Həmən qız z

Loading...


Unique profiles
45
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Brot Haus, Azerbaijan-Azerbaycan, Baku, Azerbaijan
Average media age
629.8 days
to ratio
7.3
"Ey Əhməd! And olsun izzət və cəlalıma! Bəndəm dörd əməli mənə görə etsə onu cənnətə daxil edəcəyəm: ...
Media Removed
"Ey Əhməd! And olsun izzət və cəlalıma! Bəndəm dörd əməli mənə görə etsə onu cənnətə daxil edəcəyəm: Dilini hifz edib yalnız lazım olan yerdə danışsın, qəlbini Şeytanın vəsvəsələrindən qorusun, hər yerdə Məni üstündə nazir bilsin. Oruc tutduğu zaman acılığı onun gözünün nuru olsun." ... "Ey Əhməd! And olsun izzət və cəlalıma! Bəndəm dörd əməli mənə görə etsə onu cənnətə daxil edəcəyəm: Dilini hifz edib yalnız lazım olan yerdə danışsın, qəlbini Şeytanın vəsvəsələrindən qorusun, hər yerdə Məni üstündə nazir bilsin. Oruc tutduğu zaman acılığı onun gözünün nuru olsun." Milli.Az maide.az-a istinadən bildirir ki, "Merac" hədisinin bu hissəsində kamala çatmaq üçün lazım olan dörd şərti Allah insanlara çatdırır və kim bunları özündə cəmləşdirə bilsə, onları Cənnətlə müjdələmişdir. Dörd şərtin ikisi insanın bədəniylə əlaqəlidir - dil və mədə. Digər ikisi də qəlb və insanın batini ilə əlaqədardır. Bunlardan biri mənfi, digəri də müsbətdir. Yəni, birincisi qəlbi şeytanın vəsvəsə və hiylələrindən qorumalı, ikincisi isə insan qəlbən davamlı şəkildə Allahı yanında hiss etməli, Onun bütün əməlləri gördüyü düşüncəsində olmalıdır. İlk iki şərt nisbətən asandır, amma son iki şərt həqiqətən çox çətindir, bunun üçün çox çalışmaq lazımdır. İmam Sadiq (ə) də Şeytanın insanda sevmədiyi xüsusiyyətlər barədə belə deyir: "İblis dedi: "Beş nəfs var ki, onlara qarşı heç bir çarəm yoxdur. Bunlar xalis niyyətlə Allaha sığınan və bütün işlərində Ona arxalanan, gecə-gündüz Allaha çox təsbih deyən, özü üçün bəyəndiyi şeyi mömin qardaşına da bəyənən, başına müsibət gələndə səbrsizlik etməyən, Allahın ona qismət etdiyinə razı olan və ruzi qəmi çəkməyənlərdir. Ancaq qalan bütün insanlar mənim ovcumun içindədir."" Şeytanla mübarizənin yollarından biri də insanın dilinə hakim olması və qarnını çox yeməkdən qorumasıdır. Təbii ki şeytanın insanı öz tələsinə salması üçün müraciət etdiyi yollar yalnız bu ikisiylə məhdud deyil, onun hiylələri çox çoxdur, amma ən əhəmiyyətli və müvəffəq olduğu üsul bu ikisidir. Çünki əgər insan mədəyə düşkün olmazsa, şəhvətinin qarşısını ala bilər, dili ilə çox danışmağın qarşısını ala bilsə, gözünü və qulağını da idarə edə bilər.
İnsandakı şüurun, anlama qabiliyyətinin və qəlbdəki rahatlıq və aramlığın itməsinin ən böyük səbəbi çox yeməkdir. Qarnını doldurmuş şəxs, fikirlərini cəmləyib dərs oxuya bilməz, namazda zehnini yalnız Allaha yönəldə bilməz və buna bənzər diqqət istəyən işləri düzgün bir şəkildə icra etməkdən məhrum olar.
Read more
Loading...
Suallarıma mən yalnız özüm özümü qısnayıram, dörd yanımda mənə cavab verən səssizliklə özümü ...
Media Removed
Suallarıma mən yalnız özüm özümü qısnayıram, dörd yanımda mənə cavab verən səssizliklə özümü qızışdırıram. Nə qədər dözəcəksən ki, it xılı, öz tədqiqatlarınla sən onları daha çox qabartdığın kimi susur və həmişə də susacaq? Nə qədər dözəcəksən, ayrı-ayrı xırda suallardan başqa, mənim ... Suallarıma mən yalnız özüm özümü qısnayıram, dörd yanımda mənə cavab verən səssizliklə özümü qızışdırıram. Nə qədər dözəcəksən ki, it xılı, öz tədqiqatlarınla sən onları daha çox qabartdığın kimi susur və həmişə də susacaq? Nə qədər dözəcəksən, ayrı-ayrı xırda suallardan başqa, mənim əsl həyati sualım belə səslənir, o yalnız mənim özümə verilib və başqalarına aidiyyəti yoxdur. Təəssüf ki, xırda suallara baxanda ona asan cavab verə bilərəm: təbii sonluğuma qədər ona birtəhər dözəcəm; narahat sualalara həmişə qocalığın rahatlığı duruş gətirir. Yəqin ki, mən susaraq, susqunluğun əhatəsində, az qala, rahatca öləcəyəm və buna bir növ tam hazıram. Biz itlərə, sanki hamının acığına heyrətamiz dərəcədə sağlam ürək, yorulmaq bilməyən ciyər verilib, biz bütün suallara dözürük, hətta özümüzünkünə də, susqunluğun alınmaz qalası, biz bax buyuq.

#Frans #Kafka
#ElvinNecefzade
Read more
Bu gün mən səni gördüm, Salam vermək istədim, Üzünü yana tutdun... Heç üzümə baxmadan, yanımdan ...
Media Removed
Bu gün mən səni gördüm, Salam vermək istədim, Üzünü yana tutdun... Heç üzümə baxmadan, yanımdan necə keçdin?? Sen eşqin salamını qorxuyamı dəyişdin? Yoxsa sən öz əhdinə, ilqarına ağ oldun? O qədər yaxın ikən, bu qədər uzaq oldun. Şirin gülüşlərimiz, acı fəqanlarımız Bir salama ... Bu gün mən səni gördüm,
Salam vermək istədim,
Üzünü yana tutdun... Heç üzümə baxmadan, yanımdan necə keçdin?? Sen eşqin salamını qorxuyamı dəyişdin?
Yoxsa sən öz əhdinə, ilqarına ağ oldun?
O qədər yaxın ikən, bu qədər uzaq oldun.
Şirin gülüşlərimiz, acı fəqanlarımız
Bir salama dəymədi?
Qayğılı anlarımız, qayğısız anlarımız
Bir salama dəymədi?
Sən neylədin, bir düşün!
Yalniz indi anladım; ah, sən daha mənimçün
Əlcatmaz bir çiçəksən,
Yaşanmiş günlərimtək, geri dönməyəcəksən!.. Qop ey tufan, əs ey yel! Xəzəl olum, tökülüm Bir günlük həsrətimə dözə bilməyən, güulüm,
Bəs nə oldu? Bu həsrət bir salama dəymədi?
Getdin, dalınca baxdım, can ayrıldı canımdan, Sən necə etinasız ötə bildin yanımdan?
Ah cəkdim, başım üstə yarpaqlar əsdi, gülüm,
Sənin qəlbin əsmədi.
Arxana da baxmadın!
Niyə sənin yolunu məhəbbətin kəsmədi?... Qazancımız de, bumu?
Deyilməmiş o salam əlvidamız oldumu?
Sən mənə zülm eylədin, mənə zülm yaraşıir.
Bir salama dəyməyən eşqə ölüm yaraşır!
😔😢
Read more
........... Mən gedirəm, bir neçə saatlıq Binanın damından son dəfə bu şəhərə baxmağa Ruhum ...
Media Removed
........... Mən gedirəm, bir neçə saatlıq Binanın damından son dəfə bu şəhərə baxmağa Ruhum yapışıb sinəmdən, qışqırır -Azadlıq Gedirəm göyərçinləri səmaya buraxmağa Addımların ardıyca, kölgəm gəlir ardımca Yağış tökdükcə muncuqlar səpir bulud ovcuyla Göz-gözə qarşılaşdı ... ...........
Mən gedirəm, bir neçə saatlıq Binanın damından son dəfə bu şəhərə baxmağa
Ruhum yapışıb sinəmdən, qışqırır -Azadlıq
Gedirəm göyərçinləri səmaya buraxmağa Addımların ardıyca, kölgəm gəlir ardımca Yağış tökdükcə muncuqlar səpir bulud ovcuyla
Göz-gözə qarşılaşdı ac canavar ac ovçuyla Gedirəm qanlı davaya öz gözümlə baxmağa Mən gedirəm, bir neçə saatlıq Tanrı uğrunda döyüşlərdə qan olub axmağa
Ulduzlar yoxdur səmada, səmalar qaranlıq
İldrımlar işığında gedirəm içimi tapmağa
Mən gedirəm və böyük iddiam var Kim deyir uça bilmir təyyarələrtək insanlar?! Necə ki, polad qanadlar gətirir tab küləyə Qartal caynaqları sancılır arxadan kürəyə Ayaqlar qalxır yerdən, bu olur tez və birdən
Açılır qollar səmaya, burdan olmur dönmək
Çırp əlləri, çapala, amma çatmır güc Mən uça bilmədiyimi anlayıram, ama artıq gec... Mən gedirəm bir neçə saatlıq anlamaqçun Həyatıma kənardan özgə adamtək baxmaqçun İçimdə fırtınalar, zəlzələlər, burulğanlar Sizin nifrət içimə qığılcımdı, partlamaqçun
Gedirəm axtarmaqçun, ürəkdən ağlamaqçun Diz çöküb öz qarşımda özümü bağışlamaqçun Gülərüz insanlar və bəyaz dişli tanışlardan Özüm tək bədbin və pis insanlara qovuşmaqçun Sən məni anlamaqçun ən azı olmalısan şair Məni bağışlamaqçun yəqin olmalısan Allah Və əgər sən ikisindən heç biri deyilsənsə Götür istədiyin daşı, məni olar daşlamaq...
Read more
ANA DUASI Musa Əleyhssəlamın belə bir duası olur: " Ya Rəbbim, mənə Cənnətdəki qonşumu göstər, ...
Media Removed
ANA DUASI Musa Əleyhssəlamın belə bir duası olur: " Ya Rəbbim, mənə Cənnətdəki qonşumu göstər, gedib onunla görüşüm" Musa Əleyhssəlama vəhy gəlir: "Filan bölgəyə get! Orada bazarın başında bir qəssab dükanı var. O dükanın sahibi olan qəssabı tap. O, yaxşı qulumdur. Yalnız bunu bil ... ANA DUASI

Musa Əleyhssəlamın belə bir duası olur: " Ya Rəbbim, mənə Cənnətdəki qonşumu göstər, gedib onunla görüşüm" Musa Əleyhssəlama vəhy gəlir: "Filan bölgəyə get! Orada bazarın başında bir qəssab dükanı var. O dükanın sahibi olan qəssabı tap. O, yaxşı qulumdur. Yalnız bunu bil ki, onun çox vacib bir işi var.Çağırsan gəlməz. Bax o, sənin cənnətdəki qonşundur".Musa Əleyhssəlam həmin an bildirilən yerə getdi. Qəssabı tapdı və ona: " Mən sənə qonaq gəldim"-dedi.Qəssab Musa Əleyhssəlamı tanımırdı. Ona " Xoş gəldin"-deyib əyləşməsi üçün yer göstərdi. Dükanda işləri bittdikdən sonrada, evinə qonaq apardı. Evində süfrəsinin başında oturub yaxşı qulluq etməyə başladı. Musa Əleyhssəlam, qəssabı diqqətlə izləyirdi. Qəssabın odun üstündə ət bişirdiyini gördü.Ət bişdikdən sonra bir hissəsini xırda-xırda doğrayıb bir boşqaba yığıb kənara qoydu. Sonra qazandakı ət yeməyindən başqa bir boşqaba çəkərək Musa Əleyhssəlamın qarşısına qoydu və dedi:- Mənim vacib bir işim var. Sən məni gözləmə yeməyini ye.-deyib getdi."Vacib işim var"- deyincə, Musa Əleyhssəlama çox maraqlı gəldi və gizlicə qəssabı izləməyə başladı. Qəssab isə Musa Əleyhssəlamın yanından getdikdən sonra yan otağa daxil oldu. Orada divardan asılmış bir zəmbili yerə endirdi. Zəmbildə çox qoca, yumrulanıb yumağa dönmüş bir qarı vardı. Qəssab qadına gətirmiş olduğu kiçik tikələri əlləri ilə yedirdi, sonra əl-üzünü yuyub altını tər təmiz dəyişdirdi.Kirlilərini yuyub asdıqdan sonra əllərini yuyub Musa Əleyhssəlamın yanına gəldi.Onun hələ də yeməyini yemədiyini görüb soruşdu:- Nə üçün yeməyə başlamamısınız?Musa Əleyhssəlam:Sən mənə zəmbildəki sirri söyləmədikcə bir loxma da yemərəm-dedi.-Madam ki, maraqlanırsan söyləyim. Ey qonaq, bu zəmbildəki mənim yaşlı anamdır. Çox yaşlı olduğu üçün taqətdən düşüb. Başqa baxacaq kimsəmiz də yoxdur.Evlənmək istəyirəm, ancaq yoldaşım anamı incidər deyə qorxuram.İşə gedərkən it,pişik zərər verməsin deyə onu zəmbilə qoyub divardan asıram. Gündə iki dəfə gəlib yeməyini verib, altını üstünü rahatlayıram. Sonra da arxayın işimə gedirəm.Musa Əleyhssəlam dedi:- Ancaq mənim anlamadığım daha bir şey var.
Read more
Alxanlının ey körpəcə şəhid qızı, Səmalardan qopub gələn Dan ulduzu, Dodağında donub qaldı ...
Media Removed
Alxanlının ey körpəcə şəhid qızı, Səmalardan qopub gələn Dan ulduzu, Dodağında donub qaldı körpə nazı, Qəfil köksün qanla doldu, şəhid Zəhra, Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra. Sondü məsum gözlərində həyat eşqi, Azğın düşmən çocuqlarla edir məşqi, Bizə “dözün” deyənlərin ... Alxanlının ey körpəcə şəhid qızı,
Səmalardan qopub gələn Dan ulduzu,
Dodağında donub qaldı körpə nazı,
Qəfil köksün qanla doldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Sondü məsum gözlərində həyat eşqi,
Azğın düşmən çocuqlarla edir məşqi,
Bizə “dözün” deyənlərin nədir məşqi?!
Ocaq üstə qəlb dağ oldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Yazıq dünya haqsızlara əyilibdi,
Həqiqətin başına çox döyülübdü,
Ruhumuzun səbir daşı üyülübdü,
Xeyir şərə çoxdan quldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Düşmən atan güllələrdən bağrın para,
Yağıların əməlinə Qisas çara!
Axan qanın könlümüzdə açdı yara,
Qarabağla bir oyuldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Mələk bala, torpaq tənə qucaq açdı,
Ruhun cənnət quşu idi, yerdən qaçdı!
Qaysaqlanmış yaraları yaran açıdı,
Şəhid nənən sənlə soldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Şəhid olmuş yavruları tapsın ruhun,
Buludların bağırından qopsun ahın,
Yerdə, göydə fəryad təki çapsın ahın,
Daha bəsdi, can oyuldu, şəhid Zəhra,
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
Yağılara həyan olan şərdən doğur,
İçimizi məğlubçılıq hissi boğur,
Ey Şadiman, biz susduqca yoxdu uğur...!
Qatillərə qan sayıldı şəhid Zəhra!
Təslimçilik qana yoldu, şəhid Zəhra.
06.07.2017
Şirinxanım Kərimbəyli ŞADİMAN
Read more
Loading...
“Səhər çox sevdiyim bir neçə dostum mənə dedi ki, səninlə bağlı xəbərlər yayılıb. Məlumatı yazan ...
Media Removed
“Səhər çox sevdiyim bir neçə dostum mənə dedi ki, səninlə bağlı xəbərlər yayılıb. Məlumatı yazan saytları mən oxumuram. Çünki o xəbəri yayanlar reketliklə məşğuldu, Mətbuat Şurası da elə onları qara siyahıya salıb. Bu səbəbdən Azərbaycandan o saytlara girməyə qadağa qoyulub. Bu açıqlamanı ... “Səhər çox sevdiyim bir neçə dostum mənə dedi ki, səninlə bağlı xəbərlər yayılıb. Məlumatı yazan saytları mən oxumuram. Çünki o xəbəri yayanlar reketliklə məşğuldu, Mətbuat Şurası da elə onları qara siyahıya salıb. Bu səbəbdən Azərbaycandan o saytlara girməyə qadağa qoyulub. Bu açıqlamanı dostlarıma görə verirəm. Narahat olmayın, o boş xəbərlərə də inanmayın”. Axşam.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Günay İbrahimli instaqram səhifəsində yazıb. Sənətçi bir neçə mediada yolların ona görə bağlanması, yol polislərinin müşayiəti ilə hərəkət etməsi barədə məlumatları təkzib edib: “Guya, polis məni müşayiət edib, mənə görə yol bağlanıb? Başa düşmədim! Mən kiməm? Dövlət məmuruyam, nazirəm? Mənə görə yol niyə bağlanmalıdır? Mən Azərbaycan qanunlarına riayət edən bir vətəndaşam. Kimin nə həddinə ki, ölkə qanunlarını poza? Kimin nə həddinə ki, məni qanunu pozan biri kimi qələmə verə, mənə şər ata? Ay gözəl insanlar, tam dəqiqliyi ilə deyirəm ki, belə bir şey olmayıb!!! Siz hər ağıldankəmin xəbərinə inanırsınız?”. Qeyd edək ki, Günayla bağlı BakıPost saytında belə bir xəbər yayılıb:

İki gündür, Bakıda yaşanan tıxac gərginliyi sakinlərin əsəbini tarıma çəkib. Bakı-Sumqayıt yolunun "vaxtsız” təmiri paytaxtın az qala hər yerində avtomobil sıxlığının yaranmasına səbəb olub. Lakin Sumqayıtdan, Xırdalandan və yaxın qəsəbələrdən gələn alternativ yollarda sıxlıq "hərarəti” daha çox yüksəldib. Bu ərazilərdən biri də Sulutəpə qəsəbəsindən keçən yoldur. Axşam saatlarında bu yolu Dövlət Yol Polisi əməkdaşları izahatsız bağlayıblar. Sürücülər düşünüblər ki, yəqin, yüksək vəzifəli şəxslərə görə bu addım atılıb. Təxmini yarım saat istidə əziyyət çəkən sürücülər boş saxlanan yoldan şütüyən avtomobilləri gördükdən sonra isə sözün əsl mənasında şoka düşüblər. Şahidlərin sözlərinə görə əvvəlcə nömrə nişanı 010-la bitən "Lexsus” markalı mülki maşın, arxasınca isə ağ rəngli, dövlət nömrə nişanı 004-lə bitən "Porsche” markalı avtomobil keçib. Onları isə bir yol polisi avtomobili müşayiət edib.

Sürücülər yolu bağlayan yol polislərindən öyrəniblər ki, arxada gedən "Porsche” müğənni Günay İbrahimlinin avtomobilidir. Müğənniyə görə yolun niyə bağlanıldığına isə cavab ala bilməyiblər. Bi
Read more
QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan ...
Media Removed
QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan çəkinməyə deyilir. Bu əməl insan orqanizminə, eləcə də onun psixoloji durumuna olduqca müsbət təsirlər göstərir. Quranda bu əməl haqqında bir neçə mərhələdə söhbət açılmışdır.  İlk ... QURAN VƏ XƏSTƏLİKLƏRİN MÜALİCƏSİ- `Oruc` Oruc

Oruc, obaşdandan ilk axşam saatlarınadək qidalanmadan çəkinməyə deyilir. Bu əməl insan orqanizminə, eləcə də onun psixoloji durumuna olduqca müsbət təsirlər göstərir. Quranda bu əməl haqqında bir neçə mərhələdə söhbət açılmışdır. 
İlk mərhələdə oruc tutanlara böyük mükafat vəd edilir. “Həqiqətən, Allah məhz müsəlman kişilər və qadınlar, mö’min kişilər və qadınlar, (Allaha) müt’i kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazökar (yalnız Allah qarşısında kiçilən) kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, ayıb (övrət) yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı çox zikr edən kişilər və qadınlar üçün (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və böyük bir mükafat (Cənnət) hazırlamışdır!” (“Əhzab” surəsi, ayə: 35)

Növbəti mərhələdə oruc müsəlmanlara vacib edilmişdir. “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz! (Oruc tutmaq) sayı müəyyən olan (bir ay) günlərdir. (Bu günlərdə) sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı günlər qədər başqa günlərdə oruc tutmalıdırlar. Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə (hər günün əvəzində) bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs könüllü xeyir iş görərsə (həm oruc tutub, həm də fidyə verərsə), bu onun üçün daha yaxşı olar. Bilsəniz oruc tutmaq sizin üçün nə qədər xeyirlidir! İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolu açıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Qur’an) ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə tutsunlar. Allah sizin üçün ağırlıq deyil, yüngüllük istər ki, fövtə gedən günlərin orucunu tamamlayasınız və sizi düz yola yönəltməsinə görə Ona ("Allahu əkbər" deməklə) tə’zim və şükür edəsiniz.” (“Bəqərə” surəsi, ayə: 183-185)

QISA TARİX

Oruc İslama qədərki dinlərdə müəyyən şəkildə (sükut orucu və s.) mövcud olmuşdur. Quran orucun tarixi haqqında iki ayədə söhbət açır. İlk dəfə orucu vacib edərkən buyurur:
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f60d"></span>ི新上架商品! <span class="emoji emoji1f449"></span>🏻Atomy-艾多美,<span class="emoji emoji1f603"></span>又有新品上市啦<span class="emoji emoji270c"></span> ️女生吊帶背心 <span class="emoji emoji1f495"></span>100% Supima cotton (比馬棉) <span class="emoji emoji1f449"></span>比馬棉Pima Cotton是極品特長絨棉(ELS)的統稱,它佔全世界棉之總產量百份之三,「美國」(主要是西部和西南部)、「秘魯」為主,少數在埃及、以色列、澳洲和中國出產。 ...
Media Removed
ི新上架商品! 🏻Atomy-艾多美,又有新品上市啦 ️女生吊帶背心 100% Supima cotton (比馬棉) 比馬棉Pima Cotton是極品特長絨棉(ELS)的統稱,它佔全世界棉之總產量百份之三,「美國」(主要是西部和西南部)、「秘魯」為主,少數在埃及、以色列、澳洲和中國出產。 Pima Cotton 以前被稱為American Egyptian Cotton,現在是根據美國西南部Pima印第安種植和用手採摘棉花的傳統而命名。 它是超長纖維的棉花物種 (非常類似埃及棉,以纖維長度相比還是比埃及棉短一些些), 經染整後,擁有色澤鮮明、質地光亮、自然柔軟、垂墜感佳、紗支粗細均勻等優點, 並且纖維的天然韌度和彈性,使服裝成更加耐用。製成衣物時不需經過精疏處理 即可再原生面料上達到非常自然的光澤感。 由於長纖維的關係,其耐用度更勝一般棉種 ... 😍ི新上架商品! 👉🏻Atomy-艾多美,😃又有新品上市啦✌ ️女生吊帶背心
💕100% Supima cotton (比馬棉) 👉比馬棉Pima Cotton是極品特長絨棉(ELS)的統稱,它佔全世界棉之總產量百份之三,「美國」(主要是西部和西南部)、「秘魯」為主,少數在埃及、以色列、澳洲和中國出產。 Pima Cotton 以前被稱為American Egyptian Cotton,現在是根據美國西南部Pima印第安種植和用手採摘棉花的傳統而命名。

它是超長纖維的棉花物種 (非常類似埃及棉,以纖維長度相比還是比埃及棉短一些些),
經染整後,擁有色澤鮮明、質地光亮、自然柔軟、垂墜感佳、紗支粗細均勻等優點,
並且纖維的天然韌度和彈性,使服裝成更加耐用。製成衣物時不需經過精疏處理
即可再原生面料上達到非常自然的光澤感。

由於長纖維的關係,其耐用度更勝一般棉種 (私心以為它實在是個比埃及棉更棒的產品,
因為它沒有那麼貴到嚇死人),不易起毛球及變形,使它成為許多國際精品的指定用料。 (其實現在很多平價品牌也在使用啦, i.e. 赫赫有名的日本U牌)

絕對品質!絕對價格!盡在Atomy✌🏻 😍Ixīn shàngjià shāngpǐn! 👉🏻Atomy-ài duō měi,😃yòu yǒu xīnpǐn shàngshì la ✌ ️nǚshēng diàodài bèixīn
💕100% Supima cotton (bǐ mǎ mián) 👉bǐ mǎ mián Pima Cotton shì jípǐn tècháng róng mián (ELS) de tǒngchēng, tā zhàn quán shìjiè mián zhī zǒng chǎnliàng bǎi fèn zhī sān,`měiguó'(zhǔyào shi xībù hé xīnán bù),`bìlǔ'wéi zhǔ, shǎoshù zài āijí, yǐsèliè, àozhōu hé zhōngguó chūchǎn. Pima Cotton yǐqián bèi chēng wèi American Egyptian Cotton, xiànzài shì gēnjù měiguó xīnán bù Pima yìndì'ān zhòngzhí hé yòng shǒu cǎizhāi miánhuā de chuántǒng ér mìngmíng.

Tā shì chāo cháng xiānwéi de miánhuā wùzhǒng (fēicháng lèisì āijí mián, yǐ xiānwéi chángdù xiāng bǐ háishì bǐ āijí mián duǎn yīxiē xiē),
jīng rǎn zhěng hòu, yǒngyǒu sèzé xiānmíng, zhídì guāngliàng, zìrán róuruǎn, chuí zhuì gǎn jiā, shā zhī cūxì jūnyún děng yōudiǎn,
bìngqiě xiānwéi de tiānrán rèn dù hé tánxìng, shǐ fúzhuāng chéng gèngjiā nàiyòng. Zhì chéng yīwù shí bù xū jīngguò jīng shū chǔlǐ
jí kě zài yuánshēng miànliào shàng dádào fēicháng zìrán de guāngzé gǎn.

Yóuyú zhǎng xiānwéi de guānxì, qí nàiyòng dù gèng shèng yībān mián zhǒng (sīxīn yǐwéi tā shízài shìgè bǐ āijí mián gèng bàng de chǎnpǐn,
yīnwèi tā méiyǒu nàme guì dào xià sǐrén), bùyì qǐmáo qiú jí biànxíng, shǐ tā chéngwéi xǔduō guójì jīngpǐn de zhǐdìng yòng liào. (Qíshí xiànzài hěnduō píngjià pǐnpái yě zài shǐyòng la, i.E. Hèhè yǒumíng de rìběn U pái)

juéduì pǐnzhí! Juéduì jiàgé! Jǐn zài Atomy✌️
Read more
🌜 Günahları məhv edən amillər<span class="emoji emoji1f31b"></span> <span class="emoji emoji1f4da"></span>Axirətini düşünən bir insan üçün ən mühüm mövzu – günahlarını ...
Media Removed
🌜 Günahları məhv edən amillər Axirətini düşünən bir insan üçün ən mühüm mövzu – günahlarını necə məhv edə biləcəyidir. Çünki bu insanın əsil hədəfi – cavidan və əbədi behiştdir. “Rəbbiniz tərəfindən olan bağışlanmaya və genişliyi göylər və yer (qədər) olan (və) təqvalılar üçün hazırlanmış ... 🌜 Günahları məhv edən amillər🌛
📚Axirətini düşünən bir insan üçün ən mühüm mövzu – günahlarını necə məhv edə biləcəyidir. Çünki bu insanın əsil hədəfi – cavidan və əbədi behiştdir. “Rəbbiniz tərəfindən olan bağışlanmaya və genişliyi göylər və yer (qədər) olan (və) təqvalılar üçün hazırlanmış cənnətə doğru tələsin”. (“Ali-İmran” 133).📗
İlahi rəhmət lütfü həmişə bəndələrinin üzərinə nur saçar və onları aydınladar. Ancaq bu İlahi nurdan bəhrələnmək üçün insanın tutumu olmalıdır. Bu tutumu yaradan amilləri tanıyaq.
🌸1. İman. İnsan iman olmadan Allah tərəfindən olan bağışlanmanı əldə etmək qabiliyyətnə malik ola bilməz.“Günah işlər gördükdən sonra tövbə edən və iman gətirən kəslər, (bilsinlər ki,) həqiqətən sənin Rəbbin ondan (tövbədən) sonra çox bağışlayan və mehribandır”. (“Əraf” 153)
📗
🌸2. Tövbə. Pis və günah əməllərə görə tövbə etmək – insanın İlahi nuru qəbul etmək üçün tutumunu genişləndirər və bağışlanar. Əgər tövbə etməsə və günah etməyə davam etsə, Allah Təala ondan intiqam alar və bağışlamaz. “Nəhayət, onlardan intiqam aldıq və onları dənizdə batırdıq. Çünki Bizim ayələrimizi və nişanələrimizi təkzib etdilər və (ümumiyyətlə) onlardan qafil idilər”. (“Əraf” 136).📗
🌸3. Saleh əməl. Saleh əməl ürəyi yumşaldar və günaha tərəf getməyə mane olar. Həmçinin günahların bağışlanmasına səbəb olar. “Əgər Allaha gözəl bir borc versəniz (mallarınızdan, məllərinizdən və övladlarınızdan Onun yolunda versəniz), onu(n mükafatını) sizin üçün qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbilən (əməli qiymətləndirərək gözəl mükafatlandıran) və həlimdir”. (“Təğabun” 17)
📗
🌸4. Kəbirə günahlardan çəkinmək. 
Əgər insan kəbirə günahlardan çəkinərsə, Allah da bəzi günahlarını bağışlayar. “Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinsəniz, Biz sizin kiçik günahlarınızı silər və sizi şərəfli bir yerə daxil edərik”. (“Nisa” 31)
📗
🌸5. İlahi əmrlərə itaət etmək. İnsanın Allaha itaət etməsi və əmrlərini gözəl şəkildə yerinə yetirməsi səbəb olar ki, onunla Allah arasında sevgi rabitələri meydana gəlsin. Bu sevgi rabitələri günahların aradan getməsinə yardım edər. “De: «Əgər Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin və günahlarınızı bağışlasın
Read more
Zillətin astanasında Allaha itaətdə ölmək Onun itaətsizliyində keçən həyatdan yaxşıdır! İslam ...
Media Removed
Zillətin astanasında Allaha itaətdə ölmək Onun itaətsizliyində keçən həyatdan yaxşıdır! İslam maarifində zülm etmək pisləndiyi kimi, zülmü qəbul edib ona boyun əymək də pislənmişdir. Ədalət carçısı olan ilahi peyğəmbərlər insanları zülm və zülmkara qarşı barışmaz olmağa daim ... Zillətin astanasında

Allaha itaətdə ölmək Onun itaətsizliyində keçən həyatdan yaxşıdır!

İslam maarifində zülm etmək pisləndiyi kimi, zülmü qəbul edib ona boyun əymək də pislənmişdir. Ədalət carçısı olan ilahi peyğəmbərlər insanları zülm və zülmkara qarşı barışmaz olmağa daim çağırmış, onları zülm və zülmkara boyun əyməkdən çəkindirmişlər. İslam Peyğəmbərinin (s) və onun həqiqi canişinlərinin həyatını mütaliə edərkən, onların heç vaxt zülmə boyun əymədikləri, zülmkarla mübarizə apardıqları və məzlumu müdafiə etdikləri açıq-aydın müşahidə olunur. Allah-Taala insanları zülmdən çəkindirdiyi kimi, onları zülmə boyun əyməkdən də çəkindirir. Çünki insanlar öz haqlarını müdafiə etməyə lazımi qədər hazır olduqları təqdirdə, heç kəs onlara zülm edə bilməz. Adətən, bir toplumda zülmkarın formalaşmasına səbəb olan başlıca amillərdən biri də həmin toplumda zülmə baş əyən insanların varlığıdır. Allah Rəsulu (s) bu barədə buyurur:

کما تکونون یولی (او یومر) علیکم “Sizə, sizin olduğunuz kimi hakimiyyət olunur.” Demək, Peyğəmbər (s) və imamların (ə) müsəlmanlara göstərişlərində zülm və zillətə boyun əymək üçün heç bir bəhanə yoxdur. İnsan hər zaman zülm və zülmkara qarşı çıxmalı, daim onunla mübarizə aparmağı qarşıya məqsəd qoymalıdır. İbn Məsud Allah Rəsulundan (s) belə nəql edir:

ستكون عليكم ائمة ان اطعتموهم اضلوكم و ان عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فكيف نصنع يا رسول الله؟ قال: كونوإ؛آآّّ كاصحاب عيسى نصبوا على الخشب و نشروا بالمناشير؛ موت فى طاعة خير من حياة فى معصية. “Gələcəkdə bəzi insalar sizə hakim kəsiləcəklər; əgər onlara itaət etsəniz, sizi düz yoldan azdıracaq və əgər onlara qarşı çıxsanız, sizi öldürəcəklər. Soruşdular: “Ey Allahın Rəsulu (s)! Bu zaman nə etməliyik? ”Buyurdu: “Bu zaman İsanın (s) səhabələri kimi olun! Onları dara çəkildilər və mişarla tikə-tikə doğradılar (amma öz əqidə və inanclarından dönmədilər). Allaha itaətdə ölmək Onun itaətsizliyində keçən həyatdan yaxşıdır.” Zülm və zülmkara boyun əyməyi məzəmmət edən ayə və rəvayətlərə rəğmən, insanlar niyə zülmə boyun əyirlər?

Hər zaman zülm yolunu açan və ona boyun əyən insalar olmuşdur. Qurani-Kərimdə ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار“Zülm edənlərə (rəğbət bəsləmək və kömək göstərməklə)
Read more
ƏLIYEV YUSİF ƏLİYUSİF oğlu . Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yusif Əliyusif oğlu 2 dekabr ...
Media Removed
ƏLIYEV YUSİF ƏLİYUSİF oğlu . Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yusif Əliyusif oğlu 2 dekabr 1969-cu ildə Bakının Qobustan qəsəbəsində anadan olub. Qəsəbədəki 223 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Qobustan Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1988-ci ... ƏLIYEV YUSİF ƏLİYUSİF oğlu .
Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əliyev Yusif Əliyusif oğlu 2 dekabr 1969-cu ildə Bakının Qobustan qəsəbəsində anadan olub. Qəsəbədəki 223 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Qobustan Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1988-ci ildə ordu sıralarına çağırılıb, hərbi xidmətini Sverdlovsk şəhər piyada qoşun hissəsində çəkib. 1990-cı ildə ordudan tərxis olunaraq Bakıya qayıdır.Yusif kimi boylu-buxunlu, cəsarətli, qorxubilməz igidlərə hər yerdə ehtiyac var idi. Daxili İşlər İdarəsində daha çox...
1990-cı il avqustun 23-də o, DİN-nə müraciət edir. Onun arzusunu yerinə yetirirlər. Polis əməkdaşları Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başladığı ilk gündən torpaqlarımızın müdafiəsində fəal iştirak edirdilər.
.

Yusif Əliyevin əmrini post-patrul xidməti alayının 3-cü rotasına vermişdilər.
Az müddət ərzində o, iş yoldaşlarının sevimlisinə çevrilmişdi.
1991-ci ilin fevralı... Yusif Əliyev Goranboyda ilk döyüş sınağından çıxır. Silahlı erməni quldurları Buzluq, Mənəşid və Erkəc kəndləri tərəfdən pusqu quraraq tez-tez basqınlar edir, yolları kəsirdilər. Fevralın 24-də səhər sübhdən 500--ə yaxın erməni qulduru Mənəşid kəndinə hücuma keçmişdi. Qüvvələr qeyri-bərabər idi. Polis dəstəsi öz əlverişli mövqelərini qoruyub saxlamağa çalışmaqla yanaşı düşməni planlı şəkıldə yaxına buraxır və müxtəlıf səmtlərdən onları hədəfə alırdılar. Əvvəlcə hər şey nəzərdə tutulduğu kimi gedirdi. Lakin düşmən xeyli itki versə də, geri çəkılmək istəmirdi. Dəstənin döyüş sursatı tükənmək üzrə idi. Bunu görən Yusif Əliyev 14 nəfərdən ibarət bir qrup yaradaraq əlbəyaxa döyüşə atıldı. Gözlənilməz hücumdan çaş-baş qalan ermənilər pərən-pərən düşdülər...
.

1991-ci il sentyabrın 14-ü... Düşmən Buzluq kəndinə hücuma keçmişdi. Ölüm-dirim savaşına girən dəstədən xəbər gəlır ki, əsgərlərin sursatı tükənib. Yusif güllə yağışı altında Buzduğa sursat çatdırmağa müvəffəq olur. Lakin bu, onun həyatı bahasına başa gəlir...
Ailəli idi. 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 iyun 1992-ci il tarixli 831 saylı fərmanı ilə Əlıyev Yusif Əliyusif oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilib.
Ağsu rayonunun Rəhimli kəndində dəfn edilib.
Read more
Loading...
Cümə namazının əhəmiyyəti . Müsəlmanların həftə ərzində bir dəfə toplu şəkildə həyata keçirməli ...
Media Removed
Cümə namazının əhəmiyyəti . Müsəlmanların həftə ərzində bir dəfə toplu şəkildə həyata keçirməli olduqları ibadətlərdən biri olan cümə namazı böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu, bir ibadət olmaqla yanaşı, həm də müsəlmanların əzəmət və vəhdətinin bariz nümunəsidir. Qurani-kərimdə ... Cümə namazının əhəmiyyəti .

Müsəlmanların həftə ərzində bir dəfə toplu şəkildə həyata keçirməli olduqları ibadətlərdən biri olan cümə namazı böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu, bir ibadət olmaqla yanaşı, həm də müsəlmanların əzəmət və vəhdətinin bariz nümunəsidir. Qurani-kərimdə Cümə namazı haqqında oxuyuruq:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
" Ey iman gətirənlər, elə ki cümə namazına çağırılırdınız, Allahı yad etməyə tərəf tələsin və alış- verişi tərk edin”("Cümə”, 9. Cümə namazı ən azı beş nəfərdən ibarət bir toplu şəklində təşkil edilir. Bu namazın imamı müsəlmanların dini hakimi olmalı və yaxud dini rəhbər tərəfindən bu mənsəbə təyin edilməlidir. Cümə namazında ilk olaraq iki xütbə oxunur. Prinsip etibarilə birinci xütbə moizə əhəmiyyəti daşıyır, ikinci xütbədə isə gündəmdə olan siyasi-ictimai və s. məsələlərdən söz açılır. Bu ibadətin necə böyük əhəmiyyətə malik olmasını bilmək üçün Allah rəsulundan (s) nəql edilən bir neçə hədisi nəzərinizə çatdırırıq. O Həzrət (s) buyurur: " الجمعه حج المساكين”
"Cümə namazı kasıbların həccidir”("Biharul-ənvar”, c. 89, səh. 199.).
Başqa rəvayətlərdə isə İslam peyğəmbəri (s) cümə namazını günahların bağışlanmasına səbəb hesab edir. Bəzi vaxtlar möminlər Cümə namazını çox da ciddi olmayan işlərin arxasınca getməklə tərk edir və bu ilahi-siaysi ibadətə olduqca az əhəmiyyət verirlər. Qurani-kərim belə şəxslər haqqında buyurur:
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
"Onlar (mö’minlər) bir alış-veriş, yaxud bir əyləncə gördükləri zaman səni ayaq üstə (minbərdə xütbə oxuduğun halda) qoyub ona tərəf cumdular. (Ya Peyğəmbər!) De: "Allah dərgahında olan savab əyləncədən də, ticarətdən də xeyirlidir. Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!"("Cümə”, 11.).
"Nur əs-səqəleyn” təfsir əsərində bu ayənin izahında oxuyuruq: "Yoxsulluq Mədinəni bürümüşdü. Aclıq insanlara möhkəm təzyiq göstərirdi.
Read more
ADƏMİN GÜNAHI VƏ TÖVBƏSİ! . Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən ...
Media Removed
ADƏMİN GÜNAHI VƏ TÖVBƏSİ! . Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında ... ADƏMİN GÜNAHI VƏ TÖVBƏSİ!
.

Allah yeri yaradaraq onu insanların sükunəti üçün hazır etdikdən sonra ilk növbədə Öz məxluqatı arasında Adəmi (yəni hazırkı nəslin ilk nümayəndəsini) xəlq edib seçdi. Ona behiştdə yer ayırdı, müxtəlif halal və ən ləzzətli xörəkləri onun ixtiyarında qoydu. Bütün bunlarla yanaşı Allah, Adəmə özünü İblisin hiylə və düşmənçiliyindən qorumağı tapşırdı. Ulu Yaradan Adəmi imtahan etmək qəsdi ilə onun və arvadının “filan” ağacın yaxınlığına getməsməsini eləcə də ondan bir şey yeməklərini tapşırdı. Lakin İblis (Şeytanların atası) onu aldatdı çünki İblis onlara paxıllıq edirdi. Axı Həzrət Adəm behiştdə həmişəlik qalaraq daim yaxşıların yanında olacaqdı. Beləliklə, Adəm (əleyhissalam) öz yəqinini Şeytanın şübhə və vəsvəsələri nəticəsində əldən verərək möhkəm qərarını onun əsassız sözləri ilə mübadilə etdi! Behiştdəki xoşbəxt həyat və şadlıq o gündən belə Adəm (əleyhissalam) üçün qorxu və vəhşətə çevrildi. Amma mehriban Allah günahdan tövbə və peşmanlıq zəminəsini ilk dəfə olaraq Adəmdə vücuda gətirdi Məhz bundan sonra Adəm Allahın bu nemətindən istifadə edərək mürtəkib olduğu günahdan tövbə qıldı. Tövbəsindən sonra Allah Adəmi yerə göndərdi ki, öz gələcək nəsli ilə yer üzünü abad etsin. Beləliklə Xaliqi-Sübhan Adəmi öz höccəti kimi təyin etdi. Belə ki, bütün insanlar onun göstərdiyi doğru yolun səmtində hidayət yolunu tapsınlar Allah Adəmin ölümündən sonra da yer üzünü Höccətsiz qoymaz.
Read more
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə ... Cümə gününün duası .
 .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
Loading...
Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi Sual: Nə üçün gündəlik beş vacib namazı ...
Media Removed
Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi Sual: Nə üçün gündəlik beş vacib namazı birdəfəyə ardıcıl qılmaq olmaz? Cavab: Namazın əsl hədəfi zikrdir və zikr günahların tərk olunması, həmçinin ibadi əməllərin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən də vacib namazlar ... Namazın müxtəlif vaxtlarda qılınmasının fəlsəfəsi

Sual: Nə üçün gündəlik beş vacib namazı birdəfəyə ardıcıl qılmaq olmaz?

Cavab: Namazın əsl hədəfi zikrdir və zikr günahların tərk olunması, həmçinin ibadi əməllərin yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır. Bu cəhətdən də vacib namazlar üçün günün müxtəlif vaxtları təyin edilmişdir ki, beş vaxtda Allahı yad etməklə dünyaya və həvayi-nəfsimizə bağlılıqdan nicat tapaq.
Sübh çağı yuxudan oyanıb namaz vasitəsilə bizi Yaradanı yad edirik. Sonra dünyəvi işlərə başımız qarışır. Get-gedə qəlbimiz Allahı yad etməkdən uzaqlaşır, şeytan və nəfsi istəklər bizə üz tutur.
Günorta vaxtı çatdıqda mömin yenidən namaz vasitəsilə qəlbə daxil olmuş həvayi-həvəsi və şeytanın torlarını parçalayır, onları qəlbindən çölə atır və qəlbini Allaha ev qərar verir. Şair demişkən:

Könül əğyarların lat yeri deyil,
Div çıxsa, mələklər gələsidir bil.

Bəli, möminin qəlbi Allah zikrindən xali olduğu zaman şeytan fürsətdən istifadə edib dərhal oraya daxil olur. Lakin Allahı yad edən kimi şeytan sürətlə qəlbdən xaric olur.
Elə ki, günün axırı və istirahət vaxtı yetişir, məğrib namazını qılmaqla yenidən Allahı zikr edib günahlarımızın bağışlanmasını istəryirik. 
Axırda isə gün ərzindəki əməllərimizi mühasibə etməklə işa namazını qılıb, yorğunluğumuzu aradan qaldıran, bizə aramlıq gətirən "yuxu” nemətindən bəhrələnirik. 
Həzrət Əli (ələyhissalam) buyurur: "Qiyamət günü hesab çəkilməzdən qabaq özünüzlə bu dünyada ikən mühasibə aparın!”
Read more
Nəticəsindən asılı olmayaraq dua etmək Qəbuldan daha mühüm duanın özü və Allah ilə raz-niyazdır. ...
Media Removed
Nəticəsindən asılı olmayaraq dua etmək Qəbuldan daha mühüm duanın özü və Allah ilə raz-niyazdır. Baxmayaraq ki, biz adətən istəklərimizin və maddi ehtiyaclarımızın tə`min olunması üçün dua edirik. Yə`ni yaşayışımızda problem və ya narahatçılıqla qarşılaşdıqda ilahi dərgaha ... Nəticəsindən asılı olmayaraq dua etmək

Qəbuldan daha mühüm duanın özü və Allah ilə raz-niyazdır. Baxmayaraq ki, biz adətən istəklərimizin və maddi ehtiyaclarımızın tə`min olunması üçün dua edirik. Yə`ni yaşayışımızda problem və ya narahatçılıqla qarşılaşdıqda ilahi dərgaha əl açıb Ondan kömək istəyirik.
Əlbəttə, bu iş Allahın rəbliyinə e`tiqad və bəndəlik nümunəsi olmaqla yanaşı insan üzərində tərbiyəvi rol oynayır. Lakin duanın fəlsəfəsi ümumi şəkildə münacat, raz-niyaz, yalnız hacətlərin, xüsusilə də dünyəvi hacətlərin istənilməsi deyildir. Mə`sumlardan nəql olunmuş bir çox duaların məzmununda göstərilir ki, əsas duanın özü, Allah ilə raz-niyazdır. Onun qəbul olub-olmamasını düşünməməliyik. "İstəmək” "istənilən şeydən” daha mühümdür.
Allahla münacat və əlaqə o qədər ləzzətli və dəyərlidir ki, bunu dərk edən kəs heç vaxt maddi və dünyəvi məsələlər barədə düşünməz. Beləliklə, dua da daha çox əhəmiyyət kəsb edən Allah ilə danışıq və raz-niyazdır. Bu, Allahdan tələb olunan şeylərdən qat-qat üstündür. Bəndənin Ağası ilə xəlvətə çəkilib, raz-niyaz etməyə nail olması onun öz istəklərinə çatmasından daha dəyərlidir. Ona nəinki aləmlərin rəbbi ilə söhbətə icazə verilmişdir, hətta Allah özü onu "ud`uni” ("çağırın Məni”) sözü ilə də`vət etmişdir. ("Bəqərə” surəsi, 126.) Bu, bəndə üçün necə də böyük səadətdir!
Beləliklə, duada maddi istəklərin tə`min olunması yox, duanın özü və Allah ilə raz-niyaz daha üstündür.
Duanın xarici gerçəkliklərini, qəbulunu və nəticələrini nəzərə almadan ona inam və əminlik insan şəxsiyyətinin formalaşmasına, insani duyğuların güclənməsinə səbəb olur. Dua edən şəxsin öz daxili və psixoloji aləmində çatdığı ləzzətlər və tövfiqlərə dua etməyən şəxsin çatması və bu halı dərk etməsi mahaldır. Bu həqiqətlər mö`min insanın şəxsiyyət və inkişaf səviyyəsini tanıtdırır.
Read more
“Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır. Hər üç gecə ...
Media Removed
“Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır. Hər üç gecə üçün müştərək olan əməllər aşağıdakılardır: 1. Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq 2. Əhya saxlamaq (şam azanından sübh ... “Qədr gecəsi” ifadəsi azərbaycanca həm də “müqəddərat gecəsi” mənasını daşıyır.

Hər üç gecə üçün müştərək olan əməllər aşağıdakılardır:

1. Gün batarkən Qədr gecəsinin qüslunu almaq, şam və xiftən namazlarını həmin qüsuldan sonra qılmaq

2. Əhya saxlamaq (şam azanından sübh azanına qədər oyaq qalmaq)

3. Quran oxumaq

4. Peyğəmbər(s) və onun Əhlibeytinə(ə) salavat göndərmək

5. Qədr gecəsinin namazını qılmaq. Həmin namaz iki rükətlidir, hər rükətdə “Fatihə” surəsindən sonra yeddi dəfə “İxlas” surəsi oxunulur. Namaz bitdikdən sonra dərhal səcdəyə gedib yetmiş dəfə “Əstəğfirullahə və ətubu ileyh” (Allahdan günah və xətalarıma görə üzr diləyir və ona tərəf qayıdıram) deyilməlidir.

6. 100 rükət “Qədr gecəsinin namazı” niyyəti ilə başqa namaz qılmaq (50 dəfə iki rikətli namaz). Qəza namazları olanlara tövsiyə olunur ki, bu namazı qılmaq əvəzinə 6 günün qəza namazlarını qılsınlar.

7. Yaxşı olar ki, dualara keçməmişdən öncə sədəqə verilsin, yaxud ən azından fikirdə sədəqə ayrılsın. Habelə, Allahdan çoxlu əfv dilənsin.

8. Yaxşı olar ki, bu gecə hamıya haqqınızı halal edəsiz, Sizə pislik edən hər kəsi bağışlayasız ki, Allah da Sizə rəhmət nəzəri ilə baxsın.

9. Quranı açıq halda qarşısına qoyub, aşağıdakı duanı oxumaq sonra isə Allahdan istəyini diləmək:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكِتَابِكَ الْمُنْزَلِ وَ مَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا يُخَافُ وَ يُرْجَى أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عُتَقَائِكَ مِنَ النَّارِ. [Allahummə inni əs’əlukə bi kitabikəl-munzəli və ma fihi və fihismukəl-əkbəru və əsmaukəl-husna və ma yuxəfu və yurca ən təc’ələni min utəqaikə minənnar] “İlahi, nazil etdiyin Kitaba, onun içində olanlara, onun içindəki ən uca adına və gözəl adlarına, onun içində qorxudan və ümidverici şeylərə Səni and verirəm ki, məni cəhənnəm atəşindən azad edəsən”. Əlavə www.imameli.az saytına müraciət edin

Mövlan
Read more
Loading...
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] .

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə
Read more
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
HƏSƏNOV SƏYAVUŞ HƏSƏN oğlu . . 20 yanvar 1964-cü ildə Şərur rayonunun Yengicə kəndində Həsən ...
Media Removed
HƏSƏNOV SƏYAVUŞ HƏSƏN oğlu . . 20 yanvar 1964-cü ildə Şərur rayonunun Yengicə kəndində Həsən kişinin ailəsində əkiz oğul dünyaya gəldi. Onlardan birinin adını Səyavuş qoydular. Səyavuş səkkizinci sinfə qədər kənd məktəbində oxuduqdan sonra, təhsilini Bakıdakı 54 saylı texniki-peşə ... HƏSƏNOV SƏYAVUŞ HƏSƏN oğlu
.
. 20 yanvar 1964-cü ildə Şərur rayonunun Yengicə kəndində Həsən kişinin ailəsində əkiz oğul dünyaya gəldi. Onlardan birinin adını Səyavuş qoydular. Səyavuş səkkizinci sinfə qədər kənd məktəbində oxuduqdan sonra, təhsilini Bakıdakı 54 saylı texniki-peşə məktəbində davam etdirdi. Rəngsaz peşəsinə yiyələndi. Bir neçə ay Bakı Baş Tikinti İdarəsinin nəzdindəki Evtikmə Kombinatında işlədi. Əsgərlik yaşına çatanda hərbi xidmətə getdi. Stavropol diyarında xidmətini başa vurduqdan sonra yenidən işlədiyi kombinata qayıtdı. Bir müddət keçdi. Evtikmə Kombinatından Tümenə 3 il müddətində işləməyə 300 nəfərlik dəstə göndərilirdi. Səyavuş da bu dəstənin tərkibinə daxil edilmişdi.
.

1990-cı il yanvarın 20-də əkiz qardaşların ad günü qeyd olunurdu. Elə bu vaxt Moskva televiziyasından verilən acı xəbər bütün azərbaycanlıları sarsıtdı. Qəflətən Bakı şəhərinə ordu yeridilmiş, yüzlərlə günahsız insan qətlə yetirilmişdi. Həmin gecəni sübhəcən oyaq qalan eloğlular ertəsi gün Vətənin harayına çatmaq üçün geriyə - Bakıya dönməyi qərara alırlar. O, Bakıya qayıdan kimi Xalq Hərəkatına qoşulur.
.

Qarabağı qorumaq üçün könüllü müdafiə batalyonu yarananda ona ilk qoşulanlardan biri də məhz Səyavuş oldu. O, Azərbaycanın bir çox bölgələrində: Qazaxda, Goranboyda, Gədəbəydə, Şuşada qeyrətlə vuruşdu, mühüm döyüş tapşırıqlarını layiqincə yerinə yetirdi.
.

Azərbaycanın alınmaz qalası olan Şuşa xəyanətin qurbanı olanda, Səyavuş bir neçə ay özünə gələ bilmədi. Axı, bu qədim şəhər neçə-neçə igidin qanı bahasına qorunub saxlanmışdı. Şuşadakı uğursuzluqlardan sonra o, Respublika Daxili İşlər Nazirliyinin polis dəstəsinə yazıldı.
.

1992-ci il iyunun 18-də Ağdərə bölgəsinə yola düşən dəstə bir çox kəndlərin geri alınmasında böyük şücaət göstərdi. 1992-ci il iyunun 25-də dəstəyə növbəti tapşırığı yerinə yetirmək əmri verilmişdi. Bu dəfə Qırmızıkənd düşməndən azad edilməli idi. Dəstə kəndə doğru irəiləyirdi. Birdən, güclü atəşlə qarşılaşdılar. Dəstə cəld öz mövqeyini möhkəmləndirib, əks-hücumu dəf etməyə başladı. Döyüş getdikcə daha da qızışırdı. Düşmən tankı lap yaxınlığa çatmışdı. Səyavuş cəld əl qumbaraatanını işə saldı. Tank bir göz qırpımında alova büründü.
Read more
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ! İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATI Doqquzuncu imamın adı Mühəmməd, ...
Media Removed
BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ! İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATI Doqquzuncu imamın adı Mühəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavaddın. O həzrət 195-ci hicri-qəməri ilində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. Atasi imam Rza, anası isə İslam Peyğəmbərinin (s) həyat yoldaşı olmuş ... BAĞIŞLAYAN VƏ MEHRİBAN ALLAHIN ADI İLƏ!

İMAM CAVADIN (Ə) HƏYATI

Doqquzuncu imamın adı Mühəmməd, künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi Təqi və Cavaddın. O həzrət 195-ci hicri-qəməri ilində Mədinə şəhərində anadan olmuşdur. Atasi imam Rza, anası isə İslam Peyğəmbərinin (s) həyat yoldaşı olmuş Mariya Qibtiyyənin nəslindən olan Səbikə (Səkinə) Novbiyyədir. İmam Cavadın (ə) atası vəfat edərkən, təxminən, səkkiz yaşı olmuş, 220-ci h.q. ilinin Zil-həccə ayında, iyirmi beş yaşında ikən şəhadətə yetmiş və Bağdadda babası imam Kazimin (ə) məzarının yanında dəfn olunmuşdur. (“Üsuli-kafi”, c.1, səh.492)

AZYAŞLI İMAM

İmam Cavad (ə) uşaq yaşlarında imamət məqamına çatmış ilk imam olduğundan, o həzrətin həyatını mütaliə edərkən qarşıya çıxan ilk sual bu olur ki, kiçik bir uşaq müsəlmanların rəhbərlik və imamət məsuliyyətini necə öz öhdəsinə götürə bilər? İnsan bu yaşda olarkən Peyğəmbərin (s) canişini olması kamalına çata bilərmi? Keçmiş ümmətlərdə də, belə bir hadisə olubmu?

Bu suallara cavab vermək üçün nəzərə almaq lazımdır ki, düzdür, insanın əqli və cismani cəhətdən ömrünün özünəməxsus çiçəklənmə dövrü var və insan həmin vaxta yetişdikdə, əql və cismi ən kamil həddə çatır. Ancaq nə eybi var ki, hikmət və yenilməz qüdrət sahibi olan Allah bəzi məsləhətlərə görə bu prosesi bir sıra xüsusi bəndələri üçün qısa bir vaxt ərzində gətirib çatdırsın? Bəşər tarixində lap qədim dövrlərdən bu cür ümumi qaydadan istisna olan şəxslər olmuş və Allah-Taalanın xüsusi lütf və mərhəməti sayəsində kiçik yaşlarında ikən imamət və xalqa rəhbər olmaq məqamına yetişmişlər. Bu məsələni daha yaxşı başa düşmək üçün gəlin bu istisnalardan bir neçəsini nəzərdən keçirək.

Qurani-Kərim həzrət Yəhyanın (ə) peyğəmbərliyi və onun uşaq yaşlarından peyğəmbər seçilməsi barədə buyurur: “Biz uşaq ikən ona hikmət (Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, peyğəmbərlik) verdik.” “Məryəm” surəsi, ayə: 12. “Məryəm” surəsi, ayə: 12.) Bəzi təfsirçilər bu ayədə “hikmət” sözünü istedad və bilik mənasına, bəziləri isə onu peyğəmbərlik mənasına təfsir etmişlər.

Uşağın dil açıb danışması üçün bilirik ki, təxminən on iki ay (bir il) vaxt keçməlidir.
Read more
İmam Hüseyn (ə) babası Peyğəmbərin zamanında yaşamış, bütün səhabələr Peyğəmbərin (s) o Həzrətə ...
Media Removed
İmam Hüseyn (ə) babası Peyğəmbərin zamanında yaşamış, bütün səhabələr Peyğəmbərin (s) o Həzrətə (ə) olan sevgisinin şahidi olmuşlar. Allah Rəsulu (s) o Həzrətin (ə) mübarək boğazından öpər, azğın bir tayfanın onun (ə) susuz halda boğazını kəsəcəklərini söyləmişdir. . Milli.Az ... İmam Hüseyn (ə) babası Peyğəmbərin zamanında yaşamış, bütün səhabələr Peyğəmbərin (s) o Həzrətə (ə) olan sevgisinin şahidi olmuşlar. Allah Rəsulu (s) o Həzrətin (ə) mübarək boğazından öpər, azğın bir tayfanın onun (ə) susuz halda boğazını kəsəcəklərini söyləmişdir.
.

Milli.Az islaminsesi.info-ya istinadən bildirir ki, Kərbəla hadisəsi hicrətin 61-ci ilində baş verib. Artıq bu vaxtı çox az sayda səhabə qalmışdı. Bunlardan biri də Cabir ibn Abdullah Ənsari idi. O Peyğəmbər (s) zamanında daima İslam öncüllərindən olmuş, heç vaxt Peyğəmbəri (s) tək buraxmamışdır.
.

O həmçinin Əli (ə) ın zamanında o Həzrətin yaxın silahdaşlarından olmuş, heç vaxt o Həzrəti tək buraxmamışdır. Cabir Ənsari İslamı dərk edən, dinin təkcə ibadətdən ibarət deyil, həmçinin insan həyatının bütün sahələrini əhatə etdiyini və Əli (ə) ın imamət məqamına işarə edərək belə deyirdi: "Döyüşlərdə Əli (ə) ilə bir olmağa şəkk edən, Allah Rəsulu (s) ilə bir olmağa şəkk edən kimidir". .

Cabir Ənsari İmam Hüseynin (ə) ilk zəvvarı sayılır. Kərbəla faciəsi vaxtı o Mədinədə olur. O İmamın (ə) şəhadət xəbərini aldlqda qoca və kor halda yola düşüb, gəlib Kərbəlaya yetişir. Ravi deyir o mənə dediki mənim əllərimi qəbirə çatdır. Mən onun əllərini qəbrə vurdum. O ağlayıb huşunu itirdi və qəbrin üstündə düşüb qaldı. Sonra onun üzünə su vurdum. O ayılıb 3 dəfə Ya Hüseyn nalə etdi və dedi: "Bu necə dostluğdur ki, öz dostuna cavab vermir. Ey Allah Rəsulunun (s) övladını, möminlərin əmirinin oğlunu, müttəqilərin əmirinin oğlu, ey hidayət edənin oğlu, ey Kisa əhlinin beşincisi, ey dünya xanımlarının xanımı Zəhranın (ə) oğlu!"
Read more
@natavan_68 xanima tesekkurler Pərpətöyünün (pərpərən) tarixi 4000 il bundan əvvələ gedib ...
Media Removed
@natavan_68 xanima tesekkurler Pərpətöyünün (pərpərən) tarixi 4000 il bundan əvvələ gedib çıxır. Avropaya XIX əsrdə gətirilən pərpətöyünün vətəni Hindistan, Argentina və Braziliya hesab edilir.Movqe.az xəbər verir ki , Qədim Misirdə pərpətöyünün yarpaqları və gövdəsini yeməyə ... @natavan_68 xanima tesekkurler
Pərpətöyünün (pərpərən) tarixi 4000 il bundan əvvələ gedib çıxır. Avropaya XIX əsrdə gətirilən pərpətöyünün vətəni Hindistan, Argentina və Braziliya hesab edilir.Movqe.az xəbər verir ki , Qədim Misirdə pərpətöyünün yarpaqları və gövdəsini yeməyə əlavə etməklə ondan şəfalı bitki kimi istifadə edirdilər. Ərəblər də orta əsrlərdə pərpətöyünü yüksək qiymətləndirərək onu "bəzəkli tərəvəz” adlandırırdılar. Qədim Yunanıstanda isə bu bitki daha çox dərman bitkisi kimi tanınırdı ki, bu faktı Hipokratın əsərləri də təsdiqləyir. Pərpətöyünlə ilan sancması, yuxusuzluq və müxtəlif yaraları müalicə edirlər. Böyük Plini digər bitkilər arasında məhz pərpətöyünü "istifadəyə məcbur" hesab etmişdi. Məhşur ərəb təbibi İbn Sina da pərpətöyünü ən mühüm təbii dərmanlardan biri kimi qiymətləndirirdi. Hazırda pərpətöyün Qafqazda, Hindistanda, Fransa və Aralıq dənizi ölkələrində fəal yetişdirilir. *Gövdəsinin uzunluğu 10-52 sm olan, torpaq üzərində yayılan və yaxud dik qalxan, çılpaq, ətirli, əsas hissəsindən budaqlarla birlikdə ot bitkisidir. Gövdənin aşağı hissəsində yerləşən yarpaqları növbəli, yuxardakılar isə qarşı-qarşıya düzülür. Çiçəkləri xırda sarı, qırmızı rəngdə olub, tək-tək və ya topa halda gövdə yarpaqlarının qoltuğunda yerləşir. Toxumları tünd-bozumtul və yaxud qara rəngdədir. İyun ayında gül açan pərpətöyün sentyabr ayına kimi çiçəkləyir. *Yabanı pərpətöyün Azərbaycanın ən çox Samur-Dəvəçi ovalıqlarında, Naxçıvanın düzən və orta dağlıq sahələri rayonlarında, Lənkəran düzənliyində, bağ və bağçalarda alaq bitkisi kimi yayılıb. Respublikamızın bir çox bölgələrində ona pərpərəng də deyilir. *Zərərləri *Başqa yeməli və müalicə effektli bitkilər kimi pərpərəni də miqdarında (gün ərzində 100-150 q) istifadə etmək lazımdır. Arterial təzyiqi yüksəltdiyinə görə hipertoniyadan əziyyət çəkənlər pərpərəndən istifadədə ehtiyatlı olmalıdırlar. *Pərpərənin daha bir əks göstərişi hamiləlikdir. Bu bitki uşaqlığın tonusunu artırır ki, bu da hamilə qadınlar üçün zərərlidir. #nataninoxuduqlari
Read more
Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına ...
Media Removed
Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına açılmayan zəncirlər vurar və onu əsir edər. . Qurani-Kərim Həzrət Yusifin (ə) dilindən buyurur: "Mən öz nəfsimi (Allahın diqqət və nəzəri olmadan) təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki, Rəbbimin ... Təcrübə göstərir ki, insanın nəfsani istəklərinin ardınca getməsi, onun əlinə və ayaqlarına açılmayan zəncirlər vurar və onu əsir edər.
.

Qurani-Kərim Həzrət Yusifin (ə) dilindən buyurur: "Mən öz nəfsimi (Allahın diqqət və nəzəri olmadan) təmizə çıxarmaq istəmirəm. Çünki, Rəbbimin rəhm etməsi istisna olmaqla (insanın) nəfs(i) daim pisliyə əmr edəndir. Həqiqətən mənim Rəbbim çox bağışlayan və mehribandır". ("Yusif" 53).
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, İmam Əli (ə) buyurur: "Nəfs, insanı pisliyə tərəf çəkər. Hər kim onu boş buraxar, nəfsi onu günahlara tərəf çəkər".
.

Qurani-Kərim Allahın Öz peyğəmbərlərinin (ə) özünə nəzarət etməsi barəsində buyurur: "O zaman (qəbilə) qardaşları olan Nuh onlara dedi: "Məgər (Allahın qəzəb və əzabından) çəkinmirsiniz?"". ("Nuh" 106).
. "O zaman (qəbilə) qardaşları Lut onlara dedi: "(Bu şirk və küfrünüzdən) çəkinmirsinizmi?!"". ("Şüəra" 161).
.

Həzrət Saleh (ə) barəsində buyurur: "O zaman onların (qəbilə) qardaşları Saleh onlara dedi: "Məgər (şirk və küfrdən) çəkinmirsiniz?"". ("Şuəra" 142).
.

Şueyb (ə) barəsində buyurur: "O zaman Şüeyb onlara dedi: "(küfr və şirkinizdən) çəkinmirsinizmi?!"". ("Şuəra" 178).
.

İlyas (ə) barəsində buyurur: "O zaman o, öz qövmünə dedi: "Məgər (Allaha qarşı itatəsizlik etməkdən və Ona şərik qoşmaqdan) qorxmursunuz?". ("Saffat" 124).
.

Həzrət Peyğəmbərə (s) buyurur: "(Mənim bəndələrimə) de: "Ey Mənim iman gətirmiş bəndələrim, Rəbbinizdən qorxun! Bu dünyada (əməl və etiqadda) yaxşılıq edənlər üçün (həm dünyada, həm də axirətdə) gözəl mükafat vardır. Allahın yeri genişdir (əgər bir yerdə dindarlıq edə bilməsəniz, başqa bir yerə hicrət edin). Şübhəsiz, səbirlilərin mükafatları saysız-hesabsız və kamil şəkildə veriləcəkdir". ("Zumər" 10).
.

Beləliklə deyə bilərik ki, özünə kontrol edib, nəfsinə qalib gəlmək - elə mühüm mövzulardandır ki, Mütəal Allah onun barədə hətta Məsum peyğəmbərlərinə (ə) belə göstəriş vermiş və insanları ona əməl etməyə təşviq etmişdir.
.

Məsumların (ə) dili ilə desək, Allah Təala böyük cihada - nəfslə cihada dəvət etmişdir.
Read more
“Kasıb ailədə doğulsam da, valideynlərimə kömək etməyə çalışmışam. Onların arzularını həyata ...
Media Removed
“Kasıb ailədə doğulsam da, valideynlərimə kömək etməyə çalışmışam. Onların arzularını həyata keçirməyə dəstək olmuşam. 13-14 yaşımda çörək satırdım, işləyirdim. Eyni zamanda isə məktəbə gedirdim. İşdən sonra gəlib dərs edirdim”. Axşam.az-ın məlumatına görə, bu sözləri müğənni ... “Kasıb ailədə doğulsam da, valideynlərimə kömək etməyə çalışmışam. Onların arzularını həyata keçirməyə dəstək olmuşam. 13-14 yaşımda çörək satırdım, işləyirdim. Eyni zamanda isə məktəbə gedirdim. İşdən sonra gəlib dərs edirdim”. Axşam.az-ın məlumatına görə, bu sözləri müğənni Sevda Yahyayeva “Sənətsevər” verilişində deyib. Sənətçi həyatından, sənətindən danışıb. O bildirib ki, atasını uşaq vaxtı itirib: “Atam hərbiçi olub, cəbhə bölgəsində döyüşüb. Atamı çox tez itirmişəm. Ona görə də ailədə hamımız bir-birimizə dəstək olurduq. Çox istəyərdim atam bu uğurlarımı görsün. İnanıram ki, o, göydən mənim uğurlarımı görür. “Yenu ulduz”dan sonra özümə stop demədim. Başladım bütün restoranların şou-proqramlarında oxudum. “O zaman” mahnım mənə uğur gətirdi, hit oldu. Məni yox, mahnımı tanıyırdılar. İlk qonorarımdan da çox məmnun idim.
Görəndə azlığı, çoxluğu mənə fərq etmirdi. İlk dəfə toya 5 yaşımda getmişəm. Qonşunun toyu idi, nənəm dedi ki, mikrofonu deyəcəm versinlər, oxu. Oxudum, hamının xoşuna gəldi və mənə şabaş da verdilər”. S.Yahyayeva şəxsi həyatı ilə bağlı sualları cavablandırıb. O, ailə qurmaq istədiyini deyib:
“Həyatda nəyisə asan qazanmaq mənə nail olmadı. Heç nə asan başa gəlmir. İfaçısansa, səhnədəsənsə, sevgi etirafları həmişə olur. Bu da insana xoş təsir edir. Mən də insanam, xanımam, ürəyim var. Desəm ki, sevgi yaşayıram, yalan olar. Amma inanıram ki, mən də sevdiyimi tapacam və xoşbəxt olacam. Bu günə kimi ancaq iş düşünürdüm. Artıq şəxsi həyatı fikirləşirəm. Özümü ana kimi də təsəvvür edirəm. Məndən çox gözəl ana olacaq”.
Read more
Mən bu gün Prezident seçkilərində fəxr hissi keçirsəmdə, bəzi mənəviyyatsızların şərhlərindən ...
Media Removed
Mən bu gün Prezident seçkilərində fəxr hissi keçirsəmdə, bəzi mənəviyyatsızların şərhlərindən çox məyus oluram. Dünyada yeganə dövlət başçısıdır ki, ailəsi ilə birlikdə Azərbaycan üçün çalışır! Belə bir savadlı, bacarıqlı ailəyə bütün dünya həsəd apararkən millətin bəzi səviyyəsiz, ... Mən bu gün Prezident seçkilərində fəxr hissi keçirsəmdə, bəzi mənəviyyatsızların şərhlərindən çox məyus oluram. Dünyada yeganə dövlət başçısıdır ki, ailəsi ilə birlikdə Azərbaycan üçün çalışır! Belə bir savadlı, bacarıqlı ailəyə bütün dünya həsəd apararkən millətin bəzi səviyyəsiz, ağzıqara nümayəndələri ağzına gələni tərbiyəsizcəsizə yazırlar. Qanınız kimin qanına qarışıb axı bu günə düşmüsünüz? Gəzməyinizdən, yeməyinizdən, keyfinizdən qalmırsınız dövlət nə etməlidir axı sizə ağzınıza pul basmalıdır? Vətəndə fəhləlik etməyi bəyənməyib rusiyada, almaniyada və . s miqrant kimi gedib yadlara fəhləlik edən əclaflar dilinizi ..... qoyun, bir az qeyrətə gəlin!!! Sizin kimilərinə .... da düşmür! Hərə keçib bir telefon arxasında xoruzlanır! Adam olun , öz millətimizə qənim kəsilməyin!!! İyrənc görünürsünüz!!! #ilhamlaireli2018
Read more
Mən heç kəsə sənə baxdığlm kimi baxmadım, baxa bilmədim. Heç kimi sənin yarın qədər sevmədim, ...
Media Removed
Mən heç kəsə sənə baxdığlm kimi baxmadım, baxa bilmədim. Heç kimi sənin yarın qədər sevmədim, sevə bilmədim. Yerin dolmayacaq, öyrəndim bunu. Hər adamın bir yolu, hər yolun öz yolçusu. Səninlə çıxdığım bu yolu, başqa biriylə tamamlamağı gözləmə məndən. Dartıb əlimdən, çağırırlar, ... Mən heç kəsə sənə baxdığlm kimi baxmadım, baxa bilmədim.
Heç kimi sənin yarın qədər sevmədim, sevə bilmədim.
Yerin dolmayacaq, öyrəndim bunu.
Hər adamın bir yolu, hər yolun öz yolçusu.
Səninlə çıxdığım bu yolu,
başqa biriylə tamamlamağı gözləmə məndən.
Dartıb əlimdən, çağırırlar,
əllərini uzadırlar.
Mən həmin yolun ortasında oturmuş,
kar, lal, kor tərpənmirəm yerimdən.
Mən gözləyirəm, sən gəlməsən də.
Sığınıb gücsüz, cılız "bəlkələrə"
fikir verməsəm də gələnlərə, gedənlərə,
fərqindəyəm, qopmuşam özlüyümdən,
hələ başlarında bu ömrün. S/ @elgunismail
Read more
Sevimli Xalqım və dəyərli izləyicilərim! Qeyd edirəm ki, haqq nazilsə də üzülmür. Xatirinizdədirsə ...
Media Removed
Sevimli Xalqım və dəyərli izləyicilərim! Qeyd edirəm ki, haqq nazilsə də üzülmür. Xatirinizdədirsə Xəzər televiziyasında efirə gedən "Səni axtarıram" verlişində bir müddət öncə mənim və qardaşımın barəsində heç bir hüquqi əsası olmayan, eləcə də həqiqəti əks etdirməyən fikirlər ... Sevimli Xalqım və dəyərli izləyicilərim!
Qeyd edirəm ki, haqq nazilsə də üzülmür. Xatirinizdədirsə Xəzər televiziyasında efirə gedən "Səni axtarıram" verlişində bir müddət öncə mənim və qardaşımın barəsində heç bir hüquqi əsası olmayan, eləcə də həqiqəti əks etdirməyən fikirlər dəfələrlə səsləndirilmişdir. Bu məsələ ailə üzvlərimizin nüfuzuna xələl gətirməsi məqsədi daşıdığına görə müvafiq araşdırma aparılaraq qanunamüvafiq ölçü götürülməsi məqsədilə qardaşım Daxili İşlər Nazirliyinə, Milli Televiziya və Radio Şurasına, İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilə (Ombudsman), Ədliyyə Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə və digər aidiyyəti qurumlara müraciət etmək məcburiyyətində qaldı. Artıq sözügedən şikayət Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülmüş, araşdırma aparılması Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyinə tapşırılmışdır.30 iyun 2018-ci il tarixdə şikayətlə bağlı açıqlama vermək üçün Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinə dəvət edilmişdim. "Alter Ego" Hüquq Şirkətinin baş direktoru, hüquqşünas Heyrat Qarayevlə həmin idarədə oldum. Şikayətin obyektiv araşdırılacağlna inamım daha da artdı. Onu da əlavə edim ki, Milli Televiziya və Radio Şurasına ünvanlanmış şikayət də araşdırılmağa başladı.Hər iki qurumun rəhbərliyinə ailə üzvlərimiz adından təşəkkür edirəm!
Fürsətdən istifadə edib Daxili işlər naziri cənab Ramil Usubov başda olmaqla bütün şəxsi heyyəti Azərbaycan Polisinin peşə bayramı münasibətilə təbrik edirəm, möhkəm can sağlığı və səadət arzulayıram!
Read more
 #BƏXTIYAR_VAHABZADƏ #ALLAHDAN_QANAD_İSTƏDİM Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal ...
Media Removed
#BƏXTIYAR_VAHABZADƏ #ALLAHDAN_QANAD_İSTƏDİM Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə Yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim, qədərimə Tamam başqa qədər verdi. Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ... #BƏXTIYAR_VAHABZADƏ
#ALLAHDAN_QANAD_İSTƏDİM
Allahdan qanad istədim,
Allah mənə xəyal verdi.
Bu qanadlı xəyal mənə
Yaşamağa macal verdi.
Allahdan fərəh istədim,
Allah mənə kədər verdi.
Bu kədərim, qədərimə
Tamam başqa qədər verdi.
Allahdan ağıl istədim,
Allah mənə ürək verdi.
Bu ürək mənim ömrümə
Qəm üstündən qəm gətirdi.
Allahdan dözüm istədim,
Allah mənə qəzəb verdi.
Mən Allahdan rəhm istədim,
Mənə bollu əzab verdi.
Mən Allahdan haqq istədim,
Zülmünü gen-bol eylədi.
Əzabların kotanına
O, sinəmi yol eylədi.
#MAN #life #sun #sunshine
#yellow #colorful #nice #beauty #silhuette #cloud #blue #
Read more
Foto Müsabiqə “CİAO İTALİA” Əziz dostlar, İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyi İtaliyaya səfər edəcək Azərbaycanlı turistlər üçün “CIAO ITALIA” adlı Foto Müsabiqə elan edir. Sizi aşağıda qeyd olunmuş qaydalarla tanış olmağa və müsabiqədə iştirak etməyə dəvət edirik. Müsabiqədə ... Foto Müsabiqə “CİAO İTALİA”

Əziz dostlar,
İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyi İtaliyaya səfər edəcək Azərbaycanlı turistlər üçün “CIAO ITALIA” adlı Foto Müsabiqə elan edir. Sizi aşağıda qeyd olunmuş qaydalarla tanış olmağa və müsabiqədə iştirak etməyə dəvət edirik.
Müsabiqədə iştirak etmək üçün vacib olan şərtlər:
o İtaliyada turist olarkən çəkdiyiniz fotoşəkili (yalnız 1 ədəd şəkil) bizə göndərin.
o Fotoşəkilin mövzusu İtaliyaya aid bir mənzərə, abidə, şəhər və ya kənd olmalıdır.
o Fotoşəkil İtaliyada səyahətdə olduğunuz müddətdə çəkilməlidir. Şəkillərin göndərilmə tarixi 01.06.2018-ci ildən 31.08.2018-ci ilə qədərdir.
o Fotoşəkilin çəkildiyi yer mütləq qeyd olunmalıdır.
Müsabiqə qaliblərinə Səfirlik tərəfindən aşağıda qeyd olunan mükafatlar təqdim ediləcək:
1-ci Mükafat
İtaliyaya iki nəfərlik səyahət – “Regea Travel” turizm şirkəti tərəfindən Ekonomi klasda İtaliyaya gediş və qayıdış bileti, 5 gecə hoteldə qonaqlama
2-ci Mükafat
“Sartoria Enzo” brendindən xüsusi hazırlanmış kostyum dəsti
3-cü Mükafat
“University Fondation Center”-dan bir nəfərlik həftədə iki dərs olmaqla 6 aylıq İtalyan dili kursu
4-cü mükafat
“Collezione Italia” şirkətlər qrupundan Murano brendinə məxsus hədiyyə
İştirakçılar çəkdikləri fotoşəkilləri 31 avqust 2018-ci ilə qədər [email protected] elektron poçt ünvanına göndərməlidirlər. Fotoşəkil qısa izahlı bir mətnlə göndərilməli və çəkildiyi yerin adı qeyd olunmalıdır. İtaliyanın Azərbaycandakı Səfirliyi göndərilən bütün şəkilləri Səfirliyin İnstagram və Facebook səhifəsində paylaşacaq.
Məşhur Azərbaycanlı fotoqraf Orxan Aslanovunda iştirak edəcəyi münsiflər heyəti ən yaxşı 20 şəkil arasından müsabiqənin 4 nəfər qalibini seçəcəkdir.
Müsabiqəyə sponsorluq edən şirkətlər: “Regea Travel”, “Sartoria Enzo” , university Foundation Center”, “Collezione Italia” Bütün müsabiqə iştirakçılarına uğurlar arzu edirik! #CiaoItalia #photocontest #Italy #Azerbaijan
Read more
İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə “Həqiqətən ...
Media Removed
İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə “Həqiqətən şeytan şərab və qumarla (sizi onlara aludə edib onların düşkünü etməklə) aranızda düşmənçilik və kin salmaq və sizi Allahın zikrindən və namazdan saxlamaq istəyir. Belə isə əl çəkəcəksinizmi?” ... İçki içmək haqqında hədislər və İÇKİ MƏCLİSLƏRİNDƏ OTURMAQ BARƏDƏ “Maidə” surəsi, 91-ci ayə
“Həqiqətən şeytan şərab və qumarla (sizi onlara aludə edib onların düşkünü etməklə) aranızda düşmənçilik və kin salmaq və sizi Allahın zikrindən və namazdan saxlamaq istəyir. Belə isə əl çəkəcəksinizmi?” 1.Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrəti Muhəmməd (s) buyurmuşdur: “Allaha və Qiyamət gününə inamı olan şəxs içki içilən süfrə başında oturmamalıdır”. 2.Rəsulullah (s) buyurdu:
Allah içkini, onu hazırlayanı, saxlayanı, məsrəf edəni, bağışlayanı, alanı, satanı, pulunu xərcləyəni, daşıyanı və içki düzəlməyə yardım edəni lənətləmişdir.

3.Həzrət Peygəmbər (s) buyurur: “İçki içən ilə oturub-durmayın, çünki lənət nazil olsa, məclisdə olanların hamısını tutar”. 4.Allahın Peyğəmbəri (s):«Bütün pisliklər bir evə yığışıb və bu evin açarı şərab içməkdir.» 5.Allahın Peyğəmbəri (s):«Əgər şərabxor söz desə, onu təsdiq etməyin, elçiliyə gəlsə ona qız verməyin, xəstələnsə ona baş çəkməyin, ölsə dəfnində iştirak etməyin və ona əmanət tapşırmayın.» 6.Allahın Peyğəmbəri (s):«Şərabxor kükürdə bənzəyir. Ona yaxın
getməyin ki, kükürd pis iy verdiyi kimi, o da sizi pis qoxulu edər.» 7.Rəsulallah (s.a.ə.s) buyurub: Hər kəs gecəni sərxoş halda küçirsə, şeytanın gəlini kimi gecəni keçirib.

8.Rəsulallah (s.a.ə.s) buyurub: 4 şeydən biri evə daxil olsa, onu viran qoyar və daha xeyir-bərəkəti düzəlməz: xəyanət, oğurluq, içki içmək və zina (kişinin qadına, qadının öz ərinə xəyanət etməsi

Mövlan
Read more
Sadece ugurlarinizi arzulamaqi gozleyirem !! bashkada hecne ! Dostlar mənnən hərzaman soruşurdularki ...
Media Removed
Sadece ugurlarinizi arzulamaqi gozleyirem !! bashkada hecne ! Dostlar mənnən hərzaman soruşurdularki nə zaman konsert verəcəksiz? və nəhayət bu tənbəlliyin daşını atdıq bir kənara inşallah ALLAHIN koməkliyi ilə “Platin” sarayda mənim mohtəşəm konsertim keçiriləcək! həqiqətən ... Sadece ugurlarinizi arzulamaqi gozleyirem !! bashkada hecne ! Dostlar mənnən hərzaman soruşurdularki nə zaman konsert verəcəksiz? və nəhayət bu tənbəlliyin daşını atdıq bir kənara inşallah ALLAHIN koməkliyi ilə “Platin” sarayda mənim mohtəşəm konsertim keçiriləcək! həqiqətən bu yerə gəlmək üçün çox əziyyətlər çəkdim və böyük ALLAHIM bu ayda bunu mənə hədiyyə etdi ! mən heçvaxt heçnada yanılmadım ve nə məqsəd qoydumsa hamısı yerinə yetdi ! və buna görə ilk ALLAHIMA valideyinlarimə və ELÇİN bəyə təşşəkkürümü bildirirəm! inşallah dostlar gözləyəcəyik hərkəsi ! baxın sonra yer olmasa məni məni qınamayın🤪 çünki hərşey ildırım sürəti ilə gedir ! biri birindən gözəl nəgmələr öz repertuarim və dinlamakdən bezməyacayiniz bəstəkar nəgmələri səslənəcək! və ən əsası sizlərə təşəkkür edirəm məni ucaldan sizlər oldunuz bunu ölən günümə qeder danmayacam! qarşınızda baş əyirəm ! P.S ve bu yaxin gunlerde birdenede cox gozel birshey olacaq ozunuz mehettel qalacaqsiz heleki aciqlama vermirem sadece sizin desteyiniz lazim olacaq ❤️ opurem haminizi🙏🏻 P.S konsert iyun ayinin 23 de “PLATIN” sarayda kecirilecek 21:00 da , elaqe nomresi (070) 869 26 66 @platin_restorant
Read more
My #Lisbon Day 1. My dear, Lisbon! Sənə ayırdığım vaxt səni görməyə kifayət etməsə də, sənə vurulmag üçün enough oldu. 04:45am sahil boyu yürüş. Günəşdən tez qalxıb səni izləməyə çıxdım. Çox sakit və bəzən də nəsə dərdini danışırdın, anlamırdım amma nətər deyərlər «звучащий» ... 🚃
My #Lisbon
Day 1.
My dear, Lisbon!
Sənə ayırdığım vaxt səni görməyə kifayət etməsə də, sənə vurulmag üçün enough oldu.
04:45am sahil boyu yürüş.
Günəşdən tez qalxıb səni izləməyə çıxdım. Çox sakit və bəzən də nəsə dərdini danışırdın, anlamırdım amma nətər deyərlər «звучащий» idin. Tramvaya tələsən kim. İtlərini gəzdirən, idman edən kim .(gəşəng ukraynkalar idi canım üçün)
7:55pm Hippie party ✨
Əlimdə xəritə düşmüşdüm şəhərin canına. Miradouro (viewpoint) axtarırdım. (mərkəzdəki lifti bəyənməmişdi, kişinin qızı) . Xəritəm səhv göstərirdi və artıq hava da qaralmışdı. İlk gördüyüm şəxsdən [miradora] deyil viewpoint deye soruşdum izah etdi amma o mən axtardığım lift deyildi, sadəcə bizim “dağüstü park yolundakı (LoversPoint)” kimi yer idi . Görünüşə söz ola bilməz .. Gəl ki, hippie partisi idi. Müsiqi, mikrafonla təbriklər, (☘️hər kəsin çox gözəl tanıdığı tüstülər) pəhhh 10deq artıq dayansaydım basqa anadan ola qardaş bacılarımı tapardım 😂🤦‍♀️........ amma yox . Sevdim seni ben ,be! Əsas -özümü yad hiss etmirdim😊
Best regards,

RegiDepp .
.
#lisbon #portugal #travel #miradouro #inspiration #story #travelphotography #instagood #videooftheday #travelling #Tagus #river #travelblogger
Read more
Küləklərin şəhəri, Qışqırma, biraz qıs səsini. Qulaqlarım batıb, Danışacam bu səhəri. Körpəyəm mən, Doğulan gün ölən, Qız doğuldum, Səhəri atam qatil, Mən onun günahı, Mən onun cəsədi. Gecə, səhərəcən söyəcək səhəri, Mən, sevgilimin gözləri, Soyuq küləyin girəcək pəncərəmdən ... Küləklərin şəhəri,
Qışqırma, biraz qıs səsini.
Qulaqlarım batıb,
Danışacam bu səhəri.
Körpəyəm mən,
Doğulan gün ölən,
Qız doğuldum,
Səhəri atam qatil,
Mən onun günahı,
Mən onun cəsədi.
Gecə, səhərəcən söyəcək səhəri,
Mən, sevgilimin gözləri,
Soyuq küləyin girəcək pəncərəmdən Bakı,
Qollarına hakim ol,
Günaha girəcəm, onun gözləri..
Ədalət səpirəm kor qalmış ləpərinə!
Allahlarına de ey şəhər,
Şeirlərin hanı?!
Çıxıb gedən adamların hanı?!
Heç biri dönmədi xarabana!
Adın çıxdı Bakı,
Bizə küsüb, səndən getdilər Bakım.
Bağışla ana, atam heç sevmədi səni,
Sən bağışla ana, ürəyim dözmədi,
Elə öldüm bu gecənin səhəri.
Sevgilimin gözləri, səni də kor edəcəm qanımla,
Mən də səndən küsəcəm,
Bu dəfə mən gedəcəm səndən Bakı..
Read more
Sabahınız xeyirli 🕊uğurlu olsun🤗dəyərli izləyicilərBu aralar çox həvəssiz,🤔tənbəl olmuşam🤨Anasının tənbəlliyini görən qızım,qollarını çırmalayıb mətbəxə keçib🤭keks hazırladı🤔 Gördüyünüz keksi qızım hazırlayıb️ Bu gün qızım hazırladı mən çəkdim Qiymətini siz verin🤗 ️ Kakaolu ... Sabahınız xeyirli 🕊uğurlu olsun🤗dəyərli izləyicilər😍Bu aralar çox həvəssiz,🤔tənbəl olmuşam🤨Anasının tənbəlliyini 🙈görən qızım,qollarını çırmalayıb mətbəxə keçib🤭keks hazırladı🤔
Gördüyünüz keksi qızım hazırlayıb☺️
Bu gün qızım hazırladı mən çəkdim
Qiymətini siz verin🤗
🍩☕️🍩☕️🍩☕️
Kakaolu keks
Ərzaqlar:
4 ədəd yumurta,
2 stəkan şəkər tozu,
1 stəkan bitki yağı,
1 stəkan qatıq,
1 paket qabartma tozu,
1 paket vanil,
2 yemək qaşığı kakao,
2,5 stəkan un.
Sirop:
3 xörək qaşığı şəkər pudrasının üzərinə limon sıxıb qarışdırın
Hazırlanması:
Yumurtanı şəkər tozu ilə çırpın. Bitki yağı və qatığı əlavə edib, bir dəqiqə qarışdırın. Un, 2 yemək qaşığı kakao, vanil və qabartma tozunu əlavə edib, çırpmağa davam edin,hamar kütlə alınanadək çalın.

Yağlanmış keks qabına qoyub, 180 dərəcədə bişirin.
Keksi 30-35 dəqiqə ərzində, və yaxud ortasına salıb çıxartdığınız kibrit təmiz çıxana qədər bişirin. Çox bişirməyin, yoxsa keks quru alınar. Sobadan çıxardıqdan sonra soyumasını gözləyin. Üzərinə sirop gəzdirin.Daha sonra servis edəcəyiniz qaba yerləşdirin.
Nuş olsun
Read more
O Həzrətin dövründə xəlifələr açıq-aşkar çalışırdılar ki, bir müddət İmam Sadiq əleyhissəlamın ...
Media Removed
O Həzrətin dövründə xəlifələr açıq-aşkar çalışırdılar ki, bir müddət İmam Sadiq əleyhissəlamın şagirdi olmuş şəxsləri onun məktəbinin müqabilində fətva kürsüsünə otuzdurub onu camaat üçün qazı, müfti təyin etsinlər. Belə ki, (bir vaxtlar İmam Sadiq əleyhissəlamın şagirdləri olmuş) ... O Həzrətin dövründə xəlifələr açıq-aşkar çalışırdılar ki, bir müddət İmam Sadiq əleyhissəlamın şagirdi olmuş şəxsləri onun məktəbinin müqabilində fətva kürsüsünə otuzdurub onu camaat üçün qazı, müfti təyin etsinlər. Belə ki, (bir vaxtlar İmam Sadiq əleyhissəlamın şagirdləri olmuş) İbn Əbu Zi`b və Malik ibn Ənəsi bu kürsüdə otuzdurdular.

Mənsur Dəvaniqi bu məqsədlə Malik ibn Ənəsə həddən artıq çox hörmət edir və onu rəsmi müfti və qazı kimi tanıtdırırdı. Bəni-Abbas xəlifələrinin carçısı Mədinə şəhərində gəzib elan edirdi ki, Malik ibn Ənəs və İbn Əbu Zibdən(Əbul Haris Məhəmməd ibn Əbdürrəhman ibn Əbu Zi`bin tərcümeyi-halı ilə tanış olmaq üçün "Vəfəyatül-ə`yan”ın təhqiq edilmiş çapının c. 4, səh. 36-ya; Əl-məarif, səh. 485-ə müraciət edin.) başqa İslami hökmlər barədə fətva verməyə heç kəsin haqqı yoxdur.(Vəfəyatül-ə’yan, c.4, səh.135.) Məcburi yazılmış kitab

Mənsur Dəvaniqi Malikə əmr edir ki, bir hədis kitabı yazıb hədisçilərin ixtiyarında qoysun.  Malik bu işdən boyun qaçırır, lakin Mənsur israr edirdi. Bir gün Mənsur ona deyir: "Bu kitabı yazmalısan, çünki indi səndən bilikli adam yoxdur.” Malik Mənsurun israr və təkidi nəticəsində "Müvəttə” adlı bir kitab yazır.(Həyatül-İmam Musa ibn Cə’fər, c.1, səh.91.) Bu hadisədən sonra o dövrün hakim qüvvələri camaatı İmam Sadiq əleyhissəlamın məktəbindən uzaqlaşdırmaq üçün bütün qüvvəsi ilə Malikin səs-sorağını, verdiyi fətvaları yayıb təbliğ etməyə başlayırlar.Mənsur Malikə deyir: "Əgər sağ qalsam, sənin fətvalarını Quran ayələri kimi yazıb bütün şəhərlərə göndərərək camaatı ona əməl etməyə məcbur edəcəyəm.”(Təzkirətül-hüffaz, c.1, səh.212.) Qeyd olunmalıdır ki, İmam Sadiq (ə) digər imamlarımız (ə) kimi zaman-zaman müxtəlif qiyamçılar tərəfindən hakimiyyət təklifi almışlar. Ancaq xilafət əhalisinin əksəriyyətinin həqiqətən də İslam dəyərlərinə arxalanan cəmiyyətdə və Əhli-Beyt(ə) imamlarının rəhbərliyi altında yaşamaq istəməsi şübhə altında idi. İmam (ə) da bu səbəbdən bu cür təkliflərdən imtina etmişdi. Çünki həqiqi İslam hökuməti yalnız bütün xalqın razılığı və dəstəyi ilə qurula bilərdi. İmamın (ə) dövründə əsasən iki məşhur qiyamı – Zeydin və Abbasilərin qiyamını xüsusi qeyd etmək olar.
Read more
GÖZƏL QİZİM, ŞİRİN QİZİM SƏNİ TƏBRİK EDİRƏM...BÜTÜN İSTƏYİNƏ ARZUNA BAX BELƏCƏ ÇATASAN.. İNŞALLAH..GÜN O GÜN OLSUN Kİ SƏSİN BÖYÜK SƏHNƏLƏRDƏN GƏLSİN..UGURUN XEYR OLSUN İNŞALLAH⚘HƏR BİR UGURUNA..SƏNİ SEVƏN DOGMALARİN, ƏZİZLƏRİN VƏ BİZLƏR BAXİB SEVİNƏK İNŞALLAHVƏ HƏR ZAMAN DA ... GÖZƏL QİZİM, ŞİRİN QİZİM SƏNİ TƏBRİK EDİRƏM...BÜTÜN İSTƏYİNƏ ARZUNA BAX BELƏCƏ ÇATASAN.. İNŞALLAH..GÜN O GÜN OLSUN Kİ SƏSİN BÖYÜK SƏHNƏLƏRDƏN GƏLSİN..UGURUN XEYR OLSUN İNŞALLAH🙌👍⚘HƏR BİR UGURUNA..SƏNİ SEVƏN DOGMALARİN, ƏZİZLƏRİN VƏ BİZLƏR BAXİB SEVİNƏK İNŞALLAH🙌VƏ HƏR ZAMAN DA SƏNİN YANİNDAYİQ..SƏNİ ÇOX SEVİRİK..😗😗BİZİM TATLİ NİGARİMİZ.❤🙋👍⚘⚘⚘ @nigar.qasimzadeh
Read more
 #İslamBirliyi #ÇıxışYolu ...QURAN Nə qədər çıxış yolu qutuda bilinəcəksə və İslam konfranslarına ...
Media Removed
#İslamBirliyi #ÇıxışYolu ...QURAN Nə qədər çıxış yolu qutuda bilinəcəksə və İslam konfranslarına dəvət olunan və elə orada yatıb yuxularını alanlara həvalə ediləcəksə, İslam aləminin başı hələ çox çəkəcək. Cola almamaq necə çözüm deyilsə və absurd fikirdirsə, çıxış yolunun nə ... #İslamBirliyi #ÇıxışYolu ...QURAN

Nə qədər çıxış yolu qutuda bilinəcəksə və İslam konfranslarına dəvət olunan və elə orada yatıb yuxularını alanlara həvalə ediləcəksə, İslam aləminin başı hələ çox çəkəcək. Cola almamaq necə çözüm deyilsə və absurd fikirdirsə, çıxış yolunun nə olduğunu bilməyənlərin gəlib yuxuya getməsi də çox təəccüblü deyil əlbəttə. Çıxış yolu yalnız Qurandadır. Rəbbimiz nə deyir. "İNKAR EDƏNLƏR BİR-BİRİLƏRİNİN VƏLİLƏRİDİR. ƏGƏR SİZ BUNU ETMƏSSƏNİZ ( BİR-BİRİNİZƏ KÖMƏK ETMƏZ VƏ DOST OLMAZSANIZ) yer üzündə böyük bir fitnə və böyük bir fəsad olar. 8:73 ( İzrail yenə Gəzzanı bombaladı. Bu hər gün digər "İslam" coğrafiyasında da təkrarlanır. Fələstin, İraq, Misir, Nigeriya, Suriya, Şərqi Türküstan, Arakan, Əfqanıstan, Livya və s. bu ölkələrdə də hər gün yüzlərlə minlərlə müsəlman öldürülür, işgəncə verilir, təzyiqə məruz qalır. Hətta bu coğrafiyaların bəzilərində başqaları yox elə "müsəlman" ların özü bir-birini öldürürlər. Həll yolu "Fələstinin qurtuluşu", "Liviya qurtuluşu", "İraqın qurtuluşu" dur deyildiyi müddətcə bu zülmlər bitməz və bitməyəcəkdə. Çünki ALLAH həll yolunu göstərib ama heç kim dinləmir. ALLAH İttihadı İslam deyir, İslam Birliyi deyir, Bir olun deyir. Ama "müsəlman"lar hələdə məzhəb davasında, torpaq davasında, ölkə davasındadırlar. Nə zamanki amal ALLAH sözündə birləşmək olacaq onda qurtuluş olacaq. Əks təqdirdə bu bitməz çünki yaradan ALLAHdır bitirəndə O olacaq.
Read more
... Dünyada elə insanlar var ki onların istedadı məhdud olur ... Hər tərəfli istedadlar tək-tək ...
Media Removed
... Dünyada elə insanlar var ki onların istedadı məhdud olur ... Hər tərəfli istedadlar tək-tək dünyaya gəlir ... Musiqi alətlərinin mahir ifaçısı kimi tanınan, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və əməkdar mədəniyyət işçisi, gözəl insan Həsənağa Sadıqov o təklərdəndir ... ... Dünyada elə insanlar var ki onların istedadı məhdud olur ... Hər tərəfli istedadlar tək-tək dünyaya gəlir ... Musiqi alətlərinin mahir ifaçısı kimi tanınan, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti və əməkdar mədəniyyət işçisi, gözəl insan Həsənağa Sadıqov o təklərdəndir ki tək bir alətlə kifayətlənmədi və istedadla zəhməti birləşdirib əsl musiqi bəxş elədi ... Belə sənətkarlar Avropada olsaydı indi onlara qeyri-adi istedad sahibi kimi dünyaya tanıdardılar ... Axı həm nəfəs, həm simli, həm zərb alətlərində eyni səviyyədə ifa etmək bacarığı olan belə sənətkarlar çox azdır... Bəlkə də hələ yoxdur ... Sağlığında dəyər verək onlara və hamımız deyək ki, Həsənağa müəllim Siz əbəs yerə yaradıb yaşamamısız... Sizin ifanızı bu günə kimi hər kəs sevib və bundan sonra sevəcək ... Siz ən ali sevgiyə layiq bir musiqiçisiz ... SİZ AZƏRBAYCAN XALQINA ÇOX LAZIMSIZ ... SİZƏ ÇOX BÖYÜK EHTİYACIMIZ VAR ... ÇOX YAŞAYIN ... ALLAH ŞƏFA VERSİN ... P.S.: Ondan öncə məlumat vermişdim ki biz «HƏYAT FONDU» olaraq qərara gəldik ki ağır onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkən Həsənağa Sadıqova lazımı olan yardımı edək ... Hal-hazırda Həsənağa müəllimin yanındayam ... Onu belə vəziyyətdə görmək istəməzdim ... Çox pis oldum ... Vəziyyəti heç də yaxşı deyil, pisləşməyə doğru gedir ... İmkanınız varsa Sizdə dəstək olun + 994 55 877 94 16 Elşən (Həsənağa müəllimin oğlu) ...
Read more
Yaz aylarının imtina edilməz meyvəsi çiyələyin faydalarının saymaqla bitməyəcəyini ifadə edən ...
Media Removed
Yaz aylarının imtina edilməz meyvəsi çiyələyin faydalarının saymaqla bitməyəcəyini ifadə edən mütəxəssislər, rəngi, qoxusu və dadı ilə ən sevilən meyvələrdən biri olan çiyələkdə bol miqdarda fosfor və dəmir olduğuna diqqət çəkdi. Çiyələyin B, C və K vitamini baxımından bir xeyli ... Yaz aylarının imtina edilməz meyvəsi çiyələyin faydalarının saymaqla bitməyəcəyini ifadə edən mütəxəssislər, rəngi, qoxusu və dadı ilə ən sevilən meyvələrdən biri olan çiyələkdə bol miqdarda fosfor və dəmir olduğuna diqqət çəkdi.
Çiyələyin B, C və K vitamini baxımından bir xeyli zəngin olduğunu ifadə edən mütəxəssislər, "Çiyələk bədənə qüvvət verər, damar tıxanıqlığını önləyər və xolesterolu salar. Çox yaxşı bir antioksidan olması səbəbiylə immunitet sistemini gücləndirər. Xərçəngə qarşı qoruyucu xüsusiyyəti vardır və həzm sisteminin nizamlı işini təmin edər. Bağırsaq qurdlarının tökülməsini köməkçi olar, qanı təmizləyər, bədəndən zərərli maddələri uzaqlaşdırar. Diş ətlərini gücləndirər, ağız qoxusunu aradan qaldırar. Hollywood ulduzları dişlərinə çiyələklə masaj edərək dişlərini ağardar. Sakitləşdirici təsirə malikdir, stressi azaldar, təzyiqi salar, atəşi salar. Romatizm və qaraciyər narahatlıqlarına yaxşı gəlir. Dərini nəmləndirib təzə bir görünüş qazandırar, gözəllik qatar dəriyə. Bədəndə yığılan zəhərli maddələri çölə təyin edər, damar sərtliyi və böyrəkdəki qum daş kimi narahatlıqları önləyər və zamanla bunların keçməsini təmin edər. Sidik sökdürücü xüsusiyyəti vardır" deyə danışdı.
Çiyələyin 100 qramında 37 kalori, 59 mg C vitamini (bu nisbət limondan belə çoxdur), 1 mg natrium, 174 mg kalium, 21 mg kalsium olduğunu ifadə edən mütəxəssislər, çiyələyin həzm edilməsinin bir az çətin olduğu üçün mədəsi xəstə və tənbəl olan kəslərin çiyələk suyunu seçmələri lazım olduğunu söylədi. Çiyələklə sağlamlıq iksiri hazırlamanın düsturunu da verən mütəxəssislər, "300 qram çiyələk yarpağı və kökü 1 gecə isladılaraq sabahısı gün 1 litr suda 20 dəqiqə qaynadılıb çay kimi içilsə oynaq iltihabı, damar sərtliyi, təzyiq yüksəkliyi, qarında su toplanması, böyrək və mesane narahatlıqlarında, qum və daş narahatlıqlarında xəstələrə fayda verir. Çiyələkdə digər meyvələrdə tapılmayan salisilik turşu vardır.
Çiyələyin çox istehlak edilməsinin bəzi kəslərdə allergiyaya səbəb olduğunu xatırladan mütəxəssislər, "Yaxşıca yuyunmaması vəziyyətində isə böyrəklərdə qum meydana gəlməsinə səbəb ola bilər. Ehtiva etdiyi kalium və fosfor ilə xroniki böyrək çatmazlığı olan xəstələr üçün çətinli
Read more
Dəstəmaz necə alınır? Əvvəlcə, alının tük bitdiyi yerdən çənənin aşağısınadək üz yuyulur. Üz ...
Media Removed
Dəstəmaz necə alınır? Əvvəlcə, alının tük bitdiyi yerdən çənənin aşağısınadək üz yuyulur. Üz baş barmaqla orta barmaq miqdarında yuyulmalıdır. Üzdən sonra əvvəlcə sağ, sonra sol əl dirsəkdən barmaqların ucunadək yuyulur. Hər iki əl yuyulduqdan sonra əlin nəmi ilə başa məsh çəkilir. ... Dəstəmaz necə alınır?
Əvvəlcə, alının tük bitdiyi yerdən çənənin aşağısınadək üz yuyulur. Üz baş barmaqla orta barmaq miqdarında yuyulmalıdır. Üzdən sonra əvvəlcə sağ, sonra sol əl dirsəkdən barmaqların ucunadək yuyulur. Hər iki əl yuyulduqdan sonra əlin nəmi ilə başa məsh çəkilir. Məshin sağ əllə, yuxarıdan aşağıya çəkilməsi vacib deyil. Daha sonra əldə qalmış dəstəmaz suyu ilə ayaq barmaqlarının başından ayağın üzünün dikələn yerinədək məsh çəkilir.
Qeyd : Qolları yuduqdan sonra suyu bağlayın israf etməyin və başa ayağa məs çəkəndə yenidən su götürmək ələ olmaz. Əgər əlinizdə su bitsə qarşınızda və ya saqqalınızda ola sudan götürə bilərsiz.

Dəstəmazın düzgün sayılması üçün on üç şərt nədir?

1. Dəstəmaz suyu pak olmalıdır;

2. Dəstəmaz suyu mütləq saf olmalıdır;

3. Dəstəmaz suyu mübah, halal olmalıdır;

4. Dəstəmaz suyunun qabı halal olmalıdır;

5. Dəstəmaz suyunun qabı qızıl və gümüş olmamalıdır;

6. Dəstəmaz zamanı dəstəmaz üzvləri və məsh yeri pak olmalıdır;

7. Dəstəmaz və namaz üçü n kifayət qədər vaxt olmalıdır;

8. Dəstəmaz Allahın razılığı, ona yaxınlıq məqsədi ilə alınmalıdır;

9. Dəstəmaz tərtibi qaydada, ardıcıl alınmalıdır;

10. Dəstəmazdakı əməllər ard-arda yerinə yetirilməlidir;

11. İnsana başqa biri dətəmaz ala bilməz;

12. Dəstəmaz alan şəxsə su zərərli olmamalıdır;

13. Dəstəmaz üzvlərində suyun qarşısını alan maneə olmamalıdır.

İnsan dəstəmaz alıb-almadığı barədə şəkk edirsə, vəzifəsi nədir?

Əgər namaz gedişində belə bir şəkk olsa, namaz batildir. Əgər namazını bitirdikdən sonra insan şəkk etsə ki, dəstəmaz alıb yoxsa yox, onun namazı düzgündür. Əgər belə bir şəkk namazdan qabaq baş versə, dəstəmaz almaq vacibdir.

Altı halda dəstəmaz almaq vacibdir:
1. Meyit namazından savayı bütün namazlar üçün;

2. Yaddan çıxmış səcdə və təşəhhüdü yerinə yetirmək üçün (əgər dəstəmaz pozulmuşsa); 3. Kə’bə evinin vacib təvafı üçün;

4. Əgər dəstəmaz almaq nəzir, əhd edilmişsə;

5. Bir şəxs Qur’ana toxunmağı nəzir edərkən;

6. Murdarlanmış Qur’an vərəqini suya çəkmək üçün dəstəmaz alınmalıdır. Amma dəstəmaza məşğulluq Qur’ana hörmətsizlik sayılarsa (vaxt çox gedərsə), Qur’anı suya çəkmək üçün dəstəmaz almaq lazım deyil.

Ardı : ⬇ ⬇ ⬇
Read more
Kanan M.M-in muraciyeti: Bu status yalniz mənə inanan insnalar ücündür cox xahiş edirəm dostlar diqqətlə oxuyun ve payıaşın..bir gun!!! cəmi bircə gün cibimizin dibində qalan qəpikləri bir yerə yönləndirək, bir gün qəlyan cəkməyək, enerji icməyək, cəmi bir gün özümüzdən başqasınıda ... Kanan M.M-in muraciyeti:
Bu status yalniz mənə inanan insnalar ücündür cox xahiş edirəm dostlar diqqətlə oxuyun ve payıaşın..bir gun!!! cəmi bircə gün cibimizin dibində qalan qəpikləri bir yerə yönləndirək, bir gün qəlyan cəkməyək, enerji icməyək, cəmi bir gün özümüzdən başqasınıda düşünək, bu həyatdakı tək insanın bizdən ibarət olmadığını düşünək, şikayət etdiyimiz həyatın arzusunda olan insanlar var deyə düşünək, bütün körpələrin yaşamağa haqqı var axı onlar bizim gələcəyimizdir, ailələrin üzü gülsün anaların ataların gözü yaşlı qalmasın... bəlkədə o xəstə körpə gələcəkdə Azərbaycanımlz ücün böyuk işlər görəcək... bir manat cəmi bircə manata can qurtaraq... uşaq oğurluqu, narkamanya əlehinə orqan alverinə qarşı marifləndirici bir filmimiz olsun və filmdən gələn bütün qazanc son manatına kimi imkansız xəstə balalarımıza dəstək ücün getsin savabi səngərdə olan esgərlərimizə yazılsın... Hesabı isə Allah qarşısında olacaq... ödəmə şərtləri
Bank of Baku ödəmə terminalından yükləmək istəyənlər ödəmə terminalında karta yüklə bölməsinə daxil olub
4203-8321-2801-2567 daxil edib irəli düyməsinə dasiriq daha sonra isə 06-21 daxil edirik və daha sonra ödəmı

marketlərdə yerləşən milli öndən ödəmə şərtləri... Bank emeıiyyayi bölməsində Bank of Baku yazisina basib karta yüklə secirik müşdəri kodu yerinə 318126 daxil edirik dögum tarixi yerinə isə 17-05-1976 yazırıq daha sonra isə ödəmə

bir başa banklardan ödəmək ücün isə hesab nömrəsi 3801000GD12469A64

xaricde yaşayan həmvətənlərimiz isə bu hesaba ödəyə bilərlər
AZ34JBBK0003801000GD12469A64

Allah hər birinizin ürəyinə görə versin🇦🇿❤🎥
Read more
Allah hər kəsə səbr versin Əsas odu orucunuzu sağlam olum, arıqlayım, siqareti tərk edim.......kimi niyyətlərlə tutaraq batil etməyin.Unutmayin ki peyğamberimiz salallahu aleyhi ve sellem buyurub: Necə oruc tutanlar var ki, oruclarından paylari aclıq və susuzluxdur və necə namaz ... Allah hər kəsə səbr versin 🙏 Əsas odu orucunuzu sağlam olum, arıqlayım, siqareti tərk edim.......kimi niyyətlərlə tutaraq batil etməyin.Unutmayin ki peyğamberimiz salallahu aleyhi ve sellem buyurub: Necə oruc tutanlar var ki, oruclarından paylari aclıq və susuzluxdur və necə namaz qılanlar var ki, namazında əldə etdiyi tək şey yorğunluxdur.

Ancaq təbiki orucun sağlamlığınız üçündə çox böyük əhəmiyyətləri var.Mən amma zubaçistkaya dönürəm tez arıqladığım üçün))) Dr. Paul Bragg (1895-1976), “The miracle of fasting” (Orucun möcüzəsi) kitabında qeyd etdiyi kimi “Oruc bıçaqsız əməliyyat kimidir”. Yəni, orqanizmdə olan hüceyrələr ac qalan kimi ilk növbədə xəstə və zəif hüceyrələrə istiqamətlənir, onları zərərsizləşdirərək orqanizmi müalicəyə başlayırlar. Fiziologiya və tibb üzrə Nobel mükafatı laureatı Dr. Alexis Carriel də oruc tutduğumuz zaman orqanizmin ehtiyat saxladığı qidalardan istifadə etdiyini və beləliklə də, bədəndəki hüceyrələrdə yenilənmə baş verdiyini bildirmişdir.

Bir iki hədisidə nəzərinizə çatdırım: "Kim Ramazanı fərz olduğuna inanaraq və mükafatını Allahdan istəyərək oruc tutaraq keçirərsə keçmiş günahları bağışlanar” “Kim yalan söz danışmağı və yalanla əməl etməyi tərk etməzsə, onun yeyib-içməsini tərk etməsinə Allahın heç bir ehtiyacı yoxdur” “Oruc bir qalxandır. Sizdən biriniz oruclu olduğu gün çirkin söz danışmasın, pis iş görməsin, cahillik etməsin. Әgər kimsə ona söyәrsə “mən orucluyam” desin”

@ay_az.ako ⬅️buda servis xidmətimiz ))) reklamlar)))
Read more
Corsica moments <span class="emoji emoji1f30a"></span> #americandays bitməsədə, ağlımda Corsicaya təkrar qayıtmaq var. Deyəsən ...
Media Removed
Corsica moments #americandays bitməsədə, ağlımda Corsicaya təkrar qayıtmaq var. Deyəsən mən turistik olmayan unique yerləri daha çox sevirəm. Corsicada yalnız yerli insanlar və Fransız (o da yerli) turistlər dincəlirdi. Gözəlliyini, nəzihliyini sözlə ifadə edə bilmirəm adanın. ... Corsica moments 🌊
#americandays bitməsədə, ağlımda Corsicaya təkrar qayıtmaq var. Deyəsən mən turistik olmayan unique yerləri daha çox sevirəm. Corsicada yalnız yerli insanlar və Fransız (o da yerli) turistlər dincəlirdi. Gözəlliyini, nəzihliyini sözlə ifadə edə bilmirəm adanın. Dəniz məhsulları, yerli şərablar və keyfiyyətli restoranlar məni valeh etdi. @phytoparis in və @phyto_azerbaijan nın dəvətiylə və öncədən hazırlanmış programla gəzsəmdə adanı, çox keyif aldım. Fransızlar çox zövqlüdür, çox! Ən maraqlısı da yoldaşımın və qızların da Corsicada olub məndən ayrı qalmaları və gəzmələri idi. You should be more professional dedilər Fransızlar birgə qalmaq istədiyimi yazdığımda😂 Gördüyünüz kimi yalnız zövqlü və kibar deyil hətta açıq sözlüdür Fransızlar😂 İş, işdir deyib razılaşdım ancaq qızlar məndən də çox dadını çıxardılar Corsicanın deyəsən😂
Dünyada çox gözəl, gizli qalmış yerlər var. Dediyim odur ki, 10 gün Antalya, Bodrumda yeyib yatmaqdansa 3-4 günlük gedib dünyanı kəşf etməyə çalışın. Həm də bunu uşaqlarınızla edin! Heç də çətin deyil, heç! Kiçiklikdən öyrətsəniz səyahət etməyə həm dünya görüşləri artacaq həm də siz də əylənəcəksiz.
#corsica
#phytosummerfestival
#france
Read more
✍️Səni düşünmədən keçmir saatım, Səninlə bağlıdır mənim hər anım, Hələ dilimdədir bax sənin ...
Media Removed
✍️Səni düşünmədən keçmir saatım, Səninlə bağlıdır mənim hər anım, Hələ dilimdədir bax sənin adın, Unutdun sən məni, mən unutmadım. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Dedin gələcəksən yaz səhərində, Qaranquş qayıdıb qapım döyəndə. Qayıtdı qaranquş, sən qayıtmadın, Unutdun sən məni, ... ✍️Səni düşünmədən keçmir saatım,
Səninlə bağlıdır mənim hər anım,
Hələ dilimdədir bax sənin adın,
Unutdun sən məni, mən unutmadım.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dedin gələcəksən yaz səhərində,
Qaranquş qayıdıb qapım döyəndə.
Qayıtdı qaranquş, sən qayıtmadın,
Unutdun sən məni, mən unutmadım.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Onlu düşüncələr, bir də həsrətim,
Yuxumu ərşə çəkir yenə bu gecə.
Tanrımın yazdığı tale qismətim,
Röyamı əlimdən alır bu gecə.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kül oldum bu eşqin alovunda mən,
İsti hərarətdən ürəyim yandı.
Göz yaşı tökdürüb zülm etsən də sən,
Hər gecə bu qəlbim tək səni andı.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bu gecə fikrindən yata bilmədim,
Yar, səni düşündüm, yar səni andım.
Gah səni qınadım, gah da özümü,
Alışdım kərəm tək odlara yandım.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Çıxmayır başımdan fikrin, xəyalın,
Gecə də, gündüz də, yar səninləyəm.
Məni qınamasın dostlar, tanışlar,
Etsən də dünyamı dar səninləyəm. 😍😞😘😒🇹🇷🏛
#rahibsemedov #turkey #antalya #iloveantalya #side #instatravel #nature #amazing #travelgram #landscapes #журналист #bestofvsco #Architectures #nationalgeographic #amfiteatr #амфитеатр #amphitheater #igerscorsica #hierapolis #unesco #oldcity #explorer #citytrip #l4l #worldtravel #seirler #lovequotes #loveposts #şeir #skylovers
Read more
Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın "Qızımı avtobusa mindirməmişəm, maşınla məktəbə gedib" sözləri ...
Media Removed
Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın "Qızımı avtobusa mindirməmişəm, maşınla məktəbə gedib" sözləri sosial şəbəkədə tənqidlərə səbəb olub. Axşam.az-ın məlumatına görə, bir çoxları sənətçinin avtobusa minən insanları təhqir etdiyini yazıblar. Fatimə ünvanına yazılan sərt sözlərə ... Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın "Qızımı avtobusa mindirməmişəm, maşınla məktəbə gedib" sözləri sosial şəbəkədə tənqidlərə səbəb olub.
Axşam.az-ın məlumatına görə, bir çoxları sənətçinin avtobusa minən insanları təhqir etdiyini yazıblar. Fatimə ünvanına yazılan sərt sözlərə cavab verib: "Mənim sözüm niyə belə birmənalı qarşılanır? Hamınız başlayırsız topa tutmağa. Nə mən, nə də övladım xalq düşməniyik. Övladımı elə bir əziyyətlə, zəhmətlə böyütmüşəm ki, bir bilsəniz. Qınamayın. "Üfürə-üfürə" dediyim sözüm odur ki, uşaqlıqdan ali savad alana kimi onu qorumuşam. Çünki şou-biznesdə uşaq saxlamaq çətindir. Sənət adamları anlayar ki, analıq hissi bizim üçün ikiqat çətindir. Xahiş edirəm sözlərimi əlinizdə bayraq etməyin, birmənalı qarşılayan dırnaqarası tamaşaçılar. Mən heç bir övladı aşağılamıram.
Hamının övladı necə, mənim də övladım elə. Mənim üçün sizlərin övladı da mənim övladımdır. Buna nümunə olaraq, hər xınasını yaxdığım qız övladına deyirəm, qızıma nə arzulayıramsa, sizə də arzulayıram, sizlər də mənim balamsız. Sevinməyin Fatimədə səhv tapdıq, topa tutaq. “Avtobus” söhbətini qlobal problemə çevirməyin. Bəsdirin... Danışdığım mövzu başqadır. Sizlər niyə mövzunu dəyişirsiz axı? Qızımı təhqir ediblər. Bundan söhbət edirəm. Hansı ana istəyər ki, övladına kimsə əl qaldırsın? Hansı xanım istəyər ki, onun nəslindəki kişiyə desinlər, ailəndə kişi yoxdur. Yazanda və müzakirə edəndə bunu edin, başqa dəxlisiz mövzulara toxunmayın. Məni də, ailəmi də bilən bilir. Məni tamaşaçımın gözündən salmaq lazım deyil". Qeyd edək ki, Fatimə İnstaqramda canlı yayıma girib, müğənni Xatun Əliyeva ilə aralarındakı qalmaqaldan danışıb. Bu zaman rəqqasə qızı Aydanı ifaçının təhqir etdiyini söyləyib. Fatimə "Mənim qızım avtobusa minməyib, maşınla gedib-gəlib. Onu üfürə-üfürə böyütmüşəm. Tərbiyyəsi, ağlı yerindədir" sözlərini söyləyib. Onun bu fikirləri birmənalı qarşılanmayıb. İzləyicilər Fatiməni "Avtobusla getmək tərbiyəsizlikdir? Avtobusla gedən tərbiyəsiz olur? Uşağını sevməyən onu avtobusla yola salır?" kimi sözlərlə qınayıblar.
Read more
Şuşa xəyanətindən 26 il keçir... Şuşanı necə itirdik. Ölkədə baş verən siyasi hadisələr Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunmasına şərait yaradırdı. Xocalıdan sonram ermənilərin növbəti işğal hədəfi şuşa idi. Çünki strateji cəhətdən güclü olan şuşa digər rayonları işğal etmələrini ... Şuşa xəyanətindən 26 il keçir... Şuşanı necə itirdik. Ölkədə baş verən siyasi hadisələr Azərbaycanın ərazilərinin işğal olunmasına şərait yaradırdı. Xocalıdan sonram ermənilərin növbəti işğal hədəfi şuşa idi. Çünki strateji cəhətdən güclü olan şuşa digər rayonları işğal etmələrini asanlaşdıracağdı. 1992- ci ilin yanvarında Kərkicahan, fevralında Malıbəyli, Quşçular kəndləri işğal olundu. Şuşa muhasirəyə alındı. Yeni yaradılmağa başlayan hərbi hissələrin Şuşanı mühasirədən çıxarmaq məqsədilə apardığı Daşaltı əməliyyatı satqınçılığ ucbatından uğursuz oldu.

1992-ci ilin aprelində polkovnik-leytenant Elbrus Orucov Şuşaya göndərildi, o, qüvvələri bir araya gətirərək yeni “Şuşa briqadası”nı formalaşdırmalı idi. O,
həmçinin Şuşa , Laçın, Qubadlı, Zəngilanın komendantı təyin olunmuşdu. Onun səyləri heç bir nəticə vermədi. 1992-ci il mayın əvvəlində Şuşa qarnizonunun şəxsi heyəti 1500 nəfərdən ibarət olmalı idi, lakin onların yarıdan çoxu Müdafiə naziri R.Qazıyevin əmri ilə ezamiyyət və məzuniyyətə göndərilmişdi. Şəhərdə yalnız Şuşa briqadasının qərargahı, reyd dəstəsi, “Səbayıl” tank taburu, 5 rayondan gəlmiş könüllülərin dəstələri, yerli milis (polis) qüvvələri qalmışdı.

Ermənistan böyük canlı qüvvə və texnika ilə mayın 7-də axşam Şuşa üzərinə hücuma başladı. Şəhərin az saylı müdafiəçiləri ağır döyüşlərdən sonra səhərisi gün Lıseqor aşırımından Laçına doğru geri çəkilməli oldular. Şuşa döyüşü bir gün davam etdi və hər iki tərəfdən 250-ə qədər adam öldü. Ermənilər öz itgilərinin 58 nəfər olduğunu bildirirdilər. Azərbaycan tərəfindən isə 159 nəfər şəhid olmuş, 22 nəfər itgin düşmüşdü. Şuşanı son tərk edənlərin içərisində məşhur çeçen səhra komandiri olmuş Şamil Basayev də var idi. O, ANS telekanalına verdiyi müsahibəsində bildirirdi: “Şuşanı taleyin hökmünə buraxmışdılar. 700-ə yaxın erməni hücuma keçmişdi. O cür güclü qarnizon və o qədər silahla, həmçinin şəhərin strateji mövqeyini nəzərə almaqla 100 nəfərlik qüvvə şəhəri ən azından bir il müdafiə edə bilərdi. Amma təşkilatçılıq yox idi...”. Sonrakı günlər ərzində ermənilər hücumu davam etdirərək mayın 18-də Laçını ələ keçirdilər. Beləliklə Şuşadan sonram Laçın da süquta uğradı...!
Read more
Şorgözlərin üzü Bəzən şorgöz şəxs elə bir həddə çatır ki, özünü saxlaya bilmir. Hətta ona bu halda ...
Media Removed
Şorgözlərin üzü Bəzən şorgöz şəxs elə bir həddə çatır ki, özünü saxlaya bilmir. Hətta ona bu halda zərbə vursalar belə hiss etməz. İmam Baqirdən (ə) belə bir rəvayət nəql olunmuşdur: Mədinəli cavan oğlan yolda bir qadınla rastlaşır. (Həmin vaxtlar qadınlar baş örtüklərini qulaqlarının ... Şorgözlərin üzü

Bəzən şorgöz şəxs elə bir həddə çatır ki, özünü saxlaya bilmir. Hətta ona bu halda zərbə vursalar belə hiss etməz. İmam Baqirdən (ə) belə bir rəvayət nəql olunmuşdur:
Mədinəli cavan oğlan yolda bir qadınla rastlaşır. (Həmin vaxtlar qadınlar baş örtüklərini qulaqlarının arxasından bağlayırdılar. Bu halda boyun və sinənin bir hissəsi açıqda qalırdı.)
Qadının açıq boyun-boğazını görən cavan oğlan diqqətini ondan çəkə bilmədi. Cavan oğlan gedə-gedə qadının ardınca baxırdı. O, belə bir halda ensiz dar bir küçəyə daxil oldu. O, qadını sanki öz nəzərləri ilə müşayiət edirdi. Elə bu vaxt oğlanın üzü divara dəydi. Divardakı iti bir daş qırığı onun üzünü parçaladı. Beləliklə, o bu haram əməlinin cəzasını aldı. Qadın artıq onun gözləri önündən yox olandan sonra cavan oğlan bir an özünə gəldi. Elə bu vaxt üzündən qan axdığını və üst-başının qana bulaşdığını görüb öz-özünə dedi:
And olsun Allaha! Peyğəmbərin (s) yanına gedib bu macəranı ona danışacağam.
Peyğəmbər (s) cavan oğlanın üz-gözünü qanlı görüb soruşdu: Nə olub? Bu nə haldır?
Oğlan başına gələnləri Peyğəmbərə (s) danışdı.
Elə bu vaxt Cəbrayıl (ə) Allah tərəfindən nazil olub "Möminlər” surəsinin 30 və 31-ci ayələrini Peyğəmbərə (s) nazil etdi: "Şübhəsiz ki, bunda (insanlar üçün) ibrətlər vardır. Həqiqətən, Biz (bəla, müsibət göndərməklə bəndələrimizi) imtahana çəkirik! Onlardan sonra başqa bir nəsil yaratdıq.”
Şorgözlər haqqında
Şorgözlərin aqibətindən söz açmazdan əvvəl burada naməhrəmə baxmaq haqqında nəql olunan bir neçə hədisi qeyd etməyimizi lazım bildik.
1-Peyğəmbər (s) buyurur: "Allah-təala qiyamət günü gözlərini naməhrəm qadına baxmaqla doyduran şəxsin gözlərini alovla dolduracaq.”("Əmali”, Şeyx Səduq, səh. 429; "Biharül-ənvar”, c. 104, səh. 32.)
2-İmam Sadiq (ə) buyurmuşdur: "İblisin zəhərli oxlarından biri də naməhrəmə baxmaqdır ki, heç vaxt boşa getməz. Çox vaxt haram nəzərlərin ardınca uzun-uzadı həsrət gəlir. ("Məhasini-Bərqi”, səh. 109; "Biharül-ənvar”, c. 104, səh. 40.)
3-Həmçinin İsa (ə) bu barədə buyurub: "Naməhrəmə baxmaqdan çəkinin. Çünki naməhrəmə baxan şəxsin qəlbində şəhvət oyanır. Bu da insanın haram yola getməsinə kifayət edir.”("Biharul-ənvar", c. 325; "Səfinətül-bihar”, c.
Read more
Haram yeməklərin acınacaqlı nəticələri Həm dində, həm də müasir elmdə yeməyin insanın bədənində ...
Media Removed
Haram yeməklərin acınacaqlı nəticələri Həm dində, həm də müasir elmdə yeməyin insanın bədənində təsir qoyduğu kimi, ruhunda da mənfi və ya müsbət emosiyalar yaratması artıq çoxdan isbat edilmişdir. Yəni zəhərli yemək insan orqanizmini zəhərləyirsə haram yemək də onun ruhunu zəhərləyir. ... Haram yeməklərin acınacaqlı nəticələri
Həm dində, həm də müasir elmdə yeməyin insanın bədənində təsir qoyduğu kimi, ruhunda da mənfi və ya müsbət emosiyalar yaratması artıq çoxdan isbat edilmişdir.

Yəni zəhərli yemək insan orqanizmini zəhərləyirsə haram yemək də onun ruhunu zəhərləyir. "Maidə" surəsinin 3-cü ayəsində oxuyuruq: “Sizə ölmüş heyvanın əti, qan, donuz əti, Allahdan qeyrisinin adına kəsilənlər və s. haram edildi”. İslamda “haram” olan hər bir şeyin müəyyən səbəbi, kökü var. Məsələn: İslam dinində haram olmuş işlərdən biri də donuz ətini yeməkdir. Təxminən bütün dünyada donuz ətindən istifadə olunur. Qeyri müsəlman xalqlarından çoxu isə onu dadlı bir yemək bilirlər. Müsəlmanlardan bəzisi isə belə deyirlər: İslam dinində nə üçün bu əti yemək haram edilib? Bunun ki, heç bir ziyanı yoxdur! Donuz ətinin bədəndə zərəri “trixin qurdlarının” yaranmasıdırsa, yeni texnika bu qurdları donuz ətində məhv edir. Deməli, bu ətin haram olmasına heç bir dəlil yoxdur. Bu sualın cavabı aydındır. Çünki onlar məsələnin yalnız bir tərəfini nəzərdə tuturlar, yəni onlar təkcə donuz ətinin insanın bədənindəki zərərlərinə nəzər salırlar. Amma onun ruhi ziyanlarından qafildirlər. Donuz çox murdar və iyrənc bir heyvandır. Onun ətində də bu xasiyyət vardır. Donuz ətini yeyən insanlarda da donuzda olan şəhvətçilik və digər iyrənc xasiyyətlər özünü göstərir. Bunda heç bir şəkk yoxdur. Quran (“Maidə”, 42) xain və daş ürəkliləri “çox haram yeyən” adlandırır. Quranda olan bu söz bütün haram yeyən insanlara xəbərdarlıqdır. Çünki onlar da acgöz xainlər kimi, həmişə dinə xəyanət edib dinin qarşısında maneə törətməyi və qanunsuz iş görməyi özlərinin adi işlərinə çeviriblər.

Ümumiyyətlə, haram yeməyin iqtisadi, siyasi, ictimai və cismani zərərləri hamıya bəllidir. Haram yemək insanı həm fərdi, həm də ictimai cəhətdən fəlakətə çəkən ən böyük xətərlərdən biridir. “Bəqərə” surəsinin 188-ci ayəsində oxuyuruq: “Haqsızlıqla bir-birinizin malını yeməyin, insanların mallarının bir qismini günah yolda yemək üçün bilərəkdən rüşvət kimi hakimlərə verməyin”. Bu ayədə hər bir növ haram yeməyi nəhy edəndən sonra, rüşvətxorluq da haram yeməyin bir yolu kimi nəhy olunmuşdur.

Ardı Şərhdə ⬇️⬇️⬇️⬇️
Read more
Tövbənin fəziləti Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sizdən əvvəlki ...
Media Removed
Tövbənin fəziləti Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sizdən əvvəlki ümmətlərdən bir kişi doxsan doqquz adam öldürdü. Dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir rahibi göstərdilər. Onun yanına gəlib belə dedi: “Mən doxsan doqquz adam öldürmüşəm”. ... Tövbənin fəziləti

Allahın Peyğəmbəri salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Sizdən əvvəlki ümmətlərdən bir kişi doxsan doqquz adam öldürdü. Dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir rahibi göstərdilər. Onun yanına gəlib belə dedi: “Mən doxsan doqquz adam öldürmüşəm”. Həmçinin, soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi: “Xeyr!” Həmin adam rahibi də öldürərək bununla sayı yüzə tamamladı. Sonra dünyada ən çox bilənin kim olduğunu soruşdu və ona bir alimi göstərdilər. Onun yanına gəlib yüz adam öldürdüyünü dedi. Həmçinin, soruşdu: “Buna tövbə varmı?” O dedi: “Bəli! Kim tövbə edənlə tövbəsi arasına girə bilər? İnsanların Uca Allaha ibadət etdikləri filan yerə get, onlarla birgə Allaha ibadət elə və öz torpağına qayıtma, çünki ora pis yerdir”. O yola düşüb yolun yarısına çatmışdı ki, ölüm onu haqladı. Ona görə rəhmət və əzab mələkləri öz aralarında mübahisə etməli oldular. Rəhmət mələkləri dedilər: “O tövbə edərək qəlbi ilə Uca Allaha tərəf gəlmişdir.” Əzab mələkləri isə dedilər: “O həqiqətən heç bir xeyir iş görməmişdir”. Onların yanına insan qiyafəsində bir mələk gəldi. Onu öz aralarında hakim təyin etdilər. O dedi: “Bu iki məsafəni (gəldiyi yerdən bura və buradan gedəcəyi yerə qədər) ölçün, hansına yaxın olarsa, ora da aiddir. Ölçdükdə onun gedəcəyi yerə yaxın olduğunu gördülər və onun ruhunu rəhmət mələkləri alıb apardılar”. Qatədə Həsənin belə dediyini rəvayət edir: “Bizə deyildiyinə görə: “Bu adama ölüm gəlincə, o, sinəsiylə (həmin tərəfə doğru) sürünmüşdür”. Həmçinin, Peyğəmbər salləllahu aleyhi və səlləm demişdir: “Bir dəfə Allahın qullarından biri günah iş gördü və: “Ey Rəbbim, mən günah iş gördüm, məni bağışla!”- dedi. Rəbbi öz dərgahında buyurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər (günah işlətmədən) yaşadıqdan sonra yenə günah iş gördü və: “Ey Rəbbim, mən yenə günah iş gördüm, günahımı bağışla!”- dedi. Allah buyurdu: “Mənim qulum bilir ki, onun günahları bağışlayan və onlara görə cəza verən Rəbbi vardır. Mən onu bağışlayıram”. Bu adam Allahın istədiyi qədər yaşadıqdan sonra bir daha günah iş gördü və:
Read more
 #gunel_edviyyat Dünən qoyduğum şəkil sizi deyəsən vadar etdi ki, ədviyyat həftəsini ən çox yazasınız😀 Məndə ...
Media Removed
#gunel_edviyyat Dünən qoyduğum şəkil sizi deyəsən vadar etdi ki, ədviyyat həftəsini ən çox yazasınız😀 Məndə bu həftə sizin üçün ən çox yeməklərdə istifadə etdiyim ədviyyatlardan yazacam. Hansıları ki, məndən çox soruşulur. Siz hansı ədviyyatdan yazmağımı istəyərdiniz? __________________________ Birinci ... #gunel_edviyyat
Dünən qoyduğum şəkil sizi deyəsən vadar etdi ki, ədviyyat həftəsini ən çox yazasınız😀

Məndə bu həftə sizin üçün ən çox yeməklərdə istifadə etdiyim ədviyyatlardan yazacam. Hansıları ki, məndən çox soruşulur. Siz hansı ədviyyatdan yazmağımı istəyərdiniz?
__________________________

Birinci yazacağım ədviyyat:

PAPRİKA - ədviyyatı.
Şirin saplaqlı istiotdan hazırlanan toz şəklində ədviyyat.
Onun üçün istiotlar əvvəl qurudulur daha sonra isə toz şəklinə üyüdülür.
Çox ətirlidir, az şirinliyi və eyni zamanda pikantlığı var.
Ən çox Meksika, İspaniya, Türk mətbəxlərində istifadə olunur.
_____________________________

Harda istifadə olunur?
Ən çox ət yeməklərinə yarasır: toyuq, mal, quzu.
Şorbalara əsasən qırmızı rənq və bibər dadı verdiyi üçün qatılır.
Souslara istifadə olunur, məsələn hazır aldığımız Barbeku sousuna paprika dad verir.
Tərəvəz yeməklərində istifadə edə bilərsiniz.
_______________________________

Paprikanən xeyiri nədir?
Metobalizmı sürətləndirir.
Paprika vitamin C deposudur və sitrus meyvələrindən daha çox vitamin C özündə saxlayır.
Böyük marketlərdə üstündə Paprika yazısı ilə satılır.
Read more
Trời qơi 12h kém khuya ồi ngồi rep được lơi lơi bớt ràu thả cái điện thoại xún đi rửa mặt zô là hắn mọc ra ...
Media Removed
Trời qơi 12h kém khuya ồi ngồi rep được lơi lơi bớt ràu thả cái điện thoại xún đi rửa mặt zô là hắn mọc ra như nấm . Sơ sơ check xíu vài phút mà 9 cái inbox cho riêng #siêu_phẩm_1 rồi đó, còn mớ chưa rep nữa ko dám nghĩ tới lun , ce coai tính sao tính nha !! —— Bn năm bán hàng chỉ duy nhứt thứ kinh điển mà ko ... Trời qơi 12h kém khuya ồi ngồi rep được lơi lơi bớt ràu thả cái điện thoại xún đi rửa mặt zô là hắn mọc ra như nấm 🙈. Sơ sơ check xíu vài phút mà 9 cái inbox cho riêng #siêu_phẩm_1 rồi đó, còn mớ chưa rep nữa ko dám nghĩ tới lun 😅 , ce coai tính sao tính nha !!
——
🔥 Bn năm bán hàng chỉ duy nhứt thứ kinh điển mà ko ai thoát được đó là mụn đầu đen mụn cám, 1000 khách là 1001 người đau đầu, đúng hông ce, ko trật đi đâu lun =))).
🙅🏻‍♀️ Nếu giờ tui nói tui đã xử lí được cái điên đầu này cho ce ce thích hem ??
.
‼️ Đã ko chơi thì thôi chơi là chơi hàng #hịn nha ce !!!
🔥Taiwan No.1 #Bestselling nha.
🔥Cực kì nổi tiếng, ko chỉ ở Đài mà còn là #bestseller ở Sing và Trung.
🔥Đang là đề tài của bao nhiêu #blogger Đài và Trung bởi lí do ẻm có tác dụng thật sự trong #lần #đầu #tiên đó ạ.
‼️‼️ Giá vẫn iu chương #150k / hũ 50ml ,đợt này chịu ship đường air mắc lòi ra luôn đó ce ơi mà vẫn giữ giá vì bik nhiều ce đợi lắm nè.
‼️‼️ Vào đây xem cụ thể hơn nhé : #siêu_phẩm_1
👉🏻 Bao nhiêu bã nhờn, bụi bẩn, #mụn #cám #mụn #đầu #đen đều được loại bỏ sạch sẽ hoàn toàn. Đặc biệt #mụn #ẩn sẽ có dấu hiệu trồi dần lên để lấy ra dễ dàng hơn nha, ce bik thể loại mụn này ko trồi lên thì mãi chẳng bao giờ hết dứt điểm mà ẩn mãi dưới da và lây lan nữa í !
👉🏻1 tuần xài 1 lần thôi là da đủ sạch và mướt rồi ce ạ , #BAO #SẠCH #BAO #LÁNG #BÓNG luôn nha 🤩
👉🏻Đây là mask dạng thạch jelly, thành phần chủ yếu là tinh than tre - chỉ cần search google là cả mớ công dụng tốt cho da nhé.
👉 Em này cực kỳ cần thiết với mọi loại da, giúp giảm thiểu mụn ẩn, loại bỏ mụn cám , mụn đầu đen, sợi bã nhờn, làm sạch sâu từng chân lông và cấp ẩm tốt nên ko sợ khô da.
‼️ HDSD :
💕B1: Dùng muỗng thoa đều mask ít nhất là 3mm nha, đắp quá mỏng sẽ ko phát huy được tác dụng đâu nha.
💕B2 : Sau ít nhất là 40p , dùng muỗng gạt hết lớp Gel, rửa mặt sạch, lúc này sẽ thấy có hiện tưởng trồi mụn ở cằm và 2 bên cánh mũi , đầu mũi và 2 bên má, có thể dùng cây nặn mụn / tăm bông / tay sạch nặn nhẹ nhé, lúc này mụn đã trồi lên rồi, ko cần phải đè lực mạnh đâu cứ ra pưng pưng luôn đó hehe thần kì thật đó !
💕B3: Sau khi xử lí hết đống mụn, rửa lại mặt, lau toner và tiếp tục chăm sóc da như bình thường.
Read more
History bölümündə etdiyim paylaşımlar çox müzakirələrin səbəbi oldu. Bəzi xanımlarımız hələ ...
Media Removed
History bölümündə etdiyim paylaşımlar çox müzakirələrin səbəbi oldu. Bəzi xanımlarımız hələ də dediklərimi (bunları tək mən yox, dünyada bir çox avtoritetli bloger, stilist və jurnallar tərəfindən deyilir və yazılır), amma şadam ki, bir çox mənə gələn mesaj dəstək və razılıq sözləri ... History bölümündə etdiyim paylaşımlar çox müzakirələrin səbəbi oldu. Bəzi xanımlarımız hələ də dediklərimi (bunları tək mən yox, dünyada bir çox avtoritetli bloger, stilist və jurnallar tərəfindən deyilir və yazılır), amma şadam ki, bir çox mənə gələn mesaj dəstək və razılıq sözləri ilə gəldi. Və təbii ki aralarında geyim barədə, kombin necə yaradmaq və s. kimi suallar gəlir. Bunları nəzərə alaraq düşündüm ki, sizi dəb, düzgün qidalanma, idman barədə və ya hansısa digər maraqlandıran suallarınız varsa bir canlı yayın edib cavablandırım. Suallarınızı həm bu postun altına, həm directə, həm də təbii ki, canlı yayın zamanı verə bilərsiniz. Nə düşünürsüz, edək? 😊😋
———————————————————————————- Сделанные мной публикации в разделе историй стали поводом для обширных обсуждений. К сожалению некоторые наши девушки всё ещё не могут понять и принять то, что я сказала (а так же говорят и пишут авторитетные в мире блогеры, стилисты, сайты и журналы моды). Но я рада, что многие пришедшие мне сообщения были со словами поддержки и одобрения. Так же приходят вопросы о моде, сочетании вещей и т.д. Учитывая всё это я подумала, что было бы не плохо сделать прямой эфир, в котором я могла бы ответить на все интересующие вас вопросы о моде, спорте, правильном питании или может что-то ещё. Вопросы можете задавать как под этим постом, так в дайрект и конечно в самом прямом эфире. Ну что думаете, сделаем? 😊😋
Read more
Və nəhayət 30 yaşda olduq amma 30 qram ağlımız olmadı<span class="emoji emoji1f601"></span> Daxilimdə sanki hələdə uşaqam inanmıram ...
Media Removed
Və nəhayət 30 yaşda olduq amma 30 qram ağlımız olmadı Daxilimdə sanki hələdə uşaqam inanmıram 30 yaşım olduğuna qəribə bir duyğudu.Rəbbimin mənə bəxş etdiyi ömrün yarısını geridə qoyduq artıq.Bu günə qədər yanımda olub mənə dəstək olan ailəmə bütün dostlarıma əzizlərimə dərin minnətdarlığımı ... Və nəhayət 30 yaşda olduq amma 30 qram ağlımız olmadı😁 Daxilimdə sanki hələdə uşaqam inanmıram 30 yaşım olduğuna qəribə bir duyğudu.Rəbbimin mənə bəxş etdiyi ömrün yarısını geridə qoyduq artıq.Bu günə qədər yanımda olub mənə dəstək olan ailəmə bütün dostlarıma əzizlərimə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.Əsasda bu günə qədər bizləri tək başına, öz ömrünü sərf edərək böyüdən anamın əllərindən öpürəm.Rəbbim geridə qalan ömrümü imanla ixlasla şərəflə yaşayanlardan etsin.Day nə vaxt tərpənirsən deyib əsəbləşdirməyin məni az qalıb😹 Azcada olsa sizlərə təbəssüm bəxş etmişəmsə bundan çox məmnunam.Allah şahit necə çətin üzgün günlərim olub amma yenədə sizlərə azcada olsa pozitiv bəxş etmək istəmişəm.Kiminsə xətrinədə deymişəmsə haqqınızı halal edin..Yaş ciddi yaşdı bəlkə sabah başımı yerə qoydum halallıq yaxşı şeydi)))
Read more
Nə qədər gözəldir özünü tanıyaraq, sevmək!? Sənin bığlarının formasını, ya döyməni, ya qırmızı ...
Media Removed
Nə qədər gözəldir özünü tanıyaraq, sevmək!? Sənin bığlarının formasını, ya döyməni, ya qırmızı donunu, ya yaşıl saçlarını, ya dilindəki pirsinqi, ya tennis sevməyini, filankəslə dostluğunu, motosikl sürməyini, rok dinləməyini, onunla görüşməyini, həddindən artıq arıq olmağını ... Nə qədər gözəldir özünü tanıyaraq, sevmək!? Sənin bığlarının formasını, ya döyməni, ya qırmızı donunu, ya yaşıl saçlarını, ya dilindəki pirsinqi, ya tennis sevməyini, filankəslə dostluğunu, motosikl sürməyini, rok dinləməyini, onunla görüşməyini, həddindən artıq arıq olmağını və daha nələri-nələri sevməyən CƏMİYYƏTİ BOŞVERMƏK...o daxili azadlıq hissi, müstəqil verdiyin qərarlar, özünü qəbul edib, öz istəyini üstün tutmaq, "Adamlar nə deyər" filmindəki adamları xəyalən "Antarktidaya" göndərib, yaşamaq nə gözəldir...?! Özün istədiyin kimi görünmək, öz istəyini hamıdan vacib tutmaq nə gözəldir!? Görmək istədiyin insanları ətrafında saxlamaq, yalnız danışmaq istədiklərinlə danışmaq, sırf sevdiyin peşəylə məşğul olmaq nə gözəldir! ? Səhvlərinlə, ideal olmamağınla, özünlə razılaşmaq, nə gözəldir?! Bacararsan bunu?
Read more
Xalq artisti Flora Kərimova əməkdar artist Röya haqda növbəti dəfə köşə yazıb. Həmin yazını təqdim ...
Media Removed
Xalq artisti Flora Kərimova əməkdar artist Röya haqda növbəti dəfə köşə yazıb. Həmin yazını təqdim edirik: Sənin növbəti cəfəngiyatına cavab: Mən sənin öyrətdiyin insanların, məni söymək üçün hər gün sifarişinlə açılan yeni səhifələrin demaqoqluğuna fürsət verməmək, həm də sonrakı ... Xalq artisti Flora Kərimova əməkdar artist Röya haqda növbəti dəfə köşə yazıb. Həmin yazını təqdim edirik:

Sənin növbəti cəfəngiyatına cavab: Mən sənin öyrətdiyin insanların, məni söymək üçün hər gün sifarişinlə açılan yeni səhifələrin demaqoqluğuna fürsət verməmək, həm də sonrakı günlərin tarixləri ilə əlaqədar bu yazını konsertindən bir həftə sonra dərc edirəm.

Röya, elə nağıl danışırsan ki, səni tanımayan elə bilər, Peyğəmbərdən hədis deyirsən!

Başı bağlı olan-olmayan, imanlı-imansız - hamı kefindən, qeyri-kefindən əxlaqsızlığı seçənlərdən ötrü dua etməsə, Cəhənnəmə düşəcək? Belə çıxır ki, başını saxlamaqdan ötrü kiminsə atasını söyən Röya Cənnətə düşəcək, amma Röyaya dua etməyənlər Cəhənnəmdə yanacaq! Sən bu nağıllarla nəyi təbliğ edirsən, nəyi aşılayırsan...? Sən, Röya müzakirə olunduğunda nəinki ANALIĞIN, hətta BACILIĞIN, QIZLIĞIN, ÖVLADLIĞIN DA mövzudur. Əgər sən özünü Madonna, Beyons ilə bir tutursansa, öz sözünlə desək, 40 yaşında bir müğənni - sən indiyə qədər şou ya iyrənccəsinə vulqarlığın fərqində deyilsənsə, çətin bundan sonra olasan.

Sən AZƏRBAYCANI təmsil edirsən və sənin ANALIQ MƏSULİYYƏTİNDƏN gedir söhbət, "ANA" adından yox!

Bu dünya kimləri yetişdirmədi, kimləri sənətin zirvəsində illərlə saxlayıb yerə çırpmadı, kimləri şöhrətin baş gicəlləndirən dadı ilə aldadıb illərlə evində təkliyə düçar etmədi!

Sənə dünyasını dəyişən Azərbaycan müğənnisi görk olmadısa, BÖYÜK sənəti, səsi böyük olan Hyustonun özünün həyatına, övladının taleyinə bir bax! Bəzən gələcəyi düşünməməyin nə faciələrə gətirdiyini bilmək lazımdır.

Sənin övladına verəcəyin tərbiyə sənin davranışındır və əməllərindir. Bir neçə həftə əvvəl oturuşunun, hərəkətlərinin şahidi olduq. Mənim səndən iki dəfə böyük oğlum, kamillik yaşında qızım, 26-18 yaşlarında oğul nəvələrim var. Və onlar utanmadan, FƏXRLƏ mənə ANAM-NƏNƏM deyə bilir, bu, mənim qazancımdır. Kaş sənin də oğlun nəvələrim yaşında olanda sənə - "Röya mənim anamdır" deyə bilsin, bu isə hələ sual altındadır. Gələcək göstərəcək.
Ardı şərh bölməsində⬇⬇
Read more
 #yaAllah<span class="emoji emoji2764"></span>️ Əgər dinlə əxlaq elminin rabitəsinə diqqət etsək görərik ki, bu rabitə ümum ilə xüsusun ...
Media Removed
#yaAllah️ Əgər dinlə əxlaq elminin rabitəsinə diqqət etsək görərik ki, bu rabitə ümum ilə xüsusun rabitəsidir. Yəni din ibarətdir: əqaid, əxlaq, əməli əhkamlar. Ancaq insanda olan dinlə əxlaqın rabitəsini gözdən keçirtsək görərik ki, dinlə əxlaqın rabitəsi mükəmməl bir rabitədir. ... #yaAllah❤️ Əgər dinlə əxlaq elminin rabitəsinə diqqət etsək görərik ki, bu rabitə ümum ilə xüsusun rabitəsidir. Yəni din ibarətdir: əqaid, əxlaq, əməli əhkamlar. Ancaq insanda olan dinlə əxlaqın rabitəsini gözdən keçirtsək görərik ki, dinlə əxlaqın rabitəsi mükəmməl bir rabitədir. Din gəlib ki, əxlaqı təkmilləşdirsin.
Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: "Mən əxlaqın yaxşılıqlarını təkmilləşdirmək üçün məbus olmuşam”. Ona görə də hər iki halda din və dindarlıq əxlaqsız olmaz. Əxlaq da din olmadan naqis qalar.

İslam əxlaqının tövhid kimi kökləri vardır. Din həqiqətdə əxlaq sütununun üzərində qurulmuşdur. Allaha etiqad bəsləmək bütün əxlaq fəaliyyətlərinin mehvəridir. İnsanda Allaha yaxınlaşmaq stimulu yardır.

Şəhid Mütəhhəri buyurur: "Allahı tanımaq - əxlaqın sütunudur. Insaniyyət əxlaq olmadan məna kəsb etməz. Həm də mənəvi məsələ əxlaq olmadan məna qazanmaz. O zaman ki, bəşər ruhunda sütun olmaz, insanlıq nə üçün olar? (Bu əxlaqın) sütunu yoxdur”. Belə bir sual yaranır ki, əgər iman olmadan əxlaqlı olmaq mümkün deyilsə, bəs niyə Avropa ölkələrinin bir çoxunda yalandan, töhmətdən, oğurluqdan çəkinirlər?
Şəhid Mütəhərri bu haqda buyurur: "Bu sözləri çox eşitmişəm. İnsanın üç növ mənliyi vardır.

1. Şəxsi mənliyi.
Bəzi vaxtlar insan ancaq özünü görür və ətrafında elə bir dairə çəkib ki, özündən başqasını görməsin. Özündən başqa hamısı bu dairədən xaricdə qalırlar. Bu, özünə pərəstişin zəif formasıdır.

2. Ailə mənliyi.
Bəzi vaxtlar insan ancaq öz ailəsini görür. Onunla çox gözəl və mehriban rəftar edir. Ancaq evdən bayırda bütün rəzil sifətlərini nümayiş etdirir.

3. Milli mənlik.
Bəzən görürük ki, insan öz millətindən başqasını görmür və bu ailə mənliyinə bənzəyir. Yəni ailə üzvlərinə qarşı düz danışar və mehribandır, öz millətinə qarşı mehribandır, ancaq başqa millətlərə qarşı belə deyildir. Avropa ölkələri də bu cürdür. Öz millətinin etdiklərini dəyərli hesab edir, ancaq başqa millətləri saymamazlığa vurur”. Nəticədə demək olar ki, din və əxlaq bir-birindən ayrılmaz bir varlıqdır. Dinsiz əxlaqın mənası olmadığı kimi, əxlaqsız dinin də dəyəri olmaz. Hər ikisi bir-biri ilə rabitədə həqiqi din və dindarı yaradarlar.
#ahlibeyt14mesum
ARDI👇
Read more
Bağışla bizi Anar...Bağışla ona görə ki, sənin ölümünə səbəb olan bəzi klavyatura qəhrəmanları, indi də səhifələrində reytinq qazanmaq naminə valideynlərinin fəryadını, dəfnindən çəkilən videoları paylaşıb, izləyici qaldırmaqla məşğuldur... Sən Milli Rep'in banisi kimi, #AnarNagilbaz ... Bağışla bizi Anar...Bağışla ona görə ki, sənin ölümünə səbəb olan bəzi klavyatura qəhrəmanları, indi də səhifələrində reytinq qazanmaq naminə valideynlərinin fəryadını, dəfnindən çəkilən videoları paylaşıb, izləyici qaldırmaqla məşğuldur... Sən Milli Rep'in banisi kimi, #AnarNagilbaz zirvəsinin sahibi kimi gözlərini bu fani dünya ilə birdəfəlik vidalaşdın. Allah-Təala etdiyin günahları bağışlasın. Şəxsən mən səni mərd oğul kimi həmişə xatırlayacağam... Bu paylaşımı etdiyim an 24 il bundan əvvəl yaşadığım hadisə kino lenti kimi gözümün önündə canlandı... 1994-cü ilin oktyabr ayında keçmiş Politexnik texnikumunun akt zalında Anar anşlaqlı konsert vermişdi. Böyük qardaşımın sayəsində onunla şəxsən tanış olmaq imkanım oldu. İncəsənətə olan həvəsimdən ürəkdolusu danışdığımı görüb, səbrlə məni sona
qədər dinlədi. Və sonda bir söz dedi: "Arzularının ardınca get". Bu görüşdən iki sonra mətbuatda məqalələrim çap olunmağa başladı. Amma mənim Anarla ilk müsabəm 1999-cu ilə təsadüf etdi. İndiki Heydər Əliyev adına İdman-Konsert Kompleksinin səhnəsində onun növbəti izdihamlı konserti baş tutmuşdu. Kulisdə jurnalistlər açıqlama almaq üçün uzun növbə yaratmışdı. Otağının qarşısındakı cangüdənlər isə reperin yorğun olduğunu əsas gətirib, məkanı tərk etməyimizi istəyirdi. Foyedəki səs-küyə biganə qalmayan Anar, qapını açıb hər kəsə müsahibə verəcəyini söylədi. Mini konfransda Nağılbaz qəfldən gözlərimin içinə baxıb: "Oooooo, gör kimi görürəm, arzularının ardınca gedən qaqaşım"- dedi... Sözün həqiqi mənasında şoka düşdüm. 5 il bundan əvvəlki görüşümüzü xatırlayıb, iddialı yeniyetmənin jurnalistə çevrilməsindən fəxrlə danışmağa başladı...Bilmirəm nədəndir, mən sadəcə bu hadisəni sizinlə bölüşmək istədim.. Anar Nağılbaz artıq bir neçə saatdır haqq dünyasına qovuşub...Heç olmasa onu son mənzilində narahat etməyək...Ruhuna dua oxuya bilməyənlər, heç olmasa sussun!!! İcazə verin qəlbi dağlı ana və atası dərdlərini ovutmağa çalışsın...Allah-Təala ruhunu şad, məzarını nura qərq eləsin Anar🙏🙏🙏🙏 P.S. Mərhum reperin xalq artisti @brilliant_dadashova_official ilə oxuduğu bu duetini çox sevirəm. 2002 ci ildə lentə alınan bu ifa hələ də aktuallığını itirmir❣❣❣
Read more
"Bir el misalı var: "Hamıya it hürəndə, mənə də çaqqallar uluyar". Axşam.az xəbər verir ki, bu sözləri ...
Media Removed
"Bir el misalı var: "Hamıya it hürəndə, mənə də çaqqallar uluyar". Axşam.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Ramal İsrafilov ötən gün onu döyməklə hədələyən Niyam Səlami haqda deyib. Həmkarını tənqid edən ifaçı onun haqda sərt fikirlər səsləndirib: "Mənim insanlığıma, sənətimə, ... "Bir el misalı var: "Hamıya it hürəndə, mənə də çaqqallar uluyar". Axşam.az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Ramal İsrafilov ötən gün onu döyməklə hədələyən Niyam Səlami haqda deyib. Həmkarını tənqid edən ifaçı onun haqda sərt fikirlər səsləndirib: "Mənim insanlığıma, sənətimə, xasiyyətimə qiymət verəcək ən son adam sənsən. Hələ ki, efirdən dərs keçəcək statusda deyilsən. Efir mədəniyyətini də səndən öyrənəcək adam deyiləm. Nəyə ixtiyarım, haqqım çatır, buna sən yox, mən qərar verirəm. Öncə haqqı öyrən, sonra kimin haqlı olduğunu öyrənərsən". İfaçı Niyama aşbaz deməklə onu təhqir etmədiyini bildirib: "Efirdən birinə aşbaz demək təhqir yox, hərəni öz adı və peşəsi ilə çağırmaqdır. Müsahibəmdə dediklərimi təhqir hesab edirsənsə, buyur, ver məhkəməyə, amma efirdən təhdid eləmə. Unutma ki, efirdən deyilən hər bir təhdid cinayət işinin başlanması üçün sübutdur". Ramal Niyama mahnı verməsi məsələsinə də toxunub: "Deyirsən ki, sənə mahnı vermişəm. Bəli, "Sənə haram əllər dəymiş" adlı mahnıdır. Elə o mahnı da sənə haram olsun. Sənə mahnını hədiyyə etmişəm, pulla satmamışam. Mahnı hədiyyə edən bəstəkarmı müğəniyə hörmət etməlidir, yoxsa, hədiyyə alan sənin kimi oxuyançılarmı pulsuz mahnı aldığı bəstəkara? Mədəniyyəti və tərbiyəsi olan kəs, əlbəttə ki, hədiyyə verən bəstəkara dəyər verməlidir. Yoxsa sənin kimi çıxıb efirdə şəklimi yerə tullayıb, səviyyəsiz müsahibəyə yol açacaq ifadələr işlətməzdi. Amma səni də qınamıram. Hər kəs öz səviyyəsinə görə danışa bilir, nə az, nə də çox". Səlaminin "Ramal ağzına gələni danışır" sözlərinə isə sənətçi belə reaksiya verib: "Səndən fərqli olaraq, mən ağzıma gələni yox, ağlıma gələni danışıram. Bunu anlamaq üçün də gərək səndə ağıl ola. Bu gedişlə, çətin ki, dediklərimdən baş açasan. Mövlanənin gözəl sözü var: "Bir cümlə yetər sözdən anlayana, dastan yazsan təsir etməz sözdən anlamayana". Çox şükür, kiminsə qarşısında üz-üzə gələndə utanılacaq işim yoxdur. Nə işim varsa, səninkindən azdır ki, çox deyil. Hələ ki, sən o adam deyilsən üzünə baxmağa üzüm olmaya. Bəli, səndən fərqli olaraq, mən sadəcə mahnı ifa etmirəm, bəstəkaram, yemək bişirməyi də bilirəm, lazım olanda özüm öz stilistliyimi də edirəm. İndi sənin istedadsız
Read more
Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin ...
Media Removed
Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin Allahı xatırlaması, Onun mövcudluğunu duyması və bu duyğudan zövq alması kimi mənalandırılır. Zikr həm də Qurani-kərimin adlarından biridir. Çünki bu kitabda Allahın mövcudluğu, sifətləri ... Allahı zikr edin ki... Zikr sözünün ərəb dilindən tərcüməsi "xatırlamaq" deməkdir. Bəndənin Allahı xatırlaması, Onun mövcudluğunu duyması və bu duyğudan zövq alması kimi mənalandırılır.

Zikr həm də Qurani-kərimin adlarından biridir. Çünki bu kitabda Allahın mövcudluğu, sifətləri və Ona iman gətirməyin zərurəti insanlara dönə-dönə xatırladılır: “Bu (Quran) nazil etdiyimiz mübarək bir zikrdir. İndi siz onu inkarmı edirsiniz?” (Ənbiya, 50). Qurani-kərimdə Allahı tez-tez və hər an zikr etmək insanlara əmr olunur: “Ey iman gətirənlər! Allahı çox zikr edin!” (Əhzab, 41). “Siz məni zikr edin ki, mən də sizi zikr edim” (Bəqərə, 152). Məşhur təfsirçi İmam Fəxr Razi yazır ki, Allah-təalanın bu ayədəki məqsədləri aşağıdakılar ola bilər: Siz məni itaətlə zikr edin ki, mən də sizi rəhmətimlə zikr edim. Siz məni dualarınızla zikr edin, mən də o duaları müstəcab edim. Siz mənim verdiyim nemətlərə şükr və həmd edin, mən də nemətləri artırım. Siz məni bu dünyada zikr edin, mən də sizi axirətdə zikr edim. Siz məni şadlıq və rifah halında zikr edin ki, mən də sizi bəla və müsibət anında zikr edim. Siz mənim yolumda cihad etməklə məni zikr edin, mən də sizi hidayət etməklə zikr edim. Siz məni Rəbb kimi tanıyıb zikr edin, mən də sizə mərhəmət edib özümə bəndə saymaqla zikr edim... (Fəxr Razi. Məfatihül-ğeyb, IV, 159). Hər an və hər vəziyyətdə zikr edən şəxslər Qurani-kərimdə ehtiramla xatırlanır: “O kəslər ki, ayaq üstə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, göylərin və yerin yaradılması haqqında düşünər (və deyərlər): “Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan. Sən pak və müqəddəssən. Bizi cəhənnəm odunun əzabından qoru!” (Ali-İmran, 191). Zikr insanın mənəvi rahatlığı üçün də böyük önəm daşıyır. Zikr edən şəxs özünü Allahın himayəsində hiss edir, çətinliklər və bəlalar onun gözündə rahat görünür: “Bilin ki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar” (Rəd, 28). Dini mənbələrdə Allahın adlarını, Həzrət Fatimənin (ə) təsbihatını zikr etməyin böyük savaba malik olduğu bildirilir. ↘️↘️↘️Ardı şərhdə⬇️⬇️⬇️
Read more
Mənşəyi olmayan reytinq qazanmaq naminə ağızlarına gələni yazan #saytlar #intagram profilləri ...
Media Removed
Mənşəyi olmayan reytinq qazanmaq naminə ağızlarına gələni yazan #saytlar #intagram profilləri və bu profilləri işlədən savadsız, maraqsız, kütbeyin, heç kimə lazım olmayan admin və adminkalar! Dalınız və hünəriniz var idi yazdıqlarımı tam şəkildə təqdim edərdiz! Yazdıqlarımın ... Mənşəyi olmayan reytinq qazanmaq naminə ağızlarına gələni yazan #saytlar #intagram profilləri və bu profilləri işlədən savadsız, maraqsız, kütbeyin, heç kimə lazım olmayan admin və adminkalar! Dalınız və hünəriniz var idi yazdıqlarımı tam şəkildə təqdim edərdiz! Yazdıqlarımın içindən bir cümləni (onuda düzgün olmadan yazmısız) şəkilimin üstünə yapışdırıb paylaşmaqla özünüzü güldürməyin 😂😂😂 onnansa gedin insan hüquqları haqda maddələri oxuyun, tarix elmini oxuyun, kitab oxuyub biraz mütaliyə ilə məşqul olun ki, savadınız artsın. Helə bu profilləri izləyən və yorulmadan barmaqlarına əziyyət verib rəy yazan mundar, tərbiyəsiz izləyicilər sadəcə analarınıza yazığım gəlir. Kimki o rəylərə yazıb ki, “Görəsən hansını eliyib?” Mənsə onlara birdəgəlik cavab olaraq deyirəm ki “Ananız eliyəni eləmişəm” 😂😂 sizdə gedin namaz qılın tövbə edin ki, başqasına atdığınız şərlərə görə Allah sizi bağışlasın! Və beləcə köpəklər tanımadığlarına hürərlər. Hürün nə qədər istəyirsiz arxamca. Əsas dalınız yoxdur üzümə nəsə deməyə! Mən bunlardan hər hansını eləsəydim, heç deməyimə ehtiyac yox idi hamı biləcəkdi! Cünki Bakı balaca şəhərdi! Fəxr edin ki, bunların heç birini etmədən məşhur olan bir müğənni var Azərbaycanda! Bir sözüm 4 aydı yandırır sizi, tüstünüz hər yana yayılıb😂😂😂 gör hər gün bu mundar şou biznesin ayıblarını açsam necə olar? 4 il danişarlar 😂😂 Belə nigaran qalmısızsa kor gözlərinizi açın 18 may 2018 və 30 iyul 2018 tarixində paylaşdıqlarımı yaxşı oxuyun! Allah bu azərbaycanda yaşayan mundar, kütbeyin, savadsız, imansız əhalisinin bir qisminə nə qədər qəzəblənirsə xeyri yoxdu! Amma hər şeyin oz zamanı var! Mən səbrli qızam ☺️ P.S. Allah insanları istədiyi kimi yaratdı, amma istədiyi kimi görmədi! #sevincmusayevasözləri #azərbaycan #azerbaijan #azerbaycan #baku #bakı #baki #instagramazerbaijan #instagrambaku #aztagram #azstagram #aztagramazerbaijan #aztagrambaku #şoubiznes #savadsizliq #kütlə #kutle #instagood #sevincmusayeva 💣☄️💥🔥
Read more
İnsanı Kəmalatdan Geri Salan Haram yeməyin təsirləri Haram yeməyin təsirləri Bir şәхs hәzrәt ...
Media Removed
İnsanı Kəmalatdan Geri Salan Haram yeməyin təsirləri Haram yeməyin təsirləri Bir şәхs hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) yаnınа gәlib әrz еtdi: “Duаlаrımın qәbul оlmаsını istәyirәm.” Әziz Pеyğәmbәrimiz (s) buyurdu: “Yеdiklәrin pаk оlsun, qаrnınа hаrаm qidа dахil еtmә.” Bаşqа bir hәdisdә ... İnsanı Kəmalatdan Geri Salan Haram yeməyin təsirləri Haram yeməyin təsirləri

Bir şәхs hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) yаnınа gәlib әrz еtdi: “Duаlаrımın qәbul оlmаsını istәyirәm.” Әziz Pеyğәmbәrimiz (s) buyurdu: “Yеdiklәrin pаk оlsun, qаrnınа hаrаm qidа dахil еtmә.” Bаşqа bir hәdisdә hәzrәt (s) buyurur: “Duаsının qәbul оlmаsını istәyәn şәхs qidаsını, gәlir yоlunu vә qаzаncını pаk еtsin.” Əhli Beyt (əleyhimus səlam) Hаrаm yеmәyin iki növ tәsiri vаr: dünyа vә ахirәt tәsirləri.
а) Dünyәvi tәsirlәr
1. Duаlаrın qәbul оlunmаmаsı: Rәvаyәtlәrdәn mәlum оlur ki, hаrаm yеyәnin duаlаrı qәbul оlunmur. Qüdsi bir hәdisdә dеyilir: “Yаlnız hаrаm yеyәnin duаsı mәnim dәrgаhımа yеtişmәz.” Bаşqа bir hәdisdә buyurulur: “Аllаh hәzrәt İsаyа (ә) vәhy еtdi ki, Bәni-İsrаil zаlımlаrınа dе: “Bir hаldа ki, hаrаm mаldаn istifаdә еdirsiniz, еvlәrinizdә büt vаr, mәni çаğırmаyın. Аnd içmişәm ki, mәni çаğırаnın duаsını qәbul еdim. Hаrаmхоrlаrın duаsının qәbul еtmәyim оnlаrа lәnәt vә nifrindәn ibаrәtdir.” İslаm Pеyğәmbәri (s) buyurur: “Bir tikә hаrаm yеyәnin duаsı 40 gün qәbul оlunmаz.” Rәvаyәtdә dеyilir: “Hәzrәt Musа (ә) аğlаr hаldа әllәrini sәmаyа аçıb duа еdәn bir şәхs gördü. Аllаh tәrәfindәn Musаyа vәhy оlundu: “О nә qәdәr çаlışsа dа duаsı qәbul оlunmаz. Çünki оnun qаrnındа hаrаm vаr...”
Bir şәхs hәzrәt Pеyğәmbәrin (s) yаnınа gәlib әrz еtdi: “Duаlаrımın qәbul оlmаsını istәyirәm.” Әziz Pеyğәmbәrimiz (s) buyurdu: “Yеdiklәrin pаk оlsun, qаrnınа hаrаm qidа dахil еtmә.” Bаşqа bir hәdisdә hәzrәt (s) buyurur: “Duаsının qәbul оlmаsını istәyәn şәхs qidаsını, gәlir yоlunu vә qаzаncını pаk еtsin.”
2. Sаlеh әmәllәrin qәbul оlunmаmаsı
Tәqvа sаlеh әmәllәrin qәbulu üçün şәrtdir. Hаrаmхоr insаn ilаhi tәqvаnı аyаq аltınа аldığındаn оnun sаlеh әmәllәri qәbul оlunmur. Çохsаylı rәvаyәtlәrdә bәyаn оlunur ki, hаrаmхоrun nаmаzı, hәcci, sәdәqәsi qәbul dеyil. İslаm Pеyğәmbәri (s) bu bаrәdә buyurur: “Hаrаm yеyib ibаdәt еtmәk çınqıl dаş üstә еv tikmәk kimidir.” Bаşqа bir rәvаyәtdә hәzrәt Pеyğәmbәr (s) digәr sәmаvi kitаblаrdаn bеlә nәql еdir: “Hаrаm yеyib хеyir iş görmәk хәlbirlә su dаşımаq kimidir.”
Bir rәvаyәtdә İslаm pеyğәmbәri (s) buyurur: “Bir tikә hаrаm yеyәnin 40 gеcә nаmаzı qәbul оlmаz.
Read more
Allahın ayı xoş gəlir<span class="emoji emoji1f60d"></span><span class="emoji emoji1f337"></span>! “İnsanları hidayət edən, aydın yolu göstərən və haqqı batildən ayıran ...
Media Removed
Allahın ayı xoş gəlir! “İnsanları hidayət edən, aydın yolu göstərən və haqqı batildən ayıran Quran bu ayda - Ramazanda nazil olub. Bu ayı görənlər oruc tutmalıdır... Sizə doğru yol göstərdiyinə görə Allahı böyüklüyü ilə yad edin. Bəlkə şükr edəsiniz”. (Bəqərə:185) Ramazan ayı Allahın ... Allahın ayı xoş gəlir😍🌷! “İnsanları hidayət edən, aydın yolu göstərən və haqqı batildən ayıran Quran bu ayda - Ramazanda nazil olub. Bu ayı görənlər oruc tutmalıdır... Sizə doğru yol göstərdiyinə görə Allahı böyüklüyü ilə yad edin. Bəlkə şükr edəsiniz”. (Bəqərə:185)
Ramazan ayı Allahın bəndələrinə böyük lütfüdür. Peyğəmbərimiz (s) buyuruduğu kimi, bu ay daxil olduqda göyün qapıları açılar və ay boyunca açıq qalar. Ramazan ayının gəlişi ilə bəndələrin üzünə cənnət qapıları açılar, cəhənnəm qapıları bağlanar, şeytanlar zəncirlənər, günahlar isə yanar. İlahi ziyafətə hazırlaşan hər kəs bu mənəvi fəzaya xüsusi hazırlıqla daxil olar.
Bir çox hallarda Ramazan ayının ilk günü gec elan olunur. Məsələ orasındadır ki, ayın görsənməsindən asılı olaraq, eyni qəməri ay 29 və ya 30 gün ola bilər. Ona görə bir çox oruc tutan şaban ayının otuzuncu və Ramazan ayının birinci günü arasında şübhəyə düşürlər. Bu günə şəkk günü deyilir. Yaxşıdır ki, şəkk günü qəzası olan qəza, qəzası olmayan isə müstəhəb oruc tutsun. Məlum olsa ki, həmin gün Ramazan ayının ilk günü idi, həmin oruc Ramazan ayının ilk günün orucu hesab olunacaq.
Ramazan hilalı görsənən gecə ay boyunca oruc tutulacağını niyyət etmək gərəkdir. Hilalı görən zaman ona baxıb aşağıdakı duanı oxumaq olar:
Rəbbi və rəbbukəl-lahu rəbbəl-aləmin. Allahummə əhilləhu əleyna bil-əmni vəl-iman vəs-səlaməti vəl-islam vəl-musaraati ilə mə tuhibbu və turza. Allahummə bərik ləna fi şəhrina haza vərzuqna xəyrah və əunəh vəsrif ənna zurrahu və şərrəh və bəlaəhu və fitnətəh.
Rəbbim və rəbbin aləmlərin rəbbi olan Allahdır! İlahi, bu ayla birgə bizə əmniyyət, iman, salamatlıq və Sənə təslimlik gətir. Qoy bu ayda Sənin sevdiyin və razı olduğun işlərə tələsək. İlahi, bu ayı bizim üçün bərəkətli, onun xeyir və dəstəyini isə nəsibimiz et. Onun zərər və pisliklərini, bəla və pərişanlığını bizdən uzaqlaşdır.
Ramazan ayının ilk gecəsi müstəhəb qüsl almaq tövsiyə olunur. İmkanı olanlar “Səhifeyi-Səccadiyyə” kitabındakı 44-cü münacatı - imam Səccadın (ə) bu mübarək ayın daxil olması münasibətilə oxuduğu duanı oxuya bilər. Habelə, aşağıda göstərilən qaydada dörd rükətli namaz qılmaq da bəyənilir: (ardi komentde)
Read more
 #Onunla tanışlığımız illərə dayanır. Çox tez-tez görüşməsək də, hərdən məclislərdə rastlaşırıq ...
Media Removed
#Onunla tanışlığımız illərə dayanır. Çox tez-tez görüşməsək də, hərdən məclislərdə rastlaşırıq və uzun bir söhbətə dalırıq. Vüsalə Əlizadə uzun müddətdir müsahibə vermir, hər dəfə söhbətimiz uzananda çalışıram müsahibə üçün saqqızını oğurlayım. Nəhayət, 4 ildən sonra müsahibəmiz ... #Onunla tanışlığımız illərə dayanır. Çox tez-tez görüşməsək də, hərdən məclislərdə rastlaşırıq və uzun bir söhbətə dalırıq. Vüsalə Əlizadə uzun müddətdir müsahibə vermir, hər dəfə söhbətimiz uzananda çalışıram müsahibə üçün saqqızını oğurlayım. Nəhayət, 4 ildən sonra müsahibəmiz alındı. Bunu isə onun ad günü günü etmək qərarına gəldik. Bu günə kimi heç bir müsahibimlə 5 saat söhbət etməmişdim. Saat 13:00-da görüşdük. Saat 18:15-dir... Amma biz hələ də söhbət edirik... Təəssüf ki, bütün söhbəti bu yazıya sığdıra bilmərəm.
Axşam.az aparıcı Vüsalə Əlizadə ilə müsahibəni təqdim edir: - Son günlərdə Astanadan tez-tez paylaşımlar edirsiz. Səfərin məqsədi nə idi? - Türkdilli xalqların festivalı keçirilirdi. Bütün türkdilli xalqların bir-biri ilə çox bənzərliyi var. Bu festival da həmin xalqların adət-ənənəsini nümayiş etdirir. Bəzi belə xalqlar var ki, onlara türk dilində danışmaq icazəsi verilmir. Onlar da babalardan qalan mirası daşımaq üçün belə bir festival edir. 11 ildir keçirilir. Amma ilk dəfədir xarici ölkədən aparıcı dəvət olunurdu. Müğənni Roza Zərgərli mənə zəng vurdu ki, bizdən aparıcı istəyirlər, olsa gedərsən? Mən də razılaşdım. Bir neçə aparıcının fotosu göndərilib və məni seçdilər ki, əsl türk görüntüsü var. Sonra da səsimi eşitmək istədilər. Beləcə, seçildim. Qonorarım ödənildi, bütün xərclərim də onlar tərəfindən qarşılandı. İyulun 2-də gedib 6-da qayıtdıq. Din ayrılığını sevmirəm. Amma hardasa şərq ruhluyam. Ona görə də mənə çox doğma gəldi. Çox gözəl təşkil olunmuşdu. Hər ölkə öz milli folklorundan nümunələr təqdim edirdi. Bakıdan əməkdar artist Kamran və tar ifaçımız Sahib getmişdi. Avropa ölkələrindən jurnalistlər gəlmişdi. İlk gün mən də öz milli geyimimizlə səhnəyə çıxdım. Modelyer Gülnarə Xəlilovanın kolleksiyasından milli libas götürdüm. Hər ölkənin təmsilçisi öz milli geyimində qatılmışdı. Amma bizi görəndə deyirdilər ki, siz necə gözəlsiz, geyim, şarm bir-birini tamamlayır. Azərbaycan qadınları başqa cürdür. Makiyaj etməsək belə üzümüzdə özümüzəməxsus cizgilərimiz var. Musiqiçilərimiz də gözəl qarşılandı.
"ÇOXLARI DEYİR Kİ, YEKƏXANADIR"

Davamı Axşam.az saytında... http://axsam.az/?name=xeber&news_id=92075
Read more
Əməkdar artist Röya Ayxanla müğənni Elnarə Xəlilova arasındakı qalmaqal daha da böyüyüb. Axşam.az-ın ...
Media Removed
Əməkdar artist Röya Ayxanla müğənni Elnarə Xəlilova arasındakı qalmaqal daha da böyüyüb. Axşam.az-ın məlumatına görə, Xəlilova Uitni Hyustonun "I have nothing" mahnısını İnstaqramında paylaşıb. İzləyicilər paylaşıma ifaçının Röyaya söz atdığını yazıblar. Bir çoxları mahnını ... Əməkdar artist Röya Ayxanla müğənni Elnarə Xəlilova arasındakı qalmaqal daha da böyüyüb.
Axşam.az-ın məlumatına görə, Xəlilova Uitni Hyustonun "I have nothing" mahnısını İnstaqramında paylaşıb. İzləyicilər paylaşıma ifaçının Röyaya söz atdığını yazıblar. Bir çoxları mahnını Röyanın "Mənə sevgindən bəhs et"inə bənzədiblər. Hətta bəstəkar Muxtar Abseynov da ona "Mən bildim" şərhini yazıb. Elnarə ona "Elə bildim Röyanın mahnısıdır" şərhini yazan izləyicisinə "Oxşayır, yox?" cavabını verib. Röya isə Elnarənin həmin paylaşımını paylaşaraq onu tənqid edib.
Xəlilovanın qarşı tərəfə cavabı gecikməyib. O, paylaşım edərək Röyanın ünvanına sərt sözlər deyib: "İcazə verirsən bu videonu paylaşım? (Fatihə surəsini paylaşıb - red.) Yoxsa bunu da özünə götürəcəksən? Bütöv bir verilişi ("Hər şey daxil" verilişini nəzərdə tutur -red.) mənə həsr etdiyinizə görə demək ki, haqlıyam. Həyatda hamıdan hər şey görmüşəm. Amma səndən bunu gözləmirdim. Qarabağlılara yox, barı tonla kəsdiyimiz çörəyə hörmət edəydin. Mənə "çox sağ ol" demək əvəzinə ünvanıma yazdığın sözlərə bax. Mahnı mahnıya oxşayar da. Mahnını mahnıdan götürərlər. Sənin ünvanına bir söz deyən oldu Röya Ayxan? Mahnında problem var, get onu düzəldənlərin boğazından yapış ki, ətək-ətək pul tökmüşəm sizə, bu nədi eləmisiz? Məni niyə iynələyirsən? Ey ulduzların ulduzu... Ey starların starı. Ey əməkdarların əməkdarı.
Sənə ancaq tərif yağdıranda xoşuna gəlir? Səndə qüsur ola bilməz? Sənin ən böyük problemin də elə budur. Özünə o qədər vurğunsan ki, gözün özündən başqa heç kimi görmür. Bilsəydim özünü təsdiq etmək üçün efirdə erməni mahnısı oxuyanın ümidinə qalacaqsan, heç sənə kömək eləməzdim. Bir düz-əməlli adam yox idi çıxarasız ora? Yazıq Tolik qalmışdı kəkələyə-kəkələyə. Bilmirdi sənin sifarişini yerinə yetirsin, yoxsa veriliş aparsın. Canım, ay Tolik! Səni və Röyanı nə qədər çox istəyirəm bunu yalnız Allah bilir. Amma məhkəmə quranda heç olmasa, qarşı tərəfdən çox demirəm, bircə nəfər obyektivlik üçün çağırmalıydız. Yoxsa elə özünüz çaldız, özünüz oynadız.
Hələ o jurnalist etiraf edir öz diliylə ki, bəli, Elnarə reklam simasıdır. Sonra da deyir iş gör.
Davamı şərhdə...
Read more
İnsanın dünya həyatındakı imtahanın əhəmiyyətli bir istiqaməti də, hər mövzuda həyatının sonuna ...
Media Removed
İnsanın dünya həyatındakı imtahanın əhəmiyyətli bir istiqaməti də, hər mövzuda həyatının sonuna qədər heç ara vermədən səy göstərmək vəziyyətində olmasıdır. Həqiqi Müsəlman olmanın ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri də onsuz da, adamın nə cür şərtlər içərsində olursa olsun, həyatının ... İnsanın dünya həyatındakı imtahanın əhəmiyyətli bir istiqaməti də, hər mövzuda həyatının sonuna qədər heç ara vermədən səy göstərmək vəziyyətində olmasıdır. Həqiqi Müsəlman olmanın ən əhəmiyyətli əlamətlərindən biri də onsuz da, adamın nə cür şərtlər içərsində olursa olsun, həyatının sonuna qədər Quran əxlaqını yaşamaqdan əsla taviz verməməsidir.

Şeytan həyatının sonuna qədər insana vəsvəsə verəcək, insan da həyatının sonuna qədər şeytanın qışqırtmalarına Quran əxlaqıyla qarşı qoyacaq. Nəfsi həyatının sonuna qədər insanı pisliyə çəkməyə çalışacaq, insan da həyatının sonuna qədər nəfsindəki pislikləri məğlub edib yaxşılıqla davranacaq. Ətrafındakı zəif imanlı kəslər həyatının sonuna qədər onu zəifliyə sürüməyə çalışacaq, o da həyatının sonuna qədər eşqlə şövqlə Allaha ibadət etməkdə qətiyyət göstərəcək. Çətinliklər, çətinliklər, imtahanlar həyatının sonuna qədər bir-birinin ardınca gələcək, mömin də bütün bunlara qarşı hər gün, hər an, təkrar-təkrar imanı qətiyyətlik göstərməyə davam edəcək.

Bu səbəbdən insanın yalnız bir gün, iki gün, bir həftə, bir ay ya da bir neçə il əmək verib sonra istirahət etməsi kimi bir vəziyyət dünya həyatında əsla söz mövzusu deyil. İnsan hər yuxudan gözünü açıb oyandığı və şüurunun yerinə gəldiyi andan etibarən, hər gün, ən yaxşı bildiyi, özünü ən yaxşı öyrətdiyi mövzularda belə, yenidən sıfırdan başlıyırmış kimi səy göstərməklə məsuldur.
Read more
Bir cəmiyyət üçün bayram, bir insandan başlayır. Bir insanın qurban seçilmədiyi gün bayramdır. ...
Media Removed
Bir cəmiyyət üçün bayram, bir insandan başlayır. Bir insanın qurban seçilmədiyi gün bayramdır. Bir insanın istər maddi, istərsə mənəvi kiməsə fayda etdiyi gün bayramdır. Bir insan bu dünyaya bir toxum əkirsə, o toxumun filizlənib boy atdığı gün bayramdır. İnsan daha artıqdır. Bir qarın ... Bir cəmiyyət üçün bayram, bir insandan başlayır. Bir insanın qurban seçilmədiyi gün bayramdır. Bir insanın istər maddi, istərsə mənəvi kiməsə fayda etdiyi gün bayramdır. Bir insan bu dünyaya bir toxum əkirsə, o toxumun filizlənib boy atdığı gün bayramdır. İnsan daha artıqdır. Bir qarın yeməkdən və aclıq dərdindən daha artıq. Mənəviyyatı "ət"ə ac olan insan üçün hələ bayram gəlməyib. Başqasını ağladan kəs üçün, dünya da bir cəhənnəmdir.
Öldüyün an "mən bu insanlıq adına boş yaşamadım" deyə bildiyiniz gün, ölüm günü deyil, bayramdır. 100 nəfərdən cəmi bir düz sizsinizsə, məyus olmayın. Sizi indi 1 edən də, keçmişdən gələn 100dən biri olub. Həqiqətlər hər baqidir. Dərd qısa həyatlarındır. Nə kəsirsinizsə kəsin. Bircə bir qəlb, bir ömür, kiminsə arzusunu və xəyalını kəsməyin.
@qadin_dunyasi_officiall ❤️👍🙋
Read more
Axşamınız xeyir dəyərli xanımlar.Bu gün sizlərə iki növ hazırlanan çudu,yəni eyni xəmirdən həm yağda,həm də sobada bişən resept ilə tanış edirəm.Hər iki halda çudular çox dadlı olur🤤 1 kq un (ələnmiş) 100 qr yağ (dayaruşka) 2 ədəd yumurta 2 stəkan süd 100 qr xama 1x/q duz 1 ç/q quru ... Axşamınız xeyir dəyərli xanımlar.Bu gün sizlərə iki növ hazırlanan çudu,yəni eyni xəmirdən həm yağda,həm də sobada bişən resept ilə tanış edirəm.Hər iki halda çudular çox dadlı olur🤤
1 kq un (ələnmiş)
100 qr yağ (dayaruşka)
2 ədəd yumurta
2 stəkan süd
100 qr xama
1x/q duz
1 ç/q quru maya
İçlik üçün:
500 qr mal əti
2 baş soğan
duz, istiot
bitki yağı
Yağlamaq üçün
200 qr əridilmiş kərə yağı
Hazırlanma qaydası:
Öncə xəmiri hazırlayırıq. Mayanı 1 stəkana töküb, üzərinə 3 x/q ilıq süd əlavə edirik.10 dəqiqə köpüklənənədək gözləyirik. 2 stəkan südü qazana töküb, ilıq olanadək ocağın üzərində saxlayırıq. İlıqlanmış südü ocaqdan götürürük. 1 kq unu iri bir qaba ələyib, üzərinə mayanı, duzu, yumurtanı, xama,yağ və 2 stəkan südü töküb, xəmir yoğururuq. Ehtiyac olarsa, yenə un əlavə edirik.  Yumşaq xəmir əldə edənədək yoğururuq. Üzərinə sellofan çəkib, odealla örtürük. 2 saat ərzində xəmirin acımasını gözləyirik.
Xəmirin hazır olmasını gözlədiyimiz müddətdə içlik hazırlayırıq. Əti ətçəkən maşından keçirib, üzərinə biraz su töküb, tavada bişiririk. Suyu quruyana yaxın üzərinə yağ və xırda doğranmış soğan əlavə edirik. Zövqə görə duz və istiot səpib, qiymə hazırlayırıq. İçlik hazırdır.
Vaxt tamam olandan sonra, xəmiri 14 kündəyə ayırıb, üzərini dəsmalla örtüb, yarım saat gözlədirik. Çox yumuşaq və gözoxşayan xəmir alınır. Kənarda yağ əridirik. Beş kündə götürüb Kündələri bir- bir unlayıb, oxlovla çox nazik şəkildə yayırıq. Hər bir kündəni yaydıqdan sonra, üzərini yağlayırıq. Növbə ilə kündələri yayıb, yağlayıb, üst-üstə qoyuruq. Daha rahat olması üçün yaydığınız yuxaları digərinin üzərinə qoyarkən, kənarlarını dartıb uzada bilərsiniz. Ən son yaydığınız yuxanı digərlərinin üzərinə qoyduqdan sonra yağlamağa gərək yoxdur.
Yağlanmış və üst- üstə yığılmış  yuxaları uzununa kəsib rulet formasında bükürük. Kəsilmiş bir lenti götürüb əlimizlə içini oval formada açırıq.(oxlovlada aça bilərsiz) İçinə 2 çay qaşığı içliktən qoyub bükürük və qaba kağız sərib yığırıq. Eyni qayda ilə çudular hazırlanır bükülür.
Hazır çuduların üzərinə sellofan çəkib, 15 dəqiqə də gözlətdikdən sonra, duru yağda qızardırıq və ya üzərinə yumurta sarısı çəkib,qara çörəkotu sərib sobada qızardırıq.
Read more
Bu il martın 2-də Narkoloji Dispanser Mərkəzində 25 xəstənin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı ...
Media Removed
Bu il martın 2-də Narkoloji Dispanser Mərkəzində 25 xəstənin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı detallar məlum olub.  Bu hadisə ilə bağlı cinayət işi artıq məhkəmə baxışına verilib. İttiham tərəfi hadisənin əsas səbəbkarı kimi orada müalicə olunan Məhəmməd Məmmədovu tanıyıb. Belə ... Bu il martın 2-də Narkoloji Dispanser Mərkəzində 25 xəstənin ölümünə səbəb olan yanğınla bağlı detallar məlum olub. 
Bu hadisə ilə bağlı cinayət işi artıq məhkəmə baxışına verilib. İttiham tərəfi hadisənin əsas səbəbkarı kimi orada müalicə olunan Məhəmməd Məmmədovu tanıyıb. Belə ki, o, yanğını törətməkdə təqsirləndirilir. 
M. Məmmədov indi bunu təkzib etsə də, istintaqa ilkin ifadəsində hər şeyi detallı danışaraq etiraf edib:
Məhəmməd Məmmədov 1977-ci ildən Xəzər rayonu Buzaovna qəsəbəsində “BAPO” hərbi təyinatlı zavodda işləyib. 1982-ci ildə zavodun işçisi kimi ona 5 otaqlı mənzil verilib.
O ifadəsində deyib ki, 1993-cü ildə işsiz qalıb və avtomobil təmiri sexlərində işləməyə başlayıb: “Az pul qazandığım üçün arvadımla münasibətim korlandı, buna görə də xoşbəxtliyi spirtli içkidə tapdım. 1998-ci ildə arvadım və oğlum Vahid məni alkoqolizm xəstəsi kimi Narkoloji Mərkəzə yerləşdirdilər. 2015-ci ildə mənə baxması şərti ilə evi Vahidə bağışladım. Bir həftə sonra mənə yenə sərxoş damğası vuraraq xəstəxanaya yerləşdirdilər. Mənim son 20 ilim həmin Mərkəzdə keçib. Müalicə həkimin Afət Məmmədova oğlumla arvadımın sözü ilə hərəkət edərək məni uzun müddət orada saxladı. 2017-ci ilin oktyabrında oradan çıxdım, noyabrın 11-də yenidən ora qaytardılar. Vahidin məni nahaqdan Mərkəzdə saxlamasına görə çox küskün və qəzəbli idim. Eldar həkimin telefonunda Vahidə zəng edib məni oradan çıxartmasını istədim, o isə “hələ orada çox qalacaqsan”, -dedi. 2018-ci il martın 1-i gecə saat 20-21 radələrində tibb bacısı Şəlalə Ələkbərovaya yaxınlaşıb evə buraxılma vaxtımı soruşdum. Şəlalə kitaba baxıb mənim qalma müddətimin martın 1-dən yenidən uzadıldığını dedi. Mən də qəzəblənərək məni saxta sənədlərlə burada saxladıqlarına görə oranı yandırıb, dağıdıb çıxacağımı və gedib Vahidin evini də yandıracağımı dedim. Bu xəbər məni özümü öldürmək həddinə çatdırdı, həmin gecəni yata bilmədim, özümü öldürməyin yollarını fikirləşdim. O gecə bir paçka “astra” siqareti çəkib qurtardım. Səhər 05-06 radələrində qərara gəldim ki, həyatımı bu Mərkəzdə başa vurmaqdansa, özümü yandırıb öldürüm. Buna görə də istifadə etdiyim qara rəngli alışqanla uzandığım çarpayıda,
davam şərh bölməsində⬇
Read more
Əlini səslə! O Əli ki, onun simasında ecazkar və mükəmməl xüsusiyyətlər heyrətamiz şəkildə təzahür ...
Media Removed
Əlini səslə! O Əli ki, onun simasında ecazkar və mükəmməl xüsusiyyətlər heyrətamiz şəkildə təzahür etmişdir! Əlini səslə! Səslə ki, bütün çətinliklərdə və çıxılmaz vəziyyətlərdə sənə yardımçı olsun! Bu aciz və dəyərsiz bəndə daim Allaha möhtacdır. Mən hər bir işimdə o Həzrəti Rəbbimlə ... Əlini səslə! O Əli ki, onun simasında ecazkar və mükəmməl xüsusiyyətlər heyrətamiz şəkildə təzahür etmişdir! Əlini səslə! Səslə ki, bütün çətinliklərdə və çıxılmaz vəziyyətlərdə sənə yardımçı olsun! Bu aciz və dəyərsiz bəndə daim Allaha möhtacdır. Mən hər bir işimdə o Həzrəti Rəbbimlə öz aramda vasitəçi seçib ona arxalanıram. Bu günə qədər və bundan sonra həyatda hər bir addımımı Tanrının lütfünün kölgəsi altında atmışam və atacağam. İlahi! Məni narahat edən, qəlbimi sıxıntıya düçar edən hər bir iş üçün Sənə üz tutub Səni səsləyirəm ki, işlərimdəki düyün açılsın, çətinliklərim həll olunsun. Ey Tanrım! And olsun Sənin əzəmətinə və böyüklüyünə! Ey Muhəmməd (s)! And olsun sənin peyğəmbərliyinə! Və and olsun sənin imamətinə, ilahi rəhbərlik məqamına, ey Əli! Ey Əli! Ey Əli! Gizli və sirli məhəbbətin, lütfün xatirinə... Mənim halımdan xəbərdar ol! Allahın böyüklüyü vəsf edilə bilməz. Sənə qarşı kin-küdurət, pislik və ədavət yürüdənlərə mən də düşmən kəsilirəm! Mənim bütün ehtiyaclarımı təmin edən hər bir şeydən ehtiyacsız olan Allahdır. Və mənə səndən yardım və dəstək yetişir. Sənə inanıram, sənə arxalanıram! «İyyəkə nəbudu və iyyəkə nəstəin» xatirinə! Ey imdada yetənlərin ağası! Mənə yardım et, fəryadıma çat! Ey Həsən və Huseynin atası! Mənim halımdan xəbərdar ol! Ey Tanrının qılıncı! Düşdüyüm vəziyyətdən hali ol! Ey Allaha doğru açılan qapı! Mənim nə halda olduğumdan xəbər tut! Ey Allahın höccəti və Ona doğru aparan haqq yolun bələdçisi! Mənim halımdan xəbərdar ol! Ey Tanrının təyin etdiyi ilahi rəhbər! Düşdüyüm vəziyyətdən hali ol! And olsun o gizli və sirli lütfünə, ey qələbələr qazanan, zəfərlər çalan və hamıya qalib gələn! Səni and verirəm Allahın qüdrət və hakimiyyətinə, halbuki bu qüdrət və hakimiyyət sənin zəfərində və üstünlüyündə təzahür edir. Ey düşmənə qələbə çalıb qalib olan! Ey Allah dostlarına dost olan! Ey ecazkar xüsusiyyətlərə malik olan! Ey Murtəza Əli! Yəqin bilirəm ki, mənə zülmü rəva görmək istəyən hər bir kəsi sən ölüm gətirən ox və qılıncınla qüvvədən salıb yerə yıxarsan. Mən bütün işlərimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən, Uca Tanrı öz bəndələrini görür, eşidir və onların halından xəbərdardır.
Read more
Bəs sizin Brot Haus-dan sevimli çörəyiniz var? <span class="emoji emoji1f60b"></span><span class="emoji emoji2b07"></span>️ Öncəki post çox böyük alındı, sorry <span class="emoji emoji1f648"></span> Amma faydalı ...
Media Removed
Bəs sizin Brot Haus-dan sevimli çörəyiniz var? ️ Öncəki post çox böyük alındı, sorry Amma faydalı məlumat olanda başqa cür alınmır 🤷🏼‍♀️ @brothaus.az -ın çörəylərindən isə hələ çox şey demək olar. Minimun ona görə ki, Bakida digər yerdə onlarsan tapa bilmərik 🤷🏼‍♀️ Əlavə onları qeyd ... Bəs sizin Brot Haus-dan sevimli çörəyiniz var? 😋⬇️ Öncəki post çox böyük alındı, sorry 🙈 Amma faydalı məlumat olanda başqa cür alınmır 🤷🏼‍♀️ @brothaus.az -ın çörəylərindən isə hələ çox şey demək olar. Minimun ona görə ki, Bakida digər yerdə onlarsan tapa bilmərik 🤷🏼‍♀️ Əlavə onları qeyd etmək istərdim ki, burada siz hər zaman yeni bişmiş, təzə çörək əldə edəcəksiniz. Çünki gün ərzində çörək bir neçə dəfə bişirilir. Daha dəqiq desək, səhərdən hər növdən cəmi bir neçə ədəd hazırlanır və sarıldığdan sonra yenilənir. Məncə bu çoox superdi 👌🏼👍🏼 Bəziləri qiymətlərin baha olmasını deyir. Düzdü, çörək üçün ucuz deyil. Lakin daha dərinnən fikirləşsək anlayarıq ki, belə yüksək keyfiyyətli ingrediyentlərdən hazırlanan, diyetik (!!!) və bir çox xəstəlikli insanlara uyğun olan məhsul üçün qiymət realdır. Nəysə, danışmaq çox olar, amma sınamaq başqa məsələ. Mən balqabaq tumlu və kətanla küncütün qarışığı çörəklərin dadına baxıb çooox bəyəndim 👍🏼 Digərilərini də mütləq sınayacam 🌟🍞🥖🥨🥐
———————————————————————————- А у вас есть любимый хлеб из Brot Haus? 😋⬇️ Предыдущий пост получился оочень большим, сорри 🙈 Но когда много полезной информации иначе не получается 🤷🏼‍♀️ А о хлебах @brothaus.az можно говорить ещё очень много. Просто как минимум потому, что в Баку таких больше нигде нет 🤷🏼‍♀️ Хотела так же отметить, что тут вы всегда сможете купить свежеиспечённый хлеб. Потому что готовят его в течении дня несколько раз в небольших количествах, по мере продажи. По моему это ооочень классно 👌🏼👍🏼 Некотоые говорят о высоких ценах. Согласна, не дёшево для хлеба. Но если задуматься, то цена для изделия, в состав которого входят только самые качественные отборные ингредиенты, диетические (!!!) и подходящие к употреблению в случае многих заболеваний, оправдывает себя. В общем, говорить можно очень много, но лучше сразу попробовать. Я вот пробовала хлеб с тыквенными семечками и хлеб со смесью семян льна и кунжута. Оочень вкусно 👍🏼👌🏼 Другие тоже непременно буду пробывать 🌟🥐🍞🥨🥖
Read more
Seyyid Həsən Əbtəhi deyir ki, cavan vaxtlarımda bir dəfə mərhum Hacı Molla Ağacandan soruşdum: ...
Media Removed
Seyyid Həsən Əbtəhi deyir ki, cavan vaxtlarımda bir dəfə mərhum Hacı Molla Ağacandan soruşdum: Nə üçün İmam Zaman (ə)-ı görə bilmirəm? Buyurdu: Çünki, yaşın azdır. Dedim: Əgər ləyaqətdən söz getsə, onda heç kim belə onunla görüşməyə layiq deyil. Əgər o özü lütf etsə, hətta az yaşlı uşaq ... Seyyid Həsən Əbtəhi deyir ki, cavan vaxtlarımda bir dəfə mərhum Hacı Molla Ağacandan soruşdum: Nə üçün İmam Zaman (ə)-ı görə bilmirəm? Buyurdu: Çünki, yaşın azdır. Dedim: Əgər ləyaqətdən söz getsə, onda heç kim belə onunla görüşməyə layiq deyil. Əgər o özü lütf etsə, hətta az yaşlı uşaq olsaq belə bu səadəti bizlərə nəsib edər.
Bu sözüm ona çox xoş gəldi və dedi: Düz deyirsən. Siz sabah axşam İmam Rza (ə)-ın ziyarətgahında axşam namazı vaxtı hazır olun ki, intizarın sona çatacaq.
Həmin gecə ziyarətgahda oldum. Əhval-ruhiyyəm də çox yaxşı idi və mən İmam Zaman (ə)-ın görüşünə nail olacağıma ümid bəsləyirdim. Amma buna müvəffəq ola bilmədim və bundan olduqca təsirlənərək şam yeməyi üçün evə gəldim. Evin yolu dar və qaranlıq küçələrdən keçirdi. Birdən, uzaqdan bədənindəki bütün paltarları, hətta başında yaşıl əmmaməli bir alicənab seyyidin gəldiyini gördüm. Mənə yaxınlaşıb salam verdi, mən də salamının cavabını verdim, amma belə bir qeyri-adi görüşdən dərin fikirə daldım. Fikirləşdim ki, görəsən bu şəxs kim idi? Bu fikirlə müsafirxanaya çatdım. Molla Ağacan məni görcək, bir söz demədən bu misra ilə başlanan bir qəzəli söyləməyə başladı:
Sirlər xəzinəsinin gövhəri o idi ki, keçdi...
Onu dinlədikdən sonra halım tamamilə dəyişildi və başa düşdüm ki, yolda qarşılaşdığım həmin alicənab şəxs İmam Zaman (ə) imiş.
Read more
Xaricilərdə evlənmə: - Flört - Birlikdə yaşama - Ailələrin tanışlığı - Nikah - Ailə və dostlarla ...
Media Removed
Xaricilərdə evlənmə: - Flört - Birlikdə yaşama - Ailələrin tanışlığı - Nikah - Ailə və dostlarla kiçik mərasim - Bal ayı - Normal həyata dönüş Bizdə evlənmə: - Evdəkilərdən gizlin tanışlıq, orda-burda görüşmə - Qızın oğlanla görüşdüyünü etiraf etməyi. Evdə gərginlik, dava-qırğın. - ... Xaricilərdə evlənmə:
- Flört
- Birlikdə yaşama
- Ailələrin tanışlığı
- Nikah
- Ailə və dostlarla kiçik mərasim
- Bal ayı
- Normal həyata dönüş
Bizdə evlənmə:
- Evdəkilərdən gizlin tanışlıq, orda-burda görüşmə
- Qızın oğlanla görüşdüyünü etiraf etməyi. Evdə gərginlik, dava-qırğın.
- Ananın birtəhər atanı yola gətirməyi.
- Oğlanın nəslini araşdırma
- Arvadların tanışlığa gəlməyi
- Kişili-arvadlı elçilik
- Həri
- Söz-söhbət (həridə eltinin anasının iştirak etməməsi)
- Nişan bazarlığı (tanımadığın qadınlar sənə alt-paltarı, tursik zad alır )
- Nişan
- Dava (ucuz komplekt alınıb, qolbaq nazik olub, oğlana qoyulan pijama krujevalı deyil və s. )
- Qurbanlıq (qırmızı ayaqqabılı qoyun)
- Dava (qoyunun qanı yaxşı axmadı)
- Qızın ad günü
- Söz-söhbət (baldız göz süzdürüb)
- Ev bəzəmə (cehizə görə borca girmə, atanın fikir eləməyi, qaynananın bəyənməməyi)
- Gəlinliyin seçilməsi (oğlan zəng vurur: sinəsi açıq olmasın haa )
- Xına (10 barmağını havaya tutub xınalı gəzmə, ovuca baş hərf yazılma, qızın başına fırlanma)
- Yolkəsdi
- Gəlinaparma (qapının ağzında soxasox oynamaq)
- Toy (dünyanın xərci, 85 cür təam, heç vaxt üzünü görmədiyin adamların ot duşi şıdırğı oynamağı)
- Toyda dava (oğlanın yeznəsinin bacanağı qızın xalası oğlunun bibisi nəvəsinin zakazına icazə verməyib )
- Toydan sonra dava (baldız niyə ağ geyinmişdi, gəlin tək olar )
- Yengə
- Üçgünlük
- Bal ayı (oğlangilin kəndinə nənəsinin əlini öpməyə getmək )
- 1 ay sonra: bişey mişey var?
- 1 il sonra: niyə qız doğmusan? Oğlan doğ, nəsil davam eləsin, sən də yerini bərkit...
- 5 il sonra: oğlan tərəfin hələ də toy xərclərini, qız tərəfin cehizin kreditini ödəyib qurtara bilməməsi.
Read more
Hər Bir Mömin Insanın Uc Xislətə Ehtiyacı Vardır. Allahın Adıyla. 11-ci İmamımız İmam Həsən ...
Media Removed
Hər Bir Mömin Insanın Uc Xislətə Ehtiyacı Vardır. Allahın Adıyla. 11-ci İmamımız İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurmuşdur:-"Hər bir mömin insanın 3 xislətə ehtiyacı vardır. Allahdan müvəffəqiyyət, öz nəfsindən olan moizə edən və nəsihəti hər kəsdən qəbul etsin". Allahın salamı olsun ... Hər Bir Mömin Insanın Uc Xislətə Ehtiyacı Vardır.

Allahın Adıyla.
11-ci İmamımız İmam Həsən Əsgəri (ə) buyurmuşdur:-"Hər bir mömin insanın 3 xislətə ehtiyacı vardır. Allahdan müvəffəqiyyət, öz nəfsindən olan moizə edən və nəsihəti hər kəsdən qəbul etsin".
Allahın salamı olsun əziz Peyğəmbərimizə (s.ə.a.s) və onun pak Əhli beytinə. Doğrudan da ürəkdən çıxan söz ürəyə düşər, böyükün və dahinin sözü böyük və misilsiz olar. Ağamızın bu qiymətli sözünün şərhə və izaha ehtiyacı vardır.
1.Allahdan müvəffəqiyyət. Ərəb sözü olan müvəffəqiyyət nə deməkdir? Lüğətə müraciət etdikdə görürük ki, "müvəffəqiyyət"-təvfirul-əsbab deməkdir. Yəni-səbəblərin cəm olmasına müvəffəqiyyət deyilir. Məsələn, bir şəxs elm öyrənmək arzusundadır. Onun elm öyrənməsi üçün bir neçə səbəbə ehtiyacı vardır. Sağlam zehnin olması, layiqli ustad, münasib vaxt, elm öyrənməyə şərait və sairə.... Bu səbəbləri hasil etmək Allahın əlindədir. Qeyd olunan səbəblər hasil olandan sonra , insan o səbəblərdən düzgün istifadə edir. Əgər səbəblər müvəffər olmazsa, o zaman insan heç vaxt elmə yiyələnə biımir. 
Eləcə də insan iman əhli olmaq istəyirsə , bundan ötrü lazım olan səbəblər vardır. Xüsusi zehniyyət və tutum, layiqli tərbiyəçi ki, ona düzgün İlahi yolu nişan versin, Allahın buyurduqlarını yerinə yetirməkdən ötrü sağlam bədən və sairə.... Bütün bu sadaladığımız xüsusiyyətlər bir olan Allahın əlindədir. Ona görə Mövlamız buyurur ki, insanın birinci ehtiyacı olduğu məsələ Allahdan müvəffəqiyyətdir.
2.Öz nəfsindən olan moizə edən. Biz buna öz aramızda "vicdan" deyirik. Hər bir insanın olub keçən hadisələrdən ibrət almasından ötrü, etdiyi pis əməllərdən peşman olmasından ötrü oyaq və ayıq vicdana ehtiyacı vardır. Nəfsi istəklərlə həbs olunmuş , nəfsi istəklərə əsir olan vicdan ayıq və oyaq deyildir. O, artıq sahibini danlamır, sahibini doğru yola səsləmir və sahibini etdiyi günahlardan çəkinməsi üçün ona yardım etmir. Belə "vicdana" sahib olan insan, heç vaxt iman əhli ola bilməz və mömin sayılmaz. Vicdanı ayıq olmayan insana isə xaricdən nə qədər moizə və nəsihət olursa olsun, faydasız və xeyrsizdir. 
3.Nəsihəti hər kəsdən qəbul etmək.
Read more
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən ...
Media Removed
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat  olunsada gözünün  biri 5 faiz, digər gözü isə  10 faiz  görür.  Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında  ... Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat  olunsada gözünün  biri 5 faiz, digər gözü isə  10 faiz  görür.  Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında  3 dəfən əməliyyat olunsada göz görmə fəaliyyəti çox zəifdir. Sonuncu əməliyyatdan sonra həkimlər 15-20 min manat olarsa əməliyyatdan sonra göz görmə qabiliyyəti artacaq.
Arxa uveit xesdeliyidi üç defe emeliyyat olunub dördüncü kere emeliyyat olunması deyiler.Uc emeliyyatdan sonraki neticesi üç beş faizdi .Oda Dünya göz xesdexnsda dediler ki bu qalici faiz deyil mutlak dördüncü kere emeliyyat olunmalıdır sonra sol göz emeliyati bitenden sonra sağ gözü emeliyyatina baslmag lazımdı üç dörd dəfədə  o olacaq.

xahiş edirik hərkəsdən bizə kömək  edin. 1 Manat deyib keçməyin.
Əlaqə ьзьn Atası Abdullayev Sarvan.  051 855 55 28.
Bank hesabı..... KAPİTAL  BANK .. 4169-7332-1270-6464 .. ELNAMƏ  ABDULLAYEVA
Bank hesabı videonu sola çevirib tam şəkildə baxa bilərsiniz
Read more
Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə! Həsən əl-Bəsri rəvayət edir ki, bir kişi vəfat etdi və özündən ...
Media Removed
Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə! Həsən əl-Bəsri rəvayət edir ki, bir kişi vəfat etdi və özündən sonra oğlunu və azad etdiyi köləsini qoyub getdi. Ölərkən azad etdiyi köləsinə oğluna baxmasını vəsiyyət etdi. Uşaq həddi-buluğa çatanadək kölə əlindən gələni əsirgəmədi - ona yaxşı ... Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə!

Həsən əl-Bəsri rəvayət edir ki, bir kişi vəfat etdi və özündən sonra oğlunu və azad etdiyi köləsini qoyub getdi. Ölərkən azad etdiyi köləsinə oğluna baxmasını vəsiyyət etdi. Uşaq həddi-buluğa çatanadək kölə əlindən gələni əsirgəmədi - ona yaxşı baxdı, sonra da onu (öz qızı və ya bacısı ilə) evləndirdi. Bir müddətdən sonra o gənc həmin adama: "Mənim üçün hazırlıq gör, elm dalınca gedəcəyəm!"- dedi. O da onun üçün hazırlıq gördü. Nəhayət o, alimin yanına gəlib ondan elm öyrənmək istədikdə, alim de­di: "Nə vaxt evinə qayıtmaq istəsən, mənə de, sənə gözəl nəsihət edəcəyəm." Bir müddətdən sonra o, alimin yanına gəlib de­di: "Mən evə getmək istəyirəm, mənə nəsihət et!" Alim dedi: "Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə!"
Həsən əl-Bəsri dedi: "Elə bütün xeyir bunlardadır". Milli.Az zikr.az-a istinadən bildirir ki, nəhayət, o çıxıb getdi. O, bu nəsihətləri hələ unutmamışdı. Bunlar cəmi üç nəsihət idi. O gəlib yur­duna çatdıqda miniyindən yerə endi. Evinə gəldikdə orada zövcəsindən ayrı yatmış bir adam gördü. Zövcəsi də yat­mışdı. O, öz-özünə dedi: "Vallahi, mən bilmirəm bunu nə üçün gözləyirəm, nə istəyirəm?" Sonra miniyinin yanına qayıdıb qılıncı götürmək istədikdə öz-özünə dedi: "Allahdan qorx, səbirli ol və tələsmə!"
O, geri qayı­dıb həmin adamın başının üstə dayanıb öz-özünə: "Mən bunu gözlə­yən deyiləm"- dedi və yenidən miniyinin yanına döndü. Qılıncını gö­türmək istədikdə nəsihətləri xatırlayıb geri qayıtdı. Gəlib onun başı­nıın üstə dayandıqda, o adam yuxudan oyan­dı. Oyanan kimi başının üstə duran adamı gördü və onun üstünə atılıb onu qucaqlayıb öpdü və soruşdu: "Məndən ayrıldıqdan sonra nəyə nail oldun?"
O dedi: "Vallahi, sən­dən sonra çoxlu xeyir əldə etdim. Mən bu gecə sənin başınla qılıncım arasında üç dəfə gedib gəldim və səni öldürmək istədim. Lakin öy­rəndiyim elm səni öldürməyə mənə mane oldu". (əl-Buxari, Ədəbul-Mufrad, 583).
Bu gənc zövcəsinin yanında olan adamın onun köləsi, həm də zövcəsinin məhrəmi olduğunu görəndə qəzəbi soyuyur və qəlbindəki şübhələr aradan qalxır. Bu ibrətamiz hekayə dini elm öyrənməyin nə dərəcədə fəzilətli bir əməl olduğunu göstərir.
Read more
Xüsusi təyinatlı qatardan qaçan məhbuslarla bağlı həbs edilən müğənni Fədayə Laçının ibtidai ...
Media Removed
Xüsusi təyinatlı qatardan qaçan məhbuslarla bağlı həbs edilən müğənni Fədayə Laçının ibtidai istintaqa verdiyi ifadə məlum olub. Axşam.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, istintaqa ifadəsində F. Laçın qatardan qaçan və sonradan zərərsizləşdirilən "Qoca” ləqəbli Etibar Məmmədovla ... Xüsusi təyinatlı qatardan qaçan məhbuslarla bağlı həbs edilən müğənni Fədayə Laçının ibtidai istintaqa verdiyi ifadə məlum olub.

Axşam.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, istintaqa ifadəsində F. Laçın qatardan qaçan və sonradan zərərsizləşdirilən "Qoca” ləqəbli Etibar Məmmədovla münasibətlərindən danışıb.

O deyib ki, E. Məmmədovu 2013-cü ildən tanıyır: "Həmin il Hacıqabul rayonunda toyda olarkən Etibarın qardaşı Azadın toyunda da müğənni kimi iştirak etmişəm. Etibarı onda tanımışam. Lakin həmin vaxt onunla heç bir münasibət qurmamışam. Təxminən 2015-ci ilin avqustunda Şirvan şəhərində toy məclisində olarkən müğənni yoldaşlarımdan adı yadımda qalmayan şəxs mənə Hacıqabul rayonunda bir nəfərin ad günündə 1-2 saatlıq oxumağı təklif edib. Mən də həmin müğənni yoldaşın dedikləri ilə razılaşdım, axşam saat 21 radələrində toydan çıxdım. Şadlıq evinin qarşısında gözləyən maşının müşayiəti ilə Hacıqabul rayonuna getdim. Həmin məclisdə 4-5 mahnı ifa etdim. Orada mənə məlum oldu ki, həmin məclis Etibar Məmmədovundur. Həmçinin məclisdən çıxarkən özünü mənə Etibarın arvadı kimi təqdim edən Mahuzər adlı qadın barmağıma üzük taxdı, Etibarın adından hədiyyə olduğunu dedi. Mahuzər məndən mobil nömrəmi istədi. Mən də istifadə etdiyim mobil nömrəni ona verdim. Aradan təxminən 10 gün keçəndən sonra "votsap”da mesaj gəldi. Baxanda mesajı yazan şəxsin Etibar olduğunu gördüm. Mənə “Etibaram, nə sözün olsa, mənə yaza bilərsən”, - məzmunda mesaj yazmışdı. Mən də ona cavabımda “Salam Etibar, necəsən, dostum? Yaxşısanmı?” yazdım. Sonra Etibarla yazışmağa başladıq. Onda bildim ki, Etibar qəzəllər, şeir yazmaqla məşğuldur. Özüm də şair təbiətli insan olduğumdan qəzəlləri, şeriyyatı xoşlayıram. Etibarın da qəzəlləri, şeirləri çox xoşuma gəldi. Həmin vaxtdan Etibara yaxınlıq etməyə başladım. Ümumiyyətlə, bir-birimizi sevdik”. 2015-ci ildə Etibar Məmmədovun həbs olunmasından danışan F. Laçın bildirib ki, həmin il noyabrın 5-də ölüm hadisəsi baş verib: “Bir qədər sonra Etibar Məmmədov “Abdulla” kimi tanıdığım, əsl adı Ağami Əli adlı şəxslə və “Tahir Maqa” ilə birlikdə həbs olundu. Etibar həbs olunduqdan sonra onunla danışa və ya yanına gedə bilməmişəm. Həmin ilin noyabrında məhdudiyyət arad
Read more
Azərbaycanda daha bir körpə ölümü baş verib. 26 yaşlı Aytən Sadıqovanın 7 saylı Doğum Evində dünyaya gətirdiyi 3 kq 500 qram çəkili oğlan uşağı doğuşdan 45 dəqiqə sonra ölüb. Gənc qadın açıqlamasında normal hamiləlik keçirdiyini və hamiləliyin sonuncu həftəsində xəstəxanaya müraciət ... Azərbaycanda daha bir körpə ölümü baş verib. 26 yaşlı Aytən Sadıqovanın 7 saylı Doğum Evində dünyaya gətirdiyi 3 kq 500 qram çəkili oğlan uşağı doğuşdan 45 dəqiqə sonra ölüb.
Gənc qadın açıqlamasında normal hamiləlik keçirdiyini və hamiləliyin sonuncu həftəsində xəstəxanaya müraciət etdiyini bildirir: "Hər ay həkim müayinəsindən keçmişəm. Heç bir problemim olmayıb. Həkim normal doğuşun vaxtını avqustun 12-nə təyin etmişdi. Mənim sancılarım 1 gün əvvəl, 11 avqustda başladı. 7 saylı Doğum Evinə getdim. Normal doğuş üçün problem olduğunu söylədilər, lakin məni evə buraxmadılar. Həyat yoldaşıma doğuşu asanlaşdıran dərman aldırdılar, onun da xeyri olmadı.
Sancılarım dözülməz olduğundan qeysəriyyə əməliyyatı istədik. Hətta anam qışqırıqlarımı eşidib, həkim Səbinə Baharzalovaya dedi ki, nə sənəd lazımdırsa verin, imzalayaq, qızımı əməliyyata salın, təki qızım belə əziyyət çəkməsin.
S.Baharzalova anama və mənə barmağını silkələyərək qışqırdı ki, mənə göstəriş verməyin, nə etmək lazımdırsa, özüm bilirəm. Normalda həkim vəziyyətimə görə qeysəriyyə əməliyyatına qərar verməli idi. Mənim və körpəmin həyatını riskə atmamalı idi". A.Sadıqovanın sözlərinə görə, həkim doğuşu təhqirlərlə həyata keçirib: "Dediyim kimi, sancılarım dözülməz idi və hər dəfə ağrıdan qışqıranda məni təhqir edirdi.
Qışqırırdı ki, doğa bilmirsən, abort etdirərdin, niyə uşaq istəyirsən? Söyüşlərə heç bir reaksiya vermirdim.
Tək istəyim uşağımı sağ-salamat qucağıma almaq idi. Gecə 3-ün yarısında süni doğuş həyata keçirdilər. Doğuşun vaxtı uzandıqca söyüşlərdən zərbələrə keçdilər. Səbinə Baharzalova söyə-söyə dirsəyilə qarnıma zərbələr vururdu. Uşaq sağ doğuldu, amma ağlamadı. Oğlumu sinəmə qoydular, nəfəs alırdı.
Sonra məndən alıb oksigen verdilər. 45 dəqiqə sonra oğlumun öldüyünü xəbər verdilər. Soruşdum ki, niyə? Öz qulağımdan eşitdim ki, dirsəklərilə vuranda uşağın ciyərləri əzilib və açılmayıb. Bilirsiz ölüm səbəbini mənim özümə nə dedilər? Dedilər ki, sən sancı çəkəndə "Ay Allah, mənə ölüm ver" dediyin üçün uşağın öldü".
Read more
CROSSFİT-Ə BAŞLAYIRSANSA, BUNLARI BİLMƏLİSƏN! Ölçülü ol Əvvəla sərhədlərinizi bilməniz ...
Media Removed
CROSSFİT-Ə BAŞLAYIRSANSA, BUNLARI BİLMƏLİSƏN! Ölçülü ol Əvvəla sərhədlərinizi bilməniz lazımdır.Yeni başlayan bir CrossFitçinin bu ağırlıqla işləyə bilməsi görülmüş şey deyil ki, edə bilməsi də lazım deyil. CrossFit-ə başlarkən super bir formada olmanız lazım deyil. Səviyyənizi ... CROSSFİT-Ə BAŞLAYIRSANSA, BUNLARI BİLMƏLİSƏN!

Ölçülü ol

Əvvəla sərhədlərinizi bilməniz lazımdır.Yeni başlayan bir CrossFitçinin bu ağırlıqla işləyə bilməsi görülmüş şey deyil ki, edə bilməsi də lazım deyil. CrossFit-ə başlarkən super bir formada olmanız lazım deyil. Səviyyənizi ölçün və sizə uyğun səviyyədən başlayın.Yaxşı necə ölçəcəksiniz? 100 kq ilə deadlift edə bilərsən, ya da edə bilmərik, əhəmiyyətli olan məşq ərzində yüksək sıxlığı və doğru formu nə qədər uzada bilməyindir. Siz sərhədlərinizi bilin və buna görə çalışın.

Özünüzü toplamağa zaman ayırın

Box-ın xaricində etdikləriniz də içində etdikləriniz qədər əhəmiyyətlidir.Yuxu, qidalanma, istirahət və mobillik deyərkən siyahı uzanıb gedə bilər. Qısası bədəninizə yaxşı baxın. Başlanğıc səviyyəsindəsinizsə özünüzə çox-çox yüklənmək olmaz. Amma istirahət günlərinin əhəmiyyətini kiçik hesab etməyin. Qısa zamanda özünüzü çox məcbur etməniz, sizə şikəstlik ya da aşağı performans olaraq geri dönə bilər.

Asana qaçmamağa öyrəş

Məcburən zorlanma lazımdır. Ağrıya ya da qorxuya qarşı boyun əysəniz, bunu vərdiş edərsiniz. Ancaq işin yaxşı tərəfi budur: Əziyyətlə nə qədər döyüşsəniz, ona qarşı bir o qədər müvəffəqiyyətli olarsınız.

İsinmə hərəkətləri etməyi unutma

Doğru bir isinmə hərəkətləri performansınızı artıra bilər və şikəstlikdən qoruna bilərsiniz və zehninizi məşqə hazırlamış olarsınız. Məşqdən əvvəl bütün bədəninizi əhatə edən, funksional məşqlərdən ibarət və edəcəyiniz öyrənilməsi hədəf alan birisinmə çalışması edin.

Düzgün qidalan

Nə yeməyiniz, hədəfinizin nə olduğuna görə dəyişir. Ancaq hədəfiniz nə olursa olsun, məşqdən sonra alacağınız bir zülallı shake əzələ itkisini minimuma endirərkən, yağ yandırmanızı da asanlaşdırır.

Məşq günlüyü tut

Ölçülə bilən hər şey idarə oluna bilər. Düzınli bir məşq gündəliyi inkişafınızı təqib etmənizə və həqiqi hədəflər müəyyən etməyinizə kömək olar. Məşq gündəliyi tutmadığınızda özünüzə hədəf qoymanız və inkişafın kefini çıxarmaq çətinləşəcək.
Read more
Xaricilərdə evlənmə: - Flört - Birlikdə yaşama - Ailələrin tanışlığı - Nikah - Ailə və dostlarla ...
Media Removed
Xaricilərdə evlənmə: - Flört - Birlikdə yaşama - Ailələrin tanışlığı - Nikah - Ailə və dostlarla kiçik mərasim - Bal ayı - Normal həyata dönüş Bizdə evlənmə: - Evdəkilərdən gizlin tanışlıq, orda-burda görüşmə - Qızın oğlanla görüşdüyünü etiraf etməyi. Evdə gərginlik, dava-qırğın. - ... Xaricilərdə evlənmə:
- Flört
- Birlikdə yaşama
- Ailələrin tanışlığı
- Nikah
- Ailə və dostlarla kiçik mərasim
- Bal ayı
- Normal həyata dönüş
Bizdə evlənmə:
- Evdəkilərdən gizlin tanışlıq, orda-burda görüşmə
- Qızın oğlanla görüşdüyünü etiraf etməyi. Evdə gərginlik, dava-qırğın.
- Ananın birtəhər atanı yola gətirməyi.
- Oğlanın nəslini araşdırma
- Arvadların tanışlığa gəlməyi
- Kişili-arvadlı elçilik
- Həri
- Söz-söhbət (həridə eltinin anasının iştirak etməməsi)
- Nişan bazarlığı (tanımadığın qadınlar sənə alt-paltarı, tursik zad alır )
- Nişan
- Dava (ucuz komplekt alınıb, qolbaq nazik olub, oğlana qoyulan pijama krujevalı deyil və s. )
- Qurbanlıq (qırmızı ayaqqabılı qoyun)
- Dava (qoyunun qanı yaxşı axmadı)
- Qızın ad günü
- Söz-söhbət (baldız göz süzdürüb)
- Ev bəzəmə (cehizə görə borca girmə, atanın fikir eləməyi, qaynananın bəyənməməyi)
- Gəlinliyin seçilməsi (oğlan zəng vurur: sinəsi açıq olmasın haa )
- Xına (10 barmağını havaya tutub xınalı gəzmə, ovuca baş hərf yazılma, qızın başına fırlanma)
- Yolkəsdi
- Gəlinaparma (qapının ağzında soxasox oynamaq)
- Toy (dünyanın xərci, 85 cür təam, heç vaxt üzünü görmədiyin adamların ot duşi şıdırğı oynamağı)
- Toyda dava (oğlanın yeznəsinin bacanağı qızın xalası oğlunun bibisi nəvəsinin zakazına icazə verməyib )
- Toydan sonra dava (baldız niyə ağ geyinmişdi, gəlin tək olar )
- Yengə
- Üçgünlük
- Bal ayı (oğlangilin kəndinə nənəsinin əlini öpməyə getmək )
- 1 ay sonra: bişey mişey var?
- 1 il sonra: niyə qız doğmusan? Oğlan doğ, nəsil davam eləsin, sən də yerini bərkit...
- 5 il sonra: oğlan tərəfin hələ də toy xərclərini, qız tərəfin cehizin kreditini ödəyib qurtara bilməməsi.
Read more
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib. “Qafqazinfo” ...
Media Removed
Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, təbrikdə deyilir: “Hörmətli həmvətənlər! Sizi dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik, həmrəylik və qardaşlıq rəmzi olan müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən ... Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Qurban bayramı münasibətilə təbrik edib. “Qafqazinfo” xəbər verir ki, təbrikdə deyilir: “Hörmətli həmvətənlər!

Sizi dünya müsəlmanlarının mənəvi birlik, həmrəylik və qardaşlıq rəmzi olan müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, xalqımıza və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan bütün soydaşlarımıza ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm.

Qurban mərasimi Uca Yaradana məhəbbət və itaət, yüksək mənəvi-əxlaqi dəyərlərə hörmət, hər bir bəşər övladına mərhəmət və dözümlülük təlqin edən İslam dininin insanlar üçün hidayət yolu seçilməsi ilə əlamətdardır. Bu mübarək bayram bütün dünya müsəlmanlarının mənəvi-ruhi birliyini, əməli-saleh insanların Tanrı sevgisini və haqq-ədalət naminə hər cür fədakarlığa hazır olmalarını təcəssüm etdirir.

Mütərəqqi islami dəyərlərə bağlılığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı əsrlər boyu, hətta ən mürəkkəb dövrlərdə Qurban bayramını özünün əziz günlərindən biri kimi qoruyub saxlamışdır. Hazırda minlərlə həmvətənimizin də aralarında olduğu milyonlarla müsəlman müqəddəs Həcc ziyarətində möhtəşəm həmrəylik nümayiş etdirərək, Uca Yaradana şükranlarını bildirir, ölkəmizdə və dünyada sülhün, əmin-amanlığın bərqərar olması üçün dualar edirlər.

Bayram günləri müsəlmanlarımız Allah və din yolunda öz müqəddəs borcunu yerinə yetirir, qurbanlar kəsilir, imkansızlara və ehtiyacı olanlara yardımlar edilir, şəhidlərimizin nurlu xatirəsi ehtiramla yad olunur. Məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, hər belə bayram cəmiyyətimizdə xeyirxahlığın, birlik və bərabərliyin, Vətənə və milli dövlətçiliyə sədaqətin təntənəsinə çevrilir.

İnanıram ki, bu mübarək bayram müstəqil Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi naminə xalqımızın qəhrəmanlıq və fədakarlıq qüdrətini artıracaq, ölkəmizdə vətəndaş sülhünü və milli-mənəvi həmrəyliyi daha da gücləndirəcəkdir.

Əziz bacı və qardaşlarım!

Kəsdiyiniz qurbanların Allah tərəfindən qəbul olunması arzusu ilə bir daha hər birinizə möhkəm cansağlığı, ailələrinizə firavanlıq, süfrələrinizə bol ruzi-bərəkət arzulayıram.

Qurban bayramınız mübarək olsun!”.
Read more
Əziz dostlar, hər birinizi Dünya Müsəlmanlarının mənəvi birlik və həmrəylik rəmzi olan müqəddəs ...
Media Removed
Əziz dostlar, hər birinizi Dünya Müsəlmanlarının mənəvi birlik və həmrəylik rəmzi olan müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Etdiyiniz duaların və kəsdiyiniz qurbanların qəbul olunmasını arzularıq. Bu bayram ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət ... Əziz dostlar, hər birinizi Dünya Müsəlmanlarının mənəvi birlik və həmrəylik rəmzi olan müqəddəs Qurban Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edir, Etdiyiniz duaların və kəsdiyiniz qurbanların qəbul olunmasını arzularıq. Bu bayram ailələrinizə xoşbəxtlik, süfrələrinizə xeyir-bərəkət gətirsin.
Qurban Bayramınız mübarək olsun!
Read more
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın I vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ...
Media Removed
Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın I vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın doğum günüdür. Axşam.az-ın məlumatına görə, M.Əliyevanın qızı, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva ... Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın I vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın doğum günüdür.

Axşam.az-ın məlumatına görə, M.Əliyevanın qızı, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva anasını özəl günü münasibətilə təbrik edib. L.Əliyeva sosial şəbəkədə bunları yazıb: "Sevimli anamı ad günü münasibəti ilə təbrik edirəm! Sən mənim dünyada ən çox sevdiyim insansan. Sevginə, səmimiyyətinə və sonsuz xeyirxahlığına görə sənə minnətdaram. Tanrı səni yer üzünə insanlara şəfqət, ümid, ədalət və sevgi bəxş etmək üçün göndərib.
Sən dünyanın ən gözəl və ləyaqətli insanısan. Mən səni çox sevirəm, mənim anam, ən yaxşi dostum və əzizim. Təbriklərə görə hamıya təşəkkür edirəm, Allah sizə cansağlığı və bol sevgi bəxş etsin, bütün arzularınız həyata keçsin".
Read more
NAMAZIN SİRLƏRİNDƏN.. Namaz insanın bəndəçiliyini sübut etmə vasitəsidir. Allah Taala Qurani-Kərimin ...
Media Removed
NAMAZIN SİRLƏRİNDƏN.. Namaz insanın bəndəçiliyini sübut etmə vasitəsidir. Allah Taala Qurani-Kərimin 19-cu Məryəm surəsinin 93-cü ayəsində buyurur: ان كل من في السماوات و الارض الا اتي الرحمن عبدا "Göylərdə və yerdə olan bütün varlıqlar hamısı Rəhman olan Allaha bəndəçilik edirlər." ... NAMAZIN SİRLƏRİNDƏN.. Namaz insanın bəndəçiliyini sübut etmə vasitəsidir. Allah Taala Qurani-Kərimin 19-cu Məryəm surəsinin 93-cü ayəsində buyurur:

ان كل من في السماوات و الارض الا اتي الرحمن عبدا "Göylərdə və yerdə olan bütün varlıqlar hamısı Rəhman olan Allaha bəndəçilik edirlər." Həmçinin 57-ci Hədid surəsinin 1-ci ayəsində buyurur:

سبح لله ما في السماوات و الارض "Göylərdə və yerdə olan bütün varlıqlar Allahı təsbih (zikr) edirlər." İnsan bütün varlıqqarın ən şərəflisidir.
Allah Taala Qurani-Kərimin 17-ci İsra surəsinin 70-ci ayəsində buyurur:

و لقد كرمنا بني آدم "Biz Adəm övladını (insanları) kəramətli (əziz) etdik." Buna görə də insanın etdiyi ibadət bütün varlıqların ibadətindən üstün olmalıdır.
Namazın zahiri surəti dörd hissədən ibarətdir.
1- Qiyam (ayaq üstə durmaq)
2- Ruku (əyilmək)
3- Səcdə
4- Təşəhhüd və salam haındakı oturmaq.

Təbiətə nəzər salanda görürük ki, təbiətdəki bütün varlıqlar dörd surətdədir.
Və Qurani-Kərim də buyurur ki, onlar hamısı ibadətdədirlər.
1- Bəzi varlıqlar QİYAM halıdadır. Ağaclar...
2- Bəzi varlıqlar RÜKU halındadır. Dördayaqlı heyvanlar...
3- Bəzi varlıqlar SƏCDƏ halındadır. Həşəratlar, sürünənlər...
4- Bəzi varlıqlar da oturan halındadır. Güllər...
Sanki, Allah Taala bizlərə belə deyir:
"Ey İnsan, namaz qıl. Mənə bəndəçilik edən bütün varlıqlar bəziləri Qiyam, bəziləri Rüku, bəziləri Səcdə, bəziləri isə Oturan halda Mənə ibadət edirlər.
Sən namaz qılmaqla bütün varlıqların ibadətini yerinə yetirmiş ol.
Və sənin bütün varlıqlardan üstün olduğunu namazınla göstər." Allah Taala bizləri həqiqi möminlərdə qərar versin.
Muhəmməd və ali-Muhəmməd xatirinə!

Müәllif: Ustad Rza Әzizoğlu İrәvani
Read more
Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq: . 1. ...
Media Removed
Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq: . 1. Göz həyası. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə ... Əxlaq nəzəriyyəsinə görə, həyanın müxtəlif növləri və dərəcələri vardır. Onlarla tanış olaq:
.

1. Göz həyası. Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Quran əxlaqının nəzərinə görə, həyalı kişi və qadın o insandır ki, öz gözünə nəzarət etməyi bacarır. Layiqli olmayan şeylərə baxmır. Siffeyn döyüşündə məhz Əmr ibni As (lən) İmam Əlinin (ə) həyasından xəbərdar olduğu üçün paltarını soyunmağa başlayır və İmam (ə) da həyasını qoruyub, gözlərini yumur və ondan əl çəkir.
.

2. Bədən və geyim həyası. Allah Təala insanları məxluqların ən şəfərlisi olaraq xəlq etmişdir. Ona görə də insanın, heyvanlar kimi əndamlarını aşkarda qoymasını bəyənmir. "Mömin qadınlara de ki, (başqalarının ayıb yerləri və yad kişinin bədəni kimi baxılması haram olan şeylərlə qarşılaşanda)gözlərini yumsunlar və öz ayıb yerlərini (üz və əllərindən başqa, bədənlərinin hər yerini yadların görməsindən) qorusunlar...". ("Nur" 31). .

3. Danışmaq həyası. Danışıq həyasının da növləri və dərəcələri vardır. İnsan gərək sözlərini elə desin ki, insanları incitməsin və sözləri başqalarında mənfi təəssuratlar yaratmasın. Eyni zamanda qadınlar naməhrəmlə danışan zaman səslərini incəltməsin və qarşı tərəfi təhrik etməsin.
Həmin məsələ mömin kişilərə də aiddir. İmam Əlinin (ə) cavan qadınlara salam verməsində həya etməsi bu dediklərimizə misal ola bilər.
Read more
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən ...
Media Removed
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında ... Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında 3 dəfən əməliyyat olunsada göz görmə fəaliyyəti çox zəifdir. Sonuncu əməliyyatdan sonra həkimlər 15-20 min manat olarsa əməliyyatdan sonra göz görmə qabiliyyəti artacaq.
Arxa uveit xesdeliyidi üç defe emeliyyat olunub dördüncü kere emeliyyat olunması deyiler.Uc emeliyyatdan sonraki neticesi üç beş faizdi .Oda Dünya göz xesdexnsda dediler ki bu qalici faiz deyil mutlak dördüncü kere emeliyyat olunmalıdır sonra sol göz emeliyati bitenden sonra sağ gözü emeliyyatina baslmag lazımdı üç dörd dəfədə o olacaq.

xahiş edirik hərkəsdən bizə kömək edin. 1 Manat deyib keçməyin.
Əlaqə ьзьn Atası Abdullayev Sarvan. 051 855 55 28.
Bank hesabı..... KAPİTAL BANK .. 4169-7332-1270-6464 .. ELNAMƏ ABDULLAYEVA
Bank hesabı videonu sola çevirib tam şəkildə baxa bilərsiniz
Read more
Azyaşlı uşağı vəhşicəsinə döyən azərbaycanlı barədə sosial şəbəkələrdə paylaşılan videonun ...
Media Removed
Azyaşlı uşağı vəhşicəsinə döyən azərbaycanlı barədə sosial şəbəkələrdə paylaşılan videonun “qəhrəmanı” həbs olunub. Hadisənin İran Azərbaycanın Mərənd şəhərində baş verdiyi və uşağı doğma atasının döydüyü aydın olub. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda ata qızını döyə-döyə ... Azyaşlı uşağı vəhşicəsinə döyən azərbaycanlı barədə sosial şəbəkələrdə paylaşılan videonun “qəhrəmanı” həbs olunub.
Hadisənin İran Azərbaycanın Mərənd şəhərində baş verdiyi və uşağı doğma atasının döydüyü aydın olub.
Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda ata qızını döyə-döyə Azərbaycan türkcəsində “neyləyim?” sualını dəfələrlə təkrarlayır.
Məlumata görə, narkotik asılılığı olan adam öz qızını döyərək videoya çəkib və bu çəklişi ondan bir ildən artıqdır ki, boşanan keçmiş həyat yoldaşına göndərib.
Nazənin Zəhra adlı azyaşlı qızın anası İran KİV-inə verdiyi açıqlamada bildirib ki, videoya baxdıqdan sonra dərman ataraq intihar etmək istəyib, lakin onu həkimlər vaxtında xilas edə biliblər: “Həyat yoldaşım ailəsinə bağlı olmadığı üçün bir il 5 ay bundan qabaq ayrıldıq. Lakin o hələ də bizi təhdid edir və müxtəlif problemlər yaradır. Mən evdə olmadığım zaman evə gələrək anamı aldadıb və uşağı özü ilə aparıb”. Farsca və türkcə dialoqların yer aldığı videolardan belə görünür ki, narkoman ata qızını oğurlayıb. “Bir də gördüm uşağı qapıb apardı”,- deyə Nazənin Zəhranın nənəsi Azərbaycan türkcəsində bildirib.
Narkoman ata uşağı anasından oğurladıqdan sonra onu dəhşətli işgəncələrə məruz qoyaraq videosunu anasına göndərib.
Video yayıldıqdan sonra məhkəmə orqanları narkoman atanın yaxalanması ilə bağlı qərar qəbul edib. Onun avqustun 16-da İran təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən saxlandığı bildirilir.
Artıq Nazənin Zəhra adlı azyaşlının anasına qovuşduğu da qeyd olunur.
Read more
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən ...
Media Removed
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında ... Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında 3 dəfən əməliyyat olunsada göz görmə fəaliyyəti çox zəifdir. Sonuncu əməliyyatdan sonra həkimlər 15-20 min manat olarsa əməliyyatdan sonra göz görmə qabiliyyəti artacaq.
Arxa uveit xesdeliyidi üç defe emeliyyat olunub dördüncü kere emeliyyat olunması deyiler.Uc emeliyyatdan sonraki neticesi üç beş faizdi .Oda Dünya göz xesdexnsda dediler ki bu qalici faiz deyil mutlak dördüncü kere emeliyyat olunmalıdır sonra sol göz emeliyati bitenden sonra sağ gözü emeliyyatina baslmag lazımdı üç dörd dəfədə o olacaq.

xahiş edirik hərkəsdən bizə kömək edin. 1 Manat deyib keçməyin.
Əlaqə ьзьn Atası Abdullayev Sarvan. 051 855 55 28.
Bank hesabı..... KAPİTAL BANK .. 4169-7332-1270-6464 .. ELNAMƏ ABDULLAYEVA
Bank hesabı videonu sola çevirib tam şəkildə baxa bilərsiniz
Read more
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən ...
Media Removed
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında ... Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında 3 dəfən əməliyyat olunsada göz görmə fəaliyyəti çox zəifdir. Sonuncu əməliyyatdan sonra həkimlər 15-20 min manat olarsa əməliyyatdan sonra göz görmə qabiliyyəti artacaq.
Arxa uveit xesdeliyidi üç defe emeliyyat olunub dördüncü kere emeliyyat olunması deyiler.Uc emeliyyatdan sonraki neticesi üç beş faizdi .Oda Dünya göz xesdexnsda dediler ki bu qalici faiz deyil mutlak dördüncü kere emeliyyat olunmalıdır sonra sol göz emeliyati bitenden sonra sağ gözü emeliyyatina baslmag lazımdı üç dörd dəfədə o olacaq.

xahiş edirik hərkəsdən bizə kömək edin. 1 Manat deyib keçməyin.
Əlaqə ьзьn Atası Abdullayev Sarvan. 051 855 55 28.
Bank hesabı..... KAPİTAL BANK .. 4169-7332-1270-6464 .. ELNAMƏ ABDULLAYEVA
Bank hesabı videonu sola çevirib tam şəkildə baxa bilərsiniz
Read more
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən ...
Media Removed
Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında ... Abdullazadə Aytəkin Sarvan qızı. 11 yaşı var. 4 yaşından göz zəifliyindən əziyyət çəkir. Dəfələrnən Bakı şəhərində Müalicə ,Müayinə və əməliyyat olunsada gözünün biri 5 faiz, digər gözü isə 10 faiz görür. Hal hazırda ailənin artıq imkanı yoxdur , Bakının məşhur göz kilinikalarında 3 dəfən əməliyyat olunsada göz görmə fəaliyyəti çox zəifdir. Sonuncu əməliyyatdan sonra həkimlər 15-20 min manat olarsa əməliyyatdan sonra göz görmə qabiliyyəti artacaq.
Arxa uveit xesdeliyidi üç defe emeliyyat olunub dördüncü kere emeliyyat olunması deyiler.Uc emeliyyatdan sonraki neticesi üç beş faizdi .Oda Dünya göz xesdexnsda dediler ki bu qalici faiz deyil mutlak dördüncü kere emeliyyat olunmalıdır sonra sol göz emeliyati bitenden sonra sağ gözü emeliyyatina baslmag lazımdı üç dörd dəfədə o olacaq.

xahiş edirik hərkəsdən bizə kömək edin. 1 Manat deyib keçməyin.
Əlaqə ьзьn Atası Abdullayev Sarvan. 051 855 55 28.
Bank hesabı..... KAPİTAL BANK .. 4169-7332-1270-6464 .. ELNAMƏ ABDULLAYEVA
Bank hesabı videonu sola çevirib tam şəkildə baxa bilərsiniz.
Read more
İmani Şüur . . Nə deyir Astronomiya elminin qurucusu olan Kepler, "Təbiət kitabına görə biz astronomlar, ...
Media Removed
İmani Şüur . . Nə deyir Astronomiya elminin qurucusu olan Kepler, "Təbiət kitabına görə biz astronomlar, Uca Allahın din adamları olduğumuzdan, bizim Allahın şanından danışmağımız lazımdır." O həm də elmlə məşğul olmağı bir insanın sənət əsəri qarşısında hiss etdiyi həzz duyğusuna ... İmani Şüur .
.
Nə deyir Astronomiya elminin qurucusu olan Kepler, "Təbiət kitabına görə biz astronomlar, Uca Allahın din adamları olduğumuzdan, bizim Allahın şanından danışmağımız lazımdır." O həm də elmlə məşğul olmağı bir insanın sənət əsəri qarşısında hiss etdiyi həzz duyğusuna oxşatmışdır. Yəni dahi astronomdan niyə elmlə məşğul olduğu soruşulduğunda Kepler'in cavabı, "Yaradıcının əsərlərindəki ləzzəti dadmaq üçün" olmuşdur. Bu hissi insanlarda imani şüur formalaşdırır. Elm insanın imani şüurunu dərinləşdirir. Elm insanlarda Allahın ağılına, qüdrətinə olan heyranlığa səbəb olur. Necə deyərlər elm insanları Allaha aparan yoldur. "Bizim Allahımızdır və O ən böyükdür və Onun üstünlüyü ən böyükdür və Onun ağlı sonsuzdur, Onun sonu yoxdur." (Johannes Kepler (1571-1630)) .
.
.
Kepler sözlərini bu şəkildə davam etdirmişdir: " Yaradanı anlamaq üçün sahib olduğunuz bütün duyğularınızı istifadə edin." Bir insan elmi məlumatları da oxuya bilər, təbiətdə gözəllikləri də görə bilər, amma bütün bunlara yanaşma tərzi adidirsə, bu zaman möhtəşəmlik qarşısında alınan ləzzətin də nə olduğundan xəbəri olmaz. Kompyuterə yüklənən məlumat necə sadəcə yaddaşında mövcud olar və yalnız başqa cihaza köçürülər, duyğudan, hissdən söhbət belə gedə biməz, robotlaşan insanlarda da eyni hallar baş verər. Məlumatlar olar, insanlar arasında bir-birilərinə ötürülər, amma məlumat sadəcə məlumat olaraq qalar. İnsanların təfəkkürünə heç bir şey qatmaz. Allahın verdiyi nemətlərdən insanlar ruhlarında mövcüd olan, hikmət, dərinlik dərəcəsi qədər ləzzət alırlar. Məna kəsb edən, həyat kəsb edən dərin düşünmə qabiliyyətinə sahib insan, həm ləzzət alma gücü böyük, həm də nemətlərə görə şükr etmə bacarağı yüksək olur. Ruhumuzda sahib olduğumuz dərinlik və hikmət dedikdə, yaradılışımızda, fitrəmizdə bu istedada sahib olduğumuz deməkdir. Sadəcə insanlar dünya həyatı boyunca seçimlərini, tərcihlərini boş şeylərdən yana da edə billirlər. Bütün kainatdakı yaradılış Allahın şanından bəhs edir. Bunlar insanların susması üçün deyil.
Read more
Böyük təəssüf hissi ilə anıram, Anarı. Həyatı dəhşət problemli idi. Repə gəlişimin səbəbi o olsa ...
Media Removed
Böyük təəssüf hissi ilə anıram, Anarı. Həyatı dəhşət problemli idi. Repə gəlişimin səbəbi o olsa da, şəxsi tanışlığımız çox gec olub. Şəxsi tanış olduğumuz andan nə qədər təlatümlü, eyni zamanda istedadlı insan olduğunun əyani şahidi olmuşdum. Adam mahnılarla fışqırırdı. Onu məhv ... Böyük təəssüf hissi ilə anıram, Anarı. Həyatı dəhşət problemli idi. Repə gəlişimin səbəbi o olsa da, şəxsi tanışlığımız çox gec olub. Şəxsi tanış olduğumuz andan nə qədər təlatümlü, eyni zamanda istedadlı insan olduğunun əyani şahidi olmuşdum. Adam mahnılarla fışqırırdı. Onu məhv edən imtina edə bilməməsi olub! Özüm bir neçə görüşlərimiz zamanı ona kənardan edilən axmaq-axmaq təkliflərin hamısına “hə qaqaş, baş üstə” deməsinin şahidi olmuşdum. Əminəm ki, onun istedadına heç bir dəlaləti olmayan o videonu yayan adamlar, Anarın bu qədər tez gedəcəyini təsəvvür etmirdilər və utanc hissi ilə ömürlərinin sonuna qədər üz-üzə qalacaqlar, əgər o hiss varlarıdırsa. Sayt işlədən və ya jurnalist adı daşıyan adamlar sayta giriş və ya oxunuş sayına görə repi başsız qoydular. Tüpürüm şərəfinizə! Arxayın olun, elədiyiniz iş bumeranqdır. Unudub rahatlıqla arxanızı döndüyünüz an boynunuzun dalında hiss edəcəksiniz zərbəsini. Rahat uyu, Anar, görüşənədək!
Read more
<span class="emoji emoji1f341"></span> GIÁ SIÊU KHUYẾN MẠI CHÀO THU - CÙNG HỮU NGHỊ VI VU <span class="emoji emoji1f341"></span>009 <span class="emoji emoji1f49f"></span> Khám Phá Mùa Thu Hàn Quốc - Nồng nàn trên Xứ ...
Media Removed
GIÁ SIÊU KHUYẾN MẠI CHÀO THU - CÙNG HỮU NGHỊ VI VU 009 Khám Phá Mùa Thu Hàn Quốc - Nồng nàn trên Xứ Kim Chi GIÁ TRỌN GÓI TỪ : 11.500.000đ 🗓️ Khởi hành : Tháng 10 - 11 - 12 Khách sạn: 3-4 Sao trung tâm Truy cập: http://huunghitour.com/nong-nan-sac-thu-han-quoc-5n4d/ để biết thông tin ... 🍁 GIÁ SIÊU KHUYẾN MẠI CHÀO THU - CÙNG HỮU NGHỊ VI VU 🍁009
💟 Khám Phá Mùa Thu Hàn Quốc - Nồng nàn trên Xứ Kim Chi
🔥 GIÁ TRỌN GÓI TỪ : 11.500.000đ
🗓️ Khởi hành : Tháng 10 - 11 - 12
🏨 Khách sạn: 3-4 Sao trung tâm
💯 Truy cập: http://huunghitour.com/nong-nan-sac-thu-han-quoc-5n4d/ để biết thông tin chương trình cụ thể ^^
💟 Thái Lan - Vương Quốc Nụ Cười
🔥 GIÁ TRỌN GÓI TỪ : 5.990.000đ
🗓️ Khởi hành : Tháng 10 - 11 - 12
🏨 Khách sạn: 3 - 4 Sao trung tâm
💯 Truy cập: http://huunghitour.com/thanh-hoa-ha-noi-bangkok-pattaya-5n…/ để biết thông tin chương trình cụ thể ^^
👉ƯU ĐÃI NHẬN ĐƯỢC 🎁🎁🎁 QUÀ TẶNG HẤP DẪN
✔️ Khách sạn 3-4 sao + Qùa tặng cực hấp dẫn
✔️ Tư vấn free từ A TỚI Z
✔️ Được thưởng thức nhiều món ăn ngon của Hàn/ Thái Lan
✔️ Mua sắm thả ga với 20 hành lý ký gửi 7kg xách tay
✔️ Luôn có 2 hướng dẫn viên đi theo đoàn, hướng dẫn viên Việt và hướng dẫn viên các nước đoàn tham quan ✔️ Luôn đi đúng chương trình trong tour tham quan
✔️ Được hướng nhiều nơi mua sắm giá rẻ Tại những nơi hot nhất
✔️ Không phụ thu bất kỳ chi phí nào trong quá trình tham quan tour
📲 HOTLINE tư vấn & đặt tour nhanh: 0987372521 Mr. Hoàng Anh
- ---------------💟💟💟💟💟----------------
🎵 Huunghi Tour - " Đến là một vị khách, về như một người bạn "
🏢 VP Giao dịch : 99 Nguyễn Hiệu - P. Đông Hương- TP.Thanh Hóa
📫 Website: www.huunghitour.com
-----------------------------------------------------
#dulichhanquoc #dulichthailan #huunghitour #giasoc
Read more
Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi ...
Media Removed
Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi üçün o məlun behiştdən qovulur və Allahın rəhmətindən məhrum olur. Bəs Allah niyə ona möhlət verir? Axı, onu məhv də edə bilərdi? Bunun səbəbi nədir? Bu sualın cavabında Əhli-beytdən (ə) ... Müqəddəs Quranda gələn şeytanın əhvalatını hamımız yaxşı bilirik. Bilirik ki, təkəbbür etdiyi üçün o məlun behiştdən qovulur və Allahın rəhmətindən məhrum olur. Bəs Allah niyə ona möhlət verir? Axı, onu məhv də edə bilərdi? Bunun səbəbi nədir?
Bu sualın cavabında Əhli-beytdən (ə) gələn hədisdə buyurulur: "Çünki o, Allaha 6 min il ibadət etmişdi, Allah da 6 min illik ibadətinin əvəzini vermək istəmişdir. Bir duasını qəbul etmişdir". Yəni, möhlət vermək duasını.
.

Milli.Az deyerler.org-a istinadən bildirir ki, Qurani-Kərim bu haqda buyurur: "Buyurdu: "Belə isə, oradan (Cənnətdən, ya səmadan, ya mələklərin arasından, ya o məqam və rütbədən) aşağı en!
Çünki sənə orada təkəbbürlük etmək yaramaz. Beləliklə, oradan xaric ol ki, şübhəsiz sən alçaq və xar edilmişlərdənsən".
.

Dedi: "Mənə onların (Adəmin və onun övladlarının qəbirlərindən) qaldırılacaqları günə qədər möhlət ver (həmin vaxta kimi məni öldürmə)".
Buyurdu: "Həqiqətən, sən möhlət verilənlərdənsən"". ("Əraf" 13-15).
Təbii ki, Mütəal Allah yaxşı bilirdi ki, şeytan insanın düşməni olduğu üçün, onun kamala çatmasına yardımçı ola biləcəkdir. Necə? .

Belə ki, insanın fitrətində elə istedadlar gizlənmişdir ki, əgər insanın rəqibi olmazsa, o istedadları üzə çıxarda bilməyəcəkdir. Belə ki, əgər xəstəlik olmasaydı, tibb elmi yaranmazdı.
.

Bəzən insanı sağaltmaq üçün bədəninə başqa virusları daxil edirlər ki, həmin xəstəliyə qarşı onda immunitet istehsal olsun. Bu səbəbdəndir ki, körpələr dünyaya gələn zaman onlara müxtəlif xəstəliklərin viruslarını vururlar ki, bədəni o mikroba qarşı qüvvətli olsun. Əgər onunla rastlaşarsa, bu xəstəliyi daha rahat keçirdə bilsin.
Allah Təala da şeytana möhlət vermişdir ki, insan ona qarşı immunitet əldə etsin və ona qarşı çıxsın.
.

O zaman ki, şeytan insana hücum edər, insan öz zəif tərəflərini görməyə başlayar və onları aradan qaldırmaq üçün səy göstərər. (Tebyan)
Bu səbəbdən Quran buyurur: "Beləliklə onları yoxsulluq və kasıblığa, xəstəlik və cismani əziyyətlərə düçar etdik (ki,) bəlkə (Bizim dərgahımıza) boyun əyələr və yalvarıb-yaxaralar".
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetde
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Read more
Qədiməliyev Arif Massif oğlu Qədiməliyev Arif Massif oğlu 13 iyul 1975-ci ildə Ağstafa rayonunun ...
Media Removed
Qədiməliyev Arif Massif oğlu Qədiməliyev Arif Massif oğlu 13 iyul 1975-ci ildə Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində anadan olub. 1992-ci ildə burada orta məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət “Nəvai” adına savxozda işləyib.  1993-cü ildə Ağstafa rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən ... Qədiməliyev Arif Massif oğlu

Qədiməliyev Arif Massif oğlu 13 iyul 1975-ci ildə Ağstafa rayonunun Dağ Kəsəmən kəndində anadan olub. 1992-ci ildə burada orta məktəbi bitirdikdən sonra bir müddət “Nəvai” adına savxozda işləyib. 
1993-cü ildə Ağstafa rayon Hərbi Komissarlığı tərəfindən Milli Ordu sıralarına çağırılır. O, Sumqayıtda və Qusarda hərbi təlim keçir. 
1994-cü il yanvrarın 18-də cəbhəyə göndərilir. O, ilk döyüşlərə kəşfiyyatçı kimi başlayır. Hərbi təlimlərdə qazandığı təcrübə, mətinlik qızğın döyüşlərdə onun köməyinə çatırdı. O, 172 saylı hərbi hissənin tərkibində Füzuli, Kəlbəcər, Murovdağ uğrunda gedən döyüşlərdə yaxından iştirak edir, həm kəşfiyyatçı, həm də nişançı-atıcı kimi komandirlərin hörmət və təşəkkürlərini qazanır. O, Vətən torpağının hər qarışını öz canından əziz tuturdu. Qədiməliyev Arif Massif oğlu Ağdərə, Tərtər bölgələrində aparılan əməliyyatlarda rəşadət nümunəsi göstərirdi.
1995-ci ilin 13-17 mart hadisələri... Bu, müstəqil Azərbaycanın tarixində ən faciəli səhifələrdən biri idi. O, dövlət çevrilişi cəhdinin qarşısının alınmasında, dövlətçiliyimizə qənim kəsilən qüvvələrin zərərsizləşdirilməsində, müstəqil Azərbaycan uğrunda öz canını qurban verdi. 
Subay idi.
Azərbaycan Resbublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 saylı fərmanı ilə Qədiməliyev Arif Massif oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verimişdir.
Dağ Kəsəmən kəndində dəfn edilmişdir.
Ağstafa şəhərində büstü qoyulmuşdur, adına mədəniyyət evi var.
.
Allah rəhmət eləsin.
.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
Read more
İftarınızı @halikarnas.balikcisi nın həm açıq, həm qapalı məkanında təşkil edilən iftar süfrəsində aça bilərsiniz. Dəniz kənarında, sağlamlığınız üçün faydalı olan məkanımızın dadlı təamlarından Sizdə dadın. Allah orucunuzu qəbul etsin! İftarınızı @halikarnas.balikcisi nın həm açıq, həm qapalı məkanında təşkil edilən iftar süfrəsində aça bilərsiniz. Dəniz kənarında, sağlamlığınız üçün faydalı olan məkanımızın dadlı təamlarından Sizdə dadın. Allah orucunuzu qəbul etsin!
Loading...
Load More
Loading...