Loading Content...

Turkcetarih Instagram Photos and Videos

Loading...


turkcetarih Türkçe Tarih @turkcetarih mentions
Followers: 17,352
Following: 6,404
Total Comments: 0
Total Likes: 0

TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI V – MAHMUD ESAD BOZKURT “Devletin siyaset veçhesini Türk çiftçileri, ...
Media Removed
TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI V – MAHMUD ESAD BOZKURT “Devletin siyaset veçhesini Türk çiftçileri, Türk çiftçilerinin ali menfaatleri göstermelidir. O gün yedi asırlık bir sergüzeşt tarihinin yapraklan tam ve kamil manasıy­la tasfiye edilmiş olur. Bize göre devlet ve hükümet hu­kuki ... TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI V – MAHMUD ESAD BOZKURT “Devletin siyaset veçhesini Türk çiftçileri, Türk çiftçilerinin ali menfaatleri göstermelidir. O gün yedi asırlık bir sergüzeşt tarihinin yapraklan tam ve kamil manasıy­la tasfiye edilmiş olur. Bize göre devlet ve hükümet hu­kuki bir zaruret değildir. (Hukuk-u sarfa) bunu ifade edemez. Dev­let tarihi bir hadisedir. Tarihi za­ruretlerin mevludu olan devlet, Amerika hukuk-u esasiye mütehassıslarınm izahatına iştirakla denilebilir […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-ihtilalinin-dusturlari-v-mahmud-esad-bozkurt/

#Genel #Milliyetçilik #MahmudEsadBozkurt #MahmutEsatBozkurt #Türkİhtilali #TürkİhtilalininDüsturları
Read more
Loading...
İSKİT TÜRKLERİ – ADİLE AYDA 1959 yılında, Atina’da, Dünya Kadınlar Birliği Kongresı toplandı. ...
Media Removed
İSKİT TÜRKLERİ – ADİLE AYDA 1959 yılında, Atina’da, Dünya Kadınlar Birliği Kongresı toplandı. Türk delegasyonu üyeleri arasında ben de vardım. Bize eskiden kalma bir açık hava tiyat­rosunda temsil verildi . Piyes Aristofan’ın bir komedisi idi. İşte bu piyeste, İskit rolünde olan ... İSKİT TÜRKLERİ – ADİLE AYDA

1959 yılında, Atina’da, Dünya Kadınlar Birliği Kongresı toplandı. Türk delegasyonu üyeleri arasında ben de vardım. Bize eskiden kalma bir açık hava tiyat­rosunda temsil verildi . Piyes Aristofan’ın bir komedisi idi. İşte bu piyeste, İskit rolünde olan aktörlere “Türkçe” konuşturuldu. Mümkündür ki, bu, eski Yunanlı yazarların başka piyeslerinde de yapılmaktadır. Demek istiyorum ki , İskitlerin Türk […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/iskit-turkleri-adile-ayda-2/

#İskitler #AdileAyda #Aristofan #İskitler #Yunanlılar
Read more
PEÇENEKLER EMEL ESİN İç Asya göçebe gelenekleri yanında, Batıya göçeden Türk boyları, belki ...
Media Removed
PEÇENEKLER EMEL ESİN İç Asya göçebe gelenekleri yanında, Batıya göçeden Türk boyları, belki Türkistan ve Türkmenistan bölgelerinde, veya Ural ile Karadenizin kuzey kıyılarında öğrenilmiş yerleşik kültür unsurlarının da taşıyıcı­ları idiler. Bu gibi kültür unsurlarından birkaç ... PEÇENEKLER

EMEL ESİN
İç Asya göçebe gelenekleri yanında, Batıya göçeden Türk boyları, belki Türkistan ve Türkmenistan bölgelerinde, veya Ural ile Karadenizin kuzey kıyılarında öğrenilmiş yerleşik kültür unsurlarının da taşıyıcı­ları idiler. Bu gibi kültür unsurlarından birkaç misâl verilebilir, ilk ha­tıra gelen yerleşik kültür taşıyıcısı boy belki Peçeneklerdir. Muhtelif Müslüman ve Bizans, kaynaklarından anlaşıldığına göre, Peçenekler M. IX. […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/pecenekler/

#PeçenekHanlığı #EmelEsin #Kenger #PeçenekTürkleri #Peçenekler
Read more
TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI IV – MAHMUD ESAD BOZKURT “Türk tarih-i siyasisi, bizde (halk hükümeti)nin, ...
Media Removed
TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI IV – MAHMUD ESAD BOZKURT “Türk tarih-i siyasisi, bizde (halk hükümeti)nin, yine milletin en sıkı bir murakabesiyle teessüs edilebileceğini gösteriyor. înkılab bu uzun tecrübeler düsturunu ih­mal edemez. Înkılab, milliyet esasatına ve halk hakimiyetine ... TÜRK İHTİLALİNİN DÜSTURLARI IV – MAHMUD ESAD BOZKURT “Türk tarih-i siyasisi, bizde (halk hükümeti)nin, yine milletin en sıkı bir murakabesiyle teessüs edilebileceğini gösteriyor. înkılab bu uzun tecrübeler düsturunu ih­mal edemez. Înkılab, milliyet esasatına ve halk hakimiyetine müstenid yeni bir idare tesisini esas olarak kabul etdi. Ve bunu Türkün demir eliy­le yazdı. Bu çok mühim umdenin noksan kalan ve fakat tam ve ka­mil bir mana […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-ihtilalinin-dusturlari-iv-mahmud-esad-bozkurt/

#Milliyetçilik #MahmudEsadBozkurt #MahmutEsatBozkurt #Türkİhtilali #TürkİhtilalininDüsturları
Read more
ALİ ŞÜKRÜ BEY, TOPAL OSMAN VE “ŞAK”ÇILAR Cihan Oktay Olayın gelişimini ve genel durumu özetlemesi ...
Media Removed
ALİ ŞÜKRÜ BEY, TOPAL OSMAN VE “ŞAK”ÇILAR Cihan Oktay Olayın gelişimini ve genel durumu özetlemesi bakımından Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” eserine başvuracağım: “Riyaset mevkinde Ali Fuat Paşa vardı. Fakat artık reisi dinleyen yoktu. Mebusların hepsi ayaktaydı. Hele kürsünün ... ALİ ŞÜKRÜ BEY, TOPAL OSMAN VE “ŞAK”ÇILAR
Cihan Oktay
Olayın gelişimini ve genel durumu özetlemesi bakımından Şevket Süreyya Aydemir’in “Tek Adam” eserine başvuracağım: “Riyaset mevkinde Ali Fuat Paşa vardı. Fakat artık reisi dinleyen yoktu. Mebusların hepsi ayaktaydı. Hele kürsünün önünde taraflar, artık kontrol edemedikleri bir hiddet ve şiddet seli içindeydiler. Gazi de bu kızgın ve herkesin kendi bildiği gibi bağırıp çağırdığı kalabalığın içindeydi. Reis, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/ali-sukru-bey-topal-osman-ve-sakcilar/

#AtatürkünHayatı #Dosya #Özgeçmişler #AhmetDemirel #AliFuatPaşa #AliŞükrüBey #Giresun #GönüllüAlayıKumandanı #MehmetAltan #MustafaKemal #Paşa #RaufBey #RızaNur #ŞevketSüreyyaAydemir #TanGazetesi #TekAdam #TopalOsmanAğa #Ümit Doğan
Read more
TÜRK TARİHİNDE “ANT” JEAN PAUL ROUX Farklı kişileri birbiriyle birleştiren yemin. Moğollar ...
Media Removed
TÜRK TARİHİNDE “ANT” JEAN PAUL ROUX Farklı kişileri birbiriyle birleştiren yemin. Moğollar döneminde yaygın olarak bilinmektedir. O dönemde anda sözcüğü “yeminli kardeşler” anlamına gelmekteydi. İslâm dinini benimsemiş Türk dünyasında ise, “kan kardeşi” kavramı mevcuttu. ... TÜRK TARİHİNDE “ANT”

JEAN PAUL ROUX
Farklı kişileri birbiriyle birleştiren yemin. Moğollar döneminde yaygın olarak bilinmektedir. O dönemde anda sözcüğü “yeminli kardeşler” anlamına gelmekteydi. İslâm dinini benimsemiş Türk dünyasında ise, “kan kardeşi” kavramı mevcuttu. Ant kurumu Orta Asya’da çok eski olsa gerek, ancak daha sonraki yakın dönemlerden bildiğimiz aşağıdaki ritüellerin, ta o zamanlarda bu kurumun içinde yer alıp […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-tarihinde-ant/

#Gelenekler #Kurultaylar #Töre #Şenlikler #Anda #Ant #JeanPaulRoux #Kankardeşi #Yemin
Read more
Loading...
TÜRK DESTANLARINDA AT KOŞUMLARI Eski Türklerde at, sahip olunan devletin müdafaası için vazgeçilmez ...
Media Removed
TÜRK DESTANLARINDA AT KOŞUMLARI Eski Türklerde at, sahip olunan devletin müdafaası için vazgeçilmez bir araçtır. Bu yüzden de savaş atları diğer atlara göre daha iyi ve sağlam koşumlarla donatılmıştır. Bu koşum takımlarının sağlamlığı atı, savaş sırasında yaralanmalardan ve ölümlerden ... TÜRK DESTANLARINDA AT KOŞUMLARI

Eski Türklerde at, sahip olunan devletin müdafaası için vazgeçilmez bir araçtır. Bu yüzden de savaş atları diğer atlara göre daha iyi ve sağlam koşumlarla donatılmıştır. Bu koşum takımlarının sağlamlığı atı, savaş sırasında yaralanmalardan ve ölümlerden korumaktadır. “Kül-Tigin’in bindiği atlardan birinin zırhına yüzden fazla ok isabet ettiğine dair yazıttaki kayıt, bunun en açık bir delilidir” (Caferoğlu, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-destanlarinda-at-kosumlari/

#Genel #At #eyer #kısmak #kümüldürük #Ölöştöy #otgun
Read more
BİR ÇOCUK NASIL TÜRK MİLLİYETPERVERİ OLUR? ÖMER SEYFETTİN Konuştuğu Türkçeyi sever. Konuştuğu ...
Media Removed
BİR ÇOCUK NASIL TÜRK MİLLİYETPERVERİ OLUR? ÖMER SEYFETTİN Konuştuğu Türkçeyi sever. Konuştuğu lisanı yazar. Ve bu güzel İstanbul Türkçesini herkese öğretmeye çalışır. Dini gibi milliyetini de sever ve mukaddes bilir. Türklüğün aleyhinde bulunanlara karşı Türklüğü müdafaa eder. ... BİR ÇOCUK NASIL TÜRK MİLLİYETPERVERİ OLUR?

ÖMER SEYFETTİN
Konuştuğu Türkçeyi sever. Konuştuğu lisanı yazar. Ve bu güzel İstanbul Türkçesini herkese öğretmeye çalışır. Dini gibi milliyetini de sever ve mukaddes bilir. Türklüğün aleyhinde bulunanlara karşı Türklüğü müdafaa eder. Milliyetine lakırdı söyletmez. Türklüğün dünyadaki milletlerin hepsinden daha necip ve cesur olduğunu hatırdan çıkarmaz. Hangi milletten olursa olsun Türkçe öğrenip Türk milliyetine karışan muhacirlere […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/bir-cocuk-nasil-turk-milliyetperveri-olur/

#Milliyetçilik #ÇocukEğitimi #Milliyetperver #ÖmerSeyfettin #TürkEğitimTarihi #Türkçülük
Read more
Loading...
Barbaros Hayrettin Paşa’nın Fransa’ya Yardımı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, son ...
Media Removed
Barbaros Hayrettin Paşa’nın Fransa’ya Yardımı. Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, son deniz seferine çıkmak üzere 28 Mayıs 1543’te İstanbul’dan ayrılır. Kumanda ettiği Osmanlı Donanması’nda 154 parça gemi vardır. Seferin amacı Fransa’ya yardım etmek, bu devletin imparator ... Barbaros Hayrettin Paşa’nın Fransa’ya Yardımı.
Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa, son deniz seferine çıkmak üzere 28 Mayıs 1543’te İstanbul’dan ayrılır. Kumanda ettiği Osmanlı Donanması’nda 154 parça gemi vardır. Seferin amacı Fransa’ya yardım etmek, bu devletin imparator Şarlken tarafından yutulmasını engellemektir. Barbaros, İtalya ile Sicilya arasındaki Messina Boğazı’nı geçerken, boğazın iki kıyısındaki Messina ve Reggio şehirlerini zapt eder. Napoli ve Roma […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/barbaros-hayrettin-pasanin-fransaya-yardimi/

#TürkDenizcilikTarihi #BarbarosHayreddinPaşa #Estargon #IFrancois #JeanneLaroche #Marsilya #MatrakçıNasuhEfendi #Minyatür #Şarlken #ToulonLimanı #TürkMinyatür
Read more
EFENDİLER! Henüz kurtulmuş değiliz, atılan adımlar, bundan sonra atılması gereken adımların ...
Media Removed
EFENDİLER! Henüz kurtulmuş değiliz, atılan adımlar, bundan sonra atılması gereken adımların başlangıcıdır. İnsan başlangıçtayken sonuca ulaştığını ileri sürerse dünyanın en derin aldanışları içinde kendisini dalmış görür. Biz daha çok adımlar atmak zorundayız. Bu adımlar ... EFENDİLER!
Henüz kurtulmuş değiliz, atılan adımlar, bundan sonra atılması gereken adımların başlangıcıdır. İnsan başlangıçtayken sonuca ulaştığını ileri sürerse dünyanın en
derin aldanışları içinde kendisini dalmış görür. Biz daha çok adımlar atmak zorundayız. Bu adımlar hem çok hızlı, hem de çok uzun olmalıdır. Bundan dolayı bu adımları doğru ve belli
bir yön içinde atabilmek için, kendi kaderimize kendimiz sahip ve hâkim olmak zorundayız.

M. KEMAL ATATÜRK

ATATÜRK'ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDEN SEÇMELER, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2006, S. 204

www.turkcetarih.com

#Atatürk #MKemalAtatürk #TürkçeTarih
Read more
MEŞRUTİYETİN İLÂNI ARİFESİNDE MUSTAFA KEMAL -ALİ FUAT CEBESOY Bir iki gün sonra Mustafa Kemal ...
Media Removed
MEŞRUTİYETİN İLÂNI ARİFESİNDE MUSTAFA KEMAL -ALİ FUAT CEBESOY Bir iki gün sonra Mustafa Kemal de Serez’den dönerek 3. Ordu Müşirliği kurmay heyetindeki görevine başladı. Mustafa Kemal’in, yakından şa­hidi olduğum ve bizzat kendi ağzından dinlediğim Serez seya­hati şöyle başlamış, ... MEŞRUTİYETİN İLÂNI ARİFESİNDE MUSTAFA KEMAL -ALİ FUAT CEBESOY

Bir iki gün sonra Mustafa Kemal de Serez’den dönerek 3. Ordu Müşirliği kurmay heyetindeki görevine başladı. Mustafa Kemal’in, yakından şa­hidi olduğum ve bizzat kendi ağzından dinlediğim Serez seya­hati şöyle başlamış, şöyle bitmişti: Serez mıntakasında bir binbaşı istibdat idaresi aleyhinde beyanatta bulunmuş, Sultan Hamid’e atıp tutmuştu. — Başımızda Sultan Hamid ve onun hafiyelere dayanan idaresi varken, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/mesrutiyetin-ilani-arifesinde-mustafa-kemal-ali-fuat-cebesoy/

#AtatürkünHayatı #AliFuatCebesoy #Atatürk #MustafaKemal #MustafaKemalAtatürk
Read more
AFŞIN’A MEKTUPLAR 4 – NEJDET SANÇAR Sevgili Afşın, Bu sıkıntılı günler içinde, sen, bir karyola ...
Media Removed
AFŞIN’A MEKTUPLAR 4 – NEJDET SANÇAR Sevgili Afşın, Bu sıkıntılı günler içinde, sen, bir karyola ile bir arabaya sahip olmuştun. Karyola bir arkadaşların, araba bir akrabala­rın idi. Her ikisinin içinde de ikişer yavru yatmış, gezdirilmiş ve büyümüştü. İkisi de üniversite bitirmiş ... AFŞIN’A MEKTUPLAR 4 – NEJDET SANÇAR

Sevgili Afşın, Bu sıkıntılı günler içinde, sen, bir karyola ile bir arabaya sahip olmuştun. Karyola bir arkadaşların, araba bir akrabala­rın idi. Her ikisinin içinde de ikişer yavru yatmış, gezdirilmiş ve büyümüştü. İkisi de üniversite bitirmiş bir anneyle bir ba­banın tek yavruları, ancak, bu şekilde karyola ve arabaya sa­hip olabilmişti. Sen, o eski karyolada yatar kalkar […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/afsina-mektuplar-4-nejdet-sancar/

#Genel #Afşın #Afşın'a Mektuplar #ırkçılık #Nejdet Sançar #Turancılık #Türkçülük
Read more
Loading...
DOĞU’DA KÜRTLER, BATI’DA YUNANLILAR İngilizler Asya’da çevirdikleri dolaplar için en çok ...
Media Removed
DOĞU’DA KÜRTLER, BATI’DA YUNANLILAR İngilizler Asya’da çevirdikleri dolaplar için en çok yararlı olabilecek kimseleri. bir insan deposu olan Anadolu’nun Doğu bölgesinden sağladılar. İngilizler de, milliyetçiler de en iyi ve savaşçı askerlerini burada buldular. 1919 yılında ... DOĞU’DA KÜRTLER, BATI’DA YUNANLILAR

İngilizler Asya’da çevirdikleri dolaplar için en çok yararlı olabilecek kimseleri. bir insan deposu olan Anadolu’nun Doğu bölgesinden sağladılar. İngilizler de, milliyetçiler de en iyi ve savaşçı askerlerini burada buldular. 1919 yılında “Times” gazetesinin Anadolu muhabiri, “Doğu’da Kürtler, Batı’da Yunanlılar” diye yazıyor ve şöyle devam ediyordu: “İşte, İngiltere’deki emperyalist parti hükümetinin, Türkiye’yi İngiliz egemenliğini kabul edinceye […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/doguda-kurtler-batida-yunanlilar/

#YabancıKaynaklardaTürkler #Asya #Bağdat #BertheGeorges #BertheGeorgesGaulis #İngilizler #Kürtler #MadameBertheGeorgesGaulis #Ruslar #Times
Read more
TÜRK’ÜN BİRLİK, BERABERLİK BAYRAMI, “HIDIRELLEZ” Hakan Şahin 6 Mayıs günü, Türk’ün “Kara” ...
Media Removed
TÜRK’ÜN BİRLİK, BERABERLİK BAYRAMI, “HIDIRELLEZ” Hakan Şahin 6 Mayıs günü, Türk’ün “Kara” günlerden yeşil günlere kavuştuğu; Hızır ile İlyas’ın buluştuğu gün, “Hıdırellez” günüdür. Ölümsüz kardeşler Hızır denizden, İlyas ise karadan sorumludur. Bu iki kardeş birleşerek hem ... TÜRK’ÜN BİRLİK, BERABERLİK BAYRAMI, “HIDIRELLEZ”

Hakan Şahin
6 Mayıs günü, Türk’ün “Kara” günlerden yeşil günlere kavuştuğu; Hızır ile İlyas’ın buluştuğu gün, “Hıdırellez” günüdür. Ölümsüz kardeşler Hızır denizden, İlyas ise karadan sorumludur. Bu iki kardeş birleşerek hem baharı getirirler hem de darda kalanlara yardım ederler. Türk kültüründe Hıdırellez günü; doğada -özellikle su başında- olmak ve “kut” uyanışına şahit olmak; ölümsüzlük suyunu aramak […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turkun-birlik-beraberlik-bayrami-hidirellez/

#İslamiyetteYaşayanTürkİnançları #Türkİnancı #AliHaydar #Ederlez #Edirlez #Hıdırellez #Hıdırellezdileği #Hıdırellezgünü #Hıdırlez #Hıdrellez #Hızır #İlyas #RuziHızır #RuziKasım #Tepreş #YeşilHızır
Read more
12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ , ZAMAN VE İNSANA HÜKMETMEK 12 Hayvanlı Türk takvimi, toplumdaki bazı ...
Media Removed
12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ , ZAMAN VE İNSANA HÜKMETMEK 12 Hayvanlı Türk takvimi, toplumdaki bazı sosyal ve ekonomik gelişmeler, bunlarla bağlantılı olan etkinlikler sürecinde halkın gözlemleri, elde ettiği pratikler ve yılların süzgecinden geçen değerlendirmelerin bir sonucu olarak ... 12 HAYVANLI TÜRK TAKVİMİ , ZAMAN VE İNSANA HÜKMETMEK 12 Hayvanlı Türk takvimi, toplumdaki bazı sosyal ve ekonomik gelişmeler, bunlarla bağlantılı olan etkinlikler sürecinde halkın gözlemleri, elde ettiği pratikler ve yılların süzgecinden geçen değerlendirmelerin bir sonucu olarak ortaya konmuştur. Bu takvim, her şeyden önce ve her şeyden öte halkın gözlem gücünü, pratik zekâsını, olaylar karşısındaki pratikliğini, değerlendirmelerdeki isabetli tespitlerini ve halk bilgeliğini bize […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/12-hayvanli-turk-takvimi-zaman-ve-insana-hukmetmek/

#TürkEvrenbilimi #12HayvanlıTürkTakvimi #Bengütaş #Kozmoloji #KülTigin #KülTiginBengütaşı #TürkKozmolojisi #Zaman
Read more
Loading...
HATTİLER, HİTİTLER VE GÜNEŞ KURSU Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Türk Tarih Kurumu Üyesi Ankara ...
Media Removed
HATTİLER, HİTİTLER VE GÜNEŞ KURSU Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal Türk Tarih Kurumu Üyesi Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay’ın başkentin Sıhhiye meydanında diktirmekte olduğu “gümüş kursu” çeşitli yorumların yapılmasına yol açtı. Bu konuda birbirine ters düşen bazı demeçler ... HATTİLER, HİTİTLER VE GÜNEŞ KURSU

Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal
Türk Tarih Kurumu Üyesi
Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay’ın başkentin Sıhhiye meydanında diktirmekte olduğu “gümüş kursu” çeşitli yorumların yapılmasına yol açtı. Bu konuda birbirine ters düşen bazı demeçler ve bunların yanı sıra büsbütün ayrı anlam taşıyan eleştirirler konuya güncel bir nitelik kazandırdı. Tartışmalara bir uzmanın katılmasında ve soruna bir […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/hattiler-hititler-ve-gunes-kursu/

#AnadoluUygarlıkları #güneşkursu #hatti #hitit #HititTarihi #OrdProfDrEkremAkurgal
Read more
SAĞLAM ZEMİN – ÖMER SEYFETTİN Bir Alman şâ’ir şi’irlerini Almanca, bir İngiliz İngilizce, bir ...
Media Removed
SAĞLAM ZEMİN – ÖMER SEYFETTİN Bir Alman şâ’ir şi’irlerini Almanca, bir İngiliz İngilizce, bir Rus Rusça yazar, çünkü onun vatanı kendi lisânıdır. Bir heykeltıraş heykelini kendi memleketinde kurar. Çünkü başka yere gitse onun san’atıni anlamazlar. Ve bu san’atkâr vatanın sağlam ... SAĞLAM ZEMİN – ÖMER SEYFETTİN

Bir Alman şâ’ir şi’irlerini Almanca, bir İngiliz İngilizce, bir Rus Rusça yazar, çünkü onun vatanı kendi lisânıdır. Bir heykeltıraş heykelini kendi memleketinde kurar. Çünkü başka yere gitse onun san’atıni anlamazlar. Ve bu san’atkâr vatanın sağlam bir zemini bulup gelecek arsılara hediye etmek istediği abideyi onun üzerinde yükseltir… İşte Türkçe Türk san’atkârları için bir vatan, bir […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/saglam-zemin-omer-seyfettin/

#Türkçe #ÖmerSeyfettin #TürkSözü #TürkSözüDergisi #Türkçe
Read more
TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*? Sadreddin ÇANGA İskilip – 1922, Hukukçu – Gazeteci *Hayat Tarih Mecmuası’nın ...
Media Removed
TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*? Sadreddin ÇANGA İskilip – 1922, Hukukçu – Gazeteci *Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine Sadreddin ÇANGA’nın cevabı Eğitim eksikliği ve din istismarı, vak­tiyle, dünya ölçüsünde egemenlikler kuran ... TÜRKİYE NİÇİN GERİ KALDI*? Sadreddin ÇANGA İskilip – 1922, Hukukçu – Gazeteci *Hayat Tarih Mecmuası’nın 1966 Mart sayısında yayınlanan “Türkiye Niçin Geri Kaldı?” anketine Sadreddin ÇANGA’nın cevabı
Eğitim eksikliği ve din istismarı, vak­tiyle, dünya ölçüsünde egemenlikler kuran Türklerin gerilemesinin başlıca sebepleridir. Eski idarelerin, hatta şiddete varan yasaklamaları ve dini, şahsi çıkarları için bir kaynak sayan sözde din adamlarının manevi baskıları […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turkiye-nicin-geri-kaldi-10/

#Milliyetçilik #HayatTarihMecmuası #SadreddinÇANGA #Türkiye
Read more
Loading...
KIRAATHANELER XIX. yüyılın ikinci yarısında yeni bir tip kahve türedi. Buralarda gazete, mecmua, ...
Media Removed
KIRAATHANELER XIX. yüyılın ikinci yarısında yeni bir tip kahve türedi. Buralarda gazete, mecmua, kitap okunuyor, adına “kıraathane” deniyordu. Özellikle aydın kişilerin devam ettiği yerlerdi buraları. Bilinen ilk kıraathane, bugünkü Beyazıt’ta Reşit Paşa türbesinin karşısında ... KIRAATHANELER

XIX. yüyılın ikinci yarısında yeni bir tip kahve türedi. Buralarda gazete, mecmua, kitap okunuyor, adına “kıraathane” deniyordu. Özellikle aydın kişilerin devam ettiği yerlerdi buraları. Bilinen ilk kıraathane, bugünkü Beyazıt’ta Reşit Paşa türbesinin karşısında açılmıştı. “Sarafim” yahut “Okçularbaşı” adını taşıyordu. Buraya gelenlerin çoğu vakitlerini okumakla geçirirdi. Bilhassa ramazan geceleri, Namık Kemal, Sadullah Ayetullah, Arif Hikmet, Hasan […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/kiraathaneler/

#Genel #Bahçelikahve #Borsa kıraathanesi #Darültaim #Hayat Tarih Mecmuası #Kahvehane #Kemeraltı #Kıraathane #Küllük #Meşrutiyet kıraathanesi #Okçularbaşı #Sarafim
Read more
BAYINDIR KÖYLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ (CAMİ-ÇEŞME ) KİTABELERİ Necat Çetin Kitabeler tarihin ...
Media Removed
BAYINDIR KÖYLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ (CAMİ-ÇEŞME ) KİTABELERİ Necat Çetin Kitabeler tarihin yardımcı bilim dallarından biri olup kitabe bilimine epikrafya denir. Bayındır ilçesinin köylerinde Osmanlı döneminden kalan pek çok eserde Osmanlıca kitabeler bulunmaktadır. Çalışmada ... BAYINDIR KÖYLERİNDEKİ OSMANLI DÖNEMİ (CAMİ-ÇEŞME ) KİTABELERİ

Necat Çetin
Kitabeler tarihin yardımcı bilim dallarından biri olup kitabe bilimine epikrafya denir. Bayındır ilçesinin köylerinde Osmanlı döneminden kalan pek çok eserde Osmanlıca kitabeler bulunmaktadır. Çalışmada Bayındır ilçesinin köy ve merkezde bulunan cami, çeşme kitabeleri kayıt altına alınmıştır. Çünkü bu kitabeler her geçen gün ya kayboluyor, ya da bozulmaktadır. En eski tarihli kitabe H.923 […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/bayindir-koylerindeki-osmanli-donemi-cami-cesme-kitabeleri/

#Osmanlıİmparatorluğu #Bayındır #Cami #Çeşme #Kitabe
Read more
Bir Kaynak Tenkidi Örneği Cihan Oktay Gözümüzle gördüğümüz şeyleri bile, tekrar tekrar irdelemek, ...
Media Removed
Bir Kaynak Tenkidi Örneği Cihan Oktay Gözümüzle gördüğümüz şeyleri bile, tekrar tekrar irdelemek, üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak neden önemlidir? Beni okuduğum kaynakları bile yeniden araştırmaya yönelten duygu nedir? Bir süreye kadar bu imzanın Atatürk’e ait olduğunu ... Bir Kaynak Tenkidi Örneği

Cihan Oktay
Gözümüzle gördüğümüz şeyleri bile, tekrar tekrar irdelemek, üzerinde düşünmek ve araştırma yapmak neden önemlidir? Beni okuduğum kaynakları bile yeniden araştırmaya yönelten duygu nedir? Bir süreye kadar bu imzanın Atatürk’e ait olduğunu düşünüyordum. Hatta 1906 yılına ait bir mektup olması itibariyle Atatürk’ün “Kamâl” ismini 1934 yılından çok daha önce kullandığı ve bu konudaki tartışmalara da farklı […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/bir-kaynak-tenkidi-ornegi/

#Atatürk'ün Hayatı # Devrimleri ve İftiralara Cevaplar #Tarih #Abdeljelil Zaouche #Behdjet Wahby #Mısır Ulusal Partisi #Muhammed Ferid #Mustafa Kamal #Mustafa Kamil #Mustafa Kemal #Mustafa Kemal Atatürk #Pan-İslamist #Panislamizm #Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Read more
TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BÜTÜN ASALETİ VE TARİHİ İLE TANIMAK VE TANITMAK ŞARTTIR… Bir gün Makedonyalı yüzbaşı ...
Media Removed
TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BÜTÜN ASALETİ VE TARİHİ İLE TANIMAK VE TANITMAK ŞARTTIR… Bir gün Makedonyalı yüzbaşı kıt’a çavuşlarından birini bölük komutanı odasına çağırdı. Müfit’le ben de orada idik. Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde ... TÜRKLÜĞÜMÜZÜ BÜTÜN ASALETİ VE TARİHİ İLE TANIMAK VE TANITMAK ŞARTTIR…

Bir gün Makedonyalı yüzbaşı kıt’a çavuşlarından birini bölük komutanı odasına çağırdı. Müfit’le ben de orada idik. Çavuş sağlam yapılı ve yakışıklı bir Türk delikanlısı idi. Yüzbaşı, gencin onurunu kıracak şekilde azarlamaya başladı. Delikanlıdan çok mensup olduğu ırka hücum ediyordu: “Sen nasıl olur da yüce Arap ırkına mensup peygamber efendimizin mübarek soyundan gelen bu çocuklara sert […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turklugumuzu-butun-asaleti-ve-tarihi-ile-tanimak-ve-tanitmak-sarttir/

#AtatürkünHayatı #MustafaKemal #MustafaKemalAtatürk
Read more
TÜRKLERDE ATALAR KÜLTÜ JEAN PAUL ROUX Eski Türklerde gerek ölüler kültü, gerekse atalar kültü ...
Media Removed
TÜRKLERDE ATALAR KÜLTÜ JEAN PAUL ROUX Eski Türklerde gerek ölüler kültü, gerekse atalar kültü mevcuttu. Kimi durumlarda, atalar kültü bir hayvan kültüyle de karışabilirdi; eğer yüceltilen ata bir Hayvan idiyse, bu totemizm anlamına gelmektedir. Biz burada yalnız insan ataları ... TÜRKLERDE ATALAR KÜLTÜ

JEAN PAUL ROUX
Eski Türklerde gerek ölüler kültü, gerekse atalar kültü mevcuttu. Kimi durumlarda, atalar kültü bir hayvan kültüyle de karışabilirdi; eğer yüceltilen ata bir Hayvan idiyse, bu totemizm anlamına gelmektedir. Biz burada yalnız insan ataları inceleyeceğiz. Atalardan söz ediliyorsa eğer, açıkçası bunları ikiye ayırmak gerekmektedir: biri kavmin, imparatorluğun kurucuları olan atalar ya da büyük […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turklerde-atalar-kultu/

#Türkİnancı #TürklerinMaddiKültürVarlıkları #AtalarKültü #Bengütaş #CengizHan #Çin #EbülgâziBahadırHan #İskitler #JeanPaulRoux #Karluklar #Moğollar #Ongun #Thomsen
Read more
AĞAOĞLU AHMET’İN “LİBERAL MUHALİF” GAZETESİ: AKIN (1933) Hakkı Uyar Yrd. Doç. Dr., DEÜ Fen-Edebiyat ...
Media Removed
AĞAOĞLU AHMET’İN “LİBERAL MUHALİF” GAZETESİ: AKIN (1933) Hakkı Uyar Yrd. Doç. Dr., DEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ağaoğlu Ahmet, İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyete kadar geçen süreçte düşünsel düzeyde bazı farklılıklar gösterse de, genel olarak liberalizm ile milliyetçilik/Türkçülük ... AĞAOĞLU AHMET’İN “LİBERAL MUHALİF” GAZETESİ: AKIN (1933)

Hakkı Uyar Yrd. Doç. Dr., DEÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ağaoğlu Ahmet, İkinci Meşrutiyet’ten Cumhuriyete kadar geçen süreçte düşünsel düzeyde bazı farklılıklar gösterse de, genel olarak liberalizm ile milliyetçilik/Türkçülük çizgisini korudu. Ağaoğlu’nun 1930’lu yıllardaki belli başlı etkinlikleri arasında Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF) içinde yer alması, Birinci Türk Tarih Kongresi’ne katılması, Üniversite hocalığı ve bu görevden […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/agaoglu-ahmetin-liberal-muhalif-gazetesi-akin-1933/

#TürkİnkılapTarihi #AhmetAğaoğlu #AkınGazetesi #SerbestCumhuriyetFırkası #Türkçülük
Read more
SÜMERLİLERDE TUFAN TUFAN’DA TÜRKLER – MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ Ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye ...
Media Removed
SÜMERLİLERDE TUFAN TUFAN’DA TÜRKLER – MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ Ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye Çığ, şimdi de Orta Asya kökenli Tufan efsanesinin izini sürüyor. Tufan konusu, şimdiye kadar birçok kez ve birkaç açıdan işlenmiş olmasına rağmen, Çığ konuya, bugüne kadar hiç işlenmemiş ... SÜMERLİLERDE TUFAN TUFAN’DA TÜRKLER – MUAZZEZ İLMİYE ÇIĞ

Ünlü Sümeroloğumuz Muazzez İlmiye Çığ, şimdi de Orta Asya kökenli Tufan efsanesinin izini sürüyor. Tufan konusu, şimdiye kadar birçok kez ve birkaç açıdan işlenmiş olmasına rağmen, Çığ konuya, bugüne kadar hiç işlenmemiş bir açıdan yaklaşıyor. Türklerin Anadolu’ya binlerce yıl önce geldiği tezinden hareket eden yazar, Türklerin Tufan efsanesiyle, Sümerlilerin Tufan destanı arasındaki bağlantıları araştırıyor. Bunun […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/kitap-oneri/sumerlilerde-tufan-tufanda-turkler-muazzez-ilmiye-cig/

#KitapÖnerisi #MuazzezİlmiyeÇIĞ #Sümerler #Sümeroloji #Tufan #TufanEfsanesi
Read more
MAZİYE AİT HATALARIN HAKİKİ SORUMLUSU TÜRK MİLLETİ DEĞİLDİR! M. KEMAL ATATÜRK Ölmüş zannolunan ...
Media Removed
MAZİYE AİT HATALARIN HAKİKİ SORUMLUSU TÜRK MİLLETİ DEĞİLDİR! M. KEMAL ATATÜRK Ölmüş zannolunan millet, mahvolmuş zannolunan bu memleket, yeniden bütün yaşama yeteneğini gösterebilecek bir vaziyet alıyor. Bütün kadınlarıyla, erkekleriyle, ihtiyarlarıyla el ele vererek kendisinin ... MAZİYE AİT HATALARIN HAKİKİ SORUMLUSU TÜRK MİLLETİ DEĞİLDİR!

M. KEMAL ATATÜRK
Ölmüş zannolunan millet, mahvolmuş zannolunan bu memleket, yeniden bütün yaşama yeteneğini gösterebilecek bir vaziyet alıyor. Bütün kadınlarıyla, erkekleriyle, ihtiyarlarıyla el ele vererek kendisinin cihanda mevcut olduğunu, bir kere daha ispat edecek harikalar gösteriyor. İşte o harikaların tabiî neticesi olarak Lozon Konferansı’na davet olunuyoruz. Fakat Efendiler, esasen bizden sorulacak hiçbir hesap yoktur.Maziye ait […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/maziye-ait-hatalarin-hakiki-sorumlusu-turk-milleti-degildir/

#AtatürkünHayatı #Atatürk #MustafaKemal #MustafaKemalAtatürk
Read more
İSTİKLAL HARBİ’NDEN BİR ANI, “KAHRAMAN ÇUKUROVA AHALİSİ” İstiklal Harbi’nde Çukurova Bölgesi’nin ...
Media Removed
İSTİKLAL HARBİ’NDEN BİR ANI, “KAHRAMAN ÇUKUROVA AHALİSİ” İstiklal Harbi’nde Çukurova Bölgesi’nin Sağ Cenah Mıntıka Kumandanı olan Yarbay Şemsettin (rahmetli Tuğbay Salur), bir arkadaşına yazdığı mektubunda, bu bölge halkının metinliğini, vatanseverliğini anlatmış, bu arada ... İSTİKLAL HARBİ’NDEN BİR ANI, “KAHRAMAN ÇUKUROVA AHALİSİ”

İstiklal Harbi’nde Çukurova Bölgesi’nin Sağ Cenah Mıntıka Kumandanı olan Yarbay Şemsettin (rahmetli Tuğbay Salur), bir arkadaşına yazdığı mektubunda, bu bölge halkının metinliğini, vatanseverliğini anlatmış, bu arada Türk kadınlığının cesaret ve kahramanlığını canlandıran örnekler vermiştir. “Orası Çukurova değil, kahramanlar diyarıdır. Bunun ismini bu yolda tashih etmek en doğru bir harekettir. Ben burada bulunduğum müddetçe bu kahramanlara […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/istiklal-harbinden-bir-ani-kahraman-cukurova-ahalisi/

#Kahraman Türk Kadınları #Türk Bağımsızlık Savaşı (Milli Mücadele) #Adana #Belenkeşlikli Hacı İshak Ağa #Çukurova #Çukurova Bölgesi #Hacı İshak Ağa #İstiklal Savaşı #Milli Mücadele #Tarsus #Tarsus Bağlar Muharebesi #Yarbay Şemsettin
Read more
SALNAMECİLİK VE SEYAHATNÂMECİLİKTE OZAN TİPİ: EVLİYÂ ÇELEBİ Rafael Hüseynov Azerbaycan Millî ...
Media Removed
SALNAMECİLİK VE SEYAHATNÂMECİLİKTE OZAN TİPİ: EVLİYÂ ÇELEBİ Rafael Hüseynov Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (Bakü) Bitmez ömrünün dördüncü yüzyılını tamamlayarak diriliğinin beşınci asrına başlayan Evliyâ Çelebi, sadece böyük irs yaratmış dedelerimizden biri gibi değil, ... SALNAMECİLİK VE SEYAHATNÂMECİLİKTE OZAN TİPİ: EVLİYÂ ÇELEBİ

Rafael Hüseynov Azerbaycan Millî İlimler Akademisi (Bakü) Bitmez ömrünün dördüncü yüzyılını tamamlayarak diriliğinin beşınci asrına başlayan Evliyâ Çelebi, sadece böyük irs yaratmış dedelerimizden biri gibi değil, aynı zamanda çağdaşımız olarak addedilmelidir düşüncesindeyim. Onun hiçbir zaman okursuz kalmamış ve kalmayacak 10 ciltlik Seyahatnâme’sinin ilk baskısı 1896’da – XIX. yüzyılda başlamış, 1938’de – XX. yüzyılda tamamlanmıştı, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/salnamecilik-ve-seyahatnamecilikte-ozan-tipi-evliya-celebi/

#Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922 #Evliya Çelebi #Evliya Çelebi Seyahatnamesi #Salname #Seyahatname #Seyyah
Read more
Belgrad Antlaşması 1739’da Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve Rusya ile yaptığı iki ayrı barış ...
Media Removed
Belgrad Antlaşması 1739’da Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve Rusya ile yaptığı iki ayrı barış antlaşması. Rusların, 1736’da Orkapı’yı teslim alarak Kırım’ı talan etmeleri ve Bahçesaray’ı yakmaları üzerine Osmanlı Devleti harekete geçti. Ancak, Osmanlı Devletinin, Rusya cephesinde ... Belgrad Antlaşması

1739’da Osmanlı Devleti’nin, Avusturya ve Rusya ile yaptığı iki ayrı barış antlaşması. Rusların, 1736’da Orkapı’yı teslim alarak Kırım’ı talan etmeleri ve Bahçesaray’ı yakmaları üzerine Osmanlı Devleti harekete geçti. Ancak, Osmanlı Devletinin, Rusya cephesinde kazandığı başarılar üzerine, Avusturya da üç koldan Osmanlı topraklarına girdi. Böylece iki cephede çarpışmak zorunda kalan Osmanlı […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/belgrad-antlasmasi/

#Antlaşmalar # Konferanslar # Kongreler # Genelgeler #Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922 #Tarih #Abdipaşazade Ali Paşa #Avusturya #Bahçesaray #Belgrad Antlaşması #Hafız Ahmed Paşa #İvaz Mehmed Paşa #Kırım #Orkapı #Osmanlı Devleti #Rusya #Yeğen Mehmed Paşa
Read more
ATATÜRK VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Kurtuluş Savaşı yıllarında babasını, ailesini savaşlarda ...
Media Removed
ATATÜRK VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU Kurtuluş Savaşı yıllarında babasını, ailesini savaşlarda kaybetmiş yetim çocuklara sahip çıkan Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu’nu (Himayei Etfal Cemiyeti) 1921 yılında kurmuş ve kurumun koruyuculuğunu yapmıştır. Atatürk, çocukları toplumun ... ATATÜRK VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU

Kurtuluş Savaşı yıllarında babasını, ailesini savaşlarda kaybetmiş yetim çocuklara sahip çıkan Atatürk, Çocuk Esirgeme Kurumu’nu (Himayei Etfal Cemiyeti) 1921 yılında kurmuş ve kurumun koruyuculuğunu yapmıştır. Atatürk, çocukları toplumun en değerli varlığı olarak görmüş ve her zaman çocuklara gerekli özenin gösterilmesini istemiştir. Bu doğrultuda Çocuk Esirgeme Kurumuna halkın gerekli yardımı yapması hususunu bir konuşmasında şöyle belirtmiştir: […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/ataturk-ve-cocuk-esirgeme-kurumu/

#Atatürk'ün Hayatı # Devrimleri ve İftiralara Cevaplar #23 Nisan #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı #Atatürk #Çocuk Esirgeme Kurumu #Himayei Etfal Cemiyeti #Mustafa Kemal #Mustafa Kemal Atatürk
Read more
KİM MİLLİ KAHRAMANDIR? H. NİHAL ATSIZ Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman ...
Media Removed
KİM MİLLİ KAHRAMANDIR? H. NİHAL ATSIZ Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir. ... KİM MİLLİ KAHRAMANDIR?

H. NİHAL ATSIZ
Kahramanlar tarihin her çağında saygı görmüş; her zaman her yerde kahramanlar yetişmiştir. Kahramanlık insan erdemlerinin en yücesidir. Milletlerin de kahramanları sayısınca itibar kazandığı ve dayanıklı olduğu bilinen gerçeklerdendir. Fakat sadece “kahraman” olmakla “milli kahraman” olmak arasında fark vardır. “Milli kahraman”, tesirini daha büyük çapta gösteren, gelecek yüzyıllara da kumanda eden, unutulmaz izler […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/kim-milli-kahramandir/

#Milliyetçilik #Atatürk #Atsız #H. Nihal Atsız #Kazım Karabekir Paşa #Kürşad #Lenin #Mareşal Fevzi Çakmak #Mete Han #Mustafa Kemal #Mustafa Kemal Atatürk #Nihal Atsız #Stalin
Read more
Türk’ün Aşkı, “Tac Mahal” ŞAH CİHAN’IN SECERESİ Şah Cihan, atası ve hanedanın kurucusu Babür ...
Media Removed
Türk’ün Aşkı, “Tac Mahal” ŞAH CİHAN’IN SECERESİ Şah Cihan, atası ve hanedanın kurucusu Babür Şah tarafından Timur’un, anne tarafından ise Cuci Han kanalı ile Cengiz Han’ın torunudur. Yıllarca mirasçılarından olduğu Timur İmparatorluğu’nu yeniden kurmaya çalışmış, Maveraünnehir’e ... Türk’ün Aşkı, “Tac Mahal”

ŞAH CİHAN’IN SECERESİ
Şah Cihan, atası ve hanedanın kurucusu Babür Şah tarafından Timur’un, anne tarafından ise Cuci Han kanalı ile Cengiz Han’ın torunudur. Yıllarca mirasçılarından olduğu Timur İmparatorluğu’nu yeniden kurmaya çalışmış, Maveraünnehir’e defalarca seferler düzenlemiştir. Büyük atası Timur’un hayallerinin kenti Semerkant’ı üç kez geri almış, ancak kaybetmiştir. Hindistan’a sefer düzenlemiş, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turkun-aski-tac-mahal/

#Hint-Türk İmparatorluğu(Babür) 1526 – 1858 #Mümtaz Mahal #Şah Cihan #Tac Mahal
Read more
Huzurunda “Türk” Sözü Titrenerek Söylenen Atamız, Erke Han… Hakan Şahin Tarihimizde Türk’e ...
Media Removed
Huzurunda “Türk” Sözü Titrenerek Söylenen Atamız, Erke Han… Hakan Şahin Tarihimizde Türk’e lider olmak için savaşçılık ve yöneticilik vasıfları yeterli değildi. Türk Hakanı birçok çok beceri ve üstün vasıflara sahip olan insan demekti. Bunun en güzel ve az bilinen örneklerinden ... Huzurunda “Türk” Sözü Titrenerek Söylenen Atamız, Erke Han…

Hakan Şahin
Tarihimizde Türk’e lider olmak için savaşçılık ve yöneticilik vasıfları yeterli değildi. Türk Hakanı birçok çok beceri ve üstün vasıflara sahip olan insan demekti. Bunun en güzel ve az bilinen örneklerinden biri; eğitimci, filozof, şair, başarılı bir komutan ve yönetici olan atamız “Erke Han”. Erke Han Kuşan Hanlığı’nı yirmi üç yıl boyunca yönetirken sadece sınırlarını genişletmek […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/huzurunda-turk-sozu-titrenerek-soylenen-atamiz-erke-han/

#Kuş Hanlar (Kuşanlar) 1yy-4yy #Bozkurt #Budizm #Erke Han #Gökbörü #Kuşan Hanlığı #Lamaizm #Tengri #Türk Kültürü
Read more
KIRIM İÇİN – M. KAHRAMAN Ah! Ey yeş�il ada, ey ana yurdu! Parçalarken seni ş�imâlin kurdu, Nerde, ...
Media Removed
KIRIM İÇİN – M. KAHRAMAN Ah! Ey yeş�il ada, ey ana yurdu! Parçalarken seni ş�imâlin kurdu, Nerde, yok mu bu gün bir Alt�ınordu; �İmdâd�ına ko�şsun, isterim, hani? Benzetirim seni saçı�lan âha Kudurgan dalgalı� Bahr-ı� Siyâha; Öksüzsün, esirsin deyip �imâle �İnliyorsun fakat dinleyen ... KIRIM İÇİN – M. KAHRAMAN

Ah! Ey yeş�il ada, ey ana yurdu! Parçalarken seni ş�imâlin kurdu, Nerde, yok mu bu gün bir Alt�ınordu; �İmdâd�ına ko�şsun, isterim, hani? Benzetirim seni saçı�lan âha Kudurgan dalgalı� Bahr-ı� Siyâha; Öksüzsün, esirsin deyip �imâle �İnliyorsun fakat dinleyen hani? Altı�n destanlı� günlerin vard�ı Güneş�in bir melek gibi dol�ardı� Lâkin zulümlerle saçı�n a�ğard�ı Menkı�beni yazı�p söyleyen hani? […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/kirim-icin-m-kahraman/

#Dosya #Kırım Özerk Cumhuriyeti 1991 (Rusya) #Roman # Öykü # Mesnevi # Şiir #Kırım #Kırım Soykırımı #Kırım Sürgünü #Kırım Tatar Milli Hareketi #Kırım Tatar Türkleri
Read more
I.Göktürk Hakanlığı Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay Dağları’nın doğu eteklerinde ...
Media Removed
I.Göktürk Hakanlığı Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay Dağları’nın doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) ananevî sanatları demircilikle uğraştıkları ve Juan-juan devletine silah imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman ... I.Göktürk Hakanlığı Göktürklerin 6. yüzyılın ilk yarısında Altay Dağları’nın doğu eteklerinde ve maden istihsal edilen yakın bölgelerde (Yarkent, Kaşgar, Kuça vb.) ananevî sanatları demircilikle uğraştıkları ve Juan-juan devletine silah imal ettikleri biliniyor. Fakat o zaman dahi dağınık idiler. Chou-shu’ya (Çin yıllığı, 557-581) göre, Gök-Türk devletinin kurucusu olan Bumin’in (Çince’de, Tu-men) atası A-hien, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/i-gokturk-hakanligi/

#Ak Hun İmparatorluğu (Eftalitler) 420 – 562 #Asya Medeniyeti #Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743 #Kültür Sanat # Medeniyet ve Fikir #Tarih #Yabancı Kaynaklarda Türkler #Ak Hunlar #Altay Dağları #Çin #Göktürk İmparatorluğu #I.Göktürk Hakanlığı #İskitçe #Sasanî başkenti Meda #Sasanî-Bizans mücadelesi #Türk-zade #Yabgu
Read more
ATIN DUL BIRAKILMASI “AT TULDAV” Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ...
Media Removed
ATIN DUL BIRAKILMASI “AT TULDAV” Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkler arasında çok yaygın olan yas alametlerinden biri de, ölünün hayatta iken bindiği atın kuyruğunun kesilmesidir. At kuyruğu, Türkler arasında evde, otağda, atın ... ATIN DUL BIRAKILMASI “AT TULDAV”

Yrd. Doç. Dr. Fatih ÜNAL
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Türkler arasında çok yaygın olan yas alametlerinden biri de, ölünün hayatta iken bindiği atın kuyruğunun kesilmesidir. At kuyruğu, Türkler arasında evde, otağda, atın boynunda, mezarda, başta, savaşta ise yiğidin mızrağında semboldü. Yiğidin atı, onun en yakın bir eşi gibi görülüyordu. Eri ölen […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/atin-dul-birakilmasi-at-tuldav/

#Genel #Akboz #Alparslan #At #At Tuldav #Bamsı Beyrek #Çağatayca #Dede Korkut #Dullama #Dullama (At Kuyruğunun Kesilmesi) #II. Murad #Kazak Türkleri #Oğuzlar #Pazırık #Sultan Tuğrul #Tiyan-şan Kırgızları
Read more
TORBALI’DA EŞKİYALIK YAPANLARIN ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLMESİNE DAİR 1925 YILINA ...
Media Removed
TORBALI’DA EŞKİYALIK YAPANLARIN ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLMESİNE DAİR 1925 YILINA AİT BİR BAKANLAR KURULU KARARI Necat Çetin Eşkıyalık genelde silâhla yahut başka bir şekilde zor kullanarak yol kesip veya baskın yapıp mala ve cana tecavüz, kamu düzenini ve asayişi ihlâl ... TORBALI’DA EŞKİYALIK YAPANLARIN ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLMESİNE DAİR 1925 YILINA AİT BİR BAKANLAR KURULU KARARI

Necat Çetin
Eşkıyalık genelde silâhla yahut başka bir şekilde zor kullanarak yol kesip veya baskın yapıp mala ve cana tecavüz, kamu düzenini ve asayişi ihlâl olarak anlaşılır. Eşkıyalık, genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük mesele olarak görülüyordu. Nitekim uzun süren savaşlar sonrası devlet otoritesinin zayıfladığı bu dönemde eşkıyalık önü alınmaz bir biçimde çoğalmış ve yayılmıştı. Bu […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/torbalida-eskiyalik-yapanlarin-ankara-istiklal-mahkemesine-sevk-edilmesine-dair-1925-yilina-ait-bir-bakanlar-kurulu-karari/

#Atatürk'ün Hayatı # Devrimleri ve İftiralara Cevaplar #Atatürk #istiklal mahkemeleri #İzâle-i Şekāvet Kanunu #Mustafa Kemal #Mustafa Kemal Atatürk #Takrir-i Sükun Kanunu #Torbalı
Read more
ORTA ASYA SAKA KABİLELERİ Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te hüküm sürdü) kendi ...
Media Removed
ORTA ASYA SAKA KABİLELERİ Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te hüküm sürdü) kendi yazıtlarında Farsların hâkimiyeti altında olan bir Orta Asya Saka kabileler birliğinden daha bahsetmektedirler. Bunlar, Saka­Haumavarga, yani Haoma’ya tapan Sakalar idi. Ahameniş ... ORTA ASYA SAKA KABİLELERİ

Darius ve onun mirasçısı Serhas (M. Ö. 486–484’te hüküm sürdü) kendi yazıtlarında Farsların hâkimiyeti altında olan bir Orta Asya Saka kabileler birliğinden daha bahsetmektedirler. Bunlar, Saka­Haumavarga, yani Haoma’ya tapan Sakalar idi. Ahameniş yazıtların­da “Saka” adı tek başına kullanıldığında “Saka­ Haumavargalar” kastedilmektedir. Serhas’ın Persepolis’teki yazıtında Saka­Tigrahauda ve Saka Haumavargaların yanı sıra Ahamenişlere bağlı halklar arasında Babilli Berossus’un […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/orta-asya-saka-kabileleri/

#ÖnTürkDevletleri #AhamenişYazıtları #Heredot #İskit #Massagetler #Persler #Saka
Read more
Atatürk’ün 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda Yaptığı Konuşmadan Bir Bölüm Atatürk 20 Mart ...
Media Removed
Atatürk’ün 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda Yaptığı Konuşmadan Bir Bölüm Atatürk 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda gençlerle yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir: “Bir milletin namuslu bir varlık, saygıya değer bir yeri olması için, o milletin yalnız bilgin ve teknikçi ... Atatürk’ün 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda Yaptığı Konuşmadan Bir Bölüm

Atatürk 20 Mart 1923 günü Konya Türk Ocağı’nda gençlerle yaptığı bir konuşmada şunları söylemiştir: “Bir milletin namuslu bir varlık, saygıya değer bir yeri olması için, o milletin yalnız bilgin ve teknikçi olması yeterli değildir. Her bilimin, her şeyin üzerinde bir hassaya sahip olması lâzımdır ki, o da o milletin belirli ve olumlu bir yapıya sahip olmasıdır. Böyle bir seviyeye sahip […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/ataturk-20-mart-1923-gunu-konya-turk-ocaginda-yaptigi-konusmadan-bir-bolum/

#AtatürkünHayatı #Atatürk #TürkOcağı #TürkOcakları
Read more
AMERİKAN HALKININ VE ORDUSUNUN “KIZILDERİLİ SOYKIRIMI” 39. ABD Kongresi’nin 2. oturum Senatör ...
Media Removed
AMERİKAN HALKININ VE ORDUSUNUN “KIZILDERİLİ SOYKIRIMI” 39. ABD Kongresi’nin 2. oturum Senatör raporunda adı geçen Robert Bent’in ifadesi: “Kendilerini bağışlatmak için yalvaranların bile hepsini askerler vurdular. Bacağından aldığı yarayla yerde yatan bir kadına takıldı gözüm, ... AMERİKAN HALKININ VE ORDUSUNUN “KIZILDERİLİ SOYKIRIMI”

39. ABD Kongresi’nin 2. oturum Senatör raporunda adı geçen Robert Bent’in ifadesi: “Kendilerini bağışlatmak için yalvaranların bile hepsini askerler vurdular. Bacağından aldığı yarayla yerde yatan bir kadına takıldı gözüm, askerlerden biri kılıcını çekti ve kadının yanına geldi. Kadın kendini korumak için kolunu kaldırdı, asker kılıcıyla bu kolu kopardı. Bu kez öbür kolunu kaldırdı, asker onu […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/amerikan-halkinin-ve-ordusunun-kizilderili-soykirimi/

#AntikÇağUygarlıkları #KızılderilSoykırımı #KızılderiliTarihi #Kızılderililer #KızılderililerveTürkler #OrdProfRehaOğuzTürkkan
Read more
RESMİ BELGELERE GÖRE SİVRİHİSAR ŞEHİTLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKİ İNCELEME (OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN ...
Media Removed
RESMİ BELGELERE GÖRE SİVRİHİSAR ŞEHİTLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKİ İNCELEME (OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN KORE SAVAŞI DAHİL) Necat Çetin Milli Savunma Bakanlığının resmi belgelere göre Eskişehir ilinden Kırım Savaşından Kıbrıs Barış Harekatı dahil toplam 1569 kişinin şehit kaydı vardır. ... RESMİ BELGELERE GÖRE SİVRİHİSAR ŞEHİTLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKİ İNCELEME (OSMANLI-RUS SAVAŞINDAN KORE SAVAŞI DAHİL)

Necat Çetin
Milli Savunma Bakanlığının resmi belgelere göre Eskişehir ilinden Kırım Savaşından Kıbrıs Barış Harekatı dahil toplam 1569 kişinin şehit kaydı vardır. Bunlardan 297 kişisi Sivrihisar ilçesindendir. Kayıtlara göre Osmanlı- Rus Savaşı:1, Görev şehitleri:1, İç güvenlik:1, Trablusgarp Savaşı: 1, Balkan Savaşında:2, I.Dünya Savaşı:259, İstiklal Savaşı:30 ve Kore Savaşı:2 kişi şeklindedir. I.Dünya Savaşı Arabistan cephesinde:2, Çanakkale […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/resmi-belgelere-gore-sivrihisar-sehitleri-uzerine-istatistiki-inceleme-osmanli-rus-savasindan-kore-savasi-dahil/

#Osmanlı İmparatorluğu 1299 – 1922 #Türk Bağımsızlık Savaşı (Milli Mücadele) #Eskişehir #I. Dünya Savaşı #İstiklal Savaşı #Şehit #Sivrihisar
Read more
“İSTİHBARAT MİLLİ MÜCADELENİN TEMELİDİR.” ÜMİT DOĞAN Genelkurmay arşivinden aldığım bu fotoğrafta ...
Media Removed
“İSTİHBARAT MİLLİ MÜCADELENİN TEMELİDİR.” ÜMİT DOĞAN Genelkurmay arşivinden aldığım bu fotoğrafta eşkalleri açıkça görülen iki suikastçi, İstanbul’da İngiliz İstihbarat şefi Ermeni asıllı Pandikyan’a başvurup, kendilerini başkanın gönderdiğini söyleyerek Anadolu’ya geçmek ... “İSTİHBARAT MİLLİ MÜCADELENİN TEMELİDİR.” ÜMİT DOĞAN

Genelkurmay arşivinden aldığım bu fotoğrafta eşkalleri açıkça görülen iki suikastçi, İstanbul’da İngiliz İstihbarat şefi Ermeni asıllı Pandikyan’a başvurup, kendilerini başkanın gönderdiğini söyleyerek Anadolu’ya geçmek için yardım talep ettiler. Pandikyandan gerekli evrakları aldıktan sonra sahte nüfus cüzdanları alarak Halil ve Osman adında milli mücadeleye katılmak isteyen iki vatansever hüviyetinde Anadolu’ya geçtiler. Hedefleri düşman hesabına casusluk yapmak, […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/istihbarat-milli-mucadelenin-temelidir-umit-dogan/

#TürkBağımsızlıkSavaşı #Atatürk #FevziPaşa #MilliMücadele #MustafaKemal #MustafaKemalAtatürk #Pandikyan #PandikyanEfendi
Read more
BABAM, MUSTAFA KEMAL’İ KENDİ EVLADI GİBİ SEVERDİ. ALİ FUAT CEBESOY Babam, Mustafa Kemal’i ...
Media Removed
BABAM, MUSTAFA KEMAL’İ KENDİ EVLADI GİBİ SEVERDİ. ALİ FUAT CEBESOY Babam, Mustafa Kemal’i sever ve bizlerden ayırd etmezdi. Bu sevgi, babam ölünceye kadar sarsılmadan devam etmiştir. Onu genç yaşında tanımış ol­maktan iftihar duyduğunu her vesile ile söylerdi. Birinci Dünya Savaşı’nda ... BABAM, MUSTAFA KEMAL’İ KENDİ EVLADI GİBİ SEVERDİ.
ALİ FUAT CEBESOY

Babam, Mustafa Kemal’i sever ve bizlerden ayırd etmezdi. Bu sevgi, babam ölünceye kadar sarsılmadan devam etmiştir. Onu genç yaşında tanımış ol­maktan iftihar duyduğunu her vesile ile söylerdi. Birinci Dünya Savaşı’nda Mustafa Kemal’in yaptığı Çanakkale Savaşları’nı çok yakından izlemiş, ben Filistin Cephesi’nde iken İstanbul’dan yazdığı bir mektupta: «Mustafa Kemal, büyük bir asker olduğunu ispat etmiştir.» Diye […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/babam-mustafa-kemali-kendi-evladi-gibi-severdi-ali-fuat-cebesoy/

#AtatürkünHayatı #Devrimleri #AliFuadCebesoy #Atatürk #İsmailFazılPaşa #MustafaKemal #MustafaKemalAtatürk
Read more
TÜRK AT DAMGALARI Damga, Türklerin boylarını ifade eden sembollerdir. Türklerin mevsim göçleri ...
Media Removed
TÜRK AT DAMGALARI Damga, Türklerin boylarını ifade eden sembollerdir. Türklerin mevsim göçleri sırasında sürülerin birbirine karışmaması için her boy, kendi hayvanlarına kendi damgalarını vurmuşlardır. Daha sonraları bu damgalar devlet sembolleri haline gelerek Türk hanedanlarının ... TÜRK AT DAMGALARI

Damga, Türklerin boylarını ifade eden sembollerdir. Türklerin mevsim göçleri sırasında sürülerin birbirine karışmaması için her boy, kendi hayvanlarına kendi damgalarını vurmuşlardır. Daha sonraları bu damgalar devlet sembolleri haline gelerek Türk hanedanlarının aile alâmeti olarak kullanılmıştır. Kaşgarlı Mahmud, Reşidüddin ve Yazıcıoğlu’nun eserlerinde Oğuzların 24 olan boyunun her birinin sahip olduğu damgalar hakkında bilgi vardır. Bu damgalar […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-at-damgalari/

#Genel #AtDamgası #Damga #TürkAtı
Read more
TÜRK MİTOLOJİSİNDE “UMAY” JEAN PAUL ROUX Eski Türk panteonunda yer alan, çok iyi tanıdığımız ...
Media Removed
TÜRK MİTOLOJİSİNDE “UMAY” JEAN PAUL ROUX Eski Türk panteonunda yer alan, çok iyi tanıdığımız az sayıdaki tanrıdan (Tanrılar) biridir. Bu sözcüğü zikreden Kâşgarlı Mahmud, onu “plasenta” olarak tercüme etmektedir. Nitekim umay, gerçekten böyle bir işlevi yerine getir- mektedir. ... TÜRK MİTOLOJİSİNDE “UMAY”

JEAN PAUL ROUX
Eski Türk panteonunda yer alan, çok iyi tanıdığımız az sayıdaki tanrıdan (Tanrılar) biridir. Bu sözcüğü zikreden Kâşgarlı Mahmud, onu “plasenta” olarak tercüme etmektedir. Nitekim umay, gerçekten böyle bir işlevi yerine getir- mektedir. Plasenta ile yakın ilişki içindedir; yeni doğmuş olanları korumakta ve belki de bir doğurganlık tanrıçasının, hatta bir ana tanrıçanın işlevini […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/turk-mitolojisinde-umay/

#TürkMitolojisi #JeanPaulRoux #KaşgarlıMahmud #Kıpçaklar #KültiginYazıtı #Tonyukukyazıtı #Turfan #TürkMitolojisi #UlanBatoryazıtı #Umay #UmayAna
Read more
ETRÜSKLER TÜRKİSTAN’DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR! “Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan ...
Media Removed
ETRÜSKLER TÜRKİSTAN’DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR! “Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan (Orta Asya’dan) Anadoluya geldiler. Üçüncü bin yılın sonlarına doğru buralara gelip, Kara­deniz’in şark sahiline çekilmişlerdir. Aşağı yukarı ikinci binin başlarında, yani Hititler’in ... ETRÜSKLER TÜRKİSTAN’DAN ANADOLUYA GELMİŞTİR! “Meçhul sebepler dolayısıyle, Etrüskler bura­dan (Orta Asya’dan) Anadoluya geldiler. Üçüncü bin yılın sonlarına doğru buralara gelip, Kara­deniz’in şark sahiline çekilmişlerdir. Aşağı yukarı ikinci binin başlarında, yani Hititler’in Anadoluya girmeleri dolayısıyle husule gelen, o vakitki kavim­ler göçü yüzünden olsa gerek, Etrüskler bir az gar­ba, takriben bugünkü Samsun civarına gelmişlerdir. Bir iki yüzyıl sonra, yeni hadiseler Etrüskleri […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/etruskler-turkistandan-anadoluya-gelmistir/

#AntikÇağUygarlıkları #AdileAyda #EtrüskTarihi #Etrüskler #Hititler #IITürkTarihiKongresi #WilhelmBrandenstein
Read more
İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI EMEL ESİN İstanbul Resim sanatı bakımından ...
Media Removed
İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI EMEL ESİN İstanbul Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu arkeoloji meydana çıkardı. Bununla beraber bazı araştırıcılara göre, Orta Asya sanatı mütecanis değildir ... İSLAMİYETTEN EVVEL ORTA ASYA TÜRK RESİM SANATI

EMEL ESİN
İstanbul
Resim sanatı bakımından İslamiyetten evvelki Orta Asya’nın dünyanın en zengin bölgelerinden biri olduğunu arkeoloji meydana çıkardı. Bununla beraber bazı araştırıcılara göre, Orta Asya sanatı mütecanis değildir ve ancak kervan yolları ile müstevli orduların geçtiği sâhalarda gelişmiştir. Başka sanat tarihçileri ise şöyle demektedir: uslûb ve ikonografi açısından hususiyetler arz eden bir […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/islamiyetten-evvel-orta-asya-turk-resim-sanati/

#Chao Hun Devleti 304-352 #Doğu-Batı:582-630 #Göktürk İmparatorluğu-Türük Bil 552-743 #Karluk Devleti 766 - 1215(Üç Oğuz-Üç Boy) #On-Ok'lar #Türgiş #Türkeş Devleti 699 – 766 #Sanat Tarihi #Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557) #Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 - 1368 #Türk Kültürü #Uygur Devleti 744 – 840 #Börk #Budist Türkler #Budist Uygur Rahipleri #Çekrek (At Biniş Kıyafeti) #Emel Esin #Göktürk Alfabesi #Göktürkler #Kül Tigin #Mani Dini #Maniheizm #Soğd #Tang Hanedanlığı #Toharistan #Tölös (Töles) Boyları #Uygurlar #Varahşa Sarayı
Read more
ARAB BEGLERİNÜN NE BEGLİGİ OLA, NE ERLİGİ NE GENE-Ü MALI OLA, NE İKLİMİ OLA EFRASİYAB (ALP ER TUNGA) ...
Media Removed
ARAB BEGLERİNÜN NE BEGLİGİ OLA, NE ERLİGİ NE GENE-Ü MALI OLA, NE İKLİMİ OLA EFRASİYAB (ALP ER TUNGA) “Men şol tavşancılam ki Süleyman-ı zeman degül, hüdhüd degül, cihanın şahinleri benim elimde turna gibidir. Ya şöyle deryayam ki şahlar katumda topraktan kem durur. Ça-kerüm, zebunum ... ARAB BEGLERİNÜN NE BEGLİGİ OLA, NE ERLİGİ NE GENE-Ü MALI OLA, NE İKLİMİ OLA

EFRASİYAB (ALP ER TUNGA) “Men şol tavşancılam ki Süleyman-ı zeman degül, hüdhüd degül, cihanın şahinleri benim elimde turna gibidir. Ya şöyle deryayam ki şahlar katumda topraktan kem durur. Ça-kerüm, zebunum Zal ile Rüstem durur. Hiç kimse ılduz ile beraber dirilmez ve ya gökten alçak olduğuna ar kılmaz. Güneşin nurunu günülemek olmaz. Bunun gibi beyhude söz […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/arab-beglerinun-ne-begligi-ola-ne-erligi-ne-gene-u-mali-ola-ne-iklimi-ola/

#Destanlar #AlpErTonga #AlpErTunga #Arab #Arap #Efrasiyab #İran #Rüstem #Turan
Read more
TÜRK GENCİ! Yurdunda mekteplerin açılmasını, yolların yapılmasını, fabrika bacalarının tütmesini ...
Media Removed
TÜRK GENCİ! Yurdunda mekteplerin açılmasını, yolların yapılmasını, fabrika bacalarının tütmesini devletten bekliyebilirsin! Fakat büyük ölülerine hürmet merasimini yapmak icap etti mi devlet senin gerinde kalmalıdır. Her yıl muntazam bir kütle halinde İstanbuldan kalkıp yaya ... TÜRK GENCİ!
Yurdunda mekteplerin açılmasını, yolların yapılmasını, fabrika bacalarının tütmesini devletten bekliyebilirsin! Fakat büyük ölülerine hürmet merasimini yapmak icap etti mi devlet senin gerinde kalmalıdır. Her yıl muntazam bir kütle halinde İstanbuldan kalkıp yaya olarak Çanakkaleye gitsen, kanlı boğuşma sahalarını gezsen ve orada mertlik dersi alsan nasıl olur?

H. NİHAL ATSIZ
Atsız Mecmua, 1932, Sayı: 17

www.turkcetarih.com

#Atsız #HNihalAtsız #Çanakkale #TürkçeTarih
Read more
VATAN YAHUT SİLİSTRE PİYESİNİ İZLERKEN – ALİ FUAT CEBESOY Manastır’a döndük. Şehrin methaline ...
Media Removed
VATAN YAHUT SİLİSTRE PİYESİNİ İZLERKEN – ALİ FUAT CEBESOY Manastır’a döndük. Şehrin methaline geldiğimiz zaman orada bulunan bir mesirede vaktin geç olmasına rağmen Harp Okulu talebelerinin açık havada büyük yatan şa­iri Namık Kemal’in «Vatan veya Silistire» yi oynadıklarım gördük. ... VATAN YAHUT SİLİSTRE PİYESİNİ İZLERKEN – ALİ FUAT CEBESOY

Manastır’a döndük. Şehrin methaline geldiğimiz zaman orada bulunan bir mesirede vaktin geç olmasına rağmen Harp Okulu talebelerinin açık havada büyük yatan şa­iri Namık Kemal’in «Vatan veya Silistire» yi oynadıklarım gördük. Atlarımızdan inerek oyunu büyük heyecanla seyret­tik. Talebe efendilerden birinin temsilin son sahnesinde: Yâre nişandır tenine erlerin Mevt ise son rütbesidir askerin Altı da bir üstü […] Devamını okumak için: https://turkcetarih.com/vatan-yahut-silistre-piyesini-izlerken-ali-fuat-cebesoy/

#Atatürk'ün Hayatı # Devrimleri ve İftiralara Cevaplar #Ali Fuat Cebesoy #Atatürk #Mustafa Kemal #Mustafa Kemal Atatürk #Namık Kemal #Vatan yahut Silistre
Read more

Loading...