Loading Content...

Risaledendamlalar Instagram Photos and Videos

Loading...


risaledendamlalar RisaledenDamlalar @risaledendamlalar mentions
Followers: 19,148
Following: 32
Total Comments: 0
Total Likes: 0

bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrid dalaletin inadını kıracak, parçalayacak <span class="emoji emoji1f4d5"></span>Risale-i Nur'da ...
Media Removed
bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrid dalaletin inadını kıracak, parçalayacak Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. Şualar/678 From Risale-i Nur Collection #islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography ... bu zamanda küfr-ü mutlakı ve mütemerrid dalaletin inadını kıracak, parçalayacak 📕Risale-i Nur'da tecelli eden hakikat-ı Kur'aniyedir. 📕Şualar/678

From Risale-i Nur Collection

#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #contemplation #grave…

#risaleinurkulliyati #türkiye #tarif #şükür #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #Kuran #pray
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f337"></span>Allah’ım, bize sevgini ve bizi Sana yaklaştıracak şeylerin sevgisini nasip eyle. Âmin! <span class="emoji emoji1f4d5"></span>Sözler ...
Media Removed
Allah’ım, bize sevgini ve bizi Sana yaklaştıracak şeylerin sevgisini nasip eyle. Âmin! Sözler / Otuz İkinci Söz From Risale-i Nur Collection #islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation ... 🌷Allah’ım, bize sevgini ve
bizi Sana yaklaştıracak şeylerin sevgisini nasip eyle.
Âmin! 📕Sözler / Otuz İkinci Söz

From Risale-i Nur Collection

#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #contemplation #grave…

#risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #tarif #şükür #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span><span class="emoji emoji1f4d7"></span><span class="emoji emoji2728"></span>2018 #Hicri #Yılbaşı <span class="emoji emoji1f4d5"></span>HİCRİ YILBAŞIMIZ MÜBAREK OLSUN 1 #Muharrem 1440 <span class="emoji emoji1f449"></span>🏻<span class="emoji emoji1f33f"></span><span class="emoji emoji1f337"></span>11 Eylül 2018 ...
Media Removed
2018 #Hicri #Yılbaşı HİCRİ YILBAŞIMIZ MÜBAREK OLSUN 1 #Muharrem 1440 🏻11 Eylül 2018 Salı #Hatırlayalım ve Hatırlatalım _________________________________________________ #islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture ... 📕📗✨2018 #Hicri #Yılbaşı 📕HİCRİ YILBAŞIMIZ MÜBAREK OLSUN

1 #Muharrem 1440 👉🏻🌿🌷11 Eylül 2018 Salı
#Hatırlayalım ve Hatırlatalım
_________________________________________________
#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #hatırl #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
Read more
Eğer desen: Evet bir kitabı yazan makinenin icadı, o kitabdan yüz defa daha müşkildir. Fakat o ...
Media Removed
Eğer desen: Evet bir kitabı yazan makinenin icadı, o kitabdan yüz defa daha müşkildir. Fakat o makine, aynı kitabın bir çok nüshalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle, belki bir kolaylık var? Elcevab: Nakkaş-ı Ezelî, hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle, ... Eğer desen: Evet bir kitabı yazan makinenin icadı, o kitabdan yüz defa daha müşkildir.
Fakat o makine, aynı kitabın bir çok nüshalarını yazmasına vasıta olmak cihetiyle, belki bir kolaylık var? Elcevab: Nakkaş-ı Ezelî, hadsiz kudretiyle nihayetsiz cilve-i esmasını her vakit tazelendirmekle, ayrı ayrı şekilde göstermek için, eşyadaki teşahhusları ve hususî sîmaları öyle bir surette halketmiştir ki;
hiçbir mektub-u Samedanî ve hiçbir kitab-ı Rabbanî, diğer kitabların aynı aynına olamıyor.
Alâküllihal, ayrı manaları ifade etmek için, ayrı bir sîması bulunacak.
Eğer gözün varsa, insanın sîmasına bak, gör ki; zaman-ı Âdem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar, bu küçük sîmada, a'zâ-yı esasîde ittifak ile beraber,
herbir sîma, umum sîmalara nisbeten, herbirisine karşı birer alâmet-i farikası var olduğu kat'iyyen sabittir.
Bunun için herbir sîma, ayrı bir kitabdır.
Yalnız san'atın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertib ve te'lif ister.
Ve maddelerini hem getirmek, hem yerleştirmek ve hem de vücuda lâzım olan herşeyi dercetmek için, bütün bütün başka bir tezgâh ister.
Haydi, farz-ı muhal olarak tabiata bir matbaa nazarıyla baktık. Fakat bir matbaaya ait olan tanzim ve basmak, yani muayyen intizamını kalıba sokmaktan başka, o tanzimin icadından, icadları yüz derece daha müşkil bir zîhayatın cismindeki maddeleri, aktar-ı âlemden mizan-ı mahsusla ve has bir intizamla icad etmek ve getirmek ve matbaa eline vermek için, yine o matbaayı icad eden Kadîr-i Mutlak'ın kudret ve iradesine muhtaçtır.
Demek bu matbaalık ihtimali ve farzı, bütün bütün manasız bir hurafedir.
Lem'alar/187

From Risale-i Nur Collection

#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #contemplation #grave…

#risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #tarif #şükür #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Nasılki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de, <span class="emoji emoji1f33f"></span>gençlik yazı ve <span class="emoji emoji1f33e"></span>ihtiyarlık güzünün arkası kabir ...
Media Removed
Nasılki bu yaz ve güzün âhiri kıştır. Öyle de, gençlik yazı ve ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır. Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ... 📕Nasılki bu yaz ve güzün âhiri kıştır.
Öyle de, 🌿gençlik yazı ve 🌾ihtiyarlık güzünün arkası kabir ve berzah kışıdır.
Geçmiş zamanın elli sene evvelki hâdisatı sinema ile hal-i hazırda gösterildiği gibi, gelecek zamanın elli sene sonraki istikbal hâdisatını gösteren bir sinema bulunsa, ehl-i dalalet ve sefahetin elli-altmış sene sonraki vaziyetleri onlara gösterilse idi,
şimdiki güldüklerine ve gayr-ı meşru' keyiflerine nefretler ve teellümlerle ağlayacaklardı. 📕Şualar/198

From Risale-i Nur Collection

#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #contemplation #grave…

#risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #tarif #şükür #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. <span class="emoji emoji1f449"></span>🏻Mesnevi-i Nuriye Bir dirhem ...
Media Removed
Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. 🏻Mesnevi-i Nuriye Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden, şükretmeğe mükellefiz. 🏻Tarihçe-i Hayat 🏻Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve 🏻🏻🏻🏻🏻şükürdür. Yani, ... 📕Şükürde bir zahmet yoktur.
Bilakis nimetin lezzetini arttırır. 👉🏻Mesnevi-i Nuriye

Bir dirhem zahmet, bir batman rahmet ve sevabı netice verdiğinden, şükretmeğe mükellefiz. 👉🏻Tarihçe-i Hayat 👉🏻Namazın manası, Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve ta'zim ve 👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻şükürdür.
Yani, celaline karşı kavlen ve fiilen "Sübhanallah" deyip takdis etmek. Hem kemaline karşı, lafzan ve amelen "Allahü Ekber" deyip ta'zim etmek.
Hem cemaline karşı,
kalben ve
lisanen ve
bedenen “Elhamdülillah" deyip 👉🏻👉🏻👉🏻şükretmektir

From Risale-i Nur Collection

#islam #life #world #time #people #art #nature #sun #sky #animals #travel #tourist #picture #photography #peace #real #hope #motivation #contemplation #grave…

#risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #tarif #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman
Read more
Loading...
Bak o parlak yaver-i ekrem, bak o yüksekte ta'lik edilmiş ferman-ı a'zamı ahaliye bildiriyor ve ...
Media Removed
Bak o parlak yaver-i ekrem, bak o yüksekte ta'lik edilmiş ferman-ı a'zamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki: "Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ... Bak o parlak yaver-i ekrem, bak o yüksekte ta'lik edilmiş ferman-ı a'zamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki: "Hazırlanınız; başka, daimî bir memlekete gideceksiniz.
Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nisbeten bir zindan hükmündedir.
Padişahımızın makarr-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız.
Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz... Yoksa isyan edip dinlemezseniz, müdhiş zindanlara atılacaksınız." gibi tebligatta bulunuyor.
Sen de görüyorsun ki; o ferman-ı a'zamda öyle i'cazkâr bir turra var ki, hiçbir vechile kabil-i taklid değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes; o ferman, padişahın fermanı olduğunu kat'î bilir.
Ve o parlak yaver-i ekremde öyle nişanlar var ki; senin gibi körlerden başka herkes o zâtı, padişahın pek doğru tercüman-ı evamiri olduğunu yakînen anlar. Acaba o yaver-i ekrem o ferman-ı a'zamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket mes'elesi, hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin. Evet kabil değil! İllâ ki, bütün bu gördüğümüz her şeyi inkâr edesin... Sözler/57

_____________________
#risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #belief #world #allah #prophet #muhammad #mohammed #faith #muslim #islam #islamic #hijab #alquran #heart #pakistan #usa
#questions #answers #questionsonislam #islam #islamic #muslim #allah #muhammad #sunnah #hadith #ayah #holyquran #quran #quranquotes #makkah #madinah
Read more
Güz mevsiminde yaz-bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı, i'dam değil. Belki vazifelerinin ...
Media Removed
Güz mevsiminde yaz-bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı, i'dam değil. Belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır. Sözler/76 _____________________ #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #belief #world #allah #prophet #muhammad #mohammed ... Güz mevsiminde yaz-bahar âleminin güzel mahlukatının tahribatı, i'dam değil.
Belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır. 📕Sözler/76

_____________________
#risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #belief #world #allah #prophet #muhammad #mohammed #faith #muslim #islam #islamic #hijab #alquran #heart #pakistan #usa
#questions #answers #questionsonislam #islam #islamic #muslim #allah #muhammad #sunnah #hadith #ayah #holyquran #quran #quranquotes #makkah #madinah
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f4d7"></span>Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O taktirde size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka ...
Media Removed
Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz. O taktirde size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur. Sonra yardım olunmazsınız. 11/HÛD-113: Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat/282 _____________________ #risaleinur #saidnursi ... 📗Ve zalim olan kimselere meyletmeyiniz.
O taktirde size ateş dokunur.
Sizin Allah’tan başka dostunuz yoktur.
Sonra yardım olunmazsınız. 11/HÛD-113: 📕Dost istersen Allah yeter.
Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat/282
_____________________
#risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #bediüzzamansaidnursi #belief #world #allah #prophet #muhammad #mohammed #faith #muslim #islam #islamic #hijab #alquran #heart #pakistan #usa
#questions #answers #questionsonislam #islam #islamic #muslim #allah #muhammad #sunnah #hadith #ayah #holyquran #quran #quranquotes #makkah #madinah
Read more
gıybet; zaîf ve zelil ve aşağıların silâhıdır." #Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa ...
Media Removed
gıybet; zaîf ve zelil ve aşağıların silâhıdır." #Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi, kerahet edip darılacaktı. Eğer doğru dese, zâten gıybettir. Eğer #yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı #çirkin bir #günahtır. Mektubat/276 #Ayet #Kuran ... gıybet; zaîf ve zelil ve aşağıların silâhıdır." #Gıybet odur ki: Gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitse idi,
kerahet edip darılacaktı.
Eğer doğru dese, zâten gıybettir.
Eğer #yalan dese; hem gıybet, hem iftiradır. İki katlı #çirkin bir #günahtır. Mektubat/276

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #hayırlıcumalar
Read more
İ'lem Eyyühel-Aziz! Mademki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona iz'anın vardır. Zararlı ...
Media Removed
İ'lem Eyyühel-Aziz! Mademki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona iz'anın vardır. Zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır. Hayırlı Cumalar Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran @nurpenceresicom ... İ'lem Eyyühel-Aziz!

Mademki her şeyin Allah'tan olduğunu bilirsin ve ona iz'anın vardır.

Zararlı menfaatli her şeyi tahsin ve hüsn-ü rıza ile kabul etmek lâzımdır.

Hayırlı Cumalar

Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #hayırlıcumalar
Read more
13 Eylül’de Adapazarı'ndaki mevlütte duası yapılacak olan hatimlere katılmak isterseniz sırayla ...
Media Removed
13 Eylül’de Adapazarı'ndaki mevlütte duası yapılacak olan hatimlere katılmak isterseniz sırayla Yorum kısmına hangi cüzü aldığınızı veya dağıttığımızı belirtin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Cüzleri dağıtalım istenirse bir sonraki paylaşımda devamını verelim inşallah 🕋🕋🕋🕋 ... 13 Eylül’de Adapazarı'ndaki mevlütte duası yapılacak olan hatimlere katılmak isterseniz
sırayla Yorum kısmına hangi cüzü aldığınızı veya dağıttığımızı belirtin📕

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Cüzleri dağıtalım istenirse bir sonraki paylaşımda devamını verelim inşallah 💐💐💐💐🕋🕋🕋🕋📗💐🌾📕 Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Loading...
"Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm’dır." Bediüzzaman Said Nursi Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran @nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye ... "Bu zamanın en büyük farz vazifesi, ittihad-ı İslâm’dır."
Bediüzzaman Said Nursi

Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Bediüzzaman'dan Bir Hatıra Zübeyr Gündüzalp anlatıyor : Yıl 1935, Bediüzzaman talebeleriyle ...
Media Removed
Bediüzzaman'dan Bir Hatıra Zübeyr Gündüzalp anlatıyor : Yıl 1935, Bediüzzaman talebeleriyle beraber tevkif edilerek Eşkişehir hapishanesine götürülür. Savcı idam taleb ettiği iddianameyi mahkeme de okur. Mahkeme savcının iddianamesine karşı, Üstada müdaafasını yapması ... Bediüzzaman'dan Bir Hatıra
Zübeyr Gündüzalp anlatıyor :
Yıl 1935, Bediüzzaman talebeleriyle beraber tevkif edilerek Eşkişehir hapishanesine götürülür.
Savcı idam taleb ettiği iddianameyi mahkeme de okur.
Mahkeme savcının iddianamesine karşı, Üstada müdaafasını yapması için söz hakkı verir.
Üstad'da Allah'ın varlığını delilleriyle ispata başlar.
Savcı üstadın sözünü keser, iddianamedeki gerekçeleri tekrar okumaya başlar .
Üstad başını sallayarak anladığını ima eder, tekrar kaldığı yerden Allah'ın varlığı ve birliği ispat etmek için deliller getirir.
Savcı tekrar durdurur, aynı ikazı yapar.
Üstad anladığını ima ifade ederek tekrar başını sallar, bu sefer öldükten sonra dirilmenin gerekçelerini sıralayarak ahiretin kaçınılmaz olduğunu anlatır.
Tam yirmi kere bu durdurmak ve anlatmak faslı devam eder.
Üstad istediklerini iyice anlatmıştır. Savcı, daktilo tuşlarının gürültüleri arasında idam talebine gerekçeler yazdırırken üstad, ayak ayak üstüne atar, kucağına cübesinin eteğini çekerek, doksan dokuzluk tesbihini ipinden boşaltıp cebinden çıkardığı başka bir ipe dizer ve püskülünü de takıp hayretle kendini seyreden savcıya, iki parmağıyla ucundan tutup havaya kaldırarak: "Nasıl güzel olmuş mu ? '' diye sorar.
Yani savcıya idam talebiyle hiç meşgul olmadığını ve ehemmiyet vermediğini bu haliyle gösterir
(Son Şahitler )

Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara... Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir. Çünki onlara terettüb eden âsâr-ı rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin ... 📕Şimdi bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara... Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir. 📕Çünki onlara terettüb eden âsâr-ı rahmet olan faidelerin ve semerelerin şehadetiyle ve dağlarda bir mizan-ı hacetle iddiharlarının ifadesiyle ve bir mizan-ı hikmetle gönderilmelerinin delaletiyle gösteriliyor ki;
bir Rabb-ı Hakîm'in teshiriyle ve iddiharıyladır. Ve kaynamaları ise, onun emrine heyecanla imtisal etmeleridir.
Sözler/671

Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @nurlu_hayatlar_ @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Loading...
Takip edelim!@Risaledendamlalar <span class="emoji emoji1f4d5"></span> Ve <span class="emoji emoji1f534"></span><span class="emoji emoji1f44d"></span>🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #Dostlarımızı ...
Media Removed
Takip [email protected] Ve 🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin #Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran @nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam ... Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @nurlu_hayatlar_ @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
ALLAH'ın yaratma'daki sanat'ı... - Sanat'lı bir eser Sanatkarı icab eder.." _________________________ Takip ...
Media Removed
ALLAH'ın yaratma'daki sanat'ı... - Sanat'lı bir eser Sanatkarı icab eder.." _________________________ Takip [email protected] Ve 🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin #Tavsiye ... ALLAH'ın yaratma'daki sanat'ı...
- Sanat'lı bir eser Sanatkarı icab eder.."
_________________________

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @dinirehberim @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden ...
Media Removed
Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları, onun avlusunda gülerek raksediyorlardı. Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü. Ve gördüm ki: O elli-altmış kızlardan ve talebelerden kırk-ellisi kabirde toprak oluyorlar, azab çekiyorlar. Ve on ... Karşısındaki lise mektebinin büyük kızları,
onun avlusunda gülerek raksediyorlardı.
Birden manevî bir sinema ile elli sene sonraki vaziyetleri bana göründü.
Ve gördüm ki: O elli-altmış kızlardan ve talebelerden kırk-ellisi kabirde toprak oluyorlar, azab çekiyorlar.
Ve on tanesi, yetmiş-seksen yaşında çirkinleşmiş, gençliğinde iffetini muhafaza etmediğinden sevmek beklediği nazarlardan nefret görüyorlar.. Şualar/198

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @dinirehberim @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #30ağustos
Read more
Loading...
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>her gün yirmidört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız bize ihsan ediyor. Tâ ki, iki hayatımıza lâzım ...
Media Removed
her gün yirmidört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız bize ihsan ediyor. Tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın. Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmiüç saatı sarfedip, beş farz namaza kâfi gelen bir saati, pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarfetmezsek; ne kadar ... 📕her gün yirmidört saat sermaye-i hayatı Hâlıkımız bize ihsan ediyor.
Tâ ki, iki hayatımıza lâzım şeyler o sermaye ile alınsın.
Biz kısacık hayat-ı dünyeviyeye yirmiüç saatı sarfedip, beş farz namaza kâfi gelen bir saati,
pek çok uzun olan hayat-ı uhreviyemize sarfetmezsek; ne kadar hilaf-ı akıl bir hata ve o hatanın cezası olarak hem kalbî, hem ruhî sıkıntıları çekmek ve o sıkıntılar yüzünden ahlâkını bozmak ve me'yusane hayatını geçirmek sebebiyle,
değil terbiye almak, belki terbiyenin aksine gitmekle ne derece hasaret ederiz, kıyas edilsin.
Şualar📕

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @dinirehberim @sanatiilahiye @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span><span class="emoji emoji1f33c"></span>İ'lem Eyyühel-Aziz! Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor. ...
Media Removed
İ'lem Eyyühel-Aziz! Tefekkür, gafleti izale eder. Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor. Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yap. Fakat âfâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, ... 📕🌼İ'lem Eyyühel-Aziz! Tefekkür, gafleti izale eder.
Dikkat, teemmül; evham zulümatını dağıtıyor.
Lâkin nefsinde, bâtınında, hususî ahvalinde tefekkür ettiğin zaman derinden derine tafsilât ile tedkikat yap. 😳Fakat âfâkî, haricî, umumî ahvalâta teemmül ettiğin vakit sathî, icmalî düşün, tafsilâta geçme.
Çünki icmalde, fezlekede olan kıymet ve güzellik, tafsilâtında yoktur.
Hem de âfâkî tefekkür, dipsiz denize benziyor,
sahili yoktur. İçine dalma, boğulursun. Arkadaş! Nefsî tefekkürde tafsilâtlı, âfâkî tefekkürde ise icmalî yaparsan, vahdete takarrüb edersin.
Aksini yaptığın takdirde kesret fikrini dağıtır, evham seni havalandırır.
Enaniyetin kalınlaşır, gafletin kuvvet bulur, tabiata kalbeder. İşte dalalete îsal eden kesret yolu budur. 📕Mesnevi-i Nuriye/147

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @dinirehberim @risalei_nurun_gencleri @risaledendamlalar

#Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ıhlamur
Read more
"<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Eûzü billahi mineşşeytanirracîm”<span class="emoji emoji1f4d5"></span> Ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ...
Media Removed
"Eûzü billahi mineşşeytanirracîm” Ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaîfliğinden olmadığını, hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini, hem Mu'tezile mezhebi ve bir kısım Hariciye mezhebi "Günah-ı kebairi irtikâb eden kâfir olur ... "📕Eûzü billahi mineşşeytanirracîm”📕 Ehl-i imanın desais-i şeytaniyeye kapılmaları, imansızlıktan ve imanın zaîfliğinden olmadığını,
hem günah-ı kebairi işleyen küfre girmediğini,
hem Mu'tezile mezhebi ve
bir kısım Hariciye mezhebi "Günah-ı kebairi irtikâb eden kâfir olur veya iman ve küfür ortasında kalır." diye hükümlerinde hata ettiklerini,
hem benim o bîçare arkadaşım da yüz ders-i hakikatı bir herifin iltifatına feda etmesi, düşündüğüm gibi çok sukut ve dehşetli alçaklık olmadığını anladım.
Cenab-ı Hakk'a şükrettim, o vartadan kurtuldum. Çünki sâbıkan dediğimiz gibi,
şeytan cüz'î bir emr-i ademî ile insanı mühim tehlikelere atar.
Hem insandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Kuvve-i şeheviye ve gazabiye ise,
şeytan desiselerine hem kâbile,
hem nâkile iki cihaz hükmündedirler. İşte bunun içindir ki, Cenab-ı Hakk'ın "Gafur", "Rahîm" gibi iki ismi, tecelli-i a'zamla ehl-i imana teveccüh ediyor.
Ve Kur'an-ı Hakîm'de Peygamberlere en mühim ihsanı, mağfiret olduğunu gösteriyor ve onları, istiğfar etmeye davet ediyor.
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
kelime-i kudsiyesini her sure başında tekrar ile ve her mübarek işlerde zikrine emretmesiyle,
kâinatı ihata eden rahmet-i vasiasını melce ve tahassüngâh gösteriyor ve
فَاسْتَعِذْ
emriyle "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm" kelimesini siper yapıyor.
Lem'alar

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#Dostlarımızı #Arkadaşlarinizi #Allah için #sevdiklerinizi #Etiketleyin
#Tavsiye edilen sayfa -------->>> @Risaledendamlalar #Kabe #Kabe #Kuran
@nurpenceresicom @resulullahorg @sorularlaislam @seyrangahtv @risaleinur @risaleinursozler @dinirehberim @risalei_nurun_gencleri @risaledendamlalar
Read more
Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin ...
Media Removed
Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızânı istiyorum ve seni arıyorum. Bediüzzaman Said Nursi Takip [email protected] Ve 🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet ... Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm.

Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızânı istiyorum ve seni arıyorum. 📕 Bediüzzaman Said Nursi

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlasarmutlutatilköyü
Read more
وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ demesiyle ifade ediyor ki: 'Sekiz ...
Media Removed
وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ demesiyle ifade ediyor ki: 'Sekiz nevi hayvânât-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten nimet olarak indirilmiş, gönderilmiş.' Çünkü o mübârek hayvanlar, bütün cihetleriyle, bütün beşere nimet olduğundan, ... وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اْلاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ demesiyle ifade ediyor ki: 'Sekiz nevi hayvânât-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten nimet olarak indirilmiş, gönderilmiş.' Çünkü o mübârek hayvanlar, bütün cihetleriyle, bütün beşere nimet olduğundan,
saçından bedevîlere seyyar hâneler, elbiseler,
etinden güzel yemekler,
sütünden güzel, leziz taamlar ve
derilerinden pabuçlar ve saire,
hattâ gübreleri mezrûâtın erzâkı ve
insanların mahrûkàtı hükmünde olup, güya o mübârek
hayvanlar, tecessüm etmiş ayn-ı nimet ve rahmettirler." Latif Nükteler

Takip [email protected] 📕

Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim! Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve Kurban ...
Media Removed
Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim! Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz. Kastamonu Lâhikası kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini ... 📕Aziz, sıddık, muktedir, müteyakkız kardeşlerim! Sizin mübarek leyali-i aşerenizi ve Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
Kastamonu Lâhikası 📕kurban olarak kesilen bir koyuna,
âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek
Sırat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandırıyor.
Sözler/203

Kurban bayramınızı en samimi hissiyatımızla tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Takip [email protected] 📕
Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
‪Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm.‬ ‪Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin ...
Media Removed
‪Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm.‬ ‪Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızânı istiyorum ve seni arıyorum.‬ ‪Bediüzzaman Said Nursi‬ Takip [email protected] Ve 🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #faith #Pray #Christian #Hadis ... ‪Ey bu yerlerin Hâkimi! Senin bahtına düştüm.‬ ‪Sana dehâlet ediyorum ve sana hizmetkârım ve senin rızânı istiyorum ve seni arıyorum.‬ ‪Bediüzzaman Said Nursi‬

Takip [email protected] 📕
Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>tesadüf yok, hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. <span class="emoji emoji1f4d5"></span>Mektubat / 349 Takip edelim!@Risaledendamlalar ...
Media Removed
tesadüf yok, hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. Mektubat / 349 Takip [email protected] Ve 🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın ... 📕tesadüf yok,
hâdisat başıboş gelmiyor, intizamsız değillerdir. 📕Mektubat / 349

Takip [email protected] 📕
Ve 🔴👍🏻Arkadaşlarımıza önerelim! @Risaleonline
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta! <span class="emoji emoji1f490"></span> İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, ...
Media Removed
ÜÇÜNCÜ DEVA: Ey tahammülsüz hasta! İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir. Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça ... 📕ÜÇÜNCÜ DEVA:
Ey tahammülsüz hasta! 💐

İnsan bu dünyaya keyf sürmek ve lezzet almak için gelmediğine, mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahiddir.
Hem insan, zîhayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini, belki zîhayatların sultanı hükmünde iken, geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla, hayvana nisbeten en edna bir derecede, ancak kederli, meşakkatli bir hayat geçiriyor.
Demek insan, bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve safa ile ömür geçirmek için gelmemiştir.
Belki azîm bir sermaye elinde bulunan insan, burada ticaret ile, ebedî daimî bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. 🔴Onun eline verilen sermaye de ömürdür.
Eğer hastalık olmazsa, sıhhat ve âfiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, âhireti unutturur. Kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermaye-i ömrünü bâd-i heva boş yere sarfettiriyor. Hastalık ise, birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki: “Lâyemut değilsin, başıboş değilsin,bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan." İşte hastalık bu nokta-i nazardan hiç aldatmaz bir nâsih ve ikaz edici bir mürşiddir. 🌼Ondan şekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek; eğer fazla ağır gelse, sabır istemek gerektir. 📕Lem'alar ( 206-207 )

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Ey kardeş bil ki! Tefekkür, barid ve camid olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi; dikkat dahi ...
Media Removed
Ey kardeş bil ki! Tefekkür, barid ve camid olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi; dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamları yakan bir ateştir. Mesnevî-i Nurîye/324 Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian ... Ey kardeş bil ki!
Tefekkür, barid ve camid olan gafleti eriten bir nur olduğu gibi;
dikkat dahi karanlıklı ve kuru evhamları yakan bir ateştir.
Mesnevî-i Nurîye/324

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Takip edelim!@Risaledendamlalar <span class="emoji emoji1f4d5"></span> Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith ...
Media Removed
Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk ... Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü ...
Media Removed
İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez. Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar. Münâzarât/8 Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran ... İslâmiyet güneş gibidir, üflemekle sönmez.
Gündüz gibidir, göz yummakla gece olmaz.
Gözünü kapayan, yalnız kendine gece yapar.
Münâzarât/8

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Beşer zahirî esbaba bakar, bazan yanlış eder, zulmeder. Fakat kader başka noktalara bakar, ...
Media Removed
Beşer zahirî esbaba bakar, bazan yanlış eder, zulmeder. Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. Kastamonu Lâhikası/264 Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri ... 📕Beşer zahirî esbaba bakar, bazan yanlış eder, zulmeder.
Fakat kader başka noktalara bakar, adalet eder. ✨📕Kastamonu Lâhikası/264

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî ...
Media Removed
Nasihat istersen ölüm yeter. Evet ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır. Mektubat/282 Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati ... Nasihat istersen ölüm yeter.
Evet ölümü düşünen, hubb-u dünyadan kurtulur ve âhiretine ciddî çalışır. 📕Mektubat/282

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Bu on gece, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete ...
Media Removed
Bu on gece, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. -Zilhicce’nin ilk 10 gecesi- Aziz, sıddık kardeşlerimiz, Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ... Bu on gece, Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. -Zilhicce’nin ilk 10 gecesi-

Aziz, sıddık kardeşlerimiz,

Evvelâ: Geçen leyâli-i aşerenizi ve gelen îydinizi ruh-u cânımızla tebrik ve o çok mübarek gecelerdeki a’mal-i salihanızın ve dualarınızın makbuliyetini Rahmet-i İlâhiye’den niyaz ediyoruz.

Bu on gece Kur’ân-ı Azimüşşan’ın “Ve’l-fecri. Ve leyâlin aşrin” (Yemin olsun fecre. Ve on geceye. / Fecr Sûresi: 1-2.) kasemi ile, onlara verdiği ehemmiyete binâen o geceler Leyle-i Kadir ve Berat ve Mi’rac nev’inde büyük kıymetleri var. Çünkü; hac sırrıyla bütün âlem-i İslâm namına her taraftan gelen binler hacıların bütün kâinatla alâkadarâne bir tarzdaki makbul hasenatlarına ve ümmet-i Muhammede (asm) hakkında ettikleri duâlarına, o gecelerde a’mâl-i sâliha ile meşgul olan mü’minler hissedâr oluyorlar.

İnşâallah Nur şâkirdleri o büyük kazanca mazhardırlar. Hatta diyebiliriz ki; uykuları da ibadet sayılır. Elbette böyle ağır şerâit içinde gayet ciddiyet ve tam gayret ile ulûmun en yüksek derecesindeki îmân ve Kur’ân hakikatlarının dersinde en mükemmel talebelik vazifesini yapan Nurcular, bu leyâle-i aşerede uykuda dahi nurlarına tam mazhardırlar.

El-Bakî Hüve’l-Bâkî

Umumunuza birer birer selâm ve selâmet ve dâreynde saadetlerinize duâ eden kardeşiniz,
Said Nursî

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Taarruz var. Demir gibi sebat ediniz. Bir halt edemezler." #Kastamonu Lâhikası/126 Takip ...
Media Removed
Taarruz var. Demir gibi sebat ediniz. Bir halt edemezler." #Kastamonu Lâhikası/126 Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # ... Taarruz var.
Demir gibi sebat ediniz.
Bir halt edemezler." #Kastamonu Lâhikası/126

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Aziz, sıddık kardeşlerim! Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını ...
Media Removed
Aziz, sıddık kardeşlerim! Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor. Şualar Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri ... 📕Aziz, sıddık kardeşlerim!
Sizin sebat ve metanetiniz, masonların ve münafıkların bütün plânlarını akîm bırakıyor.

Şualar

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler. Sevablarını, meyvelerini bizlere ...
Media Removed
Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler. Sevablarını, meyvelerini bizlere verirler. Biz de inayet-i İlahiyeye itimad edip sabır içinde şükretmeliyiz. | Said Nursî | Şualar/503 Hayırlı Cumalar Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza ... 📕Madem dünyanın bu imtihanları geçicidir, çabuk giderler.
Sevablarını, meyvelerini bizlere verirler.
Biz de inayet-i İlahiyeye itimad edip 🔴sabır içinde şükretmeliyiz. | Said Nursî | Şualar/503

Hayırlı Cumalar 📕

Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
“Allah’ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.” (İbn ...
Media Removed
“Allah’ım seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmekte bize yardım et.” (İbn Hanbel, II, 299) Hayırlı Cumalar... Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için) Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar Ve ... “Allah’ım seni zikretmek,
sana şükretmek, sana güzelce
ibadet etmekte bize yardım et.” (İbn Hanbel, II, 299)

Hayırlı Cumalar... Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi
Read more
dünya kadınları da Cennet'e girdikten sonra bir tetahhur ve tasfiye ve tasaykul ameliyatıyla ...
Media Removed
dünya kadınları da Cennet'e girdikten sonra bir tetahhur ve tasfiye ve tasaykul ameliyatıyla güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delalet eder. وَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ : Yani: Onlar da, ezvacları da, Cennet de, Cennet'in lezaizi de hep ebedîdirler. İşârât-ül İ'caz Paylaşımları ... dünya kadınları da Cennet'e girdikten sonra bir tetahhur ve tasfiye ve tasaykul ameliyatıyla güzellikte hurilerin derecelerine çıkacaklarına delalet eder.
وَ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ : Yani: Onlar da, ezvacları da, Cennet de, Cennet'in lezaizi de hep ebedîdirler. 📕İşârât-ül İ'caz

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram ...
Media Removed
bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor. O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş. Bîçare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş. Kur'an'ın kanun-u esasîsi olan "vücub-u zekat, hurmet-i riba" vasıtasıyla avamın havassa karşı itaatini ... 📕bu medeniyet-i hazıra insanı çok fakir ediyor.
O ihtiyaç cihetinde beşeri zulme, başka haram kazanmaya sevk etmiş.
Bîçare avam ve havas tabakasını daima mübarezeye teşvik etmiş.
Kur'an'ın kanun-u esasîsi olan "vücub-u zekat, hurmet-i riba" vasıtasıyla avamın havassa karşı itaatini ve havassın avama karşı şefkatini temin eden o kudsî kanunu bırakıp burjuvaları zulme, fukaraları isyana sevk etmeye mecbur etmiş.
İstirahat-ı beşeriyeyi ⚠️zîr ü zeber etti! 📕Emirdağ Lâhikası 2/99

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>Tahkikî iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Sözler/749 Paylaşımları (Hakikatları ...
Media Removed
Tahkikî iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Sözler/749 Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için) Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #ahiret #mazlum ... 📕Tahkikî iman ise sarsılmaz,
sönmez bir kuvvettir.
Sözler/749

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi
Read more
<span class="emoji emoji1f534"></span>Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruşluk, ...
Media Removed
Kardeşlerim, belki ben öleceğim. Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. Risale-i Nur'un Kur'andan aldığı dersin en birinci esası: Benlik, enaniyet, ... 🔴Kardeşlerim, belki ben öleceğim.
Bu zamanın bir hastalığı daha var; o da benlik, enaniyet, hodfüruşluk, hayatını güzelce medeniyet fantaziyesiyle geçirmek iştihası, tiryakilik gibi hastalıklardır. 📕Risale-i Nur'un Kur'andan aldığı dersin en birinci esası:
Benlik, enaniyet, hodfüruşluğu terk etmek lüzumudur.
Tâ ihlas-ı hakikî ile imanın kurtarılmasına hizmet edilsin.
Emirdağ Lâhikası 2/245

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi
Read more
Herbir şeyde, Sâni'in vahdetine delalet eden bir âyet ve bir alâmet vardır" <span class="emoji emoji1f534"></span>-<span class="emoji emoji1f4d5"></span>İşârât-ül İ'caz/91 Herbir ...
Media Removed
Herbir şeyde, Sâni'in vahdetine delalet eden bir âyet ve bir alâmet vardır" -İşârât-ül İ'caz/91 Herbir ipin başına bak: Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. Sözler Acaba bilir misin ki, böyle garib bir gayb perdesinden, ... Herbir şeyde, Sâni'in vahdetine delalet eden
bir âyet ve bir alâmet vardır" 🔴-📕İşârât-ül İ'caz/91

Herbir ipin başına bak:
Birer elmas, birer nişan, birer ihsan, birer hediye takılmış. Herkese göre birer hediye veriyor. 📕Sözler
Acaba bilir misin ki, böyle garib bir gayb perdesinden, böyle acib ihsanatı, hedayayı şu mahluklara uzatan zâtı tanımamak, ona teşekkür etmemek, ne kadar divanece bir harekettir.
Çünki onu tanımazsan bilmecburiye diyeceksin ki: "Bu ipler; uçlarındaki elmasları, sair hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar." O vakit her ipe, bir padişahlık manasını vermek lâzımgelir. Halbuki gözümüzün önünde bir dest-i gaybî, o ipleri dahi yapıp o hedayayı onlara takıyor.
Demek bütün bu sarayda herşey, kendi nefsinden ziyade, o mu'ciznüma zâtı gösteriyor.
Onu tanımazsan, bütün bu şeyleri inkâr etmekle, hayvandan yüz derece aşağı 🔴düşeceksin. 📕Sözler ( 286 )

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin ...
Media Removed
"Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız! Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba'larını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et. Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada ... "Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız!
Bize gösterdiğin nümunelerin ve gölgelerin asıllarını, menba'larını göster.
Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al.
Bize merhamet et.
Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir.
Bizi zeval ve teb'îd ile tazib etme.
Sana müştak ve müteşekkir şu muti' raiyetini başı boş bırakıp i'dam etme." Sözler/52

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip edelim! , Arkadaşlarımıza, Sevdiklerimizi haberdar edelim @Risaledendamlalar 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span>fâniyim, fâni olanı istemem; neyleyeyim?.. نَم۪ى خَوانَمْ زَوَالْدَه دَفْنْ شُدَنْ مَعْبُودْ ...
Media Removed
fâniyim, fâni olanı istemem; neyleyeyim?.. نَم۪ى خَوانَمْ زَوَالْدَه دَفْنْ شُدَنْ مَعْبُودْ Bir mabud ki, zevalde defnoluyor; 🏻onu çağırmam, ona iltica etmem. Çünki nihayetsiz muhtacım ve âcizim. Âciz olan, benim pek büyük derdlerime deva bulamaz. Ebedî yaralarıma merhem ... 📕fâniyim, fâni olanı istemem; neyleyeyim?.. نَم۪ى خَوانَمْ زَوَالْدَه دَفْنْ شُدَنْ مَعْبُودْ Bir mabud ki, zevalde defnoluyor; ✨👍🏻onu çağırmam, ona iltica etmem.
Çünki nihayetsiz 😭muhtacım ve 😞âcizim.
Âciz olan, benim pek büyük derdlerime deva bulamaz.
Ebedî yaralarıma merhem süremez. Zevalden kendini kurtaramayan nasıl mabud olur?
Sözler/215

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
<span class="emoji emoji1f4d5"></span><span class="emoji emoji1f525"></span><span class="emoji emoji1f33f"></span>Okumalısınız كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ...
Media Removed
Okumalısınız كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ sırrı zahir olacak. Öyle ise en metin, en âlî, en müzeyyen görünen bu saray-ı kâinatın bir anda yıkılacağı, harab olacağı, bütün sekenesinin mahv u nâbud olacaklarını düşün. Hiç ender ... 📕🔥🌿Okumalısınız
كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
sırrı zahir olacak.
Öyle ise en metin, en âlî, en müzeyyen görünen
bu saray-ı kâinatın bir anda yıkılacağı, harab olacağı, bütün sekenesinin mahv u nâbud olacaklarını düşün. 📕Hiç ender hiç olduğunu hatırla.
Senin mini mini hayat tekneni, dağlar gibi dalgaları bulunan, kısacık ömrünün denizinde aldanarak boğdurma.
Ve hayat-ı ebediyeni söndürmek isteyen, 🔥en büyük ve en yakın olan nefsinin hilesinden kurtulmaya çalış.
Bunun için sana çok ✨kolay ve 🌿ucuz, ✨tesiri mücerreb ve 🤲🏻kat'î ve
لَٓا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنّ۪ى كُنْتُ مِنَ الظَّالِم۪ينَ ٭ رَبِّ اِنّ۪ى مَسَّنِىَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ
gibi halas ve şifa ve necat vasıtalarını tavsiye ederim.
Bunlara bilhâssa mağrib ve işa' ortasında, otuzüçer defa devam et,
Barla Lâhikası/202

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kolay #ucuz #tesirli #tarif #nur a #şifa #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya ...
Media Removed
Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. #Sözler/50 Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için) Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #ahiret #mazlum ... Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyorlar. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor.
#Sözler/50
Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#ahiret #mazlum #Zalim #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Asr-ı saadette İslâmiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını ...
Media Removed
Asr-ı saadette İslâmiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslâmiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular. RN-İşârât-ül İ'caz/110 Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak ... Asr-ı saadette İslâmiyet'in doğurduğu merhamet, şefkat, insaniyet sayesinde, evvelce kızlarını gömerlerken müteessir olmayanlar, İslâmiyet dairesine girdikten sonra karıncaya bile ayak basmaz oldular.
RN-İşârât-ül İ'caz/110

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #kızçocuğu #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Bırak bîçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl! Zira feryad, bela-ender, hata-ender beladır ...
Media Removed
Bırak bîçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl! Zira feryad, bela-ender, hata-ender beladır bil! Bela vereni buldunsa, atâ-ender, safa-ender beladır bil! Bırak feryadı, şükür kıl manend-i belâbil, dema keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan, bütün dünya cefa-ender, fena-ender ... Bırak bîçare feryadı, beladan gel tevekkül kıl! Zira feryad, bela-ender, hata-ender beladır bil! Bela vereni buldunsa, atâ-ender, safa-ender beladır bil! Bırak feryadı, şükür kıl manend-i belâbil, dema keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan, bütün dünya cefa-ender, fena-ender hebadır bil! Cihan dolu bela başında varken, ne bağırırsın küçük bir beladan, gel tevekkül kıl! Tevekkül ile bela yüzünde gül, tâ o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül. RN-Sözler/205

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #tevekkül #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver Sözler Paylaşımları ...
Media Removed
rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver Sözler Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için) Takip [email protected] Ve Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar #faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak ... rûy-i arz mescidinin herbir köşesinde sana ibadet etmek için bize tevfik ver
Sözler

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more
Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb'ustur ve saadet-i ...
Media Removed
Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb'ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzeddir. Küçük-büyük, az-çok her amelinden muhasebe görecek. Ya taltif veya tokat yiyecek. Mesnevi-i Nuriye/179 Paylaşımları (Hakikatları herkese ... Âyâ bu insan zanneder mi ki, başı boş kalacak? Hâşâ!.. Belki insan, ebede meb'ustur ve saadet-i ebediyeye ve şekavet-i daimeye namzeddir.
Küçük-büyük, az-çok her amelinden muhasebe görecek.
Ya taltif veya tokat yiyecek.
Mesnevi-i Nuriye/179

Paylaşımları (Hakikatları herkese ulaştırmak için)
Takip [email protected] 📕
Ve
Arkadaşlarimiza önerelim! @Risaledendamlalar
#faith #Pray #Christian #Hadis #Ayet #Kuran #Ahlak #Öneri #risaleinurkulliyati #türkiye #ankara # #Amin #kadın #Moda #temizlik #tarif #nur a #tasavvuf # #edebiyat #ahlak #islam #iman #rnk #risale #risaleinur #saidnursi #bediüzzaman #RisaledenDamlalar #ihlas
Read more

Loading...