Ketabism Instagram Photos and Videos

Loading...


ketabism كتابيسم @ketabism mentions
Followers: 39,364
Following: 0
Total Comments: 0
Total Likes: 0

● در سفر مشقت بار با قطار به لوریان - آن روزها که از قطار تندرو خبری نبود - اتفاقی افتاد که حالا وقتی به ...
Media Removed
● در سفر مشقت بار با قطار به لوریان - آن روزها که از قطار تندرو خبری نبود - اتفاقی افتاد که حالا وقتی به آن فکر می کنم مرا از حس وحشتی قریب الوقوع پر می کند. هنوز یک ساعت هم از پاریس دور نشده بودم که قطارمان ناگهان متوقف شد و هیچ توضیحی هم ندادند. صداهای نامفهومی از بیرون می آمد، همراه با جیغی که منبعش معلوم ...
در سفر مشقت بار با قطار به لوریان - آن روزها که از قطار تندرو خبری نبود - اتفاقی افتاد که حالا وقتی به آن فکر می کنم مرا از حس وحشتی قریب الوقوع پر می کند. هنوز یک ساعت هم از پاریس دور نشده بودم که قطارمان ناگهان متوقف شد و هیچ توضیحی هم ندادند. صداهای نامفهومی از بیرون می آمد، همراه با جیغی که منبعش معلوم نشد. هیچ نفهمیدم زن بود یا مرد. باز منتظر ماندیم. برخی به هم نگاه انداختیم. برخی با جدیت غرق در کتاب و روزنامه خود ماندیم. نگهبانی یونیفورم پوش پشت در کوپه آمد، پسری بود که بیشتر از بیست سال نداشت. درست یادم است قبل از سخنرانی اش چه سکوتی حکم فرما شد. نفس عمیقی کشید و با آرامشی ستودنی گفت: «خانمها و آقایان. متأسفم به اطلاع شما برسانم که حرکت ما بر اثر مداخله انسانی دچار مشکل شده است. ظرف چند دقیقه دیگر به حرکت ادامه می دهیم.»
من نه، بلکه آن آقای پیر محترم و غرق مطالعه ای که یقه سفید شق ورقی داشت و کنارم نشسته بود سر بلند کرد و به تندی پرسید: «یعنی چه جور مداخله ای؟» پسرک با لحنی از سر ندامت فقط توانست جواب بدهد: «خودکشی، آقا.»


www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#میراث_جاسوسان #جان_لو_کاره #مهدی_فیاضی_کیا #نشر_چترنگ
Read more
زهرا با وجود بیماری اش فکر می کرد بخت با او یار بوده. در طبقه بالا پسرکی بستری بود مبتلا به دردی موذی تر ...
Media Removed
زهرا با وجود بیماری اش فکر می کرد بخت با او یار بوده. در طبقه بالا پسرکی بستری بود مبتلا به دردی موذی تر و بیماری عجیبی که دکترها نامش را سندروم اوندین گذاشته بودند. افسانه ها این طور می گفتند که پری او ندین برای مجازات شوهرش او را محکوم کرده بود تا دیگر نتواند خودکار نفس بکشد و همین باعث شد اولین بار که ... زهرا با وجود بیماری اش فکر می کرد بخت با او یار بوده. در طبقه بالا پسرکی بستری بود مبتلا به دردی موذی تر و بیماری عجیبی که دکترها نامش را سندروم اوندین گذاشته بودند. افسانه ها این طور می گفتند که پری او ندین برای مجازات شوهرش او را محکوم کرده بود تا دیگر نتواند خودکار نفس بکشد و همین باعث شد اولین بار که خوابش برد بمیرد. سندروم اوندین، نامی کام زیبا برای یک کابوس. دکترها سنگدل بودند. چون شاعرانگی باید در مورد همه چیز حتی مرگ اعمال می شد. خلاصه هر بار که او به خواب می رفت، جسم صوفیان، مثل شوهر اوندین، نفس کشیدن را از یاد می برد. چون لازم بود هوشیار باشد که بتواند نفس بکشد؛ کودک در هر ثانیه نیاز داشت به شش هایش دستور بدهد که پر و سپس خالی شوند. دم، بازدم. دم، بازدم. نفس میکشم پس هستم. صوفیان شب و روز همچون آدم آهني متصل به دستگاهی زندگی می کرد. آدم آهنی کوچک چهارساله و نیمه ای با شش های شیشه ای.
خلاصه که همیشه بیمارتر از خود آدم هم روی زمین بود و آگاهی از این موضوع باعث می شد همه چیز نسبی به نظر برسد و آدم در نهایت به خودش بگوید بخت با او یار بوده و شاید می توانست کاملا بدتر باشد. دیدن صوفیان که مثل هر پسرک چهار و نیم ساله ای می خندید و بازی می کرد پشت آدم را می لرزاند؛ دیدن او که قهقهه می زد و همزمان لوله های پلاستیکی اش در سوراخهای کوچک بینی اش می رقصید، دیدن او که با شنیدن لطیفه ای از ته دل می خندید، دیدن او که در برابر غروب آفتاب شگفت زده می شد، دیدن او که فریادی از شادی سر می داد وقتی پرستارها یکی دو ساعت او را برای گردش در باغ پایین می بردند، دیدن او که برای صدمین بار تنها مجموعه داستانی را می خواند که بیمارستان در اختیارش می گذاشت. درس زیبای زندگی همین بود که او آنجا آموزش می داد. هر روز. هر شب، قبل از اینکه دستگاه کار شش هایش را تحویل بگیرد تا در مدتی که او خواب می بیند هرگز فراموش نکند نفس بکشد.
به هر حال، زهرا خودش جز یک ابر چیزی نداشت. ●

www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#دخترکی_که_ابری_به_بزرگی_برج_ایفل_را_بلعیده_بود #رومن_پوئرتولاس #ابوالفضل_الله_دادی #نشر_ققنوس
Read more
هجدهم خرداد: دوباره نزدیک انتخابات است، خیابان ها پر شده از عکس و آدم بیکار. چقدر کم عقل بودیم، چقدر ...
Media Removed
هجدهم خرداد: دوباره نزدیک انتخابات است، خیابان ها پر شده از عکس و آدم بیکار. چقدر کم عقل بودیم، چقدر از در و دیوار بالا رفتیم، چقدر عکس و پوستر چسبانديم و عکس و پوستر کندیم ... از صبح تا شب توی ستاد بودیم ... آخرش هم هیچ. صبح توی تاکسی تو راه دانشگاه بودم که زنگ زد، نگران، ناراحت، عصبانی، که دیروز چرا گوشی ... هجدهم خرداد: دوباره نزدیک انتخابات است، خیابان ها پر شده از عکس و آدم بیکار. چقدر کم عقل بودیم، چقدر از در و دیوار بالا رفتیم، چقدر عکس و پوستر چسبانديم و عکس و پوستر کندیم ... از صبح تا شب توی ستاد بودیم ... آخرش هم هیچ. صبح توی تاکسی تو راه دانشگاه بودم که زنگ زد، نگران، ناراحت، عصبانی، که دیروز چرا گوشی ات خاموش بود؟ جاااان ؟!!! دو بار تلفنی حرف زدیم طلبکار شده. مردها دنبال جمع کردن دارایی اند، دوست دارند همه چیز مال خودشان باشد...


www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#تاخون #سید_حسین_طبسی #نشر_هیلا #نشر_ققنوس
Read more
✍ ترس چه جور احساسی است؟ چه نقشی در فرهنگ امروزین ما دارد و از همه مهم تر چه استفاده های سیاسی از آن میشود؟ ●بخشی ...
Media Removed
✍ ترس چه جور احساسی است؟ چه نقشی در فرهنگ امروزین ما دارد و از همه مهم تر چه استفاده های سیاسی از آن میشود؟ ●بخشی از کتاب: برخی از احساسات ما معمولا بنا به فرض چیزی را درباره واقعیت به ما مینمایاند.ترس یکی از این احساسات است.برای همین ترس را ابزاری برای درک و دریافت حسی به حساب می آورند اما این ابزارها ...
ترس چه جور احساسی است؟ چه نقشی در فرهنگ امروزین ما دارد و از همه مهم تر چه استفاده های سیاسی از آن میشود؟
●بخشی از کتاب:
برخی از احساسات ما معمولا بنا به فرض چیزی را درباره واقعیت به ما مینمایاند.ترس یکی از این احساسات است.برای همین ترس را ابزاری برای درک و دریافت حسی به حساب می آورند اما این ابزارها همگی میتوانند کارکرد درست یا نادرست داشته باشند.
●کتاب فلسفه ترس از شنبه ۱۷ شهریور در گروه کتابخوانی خانم یلدا علایی شروع میشود.
📚شما میتوانید هرجای ایران که هستید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
#با_یلدا_کتاب_بخونیم
#ارسال_کتاب
#نشر_گمان
#فروش_کتاب
Read more
<span class="emoji emoji1f4d6"></span> ۴۶ سال پیش در چنین روزی! حوادث المپیک ۱۹۷۲ از زبان فیل نایت در زندگی نامه‌اش. ● فروش نایکی پایدار ...
Media Removed
۴۶ سال پیش در چنین روزی! حوادث المپیک ۱۹۷۲ از زبان فیل نایت در زندگی نامه‌اش. ● فروش نایکی پایدار بود، پسرم سالم بود، می توانستم رهن را سر وقت بپردازدم. همه چیز در نظر گرفته شده بود، در آگست حال و روز خوبی داشتم.. . بعد شروع شد. در هفته ی دوم بازی های المپیک، گروهی متشکل از هشت مرد مسلح نقابدار پشت ... 📖 ۴۶ سال پیش در چنین روزی!
حوادث المپیک ۱۹۷۲ از زبان فیل نایت در زندگی نامه‌اش.

فروش نایکی پایدار بود، پسرم سالم بود، می توانستم رهن را سر وقت بپردازدم. همه چیز در نظر گرفته شده بود، در آگست حال و روز خوبی داشتم.. .
بعد شروع شد. در هفته ی دوم بازی های المپیک، گروهی متشکل از هشت مرد مسلح نقابدار پشت دیوار کوچکی از دهکدهی المپیک کمین کردند و یازده ورزشکار اسرائیلی را ربودند. در دفتر تایگارد، تلویزیونی را نصب کردیم و هیچ کس هیچ کاری انجام نمی داد. تماشا می کردیم و تماشا می کردیم. هر روز. کم حرف می زدیم. گاهی دستان مان را جلوی دهانمان می گرفتیم. زمانی که پایان وحشتناک نمایش فرا رسید، زمانی که اخبار اعلام کرد که تمام آن یازده ورزشکار مرده اند و اجساد آنها در جاده ی آسفالتی فرودگاه غرق در خون پیدا شده، یادآور مرگ هر دو کندی و دکتر کینگ، مرگ دانشجویان دانشگاه ایالتی کنت و مرگ هزاران جوان در ویتنام بود. دوران ما دشوار بود، عصر آغشته به خون و دست کم هر روز یک بار مجبور می شدی از خودت بپرسی: موضوع چیست؟ ●

www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#کفش_باز خاطرات بنیان گذار #نایکی #فیل_نایت #شورش_بشیری #نشر_میلکان
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> داستان زندگی یک موسیقیدان در اتحادیه جماهیر شوروی. • قدرت: «ببینید، ما بودیم که انقلاب کردیم.» شهروند ...
Media Removed
داستان زندگی یک موسیقیدان در اتحادیه جماهیر شوروی. • قدرت: «ببینید، ما بودیم که انقلاب کردیم.» شهروند ابو آی دوم: «بله، البته که انقلابی شگرف است و بهبودی اساسی در وضعیت سابق. واقعا دستاورد عظیمی است. ولی گهگاه به این فکر می‌کنم که... البته شاید به کلی در اشتباه باشم... ولی آیا واقعا لازمبود ...
📖 داستان زندگی یک موسیقیدان در اتحادیه جماهیر شوروی. •
قدرت: «ببینید، ما بودیم که انقلاب کردیم.»
شهروند ابو آی دوم: «بله، البته که انقلابی شگرف است و بهبودی اساسی در وضعیت سابق. واقعا دستاورد عظیمی است. ولی گهگاه به این فکر می‌کنم که... البته شاید به کلی در اشتباه باشم... ولی آیا واقعا لازمبود این‌همه مهندس و ژنرال ودانشمند وموسیقی‌شناس را تیرباران کرد، ملیون‌ها نفر رابه اردوگاه فرستاد، انسان‌ها را به بیگاری کشاند و تا سرحد مرگ از آنها کار کشید، در دل همه کس رعب انداخت و به نام انقلاب به‌زور از آدم‌ها اعتراف گرفت؟ آیا لازم بود نظامی بنا کرد که حتی در حاشیه‌های آن، صدها نفر هر شب منتظرند که از تخت بیرونشان بکشند و به عمارت بزرگ یا لوبیانکا منتقلشان کنند تا آنجا زیر شکنجه جعلیاتی را به نام خود امضا کنند وبعد هم گلوله‌ای پس سرشان خالی شود؟ البته صرفا فکرهایم را گفتم، متوجهید که؟»
قدرت: «بله بله، متوجه هستم چه می‌گویید. مطمئنا حق با شماست، ولی فعلا از این مسأله بگذریم. برای دور بعد تغییرش می‌دهیم.»
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #هیاهوی_زمان #جولین_بارنز #سپاس_ریوندی #نشر_ماهی
Read more
Loading...
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> کتابی که به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است کهچرا برخی از ملت‌ها و جوامع از رفاه برخوردارند و سایرین ...
Media Removed
کتابی که به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است کهچرا برخی از ملت‌ها و جوامع از رفاه برخوردارند و سایرین نه. • چرادر انگلستان؟ انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد. بلندترین گام‌هایش را در آنجا برداشت و این به دلیل نهادهای اقتصادی فراگیر و منحصربه‌فردی بود که دراین کشور رواج داشت. این نهادها به نوبه ...
📖 کتابی که به دنبال ارائه پاسخ به این سوال است کهچرا برخی از ملت‌ها و جوامع از رفاه برخوردارند و سایرین نه. •
چرادر انگلستان؟
انقلاب صنعتی در انگلستان آغاز شد. بلندترین گام‌هایش را در آنجا برداشت و این به دلیل نهادهای اقتصادی فراگیر و منحصربه‌فردی بود که دراین کشور رواج داشت. این نهادها به نوبه خود بر بنیان‌هایی شکل گرفته بودند که به وسیله نهادهای فراگیر سیاسی حاصل از انقلاب شکوهمند فراهم شده بود. این انقلاب شکوهمند بود که حقوق مالکیت را تقویت و عقلانی کرد، بازارهای مالی را بهبود بخشید، انحصارهایی را که حکومت در تجارت خارجی ایجاد کرده بود برچید و موانع را از سر راه گسترش صنعت برداشت. این انقلاب شکوهمند بود که نظام سیاسی را گشود و در قبال نیازهای اقتصادی و خواست‌های جامعه پاسخ‌گوکرد. این نهادهای فراگیر اقتصادی به صاحبان استعداد و بینش همچون جیمز وات فرصت و انگیزه توسعه مهارت‌ها و اندیشه‌هایشان و تأثیر گذاری بر ساز و کارها را بخشید به طوری که هم برای آنان و هم برای ملت سودآور بود. ‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #چرا_ملت_ها_شکست_می_خورند #دارون_عجم_اوغلو #جیمز_ای_رابینسون #محسن_میردامادی #محمد_حسین_نعیمی_پور #نشر_روزنه
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> برترین اثر گوته، داستان عشق نافرجام یک نقاش جوان • ششم سپتامبر سختم بود و دلم نمی آمد آن نیمتنه ...
Media Removed
برترین اثر گوته، داستان عشق نافرجام یک نقاش جوان • ششم سپتامبر سختم بود و دلم نمی آمد آن نیمتنه ی ساده و آبی رنگ را که در اولین رقصم با لوته داشتم،کنار بگذارم.اما دیگر از ریخت افتاده بود. نیمتنه ای درست مثل آن سفارش دادم،با همان یقه و سرآستین،به علاوه ی همان جلیقه و شلوار زرد هم. به اندازه آن ...
📖 برترین اثر گوته، داستان عشق نافرجام یک نقاش جوان

ششم سپتامبر
سختم بود و دلم نمی آمد آن نیمتنه ی ساده و آبی رنگ را که در اولین رقصم با لوته داشتم،کنار بگذارم.اما دیگر از ریخت افتاده بود. نیمتنه ای درست مثل آن سفارش دادم،با همان یقه و سرآستین،به علاوه ی همان جلیقه و شلوار زرد هم.
به اندازه آن لباس پیشین به دلم نمی نشیند.نمیدانم.اما فکر می کنم با گذشت زمان برایم عزیزتر خواهد شد.
عکس و متن ارسالی از: @ftmeshraghi
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #رنج_های_ورتر_جوان #یوهان_ولفگانگ_فون_گوته #نشر_ماهی
Read more
Loading...
• سی روزی چند مرتبه برایش پیامک می فرستاد و او هم جواب می داد. گاهی اوقات میراندا سر کار به این فکر می ...
Media Removed
• سی روزی چند مرتبه برایش پیامک می فرستاد و او هم جواب می داد. گاهی اوقات میراندا سر کار به این فکر می افتاد که اگر همکارانش علت سرخ شدن ناگهانی گونه ها و حواس پرتی اش را بپرسند، چه جوابی به آنها بدهد؛ فکر کرد فقط لبخند بزند و حقیقت را به آنها نگوید. چه دلیلی داشت حقیقت را بگوید وقتی در کمتر از نیم ساعت پیام ...
سی روزی چند مرتبه برایش پیامک می فرستاد و او هم جواب می داد. گاهی اوقات میراندا سر کار به این فکر می افتاد که اگر همکارانش علت سرخ شدن ناگهانی گونه ها و حواس پرتی اش را بپرسند، چه جوابی به آنها بدهد؛ فکر کرد فقط لبخند بزند و حقیقت را به آنها نگوید. چه دلیلی داشت حقیقت را بگوید وقتی در کمتر از نیم ساعت پیام بعدی جان سی می آمد که ابراز عشق کرده بود و دلش برای دیدنش پرپر می زد؟
یک بار هم او عمدا پیامک را در معرض دید روی میز کارش گذاشت چون می دانست کلر ترولین نمی تواند جلوی خود را بگیرد و آن را می خواند و موضوع را به گوش بقیه در اتاق مخصوص سیگاری ها می رساند. او فکر کرد خوب شد، بگذار آن ها در خماری بمانند. او خوشش می آمد گهگداری مردم را سورپرایز کند و آنها فکر کنند او موجود تو دل برو و عزیز قرمزپوش کسی است. چشمان او برق زد و احساس کرد بال درآورده است.
بسیار خب، من همیشه قصه ای را دوست دارم که پایانش خوش باشد...
عکس و متن ارسالی از: @niggaarrr
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #تک_و_تنها_در_پاریس #جوجو_مویز #نفیسه_معتکف #انتشارات_نسل_نواندیش
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> رمان عشق آهنی، اولین رمان بلند حوزه معلولیت، روایت گر زندگی پر فراز و نشیب دختری است از قشر گاه دیده ...
Media Removed
رمان عشق آهنی، اولین رمان بلند حوزه معلولیت، روایت گر زندگی پر فراز و نشیب دختری است از قشر گاه دیده نشده و گاه ضعیف و ناتوان دیده شده افراد دارای معلولیت، مهسان دختری که چالش های زندگی اش را یکی پس از دیگری با توکل و تلاش پشت سر می گذارد ولی دست سرنوشت او را به عشقی گره می زند که حاصل یک قانون است، آیا ...
📖 رمان عشق آهنی، اولین رمان بلند حوزه معلولیت، روایت گر زندگی پر فراز و نشیب دختری است از قشر گاه دیده نشده و گاه ضعیف و ناتوان دیده شده افراد دارای معلولیت، مهسان دختری که چالش های زندگی اش را یکی پس از دیگری با توکل و تلاش پشت سر می گذارد ولی دست سرنوشت او را به عشقی گره می زند که حاصل یک قانون است، آیا همیشه قوانین گره گشا هستند یا ...
این رمان نوشته مهناز صوفی سویری، توانیاب دارای معلولیت جسمی حرکتی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک است.

روزبه: ببین بچه وقتی متوجه بشه که ارزش آدما با ظاهرشون سنجیده نمیشه، یه جورایی خیالش راحت میشه که نیاز نیست کسی رو با جسمش قضاوت کنه، یعنی این واقعاً چیزیه که باید از بچگی به بچه یاد داد، شاید واقعاً دردایی که تو و امثال تو دارید تو جامعه می‌کشید همه‌اش هم به تفکر فردی مربوط نباشه، شاید اگه از اول مثل خیلی از جاهای دنیا علاوه بر عروسک‌های پر زرق و برق و زیبا، عروسک‌های معلول هم بود، ذهن مردم ما این قدر ظاهربین و ایده‌آل‌گرا نبود، باشه اگر هم قرار بود ایده‌آل‌گرا باشه، ایده‌آل هامون حداقل فقط محدود به ظاهر نبود. هیچ کس نمیگه استیون هاوکینگ فلجه، میگن بزرگترین نظریه پرداز فیزیکه، شاید آخرین آدرسی که میدن بیماریش و معلولیتش باشه، بیشتر شأن و شخصیت پدر و مادره که واسه بچه مهمه، اگه بشه بچه رو طوری اقناع و تربیت کرد که بفهمه ارزش آدما به ظاهرشون نیست، وقتی وارد جامعه بشه، با افراد معلول درست برخورد می‌کنه.
عکس و متن ارسالی از: @mahnazsoofi
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #عشق_آهنی  #مهناز_صوفی  #انتشارات_توانمندان
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> مجموعه داستان‌های کوتاه از رسول یونان • گاه و بي گاه بر لبه ي قله مينشينيم و به آن پايين كه خيلي ...
Media Removed
مجموعه داستان‌های کوتاه از رسول یونان • گاه و بي گاه بر لبه ي قله مينشينيم و به آن پايين كه خيلي دور و دست نيافتني است نگاه ميكنيم و آه ميكشيم. به خوبي ميدانيم كه آن پايين زيباتر از اين بالاست اما كاري از دستمان برنمي آيد. كاش انها كه بالا ميروند آنقدر بالا نروند كه ديگر نتوانند به پايين برگردند. ...
📖 مجموعه داستان‌های کوتاه از رسول یونان

گاه و بي گاه بر لبه ي قله مينشينيم و به آن پايين كه خيلي دور و دست نيافتني است نگاه ميكنيم و آه ميكشيم. به خوبي ميدانيم كه آن پايين زيباتر از اين بالاست اما كاري از دستمان برنمي آيد. كاش انها كه بالا ميروند آنقدر بالا نروند كه ديگر نتوانند به پايين برگردند. پايين آمدن از قله ها سختتر از صعود است. هي،آدم هايي كه آزارمان داديد و باعث شديد ما بالاي قله سرگردان باشيم، دلمان براي شما تنگ شده و اين دلتنگي ما را خواهد كشت.
عکس و متن ارسالی از: @romi_nah
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #دیر_کردی_ما_شام_را_خوردیم #رسول_یونان #نشر_نیماژ
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> کتاب طنزی از فیلیپ راث در مورد سیاستمداران و دغل‌کاری‌های آنها • سه‌شنبه‌ی سه هفته پیش نامه‌ی ...
Media Removed
کتاب طنزی از فیلیپ راث در مورد سیاستمداران و دغل‌کاری‌های آنها • سه‌شنبه‌ی سه هفته پیش نامه‌ی جوان تندرویی را خواندم که برای دوست دخترش نوشته بود و در آن رهبران این جهان را خوار و خفیف کرده، به استهزا کشیده و به ریششان خندیده بود. شاید اکنون هم بخندد. شما می‌دانید که آن‌ها به ارمیای نبی هم خندیدند. ...
📖 کتاب طنزی از فیلیپ راث در مورد سیاستمداران و دغل‌کاری‌های آنها

سه‌شنبه‌ی سه هفته پیش نامه‌ی جوان تندرویی را خواندم که برای دوست دخترش نوشته بود و در آن رهبران این جهان را خوار و خفیف کرده، به استهزا کشیده و به ریششان خندیده بود. شاید اکنون هم بخندد. شما می‌دانید که آن‌ها به ارمیای نبی هم خندیدند. به لوط هم خندیدند. به عاموس هم خندیدند. به حواریون هم خندیدند. در زمانه‌ی ما به برادران مارکس خندیدند. به برادران ریتز خندیدند. به سه کله پوک خندیدند. با وجود این، آن‌ها بزرگ‌ترین سرگرم‌کنندگان ما بودند و عشق و توجه میلیون‌ها نفر را به خود جلب کردند. آن‌ها تمسخرکنندگان و به استهزاکشندگان‌اند. همه می‌دانید که در این جوک باکس‌ها صدای قشنگی می‌گوید: من بلند می‌خندم و آهسته می‌گریم. یکشنبه‌ی قبل از یکشنبه پیش در مجله‌ای خبری، مقاله‌‌ی یکی از روانشناسان بزرگمان را خواندم که نوشته بود: هشتاد و پنج درصد مردمی که آشکار می‌خندند به خاطر غم‌های شخصی‌شان در دل می‌گریند - هشتاد و پنج درصد!
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #رئیس_جمهور_ما #فیلیپ_راث #افشین_رضاپور #انتشارات_ققنوس
Read more
Loading...
• انسان خردمند به گونه ای جسورانه و همه جانبه و بحث انگیز، هر آنچه را تاکنون گمان می کردیم در مورد انسان ...
Media Removed
• انسان خردمند به گونه ای جسورانه و همه جانبه و بحث انگیز، هر آنچه را تاکنون گمان می کردیم در مورد انسان می دانیم به چالش می کشد افکارمان، رفتارمان، اعمالمان، اقتدارمان و آینده مان را... عکس و متن ارسالی از: @fateme.soori شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید ‏www.ketabism.com #کتاب ...
انسان خردمند به گونه ای جسورانه و همه جانبه و بحث انگیز، هر آنچه را تاکنون گمان می کردیم در مورد انسان می دانیم به چالش می کشد
افکارمان، رفتارمان، اعمالمان، اقتدارمان
و آینده مان را...
عکس و متن ارسالی از: @fateme.soori
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #انسان_خردمند #یووال_نوح_هراری #نیک_گرگین #نشر_نو
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> کتابی در سبک ادبیات فانتزی با موضوعیت حمایت از محیط زیست • سم: ما هر دو می دانیم که من یک شاهزاده ...
Media Removed
کتابی در سبک ادبیات فانتزی با موضوعیت حمایت از محیط زیست • سم: ما هر دو می دانیم که من یک شاهزاده نیستم. پیرمرد: تو نشان را داری و من می گویم همین کافیست. سم: یعنی من خاص هستم و می توانم جادو داشته باشم؟ پیرمرده آهی کشید: آه نه احمق جان. مگر جادو داشتن به این راحتی است؟ فکرکردی جادو انقدر پیش پا ...
📖 کتابی در سبک ادبیات فانتزی با موضوعیت حمایت از محیط زیست

سم: ما هر دو می دانیم که من یک شاهزاده نیستم.
پیرمرد: تو نشان را داری و من می گویم همین کافیست.
سم: یعنی من خاص هستم و می توانم جادو داشته باشم؟
پیرمرده آهی کشید: آه نه احمق جان. مگر جادو داشتن به این راحتی است؟ فکرکردی جادو انقدر پیش پا افتاده است که قابل تعلیم یا همراه نشان باشد؟ جادو یک چیز باستانی است و چیزهای باستانی هم خطرناک هستند و تو هم یک بچه ای . چیزهایی که گفتم را فراموش نکن. چون تبعاتش به اندازه جانمان تمام می شود.
عکس و متن ارسالی از: @soheilabookworm
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #ارتش_شش_گله #شبدر_شش_پر #ستاره_روشن #انتشارات_روزنه
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> مجموعه چهار داستان چالش برانگیز از اریک امانوئل اشمیت که به مفهوم انسانیت و روانشناسی رفتارهای ...
Media Removed
مجموعه چهار داستان چالش برانگیز از اریک امانوئل اشمیت که به مفهوم انسانیت و روانشناسی رفتارهای انسانی می‌پردازد. • هر کدام از ما یک بار در بچگی دچار این صاعقه شده‌ایم؛ لحظه‌ای که فاصله‌ای را میان خودمان با دیگران حس می‌کنیم، اینکه از دیگران جداییم و با آن‌ها متفاوت، جسمی تنها در میان بیگانگان، ...
📖 مجموعه چهار داستان چالش برانگیز از اریک امانوئل اشمیت که به مفهوم انسانیت و روانشناسی رفتارهای انسانی می‌پردازد.

هر کدام از ما یک بار در بچگی دچار این صاعقه شده‌ایم؛ لحظه‌ای که فاصله‌ای را میان خودمان با دیگران حس می‌کنیم، اینکه از دیگران جداییم و با آن‌ها متفاوت، جسمی تنها در میان بیگانگان، دیواری ذهنی میان خودمان با دیگران کشیده می‌شود. ظلم آگاهی... این لحظه برای بعضی‌ها موجب موفقیت می‌شود و برای بعضی دیگر موجب شکست. در دنیای گروه اول پرده‌ای برداشته می‌شود اما در دنیای گروه دوم دیواری کشیده می‌شود و آنها را زندانی می‌کند. تنها امپراطوری‌ای است که بعضی‌ها تاجش را می‌بینند و بعضی‌ها محدودیت‌هایش را.
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #خواهران_باربارن #اریک_امانوئل_اشمیت #عاطفه_حبیبی #انتشارات_چترنگ
Read more
Loading...
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> در این کتاب همه چیز از خواندن ایمیل‌های بقیه شروع میشه... • لینکلن کسی نبود که به طور ذاتی نتواند ...
Media Removed
در این کتاب همه چیز از خواندن ایمیل‌های بقیه شروع میشه... • لینکلن کسی نبود که به طور ذاتی نتواند قرار بگذارد. او سه سال قبل سر قرار رفت. خواهر یکی از دوستانش برای شرکت در عروسی به یک همراه نیاز داشت. او تمام شب را با یکی از دوستان داماد رقصید که بعدا وقتی لینکلن داشت سیزدهمین پنیر خامه‌ای نعنایی‌اش ...
📖 در این کتاب همه چیز از خواندن ایمیل‌های بقیه شروع میشه...

لینکلن کسی نبود که به طور ذاتی نتواند قرار بگذارد. او سه سال قبل سر قرار رفت. خواهر یکی از دوستانش برای شرکت در عروسی به یک همراه نیاز داشت. او تمام شب را با یکی از دوستان داماد رقصید که بعدا وقتی لینکلن داشت سیزدهمین پنیر خامه‌ای نعنایی‌اش را می‌خورد، معلوم شد نوه‌ی عموی والدینش بود.
او دقیقا از اینکه دوباره قرار گذاشتن با کسی را شروع کند نمی‌ترسید، فقط نمی‌توانست تجسمش کند. می‌توانست خودش را تصور کند که طی یک سال در یک جای راحت، کنار یک دختر ایستاده است؛ اما ملاقات با یک دختر و اینکه کاری کند تا از او خوشش بیاید... او همیشه در این مورد بی‌عرضه بود.
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #عشق_در_یک_کلیک #رینبو_راول #نوشین_حیدری #انتشارات_آذرباد
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> غنی‌ترین، بامزه‌ترین و صمیمانه‌ترین اثر آلن دوباتن. ● می‌توان گفت که دو داستانِ عشقیِ بزرگ ...
Media Removed
غنی‌ترین، بامزه‌ترین و صمیمانه‌ترین اثر آلن دوباتن. ● می‌توان گفت که دو داستانِ عشقیِ بزرگ زندگیِ هر فرد بزرگسالی را تعریف می‌کند. اولین داستان، جست‌وجوی ما برای عشق جنسی، به خوبی شناخته‌ و تعریف ‌شده است. خیال و هوس‌های آن، اسکلت موسیقی و ادبیات را می‌سازد و از نظر اجتماعی پذیرفته شده ...
📖 غنی‌ترین، بامزه‌ترین و صمیمانه‌ترین اثر آلن دوباتن.

می‌توان گفت که دو داستانِ عشقیِ بزرگ زندگیِ هر فرد بزرگسالی را تعریف می‌کند. اولین داستان، جست‌وجوی ما برای عشق جنسی، به خوبی شناخته‌ و تعریف ‌شده است. خیال و هوس‌های آن، اسکلت موسیقی و ادبیات را می‌سازد و از نظر اجتماعی پذیرفته شده و ارج نهاده می‌شود. دومین داستان، جست‌وجوی ما برای دریافت عشق از جهان، افسانه‌ای اسرارآمیز و شرم‌آورتر است. اگر به آن اشاره شود، معمولاً با عباراتی نیشدار و تمسخرآمیز بیان می‌شود؛ مانند چیزی که عمدتاً توجه افراد حسود یا دارای کمبود را جلب می‌کند، در غیر این صورت میل به موقعیت تنها در معنای اقتصادی آن تفسیر می‌شود. با وجود این جدیت داستان دوم به هیچ وجه کمتر از داستان اول نیست. پیچیدگی‌اش کمتر نبوده، اهمیت یا جهان‌شمول‎بودن آن کمتر نیست و درد شکست در آن هم به هیچ وجه کمتر نیست. در اینجا هم شکست عشقی وجود دارد.

📚شما از هرکجای ایران که هستید می توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#اضطراب_موقعیت #آلن_دوباتن
#سیدحسن_رضوی #نشر_میلکان
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span>مجموعه داستان‌هایی کوتاه و خواندنی از هاروکی موراکامی • چقدر عجيب است كه فرد مورد علاقه ات را ...
Media Removed
مجموعه داستان‌هایی کوتاه و خواندنی از هاروکی موراکامی • چقدر عجيب است كه فرد مورد علاقه ات را پيدا كني و فرد مورد علاقه‌ات پيدايت كند، معجزه است! يك معجزه‌ی آسمانی! عکس و متن ارسالی از: @im.ziziloo شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید ‏www.ketabism.com #کتاب ...
📖مجموعه داستان‌هایی کوتاه و خواندنی از هاروکی موراکامی

چقدر عجيب است كه فرد مورد علاقه ات را پيدا كني و فرد مورد علاقه‌ات پيدايت كند،
معجزه است! يك معجزه‌ی آسمانی!
عکس و متن ارسالی از: @im.ziziloo
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #ديدن_دختر_صددرصد_دلخواه_در_صبح_زيبای_ماه_آوريل #هاروكی_موراكامی #محمود_مرادی #نشر_ثالث
Read more
Loading...
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> دور دنیا در هشتاد روز از مشهورترین شاهکارهای علمی تخیلی ژول ورن نویسنده بزرگ فرانسوی • فیلئاس ...
Media Removed
دور دنیا در هشتاد روز از مشهورترین شاهکارهای علمی تخیلی ژول ورن نویسنده بزرگ فرانسوی • فیلئاس فوگ از آن دسته افرادی بود که به طور ریاضی‌وار دقیق‌اند، کسانی که هرگز عجله ندارند اما همیشه آماده‌اند و در گام‌ها و حرکات خود صرفه‌جویند. هرگز گام بلند اضافه‌ای برنمی‌داشت و همیشه راه کوتاه‌تر ...
📖 دور دنیا در هشتاد روز از مشهورترین شاهکارهای علمی تخیلی ژول ورن نویسنده بزرگ فرانسوی

فیلئاس فوگ از آن دسته افرادی بود که به طور ریاضی‌وار دقیق‌اند، کسانی که هرگز عجله ندارند اما همیشه آماده‌اند و در گام‌ها و حرکات خود صرفه‌جویند. هرگز گام بلند اضافه‌ای برنمی‌داشت و همیشه راه کوتاه‌تر را انتخاب می‌کرد. نگاهش را بیهوده به سقف نمی‌دوخت. به خود اجازه‌ی هیچ حرکت بیهوده‌ای نمی‌داد. هرگز کسی او را برانگیخته یا آشفته ندیده بود. عجله نمی‌کرد اما همیشه به موقع می‌رسید. با این حال، می‌توان درک کرد که چرا تنها و به دور از روابط اجتماعی زندگی می‌کرد. او می‌دانست که در زندگی باید از هرگونه اصطکاکی پرهیز کرد و چون اصطکاک باعث دیر کردن می‌شود، او با هیچ‌کس اصطکاکی نداشت.
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #دور_دنیا_در_هشتاد_روز #ژول_ورن #فرزانه_مهری #انتشارات_ققنوس
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> دومین اثر سلین که به عقیده بسیاری ازمنتقدانبهترین اثر اوست. • دوباره به خاطر این‌که به جای درس ...
Media Removed
دومین اثر سلین که به عقیده بسیاری ازمنتقدانبهترین اثر اوست. • دوباره به خاطر این‌که به جای درس خواندن می‌خواستم بازی کنم کتک خوردم. توی کلاس چیزی حالیم نمی‌شد. پدرم دوباره کشف کرد که خیلی خنگم. دریا رشد بدنم را زیاد کرده بود، اما از قبل هم تنبل‌تر شده بودم. همه وقتم را با سرگرمی تلف می‌کردم. ...
📖 دومین اثر سلین که به عقیده بسیاری ازمنتقدانبهترین اثر اوست. •
دوباره به خاطر این‌که به جای درس خواندن می‌خواستم بازی کنم کتک خوردم. توی کلاس چیزی حالیم نمی‌شد. پدرم دوباره کشف کرد که خیلی خنگم. دریا رشد بدنم را زیاد کرده بود، اما از قبل هم تنبل‌تر شده بودم. همه وقتم را با سرگرمی تلف می‌کردم. پدرم دوباره دچار خشم‌های توفانی می‌شد. مدعی بود که بدجنس و موذی‌ام. گریه ناله مامان دوباره شروع شد. 📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #مرگ_قسطی #لویی_فردینان_سلین #مهدی_سحابی #نشر_مرکز
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> روایت کاملی از زندگی و ثروت خاندان بن لادن • اسامه با غرب بیگانه نبود اما علت افراط گرایی او به ...
Media Removed
روایت کاملی از زندگی و ثروت خاندان بن لادن • اسامه با غرب بیگانه نبود اما علت افراط گرایی او به سفرش ربطی نداشت. اسامه به واسطه سفرهای خود و خانواده‌اش چیزهایی درباره اروپا و امریکا میدانست اما از پانزده سالگی به بعد دیواری بین خود و جاذبه ‌های غرب کشیده بود. اسامه احساس می‌کرد مظاهر غرب احاطه‌اش ...
📖 روایت کاملی از زندگی و ثروت خاندان بن لادن

اسامه با غرب بیگانه نبود اما علت افراط گرایی او به سفرش ربطی نداشت. اسامه به واسطه سفرهای خود و خانواده‌اش چیزهایی درباره اروپا و امریکا میدانست اما از پانزده سالگی به بعد دیواری بین خود و جاذبه ‌های غرب کشیده بود. اسامه احساس می‌کرد مظاهر غرب احاطه‌اش کرده‌است و در میان خانواده‌اش نیز حضور دارد.
عکس و متن ارسالی از: @yasamankhalilifard
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #بن‌لادن‌ها #انتشارات_ثالث #استیو_کل #کیهان_بهمنی
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> ‎این کتاب در دوقرن اخیر محبوب بسیاری از بزرگان جهان از جمله کافکا و مفید استفاده تمامی اقشار بوده ...
Media Removed
‎این کتاب در دوقرن اخیر محبوب بسیاری از بزرگان جهان از جمله کافکا و مفید استفاده تمامی اقشار بوده است . • از فرانکلین به هیورابرتز جولای 1765: "ما هنوز به هم عشق میورزیم و موهایمان در کنار هم خاکستری شد . اما هنوز حال و هوای قدیم در میان ما هست پس بگذار تا دراین پسین گاهان گذران زندگی نیز در کنار ...
📖
‎این کتاب در دوقرن اخیر محبوب بسیاری از بزرگان جهان از جمله کافکا و مفید استفاده تمامی اقشار بوده است . •
از فرانکلین به هیورابرتز جولای 1765:
"ما هنوز به هم عشق میورزیم و موهایمان در کنار هم خاکستری شد . اما هنوز حال و هوای قدیم در میان ما هست پس بگذار تا دراین پسین گاهان گذران زندگی نیز در کنار هم به سر بریم ، زیرا همچنان که میان تمام ساعات یک روز ، آنات غروب لذت بیشتری دارند ، اکنون ما نیز که دیرزمانی در این جهان سر نخواهیم کرد ،با به آخر رسیدن بزم عشق
عکس و متن ارسالی از: @behnam_chehrzad
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #بنجامین_فرانکلین #زندگی_من #بهنام_چهرزاد #نشر_صدای_معاصر
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span>رمان از سه داستان مختلف تشكيل شده كه در نهايت به وحدتي ارگانيك ميرسند. شرح وقايع سفر شيطان به مسكو، ...
Media Removed
رمان از سه داستان مختلف تشكيل شده كه در نهايت به وحدتي ارگانيك ميرسند. شرح وقايع سفر شيطان به مسكو، سرنوشت پونتيوس پيلاطس و تصليب مسيح و داستان عشق مرشد و مارگاريتا اجزاي سه گانه ي رمان هستند. • در نخستين ساعات ماه بهاري پونتيوس پيلاطس ،حاكم يهودا ، رداي سفيدي با حاشيه ي سرخ به رنگ خون بر دوش ...
📖رمان از سه داستان مختلف تشكيل شده كه در نهايت به وحدتي ارگانيك ميرسند.
شرح وقايع سفر شيطان به مسكو، سرنوشت پونتيوس پيلاطس و تصليب مسيح و داستان عشق مرشد و مارگاريتا اجزاي سه گانه ي رمان هستند.

در نخستين ساعات ماه بهاري پونتيوس پيلاطس ،حاكم يهودا ، رداي سفيدي با حاشيه ي سرخ به رنگ خون بر دوش ،همچون سواركاران لخ لخ كنان ،در دالاني كه دو بخش كاخ هيروديس كبير را بهم وصل ميكرد ظاهر شد .
در اين دنيا حاكم بيش از هر چيز از بوي گل سرخ نفرت داشت. آن روز نحس بود چون همين بو از بامداد تعقيبش ميكرد.
.
زنداني جواب داد : اين انسان هاي نيك را نميشناسم .
_آيا حقيقت را ميگويي؟
_آري
_بگو ببينم ,چرا هميشه تعبير <انسان نيك > را به كار ميگيري؟آيا همه را به اين عنوان خطاب ميكني ؟
_بله ،همه را ، روي زمين انسان شروري وجود ندارد.
پيلاطس ،خنده كنان گفت : براي من اين حرف عجيبي است ،ولي شايد من بيش از حد از زندگي بي خبرم.
عکس و متن ارسالی از: @erfaneh_13
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #مرشد_و_مارگریتا #میخائیل_بولگاکف #عباس_میلانی
Read more
• #نایب_قهرمانی یک وضعیت است. هر روز تازه فرصتی است برای از نو جنگیدن که مگر در شعله‌های همین جنگ ابدی ...
Media Removed
• #نایب_قهرمانی یک وضعیت است. هر روز تازه فرصتی است برای از نو جنگیدن که مگر در شعله‌های همین جنگ ابدی بشود از زندگی کامی گرفت، کامی اندک، کامی نه از جنس قهرمان بودن. ما همگی نایب قهرمانان زندگی خودمان هستیم. با خودمان جنگیدیم و شکست خوردیم... از پا اما نمی‌توان نشست که قهرمان بودن، همان مراسم ...
#نایب_قهرمانی یک وضعیت است. هر روز تازه فرصتی است برای از نو جنگیدن که مگر در شعله‌های همین جنگ ابدی بشود از زندگی کامی گرفت، کامی اندک، کامی نه از جنس قهرمان بودن.
ما همگی نایب قهرمانان زندگی خودمان هستیم. با خودمان جنگیدیم و شکست خوردیم... از پا اما نمی‌توان نشست که قهرمان بودن، همان مراسم تدفین است. تمام شدن است. انتهای عطش است و آغاز این سوال که: 《خب؟ حالا باید چه کار کنیم؟》قهرمان شدن همان کاسه‌ی چه کنم به دست گرفتن است و شهوت حریصانه برای حفظ داشته‌های حقیرانه. نایب قهرمان بودن، کام گرفتن از ناکامی است. در آستانه ایستادن و من به چشم خود دیدم که جانم می‌رود؛ است. دست روی دست گذاشتن نیست که دست از همه چیز، حتی دست از افتخار هم شستن است. نایب قهرمان جنگ، جنگ تا پیروزی را به هیچ می‌گیرد که الحق جنگ، جنگ و باز هم جنگ، تا همیشه جنگ است‌.
هیچ کس در هیچ کجا عرق تن هیچ نایب‌قهرمانی را خشک نخواهد کرد که عرق تن او در تماشای خشک کردن عرق تن، قهرمان خودشان خشک می‌شوند.
آری! نایب قهرمانی یک وضعیت است، وضعیت انسان امروز، وضعیت تک تک ما...

... ناصر وقتی از توی سلول بیرون آمد، باز هم کلیسا می‌رفت. می‌گفت عاشق یکی از آن دخترها شده. آن یکی که موهایش تا پایین کمرش بوده. حالا همه‌شان رفته بودند. یک شب در میان توی خواب نعره می‌زد. همه مان جاکن می‌شدیم. بوی کاج، می‌گفت هنوز آنجا هست. می‌گفت تا مرخص شوم خودم را می‌گذارم اصفهان. آنقدر می‌روم محله‌ی جلفا تا بالاخره آن دختر را ببینم. توی یکی از همین کلیسا رفتن‌ها بوده که صدای تیر می‌شنود...
تکه‌ای از داستان #جلفا
عکس و متن ارسالی از: @fereshteh_j74
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #نایب_قهرمان #فرهاد_خاکیان_دهکردی #مؤسسه_انتشارات_نگاه
Read more
• ‎داستان در مورد زندگی و مرگ یه انسان معمولی است (که به قول نویسنده از فرط معمولی بودن وحشتناکه) که ...
Media Removed
• ‎داستان در مورد زندگی و مرگ یه انسان معمولی است (که به قول نویسنده از فرط معمولی بودن وحشتناکه) که همه چیز زندگیش به ظاهر درست و به جا و طبق روال عادی پیش رفته اما بر اثر یه حادثه پیش پاافتاده بیمار میشه و روزهای پایانی عمرش براش این سوال پیش میاد که از زندگی چی میخواسته یا میخواد؟ و شاید آنطور که باید ...
‎داستان در مورد زندگی و مرگ یه انسان معمولی است (که به قول نویسنده از فرط معمولی بودن وحشتناکه) که همه چیز زندگیش به ظاهر درست و به جا و طبق روال عادی پیش رفته اما بر اثر یه حادثه پیش پاافتاده بیمار میشه و روزهای پایانی عمرش براش این سوال پیش میاد که از زندگی چی میخواسته یا میخواد؟ و شاید آنطور که باید زندگی نکرده. و این افکار و صحبت کردن هاش با خودش بسیار تامل برانگیزه.
‎کتاب خیلی خوبی بود و ازش لذت بردم. ترجمه اش روان نبود. اما در پایان مترجم مقاله و تحلیلی در مورد کتاب نوشته بود که جالب بود.

‎ایوان ایلیچ می دید که دارد می میرد و نومیدی اش تمامی نداشت. قیاس حملی که از کتاب کایزه‌وتر، منطق آموخته بود: "کایوس آدم است، آدمیان فانی‌اند، بنابراین کایوس فانی است."، در اطلاق به کایوس همیشه به نظرش درست آمده، اما در اطلاق به خودش یقیناً درست نیامده بود. اینکه کایوس -انسان به مفهوم مجرد- فانی بود، درستِ درست بود، اما او که کایوس نبود، انسان تجریدی نبود، موجودی بود جدا از دیگران، جدای جدا. ‎روزگاری وانیا کوچولو بود، که مامان و بابا داشت، میتیا و ولودیا داشت، اسباب بازی و سورچی و دایه داشت؛ بعدش کاتنکا را داشت و جملگی شادی ها، غم ها و لذت های نوباوگی، کودکی و نوجوانی را.
‎از بوی آن توپ چرمی راه راه که وانیا کشته مرده اش بود، کایوس چه می دانست؟ آیا کایوس دست مادرش را آن جور بوسیده بود و حریر لباس مادرش برای کایوس آن جور خش خش کرده بود؟ آیا کایوس در مدرسه، وقتی که مزه کلوچه بد بود، آن جور الم شنگه راه انداخته بود؟ آیا کایوس آن جور عاشق شده بود؟ آیا کایوس می توانست مثل او در دادگاه بر مسند بنشیند؟
‎"کایوس راستی راستی فانی بود و حق هم همین بود که بمیرد! اما درباره من، وانیا کوچولو، ایوان ایلیچ، با همه اندیشه ها و عواطفم، قضیه به کلی فرق می کند. مردن من الکی که نیست. اگر بمیرم واویلاست."
عکس و متن ارسالی از: @mary.daneshmand
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #مرگ_ایوان_ایلیچ #لئون_تالستوی #صالح_حسینی #انتشارات_نیلوفر
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> نمایشنامه مفیستو برای همیشه، ماجرای زندگی یک بازیگر تئاتر در آلمان تحت حکومت هیتلر است و نشان‌دهنده ...
Media Removed
نمایشنامه مفیستو برای همیشه، ماجرای زندگی یک بازیگر تئاتر در آلمان تحت حکومت هیتلر است و نشان‌دهنده رابطه بین هنرمند و سیاست.. • می توان همیشه مردم را تحت نفوذ و انقیاد حکومت قرار داد تنها کاری که لازم است انجام دهیم این است که به آنها القا کنیم که مورد حمله دشمن قرار گرفته اند باید به رسوا کردن ...
📖 نمایشنامه مفیستو برای همیشه، ماجرای زندگی یک بازیگر تئاتر در آلمان تحت حکومت هیتلر است و نشان‌دهنده رابطه بین هنرمند و سیاست..

می توان همیشه مردم را تحت نفوذ و انقیاد حکومت قرار داد تنها کاری که لازم است انجام دهیم این است که به آنها القا کنیم که مورد حمله دشمن قرار گرفته اند باید به رسوا کردن افراد صلح طلب بپردازیم و آن ها را به فقدان وطن پرستی متهم کنیم و به مردم تلقین نماییم که خطری بزرگ کشور را تهدید می کند این روش در همه کشورها قابل اجراست.
عکس و متن ارسالی از: @saharmasoumi
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #مفیستو_برای_همیشه #تم_لانوی #محمدرضا_خاکی #انتشارات_بیدگل
Read more
• <span class="emoji emoji1f4da"></span> داستان بلند یک پدر و پسر با رویکردهایی متفاوت و منحصر به فرد به زندگی • شايد تو زندگي را به تنهايي ...
Media Removed
داستان بلند یک پدر و پسر با رویکردهایی متفاوت و منحصر به فرد به زندگی • شايد تو زندگي را به تنهايي تجربه ميكني، ميتواني هر چقدر دوست داري به يك آدم ديگر نزديك شوي، ولي هميشه بخشي از خودت و وجودت هست كه غير قابل ارتباط است، تنها ميميري، تجربه مختص خودت است، شايد چندتا تماشاگر داشته باشي كه دوستت ...
📚 داستان بلند یک پدر و پسر با رویکردهایی متفاوت و منحصر به فرد به زندگی

شايد تو زندگي را به تنهايي تجربه ميكني، ميتواني هر چقدر دوست داري به يك آدم ديگر نزديك شوي، ولي هميشه بخشي از خودت و وجودت هست كه غير قابل ارتباط است، تنها ميميري، تجربه مختص خودت است، شايد چندتا تماشاگر داشته باشي كه دوستت داشته باشند، ولي انزوايت از تولد تا مرگ رسوخ ناپذير است. اگر مرگ همان تنهايي باشد منتها براي ابد چه؟ تنهايي‌اي بي رحم، ابدي و بي امكان ارتباط. ما نمي دانيم مرگ چيست.شايد همين باشد.
عکس و متن ارسالی از: @monakhosropour
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #جز_از_کل #استيو_تولتز #پيمان_خاكسار #انتشارات_چشمه
Read more
• <span class="emoji emoji1f4d6"></span> مشاهادات دکتر وایس روانپزشک از همزادان بازپیوسته؛ روح‌هایی که در جسم‌های مختلف در انتظار پیوند ...
Media Removed
مشاهادات دکتر وایس روانپزشک از همزادان بازپیوسته؛ روح‌هایی که در جسم‌های مختلف در انتظار پیوند با یکدیگر هستند. • عشق همه چيز است... همراه عشق حسن تفاهم مى آيد.همراه حسن تفاهم شكيبايى مى آيد، و آنگاه زمان متوقف مى شود، و همه چيز در زمان حال موجود مى شود... واقعيت در لحظه حاضر است. زندگى ...
📖 مشاهادات دکتر وایس روانپزشک از همزادان بازپیوسته؛ روح‌هایی که در جسم‌های مختلف در انتظار پیوند با یکدیگر هستند.

عشق همه چيز است...
همراه عشق حسن تفاهم مى آيد.همراه حسن تفاهم شكيبايى مى آيد، و آنگاه زمان متوقف مى شود، و همه چيز در زمان حال موجود مى شود...
واقعيت در لحظه حاضر است. زندگى در گذشته يا آينده موجب درد و مرض مى شود.
عکس و متن ارسالی از: @__l___a_ch_i___n__
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #تنها_عشق_حقیقت_دارد #برایان_ال_وایس #زهره_زاهدی #انتشارات_صبح_صادق
Read more
• همه ادیان بزرگ به ما انسان‌ها می‌گویند که به عشق نیازمند هستیم، چرا که عشق ماهیت حقیقی وجود آدمیان ...
Media Removed
• همه ادیان بزرگ به ما انسان‌ها می‌گویند که به عشق نیازمند هستیم، چرا که عشق ماهیت حقیقی وجود آدمیان است. در تمام مذاهب، عارفان به طور کلی از دو راه که به سوی خدا می‌رود سخن می‌گویند. راه حکمت و راه عشق. این دو کتاب خوب را انتشارات ققنوس منتشر کرده است و به نظر من هر کدام در ژانر خود از کتابهای خوب محسوب ...
همه ادیان بزرگ به ما انسان‌ها می‌گویند که به عشق نیازمند هستیم، چرا که عشق ماهیت حقیقی وجود آدمیان است. در تمام مذاهب، عارفان به طور کلی از دو راه که به سوی خدا می‌رود سخن می‌گویند. راه حکمت و راه عشق.
این دو کتاب خوب را انتشارات ققنوس منتشر کرده است و به نظر من هر کدام در ژانر خود از کتابهای خوب محسوب می‌شوند.

در صدای بابک همان تمنایی را شنیده ام که در چشمان بابا دیدم. همان تمنای بی صدا. همان تمنایی که علی‌رغم شوخ و شنگی‌صدایش می‌گوید برگرد دیگر فرصتی نیست. ولو می‌شوم‌روی تخت. سرم را روی بالش کامروز می‌گذارم. ضربان دردناکی توی سرم می‌پیچد و فکر می‌کنم حالا چه وقتش است؟ حالا که همه چیز درست شده چرا باید سر و کله‌ی مریضی بابک دوباره پیدا شود؟
عکس و متن ارسالی از: @baharehbadakhshan
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #انگار_خودم_نیستم #یاسمن_خلیلی_فرد #عشق_خداست #اکنات_ایسواران #شهرام_نقش_تبریزی #انتشارات_ققنوس
Read more
• هملت داستان شاهزادۀ جوانی است که برای انتقام قتل پدرش برمی‌خیزد. شاهکار بی‌همتا و شاعرانۀ ویلیام شکسپیر مسائل مربوط به وظیفه، اخلاقیات و وجدان را به چالش می‌کشد، نگرانی‌هایی همه‌گیر که انسان از ابتدای خلقت همواره با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است. هملت آینۀ ترس‌ها و امیدهای بشر است. بسیاری ...
هملت داستان شاهزادۀ جوانی است که برای انتقام قتل پدرش برمی‌خیزد. شاهکار بی‌همتا و شاعرانۀ ویلیام شکسپیر مسائل مربوط به وظیفه، اخلاقیات و وجدان را به چالش می‌کشد، نگرانی‌هایی همه‌گیر که انسان از ابتدای خلقت همواره با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است. هملت آینۀ ترس‌ها و امیدهای بشر است.
بسیاری معتقدند که دشواری نمایشنامه‌های شکسپیر از این بابت است که این آثار برای اجرای در صحنۀ نمایش نگاشته شده‌اند نه صرفاً برای مطالعه. تصویرگری تام مندریک با مهارت بالای او عذاب و اضطراب حاکم بر این تراژدی را به خوبی به نمایش می‌گذارد و نه‌تنها به مطالعۀ ساده‌تر این آثار بدون تغییر در متن اصلی کمک می‌کند بلکه لذت به تصویر درآمدن این شاهکار ادبی را به مخاطب منتقل می‌کند. نشر چترنگ برای اولین بار در ایران آثار برجسته و کلاسیک جهان را به صورت مصور، ترکیب متن و تصویر، منتشر کرده است و در تلاش است تا با رواج این گونۀ ادبی، مطالعۀ آثار کلاسیک را برای مخاطبان مطبوع‌تر سازد.
نمایشنامۀ مصور هملت را مینا جعفری‌ثابت به فارسی برگردانده و انتشارات چترنگ آن را در ۵۲ صفحه و به قیمت ۱۹۰۰۰ تومان منتشر کرده است.
📚شما از هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
‏www.ketabism.com
#کتاب #کتابیسم #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب #هملت #ویلیام_شکسپیر #استیون_گرانت #تام_هندریک #گری_فیلدز #مینا_جعفری_ثابت #انتشارات_چترنگ
Read more
پرفروش های تیر ماه ۱۳۹۷ #کتابیسم #کتاب_خوب #کتاب_بخوانیم #پر_فروش #فروش_اینترنتی #فروش_انلاین ...
Media Removed
پرفروش های تیر ماه ۱۳۹۷ #کتابیسم #کتاب_خوب #کتاب_بخوانیم #پر_فروش #فروش_اینترنتی #فروش_انلاین #ارسال_کتاب #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور پرفروش های تیر ماه ۱۳۹۷
#کتابیسم #کتاب_خوب
#کتاب_بخوانیم #پر_فروش #فروش_اینترنتی #فروش_انلاین #ارسال_کتاب #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
. زندگی‌نامه نابغه‌ی موسیقی بتهوون مردی بهره‌مند از اراده نیرومند است که رویای دستیابی به قدرت،شهرت ...
Media Removed
. زندگی‌نامه نابغه‌ی موسیقی بتهوون مردی بهره‌مند از اراده نیرومند است که رویای دستیابی به قدرت،شهرت و پیروزی او را آسوده نمی‌گذارد : عزمی چندان راسخ که در مرزهای این جهان نمی‌گنجد و جهانی دیگر،آزاد و عظیم در موسیقی برپا می‌دارد. خواندن زندگی‌نامه های نوابغ برای ما منبع الهام خواهد بود . _________________________________ بتهوون ... .
زندگی‌نامه نابغه‌ی موسیقی
بتهوون مردی بهره‌مند از اراده نیرومند است که رویای دستیابی به قدرت،شهرت و پیروزی او را آسوده نمی‌گذارد : عزمی چندان راسخ که در مرزهای این جهان نمی‌گنجد و جهانی دیگر،آزاد و عظیم در موسیقی برپا می‌دارد.
خواندن زندگی‌نامه های نوابغ برای ما منبع الهام خواهد بود .
_________________________________
📚بتهوون خردسال پیرامون خود به هر جا که نگاه می‌کرد،جلال و شکوه و ریخت‌و‌پاش و اسراف می‌دید.بدون آنکه کسی مانعش شود یا اورا زیر نظر بگیرد،می‌توانست هرچقدر که دلش می‌خواهد غذا بخورد.وقتی سیر می‌شد، احساس می‌کرد که از آن جمع نفرت دارد.از خنده‌هایشان از زر و زیورشان، از زندگی همراه با تجملشان و از لباس‌های پر زرق و برقشان بیزار بود ؛ زیرا آن وضع را از زندگی خانه و خانواده خودش بسی متفاوت می‌یافت .
وقتی پس از فراغت از وظایف دربار،به خانه بازمی‌گشت ، رنج و فقر و بدبختی بر او سلام می‌کرد.پدرش که به علت می‌خوارگی صدای خوشش را از دست داده بود،حقوق ناچیزی دریافت می‌کرد.برادر دو ساله‌اش به تازگی از دست رفته بود .مادرش که پیوسته آبستن بود ، در همان اوان ، دختری زاییده بود که به سبب لاغری زیاد و نداشتن توان کافی ، نمی‌شد به زنده بودنش امید بست.مادرش هر روز نحیف تر و رنگ پریده‌تر می‌شد و به نظر میرسید که هر لحظه ممکن بود سختی‌های زندگی او را از پای درآورد.وقتی پدرش پاسی از نیمه‌شب گذشته، به انفاق فایفر، دوست خواننده‌اش،به خانه می‌آمد و در حال مستی پسر خردسالش را وامی‌داشت که در آن وقت نامناسب ویولون بنوازد،همسایگان که از سر و صدا بیدار و بی‌خواب می‌شدند،به پلیس شکایت می‌کردند؛ولی در ساعات روز،وقتی مستی شبانه از سر پدر به‌در می‌رفت و همراه پسرش به نوازندگی فلوت یا ابوآ سرگرم می‌شد،نغمه سرایی پدر و پسر چندان دل‌نشین و گوش‌نواز بود که رهگذران بی‌اختیار درنگ می‌کردند تا به آن نغمات خوش که از پنجره خانه به بیرون می‌تراوید‌،گوش فرادهند و بهره ببرند.وقتی فایفر نیز هوشیار و سرحال بود،در فن کمپوزیسیون به بتهوون خردسال تعلیم می‌داد.در سال های بعد ، بتهوون به پاس آموزش‌های ارزشمند این شخص، از وین برای او پول می‌فرستاد. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
#کتاب #کتابیسم #سرگذشت_نامه #زندگینامه #زندگی_نامه #موسیقی #موسیقیدان #نابغه #بتهوون #نشر_علمی_فرهنگی
Read more
. تارو گفت : میتوان گفت انسان لیاقت همه چیز را دارد -نه قادر نیست مدت درازی رنج بکشد یا خوشبخت باشد ...
Media Removed
. تارو گفت : میتوان گفت انسان لیاقت همه چیز را دارد -نه قادر نیست مدت درازی رنج بکشد یا خوشبخت باشد . پس به هیچ کار پر ارزشی قادر نیست . همدیگر را نگاه کردند . بعد گفت : -ببینم تارو , شما قادرید که از عشق بمیرید ؟ -نمیدانم , اما گمان می کنم حالا نه ! -همین , اما روشن است که شما قادرید در راه یک اندیشه بمیرید ... .
تارو گفت :
میتوان گفت انسان لیاقت همه چیز را دارد
-نه قادر نیست مدت درازی رنج بکشد یا خوشبخت باشد . پس به هیچ کار پر ارزشی قادر نیست .
همدیگر را نگاه کردند . بعد گفت :
-ببینم تارو , شما قادرید که از عشق بمیرید ؟ -نمیدانم , اما گمان می کنم حالا نه !
-همین , اما روشن است که شما قادرید در راه یک اندیشه بمیرید .و من از ادمهائی که در راه اندیشه می میرند خسته شده ام . من به قهرمانی عقیده ندارم , می دانم که آسان است .به این نتیجه رسیده ام که کشنده است . آنچه برای من جالب است این است که انسان زندگی کندو از آن چیزی که دوست دارد بمیرد .
ریو با دقت به حرف های روزنامه نویس گوش داده بود . در حالی که چشم از او برنمی داشت با ملایمت گفت : -رامبر انسان اندیشه نیست . -اندیشه است . از آن لحظه ای که از عشق روگردان می شود , اندیشه ای است کوتاه.و ما دیگر لیاقت عشق نداریم. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚 عکس و متن ارسالی از @mobi__bn
#کتاب #کتابیسم #آلبر_کامو #کامو #ادبیات #فرانسه #نیلوفر #نشر_نیلوفر #ارسال_کتاب #ارسال_کتاب_به_همه_ایران #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
Read more
. ناپلئون زنده مانده و حالا باید در این دنیای مدرن زندگی کند ! صیادی که تور ماهیگیری‌اش سنگین شده ...
Media Removed
. ناپلئون زنده مانده و حالا باید در این دنیای مدرن زندگی کند ! صیادی که تور ماهیگیری‌اش سنگین شده در فکر صیدی چرب و نرم تورش را بالا می‌کشد اما جای خوراک شبش ، ناپلئون و اسبش را می‌بیند که در قعر اقیانوس یخ زده و زنده مانده‌اند.... بازگشت دوباره امپراطور مصادف می‌شود با ترور هنرمندان فرانسه و رشد ... .
ناپلئون زنده مانده و حالا باید در این دنیای مدرن زندگی کند !
صیادی که تور ماهیگیری‌اش سنگین شده در فکر صیدی چرب و نرم تورش را بالا می‌کشد اما جای خوراک شبش ، ناپلئون و اسبش را می‌بیند که در قعر اقیانوس یخ زده و زنده مانده‌اند....
بازگشت دوباره امپراطور مصادف می‌شود با ترور هنرمندان فرانسه و رشد هر روزه داعشی‌ها....
ناپلئون که بالاخره پس از تلاشی چند روزه کار با اینترنت را یاد می‌گیرد شروع به کشیدن نقشه‌ای می‌کند تا ارتشی تشکیل دهد و داعشی‌ها را از بین ببرد اما مشکل این‌جاست که کسی باور نمی‌کند او ناپلئون است....
همراه شدن با ناپلئون در این دنیای مدرن تجربه های بی‌نظیری را ایجاد می‌کند. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚

#کتاب #کتابیسم #ققنوس #نشر_ققنوس
#سرگرمی #ادبیات #ارسال_کتاب
Read more
. داستانی بسیار عاشقانه عاشقانه‌ای بسیار متفاوت که شما را هر لحظه با خود همراه می‌کند.لئو و آلما ...
Media Removed
. داستانی بسیار عاشقانه عاشقانه‌ای بسیار متفاوت که شما را هر لحظه با خود همراه می‌کند.لئو و آلما دو نوجوان اهل لهستان هستند که جنگ جهانی دوم و بخصوص قتل عام یهودیان باعث جدایی بین آن‌ها می‌شود. آلما به آمریکا مهاجرت می‌کند و لئو به او قول می‌دهد که پیدایش کند. عاشقانه‌ای بسیار هیجان‌انگیز دوست ... .
داستانی بسیار عاشقانه
عاشقانه‌ای بسیار متفاوت که شما را هر لحظه با خود همراه می‌کند.لئو و آلما دو نوجوان اهل لهستان هستند که جنگ جهانی دوم و بخصوص قتل عام یهودیان باعث جدایی بین آن‌ها می‌شود. آلما به آمریکا مهاجرت می‌کند و لئو به او قول می‌دهد که پیدایش کند.
عاشقانه‌ای بسیار هیجان‌انگیز 📚دوست دارم ردیف جلو بنشینم، دوست دارم پرده‌ی سینما تمام دیدم را بگیرد و هیچ‌چیز نباشد که حواسم را از آن لحظه پرت کند. آن‌وقت دوست دارم آن لحظه تا ابد طول بکشد. باور نمی‌کنید چقدر تماشای چیزها را آن بالا و اغراق‌شده دوست دارم. می‌شود گفت بزرگ‌تر از زندگی، اما من هرگز معنی این عبارت را نفهمیدم. بزرگ‌تر از زندگی چیست؟ این‌که ردیف جلو بنشینی و به صورت دختر زیبایی به بزرگی یک ساختمان دو طبقه نگاه کنی و ارتعاش صدایش پاهایت را ماساژ دهد یادآور اندازه‌ی زندگی‌ست. پس ردیف جلو می‌نشینم. اگر با گردنی گرفته سالن را ترک کنم جایم خوب بوده است. مرد هرزه‌ای نیستم، مردی هستم که دلش می‌خواست به بزرگی زندگی باشد. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚

#کتاب #کتابیسم #نشر_مرکز #مرکز #تاریخ_عشق #ترانه_علیدوستی #ارسال_کتاب #ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور
#ارسال_کتاب_به_همه_ایران
Read more
. دستیارِ روبرت والزر اثری است که کافکا آن را می‌ستود و از آن تاثیر گرفته است .کافکا در نامه ای نوشت:«گمان ...
Media Removed
. دستیارِ روبرت والزر اثری است که کافکا آن را می‌ستود و از آن تاثیر گرفته است .کافکا در نامه ای نوشت:«گمان نمی‌کنم گزاف باشد اگر بگویم این کار جدید یکی از بزرگترین نویدهایی است که تاکنون نویسنده ای جوان به مخاطبان داده است.» ____________________________ یکی از عادات بد،نیاز من به تعمق در ... .
دستیارِ روبرت والزر اثری است که کافکا آن را می‌ستود و از آن تاثیر گرفته است .کافکا در نامه ای نوشت:«گمان نمی‌کنم گزاف باشد اگر بگویم این کار جدید یکی از بزرگترین نویدهایی است که تاکنون نویسنده ای جوان به مخاطبان داده است.»
____________________________
📚یکی از عادات بد،نیاز من به تعمق در هر چیز زنده‌ای است که با آن سروکار پیدا کرده‌ام.کوچکترین رویدادها مرا به‌طرز عجیبی به فکر کردن تشویق می‌کنند.همین چند لحظه پیش مردی از من جدا شد که برای من مهم و عزیز است ،زیرا سن و سال و ظاهر فقیرانه‌اش خاطراتی را در ذهنم زنده می‌کند.همین که به چهره‌اش نگاه کردم ، به نظرم رسید چیزی را از یاد برده‌ام،گم کرده ام یا فقط جا گذاشته‌ام.بلافاصله در دل احساس خسران کردم و تصویری پیش چشمم ظاهر شد . شاید من کمی خل‌وضع باشم،ولی به هرحال آدم دقیقی هستم و کوچک‌ترین خسران‌ها را حس می‌کنم.من در بعضی زمینه‌ها خیلی موشکافم و فقط گاهی خواسته یا ناخواسته مجبور می‌شوم به خود امرکنم:فراموش کن! یک حرف بسیار ساده می‌تواند مرا دچار شدیدترین و طوفانی ترین سرگشتگی‌ها بکند.بعد در حالی که در فهم زمان حال با تمام زیروبم‌هایش درمانده‌ام،تمام وجودم پر می‌شود از فکر این چیز ظاهرا کوچک و بی‌اهمیت.این‌گونه لحظات یکی از عادات بد من‌اند.یادداشت کردن فکرها هم یکی دیگر از عادات بد من است.حالا می‌روم پیش خانم توبلر.شاید توی خانه کاری باشد که به من محول کند . 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید. 📚
#کتاب #کتابیسم
#نشر_نیلوفر #دستیار
#روبرت_والزر
#علی_اصغر_حداد
Read more
. نُه داستان از سلینجر آدم‌های آثار سلینجر بیشتر درونگرایانی هستند که خواننده به آسانی می‌تواند ...
Media Removed
. نُه داستان از سلینجر آدم‌های آثار سلینجر بیشتر درونگرایانی هستند که خواننده به آسانی می‌تواند تصویر خود و معاصران خود را در آینه آن‌ها بازشناسد. این نُه داستان سلینجر که حکایت تنهایی در آزادی است ، یکی از ده کتاب کلاسیک مدرن جهان شمرده شده است . شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب ... .
نُه داستان از سلینجر
آدم‌های آثار سلینجر بیشتر درونگرایانی هستند که خواننده به آسانی می‌تواند تصویر خود و معاصران خود را در آینه آن‌ها بازشناسد.
این نُه داستان سلینجر که حکایت تنهایی در آزادی است ، یکی از ده کتاب کلاسیک مدرن جهان شمرده شده است .
📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚
#کتاب #کتابیسم #نشر_ققنوس #ققنوس
#ادبیات
Read more
. رمانی جدید و مدرن که دغدغه‌ی بسیاری از زنان را به تصویر می‌کشد. ____________________________ <span class="emoji emoji1f4da"></span>می‌شود ...
Media Removed
. رمانی جدید و مدرن که دغدغه‌ی بسیاری از زنان را به تصویر می‌کشد. ____________________________ می‌شود گفت که وقتی موهایم را آبی‌رنگ میکردم فکرم جای دیگری بود؛ دو گیلاس شراب قرمز هم بی‌تاثیر نبود. بگذارید توضیح بدهم. در ابتدا باید این را در مورد من بدانید: من فقط یک آینه در خانه‌ام دارم، ... .
رمانی جدید و مدرن که دغدغه‌ی بسیاری از زنان را به تصویر می‌کشد.
____________________________
📚می‌شود گفت که وقتی موهایم را آبی‌رنگ میکردم فکرم جای دیگری بود؛ دو گیلاس شراب قرمز هم بی‌تاثیر نبود.
بگذارید توضیح بدهم.
در ابتدا باید این را در مورد من بدانید: من فقط یک آینه در خانه‌ام دارم، آن هم آینه‌ای کدر و چرک آلود.من در تمیز کاری وسواس به خرج میدهم و حتی شاید بتوان گفت آن را به حد افراط رسانده‌ام.
📚خواهش میکنم!ترحم و دلسوزی غیرصادقانه را روانه‌ام نکنید.نمی‌خواهم بگویم برای خودم متاسف هستم که کسی بهم زنگ نمی‌زند یا این‌که بدتر از آن،شما باید از این بابت برایم دل بسوزانید.
من تنها هستم.
این انتخابی است که کرده‌ام،هرچند انتخابی است در وضعیتی که گزینه های چندان دیگری پیش رویم نبوده است.جامعه بیروت آن روزها،نگاه خوبی به زن‌های مطلقه‌ی بدون بچه نداشت. 📚شما هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚 #کتاب #کتابیسم #قطره #نشر_قطره
#زن_غیرضروری
Read more
. این کتاب زندگی‌نامه نیچه است، نابغه و ابر مردی که مسیر و جریان تفکر غرب را به کلی دگرگون کرد. همواره ...
Media Removed
. این کتاب زندگی‌نامه نیچه است، نابغه و ابر مردی که مسیر و جریان تفکر غرب را به کلی دگرگون کرد. همواره خواندن زندگی‌نامه بزرگان تاریخ جذابیت‌های خاص خود را دارد . اما جاذبه‌ی نابغه‌ی همچون نیچه و اتفاقات زندگی او که وی را همچون کوهی استوار بر ساحت تفکر غرب نشانده است ،بسیار بیشتر است. زندگی این ... .
این کتاب زندگی‌نامه نیچه است، نابغه و ابر مردی که مسیر و جریان تفکر غرب را به کلی دگرگون کرد. همواره خواندن زندگی‌نامه بزرگان تاریخ جذابیت‌های خاص خود را دارد . اما جاذبه‌ی نابغه‌ی همچون نیچه و اتفاقات زندگی او که وی را همچون کوهی استوار بر ساحت تفکر غرب نشانده است ،بسیار بیشتر است.
زندگی این فیلسوفِ بزرگ بسیار هیجان‌انگیز است و روایت بی‌نظیر این کتاب این روند را دوچندان کرده است، این کتاب بسیار پرکشش است و کنار گذاشتن آن ممکن نیست.
_______________________________________________
یکی ازخصوصیات که فریدریش را از بقیه جدا می‌کرد توانایی او برای از بر خواندن عبارت کتاب مقدس و آوازهای مذهبی با شور و شوق فراوان بود.و ظاهرا شور مذهبی او،برخلاف جدیت و فرمانبرداری‌اش،مورد احترام سایر بچه‌ها بود.برای همین نام او را «کشیش کوچک» گذاشته بودند.این لقب نشان می‌دهد که فریدریش نه‌تنها بابت از دست دادن پدرش افسرده بود،بلکه سعی می‌کرد حتی در غیاب پدر هم از او تقلید کند.ولی تقلید از پدری غایب می‌تواند حتی از کنار آمدن با ناقص‌ترین پدر حی و حاضر هم مشکل‌تر باشد.
پس از مرگ پدر ، بزرگترهای فردریش تصویری آرمانی از پدرش در سیمای یک کشیش برای او ترسیم کرده بودند،تصویری خیالی که او تنها به شکل انتزاعی می‌توانست سعی کند به تقلید از آن بپردازد.و قطعا نیرویی که صرف به‌خاطر سپردن و از برخواندن متون مقدس و سرودهای مذهبی می‌کرد بخشی از همین تلاش بود . البته آن آرمان انتزاعی به‌عنوان راهنمای رفتاری کافی نبود،برای همین فردریش به قواعدی دست می‌یازید که معلمان‌اش وضع می‌کردند.این انگیزه‌ی بچه‌ی خوب بودن و پسر خوب‌پدر بودن جدیت فردریش را تشدید می‌کرد.این نقطه‌ی آغاز جستجویی طولانی فردریش برای یافتن سیمای پدرانه‌ی مناسب است ، جستجویی که وقتی بیست سال بعد با ریشارد واگنر مواجه شد هنوز او را به خود مشغول می‌کرد. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید .📚 #کتاب #کتابیسم
#نیچه #فلسفه
#نیچه_جوان
#نشر_مرکز #رضا_ولی‌یاری
#نابغه #مرکز
Read more
<span class="emoji emoji1f4d6"></span> داستانی درباره تلاش یک مادر برای به دست آوردن دوباره فرزندش، که بعد از ده سال خبردار می‌شود که زنده ...
Media Removed
داستانی درباره تلاش یک مادر برای به دست آوردن دوباره فرزندش، که بعد از ده سال خبردار می‌شود که زنده است. ● وقتی که بچه بودم، کابوس هایی متفاوت با آنچه در بزرگسالی مرا به ستوه آورده بود به سراغم می آمد. آن کابوس ها پر از تونل های باریک و پیچ در پیچ بودند. وقتی که در آنها راه می رفتم، نقطه ی کوچکی از نور ... 📖 داستانی درباره تلاش یک مادر برای به دست آوردن دوباره فرزندش، که بعد از ده سال خبردار می‌شود که زنده است.

وقتی که بچه بودم، کابوس هایی متفاوت با آنچه در بزرگسالی مرا به ستوه آورده بود به سراغم می آمد. آن کابوس ها پر از تونل های باریک و پیچ در پیچ بودند. وقتی که در آنها راه می رفتم، نقطه ی کوچکی از نور می‌دیدم که راه را نشانم می دادم. واقعا دلم می خواست با آن نقطه ی نور بازی کنم؛ چون جذاب بود، آن نور درخشان و نارنجی رنگ و تابناک؛ ولی همان طور که راه می رفتم دیوارهای تونل به من نزدیک می شد. نور درخشان، کم کم محو می شد. می ترسیدم و فرار می کردم تا جانم را نجات دهم، دیگر نور را دنبال نمی کردم، بلکه چیزی ناشناخته مرا تعقیب می کرد. هرچه بیشتر پیش می رفتم و از پیچ‌ها می پیچیدم، راهروی تونل باریک و باریک تر و سقف کوتاه تر می شد. مدام به من نزدیک تر می شد و فشار می آورد تا جایی که به پوستم می خورد. باریک می شد تا جایی که روی زانوهایم چهاردست وپا در تاریکی می خزیدم.

📚شما از هرکجای ایران که هستید می توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#کودک_خاموش #سارا_دنزیل #مهرزاد_جعفری # نشر_آذرباد
Read more
<span class="emoji emoji1f4d6"></span> این کتاب، تجربیات یک روانشناس بالینی را در مواجهه با مراجعانش بیان می کند و این که به هرکدام از آنها ...
Media Removed
این کتاب، تجربیات یک روانشناس بالینی را در مواجهه با مراجعانش بیان می کند و این که به هرکدام از آنها چه روشی برای بالابردن اعتماد به نفس پیشنهاد کرده است. ● به نظرم در این لباس عالی شده ای!» پاسخ می‌دهید: نه چیز خاصی نیست، این لباس را از حراجی خریدم! بعد لباس دوستتان را نگاه می‌کنید و می‌گویید ... 📖
این کتاب، تجربیات یک روانشناس بالینی را در مواجهه با مراجعانش بیان می کند و این که به هرکدام از آنها چه روشی برای بالابردن اعتماد به نفس پیشنهاد کرده است.


به نظرم در این لباس عالی شده ای!» پاسخ می‌دهید: نه چیز خاصی نیست، این لباس را از حراجی خریدم! بعد لباس دوستتان را نگاه می‌کنید و می‌گویید که او خیلی زیباتر است. گویی تعریف و تمجید برای شما حرام است! خیلی عادت ندارید که به واسطه عملکرهای مثبت‌ یا قابلیت‌هایتان به شما تبریک بگویند.
در برخورد با دیگران بسیار محتاط هستید. توانایی‌ها‌یتان را بروز نمی‌دهید. به جای خودتان به دیگران بها می‌دهید. این ها خصوصیات کسانی است که اعتماد به نفس پایینی دارند.

📚شما از هرکجای ایران که هستید می توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
www.ketabism.com

#کتابیسم #کتاب #معرفی_کتاب #پیشنهاد_کتاب
#جرات_داشته_باش #فردریک_فانژه #محیا_احمدی_پور #نشر_شمعدونی
Read more
. کتابی بسیار متفاوت و خواندنی این کتاب در ۷۱ هفته‌ی متوالی پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بوده ...
Media Removed
. کتابی بسیار متفاوت و خواندنی این کتاب در ۷۱ هفته‌ی متوالی پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بوده است. حرف‌های که در دل همه‌ی انسان‌ها وجود دارد در این کتاب زده می‌شود. ____________________________ دوست عزیز برای تو نامه می‌نویسم،چون کسی بهم گفت اهل گوش دادن به حرف دیگرونی و درک می‌کنی ... .
کتابی بسیار متفاوت و خواندنی
این کتاب در ۷۱ هفته‌ی متوالی پرفروش‌ترین کتاب نیویورک تایمز بوده است.
حرف‌های که در دل همه‌ی انسان‌ها وجود دارد در این کتاب زده می‌شود.

____________________________
📚دوست عزیز برای تو نامه می‌نویسم،چون کسی بهم گفت اهل گوش دادن به حرف دیگرونی و درک می‌کنی و سعی نکردی تو یه مهمونی با یکی بخوابی هرچند میتونستی.لطفا سعی نکن بفهمی کسی که ازت بهم گفته کیه،چون اون وقت ممکنه بفهمی من کی‌ام،و واقعا نمی‌خوام اینطور شه . اسم آدم‌هارو عوض می‌کنم چون نمی‌خوام منو پیدا کنی.آدرس پستی رو هم به همین دلیل نمی‌نویسم.از این کار هیچ منظور بدی ندارم،قول می‌دم.من فقط لازم دارم بدونم کسی اون بیرون به حرفام گوش می‌ده و درکم می‌کنه و سعی نمی‌کنه فقط با کسی بخوابه،حتا اگه بتونه،لازم دارم بدونم همچین آدمایی وجود دارن.
فکر می‌کنم از بین همه تو منو درک کنی،چون فکر میکنم تو از بین همه کسایی که می‌شناسم سرزنده‌ای و قدرش رو می‌دونی.امیدوارم بدونی،چون بقیه مردم رو توانایی و دوستی تو حساب میکنن.دست کم این چیزیه که من شنیدم... 📚شما هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚
#کتاب #کتابیسم #میلکان #رمان #نشر_میلکان #مزایا_منزوی_بودن
Read more
. آثار جاودان کلاسیکِ ادبیات دنیا <span class="emoji emoji1f4da"></span>شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب‌ها را از کتابیسم ...
Media Removed
. آثار جاودان کلاسیکِ ادبیات دنیا شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب‌ها را از کتابیسم تهیه کنید. .
آثار جاودان کلاسیکِ ادبیات دنیا 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب‌ها را از کتابیسم تهیه کنید.📚
. ماکس وبر یکی از بنیان‌گذاران اصلی علم اجتماعی نوین است.او در این کتاب نگاهی موشکافانه به دین و کارکرد ...
Media Removed
. ماکس وبر یکی از بنیان‌گذاران اصلی علم اجتماعی نوین است.او در این کتاب نگاهی موشکافانه به دین و کارکرد آن در جوامع و مسائل گوناگون دارد. ____________________________ اعتقاد به تقدیر ازلی،گرچه ممکن است نتیجه‌ منطقی‌اش تقدیرگرایی باشد،نیرومندترین انگیزه را برای عمل کردن طبق الگو الهی ... .
ماکس وبر یکی از بنیان‌گذاران اصلی علم اجتماعی نوین است.او در این کتاب نگاهی موشکافانه به دین و کارکرد آن در جوامع و مسائل گوناگون دارد.
____________________________
📚اعتقاد به تقدیر ازلی،گرچه ممکن است نتیجه‌ منطقی‌اش تقدیرگرایی باشد،نیرومندترین انگیزه را برای عمل کردن طبق الگو الهی برای پایبندترین مومنان فراهم می‌کند . البته این نوع عمل صورت‌های متفاوتی به خود می‌گیرد و به محتوای اصلی پیامبری مذهبی بستگی دارد. در مورد جهادگران مسلمان در صدر اسلام،اعتقاد به تقدیر ازلی غالبا با فراموشی کامل خویشتن همراه بود،زیرا ایمان به انجام دادن فرمان مذهبیِ جهاد مقدس برای فتح جهان،ابعاد دیگر شخصیت آن‌ها را تحت شعاع قرار داده بود . 📚شما هرکجای ایران که باشید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید 📚

#کتاب #کتابیسم #ثالث #نشر_ثالث
#دین #جامعه_شناسی
#ماکس_وبر
Read more
. در صدای بابک همان تمنایی را شنیده ام که در چشمان بابا دیدم. همان تمنای بی صدا. همان تمنایی که علی‌رغم ...
Media Removed
. در صدای بابک همان تمنایی را شنیده ام که در چشمان بابا دیدم. همان تمنای بی صدا. همان تمنایی که علی‌رغم شوخ و شنگی‌صدایش می‌گوید برگرد دیگر فرصتی نیست. ولو می‌شوم‌روی تخت. سرم را روی بالش کامروز می‌گذارم. ضربان دردناکی توی سرم می‌پیچد و فکر می‌کنم حالا چه وقتش است؟ حالا که همه چیز درست شده چرا باید ... .
در صدای بابک همان تمنایی را شنیده ام که در چشمان بابا دیدم. همان تمنای بی صدا. همان تمنایی که علی‌رغم شوخ و شنگی‌صدایش می‌گوید برگرد دیگر فرصتی نیست. ولو می‌شوم‌روی تخت. سرم را روی بالش کامروز می‌گذارم. ضربان دردناکی توی سرم می‌پیچد و فکر می‌کنم حالا چه وقتش است؟ حالا که همه چیز درست شده چرا باید سر و کله‌ی مریضی بابک دوباره پیدا شود؟ 📚شما هر کجای ایران که هستید میتوانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚 #کتاب #کتابیسم # نشر_ققنوس #ققنوس #انگار_خودم_نیستم
Read more
. روایت سربازان فرانسوی پس از جنگ جهانی اول که سرنوشتشان حتی از روزهای جنگ نیز تباه تر است . این اثر ...
Media Removed
. روایت سربازان فرانسوی پس از جنگ جهانی اول که سرنوشتشان حتی از روزهای جنگ نیز تباه تر است . این اثر برنده‌ی معتبرترین جایزه ادبی فرانسه ، جایزه گنکور، در سال ۲۰۱۳ است. نخواندن این کتاب دیوانگی است . ____________________________ خاک سنگین است . بیل‌زنی خوب پیش نمی‌رود.در نزدیکی جبهه ، ... .
روایت سربازان فرانسوی پس از جنگ جهانی اول که سرنوشتشان حتی از روزهای جنگ نیز تباه تر است .
این اثر برنده‌ی معتبرترین جایزه ادبی فرانسه ، جایزه گنکور، در سال ۲۰۱۳ است.
نخواندن این کتاب دیوانگی است .
____________________________
📚خاک سنگین است . بیل‌زنی خوب پیش نمی‌رود.در نزدیکی جبهه ، فرصت چندانی نبود و اجساد هرگز در عمق دفن نمی‌شدند.حتی گاهی چنان به سطح زمین نزدیک بودند که موش‌ها،فردای روز تدفین،پیدایشان می‌کردند.آلبر و سروان مجبور نیستند زمین را تا اعماق آن بکنند.آلبر در اوج اضطراب،اغلب می‌ایستد و در تاریکی گوش می‌دهد.حضور مادموازل پریکور را،نزدیک درختی نیمه‌خشک،تشخیص می‌دهد.شق و رق ایستاده است.او هم مضطرب است.با حالتی عصبی سیگار می‌کشد. آلبر از دیدن این که چنین دختری سیگار می‌کشد یکه می‌خورد.
آنچه باعث طولانی شدن کار می‌شود این است که باید زمین را بکنند،بی‌آنکه بیل با جسدی که آن زیر است برخورد کند.خاک‌هایی که حاصل بیل‌زنی‌شان است در برزنت روی هم انباشته شده.آلبر از خود می‌پرسد خانواده پریکور با این جسد چه خواهند کرد. آیا در باغچه خانه‌شان دفنش خواهند کرد؟ شبانه، مثل حالا؟ 📚شما هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚
#کتاب #کتابیسم
#نشر_ماهی #گنکور
#ادبیات #جایزه_ادبی
#مهستی_بحرینی
Read more
. آخرین انسان رمانی است عاشقانه و هیجان‌انگیز که در آینده روایت می‌شود.آینده‌ای که در آن انسانی ...
Media Removed
. آخرین انسان رمانی است عاشقانه و هیجان‌انگیز که در آینده روایت می‌شود.آینده‌ای که در آن انسانی روی کره زمین باقی نمانده جز یک نفر،غذایی ندارد جز یک انبه،باد تنها پتویش را برده.... مارگارت اتود،برای تنها دختری که دوستش داشته سرنوشتی عجیب رقم زده که خواننده را کاملا درگیر می‌کند تا کتاب را یک‌نفس ... .
آخرین انسان رمانی است عاشقانه و هیجان‌انگیز که در آینده روایت می‌شود.آینده‌ای که در آن انسانی روی کره زمین باقی نمانده جز یک نفر،غذایی ندارد جز یک انبه،باد تنها پتویش را برده....
مارگارت اتود،برای تنها دختری که دوستش داشته سرنوشتی عجیب رقم زده که خواننده را کاملا درگیر می‌کند تا کتاب را یک‌نفس بخواند. 📚شما هرکجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚 #کتاب #کتابیسم #آخرین_انسان #ققنوس #نشر_ققنوس #مارگارت_اتود
#رمان #ادبیات #داستان #سرگرمی #تفریح
Read more
. کتابی جذاب ،خواندنی و سرگرم کننده، گاه حتی قهقهه‌آور و در نوع خودش بی‌نظیر این رمان در جهان بسیار ...
Media Removed
. کتابی جذاب ،خواندنی و سرگرم کننده، گاه حتی قهقهه‌آور و در نوع خودش بی‌نظیر این رمان در جهان بسیار پر فروش است و در ۳۵ زبان ترجمه شده است . از آن دست کتاب‌های که حال شما را خوب می‌کند. ____________________________ شاید با خودتان بگویید که می‌شد زودتر تصمیمش را بگیرد،وآن‌قدر مرد باشد که دیگران ... . کتابی جذاب ،خواندنی و سرگرم کننده، گاه حتی قهقهه‌آور و در نوع خودش بی‌نظیر
این رمان در جهان بسیار پر فروش است و در ۳۵ زبان ترجمه شده است .
از آن دست کتاب‌های که حال شما را خوب می‌کند.
____________________________
📚شاید با خودتان بگویید که می‌شد زودتر تصمیمش را بگیرد،وآن‌قدر مرد باشد که دیگران را از این تصمیم باخبر کند. اما آلن کارلسن هرگز اهل تاملات طولانی نبود.برای همین هنوز درست این فکر در مغز پیرمرد جایگیر نشده بود که پنجره اتاقش در طبقه همکف خانه سالمندان در شهر مالمشوپینگ را باز کرد و قدم به بیرون گذاشت ، به باغچه.
این عملیات مستلزم مختصر تلاشی بود، چون آلن صدساله بود.در واقع درست همین امروز صدساله می‌شد.کمتر از یک ساعت دیگر جشن تولدش در تالار نشیمن خانه سالمندان شروع می‌شد.قرار بود شهردار بیاید،وروزنامه محلی. و همه سالمندان دیگر.
فقط خود صاحب جشن تولد بود که خیال نداشت پیدایش شود. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید.📚 #کتابیسم #کتابیسم
#نشر_نیلوفر
#یوناس_یوناسن #رمان #ادبیات #داستان #تفریح #مطالعه
Read more
. سورمه سرا داستان آدمهاییست که گم شده اند.بین زندگی و مرگ معلقند.انها بعد از مرگ هم باز می گردند به ...
Media Removed
. سورمه سرا داستان آدمهاییست که گم شده اند.بین زندگی و مرگ معلقند.انها بعد از مرگ هم باز می گردند به دنیا تا عزیزترین کسانشان را ببینند. سورمه سرا روایت تنهایی و هیاهوی ادمهای رفته ای است که هولناکی اش ادم را به وحشت می اندازد.هر کس واردش می شود،اوهام به او هجوم می آورد و معلق می ماند،نه راه پس دارد ... .
سورمه سرا داستان آدمهاییست که گم شده اند.بین زندگی و مرگ معلقند.انها بعد از مرگ هم باز می گردند به دنیا تا عزیزترین کسانشان را ببینند.
سورمه سرا روایت تنهایی و هیاهوی ادمهای رفته ای است که هولناکی اش ادم را به وحشت می اندازد.هر کس واردش می شود،اوهام به او هجوم می آورد و معلق می ماند،نه راه پس دارد و نه راه پیش.سورمه سرا دگرکجاییست که کنایه از برزخیست به نام زمان. 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید📚

عکس و متن ارسالی از @mahshad_lessani
#رامبد_خانلری #سورمه_سرا #ادبیات_داستانی #رمان #نشر_بان #نشر_اگه
۱۱۵ صفحه
Read more
. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است.اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت ...
Media Removed
. هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است.اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد آن وضع برای ابد از سر راهش کنار میرود.پس میبینیم که کار آدمی هموراه با خویشتن است. ( نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست) عکس ... .
هر وضعیت ناهماهنگ نشانه ناهماهنگی در درون خود آدمی است.اگر در باطن انسان ذره‌ای واکنش هیجانی نسبت به وضعیت ناهماهنگ وجود نداشته باشد آن وضع برای ابد از سر راهش کنار میرود.پس میبینیم که کار آدمی هموراه با خویشتن است. ( نه هیچ انسانی دشمن توست و نه هیچ انسانی دوست تو، بلکه هر انسان معلم توست)
عکس و متن ارسالی از @gol_anar23 📚شما هر کجای ایران که هستید می‌توانید این کتاب را از کتابیسم تهیه کنید 📚
#کتاب #کتابیسم
#کتاب #کتابخانه #کتاب_بخوانیم #کتاب_خوب #اسکاول_شین
Read more

Loading...