Mahtabtbayat Instagram Photos and Videos

Loading...


mahtabtbayat مه‌تاب ترک‌بیات @mahtabtbayat mentions
Followers: 6,894
Following: 844
Total Comments: 0
Total Likes: 0

. غروب روز بیستم سفر رسیدیم به تهران؛ بیست روز دوری از تهران به سرعت گذشت و چه خوب گذشت. نمی‌دانم خاصیت ...
Media Removed
. غروب روز بیستم سفر رسیدیم به تهران؛ بیست روز دوری از تهران به سرعت گذشت و چه خوب گذشت. نمی‌دانم خاصیت تهران است یا یک‌جانشینی، هرکدام که هست دوستش ندارم این حال نچسب زندگی را. از الان دلم لک زده برای .... نمی‌دانم برای سفر یا نبودن در تهران! و دلم انقدری آماده بود که قبل قم دم خروجی گرمسار/مشهد وقتی ... .
غروب روز بیستم سفر رسیدیم به تهران؛ بیست روز دوری از تهران به سرعت گذشت و چه خوب گذشت. نمی‌دانم خاصیت تهران است یا یک‌جانشینی، هرکدام که هست دوستش ندارم این حال نچسب زندگی را. از الان دلم لک زده برای .... نمی‌دانم برای سفر یا نبودن در تهران!
و دلم انقدری آماده بود که قبل قم دم خروجی گرمسار/مشهد وقتی مهدی به شوخی گفت بپیچم؟ بی‌هیچ شوخی و تردیدی گفتم آره...
حیف که مهدی از من عاقل‌تر است و حالا ما سه نفر تهرانیم؛بعد از بیست روز زندگی خوش در سفر. .
.
#بسیار_سفر_باید .
Read more
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...