Loading Content...

Allahin.kelamlari

Loading...


allahin.kelamlari

Qurani Kərim

Followers: 3,203
Following: 2,157
Media: 130
<span class="emoji emoji1f4cc"></span>Onlar ,su tapdıqlarına sevinirlər !. Bəs Sən nəyə üzülürsən?! . Hər zaman uca Allaha Şükür etməyi ...
Media Removed
126 3
📌Onlar ,su tapdıqlarına sevinirlər !. Bəs Sən nəyə üzülürsən?! . Hər zaman uca Allaha Şükür etməyi bacarmalıyıq.#SonsuzşükürlərolsunAllaha. Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (📖 Qurani Kərim >> Alâk 96:1) Həqiqətən, Allah (Qur´anda insanlara) ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara (haqqını) verməyi buyurar, zina etməyi, pis işlər görməyi və zülm etməyi isə qadağan edir. (Allah) sizə düşünüb ibrət alasınız deyə, belə öyüd-nəsihət verir! (📖 Qurani Kərim >>Nahl 16:90) Allah din yolunda sizinlə vuruşmayan və sizi yurdunuzdan çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etməyi və onlarla ədalətlə rəftar etməyi sizə qadağan etməz. Allah ədalətli olanları sevər! (📖 Qurani Kərim >>Mümtehine 60:8) Hamınızın (axır) dönüşü Onadır. Bu, Allahın haqq olan və´didir. O, insanları yoxdan yaradır, sonra iman gətirib yaxşı işlər görənləri ədalətlə mükafatlandırmaq üçün yenidən dirildir. Kafirləri etdikləri küfrlərə görə qaynar su və şiddətli bir əzab gözləyir! (📖 Qurani Kərim >>Yûnus 10:4) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . ( 📖 Qurani Kərim >>Sâffât 37:182) #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #məzhəbyoxdur #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku #azerbaijan #aztagram
Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (<span class="emoji emoji1f4d6"></span> Qurani Kərim ...
Media Removed
94 0
Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (📖 Qurani Kərim >> Alâk 96:1) Həqiqətən, bu Qur´an (bütün bəşəriyyəti) ən doğru yola (islama) yönəldir, yaxşı işlər görən mö´minlərə böyük bir mükafata nail olacaqları ilə müjdə verir! (📖 Qurani Kərim >>İsrâ 17:9) Biz Qur´andan mö´minlər üçün şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların ancaq ziyanını artırır. (📖 Qurani Kərim >>İsrâ 17:82) Allah göyləri və yeri haqq olara yaratdmışdır. Həqiqətən, bunda mö´minlər üçün bir ibrət vardır! (📖 Qurani Kərim >>Ankebût 29:44) Məgər mö´min kimsə ilə fasiq eynidirmi?! Əlbəttə, onlar eyni ola bilməzlər! (📖 Qurani Kərim >>Secde 32:18) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . ( 📖 Qurani Kərim >>Sâffât 37:182) #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #məzhəbyoxdur #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku #azerbaijan #aztagram
Valideynlərimizin Qədrini bilək və onları sevək!!!<span class="emoji emoji1f4cc"></span> Unutma hər şey təkrarlanır , elədiyin yaxşılıqlar ...
Media Removed
136 3
Valideynlərimizin Qədrini bilək və onları sevək!!!📌 Unutma hər şey təkrarlanır , elədiyin yaxşılıqlar da , pisliklər də...📌 Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (📖 Qurani Kərim 👉 Alâk 96:1) Suyun və qurunun zülmətində (yolunuzu) düz getmək üçün ulduzları sizin üçün yaradan da Odur. Biz bu ayələri anlayan bir camaat üçün bu cür ətraflı izah etdik. (📖 Qurani Kərim 👉En’âm 6:97) Günəşi işıqlı (parlaq), ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə, ay üçün mənzillər müəyyən edən məhz Odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratdı. O, ayələrini anlayıb bilən bir tayfa üçün belə müfəssəl izah edər! (📖 Qurani Kərim 👉Yûnus 10:5) Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbəriniz olsun ki, Allahın və´di haqdır, lakin (kafirlərin) əksəriyyəti (bunu) bilməz! (📖 Qurani Kərim 👉Yûnus 10:55) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . ( 📖 Qurani Kərim 👉 Sâffât 37:182) #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #məzhəbyoxdur #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku #azerbaijan #aztagram
Allahın salamı olsun sizlərə .@sorgulayanmusluman səhifəsinə məxsus bir sorğunu paylaşmaq ...
Media Removed
110 14
Allahın salamı olsun sizlərə [email protected] səhifəsinə məxsus bir sorğunu paylaşmaq istədim. 📌 doğru cavab olan yorumlar bəyəniləcək.📌 Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Halbuki özünüz kitab oxuyursunuz. Məgər başa düşmürsünüz? (Bakara 2:44,) Bu (Qur´an) insanlar üçün elə bir moizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri düşünüb ibrət alsınlar! (İbrâhim 14:52) Dirildən də, öldürən də Odur. Gecə və gündüzü bir-birinin ardınca gedib-gəlməsi də Onun əmrilədir. Məgər dərk etmirsiniz? (Mü’minûn 23:80) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . Sâffât (37:182) #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #məzhəbyoxdur #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku #azerbaijan #aztagram
Allahın salamı olsun sizlərə . Bəlkə də bu videonu çoxlarınız görmüsüz. ilk dəfə baxanlar üçün ...
Media Removed
189 0
Allahın salamı olsun sizlərə . Bəlkə də bu videonu çoxlarınız görmüsüz. ilk dəfə baxanlar üçün , həmin şagird Tarixə adını qızıl hərflərlə yazan dahi fizik #alberteinstein -dir. Ateist müəllimə gözəl məntiqli cavabı. Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Əməl baxımından hansınızın daha yaxşı olduğunuzu sınamaq üçün ölümü və həyatı yaradan Odur. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır. (Mülk 67:2) İnsanı qarışdırılmış nütfədən yaradaraq onu sınaqdan keçirmək məqsədilə eşidən və görən etdik. (İnsan 76:2) Biz yer üzündə olan bütün şeyləri ona bəzək etdik ki, insanlardan hansının əməlcə daha gözəl olduğunu sınaqdan keçirək. (Kehf 18:7) Verdiyi nemətlərlə sınamaq üçün sizi yer üzünün xələfləri təyin edən, birinizi digərinizin fövqünə dərəcə-dərəcə qaldıran Odur. Həqiqətən, sənin Rəbbin tezliklə cəza verəndir. Həqiqətən, O, Bağışlayandır, Rəhmlidir. (En’âm 6:165) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . Sâffât 37:182 #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku #azerbaijan #aztagram
Prof.Dr. Caner Taslaman. Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin ...
Media Removed
135 0
Prof.Dr. Caner Taslaman. Allahın salamı xeyri bereketi üzerinize olsun. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Əksinə, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. (Bakara 2:112) Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaxşı cins atlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür, gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır. (Âl-i İmrân 3:14) Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi göylərlə yer üzü qədər olan, müttəqilər üçün hazırlanmış Cənnətə tələsin. (Âl-i İmrân 3:133,) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . Sâffât (37:182) #islam#islamabad #islamic #islamisözler #quran#kuran #kuranikerim #quranic #namaz #namazaşkı #namazörtüsü #allah #allahuakbar #allah_akbar #samiyusuf #samiyusufofficial#dua #ezan #ayet #məzhəbyoxdur #mehmetokuyan #canertaslaman #good#baku
Dön Rəbbinə ! O səni insanlardan qoruyacaq!!!. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Dirildən ...
Media Removed
234 5
Dön Rəbbinə ! O səni insanlardan qoruyacaq!!!. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Dirildən də, Öldürən də Odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq: “Ol” – deyir, o da olur. (Mü’min(Ğâfir) 40:68) Gecələr sizi yatızdıran, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən Odur. Sonra O, sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz Ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. (En’âm 6:60 ) Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtadək buraxır. Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. (Zümer 39:42) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . (Sâffât 37:182, ) ‌ #samiyusufturkey #samiyusuf #kuranikerimmeali #kuran#kuranıkerim #kuranheryerde #kurankursu #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku #musalman #goodnight #namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Allahın salamı olsun sizlərə Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu !!! 12.53 - Mən özümə bəraət qazandırmıram. ...
Media Removed
156 4
Allahın salamı olsun sizlərə Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu !!! 12.53 - Mən özümə bəraət qazandırmıram. Çünki, Rəbbimin rəhm etdiyi kəs istisna olmaqla, nəfs adama pis işləri əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim Bağışlayandır, Rəhmlidir”. 75.2 - And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə! 89.27 - Ey mutməin (aramlaşmış) nəfis, 89.28 - Dön Rəbbinə! Razı göstərib və razasını qazanmış olaraq! 89.29 - Beləliklə daxil ol qullarımın içinə! 89.30 - Və daxil ol Cənnətimə! ‌ #samiyusufturkey #samiyusuf #kuranikerimmeali #kuran#kuranıkerim #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku #musalman #goodnight #namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Allahın salamı olsun sizlərə. Bu aralar çox paylaşım edə bilmirik üzrlü hesab edin. ‌ Yaradan ...
Media Removed
184 3
Allahın salamı olsun sizlərə. Bu aralar çox paylaşım edə bilmirik üzrlü hesab edin. ‌ Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu! (Alâk 96:1) Dirildən də, Öldürən də Odur. O, bir şeyin olmasını istədikdə ona ancaq: “Ol” – deyir, o da olur. (Mü’min(Ğâfir) 40:68) Gecələr sizi yatızdıran, gündüzlər isə nələr etdiyinizi bilən Odur. Sonra O, sizi səhərlər oyadır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gəlib çatsın. Sonra isə dönüşünüz Ona olacaq. O, nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəkdir. (En’âm 6:60 ) Allah ölənlərin canını ölüm anında, ölməyənlərin canını isə onlar yuxuda ikən alır. Ölümünə hökm verdiyi kəsin canını saxlayır, digərini isə müəyyən olunmuş vaxtadək buraxır. Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri üçün dəlillər vardır. (Zümer 39:42) Hemd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a məxsusdur . (Sâffât 37:182, ) #samiyusufturkey #samiyusuf #kuranikerimmeali #kuran#kuranıkerim #kuranheryerde #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #ezan #ayet #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku#musalman #goodnight #namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Prof .Dr. Mehmet Okuyan ( uşaqlıqdan bizlərə öyrədilən nağıl - insan nəslinin Adəm və Zövcəsinin ...
Media Removed
115 11
Prof .Dr. Mehmet Okuyan ( uşaqlıqdan bizlərə öyrədilən nağıl - insan nəslinin Adəm və Zövcəsinin övladlarının çarpazlaşmasindan yaranmış olduğu. necə ki Elmdə bizi meymundan yaranmış ( guya) olduğumuzu deyirlər , eləcə də dində də bu kimi nağıllar vardır .ona görə də hər şeyi sorgulamak və düşünmək lazımdır . Dini mənbəyindən -Qurandan öyrənək . ✅Zuxruf,43. Odur ki, 👉🏻sən özünə vəhy olunan (ayələrə) sarıl!👈🏻 👉🏻Əslində, sən düz yoldasan.👈🏻 44. Doğrusu, bu (Quran) sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. 👉🏻Siz ondan (Qurandan) sorğu-suala tutulacaqsınız.👈🏻 ✅Furqan,25:30 ✔Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”– deyəcək. ‌.#samiyusuf #samiyusufturkey #kuranikerimmeali #kuwait #kuran#kuranıkerim #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku#mehmetokuyan #musalman #goodnight#namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Dəyərli İnsanlar Hərkəs Soruşur-Pulu Hara Köçürmək , Hansı Banka, necə köçürmək olar. Ona görə ...
Media Removed
125 12
Dəyərli İnsanlar Hərkəs Soruşur-Pulu Hara Köçürmək , Hansı Banka, necə köçürmək olar. Ona görə də bu postu paylaşıram. Milli onden yardim etmek ucun 1.Bank xidmetlerine daxil olub 2.Bank Respublikani secib 3.Hesab nom:380194403247876101 yigib 4.Şexsiyet veq.nom.15287810 yigib Vesaiti gonderirsiniz. Hesab.az,Card to Card xidməti vasitəsilə. Gofundme, İnternetBanking və Mobil Banking Visa kartları vasitəsilə. https://www.gofundme.com/manage/help-nargiz-live Xaricdən Western Union, Золотая Şirvanlı Nigar Surxay qızı adına. Əlaqə Nömrə(050 505 37 59)..Çoox Sağolun Maddi ve Mənəvi Dəstəyinizə görə Allah Razı Olsun Sizlərdən🙏🙏 #samiyusufturkey #samiyusuf #kuranikerimmeali #kuran#kuranıkerim #yardimlasma #ezan #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku #musalman #goodnight #namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Allahın salamı olsun sizlərə . yeni sorğunu təqdim edirik . buyurun <span class="emoji emoji1f447"></span> . Düzgün cavablar bəyəniləcək ...
Media Removed
106 25
Allahın salamı olsun sizlərə . yeni sorğunu təqdim edirik . buyurun 👇 . Düzgün cavablar bəyəniləcək !! ‌ #samiyusufturkey #samiyusuf #kuranikerimmeali #kuran#kuranıkerim #islamislove #islamabad #islam #islamiyet #islamisözler #istanbul #instagood #allahyeterbize #allahu #allahu_akbar #allah #azərbaycan #aztagram #baku #məzhəbyoxdur #musalman #goodnight #namaz#turkiye# #namazaski #namazörtüsü #dua
Loading...
Load More
Loading...