Loading Content...

L v αnímєgírl qtσd

Loading...


Unique profiles
5
Most used tags
Total likes
0
Top locations
Olke.az
Average media age
721.5 days
to ratio
6.5
İlahi göstərişlərə itaətin hikməti "Bir növ mənim sevincim ol” buyuruğunda nəzərdə tutulur ki, ...
Media Removed
İlahi göstərişlərə itaətin hikməti "Bir növ mənim sevincim ol” buyuruğunda nəzərdə tutulur ki, daim Allahı razı salacaq şəkildə rəftar olunsun. Musanın nəzərinə çatdırılır ki, onun yaxşı rəftarı Allahı o qədər razı salır ki, Musa özü bir növ Allahın sevincinə çevrilir. Buyurulur: ... İlahi göstərişlərə itaətin hikməti "Bir növ mənim sevincim ol” buyuruğunda nəzərdə tutulur ki, daim Allahı razı salacaq şəkildə rəftar olunsun. Musanın nəzərinə çatdırılır ki, onun yaxşı rəftarı Allahı o qədər razı salır ki, Musa özü bir növ Allahın sevincinə çevrilir. Buyurulur: "Ey Musa! ... Həqiqətən, mənim razılığım mənə itaətdə və mənə qarşı günahdan çəkinməkdədir.” İlahi şəriətlərdə bəyan olunmuş və peyğəmbərlər tərəfindən insanlara çatdırılan bütün göstərişlərdə Allaha bəndəlik və günahdan çəkinmək haqqında danışılır. Allah-təala buyurur: "Bir vaxt İbrahim qövmünə dedi: "Bir Allaha pərəstiş edin, Ondan qorxun. Əgər bilsəniz, bu sizin üçün daha yaxşıdır.” Başqa bir ayədə oxuyuruq: "Allahdan qorxun və mənə itaət edin.” Düşünməyə dəyər ki, nə üçün Allah-təala bəndələrini özünə itaətə və günahdan çəkinməyə çağırır? Bir bu qədər əmr və qadağanın hikməti nədir? Nə üçün Allah göstərişlərinə itaət onu razı salır, Ona qarşı günah Onu qəzəbləndirir? Bu nöqtələri anlamaq üçün Allah və onun sifətlərini tanımağa ehtiyac duyulur. Yalnız uyğun tanışlıqdan sonra insan öz yaranış məqsədi və dinin göndərilmə illətini anlayır. Yuxarıdakı suala qısa şəkildə belə cavab vermək olar ki, Allahın əmr və qadağaları insana təkamül yolunu göstərir. İnsan Allahın vacib əmrlərinə əməl etmək və qadağalarından çəkinməklə ilahiləşir. Əmr və qadağalar yalnız insanın özünə faydalıdır. Allah bütün bunlardan ehtiyacsızdır və bizim rəftarlarımızın ona heç bir tə’siri yoxdur. Allah öz sonsuz rəhmət və feyzi ilə təkamül yolu üçün yetərli şərait yaratmışdır. İnsanın daxilində də Allah tərəfindən verilmiş təkamül istedadı vardır. Hətta azğın insan tüğyan bayrağı qaldıranda Allah onun üçün tövbə yolunu bağlamır. Bəli, insanın ilahi mərhəmətdən daha çox faydalanması və əzabdan qurtuluşu üçün zəmin yaradılmışdır. Məsələn, peyğəmbərlər üz tutduqları qövmdən ümidlərini üzüb Allahdan əzab istədikdə, Allah bu əzabı tə’xirə salaraq tövbə üçün fürsət vermişdir.
Read more
Loading...
QƏDƏRƏ TƏSLİMİYYƏT VƏ TƏVƏKKÜLDƏKİ SİRRLƏR Təvəkkül, yalnız güclü bir imana sahib, Allahın ...
Media Removed
QƏDƏRƏ TƏSLİMİYYƏT VƏ TƏVƏKKÜLDƏKİ SİRRLƏR Təvəkkül, yalnız güclü bir imana sahib, Allahın gücünü təqdir edə bilən və Ona yaxın olan möminlərə aid bir xüsusiyyətdir. Qavraya bilənlər üçün təvəkküldə önəmli sirlər və böyük nemətlər vardır. Təvəkkül Allaha və yaratdığı qədərə qəti ... QƏDƏRƏ TƏSLİMİYYƏT VƏ TƏVƏKKÜLDƏKİ SİRRLƏR

Təvəkkül, yalnız güclü bir imana sahib, Allahın gücünü təqdir edə bilən və Ona yaxın olan möminlərə aid bir xüsusiyyətdir. Qavraya bilənlər üçün təvəkküldə önəmli sirlər və böyük nemətlər vardır. Təvəkkül Allaha və yaratdığı qədərə qəti bir təslimiyyət və güvəndir. Allah, insanlar da daxil olmaq üzrə, canlı-cansız bütün varlıqları bir qədərlə yaratmışdır. Məsələn, günəşin, ayın, dənizlərin, göllərin, ağacların, çiçəklərin, kiçik bir qarışqanın, budaqdan düşən tək bir yarpağın, stolunuzun üstündəki bir toz zərrəsinin, yolda yeriyərkən ayağınıza ilişən bir daşın, on il əvvəl satın aldığınız paltarın, soyuducunuzdakı şaftalının, ananızın, atanızın , qohumlarınızın, məktəb yoldaşlarınızın, sizin, qısacası hər kəsin və hər şeyin Allah qatında, milyonlarla il əvvəl təyin olunmuş bir qədəri vardır. Və hər varlığın qədəri, Allahın qatında Lövhi-Məhfuz adlı bir kitabda yazılmışdır. Kimin nə vaxt öləcəyi, hansı yarpağın nə zaman hansı sürətlə yerə düşəcəyi, soyuducunuzdakı şaftalının nə zaman, hansı nöqtəsindən çürüməyə başlayacağı, daşın ayağınıza dəyənə qədər keçirəcəyi mərhələlər, qısacası kiçik böyük hər hadisə bu kitabda qeyd olunmuşdur.

Möminlər qədərə iman edərlər və Allahın yaratdığı qədərin ən xeyirlisi və ən gözəli olduğunu bilirlər. Bundan ötəri da həyatlarının hər anında təvəkküllüdürlər. Yəni hadisələri Allahın müəyyən bir hikmətlə yaratdığını və şahid olduqları hadisə nə olursa olsun, Allahdan bunda bir xeyir bilirlər. Məsələn, ölümcül bir xəstəliyə tutulmaq, çox çətin və mərhəmətsiz bir düşmən ordusu ilə qarşılaşmaq, günahsız olmasına baxmayaraq iftiralara uğramaq və ya insanın ağılına gələ biləcək ən ürküdücü hadisələr belə möminləri həyacana və ya qorxuya salmaz. Onlar Allahın özləri üçün yaratdığını səbr və mətanətlə gözləyərlər. İman etməyən bir insanın dəhşətə və ümidsizliyə qapılacağı hadisələr qarşısında, onlar böyük bir zövq alırlar. Çünki ən ürküdücü görüntü və danışma belə, Allah Qatında əvvəlcədən planlaşdırılmış və insanın imtahanı üçün yaradılmışdır. Bunlara səbr və təvəkküllə cavab verənlər, Allaha və Onun yaratdığı qədərə təslim olub güvənənlər Allahın razılığını və sevgisini qazanacaqlar, əvəzində
Read more
İstitaət nədir? Burada imkan təkcə maddi müstəvidə baxılmır. Fiziki imkan, vaxtın kifayət qədər ...
Media Removed
İstitaət nədir? Burada imkan təkcə maddi müstəvidə baxılmır. Fiziki imkan, vaxtın kifayət qədər olması, işlə təminlik, ailənin bu dönəmdə təminatı, yolun təhlükəsizliyi - bu və bir çox digər məsələlər mübarək mətnlərdə xırdalıqlara qədər açıqlanmışdır. Kompleks halında imkanlılığa ... İstitaət nədir?
Burada imkan təkcə maddi müstəvidə baxılmır. Fiziki imkan, vaxtın kifayət qədər olması, işlə təminlik, ailənin bu dönəmdə təminatı, yolun təhlükəsizliyi - bu və bir çox digər məsələlər mübarək mətnlərdə xırdalıqlara qədər açıqlanmışdır. Kompleks halında imkanlılığa malik insan üçün bu ziyarət həyatı ərzində cəmi 1 dəfə vacib olur. Burada İlahi vəzifə ilə imkanın tarazlığı məqamı mühümdür. Güc çatmayacağı təqdirdə, insanının üzərində belə bir vəzifə yoxdur.
İstitaət - həccə getmək üçün şərtlərin kompleks halında mövcudluğuna deyilir. Həmin bu istitaət həccin zəruri və kafi şərtidir. İslamın bir ümumi prinsipi vardır: insanın bacarığına, imkanına görə, durumuna, iradəviliyinə görə onun mükəlləfiyyəti müəyyən edilir. Bacarığından kənar, imkanı fövqündə olan işlərin müqabilində insanın bir vəzifəsi yoxdur.
Digər tərəfdən, həccin hər hansı bir əvəzləyicisinin olmaması bəlli olur. Deyilmir ki, bu işi görməsələr, digər bir işi görə bilərlər. Öz-özlüyündə bir vacib əməldir həcc. İmkanı olduqda, insanın üzərində həcc ziyarətini yerinə yetirməklə bağlı dəqiq vəzifə vardır.
Vurğulanan digər nöqtə ondan ibarətdir ki, həcc gərək xalis niyyətlə, yalnız Allah Təala üçün yerinə yetirilsin. Digər ibadi məsələlər kimi, bu da Allah üçün edilməlidir. Digər niyyət üçün yerinə yetirilsə, bu, həcc olmur.
Allah Öz qonağına nə hədiyyə edir?
Həcclə bağlı Məsumlarımız (ə) bir çox məqamları vurğulamışlar. Bu mətnlərdə həccin mübarəkliyinin müxtəlif çalarları açıqlanır. İmam Əlidən (ə) nəql edirlər: "Həcc və ümrə zəvvarı - Allahın qonağıdır. Və Allah ona bağışlanmağı hədiyyə edər".
Mübarək Ramazan ayında İlahi ziyafət haqqında çox bəhslər olmuşdur. Ziyafətdə iştirakçılıq, qonaq olmağın mənəvi durumu haqda xeyli söhbətlər edilmişdir. Əsas nöqtə odur ki, qonaq - bir əziz insandır, Ev Sahibi ona xüsusi ehtiram göstərir, onu məxsusi qayğı ilə əhatə edir.

Həcc də bu cür İlahi qonaqlıqdır. Və burada qonaq olan insan üçün bir Allah hədiyyəsi vardır. O da ondan ibarətdir ki, insanın ruhu günah və xətaların vurduğu yaralardan təmizlənə bilir. Allah Təala zəvvara bağışlanma hədiyyə edir. Həqiqi həcci yerinə yetirmiş kəs, Allahın bağışlamasına layiq olur.
Read more
Üstümə hopur elə bil gözündən axan damcılar. Ovutmur məni sənin yoxluğun. Günəş kimisən elə bil, yandırırsan qəlbimi. Cismin əziz ola bilər lakin ruhun üçün çox darıxıram bu aralar. Yaşlanmaq hissinin məni dəyişdirəcəyinə bel bağlamışdım ama aradan nə qədər zaman ötməsinə baxmayaraq ... Üstümə hopur elə bil gözündən axan damcılar. Ovutmur məni sənin yoxluğun. Günəş kimisən elə bil, yandırırsan qəlbimi. Cismin əziz ola bilər lakin ruhun üçün çox darıxıram bu aralar. Yaşlanmaq hissinin məni dəyişdirəcəyinə bel bağlamışdım ama aradan nə qədər zaman ötməsinə baxmayaraq heç dəyişə bilmirəm içimdəki məni. Xeyr, xeyr mən qocalmağı nəzərdə tutmuram.. Yaşımın üstünə yaş artdıqca daha da uşaqlaşıram elə bil. Mən səni yenə eyni- ilk görüşdə aşiq olduğum kimi görürəm. Misgin yağan yağışın qar dənələrinə çevrilib sarı saçlarını bəyaz gəlinlik örpəyinə çevirdiyi o zaman düşdü yadıma. Həmin gün 3 ay ərzində Bakıya 1 dəfə qar yağmışdı və mən xoşbəxt adam idim ki, səni elə görmək qismət olmuşdu mənə. Düzdü, bəlkə bir daha qismət olmayacaq amma mən bu sətirləri heç zaman nöqtə qoymayacam, vergüllər bir gözəllik qatacaq hər yazılan sətirlərə. Anidən içimə əsən payız küləyi kimi gəlirsən ağlıma. Sətirlərə aram-aram dolur, bir səltənət yaradırsan orada. O sətirlərin ilkini yazarkən əlimdən tutuşun.. Bunu da unutmaram. Sətir demişkən yadıma düşür əllərinin zərifliyi. Nələr keçirdi həmin an ağlımdan. Məni elə bil. daha da gələcəyə aparırdı. Təsəvvürün məhdudluğu var məndə ki, sənin mənə toxunuşun elə bir hiss və xatirə yaradırdı ki, bu günəşin kainatda yaratdığı vəhdət kimi idi. Elə bil hüceyrələrin qarışır bədənimin toxumalarına. Milyonlara qarışıb cismimdə itirmiş kimi hətta özümü dərk etməyimi unutmağım və bu da azmış kimi heç əllərini çəkməyəcəyinə inanmağım. Bu qədər hissiyata dəli olmamışam yəqin. Çünkü neçə zamandır ki, güzgü qarşısında gecələri dialoq qururam əksimlə. Onun da sənə salamı var. Bir az boğunuq səslə özümü yenidən tapmağa çalışıram aynadakı mənlə. Kişilər güclü olar deyərlər ama inan mənə ki, az olmayıb ədyalı üstümə çəkib, dişimi bir-birinə sıxaraq gözümdən acı damlaları üstümə sərdiyim. Kiməsə söyləmədiyim o damcılar və sən.. Bir kəlmə belə söyləmədim sənin bütünlüyün haqqında, Ey! qara paltolu Qadın. Üzərindəki libasın sənə yaraşdığına qiyməti mən verərdim. Çox zaman əsəbləşərdin lakin hər zaman doğruları söyləməyə çalışırdım. İlk çəkdiyin rəsm əsərinə verdiyim qiyməti belə unutma.
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu.
.
ardı commetde
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
Read more
Loading...
Qadınlar arıqlamaq üçün daha hansı üsullara əl atmır ki... Ciddi pəhrizlərlə və fiziki məşğələlərlə ...
Media Removed
Qadınlar arıqlamaq üçün daha hansı üsullara əl atmır ki... Ciddi pəhrizlərlə və fiziki məşğələlərlə özünü yorur, sonra isə əldən düşüb yartır və daha çox kalori yığır. Akupressura nədir? Akupressura qədim Çin təcrübəsinə əsaslanan nöqtəvi masaj növüdür. Bu masaj fəal nöqtələrin ... Qadınlar arıqlamaq üçün daha hansı üsullara əl atmır ki... Ciddi pəhrizlərlə və fiziki məşğələlərlə özünü yorur, sonra isə əldən düşüb yartır və daha çox kalori yığır.

Akupressura nədir?
Akupressura qədim Çin təcrübəsinə əsaslanan nöqtəvi masaj növüdür. Bu masaj fəal nöqtələrin stimulyasiyasına və maddələr mübadiləsinin sürətlənməsinə kömək edir. Çin təbibləri iddia edir ki, artıq çəki ilə belə asan və xoş bir mübarizə üsulu ağrısız arıqlamağa kömək edir və bədənə günrahlıq bəxş edir. Lakin başlanğıc üçün əsas 5 nöqtəni tapmaq lazımdır.

Duy-duan nöqtəsi
İştahanı yatırmaq üçün əsas nöqtələrdən biridir. O, üst dodağın və burun arasının mərkəzində yerləşir. Onu bir neçə dəqiqə, xüsusilə yemək istəyəndə masaj edin. Bu, aclıq hissi və stressi azaldır.

İştaha nöqtəsi
Qulaqlarımızda bütün orqanların işini yaxşılaşdıran və maddələr mübadiləsi prosesini sürətləndirən 200-ə yaxın bioloji aktiv nöqtələr var. Şəkildə gördüyünüz nöqtəni tez-tez masaj edib stimullaşdırın.

Çoy-çi nöqtəsi
Şəkildə gördüyünüz nahiyəni diqqətlə masaj edin. Bu nöqtənin gündəlik bir anlıq stimullaşdırılması bağırsaq işinin yaxşılaşmasına kömək edir.

Çzu-san-li nöqtəsi
Arıqlamaq üçün ayaqda çoxlu sayda nöqtələr yerləşir. Onların arasında Çzu-san-li və ya "uzunömürlülük” nöqtəsini masaj etmək xüsusilə effektlidir. Hesab edilir ki, masajın təsiri ilə gündə 500 qram kalori yandırmaq mümkündür.

Lou-qu nöqtəsi
Topuğun daxili hissəsindən 5 sm yuxarıda yerləşir. Bu masaj da artıq çəkidən xilas olmağa kömək edir, o, həm də ürək nahiyəsində xoşagəlməz duyğuları yox etmək üçün, həmçinin əl və ayaq tutulması zamanı faydalıdır.
Masaj üçün bir neçə dəqiqə kifayətdir. Amma masaj zamanı xoşagəlməz hisslər yaranırsa, onda dərhal dayandırın.
Saglamolun.Az
Read more
ORUCUN İNSANLARIN FƏRDİ VƏ İCTİMAİ HƏYATLARINDAKI ROLU Allah-taala insanları müəyyən bir hədəfə ...
Media Removed
ORUCUN İNSANLARIN FƏRDİ VƏ İCTİMAİ HƏYATLARINDAKI ROLU Allah-taala insanları müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün yaratdı. Bu hədəfə çatmaq üçün insanların ixtiyarında müxtəlif vəsitələr qoydu ki, onlardan biri də mübarək ramazan ayında oruc tutmaqdır. Allah Qurani-kərimdə “Bəqərə” ... ORUCUN İNSANLARIN FƏRDİ VƏ İCTİMAİ HƏYATLARINDAKI ROLU Allah-taala insanları müəyyən bir hədəfə çatmaq üçün yaratdı. Bu hədəfə çatmaq üçün insanların ixtiyarında müxtəlif vəsitələr qoydu ki, onlardan biri də mübarək ramazan ayında oruc tutmaqdır. Allah Qurani-kərimdə “Bəqərə” surəsinin 183-cü ayəsində buyrur: “Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki ümmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən çəkinəsiniz!”. Bu ayədə Allah-taala gözəl bir nöqtəyə işarə edir. Belə ki, biz orucun yalnız bizim dövrümüzə məxsus olduğunu deyil, əksinə, bizdən öncəki dövrdə yaşayan insanlara da vacib edildiyini bilməliyik. Bu yazıda orucun insanların fərdi və ictimai həyatlarındakı rolunu əziz oxucuların diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq.

ORUCUN İNSANLARIN FƏRDİ HƏYATLARINDAKI ROLU
Rahatlıq
Orucun insaların fərdi həyatlarında bir sıra təsirləri vardır ki, bunlardan biri də mənəvi rahatlaqdır. Mənəvi rahatlıq insanın mühüm ehtiyaclarındandır, necə ki, yemək insanın həyatda qalması üçün önəmldir. Hazırkı dövrə, eləcə də keçmiş dövrlərə diqqət yetirərsək, imkanlı şəxslərin mənəvi rahatlıq əldə etməsi üçün hətta bütün var-dövlətlərindən keçməyə hazır olduqlarını müşahidə edəcəyik. Oruc tutan şəxs özünü Allaha yaxın hiss edir və ən əsası mənəvi rahatlıq tapır. İmam Baqir (ə) buyurur: “Oruc insanların mənəvi rahatlıq tapması üçün əsas vasitədir”. Məadın xatırlanması
Mübarək ramazan ayında insanın oruc tutaraq ac-susuz qalıb çətinliklərə dözməzi, onun qəflət yuxusundan oyanıb başqa bir sabahın (qiyamətin) barəsində düşünə bilməsinə səbəb olur. Həmin gün Allah insanların bu dünyada etdikləri əməllərin qarşılığını verəcəkdir. Necə deyərlər, nə əkərsən, onu da biçərsən.

Başqa ibadətlər üçün hazırlıq
İnsaların ramazan ayında oruc tutub çətinlikərə dözməsi onların başqa ibadətlərə meyl göstərməsinə zəmin yaradır. Başqa sözlə desək, oruc digər ibadələrin yerinə yetrilməsi üçün başlanğıcdır.

Səbir
Orucun insanın fərdi həyatındakı önəmli rollarından biri də səbirdir. İnsanların həyatda böyük hədəflərə nail olması üçün bir sıra çətinliklərlə mübarizə aparması gərəkir. Oruc insanlara çətinliklərin qarşısında səbirli olmağı və onlarla
Read more
Loading...
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və ... Cümə gününün duası
.
Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] .

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə
Read more
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli ...
Media Removed
Cümə gününün duası .  . Ərəbcə oxunuşu . [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə ... Cümə gününün duası .
 .

Ərəbcə oxunuşu
. [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.]
.

Tərcüməsi:
.

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və
Read more
As salamu aleykum əziz qardaşım və bacım Allah rizası ücün bu elana biganə yanaşma.Gənc yaşında ...
Media Removed
As salamu aleykum əziz qardaşım və bacım Allah rizası ücün bu elana biganə yanaşma.Gənc yaşında bir bacımız xərcəng xəstəliyindən uzun müddətdir əziyyət cəkir.İllərlədir aparılan müalicəyə şəxsi hesablarına külli miqdarda pullar xərclənib.Artıq müalicə həll edici nöqtəyə catıb ... As salamu aleykum əziz qardaşım və bacım Allah rizası ücün bu elana biganə yanaşma.Gənc yaşında bir bacımız xərcəng xəstəliyindən uzun müddətdir əziyyət cəkir.İllərlədir aparılan müalicəyə şəxsi hesablarına külli miqdarda pullar xərclənib.Artıq müalicə həll edici nöqtəyə catıb son ölüm qalım anıdır.Və bacımızın həyyatda qalması ücün səbəb olaraq zəmanətlə izraildə aparılacaq əməliyyatına iki yüz əlli min dollar civarında pul lazımdır.Qardaş evini,maşınını satışa cıxardıb bununla belə məbləgin cox hissəsi catışmır.Əziz bacım və qardaşım sənə nemətlər verən Allahın rizası ücün bu bacımıza azlıgına,coxluguna baxmadan yardımını əsirgəmə.Allah əzzə və cəllə Onun ücün xeyir işlər görən hec kəsə borclu qalmayıb əvəzini,mükafatını qat qat artıqlaması ilə verib.Onuda qeyd edim ki əməliyyat ən tez bir zamanda olunmalıdır sayılı günlər qalıb.
Əlaqə nömrəsi;0702357014
Azərbaycan ərazisindən yardım etmək istəyənlər:
Million aparatindan "Banklar" bölümündün "Bank Respublika" seçirsiniz. Yuxarıda 380194400956498301 hesab nomrəsini daxil edirsiniz. Aşağıda isə bu nomrəni 06499386 daxil edirsiniz .
Xaricdən yardım etmək istəyənlər bu USD hesabına vəsait yatıra bilərlər.
Intermediary Correspondent Bank
Deutsche Bank Trust Company Americas. New York. USA.
SWIFT: BKTRUS33

Beneficiary Bank
Bank Respublika OJSC
Baku / Azerbaijan
SWIFT: BRESAZ22

Beneficiary
Name: Rauf
Surname: Feziyev
IBAN: AZ49BRES00381184000956498302
Allah malınıza bərəkət Versin
Read more
100 - Kainat necə var oldu? Göyləri və yeri yoxdan var edəndir ... (Ən'am Surəsi, 101) Bu gün elm ...
Media Removed
100 - Kainat necə var oldu? Göyləri və yeri yoxdan var edəndir ... (Ən'am Surəsi, 101) Bu gün elm əadamaları, kainatın Big Bang adı verilən böyük bir partlamanın ardından yoxluqdan bir anda meydana gəldiyini qəbul etmişlər. Big Bang nəzəriyyəsinin qəti qəbul görməsini təmin edən dəlillər ... 100 - Kainat necə var oldu?
Göyləri və yeri yoxdan var edəndir ... (Ən'am Surəsi, 101)
Bu gün elm əadamaları, kainatın Big Bang adı verilən böyük bir partlamanın ardından yoxluqdan bir anda meydana gəldiyini qəbul etmişlər. Big Bang nəzəriyyəsinin qəti qəbul görməsini təmin edən dəlillər bunlardır:
Kainatın genişlənməsi: 1929-cu ildə Edwin Hubble tərəfindən bütün göy cisimlərinin bir-birlərindən uzaqlaşdığı, digər bir deyişlə kainatın gedərək genişlənməsi ortaya qoyuldu. Bu, kainatın tək bir nöqtənin partlamasıyla (Böyük Partlama ilə) var olduğunun qəti bir dəlilidir.
Kosmik fon radiasiyası: Kainat bir partlama nəticəsində ortaya çıxdığına görə bu partlamadan geriyə qalan bir radiasiya olması lazım idi və bu radiasiyanın da kainatın hər yerinə bərabər bir şəkildə dağılmış olması lazım idi. Necə ki 1965-ci ildə olması lazım olan bu radiasiya tapıldı və irəliləyən illərdə peyklər vasitəsilə söz mövzusu radiasiyanın varlığı qəti olaraq təsdiqləndi.
Kainatdakı hidrogen və helium nisbəti: Big Bangın digər bir əhəmiyyətli dəlili isə, kosmosdakı hidrogen və helium qazlarının miqdarı oldu. İndiki vaxtda edilən ölçümlərlə aydın oldu ki, kainatdakı hidrogen və helium qazlarının nisbəti Big Bangdan əlavə qalan hidrogen-helium nisbətinin nəzəri hesablamalarına yatırdı. Əgər kainatın bir başlanğıcı olmasaydı və kainat sonsuzdan bəri var olsaydı, içindəki hidrogen tamamilə yanaraq heliuma çevrilmiş olardı. (http://www.evrenmucizesi.com)
Kainatın yoxdan var olduğu, digər bir deyişlə yaradıldığı mənasını verən Big Bang nəzəriyyəsi, materialist fəlsəfənin kainatın sonsuzdan bəri var olduğu iddiasını qəti olaraq yıxmışdır.
Read more
Loading...
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl ...
Media Removed
Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu ... Ərəbcə oxunuşu [Bismillahir rəhmanir rəhim Əlhəmdu lillahil əvvəli qəbləl inşai vəl ihya, vəl axiri bə`də fənail əşyail əlimilləzi la yənsa mən zəkərəh, və la yənqusu mən şəkərəh, və la yəxibu mən dəah, və la yəqtəu rəcaə mən rəcah, Əllahummə inni uşhi-dukə və kəfa bikə şəhida, və uşhidu cəmiə məlaikətikə və sukkanə səmavatikə və həmə-ləti ərşik, və mən bəəstə min ənbiyaikə və rusulik, və ənşə`tə min əsnafi xəlqik, ənni əşhədu ənnəkə əntəllahu la ilahə illa ənt, vəhdəkə la şərikə ləkə və la ədil, və la xulfə liqəvlikə və la təbdil, və ənnə Muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi əbdukə və rəsuluk, ədda ma həmməltəhu iləl ibad, və cahə-də fillahi əzzə və cəllə həqqəl cihad, və ənnəhu bəşşərə bima huvə həqqun minəs səvab, və ənzərə bima huvə sidqun minəl iqab, Əllahummə səbbitni əla dinikə ma əhyəytəni, və la tuziq qəlbi bə`də iz hədəytəni, vəhəb li min lədunkə rəhməh, innəkə əntəl vəhhab, səlli əla Muhəmmədin və əla ali Mu-həmməd, vəc`əlni min ətbaihi və şiətih, vəhşurni fi zumrətih, və vəffiqni li ədai fərzil cumuat, və ma əvcəbtə ələyyə fiha minət taat, və qəsəmtə liəhliha minəl ətai fi yəvmil cəza, innəkə əntəl əzizul həkim.] Tərcüməsi:

Həmd-səna varlığın həyatdan öncə başlanğıcı, mövcudların fənasından sonra sonu olan Allaha məxsusdur! O elə bir alimdir ki, Onu yada salanı yaddan çıxarmaz, şükür edənə nemətini əskiltməz, Onu çağıranı naümid etməz, ümid edənin ümidini qırmaz. Allahım, mən Səni şahid tuturam və Sənin şahidliyin bəs edər; şahid tuturam mələkləri, səma sakinlərini, ərşi aparanları, seçdiyin peyğəmbərləri, yaratdığın hesabsız varlıqları (bütünlüklə şahid tuturam) ki, şəhadət verim: Sənsən bir Allah ki, Səndən başqa məbud yoxdur, şəriki və misli olmayan yeganəsən; Sənin sözündə səhv və dəyişiklik yoxdur. Şəhadət verirəm ki, Məhəmməd səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm Sənin bəndən və rəsulundur. O, bəndələrinə çatdırılmasını əmr etdiyini yerinə yetirməkdə və Allah yolunda lazımınca çalışdı, savabla bağlı haqq-həqiqəti yaxşı mükafatla müjdələdi və doğru olanı cəhənnəm əzabı ilə qorxutdu. Allahım, Sənsən məni həyatda saxlayan, məni dinində sabitqədəm et, qəlbimi yol göstərdikdən sonra azdırma və mənə öz tərəfindən mərhəmət nəsib et ki, həqiqətən,
Read more
. Bəs kəpənəklər ömürlərinin ilk və son günləri arasındaki zamanın dəyərini anlayırlarmı görəsən? Qəribədir.. Kəpənəklər də görəsən ağlaya bilirlərmi? Yoxsa bu qısa ömürdə kədərdən uzaq durmağa üstünlük verərlər? ..Axır vaxtlar nədənsə çiyinlərimdəki yük ağırlaşıb, nəfəs ... .
Bəs kəpənəklər ömürlərinin ilk və son günləri arasındaki zamanın dəyərini anlayırlarmı görəsən? Qəribədir..
Kəpənəklər də görəsən ağlaya bilirlərmi? Yoxsa bu qısa ömürdə kədərdən uzaq durmağa üstünlük verərlər?
..Axır vaxtlar nədənsə çiyinlərimdəki yük ağırlaşıb, nəfəs alıb-verərkən qəlbimdə anidən yaranan sancılar, gözlərimdə yuxusuz qaldığım gecələrin əsəri.. Dərdimi də danışmaq istəmirəm, danışsam qarşı çıxarlar, danışsam incidərlər, mühakimə edərlər bəlkə?.. Zəif nöqtəmi əzbərləyib hücum edərlər bəlkə.. Ağaclar üz çevirib artıq, buludlar da eşitmir səsimi.. Nə edəcəyimi bilmirəm.. Bu yükdən necə xilas olacağımı bilmirəm, ağrılarım bürüyüb bütün bədənimi, saxta təbəssümlərimin altında gizlənən ağrılarım..😔
Read more
Loading...
Loading...