Loading Content...

Sickartpic Instagram Photos and Videos

Loading...


Followers: 5,577
Following: 551
Total Comments: 0
Total Likes: 0

جسم اون چيزى رو به دست مياره كه ذهن باورش داشته باشه. روياهاى بزرگ در سر داشته باش
Media Removed
جسم اون چيزى رو به دست مياره كه ذهن باورش داشته باشه. روياهاى بزرگ در سر داشته باش جسم اون چيزى رو به دست مياره كه ذهن باورش داشته باشه. روياهاى بزرگ در سر داشته باش
Loading...
انسان داراي سه منبع انرژي است يكي بدن است، ديگري ذهن و سومي قلب. در نقطه اي كه اين سه جريان باهم تلاقی ...
Media Removed
انسان داراي سه منبع انرژي است يكي بدن است، ديگري ذهن و سومي قلب. در نقطه اي كه اين سه جريان باهم تلاقی مي كنند و به هم مي پيوندند و با هم يكي مي شوند، چهارمي پديد مي آيد. اين چهارمي را نه ميتوان بدن ناميد نه ذهن و نه قلب. از اين رو آن را تنها ، "چهارمي" (turia) مي نامند. به آن نام ديگري نداده اند و پديد ... انسان داراي سه منبع انرژي است
يكي بدن است،
ديگري ذهن و سومي قلب.
در نقطه اي كه اين سه جريان باهم تلاقی مي كنند و به هم مي پيوندند و با هم يكي مي شوند،
چهارمي پديد مي آيد.
اين چهارمي را نه ميتوان بدن ناميد
نه ذهن و نه قلب.
از اين رو آن را تنها ، "چهارمي" (turia) مي نامند.
به آن نام ديگري نداده اند و پديد آمدن چهارمي سر آغاز معنويت و دگرگوني و سر آغاز زندگي واقعي، راست و درست، جاودان و الهي است.
اين سه جريان در همه وجود دارد.
اما آنها به هم پيوسته نيستند.
در واقع آن ها هر يك در مسيري متفاوت حركت مي كنند.
ذهن تو را به سويي مي كشد،
قلب به سويي ديگر و
بدن راه خود را مي رود.
آن ها هرگز با هم به توافق نمي رسند.
اگر تو فعاليت هاي دروني خود را به تماشا بنشيني،
شگفت زده خواهي شد!
بدن مي گويد: بس است ديگر نخور،
دارم بالا مياورم!
اما ذهن پافشاري ميكند: اين خيلي خوشمزه است؛ فقط يه خورده ديگر...! و قلب مي گويد: اين خيلي زيباست.
ذهن مي گويد تو خيلي ناداني، احمقي، ديوانه اي.
هر زمان قلب گرفتار عشق ميشود ذهن ميگويد تو كور شده اي.
قلب در هر جهتي حركت مي كند،
ذهن در آن ايرادي مي يابد.
آن ها در دنيايي متفاوت به سر مي برند.
هدف_مراقبه آن است كه به اين نيرو هاي نا موفق كمك كند تا بهم بپيوندند و با هم هماهنگ شوند.
آن گاه تو سرشار از انرژي مي شوي،
زيرا تمام آن انرژي هايي كه در دشمني باهم بي جهت به هدر مي رفتند حالا در اختيار تو قرار مي گيرند.
و اين همان انرژي است كه به بالهاي تو تبديل مي شود و تو را به فراسو مي برد.

اشو
Read more
در جهانی که آن را با {ذهن} و {حواس} درک می کنیم، آنچه {فضا} به نظر می آید، خودٍ آشکار نشده یا همان خداوند می باشد که متجلی شده است. این موجودیت پروردگار است و بزرگ ترین معجزه این است که آن بیکرانگی و سکونی که عالم را توانا به بودن می کند، تنها در آنجا، یعنی در فضا نیست، بلکه در درون تو نیز وجود دارد. هنگامیکه ... در جهانی که آن را با {ذهن} و {حواس} درک می کنیم، آنچه {فضا} به نظر می آید، خودٍ آشکار نشده یا همان خداوند می باشد که متجلی شده است. این موجودیت پروردگار است و بزرگ ترین معجزه این است که آن بیکرانگی و سکونی که عالم را توانا به بودن می کند، تنها در آنجا، یعنی در فضا نیست، بلکه در درون تو نیز وجود دارد. هنگامیکه به گونه ای کامل و عمیق حضور داری، به صورت فضای ساکن درون بی ذهنی با آن روبرو می شوی. درون تو، خود یک بیکران در ژرفاست، نه در گستردگی.
گستردگی فضایی، در نهایت برداشت نادرست از نامتناهی، یعنی ویژگی آن حقیقت همه سویه ی بی سویه است... "اکهارت تله"
Read more
به اعتقاد مولانا هیچ رفاقت و همراهی بی دلیل نیست. در این عالم هم جنس ها همدیگر را جذب، و اهل نور و اهل نار ...
Media Removed
به اعتقاد مولانا هیچ رفاقت و همراهی بی دلیل نیست. در این عالم هم جنس ها همدیگر را جذب، و اهل نور و اهل نار به سمت هم کشیده می شوند. اگر به اطراف خود با دقت نگاه کنیم گاهی می بینیم افرادی که به سمت ما می آیند در خصوصیتی مشترک هستند. حتی گاهی ما گلایه می کنیم که چرا باید این افراد همیشه سر راه من سبز شوند؟؟!! ... به اعتقاد مولانا هیچ رفاقت و همراهی بی دلیل نیست. در این عالم هم جنس ها همدیگر را جذب، و اهل نور و اهل نار به سمت هم کشیده می شوند.
اگر به اطراف خود با دقت نگاه کنیم گاهی می بینیم افرادی که به سمت ما می آیند در خصوصیتی مشترک هستند. حتی گاهی ما گلایه می کنیم که چرا باید این افراد همیشه سر راه من سبز شوند؟؟!! در این گونه موارد باید به خودمان نگاه کنیم و ببینیم چه چیزی در وجود ماست که این افراد به سمت مان جذب شده اند :

در جهان هر چیز چیزی جذب كرد
گرم گرمی را كشید و سرد سرد

قسم باطل، باطلان را می كِشد
باقیان از باقیان هم سرخوشند
ناریان مر ناریان را جاذب اند
نوریان مر نوریان را طالب اند
#مولانا
Read more
هیچـوقـت اجـازه نـده تنـهـایـی تـو رو مجـبـور کـنـه بـه طـرف آغـوش کـسـی کـه میـدونـی بهـش تعـلـق ...
Media Removed
هیچـوقـت اجـازه نـده تنـهـایـی تـو رو مجـبـور کـنـه بـه طـرف آغـوش کـسـی کـه میـدونـی بهـش تعـلـق نـداری بـری هیچـوقـت اجـازه نـده تنـهـایـی تـو رو مجـبـور کـنـه بـه طـرف آغـوش کـسـی کـه میـدونـی بهـش تعـلـق نـداری بـری
Loading...
دیزی: تو که میدونی نمیتونیم باهم باشیم، چرا نمیری؟! گتسبی: میترسم... دیزی: از چی میترسی ؟! گتسبی: از جداییت! جدا شدن ازت مثل پریدن از یه ساختمون 8 طبقه است، شاید زمین بخورم و نمیرم، اما هنوز به زمین نرسیده، از ترس مردن، میمیرم... #اسکات_فیتز_جرالد #گتسبی_بزرگ #daisy and #gatsby دیزی: تو که میدونی نمیتونیم باهم باشیم، چرا نمیری؟!
گتسبی: میترسم... دیزی: از چی میترسی ؟!
گتسبی: از جداییت! جدا شدن ازت مثل پریدن از یه ساختمون 8 طبقه است، شاید زمین بخورم و نمیرم، اما هنوز به زمین نرسیده، از ترس مردن، میمیرم... #اسکات_فیتز_جرالد
#گتسبی_بزرگ

#daisy and #gatsby
دنیا پراز معمولی های خوشگله ..اما فراموش نکنیم که ما به دنیا نیومدیم تا معمولی باشیم...
Media Removed
دنیا پراز معمولی های خوشگله ..اما فراموش نکنیم که ما به دنیا نیومدیم تا معمولی باشیم... دنیا پراز معمولی های خوشگله ..اما فراموش نکنیم که ما به دنیا نیومدیم تا معمولی باشیم...
Loading...
رفيقايی داشتم كه؛ با دنيا عوضشون نميكردم ولی دنيا عوضشون كرد...!
Media Removed
رفيقايی داشتم كه؛ با دنيا عوضشون نميكردم ولی دنيا عوضشون كرد...! رفيقايی داشتم كه؛
با دنيا عوضشون نميكردم
ولی دنيا عوضشون كرد...!
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ... ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻟﺬﺕ، ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺷﺎﺩﯼ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي، ... 💙❤️💙ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻤﺎ...
ﻗﻮﯾﺘﺮﯾﻦ ﺁﻫﻦ ﺭﺑﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ؛
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ، ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ، ﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ، ﻧﺎﺭﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﻟﺬﺕ، ﻟﺬﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﺷﺎﺩﯼ، ﺷﺎﺩﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﺷﮑﺮ ﮔﺰﺍﺭﯼ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧي، ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﯼ، ﺛﺮﻭﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺭﺍﺟﺬﺏ ﻣﯿﮑﻨﺪ؛
ﭘﺲ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ :
ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺍﺳﺖ...
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﭘﯿﺮﺍﻣﻮﻥ ﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ...
ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ! "اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ ،
ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺁﯾﺪ ﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ..." ﻭ ﺳﺨﻦ ﺁﺧﺮ:
ﮐﺎئنات ﻫـﺮﮔـﺰ ﺑﻪ ﺍﮔــﺮ ﻭ ﺍﻣـﺎﻫــﺎ ﭘـﺎﺳﺦ ﻧـﻤﯽ ﺩﻫــﺪ!
ﺳﻠﻄﺎﻥ "ﺑـﺎﯾــﺪ ﻫـﺎ" ﺑـﺎﺷﯿـﺪ ،
ﻧـﻪ...ﺑﻨـﺪﻩ ي "ﺷﺎﯾــﺪﻫــﺎ" !

بازنشر از كانال💙روزشمار عمر❤️ردپايي از "فرامرز خالقي"
Read more
......... ......... بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست ........ در خود بطلب هرآنچه خواهی که توئی #مولانا ......... ......... بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست ........
در خود بطلب هرآنچه خواهی که توئی

#مولانا
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...