Loading Content...

Psychology_counseling Instagram Photos and Videos

psychology_counseling مریم مرادی @psychology_counseling mentions
Followers: 12,333
Following: 1
Total Comments: 0
Total Likes: 0

. لطفاً جهت كسب اطلاعات بيشتر دايركت دهيد يا با شماره ٠٩١٩٦٢٨٨٦٨٤ تماس حاصل فرماييد. #روانشناسي ...
Media Removed
. لطفاً جهت كسب اطلاعات بيشتر دايركت دهيد يا با شماره ٠٩١٩٦٢٨٨٦٨٤ تماس حاصل فرماييد. #روانشناسي #مشاوره #روانشناسي_مشاوره #مريم_مرادي #تحليل_رفتار_متقابل #حالات_نفساني #حالات_ايگويي #خودشناسي #خودآگاهي #ارتباط_متقابل #ارتباط #رابطه #والد #بالغ #كودك #نوازش #بازي #پيش_نويس ... .
لطفاً جهت كسب اطلاعات بيشتر دايركت دهيد يا با شماره ٠٩١٩٦٢٨٨٦٨٤ تماس حاصل فرماييد.
#روانشناسي
#مشاوره
#روانشناسي_مشاوره
#مريم_مرادي
#تحليل_رفتار_متقابل
#حالات_نفساني #حالات_ايگويي #خودشناسي #خودآگاهي #ارتباط_متقابل #ارتباط #رابطه #والد #بالغ #كودك #نوازش #بازي #پيش_نويس #كارگاه #آموزش #سمينار #مشاوره_گروهي #درمان #مشاوره_فردي #اريك_برن
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ #ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺭﺳﯿﺪﻩ، ...
Media Removed
️ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ #ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺁﺑﺪﺍر، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ، ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻟﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺁﻟﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺯ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ... ⚪️
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ #ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﺷﯿﺪ،
ﺭﺳﯿﺪﻩ، ﺁﺑﺪﺍر، ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ،
ﺍﻣﺎ ﯾﺎﺩﺗﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﻟﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻔﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺁﻟﻮ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ،
ﺣﺎﻻ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺯ ﺑﺸﻮﯾﺪ،
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﻮﺯ ﺑﺸﻮﯾﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ،
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﯿﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺁﻟﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ...
#زندگی_عشق_و_دیگر_هیچ
#لئو_بوسکالیا
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#خودت_باش
#مریم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Be_Yourself
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji267b"></span>️ <span class="emoji emoji1f48e"></span>تحول درون<span class="emoji emoji1f48e"></span> دیر زمانی نیست که دریافته ام وقتی از کسی رنجش و کینه به دل میگیرم , در حقیقت " برده ی " ...
Media Removed
تحول درون دیر زمانی نیست که دریافته ام وقتی از کسی رنجش و کینه به دل میگیرم , در حقیقت " برده ی " او میشوم... او افکارم را تحت کنترل خود میگیرد... اشتهایم را از بین میبرد... آرامش ذهن و نیات خوبم را می رباید و لذت کار کردن را از من میگیرد... اعتقاداتم را از بین میبردو مانع از اجابت دعاهایم میگردد... او ... ♻️
💎تحول درون💎
دیر زمانی نیست که دریافته ام وقتی از کسی رنجش و کینه به دل میگیرم , در حقیقت " برده ی " او میشوم...
او افکارم را تحت کنترل خود میگیرد...
اشتهایم را از بین میبرد...
آرامش ذهن و نیات خوبم را می رباید و لذت کار کردن را از من میگیرد...
اعتقاداتم را از بین میبردو مانع از اجابت دعاهایم میگردد...
او آزادی فکرم را میگیرد و هر کجا که میروم برایم مزاحمت ایجاد میکند...
هیچ راهی برای فرار از او ندارم.
تا زمانی که بیدارم با من است و وقتی که خوابیده ام وارد رویاهایم میشود...
وقتی مشغول رانندگی هستم یا وقتی در محل کار خود هستم کنارم است...
هرگز نمیتوانم احساس شادی و راحتی کنم...
او حتی بر روی تُن صدایم نیز تاثیر میگذارد...
او مجبورم میکند تا به خاطر سوءهاضمه ، سر درد و یا بی حالی دارو مصرف کنم...
او لحظات شاد و فرح بخش زندگی را از من می دزدد...
بنابراین دریافته ام اگر نمی خواهم یک برده باشم ، در دل نسبت به دیگران کینه و رنجشی نداشته باشم...
خود را در آینه نگریستم و دریافتم ارزش من بیش از یک فکر نا آرام است.
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#رنجش
#کینه
#دوست_داشتن
#فکر_آرام
‎ #مريم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji2764"></span>️ شب آرامی بود،  می روم در ایوان،تا بپرسم از خود؛ زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست،گل لبخندی ...
Media Removed
️ شب آرامی بود،  می روم در ایوان،تا بپرسم از خود؛ زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست،گل لبخندی چید،هدیه اش داد به من. خواهرم تکه نانی آورد،آمد آنجا لب پاشویه نشست. پدرم دفتر شعری آورد،تکيه بر پشتی داد،شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین. با خودم می گفتم: زندگی راز بزرگی است ... ❤️
شب آرامی بود،
 می روم در ایوان،تا بپرسم از خود؛
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست،گل لبخندی چید،هدیه اش داد به من.
خواهرم تکه نانی آورد،آمد آنجا لب پاشویه نشست.
پدرم دفتر شعری آورد،تکيه بر پشتی داد،شعر زیبایی خواند و مرا برد به آرامش زیبای یقین.
با خودم می گفتم:
زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست.
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست.
رود دنیا جاریست،زندگی آبتنی کردن در این رود است.
وقت رفتن به همان عریانی که به هنگام ورود آمده ایم.
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
هيچ!
زندگی وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند.
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری،شعله گرمی امید تو را خواهد کشت.
زندگی درک همین اکنون است.
زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است که نخواهد آمد.
تو نه در دیروزی،و نه در فردایی،ظرف امروز پر از بودن توست.
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با امید است.
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند.
زندگی سبزترین آیه در اندیشه برگ.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش رود.
زندگی حس شکوفایی یک مزرعه در باور بذر.
زندگی باور دریاست در اندیشه ماهی در تنگ.
زندگی ترجمه روشن خاک است در آیینه عشق.
زندگی فهم نفهمیدن هاست.
زندگی پنجره ای باز به دنیای وجود،تا که این پنجره باز است جهانی با ماست.
آسمان،نور،خدا،عشق،سعادت با ماست.
فرصت بازی این پنجره را دریابیم.
در نبندیم به نور،در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم.
پرده از ساحت دل برگیریم.
رو به این پنجره با شوق سلامی بکنیم.
زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است.
وزن خوشبختی من،وزن رضایتمندی ست.
زندگی شاید شعر پدرم بود که خواند.
چای مادر که مرا گرم نمود.
نان خواهر که به ماهی ها داد.
زندگی شاید آن لبخندی ست که دریغش کردیم.
زندگی زمزمه پاک حیات ست میان دو سکوت.
زندگی خاطره آمدن و رفتن ماست.
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست.
من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم.
@psychology_counseling
#سهراب_سپهري
#روانشناسي_مشاوره
#روانشناسي
#مشاوره
#زندگي
#مريم_مرادي
@psychology_counseling
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#sohrab_sepehri
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ گاهی هم به #خودت سر بزن! حال چشمهایت را بپرس و دستی به سر و روی احساست بکش! رو به روی آیینه بایست ...
Media Removed
️ گاهی هم به #خودت سر بزن! حال چشمهایت را بپرس و دستی به سر و روی احساست بکش! رو به روی آیینه بایست و تمام تنهایی ات را محکم در آغوش بگیر و با صدای بلند به خودت بگو که "تو" تنها دارایی من هستی! بگو که با همه ی کاستی های جسمی و روحی، تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم! برای خودت وقت بگذار!ب ا مهربانی دستت ... ⚪️
گاهی هم به #خودت سر بزن!
حال چشمهایت را بپرس و دستی به سر و روی احساست بکش!
رو به روی آیینه بایست و تمام تنهایی ات را محکم در آغوش بگیر و با صدای بلند به خودت بگو که "تو" تنها دارایی من هستی!
بگو که با همه ی کاستی های جسمی و روحی، تو را بی بهانه و عاشقانه دوست دارم!
برای خودت وقت بگذار!ب
ا مهربانی دستت را بگیر و به هوای آزاد ببر نگذار احساس تنهایی کنی!
نگذار ابرهای سیاه، چشمهایت را از پا دربیاورد!
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#مریم_مرادی
#مهرورزی_به_خود
#رسیدن_به_خویشتن_خویش
#خود #خودشناسی #خودآگاهی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ تا وقتى كه #ناهشيار را #هشيار نكرده ايد، #زندگى شما را #هدايت خواهد كرد و شما نام آن را #تقدير خواهيد ...
Media Removed
️ تا وقتى كه #ناهشيار را #هشيار نكرده ايد، #زندگى شما را #هدايت خواهد كرد و شما نام آن را #تقدير خواهيد گذاشت. #كارل_گوستاو_يونگ @psychology_counseling #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی #مشاوره #مریم_مرادی #psychology_counseling #psychology #counseling #Maryam_Moradi ... ⚪️
تا وقتى كه #ناهشيار را #هشيار نكرده ايد،
#زندگى شما را #هدايت خواهد كرد و شما نام آن را #تقدير خواهيد گذاشت.
#كارل_گوستاو_يونگ
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#مریم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ اگر کسی کار اشتباهی انجام داد تمام خوبی هایش را فراموش نکنیم. @psychology_counseling #روانشناسی_مشاوره ...
Media Removed
️ اگر کسی کار اشتباهی انجام داد تمام خوبی هایش را فراموش نکنیم. @psychology_counseling #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی #مشاوره #مریم_مرادی #psychology_counseling #psychology #counseling #Maryam_Moradi @psychology_counseling ⚪️
اگر کسی کار اشتباهی انجام داد تمام خوبی هایش را فراموش نکنیم.
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#مریم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ چگونه می توانیم دیگران را ببخشیم؟ یکی از کارهایی که انجام آن همیشه برای انسان سخت بوده پاسخ بدی ...
Media Removed
️ چگونه می توانیم دیگران را ببخشیم؟ یکی از کارهایی که انجام آن همیشه برای انسان سخت بوده پاسخ بدی با خوبی یا به عبارتی جبران بدی با محبت و بخشش نابخشودنی‌ها بوده است. مطالعات نشان میدهد کلید طول عمر و سلامتی توسعه عادت بخشش است. محققان روانشناسی اجتماعی می‌گویند اگر می‌خواهید زندگی شاد و خوشحالی ... ⚪️
چگونه می توانیم دیگران را ببخشیم؟
یکی از کارهایی که انجام آن همیشه برای انسان سخت بوده پاسخ بدی با خوبی یا به عبارتی جبران بدی با محبت و بخشش نابخشودنی‌ها بوده است.
مطالعات نشان میدهد کلید طول عمر و سلامتی توسعه عادت بخشش است. محققان روانشناسی اجتماعی می‌گویند اگر می‌خواهید زندگی شاد و خوشحالی داشته باشید نابخشودنی‌ها را ببخشید. این واقعاً محبت آمیزترین کاری است که هرانسانی میتواند برای خود انجام دهد. ممکن است افرادی که در حق دیگری گناهی را مرتکب می‌شوند سزاوار بخشش نباشند اما این حق افراد است که از شر درد و غم و اندوه آزاد شوند. همانطور که «آن لندزر» میگوید: نفرت مانند اسیدی است که اگر در کشتی ریخته شود آن را از بین می‌برد.
اگر کسی کار اشتباهی انجام داد تمام خوبی هایش را فراموش نکنیم.
گاهی اوقات بخشش را می‌توان با چشم پوشی از اشتباههای دیگران ممکن ساخت. کسی که اشتباه دیگری را میبخشد لذت زیادتری از فرد بخشوده شده کسب میکند. عفو و بخشش باید در شخصیت گنجانده شود و نه به عنوان پاسخ به توهین‌ها بلکه به عنوان روش زندگی قرار بگیرد زیرا نفرت و خشم مانند سم به انسان صدمه میزند و بخشش مانند پادزهر عمل میکند، بهترین انتقام در برابر دشمنان داشتن یک زندگی موفق و شاد است، از دشمن به عنوان کسی استفاده کنید که باعث رشد شده و برای مبارزه با انرژی‌های بد توانمند شوید،بخشش موجب آزاد کردن خشم، ترس و درد میشود و دریچه‌های قلب را به شادی، صلح و عشق باز میکند.
ادامه
👇🏻👇🏻👇🏻
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#بخشش
#مریم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#forgiveness
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ امروزه نیاز به مشاوره بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد اما به دلایلی مثل عدم آشنایی و ناآگاهی ...
Media Removed
️ امروزه نیاز به مشاوره بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد اما به دلایلی مثل عدم آشنایی و ناآگاهی بسیاری از مردم با مشاوره و روانشناسی و هزینه های زیاد جلسات مشاوره،مراجعه به مشاوران و روان‌شناسان،محتاطانه صورت گیرد. روان‌شناسی و مشاوره از جمله رشته‌های دانشگاهی است که هر سال فارغ‌التحصیلان ... ⚪️
امروزه نیاز به مشاوره بیش از هر زمان دیگر ضروری به نظر می‌رسد اما به دلایلی مثل عدم آشنایی و ناآگاهی بسیاری از مردم با مشاوره و روانشناسی و هزینه های زیاد جلسات مشاوره،مراجعه به مشاوران و روان‌شناسان،محتاطانه صورت گیرد.
روان‌شناسی و مشاوره از جمله رشته‌های دانشگاهی است که هر سال فارغ‌التحصیلان بسیاری دارد،اما علیرغم بالا رفتن آمار آسیب های اجتماعی مثل طلاق،اعتیاد،خشونت و… بسیاری از آنان در رشته خود مشغول به کار نمی‌شوند و به ناچار در مشاغل غیر مرتبط فعالیت می کنند که در علم اقتصاد به این نوع فعالیت بیکاری پنهان می گویند.
در جامعه ما متاسفانه به سبب ناآگاهی برخی از مردم، تصورات و باورهای نادرستی درباره بسیاری از مشاغل وجود دارد و این مسئله درباره روان‌شناسی پررنگ‌تر است که تعدادی از این باورها ناشی از باورهای غلط گذشته و تعدادی از آن‌ها نیز ناشی از فقر آگاهی و دانش در میان مردم است که البته این باورهای نادرست در زمینه‌های گوناگون نیز به چشم می‌خورد و زمینه‌ساز بسیاری از کج‌اندیشی‌ها و تصمیم‌های نادرست در زندگی بسیاری از ماست.
هرگاه صحبت از سلامت جسم می‌شود حاضریم تمام دارایی خود را برای بدست آوردن آن خرج کنیم اما وقتی به سلامت روح می‌رسیم با کمی درنگ به آن پاسخ می‌دهیم حال آنکه شاید روح ما بیش از جسم ما نیازمند مداوا باشد.
متاسفانه در کشور ما توده مردم از کارایی روان شناسی و نیاز افراد به مشاوره اطلاع چندانی ندارند و از اینکه شخصی به روانشناس مراجعه کند متاسف می شوند و در پیش خود می پندارند حتما مشکل روحی روانی داشته، که به روانشناس مراجعه کرده است.
در کشورهای پیشرفته مراجعه به روانشناس و روانپزشک امری ضروری و بدیهی است و همه افراد به آن علاقه داشته و تقریبا هر کسی برای امور مختلف زندگی خود برای مشاوره به روانشناس یا مشاور مراجعه می‌کند. در کشورهای پیشرفته افراد برای تصمیمات مهم زندگی مانند تصمیم ازدواج یا مهاجرت و یا انتخاب شغل حتما به مشاور مراجعه می‌کنند و این کار یک امر بدیهی تلقی می‌شود.
انسان عاقل نيازمند مشورت است و اگر در امور زندگي مشورت كنيم با مشكلات كمتري روبرو خواهيم بود.
روز روانشناس و مشاور را به تمامي روانشناسان و مشاوران خوب تبريك مي گويم و آرزو ميكنم كه در اين رسالت موفق و سربلند باشيم.
مريم مرادي
@psychology_counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی #روانشناس
#مشاوره #مشاور
#مریم_مرادی
#نهم_اردیبهشت_روز_روانشناس_و_مشاور_مبارک
#psychology_counseling
#psychology #psychologist
#counseling #counselor
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ @psychology_counseling #ویژگیهای_یک_روانشناس_و_مشاور_خوب #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی ...
Media Removed
️ @psychology_counseling #ویژگیهای_یک_روانشناس_و_مشاور_خوب #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی #مشاوره #روانشناس #مشاور #مریم_مرادی #نهم_اردیبهشت_روز_روانشناس_و_مشاور_مبارک #psychology_counseling #psychology #psychologist #counselor #Maryam_Moradi ... ⚪️
@psychology_counseling
#ویژگیهای_یک_روانشناس_و_مشاور_خوب
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#روانشناس
#مشاور
#مریم_مرادی
#نهم_اردیبهشت_روز_روانشناس_و_مشاور_مبارک
#psychology_counseling
#psychology
#psychologist
#counselor
#Maryam_Moradi
@psychology_counseling
Read more
<span class="emoji emoji26aa"></span>️ #اختلال_بدشکلی_بدن (body dysmorphic disorder) : عبارت از #اشتغال #ذهنی با نوعی نقص #خیالی ...
Media Removed
️ #اختلال_بدشکلی_بدن (body dysmorphic disorder) : عبارت از #اشتغال #ذهنی با نوعی نقص #خیالی یا #اغراق آمیز در #ظاهر #جسمانی است. به عبارتی ویژگی اصلی #اختلال بدشکلی بدن (BDD) که در گذشته #بدشکلی #هراسی (dysmorphophobia) نامیده می شد، عبارت از اشتغال ذهنی با نوعی کاستی در ظاهر فرد است. ... ⚪️
#اختلال_بدشکلی_بدن (body dysmorphic disorder) : عبارت از #اشتغال #ذهنی با نوعی نقص #خیالی یا #اغراق آمیز در #ظاهر #جسمانی است.
به عبارتی ویژگی اصلی #اختلال بدشکلی بدن (BDD) که در گذشته #بدشکلی #هراسی (dysmorphophobia) نامیده می شد، عبارت از اشتغال ذهنی با نوعی کاستی در ظاهر فرد است. این کاستی یا خیالی است یا چنانچه نابهنجاری بدنی جزیی وجود داشته باشد، دلواپسی فرد درباره آن افراطی و رنج آور است.
اختلال بدشکلی بدن وجه اشتراکاتی اختلال #وسواس فکری-عملی دارد.
افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری-عملی دچار افکار، ترس‌ها و تصاویر تکرارشونده ناراحت‌کننده هستند که غیر قابل کنترل‌اند. اضطراب ناشی از این افکار منجر به نیاز فوری به انجام بعضی اعمال و عادت‌ها می‌شود. در اختلال بدشکلی بدن درگیری فرد با نقص خود معمولاً منجر به رفتارهای عادتی و آیینی مثل نگاه کردن مداوم در آینه یا کندن پوست خود می‌شود. فرد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن نهایتاً آنقدر نسبت به نقص خود وسواس پیدا می‌کند که عملکرد اجتماعی، کاری و زندگی او به کلی مختل می‌شود.
شباهت های زیادی میان اختلال بدشکلی بدن و وسواس وجود دارد. این شباهت ها شامل اشتغال ذهنی وسواسی قابل توجه با یک نقص یا نارسایی و رفتارهای تکراری و وسواسی مانند وارسی کردن وسواسی خود در آیینه، دستکاری پوست و آرایش افراطی می باشد. برخی علایم BDD و OCD همسانی نزدیکی با هم دارند؛ مانند اشتغال ذهنی در مورد کامل گرایی، شک و تردید درباره اینکه برخی چیزها درست نیستند، تمرکز بر روی ظاهر در BDD و به همان اندازه رفتارهای وارسی کردن تکراری و کسب اطمینان در OCD.
ادامه
👇🏻👇🏻👇🏻
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#مریم_مرادی
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
Read more
<span class="emoji emoji1f60a"></span> در لحظه زندگی کنیم و لذت ببریم. @psychology_Counseling #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی #مشاوره ...
Media Removed
در لحظه زندگی کنیم و لذت ببریم. @psychology_Counseling #روانشناسی_مشاوره #روانشناسی #مشاوره #مریم_مرادی #زندگی #لذت #اکنون #عشق #حال_خوب #زندگی_همین_لحظه_است #psychology_counseling #psychology #counseling #Maryam_Moradi #Life #enjoy @psychology_counseling 😊
در لحظه زندگی کنیم و لذت ببریم.
@psychology_Counseling
#روانشناسی_مشاوره
#روانشناسی
#مشاوره
#مریم_مرادی
#زندگی #لذت #اکنون #عشق #حال_خوب #زندگی_همین_لحظه_است
#psychology_counseling
#psychology
#counseling
#Maryam_Moradi
#Life #enjoy
@psychology_counseling