Loading Content...

Kubrakilin Instagram Photos and Videos

Loading...


kubrakilin ßâd-ı Sabâ @kubrakilin mentions
Followers: 690
Following: 428
Total Comments: 0
Total Likes: 0

“Bir nigâhı seng-i hârâyı kılar cevher-'ayâr Nazrasında kabiliyyet bahş olur kimyâsı var Maneviyyâtın ...
Media Removed
“Bir nigâhı seng-i hârâyı kılar cevher-'ayâr Nazrasında kabiliyyet bahş olur kimyâsı var Maneviyyâtın vücûdı bahr-ı okyanusıdır Sînesinde mevce-âver kulzüm-i pehnâsı var İşte ol deryâ-yı pehnânin tezâhür eylemiş Mesnevi-i Ma’nevi-âsâ dür-i zîbâsı var Her nasıl vasf ... “Bir nigâhı seng-i hârâyı kılar cevher-'ayâr
Nazrasında kabiliyyet bahş olur kimyâsı var

Maneviyyâtın vücûdı bahr-ı okyanusıdır
Sînesinde mevce-âver kulzüm-i pehnâsı var

İşte ol deryâ-yı pehnânin tezâhür eylemiş
Mesnevi-i Ma’nevi-âsâ dür-i zîbâsı var

Her nasıl vasf eylesem evsâfına şâyân degil
Her nesi vardır desem andan daha âlâsı var”

Tâhirü’l Mevlevî .
.
.
#galata #mevlevi #istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
Loading...
“Cihânda nice sır var kimse bilmez Bilinmek olsa da farza denilmez Ya ber-dâr olmalı yâ hişten-dâr Ve ...
Media Removed
“Cihânda nice sır var kimse bilmez Bilinmek olsa da farza denilmez Ya ber-dâr olmalı yâ hişten-dâr Ve illâ halka hak söz söylenilmez Yeter aşk-ı Hudâ’dan bir içim su Bütün deryâ içilmez hem geçilmez Meseldir bu suhan âlemde hakkâ Ki ârifler gözünden gizlenilmez” Şeyh Gâlib . . . #galata ... “Cihânda nice sır var kimse bilmez
Bilinmek olsa da farza denilmez

Ya ber-dâr olmalı yâ hişten-dâr
Ve illâ halka hak söz söylenilmez

Yeter aşk-ı Hudâ’dan bir içim su
Bütün deryâ içilmez hem geçilmez

Meseldir bu suhan âlemde hakkâ
Ki ârifler gözünden gizlenilmez”
Şeyh Gâlib
.
.
.
#galata #lale #istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
Zikr-i cehrîden bizi men itdiler olduk hazîn Gözlerimiz oldu giryân yâ Resûlallah meded Tekkemiz ...
Media Removed
Zikr-i cehrîden bizi men itdiler olduk hazîn Gözlerimiz oldu giryân yâ Resûlallah meded Tekkemiz mesdûd mânen maddeten oldu harâb Terk olundu zikr-i Yezdân yâ Resûlallah meded Tekyeler sed türbeler bend hep soyuldu câ-be-câ Evliyâlar oldu pinhân yâ Resûlallah meded . . . #istanbul ... Zikr-i cehrîden bizi men itdiler olduk hazîn
Gözlerimiz oldu giryân yâ Resûlallah meded

Tekkemiz mesdûd mânen maddeten oldu harâb
Terk olundu zikr-i Yezdân yâ Resûlallah meded

Tekyeler sed türbeler bend hep soyuldu câ-be-câ
Evliyâlar oldu pinhân yâ Resûlallah meded
.
.
.
#istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #ayasofya #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
“Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz-i safâdır” . . . #istanbul ...
Media Removed
“Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz-i safâdır” . . . #istanbul #çiçek #lale #gülhane #seyahat #kitap #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo ... “Her bağçesi bir çemenistân-ı letâfet
Her kûşesi bir meclis-i pür-feyz-i safâdır”
.
.
.
#istanbul #çiçek #lale #gülhane #seyahat #kitap #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
Günaydın. "Senin tertemiz yörüngende seni arzuluyorum, Senin üzüm asmanın büklümlerinin sarhoşuyum, ...
Media Removed
Günaydın. "Senin tertemiz yörüngende seni arzuluyorum, Senin üzüm asmanın büklümlerinin sarhoşuyum, Senin toprağına kök salmış bir nebatım, Su nilüferleriyle doğmuşum, akran olmuşum, Sabrın tutkusu, Bulutun rengi, Gözyaşının tadı, Toprağın kokusu" Çok sevdiğim Farsça ... Günaydın. "Senin tertemiz yörüngende seni arzuluyorum,
Senin üzüm asmanın büklümlerinin sarhoşuyum,
Senin toprağına kök salmış bir nebatım,
Su nilüferleriyle doğmuşum, akran olmuşum,
Sabrın tutkusu,
Bulutun rengi,
Gözyaşının tadı,
Toprağın kokusu"

Çok sevdiğim Farsça bir şarkının sözleriydi bunlar. Sabah sabah bayılacağım fotoğraflardan, anılardan ve bu sözlerden. Hepsinin sebebi, buraların toprağına kök salmış bir nebat olmayı istemem, o kadar.
.
.
.
#istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #ayasofya #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
Gelicek hâtırıma seyr-i safâ-yı Galata Şevk ile düşdi heves cünbüş-i semt-i Galata . . . #galata ...
Media Removed
Gelicek hâtırıma seyr-i safâ-yı Galata Şevk ile düşdi heves cünbüş-i semt-i Galata . . . #galata #istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea ... Gelicek hâtırıma seyr-i safâ-yı Galata
Şevk ile düşdi heves cünbüş-i semt-i Galata
.
.
.
#galata #istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters #travel
Read more
Loading...
“Balta Limanı bugün dalgalık ey serv-i revân” . . Eminönü’nden Balta Limanı’nı andıktan sonra ...
Media Removed
“Balta Limanı bugün dalgalık ey serv-i revân” . . Eminönü’nden Balta Limanı’nı andıktan sonra fotoğraf için seçtiğim Nedîm’in bir şarkısının ilk dörtlüğünü paylaşıyorum. . . “Yeniden eski mahabbetleri tecdîd idelim Gel benim kaşı hilâlim bize bir îd idelim Seni bir câm-ı musaffâ ... “Balta Limanı bugün dalgalık ey serv-i revân”
.
.
Eminönü’nden Balta Limanı’nı andıktan sonra fotoğraf için seçtiğim Nedîm’in bir şarkısının ilk dörtlüğünü paylaşıyorum. .
.
“Yeniden eski mahabbetleri tecdîd idelim
Gel benim kaşı hilâlim bize bir îd idelim
Seni bir câm-ı musaffâ ile hurşîd idelim
Gel benim kaşı hilâlim bize bir îd idelim”
.
.
.
#eminönü #galata #istanbul #seyahat #gezi #sokak #deniz #sahil #kahve #çay #cafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters
Read more
“Gel seninle bulalım sakalanacak mahfî mekân” . . Beytin devamı bir sonraki fotoğrafta olacak. ...
Media Removed
“Gel seninle bulalım sakalanacak mahfî mekân” . . Beytin devamı bir sonraki fotoğrafta olacak. ;) #istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram ... “Gel seninle bulalım sakalanacak mahfî mekân”
.
.
Beytin devamı bir sonraki fotoğrafta olacak. ;) #istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters
Read more
Loading...
Temâmet eyledim bu mülki seyrân Bütün dünyâyı san geşt itdim ol ân Ne denlü var ise makbûl ü zîbâ Varup ...
Media Removed
Temâmet eyledim bu mülki seyrân Bütün dünyâyı san geşt itdim ol ân Ne denlü var ise makbûl ü zîbâ Varup karşısına kıldım temâşâ İşte, varıp karşısına bir kapının, yine kıldım temaşa. . . . #istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #nisan #cafe #café #kafe ... Temâmet eyledim bu mülki seyrân
Bütün dünyâyı san geşt itdim ol ân

Ne denlü var ise makbûl ü zîbâ
Varup karşısına kıldım temâşâ

İşte, varıp karşısına bir kapının, yine kıldım temaşa. 😉
.
.
.
#istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #nofilter #nofilterneeded #nofilters
Read more
Gözine kaşına meşgûl olma hûbun Nev’iyâ Vir gönül ol resmi şîrin gösteren nakkâşına . . . #istanbul ...
Media Removed
Gözine kaşına meşgûl olma hûbun Nev’iyâ Vir gönül ol resmi şîrin gösteren nakkâşına . . . #istanbul #çiçek #çiçekçi kitap #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro ... Gözine kaşına meşgûl olma hûbun Nev’iyâ
Vir gönül ol resmi şîrin gösteren nakkâşına
.
.
.

#istanbul #çiçek #çiçekçi kitap #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #books #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #april #nofilter #nofilterneeded #nofilters
Read more
Şâd-kâm olsun safâlarla hemîşe hâtırın Bin sürûr âmâde olsun vaktinin her ânına Gâh sâhil-hânelerde ...
Media Removed
Şâd-kâm olsun safâlarla hemîşe hâtırın Bin sürûr âmâde olsun vaktinin her ânına Gâh sâhil-hânelerde gâh Sa’dâbâd’da Sen safâ kıl düşmenin endûh geçsin cânına . . . . #istanbul #sirkeci #çiçek #kitap #kahve #çay #cafe #café #kafe #nisan #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk ... Şâd-kâm olsun safâlarla hemîşe hâtırın
Bin sürûr âmâde olsun vaktinin her ânına
Gâh sâhil-hânelerde gâh Sa’dâbâd’da
Sen safâ kıl düşmenin endûh geçsin cânına .
.
.
.
#istanbul #sirkeci #çiçek #kitap #kahve #çay #cafe #café #kafe #nisan #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #hat #book #books #love #instagram #coffee #magnolia #bookstagram #photo #retro #tea #spring #april #nofilter #nofilterneeded
Read more
Yârın kademi basdığı yer olmasa anda Bir dahı harâm idi bana bûy-ı Sitanbul Her semtine baksam ...
Media Removed
Yârın kademi basdığı yer olmasa anda Bir dahı harâm idi bana bûy-ı Sitanbul Her semtine baksam görünür âteş-i hicrân Dûzah bana her kûçe vü her kûy-ı Sitanbul . . . #istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia ... Yârın kademi basdığı yer olmasa anda
Bir dahı harâm idi bana bûy-ı Sitanbul
Her semtine baksam görünür âteş-i hicrân
Dûzah bana her kûçe vü her kûy-ı Sitanbul
.
.
.
#istanbul #kuzguncuk #seyahat #gezi #sokak #çiçek #kahve #çay #fincan #nisan #cafe #café #kafe #vintage #fotografia #foto #fotoğraf #Türk #book #love #instagram #coffee #bookstagram #photo #retro #tea #spring #april #nofilter #nofilterneeded
Read more
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...