Loading Content...

Mohammad_mahdi_massoudi Instagram Photos and Videos

Loading...


mohammad_mahdi_massoudi Mohammad @mohammad_mahdi_massoudi mentions
Followers: 2,711
Following: 3,930
Total Comments: 0
Total Likes: 0

. من به آغوش تو یک شب همه جان خواهم داد... با نگاهی به نگاهت سر و تن خواهم داد... یا که شاید سر جنگی ...
Media Removed
. من به آغوش تو یک شب همه جان خواهم داد... با نگاهی به نگاهت سر و تن خواهم داد... یا که شاید سر جنگی بنهم با حافظ من به فال سر زلف تو قسم خواهم داد... من که سهراب نبودم ، بنويسم دفتر لیکن این نامه از آن لعل لبت خواهم داد... بوستان را که نوشت از سر ذوق ای سعدی من گلستان تو را با نفست خواهم داد... گرچه ... .
من به آغوش تو یک شب
همه جان خواهم داد...
با نگاهی به نگاهت
سر و تن خواهم داد...
یا که شاید سر جنگی بنهم با حافظ
من به فال سر زلف تو قسم خواهم داد...
من که سهراب نبودم ، بنويسم دفتر
لیکن این نامه از آن لعل لبت خواهم داد...
بوستان را که نوشت از سر ذوق ای سعدی
من گلستان تو را با نفست خواهم داد...
گرچه چشمان شقايق نگران خواهد شد
من تورا جام شراب ازلی خواهم داد...
شاعری را دو سه خط شعر تمامش بکنم
من همه عمر به چشمان سرت خواهم داد...
گفت ابلیس که آدم نکنم من سجده
من به تو قول همان سجده ی ابلیس لعین خواهم داد
یک گل مریم از این باغ خزان ما را بس
گرچه من در طلبش جان و جهان خواهم داد...
" محمد مهدی مسعودی "
Read more
Loading...
. به تو کوچ خواهم کرد وقتی آخرین برگ پائیزی روی شانه های سفید زمستان ميافتاد... و به عمق چشمانت ...
Media Removed
. به تو کوچ خواهم کرد وقتی آخرین برگ پائیزی روی شانه های سفید زمستان ميافتاد... و به عمق چشمانت سفر میکنم شاید کمی بیشتر از هشتاد روز دور دنيا... میخواهم دیگر در آغوش تو یکجا نشين شوم و در میانه ی بوسه های ممتد به ارتفاعات گونه هايت صعود کنم..! مجوزی برای دیوار کشی به دور لب هایت ميگيرم و ... .
به تو کوچ خواهم کرد
وقتی آخرین برگ پائیزی
روی شانه های سفید زمستان ميافتاد...
و به عمق چشمانت سفر میکنم
شاید کمی بیشتر از هشتاد روز دور دنيا...
میخواهم دیگر در آغوش تو
یکجا نشين شوم
و در میانه ی بوسه های ممتد
به ارتفاعات گونه هايت صعود کنم..!
مجوزی برای دیوار کشی
به دور لب هایت ميگيرم
و آنها را در عمق لبانم محصور خواهم کرد..
شکسپیر را زنده ميکنم
تا از آمدنم به تو
عاشقانه ای بسراید ،
وقتی که "باخ "،
سمفونی گل های مریم را مينوازد...
و تو زیباترین مقصدی هستی
که تا بحال یک مسافر
برای همیشه آنجا ميماند....!!
"محمد مهدی مسعودی"
Read more
. به گمانم چند صفحه از دفتر سهراب گم شده است... اهل کاشان باشی روزگارت بد نيست ولی از گوشه ی چشمان ...
Media Removed
. به گمانم چند صفحه از دفتر سهراب گم شده است... اهل کاشان باشی روزگارت بد نيست ولی از گوشه ی چشمان شقایق به گل مریم در باغچه شعری نشوی..!! مگر آن حافظ شیراز غزل هم نسرود...؟! ولی از لعل لبت هیچ سخن گفت به شعر ...؟ من به شعری که تورا در بغل یار نبود یا سخن گفتن هر لحظه و مادام نبود من به آن شعر ... .
به گمانم
چند صفحه از دفتر سهراب
گم شده است...
اهل کاشان باشی
روزگارت بد نيست
ولی از گوشه ی چشمان شقایق
به گل مریم در باغچه
شعری نشوی..!!
مگر آن حافظ شیراز
غزل هم نسرود...؟!
ولی از لعل لبت هیچ سخن گفت به شعر ...؟
من به شعری که تورا
در بغل یار نبود
یا سخن گفتن هر لحظه و مادام نبود
من به آن شعر ،
کمی مشکوکم....
کاش میشد که تورا مثنوی عشق نوشت
و در آن حالت مستی
دو سه خط شعر نوشت...
یا که پیراهن یوسف که نياورد به کنعان پدر
بوی عطر تن تو ،
جای همان عشق نوشت...
من ملک بودم و فردوس برّين جایم بود
چه کنم ، عشق تو فردوس برين
بهتر بود...
"محمد مهدی مسعودی"
Read more
. " أنا الحق... " و چه خاليست صدای آوینی بر آمدنت به خاک وطن... تا روایت فتح بگويد از سرداری ، که ...
Media Removed
. " أنا الحق... " و چه خاليست صدای آوینی بر آمدنت به خاک وطن... تا روایت فتح بگويد از سرداری ، که "سر" داد... و حالا قسم به پرچم های نیمه افراشته ی وطنم به چشمان غضب آلود و گريان مادرت .. به کوروش شاه شاهان که جز عدل نپاييد و حالا از تاج و تخت پابين آمده به استقبال بدن پاره پاره ات... قسم به ... .
" أنا الحق... "
و چه خاليست
صدای آوینی بر آمدنت به خاک وطن...
تا روایت فتح بگويد
از سرداری ،
که "سر" داد...
و حالا قسم
به پرچم های نیمه افراشته ی وطنم
به چشمان غضب آلود و گريان مادرت ..
به کوروش
شاه شاهان که جز عدل نپاييد
و حالا از تاج و تخت پابين آمده به استقبال
بدن پاره پاره ات...
قسم به قوس کمان آرش
که قلب در سینه ی دشمن ميدريد
و پرچم فریدون
که جز صدای پیروزی نميشنيد!
قسم به گيسوان درهم تنیده ی سردار جنگل ،
میرزای کوچک خان
تا سرزمین آذربایجان ،
سردار خان و باقرخان....!
قسم به غیرت کُرد
و قطار فشنگ بر دوش لُر...
از دماوند تا آب های خروشان
تا ابد فارس..!
قسم به سرخی پرچم
که اگر نسیمی شوند در جریان باد
یا سوزنی در انبار کاه ،
مردان غيوري از کرد و لر و بلوچ و فارس
جان آنهایی را که دستشان به خون پاک تو
آلوده است ،
در هنگامه ی بی خبريشان
خواهند ستاند...
آقا محسن
اگر زبان بدن داشتی
باید به مانند منصور حلّاج
فریاد میزدی :
انا الحق...
و تو آن حقی که در ورود به فردوس
به دیدار بهترین شهیدان ،
حسین بن علی خواهی رفت....
"محمد مهدی مسعودی"
Read more
. چشمانم را که میبندم عطر گیسوانت ، مرا میبرد به داستان های هزار و یک شب! به عاشقانه ای که در میان ...
Media Removed
. چشمانم را که میبندم عطر گیسوانت ، مرا میبرد به داستان های هزار و یک شب! به عاشقانه ای که در میان ستون های چهلستون براي تو سرودم... اصلا مگر میشود از چهلستون تا چهارباغ دستانت را رها کرد ، میترسم به سرت بزند دلت هوای قوس طاق های خواجو کند! دستت را ميکشم و با خود میبرم به آمادگاه تا شاید کتابی ... .
چشمانم را که میبندم
عطر گیسوانت ،
مرا میبرد به داستان های هزار و یک شب!
به عاشقانه ای که در میان
ستون های چهلستون
براي تو سرودم...
اصلا مگر میشود از چهلستون تا چهارباغ
دستانت را رها کرد ،
میترسم به سرت بزند
دلت هوای قوس طاق های خواجو کند!
دستت را ميکشم
و با خود میبرم به آمادگاه
تا شاید کتابی بخرم
از ترانه های فروغ ،
عاشقانه ای که تو را خواهد سرود...!
صدای نجوای عاشقانه ی
مناره های شیخ لطف الله
مجبورم میکند تا تو را قلمدوش
ببرم تا نقش جهان ... !
در میان گنبد های فیروزه ای
تو را از چشمان خدا میخواهم...
درست وقتی که یک نسیم
گل های مریم در زمینه ی فیروزه ای دامنت را ،
به رقص می آورد...
" محمد مهدی مسعودی "
Read more
. " وقتی که ما اسیر شدیم! " تو رو نه اسیر کردند و نه سر بریدند تو انقدر آزاد بودی که میشد توی چشمات، ...
Media Removed
. " وقتی که ما اسیر شدیم! " تو رو نه اسیر کردند و نه سر بریدند تو انقدر آزاد بودی که میشد توی چشمات، اقیانوس آرام رو ديد! اسیر شدن متعلق به ماست ، که هنوز باید کنار اونها زندگی کنیم... راستی پیغام ما رو هم به خدا برسون بهش بگو اینجا روی زمین هیج چیز اون جوری که فکرشو میکردی پیش نميره ...! بگو ... .
" وقتی که ما اسیر شدیم! "
تو رو نه اسیر کردند
و نه سر بریدند
تو انقدر آزاد بودی
که میشد توی چشمات، اقیانوس آرام رو ديد!
اسیر شدن
متعلق به ماست ،
که هنوز باید کنار اونها زندگی کنیم...
راستی
پیغام ما رو هم به خدا برسون
بهش بگو
اینجا روی زمین
هیج چیز اون جوری که فکرشو میکردی
پیش نميره ...!
بگو هر روز
یک اشرف مخلوقات ، یک اشرف مخلوقات دیگرو
به دیدار جدّش ميفرسته!!
یکی سر آدم میبره
یکی دیگه سر آبرو...
سراغ شیطان رو هم از خدا بگیر
بگو خیلی وقته دیگه پيداش نيست !
فکر کنم ی گوشه نشسته
داره برا بنيتا گریه ميکنه...
به خدا بگو
تاوان یک سیب، این همه مصیبت نبود...!
Read more
Loading...
. روز جهانی "گربه" ...!!! وقتی هم اکنون که شما این پست رو می بینید ، معلوم نیست توی یک بیمارستان ...
Media Removed
. روز جهانی "گربه" ...!!! وقتی هم اکنون که شما این پست رو می بینید ، معلوم نیست توی یک بیمارستان صحرایی کودکی از درد قطع عضوش به خاطر رفتن روی مین ، جون سالم به در می بره یا نه احمقانه است که در فکر روز جهانی گربه باشیم! حمایت از حقوق حیوانات یکی از بهترین اقدامات انسانی ، اما آیا میشه این رو به ... .
روز جهانی "گربه" ...!!!
وقتی هم اکنون که شما این پست رو
می بینید ، معلوم نیست
توی یک بیمارستان صحرایی
کودکی از درد قطع عضوش به خاطر رفتن روی مین ،
جون سالم به در می بره یا نه
احمقانه است که در فکر روز جهانی گربه باشیم!
حمایت از حقوق حیوانات
یکی از بهترین اقدامات انسانی ، اما
آیا میشه این رو به کسی
که روزانه چندين
کودک رو با ساطور سر میبره ، یاد داد ؟!!
تا وقتی ما هنوز
به هم نوع خودمون رحمی نداریم
انتظار حمایت از حقوق حیوانات ،
آب در هاون کوبیدن...
کسی که کشتن یک انسان براش
نشدنی باشه ،
قطعا به حیوانات هم محبت میکنه !
به قول معروف
چون که صد آمد ، نود هم پیش ماست...!
Read more
. <span class="emoji emoji1f534"></span> ورود آقایان ممنوع !!!! علت تصویب نشدن قانون ورود بانوان به استادیوم ها رو به روایت تصویر مشاهده ...
Media Removed
. ورود آقایان ممنوع !!!! علت تصویب نشدن قانون ورود بانوان به استادیوم ها رو به روایت تصویر مشاهده می کنید..! ای کاش اونجا خانه ملت نبود ، و شما نمايندگان ملّت نبودید... چراغ ها رو خاموش کنیم یکم به حال خودمون گریه کنیم!! . . پ.ن: صد البته بلانسبت بسیاری از مردان سرزمینم... .
🔴 ورود آقایان ممنوع !!!!
علت تصویب نشدن قانون ورود بانوان
به استادیوم ها رو
به روایت تصویر مشاهده می کنید..!
ای کاش اونجا
خانه ملت نبود ،
و شما نمايندگان ملّت نبودید...
چراغ ها رو خاموش کنیم
یکم به حال خودمون گریه کنیم!!
.
.
پ.ن: صد البته
بلانسبت بسیاری از مردان سرزمینم...
Loading...
_ سلام بر دوّم خرداد... سلام بر #سید_محمد_خاتمی...
Media Removed
_ سلام بر دوّم خرداد... سلام بر #سید_محمد_خاتمی... _
سلام بر دوّم خرداد...
سلام بر #سید_محمد_خاتمی...
. و حالا کلید وطنم را در دستان شما ميگذارم... آقای رئیس جمهور بزرگی میگفت ، در پیروزی ما کسی شکست ...
Media Removed
. و حالا کلید وطنم را در دستان شما ميگذارم... آقای رئیس جمهور بزرگی میگفت ، در پیروزی ما کسی شکست نمی خورد و با همین جمله بود که تا امروز ریشه ی این درخت، سبز مانده...! آقای رئیس جمهور من شما را از میان بد و بدتر انتخاب نکردم، چرا که بد و بدتر ، يکي انصراف داد و دیگری اصلا رای نیاورد!!! آقای ... .
و حالا کلید وطنم را در دستان شما ميگذارم...
آقای رئیس جمهور
بزرگی میگفت ،
در پیروزی ما کسی شکست نمی خورد
و با همین جمله بود
که تا امروز
ریشه ی این درخت، سبز مانده...!
آقای رئیس جمهور
من شما را از میان بد و بدتر انتخاب نکردم،
چرا که بد و بدتر ،
يکي انصراف داد
و دیگری اصلا رای نیاورد!!!
آقای رئیس جمهور
شما بهترین انتخاب نسلی هستید
که شدیدترین حملات رسانه ای را شنید
اما کسی را "خس و خاشاک" نناميديد...!
آقای رئیس جمهور
مام وطن حالا چشم به لبخندهای همیشگی شما دارد
تا نگذارید اشک پدری برای لقمه نانی
گونه هایش را لمس کند..!
آقای رئیس جمهور
رای همین جوانان،
مٔرکب قدرت را بار دیگر رام شما کرد ،
نگذارید دشمنان راه اعتدال
ناامیدی جوانان را به حربه ی تبلیغات خود بدل کنند...!!
یادتان باشد
شعار اصلاحات همان چند کلمه است:
" زنده باد مخالف من "
محمد مهدی مسعودی
Read more
. از دموکراسی همین رای دادن برایمان مانده است آن را ازدست ندهید...! شما اگر به #روحانی رای بدهید ما ...
Media Removed
. از دموکراسی همین رای دادن برایمان مانده است آن را ازدست ندهید...! شما اگر به #روحانی رای بدهید ما تبدیل به آلمان نميشويم اما اگر رای ندادید و گفتيد اوضاع فرقی نمی کند، چه این و چه آن ، بنده به صراحت عرض میکنم آنهایی که با رای ندادن شما به سر کار خواهند آمد ایران را در کمتر از یک سال به اوضاع ... .
از دموکراسی
همین رای دادن برایمان مانده است
آن را ازدست ندهید...!
شما اگر به #روحانی رای بدهید
ما تبدیل به آلمان نميشويم
اما اگر رای ندادید
و گفتيد اوضاع فرقی نمی کند، چه این و چه آن ،
بنده به صراحت عرض میکنم
آنهایی که با رای ندادن شما به سر کار خواهند آمد
ایران را در کمتر از یک سال
به اوضاع اقتصادی ونزوئلا و
انزوای جهانی کره شمالی خواهند رساند...!
افرادی که تا ديروز به خالکوبی بازیکن تیم ملی
یعنی اشکان دژاگه ایراد می گرفتند
حالا برای رسیدن به قدرت
دست در دست خواننده به قول خودشان
زیرزمینی ميگذارند
که در زمینه خالکوبی ، کم از دفتر نقاشی ندارد!!!
که البته ما را چه باک
که تعداد بسیار از طرفداران ايشان
به سن قانونی نرسیده اند...!
حالا انتخاب با شمايست که نمی خواهید راي دهید
آواز #استاد_شجریان بشنويد
یا یک رپ، برای مجوزی ناچيز...!؟
برجام و تعظیم قدرت ها در برابر #ايران
یا انزوا و جنگ با سایر کشورها...!؟
#آزادی فضای مجازی
یا فیلترهای گسترده...؟!
سرنوشت این انتخابات را آنهایی رغم میزنند
که رای نمی دهند...!
رای بالاتر از 51% به دکتر روحانی
یقینا بازوان او را برای انجام برخی کارها
که در دیدارها با ایشان فریاد ميزديد
قدرتمندتر خواهد کرد!
دوستانتان را که رای نمی دهند
برای حداقل ثبات اوضاع کشور
به پای صندوق رای ببرید!
"محمد مهدی مسعودی"
_
#روحانی #انتخابات #شورا #جمهور
Read more
_ به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانى... به زنده رودش سلام ما را برسانید...
Media Removed
_ به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانى... به زنده رودش سلام ما را برسانید... _
به اصفهان رو تا بنگری بهشت ثانى...
به زنده رودش سلام ما را برسانید...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...