filistin’de Katil İsrail’in Müslüman kardeşlerimize uyguladığı vahşet, içimizi parçalamakta. Gazze’de yaşanan insanlık dramını izlerken, ... ...
Mescid-i aksa için ayağa kalkın MÜSLÜMANLAR.!
El-Kahhar isminle zalimleri kahreyle Rabbim..
Çevremizde yaşanan, özellikle de 15 gündür Filistin’de Katil İsrail’in Müslüman kardeşlerimize uyguladığı vahşet, içimizi parçalamakta. Gazze’de yaşanan insanlık dramını izlerken, başta Türkiye Hükümeti’nin ve Müslüman ülkelerinin hiçbirşey yapmamasını kınıyorum.Özellikle Türkiye’nin gerekirse Silahlı kuvvetiyle Filistin’in yanında durarak dünyaya bir mesaj vermesi gerekiyor.Bu benim şahsi iteğim. Bu isteği biliyorum ki milyonlarca insan da istiyordur.Evimizde sosyal medyadan bütün bu olan vahşeti seyrederken bir şey yapamamanın verdiği ezikliği Hazreti Ali’nin "Bir Zulme Engel Olamıyorsanız Onu Herkese Duyurun!" sözü bir parça olsun giderdi. Zülum gören din kardeşlerime Allah’tan sabır, güç ve zafer diliyorum.
.
Daha fazlası için 👉🏻 @by.islam 🍃🙌🏻 ________________________________
#kudüs #mescidiaksa #islamiyet #islam #hijab #Allah #Tefekkür #tevekkül #sabr #imtihan #hamd #filistin
Read more
“...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.” (Nebe’ Sûresi-39) __________________________________ “Allah ...
Media Removed
“...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.” (Nebe’ Sûresi-39) __________________________________ “Allah kimi doğru yola götürmek isterse, gönlünü müslümanlığı kabul etmesi için açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onunda kalbini son derece daraltır, iman ... “...Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar.”
(Nebe’ Sûresi-39)
__________________________________
“Allah kimi doğru yola götürmek isterse, gönlünü müslümanlığı kabul etmesi için açar. Kimi de sapıklıkta bırakmak isterse onunda kalbini son derece daraltır, iman teklifi karşısında göğe çıkacakmış gibi zahmet görür. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle azab bırakır.”
(En’am Sûresi-125)
__________________________________
Rabbimiz! Bizi doğru yola erdirdikten sonra kalblerimizi eğriltme, katından bize rahmet bağışla; şüphesiz Sen sonsuz bağışta bulunansın.
(Ali-İmran Sûresi-8)
__________________________________
Ey mü'minlerin anası!
Resul-i Ekrem Efendimiz yanınızda bulundukları zaman
en çok yaptığı dua neydi? diye sordum.
Ümmü Seleme Hazretleri:

Ya mukallibel kulubi sebbit kalbi ala dinike
ey kalpleri çeviren Allah!
benim kalbimi hak dininin üzerinde sabit kıl
diye dua ederdi,cevabını verdi.
“Ey kalpleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl"
"Ya mukallibel-kulubi sebbit kalbi ala dinik”
(Hadis-i Şerif/Tirmizi)

__________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
__________________________________
#kuran #ayet #sure #hadisişerif #hoşgeldinramazan #ramazanışerif #ramazan #üçaylar #islamiyet #rahmet #bereket #mağfiret #dua #ibadet #ilim #amel #izzet #namaz #hadis #farz #sünnet #fazilet #salavat #hak #din #islam
Read more
İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, indiki durumumu bu həqir bəndən ...
Media Removed
İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, indiki durumumu bu həqir bəndən üçün xeyirli, uğurlu və bərəkətli qərar ver! Qəlblərdə olanlardan agah olan Sənsən! Dünya və axirətimizi nələrin islah edəcəyini Sən bilirsən. Odur ki, hacətlərimizə rəhmət və məhəbbət ... İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, indiki durumumu bu həqir bəndən üçün xeyirli, uğurlu və bərəkətli qərar ver!
Qəlblərdə olanlardan agah olan Sənsən!
Dünya və axirətimizi nələrin islah edəcəyini Sən bilirsən. Odur ki, hacətlərimizə rəhmət və məhəbbət gözü ilə nəzər sal!
İşlərimizi Öz qüdrət əlinlə yoluna qoy!
Din, dünya və axirət işlərində bizlərə afiyət və müvəffəqiyyət əta et!
Bizləri Öz yolunda sabitqədəm və aqibətimizi xeyirli elə!
Ey Ondan başqa arxa və dayağı olmayanların pənahı!
Read more
Aralarında bin yıl olmasına rağmen Hazreti Ali ile bilim adamı Blaise Pascal birlikteliği nasıl ...
Media Removed
Aralarında bin yıl olmasına rağmen Hazreti Ali ile bilim adamı Blaise Pascal birlikteliği nasıl sağlanır? * Hz. Hızır’ın İngiliz bayrağında ne işi var? * İki adam pozitif bilimlere günümüzden 2.500 yıl önce nasıl öncülük edebilir? * En güçlü hayvan olan fillerden oluşan bir ordu ... Aralarında bin yıl olmasına rağmen Hazreti Ali ile bilim adamı Blaise Pascal birlikteliği nasıl sağlanır?
*
Hz. Hızır’ın İngiliz bayrağında ne işi var?
*
İki adam pozitif bilimlere günümüzden 2.500 yıl önce nasıl öncülük edebilir?
*
En güçlü hayvan olan fillerden oluşan bir ordu develer ile yenilebilinir mi?
*
Ankara Antlaşması ile Lionel Messi'nin ortak noktası ne olabilir?
*
Bir ibadethanenin kapısına “Kin Kapısı” denir mi?
*
İngiliz Kraliyet Akademisi’ne seçilen kumaş tüccarı kim?
*
Ay yıldız, bir İngiliz'in hayatını nasıl kurtarır?
*
Dinî inancı olmayan bir devlet başkanı neden bir din devleti kurmak ister?
*
Düşman olduğun devletin tarihini yazmak ister misin?
*
Harvard Üniversitesi’nde günümüzde dahi kullanılan bir matematik kitabı ile Amerika'ya giden Osmanlı müfettişinin ne gibi bir ilişkisi olabilir?
*
Karpuz ve Meksika nasıl bir hikâye ile bir araya gelir?
Birbirinden bağımsız zaman ve mekânlardaki kişiler ve olaylar aslında ne kadar ilişkili?
*
Prof. Dr. Ahmet Murat Bülbül’ün kaleminden soruların cevaplarını bulmanız ümidiyle...
@ahmetmuratbulbul 
#Bülbülün Kuyusu
#AzKitap
D&R, Kitapyurdu, İdefix ve tüm kitabevlerinde...
#kitap #kitaplik #kitapaşki #kitaplariyikivar #azkitap #kitapsevgisi #kitapkurdu #kitaplar #kitapkokusu #kitapaski #kitapyurdu #kitapagaci #kitapayracı #oku #kitaptavsiyesi #basucukitaplari #kitapklubu #kitapönerisi #kitaptanitimi #book #books #goodbooks #instakitap #instabook #bookstagram #read
Read more
Bu husustaki hadis-i şerif gayet açıktır. Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz ...
Media Removed
Bu husustaki hadis-i şerif gayet açıktır. Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz (Aleyhisselam) ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu: ”Şu iki şey ... Bu husustaki hadis-i şerif gayet açıktır. Hazret-i Ali’nin rivayetine göre, bir defasında Peygamberimiz (Aleyhisselam) ipek bir kumaşı sol eline, bir parça altını da sağ eline aldı. Sonra bunları elleriyle yukarı kaldırdı, orada bulunanlara gösterdi ve şöyle buyurdu: ”Şu iki şey ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helâldir.”
(İbni Mâce, Libas: 19)
___________________________________
Abdullah bin Abbas’ın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz (Aleyhisselam) bir zatın elinde altından bir yüzük gördü ve onu parmağından çıkardı, attı. Daha sonra şöyle buyurdu: “Sizden biriniz ateşten bir kor alıyor da, onu eline koyuyor.” Resulullah (Aleyhisselam) gittikten sonra orada bulunanlar yüzük sahibine, “Yüzüğünü yerden al da onunla faydalanırsın.” dediler. Fakat o zat, “Hayır, vallahi onu ebediyyen almam. Çünkü onu Resulullah (Aleyhisselam) attı.” dedi.
(Müslim, Libas ve’z-zînet: 53)
____________________________________
Resulullah bizleri altın yüzük, yahut altın halka takınmaktan nehyetti.”
(Müslim, Libas ve’z-zînet:2)
____________________________________
“Sahabîlerden bir zat Resulullaha geldi. Elinde tunçtan bir yüzük vardı. Resulullah ona hitaben, ‘Ne oluyor, sende putların kokusunu seziyorum.’ buyurdu. Bunun üzerine o zat elindeki yüzüğü attı. Sonra parmağında demirden bir yüzük olduğu halde geldi. Peygamberimiz, ‘Ne oluyor, senin üzerinde cehennem ehlinin zinetini görüyorum.’ buyurunca, o zat parmağındaki yüzüğü fırlattı. Bunun üzerine o zat, ‘Ya Resulallah, nasıl bir yüzük takayım?’ diye sordu ve Peygamberimiz de ‘Gümüşten bir yüzük tak, bu da miskali geçmesin.’ buyurdu."
(Ebû Davud, Hâtem: 4)
____________________________________
“Altın ve gümüş kaptan su içmeyin. İbrişim ve ipeği de giymeyin. Çünkü bunlar dünyada onların (kâfirlerin), âhirette, kıyamet gününde ise sizindir.” (a.g.e)
____________________________________
Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed🌹
____________________________________
#hadis #altın #haram #islam #ilim #irfan #farz #sünnet #salavat #hak #din #hadisişerif #ipek #ümmet #kadın #erkek #müslüman #islamiyet
Read more
“Kızını fasıka veren, melundur” Sual: Bir Müslüman, kızını evlendirirken, tercihi ne olmalı, ...
Media Removed
“Kızını fasıka veren, melundur” Sual: Bir Müslüman, kızını evlendirirken, tercihi ne olmalı, neyi ön planda tutmalıdır? Cevap: Dinini bilen ve seven erkekler, her hareketlerinde İslâmiyete uyarak, hem kendilerine, hem de aile ve akrabalarına, bütün mahluklara hayırlı ve faydalı ... “Kızını fasıka veren, melundur”
Sual: Bir Müslüman, kızını evlendirirken, tercihi ne olmalı, neyi ön planda tutmalıdır?
Cevap: Dinini bilen ve seven erkekler, her hareketlerinde İslâmiyete uyarak, hem kendilerine, hem de aile ve akrabalarına, bütün mahluklara hayırlı ve faydalı olur. Bunun için, kızını seven ve onun dünyada ve ahirette mesut olmasını istiysen, dini ve ahlakı bozan televizyonları, radyoları dinlemesine ve böyle olan sinemalara ve topluluklara gitmesine mani olmalıdır. Müslüman olan kimse, kızını Müslüman ve salih kimselere vermelidir. Mal, para, apartman ve mevki sahibi değil, din ve ahlak sahibi damat aramalıdır. Kızını kafire veren kimsenin kendisi de, kızı da kafir olur. Peygamber efendimiz, hadîs-i şeriflerinde buyurdu ki:
(Bir kimse, kızını fasıka, kötü kimseye verirse, Allahü teâlânın emanetine hıyanet etmiş olur. Emanete hıyanet edenlerin gideceği yer, Cehennemdir.)
(Kızını fasıka veren kimse, melundur.)
(Şefaatime kavuşmak isteyen, kızını fasıka vermesin!)
Eşi'atül-lemeâtda yazılı hadîs-i şerifte de;
(Ya Ali! Üç şeyi geciktirme! Namazı evvel vaktinde kıl! Hazırlanmış cenazenin namazını hemen kıl! Dul veya kızı küfvü isteyince, hemen evlendir!)Yani namazını kılan, günah işlemeyen ve nafakasını helalden kazanan birini bulunca, hemen ona ver, buyurdu.
Read more
#Repost @hanan_an_african_actress (@get_repost) ・・・ #Repost @hassan_giggs (@get_repost) ・・・ Haryanzu dai Ana haska FILM DIN da kowa ke maganarsa a ko ina a fadin kasarna watao SARAUNIYA GA LOKUTAN HASKAWA 10:50am 1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, ... #Repost @hanan_an_african_actress (@get_repost)
・・・
#Repost @hassan_giggs (@get_repost)
・・・
Haryanzu dai Ana haska FILM DIN da kowa ke maganarsa a ko ina a fadin kasarna watao SARAUNIYA
GA LOKUTAN HASKAWA
10:50am
1:20pm
3:50pm
6:20pm
8:40pm ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah.

Story/screenplay @ibrahim_birniwa
Executive producer @sanisule25
Set design/costume @tahiritahir_abba
Asst directors @aleegumzak @aminusbono

Producers @alhajisheshe @hanan_an_african_actress
From the Director @hassan_giggs

Cc @realalinuhu @adam_a_zango @asabemadaki @rikadawa3 @alhassan_kwalle @tindirki @bellohafizu @hadizansaima @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @kannywoodscene @ali_nuhu_fans_club @sharpson10 @realabmaishadda @dahiru_a_k_nassarawa @saddiqsayaya @sani_candy @yunusamuazu1 @usmanmuazu20 @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @shamsudaniya @nazir_danhajiya @dini____c.r.c @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @nazifikala @nazir_danhajiya @misbahu_aka_anfara @shazalikamfa @baresiabubakar @official_sabby @ismail_naabba_afakallah @isah_ferozkhan @yaseenauwal @smalljezzy @sheik_isa_alolo @mdhikima_multimedia @js_inuwa_international_ltd @salisufulani10 @salisuchali @abduljalal_a_u_mafara @asabe_madaki_official_fans @ritetime_multimedia_ltd @nuracostume @real_tijjani_faraga @buharialameen @abubakar_s._shehu @tijjaniasase @nurahudu40 @nazifiasnanic @nazifikala @mediasuitetv @tyshaban - #regrann @hanan_an_african_actress
Read more
Dör tusen gånger om för den här ungen som hade drömmar folk skrattade åt, men numer är vuxen och fucking ...
Media Removed
Dör tusen gånger om för den här ungen som hade drömmar folk skrattade åt, men numer är vuxen och fucking queen of everything! Suad Ali, mina vänner, gör er själv en tjänst och lyssna på hennes sommarprat och känn kraften. Älskar din charmiga Linköpingsdialekt och älskar att du finns som förebild ... Dör tusen gånger om för den här ungen som hade drömmar folk skrattade åt, men numer är vuxen och fucking queen of everything! Suad Ali, mina vänner, gör er själv en tjänst och lyssna på hennes sommarprat och känn kraften. Älskar din charmiga Linköpingsdialekt och älskar att du finns som förebild och representant för Sverige ♥️♥️♥️♥️
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Har yanzu ana haska fim din SARAUNIYA. GA LOKUTAN HASKAWA SCREEN 2 10:50am 1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm ' SCREEN 5 12:10pm 2:40pm 5:10pm 8:pm 'SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Story/screenplay @ibrahim_birniwa Executive producer @sanisule25 ... Har yanzu ana haska fim din SARAUNIYA.

GA LOKUTAN HASKAWA
SCREEN 2

10:50am
1:20pm
3:50pm
6:20pm
8:40pm '

SCREEN 5
12:10pm
2:40pm
5:10pm
8:pm 'SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano.
Story/screenplay @ibrahim_birniwa
Executive producer @sanisule25
Set design/costume @tahiritahir_abba
Asst directors @aleegumzak @aminusbono

Producers @alhajisheshe @hanan_an_african_actress
From the Director @hassan_giggs

Cc @realalinuhu @adam_a_zango @asabemadaki @rikadawa3 @alhassan_kwalle @tindirki @bellohafizu @hadizansaima @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @kannywoodscene @ali_nuhu_fans_club @sharpson10 @realabmaishadda @dahiru_a_k_nassarawa @saddiqsayaya @sani_candy @yunusamuazu1 @usmanmuazu20 @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @shamsudaniya @nazir_danhajiya @dini____c.r.c @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @nazifikala @nazir_danhajiya @misbahu_aka_anfara @shazalikamfa @baresiabubakar @official_sabby @ismail_naabba_afakallah @isah_ferozkhan @yaseenauwal @smalljezzy @sheik_isa_alolo @mdhikima_multimedia @js_inuwa_international_ltd @salisufulani10 @salisuchali @abduljalal_a_u_mafara @asabe_madaki_official_fans @ritetime_multimedia_ltd @nuracostume @real_tijjani_faraga @buharialameen @abubakar_s._shehu @tijjaniasase @nurahudu40 @nazifiasnanic @nazifikala @mediasuitetv @tyshaban - #regrann - #regrann
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allah qılınan namazları kəsilən qurbanları dua ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Allah qılınan namazları kəsilən qurbanları dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ?
Allah qılınan namazları kəsilən qurbanları dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
SİZLERDEN RİCAM LÜTFEN KAYDEDİN BANA DESDEK OLUN DAHA ÇOK KARDEŞİNİZİN OKUMASINA VESİLE OLUN. ...
Media Removed
SİZLERDEN RİCAM LÜTFEN KAYDEDİN BANA DESDEK OLUN DAHA ÇOK KARDEŞİNİZİN OKUMASINA VESİLE OLUN. @saitdavran - HIRSIZIN İBRETLİK ÖLÜMÜ Peygamberimizin ashâbından Ebû Mı’lâk adında biri vardı. Bu zat başkaları ile ortaklık kurarak ticaret yapardı. Dürüst ve takvâ sâhibi biri idi. ... SİZLERDEN RİCAM LÜTFEN KAYDEDİN BANA DESDEK OLUN DAHA ÇOK KARDEŞİNİZİN OKUMASINA VESİLE OLUN.
@saitdavran - HIRSIZIN İBRETLİK ÖLÜMÜ
Peygamberimizin ashâbından Ebû Mı’lâk adında biri vardı. Bu zat başkaları ile ortaklık kurarak ticaret yapardı. Dürüst ve takvâ sâhibi biri idi. Bir defasında yine yola çıkmıştı.
Karşısına çıkan silahlı bir hırsız: – Neyin varsa çıkar seni öldüreceğim, dedi. Ebu Mı’lâk:
– Maksadın mal almaksa al, dedi. Hırsız:
-Ben sâdece senin canını istiyorum, dedi. Ebu Mı’lâk:
– Öyleyse bana müsaade et de namaz kılayım dedi. Hırsız: – İstediğin kadar namaz kıl, dedi. Ebu Mı’lâk namaz kıldıktan sonra üç defa şöyle duâ etti:
– Ey gönüllerin sevgilisi (Yâ Vedûd), ey yüce arşın sâhibi, ey dilediğini yapan Allâhım! Ulaşılmayan izzetin, kavuşulmayan saltanatın ve arşını kaplayan nûrun için beni şu hırsızın şerrinden korumanı istiyorum! Ey imdâda koşan Yetiş imdâdıma.
Ebu Mı’lâk duasını bitirir bitirmez, elindeki kargıyı kulakları hizâsında tutan bir süvârî peydâ oldu! Süvâri mızrağı hırsıza saplayıp onu öldürdü. Sonra da tâcire döndü. Tacir:
– Kimsin sen? Kimsin sen? Allâh seni vasıta kılarak bana yardım etti, diye sorunca süvari:
– Ben dördüncü kat semâ ehlindenim. İlk duânı yapınca semânın kapılarının çatırdadığını işittim. İkinci defa duâ edince gök ehlinin gürültüsünü işittim. Üçüncü defa dua edince, zorda kalan biri dua ediyor, denildi. Bunu duyunca Allâh’tan, onu öldürmeye beni memur etmesini istedim. Allâh Teâlâ da kabul etti ve geldim. Şunu bil ki, abdest alıp dört rek’at namaz kılan ve bu duayı yapan kimsenin, zorda olsun veya olmasın duası kabul edilir, dedi.
Kaynak; İbn-i Hacer, el-İsabe, IV, 182.
.
.
.
.
ℹ Not: Paylaşımlarımızı istediğiniz gibi alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, bu bizi çok mutlu eder, çünkü; "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis, Tirmizî, İlm, 14.)
.
.
.
.
Allahümme salli ala seyydina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 🌹🌹🌹🌹🌹
.

#Allah #namaz #nasip  #huzur #kuran #elif #din #ilim #islam #güzelsözler #gününsözü #huzurum #hadis #elifgibisevmek #dua #sems #mevlana #gün #tevekkül #kismet #ilahi #bismillah #vazgecememkii #melek
Read more
<span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f495"></span>Good morning<span class="emoji emoji2764"></span>️Happy friday IG friends<span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f495"></span>Mutlu sabahlar<span class="emoji emoji2764"></span>️Hayırlı cumalar dilerim<span class="emoji emoji1f495"></span><span class="emoji emoji2764"></span>️<span class="emoji emoji1f495"></span>...24.11.2017...🇹🇷🇹🇷🇹🇷TÜM ...
Media Removed
Good morning️Happy friday IG friendsMutlu sabahlar️Hayırlı cumalar dilerim...24.11.2017...🇹🇷🇹🇷🇹🇷TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLARIM Ayrıca IĞDIR İlimizin Abbasgöl köyünde sınıf öğretmeni olan kızımız @__tugcelik__ inde öğretmenler gününü ... 💕❤️💕Good morning❤️Happy friday IG friends💕❤️💕Mutlu sabahlar❤️Hayırlı cumalar dilerim💕❤️💕...24.11.2017...🇹🇷🇹🇷🇹🇷TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ KUTLARIM Ayrıca IĞDIR İlimizin Abbasgöl köyünde sınıf öğretmeni olan kızımız @__tugcelik__ inde öğretmenler gününü canı gönülden kutlarım.🇹🇷🇹🇷🇹🇷 Toplumların uygarlık düzeyi öğretmenlere verilen değerlerle ölçülür.” “En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.” “Öğretmenler! Cumhuriyetin fedakar muallim ve terbiyecileri yeni nesli sizler yetiştireceksiniz yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.” “Muallimler Cumhuriyet sizden fikri hür vicdani hür nesiller ister.” K. ATATÜRK “Ne mutlu vatan, Millet ve din sevgisiyle dopdolu nesilleri yetiştiren öğretmenlere.” “Ya öğrenci ya öğretici ol ya da bunları sevici ol dördüncü olma helak olursun.” Hz. Muhammed (S.A.V “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.” Hz. Ali (R.A)
Read more
Cəhənnəmə girəcək 25 dəstə: 1) Allaha şərik qoşanlar (Ğafir 73-76) 2) Allaha və Rasuluna asi ...
Media Removed
Cəhənnəmə girəcək 25 dəstə: 1) Allaha şərik qoşanlar (Ğafir 73-76) 2) Allaha və Rasuluna asi olanlar (Nisa 14) 3) Axirəti inkar edənlər (Əraf 44-45) 4) Ayələri yalanlayan və onlardan üz çevirənlər (Əraf 36) 5) Allaha ibadətdən üz çevirənlər (Ğafir 60) 6) Kitabı və Peyğəmbərlərə ... Cəhənnəmə girəcək 25 dəstə:
1) Allaha şərik qoşanlar (Ğafir 73-76)
2) Allaha və Rasuluna asi olanlar (Nisa 14)
3) Axirəti inkar edənlər (Əraf 44-45)
4) Ayələri yalanlayan və onlardan üz çevirənlər (Əraf 36)
5) Allaha ibadətdən üz çevirənlər (Ğafir 60)
6) Kitabı və Peyğəmbərlərə göndəriləni yalanlayanlar (Ğafir 70)
7) Allah yolundan insanları döndərənlərə (Əraf 45), Kafirlər (Ali İmran 12)
9) Qiyaməti inkar edənlər (Furqan 11)
10) Cəhənnəmi yalanlayan fasiqlər (Səcdə 20)
11) Din hesab gününü inkar edənlər (Müddəssir 46)
12) Təkəbbürlük edənlər (Zümər 60)
13) Həddi aşanlar (Ğafir 43)
14) Böyük günahlara vərdiş edənlər (Vaqiə 46)
15) Mal toplayıb sayan, malının onu əbədi saxlayacağına inananlar (Hüməzə 2-3)
16) Qızıl və gümüşü toplayıb Allah yolunda xərcləməyənlər (Tövbə 34)
17) Yer üzündə haqsız yerə sevinənlər və qürrələnənlər (Ğafir 75)
18) Allah yolunu eyib bükmək istəyənlər (Əraf 45)
19) Zalımlar (Əraf 41)
20) Azğınlar (Sad 55)
21) Dəlalət üzündən olan atalarının ardınca gedənlər (Saffat 69-70)
22) Qeybət edənlər (Hüməzə 1)
23) Yoxsulu doydurmayanlar (Müddəssir 44)
24) Batil və boş işlərlə məşğul olanlar (Müddəssir 45)
25) Namaz qılmayanlar (Müddəssir 43)
Read more
İlim en hayırlı mirastır edep en hayırlı sanattır takva en hayırlı azıktır. Hz. Ali(ra) <span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f343"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span><span class="emoji emoji1f343"></span><span class="emoji emoji1f33a"></span> Edep, ...
Media Removed
İlim en hayırlı mirastır edep en hayırlı sanattır takva en hayırlı azıktır. Hz. Ali(ra) Edep, bütün hallerde istikamet ve iyilik üzere bulunmaktır. Edep, aklı ikmal eden, onu nurlandıran, imanı kemale erdiren, insanı ruhen terakki ettirip saadet ve selamete kavuşturan en hayırlı ... İlim en hayırlı mirastır edep en hayırlı sanattır takva en hayırlı azıktır. Hz. Ali(ra)
🌺🍃🌺🍃🌺
Edep, bütün hallerde istikamet ve iyilik üzere bulunmaktır. Edep, aklı ikmal eden, onu nurlandıran, imanı kemale erdiren, insanı ruhen terakki ettirip saadet ve selamete kavuşturan en hayırlı bir sermayedir. Şu hadisi şerif de edep ve hayânın ehemmiyetini ortaya koymaktadır. “Cebrail (as.) Hazret-i Âdem babamıza taraf-ı İlahiden akıl, hayâ ve din olmak üzere üç hediye getirmiş ve ‘Bunlardan birini tercih et!’ demiş. O da aklı tercih etmiş. Cebrail(a.s) din ve hayâ’yı geri götürmek istemiş. Ancak onlar; ‘Bizim akılla beraber olmamız yaradılışımızın gereğidir. O neredeyse biz de oradayız.’ demişler.” Mevlana’nın mürşidi olan Şems-i Tebrizi şöyle buyurur: “Akıldan, imanın hakikati nedir?” diye sordum. Akıl kalbimin kulağına dedi ki; imanın hakikati edepten ibarettir.” Tebrizi sözüne şöyle devam etti: “İnsanın tenindeki can ne ise, edep de odur. İnsanların kalbindeki ve gözündeki nurlar edepten ibarettir. Bu kâinatın kubbesindeki nizam ve revnak edeptir. Geceleri parıldayan en nurlu ve en üstün ışık edeptir.” #edeb #illaedep
Read more
Ebu'I - Verd İbnu Sümâme anlatıyor: "Hz. Ali (radıyallahu anh) İbnu Ağyed'e dedi ki: "Sana kendimden ...
Media Removed
Ebu'I - Verd İbnu Sümâme anlatıyor: "Hz. Ali (radıyallahu anh) İbnu Ağyed'e dedi ki: "Sana kendimden ve Resûlûllâh ﷺ'ın kızı Hz. Fâtıma (radıyallahu anhâ)'dan -ki o, babasına, ailesinin en sevgili olanı idi- bahsedeyim mi?'' "Evet, bahsedin!'' dedim. Bunun üzerine: "Hz. Fâtıma radıyallahu ... Ebu'I - Verd İbnu Sümâme anlatıyor: "Hz. Ali (radıyallahu anh) İbnu Ağyed'e dedi ki: "Sana kendimden ve Resûlûllâh ﷺ'ın kızı Hz. Fâtıma (radıyallahu anhâ)'dan -ki o, babasına, ailesinin en sevgili olanı idi- bahsedeyim mi?'' "Evet, bahsedin!'' dedim. Bunun üzerine: "Hz. Fâtıma radıyallahu anhâ değirmen çevirirdi; elinde yaralar meydana gelirdi. Kırba ile su taşırdı. Bu da boynunda yaralar açtı. Evi süpürüyordu. Üstü başı toz toprak oldu. (Bu sıralarda) Resûlûllâh ﷺ'a bir kısım köleler getirilmişti.. Fâtıma 'ya: "Babana kadar gidip bir köle istesen!" dedim. Gitti. Aleyhisselâtu vesselâm'ın yanında bazılarının konuşmakta olduklarını gördü ve geri döndü. Ertesi gün Resûlûllâh ﷺ Hz. Fâtıma (radıyallahu anha)'ya gelerek: "Kızım ihtiyacın ne idi?" diye sordu. Hz.Fâtıma (radıyallahu anha) süküt edip cevap vermedi. Ben araya girip: "Ben anlatayım Ey ALLÂH ﷻ'ın Resülü!'' dedim ve açıkladım: "Fatıma'nın değirmen kullanmaktan elleri yara oldu, kırba ile su taşımaktan da omuzları incindi. Köleler gelince ben kendisine, size uğramasını, sizden bir hizmetçi istemesini ve böylece biraz rahata kavuşmasını söyledim. Bu açıklamam üzerine Resûlûllâh ﷺ: "Ey Fatıma, ALLÂH ﷻ'tan kork, ALLÂH ﷻ'a olan farzlarını eda et, aileyin işlerini yap. Yatağına girince otuzüç kere sübhanallah, otuzüç kere elhamdülillah, otuzüç kere ALLÂHÛ EKBER de. Böylece hepsi yüz yapar. Bu senin için hizmetçiden daha hayırlıdır.." buyurdular. Hz. Fatıma (radıyallahu anha): ALLÂH ﷻ'tan ve ALLÂH ﷻ'ın Resulünden razıyım" dedi. Resulullah ona hizmetçi vermedi." Buhari, Fedailul Ashab 9, Humus 6, Nafakat 6, 7, Da'avat 11; Müslim, 80, (2727); Tirmizi, Da'avat 24, (3405); Ebu Davud, Harac 20, (2988, 2989), Edeb 109, (5062, 5063). .
.
.
☝️ALLÂHÛ EKBER ☝ 
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Ali Seyyidina Muhammed ( s.a.v )
.
.
▂ ▃ ▅ ▆ █@ashabi_suffa█ ▆ ▅ ▃ ▂ .
"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis,Tirmizî,)
. ▂ ▃ ▅ ▆ █@ashabi_suffa█ ▆ ▅ ▃ ▂ .
.
.
#Allah #Din #İslam #Kuran
#Müslüman #namaz #Amin
#Kabe #Ezan #Peygamber #Sevgili
#muhammed #Hzmuhammed
#Hadis #AllahuEkber #Dua #Hayat
#İlim #Medine #Secde #Aşk #quran
#Huzur #Kuranıkerim #Mekke #follow
#Mevlana #SubhanAllah #İstanbul #hijab
Read more
“Yasin” surəsi oxuyanın çatdığı 10 bərəkət Mübarək “Yasin” surəsi ona görə Quranın qəlbi adlanır ...
Media Removed
“Yasin” surəsi oxuyanın çatdığı 10 bərəkət Mübarək “Yasin” surəsi ona görə Quranın qəlbi adlanır ki, bu surədə mühüm və əsas etiqad məsələlərinə toxunulmuşdur. Cənab Təbatəbai buyurur: “Bu surənin məqsədi dinin üç üsülunu bəyan etməkdir. Əvvəl nübuvvətdən başlanır və insanların ... “Yasin” surəsi oxuyanın çatdığı 10 bərəkət

Mübarək “Yasin” surəsi ona görə Quranın qəlbi adlanır ki, bu surədə mühüm və əsas etiqad məsələlərinə toxunulmuşdur.
Cənab Təbatəbai buyurur: “Bu surənin məqsədi dinin üç üsülunu bəyan etməkdir. Əvvəl nübuvvətdən başlanır və insanların nübuvvəti qəbul edib və rədd etməyindən bəhs edir. Buyurur ki,Haqq peyğəmbərlərinin dəvətinin nəticəsi – insanlarn dirilməsidir. Əgər onlar səadət yolunda olsalar, müxaliflərinə hüccəti tamam edərlər. Başqa sözlə desək, hər iki dəstəni təkmil edər. Bir dəstəni səadət yolunda və o biri dəstəni isə bədbəxtlik yolunda. Bu surə nübuvvət mövzusunu bəyan etdikdən sonra, tövhid mövzusuna toxunur. Bir neçə ayə Allahın təkliyini və yeganə olduğunu vurğulayır. Sonra isə məad mövzusuna toxunur. İnsanların Qiyamət günü cəza almaq üçün dirçəldilməsi mövzusuna işarə edir. Günahkarların təqvalılardan ayrılmasını bəyan edər və sonra da bu iki tayfanın halını təsvir edər. Sonda isə əvvəlki mövzusuna ona görə qayıdar ki, üç üsulun xülasəsini verər və dəlil gətirər. Bu dəlillərlə surəni sona çatdırar. Bu surənin son ayələri – elmi cəhətdən ən üstün sayılan ayələrdir”. Səlim Əmirəl-möminindən (ə) nəql edir ki, buyurub: “Peyğəmbərin (s) mübarək adı “Yasindir”. Və biz o kəslərik ki, Allah buyurur: “Səlamun əla Ali-Yasin! Yəni, Yasin nəslinə salam olsun!”. Hər bir Quran hərfi üçün bir mələk vardır, ancaq bu surənin hər bir hərfi üçün 10 mələk mövcuddur ki, onu davamlı oxuyan insanı həmişə qoruyar.

İmam Sadiq (ə) buyurur: “Yasin” surəsini övladlarınıza öyrədin, çünki o, Quranın xoş ətirli gülüdür”. Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Quran – Allahdan başqa hər şeydən üstündür. Ona görə də o kəs ki, Qurana hörmət edər, hər an Allaha Təalaya ehtiram və izzət qoymuşdur. Hər kim Qurana hörmətsizlik etsə, əlbəttə onun haqqını dəyərsiz hesab etmişdir. Quranın hörməti – övladın boynunda olan atanın hörməti kimidir. O kəs ki, Quranı eşidər – Allah ondan dünya bəlalarını uzaq edər. Axirət bəlalarını isə Quran qarisindən uzaq edər. Həqiqətən Allahın kitabında bir surə vardır ki, “Əziz” adlanar və o surənin qarisi” Şərif” adlanar. Bu surə – “Yasindir”. Ey Əli! “Yasin” surəsini oxu ki, onda 10 bərəkət vardır:
Read more
Allah Bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Kərbəla Şəhidləri İlə Məhşur Etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə ...
Media Removed
Allah Bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Kərbəla Şəhidləri İlə Məhşur Etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Allah Bütün Şəhidlərimizə Rəhmət Kərbəla Şəhidləri İlə Məhşur Etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Fatima,eski Portekiz krallarından birinin aşık olduğu bir arap kızının adıymış.. Kral köylü ...
Media Removed
Fatima,eski Portekiz krallarından birinin aşık olduğu bir arap kızının adıymış.. Kral köylü kızı Fatima’ya aşık olmuş ve evlenmiş..Bir ay sonra Fatima hastalanıp ölmüş.. küçük kasabanın adı Fatima kalmış.. 1917 yılında kasabadan 3 çobanın Meryem Ana’yi gördüğü iddiası zamanla bir ... Fatima,eski Portekiz krallarından birinin aşık olduğu bir arap kızının adıymış.. Kral köylü kızı Fatima’ya aşık olmuş ve evlenmiş..Bir ay sonra Fatima hastalanıp ölmüş.. küçük kasabanın adı Fatima kalmış.. 1917 yılında kasabadan 3 çobanın Meryem Ana’yi gördüğü iddiası zamanla bir efsane haline gelmiş.. anlatılanlara göre Meryem Ana 3 çobana 3 sır vermiş. bunlardan biri "beyaz giysili bir din adamının bir suikasta uğrayacağı ama kurtulacağı" imiş.. Mehmet Ali Agca’nin Papa 2. Jean Paul suikast girişiminin ardından papa dua etmek için Fatima kentine gelmiş.. o günden beri Fatima Vatikan’dan sonra katolikler'in kutsal kenti olmuş...
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
Ana qarğışı və qəbr əzabı Nəql olunur ki, günlərin birində Peyğəmbər (s) məsciddə olduğu vaxt ...
Media Removed
Ana qarğışı və qəbr əzabı Nəql olunur ki, günlərin birində Peyğəmbər (s) məsciddə olduğu vaxt Cəbrayıl (ə) nazil olub, salam verdikdən sonra dedi: "Ey Allahın Rəsulu! Bəqi qəbiristanlığına gedin. Bəlkə sizin mübarək qədəmlərinizin sayəsində dar və qaranlıq qəbir içində əzab çəkənlər ... Ana qarğışı və qəbr əzabı

Nəql olunur ki, günlərin birində Peyğəmbər (s) məsciddə olduğu vaxt Cəbrayıl (ə) nazil olub, salam verdikdən sonra dedi:
"Ey Allahın Rəsulu! Bəqi qəbiristanlığına gedin. Bəlkə sizin mübarək qədəmlərinizin sayəsində dar və qaranlıq qəbir içində əzab çəkənlər nicat tapalar.” Peyğəmbər (s) səhabələrdən bir neçəsi ilə birlikdə Bəqi qəbristanlığına yollandı. Əli (ə) Peyğəmbərlə (s) yolda rastlaşarkən salam verib hara getdiklərini soruşanda "Bəqi qəbristanlığına”–deyə Peyğəmbər (s) cavab verdi. Həzrət Əli (ə) də onlarla birgə Bəqi qəbristanlığına yollandı. Qəbristanlığa çatanda Peyğəmbər (s) qəbirlərin birindən gələn səsi eşitdi:
"Dadıma çat, ya Rəsuləllah!
Peyğəmbər (s) səs gələn qəbirə yaxınlaşıb dedi: "Ey qəbir əhli! Nə üçün və necə əzab çəkdiyinin səbəbini söylə.
Qəbirdən cavab gəldi: "Ey günahkarların dadına yetən! Ana qarğışı məni bu əzaba düçar etmişdir. Ona görə ki, anamı çox incitmişdim.”
Peyğəmbər (s) üzünü Bilal Həbəşiyə tutub dedi: "Mədinə camaatına xəbər verin ki, hamı öz ölənlərinin qəbirləri ətrafında toplaşsın.” Bilalın çağırışını eşidən Mədinə camaatı qəbristanlığa toplaşdılar. Beli bükülmüş qoca bir qarı da gəlib həmin qəbrin kənarında dayandı.
Qarı Peyğəmbərə (s) salam verib, soruşdu: "Ey Allahın Rəsulu! Bizi buraya yığmağınızın səbəbi nədir?”
"Ay qarı, bu sənin övladının qəbridir?–deyə
Peyğəmbər (s) soruşdu.
Qarı dedi: Bəli.
Peyğəmbər (s) qarıya dedi: "Sənin övladın çox dəhşətli əzaba düçar olub. Gəl sən onun təqsirindən keç və haqqını ona halal et!”
"Yox, onu heç vaxt bağışlamaram!–deyə qarı dilləndi.
Peyğəmbər (s) səbəbini soruşanda qarı dedi: "Ey Allahın rəsulu! Bu uşağı min bir əzab-əziyyətlə böyütdüm ki, qocalanda mənə hayan olsun. Amma o, böyüyüb mənə daha da əziyyət verdi.
Peyğəmbər (s) buyurdu: "Ay qarı, övladının təqsirindən keç ki, bu dəhşətli əzabdan qurtula bilsin.”
Peyğəmbər (s) əllərini göyə qaldırıb dua etməyə başladı:
"Ey Rəbbim, Səni and verirəm "Pənc tən Ali əba hörmətinə, bu övladın səsini anasının qulağına çatdır. Bəlkə ana ürəyi övladının yalvarışlı səsini eşidib rəhmə gələ!” Sonra üzünü qarıya tutub dedi:
"Qulağını oğlunun qəbrinə söykə ki, onun fəryad səsini eşidəsən.”
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
Regrann from @hassan_giggs - Ka garzaya film house cinema yanzu don kallon FILM DIN SARAUNIYA GA ...
Media Removed
Regrann from @hassan_giggs - Ka garzaya film house cinema yanzu don kallon FILM DIN SARAUNIYA GA LOKUTAN HASKAWA 12:10 2:40 4:10 7:10 ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah. Story/screenplay @ibrahim_birniwa Executive ... Regrann from @hassan_giggs - Ka garzaya film house cinema yanzu don kallon FILM DIN SARAUNIYA
GA LOKUTAN HASKAWA 12:10 2:40 4:10 7:10 ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah.

Story/screenplay @ibrahim_birniwa
Executive producer @sanisule25
Set design/costume @tahiritahir_abba
Asst directors @aleegumzak @aminusbono

Producers @alhajisheshe @hanan_an_african_actress
From the Director @hassan_giggs

Cc @realalinuhu @adam_a_zango @asabemadaki @rikadawa3 @alhassan_kwalle @tindirki @bellohafizu @hadizansaima @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @kannywoodscene @ali_nuhu_fans_club @sharpson10 @realabmaishadda @dahiru_a_k_nassarawa @saddiqsayaya @sani_candy @yunusamuazu1 @usmanmuazu20 @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @shamsudaniya @nazir_danhajiya @dini____c.r.c @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @nazifikala @nazir_danhajiya @misbahu_aka_anfara @shazalikamfa @baresiabubakar @official_sabby @ismail_naabba_afakallah @isah_ferozkhan @yaseenauwal @smalljezzy @sheik_isa_alolo @mdhikima_multimedia @js_inuwa_international_ltd @salisufulani10 @salisuchali @abduljalal_a_u_mafara @asabe_madaki_official_fans @ritetime_multimedia_ltd @nuracostume @real_tijjani_faraga @buharialameen @abubakar_s._shehu @tijjaniasase @nurahudu40 @nazifiasnanic @nazifikala @mediasuitetv @tyshaban - #regrann - #regrann
Read more
Regrann from @hassan_giggs - Gobe Juma'a za a fara haska FILM DIN SARAUNIYA GA LOKUTAN HASKAWA ...
Media Removed
Regrann from @hassan_giggs - Gobe Juma'a za a fara haska FILM DIN SARAUNIYA GA LOKUTAN HASKAWA 12:10 2:40 4:10 7:10 ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah. Story/screenplay @ibrahim_birniwa Executive producer @sanisule25 ... Regrann from @hassan_giggs - Gobe Juma'a za a fara haska FILM DIN SARAUNIYA
GA LOKUTAN HASKAWA 12:10 2:40 4:10 7:10 ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah.

Story/screenplay @ibrahim_birniwa
Executive producer @sanisule25
Set design/costume @tahiritahir_abba
Asst directors @aleegumzak @aminusbono

Producers @alhajisheshe @hanan_an_african_actress
From the Director @hassan_giggs

Cc @realalinuhu @adam_a_zango @asabemadaki @rikadawa3 @alhassan_kwalle @tindirki @bellohafizu @hadizansaima @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @kannywoodscene @ali_nuhu_fans_club @sharpson10 @realabmaishadda @dahiru_a_k_nassarawa @saddiqsayaya @sani_candy @yunusamuazu1 @usmanmuazu20 @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @shamsudaniya @nazir_danhajiya @dini____c.r.c @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @nazifikala @nazir_danhajiya @misbahu_aka_anfara @shazalikamfa @baresiabubakar @official_sabby @ismail_naabba_afakallah @isah_ferozkhan @yaseenauwal @smalljezzy @sheik_isa_alolo @mdhikima_multimedia @js_inuwa_international_ltd @salisufulani10 @salisuchali @abduljalal_a_u_mafara @asabe_madaki_official_fans @ritetime_multimedia_ltd @nuracostume @real_tijjani_faraga @buharialameen @abubakar_s._shehu @tijjaniasase @nurahudu40 @nazifiasnanic @nazifikala @mediasuitetv @tyshaban - #regrann - #regrann
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah qılınan namazları ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah qılınan namazları tutulan oruc dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah qılınan namazları tutulan oruc dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək. Allah qılınan namazları tutulan ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək. Allah qılınan namazları tutulan oruc dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz ? Cüməniz Mübarək. Allah qılınan namazları tutulan oruc dua və niyyətləri qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
<span class="emoji emoji1f33f"></span> Siz ve ben derinlemesine Allahu ekber'i (Allah en büyüktür.) özümsediğimizde, bizim o kadar ...
Media Removed
Siz ve ben derinlemesine Allahu ekber'i (Allah en büyüktür.) özümsediğimizde, bizim o kadar büyük olmadığımızı da özümsemiş oluruz. Başka kimseye kendimizi kanıtlamaya ihtiyacımızın olmadığını, bunun kendi insanlığımızı kontrol etmek olduğunu da özümseriz. Bu bize kendi yerimizi ... 🌿
Siz ve ben derinlemesine Allahu ekber'i (Allah en büyüktür.) özümsediğimizde, bizim o kadar büyük olmadığımızı da özümsemiş oluruz. Başka kimseye kendimizi kanıtlamaya ihtiyacımızın olmadığını, bunun kendi insanlığımızı kontrol etmek olduğunu da özümseriz. Bu bize kendi yerimizi öğretir. Siz ve ben, Allah'ın مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ (Din gününün sahibi) olduğunu idrak ettiğimizde, Allah hakkında her bir şey öğrendiğinizde, O adalet sahibidir. "العدل" O zaman gerçekten Allah'ın adaletinden korkarsınız. O yargı sahibi ise ve bana izin veriyorsa, demek ki ben başı boş olamam. Her dilediğim gibi davranamam. Allah'ın Er-Rahman olduğunu idrak ettiğinizde, çokça seven, önemseyen, bağışlayan, şefkatli olduğunu ve size karşı ne kadar seven, önem veren ve merhamet sahibi olduğunu idrak ettiğinizde, nasıl Allah bana karşı bu kadar
Er-Rahman'ken ben başka birine zalim olabilirim? Nasıl başka birine karşı baskıcı olabilirim, duygusuz olabilirim? -Nouman Ali Khan
Read more
Sabır güzeldir azizim Allah sebredenleri sever . <span class="emoji emoji1f449"></span>@vazgecememkii << Tıkla takip et, öğren ve ...
Media Removed
Sabır güzeldir azizim Allah sebredenleri sever . @vazgecememkii << Tıkla takip et, öğren ve öğret. • • Not: Paylaşımlarımızı istediğiniz gibi alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, bu bizi çok mutlu eder, çünkü; "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis, Tirmizî, İlm, 14.) . . . . Allahümme ... Sabır güzeldir azizim Allah sebredenleri sever .
👉@vazgecememkii << Tıkla takip et,
öğren ve öğret. •

ℹ Not: Paylaşımlarımızı istediğiniz gibi alabilirsiniz, paylaşabilirsiniz, bu bizi çok mutlu eder, çünkü; "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis, Tirmizî, İlm, 14.)
.
.
.
.
Allahümme salli ala seyydina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 🌹🌹🌹🌹🌹
.
.

#Allah #namaz #nasip  #huzur #kuran #elif #din #ilim #islam #güzelsözler #gününsözü #huzurum #hadis #elifgibisevmek #dua #sems #mevlana #gün #tevekkül #kismet #ilahi #bismillah #vazgecememkii #melek #kunfeyekun #ayet #dünya #tasavvuf  #ilahiaşk #duaile
Read more
Tefekkür gafleti izale eder. Düşünmek lazım ölümü, ahireti, âkıbetimizi... . . . ️ALLÂHÛ EKBER   Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Ali Seyyidina Muhammed ( s.a.v ) . . ▂ ▃ ▅ ▆ █@ashabi_suffa█ ▆ ▅ ▃ ▂ . "Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis,Tirmizî,) . ▂ ... Tefekkür gafleti izale eder. Düşünmek lazım ölümü, ahireti, âkıbetimizi... .
.
. ☝️ALLÂHÛ EKBER ☝ 
Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Alâ Ali Seyyidina Muhammed ( s.a.v )
.
.
▂ ▃ ▅ ▆ █@ashabi_suffa█ ▆ ▅ ▃ ▂ .
"Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir." (Hadis,Tirmizî,)
. ▂ ▃ ▅ ▆ █@ashabi_suffa█ ▆ ▅ ▃ ▂ .
.
.
#Allah #Din #İslam #Kuran
#Müslüman #namaz #Amin
#Kabe #Ezan #Peygamber #Sevgili
#muhammed #Hzmuhammed
#Hadis #AllahuEkber #Dua #Hayat
#İlim #Medine #Secde #Aşk #quran
#Huzur #Kuranıkerim #Mekke #follow
#Mevlana #SubhanAllah #İstanbul #hijab @ashabi_suffa @ashabi_suffa @ashabi_suffa
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd.
Read more
GENCECİK BİR FİDAN ÖMRÜNÜN BAHARINDA SOLDU SOLDURDULAR ONU NE İÇİN EKMEĞİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIĞI ...
Media Removed
GENCECİK BİR FİDAN ÖMRÜNÜN BAHARINDA SOLDU SOLDURDULAR ONU NE İÇİN EKMEĞİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN HANİ KÜÇÜMSEDİĞİNİZ HOR GÖRDÜĞÜNÜZ OTURUP İKİ DIN DIN EDİP PARAYI GÖTÜRÜYORSUNUZ DEDİĞİNİZ DÜĞÜNÜNÜZÜ DERNEĞİNİZİ ONLARSIZ YAPAMADIĞINIZ KAPINIZA OTURUNCA SATIN ALDIĞINIZ ... GENCECİK BİR FİDAN ÖMRÜNÜN BAHARINDA SOLDU SOLDURDULAR ONU NE İÇİN EKMEĞİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇALIŞTIĞI İÇİN HANİ KÜÇÜMSEDİĞİNİZ HOR GÖRDÜĞÜNÜZ OTURUP İKİ DIN DIN EDİP PARAYI GÖTÜRÜYORSUNUZ DEDİĞİNİZ DÜĞÜNÜNÜZÜ DERNEĞİNİZİ ONLARSIZ YAPAMADIĞINIZ KAPINIZA OTURUNCA SATIN ALDIĞINIZ BİR EŞYA GİBİ GÖRDÜĞÜNÜZ EZİYET TAHTASI OLMUŞ BENİMDE DAHİL OLDUĞUM BİR MESLEK DİYE TABİR EDİLİR AMA ASLINDA AŞKTIR SEVDADIR BU İŞİN ÖZÜ İŞİ AŞK SEVDA BÜYÜK USTA NEŞET ERTAŞIN DEDİĞİ GİBİ GÖNÜL HİZMETÇİLERİNİN SONU BU ŞEKİLDE OLMAMALI LANET OLSUN BU FİDANI SOLDURANLARA ....
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed <span class="emoji emoji1f339"></span> . .Daha Fazladı için ...
Media Removed
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed . .Daha Fazladı için takip edebilirsiniz🤗 @kitaptan_inciler @kitaptan_inciler @kitaptan_inciler . . #imanveask #allah #hzmuhammed #namaz #kuran #mekke #medine #kabe #muhabbet #ibadet ... Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed 🌹 .
.Daha Fazladı için takip edebilirsiniz🤗
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@kitaptan_inciler
@kitaptan_inciler
@kitaptan_inciler
.
.
#imanveask #allah #hzmuhammed #namaz #kuran #mekke #medine #kabe #muhabbet #ibadet #dua #müslüman #tevbe #elhamdulillah
#hadis #ayet #sure #iman #elhamdulillah #kuran #amin #din #mekke #ümmet #tevekkül #islam #peygamber  #şükür #inşallah #huzunluvedam
Read more
SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ...
Media Removed
SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu 5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ildə 1 saylı Gəncə şəhər orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1985-ci ildə səkkizinci sinfi bitirərək, təhsilini 15 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirmişdir. O, burada ... SƏMƏDOV PƏRVİZ ƏBDÜLƏHƏD oğlu

5 may 1970-ci ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açmışdır, 1977-ci ildə 1 saylı Gəncə şəhər orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1985-ci ildə səkkizinci sinfi bitirərək, təhsilini 15 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirmişdir. O, burada avtomobil çilingəri ixtisasına yiyələnmişdir.
1988-ci ilin may ayında ordu sıralarına çağırılır. İki il Çita şəhərində xidmət edir və 1990-cı ildə doğma yurdu Gəncəyə qayıdır. Əvvəlcə M.D.Hüseynov adına Xalça Kombinatında, sonra isə Toxuculuq Kombinatında çalışır.
1992-ci ildə ermənilər daha da azğınlaşmışdı. Silahlı toqquşmalar ara vermirdi. Onun erməni quldurlarına qarşı qəzəbi və nifrəti gündən-günə artırdı. O, 1992-ci ilin 22 fevralında könüllü olaraq Ağdam  bölgəsinə gəlir və  burada  kəşfiyyat bölüyünün komandiri kimi fəaliyyətə başlayır. Pərviz Səmədov Şelli, Naxçıvanik, Aranzəmin, Pircamal kəndləri uğrunda gedən döyüşlərdə misilsiz  şücaətlər göstərir. Onun başçılıq etdiyi kəşfiyyat dəstəsinin köməyi ilə düşmənin neçə-neçə sursat anbarı, strateji əhəmiyyətli obyekti və canlı  qüvvəsi  yerləşdirilmiş sığınacaqları aşkarlanıb məhv edildi.
1992-ci il... May ayının 15-i... Ağdamın Gülablı kəndində qızğın döyüşlər səngimək bilmirdi. Pərvizin bölüyü döyüşə atıldı. Ermənilər tərəfindən vurulmuş “Təcili yardım” vertolyotunun ekipajı quldurların caynağından xilas edildi. Lakin düşmən snayperi Pərvizdən yan keçmədi. Gənc ömrü qırıldı Pərvizin... Ailəli idi.
Azərbaycan Respublikası prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Səmədov Pərviz Əbdüləhəd oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Gəncə şəhərində dəfn edilmişdir.
Gəncə şəhərində adına küçə var.
.
Allah rəhmət eləsin.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar ...
Media Removed
1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar kənd orta məktəbinin səkkizinci sinifini bitirdikdən sonra, bir müddət kolxozda işləyib. 1988-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb. Hərbi xidmətini raket qoşunları hissəsində keçir. Burada ... 1968-ci il fevral ayının 26-nda Ağdam rayonunun Çuxurməhlə kəndində dünyaya göz açıb. Əhmədavar kənd orta məktəbinin səkkizinci sinifini bitirdikdən sonra, bir müddət kolxozda işləyib. 1988-ci ildə ordu sıralarına çağrılıb. Hərbi xidmətini raket qoşunları hissəsində keçir. Burada hərbi texnikanın sirlərinə mükəmməl yiyələnir. Hərbi xidməti elə bir vaxta təsadüf edirdi ki, erməni quldurları tez-tez kəndlərimize soxulur, görünməmiş vəhşiliklər törədirdilər. Sovet Ordusunda xidməti başa çatdıqdan sonra o, hərbi hissədə qalıb təhsilini davam etdirdi. Leytenant rütbəsi aldı.
.

O, komandanlığına raport yazıb Azərbaycana qayıtdı.
Ölkəmiz həyəcanlı günlər yaşayırdı. Canbulaq bir kamandir kimi Xramort, Xanabad, Əsgəran, Qarakənd, Gülablı kəndləri uğurunda gedən döyüşlərdə rəşadətlə vuruşdu.
.

1992-ci il fevralın 26-ı... Qəfil gələn xəbər Canbulağı sarsıtdı. Ermənilər Xocalıya soxularaq rus silahlı birləşmələrinin köməyilə qanlı qırğın törətmişdi. Od tutub yanan şəhərin yüzlərlə sakini qətlə yetirilmiş, canını götürüb qaçanlar isə Qarabağ boyunca hara gəldi səpələnmişdilər.
Canbulaq Qaraqaya kəndinə tərəf üz tutdu. Kənd hər tərəfdən güclü atəş altındaydı. Xocalıdan çıxan əhalinin xeyli hissəsi bu kəndə sığınmışdı.
Dalbadal iki sərrast atəş... Düşmən mövqeyi bir göz qırpımında darmadağın edildi. Bunu görən döyüşçülərimiz kənddə sığınacaq tapmış qız –gəlinləri oradan çıxardılar. Az keçmədi ki, düşmən yenidən Qaraqayanı hədəfə aldı. Cəsur komandir düşməni yenə cavab atəşilə qarşıladı. Bu onun son döyüşü oldu. Canbulaq bu döyüşdə əsl qəhrəman kimi həlak oldu.
Evlidir. İki oğlu var.
.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 iyun 1992-ci il tarixli 833 saylı fərmanı ilə Rzayev Canbulaq Yaqub oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanin Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.
Məzarı düşmən tapdağında olan Ağdam şəhərindəki Şəhidlər Xiyabanındadır.
.
Allah rəhmət eləsin.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, bizləri Öz yoluna hidayət ...
Media Removed
İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, bizləri Öz yoluna hidayət et, bizlərə Öz yolunda səbat və istiqamət bəxş et, ayaqlarımızı büdrətmə. Axırımızı xeyirli elə. Bizləri şeytanın, öz nəfsimizin, bütün yaratdıqlarının şərrindən və fitnəsindən amanda ... İlahi, Səni and verirəm Muhəmməd və ali-Muhəmmədin (s.ə) məqamına, bizləri Öz yoluna hidayət et, bizlərə Öz yolunda səbat və istiqamət bəxş et, ayaqlarımızı büdrətmə. Axırımızı xeyirli elə. Bizləri şeytanın, öz nəfsimizin, bütün yaratdıqlarının şərrindən və fitnəsindən amanda saxla. Öz rəhmət və nəzərini bir an belə bizlərin - cəmi iman əhlinin üzərindən əsirgəmə. Həyatda olan valideynlərimizə, böyüklərimizə, doğmalarımıza, əzizlərimizə, ustadlarımıza, mömin bacı və qardaşlarımıza afiyət və səhhət içində uzun, bərəkətli və faydalı ömür nəsib elə. Cəmi xəstələrimizə və bütün cismani-ruhani xəstəliklərimizə Öz dərgahından şifa və afiyət kəramət elə. Dünyadan köçən böyüklərimizi Öz rəhmətinə qərq elə. Maddi-mənəvi sıxıntılarımızı, çətinliklərimizi Öz qüdrət əlinlə bərtərəf elə. Dünya və axirət hacətlərimizə rəhmət gözü ilə nəzər sal. Zindanda, əsirlikdə olan bütün müsəlman qardaş və bacılarımıza fərəc əta elə. Bizləri Öz halal və pak nemətlərinlə ruziləndir. Batinimizi iman və vilayət nuruyla nurlandır. Əxlaqımızı gözəlləşdir. Səbr və helm əta et bizlərə. Özümüzü, övladlarımızı, gələcək nəsillərimizi salehlərdən qərar ver. Qəlblərimizi ilahi təqvanın cilvəgahı qərar ver. Bizləri Öz dinində yaşat, Öz dinində öldür və Öz dinində dirilt. Dünya və axirətdə Muhəmməd və ali-Muhəmməddən (s.ə) ayrı salma. Səni and verirəm Öz izzət və cəlalına, Övliyalarının ülvi məqamına. Ey rəhimlilərin rəhimlisi!
Read more
Həmin gün Allahın elçisi (s) vida həccindən qayıdarkən Qədir-Xum adlanan yerdə həzrət Əlini (ə) ...
Media Removed
Həmin gün Allahın elçisi (s) vida həccindən qayıdarkən Qədir-Xum adlanan yerdə həzrət Əlini (ə) vəsisi olaraq təyin edir və məşhur "Hər kimin mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır" kəlamını söyləyir. Bu hadisədən sonra "Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım ... Həmin gün Allahın elçisi (s) vida həccindən qayıdarkən Qədir-Xum adlanan yerdə həzrət Əlini (ə) vəsisi olaraq təyin edir və məşhur "Hər kimin mövlası mənəm, Əli də onun mövlasıdır" kəlamını söyləyir. Bu hadisədən sonra "Bu gün dininizi sizin üçün kamil etdim, sizə olan nemətimi tamamladım və bir din olaraq sizin üçün İslamı bəyənib seçdim" ayəsi ilə Qurani-Kərimin nazil olunması başa çatır.
Qədir-Xum bayramında bir neçə əməl tövsiyə olunur. Bu ibadətləri yerinə yetirmək vacib olmasa da, olduqca savablıdır:⬇️⬇️⬇️ 1. Bayram qüslu almaq.
2. Oruc tutmaq. Qəzası olanlar qəza, qəzası olmayanlar isə Qədir-Xum gününün orucu niyyəti ilə oruc tuta bilərlər.
3. Çoxlu salavat söyləmək. Salavat belədir: Allahummə salli əla Muhəmmədin və Ali-Muhəmməd (tərc.- İlahi, Məhəmməd peyğəmbəri və onun ailəsini salamlayaraq, onlara xeyir-bərəkət ver).
4. Bir-birimizlə qarşılaşdıqda bu zikri oxumaq: Əlhəmdü lillahil-ləzi cəələna minəl-mütəməssikinə bi-vilayəti Əmiril-mumininə vəl-əimməti əleyhimus-səlam ( tərc. - Həmd olsun Allaha ki, bizi Əmirül-mömininin və imamların vəlayətinə bağlananlardan edib). 5. Həzrət Əlini (ə) ziyarət etmək. İmkanı olanlar Nəcəfdə, olmayanlar isə öz evlərində "Əminəllah" ziyarətnaməsini oxuya bilərlər.
6. Fəqir və imkansızlara bol-bol yardım etmək, sədəqə vermək.
7. Qohumları ziyarət etmək.
8. Ehsan süfrəsi açmaq.
9. Bir-birinə hədiyyə vermək.
10. Nüdbə duasını oxumaq.
11. Qardaşlıq əqdi oxumaq.
Read more
Dostum ve abim Ali Dinçkök gezegendeki yolculuğunu tamamladı. Eminim başka diyarlarda başka ...
Media Removed
Dostum ve abim Ali Dinçkök gezegendeki yolculuğunu tamamladı. Eminim başka diyarlarda başka vazifeler onu bekler. 2000 lerin başında herkesden önce resimlerimi ‘gördü’ ve maceramı başlattı. Söylemekten çekinmiyorum beni öylesine şımarttı ki sırf benim resimlerim için özel bir ... Dostum ve abim Ali Dinçkök gezegendeki yolculuğunu tamamladı. Eminim başka diyarlarda başka vazifeler onu bekler. 2000 lerin başında herkesden önce resimlerimi ‘gördü’ ve maceramı başlattı. Söylemekten çekinmiyorum beni öylesine şımarttı ki sırf benim resimlerim için özel bir mekan / tapınak yarattı. Bu dünyada rastladığım en zarif adamdı. Sanat tutkusunun ve aşkının bedenlenmiş haliydi... Geçtiğimiz aylarda kendisinin ön ayak olduğu ilham verdiği projem ‘Olimpos Sergileri’ nin ilki önümüzdeki şubatta.
Sevgili dostum bana kattığın her parıltı sana birer güneş olarak geri dönsün. Tüm kalbimle teşekkür ederim. —————————————————————- My friend and brother Mr. Ali Dinçkök passed away. I am sure that he has a lot of work which is waiting for him outside the galaxy. At the beginning of the 2000’s he ‘saw’ my paintings and gave the start for my adventure in the art world. No hesitate to mention how extravagant he treated me, he created a special space / temple only for my paintings. The most elegant man I’ve ever met, the ‘art love’ and ‘passion’ in person.
He is the one who inspired and encouraged me to start my ‘Olympos Exhibitions’ which you will see next February.

My dear friend I wish that, every tiny shine which you added to my soul should turn back to you as giant stars! Thank you with all my heart.
Read more
«Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, ...
Media Removed
«Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!” Ali-İmran surəsi, ayə 61 Zilhiccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən ... «Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!” Ali-İmran surəsi, ayə 61
Zilhiccə ayının mübarək günlərindən və hadisələrindən biri Mübahilə günüdür. Hicri 10-cu ildə, Hz.Peyğəmbərlə(s) mübahisə etmək üçün, Nəcran məsihiləri öz böyüklərindən və alimlərindən ibarət bir heyəti Mədinəyə göndərirlər. Bu heyət Hz.Rəsuli-Əkrəmlə(s) mübahisə edir və tutarlı dəlillərə rəğmən, yenə də Peyğəmbərin(s) peyğəmbərliyini qəbul etmirlər. Hz.İsanın(ə) Allahın oğlu deyil, bir peyğəmbər olduğunu qəbul etmirlər.
Peyğəmbərin(s) dəlilləri müqabilində yenə də təəssübkeşlik edən məsihilər barədə Hz.Rəsuləllaha(s)  ayə nazil olur: “(İsanın haqqında) sənə göndərilən elmdən sonra, (yenə də) səninlə mübahisə edənlər olsa, onlara de ki: «Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı, biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı, biz də özümüzü, siz də özünüzü çağıraq! Sonra mübahilə (qarğış) edib yalançılara Allahın lənət etməsini istəyək!”. (Ali-İmran surəsu, 61) Bu ayə tarixə “Mübahilə” ayəsi kimi düşüb. Mübahilə kəlməsinin kökü «bəhl»dir və mənası «lənət etmək»dir.
Peyğəmbər(s) məsihilərə bu təklifi verdikdə, onlar möhlət istədilər və Peyğəmbər(s) razılaşdı. Məsihilər belə qərara gəldilər ki, əgər Peyğəmbər(s) bir ordu ilə gəlsə, mübahiləyə razılaşsınlar. Yox əgər öz yaxınları ilə gəlsə, çəkinsinlər. Zilhiccə ayının 24-ü təyin olunmuş vaxtda Hz.Peyğəmbər(s) iki uşaqla, bir gənclə və bir qadınla gəlir. Bununla Hz.Rəsuləllah(s) Allahın tapşırığına əməl etmiş olur. Ayədəki “oğlanlarımız” kəlməsindən məqsəd Həsən(ə) və Huseyn(ə), “qadınlarımız” kəlməsindən məqsəd Xanım Fatimeyi-Zəhra(s.ə.), Peyğəmbərin(s) özü kimi təqdim edilən şəxs isə Hz.Əlidir(ə).
İlk öncə Peyğəmbər(s) buyurur: “Mən dua edim, siz “amin” deyin.” Xristianların başçısı isə: “Ey məsihilər! Mən elə nurlu çöhrələr görürəm ki, əgər, onlar Allahdan bir dağın məhv olmasını istəsələr, Allah bunu edər. Əgər, onlarla mübahilə etsəniz həlak olarsınız və yer üzündə bircə nəfər belə məsihi qalmaz!”. Beləliklə də məsihilər mübahilə etməkdən imtina edir və məğlub olurlar.
Ardı ⬇️⬇️⬇️
Read more
*Qurban bayramının əməlləri* 1. Qüsl etmək; 2. Bayram namazı; bu namaz imamın hüzuru dövründə ...
Media Removed
*Qurban bayramının əməlləri* 1. Qüsl etmək; 2. Bayram namazı; bu namaz imamın hüzuru dövründə vacibdir və camaatla qılınmalıdır. Amma imam qeybdə olduğu vaxt bu namaz müstəhəbdir və həm camaatla, həm də fərdi qılına bilər. Qurban bayramı namazının vaxtı günəş qalxdıqdan günortayadəkdir. ... *Qurban bayramının əməlləri*

1. Qüsl etmək;

2. Bayram namazı; bu namaz imamın hüzuru dövründə vacibdir və camaatla qılınmalıdır. Amma imam qeybdə olduğu vaxt bu namaz müstəhəbdir və həm camaatla, həm də fərdi qılına bilər. Qurban bayramı namazının vaxtı günəş qalxdıqdan günortayadəkdir. Qurban bayramı namazı (Fitr bayramı namazı kimi) iki rükətdir: birinci rükətdə Həmd və surədən sonra beş təkbir deyilir və hər təkbirdən sonra qunut tutulur. Beşinci qunutdan sonra növbəti təkbir deyilir. Sonra rüku və səcdələr yerinə yetirilir. İkinci rükətdə isə dörd təkbir deyilir və hər təkbirdən sonra qunut tutulur. Beşinci təkbirdən sonra rüku və səcdələr yerinə yetirilir, təşəhhüd və salam deyilərək namaz başa çatır.

Qurban bayramı namazının qunutunda istənilən duanı oxumaq olar. Amma savab məqsədi ilə bu duanı oxumaq daha münasibdir: “Əllahummə əhləl-kibriyai vəl-əzəmə və əhləl-cudi vəl-cəbərut və əhləl-əfvi vər-rəhməh və əhlət-təqva vəl-məğfirəh. Əs`əlukə bihəqqi hazəl-yəvm, əlləzi cəəltəhu lil-musliminə iydən vəlimuhəmmədin səlləllahu ələyhi və alihi zuxrən və şərəfən və kəramətən və məzidən ən tusəlliyə əla Muhəmmədin və ali-Muhəmmədin və ən tudxiləni fi kulli xəyrin ədxəltə fihi Muhəmmədən və alə Muhəmməd və ən tuxricəni min kulli suin əxrəctə minhu Muhəmmədən və alə Muhəmməd, sələvatukə ələyi və ələyhim. Əllahummə inni əs`əlukə xəyrə ma səələkə bihi ibadukəs-salihunə və əuzu bikə mimməstəazə minhu ibadukəl-muxləsun.”
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
. @imanveask <span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span> @imanveask <span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span> @imanveask <span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span> @imanveask <span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span> @imanveask <span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span><span class="emoji emoji1f448"></span> . #imanveask ...
Media Removed
. @imanveask @imanveask @imanveask @imanveask @imanveask . #imanveask #allah #hzmuhammed #namaz #kuran #mekke #medine #kabe #muhabbet #ibadet #dua #müslüman #tevbe #elhamdulillah #hadis #ayet #sure #iman #elhamdulillah #kuran #amin #din #mekke #ümmet ... .
@imanveask 👈👈👈
@imanveask 👈👈👈
@imanveask 👈👈👈
@imanveask 👈👈👈
@imanveask 👈👈👈
.
#imanveask #allah #hzmuhammed #namaz #kuran #mekke #medine #kabe #muhabbet #ibadet #dua #müslüman #tevbe #elhamdulillah
#hadis #ayet #sure #iman #elhamdulillah #kuran #amin #din #mekke #ümmet #tevekkül #islam #peygamber  #şükür #inşallah #huzur
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Ve Ala Ali Seyyidina Muhammed 🌹 🌹
Read more
HAZRET-İ ALİ’NİN BAZI NASÎHATLERİ “Ey hamele-i Kur’ân! Kur’ân-ı Kerîm ile amel edin. Muhakkak âlim, ilmi öğrenen, sonra bildiğiyle amel edendir. İlmi ameline muvâfık olandır. İleride bazı topluluklar gelecek, ilimleri yüklenecekler, amma o ilim boğazlarından aşağı geçmemiş olacak. ... HAZRET-İ ALİ’NİN BAZI NASÎHATLERİ
“Ey hamele-i Kur’ân! Kur’ân-ı Kerîm ile amel edin. Muhakkak âlim, ilmi öğrenen, sonra bildiğiyle amel edendir. İlmi ameline muvâfık olandır. İleride bazı topluluklar gelecek, ilimleri yüklenecekler, amma o ilim boğazlarından aşağı geçmemiş olacak. Onların içleri dışlarına muhâliftir, amelleri ilimlerine uymaz. Bir araya gelip birbirlerine karşı kendilerini medhederler. Hatta onlardan bazısı meclisindeki bir kimsenin kendisini terk edip bir başka meclise gitmesine öfkelenir. İşte bunların meclislerinde işledikleri amellerinden Allah katına yükselecek bir sevap hâsıl olmaz.” “Günahın dünyâdaki cezâsı ibâdetlerde gevşeklik, geçim darlığı ve lezzetin noksanlaşmasıdır.”
“Lezzetin noksanlaşması nasıl olur?” diye sordular. “Helâlinden olup da arzu ettiğin bir şeye kavuştuğunda ondan alacağın lezzeti muhakkak bozacak bir şeyle karşılaşırsın.” buyurdu.
“Çok amel işlemekten ziyâde Allâh’ın kabûl edeceği sâlih amellere ehemmiyet verin. İyi bilin ki takvâ ile işlenen hiçbir amel az sayılmaz. Çünkü takva ile işlenen amel kabul olunur. Allâh’ın kabûl ettiği amel hiç az sayılır mı?”
“Siz bal arısı gibi olunuz. Uçan hayvanlar arıyı zayıf ve küçük görür. Hâlbuki arıdaki bereketi bilselerdi ona böyle davranmazlardı.” “Sizler de diliniz ve bedenlerinizle insanlar arasına karışın, amelleriniz ve kalplerinizle onlardan ayrılın. Çünkü herkes için ancak işlediği amelin karşılığı vardır. Kıyâmet gününde kişi sevdiği ile beraberdir.” (Târihu’l-Hulefâ, İmâm Suyûtî) 
Hz. Ali (kerremallâhü vecheh) irtihâlinden hemen önce oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e şöyle nasihat etti:
Oğullarım, Allâhü Teâlâ’dan korkmanızı, namazı vaktinde kılmanızı, nisâba ulaştığında zekâtı vermenizi, abdestinizi güzel almanızı tavsiye ediyorum. Zira abdestsiz namaz kabul olunmaz.
Hataları bağışlayın, öfkenizi yutun, sıla-i rahim (yakın akrabaya iyilik yapın), câhile karşı sabırlı ve yumuşak huylu olun, din ilmini öğrenin, işlerinizde azimli olun, Kur’ân-ı Kerîm’in (emir ve yasaklarına) riâyet edin, güzel komşuluk yapın, iyiliği emredip kötülükten nehyedin, edepsizlikten sakının. (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr)
Read more
Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur ...
Media Removed
Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur folk bemöter den och hur de skapar nya och ibland falska dilemman mellan två alternativ jag aldrig har satt upp. Ni kanske har läst att jag är emot en låt om spädbarnsvåldtäkter. En låt som tack ... Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur folk bemöter den och hur de skapar nya och ibland falska dilemman mellan två alternativ jag aldrig har satt upp. Ni kanske har läst att jag är emot en låt om spädbarnsvåldtäkter. En låt som tack vare debatten nu tagits bort från Spotify. Creddiga grabbar på komikscenen och Åsa Lindeborg rasar mot Spotify’s beslut och har istället ställt upp dilemmat Moralpanik eller Yttrandefrihet. De påstår att jag med flera är förespråkare för Moralpaniken och således emot Yttrandefriheten. Hatet och hoten jag får som följd av det är inget jag ska gå in på utan den retoriska läxan och debattekniken de kör är att döpa om ”Skämta om våldtagna spädbarn” till ”Yttrandefrihet” och ”Inte skämta om våldtäkter av spädbarn” till ”Moralpanik. Varför? Därför att det är inte så creddigt att försvara saker som innefattar orden ”Våldtäkt av barn” så man döper om det till ”Moralpanik”! Mycket creddigare i dagens klimat, lättare vinna anhängare och bygga upp ett motstånd mot min tes, dock på falska premisser. Vissa journalister nappar, andra ser igenom det. Andra skriver krönikor där hon utlämnar min bakgrund som utsatt barn och kallar mig istället för anhängare av Moralpaniken. Förutom att ni ser diskussionerna så hoppas jag att ni ser tendenserna, det hela är en gratis workshop i debatteknik. Falskt dilemma är en slug debatteknik värd att komma ihåg som några använt ”Det här är bara ett skämt, bekämpa riktiga våldtäkter av barn istället”. Dilemmat var aldrig ”Bekämpa Skämt" eller ”Bekämpa Verklighet” utan återigen ”Att skämta om våldtagna barn i dagens kontext eller inte”. Frustrerande när folk gör så? Ja. Genomskinligt? Japp.

När du har skapat en debatt och ett dilemma, låt ingen döpa om dilemmat eller dra över dig till en annan debatt du aldrig har startat. Och du som drar folk till andra frågeställningar ”what about Ali G, yttrandefrihet, riktiga våldtäkter” skapa gärna din egen debatt men ljug inte och säg att jag eller andra deltar i den. Tack! @treskablinoll #medanhanlever #detduintesåg
Read more
Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur ...
Media Removed
Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur folk bemöter den och hur de skapar nya och ibland falska dilemman mellan två alternativ jag aldrig har satt upp. Jag är emot en låt om spädbarnsvåldtäkter. Creddiga grabbar på komikscenen har ... Jag skapade en debatt som jag avser att lämna för semester. Men det finns mycket att lära kring hur folk bemöter den och hur de skapar nya och ibland falska dilemman mellan två alternativ jag aldrig har satt upp. Jag är emot en låt om spädbarnsvåldtäkter. Creddiga grabbar på komikscenen har istället ställt upp dilemmat Moralpanik eller Yttrandefrihet. Sen ljuger de och säger att jag är förespråkare för Moralpaniken och således emot yttrandefriheten. Hatet och hoten jag får som följd av det är inget jag ska gå in på utan den retoriska läxan och debattekniken de kör är att döpa om ”skämta om våldtagna spädbarn” till ”yttrandefrihet och ”inte skämta om våldtäkter av spädbarn” till ”moralpanik. Varför? Därför det är inte så creddigt att försvara saker som innefattar orden ”våldtäkt av barn” så man döper om det för att lättare vinna anhängare och bygga upp ett motstånd mot min tes, dock på falska premisser. Det är rätt fult, men också så man gör. Vissa journalister nappar, andra ser igenom det. Andra skriver krönikor där man utlämnar min bakgrund och kallar mig för anhängare av Moralpaniken. Förutom att ni ser diskussionerna så hoppas jag ser tendenserna, det hela är nästan en gratis workshop i debatteknik. Falskt dilemma är en slug debatteknik värd att komma ihåg som några använt ”Det här är bara ett skämt, bekämpa riktiga våldtäkter av barn istället”. Dilemmat var aldrig dessa ”Bekämpa Skämt eller Verklighet” utan återigen Att skämta om våldtagna barn i dagens kontext eller inte. Frustrerande när folk gör så? Ja. Genomskinligt? Japp.
När du har skapat ett dilemma, låt ingen döpa om det dilemmat och dra över dig till en annan debatt du aldrig har startat. Och du som drar folk till andra frågeställningar ”what about Ali G, yttrandefrihet, riktiga våldtäkter” skapa din egen debatt men ljug inte och säg att jag är med i den. Tack!

#debatteknik #fallasier #döpa #om #fokusering #retorik #moralpanik #spädbarn #yttrandefrihet #skämt #retorik #ingetskämt
Read more
Çağa “hareketu’l fıkıh” lazımdır. Yani ilhamını doğrudan doğruya Kur’an’dan alan, sokağın tozuna ...
Media Removed
Çağa “hareketu’l fıkıh” lazımdır. Yani ilhamını doğrudan doğruya Kur’an’dan alan, sokağın tozuna toprağına bulanmış, hayatın atardamarlarından fışkırıp gelen, suyu ilk kaynağından içen, Peygamberin, Ömer’in , Ali’nin, Ebuzer’in düştüğü yerden kalkan, daima yoksulu,ezileni,mazlumu, ... Çağa “hareketu’l fıkıh” lazımdır. Yani ilhamını doğrudan doğruya Kur’an’dan alan, sokağın tozuna toprağına bulanmış, hayatın atardamarlarından fışkırıp gelen, suyu ilk kaynağından içen, Peygamberin, Ömer’in , Ali’nin, Ebuzer’in düştüğü yerden kalkan, daima yoksulu,ezileni,mazlumu, dışlanmışı,yalnızı,garibi, azınlıkta kalanı koruyan ve kollayan, yaşayan fıkıh... 🙏🏼 #cuma #islam #din #cami #ben #selfie #friday #insan #inanç #yaşam #fıkıh #adalet #tknztkn #photography #travel #lifestyle #live #feel #believe #life
Read more
Nitekim kendi adıyla anılan İbrâhîm Sûresinin 39 ve 40.âyetlerinde de şöyle şükür ve duâ ettiği ...
Media Removed
Nitekim kendi adıyla anılan İbrâhîm Sûresinin 39 ve 40.âyetlerinde de şöyle şükür ve duâ ettiği zikredilir: “İlerleyen yaşıma rağmen bana İsmâil’i ve İshâk’ı ihsan eden ALLAH’a hamd olsun. Şüphesiz Rabb’im duâları işiten ve kabul buyurandır. Rabb’im! Beni ve zürriyetimden gelecek ... Nitekim kendi adıyla anılan İbrâhîm Sûresinin 39 ve 40.âyetlerinde de şöyle şükür ve duâ ettiği zikredilir:
“İlerleyen yaşıma rağmen bana İsmâil’i ve İshâk’ı ihsan eden ALLAH’a hamd olsun. Şüphesiz Rabb’im duâları işiten ve kabul buyurandır.
Rabb’im! Beni ve zürriyetimden gelecek nesilleri de namazı hakkıyla edâ edenlerden eyle.
Ey Rabb’imiz! Duâlarımızı kabul buyur.” (İbrâhîm,14/39-40)
Duâlar, niyazlar ve şevkle sürdürülen bir çalışmayla duvarlar yükseliyordu. Duvarlar yükselip üzerine güçlükle ulaşılır olunca babasının rahat çalışması için İsmâil(as) ona iskele görevi yapabilecek bir taş getirdi. İsmâil’in(as) getirdiği bu taş, artık unutulmaz taşlar arasına girecekti. Çünkü o farklı bir taştı. Duvarlar yükseldikçe İbrâhîm’in(as) bastığı bu taş da hissedilmeden yükseliyordu. İkinci bir taşa, iskeleye hiç ihtiyaç duyulmadı; İsmâîl’in getirdiği bu taş daima yeterli oldu. Kâbe inşasının bütününde iskele görevini gördü. Hz. İbrâhîm’in ayak izleri son derece net ve derin bir şekilde taşın üzerinde kalmış, varlığını günümüze kadar da korumuştur. Üzerinde bir mucizenin gerçekleştiği ve asırlar öncesinin hatırasını taşıyarak sonraki asırlara miras kalan
ve “Makâm-ı İbrâhîm” diye anılmaya başlanan bu taş, önceden Kâbe’ye bitişik dururdu. Sonraki günlerde arkasında namaz kılanların çoğalması sebebiyle, bu hizadan geçiş sırasında izdihamlara yol açmaya başladı. Makâm-ı İbrâhîm’in Kâbe’ye yakınlığı zaman zaman tavafı aksatmaya başlayınca
durumu gören Halife Ömer(ra) onu biraz geriye aldırmış, Kâbe duvarından uzaklaştırmıştır.
Peygamber Efendimizin amcası, Hz. Ali’nin babası Ebu Tâlib’in “Kasîde-i Lâmiyye” diye meşhur olan kasîdesinde de bu ayak izine dikkat çekildiğini görüyoruz. Kasîdede yer alan bir beyitte şöyle der: “ Hz. İbrâhîm’in ayak bastığı yerdeki iz, Taze, sanki taşa yeni basmışcasına.
Hem bu iz, ayakkabısız, çıplak ayakla,
İki ayak üzere durduğu andan hatıra.”
13. Kasasü’l-Kur’ân, İbn Kesîr (1/203)/ (Kâbe'nin İnşâsı devamı paylaşılacaktır.)
#Bestur #hacumrehuzur #din #islam #kabe #kabah
Read more
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə ... Cümə gününün duası .
 .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
SİLSİLE-İ ALİYYE Cafer-i Sadık Radiyallahu Anh Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, on iki imamın altıncısı, Silsile-i aliyyenin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin dedesi Hazret-i Ali’dir. İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. Din bilgilerinde ... SİLSİLE-İ ALİYYE

Cafer-i Sadık
Radiyallahu Anh
Cafer-i Sadık hazretleri, Ehl-i beytten olup, on iki imamın altıncısı, Silsile-i aliyyenin dördüncüsüdür. Babası Muhammed Bâkır, dedesinin dedesi Hazret-i Ali’dir.
İlim ve fazilette zamanının bir tanesi oldu. Din bilgilerinde olduğu gibi, zamanının bütün fen ilimlerinde de söz sahibiydi. Yetiştirdiği talebeler, cebir ve kimya ilimlerinde çeşitli keşifler yapmışlar, bu ilimlerin temel sistematiğini kurmuşlardır. Fizik ve kimya ilimlerinin konusunu teşkil eden madde ve onlar üzerindeki bilgisi pek çoktu. Kimyanın babası sayılan Cabir de, Cafer-i Sadık hazretlerinin talebesidir.

İmam-ı Cafer'in en meşhur talebesi olan İmam-ı a'zam Ebu Hanife, Cafer-i Sadık'ın sohbetlerine iki sene devam ederek, o gizli ve açık marifet kaynağından ilim ve evliyalık yolunda çok faydalandı. İmam-ı a'zam, onun huzurunda kavuştuğu yüksek mertebeleri anlatmak için;"O iki sene olmasaydı, Numan helak olmuştu" buyurdu.
Hakiki İslam âlimleri, dinimizi, hiç değiştirmeden bugüne kadar ulaştırmıştır. Bu âlimlerden iman bilgilerini anlatanlara “Mütekellimin", ibadetlerin nasıl olacağını bildirenlere, "Fukaha", kalb ile yapılacak ve sakınılacak şeyleri öğreten ilme "Tasavvuf" ve bu ilmin âlimlerine de "Mutasavvifin" denildi. İşte imam-ı Cafer hazretleri, bu üçüncü ilmi anlattı.
Zamanın hükümdarı bir gece vezirine dedi ki: "Hemen git, imam-ı Cafer'i buraya getir, öldürmek istiyorum." Vezir, hükümdarı bundan vazgeçirmek için çok çalıştı ise de ikna edemedi. Mecburen çağırmaya gitti. Hükümdar da cellatlara emir verdi. "İmam-ı Cafer içeri girince, ben başımdan külahımı çıkarınca hemen başını vurun!" dedi. Bir müddet sonra, imam-ı Cafer-i Sadık hazretleri içeri girdi. Hükümdar bunu görünce, derhal ayağa kalktı. Büyük bir tevazu ile onu karşıladı. Koltuğuna oturttu, edeple karşısına diz çöküp oturdu. Cellatlar şaşırıp kaldı. Hükümdar, Hazret-i İmama ,"Efendim, benden isteğiniz olursa emredin, hemen yapayım" dedi. Hükümdara "O halde lütfen beni bir daha çağırıp da ibadetten alıkoyma" buyurup, gitmek üzere ayağa kalktı. Hükümdar, izzet ve ikramla onu uğurladı. Gittikten sonra vücudunda bir titreme oldu, bayılıp düştü. Kendine gelince, veziri sordu:
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] .

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə
Read more
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
 #Dine #Karşı #Din #AliŞeriati Tarihin hiç hir evresinde din dinsiz bir topluluğu karşısına almamıştır. ...
Media Removed
#Dine #Karşı #Din #AliŞeriati Tarihin hiç hir evresinde din dinsiz bir topluluğu karşısına almamıştır. Bilakis hep belli bi dine sahip dindarlarin karşısına çıkmıştır. Cahiliye dönemi de aynıdır. Diğer peygamber dönemleri de öyle. Hatta ortaçağ ve günümüzde dahi. Dinsiz bir toplum ... #Dine #Karşı #Din #AliŞeriati
Tarihin hiç hir evresinde din dinsiz bir topluluğu karşısına almamıştır. Bilakis hep belli bi dine sahip dindarlarin karşısına çıkmıştır. Cahiliye dönemi de aynıdır. Diğer peygamber dönemleri de öyle. Hatta ortaçağ ve günümüzde dahi. Dinsiz bir toplum hiç olmamıştır. Materyalist felsefe ve bilim ile yayılan bir şeydi dinsizlik. Ancak tüm toplumlarda gerçek din hep tabulasturan ve uysallastiran din ile savaşmıştır.
#benim #kütüphanem #book #toread #my #library #books #booklove #booklife #bookcase #bookstore #kitap #kitaplar #okumak #kitapaşkı #kitaphayattır #kitaplık #iran
Read more
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? . Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi ...
Media Removed
Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz? . Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. . Cümə günü müqəddəs və fəzilətli gündür. Həzrət Peyğəmbər (s) cümə gününü "günlərin ... Sabahınız Xeyir Allahın Əzizləri Necəsiniz?
.
Cüməniz Mübarək İn Şa Allah. Allah ibadətlərimizi qəbul etsin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
.
Cümə günü müqəddəs və fəzilətli gündür. Həzrət Peyğəmbər (s) cümə gününü "günlərin sərvəri" adlandırmışdır.
Milli.Az deyeler.org-a istinadən bildirir ki, cümə gününün fəzilətlərinə bunlar aiddir:
1. Həzrət Peyğəmbərdən (s) nəql edilir ki, cümə gününün gündüz ilə gecəsi 24 saatdır. Onun hər saatında Allah cəhənnəmdən 600 min nəfəri azad edir.
2. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, hər kim cümə axşamının zöhründən cümə gününün zöhrünə qədər ölərsə, Allah onu qəbir əzabından saxlayar.
3. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümənin böyük haqq və hörməti vardır. Bəs onun haqqını zay etməyin. Allahın ibadətindən heç bir şeyi boş buraxmayın və yaxşı işlər görərək, Pərvərdigara yaxınlaşın. İlahi haramları boş buraxın. Çünki bu günü Allah yaxşılıqları ikiqat edər və günahların cəzasını məhv edər.
4. İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümə gecəsi fəzilət baxımından gündüzü kimidir. Həqiqətən, Allah Təala cümə gecəsi mələkləri möminlərə hörmət etmələri üçün birinci səmaya göndərər ki, həsənələrini artırsın. Günahlarını bağışlasın. Ona görə də nə qədər bacarırsınızsa, cümə gecəsini oyaq qalın. Səhərə qədər dua edin.
5. Başqa yerdə İmam Sadiq (ə) buyurur ki, o zaman ki, cümə gecəsi gələr, balıqlar dənizdən başlarını qaldırar. Pərvərdigara səslənər ki, Allahım, insanların günahına görə bizə əzab vermə.
6. İmam Baqirdən (ə) nəql edilir ki, Allah Təala hər cümə gecəsi bir mələyi məmur edər ki, ərşin yuxarısından səslənsin ki, elə bir mömin bəndə vardırmı ki, ruzisi az olsun. "Cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məni çağırsın və Mən də ruzisini artırım".
"Mömin bəndə xəstə olarsa, cümə gününün səhəri açılmamışdan qabaq Məndən şəfa istəsin. Əlbəttə səhər açılmamış ona salamatlıq əta edərəm".
. "Əgər mömin bəndə zindandadırsa, cümə günü səhər açılmamışdan qabaq Məndən azad olmasını istəsin və əlbəttə, duasını yerinə yetirərəm". Bu mələk səhərə qədər nida edər.
Read more
Bunu da buraya koymasak olmazdı, minnacık damlalardan sel olabiliyorsa minnacık yardımlardan ...
Media Removed
Bunu da buraya koymasak olmazdı, minnacık damlalardan sel olabiliyorsa minnacık yardımlardan neler olur🤗 #Repost @deliler_kahvehanesi with @get_repost ・・・ Deliler Kahvehanesi bir fikirdir.Toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan ve farkındalığı yüksek yüzlerce gönüllüyü ... Bunu da buraya koymasak olmazdı, minnacık damlalardan sel olabiliyorsa minnacık yardımlardan neler olur🤗 #Repost @deliler_kahvehanesi with @get_repost
・・・
Deliler Kahvehanesi bir fikirdir.Toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan ve farkındalığı yüksek yüzlerce gönüllüyü bir araya getiren bir oluşumdur.
Ortak noktası gönüllülük olan insanların ağızdan ağıza büyüyerek sosyal medyada buluştuğu, birleştiği, emeklerini, paralarını, zamanlarını, kısaca gönüllerini ortaya koyduğu bir gönül birliğidir.
Derviş Baba Deliler, Abdallar, Meczuplar ve Aşıklar Kahvehanesi toplanma mekanı olduğu için bu ismi almıştır.
Kasım 2009 yılında Mimar Ali Denizci ve Hürriyet Gazetesi yazarı Musa Dede’nin bir araya gelerek kurduğu bir sosyal sorumluluk projesi olan Deliler Kahvehanesi; faaliyetlerini hiçbir kar amacı gütmeden ve hiçbir sermaye grubuna bağlı olmadan sürdüren bir oluşumdur.
Gönüllülerinin; milliyet, din, dil, cinsiyet ayrımı yapmadan, yolda kalanların yola devam etmesini sağladığı fikirsel bir birlikteliktir.
Yaşam felsefemiz; gördüğümüz ve duyduğumuz her şeyden sorumluyuz. Günlük hayatın herhangi bir yerinde tanık olduğumuz bir yoksunluk varsa, arkamızı dönüp unutmak yerine, çözmek için harekete geçiyoruz. Çoğu, çok büyük şeyler değil zaten. Bazen bebek bezi-mama, bazen bir ilaç, bazen bir kaç kitap, bazen küçük bir burs, bazen de sakat arabası ya da protez kol-bacak olabiliyor. Bazen de hiç bir şey yapmadan sadece dinlemek yetiyor.
Birilerinin hayatının değişimine tanık olmak istiyoruz. Bunu sadece onlar için yapmıyoruz, verdikçe aldığımızı yaşayarak görüyoruz. Daha güzel bir Dünya kurmanın paylaşmaktan geçtiğini biliyoruz.
Minik bir itişle değişen, çaresiz olduğunu sanan insanların yaşamını izledikçe, kendimize olan inancımız artıyor. Dünyayı güzelleştirebileceğimize inanıyoruz.
İstiyoruz ki Dünya herkes için yaşanılır bir yer olsun.Tüm bunlar için Deliler Kahvehanesi’nde gönüllüyüz çünkü; yaşadıkça görüyoruz ki başka bir Dünya yok... Adres: Yavuz Sultan Selim Mah.Kara Sarıklı Sok. No:3A Küçükmustafapaşa-Fatih/İst.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən ...
Media Removed
Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən sonra on beş dəfə 《İnna ənzəlna》surəsi oxunur. Peyğəmbərin cümə günündəki duasının oxunuşu La ilahə illəllahu rəbbuna və Rəbbu abainəl-əvvəlin, la ilahə illəllahu ilahən vahida, və ... Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı
İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən sonra on beş dəfə 《İnna ənzəlna》surəsi oxunur. Peyğəmbərin cümə günündəki duasının oxunuşu

La ilahə illəllahu rəbbuna və Rəbbu abainəl-əvvəlin, la ilahə illəllahu ilahən vahida, və nəhnu ləhu muslimun, la ilahə illəllahu la nə'budu illa iyyahu muxlisinə ləhud-dinə və ləv kərihəl-muşrikin, la ilahə illəlləhu vəhdəhu vəhdəhu vəhdə, əncəzə və'dəhu və nəsərə əbdəh, və əəzzə cundəh, və həzəməl-əhzabə vəhdəh fələhul-mulku və ləhul-həmd, və huvə əla kulli şəyin qədir. Allahummə əntə nurus-səmavati vəl-ərz və mən fihinnə, fələkəl-həmdu və əntə ğəyyamus səmavati vəl ərz və mənfi illa fələkəl həmd və nətəl həqqu və və'dukəl-həqq və qəvlukə həqqun.və incazukə həqq, vəl-cənnətu həqq, vənnaru həqq. Allahummə ləkə əsləmtu və bikə amətu və ələykə təvəkkəltu və bikə xasəmtu və iləykə hakəmtu ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb igfirli ma qəddəmtu və əxxərtu və sərərtu və ə'ləntu əntə ilahi la ilahə illa ənt. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəgfirli vərhəmni və tub ələyyə innəkə kərimul rauful məhir və səllilahummə əla Muhəmmədin və alihit-tahirin.
Read more
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. ...
Media Removed
🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ... 🕌 ﷽ يا الله يا محمد يا علي﷽ 🕋 ﷽ ℓฉ iℓฉhฉ iℓℓฉ Аℓℓฉh ﷽ EUZÜ BİLLAHİ MİNE’Ş-ŞEYTANİ’R-RACÎM
BİSMİLLAHİ’R-RAHMANİ’R-RAHîM. Başda İmam Zaman Ağa olmakla  Cümamiz mübarek olsün Müsəlman əhli  Namaz'mız gebül olsün  düalar  mız gebül olsün xestelere şifa  olsün derdi olanara derman olsün ALLAH kömek olsün. Amin. Üç kere Salavat okü
Allahümme selli əla Muhəmmədin və Ali Məhəmməd
Read more
Cümə gününün əməlləri Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə ...
Media Removed
Cümə gününün əməlləri Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik. Aşağıdakı duanı çoxlu demək: "Subhanəllahi vəllahu əkbər və lailahə illəllah" (Bə'zi rəvayətlərdə vardır ki, cümə günü heç olmasa yüz salavat göndərmək lazımdır.Lakin ... Cümə gününün əməlləri

Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik.
Aşağıdakı duanı çoxlu demək:
"Subhanəllahi vəllahu əkbər və lailahə illəllah"
(Bə'zi rəvayətlərdə vardır ki, cümə günü heç olmasa yüz salavat göndərmək lazımdır.Lakin nə qədər çox olsa, bir o qədərdə yaxşıdır.
1.Cümə günü sübh namazının birinci rəkətində"Cümə" surəsini, ikinci rəkətində isə "Töhid" surəsini oxumaq;
2.Sübh azanından sonra bir söz danışmazdan əvvəl aşagıdakı duanı oxumaq:
Duanın oxunuşu
Allahummə ma qultu fi cumuəti hazihi min qəvlin əv hələftu fiha min həlfin əv nəzərtu fiha min nəzrin fəməşiyyətukə bəynə yədəy zalikə kullihi fəma şitə minhu ən yəkunə kanə və ma ləm təşə' minhu ləm yəkun. Allahumməgfirli və təcavəz ənni.Allahummə mən səlləytə ələyhi fəsələvati ələyhi və mən ləəntə fələ'nəti.
3. Rəvayət olunmuşdur ki, cümə və başqa günlərdə, zöhr və sübh namazılarından sonra "Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əccil Fərəccəhum"
deyən şəxs, Həzrəti Qaim əleyhissalamı görməyincə dünyadan getməz .Bu salavatı yüz dəfə oxuyarsa, Allah taala onun, 30-u bu dünyada 30-u isə axirətdə olan altımış hacətini müstəcab edər.
4. Sübh namazından sonra "Ərrəhman" surəsini oxuyub "fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" cümləsindən sonra "la bişəy'in min alaikərəbbi ukəzzib" desin.
5. Şeyx Tusi buyurmuşdur: "Cümə günü sübh namazından sonra yüz dəfə "Töhid" surəsini oxuyub yüz dəfə Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə salavat göndərmək , yüz dəfə istigfar etmək və "Hud","Kəhf","Saffat" və "Ərrəhman" surələrini oxumaq sünnətdir: 
6. "Əhqaf" və "Mu'minin" surələrini oxumaq. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, cümə axşamı və ya cümə günü "Əhqaf" surəsini oxuyan şəxs dünyada qorxmaz və qiyamətin böyük fəzəindən amanda qalar."Mu'minin"surəsini bütün cümə günlərində oxuyan şəxsin əməllərini Allah taala səadətlə başa catdırar və onun mənzili "Firdovsi ə'la'da peygəmbərlər və mürsəllərlə bir olar."
Read more
İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ Kuddise sirruh Evliyânın en büyüklerinden. İslâm bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” ismi verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmidokuzuncusudur. ... İSLAM ALİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

MEVLÂNÂ HÂLİD-İ BAĞDÂDÎ

Kuddise sirruh
Evliyânın en büyüklerinden. İslâm bilgilerinin mütehassısı, insanlara doğru yolu göstererek, hakîkî saadete kavuşturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” ismi verilen âlimler ve velîler zincirinin yirmidokuzuncusudur. Asrının müceddidi idi. İsmi, Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî Osmânî olup, lakabı Ziyâüddîn’dir. Hazret-i Osman bin Affân soyundandır. Annesinin soyu ise Hazret-i Ali’ye ulaşır. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî, 1192 (m. 1778) senesinde, Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Zûr şehrinde doğdu. 1242 (m. 1826) senesinde, Şevval ayının yirmialtıncı günü Şam’da vefât etti. Cenâze namazını, talebesi olmakla şereflenen ve; “Beş vakit namazda Ettehiyyâtü okurken Resûlullah efendimizi ( aleyhisselâm ) baş gözüyle görmezsem, o namazımı iade ederim” diyen, Hanefî mezhebinde büyük fıkıh âlimi Seyyid Muhammed Emîn İbn-i Âbidîn (rahmetullahi aleyh) kıldırdı. Kasiyûn dağında bir tepeye getirilip, Cum’a günü defnedildi. Şimdi bu yere Sâlihiyye denir. Burada yediyüz peygamberin ve nice Eshâb-ı Kirâm ve evliyâ-yı kibârın medfûn olduğu rivâyet edilmiştir. Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri kabre konurken, mübârek na’şlarından çıkan güzel koku, her tarafa yayıldı ve bu kokuyu almayan kimse kalmadı. Ziyâret edenler, bu güzel kokunun şimdi de kabirlerinden hissedildiğini söylemektedirler. Tahsili: Mevlânâ Hâlid hazretleri, daha küçük yaşlardan i’tibâren, keskin zekâsı, kuvvetli hafızası, sağlam irâdesi ve çalışkanlığı ile, aklî ve naklî ilimlerde üstün bir dereceye yükseldi. Tefsîr, hadîs, fıkıh, tasavvuf, akâid, sarf, nahiv, beyân, me’ânî, bedî’, vad’, arûz, edebiyat, lügat, usûl, mantik, hikmet (fen), hey’et (astronomi), geometri, hesâb ve diğer ilimleri öğrenip, Fîrûzâbâdî’nin “Kâmûs”unu ezberledi. Bütün ilimlerde, din ve fen adamlarına hocalık yapacak derecede üstün bir bilgiye sahip oldu. Din ve fen ilimlerindeki kudretiyle, bu geniş bilgi ve derin görüşleriyle, zamanın bütün âlim ve velîlerinin takdîrlerini kazandı. Hangi ilimden ne sorulsa, derhal cevâbını verir, zekâ ve bilgisi karşısında akıllar hayrete düşerdi.

Hocaları: Mevlânâ Hâlid-i Bağdadî hazretleri, zamanının en büyük âlimlerinden olan; Muhammed bin Âdem-i
Read more
Cümə gününün əməlləri Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə ...
Media Removed
Cümə gününün əməlləri Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik. Aşağıdakı duanı çoxlu demək: "Subhanəllahi vəllahu əkbər və lailahə illəllah" (Bə'zi rəvayətlərdə vardır ki, cümə günü heç olmasa yüz salavat göndərmək lazımdır.Lakin ... Cümə gününün əməlləri

Cümə gününə məxsus müstəhəb əməllər çoxdur.Biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik.
Aşağıdakı duanı çoxlu demək:
"Subhanəllahi vəllahu əkbər və lailahə illəllah"
(Bə'zi rəvayətlərdə vardır ki, cümə günü heç olmasa yüz salavat göndərmək lazımdır.Lakin nə qədər çox olsa, bir o qədərdə yaxşıdır.
1.Cümə günü sübh namazının birinci rəkətində"Cümə" surəsini, ikinci rəkətində isə "Töhid" surəsini oxumaq;
2.Sübh azanından sonra bir söz danışmazdan əvvəl aşagıdakı duanı oxumaq:
Duanın oxunuşu
Allahummə ma qultu fi cumuəti hazihi min qəvlin əv hələftu fiha min həlfin əv nəzərtu fiha min nəzrin fəməşiyyətukə bəynə yədəy zalikə kullihi fəma şitə minhu ən yəkunə kanə və ma ləm təşə' minhu ləm yəkun. Allahumməgfirli və təcavəz ənni.Allahummə mən səlləytə ələyhi fəsələvati ələyhi və mən ləəntə fələ'nəti.
3. Rəvayət olunmuşdur ki, cümə və başqa günlərdə, zöhr və sübh namazılarından sonra "Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd və əccil Fərəccəhum"
deyən şəxs, Həzrəti Qaim əleyhissalamı görməyincə dünyadan getməz .Bu salavatı yüz dəfə oxuyarsa, Allah taala onun, 30-u bu dünyada 30-u isə axirətdə olan altımış hacətini müstəcab edər.
4. Sübh namazından sonra "Ərrəhman" surəsini oxuyub "fəbiəyyi alai rəbbikuma tukəzziban" cümləsindən sonra "la bişəy'in min alaikərəbbi ukəzzib" desin.
5. Şeyx Tusi buyurmuşdur: "Cümə günü sübh namazından sonra yüz dəfə "Töhid" surəsini oxuyub yüz dəfə Muhəmməd və Ali-Muhəmmədə salavat göndərmək , yüz dəfə istigfar etmək və "Hud","Kəhf","Saffat" və "Ərrəhman" surələrini oxumaq sünnətdir: 
6. "Əhqaf" və "Mu'minin" surələrini oxumaq. Həzrət İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, cümə axşamı və ya cümə günü "Əhqaf" surəsini oxuyan şəxs dünyada qorxmaz və qiyamətin böyük fəzəindən amanda qalar."Mu'minin"surəsini bütün cümə günlərində oxuyan şəxsin əməllərini Allah taala səadətlə başa catdırar və onun mənzili "Firdovsi ə'la'da peygəmbərlər və mürsəllərlə bir olar."
7. "Qul ya əyyuhəl kafirun" surəsini gün çıxmamışdan qabaq oxusun və dualarının qəbul olunması üçün on dəfə dua etsin.
Rəvayyət olunmuşdur ki, Həzrəti İmam Zeynülabidin cümə günü sübhdən günortaya qədər "Ayətəl-kürsü" nü, və namazdan sonra
Read more
Vasitəli Köməklik İmam Həsən əleyhissəlamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız ...
Media Removed
Vasitəli Köməklik İmam Həsən əleyhissəlamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız şəxsin onun evindən əliboş geri qayıtmasına icazə vermirdi. İmamın birbaşa və bilavasitə kömək etməyə imkanı olmadıqda, vasitəli şəkildə imkansızların ehtiyacını ödəməyə çalışardı. ... Vasitəli Köməklik

İmam Həsən əleyhissəlamın şəxsiyyətinin böyük və ali olması bir nəfər imkansız şəxsin onun evindən əliboş geri qayıtmasına icazə vermirdi. İmamın birbaşa və bilavasitə kömək etməyə imkanı olmadıqda, vasitəli şəkildə imkansızların ehtiyacını ödəməyə çalışardı. O, müxtəlif yollarla tədbir görüb ehtiyacları ödəyər və müşkülatı həll edərdi.
Belə rəvayət olunur ki, bir gün Həzrətin cavanlıq dövrlərində ikinci xəlifənin zamanında kasıb bir kişi onun (ə) yanına gəlib kömək istədi. İş elə gətirmişdi ki həmin vaxt İmamın pulu yox idi. Digər tərəfdən də kasıb kişinin onun evindən əliboş geri qayıtması İmam əleyhissəlamı utandırırdı. Buna görə İmam Həsən (əleyhissəlam) kişiyə buyurdu:
- Səni məqsədinə çatmaq üçün bir yerə göndərsəm razı olarsan?
- Hara?
- Bu gün xəlifənin qızı rəhmətə getmişdir xəlifə qızına əza saxlayır hələ heç kəs ona gəlib başsağlığı verməmişdir. Xəlifənin yanına get və sənə öyrədəcəyim ifadə ilə ona başsağlığı ver. Sən bu yolla öz məqsədinə nail olarsan.
- Xəlifəyə necə başsağlığı verim?
- Xəlifənin yanına gedib belə de: “Əlhəmdu lillahilləzi sətərəha biculusikə əla qəbriha və la hətəkəha biculusiha əla qəbrik.» İfadənin mə’nası belədir: “Həmd olsun Allaha ki səni qızının qəbri üstündə oturmaqla onun həyasını saxladı və onu sənin qəbrin üstündə oturmaqla həyasını aparmadı.» Yə’ni qızın səndən qabaq dünyasını dəyişib torpaq altında yatmışdırsa bu atasının sayəsindədir. Yox əgər sən ondan tez ölsəydin ola bilərdi ki onun həyası getsin.
Kasıb kişi İmam əleyhissəlamın dediyi kimi də etdi.
Məhəbbətlə dolu olan xəlifənin qəlbində böyük tə’sir göstərdi və onun kədərini qəm-qüssəsini azaltdı. Xəlifə əmr etdi ki kişiyə bəxşiş versinlər. Sonra xəlifə kişidən soruşdu: “Bu sözləri sən özündən dedin yoxsa səni bir öyrədən var?” Kişi cavab verdi ki xeyr bunları mənə Həsən ibn Əli (əleyhissəlam) öyrətmişdir. Xəlifə dedi: “Doğru deyirsən o fəsahətli və şirin sözlər mənbəyidir.”
Read more
KAYDEDİN... <span class="emoji emoji1f449"></span>Manası: (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ...
Media Removed
KAYDEDİN... Manası: (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Hz. Ali (R.A.)'dan: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse günde yüz defa "La ilahe illallahu'l melikül hakkul ... KAYDEDİN...
👉Manası: (Melik (herşeyin sahibi), Hakk (varlığı hiç değişmeyen), Mübin (apaçık ki) Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.

Hz. Ali (R.A.)'dan: Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse günde yüz defa "La ilahe illallahu'l melikül hakkul mübin" derse, bu onun için fakirlikten eman ve kabir yalnızlığından kendisine yoldaş olur ve bununla zenginliği celb etmiş (kendine çekmiş) ve cennetin kapısını çalmış olur." Özellikle "Cuma" günü herhangi bir saatte 200 defa okuyanın dünya ve ahiret istekleri kabul olur. Her gün yüz defa okuyan rızık darlığı çekmez. (Rumuz elhadis s.43)
.
👥Arkadaslarınızı da etiketleyerek hayra vesile olabilirsiniz 📌Hayra vesile olan yapan gibidir.(Hadis-i Şerif)
.
.
.
.
.
. . #Allah #hzmuhammed #namaz #huzur #kuran #inşirah #din #ilim #islam #mekke #muharrem #hadis #medine #dua #sems #mevlana #gün #tevekkül #muharremayı #bismillah #melek #ayet #tasavvuf #kalptendualar #dua #amazing #muhteşem #super #lise #sınav #istanbul
Read more
Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə ...
Media Removed
Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah. . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. Allaha Xatir Köməklik Edək İn Şa Allah. Allah bütün xəstələrə şəfa versin Amin İn Şa Allah.
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Hazreti Ali (radiyallahü anh) buyurdu ki; "Kim bir kalbe sevinç verirse, Allahü teâla o sevinçten ...
Media Removed
Hazreti Ali (radiyallahü anh) buyurdu ki; "Kim bir kalbe sevinç verirse, Allahü teâla o sevinçten bir lütuf yaratır. O kimseye bir musibet geldiği zaman, bu lütuf o kimsenin kalbine su gibi akar. Suyun kirleri temizlediği gibi, lütuf da kalbdeki kederleri temizler." Hadis-i şeriflerde ... Hazreti Ali (radiyallahü anh) buyurdu ki;
"Kim bir kalbe sevinç verirse, Allahü teâla o sevinçten bir lütuf yaratır. O kimseye bir musibet geldiği zaman, bu lütuf o kimsenin kalbine su gibi akar. Suyun kirleri temizlediği gibi, lütuf da kalbdeki kederleri temizler."
🌿🌿🌿
Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki;
"Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. O iş bitene kadar böyle devam eder. İşi yapılınca bütün günahları affedilir. O işi yaparken ölürse, sorgusuz sualsiz Cennete gider."
🌿🌿🌿
"Bir kimse mümin kardeşini sevindirince, bir melek bu kimseye hep dua eder. Ölüp kabre konunca yanına gelip; "Beni tanıyor musun?" der...
Ölü; "Hayır" deyince;
"Ben bir Müslümana verdiğin sevincim. Bugün seni sevindirmek için geldim. Kabirde yanındayım, kıyamette de sana şefaat edip Cennetteki makamını göstereceğim." der.
🌿🌿🌿
"Bir mümini sevindiren, beni sevindirmiş olur. Beni sevindiren de Allah indinde bir ahit almış olur. Allah'tan ahit alana da, ateş asla dokunmaz."
🌿🌿🌿
"Duam kabul olsun, sıkıntım gitsin diyen darda kalanı ferahlandırsın."
🌿🌿🌿
Daha ne yazayım? Önceniz ve sonunuz selamet olsun.🎈
Read more
______ Şah İsmail çağının en önemli siyasetçisi,savaşçısı,din önderi,yazarı ve sanatçısıdır.Aradan ...
Media Removed
______ Şah İsmail çağının en önemli siyasetçisi,savaşçısı,din önderi,yazarı ve sanatçısıdır.Aradan 500yıllık bir zaman geçmesine karşın Şah Ismailin deyişleri daha bir güzelleşerek insanların beynin de ve yüreğindeki yerlerini korumaktadır.Şah ismail 37yıllık ... ______
Şah İsmail çağının en önemli siyasetçisi,savaşçısı,din önderi,yazarı ve sanatçısıdır.Aradan 500yıllık bir zaman geçmesine karşın Şah Ismailin deyişleri daha bir güzelleşerek insanların beynin de ve yüreğindeki yerlerini korumaktadır.Şah ismail 37yıllık ömründe sayısız savaşlar kazanmış, ülkeler fethetmiş,insanı örgütlemiş ve sayısız sanat eseri üretmiştir.Yaşadığı dönemde değil,onu takip eden dönemlerde de şah ismail mazlumun dostu,barbarın, zalimin korkusu olmuştur.
Şah ismail 17.07.1487de doğmuştur(ö. 23.05.1524). Annesinin adı Begüm,babasının adı Haydardır.Şah ismail doğumundan kısa bir süre sonra yetim kalmıştır.Babası Haydar Şehit edilmiş kendisi ile ağabeyi Ali ise esir düşmüşlerdir. Şah ismail, Akkoyunlu devletinde çıkan taht kavgalarının sonucu ve annesinin büyük çabası sonucu zindandan kurtulurlar.Kurtulur kurtulmaz annesi ve ağabeyi ile dedelerinin mirası olan ve kapalı Erdebil Tekkesine gelerek faaliyete başlarlar.Ali babasının tahtına oturur.Kısa bir zaman sonra Rüstem Beyin ordusu Erdebile saldırır.Ali ve arkadaşları şehit düşerken annesi ismaili alıp kaçar. Bundan sonrası büyük bir örgütlenme ve gizlilikle devam eder. Şah ismail artık Erdebilin tek kurtarıcısıdır.Erdebil Tekkesinin taraftarları onu bu bilinçle eğitirler.Şah ismail 15yaşına geldiği zaman artık halk arasında bir efsane haline gelmiştir.
Şah ismail kendisini önder olarak kabul eden ve dedelerinin ve babasının yolunu sürdürmesini isteyenlerle bir ordu kurar.İlk iş olarak dedesinin ve babasının katili olan Şirvan hükümdarının üzerine yürür ve ilk zaferini kazanır.Bu zafer sayısız zaferlerin ilkidir. Hemen ardından Akkoyunluları yenerek Azerbaycan ve iran topraklarına sahip olur.1502yılında da şanlı bir devrin başlangıcı olacak Safevi Devletini kurar.Şah ismailin etkisi ve gücü salt Safevi sınırlarıyla kalmadı,Alevilerin olduğu bütün bölgelerde bir güç kaynağı oldu.Şah İsmail boş durmuyor çeşitli dillerde eserler yazıyor,tasavvufla yakından ilgileniyor, bilimi o zaman imkanları çerçevesinde inceliyordu.Bütün kültürel-sanatsal ve diğer ilgi alanları dışında Şah ismail Aleviliği sistemleştiriyor, kurumlar yaratıyordu
Read more
Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən ...
Media Removed
Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən sonra on beş dəfə 《İnna ənzəlna》surəsi oxunur. Peyğəmbərin cümə günündəki duasının oxunuşu La ilahə illəllahu rəbbuna və Rəbbu abainəl-əvvəlin, la ilahə illəllahu ilahən vahida, və ... Həzrəti peyğəmbərin cümə günündəki namazı
İki rəkət namazdır, hər rəkətdə 《Fatiə》surəsindən sonra on beş dəfə 《İnna ənzəlna》surəsi oxunur. Peyğəmbərin cümə günündəki duasının oxunuşu

La ilahə illəllahu rəbbuna və Rəbbu abainəl-əvvəlin, la ilahə illəllahu ilahən vahida, və nəhnu ləhu muslimun, la ilahə illəllahu la nə'budu illa iyyahu muxlisinə ləhud-dinə və ləv kərihəl-muşrikin, la ilahə illəlləhu vəhdəhu vəhdəhu vəhdə, əncəzə və'dəhu və nəsərə əbdəh, və əəzzə cundəh, və həzəməl-əhzabə vəhdəh fələhul-mulku və ləhul-həmd, və huvə əla kulli şəyin qədir. Allahummə əntə nurus-səmavati vəl-ərz və mən fihinnə, fələkəl-həmdu və əntə ğəyyamus səmavati vəl ərz və mənfi illa fələkəl həmd və nətəl həqqu və və'dukəl-həqq və qəvlukə həqqun.və incazukə həqq, vəl-cənnətu həqq, vənnaru həqq. Allahummə ləkə əsləmtu və bikə amətu və ələykə təvəkkəltu və bikə xasəmtu və iləykə hakəmtu ya Rəbb, ya Rəbb, ya Rəbb igfirli ma qəddəmtu və əxxərtu və sərərtu və ə'ləntu əntə ilahi la ilahə illa ənt. Səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd vəgfirli vərhəmni və tub ələyyə innəkə kərimul rauful məhir və səllilahummə əla Muhəmmədin və alihit-tahirin.
Read more
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARDEŞLİK: Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), Mekke-i Mükerreme’den ...
Media Removed
BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARDEŞLİK: Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret edince muhâcirîn ve ensâr arasında din kardeşliği tesis buyurdu. Bu kardeşlik, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardımlaşmadır. Muhâcirler, ... BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ KARDEŞLİK: Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem), Mekke-i Mükerreme’den Medîne-i Münevvere’ye hicret edince muhâcirîn ve ensâr arasında din kardeşliği tesis buyurdu. Bu kardeşlik, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yardımlaşmadır.
Muhâcirler, bütün mallarını mülklerini Mekke’de bırakarak Medîne’ye hicret etmişlerdi. Medîne Müslümanları da bu dindaşlarını evlerine alıp müsâfir etmişlerdi. Haşr sûresinin 9. âyetinde (meâlen): “Ensar, kendileri için şiddetli bir ihtiyaç bile olsa muhâcirîni kendi nefislerine tercih ederlerdi.” buyurulduğu üzere son derece müsâfirperverlik gösteriyorlardı. Fakat bu müsâfirlik hali uzun zaman bu suretle devam edemezdi. Mekke’de her biri servet ve iş, güç sahibi olan bu muhâcirlere hayatlarını bu şekilde sürdürmek güç geliyordu.
Mescid-i Nebevî’nin inşâsını müteâkip Resûl-i Ekrem Efendimiz, bir gün Enes bin Mâlik’in (radıyallâhü anh) evinde muhâcir ve ensardan doksan sahâbî arasında ikişer ikişer kardeşlik akdetti. Sonra da Hazreti Ali’nin elini tutarak “Bu da benim kardeşimdir.” buyurdular.
Bu kardeşler rast gele değil, hicret zamanından beri altı yedi ay Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bunların maddi imkânlarını ve mânevî hallerini inceden inceye tedkik etmiş ve her çift arasında müşterek vasıflar bularak kardeş yapmıştı. Mesela Selmân-ı Fârisî ile Ebu’d-Derdâ; Ammâr ile Huzeyfe; Mus’ab ile Ebû Eyyûb (radıyallâhü anhüm) Hazretleri arasında mizac, zevk ve hissiyat itibarıyla tam bir birlik vardı.
Hz. Ebû Bekir ile Hârice bin Zeyd, Hz. Ömer ile Utbân ibni Mâlik, Hz. Osman ile Evs ibni Sâbit, Hz. Abdurrahman ibni Avf ile Sa’d bin Rebî’, Hz. Bilâl-i Habeşî ile Ebû Rüveyha (r. anhüm) arasında kardeşlik yapılanlardan bazılarıdır.

Bu ictimâi yardımlaşmanın samîmiyetle devam ettiği o devirde, İslâm’ın nurunun bütün âleme yayılması, İran’ın tamamen fethi hep bu kardeşliğin eseridir. (Tecrîd-i Sarîh Trc.)
Read more
 #müstesnasanat • Dünya herkes için meşekkatlidir. Yani, herkes için çileli. Mü'min de, kâfir ...
Media Removed
#müstesnasanat • Dünya herkes için meşekkatlidir. Yani, herkes için çileli. Mü'min de, kâfir de, ateist de, tüccar da, bakkal da, sanatkâr da, çikolatacı da.. Aklına hayaline gelen her iş ve meslek sahibine bu dünya çetindir yani kolay değildir. Dünyanın çetinliğini /kolay olmayışını ... #müstesnasanat
• Dünya herkes için meşekkatlidir. Yani, herkes için çileli. Mü'min de, kâfir de, ateist de, tüccar da, bakkal da, sanatkâr da, çikolatacı da.. Aklına hayaline gelen her iş ve meslek sahibine bu dünya çetindir yani kolay değildir. Dünyanın çetinliğini /kolay olmayışını bilmediğimiz için biz kendi kendimizi yoruyor çilemize çile katıyoruz yâhu. Velhâsıl, dünyanın hamurunda, insanın hamurunda, hayatın felsefesinde.. Hep bu eziyet /belâ, keder, üzüntü.. v.s. vermesinin olduğunu görsek Dînimizin kadrini kıymetini hakkıyla bileceğiz. Size, kabul buyurursanız bir Abi tavsiyesi, dünyayı tanımaya çalışalım olur mu: Emin olun Allâhımızı daha çok seveceğiz: daha çok şükredeceğiz. Şunu da bilelim ki, bu çetinlik olmasaydı ebedî saâdet /huzur da olmazdı. - Ya ne yapalım Ahmed Abi, Senin kendine faydan yok bize nasihat veriyorsun yahu?! dediğinizi duyar gibiyim. - Haklısın Güzel kardeşim, hem de çok! Allah sizden râzı olsun. Âmîn. Hayatı çetinlikleri ile görüp, dünyadan imtina ile /yani (Allah için) nefsimize küçük küçük muhâlefetler ile Allah'a bağlanmak /yaklaşmak ile yol almak inşaAllah bizlere de nasib olur: Niyet ve Gayret edenlerden olalım.. O vakit biiznillâhi Teâlâ emîn olalım ki şükre gark olacağız. Dilimiz değil Kalbimiz şükredecek: Dünyamızı doğru tanıyalım; Az eziyet çekeceğiz. Yoksa, bütün gün; o onu dedi, bu bunu.. İki dert arasındayız:
1 - Geçmişte yitirdiklerimizi esefle /üzüntü ile yâd edip duruyoruz. Şöyle imkanlarım vardı. (Afedersiniz) Akılsızca: Şöyle yapsam böyle olmazdı. Şöyle etsem böyle olurdu..
2 - Geleceğin korkusu /endişesi /Nasıl olacak!? Ne yapacağım!? Ölür müyüm kalır mıyım. Olmayan iki şeyin derdini çekiyoruz.
Ne yazık ki: Bazı bedbaht insanlar da, bu gününe de zehir katıyor: başlıyor kendini başka insanlarla mukayese etmeye /kıyaslamaya. Onun arabası şu marka, benimki bu. Bir seviye yarışı. (Afedersiniz)
Ey ahmak! Hayat her hâl ü karda çile dolu! Din, bu çileyi bir bataklığa değil de: pırıl pırıl pınar'a sevk ediyor. Yani, hangi yoldan gidersen git bu eziyetler belalar senin peşini bırakmayacak. Akıllıyım diyorsan! Bu mihneti /çileyi İlâhi hedefe doğrult /istikâmetlendir ki: tüm sıkıntıların lutuf olsun. Ahmed Ali /gayretyahu!
Read more
ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN ...
Media Removed
ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN İN ŞA ALLAH . Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum. ALLAH ARZUSUNDA NİYYƏTİNDƏ OIAN HƏR BİR KƏSƏ EŞQİ KƏRBUBƏLAYA ZƏVVAR OLMAĞI QİSMƏT ELƏSİN AMİN İN ŞA ALLAH
.
Əllahumə Salli Əla Muhammədin Və Ali Muhamməd Və Əccil Fərəcəhum.
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ...
Media Removed
Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. ... Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
"Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyarəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam." Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti . Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə ...
Media Removed
Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti . Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu: . "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi ... Cümə günündə Sahibəz-zaman əleyhissalamın ziyarəti
.

Həzrət Sahibəz-zaman (ə)-ın məhz cümə günündə zuhur edəcəyinə and içilib. Cümə günü Həzrətə belə ziyarətnamə oxu:
. "Əssəlamu ələykə ya huccətəllahi fi ərzih. Əssəlamu ələykə yaəynəllahi fi xəlqih. Əssəlamu ələykə ya nurəllahil-ləzi yəhtədi bihil-muhtədunə və yufərrəcu bihi ənil-muminin. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-muhəzzəbul-xaif. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəliyyun-nasih. Əssəlamu ələykə ya səfinətən-nicat. Əssəlamu ələykə ya əynəl-həyat. Əssəlamu ələykə səlləllahu ələykə və əla ali bəytikət-təyyibinət-tahirin. Əssəlamu ələykə əccələllahu ləkə ma vəədəkə minən-nəsri və zuhuril-əmr. Əssəlamu ələykə ya məvlay. Ənə məvlakə arifun biulaikə və uxrak. Ətəqərrəbu iləllahi təala bikə və balin bəytikə vəntəziru zuhurəkə və zuhurəl-həqqi əla yədəyk. Və əsəlullahə ən yusəlliyə əla Muhəmmədin və ali Muhəmmədin və ən yəcələni minəl-muntəzirinə ləkə vət-tabinə vən-nasirinə ləkə əla ədaikə vəl-mustəşhidinə bəynə yədəykə fi cumləti əvliyaik. Ya Məvlayə ya Sahibəz-zəman. Sələvatullahi ələykə və əla ali bəytik. Haza yəvmul -cuməti və huvə yəvmukəl-mutəvəqqəu fihi zuhurukə vəl-fərəcu fihi lil-mumininə əla yədəykə və qətlul-kafirinə bisəyfik. Və ənə ya Məvlayə fihi zəyfukə və caruk. Və əntə ya Məvlayə kərimun min əvladil-kirami və məmurun biz-ziyafəti vəl-icarəti fəəzifni və əcirni. Sələvatullahi ələykə və əla əhli bəytikət-tahirin."
Seyyid ibni Tavus (rəhmətullah əleyh) buyurmuşdur ki, mən bu ziyrəti oxuduqdan sonra Sahibəz-zaman (ə)-a işarə edərək belə deyirəm:
"Nəzilukə həysu muttəcəhət rikabi və zəyfukə həysu kuntu minəl-biladi."
Yəni: "Miniyim hər bir yerə üz gətirsə də mən sənin yanına gəlir və hansı bir şəhərdə olan da sənin qonağınam."
.

Həzrət Sahibəzzaman əleyhissalamın ziyarəti
. "Əssəlamu ələykə ya Sahibəz-zəman. "Əssəlamu ələykə ya xəlifətər-rəhman. "Əssəlamu ələykə ya şərikəl-Quran. "Əssəlamu ələykə ya qatiəl-burhan. "Əssəlamu ələykə ya imaməl-insi vəl-cann. "Əssəlamu ələykə və əla abaikət-tahirinə və rəhmətullahi və bərəkatuh."
Read more
Cüməyə keçən gecənin əməlləri Cümə gününün əməlləri çox oldugundan biz burada onlardan bə'zilərinə ...
Media Removed
Cüməyə keçən gecənin əməlləri Cümə gününün əməlləri çox oldugundan biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik: İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, cüməyə keçən gecə Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndərmək min həsənə ilə bərabərdir, min günahı məhv edir və (insanın ... Cüməyə keçən gecənin əməlləri

Cümə gününün əməlləri çox oldugundan biz burada onlardan bə'zilərinə işarə edirik:
İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, cüməyə keçən gecə Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavat göndərmək min həsənə ilə bərabərdir, min günahı məhv edir və (insanın məqamını) mın dərəcə yüksəldir.
Cümə axşamı əsr namazından sonra cümə gününün axırına qədər çoxlu salavat göndərmək müstəhəbdir.
İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunmuşdur ki, mələklər cümə axşamı günortadan sonra (əsr vaxtı) qızıl qələm və gümüş səhifələrlə yer üzünə nazil olub, cümə axşamının axırı, cüməyə keçən gecə və cümə günü gün batana qədər Muhəmməd və ali Muhəmmədə salavatdan başqa bir şey yazmazlar.
Şeyx Tusi buyurmuşdur: Cümə axşamı Muhəmməd və ali Muhəmmədə min dəfə salavat göndərmək müstəhəbdir.Çox yaxşı olar ki, salavat göndərən vaxt belə desin:
Allahummə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd, və əccil fərəcəhum və əhlik əduvvəhum minəl-cinni vəl-insi minəl-əvvəlinə vəl-axirin. ‎اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ
Həmçinin Şeyx Tusi buyurmuşdur ki, cümə axşamı günün axırında aşagıda qeyd olunan qaydada istigfar etmək (Allahdan bagışlanmaq isdəmək) müstəhəbdir:
Duanın oxunuşu

Əstəgfurullahəlləzi la ilahə illa huvəl-həyyul-qəyyum və ətubi iləyhi təvbətə əbdin xazi'in miskinin mustəkinin la yəstəti'u linəfsihi sərfən və la ədlən və nəf'ən və la zərrən bə la həyatən və la məvtən və la nuşura. Və səlləllahu əla Muhəmmədin vəsait itrətihit-təyyibinət-tahirinəl-əxyairil-əbrari və sələmə təslima. ‎أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ تَوْبَةَ عَبْدٍ خَاضِعٍ مِسْكِينٍ مُسْتَكِينٍ لا يَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ صَرْفا وَ لا عَدْلا وَ لا نَفْعا وَ لا ضَرّا وَ لا حَيَاةً وَ لا مَوْتا وَ لا نُشُورا وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عِتْرَتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ وَ سَلَّمَ تَسْلِيما
Read more
Mənim və doğmalarım üçün çox əziz olan Hacı xanım @sadece_madina bu paylaşımı səhifənizdə görüb, çox duyğulandım...Rəbbim sizə çox gözəl ürək verib Mədinə xanım Nə yaxşı ki, varsınız Hz.Fatiməyə(ə.s) olan sevginiz, sizi kimsəsizin kimsəsi edir Fəxrimizsiz Hacı xanım❣❣❣ #Repost ... Mənim və doğmalarım üçün çox əziz olan Hacı xanım @sadece_madina bu paylaşımı səhifənizdə görüb, çox duyğulandım...Rəbbim sizə çox gözəl ürək verib Mədinə xanım❤ Nə yaxşı ki, varsınız🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Hz.Fatiməyə(ə.s) olan sevginiz, sizi kimsəsizin kimsəsi edir🙏🙏🙏🙏 Fəxrimizsiz Hacı xanım❣❣❣ #Repost @xanim_fatimeyi_zehra_ashiqleri
• • • • •
@quran_hedis Ali-İmran 61.
Buna görə də sənə elm gəldikdən sonra, onun barəsində (İsa Məsih-əleyhissəlam haqqında) səninlə mübahisə edən (höcətləşən) kəsə de: «Gəlin biz öz oğullarımızı, siz öz oğullarınızı, biz öz qadınlarımızı, siz öz qadınlarınızı, biz özümüzü, siz də özünüzü (bizim canımız kimi olan kəsləri) çağıraq, sonra bir-birimizə nifrin edək, beləliklə Allahın lənətini yalançılara yağdıraq. (Peyğəmbər bu hadisədə imam Həsənlə İmam Hüseyni oğulları, Fatiməni qadın və Əlini canı kimi «mübahilə»yə, yəni ayədə işarə olunan qarşılıqlı nifrin etmə mərasiminə apardı və kafirlər təslim oldular.)
Read more
<span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span> Osmanlı Akıncı Bülent -(OAKINCI70NL)- -(GÖNÜLDOSTLARI)- <span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span><span class="emoji emoji1f4a2"></span> ...
Media Removed
Osmanlı Akıncı Bülent -(OAKINCI70NL)- -(GÖNÜLDOSTLARI)- 🌍🌎 "KAHROLSUN BENİİ İSRAİL!" 🌍 Kendine gel biraz, ayağa kalk, silkin! Yıllardır kan ağlar nice ihvan-ı din. Atıldı, yıkıldı, yandı ... 💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
Osmanlı Akıncı Bülent -(OAKINCI70NL)-
-(GÖNÜLDOSTLARI)-
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 🌹🌍🌷⭐🌙💝🌙🌙🌙💝⭐🌙🌷🌎
🔫🔪💣"KAHROLSUN BENİİ İSRAİL!"💣🔪🔫
🌷🌍🌹⭐🌙💝🌙🌙🌙💝⭐🌙🌹🌏
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
Kendine gel biraz, ayağa kalk, silkin!
Yıllardır kan ağlar nice ihvan-ı din.
Atıldı, yıkıldı, yandı be, Filistin!
✨✨✨✨
Şu gelen " Ebrehe", şu önündeki fil!
Kahrolsun ABD! Kahrolsun İsrail!
✨✨✨✨
Allah Resulü’nden lânet almışlardı,
İslâm askerleri korku salmışlardı,
Harap olmuş, bitmiş, yurtsuz kalmışlardı.
✨✨✨✨
İlk fırsatta onu haritadan sil!
Kahrolsun İngiliz! Kahrolsun İsrail!
✨✨✨✨
Kirli parmağını, kirli emelini,
Zulümle kurarlar hayat temelini.
Dünyaya uzatır, o kanlı elini,
✨✨✨✨
Bir vakit gelecek, elbet çalacak zil,
Yaşasın adalet, kahrolsun İsrail!
✨✨✨✨
Sura üflemeden, bekleyen İsrafil,
Vur! İnançla davran, kahrolsun İsrail!
✨✨✨✨
Kâfir, zaten kâfir; oysa suçlu benim.
Kur’an-ı unuttum; cezamı çekerim.
Yok, olan çok şey var, kayda değmez tenim!
✨✨✨✨
Hoşça geldi ölüm, elimde karanfil.
Katil Amerika ve katil İsrail!
✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
~[Ali ERDOĞAN / SİVEREK]~
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
Osmanlı Akıncı Bülent -(OAKINCI70NL)-
-(GÖNÜLDOSTLARI)-
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
Read more
Bugün İbn-i Sina’nın doğum günü. Ben de güne bilim ve felsefe tarihinin gördüğü en büyük isimlerden ...
Media Removed
Bugün İbn-i Sina’nın doğum günü. Ben de güne bilim ve felsefe tarihinin gördüğü en büyük isimlerden birini size anlatarak başlamak istedim. Bakalım benim gözümden sevecek misiniz? Eğer keyif aldıysanız, devamını da yazayım mı? 🏻‍🔬🏻‍🔬🏻‍🔬 Bugünkü Özbekistan sınırları içinde, ... Bugün İbn-i Sina’nın doğum günü. Ben de güne bilim ve felsefe tarihinin gördüğü en büyük isimlerden birini size anlatarak başlamak istedim. Bakalım benim gözümden sevecek misiniz? Eğer keyif aldıysanız, devamını da yazayım mı?
👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬👨🏻‍🔬
Bugünkü Özbekistan sınırları içinde, Buhara yakınlarında doğmuş İbn-i Sina. 57 yıllık yaşamına öyle çok şey sığdırmış ki hayret ve hayranlık kelimeleri bile az kalıyor.
📚📚📚
Tam adı Ebu’l- Ali el – Hüseyin bin Abdullah İbn-i Sina. Avrupalılar ise ona kısaca Avicenna diyor yani tıbbın kralı. Babası sarayda görev yaptığı için küçük yaşta edebiyattan felsefeye, mantıktan geometriye, fizikten matematiğe uzanan geniş çaplı iyi bir eğitim almış. Aynı zamanda iyi bir din eğitimi görmüş, daha çocukken Kuran-ı Kerim’i ezberlemiş.
💉💉💉
Tıpla uğraşması da yine çocukluk dönemine rastlamış. Öyle çok okur ve araştırırmış ki uyumaya pek vakit ayırmazmış. Günlerce hiç uyumadan çalıştığı çok olurmuş. Rivayete göre nadiren uyuduğunda da gündüz çözemediği soruların yanıtlarını rüyasında görürmüş.
💊💊💊
16-17 yaşlarında Buhara Sultanı’nın hiçbir hekimin çare bulamadığı hastalığını iyileştirmiş. Karşılığında da sarayın kütüphanesinin kapıları ona açılmış. Adeta tüm kütüphaneyi su gibi içmiş. Çalıştığı bu kütüphane daha sonra yandığı için kitaplardan geriye İbn-i Sina’nın hafızasına kaydettikleri kalmış.
📚📚📚
Öğrendikleriyle El Hikmet’ül Aruziye kitabını yazdığında daha 21 yaşındaymış. Hayatı boyunca kimi kaynaklara göre 200’ün üstünde, kimilerine göre 200’e yakın kitap yazmış. İslam dünyasının Aristosu kabul edilen İbni Sina için “Eş Şeyh’ül Reis” tanımı kullanılmış.
📝📝📝
“Çözemediğim tek düğüm ecel düğümü” diyen İbn-i Sina 57 yaşında yaşama veda ettiğinde geride hala rehber olan kitaplarını ve reçetelerini bırakmış. Birçok ilkin altına imzasını atmış, kanın gıda taşıyan bir sıvı olduğunu o keşfetmiş.
🖤
17 AĞUSTOS
Bugün 17 Ağustos 1999 - 03.02’yi yeniden hatırlama günü. Acının yıldönümünde yeniden başımız sağolsun, yitirdiklerimizi rahmetle anıyorum. Doğa benzer bir felaketi bize tekrar yaşatırsa, sonucunun böyle büyük acılar olmayacağı bir şehirleşmeyi başarabilmek dileğiyle…
🔻
Fotoğraf: @kardinalmelon
Read more
Kuzo ku kalla kar abaku labari #Repost @hassan_giggs with @get_repost ・・・ Ka garzaya film house ...
Media Removed
Kuzo ku kalla kar abaku labari #Repost @hassan_giggs with @get_repost ・・・ Ka garzaya film house cinema yanzu don kallon FILM DIN SARAUNIYA GA LOKUTAN HASKAWA 10:50am 1:20pm 3:50pm 6:20pm 8:40pm ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August ... Kuzo ku kalla kar abaku labari #Repost @hassan_giggs with @get_repost
・・・
Ka garzaya film house cinema yanzu don kallon FILM DIN SARAUNIYA
GA LOKUTAN HASKAWA
10:50am
1:20pm
3:50pm
6:20pm
8:40pm ''SARAUNIYA" A Film House Cinema, Ado Bayero Mall, Shoprite Kano. Daga 17th August 2018 In-sha Allah.

Story/screenplay @ibrahim_birniwa
Executive producer @sanisule25
Set design/costume @tahiritahir_abba
Asst directors @aleegumzak @aminusbono

Producers @alhajisheshe @hanan_an_african_actress
From the Director @hassan_giggs

Cc @realalinuhu @adam_a_zango @asabemadaki @rikadawa3 @alhassan_kwalle @tindirki @bellohafizu @hadizansaima @kannywoodcelebrities @kannywoodexclusive @kannywoodscene @ali_nuhu_fans_club @sharpson10 @realabmaishadda @dahiru_a_k_nassarawa @saddiqsayaya @sani_candy @yunusamuazu1 @usmanmuazu20 @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @shamsudaniya @nazir_danhajiya @dini____c.r.c @sunusi_oscar__442 @garzalimiko @nazifikala @nazir_danhajiya @misbahu_aka_anfara @shazalikamfa @baresiabubakar @official_sabby @ismail_naabba_afakallah @isah_ferozkhan @yaseenauwal @smalljezzy @sheik_isa_alolo @mdhikima_multimedia @js_inuwa_international_ltd @salisufulani10 @salisuchali @abduljalal_a_u_mafara @asabe_madaki_official_fans @ritetime_multimedia_ltd @nuracostume @real_tijjani_faraga @buharialameen @abubakar_s._shehu @tijjaniasase @nurahudu40 @nazifiasnanic @nazifikala @mediasuitetv @tyshaban - #regrann
Read more
Loading...
Load More