Siriuskuantumenerji_erenkoy Instagram Photos and Videos

Loading...


siriuskuantumenerji_erenkoy Sirius Kuantum Enerji Erenkoy @siriuskuantumenerji_erenkoy mentions
Followers: 151
Following: 263
Total Comments: 0
Total Likes: 0

“Bir yerlere varmak için önce Kendine uğramalı insan... Görmek için ÖzBenliği'ni Kainatın ...
Media Removed
“Bir yerlere varmak için önce Kendine uğramalı insan... Görmek için ÖzBenliği'ni Kainatın aynasında, İlahi olan Aşk'a uyanmalı derin uykusundan... İliklerine kadar genişleyerek hatırlamalı, ulvi bir ibadet gibi sessiz, derin ve içten... Her birimiz, Tanrı Işığını taşıyan ... “Bir yerlere varmak için önce
Kendine uğramalı insan...
Görmek için ÖzBenliği'ni Kainatın aynasında, İlahi olan Aşk'a uyanmalı derin uykusundan...
İliklerine kadar genişleyerek hatırlamalı, ulvi bir ibadet gibi
sessiz, derin ve içten... Her birimiz, Tanrı Işığını taşıyan Tanrı'nın rehberleri olarak yeryüzündeyiz.. Ve 'Biz' her bir'imiz "O" sonsuz bütünün yükselen Öz'leriyiz.. Siz, Kutsal Işığın Güneş gözlü çocukları,
Siz'lerin yürüyüşleri bir gün ıstırap çeken dünyayı aydınlatacak.. Siz, evrenin amacı olan bu İlahi
Yükseliş'in ve Bir'leşimin gerçekleşmesini sağlamak
için buradasınız. 'Siz' işte bu kadar önemlisiniz!
Read more
"Değerli dostlarımız, lşık yolcusu olarak sizin sadece içsel işlevinizi, gücünüzü anlamaya ...
Media Removed
"Değerli dostlarımız, lşık yolcusu olarak sizin sadece içsel işlevinizi, gücünüzü anlamaya ve onu, yolculuğunuz boyunca nasıl kullanacağınızı öğrenmeye ihtiyacınız vardır. Böylece, yolculuğunuzda karsılaşabileceğiniz her türlü zorlukla başa çıkabilmek için, gerekli her ... "Değerli dostlarımız,
lşık yolcusu olarak sizin sadece içsel işlevinizi, gücünüzü anlamaya ve onu, yolculuğunuz boyunca nasıl kullanacağınızı öğrenmeye ihtiyacınız vardır.
Böylece, yolculuğunuzda karsılaşabileceğiniz her türlü zorlukla başa çıkabilmek için, gerekli her şeyin
içinizde olduğunu berrak bir şekilde anlarsınız.

Bir çok insan da, başkalarına veya başka şeylere bağımlılıklarından, madde ilüzyonundan dolayı kendi
yolculuğuna çıkmaktan, tutkusunun ne olduğunu aramaktan ve onun peşinde koşmaktan kaçınır. Eğer
kendi gerçek yolculuğunuzu göze almazsanız, sizin için önceden belirlenmiş toplumsal rolleri oynayarak sonuçta hissizleşip, içinizde bir yabancılaşma, bir
boşluk, kayıp duygusu, bağımlılık, mutsuzluk veya huzursuzluk duyarsınız.

Gerçek benliğinize ve varoluş amacınıza karşı savaş açtığınızda,
sonunda kendinizi, ruhunuzu yitirmiş
gibi hissedersiniz. Eğer kendi gerçek
yolculuğunuzdan ve yüksek amacınızdan kaçarsanız
yaşamamayı deneyimlersiniz.

Hepinizin içinde size yol gösteren rehberleriniz, yani sezgileriniz, uçurumun üzerinde görünmez köprü
gibidirler ve sizin geçişinize yardımcı olurlar.
Sezgilerinizi dinlemeyi ve içinizdeki sese güvenmeyi öğrenmelisiniz.

İçinize, özünüze yönelin, ruhunuzun
derinliklerine..orada derinlerde kendi gerçek yaşamınızın anlamını ve bu plandaki varoluş amacınızı bulacaksınız...içsel dengenizi kazanmanın, güçlenmiş ve içten bir yaşam yaşamanın yollarını
bulacaksınız... Işık yolcusunun yolculuğu, sizin sadece kendi gerçek yolunuzu bulmak ve ona mutlak
bağlılığınızı gerektirir... Işıltınıza sahip çıkın!.."
Haktan Akdoğan
Read more
Gezegenimiz Mavi Dünya; gerek üzerinde yaşamakta olan insan neslinin şimdiye kadar sergilediği ...
Media Removed
Gezegenimiz Mavi Dünya; gerek üzerinde yaşamakta olan insan neslinin şimdiye kadar sergilediği yaşam tarzının, gerek kendi jeofıziksel özelliklerinin, gerekse kozmik etkilerin doğal bir sonucu olarak 21. yüzyıla hızı gitgide artan değişiklikler içinde girmiştir. İnsanın dışındaki ... Gezegenimiz Mavi Dünya; gerek üzerinde yaşamakta olan insan neslinin şimdiye kadar sergilediği yaşam tarzının, gerek kendi jeofıziksel özelliklerinin, gerekse kozmik etkilerin doğal bir sonucu olarak 21. yüzyıla
hızı gitgide artan değişiklikler içinde girmiştir.
İnsanın dışındaki tüm bu değişimlere, bir de kendi şuur yapısındaki değişiklikler eklenirse, günümüz
insanının ne kadar önemli ve kritik bir dönüşüm döneminde yaşamakta olduğu ortaya çıkar.. Artık insanoğlu; yaşamla, varoluşla ve evrenle ilgili
yanıtlanmamış sorularının cevaplarını yoğun bir şekilde sorgulama ve araştırma safhasına girdi. 21.
yüzyıl'la birlikte bu konuda büyük bir bilinç patlaması yaşanıyor ve artık eski düşünce sistemleri teker
teker yıkılıyor.
Şimdi tüm bu Kozmik çağ bilgilerinin açıkça paylaşıldığı bir zamanı yaşıyoruz. Artık, evrensel ve bütüncül varlık görüşü farkındalıklarımızda hızla netleşiyor. Üzerinde yürüdüğümüz yolu, varacağımız
noktayı ve olmakta olanı idrak ederek, girmekte olduğumuz Yeniçağ ile daha kolay bütünleşmenin yollarını öğrenmekteyiz.
Mevcut sınırlarımızın dışına çıkarak düşüncenin ve sezgilerin yaratıcı gücünü eyleme dönüştürelim.
İhtiyacımız olmayanlardan, eskimişlerden ve bize
hizmet etmeyenlerden kurtulalım. Ağırlıklarımızı, bağımlılıklarımızı bırakalım ve evrendeki enerjilerin
çalışma mekanizmalarını idrak ederek ahengin ve 'bir'liğin geleceğine ve 'evrensel sevgi'ye uzanalım.
Çok yakın gelecekte, insanın zihinsel ve ruhsal gelişimi, alacakaranlıkta tutulan gerçekleri gün ışığında gözlemleyebilecek ve deneyimleyecek
düzeye yükselince, bir anlamda insan beşeri 'Uyanınca', bilinmeyenler bilinenler haline gelecek ve karanlık 'lşığa' dönüşerek, insanoğlu kendi özünü, yani kendi 'Tanrısallığını' keşfedecektir.

İşte bu zaman 'Şimdi'de dir.. Işıltınıza sahip çıkın.."
Read more
"Geçmişin içinden bugüne yansıyan hırslar, korkular, egolar bu bölünmüş dünyayı ve parçalanmış ...
Media Removed
"Geçmişin içinden bugüne yansıyan hırslar, korkular, egolar bu bölünmüş dünyayı ve parçalanmış toplumları, ufalanmış gelişmemiş ilkel zihniyetleri oluşturmakta. Dünyamızda negatifliğe ve korku ilüzyonuna yakalanmamamız ve merkezimizde kalmamız çok önemlidir. Bölünme ... "Geçmişin içinden bugüne yansıyan
hırslar, korkular, egolar bu bölünmüş dünyayı ve parçalanmış toplumları, ufalanmış gelişmemiş ilkel
zihniyetleri oluşturmakta.

Dünyamızda negatifliğe ve korku ilüzyonuna yakalanmamamız ve merkezimizde kalmamız çok
önemlidir.

Bölünme yerine, yükselerek Bir'leşmenin ve Bir'leştirici olmanın fıkri ve felsefı değerleri ile
anlamlarını Öz'ümüzden bilincimize ve idrakimize cıkartmanın ve bunu eyleme geçirmemizin zamanı
geldi artık.

Bu kaos ve cehennemden çıkış yolunu, yalnız ve yalnız kendi içimizde, yüreğimizde arayalım.
Arayışımızın yaratacağı aydınlık yolda kendi lşığımızla, niyet ve inançlarımızla ilerleyelim...
Cehennem ateşi içinde Aşk ateşini tanımak kolay değil!.. Sevgiyle fıltrelenmiş gözlerle bakarak, şefkatle dolu bir kalple hissederek ve korku veya yargılama ile kararmamış bir zihinle işlev yaparak en yüksek
anlayış seviyesinde olmaya gayret edelim.

Yüreğimizdeki 'Sevgi'ye odaklanalım ve sadece onu takip edelim, çünkü 'Yaradan' bize bu şekilde rehberlik eder.. Unutmayalım Işık dostlarım, Ant
verdik dünya planına gelmeye, Biz güçlüyüz, lşığımızı yerleştiririz bu karanlığa diye!.. Hep Bir'likte,
Sevgi'nin ve Işığın dönüştürücü titreşimleri ile Dünyadaki en karanlık köşeleri aydınlatalım... En yüce Yaratıcı'nın İlahi bir kıvılcımı ve Güneşi
olduğumuzu bir an için bile asla unutmayalım!.
Işıltımıza sahip çıkalım!..." Haktan Akdoğan
Read more
"Ülkendeki ve Dünyadaki ruhların büyük çoğunluğu ve beşerin içsel feryatları acının, ıstırabın ...
Media Removed
"Ülkendeki ve Dünyadaki ruhların büyük çoğunluğu ve beşerin içsel feryatları acının, ıstırabın ve belirsizliğin sancılarını yaşamakta. Deneyimlenen acı verici durumların, aşırı ve dengesiz düşünceler ve fütursuzca eylemler tarafından yaratıldığı idrak edilmeli.. Bu zamanda yaşanan ... "Ülkendeki ve Dünyadaki ruhların
büyük çoğunluğu ve beşerin içsel feryatları acının, ıstırabın ve belirsizliğin sancılarını yaşamakta.
Deneyimlenen acı verici durumların, aşırı ve dengesiz düşünceler ve fütursuzca eylemler tarafından yaratıldığı idrak edilmeli.. Bu zamanda
yaşanan olumsuzluklar, şimdiye kadar dünyayı çevreleyen ve dünyanın aurasını oluşturan kollektif
bilincin bozulmuş negatif düşünce kalıpları; binlerce yıllık korkunun, öfkenin, nefretin, kıyamların, hırs ve
egoların, kendine hizmet menfaatlerinin ve eylemlerinin birikimi ve devamıdır.

Bunlar Siz'lerin dersleridir!..Neden-sonuç etkisinin ve Karmik yasanın sonucudur!!.. İnsanlığın çoğu, ilham
edilmiş gerçek bilgelik öğretilerinden saptı ve yaşamlarınızda hem ırksal, hem politik, hem kültürel,
hem de dini olarak atalarınızın çarpıtılmış inançlarının kapanına kısıldınız ve ona yapışıp
kaldınız.

Dünyanızda negatifliğe ve korku ilüzyonuna yakalanmamanız ve neyin doğru olduğunun yüreğiniz aracılığıyla idraki ve buna odaklanmanız bu
zor dönemlerde çok önemlidir. Unutmamalısınız ki nerede sorun varsa orada çözüm de vardır. Bu,
dualitenizdeki sınav ve çözüm dengesidir..
Yeniçağ'ın doğumu yakın ama sancılı...Şafak sökmeden önceki zifıri karanlığa doğru girmektesiniz!.. Olmakta Ol'anın farkına varın ve
değişiminizi-dönüşümünüzü başlatın.. Dünyanızda ve İçinizde genişleyin ve derinleşin... Varlığınızı Öz'ünü keşfetmek her şeyden önemlidir.

İlahi Ol'ana sahip çıkmanızın ve Kendinizin üstadı
olmaya adım atmanızın zamanıdır.

Işıltınıza sahip çıkın!." Haktan Akdogan
Read more
"Yasamin sirri ölmeden ölmek ve ölüm diye birseyin olmadigini görmektir". Simdinin Gücü
Media Removed
"Yasamin sirri ölmeden ölmek ve ölüm diye birseyin olmadigini görmektir". Simdinin Gücü "Yasamin sirri ölmeden ölmek ve ölüm diye birseyin olmadigini görmektir". Simdinin Gücü
Loading...
"Kalbiniz, inanç ve duygularınızı elektromanyetik titreşimlere ve dalgalara dönüştüren bir ...
Media Removed
"Kalbiniz, inanç ve duygularınızı elektromanyetik titreşimlere ve dalgalara dönüştüren bir tür aracı olarak hizmet eder. Ve bu elektromanyetik dalgalar vücudunuzla sınırlı kalmaz, bütün çevrenize uzanır, sizi kuşatan her şeyle iletişim halindedir. Kalbiniz, bütün inançlarınızı, ... "Kalbiniz, inanç ve duygularınızı
elektromanyetik titreşimlere ve dalgalara dönüştüren bir tür aracı olarak hizmet eder. Ve bu elektromanyetik dalgalar vücudunuzla sınırlı kalmaz, bütün çevrenize uzanır, sizi kuşatan her şeyle iletişim halindedir. Kalbiniz, bütün inançlarınızı, geleceğe yönelik düşlerinizi ve duygularınızı,
titreşimlerin ve dalgaların kodlanmış diline çevirir ve bunları evrene gönderir.

Kalbin elektrik akımı (EKG), beyinde oluşan elektrik akımından (EEG) altmış kez daha kuvvetlidir ve kalbin manyetik alanı ise beyninkinden beş bin kez daha kuvvetlidir. Demek ki kalbinizle, beyninizle yaydığınızdan çok daha fazla enerji yayıyorsunuz.
İsteğinizin gerçekleşeceğine gerçekten inanmadan olumlama ve imgeleme yaparsanız ya da bir şeylerin hayalini kurarsanız, sadece beyniniz elektromanyetik
dalgalar yayarken, duygularınızın gerçek merkezi olan kalbiniz beş bin kat daha büyük bir kuvvetle, genellikle tereddüt, endişe ve korku olan asıl
inancınızı dünyaya yayar.

Hayatınızda tahakkuk etmekte olan her şey, sizin şu anda ki enerjinizle rezonans içinde olanlardır.
İnandığınız her ne ise, yaşamınızda gerçekleşecektir ve bu, realitenizi oluşturmaktadır.. Hayatınızda
sadece kalbinizin derinliklerinde gerçekleşeceğine inandığınız şey gerçekleşecektir.

Ne dilersen dile, bunu mantık ve zihin seviyesinden 'Kalp' seviyesine taşı..Peygamberlerle, günümüzün
ve geçmişin dünyaca ünlü alimleri ve bilgeleri ısrarla “Kalp gözüyle görmeyi" öğrenmenizi söylerler...
Kalbiniz'le dünyanızı ve Dünya'yı değiştirebilirsiniz!..
Işıltınıza sahip çıkın!..." Haktan Akdogan

#kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #saglikliyasam #kalp #sevgi #
Read more
 #eckharttolle #doğa #dinginlik #şimdi #enerji #kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #şifa ...
Media Removed
#eckharttolle #doğa #dinginlik #şimdi #enerji #kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #şifa #psikoloji #psikolog #terapi #eckharttolle #doğa #dinginlik #şimdi #enerji #kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #şifa #psikoloji #psikolog #terapi
Loading...
SİRİUS KUANTUM ENERJİ DENGELEME ve UYUMLAMA MERKEZİ, olmamız gereken doğal sağlık durumumuza ...
Media Removed
SİRİUS KUANTUM ENERJİ DENGELEME ve UYUMLAMA MERKEZİ, olmamız gereken doğal sağlık durumumuza tekrar kavuşabilmemiz için, fıziksel, mental, duygusal ve ruhsal stres faktörlerinin etkilerini azaltarak ve titreşimsel frekansımızı dengeleyip, yükselterek, olmamız gereken optimum ... SİRİUS KUANTUM ENERJİ
DENGELEME ve UYUMLAMA MERKEZİ, olmamız gereken doğal sağlık durumumuza tekrar
kavuşabilmemiz için, fıziksel, mental, duygusal ve ruhsal stres faktörlerinin etkilerini azaltarak ve titreşimsel frekansımızı dengeleyip, yükselterek, olmamız gereken optimum fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık seviyesine çıkmamıza yardımcı olur.. SİRİUS KUANTUM ENERJİ DENGELEME ve UYUMLAMA MERKEZİ, size; - Bedeninizin zayıf düşmüş organlarınızdaki bozulmuş hücre yapısını canlandırarak, - Dokularınızı oksijenlendirerek, - Organlarınızın ve bedeninizin manyetik alanlarını dengeleyerek, - Bağışıklık sisteminizin ve Metabolizmanızın içsel gücünü harekete geçirerek, - Bedeni toksinlerden arındırarak, -
Meridyenlerinizdeki enerji blokajlarını açarak, - Enerji merkezleriniz çakralarınızı dengeleyerek, - Auranızı parazit enerjilerden temizleyerek, - DNA aktivasyonunu harekete geçirerek, - Hücresel düzeyde dengeleme yaparak, - Bedeninizdeki tıkanmış enerjileri serbest bırakarak, - Doğal yaşam enerjinizi (Chi) yenileyip canlandırarak, - Enerji bedeninizin titreşimsel
frekansını yükselterek, stresinizin ve stres kaynaklı rahatsızlık azalır, beden enerjiniz dengelenir, vücudunuz arınıp, temizlenir ve yaşam enerjiniz
yükselir

Sağlıklı ve zinde bir yaşam için holistik olarak arınmak, yenilenmek ve titreşimsel frekansınızı dengelemek ve yükseltmek SİRİUS 'un ileri teknoloji Kuantum Biofeedback cihazlarıyla mümkün... SİRİUS KUANTUM ENERJİ DENGELEME ve UYUMLAMA
MERKEZİ "Enerji'nin iyileştirici Gücü"

Terapi Seanslarımızla ilgili Bilgi ve Randevu almak için:

Kuantum Biofeedback cihazlarıyla mümkün... SİRİUS
KUANTUM ENERJİ DENGELEME ve UYUMLAMA
MERKEZİ "Enerji'nin İyileştirici Gücü"

Terapi Seanslarımızla ilgili Bilgi ve Randevu almak icin:

İstanbul Erenköy Şubemiz: 0216- 369 04 00/05 ve 0533- 123 65 88 [email protected]

#enerji #şifa #kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #saglikliyasam #sağlıklıyaşam #frekans #titreşim #kisiselgelisim #psikoloji #psikolog
Read more
Dünyanın Rezonansı Schumann Rezonansı Evrenin her zerresinin bütünsel ya da organizma durumunda ...
Media Removed
Dünyanın Rezonansı Schumann Rezonansı Evrenin her zerresinin bütünsel ya da organizma durumunda frekansı, titreşme sayısı vardır. Dünyamızın da zemin temel frekansı, ya da kalp atışı vardır. Ve sayısı coğrafı bölgelerde farklılık gösterse de, ortalama ölçüm saniyede 7.8 devirdir. ... Dünyanın Rezonansı Schumann Rezonansı
Evrenin her zerresinin bütünsel ya da organizma durumunda frekansı, titreşme sayısı vardır.
Dünyamızın da zemin temel frekansı, ya da kalp atışı vardır. Ve sayısı coğrafı bölgelerde farklılık gösterse de, ortalama ölçüm saniyede 7.8
devirdir. Askeri haberleşme sistemi bu frekans üzerine geliştirildi. Dünyanın titreşimi, insanlar üzerinde de oldukça etkilidir. Çünkü zaman,
mekan anlayışlarımız, kavrama ve düşünce sistemimize büyük bir etkisi vardır. Biz zamanı, dünyanın titreşimine göre algılıyoruz. Fakat
titreşimdeki değişiklik, zaman kavramımızı da büyük ölçüde etkiliyor. Eskiye dayalı, zaman kavramlarımızda değişiklik olduğunu hissetmeye
başladık. Çünkü rezonansın yani titreşimin algılarımıza ve hislerimize etkisi çok önemli ve büyüktür. Ne kadar hızlı titreşme olursa o kadar
süptil bağlantılarımız kuvvetlenir, algılarımız ve anlayışımız değişir, hislerimizde büyük ölçüde değişim meydana gelir. Çünkü bizler de atomlardan meydana geliyoruz. Dünyanın titreşimi, bizim de titreşimimizi etkilemektedir.

Son ölçümlerde dünyanın rezonansı, binlerce yıldan beri sabit olandan farklı olduğu görüldü. Ve son raporlara göre 11 devire ulaştı, yükselmeye devam ediyor. “Zaman hızlandı, gün bize yetmiyor" gibi yorumların açıklaması buna dayanıyor. Aslında gün 24 saat, fakat hissedilen 16 saat gibi. Titreşim ne kadar artarsa, soyut evrenle bağlantılarımız o kadar yakın hale geliyor. Ruhsallığa daha yakın bir insanlık. Yeni anlayışa sahip, dünyanın yeni titreşimsel boyutuna uygun çocuklar doğuyor. Bitkiler ve hayvanlar ise bu titreşime ayak uydurabilen canlılar. Çünkü dünya
onlara ait, onlar dünya canlıları. Bizler ise dünyada yaşayan bir türüz. Dünya insanlar olmadan da var olabilir, yeni yaşam biçimleri ortaya çıkabilir. Fakat insanlar dünya var olmadan
asla varolamazlar. Yaşayabileceğimiz en uygun gezegene, sanki bizim oyuncağımız muamelesi yapmaktan bir an önce vazgeçmeli, onun değişen
durumuyla rezonansa girmeliyiz. Çünkü gezegenimiz kendini yeniliyor, değiştiriyor, değişime ayak uyduruyor. Artık biz insanların da bunu bir an önce anlaması ve uyum sağlaması
gerekiyor. Indigo dergisi

#rezonans #enerji #şifa #kuantum #kuantumenerji
Read more
Loading...
“Hiçbir kimse ne ölür nede doğar, bu sadece görünüşte böyledir...Öz'ün odaklanarak yoğunlaşmaya ...
Media Removed
“Hiçbir kimse ne ölür nede doğar, bu sadece görünüşte böyledir...Öz'ün odaklanarak yoğunlaşmaya doğru olan değişimine doğuş diyorsunuz. Gerçekten de hiçbir kimse, ne doğmuş ne de ölmüştür. Bu sadece, öz enerjinin en kaba hal olan madde yoğunluğunda görünebilir olması ve sonra ... “Hiçbir kimse ne ölür nede doğar, bu
sadece görünüşte böyledir...Öz'ün odaklanarak yoğunlaşmaya doğru olan değişimine doğuş
diyorsunuz. Gerçekten de hiçbir kimse, ne doğmuş ne de ölmüştür.

Bu sadece, öz enerjinin en kaba hal olan madde yoğunluğunda görünebilir olması ve sonra tekrar Öz'e dönerek şuan ki boyutunuzda görünmez olması halidir.

Doğmak, o Uzay/Zaman'a odaklanarak görünür olmaktır. Ölmek ise, dikkati bu kez Hiper Uzaya Spatyom'a çevirmektir. Her iki halde de Öz aynıdır...
Işıltınıza sahip çıkın.." Haktan Akdoğan

#alıntı #enerji #şifa #kuantum #kuantumenerji #sağlık #saglik #saglikliyasam #sağlıklıyaşam #frekans #dogum #olum #ölüm
Read more
Loading...
 #Repost @turkmenseda ・・・ #scio ile tanıştık. Sirius Kuantum Enerji dengeleme ve Uyumlama Merkezi ...
Media Removed
#Repost @turkmenseda ・・・ #scio ile tanıştık. Sirius Kuantum Enerji dengeleme ve Uyumlama Merkezi 'ne gidiniz arkadaş. Ister tedavi ister deneyim siz tanışınca ne diye adlandırırsınız bilmiyorum ama ben kendimi yeniden keşfediyorum. Şahane insan, canım kuzenim Burcu ( @cburcu.aydin ... #Repost @turkmenseda
・・・
#scio ile tanıştık. Sirius Kuantum Enerji dengeleme ve Uyumlama Merkezi 'ne gidiniz arkadaş. Ister tedavi ister deneyim siz tanışınca ne diye adlandırırsınız bilmiyorum ama ben kendimi yeniden keşfediyorum. Şahane insan, canım kuzenim Burcu ( @cburcu.aydin ) ile aklını, bedenini, duygularını, bir parçası olduğun bu evrenle birleştiriyosun. Görmeli.. Kendin için.. Yüzleşmeli.. Bilmeli.. Hissetmeliyiz .. Teşekkür ederim 🙏🙏🙏
Read more
Loading...

Loading...